Antiquariaat Goltzius: Religion
found: 561 books on 38 pages. This is page 8
Previous page - Next page

 
[Lydius, Jacobus]
Den Roomschen uylen-spiegel. Getrocken uyt verscheyden oude Roomsch-catholijcke legende-boecken (...). Dordrecht, S. Onder de Linde, 1671.
Geheel perkament uit de tijd, (34)+656+(24) pag. Incompleet: mist de eerste 14 pagina's, waaronder titel en frontispice (de 14 pagina's in fotokopie bijgevoegd). Geillustreerd met 5 gravures. C2216
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54822
€  224.25 [Appr.: US$ 242.47 | £UK 192.25 | JP 36393]

 
La Seconde Plaïe en Egypte (mirrored)
.., Augsbourg ca. 1750-1800 364 x 475 mm Etching/engraving/watercolour Collection des Prospects. Die Zweyte Egyptische Plage () 2. Buch Mose Cap. 8. V. 3. 5. 6.; La Seconde Plae en Egypte () Exode Cap. 8. V. 3. 5. 6.; Se vend Augsbourg au Negoce comun de l'Academie Imperiale d'Empire des Arts libereaux avec Privilege de Sa Majest Imperiale et avec Defense ni d'en faire ni de vendre les Copies. The print is pasted onto thicker paper and fixed to a carton passe-partout. Edges slightly scuffed and browned. Overall state good. l Hand coloured optical view of the second plague of Egypt. The plague of the frogs. Frogs emerge from the river and invade the Egyptian city on the left side. Under the image an explanation in German and French. The surroundings are coloured in light paste
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 61161
€  207.00 [Appr.: US$ 223.82 | £UK 177.5 | JP 33594]

 , Short history of the first four centuries of the Christian Church.
Short history of the first four centuries of the Christian Church.
Short history of the first four centuries of the Christian Church with an overview of the most famous men and writers each century like Papias, Hieronymus and Augustine. l Measurements: 219 x 262 mm. Condition: Age-related discolouration and a bit tattered.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 62125
€  86.25 [Appr.: US$ 93.26 | £UK 74 | JP 13997]

 
M. L. [=M. LOOYAARD],
Sint Jozefskerk te Delft.
[Delft] 1928. 138 pp. Wrappers.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66328
€  28.75 [Appr.: US$ 31.09 | £UK 24.75 | JP 4666]
Catalogue: Religion

 
Societeit van JMJ (Jezus, Maria en Jozef) in 1962.
1962, list of all staff and poeple connected to this catholic order in the Netherlands. 107pp. original softcover binding.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 69799
€  28.75 [Appr.: US$ 31.09 | £UK 24.75 | JP 4666]
Catalogue: Religion

 
---
De Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden doen te weeten [...]. Groningen, 1656.
4, zonder omslag, (8) pag. C1278l Publicatie dd. 28-2-1656 tegen rooms katholieken die hun goederen 'door superstieuse ende blinden ijver [...] onder bedeckte namen door gesuborneerde personen [...] zijn wech maeckende' door deze na te laten aan roomse personen of instellingen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53901
€  46.00 [Appr.: US$ 49.74 | £UK 39.5 | JP 7465]
Catalogue: Religion

 
[HOCHHUTH, R.],
Summa iniuria oder Durfte der Papst schweigen? Hochhuths Stellvertreter in der öffentlichen Kritik.
Reinbek, Rowohlt, 1963, 235 pages, original illustrated paperback binding.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67075
€  28.75 [Appr.: US$ 31.09 | £UK 24.75 | JP 4666]
Catalogue: Religion

 
Ter nagedachtenis van Cornelis Fransen van Eck, Getrokken uit de 'Godgeleerde Bijdragen' Vierde deel, derde stuk.
Amsterdam, W. Brave junior, 1830. 17 pp. Offprint. Cornelis Fransen van Eck (1764 - 1830) was a Dutch clergyman and professor. lacks wrappers.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66270
€  28.75 [Appr.: US$ 31.09 | £UK 24.75 | JP 4666]
Catalogue: Religion

 
Toespraak bij het graf van onzen geliefden leermeester Frederik Constans van den Ham (1818-1863)
Utrecht, H. Melder, 1863. 8 pp. Contemporary wrappers. l Frederik van den Ham was a Dutch clergyman
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67404
€  28.75 [Appr.: US$ 31.09 | £UK 24.75 | JP 4666]
Catalogue: Religion

 , Toneel ofte vertooch der Bybelsche historien. Historien des Nieuwen Testaments vermaeckelyck afgebeelt, en geetst door Pieter H. Schut ende nieulyckx uytgegeven door Nicolaes Visscher anno 1659.
Toneel ofte vertooch der Bybelsche historien. Historien des Nieuwen Testaments vermaeckelyck afgebeelt, en geetst door Pieter H. Schut ende nieulyckx uytgegeven door Nicolaes Visscher anno 1659.
[no place, Amsteldam], Nicolaes Visscher, 1659, 1st edition, two parts in one volume, oblong book, 19x31cm, 1-192 and 1-120 numbererd etchings of biblical stories, 4 etchings to each page, first part: etchings 1-192: first titlepage missing, first page (etchings 1-4) damaged and repaired, repair to following pages too, etchings 9-10-15-19 on one page, bottom of this page damaged), etchings 20, 21, 83-85, 78-81 not included in this collection, but not "missing" as all pages are present and there are 4 etchings to each page, damage to etching 71 ("J.C. Visscher Exu"), otherwise all pages are clean and in good state, some very minor staining, second part: engraved titlepage, etchings 1-120 all present, some very minor damage to the edges of some pages, some very minor staining on certain pages, paper on board binding, considerable wear and tear to front and back, spine gone, hinges damaged and loose. Etchings by Pieter Hendricksz Schut (c.1619-after 1660), after i.a. M. MERIAN, a second edition of this collection would be published under the title "Toneel der voornaamste historien des Ouden en Nieuwen Testaments, bestaande in driehondert ses en dertig afbeeldingen" in 1733, this book would be used to educate parishioners about the old and new testament, the prophets, the life of Jesus Christ, saints and other major stories. This edition scarce.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65958
€  402.50 [Appr.: US$ 435.21 | £UK 344.75 | JP 65321]
Catalogue: Religion

 
-
Treur-zang, wegens de zwaare en verschrikkelyke brand, Voorgevallen op den 18de september 1822, in de Luthersche Nieuwe Kerk, te Amsterdam.
Amsterdam, Wendel en Zoon, (1822). One sheet plano, ink on paper. Good condition, stain in the top left corner. Illustrated with a woodcut depicting an irrelevant scene but with the dome of the curch in the background. With a verse in 18 stanzas on the burning of the Lutheran Church in Amsterdam.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 61440
€  862.50 [Appr.: US$ 932.59 | £UK 738.75 | JP 139973]
Catalogue: Religion

 
[Langelier (or L'Angelier), Abel (1553?-1610)]
LE TROISIEME TOME DES OEUVRES DE IEAN BACQUET ADVOCAT DU ROY EN LA CHAMBRE DU THRESOR... [Title page]
Title page to the third volume of works by Bacquet, Jean (15..-1597) with large oval printer's device of Abel Langelier (or L'Angelier) (1553?-1610) representing a shepherd kneeling in front of a fire and an angel coming from the sky. On the frame: 'SACRUM PINGUE DABO NEC MACRUM SACRIFICABO'. It might hint to Abel, one of the sons of Adam and Eve, as the first name of the publisher is Abel. Allegorical figures populate the outer frame. Monogrammed in a shield beneath the representation. l Letterpress and wood engraving on laid paper; total: 352 x 215 mm; despite a light pink shadow on the top left margin, in good condition, mounted on cardboard decorated with a line frame in black ink.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 61708
€  80.50 [Appr.: US$ 87.04 | £UK 69 | JP 13064]
Catalogue: Religion

 
Twee gedrukte blaadjes, 8o, "De belydenis van een dispoot, 18-5-1787, druk G. Hendriks te Rotterdam. En: Belydenis van een getrouw regent, z.p., z.j. [1787?].
Beide blaadjes met ornamentrand. M14056
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57887
€  34.50 [Appr.: US$ 37.3 | £UK 29.75 | JP 5599]
Catalogue: 1787 Religion

 
Two fragments on the life of Wilhelmus Everdijk, taken from 'Hedendaagsche sterfgevallen van voornamen mannen' and Jasper Weetgraeg and Aristarchus Stekelbaerzius 'Dichtkundige samenspraek over de lyk- en grafdichten op (...) Wilhelmus Eversdyk'.
1. den, 1730; 6 pp.; 2. Place and date not stated, around 1750 according to the KB. 27 pp. Wilhelmus Everdijk ( 1653-1729) was a Dutch clergyman and author, famous for his eloquence.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66406
€  40.25 [Appr.: US$ 43.52 | £UK 34.5 | JP 6532]
Catalogue: Religion

 
---
Verhaal van het geen in (...) 1750 (...) in de (...) Languedoc is voorgevallen, ten opzichte van de gereformeerden in gem. provintie (...) vervolging tegen hen door de geestelykheid. Amsterdam, Borstius, 1752.
4, zonder omslag, (4)+32 pag. C1900l Knuttel 18367. Na de opheffing van het Edict van Nantes in 1685 hadden de Franse protestanten het zwaar te verduren, o.a. eind 1750 en begin 1751 in de Languedoc, Cevennes en Vivarais. Boosdoeners waren uiteraard Roomse priesters.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54514
€  86.25 [Appr.: US$ 93.26 | £UK 74 | JP 13997]
Catalogue: Religion

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - Next page