Antiquariaat Goltzius: Literature
found: 1356 books on 91 pages. This is page 9
Previous page - Next page

 
[Kersteman, Franciscus Lievens]
Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman. [...] Op last van den astrologist Ludeman tot nog toe verzegelt, en begraven gebleven, om eerst 30 jaren na zynen dood waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787 [2 delen in 1 band met doorlopende paginering]. Geb. met: Sleutel van meester Franciscus, op het astrologisch werk van docter Ludeman, getyteld Triumph-zaal, [...]. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1788.
4: pi1
4 A-2V 4 2X 2, gepag.: [2] 8, 1-142 [4] 143-344 pp., A-S 4, gepag.: 134 [10] pp. Gegraveerd frontispiece met afbeelding van Ludeman en boven hem zwevend astrologische tekens en figuren. Mod. half linnen. Lit.: Ter Horst, Franciscus Lievens Kersteman. Het leven van een 18e-eeuwschen avonturier (Amsterdam 1937) Arnhemse drukken 516; Bierens de Haan 2905; Forum IV, 2011; Ter Horst 36, 39; Mateboer 1429, 1357; Scheepers II 842, 845l Een zelfde soort werk als de 'Spiegel der waereld': een mixture van toekomstvoorspellingen, zedelijke verhalen, beschouwingen en (ongetwijfeld gefingeerde) ingezonden brieven, waardoor het geheel wat de vorm betreft wel wat weg heeft van een spectator. Op
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8576
€  184.00 [Appr.: US$ 196.58 | £UK 157.75 | JP 30331]
Catalogue: Literature

 
[Kersteman, Franciscus Lievens]
Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman. [...] Op last van den astrologist Ludeman tot nog toe verzegelt, en begraven gebleven, om eerst 30 jaren na zynen dood waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787 [2 delen in 1 band met doorlopende paginering]. Geb. met: Sleutel van meester Franciscus, op het astrologisch werk van docter Ludeman, getyteld Triumph-zaal, [...]. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1788.
4: pi1 2pi 2
4 (-*4) A-2V4 2X2, gepag.: [2] [4] 6, 344 pp., A-S 4, gepag.: 134 [10] pp. Gegraveerd frontispiece met afbeelding van Ludeman en boven hem zwevend astrologische tekens en figuren. Oorspr. karton, rug en platten besch., ontbrekend blad *4 (pp 7/8 van de inleiding) in fotokopie toegevoegd, pp. 129 - 136 ontbreken. Lit.: Bierens de Haan 2905; Forum IV, 2011; Ter Horst 36, 39; Mateboer 1429, 1357; Scheepers II 842, 845; niet in Arnhemse drukkenl Het eerste deel (pp. 1-142) met ander zetsel dan de nrs L2082 / L2083.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8578
€  143.75 [Appr.: US$ 153.58 | £UK 123.25 | JP 23696]
Catalogue: Literature

 
[Palm, Johannes Hendricus van der]
Vaderlandsche uitboezeming. [Leiden], [D. du Mortier en Zoon], [1813].
8: A 8, gepag.: 15 [1] pp. Papieren omslag, titelpagina ontbreekt. Knuttel 23570; Saalmink II, p.1475 Beets, Leven en karakter van Johannes Henricus van der Palm (Leiden 1842); De Groot, Leven en arbeid van J.H. van der Palm (Wageningen 1960); Hasebroek, Studin en schetsen (Amsterdam 1860); Kruseman, Bouwstoffen I, p.16 en 72; Sloos, 'Kort maar krachtig. Uitgeverij-boekhandel Du Mortier en Zoon in Leiden (1754-1854), d schoolboekenuitgever van Nederland', in: Leids jaarboekje 2003; NNBW V, 430l Prozatekst van Van der Palm (Rotterdam 1763 - Leiden 1840), geschreven in 1813 na de aftocht van de Franse overheersers en het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid. De Leidse hoogleraar had toen al een lange loopbaan achter zich, als patriotsgezin
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 17697
€  86.25 [Appr.: US$ 92.15 | £UK 74 | JP 14218]
Catalogue: Literature

 
[Wagenaar, Jan]; [Jan Fokke]
Vaderlandsche historie verkort, en by vraagen en antwoorden voorgesteld. 2e druk. Amsterdam, Wed. Isaak Tirion, 1770. [Gebonden met:] Historie van den Amsterdamschen schouwburg. Amsterdam, G. Warnars en P. den Hengst, 1772.
8: pi1 A 8 (A5+chi1) B-D (D6+2chi1) E-G 8 (G4+3chi1) H-K 8 L 4, gepag.: [2] [10] 162 [2] pp. Op de titelpagina een vignet, boven elk van de drie hoofdstukken een kopvignet met een historische voorstelling, voorts 12 platen met elk 2 voorstellingen, gegraveerd door Simon Fokke.
4 (*1+pi1) A-E 8 F 6, gepag.: [10] 80 [12] pp'.. Gegraveerde titelplaat door S. Fokke met een "uitlegging"door J. F[okke], een vignet op de typografische titelpagina door Noach van der Meer en 4 uitslaande platen door S. Fokke en Van der Meer. Leren band met geribde en goudgestempelde rug, goed exemplaar. Wessels, Bron, waarheid en de verandering der tijden. Jan Wagenaar (1709-1773), een historiografische studie (Den Haag 1997); De Leeuwe, 'Brand in de Amsterdamse schouwburg', in: Een theatergeschiedenis der Nederlanden (Amsterdam 1996)l Zeer beknopt, voor de jeugd bedoeld overzicht van de vaderlandse geschiedenis in vraag- en antwoordvorm, vanzelfsprekend gebaseerd op Wagenaars hoofdwerk, de 21 delen tellende 'Vaderlandsche Historie'. De autodidact Jan Wagenaar (Amsterdam 1709 - Amsterda
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18651
€  316.25 [Appr.: US$ 337.88 | £UK 271 | JP 52132]
Catalogue: Literature

 
[Haren, Willem van]
't Verlangen van Europa [...] Den Haag, Isaac Beauregard, 1742.
8: A-C 8 D 4, gepag.: 55 [1] pp. Zonder omslag. Knuttel 17267l Sterk anti-Frans gekleurd politiek vertoog door mr. David van Eversdyck, waarin Willem van Haren wordt gesteund in diens opvatting dat de Republiek Maria Theresia te hulp moest komen. L1692
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 9266
€  40.25 [Appr.: US$ 43 | £UK 34.5 | JP 6635]

 
[Schonck, Everhard Jan Benjamin]
De vermakelyke slaa-tuintjes. Ad fidem veterum membranarum sedulo castigati curis Eibesii. Utrecht, J.C. ten Bosch, 1775.
8:
8 2*1 A-G 8, gepag,: 18, 111[1] pp. Papieren omslag, papierranden zwaar beschadigd, maar zonder tekstverlies. Forum IV, 1772; Hanou (Schonck) 1775.1; Scheepers II, 894; Scheurleer 222; Waller 1510 Hanou, Nijmeegse mutsen. Een satire uit 1792 E.J.B. Schonck, De Bonheurs uit de mode. Heldendicht (Leuth 2006); Kolkhuis Tanke, Dr. E.J.B. Schonck 1745-1821 (Nijmegen 1963); Van der Aa XVII, p.394
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18091
€  109.25 [Appr.: US$ 116.72 | £UK 93.75 | JP 18009]
Catalogue: Literature

 
[Kersteman, Franciscus Lievens]
La vie du comte de Totleben, ci-devant colonel au service des Etats-Géneraux des Provinces-Unies & dernierement lieutenant-général des armées de sa majesté límpératrice de toutes les Russies, contenant ses avantures et ses campagnes , avec un traité intitulé: le comte de Totleben ressuscité et disculpé. Cologne, Pierre Marteau, 1762.
8: pi1 A-I 6 (I6 + I7) K 4, gepag.: [2] 150 pp. Papieren omslag. Lit.: Ter Horst, Franciscus Lievens Kersteman. Het leven van een 18e-eeuwschen avonturier (Amsterdam 1937)l In 1761 had Kanneman zelf een Franse vertaling van Kerstemans biografie van Tottleben uitgegeven. "Pierre Marteau te Keulen" is een gefingeerd impressum dat zowel in de zeventiende als achttiende eeuw werd gebruikt voor religieuze of politieke geschriften
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8554
€  575.00 [Appr.: US$ 614.32 | £UK 492.5 | JP 94785]
Catalogue: Literature

 
Vindobona. Der Wiener Journalisten- und Schriftstellerverein "Concordia" den Armen Österreichs. April 1880.
Wien, Zamarski, 1880, 16 pages, of which part is used for autographs of famous Austrians. illustrated. in two parts as published.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66794
€  34.50 [Appr.: US$ 36.86 | £UK 29.75 | JP 5687]
Catalogue: Literature

 
Vox Studiosorum, tweede deel 1866
Utrecht/Leiden, Post Uiterweer & Co./Jac. Hazenberg Cz., 1866, 480 pages, bound volume of this student periodical 1865-1866, original paper on board binding.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64829
€  40.25 [Appr.: US$ 43 | £UK 34.5 | JP 6635]
Catalogue: Literature

 
Vox Studiosorum, derde deel 1867
Utrecht/Leiden, Post Uiterweer & Co./Jac. Hazenberg Cz., 1867, 480 pages, 3rd volume, bound volume of this student periodical 1866-1867, original paper on board binding. spine damaged
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 64830
€  40.25 [Appr.: US$ 43 | £UK 34.5 | JP 6635]
Catalogue: Literature

 
[Winden, Martinus van der]
De vriendschap, zedenspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1760.
8:
2 A-E 8 (-E8, blanco), gepag.: [4] 75 [3] pp., met het vignet van de Amsterdamse schouwburg door N. van Franken[daal?]. Papieren omslag. Van Aken I, p.539; Arpots (toneel) 572; CBMNL 7942; De Haas 497 Albach, Helden, draken en comedianten, Het Nederlandse toneelleven voor, in en na de Franse tijd (Amsterdam 1956); De Haas, De wetten van het treurspel (Hilversum 1998), p. 270; Te Winkel V, p.303l In 'De Vriendschap' wordt voor het eerst in een Nederlands stuk afgeweken van de Frans-classisistische toneelwetten die tot dan toe het toneel hadden beheerst. Het is het eerste en volgens Ben Albach enige "oorspronkelijk burgerlijk drama der 18e eeuw", h
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18811
€  40.25 [Appr.: US$ 43 | £UK 34.5 | JP 6635]
Catalogue: Literature

 
[Hasebroek, Johannes Petrus]
Waarheid en Droomen. 4e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1856.
8: 8, 325 [3] pp. Linnen stempelband. Lit.: Ten Brink I, p.285; Willems, Joh. Petrus Hasebroek. Bijdrage tot de kennis van het letterkundig leven, voornamelijk in de jaren 1830-1840 (Eindhoven 1939) Scheepers II, 138; Willems, Bijlage V, p. CXXXVIIIl Voor deze vierde druk is het boek aanzienlijk uitgebreid. Toegevoegd zijn de schets 'Oude Vrijsters', die in 1839 in de almanak 'Tesselschade' was verschenen, een rubriek 'Verspreide stukken van Jonathan' met vier stukjes en twaalf "karakterschetsen", voo
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8213
€  46.00 [Appr.: US$ 49.15 | £UK 39.5 | JP 7583]
Catalogue: Literature

 
[Hasebroek, Johannes Petrus]
Waarheid en Droomen. 6e druk. E.J. Brill, 1885.
2: [8] 258 [2], titelpagina in rood en zwart en met 10 etsen door Willem Steelink. Linnen band, voorplat rijk versierd, goed exemplaar. Lit.: Willems, Bijlage V, p.CXXXVIIIl Fraaie folio-uitgave van deze 19e-eeuwse bestseller. Hierin onder andere de etsen 'De Haarlemsche Courant', 'Sint-Nicolaas', 'De dorpsschoolmeester', 'De schaatsenrijder' en 'De haring kooper'.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8214
€  172.50 [Appr.: US$ 184.3 | £UK 147.75 | JP 28436]
Catalogue: Literature

 
[Hasebroek, Johannes Petrus]
Waarheid en droomen. 9e druk. Leiden, E.J. Brill, [1896].
8: [2] 7, 393 [3] pp. Met een gelithografeerd portret van Hasebroek door A.J. Ehnle en 6 reproducties van etsen van Willem Steelink. Linnen stempelband, goud op snee, mooi exemplaar. Lit.: Willems, Joh. Petrus Hasebroek. Bijdrage tot de kennis van het letterkundig leven, voornamelijk in de jaren 1830-1840 (Eindhoven 1939) Willems, Bijlage V, p.CXXXVIIIl Vanaf de achtste druk is aan de schetsen een naschrift toegevoegd, getiteld 'Losse bladen uit de geschiedenis van het boek', waarin Hasebroek beschrijft hoe hij die zich dichter voelde in 1839 op aandringen van Potgieter tot het schrijven van proza kwam e
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8215
€  46.00 [Appr.: US$ 49.15 | £UK 39.5 | JP 7583]
Catalogue: Literature

 , Warnasarie Indisch jaarboekje 1851
Warnasarie Indisch jaarboekje 1851
Batavia, Lang & Co, 239 pages, with porcelain engraved titlepage (porseleinplaatje), previously owned by Lese Bibliothek von C. Fr. Eichhoff, editor was F.J.H. van Deinse, with work from: Kool, Duvelaar van Campen, Rinia van Nauta, Van der Elst, Tollens, Bik, Knuttel, Caspersz, Van Schuijlenburch, Burer, Van Blommestein, Grimmius and others, later half linnen binding with marbled boards, example of the rare Warnasarie's, a series of literary year books published in Batavia (Nederlands Indie, Dutch East Indies) between 1848 and 1858 (11 in total), with contributions in prose and poetry by most members of the small literary circle of Batavia at that time Rob Nieuwenhuys, 'Oost-Indische Spiegel', pp. 124-25.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65303
€  143.75 [Appr.: US$ 153.58 | £UK 123.25 | JP 23696]
Catalogue: Literature

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - Next page