Antiquariaat Goltzius: Government Public administration
found: 25 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
DELFT--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 13-5-1644. Manuscript, folio, 2 pag.
Betreft de verdeling van gelden en recepissen; Delft kreeg fl. 219.000. M10348
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 45448
€  28.75 [Appr.: US$ 31.15 | £UK 24.75 | JP¥ 4676]

 
-
Dongheualueerde gouden ende silueren Munte van diueersche Coninckrijcken, Hertoochdommen, Graeffschappen, Heerlijcheden, Landen ende Steden, soo oude als nieuwe die noyt in prente en zijn gheweest : Ende oock eenighe Penninghen soo wel van goudt als van siluere ghemaeckt inde Munte vande landen van herwaerts ouer, die welcke niet ghenaempt oft ghestelt en zijn inde leste permissie.
Antvverpen, Plantijn, 1575. 4o. Full vellum. Complete. (430) pag. Waterstain in the bottom half throughout the first half of the book. Illustrated with numerous coins from all over Europe. Portrait of Anna of Austria and Maximillian II on the title page. With a modern index of names and places added. H118
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60635
€  4025.00 [Appr.: US$ 4361.26 | £UK 3446.25 | JP¥ 654682]

 
DRUKKEN VAN THEOLOGSICHE BOEKEN Extract uit de resolutien van de Staten van Holland dd 17-6-1740 betr. het drukken van theologsiche boeken zonder kerkelijke goedkeuring. Met concept placaat met verbod tot het drukken van religieuze teksten zonder approbatie van de kerkeraad, classis of hoogleraar theologie, folio, 4 p., gedrukt.
M5892
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 13710
€  103.50 [Appr.: US$ 112.15 | £UK 88.75 | JP¥ 16835]

 
---
Extract uit de resolutien van Weth en Raad der Stad Middelburg. Den 10 Augustus 1771, z. pl. [1771].
4°, 4 pag., gebonden in vroeg 20e- eeuws sierpapieren kartonnen omslag. C084l Ampliatie op de ordonnantie op het smedengilde van Middelburg. Verbod op het uitgeven van haaken (lopers). Voorts uitsluitend sleutels maken met toestemming van huiseigenaren of bewoners. Sleutels of haaken die aan scheeps-corporaals bij vertrek van schep
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53089
€  86.25 [Appr.: US$ 93.46 | £UK 74 | JP¥ 14029]

 
---
Extract uit de Resolutien Staten van Holland d.d. 29-4-1786.
Folio, 22 pag. C3068l Reacties op requesten van D. van Laar c.s. en P.C. Haagen en Adr. Hartevelt betr. het Haagse Exercitie Genootschap en gewapende schutterij.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55640
€  55.20 [Appr.: US$ 59.81 | £UK 47.5 | JP¥ 8978]

 
Extract Resolutien Staten van Holland 2-5-1782 betr. voorstel van gedeputeerden van Amsterdam geen staatszaken in kranten te publiceren. Folio, gedrukt, 1 pag.
M14258
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58071
€  28.75 [Appr.: US$ 31.15 | £UK 24.75 | JP¥ 4676]

 
Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland dd 13 januari 1740. betreffende advies op het inkwartieren en de Staat van Oorlog voor dit jaar.
Gedrukt, 1 p, folio. M14596
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59126
€  28.75 [Appr.: US$ 31.15 | £UK 24.75 | JP¥ 4676]

 
GOOI, GRENS MET UTRECHT--- Extract uit de resolutien Staten van Holland, d.d. 20-7-1719, betr. de limietscheiding tussen de Stichtsche bodem en Goijland. Manuscript, folio, 4 pag.
M9190
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 44290
€  46.00 [Appr.: US$ 49.84 | £UK 39.5 | JP¥ 7482]

 
HOMMERT, VAN, KOK, VAN ASCH Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 30-5-1789 betr. request van Gerardus van Hommert te Amsterdam, gedrukt, folio, 8 p.
Van Hommert wilde trouwen met Geertruid Kok, wier moeder de zuster was van Arendina van Asch, de eerste vrouw van Van Hommert. M6622
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 14153
€  28.75 [Appr.: US$ 31.15 | £UK 24.75 | JP¥ 4676]

 
HOPPEVELT--- Extract uit resolutien staten van Holland d.d. 10-2-1670 betr. Willem Hoppevelt, onder clerc van Viglius. Manuscript, folio, 1 pag.
M12136
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 48276
€  28.75 [Appr.: US$ 31.15 | £UK 24.75 | JP¥ 4676]

 
KAMERONTBINDING 1894 -- Collectie brochures en krantenberichten betr. de ontbinding van de Tweede Kamer in 1894.
Verzameld door J.H. de Waal Malefijt, burgemeester te Westbroek. M8886
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 30079
€  55.20 [Appr.: US$ 59.81 | £UK 47.5 | JP¥ 8978]

 
LEIDEN, GEERLOF, DIENTEGARD Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 11-9-1789 betr. het verbod voor een huwelijk tussen Adrianus Antony Geerlof, meerderjarig en Adriana Dientegard, minderjarig (moeder Adriana Moraal) allen te Leiden, gedrukt, folio 8 p.
Geerlof was Rooms Katholiek en Dientegard Hervormd. M6624
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 14155
€  34.50 [Appr.: US$ 37.38 | £UK 29.75 | JP¥ 5612]

 
MIDDELBURG; BEGRAVEN -- 'Extract uit de resolutien van Weth. en Raad der stad Middelburg in Zeeland, den 2-12-1752'. Gedrukt, 4°, 7 pag. (Drukker: W. de Klerk).
Regeling voor begraven buiten de stad en op kerkhoven in de stad. M8770
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 29963
€  46.00 [Appr.: US$ 49.84 | £UK 39.5 | JP¥ 7482]

 
MILITARIA--- Extract uit de resolutien Staten van Holland, 30-1-1748, betr. gelden voor recrutering van de militie, douceurgelden en gelden voor het in behoorlijke staat brengen van enkele krijgsgevangen gemaakte regimenten. Gedrukt, folio, 6 pag.
M9172
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 44272
€  32.20 [Appr.: US$ 34.89 | £UK 27.75 | JP¥ 5237]

 
MILITARIA--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland, d.d. 8-12-1645. Manuscript, 3 pag., folio.
Over de staat van oorlog. M10404
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 45504
€  32.20 [Appr.: US$ 34.89 | £UK 27.75 | JP¥ 5237]

| Pages: 1 | 2 | - Next page