Antiquariaat Goltzius: Biography Heraldry
found: 8 books

 
[BERESTEYN, E.A. VAN],
A.J. de Mare, Jhr.mr.dr. E.A. van Beresteyn in zijn geschriften gezien. Een bibliografie. Leiden 1949. Geïll., 75 p.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 216
€  16.10 [Appr.: US$ 17.47 | £UK 14 | JP¥ 2629]

 
Baerdt van Sminia, H.
Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795.
Origineel karton. 430 p. Met: A.J. Andreae, Nalezing op de Nieuwe naamlijst van Grietmannen van Jhr mr. H. Baerdt van Sminia, Leeuwarden 1893, ing.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 19670
€  201.25 [Appr.: US$ 218.35 | £UK 172.25 | JP¥ 32863]

 
HORA SICCAMA, J.H.
Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de journalen van Constantijn Huygens den zoon. Amsterdam 1915, 808 p.
Werken Historisch Genootschap III, 35. Geeft een grote hoeveelheid nadere bijzonderheden over personen en plaatsen, genoemd in de Journalen. Ook zonder de Journalen een belangrijke bron.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 1194
€  36.80 [Appr.: US$ 39.93 | £UK 31.5 | JP¥ 6009]

 
MAEYER, EDWARD A. DE
Who's who in Europe, 1964-1965.
2680 p., geb. (rug los).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7998
€  46.00 [Appr.: US$ 49.91 | £UK 39.5 | JP¥ 7511]

 
MUINCK, B.E. DE
Een regentenhuishouding omstreeks 1700. 's-Gravenhage 1965, 355 p.
Gebaseerd op de privé-boekhouding van mr. Cornelis de Jonge van Ellemeet, ontvanger-generaal der Verenigde Nederlanden (1646-1721).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 1782
€  23.00 [Appr.: US$ 24.95 | £UK 19.75 | JP¥ 3756]

 
NAAMREGISTER
Naamregister van de respective regeeringen der steeden, in de vergadering van Ed. Groot Mog. geen sessie hebbende, als meede van de collegiën der Balliuw-, dijkgraaf-, Hoog Heemraadschappen, enz., mitsgaders van de heeren, vrouwen, balliuwen, schouten en secretarissen van omtrent 500 dorpen en andere heerlijkheden in de provintie van Holland en Westvriesland, 35e druk
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7758
€  258.75 [Appr.: US$ 280.74 | £UK 221.5 | JP¥ 42252]

 
NAEMREGISTER
Naemregister [later: Naamregister] van de gansche regeeringen der provintien van Gelderland, Holland, Zeeland, Utregt, Friesland, Overijssel, Groningen en Ommelanden (...) alsmede van de regeeringen in de steden onder het resort van de Generaliteit, perkamenten omslag. Per deel ca. 200 p. Per deel: € 150
b. voor 1729, Amsterdam, G. Bos, 1729 d. voor 1736, Amsterdam, G. Bos, 1736 e. voor 1739, Amsterdam, G. Bos, 1739 (voortaan ook Drenthe) f. voor 1745, Amsterdam, G. Bos, 1745 g. voor 1748, Amsterdam, G. Bos en C. Wilt, 1748 h. voor 1751, Amsterdam, G. Bos en C. Wilt, 1751 i. voor 1755, Amsterdam, C. Wilt, 1755 j. voor 1756, Amsterdam, C. Wilt, 1756 (eerste 2 blz. beschadigd) k. voor 1777, Amsterdam, P. Schouten en R. Ottens, 1777 l. voor 1780, Amsterdam, P. Schouten en R. Ottens, 1780 m. voor 1793, Amsterdam R. Ottens en J. Schouten, 1793
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7752
€  172.50 [Appr.: US$ 187.16 | £UK 147.75 | JP¥ 28168]

 
SCHOTEL, G.D.J.
Brief aan prof. G.W. Vreede, over eene beroemde verzameling van handschriften en oudheden, welke in december 1847 te Amsterdam zal verkocht worden. 's-Hertogenbosch 1847, 47 p.
Betreft de collectie Van Alkemade/Van der Schelling.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 2324
€  51.75 [Appr.: US$ 56.15 | £UK 44.5 | JP¥ 8450]

| Pages: 1 |