found: 4 books

 
Bunt, Henk van de.
Over de muren van stilzwijgen : liber amicorum Henk van de Bunt.
Edited by Richard Staring, Renť van Swaaningen en Karin van Wingerde. [Den Haag] : Boomcriminologie, [2017]. Hardcover. 650 pp. Ills. + 10 posters promovendi criminologie ESL. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : . - Op 1 september 2017 neemt Henk van de Bunt, na een wetenschappelijke carriŤre van ruim veertig jaar, afscheid als hoogleraar criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Gedurende een groot deel van zijn carriŤre heeft hij zich beziggehouden met organisatiecriminaliteit en andere maatschappelijk ondermijnende activiteiten. In toenemende mate heeft hij zich hierbij de vraag gesteld hoe met name mensen met respectabele maatschappelijke posities in staat zijn hun illegale activiteiten aan het zicht te onttrekken. Deze vraag dient zich volgens Van de Bunt aan wanneer we kijken naar misstanden binnen instituties als de Katholieke kerk (seksueel misbruik), de sport (doping), gemeentelijke overheden (collusie), advocatuur en notariaat (facilitering van fraude) en de vastgoedsector (corruptie en fraude). Als analytisch kader ontwikkelt hij hiertoe het concept 'muren van stilzwijgen', waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de rol van omstanders van illegale praktijken, die eigenlijk wel weten wat er aan de hand is, maar zich om diverse redenen in stilzwijgen hullen. Volgens Van de Bunt hebben collega's, juridisch of fiscaal adviseurs, omstanders en toezichthouders er ofwel geen belang bij om een bepaalde misstand te openbaren of zij laten zich verblinden door de schijnbare respectabiliteit en het vertrouwenwekkende karakter van de dader. Voor dit liber amicorum hebben wij zijn collega's en oud-collega's gevraagd om, aan de hand van de thema's waar Henk van de Bunt zich in zijn academische leven mee bezig heeft gehouden, hun ideeŽn en ervaringen op papier te zetten. Na een inleiding op Henk van de Bunt als academicus en mens, volgen 45 thematisch gerangschikte bijdragen van zijn wetenschappelijke vrienden over respectievelijk Integriteit en vertrouwen, Onderzoek en beleid, Selectiviteit in de rechtspleging, Openbaar ministerie, Strafrecht en strafrechtelijke sancties, Toezicht en handhaving, en Organisatiecriminaliteit, georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Door middel van deze bijdragen willen wij de lezer een blik over de muren van stilzwijgen gunnen. ISBN 9789462367784.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #290221
€  35.00 [Appr.: US$ 33.72 | £UK 32 | JP• 4848]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, *2006-100 strafrecht

 
Kaptein, H.J.R. (ed.)
Onrechtmatig verkregen bewijs.
Nijmegen : Ars Aequi Libri & [Amsterdam] : Paul Scholten Instituut, Universiteit van Amsterdam, cop. 2000. Paperback. 122 pp. 24 cm. (Uitgave n.a.v. een conferentie, belegd op 26 november 1998 door het Paul Scholten Instituut van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - Onrechtmatig verkregen bewijs heeft de gemoederen de laatste decennia sterk beziggehouden. Met name in het strafrecht was straffeloosheid voor 'zware criminelen' als gevolg van uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs een steen des aanstoots voor al diegenen die geloofden dat op misdaad zonder meer straf dient te volgen. Strafjuristen daarentegen waren doordrongen van de gedachte dat het rechtskarakter van het strafrecht in de eerste plaats in het strafprocesrecht dient te worden gezocht en verwerkelijkt. Dan is onrechtmatig verkregen bewijs onverenigbaar met de integriteit van het strafproces. Maar uitsluiting is niet de enig denkbare sanctie. In het civiel, fiscaal en bestuursrecht kan onrechtmatig verkregen bewijs worden gebruikt zonder dat de onrechtmatigheid nadere gevolgen heeft. In Nederland en elders wordt gewerkt aan hervorming van rechtsvordering. Deze bundel hoopt bij te dragen aan inzicht in zin en doel van regels van rechtmatige bewijsverkrijging. ISBN 9789069163604.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #206177
€  10.50 [Appr.: US$ 10.12 | £UK 9.75 | JP• 1454]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, bewijsrecht nederlands recht strafrecht

 
Lange, S.C. de & S. de Wit.
Kort begrip van het fiscaal strafrecht.
Deventer : Kluwer, 1981. Paperback. 212p. Bibl,Index. (Fiscale MonografieŽn, 33). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789020006612.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #72789
€  8.50 [Appr.: US$ 8.19 | £UK 7.75 | JP• 1177]
Keywords: RECHT, *2006-100 belastingrecht

 
Valkenburg, W.E.C.A.
Inleiding Fiscaal Strafrecht. 3e druk.
Deventer: Kluwer,2002. 3e druk. Paperback. 160 pp. (Studiepockets strafrecht, 22). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026853050.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #107873
€  8.50 [Appr.: US$ 8.19 | £UK 7.75 | JP• 1177]
Keywords: RECHT, strafrecht

| Pages: 1 |