found: 115 books on 8 pages. This is page 1
- Next page

 
Asser, W.D.H.
In solidum of pro parte : een onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de hoofdelijke en gedeelde aansprakelijkheid van vennoten tegenover derden.
Leiden: E.J. Brill,1984. Paperback. xii,367 pp. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789004070813.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #47893
€  20.00 [Appr.: US$ 21.65 | £UK 17.25 | JP• 3261]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht Nederlands recht

 
Barkhuysen, Th. & W. den Ouden (eds.).
Recht realiseren : bijdragen rond het thema adequate naleving van rechtsregels.
Deventer : Kluwer, cop. 2005. Paperback. VIII, 374 p. : ill. ; 25 cm. (Meijers-reeks ; MI 89). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Deze bundel, waarin de adequate naleving van rechtsregels centraal staat, is het resultaat van een samenwerkingsproject van juristen, rechtssociologen, rechtseconomen en criminologen van binnen en buiten de juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Op het spoor gezet door het rapport van de WRR over de toekomst van de nationale rechtsstaat, waarin de effectieve handhaving van rechtsnormen wordt genoemd als voorwaarde voor het goed functioneren van de rechtsstaat, bleek dit actuele onderwerp zich uitstekend te lenen voor samenwerking tussen verschillende specialisten. Voor al deze specialisten spelen immers vragen rond de vormgeving van adequate normenstelsels, handhavingstechnieken en -regels en aansprakelijkheid voor falen van handhavers een belangrijke rol. Deze bundel bevat een breed palet aan bijdragen. Naast meer `klassieke' positiefrechtelijke onderwerpen, zoals de beginselplicht tot handhaving, aansprakelijkheid voor gebrekkige handhaving en handhavingsvraagstukken in Europeesrechtelijk perspectief, komen ook - voor bestuursrechtelijk georiŽnteerde juristen exotischer - onderwerpen aan de orde zoals de naleving van regelgeving vanuit gedragsperspectief en de verhouding tussen handhavingskosten en maatschappelijke kosten. Belangrijke vragen die worden gesteld zijn hoe `adequatere regelgeving' kan worden bereikt, waarmee in dit verband wordt bedoeld regelgeving die beter wordt nageleefd en hoe gekomen zou kunnen worden tot beter toezicht en handhaving, te weten toezicht en handhaving waarmee op een effectievere manier normconform gedrag wordt bereikt. Met deze Meijers-bundel is gewerkt aan een verdere versteviging van de relatie tussen het onderzoek en het onderwijs aan de Leidse juridische faculteit. Het Leidse masterintegratievak `Recht realiseren' dat zich - kort gezegd - richt op de keten van rechtsvorming en rechtshandhaving en deze benadert vanuit een multidisciplinair en veellagig perspectief, bestrijkt immers grotendeels hetzelfde thema. De bundel is daarmee zowel geschikt voor vakgenoten, als voor studenten die in de eindfase van de studie nader kennis willen maken met onderzoek op het terrein van de naleving van rechtsregels. ISBN 9789013028119.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #249020
€  15.00 [Appr.: US$ 16.24 | £UK 13 | JP• 2445]
Keywords: RECHT, nederlands recht

 
Bauw, Eddy.
Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging.
Deventer : Kluwer,1994. Paperback. xvi,345 pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #148736
€  15.00 [Appr.: US$ 16.24 | £UK 13 | JP• 2445]
Catalogue: Milieurecht
Keywords: RECHT, milieurecht

 
Bauw, Eddy.
Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging.
Deventer : Kluwer,1994. Paperback. xvi,345 pp. (Recht & Praktijk, 72). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026825569.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #281616
€  12.00 [Appr.: US$ 12.99 | £UK 10.5 | JP• 1956]
Catalogue: Milieurecht
Keywords: RECHT, milieurecht Serie : Recht & Praktijk

 
Bauw, Eddy.
Onrechtmatige daad : aansprakelijkheid voor zaken.
Deventer : Kluwer, 2008. Paperback. xii,113 pp. (MonografieŽn Nieuw BW B-47). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013050592.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #65489
€  12.00 [Appr.: US$ 12.99 | £UK 10.5 | JP• 1956]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Beekhuis, J.H.
Aansprakelijkheid van rechtspersonen en hare organen voor onrechtmatige daden.
Den Haag : Martinus Nijhoff,1934. Paperback. xii,123 pp. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #6947
€  18.00 [Appr.: US$ 19.49 | £UK 15.5 | JP• 2934]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Berge, J.B.J.M. ten (e.a.)
Openbaar bestuur en aansprakelijkheid. Verkenning, vergelijking, voorkoming.
Den Haag : Raad voor het binnenlands bestuur,1995. Paperback. 219p. (Bestuur in beweging, 18). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789039908303.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #53767
€  12.00 [Appr.: US$ 12.99 | £UK 10.5 | JP• 1956]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Bergh, Roger van den ... [et al.]
Aansprakelijkheid : gronden en grenzen.
[S.l.] : Grotius Academie & [Deventer] : Kluwer, 2001. Paperback. [6],154 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026838330.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #284625
€  12.00 [Appr.: US$ 12.99 | £UK 10.5 | JP• 1956]
Keywords: RECHT, nederlands recht Nederlands recht

 
Boertien, C.
De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de openbare accountant naar Engels en Nederlands recht.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1962. Paperback. viii,222p. Proefschrift Vrije Universiteit, Amsterdam. Ticket on spine. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #25681
€  8.50 [Appr.: US$ 9.2 | £UK 7.5 | JP• 1386]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Bogaert, Viola van.
De rechter beoordeeld : over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in civiel- en staatsrechtelijk perspectief.
[Antwerpen & Apeldoorn : Maklu], 2005. Paperback. 572 pp. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789062159970.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #268919
€  30.00 [Appr.: US$ 32.48 | £UK 25.75 | JP• 4891]
Keywords: RECHT RECHT, Nederlands recht

 
Bolt, A. T. & J. Spier
De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad : preadvies.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1996. Paperback. xiv, 405 p ; 21 cm. (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging ; 126e jaarg, 1996-1). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027143938.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #173209
€  8.50 [Appr.: US$ 9.2 | £UK 7.5 | JP• 1386]
Keywords: RECHT, Handelingen NJV

 
Booij, Johan Arnoud.
Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden.
Deventer : Kluwer, 2003. Paperback. 411 pp. (Fiscale MonografieŽn, 104). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013001693.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #287858
€  35.00 [Appr.: US$ 37.89 | £UK 30 | JP• 5706]
Keywords: RECHT,

 
Booij, Johan Arnoud.
Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden.
Rug verkleurd. Stempel. Deventer : Kluwer, 2003. Paperback. 411 pp. (Fiscale MonografieŽn, 104). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - In deze monografie staat de aansprakelijkheid van bestuurders voor niet-betaalde belastingschulden van rechtspersonen en personenvennootschappen centraal. Het gaat hierbij niet alleen om formele bestuurders van deze lichamen, maar ook om diegenen die mede het beleid in een lichaam kunnen bepalen, zoals onder meer (meerderheids-)aandeelhouders, vennoten van Vof's en maten van maatschappen. Naast de specifieke bepalingen in de Invorderingwet 1990 betreffende de aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders, worden de civielrechtelijke mogelijkheden behandeld die de ontvanger heeft om op grond van het open systeem bestuurders en aandeelhouders aansprakelijk te stellen. In het hoofdstuk waarin de formele aspecten betreffende de aansprakelijkheid wordt besproken, wordt uitgebreid ingegaan op de Wet Wijziging Invorderingswet 1990, op grond waarvan met ingang van 1 december 2002 de aansprakelijkheidsprocedures zijn gewijzigd. De bestaande regelingen worden eerst van commentaar voorzien. Daarna wordt stilgestaan bij de rechtsgrond van de verschillende regelingen en wordt geanalyseerd of de betreffende regelingen al dan niet aan de door de wetgever gestelde doelstellingen voldoen. De monografie wordt afgesloten met een voorstel voor een alternatieve regeling betreffende bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden. ISBN 9789013001693.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #290596
€  30.00 [Appr.: US$ 32.48 | £UK 25.75 | JP• 4891]
Keywords: RECHT,

 
Boom, W.H. van; C.E.C. Jansen & J.V. Weijnen (eds.)
Aanbesteding en aansprakelijkheid : preventie, vergoeding en afwikkeling van schade bij aanbestedingsgeschillen.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2001. Paperback. xii,183 pp. (Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789054541189.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #284570
€  12.00 [Appr.: US$ 12.99 | £UK 10.5 | JP• 1956]
Keywords: RECHT, nederlands recht

 
Boom, W.H. van; P.T.M. Desmet & C.P. Reinders Folmer (eds.)
Privaatrecht in het laboratorium : verslag van acht rechtspsychologische experimenten.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2015. Paperback. 239 pp. (Jonge meesters). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - Onderzoek naar de praktische werking van privaatrecht kan bijdragen aan onze kennis over de rechtswerkelijkheid en is nuttig om veronderstellingen van beleidsmakers, rechters en academici op houdbaarheid te toetsen. Een van de manieren om de sociale werkelijkheid te bestuderen, is rechtspsychologisch experimenteel onderzoek. Kan dergelijk onderzoek ook een bijdrage leveren aan de bestudering van ons privaatrecht? Die vraag staat centraal in dit boek. In het boek komen onderzoeksvragen aan de orde als: accepteren slachtoffers eerder een schikkingsvoorstel als dit met excuses gepaard gaat? Vertekent juridisch irrelevante informatie het beslissingsproces van rechters? Zijn juristen anders als het gaat om tekstinterpretatie? Is de dreiging van aansprakelijkheid net zo afschrikwekkend als die van strafrecht? Leiden begrijpelijkere contractvoorwaarden tot andere beslissingen? In dit boek worden antwoorden gezocht op deze en andere vragen. Dat gebeurt door middel van rechtspsychologisch experimenteel onderzoek. De auteurs voerden allen zelf een experimenteel onderzoek uit. Zij plaatsen de experimentele bevindingen in een juridisch kader en reflecteren op de bruikbaarheid van experimenten voor de ontwikkeling van het privaatrecht. ISBN 9789462900110.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #296104
€  18.00 [Appr.: US$ 19.49 | £UK 15.5 | JP• 2934]
Keywords: RECHT, nederlands recht Nederlands recht

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - Next page