Antiquariaat Goltzius: Heraldry
found: 775 books on 52 pages. This is page 2
Previous page - Next page

 
Armorial design for a stained glass of Corneille Peltenburg Rentmeester 1901-1926.
Photograph postcard 14x10cm. first half 20th century.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 69136
€  28.75 [Appr.: US$ 30.61 | £UK 25 | JP¥ 4737]
Catalogue: Heraldry

 
Armorial design for a stained glass of Pieter van Andel Raad en schepen van Brielle 1737-1788.
Photograph postcard 14x10cm. first half 20th century. stained glass in reverse.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 69137
€  28.75 [Appr.: US$ 30.61 | £UK 25 | JP¥ 4737]
Catalogue: Heraldry

 
Armorial design for a stained glass of De Cock afkomstig uit het kasteel De Spijker te Brakel bij Gorinchem veiling Mak Dordrecht 1913. .
Photograph postcard 14x10cm. first half 20th century.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 69138
€  28.75 [Appr.: US$ 30.61 | £UK 25 | JP¥ 4737]
Catalogue: Heraldry

 
Armorial design for a stained glass of Goltsen afkomstig uit het kasteel De Spijker te Brakel bij Gorinchem veiling Mak Dordrecht 1913.
Photograph postcard 14x10cm. first half 20th century.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 69139
€  28.75 [Appr.: US$ 30.61 | £UK 25 | JP¥ 4737]
Catalogue: Heraldry

 
Armorial design for a stained glass of Hendrick van Casteren Out Schepen en Raet der stad 's Hertogenbosch 1679.
Photograph postcard 14x10cm. first half 20th century.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 69140
€  28.75 [Appr.: US$ 30.61 | £UK 25 | JP¥ 4737]
Catalogue: Heraldry

 
Armorial design for a stained glass of Boreel de Mauregnault.
Photograph postcard 14x10cm. first half 20th century.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 69141
€  28.75 [Appr.: US$ 30.61 | £UK 25 | JP¥ 4737]
Catalogue: Heraldry

 
Armorial design for a stained glass of Wilhelm van Hasselt 1926.
Photograph postcard 14x10cm. first half 20th century.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 69142
€  28.75 [Appr.: US$ 30.61 | £UK 25 | JP¥ 4737]
Catalogue: Heraldry

 
Armorial design for a stained glass of the 40 year wedding anniversary of Gelinck Van Nooten 1910-1950.
Photograph postcard 14x10cm. first half 20th century.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 69143
€  28.75 [Appr.: US$ 30.61 | £UK 25 | JP¥ 4737]
Catalogue: Heraldry

 
Armorial design for a stained glass of Van Heteren-Turk wedding.
Photograph postcard 14x10cm. first half 20th century.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 69144
€  28.75 [Appr.: US$ 30.61 | £UK 25 | JP¥ 4737]
Catalogue: Heraldry

 
Armorial design for a commemorative board De Meester family.
Photograph postcard 14x10cm. first half 20th century.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 69145
€  28.75 [Appr.: US$ 30.61 | £UK 25 | JP¥ 4737]
Catalogue: Heraldry

 
Armorial design for a commemorative board of Petronella van Velsen 1678.
Photograph postcard 14x10cm. first half 20th century.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 69146
€  28.75 [Appr.: US$ 30.61 | £UK 25 | JP¥ 4737]
Catalogue: Heraldry

 
BACKER Fotokopie van de getekende kwartierstaat van de kinderen van Jan Dam Backer en Rudolfine J. Swart, 1 blad.
Backer, Hesselt van Dinter, Swart, Gratama. M5508
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 13492
€  28.75 [Appr.: US$ 30.61 | £UK 25 | JP¥ 4737]

 , Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen en collegien in 's-Gravenhage, met de benaamingen der leden daar in sessie hebbende, derzelver Ministers, Beampten en Suppoosten, mitsgaders aanwijzing hunner Woonplaatsen: Dienstig voor alle Persoonen, die in den Hage, bij dezelve Vergaderingen en Collegien, iets te verrichten of te solliciteren hebben. Voor den Jaare 1794.
Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen en collegien in 's-Gravenhage, met de benaamingen der leden daar in sessie hebbende, derzelver Ministers, Beampten en Suppoosten, mitsgaders aanwijzing hunner Woonplaatsen: Dienstig voor alle Persoonen, die in den Hage, bij dezelve Vergaderingen en Collegien, iets te verrichten of te solliciteren hebben. Voor den Jaare 1794.
's Gravenhage (The Hague), J. Thierry en C. Mensing, [1794], 12mo., parchment envelope binding, with handwritten title on the back and the year of print written on the spine, 168 pp., loosening sewing, stains on the inside of the cover and on the first and last pages, but hardly any stains inside the rest of the bookblock. With a woodcut printer's mark on the titlepage depicting the city crest of The Hague.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68636
€  109.25 [Appr.: US$ 116.32 | £UK 94.5 | JP¥ 18001]
Catalogue: Heraldry History

 , Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen van de Provsioneele Repraesentanten van het Volk van Holland, En de respective Committees uit dezelve, benevens de Vergadering van HUn Hoog Mogende, het Committé tot de algemeene zaaken van 't Bondgenootschap te Lande en verdere Collegien, zitting houdende in 's Gravenhage, met de benaamingen der Leden, daar in sessie hebbende, derzelver Ministers, Beampten en Suppoosten, mitsgaders aanwyzing hunner Woonplaatsen: Dienstig voor alle Persoonen, die in den Hage, bij dezelve Vergaderingen en Collegien, iets te verrichten, of te solliciteren hebben. Verbetert tot November 1795.
Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen van de Provsioneele Repraesentanten van het Volk van Holland, En de respective Committees uit dezelve, benevens de Vergadering van HUn Hoog Mogende, het Committé tot de algemeene zaaken van 't Bondgenootschap te Lande en verdere Collegien, zitting houdende in 's Gravenhage, met de benaamingen der Leden, daar in sessie hebbende, derzelver Ministers, Beampten en Suppoosten, mitsgaders aanwyzing hunner Woonplaatsen: Dienstig voor alle Persoonen, die in den Hage, bij dezelve Vergaderingen en Collegien, iets te verrichten, of te solliciteren hebben. Verbetert tot November 1795.
's Gravenhage (The Hague), J. Thierry en C. Mensing, [1795], 12mo., parchment envelope binding, with handwritten short title on the back and the year of print written on the spine, 144 pp., bookblock loose from parchment binding, intact sewing, clear printwork, hardly any stains. With a woodcut printer's mark on the titlepage depicting the city crest of The Hague.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68637
€  109.25 [Appr.: US$ 116.32 | £UK 94.5 | JP¥ 18001]
Catalogue: Heraldry History

 
BISTHOVEN, VAN Perkamenten blad met hoofdwapen en acht kwartierwapens, waarschijnlijk 17de-eeuws, zwaar beschadigd. Rechtsboven het kwartierwapen van Bisthoven. De andere niet leesbaar of niet ingevuld. 30x24 cm.
M4104
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 12756
€  31.05 [Appr.: US$ 33.06 | £UK 27 | JP¥ 5116]

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - Next page