found: 110 books on 8 pages. This is page 1
- Next page

 
Barkhuysen, Th. & W. den Ouden (eds.).
Recht realiseren : bijdragen rond het thema adequate naleving van rechtsregels.
Deventer : Kluwer, cop. 2005. Paperback. VIII, 374 p. : ill. ; 25 cm. (Meijers-reeks ; MI 89). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Deze bundel, waarin de adequate naleving van rechtsregels centraal staat, is het resultaat van een samenwerkingsproject van juristen, rechtssociologen, rechtseconomen en criminologen van binnen en buiten de juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Op het spoor gezet door het rapport van de WRR over de toekomst van de nationale rechtsstaat, waarin de effectieve handhaving van rechtsnormen wordt genoemd als voorwaarde voor het goed functioneren van de rechtsstaat, bleek dit actuele onderwerp zich uitstekend te lenen voor samenwerking tussen verschillende specialisten. Voor al deze specialisten spelen immers vragen rond de vormgeving van adequate normenstelsels, handhavingstechnieken en -regels en aansprakelijkheid voor falen van handhavers een belangrijke rol. Deze bundel bevat een breed palet aan bijdragen. Naast meer `klassieke' positiefrechtelijke onderwerpen, zoals de beginselplicht tot handhaving, aansprakelijkheid voor gebrekkige handhaving en handhavingsvraagstukken in Europeesrechtelijk perspectief, komen ook - voor bestuursrechtelijk georiŽnteerde juristen exotischer - onderwerpen aan de orde zoals de naleving van regelgeving vanuit gedragsperspectief en de verhouding tussen handhavingskosten en maatschappelijke kosten. Belangrijke vragen die worden gesteld zijn hoe `adequatere regelgeving' kan worden bereikt, waarmee in dit verband wordt bedoeld regelgeving die beter wordt nageleefd en hoe gekomen zou kunnen worden tot beter toezicht en handhaving, te weten toezicht en handhaving waarmee op een effectievere manier normconform gedrag wordt bereikt. Met deze Meijers-bundel is gewerkt aan een verdere versteviging van de relatie tussen het onderzoek en het onderwijs aan de Leidse juridische faculteit. Het Leidse masterintegratievak `Recht realiseren' dat zich - kort gezegd - richt op de keten van rechtsvorming en rechtshandhaving en deze benadert vanuit een multidisciplinair en veellagig perspectief, bestrijkt immers grotendeels hetzelfde thema. De bundel is daarmee zowel geschikt voor vakgenoten, als voor studenten die in de eindfase van de studie nader kennis willen maken met onderzoek op het terrein van de naleving van rechtsregels. ISBN 9789013028119.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #249020
€  15.00 [Appr.: US$ 14.45 | £UK 13.75 | JP• 2078]
Keywords: RECHT, nederlands recht

 
Bauw, Eddy.
Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging.
Deventer: Kluwer,1994. Paperback. xvi,345 pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #148736
€  15.00 [Appr.: US$ 14.45 | £UK 13.75 | JP• 2078]
Catalogue: Milieurecht
Keywords: RECHT, milieurecht

 
Bauw, Eddy.
Onrechtmatige daad : aansprakelijkheid voor zaken.
Deventer : Kluwer, 2008. Paperback. xii,113 pp. (MonografieŽn Nieuw BW B-47). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013050592.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #65489
€  12.00 [Appr.: US$ 11.56 | £UK 11 | JP• 1662]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Beekhuis, J.H.
Aansprakelijkheid van rechtspersonen en hare organen voor onrechtmatige daden.
Den Haag : Martinus Nijhoff,1934. Paperback. xii,123 pp. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #6947
€  18.00 [Appr.: US$ 17.34 | £UK 16.5 | JP• 2493]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Berge, J.B.J.M. ten (e.a.)
Openbaar bestuur en aansprakelijkheid. Verkenning, vergelijking, voorkoming.
Den Haag : Raad voor het binnenlands bestuur,1995. Paperback. 219p. (Bestuur in beweging, 18). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789039908303.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #53767
€  12.00 [Appr.: US$ 11.56 | £UK 11 | JP• 1662]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Bergh, Roger van den ... [et al.]
Aansprakelijkheid : gronden en grenzen.
[S.l.] : Grotius Academie & [Deventer] : Kluwer, 2001. Paperback. [6],154 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026838330.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #284625
€  12.00 [Appr.: US$ 11.56 | £UK 11 | JP• 1662]
Keywords: RECHT, nederlands recht Nederlands recht

 
Boertien, C.
De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de openbare accountant naar Engels en Nederlands recht.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1962. Paperback. viii,222p. Proefschrift Vrije Universiteit, Amsterdam. Ticket on spine. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #25681
€  8.50 [Appr.: US$ 8.19 | £UK 7.75 | JP• 1177]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Bogaert, Viola van.
De rechter beoordeeld : over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in civiel- en staatsrechtelijk perspectief.
[Antwerpen & Apeldoorn : Maklu], 2005. Paperback. 572 pp. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789062159970.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #268919
€  30.00 [Appr.: US$ 28.91 | £UK 27.5 | JP• 4155]
Keywords: RECHT RECHT,

 
Booij, Johan Arnoud.
Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden.
Deventer : Kluwer, 2003. Paperback. 411 pp. (Fiscale MonografieŽn, 104). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013001693.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #287858
€  35.00 [Appr.: US$ 33.72 | £UK 32 | JP• 4848]
Keywords: RECHT,

 
Booij, Johan Arnoud.
Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden.
[Deventer : Kluwer], 2003. Paperback. 411 pp. Proefschrift Universiteit Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #236068
€  18.00 [Appr.: US$ 17.34 | £UK 16.5 | JP• 2493]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT, *2006-100 belastingrecht Nederlands recht

 
Boom, W.H. van, C.E.C. Jansen & J.V. Weijnen (eds.)
Aanbesteding en aansprakelijkheid : preventie, vergoeding en afwikkeling van schade bij aanbestedingsgeschillen.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2001. Paperback. xii,183 pp. (Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789054541189.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #284570
€  12.00 [Appr.: US$ 11.56 | £UK 11 | JP• 1662]
Keywords: RECHT, nederlands recht

 
Borre, Tom Vanden
Efficiënte Preventie en Compensatie van Catastroferisico's: het voorbeeld van schade door kernongevallen.
Antwerpen: Intersentia,2001. Paperback. xxiv,835 pp. ill. (Energie & recht, 4). Met samenvatting in het Engels. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789050951746.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #139559
€  40.00 [Appr.: US$ 38.54 | £UK 36.5 | JP• 5540]
Keywords: RECHT, aansprakelijkheid, liability

 
Braams, W.Th.
Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Rechtsvergelijkende beschouwingen n.a.v. wetsvoorstel ter aanvulling van de boeken 3, 6 en 8 Nieuw BW.
Deventer: Kluwer,1989. Paperback. xxxiv,620 pp. Index. Proefschrift Universiteit Utrecht. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789026819377.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #28655
€  18.00 [Appr.: US$ 17.34 | £UK 16.5 | JP• 2493]
Catalogue: Milieurecht
Keywords: RECHT, milieurecht

 
Braams, W.Th.; A. van Oevelen & W.W. Sturms.
Risico-aansprakelijkheid voor milieuschade : verslag van de 32. ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Milieurecht op 13 sept. 1991 te Antwerpen.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink 1991. Paperback. v,215 pp. ; 25 cm. Met lit. opg. (Vereniging voor Milieurecht ; 1991-3). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027134776.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #286214
€  10.00 [Appr.: US$ 9.64 | £UK 9.25 | JP• 1385]
Catalogue: Milieurecht
Keywords: RECHT, milieurecht

 
Buren-Dee, J.M. van ... [et al.]
Tussen de polen van bescherming en vrijheid : aspecten van aansprakelijkheid.
Antwerpen : Intersentia , 1998. Paperback. xviii,275 pp. 24 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Opstellen geschreven ter gelegenheid van het feit dat het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht in 1998 gedurende 40 jaar de naam van Molengraaff draagt. ISBN 9789050950398.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #175326
€  12.00 [Appr.: US$ 11.56 | £UK 11 | JP• 1662]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht Nederlands recht

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - Next page