found: 36 books on 3 pages. This is page 1
- Next page

9789050950947 BOELE-WOELKI, KATHARINA (E.A.), (On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief : Europees personen- en familierecht.
BOELE-WOELKI, KATHARINA (E.A.)
(On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief : Europees personen- en familierecht.
Antwerpen : Intersentia,1999. Paperback. 191 pp. (Ius Commune Europaeum 30). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789050950947.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #108234
€  15.00 [Appr.: US$ 17.67 | £UK 13 | JP• 1950]
Keywords: RECHT, *2006-100 medisch recht nederlands recht

 
BOELE-WOELKI, K.; C.H. BRANTS & G.J.W. STEENHOFF (ED.)
Het plezier van de rechtsvergelijking : opstellen over unificatie en harmonisatie van het recht in Europa, aangeboden aan prof.mr. E.H. Hondius bij gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking.
Deventer : Kluwer , 2003. Paperback. viii,159 pp. (Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking ; nr. 63). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - Deze bundel bevat bijdragen van de hand van (oud)medebestuursleden van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. De opstellen hebben betrekking op de unificatie en de harmonisatie van het recht in Europa en betreffen internationaal privaatrecht, nationaliteitsrecht, goederenrecht, handelsrecht, familierecht, huwelijksvermogensrecht, forensische expertise en strafrechtelijke rechtsbescherming. Deze bundel werd aangeboden aan prof. mr E.H. Hondius door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking bij zijn zestigste verjaardag, vanwege zijn grote verdiensten voor de Vereniging gedurende 25 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan de laatste 20 als voorzitter. ISBN 9789026841637.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #179389
€  12.00 [Appr.: US$ 14.14 | £UK 10.5 | JP• 1560]
Keywords: RECHT,

9789027147738 BOER, J. DE., Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. I: Personen- en familierecht.
BOER, J. DE.
Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. I: Personen- en familierecht.
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink,1998. 15e druk. Gebonden. 1020 pp. (Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Deel I: Personen- en familierecht). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027147738.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #107116
€  15.00 [Appr.: US$ 17.67 | £UK 13 | JP• 1950]
Keywords: RECHT, Asser-Serie

 
BOER, J. DE.
Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 1: Personen- en familierecht.
18e Druk bewerkt door J. Boer. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink,2010. 18e druk. Gebonden. Geen stofomslag. xxxii,1144 pp. (Asser-Serie 1). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013076295.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #270174
€  60.00 [Appr.: US$ 70.69 | £UK 51.5 | JP• 7799]
Keywords: RECHT, Asser-Serie

 
BOER, J. DE.
Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. I: Personen- en familierecht.
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink,2006. 17e druk. Gebonden. Stofomslag. xxvi,1096 pp. (Asser-Serie 1). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013039269.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #202425
€  18.00 [Appr.: US$ 21.21 | £UK 15.5 | JP• 2340]
Keywords: RECHT, Asser-Serie

9789001768669 FIERS, J.W.J., Praktisch bedrijfsrecht
FIERS, J.W.J.
Praktisch bedrijfsrecht
Groningen :Noordhoff2009 Paperback. 210 pp. Nederlandse tekst. Als nieuw.- Bedrijven hebben te maken met verschillende wetten en regels. Veel kennis daarover krijgt de ondernemer via zijn (juridisch) adviseurs. Aan hen de taak om de soms lastige materie duidelijk over te brengen. Praktisch bedrijfsrecht geeft daarbij een uiterst bruikbaar handvat. Praktisch Bedrijfsrecht is een studieboek waarin de voornaamste juridische aspecten waar een ondernemer mee te maken krijgt aan bod komen. Het is praktijkgericht en makkelijk leesbaar. De theorie wordt afgewisseld met krantenartikelen en praktijkvoorbeelden. Doordat de casussen en voorbeelden uit de belevingswereld van de student komen is de theorie makkelijker te koppelen aan de praktijk. Na bestudering van dit boek is de student in staat de ondernemer te adviseren over de belangrijkste juridische zaken zoals rechtsvormen, vestiging, (koop)overeenkomsten, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, faillissement, personeel, mededinging en personen- en familierecht. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789001768669.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #273564
€  10.50 [Appr.: US$ 12.37 | £UK 9 | JP• 1365]
Keywords: RECHT,

 
GALL, HELEEN C.
Bronnen van de Nederlandse codificatie. Personen- en familierecht 1798-1820.
Leiden : Elve/Labor Vincit,1980. Paperback. cviii,509p. Index. Proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : . ISBN 9789060113868.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #10090
€  15.00 [Appr.: US$ 17.67 | £UK 13 | JP• 1950]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
GIELE, J.F.M.
Periodieke uitkeringen. Deel II : uitkeringen uit familierecht; andere in rechte vorderbare uitkeringen die niet de tegenwaarde van een prestatie vormen; niet in rechte vorderbare uitkeringen.
M.m.v. J. Guurink. Deventer : FED, 1991. 3e druk. Paperback. 128 pp. (Fed's fiscale brochures, IB). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060024591.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #280378
€  9.00 [Appr.: US$ 10.6 | £UK 7.75 | JP• 1170]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, *2006-100 belastingrecht

 
HIDMA, TJALLE ROELOF.
Huwelijksvoorwaarden staande huwelijk.
Arnhem : Gouda Quint , 1986. Paperback. 231 pp. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060004463.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #73355
€  10.50 [Appr.: US$ 12.37 | £UK 9 | JP• 1365]
Keywords: RECHT, familierecht

 
JONGE, JOHAN ANTONIE DE.
Van het gezag der ouders ten opzichte van de goederen hunner kinderen.
Leiden : P. Somerwil, 1889. Paperback. 88 pp. Proefschrift Rijks-Universiteit te Leiden. Ticket on spine. Library stamps.24cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #195554
€  12.00 [Appr.: US$ 14.14 | £UK 10.5 | JP• 1560]
Keywords: RECHT, familierecht

 
KOENS, M.J.C.
Het hedendaagse personen- en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht). 2e druk.
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 1998. 2e druk. Paperback. xxii,519 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027148513.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #186063
€  8.00 [Appr.: US$ 9.43 | £UK 7 | JP• 1040]
Catalogue: Vermogensrecht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht Nederlands recht

9789013125146 KUIJPER, P.A.W., Een nieuwe visie op de afstamming : is het ontstaan van een kind een actief of passief proces?
KUIJPER, P.A.W.
Een nieuwe visie op de afstamming : is het ontstaan van een kind een actief of passief proces?
Deventer : Kluwer, 2014. Hardcover. xxxvii,308 pp. (Recht en Praktijk - Personen- en familierecht ; PFR5). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - De auteur van dit boek heeft een geheel nieuwe visie op de afstamming ontwikkeld. Hij streeft hierbij twee doelen na. 1. Het aan ieder kind in een zo vroeg mogelijk stadium in principe twee bekende dan wel eventueel later te kennen ouders geven. 2. Het iedereen, ongeacht samenlevingsvorm, geslacht of geaardheid, in de gelegenheid stellen om een gezin te stichten. Aldus doet de auteur pogingen om bepaalde rechten uit het IVRK en het EVRM te effectueren. De opbouw van dit proefschrift is als volgt. 1. Het juridisch ouderschap wordt opnieuw gedefinieerd. De personen die verantwoordelijk zijn voor de conceptie, zijn de juridische ouders. 2. Het draagmoederschap wordt beschreven, zowel in medische als in juridische zin. De auteur pleit voor het legaliseren, faciliteren en reguleren van het draagmoederschap. 3. In de draagmoederschapsovereenkomst worden tussen de draagmoeder en de wensouders allerlei zaken geregeld. De auteur heeft zijn ideeŽn vertaald in nieuwe familierechtelijke regels. Hiertoe heeft hij een proeve van aangepaste regelgeving ontworpen, zoals een nieuwe titel 1.11 BW inzake afstamming en een nieuwe afdeling 7.7.6 BW inzake de draagmoederschapsovereenkomst. ISBN 9789013125146.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #270322
€  25.00 [Appr.: US$ 29.46 | £UK 21.5 | JP• 3250]
Keywords: RECHT,

9789012115322 LINDEN, A.P. VAN DER., Adoptierecht.
LINDEN, A.P. VAN DER.
Adoptierecht.
Den Haag : Sdu, 2006. Paperback. 113 pp. (MonografieŽn Familie, jeugd en recht, 3). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - De adoptie in Nederland bestaat 50 jaar. Een gouden jubileum, maar ít is in het adoptierecht en in de adoptiepraktijk niet al goud dat blinkt. Het adoptierecht behoort tot de meest gevoelige onderwerpen op het terrein van het familie- en jeugdrecht. De belangen van pleegkinderen voor wie een gezin gezocht wordt en de belangen van de (aspirant-) adoptiefouders lopen niet altijd op. In dit boek wordt het geldend adoptierecht beschreven, maar wordt ook gekeken naar het ontstaan en de ontwikkeling van de adoptie in Nederland en naar de noodzakelijke wijzigingen die vereist zijn om het accent te verleggen van de belangen van volwassenen, de (aspirant-) adoptief - ouders, naar het kennelijk belang van het kind. Adoptierecht betreft een materie waarover je goed moet leren nadenken, verder dan je juridische of gedragswetenschappelijke neus lang is. Mogelijk kan dit boek daarbij voldoende handvatten aanreiken. ISBN 9789012115322.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #276795
€  9.00 [Appr.: US$ 10.6 | £UK 7.75 | JP• 1170]
Keywords: RECHT, familierecht adoption

9789027135278 LUIJTEN, E.A.A., Het Nederlandse personen- en familierecht. Deel 2.
LUIJTEN, E.A.A.
Het Nederlandse personen- en familierecht. Deel 2.
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink,1992. Paperback. 202 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789027135278.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #283254
€  8.00 [Appr.: US$ 9.43 | £UK 7 | JP• 1040]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht nederlands recht

9789067042116 MEEUSEN, J. & G.E. SCHMIDT., Europees internationaal familierecht : preadviezen.
MEEUSEN, J. & G.E. SCHMIDT.
Europees internationaal familierecht : preadviezen.
Den Haag : T.M.C. Asser Press, 2006. Paperback. 112 pp. (Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, 133). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789067042116.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #232477
€  8.00 [Appr.: US$ 9.43 | £UK 7 | JP• 1040]
Keywords: RECHT, nederlands recht

| Pages: 1 | 2 | 3 | - Next page