Antiquariaat Goltzius: Literature
found: 1356 books on 91 pages. This is page 14
Previous page - Next page

 BARTH, FRIEDRICH GOTTLIEB,, Vorlesungen über einige Elegien des Properz, nebst einer prosaischen Uebersetzung der Königinn aller Elegien. Und einer poetischen zwoer anderer.
BARTH, FRIEDRICH GOTTLIEB,
Vorlesungen über einige Elegien des Properz, nebst einer prosaischen Uebersetzung der Königinn aller Elegien. Und einer poetischen zwoer anderer.
Dresden, in der Grllischen Buchhandlung, 1775, 8vo., hardcover with paper and cloth corners, sprinkled edges, [12]+141 pp., only slightly stained, covermaterial on the spine somewhat worn, otherwise in good condition, solid construction, printer's mark on title page (labor ipse voluptas), with some lovely head and tail pieces. Friedrich Gottlieb Barth (1738-1794) was a German philologist and writer. Ownership signature in ink on titlepage (W. Schooten 1878) and Ex Libris (M. Iohannis Christophori Koenig).Johann Christoph Knig (Philologist) (1754-1812), German teacher, librarian and philologist. Some notes on the front flyleaf. German text printed in a Gothic font, Latin in a Roman font and Ancient Greek in a Greek font.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66078
€  224.25 [Appr.: US$ 239.12 | £UK 192 | JP 36647]

 
BECQUER, G.,
Twee verhalen van Gustavo Becquer
Hilversum, 1910, 31 pages, leather morocco binding, spine damaged, front hinge loose, donated by "Nonnie" (printed: Een afscheidsgroet van..) to Lien Tresling (written in ink on flyleaf, possibly Roelinda Tresling). With "De Schepping Indisch Poeem" and "De dorre bladeren" translated from Spanish by N. Schmidt-Reineke, Gustavo Adolfo Claudio Domnguez Bastida (February 17, 1836 - December 22, 1870), better known as Gustavo Adolfo Bcquer was a Spanish Romanticist poet and writer (mostly short stories), also a playwright, literary columnist, and talented in drawing. Today he is considered one of the most important figures in Spanish literature. He adopted the alias of Bcquer as his brother Valeriano Bcquer, a painter, had done earlier.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66614
€  46.00 [Appr.: US$ 49.05 | £UK 39.5 | JP 7517]
Catalogue: Literature

 
Dichterlyke gedachten-beelden
Dichterlyke gedachten-beelden. 2e druk. Zaltbommel, Johannes Noman, 1827.
8:
4 (*1+pi1) A-K 8 L 4, gepag.: [2] 8,166 [2] pp. Ongesigneerde titelpagina in stippelgravure. Half leer. Goed exemplaar. Lit.: Vis, De verlichte Muze. Bloemlezing uit de pozie van J. Kinker (Den Haag 1982); Hanou, Sluiers van Isis (Deventer 1988); Van Hattum, Jan Frederik Helmers (1767-1813). Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger (Amsterdam 1996) p.79 Saalmink I, p.477l De eerste druk van deze bundel verscheen in 1801, met de toevoeging "Eerste Bundel", maar een tweede bundel is nooit verschenen, naar Van Hattum veronderstelt door allerlei problemen met uitgeefster Catharina Doll-Egges. In de niet ondertekende voorrede w
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7355
€  97.75 [Appr.: US$ 104.23 | £UK 83.75 | JP 15974]
Catalogue: Literature

 
BEER, P.,
Ik dien een stralende heer.
Lochem, De Tijdstroom, [1952], 247pp. original linen binding with original dustwrapper in good state. Translation of original work in Swedish by Greta Baars-Jelgersma. Bookdesign by Jeanette Kossmann.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68969
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP 4698]
Catalogue: Literature

 
Beers, Jan van
De blinde. Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1854.
8: 24 pp. geen omslag. Lit.: F & vd B p. 44; Te Winkel VII, p.315; Lissens, De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden (Brussel/Amsterdam 1967) p.66-67l De Vlaamse dichter Jan van Beers (Antwerpen 1821 - Antwerpen1888) was leraar, bibliothecaris en later hoogleraar aan het Koninklijk Atheneum van Antwerpen. Zijn dromerige, (over)gevoelige pozie werd zowel in Belgi als in Nederland een tijdlang bijzonder gewaardeerd
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6881
€  34.50 [Appr.: US$ 36.79 | £UK 29.75 | JP 5638]
Catalogue: Literature

 
Beers, Jan van
Gedichten. Gent, W. Rogghé en Amsterdam, wed. J.C. van Kesteren & zoon, 1873. [2 dln]
4: [vol. 1:] [4] 316 [vol. 2:] [1] 321. Portret van Van Beers tegenover de titelpagina gegraveerd door C.L. van Kesteren. Goudgestempeld linnen, bovenkant rug van deel I beschadigd. Lit.: Te Winkel VII, p.315l De Vlaamse dichter Jan van Beers (Antwerpen 1821 - Antwerpen1888) was leraar, bibliothecaris en later hoogleraar aan het Koninklijk Atheneum van Antwerpen. Zijn dromerige, (over)gevoelige pozie werd zowel in Belgi als in Nederland een tijdlang bijzonder gewaardeerd.Leven' (1869) zijn opgenomen. Hierna heeft Van Beers nog n dichtbundel uitgegeven, 'Rijzende blaren' maar die haalde niet het niveau van zijn vroege poezie.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6885
€  40.25 [Appr.: US$ 42.92 | £UK 34.5 | JP 6578]
Catalogue: Literature

 
Beers, Jan van
Gedichten. Rotterdam, Elsevier, 1885. [2 delen]
8: [4] 288; [4] 262 pp. Linnen stempelband, goud op snee, mooi exemplaar. Lit.: Lissens, De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden (Brussel/Amsterdam 1967) p. 66l De Vlaamse dichter Jan van Beers (Antwerpen 1821 - Antwerpen1888) was leraar, bibliothecaris en later hoogleraar aan het Koninklijk Atheneum van Antwerpen. Zijn dromerige, (over)gevoelige pozie werd zowel in Belgi als in Nederland een tijdlang bijzonder gewaardeerd.Het eerste deel bevat de bundels 'Jongelingsdroomen' (9e vermeerderde druk) en 'Levensbeelden' (5e druk) en het tweede deel de bundels 'Gevoel en leven' (4e druk) en 'Rijzende blaren' (2e druk). Met een variant op de uitspraak over Conscience.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6888
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP 4698]
Catalogue: Literature

 
Beets, Nicolaas
Ada van Holland, een gedicht. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
8: [4] 12, 80 pp. Gegraveerde titelpagina met een afbeelding van de gravenkroon en daartegenover een in staal gegraveerde afbeelding van Ada door J.W. Kaiser. Gebonden. Lit.: Beetscollectie 1840hl In 'Ada van Holland' wordt verhaald hoe Ada, dochter van graaf Dirk VII, na diens dood in 1203 de strijd om de gravenkroon van Holland verloor van haar oom Willem. Beets droeg het dichtstuk op aan volksdichter Hendrik Tollens, voor wie hij veel waardering
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6906
€  34.50 [Appr.: US$ 36.79 | £UK 29.75 | JP 5638]
Catalogue: Literature

 
Beets, Nicolaas
Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke herinneringen van Nicolaas Beets. Haarlem, Erven F. Bohn, 1892.
8: [4] 112 pp. papieren omslag.l Uit Beets' herinneringen aan zijn omgang met Potgieter wordt duidelijk dat echte vriendschap tussen hen nooit had bestaan. Zoals Potgieter eens aan Beets schreef: "We like us at a distance, my dear, if you like me at all".
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 17800
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP 4698]
Catalogue: Literature

 
Beets, Nicolaas
Gedenkboek. Leiden, A.W. Sijthoff, [1885].
8: [394] pp. Met een portret van Beets in fotogravure door Rud. Schuster, Berlijn. Zwartleren band, rug wat geschaafd, goud op snee. Lit.: Beetscollectie 1885d. Van der Meulen, Een veertigjarige uitgeversloopbaan : A. W. Sijthoff te Leiden, 1851 - 1 januari - 1891 (Leiden 1891) p.136l Fraai uitgevoerde dagkalender met een facsimile van een voor deze gelegenheid door Beets geschreven gedicht, gedateerd 1885. Bovenaan alle 365 pagina's een citaat van een Nederlandse dichter met daaronder ruimte voor notities, waarvan overigens in dit ex
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 20048
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP 4698]
Catalogue: Literature

 
Beets, Nicolaas
Guy de Vlaming, een verhaal door Nicolaas Beets, Haarlem: Erven F. Bohn 1837, p. [4]+111pp.
In Cardboard with spine with decorations. Title page with nice plate of "Slot Poelgeest bij Koudekerk", made by H.W. Couwenberg after N. Beets. Title page browned, all text pages in good condition. First edition of this poetic story of Beets'"black period". A knight from the Middle Ages discovered that he's married to his sister. L0396
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60903
€  115.00 [Appr.: US$ 122.63 | £UK 98.5 | JP 18793]

 
Beets, Nicolaas
Een Paaschgezang. Haarlem, Erven F. Bohn, 1845.
8: 16 pp. Zonder omslag. Lit.: Beetscollectie 1845d
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6917
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP 4698]
Catalogue: Literature

 
Beets, Nicolaas
Stichtelijke uren. 2e druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1855. [1 van 4 delen]
8: [4] 440 pp. Origineel karton, aantekening met pen op de titelpagina: "Voor eigen rekening gedrukt in eigen drukkerij en uitgegeven door P.F. Bohn. Haarlem, 21 jan. 1855."
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6895
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP 4698]
Catalogue: Literature

 
Beets, Nicolaas
Te Alkmaar, 8 October 1873. Redevoering ter gelegenheid van de plechtige Steenlegging door Z.M. den Koning tot het opterichten Gedenkteeken van Alkmaars ontzet (8 Oct. 1573). Haarlem, Erven F. Bohn, 1873
8: 20 pp. Papieren omslag. Lit.: Beetscollectie 1873a
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6908
€  28.75 [Appr.: US$ 30.66 | £UK 24.75 | JP 4698]
Catalogue: Literature

 
Beets, Nicolaas
Verscheidenheden meest op letterkundig gebied I, IV, V, VI. Haarlem, Erven F. Bohn, 1858-1873. [dl 4, 5, 6 in 1 band]
8: [vol. 1:] [4] 112; [vol. 2] [2] 104; [4] 184; [4] 111 [1] pp. Deel 1 in beschadigde papieren omslag, deel 4, 5, 6 in bibl. band. Lit.: Beetscollectie 1858hl De Verscheidenheden verschenen op ongeregelde tijden. Zij bevatten onder meer opstellen over Tollens, Staring en Van Lennep, over plagiaat en over de spelling. Er zijn zes delen verschenen; in 1876 werden ze nog eens herdrukt.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6903
€  86.25 [Appr.: US$ 91.97 | £UK 74 | JP 14095]
Catalogue: Literature

Previous page | Pages: 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | - Next page