Antiquariaat Goltzius: Heraldry History
found: 15 books

 , Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen en collegien in 's-Gravenhage, met de benaamingen der leden daar in sessie hebbende, derzelver Ministers, Beampten en Suppoosten, mitsgaders aanwijzing hunner Woonplaatsen: Dienstig voor alle Persoonen, die in den Hage, bij dezelve Vergaderingen en Collegien, iets te verrichten of te solliciteren hebben. Voor den Jaare 1794.
Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen en collegien in 's-Gravenhage, met de benaamingen der leden daar in sessie hebbende, derzelver Ministers, Beampten en Suppoosten, mitsgaders aanwijzing hunner Woonplaatsen: Dienstig voor alle Persoonen, die in den Hage, bij dezelve Vergaderingen en Collegien, iets te verrichten of te solliciteren hebben. Voor den Jaare 1794.
's Gravenhage (The Hague), J. Thierry en C. Mensing, [1794], 12mo., parchment envelope binding, with handwritten title on the back and the year of print written on the spine, 168 pp., loosening sewing, stains on the inside of the cover and on the first and last pages, but hardly any stains inside the rest of the bookblock. With a woodcut printer's mark on the titlepage depicting the city crest of The Hague.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68636
€  109.25 [Appr.: US$ 117.71 | £UK 93.5 | JP¥ 17701]
Catalogue: Heraldry History

 , Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen van de Provsioneele Repraesentanten van het Volk van Holland, En de respective Committees uit dezelve, benevens de Vergadering van HUn Hoog Mogende, het Committé tot de algemeene zaaken van 't Bondgenootschap te Lande en verdere Collegien, zitting houdende in 's Gravenhage, met de benaamingen der Leden, daar in sessie hebbende, derzelver Ministers, Beampten en Suppoosten, mitsgaders aanwyzing hunner Woonplaatsen: Dienstig voor alle Persoonen, die in den Hage, bij dezelve Vergaderingen en Collegien, iets te verrichten, of te solliciteren hebben. Verbetert tot November 1795.
Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen van de Provsioneele Repraesentanten van het Volk van Holland, En de respective Committees uit dezelve, benevens de Vergadering van HUn Hoog Mogende, het Committé tot de algemeene zaaken van 't Bondgenootschap te Lande en verdere Collegien, zitting houdende in 's Gravenhage, met de benaamingen der Leden, daar in sessie hebbende, derzelver Ministers, Beampten en Suppoosten, mitsgaders aanwyzing hunner Woonplaatsen: Dienstig voor alle Persoonen, die in den Hage, bij dezelve Vergaderingen en Collegien, iets te verrichten, of te solliciteren hebben. Verbetert tot November 1795.
's Gravenhage (The Hague), J. Thierry en C. Mensing, [1795], 12mo., parchment envelope binding, with handwritten short title on the back and the year of print written on the spine, 144 pp., bookblock loose from parchment binding, intact sewing, clear printwork, hardly any stains. With a woodcut printer's mark on the titlepage depicting the city crest of The Hague.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68637
€  109.25 [Appr.: US$ 117.71 | £UK 93.5 | JP¥ 17701]
Catalogue: Heraldry History

 
Handwritten text in Dutch for a lecture on "zegelkunde" (wax seals) possibly for the Koninklijk Genealogisch en Heraldisch Genootschap around 1875-1880
l ca 1875, 8 pages, folio, modern paper folder. The unknown author underlines the importance of the knowledge and research of seals and mentions the current literature at the time of writing.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 63926
€  86.25 [Appr.: US$ 92.93 | £UK 74 | JP¥ 13974]
Catalogue: Heraldry History

 
Le miroir des livres antiques & nouveau, serie Heraldique, no 1.
Paris, Librairie M. Escoffier, Maison du Bibliophile, Octobre 1924, illustrated in b/w and colour lithograph plates of book fronts, later linen binding, original front present, interesting sale catalogue on heraldry.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68273
€  28.75 [Appr.: US$ 30.98 | £UK 24.75 | JP¥ 4658]

 
Broeck, Pieter van den
De doorluchticheyt van Brederode uyt den graeflijcke huyse van Hollandt.
Amsterdam, Isaac la Tombe, 1657. Full vellum, good copy. Water stain on the lower end of the last few pages. Last page damaged by this stain. With genealogic research material from previous owner. B2294.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60638
€  2012.50 [Appr.: US$ 2168.29 | £UK 1722.25 | JP¥ 326068]

 
DOORMAN, G.
Techniek en octrooiwezen in hun aanvang. Geschiedkundige aanvullingen bij `Octrooien ... uit de 16de-18de eeuw' en `Het Nederlandsch octrooiwezen ... der 19de eeuw'. 's-Gravenhage 1953. Geb., 126 p.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 612
€  55.20 [Appr.: US$ 59.47 | £UK 47.25 | JP¥ 8944]

 
GODEFROY, J.
Ornamentstijl. Het ornament in de verschillende stijlen van den vroegsten tijd tot aan de 19e eeuw. Amsterdam [1915]. Geb., geïll., 208 p.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6540
€  46.00 [Appr.: US$ 49.56 | £UK 39.5 | JP¥ 7453]

 
HULKENBERG, A.M.
Het huis Dever te Lisse. Zaltbommel 1966. Geb., geïll., 314 p.
Grondige studie over dit kasteel, met genealogische overzichten van de geslachten Dever, Van Matenesse, Heereman van Zuydtwijck, etc.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 1216
€  34.50 [Appr.: US$ 37.17 | £UK 29.75 | JP¥ 5590]
Catalogue: Heraldry History

 
Moran, James
Heraldic influence on early printers’ devices.
Leeds, The Elmete Press, 1978. 4o. Full linen, gold stamped decoration. Very good condition. 104 pages and 64 plates, some full page. Nr. 301 of 475 limited copies. H32
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6404
€  46.00 [Appr.: US$ 49.56 | £UK 39.5 | JP¥ 7453]

 PHILIPPI, F., TUMBULT, G.,, Die Westfalischen Siegel des Mittelalters.
PHILIPPI, F., TUMBULT, G.,
Die Westfalischen Siegel des Mittelalters.
Munster, Friedrich Regensberg, 1882-1900, 4 very large folio volumes, many detailed illustrations of seals, half leather binding, some wear and tear to corners and spine, fronts and backs in crocodileprint, gilt lettering on spine, library tickets on bottom of spines, very attractive books, bookplate of D. Jordaan J.G.H. zn on flyleaves, library stamp on titlepages of Freiherrl. von Romberg'sche Bibliothek, first volume: Die Siegel des XI und XII Jahrhunderts und die Reitersiegel, die Siegel der Dynasten (Georg Tumbult), second volume: Die Siegel der Bisschofe (Georg Tumbult), Die Siegel der Stadte, Burgmannschaften und Ministerialitaten, third volume: Die Siegel der Geistlichen Corporationen und der Stifts-, Kloster-, und Pfarr-geislichkeit (Th. Jlgen), fourth volume: Die Siegel von Adligen, Burgern und Bauern (Th. Jlgen). Impressive and scarce set.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66180
€  2294.25 [Appr.: US$ 2471.85 | £UK 1963.25 | JP¥ 371718]

 
SCHOTEL, G.D.J.
Brief aan prof. G.W. Vreede, over eene beroemde verzameling van handschriften en oudheden, welke in december 1847 te Amsterdam zal verkocht worden. 's-Hertogenbosch 1847, 47 p.
Betreft de collectie Van Alkemade/Van der Schelling.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 2324
€  51.75 [Appr.: US$ 55.76 | £UK 44.5 | JP¥ 8385]

 
Slichtenhorst, Arend van
Hoe ende wanneer Gelderlandt tot een vooghdye is afgezondert.
[Arnhem, ca. 1671]. Full vellum, spine damaged. Complete. Paper browned. Coat-of-arms chart of the dukes of Gelderland. (31) single side printed pages, mostly with ornamented margin and on every page a coat-of-arms and text. A-H1. Annotations in ink from 1743 on free end paper. Similar to v.d. Burgh, Hoe en Wanneer Hollant tot een Graefschap is afgesondert. H76
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60139
€  805.00 [Appr.: US$ 867.31 | £UK 689 | JP¥ 130427]

 
STARING, A.
De Hollanders thuis. Gezelschapstukken uit drie eeuwen. Den Haag 1956. Geb., geïll., 206 p.
Belangrijke studie over groepsportretten.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6516
€  20.70 [Appr.: US$ 22.3 | £UK 17.75 | JP¥ 3354]

 L.A. van Weleveld, Handboek van den Nederlandschen Adel.
L.A. van Weleveld
Handboek van den Nederlandschen Adel.
The Hague, 1848-1851. 3 volumes. 4o. Modern full leather. Very good condition. VI+10+100+16 pages text & 531 black and white engraved plates depicting coats-of-arms of the Dutch nobility. L.A. van Weleveld was an employee of the Supreme Council of Nobility (Hoge Raad van Adel) and author of standard works on Dutch heraldry. H184
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 61051
€  1322.50 [Appr.: US$ 1424.87 | £UK 1131.75 | JP¥ 214273]

 L.A. van Weleveld, Handboek van den Nederlandschen Adel.
L.A. van Weleveld
Handboek van den Nederlandschen Adel.
The Hague, 1848 [to 1852].complete in 2 volumes. 4o. VI+20+77+200 pages text, handcoloured engraved titlepages, clean text & 532 attractively hand coloured engraved plates (some minor staining to last few engravings) depicting coats-of-arms of the Dutch nobility, contemporary half leather binding, gilt title on spines, marbled boards and marbled flyleaves, some damage to top of spine of second volume, back of second volume loose, otherwise good condition. L.A. van Weleveld was an employee of the Supreme Council of Nobility (Hoge Raad van Adel) and author of standard works on Dutch heraldry.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 66635
€  1955.00 [Appr.: US$ 2106.33 | £UK 1673 | JP¥ 316752]

| Pages: 1 |