found: 14 books

 
Backx, H.A.M.
Het particulier onderwijs : een onderzoek naar de taak van de wetgever inzake het niet door de overheid bekostigde onderwijs in het bijzonder het erkend onderwijs.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink , 1994. Paperback. xxii,338 pp. 25 cm. (Centrum voor wetgevingsvraagstukken). Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027140692.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #71862
€  18.00 [Appr.: US$ 19.48 | £UK 15.5 | JP¥ 2932]
Catalogue: Onderwijsrecht
Keywords: RECHT, onderwijsrecht

 
Bunt, J.E. van de.
Het rampenfonds.
Deventer : [Kluwer], 2016. Hardcover. xiii,299 pp. 25 cm, (Recht en praktijk. Contracten- en aansprakelijkheidsrecht, CA14 ). Text in Dutch, with summary in English. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789013139808.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #296162
€  30.00 [Appr.: US$ 32.47 | £UK 25.75 | JP¥ 4887]
Catalogue: Onderwijsrecht
Keywords: RECHT, onderwijsrecht Nederlands recht Nederlands recht

 
Cohen, M.J.
Studierechten in het wetenschappelijk onderwijs.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1981. Paperback. viii,241 pp. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027118080.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #15709
€  12.00 [Appr.: US$ 12.99 | £UK 10.5 | JP¥ 1955]
Catalogue: Onderwijsrecht
Keywords: RECHT, onderwijsrecht

 
Donner, Jan.
De vrijheid van het bijzonder wetenschappelijk onderwijs.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1978. Paperback. xii,249p. Proefschrift Vrije Universiteit van Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027114983.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #13332
€  12.00 [Appr.: US$ 12.99 | £UK 10.5 | JP¥ 1955]
Catalogue: Onderwijsrecht
Keywords: RECHT, onderwijsrecht nederlands recht

 
Esseboom, Cornelis.
Onderwysinghe der jeught : onderwijs en onderwijstoezicht in de 18e eeuw op het Eiland van Dordrecht.
[S.l. : s.n.], 1995. Paperback. 471 pp. Proefschrift Universiteit Utrecht. With a summary in English. Met losse brief van de auteur. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789039313114.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #278375
€  12.00 [Appr.: US$ 12.99 | £UK 10.5 | JP¥ 1955]
Catalogue: Onderwijsrecht
Keywords: EDUCATION, onderwijsrecht history of law, Netherlands

 
Goote, M.
Samenvatting van de overwegingen en conclusies met betrekking tot de uitvoering van de Wet op het voortgezet onderwijs van het overleg in enige werkgroepen, samengesteld uit de inspectie van het voortgezet onderwijs, bestuurs-, rectoren- en directeuren- en lerarenorganisaties en de pedagogische centra.
[S.l. : Ministerie van O.K.W.], 1965. Paperback. 97 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #283260
€  8.00 [Appr.: US$ 8.66 | £UK 7 | JP¥ 1303]
Catalogue: Onderwijsrecht
Keywords: RECHT, onderwijsrecht

 
Groh, Anette.
Zur Frage der Zulässigkeit von Leistungsbewertungen bei Professorinnen und Professoren im Hinblick auf Art. 5 Abs. 3 GG.
[S.l. : s.n.], 2007. Paperback. 141, [6] pp. 21 cm. Inauguraldissertation Universität Saarbrücken Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #291954
€  18.00 [Appr.: US$ 19.48 | £UK 15.5 | JP¥ 2932]
Catalogue: Arbeidsrecht
Keywords: RECHT, arbeidsrecht onderwijsrecht

 
Langbroek, P.M. & D.W.P. Ruiter (red.)
Deregulering in het hoger onderwijs? : aspecten van overheidssturing in het concept-ontwerp WHW.
Culemborg : Lemma, 1999. Paperback. 103 pp. (Management en beleid in het hoger onderwijs, 12). Bijdragen aan het op 1 december 1988 te Utrecht gehouden congres over deregulering in het hoger onderwijs. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789051890488.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #232469
€  10.50 [Appr.: US$ 11.37 | £UK 9 | JP¥ 1711]
Catalogue: Onderwijsrecht
Keywords: RECHT, onderwijsrecht

 
Leber, L.
De patronaatsverklaring : rechtsvergelijkende en internationaal privaatrechtelijke beschouwingen over de aansprakelijkheid vanwege een geruststellende verklaring = The patronaatsverklaring (letter of comfort) : Comparative and Private International Law considerations and reflexions on liability for a reassuring
Deventer : [Kluwer], 2021. Hardcover. xxiii,645 pp. 25 cm, (Recht en praktijk. Contracten- en aansprakelijkheidsrecht, CA15 ). Text in Dutch, with summary in English. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789013143041.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #296163
€  40.00 [Appr.: US$ 43.3 | £UK 34.25 | JP¥ 6516]
Keywords: RECHT, onderwijsrecht Nederlands recht Nederlands recht

 
Net, B.J. van der.
Kringenrechtspraak voor leerkrachten bij het bijzonder onderwijs.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1977. Paperback. xiv,314 pp. Index. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027112606.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #9165
€  12.00 [Appr.: US$ 12.99 | £UK 10.5 | JP¥ 1955]
Catalogue: Onderwijsrecht
Keywords: RECHT, onderwijsrecht nederlands recht

 
Overeem, R.
De reisovereenkomst.
Deventer : Kluwer,1976. Paperback. viii,110 pp. (Nederlandse Vereniging voor rechtsvergelijking, 22). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026809118.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #169795
€  8.00 [Appr.: US$ 8.66 | £UK 7 | JP¥ 1303]
Catalogue: Onderwijsrecht
Keywords: RECHT, onderwijsrecht *2006-100 aa Preadviezen Nederlandse Vereniging voor rechtsvergelijking

 
Paijmans, Brechtje Maria.
De zorgplicht van scholen : de grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen = The duty of care of schools : legal basis and scope of the civil-law standard of due care of schools toward their pupils.
Deventer : [Kluwer], 2013. Hardcover. xviii, 547 pp. 25 cm, (Recht en praktijk, CA8). Proefschrift Universiteit Utrecht. Text in Dutch, with summary in English. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789013115352.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #288725
€  60.00 [Appr.: US$ 64.95 | £UK 51.5 | JP¥ 9775]
Catalogue: Onderwijsrecht
Keywords: RECHT, onderwijsrecht Nederlands recht Nederlands recht

 
Ranitz, C.J.A. de.
De rechtspositie van de Rijksuniversiteit en van haar elementen.
Alphen aan de Rijn : N. Samsom,1938. Paperback. xviii,228 pp. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #9041
€  9.50 [Appr.: US$ 10.28 | £UK 8.25 | JP¥ 1548]
Catalogue: Onderwijsrecht
Keywords: RECHT, onderwijsrecht

 
Storimans, Th.
Het recht op anders zijn. In het bijzonder met betrekking tot minderheden in het basisonderwijs.
Nijmegen, Ars Aequi Libri,1993. Paperback. 230p. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789069161495.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #105641
€  8.50 [Appr.: US$ 9.2 | £UK 7.5 | JP¥ 1385]
Catalogue: Onderwijsrecht
Keywords: RECHT, onderwijsrecht staatsrecht & Bestuursrecht

| Pages: 1 |