found: 4189 books on 168 pages. This is page 1
- Next page

 
(WILLEMS [, J.F.]/ SNELLAERT, F.A.)
(258) Oude VLAEMSCHE LIEDEREN, ten Deele met de Melodiën (Uitg./ met Inl., waarin Naemlyst van (415) gedrukte Liederenverzamelingen, door).
Gent, 1848;. LX-548 pp; Hleder.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 15913
€  205.00 [Appr.: US$ 242.91 | £UK 183 | JP¥ 27088]
Keywords: Neerlandistiek: Middeleeuwen,Lied/Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian literature, Dutch: Medieval Literature, inc

 
Antiphonen uit de Vespers van Drie Koningen.
[Utrecht,] (De Renildis Handpers 1994), Oplage: 22 Exx.; gedrukt in roodbruin, zwart en wit; leporello, gestoken in een grijs, gevouwen, papieren foedraaltje met roodbruin ruggetje en met belettering in zwart; met gesigneerd opdrachtje voor S.L. Hartz: 'S.L. Hartz | met beste | wensen voor | 1995 (handtekening Laudy)'; 'getrokken op de handpers als Kerst- en Nieuwjaarsgroet'.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23448
€  275.00 [Appr.: US$ 325.85 | £UK 245.25 | JP¥ 36337]
Keywords: Margedrukkers,Renildis Handpers,

 
Antiphonen uit de Vespers van Drie Koningen.
[Utrecht, De Renildis Handpers], (1990);. Oplage: 27 Exx; gedrukt in rood en zwart; bruingrijs papieren omslag met flappen, met belettering in zwart; op naam gedrukt voor S.L. Hartz; in het colofon gesigneerd door M. Laudy en D. Laudy - van Dullemen.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23447
€  475.00 [Appr.: US$ 562.84 | £UK 423.75 | JP¥ 62765]
Keywords: Margedrukkers,Renildis Handpers,

 
Antwoort | Op de | Uraghe/uytghegeven | by de Brabandsche Reden-rijck | Camer 'tWit Lavender, Uyt Leven- | der Ionst tot Amsterdam. | Vrage. | Wat's d'Oorsaeck meest,waerom'tverkeerde Werelts Rond, | Sich Waenwijs so bedrieght,en bloeyd in alle sond? | Ende op den Reghel: | De sulcke die zijn dwaes,en d'Werelt achtse wijs. |
't Amsterdam, Ghedruckt by Paulus van Ravesteyn. | Voor Abraham Huybrechtsz. Boeckvercooper/ | wonende by de Oude Kerck/inden Dortsen Bybel., 1613. 4º; (XX, 176 pp.); blazoen (3x hetzelfde) van de ontvangende kamer: houtsneden. achttiende-eeuws goud bestempeld gesprenkeld kalfsleder, versierde platten, rug met ribben, rijke versiering, titelschild ontbreekt; kanten versierd, sneden rood en blauw gesprenkeld; aan hoeken gebutst, een hoek (voorplat) beschadigd. STCN Antwoort 26. Bibliotheca Belgica A 77. Scheepers I, 52. Zie voor Welcomspel (I.S. Colm) Hummelen 4:26 (p. 254-255), verder bevat het 2 x 28 Refereynen (op Vraghe en op Reghel) en 1 x 28 Liedekens, steeds (3x) ingeleid door een sonnet en elke maal (3x) met dezelfde opgave in dezelfde volgorde van deelnemende kamers, of 'int particulier', de laatsten wel of niet onder de aegis van een kamer. Deelnemende kamers: Haarlem (2x), Leiden (2x), Warmond, Noordwijk, Breda, Sluis, Antwerpen (2x), Middelburg, Gouda, Hazerswoude.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23316
€  3250.00 [Appr.: US$ 3850.98 | £UK 2897.75 | JP¥ 429442]
Keywords: Rederijkers,Rhetoricians/Rhétorique,

 
Aussdermassen, Eine, schöne, auch liebliche HISTORIA vonn (.
..) Herr CHRISTOFFEL (von Mümppelgart) (...) (und) FERONICA (...) durch Valentin Schumann (...) beschrieben. (Nach der Ausg. Bolte erneuert). (Leipziger-Bibliophilen-Abend, 1924. Aufl. 250 Exx; 151 pp; Kart; in Schuber.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 1235
€  35.00 [Appr.: US$ 41.47 | £UK 31.25 | JP¥ 4625]
Keywords: LITERATUR der NEUEREN ZEIT ± 1500 bis zur Gegenwart Studien - Werkausgaben/Germanistik:Neuzeit,, German: Literature Neuzeit

 
(COLM, IAN SIEVERTSEN)
BATTAEFSCHE: | Vrienden-Spieghel: | WT LEVENDER IONSTE. | (blazoen Brabandse kamer 't Wit Lavendel)
| t'Amstelredam, By Gerrit H.van Breugel, 1615. 4°; (84 pp.). zonder omslag; ligt los, slordig, papier vermoeid; wat stukjes uit titelpagina ontbreken. STCN 2. Eerst bekende uitgave. Scheepers I, 22: 'zeer zeldzaam' [met als opbrengst fl. 55,- (terwijl de meeste toneelstukken tussen fl. 3,- en fl. 8,- opbrachten, met enkele uitschieters naar fl. 18,- (Rodenburgh)]. Met lofdichten van o.a. G.A. Bredero.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23324
€  750.00 [Appr.: US$ 888.69 | £UK 668.75 | JP¥ 99102]
Keywords: Toneel/Rederijkers,rederijkers/Renaissance/Rhetoricians/Rhétorique,

 
[PERS, DIRCK PIETERSZ.]
Bellerophon, | OF | LVST TOT VVYSHEYD. | Begrijpende | Veel zeedighe, stichtlijcke en leerlijcke | Sinne-beelden met haere ver- | klaringhen. | (emblematische illustratie: gravure)
T'AMSTELREDAM., By Dirck Pietersz. Boeck-verkooper op t' water in de | vvitte Persse, Anno 1614. 4º; (72 pp.); 1 + 31 emblematische illustraties: gravures [: Joos de Bosscher]: rechthoeken circa 6 x 7.5 (soms 5) cm, gevat in een kader (houtsnede), en genummerd No. 1 (op titelpagina), de overige, de nummers 2 tot 31 zijn in het boek niet geheel in juiste volgorde opgenomen; aan het eind: 2 Liederen. halfleder: lederen rug met hoeken, rug met ribben, platten overtrokken met gedecoreerd papier, rug wat afgesleten, papier wat verbruind, een enkel klein wormgaatje. halfleather binding. STCN 1. De Vries 58. Scheepers I, 368. Landwehr 618: 'first issue of Editio princeps'. Landwehr p. 28: 'More old wine in new sacks, anno 1614 Pers publishes his own emblembook (...) Bellerophon adorned with illustrations by Joost de Bosscher, used before in Dammanus' Sinne-beelden.' Porteman en Smits-Veldt p. 252: 'Pers gebruikte, zoals vaak, zestiende-eeuws humanistisch Zuid-Nederlands materiaal. In dit geval ging het om een serie van een dertigtal embleemprenten, in de jaren zeventig in het Keuls bannelingenmilieu bedacht door de hervormde Gentse polyhistor Adriaan Damman. De prenten waren daar en nadien (...) in Antwerpen (...) uitgegeven'.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23393
€  1850.00 [Appr.: US$ 2192.1 | £UK 1649.5 | JP¥ 244452]
Keywords: 17de eeuw/Emblem Books/emblemata/catalogus 245,Emblem Books/emblemata,

 
[BORSSELEN, PHILIBERT VAN]
DEN | BINCKHORST, | OFTE | HET LOF DES GELVC- | SALIGHEN ENDE GHERVST- | moedighen Land-levens. | AEN | Jonck-heer Jacob Snovckaert, Heere van den Binckhorst. |
Dirck Pietersz. [Pers] Boeckverkooper, op't water in de witte pers., (M) (D) CXIII. (1613). 4º; 36 pp; titelillustratie: gravure. recentelijk gebonden in blind halfperkament met hoeken, platten met marmerpapier overtrokken; omslag mee ingebonden, evenals 2 pagina's gegevens over dit gedicht in 19e eeuws handschrift. Tekst met vochtkringen. STCN 3. Eerst (en enig) bekende uitgave.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23317
€  3850.00 [Appr.: US$ 4561.93 | £UK 3432.75 | JP¥ 508724]
Keywords: ,rederijkers/Renaissance/Rhetoricians,

 
(HELMICHIUS, WERNERUS)
Brieven (aan Arnoldus Cornelii) uit onderscheidene kerkelijke Archieven. Verz. & Uitg. door H.Q. JANSSEN & J.J. van TOORENEN-BERGEN.
Utr., 1880;. 292 pp; (Werken Marnix Ver. III: 4).
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 18460
€  35.00 [Appr.: US$ 41.47 | £UK 31.25 | JP¥ 4625]
Keywords: Neerlandistiek: 17de/18de Eeuw,Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Literatuur, Literature after/nach/na 1550, 17e/18e eeuw, Golden Age, Gouden Eeuw, seventeenth/eighteenth century, literatuurgeschiedenis nieuwe tijd, literaturgeschichte, literaturwissens

 
[MARNIX HEER VAN SINT ALDEGONDE, PHILIPS VAN]
DE BYEN-CORF, | der H. Roomscher Kercke. | Voorstellende een clare ende grondelicke | uytlegginge des Sendt-briefs van Meester Gen- | tianus Hervet , uytghegheven in Fransoys | ende Duyts/ aen den afgedwaelfden | van het Christen Geloove. | By den Autheur selve vergroot, ende verrijckt, nae den | Fransoyschen Bijen-corf, ofte Tableau, &c. by | hem int Licht ghebracht,int Iaer 1599. |
| Tot Delf. | By Bruyn Harmansz. Schinckel inde gecroonde B. (z.j.), [1611]. 8º; (X), 274 bladen (= 548 pp.); titelillustratie: houtsnede. perkament, doorgehaalde rug met (latere) belettering in inkt; band beschadigd, wat los, papier hier en daar sterk verbruind. STCN 49: Another issue of the edition Delf, A. Gherritsz, 1611. a worn copy in vellum.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23387
€  750.00 [Appr.: US$ 888.69 | £UK 668.75 | JP¥ 99102]
Keywords: Rederijkers/catalogus 245,rederijkers,

 
Canzoni Veneziane/ Venetiaanse Volksliedjes. Vertaald door Julia Constance Blauwkuip.
Baarn, Arethusa Pers Herber Blokland, 1981. Oplage: 250 genummerde Exx;Houtgravures: Marielisa Leboroni; Druk tekst: Drukkerij-Uitgeverij "Loevestein", Woudrichem; Druk houtgravures: M. Leboroni; oblong; Ex. met extra-suite van de houtgravures (40 Exx.) € 95,00 Ex. zonder
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 22813
€  40.00 [Appr.: US$ 47.4 | £UK 35.75 | JP¥ 5285]
Keywords: Drukkers in de Marge,Arethusa Pers,

 
[DAVID, J./ SNELLAERT, F.A.]
Die CHIERKEIT der GHEESTELEKER BRULOCHT/ Dat HANTVINGHERLIJN oft Vanden BLINCKENDEN STEENE/ Dat BOEC der HOECHSTER WAERHEIT, door JAN van RUUSBROEC (... [Uitg. op basis van HS. KB. Brussel 3416-'24 door]). [Werken van Jan van Ruusbroec VI].
Gent, 1868;. [Opl. 136 Exx.,] Ex. voor de handel (100 Exx.); 276 pp; (My. Vl. Bibliophilen III: 12); (later) Hlinn.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 15517
€  205.00 [Appr.: US$ 242.91 | £UK 183 | JP¥ 27088]
Keywords: Neerlandistiek: Middeleeuwen,Ruysbroeck, Joannis van/Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian literature, Dutch: Medie

 
Christus Legende.
[Amsterdam,], Sub Signo Libelli, 1976. Oplage: 47 genummerde Exx; 12mo; handgekleurde initiaal, titel & tekstvignetjes; Letter: Libra Ex. op papier van Guérimand (25 Exx.). Breugelmans 15.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 22821
€  60.00 [Appr.: US$ 71.1 | £UK 53.5 | JP¥ 7928]
Keywords: Drukkers in de Marge,Sub Signo Libelli,

 
(C[OORNHERT], D[IRCK] V[OLKERTSZOON])
M T CICERONIS | Vande onderlinghe plichten/drie Boec- | ken/ streckende tot eenen eerlijcken | handel en wandel. | Noch Cato Maior, hoemen d'Ouderdom | geduldigh dragen, en sijne Lælius hoemen | de vriendschap onderhouden sal : | Neffens zijne Paradoxa of wonder-redenen aen | Brutum en de droom van Scipio. | Noyt aldus in duyts by een ghevoeght.
Tot AMSTERDAM, By Dirck Pietersz. Boeckverkooper/ in de witte | Persse/over de Koornmerckt., (z.j.) [na 1624?]. 16º; 521, (XVII) pp; 1 tweederde paginagrote titelillustratie en 5, waarvan 4 steeds aan het begin van een andere vertaling en één midden in Van d'ouderdom, illustraties: houtsneden. perkament, doorgehaalde rug, sporen van tekst in inkt op rug (onleesbaar); schutbladen niet tegen de band geplakt. STCN Cicero 134. Geerebaert CIII, 1, d, zie onder 4. Bevat: (Opdracht aan) Erasmus (p. 3-5), De vertaelder totten Leser (getekend D.V.C.) (p. 6-9), Het leven MT Ciceronis (p. 10-15), (illustratie: marmeren borstbeeld van Cicero p. 16), Eer?te - Derde Boeck vanden onderlinghe plichten (p. 17-281), (illustratie p. 282), Van d'Ouderdom (p. 283-353, waarin illustratie p. 325), (illustratie p. 354), De Vriendt?chap (p. 355-431), (illustratie p. 432), Paradoxa (p. 433-491), (illustratie p. 492), Be?chrijvinge van den droom Scipionis (p 493-510), Eenighe bladen overigh (p. 511-521), Bladtwij?er (17 pp.) I: over de Officien of onderlinge plichten, II: over de andere boeken.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23332
€  1250.00 [Appr.: US$ 1481.15 | £UK 1114.75 | JP¥ 165170]
Keywords: Rederijkers,rederijkers/Rhetoricians,

 
Const-Riick Beroep | Ofte | Antwoort/ op de Kaer- | te uyt-gesonden by de Hollantsche | camer binnen Leyden, onder t'woort Liefd'| Es t'Fòndament, aen alle nabuerighe | Reden-rijcke vrye cameren in Nederlant/ | tegens den 6. Octob. Anno 1613. | Op de Vraghe ende Regels | als volght. | Vraghe. | Waer door ter Werelt meest, en alder stercxt Godt s Wet, | Van waerheyt ende Vree, den voortgang wert belet. | Reghel. | Door yver blint,. veel twist men vint,,in plaets van vreden. | Regel op t'Lied
Tot Leyden, By Jacob Janszoon Paets/ woonende in de | Sonnevelsteegh., Anno 1614. 4º; (XX, 128) pp. STCN 1. Bibliotheca Belgica B 122. Scheepers I, 53. met (met eigen signatuur): NEGENTHIEN | Refereynen int Sot/ | Gheprononcieert om Prijs/na de | beroepinghe van alle de vrye Cameren in | Leyden, den 8. October, Anno 1613. | Op den Reghel, | Voor al te wijs,, en valt gheen Prijs,, als Sot gheacht. | (drukkersmerk) | Tot Leyden. | By Jacob Janszoon Paets/ woonende in de | Sonnevelsteegh. Anno 1614. 4º; (56 = 40 + 16) pp. (plus titelpagina); 2 circa driekwart paginagrote illustraties (als voorstelling aan elkaar gelijk, waarvan de een op tussentitel: Elf Balladen): houtsneden, plus ingevoegd 2 kleine illustraties (identiek): gravures, verso daarvan blanco. STCN 1. Bibliotheca Belgica B 122. negentiende-eeuws halfleder, rug goud bestempeld met titel, fileten en versiering, platten met marmerpapier overtrokken; marmerpapieren schutbladen; titelpagina I gedoubleerd, Ex libris V[ictor] de la Montagne. Zie voor I en II: STCN (beide) 1. Bibliotheca Belgica B 122. Scheepers I, 53. Voor I: Hummelen 4: 27: voor het voorwerk met p. XI-XIX: slecht rouvv (...) door H. vanden Berch, verder bevat het Refereynen en ook Liedekens door de deelnemende kamers uit Gorinchem, Haarlem (3x), Amsterdam, Zoetermeer, Gouda, Den Haag, Katwijk, Warmond, Vlaardingen, Ketel, Leiden (2x), Scheveningen, Brugge (2x), Noordwijk, Middelburg, Rotterdam, 's Hertogen-bosch, Rijnsburg; voor II: het merendeel van de deelnemende kamers van I, echter hier ontbreken Brugge, Gorinchem, Rotterdam, 's Hertogen-bosch, Rijnsburg. Over de gravures in II: Bibliotheca Belgica 'tres belle et sans nom de graveur mais probablement J. de Gheyn.'
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23325
€  3850.00 [Appr.: US$ 4561.93 | £UK 3432.75 | JP¥ 508724]
Keywords: Rederijkers,rederijkers/Rhetoricians/Rhétorique/Renaissance,

 
CONST-THOONENDE | IVWEEL, | By de loflijcke stadt Haerlem/ ten ver- | soecke van Trou moet blijcken, in't licht gebracht. | Waer inne duydelick verclaert ende | verthoont wordt alles wat den Mensche mach | wecken om den Armen te troosten/ | ende zijnen Naesten by te staen. | In twaelf Spelen van Sinne / soo veel Intreden/ | Refereynen ende Liedekens ghestelt in Leden- | rijck naerde volgende voorgegevene Caer- | te van 't Speel-korenken.
TOT ZWOL, By ZACHARIAS HEYNS, | Drucker des Landschaps van Over-ijssel,1607 Met privilegie. 4º; (XX, 512) pp; 2 paginagrote illustraties (toneel), en 12 (+ eventueel 1) blazoenen: gravures; met 12 bladzijden met muziek (notenschrift). samengebonden met Het Haerlems Juweel, de editie in 2 kolommen gedrukt: Haerlems Juweel/ | Tot nut vande oude Arme uyt liefden | ten thoon ghestelt nae de voorgegevene Caerte | vant Speelcorentken. | (illustratie: gravure) | Tot Zwol/ | By Sacharias Heyns/Drucker | des Landtschaps van Over-yssel. | Anno 1608. 4º; (24) pp; blazoen; geen muziek, ook hiervan worden exemplaren met uitklapplaat aangetroffen. Exemplaar zonder de uitklapplaten (die afzonderlijk erbij te krijgen waren); negentiende-eeuws halfleder: goud bestempelde vlakke rug met rood titeletiket waarop: Zacharias | Heyns | Poëzij , platten met ..... overtrokken; hier en daar wat geschaafd en iets gebutst. Verder goed exemplaar. STCN Const-thoonende: 2. Eerst bekende uitgave. Scheepers I, 55. Hummelen 3 L. Bibliotheca Belgica J 7. Bevat steeds naast welkomstgedicht(en) door de ontvangende Kamer, Antwoort, Presentatie, Balade, Referein, Liedeken (met Muzieknoten), van de deelnemende kamers: Leiden (Orangie Lelie: Jacob Celosse, Witte Acoleyen), Katwijk, Schiedam (: I. Dwinglo), Hazerswoude, Vlaardingen, Amsterdam (: Zacharias Heyns), Noordwijk, Haastrecht (: Rijssaert van Spiere), Gouda (: I. Lucassoon Sasch), 's-Gravenhage, Ketel (: J. Schout). Voor Haarlems Juweel: Haarlem, Vlaamse Kamer: Het wit Angierken (: Zacharias Heyns); (eventueel) met: Haerlems Juweel (van Het wit Angierken) waarvan 2 verschillende drukken bestaan, en waarvan of de een of de andere druk hierbij gebonden aangetroffen kan worden. Bibliotheca Belgica : 'Les exemplaires complètes de ce recueil (...) sont tellement rares'. Voor meer informatie over de 'uitklap'-platen, zie de Appendix.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23327
€  850.00 [Appr.: US$ 1007.18 | £UK 758 | JP¥ 112316]
Keywords: Rederijkers,rederijkers/Rhetoricians/Rhétorique,

 
CONST-THOONENDE | IVWEEL, | By de loflijcke stadt Haerlem/ ten ver- | soecke van Trou moet blijcken, in't licht gebracht. | Waer inne duydelick verclaert ende | verthoont wordt alles wat den Mensche mach | wecken om den Armen te troosten/ | ende zijnen Naesten by te staen. | In twaelf Spelen van Sinne / soo veel Intreden/ | Refereynen ende Liedekens ghestelt in Leden- | rijck naerde volgende voorgegevene Caer- | te van 't Speel-korenken.
TOT ZWOL,By ZACHARIAS HEYNS, Drucker des Landschaps van Over-ijssel, 1607. Met privilegie. 4º; (XX, 512) pp; 2 paginagrote illustraties (toneel), en 12 (+ eventueel 1) blazoenen: gravures; met 12 bladzijden met muziek (notenschrift). samengebonden met Het Haerlems Juweel, de editie in 2 kolommen gedrukt: Haerlems Juweel/ | Tot nut vande oude Arme uyt liefden | ten thoon ghestelt nae de voorgegevene Caerte | vant Speelcorentken. | (illustratie: gravure) | Tot Zwol/ | By Sacharias Heyns/Drucker | des Landtschaps van Over-yssel. | Anno 1608. 4º; (24) pp; blazoen; geen muziek, ook hiervan worden exemplaren met uitklapplaat aangetroffen. Exemplaar met het Haerlems Juweel en alle platen, deze echter niet, zoals vrijwel altijd, per kamer aan elkaar geplakt, maar los - elke 'koperen' plaat gezet op een strook, zo mee ingebonden. De 2 Leidse Kamers zijn, zoals wel meer, van plaats verwisseld, de andere 'koperen' platen niet altijd precies op de juiste volgorde - maar een bijzonder exemplaar zo - en met de meeste blanco marges per plaat nog intact ook. Ook heeft dit ex. (A - zie appendix) een (enkele) 'koperen' plaat, die in de meeste exx. - zo ook niet in Bibliotheca Belgica - niet voorkomt. perkament, met doorgehaalde rug; van sommige (zeer) brede platen de randen naar binnen gevouwen, hier en daar platen met Abklatsch (tegendruk). STCN Const-thoonende: 2. Eerst bekende uitgave. Scheepers I, 55. Hummelen 3 L. Bibliotheca Belgica J 7. Bevat steeds naast welkomstgedicht(en) door de ontvangende Kamer, Antwoort, Presentatie, Balade, Referein, Liedeken (met Muzieknoten), van de deelnemende kamers: Leiden (Orangie Lelie: Jacob Celosse, Witte Acoleyen), Katwijk, Schiedam (: I. Dwinglo), Hazerswoude, Vlaardingen, Amsterdam (: Zacharias Heyns), Noordwijk, Haastrecht (: Rijssaert van Spiere), Gouda (: I. Lucassoon Sasch), 's-Gravenhage, Ketel (: J. Schout). Voor Haarlems Juweel: Haarlem, Vlaamse Kamer: Het wit Angierken (: Zacharias Heyns); (eventueel) met: Haerlems Juweel (van Het wit Angierken) waarvan 2 verschillende drukken bestaan, en waarvan of de een of de andere druk hierbij gebonden aangetroffen kan worden. Bibliotheca Belgica : 'Les exemplaires complètes de ce recueil (...) sont tellement rares'. Voor meer informatie over de 'uitklap'-platen, zie de Appendix.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23326
€  5850.00 [Appr.: US$ 6931.77 | £UK 5216 | JP¥ 772996]
Keywords: Rederijkers,rederijkers/Rhetoricians/Rhétorique,

 
(DAVID, J.)
Dat BOEC van den GHEESTELEKEN TABERNACULE door JAN van RUUSBROEC ( .... [in een genormaliseerde spelling Uitg. naar het standaard MS. van Groenendaal met enkele lezingen naar andere HSS., met Inl. & Glossarium door). [Werken I, II].
Gent, 1858;. [Opl. 136? Exx.,] Exx. voor de handel (100 Exx.); XL-283, 275 pp; (My Vl. Bibliophilen V: 1); 2 dln. in 1 Bd; Hleder.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 17928
€  430.00 [Appr.: US$ 509.51 | £UK 383.5 | JP¥ 56819]
Keywords: Neerlandistiek: Middeleeuwen,Ruysbroeck, Joannis van/Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian literature, Dutch: Medie

 
(DAVID, J.)
Dat BOEC vanden TWAELF BEGHINEN door JAN van RUUSBROEC '(XIVe Eeuw)', Met Aant. & Glossarium, Uitg. door)./ (David, J.) [/Snellaert, F.A.] - Die CHIERHEIT der GHEESTELEKER BRULOCHT/ Dat Hantvingherlijn oft vanden BLINCKENDEN STEENE/ Dat BOEC der
HOECHSTER WAERHEIT door JAN van RUUSBROEC '(XIVe Eeuw)', Met Aant. & Varianten Uitg. door. Gent, 1863, 1868;. (Werken van Jan van Ruusbroec V [, VI]. Dat Boec vanden Twaelf Beghinen: ([In genormaliseerde Spelling op basis van HS. [KB.] Brussel [3416-'24] met gebruikmaking van HSS. [KB.] Brussel [1165-'67 & UB. Gent 693]]./ Die Chierheit der gheesteleker Brulocht etc.: ([In genormaliseerde Spelling op basis van HS. KB. Brussel 3416-'24]. [Opl. 136 Exx.,] Ex. voor de handel (100 Exx.); VIII-305, IX-276 pp; (My. Vl. Bibliophilen III: 9, 12); samengeb. in Hleder.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 15516
€  400.00 [Appr.: US$ 473.97 | £UK 356.75 | JP¥ 52854]
Keywords: Neerlandistiek: Middeleeuwen,Ruysbroeck, Joannis van/Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian literature, Dutch: Medie

 
Drank, de Onberekenbare en andere Gedichten (door: Vasalis, Donker, Boutens, Nijhoff, Van Duinkerken, Engelman & Keuls). (Arethusa Pers 29,)
Baarn, Arethusa Pers Heber Blokland, (1981). Oplage: 100 genummerde Exx; oblong 12mo; Kopergravure: Henryk Fajlhauer; Druk: Drukkerij-Uitgeverij "Loevestein" & H. Fajlhauer; Arabisch genummerd Ex. (75 Exx.); met extra afdruk van de kopergravure.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 22858
€  22.00 [Appr.: US$ 26.07 | £UK 19.75 | JP¥ 2907]
Keywords: Drukkers in de Marge,Arethusa Pers,

 
Egidius, Aloeette, Violette (, Middelnederlandse Gedichten).
Haarlem, Carlinapers, 1983. Oplage: 55 genummerde Exx; Initialen & Figuren: Pieter Wetselaer; Letter: Cancelleresca Bastarda; Naam op schutblad.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 22861
€  55.00 [Appr.: US$ 65.17 | £UK 49.25 | JP¥ 7267]
Keywords: Drukkers in de Marge,Carlina Pers,

 
Freien deutschen Hochstifts, Jahrbuch des, 1966.(Beitr.:K.S.Guthke,H.R.Liedke,H.Schanze,D.W.Schumann,u.A.).
Tübingen, (1966);. 512 pp; Lwd.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 377
€  18.00 [Appr.: US$ 21.33 | £UK 16.25 | JP¥ 2378]
Keywords: Allgemeines Literaturgeschichte & -wissenschaft/Germanistik:Allgemein,, German: General Literary History

 
Freien deutschen Hochstifts, Jahrbuch des, 1928.(Beitr.:L.Klages,K.J.Obenauer,J.Richter,J.Körner,u.v.A).
Frankfurt, o.J;. Ills; 365 pp; Hlwd.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 375
€  20.00 [Appr.: US$ 23.7 | £UK 18 | JP¥ 2643]
Keywords: Allgemeines Literaturgeschichte & -wissenschaft/Germanistik:Allgemein,, German: General Literary History

 
Freien deutschen Hochstifts, Jahrbuch des, 1962.(Beitr.:E.Staiger,R.Alewyn,W.Rehm,W.Migge,u.A.).
Tübingen, 1962. 602 pp; Lwd.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 376
€  18.00 [Appr.: US$ 21.33 | £UK 16.25 | JP¥ 2378]
Keywords: Allgemeines Literaturgeschichte & -wissenschaft/Germanistik:Allgemein,, German: General Literary History

 
Die Futuristen: Umberto Boccioni, Carlo Carra, Luigi Russolo, Gino Severini. (Catalogue)
Berlin,, Gesellschaft zur Förderung moderner Kunst m.b.H., [c. 1910]. Herausgeber Herwarth Walden. Künstlerische Leitung: Zeitschrift Der Sturm; brown wrappers printed in black. First edition; printed by Carl Hause, Berlin; text of the catalogue in German, English and Danish, describing 24 works by Boccioni, Carra, Russolo and Severini; illustrated with 7 full-page reproductions; including a German translation (by Jean-Jacques) of the Futurist Manifesto by F. T. Marinetti. Slight foxing on first and last page, otherwise a good copy of this survey of the first (touring) exhibition of Italian Futurists abroad.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23429
€  275.00 [Appr.: US$ 325.85 | £UK 245.25 | JP¥ 36337]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page