Antiquariaat Goltzius: Literature
found: 1356 books on 91 pages. This is page 16
Previous page - Next page

 
BERGH, J.A. DE,,
67, 68 en 69. (Haagsche Penkrassen)
['s Gravenhage, 1883, no publisher, extract], 1065-1094pp. (and advertissements) no binding, including added bijvoegsel overgedrukt uit het Nieuwsblad voor Nederland van 28 augustus 1883 (about police commisioner Van Schermbeek who complained about J.A. de Bergh concerning an earlier publication).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68541
€  28.75 [Appr.: US$ 30.72 | £UK 24.75 | JP 4739]
Catalogue: Literature

 
Bergman, J.T.
Over de Odyssea van Homerus. Een vervolg op: Koppen, Over het leven en de gedichten van Homerus, Leiden, Luchtmans. Met sierpapier beplakte kartonnen band, 12 + 238 pag.
Geillustreerd met grote uitvouwbare "wereldkaart voor Homerus, naar J.H. Voss", gegraveerd door C. v. Baarsel. Iets los in band.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 43318
€  51.75 [Appr.: US$ 55.29 | £UK 44.5 | JP 8531]
Catalogue: Literature

 
Maandelyksche berichten
Maandelyksche berichten uit de andere waerelt, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang, zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. November 1730. Amsterdam, Erven J. Ratelband, 1730.
8: 2K-2R 8, gepag.: p. 513-640, met een gegraveerde titelplaat.. Papieren omslag. Veenman, 'Het dodengesprek in Nederland', in: De Achttiende Eeuw 29 (1997) 1l Het vijfde stukje van deel 19 van de 'Maandelyksche berichten uit de andere waerelt'. Het gesprek gaat tussen Waldemar II, koning van Denemarken, en Magnus I, koning van Zweden.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8952
€  40.25 [Appr.: US$ 43 | £UK 34.5 | JP 6635]
Catalogue: Literature

 
Berington, Joseph
Het leeven en de lotgevallen van Abeillard en Eloize. Utrecht / Van Paddenburg; Amsterdam / Schalekamp, 1790.
Gebonden in moderne half linnen band met behoud van origineel kartonnen omslag. (10)+418+(1) pag. Geillustreerd met een frontispice (De Huyser sc. 1790) met twee portretten. Eerste Nederlandse editie. Goed exemplaar.l Buisman 142.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52441
€  339.25 [Appr.: US$ 362.45 | £UK 290.75 | JP 55923]
Catalogue: Literature

 
Bernhard, C.
Het gelukskind. Vertaald uit het Duits. Utrecht, N. de Zwaan, 1852.
8: [4] 332 pp. Gelithografeerde titelpagina door C.W. Mieling. Origineel karton. Goed exemplaar.l Romantische geschiedenis, spelend in Kopenhagen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6987
€  57.50 [Appr.: US$ 61.43 | £UK 49.25 | JP 9479]
Catalogue: Literature

 
Beronicius, Petrus Johannes
Georgarchontomachia (...). Boeren- en overheids-stryd; en de overige gedichten. Het eerste werk vertaald uit het Latijn door J.B[aroen]. Goes en Middelburg, Jacobus Huysman en Jeroen van de Sande, J.Z. 1766.
8:
8 (*1+pi1) 2* 2 A-L 8 M 2 (-M2), gepag.: [2] 20, 178 pp. Titelplaat en 6 etsen op 3 bladen door Simon Fokke. Half leer. Rug beschadigd, enige waterschade aan binnenwerk. Met handtekening van uitgever Huysman. Lit.: Zie over Beronicius: Kalff IV, p.583; NNBW VIII, 88; over Buysero: NNBW IV, 368; E. de la Fontaine Verwey, De illustratie van letterkundige werken in de XVIIIe eeuw (Amsterdam 1934) Scheepers II, 70. Ook leverbaar een exemplaar in origineel karton, zelfde prijs.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6988
€  224.25 [Appr.: US$ 239.59 | £UK 192.25 | JP 36966]
Catalogue: Literature

 
Letter-beschouwer
De letter- historie- konst- en boek-beschouwer, onder de zinspreuk Libere & modeste. No. 5-10. Amsterdam, Jacobus Loveringh, 1763. [1 van 4 delen]
8: [2] 411-944. Oorspr. omslag, mist rugbekleding, op het schutblad: "C.S. Timmer 1763", alleen 2e deel.l 'De letter-historie en boek-beschouwer' begon januari 1763 als tweemaandelijks tijdschrift, maar verscheen vanaf mei iedere maand. Vanaf juli, bij de aanvang van het tweede deel, werd aan de titel het woord "konst" toegevoegd. Het blad hield eind 1764 op
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8819
€  201.25 [Appr.: US$ 215.01 | £UK 172.5 | JP 33175]
Catalogue: Literature

 
Zak-bibliotheek
Zak-bibliotheek van vernuft en smaak. Amsterdam, Johannes Allart, 1797-1804. [6 van 8 delen, in 3 banden]
12: (vol.1)
4 A-Y 8/ 4 Z 6, gepag.: 6 [2] 1-240, 1-41; pi 2 A-T 8/ 4 V 2, gepag.: [4] 236 pp.; (vol.3) pi 2 (pi2+pi3) A-Z 8/ 4 (-Z6-8, blanco?), gepag.: [6] 274 pp.; pi 2 A-2A 8/ 4 2B 2, gepag.: [4] 283 [1] pp. (vol.4) pi 2 A-S 8/ 4, gepag.: [4] 215 [1] pp.; pi 2 (pi2+pi3) A-S 8/ 4 T 2, gepag.: 6, 214 pp., met 12 platen, 10 door L. Portman, 2 ongesigneerd, naar ontwerpen van J. Kamphuizen, W. Kok en [R]. Vinkeles. Half leer, tweede band met de delen 3 en 4 ontbreekt, in het laatste deeltje een aantal pagina's sterk gebruind. Broos p.30; Buisman 2549a; Mateboer 1742-01, 1742-02, 1742-05, 1742-06, 1742-07, 1742-08; Saalmink II, p.2219; ; Forum, 2727 (alleen deel 1 en 2) Broos, 'Boeken zijn zo goed als geld maar geld is beter: Johannes Allart' I en II, in: Spektator 9 (1979-1980) 1 en Spekator 11 (1981-1982) 3l Pocketserie van de kleurrijke uitgever Allart, die volgens Ton Broos "door zijn uitgaven bepalend is geweest voor het gezicht van de Nederlandse letterkunde [...] rond 1800. In het voorwoord benadrukt Allart door het gebruik van diminutieven het gebruiksg
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18889
€  201.25 [Appr.: US$ 215.01 | £UK 172.5 | JP 33175]
Catalogue: Literature

 
Bilderdijk, Willem
Aan zijne doorluchtige hoogheid, den heere Prinse Erfstadhouder in Brunswijk; op een ontbijt, aan hoogstdenzelven en de geheele vorstelijke familie gegeven, in slachtmaand, 1801. Leipzig, [z.n.], 1801
8: 8 pp. Zonder omslag. Lit.: Cat. Bilderdijk-Mus. p.11; Saalmink I, p.233l Gedicht gewijd aan stadhouder Willem V en zijn familie. De stadhouder in ballingschap was in 1798 in het Duitse Brunswijk komen wonen, waar veel om politieke redenen uitgeweken Nederlanders verbleven. Bilderdijk woonde er sinds 1797. Het gedicht is ook op
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7006
€  40.25 [Appr.: US$ 43 | £UK 34.5 | JP 6635]
Catalogue: Literature

 
Bilderdijk, Willem
Dichterlijke uitspanning, in zes luimige brieven aan zijne eenige zuster, nu wijlen vrouwe Izabella Dorothea Wentholt, geb. Bilderdijk, in de jaren 1778 en 1779 geschreven. Uitgegeven door Jonkhr. Mr. J.F. van Breugel. Nijmegen, J.F. Thieme, 1835.
8: 58 [2] pp. Oorspronkelijk kartonnen band. Lit.: Mr. W. Bilderdijks briefwisseling. Aanvullende uitgave verzorgd door dr. J. Bosch (Wageningen 1955); Kollewijn, Bilderdijk, zijn leven en zijn werken (Amsterdam 1891) Cat. Bilderdijk-Mus. p.17l De uitgever van de zes rijmbrieven, J.F. van Breugel, was getrouwd met n van de dochters van Izabella Wentholt- Bilderdijk, zuster van de dichter. Hij had de gedichten in de nalatenschap van zijn schoonmoeder gevonden en gaf ze uit omdat ze volgens hem
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7016
€  34.50 [Appr.: US$ 36.86 | £UK 29.75 | JP 5687]
Catalogue: Literature

 
Bilderdijk, Willem
De dieren, dichtstuk. Amsterdam, P. den Hengst en zoon, 1817.
8: A 8 (A1 + pi1) B-C 8 D 4 (D4 blanco), gepag.: [2] 54 [2] pp. Gegraveerde titelpagina. Gekartonneerd. Lit.: Te Winkel VI, p.459 Cat. Bilderdijk-Mus. p.18; Saalmink I, p.233l In het dichtstuk De Dieren verkondigt Bilderdijk de merkwaardige theorie dat de dieren eigenlijk gevallen engelen zijn, die hun opstand tegen God moeten boeten door de mens te dienen. Hij had die theorie ontleend aan de Schotse filosoof Andrew Ramsay.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7024
€  46.00 [Appr.: US$ 49.15 | £UK 39.5 | JP 7583]
Catalogue: Literature

 
Bilderdijk, Willem
Droom. Leipzig, [z.n.], 1805.
8: pi 4, gepag.: 8 pp. Zonder omslag. Lit.: Cat. Bilderdijk-Mus. p.18; Saalmink I, p.233
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7055
€  40.25 [Appr.: US$ 43 | £UK 34.5 | JP 6635]
Catalogue: Literature

 
Bilderdijk, Willem
Echte stukken betreffende de uitzetting van Mr. Willem Bilderdijk, in maart 1795. [Leiden], [L. Herdingh en zoon], 1821.
8: pi 4 A-C 8 D 3, gepagineerd: [8] 52 [2] pp. Papieren omslag met aan binnenzijde ex-libris (ingeplakt) van mr. W.C. Baert de Waarde.. Lit.: Goslinga, 'De Uitzetting van Mr. Willem Bilderdijk', in: Wetenschappelijke bijdragen (Amsterdam 1930) Cat. Bilderdijk-Mus. p.47; Saalmink I, p.234.l Priv-uitgave bestemd voor vrienden. Het gaat om een verzameling stukken die betrekking hebben op de verbanning van Bilderdijk uit Nederland, nadat hij had geweigerd de eed van trouw af te leggen aan de nieuwe, voorlopige machthebbers. Begin 1795 hadden d
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7011
€  109.25 [Appr.: US$ 116.72 | £UK 93.75 | JP 18009]
Catalogue: Literature

 
Bilderdijk, Willem
Eenige stukken in dichtmaat. Leipzig, [z.n.], 1789.
8: pi 6, gepag.: 12 pp. Zonder omslag. Lit.: Cat. Bilderdijk-Mus. p.19l Oranjegedichten, later opgenomen in de bundel 'Vaderlandsche Oranjezucht' (1805).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7053
€  51.75 [Appr.: US$ 55.29 | £UK 44.5 | JP 8531]
Catalogue: Literature

 
Bilderdijk, Willem
De Franschen. Gedicht. Amsterdam, Nayler & Co., 1836.
8: 4 pp. Zonder omslag. Lit.: Cat. Bilderdijk-Mus. p.19l Eerder verschenen in de dichtbundel Vaderlandsche uitboezemingen (1815).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7059
€  46.00 [Appr.: US$ 49.15 | £UK 39.5 | JP 7583]
Catalogue: Literature

Previous page | Pages: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | - Next page