found: 39 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
ANTOKOLSKAIA, M.V., W.A. DE HONDT, EN G.J.W. STEENHOFF.
Een zoektocht naar Europees familierecht.
Deventer : Kluwer , 1999. Paperback. xiv,141 pp. 25 cm. (Preadvies uitgebracht voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking ; no. 58). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9026835884
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #177704
€  10.00 [Appr.: US$ 11.74 | £UK 9 | JP¥ 1315]
Keywords: RECHT*, familierecht, Preadviezen Nederlandse Vereniging voor rechtsvergelijking. 9026835884

 
BOELE-WOELKI, KATHARINA (E.A.)
(On)geoorloofdheid van het draagmoederschap in rechtsvergelijkend perspectief : Europees personen- en familierecht.
Antwerpen: Intersentia,1999. Paperback. 191p. (Ius Commune Europaeum 30). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9050950949
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #108234
€  15.00 [Appr.: US$ 17.61 | £UK 13.5 | JP¥ 1972]
Catalogue: Gezondheidsrecht
Keywords: RECHT 100 medisch recht, gezondheidsrecht. 9050950949

 
BOELE-WOELKI, K.; C.H. BRANTS & G.J.W. STEENHOFF (ED.)
Het plezier van de rechtsvergelijking : opstellen over unificatie en harmonisatie van het recht in Europa, aangeboden aan prof.mr. E.H. Hondius bij gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking.
Deventer : Kluwer , 2003. Paperback. viii,159 pp. (Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking ; nr. 63). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : as new copy. - Deze bundel bevat bijdragen van de hand van (oud)medebestuursleden van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. De opstellen hebben betrekking op de unificatie en de harmonisatie van het recht in Europa en betreffen internationaal privaatrecht, nationaliteitsrecht, goederenrecht, handelsrecht, familierecht, huwelijksvermogensrecht, forensische expertise en strafrechtelijke rechtsbescherming. Deze bundel werd aangeboden aan prof. mr E.H. Hondius door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking bij zijn zestigste verjaardag, vanwege zijn grote verdiensten voor de Vereniging gedurende 25 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan de laatste 20 als voorzitter.. ISBN 9026841639
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #179389
€  12.00 [Appr.: US$ 14.09 | £UK 10.75 | JP¥ 1578]
Keywords: RECHT*, 34 ned. recht, *2017-28 ned. recht. 9026841639

 
BOER, TH.M. DE & F. IBILI.
Nederlands internationaal personen- en familierecht : wegwijzer voor de rechtspraktijk.
Deventer : Kluwer, 2012. Hardcover. xv,355 pp. (Recht en Praktijk. Personen- en familierecht, PFR3). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9789013107081
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #168237
€  15.00 [Appr.: US$ 17.61 | £UK 13.5 | JP¥ 1972]
Keywords: RECHT*, *2017-36 ned. recht. 9789013107081

 
DIJKSTERHUIS, BREGJE MONIQUE.
Rechters normeren de alimentatiehoogte : een empirisch onderzoek naar rechterlijke samenwerking in de Werkgroep Alimentatienormen (1975-2007).
[Amsterdam] : Leiden University Press, c2008. Paperback. ix,243 pp. (Meijersreeks, MI 143). Proefschrift Universiteit Leiden. Met samenvatting in het Engels. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : as new copy. . ISBN 9789087280451
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #261289
€  18.00 [Appr.: US$ 21.13 | £UK 16 | JP¥ 2367]
Keywords: RECHT*, *2017-15 ned. recht, familierecht. 9789087280451

 
EBBEN, E.W.J.
Inleiding huwelijksvermogensrecht.
Deventer : Kluwer, 1994. 3e [gew.] druk. viii,144 pp. 25 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. - Laatst verschenen druk van deze inleiding.. ISBN 9026825331
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #169071
€  6.00 [Appr.: US$ 7.04 | £UK 5.5 | JP¥ 789]
Catalogue: Vermogensrecht
Keywords: RECHT*, familierecht. 9026825331

 
FORDER, CAROLINE J.
Het informele huwelijk : de verbondenheid tussen mens, goed en schuld.
Deventer : Kluwer, 2000. Paperback. 60 pp. Inaugurele rede Universiteit Maastricht. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9026837038
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #218539
€  6.00 [Appr.: US$ 7.04 | £UK 5.5 | JP¥ 789]
Keywords: RECHT*, familierecht. 9026837038

 
GALL, HELEEN C.
Bronnen van de Nederlandse codificatie. Personen- en familierecht 1798-1820.
Leiden : Elve/Labor Vincit,1980. Paperback. cviii,509p. Index. Proefschrift Rijksuniversiteit te Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : good copy. . ISBN 9060113861
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #10090
€  15.00 [Appr.: US$ 17.61 | £UK 13.5 | JP¥ 1972]
Keywords: RECHT 07 rechtsgeschiedenis 82%, burgerlijk recht, rechtsgeschiedenis. 9060113861

 
HEESCH, C.H.L. VAN (E.A.).
Omgang met elkaar : onderzoek naar de totstandkoming van omgangsregelingen na scheiding in zuidelijk Nederland.
Deventer: Kluwer,1978. Paperback. xiv,186 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9026810245
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #34098
€  6.00 [Appr.: US$ 7.04 | £UK 5.5 | JP¥ 789]
Keywords: RECHT*, divorce, familierecht. 9026810245

 
HIDMA, TJALLE ROELOF.
Huwelijksvoorwaarden staande huwelijk.
Arnhem : Gouda Quint , 1986. Paperback. 231 pp. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9060004469
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #73355
€  10.00 [Appr.: US$ 11.74 | £UK 9 | JP¥ 1315]
Keywords: RECHT*, 29 ned. recht, *2017-26 ned. recht , familierecht. 9060004469

 
JONGE, JOHAN ANTONIE DE.
Van het gezag der ouders ten opzichte van de goederen hunner kinderen.
Leiden : P. Somerwil, 1889. Paperback. 88 pp. Proefschrift Rijks-Universiteit te Leiden. Ticket on spine. Library stamps.24cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #195554
€  12.00 [Appr.: US$ 14.09 | £UK 10.75 | JP¥ 1578]
Keywords: RECHT*2017-08a ned. recht , familierecht.

 
LANSCHOT, WILLEM MARIA.
Aanteekeningen op de Fransche wet van 6 Februari 1893 betreffende echtscheiding en scheiding van tafel en bed.
Leiden, Somerwil, 1893. Original printed wrappers. 111 pp. Thesis, University of Leiden. Ticket on spine. Library stamps. Spine stenghtened with tape. List of theses included. On the French divorce law of february 6, 1893. Text in Dutch. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #182067
€  15.00 [Appr.: US$ 17.61 | £UK 13.5 | JP¥ 1972]
Keywords: RECHT*2017-12 ned. recht, 19e, divorce, familierecht.

 
LUIJTEN, E.A.A.
Het Nederlandse personen- en familierecht. Deel 1.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1991. Paperback. xvi,241p. Index. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9027132690
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #39353
€  8.00 [Appr.: US$ 9.39 | £UK 7.25 | JP¥ 1052]
Keywords: RECHT*, burgerlijk recht. 9027132690

 
LUITING MATEN, J.H.
De onderhoudsplicht van den vader tegenover zijn natuurlijke, niet-erkende kind volgens het Ned. int. privaatrecht. Diss.
Utrecht,1937. Paperback. viii,125pp. Proefschrift Rijks-Universiteit te Utrecht. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #12186
€  8.00 [Appr.: US$ 9.39 | £UK 7.25 | JP¥ 1052]
Keywords: RECHTburgerlijk recht, familierecht, international private law, jeugdrecht.

 MEEUSEN, J. & G.E. SCHMIDT., Europees internationaal familierecht : preadviezen.
MEEUSEN, J. & G.E. SCHMIDT.
Europees internationaal familierecht : preadviezen.
Den Haag : T.M.C. Asser Press, 2006. Paperback. 112 pp. (Mededelingen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, 133). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : as new copy. . ISBN 9789067042116
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #232477
€  12.00 [Appr.: US$ 14.09 | £UK 10.75 | JP¥ 1578]
Keywords: RECHT*, 15 international law. 9789067042116
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9789067042116.jpg 

 
MELIS, J.C.H.
Familierechtelijke betrekkingen volgens het Nieuwe Burgerlijk Wetboek.
Deventer : Kluwer,1969. 2e druk. Paperback. 204 pp. (Recht en Praktijk 4). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #25981
€  6.00 [Appr.: US$ 7.04 | £UK 5.5 | JP¥ 789]
Keywords: RECHT*2017-36 ned. recht, burgerlijk recht.

 
MINKENHOF, A.
De wet herziening echtscheidingsrecht.
Groningen : H.D. Tjeenk Willink,1971. Gebonden. 165 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9001589111
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #70231
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 657]
Keywords: RECHT*, *2017-28 ned. recht, divorce, familierecht. 9001589111

 
NIEUWENHUIS, J.H. ... [ET AL.]
[Tekst & Commentaar] Personen- en familierecht : de tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar.
Deventer: Kluwer,1998. Hardcover. Dustjacket. xix,1699 pp. 19 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9026828543
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #216859
€  10.00 [Appr.: US$ 11.74 | £UK 9 | JP¥ 1315]
Keywords: RECHT*, burgerlijk recht. 9026828543

 
NOTA, J.A. & GR. VAN DER BURGHT.
Het Nieuw Burgerlijk Recht. Deel 1. Personen- en familierecht.
Alphen aan de Rijn : H.D. Tjeenk Willink,1978. Gebonden. xvi,425 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9060920317
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #12426
€  8.00 [Appr.: US$ 9.39 | £UK 7.25 | JP¥ 1052]
Keywords: RECHT*, burgerlijk recht. 9060920317

 
NUYTINCK, A.J.M.
Gelijke behandeling van man en vrouw in het personen- en familierecht.
Deventer: Kluwer,1996. Paperback. vi,44 pp. (Ars Notariatus 75). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9026828705
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #117595
€  5.00 [Appr.: US$ 5.87 | £UK 4.5 | JP¥ 657]
Keywords: RECHT*, *, 100 ned. recht, rede 1, Ars Notariatus, burgerlijk recht. 9026828705

 
PAUWELS, JOHAN M.
Beginselen van personen- en familierecht. Boekdeel 1: personenrecht.
Leuven : ACCO, 1985. Paperback. xii,187 pp. (Instituut voor familierecht K.U. Leuven ; no. 8). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9033411016
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #62600
€  10.00 [Appr.: US$ 11.74 | £UK 9 | JP¥ 1315]
Keywords: RECHT*, *2017-36 ned. recht. 9033411016

 
PETIT, CH.J.J.M.
Hoofdtrekken van het Nederlandse familierecht.
Haarlem : erven F. Bohn, 1970. Hardcover. xi,380 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9060510054
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #55448
€  10.00 [Appr.: US$ 11.74 | £UK 9 | JP¥ 1315]
Keywords: RECHT 24 ned. recht. 9060510054

 
ROOD-DE BOER, M.
Ouders en kinderen. Aspecten van het familierecht.
Amsterdam : H.J.W. Becht,1962. Paperback. 194p. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Ticket on spine. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #9012
€  10.00 [Appr.: US$ 11.74 | £UK 9 | JP¥ 1315]
Keywords: RECHT 32 Nederlandse Juridische Proefschriften (ex-bibliotheek ex.), jeugdrecht.

 
RUDELSHEIM-NANNINGA, E.A.
Boek 1 B.W. Personen- en familierecht. Oud en nieuw.
Amsterdam : Stichting tot Bevordering der Notariele Wetenschap,1970. Ohlin,viii,140p. (Ars Notariatus 14). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9060920015
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #27385
€  4.99 [Appr.: US$ 5.86 | £UK 4.5 | JP¥ 656]
Keywords: RECHT*, Ars Notariatus, notarieel recht, notary public, latin. 9060920015

 RUTTEN, S.W.E. (ED.), Recht van de Islam 18 : teksten van het op 26 mei 2000 te Leiden gehouden RIMO-symposium.
RUTTEN, S.W.E. (ED.)
Recht van de Islam 18 : teksten van het op 26 mei 2000 te Leiden gehouden RIMO-symposium.
Maastricht : RIMO, 2001. Paperback. 143 pp. Ticket on spine. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. Contents : The Doctrine of Siyasa in Islamic Law (Muhammad Khalid Masud); The Author-Jurist and Legal Change in Traditional Islamic Law (Wael B. Hallaq); Adoption and Wardship (kafala) in Morocco (Jamila Bargach); De doos van Pandora: openbare orde en conflictenrecht in Egyptisch familierecht (Maurits Berger); Het Marokkaanse recht in Nederland (Frans van der Velden); Rechtspraakoverzicht (Susan Rutten).. ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #22886
€  12.00 [Appr.: US$ 14.09 | £UK 10.75 | JP¥ 1578]
Keywords: RECHT 100 Islamic law.
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/22886.jpg 

| Pages: 1 | 2 | - Next page