Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB: Oude en bijzondere boeken - Literatuur
found: 49 books on 4 pages. This is page 1
- Next page

 N/A, Lesebuch für die oberen Klassen der Elementarschulen des Herzogthums Nassau. Neue Ausgabe. 2 parts in one volume.
N/A
Lesebuch für die oberen Klassen der Elementarschulen des Herzogthums Nassau. Neue Ausgabe. 2 parts in one volume.
Wiesbaden, Verlag des Centralfonds für die Wittwen und Waisen der Elementarlehrer, 1840. (VIII) 288, (II) 291-628 pp. Halfleather. binding rubbed and slightly damaged, some foxing, otherwise in good condition
¶ Frakturschrift
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 596064
€  20.00 [Appr.: US$ 21.68 | £UK 17.25 | JP¥ 3405]
Keywords: oude en zeldzame boeken; literatuur

 ALFIERI, VITTORIO, Opere di Vittorio Alfieri. Tom. I-XVI. 16 volumes.
ALFIERI, VITTORIO
Opere di Vittorio Alfieri. Tom. I-XVI. 16 volumes.
Italia (Pisa), n.p., 1805-1809. Engraved portrait in volume 7. Halfleather. Spine gilt. spines and sides slightly damaged, some foxing; volumes 3-8 slightly waterstained; side volume 1, 8, 9 damaged; volume 9 waterstained, paper partly uncut, otherwise fair condition
¶ Volume 1: Rime, Volume 2: Il principe e le lettere, Volume 3: Della tirannibe, Volume 4: Panegirico di Plinio a Trajano, Volume 5: C. Crispo Sallustio tradotto in italiano, Volume 6: Satire, Abele, Alceste, Volume 7 and 8: Vita dell'autore, Volumes 9 -14: Tragedie, Volume 15 and 16: Commedie. The complete edition was published between 1805-1822 and appeared in 22 volumes. 'Belle édit, tirée`250 exemplaires (...)'. Brunet, 1, 19242. 'Vittorio Alfieri, Asti 16-1-1749 - Florence 8-10-1803. 'Italian tragic poet whose predominant theme was the overthrow of tyranny. In his tragedies, he hoped to provide Italy with dramas comparable to those of other European nations. Through his lyrics and dramas he helped to revive the national spirit of Italy and so earned the title of precursor of the Risorgimento, Educated at the Military Academy of Turin, Alfieri became an ensign. A distaste for military life led him to obtain leave to travel through most of Europe. In England he found the political liberty that became his ideal, and in France the literature that influenced him most profoundly. He studied Voltaire, J.J. Rousseau, and above all, Montesquieu. Alfieri settled in Turin in 1772 and resigned his commission the following year. To divert himself, he wrote 'Cleopatra', a tragedy performed with great succes in 1775. Thereupon Alfieri decided to devote himself to literature. He began a methodical study of the classics and of the Italian poets, and since he expressed himself mainly in French, the language of the ruling classes in Turin, he went to Tuscany to familiarize himself with pure Italian. By 1782 he had written 14 tragedies as well as many poems (including four odes in the series 'L'America libera', on American independence). Meanwhile, in Florence in 1777, Alfieri had met the Countess of Albany, wife of the Stuart pretender to the English throne, Charles Edward. He remained deeply attached to her for the rest of his life. Alfieri's genius was essentialy dramatic. Alfieri's tragedies present the struggle between a champion of liberty and a tyrant.' Encyclopaedia Brittanica
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 604415
€  650.00 [Appr.: US$ 704.76 | £UK 553.5 | JP¥ 110651]
Keywords: oude en zeldzame boeken; literatuur

 ALPHEN, H. VAN, Digtkundige verhandelingen. I. Verhandeling over de het aangeboorne in de poëzij.
ALPHEN, H. VAN
Digtkundige verhandelingen. I. Verhandeling over de het aangeboorne in de poëzij.
Utrecht, G.T. van Paddenburg, J. van Schoonhoven, G. van den Brink, Jansz, 1782. (CC) 240 pp. Halfleer. rug boven en onder licht beschadigd, platten geschaafd en licht beschadigd, titelpagina licht roestvlekkig, verder in goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 628774
€  95.00 [Appr.: US$ 103 | £UK 81 | JP¥ 16172]
Keywords: oude en zeldzame boeken; literatuur

 ALPHEN, H. VAN, Gedigten en overdenkingen. Bijgebonden: Kleine bijdragen, ter bevordering van wetenschap en deugd, toegezonden aan ....
ALPHEN, H. VAN
Gedigten en overdenkingen. Bijgebonden: Kleine bijdragen, ter bevordering van wetenschap en deugd, toegezonden aan ....
Utrecht, 's Gravenhage, Jan van Terveen, J.Thierry en C. Mensing, 1777, 1796. Frontispice met grafmonument voor Johanna Maria Goens door Reinier Vinkeles. Contemporain gebonden + Gekartonneerd. titelschildje. 8vo. (II), (XVI), 112, (II), 214, (2) pp. platten geschaafd, boven- en onderzijde rug beschadigd, naam uit schutblad geknipt, verder goede staat
¶ 'Hieronymus van Alphen, Gouda 1746 - Den Haag 1803, studeerde rechten en bekleedde hoge bestuurlijke functies. In 1795 verloor hij als aanhanger van de Oranjepartij zijn functie van Thesaurier-generaal der Unie; sindsdien leefde hij ambteloos. Op zijn 21ste verjaardag bekeerde hij zich tot een piëtistisch christendom. In 1777 publiceerde hij 'Gedigten en overdenkingen' naar aanleiding van de vroege dood van zijn eerste vrouw; de bundel ademt een geest van dichterlijke vernieuwing, en introduceert in onze letteren o.a. Klopstocks Germaanse versie van de rijmloze alkaïsche ode'. Winkler Prins. Lexicon van de Nederlandse letterkunde. Amsterdam, 1986 (2e), 15
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 576040
€  100.00 [Appr.: US$ 108.42 | £UK 85.25 | JP¥ 17023]
Keywords: oude en zeldzame boeken; literatuur

 
ALPHEN, H. VAN
Kleine gedichten voor kinderen.
Utrecht, Wed. J. van Terveen en Zoon, 1787. Met 66 buitentekstgravures. Halfleren band. 12°. 104 pp. bovenzijde rug beschadigd, gaatje onderkant blad gravure pp. 43 (niet in de gravure), binnenzijde voorplat gebruind, oude naam op binnenzijde voorplat, verder in goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 641102
€  225.00 [Appr.: US$ 243.95 | £UK 191.75 | JP¥ 38302]
Keywords: oude en zeldzame boeken; literatuur

 ALPHEN, H. VAN, Mengelingen in proze en poëzy. Tweede, verbeterde en vermeerderde druk.
ALPHEN, H. VAN
Mengelingen in proze en poëzy. Tweede, verbeterde en vermeerderde druk.
Utrecht, Wed. J. van Terveen en Zoon, 1793. (XII) 355 pp. Halfleren band. rug aan zijkant en hoeken platten licht beschadigd, titelpagina licht roestvlekkig, verder in goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 628778
€  75.00 [Appr.: US$ 81.32 | £UK 64 | JP¥ 12767]
Keywords: oude en zeldzame boeken; literatuur

 ALPHEN, H. VAN, KASTEELE, P.L. VAN DE, Stigtelijke mengelpoëzij. Bijgebonden: Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Tweede stukjen. Vierde druk. Bijgebonden: Proeve van stigtelijke mengelpoëzie. Derde stukje.
ALPHEN, H. VAN, KASTEELE, P.L. VAN DE
Stigtelijke mengelpoëzij. Bijgebonden: Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Tweede stukjen. Vierde druk. Bijgebonden: Proeve van stigtelijke mengelpoëzie. Derde stukje.
Utrecht, Wed. Jan van Terveen en Zoon, 1782. Halfleer. 8vo. ( IV), 142, ([II), 143-280, (II), 281-368, (2) pp. boven- en onderzijde rug beschadigd; platten geschaafd; deel schutblad voorin ontbreekt, verder in goede staat
¶ 'Een kind des Satans', heet de pionier van het modernisme in de Nederlandse-letterkunde-in-engere zin, Hieronymus van Alphen (1746-1803). Van Alphen leidde als student te Utrecht een vrolijk, nogal losbandig leven. Vandaar dat zijn latere geestverwant mr. H.J. Koenen hem in deze jaren 'een kind des Satans' acht. Het ongedacht herstel uit een gevaarlijke ziekte van een vriend bracht Van Alphen en zijn boezemvriend Pieter Leonard van de Kasteele tijdig tot andere gedachten, en van nu af overheerst in Van Alphen (...) diepe godsdienstigheid. Na zijn promotie te Leiden in 1768, vestigde hij zich als advokaat te Utrecht. Enkele jaren later (1771, 1772 en 1782) volgen drie bundels stichtelijke mengelpoëzie van beide vrienden (...). Deze dichtkunst is literair-historisch van belang, doordat Van Alphen en Van de Kasteele tot zuiver lyrische en op bepaalde plaatsen zelfs melodieuze expressie van hun gevoelsleven neigen, een in deze periode nog maar sporadisch voorkomend verschijnsel. De hoofdtrek van deze poëzie is die van echte eenvoud en ongekunsteldheid, zij is de natuurlijke uitspraak van een door natuur en godsdienst vervuld psychisch leven'. G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, 1964 (3e), 3, pp. 68-69. Over Pieter Leonard van de Kasteele zie het uitvoerig bericht in: NNBW, VIII, 948-95. Over Hiëronymus van Alphen zie ook: NNBW, 1, 88-89 (3)
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 10454
€  75.00 [Appr.: US$ 81.32 | £UK 64 | JP¥ 12767]
Keywords: oude en zeldzame boeken; literatuur

 ALPHEN, H. VAN, KASTEELE, P.L. VAN DE, Stigtelijke mengelpoëzij.
ALPHEN, H. VAN, KASTEELE, P.L. VAN DE
Stigtelijke mengelpoëzij.
Utrecht, Wed. Jan van Terveen en Zoon, 1782. Perkament. 8vo. ( II), 362 (VIII) pp. platten iets gevlekt, geschaafd en wat groezelig, oud stukje gedrukte tekst op schutblad, tekst hier en daar iets roestvlekkig, binding iets los, verder in goede staat
¶ 'Een kind des Satans', heet de pionier van het modernisme in de Nederlandse-letterkunde-in-engere zin, Hieronymus van Alphen (1746-1803). Van Alphen leidde als student te Utrecht een vrolijk, nogal losbandig leven. Vandaar dat zijn latere geestverwant mr. H.J. Koenen hem in deze jaren 'een kind des Satans' acht. Het ongedacht herstel uit een gevaarlijke ziekte van een vriend bracht Van Alphen en zijn boezemvriend Pieter Leonard van de Kasteele tijdig tot andere gedachten, en van nu af overheerst in Van Alphen (...) diepe godsdienstigheid. Na zijn promotie te Leiden in 1768, vestigde hij zich als advokaat te Utrecht. Enkele jaren later (1771, 1772 en 1782) volgen drie bundels stichtelijke mengelpoëzie van beide vrienden (...). Deze dichtkunst is literair-historisch van belang, doordat Van Alphen en Van de Kasteele tot zuiver lyrische en op bepaalde plaatsen zelfs melodieuze expressie van hun gevoelsleven neigen, een in deze periode nog maar sporadisch voorkomend verschijnsel. De hoofdtrek van deze poëzie is die van echte eenvoud en ongekunsteldheid, zij is de natuurlijke uitspraak van een door natuur en godsdienst vervuld psychisch leven'. G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, 1964 (3e), 3, pp. 68-69. Over Pieter Leonard van de Kasteele zie het uitvoerig bericht in: NNBW, VIII, 948-95. Over Hiëronymus van Alphen zie ook: NNBW, 1, 88-89 (3)
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 637279
€  75.00 [Appr.: US$ 81.32 | £UK 64 | JP¥ 12767]
Keywords: oude en zeldzame boeken; literatuur

 BEKKER, E (WEDUWE DS. A. WOLFF), DEKEN, E., Brieven van Abraham Blankaart. Uitgegeeven door E. Bekker wed. ds. Wolff, en Agatha Deken. 3 delen.
BEKKER, E (WEDUWE DS. A. WOLFF), DEKEN, E.
Brieven van Abraham Blankaart. Uitgegeeven door E. Bekker wed. ds. Wolff, en Agatha Deken. 3 delen.
's-Gravenhage, Isaac van Cleef, 1787-1789. (IV), (LXXVI) 319, (IV) 340, (IV) 376 pp. Halfleren banden. 8o. bovenkant rug deel 3 licht beschadigd, platten licht geschaafd, achterplat deel 1 licht beschadigd, schutbladen en titelpagina van deel 1 en 3 licht watervlekkig, randen en hoeken van de platten van de drie delen licht gestoten, verder goede staat
¶ Abraham Blankaart, de oude vrijer uit de roman van Sara Burgerhart, een der mooiste figuren uit het werk, 1782. In 1787-'89 gaven Wolff en Deken Brieven van Abraham Blankaart uit, maar dan is hij met zijn betogen over alles en nog wat dezelfde niet meer; 't is een opvoedkundig werk in romanvorm. In de roman is Abraham de eerlijke, ronde koopman, die met zijn ruime opvatting bezwaren uit de weg ruimt. Hij zegt ongezouten de waarheid, komt op tegen onrecht en helpt met de daad. In de Brieven keren de personen uit de roman terug: Mw. Willis, Stijntje Doorzicht, Henderik Redelijk enz., doch zij ontvangen enkel de brieven.
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 619599
€  150.00 [Appr.: US$ 162.64 | £UK 127.75 | JP¥ 25535]
Keywords: oude en zeldzame boeken; literatuur

 BEKKER, E (WEDUWE DS. A. WOLFF), DEKEN, E., Economische liedjes. Uitgegeven door E. Bekker weduwe A. Wolff en A. Deken. Tweede druk.
BEKKER, E (WEDUWE DS. A. WOLFF), DEKEN, E.
Economische liedjes. Uitgegeven door E. Bekker weduwe A. Wolff en A. Deken. Tweede druk.
's-Gravenhage, Isaac van Cleef, 1791. (XIV) 508 pp. Halfleren band. 8°. bovenzijde en onderzijde rug licht beschadigd, platten en rug licht geschaafd, randen platten licht gestoten, schutblad voorin licht beschadigd, verder goede staat
¶ Wolff en DekenVlissingen en Amstelveen 1738 en 1741 - Den Haag (beiden) 1804 (beiden) Hun eerste succesvolle werkje was Economische liedjes (1781), eenvoudige liedjes bedoeld als oppepper voor het werkende volk, dat kon lezen dat hard werken in feite een vorm van vaderlandsliefde was. Goed voor de economie van Nederland. Ook alle overige werken van Wolff en Deken hadden zo'n soort boodschap. De schrijfsters lieten de lezers door middel van hun romans nadenken over kwesties als opvoeding, vaderlandsliefde en het nut of onnut van religie
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 619596
€  95.00 [Appr.: US$ 103 | £UK 81 | JP¥ 16172]
Keywords: oude en zeldzame boeken; literatuur

 BILDERDIJK, W., De dieren. Dichtstuk. Bijgebonden: Tyrtéus. Krijgszangen. 't Oorsprongklijk Grieksch gevolgd + Spreuken.
BILDERDIJK, W.
De dieren. Dichtstuk. Bijgebonden: Tyrtéus. Krijgszangen. 't Oorsprongklijk Grieksch gevolgd + Spreuken.
. Amsterdam, P. den Hengst en Zoon, 1817, Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1787, Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1823. Met 1 gegraveerd titelvignet van D. Veelwaard. Halfleer. 8vo en 4to. (II), 54, 15, (VIII), 63 pp. platten geschaafd, rug onderzijde beschadigd, knepen zwak, tekstpagina's voorwerk 'Spreuken' verkeerd gebonden, verder goede staat
¶ Convuluut met 3 teksten van Willem Bilderdijk.J.I. van Doorninck. Vermomde en naamloze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren, 2. Leiden, 1885, 2076 (Tyrtéus), 3377 (Spreuken).Saalmink, L.G. Nederlandse bibliografie 1801-1832. Houten, 1993, p. p. 233 (De dieren), p. 237 (Spreuken). Catalogus der verzamelingen Bilderdijk en Van Lennep, aanwezig in de boekerij der K.A.W. Amsterdfam, 1887, 120 (De dieren), 28 (Tyrtéus), 145 (Spreuken, spelling volgens Siegenbeek)
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 590589
€  75.00 [Appr.: US$ 81.32 | £UK 64 | JP¥ 12767]
Keywords: oude en zeldzame boeken; literatuur

 BILDERDIJK, K.W., Gedichten van vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk.
BILDERDIJK, K.W.
Gedichten van vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk.
Rotterdam, A.F.H. Smit, 1827. Halfleren band met fraai gestempelde rug en gemarmerde platten. Gegraveerd vignet op titelpagina. (VIII) 184 pp.ex libris, achterplat licht beschadigd, verder in goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 628775
€  95.00 [Appr.: US$ 103 | £UK 81 | JP¥ 16172]
Keywords: oude en zeldzame boeken; literatuur

 BILDERDIJK, W., COSTA, ISAAC DA, De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter, en schriften.
BILDERDIJK, W., COSTA, ISAAC DA
De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter, en schriften.
Haarlem, Kruseman, 1859. Met gegraveerd portret van Bilderdijk door D.J. Sluyter. Halfleren band met gestempelde rug en met gemarmerde platten. (IV) 477, (23), (5), (VI) pp. boven- en onderzijde rug beschadigd, papier hier en daar licht roestvlekkig, verder in goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 628781
€  25.00 [Appr.: US$ 27.11 | £UK 21.5 | JP¥ 4256]
Keywords: oude en zeldzame boeken; literatuur; Nederland

 BILDERDIJK, W., De mensch. Popes Essay on men gevolgd.
BILDERDIJK, W.
De mensch. Popes Essay on men gevolgd.
Amsterdam, Johannes Allart, 1808. Met drukkersvignet en 4 gegraveerde platen. Ingenaaid met oorspronkelijke gemarmerde papieren omslag. (VI) 224 pp. rug licht beschadigd, titelpagina licht roestvlekkig, geschreven nummers bij sommige strofes, vlek op laatste pagina, verder in goede staat
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 624515
€  50.00 [Appr.: US$ 54.21 | £UK 42.75 | JP¥ 8512]
Keywords: oude en zeldzame boeken; literatuur

 
BILDERDIJK, W.
De mensch. Popes Essay on men gevolgd.
Amsterdam, Johannes Allart, 1808. Met drukkersignet en 4 gegraveerde platen. Halfleren band. (VI) 224 pp. platten licht geschaafd, randen platten licht beschadigd, bovenzijde rug beschadigd, verder in goede staat
¶ Met drukkersvignet en 4 gegraveerde platen
Antiquariaat IsisProfessional seller
Book number: 641103
€  95.00 [Appr.: US$ 103 | £UK 81 | JP¥ 16172]
Keywords: oude en zeldzame boeken; literatuur

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | - Next page