found: 24 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
Berge, J.B.J.M. ten (e.a.)
Het bestuursprocesrecht : ervaringen met de Awb.
Deventer : W.E.J. Tjeenk Willink,1996. Paperback. xxii,452 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027145215.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #148747
€  10.00 [Appr.: US$ 11 | £UK 8.75 | JP• 1619]
Keywords: RECHT, Awb (Algemene wet bestuursrecht) staats- & bestuursrecht

 
Berge, J.B.J.M. ten ... [et al.] (red.)
Nieuw bestuursprocesrecht : bijdragen van het op 21 november 1991 te Maastricht gehouden wetenschappelijk congres over de regeringsvoorstellen inzake een nieuw bestuursprocesrecht.
Deventer : Kluwer , 1992. Paperback. ix,335 pp. 25 cm. (Wetenschappelijke reeks / Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Limburg). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026822414.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #33
€  18.00 [Appr.: US$ 19.79 | £UK 15.75 | JP• 2915]
Keywords: RECHT, bestuursprocesrecht staats- & bestuursrecht

 
Bolt, Kornelia Frederika.
Het rechterlijke toetsingsmoment in het bestuursprocesrecht.
[Den Haag : Boom Juridische uitgevers], c2005. Paperback. 293 pp. (CRBS-dissertatiereeks ; [nr. 19]). Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789054546375.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #248336
€  20.00 [Appr.: US$ 21.99 | £UK 17.5 | JP• 3239]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht *2006-100 staats- & bestuursrecht

 
Breeuwsma, C.M. ... [et al.]
Arob-praktijken : over ontstaan en afloop van bezwaarschriftenprocedures ingevolge de Wet Arob in de gemeentelijke bestuurspraktijk.
Deventer : Kluwer , cop. 1984. Paperback. xvii,391 pp. 25 cm. (Publikaties van de Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde Groningen). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026814716.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #44
€  12.00 [Appr.: US$ 13.2 | £UK 10.5 | JP• 1943]
Keywords: RECHT RECHT, bestuursprocesrecht nederlands recht

 
Brugge, T. ter ... [et al.]
Kroongeschillen en het nieuwe bestuursprocesrecht : evaluatie van de tijdelijke wet kroongeschillen.
Deventer : Kluwer , 1991. Paperback. xi,343 pp. 24 cm. (Publikaties van de Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde Groningen). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Rapport in opdracht van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. ISBN 9789026821448.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #146387
€  10.00 [Appr.: US$ 11 | £UK 8.75 | JP• 1619]
Keywords: RECHT, bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Damen, L.J.A.
Bestuursrecht. Deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid : bestuursprocesrecht.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2009. 3e druk. Paperback. 453 pp. : ill. ; 24 cm. Met lit. opg., reg. (Boom juridische studieboeken). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789089741073.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #74940
€  15.00 [Appr.: US$ 16.5 | £UK 13 | JP• 2429]
Keywords: RECHT, bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Damen, L.J.A.
Bestuursrecht. Deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid : bestuursprocesrecht.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2002. 1e druk. Paperback. 355 p. : ill. ; 24 cm. Met lit. opg., reg. (Boom juridische studieboeken). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054542544.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #194362
€  9.00 [Appr.: US$ 9.9 | £UK 8 | JP• 1457]
Keywords: RECHT,

 
Damen, L.J.A. ... [et al.]
Bestuursrecht. Deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid : bestuursprocesrecht. 2e druk.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2006. 2e druk. Paperback. 393 pp. : ill. ; 24 cm. Met lit. opg., reg. (Boom juridische studieboeken). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054544913.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #276494
€  9.00 [Appr.: US$ 9.9 | £UK 8 | JP• 1457]
Keywords: RECHT RECHT, bestuursrecht

 
Doelder, H. de ... [et al.]
Opstellen over bestuursstrafrecht.
Arnhem: Gouda Quint,1994. Paperback. xii,232 pp. (SI-EUR, 3). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789038703053.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #130062
€  12.00 [Appr.: US$ 13.2 | £UK 10.5 | JP• 1943]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, bestuursprocesrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Galen, A.G. van.
Met zin en verstand : opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van mr. A.G. van Galen als president van Centrale Raad van Beroep op 13 november 1995.
Deventer : Kluwer, cop. 1995. Gebonden. x,156 pp. 25 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789031213405.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #57594
€  12.00 [Appr.: US$ 13.2 | £UK 10.5 | JP• 1943]
Keywords: RECHT, bestuursprocesrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Griend, B.J. van der.
Trechters in het bestuursprocesrecht.
Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, 2007. Paperback. xiv,391 pp. Proefschrift Universiteit Utrecht. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054549512.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #256018
€  18.00 [Appr.: US$ 19.79 | £UK 15.75 | JP• 2915]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Groot, G. de & P.E. Ernste.
Tekstuitgave KEI : geconsolideerde wettekst Wetboek van Bugerlijke Rechtsvordering, Wet griffierechten burgerlijke zaken en Rijkswet cassatierechtspraak : met inleiding.
Den Haag : Boom juridisch, 2016. 2e druk. Paperback. 479 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - In de zomer van 2016 heeft de Eerste Kamer drie wetsvoorstellen aangenomen die digitaal procederen in drie instanties mogelijk maken. Ter uitvoering van het Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden tegelijk essentiŽle procesrechtelijke wijzigingen ter versnelling en vereenvoudiging van de civiele procedure in eerste aanleg doorgevoerd. Een vierde wetsvoorstel voor een Rijksinvoeringswet is eveneens aangenomen. In een algemene maatregel van bestuur is het digitaal procederen nader geregeld. De verwachting is dat in 2017 wordt begonnen met de gefaseerde invoering van digitaal procederen in civiele zaken. Dit boek bevat de geconsolideerde tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals deze volgens het Staatsblad luidt na de inwerkingtreding van digitaal procederen. Tevens zijn de geconsolideerde teksten van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (onderdeel van het Invoeringswetsvoorstel 34 212) en de Rijkswet cassatierechtspraak (onderdeel van de Rijksinvoeringswet) opgenomen. Naast deze wetten is in deze bundel ook het 'Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht' en het 'Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI' opgenomen. Wetteksten die wijzigen bij de inwerkingtreding van digitaal procederen, zijn voorzien van een grijs vlak, zodat duidelijk is welke artikelen door de KEI-wetten wijzigen. Verder zijn de artikel(led)en voor het gebruiksgemak van een margewoord voorzien. Aan de geconsolideerde teksten gaat een beknopte inleiding op hoofdlijnen vooraf. Daarin worden thematisch veranderingen aangestipt die de civiele procedure als gevolg van de vier wetten zal ondergaan. Met deze tekstuitgave kunt u snel vertrouwd raken met de nieuwe systematiek van de civiele procedure en de regelgeving omtrent digitaal procederen. ISBN 9789462903074.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #288821
€  18.00 [Appr.: US$ 19.79 | £UK 15.75 | JP• 2915]
Keywords: RECHT, burgerlijk procesrecht Nederlands recht

 
Happé, Richard ... [et al.]
Algemeen fiscaal bestuursrecht.
Deventer : Kluwer, 2013. 4e druk. Paperback. 548 pp. Nederlandse tekst. Conditie : goed. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Het fiscale bestuursrecht zit in een stroomversnelling. Die heeft twee oorzaken. De eerste is de wetgeving. Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht in werking getreden. In de Awb zijn veel wijzigingen opgenomen die zijn gericht op stroomlijning van procedures en effectievere geschilbeslechting. Met recht kan worden gezegd dat de Awb de wet van het bestuursprocesrecht is. Bovendien is op 1 juli 2013 bij de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten het onderdeel 'schadevergoeding' in werking getreden. Dit boek behandelt deze wetgeving al, en is daardoor optimaal up-to-date. De tweede oorzaak is de rechtspraak. De Hoge Raad en de andere hoogste bestuursrechters zoeken toenadering. Rechtseenheid is het parool, en het gevolg is dat de colleges in sneltreinvaart op steeds meer procesrechtelijke punten kiezen voor ťťn lijn. Standpunten worden aangepast, een gezamenlijke lijn wordt expliciet uitgedragen. In deze uitgave worden die momenten steeds gesignaleerd. ISBN 9789013080834.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #89879
€  20.00 [Appr.: US$ 21.99 | £UK 17.5 | JP• 3239]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, staats- & bestuursrecht *2006-100 belastingrecht Nederlands recht

 
Ilsink, J.W. & I.M. Fliers.
Fiscaal bestuursprocesrecht.
Deventer,Kluwer,1995. Paperback. xx,139p. (MonografieŽn Algemene wet bestuursrecht B2). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026825620.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #39213
€  8.50 [Appr.: US$ 9.35 | £UK 7.5 | JP• 1376]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Jansen, A.M.L.
Constitutionalisering van het bestuursprocesrecht.
Deventer : Kluwer, 2004. Paperback. iii,135 pp. (Preadvies uitgebracht voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, 65). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - Bevat tevens: Verslag van het debat over het preadvies 'Constitutionalisering van het vermogensrecht' van J.M. Smits, op de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking 16 december 2003 te Amsterdam. Verslag van het debat over het preadvies 'Publiciteit met betrekking tot onroerende zaken, in het bijzonder in verband met publiekrechtelijke beperkingen : een vergelijking tussen het Nederlandse, Duitse, Franse en Italiaanse recht' van P.H.M. Gerver, ... ISBN 9789013021745.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #261790
€  10.00 [Appr.: US$ 11 | £UK 8.75 | JP• 1619]
Keywords: RECHT, *2006-100 aa Preadviezen Nederlandse Vereniging voor rechtsvergelijking

| Pages: 1 | 2 | - Next page