Antiquariaat Goltzius: History Manuscripts
found: 29 books on 2 pages. This is page 2
Previous page

 , De minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, beschikkende op onderscheidene adressen eerst van M. van Paddenburg, later E. van Goor (...) beiden te Amsterdam (...)
De minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, beschikkende op onderscheidene adressen eerst van M. van Paddenburg, later E. van Goor (...) beiden te Amsterdam (...)
Manuscript (afschrift), single folded leaf, 33x20 cm, 1 p. An official handwritten response from the "Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid" to a request for law inforcement by M. van Paddenburg and E. van Goor, both from Amsterdam. Their request ("verzoekende handhaving van het goedregt der obligatiehouders ten laste der verreening(?) in den Krimpenerwaard en verkrijging van het gedeelte hunner vorderingen") is denied. The document is signed and dated to 's Gravenhage, 30 June 1882, and signed by minister G.J.G. Klerck (1825-1884), and the Secretaris-Generaal G. de Bosch Kemper (1841-1912). The rejection is written on a page with some printwork and the Dutch heraldic crest including the motto: "Je maintiendrai". Clear handwriting.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68650
€  143.75 [Appr.: US$ 153.9 | £UK 123 | JP 23588]

 
Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Stormwaarschuwingsdienst 1898
1 page, printed with the signs adopted from 1 May 1898 to warn ships of adverse weather conditions, with the subsequent signs that will be fitted to the signposts.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66221
€  34.50 [Appr.: US$ 36.94 | £UK 29.5 | JP 5661]

 , Notulen republiek 1727, 1736
Notulen republiek 1727, 1736
Manuscript documenting minutes of various official meetings with entries dating to 1727 (larger section) and 1736 (smaller section). The meetings concern international affairs like the shipment and costs of passports and the military situation in France and Switzerland as well as local state affairs. Names of some 1727 state officials that are mentioned: Tamminga, Van Lynden, Van Welderen, Cocq, Van Wijnbergen, Van Wassenaar, Van Marseveen, Boon, Velters, Ockerse, Noey, Van Hoorn, Taats van Amerongen, van Renswoude, Van Goslinga, Van Heuckelom, Six, Van Haarsolte. Names of some 1736 state officials that are mentioned: Van der Waegen, Van Ripperda tot Vorden, Van Brakel, De Raet, Van Zeebergh, van Cattenburch, Van Assendelft, Bout, Van Hoorn, Van Rechteren and again Tamminga. Without titlepage or table of content, but there is reference to The Hague ("Alhier in den Hage"), 1727 and 1736, large 4to., (later) half parchment binding with marbled paper on the front and back, (later) handwritten title in pencil on spine, the bookblock is in good condition with clear pages and very legible handwriting in black in. Written in Dutch with some fragments in French. From the collection of Jelle Kaspersma and Alie Vinke (2014), rebound by Kaspersma. l Raad van State, West-Indies, East-Indies, Republiek der Zeven Verenigide Nederlanden, VOC, WIC.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 69189
€  1667.50 [Appr.: US$ 1785.21 | £UK 1424 | JP 273620]

 
OOTMARSUM, HEININK, BOEKHOUDEN--- 'Verhandeling over het boekhouden door Susanna Heinink, pensionaire te Ootmarsum'. Manuscript, 1863, 42x29 cm., gebonden in half leren band, ca. 65 pag., goud op snee, gekalligrafeerd.
Met ingeplakte nota's, kwitanties etc. Fraai. Heinink was pensionaire van het RK Instituut voor jonge juffrouwen te Ootmarsum. In 1882 werd in 's Heerenberg een zoon geboren van de gemeenteontvanger Theodorus J.H. Thuis en Susanna Wilhelmina Lucretia Heinink. De laatste is waarschijnlijk de kalligrafe.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60240
€  914.25 [Appr.: US$ 978.79 | £UK 780.75 | JP 150019]

 
Uittreksels of aantekeningen uit de kerkenboekjes, voor zo verre den opbouw den kerk betreft. Beginnende met het jaar 1400.
Manuscript, 30 pages, marbled paper binding, handwritten notes concerning the accounts and the construction of the Grote of Sint Bavo kerk in Haarlem, the Netherlands from 1400-1467, original manuscript, author unknown.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 65872
€  63.25 [Appr.: US$ 67.71 | £UK 54.25 | JP 10379]

 
WEESP, HINLOPEN--- Kwitantie voor Jacob Jacobsz. Hinlopen van de ontvangers der 200e penning over Weesp, Weesperkarspel en Hoogbijlmer, 1673, manuscript, 1 pag.
Getekend: Joh. van Leyden en Schouten. M10356
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 45456
€  28.75 [Appr.: US$ 30.78 | £UK 24.75 | JP 4718]

 
XX Geschaftsbericht der Emder Harings-Fischerei-Actien-gesellschaft betriebsjahr 1890/91
4 pages, printed, concerning the accounts of this company and its fishingactivities.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66224
€  34.50 [Appr.: US$ 36.94 | £UK 29.5 | JP 5661]

 
AMSTERDAM, DIEPENVEEN.
Rekeningen en kwitanties voor fa. A.C. Diepenveen te Amsterdam van diverse firma's te Amsterdam, gedateerd 1930-1951 ( 9 stukken). NB Dordrecht Gasartikelen aan A.C. Diepenveen; NV Wed. E. Kan & Co's manufacturenhandel aan A.C. Diepenveen; Amsterdamsche Agenturen en Modehandel (D. van der Heijden) aan cliëntèle; J.H. Muller jr voor A.C. Diepenveen; NV v/h S. Henselijn aan A.C. Diepeveen; Leon Hirschel voor A.C. Diepeveen; M. Schönberg & Co aan Fa. Diepenveen; NV Nederlandsch-Aziatische Handelmij voor A.C. Diepenveen (Alcodi); Zellwollgarnspinnerei in Hilden, Duitsland (aanbiedingsbrief bij ingebruikneming fabriek en verschijnen publicatie). M14690
M14690
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59397
€  28.75 [Appr.: US$ 30.78 | £UK 24.75 | JP 4718]

 
BOAS, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM.
Kwitantie van de Universiteit van Amsterdam voor de heer E.A.L. Boas ten bedrage van 200 gulden voor inschrijving als student rechten, gedateerd 27 september 1894. Betreft: Eduard Abraham Louis Boas, geb. Amsterdam, 22-10-1874, promoveert op stellingen op 17-1-1898 tot doctor in de rechtswetenschap, ingeschreven 1893/96. 1 stuk, deels gedrukt, deel manuscript. M14721
M14721
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59430
€  28.75 [Appr.: US$ 30.78 | £UK 24.75 | JP 4718]

 
Fogg, S
Medieval manuscripts, catalogue 14, Londen 1991, 201 pag., ill.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 38190
€  40.25 [Appr.: US$ 43.09 | £UK 34.5 | JP 6605]

 
Marrow, J.H. ( introd. )
The golden age of Dutch manuscript painting, Stuttgart 1989, 318 pag.
With: The Dutch text by Marrow of reader in the museum in Utrecht, 16 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 38122
€  28.75 [Appr.: US$ 30.78 | £UK 24.75 | JP 4718]

 
POLIS, C.,
Letter by Procureur Generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden to Secretaris van het Collegie voor de Zeevisscherijen d.d. 26 mei 1896 confirming that no judgments were rendered by the Hoogen Raad concerning certain laws.
1 page, folded, official stationary of Hoogen Raad , Parket van den Procureur Generaal , handwritten en signed by Clemens Polis (1831-1907)
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66223
€  34.50 [Appr.: US$ 36.94 | £UK 29.5 | JP 5661]

 
SCHOTEL, G.D.J.
Brief aan prof. G.W. Vreede, over eene beroemde verzameling van handschriften en oudheden, welke in december 1847 te Amsterdam zal verkocht worden. 's-Hertogenbosch 1847, 47 p.
Betreft de collectie Van Alkemade/Van der Schelling.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 2324
€  51.75 [Appr.: US$ 55.4 | £UK 44.25 | JP 8492]

 Van de Velde, Jan, 1. Artificiosissimi Grammatices (Rotterdam 1605). 2. Thesaurus literarius continens multa diversaque genera scripturae tam latinae et romanae, quam italicae et hispanicae. Pars Secunda (Apud Cornelium Nicolai, 1607). 3. Liber Fondamentalis.
Van de Velde, Jan
1. Artificiosissimi Grammatices (Rotterdam 1605). 2. Thesaurus literarius continens multa diversaque genera scripturae tam latinae et romanae, quam italicae et hispanicae. Pars Secunda (Apud Cornelium Nicolai, 1607). 3. Liber Fondamentalis.
Three parts in one volume, 77 pp. 4o oblong. Later rebound in parchment. Last and first page with engraved portrait of the author by J. Matham fortified. Some pages browned or with small stains, some edges frayed. Printed text in latin. Rare edition of the most famous book on calligraphy. More than 50 examples of very decorative calligraphy. Rare edition without general title. The thee parts seems to be bound in random order. Part one: Calligramme " Messieurs de l 'Admiraut de Rotterdam". Handwritten text in Dutch ("Die wil leeren schrijven met vlijt [...]" and French ("Voicy la forme mthodique pur escrire lettre Italique").Part two: Printed title in Latin with decorative border. 43 pages with decorative calligraphy, handwritten text in Spanish? Tributes to Barneveld, Goltzius, L'Hrmite, Pierre carpenter, Sambix. With signature of Jan van de Velde, some dated 1609.Part three: No date or place mentioned. Handwritten text in Dutch and French.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 63446
€  4025.00 [Appr.: US$ 4309.13 | £UK 3437.25 | JP 660462]

Previous page | Pages: 1 | 2 |