Antiquariaat Goltzius: Heraldry
found: 775 books on 52 pages. This is page 11
Previous page - Next page

 
KLEIJ, VAN DER, RUIS, HIBBEL, MAAS, HAZERSWOUDE “Familiealbum met genealogie en kwartierstaat van de families Van der Kleij, Ruis, Hibbel, Maas, beschreven door W.D. van der Kleij”, manuscript, 4º, getypt met ingeplakte, veelal originele, foto’s en documenten, 167 p.
Samengesteld in 1977 door de leraar W.D. van der Kleij, geboren te Boskoop in 1920. Ouders: Maarten van der Kleij (1891-1978) en Jeannette H. Hibbel (1895-..). Veel over Hazerswoude en de gereformeerde kerk aldaar. Andere namen: Kleine Rammelkamp, Ruis, Van Klaveren, Van de Nadort, Maas, De Vente, Harkink, Bonnenberg, Veldmann, Van den Bosch, Stuffers. Prachtig familieboek, vervaardigd in één exemplaar!l M6730
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 14219
€  258.75 [Appr.: US$ 275.49 | £UK 223.5 | JP¥ 42634]

 
KORTENHORST Dossiers, afkomstig van J. Kortenhorst te 's-Gravenhage, betreffende families uit zijn kwartierstaat, 2de helft 20ste eeuw. Deze dossiers zijn van beperkte omvang en bevatten 2 à 20 stukken. Per dossier
Aanwezig: Abels, Van Aecken, Van Besoyen, Van Bevervoorde, Beyerman, Blombergen, Bloo, Boelens, Bordens, Van Brakel, Buitink, Bus, Buyssen, Claushaus, Cocx, Dannenberg, Diks, Donker, Emmen, Eygel, Gesinck, Gillis, Gratama, Grietens, Grijs, Van Gunst, Ten Heuvel, Homan, Horriaans, Van Imbrouck, Korff, Van Lokhorst, Loots, Meiners, Molijn (Molineus), Nijenhuis, Oldenhuis, Rosendal, Severijns, Sluiters, Van Sluys, Van Tarel, Teunissen, Visch, Voogt, Vos, Weggeman, Ten Wolde, Zegering.l m1478
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 11462
€  28.75 [Appr.: US$ 30.61 | £UK 25 | JP¥ 4737]

 
KWARTIERSTAAT FORMULIER--- Groot blad, bedrukt met vakjes verbonden met groen gekleurde takken, samen vormend een formulier waarop men een kwartierstaat van 32 kwartieren kan invullen. 60x100 cm. Gedrukt.
Uitgave van Verlag fur Sippenforschung und Wappenkunde E.U. Starke, Gorlitz. M12860
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 48996
€  86.25 [Appr.: US$ 91.83 | £UK 74.5 | JP¥ 14211]

 , Kwartierstaten van vooraanstaande Nederlandse families: met diverse familiewapens, geslachtlijst en overige genealogische informatie; Pedigrees of Dutch eminent families with several coats of arms and genealogical information.
Kwartierstaten van vooraanstaande Nederlandse families: met diverse familiewapens, geslachtlijst en overige genealogische informatie; Pedigrees of Dutch eminent families with several coats of arms and genealogical information.
One printed page, with several coats of arms and genealogical information of the following families: Van Beveren, De Beveren, Van Beverningk, Van Bevervoorden, De Beyer, Bicker, De Bieberstein, V.d. Biesen, Bisdom, Blaauw, Blankenheym, Van Bleyswijck, Van de Blocquery, Van Bloys, Van Blijenburg, Van Boetzelaer, Boeye, Bolsius, Bomme, Van Bommel, Bönhoff, Bonnicke, Boogaert, Boot, Van der Borch, Borret, Bosch van Drakestein, Boudaen, De Bounam, Bouricius, Van Bouricius, Bouwens, Bowier, Braakenburg, Van den Brande, Van den Brandeler, Brantsen, Brantsma, Breda, Van Brederode, Van Brienen, Van Broeckhuisen, Van der Brugghen, Bruyn en Buma.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 67820
€  34.50 [Appr.: US$ 36.73 | £UK 30 | JP¥ 5685]

 , Large heraldic manuscript collection of printed, engraved, lithographed and chromolithographed coats of arms of municipalities, cities, families, provinces, countries, royalty, politicians, colleges, original drawings, and armorial bookplates collected by Joh. A. Moesman (Utrecht) and thereafter from the heraldic collection of Daniel de Bruin.
Large heraldic manuscript collection of printed, engraved, lithographed and chromolithographed coats of arms of municipalities, cities, families, provinces, countries, royalty, politicians, colleges, original drawings, and armorial bookplates collected by Joh. A. Moesman (Utrecht) and thereafter from the heraldic collection of Daniel de Bruin.
Early 20th century album (N.V. Nederlandsche Kantoorboekenfabriek Schiedam), with 19th and 20th century coats of arms pasted on the pages, some published as advertissements (Herms Oldenkott & Zonen Tabakskerverij Amsterdam, likeur elixer d'Anvers), with newspaperclippings, the book: Petit Traite de blason by Comte Biardelli, arms of the nations (chromolithograph), extract of the Art-Journal, engraved coats of arms, flags of all nations, medals and orders and many many coats of arms. Johannes Anthonius Moesman (Utrecht, 25 december 1859 - aldaar, 9 januari 1937) was a Dutch lithographer, artist, photographer, art dealer and collector.Very interesting heraldic collection. Unique document.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68490
€  339.25 [Appr.: US$ 361.2 | £UK 293 | JP¥ 55899]
Catalogue: Heraldry

 
[WATER, J.W. TE ?]
Lijst der E.M. Heeren gecommitteerde Raaden van Zeeland, sedert de opregting van het collegie in het jaar 1578, en der Ministers van die provintie. Z.p. z.j. [ca. 1789]. Groot 4°: 36 p., met fraai typografisch omslag en titelpagina.
Namen en personalia van raden, raadpensionarissen, secretarissen en thesauriers van Zeeland.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 2718
€  172.50 [Appr.: US$ 183.66 | £UK 149 | JP¥ 28423]
Catalogue: Heraldry

 
LINDEN, VAN DER Wapenkwartierstaat van `Heer Ferdinande van der Linden, riddere, wautmre van Brabant'. Tekening met kleur, 18de-eeuws. 40x60 cm.
De 16 kwartierwapens: Van der Linden, Van der Borcht, Hermans, Van Duffel, Van Marneff, Van Dongelberge, Absolons, Van Dintere, Cymon, d'Aguillon, Figuezoo, Puches, Dalmaras, Gomes, Van Bouchant, Van Verendael.M1554
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 11498
€  156.40 [Appr.: US$ 166.52 | £UK 135 | JP¥ 25770]

 
Map met enige tientallen werkstukken en artikelen van de heraldici Robert en Mireille Louis uit Frankrijk.
Verzameld door de heer Schellart te Wassenaar. Gekocht in 1993 door Daniel de Bruin van mevrouw Verwey, die de map verkregen had van Alfons Schellart. Betreft vnl. heraldische bladen en nieuwjaarswensen, maar ook originele brieven van de heren Louis. M14089
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57921
€  172.50 [Appr.: US$ 183.66 | £UK 149 | JP¥ 28423]
Catalogue: Heraldry LOUIS

 
[BERESTEYN, E.A. VAN],
A.J. de Mare, Jhr.mr.dr. E.A. van Beresteyn in zijn geschriften gezien. Een bibliografie. Leiden 1949. Geïll., 75 p.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 216
€  16.10 [Appr.: US$ 17.14 | £UK 14 | JP¥ 2653]

 
Le miroir des livres antiques & nouveau, serie Heraldique, no 1.
Paris, Librairie M. Escoffier, Maison du Bibliophile, Octobre 1924, illustrated in b/w and colour lithograph plates of book fronts, later linen binding, original front present, interesting sale catalogue on heraldry.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 68273
€  28.75 [Appr.: US$ 30.61 | £UK 25 | JP¥ 4737]

 
[HEEMSKERK, R. VAN]
Naamlijst van genealogiën, meerendeels bestaande uit Nederlandsche geslachten, met de beschrijving derzelver wapens. Bijeenverzameld door wijlen den heere mr. Reynier van Heemskerk, Reiniersz. Utrecht 1836, 20 p.
De lijst telt 500 familienamen. De betreffende dossiertjes zijn voor een groot deel terechtgekomen in de handschriftenverzameling van het Centraal Bureau voor Genealogie.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 1088
€  27.60 [Appr.: US$ 29.39 | £UK 24 | JP¥ 4548]
Catalogue: Heraldry

 
Naamlyst der getrouwde -en overleden persoonen binnen de stad Middelburg ... alsmede een lijst der verkogte huizen (...) in den jaare 1802 [1803] en [1804]. Middelburg, Wetter [v. Dalen], 1802-1804.
ca. 550 pag., origineel karton. Maandelijkse opgaven van ca. 16 pag. per maand. Bijna elk katern bevat ook mengelwerk, waaronder gedichten en anecdotes.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 42125
€  201.25 [Appr.: US$ 214.27 | £UK 173.75 | JP¥ 33160]

 
[NAAMSVERANDERINGEN 1929-1941]
Naamsveranderingen 1929-1941. Band met deze titel op de rug en met als inhoud de `officieele mededeelingen betreffende naamsveranderingen', overgenomen uit de Staatscourant en gepubliceerd op de schutbladen van de afleveringen van het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw, over de jaren 1929-1941.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 1824
€  158.70 [Appr.: US$ 168.97 | £UK 137 | JP¥ 26149]

 
--
Neues genealogisches Reichs und Staats Hand-buch auf das Jahr 1788. Erster Theil, Frankfurt 1788, 418 + 72 pag., geb. in half leer uit de tijd.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57364
€  46.00 [Appr.: US$ 48.98 | £UK 39.75 | JP¥ 7579]
Catalogue: Heraldry

 
NOOYEN, VAN; DE VOS Dossier betreffende de kwartierstaat van Maria van Nooyen, geboren Rotterdam 1876, afkomstig van W. Wijnaendts van Resandt. Ca. 30 p.
Betreft kwartieren Van Nooyen, Smaling, De Vos, De Koning te Rotterdam en Delft. Met correspondentie van kleinzoon B. Buitenrust Hettema, 1981-1982.l M2628
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 12021
€  49.45 [Appr.: US$ 52.65 | £UK 42.75 | JP¥ 8148]

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - Next page