found: 4763 books on 318 pages. This is page 1
- Next page

 
(WILLEMS [, J.F.]/ SNELLAERT, F.A.)
(258) Oude VLAEMSCHE LIEDEREN, ten Deele met de Melodiën (Uitg./ met Inl., waarin Naemlyst van (415) gedrukte Liederenverzamelingen, door).
Gent, 1848;. LX-548 pp; Hleder.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 15913
€  205.00 [Appr.: US$ 233.65 | £UK 186 | JP¥ 25065]
Keywords: Neerlandistiek: Middeleeuwen,Lied/Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Medieval Literature, Literature Middle Ages, Mittelalterliche Philologie, Mittelalter, Middeleeuwse Literatuur, Philology, Arthur, Arthurian literature, Dutch: Medieval Literature, inc

 
Albanesisches Liebeslied aus Premet.
[Amsterdam,], Sub Signo Libelli, 1976;. oplage 40 genummerde Exx.; grijsgroen papieren omslag met wit titeletiketje, belettering in zwart; gedrukt op een Boston handdegelpers; letter Astree. Breugelmans 14; *Duitse vertaling door O.L.B. Wolff van een Gegisches Liebeslied uit Albanië.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 24061
€  75.00 [Appr.: US$ 85.48 | £UK 68 | JP¥ 9170]
Keywords: Sub Signo Libelli,,

 
(ALECHINSKY)
Alechinsky à la Ligne (avec Predelle de Joyce Mansour et huit Photographies-témoins produites par Folon).
Paris,Weber, (1973);. Published on the occasion of the Exhibition of Alechinsky at the Galerie de France; folio; drawings on film printed in offset including cover.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 24006
€  20.00 [Appr.: US$ 22.79 | £UK 18.25 | JP¥ 2445]

 
Allgemeiner Preussischer National-Kalender auf das Jahr 1829, Unterricht und Vergnügen für Geistliche und Weltliche, Lehrer, Beambte, Bürger und Landleute.
Erfurt,Müllerschen Buchhhandlung, 1829. Mit dem Bildnissen des Königs (Friedrich Wilhelm II), des Kronprinzen, der Kronprinzessin, des Prinzen (Friedrich) Wilhelm (Ludwig) und der Kaiserin von Russland. Original paper covers (slightly loose & stained), 100 p. (slightly stained) Inserted: folded page with the above mentioned portraits. Gothic lettertype.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23591
€  125.00 [Appr.: US$ 142.47 | £UK 113.5 | JP¥ 15283]

 
Amsterdam between D-Day and Liberation. June 1944-May 1945.
Amsterdam,Municipal Printing Office, [1945];. ('Public Relations Office' Issue No. 4) Eerste druk; gedecoreerd, beige papieren omslag, belettering in wit, zwart en rood; geniet; inliggend: uitnodiging (tevens toegangsbiljet) van het Comité Sportweek Amsterdam 1947 voor het 'bijwonen van het defilé der sportbeoefenaren (…) op Zaterdag 5 Juli 1947 (…) op de Dam vóór het Koninklijk Paleis'.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 24321
€  25.00 [Appr.: US$ 28.49 | £UK 22.75 | JP¥ 3057]

 
Antiphonen uit de Vespers van Drie Koningen.
[Utrecht, De Renildis Handpers], (1990);. Oplage: 27 Exx; gedrukt in rood en zwart; bruingrijs papieren omslag met flappen, met belettering in zwart; op naam gedrukt voor S.L. Hartz; in het colofon gesigneerd door M. Laudy en D. Laudy - van Dullemen.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23447
€  475.00 [Appr.: US$ 541.38 | £UK 430.5 | JP¥ 58076]
Keywords: Margedrukkers,Renildis Handpers,

 
Antiphonen uit de Vespers van Drie Koningen.
[Utrecht,] (De Renildis Handpers 1994), Oplage: 22 Exx.; gedrukt in roodbruin, zwart en wit; leporello, gestoken in een grijs, gevouwen, papieren foedraaltje met roodbruin ruggetje en met belettering in zwart; met gesigneerd opdrachtje voor S.L. Hartz: 'S.L. Hartz | met beste | wensen voor | 1995 (handtekening Laudy)'; 'getrokken op de handpers als Kerst- en Nieuwjaarsgroet'.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23448
€  275.00 [Appr.: US$ 313.43 | £UK 249.25 | JP¥ 33623]
Keywords: Margedrukkers,Renildis Handpers,

 
Antwoort | Op de | Uraghe/uytghegeven | by de Brabandsche Reden-rijck | Camer 'tWit Lavender, Uyt Leven- | der Ionst tot Amsterdam. | Vrage. | Wat's d'Oorsaeck meest,waerom'tverkeerde Werelts Rond, | Sich Waenwijs so bedrieght,en bloeyd in alle sond? | Ende op den Reghel: | De sulcke die zijn dwaes,en d'Werelt achtse wijs. |
't Amsterdam, Ghedruckt by Paulus van Ravesteyn. | Voor Abraham Huybrechtsz. Boeckvercooper/ | wonende by de Oude Kerck/inden Dortsen Bybel., 1613. 4º; (XX, 176 pp.); blazoen (3x hetzelfde) van de ontvangende kamer: houtsneden. achttiende-eeuws goud bestempeld gesprenkeld kalfsleder, versierde platten, rug met ribben, rijke versiering, titelschild ontbreekt; kanten versierd, sneden rood en blauw gesprenkeld; aan hoeken gebutst, een hoek (voorplat) beschadigd. STCN Antwoort 26. Bibliotheca Belgica A 77. Scheepers I, 52. Zie voor Welcomspel (I.S. Colm) Hummelen 4:26 (p. 254-255), verder bevat het 2 x 28 Refereynen (op Vraghe en op Reghel) en 1 x 28 Liedekens, steeds (3x) ingeleid door een sonnet en elke maal (3x) met dezelfde opgave in dezelfde volgorde van deelnemende kamers, of 'int particulier', de laatsten wel of niet onder de aegis van een kamer. Deelnemende kamers: Haarlem (2x), Leiden (2x), Warmond, Noordwijk, Breda, Sluis, Antwerpen (2x), Middelburg, Gouda, Hazerswoude.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23316
€  3250.00 [Appr.: US$ 3704.15 | £UK 2945.5 | JP¥ 397365]
Keywords: Rederijkers,Rhetoricians/Rhétorique,

 
Aussdermassen, Eine, schöne, auch liebliche HISTORIA vonn (.
..) Herr CHRISTOFFEL (von Mümppelgart) (...) (und) FERONICA (...) durch Valentin Schumann (...) beschrieben. (Nach der Ausg. Bolte erneuert). (Leipziger-Bibliophilen-Abend, 1924. Aufl. 250 Exx; 151 pp; Kart; in Schuber.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 1235
€  35.00 [Appr.: US$ 39.89 | £UK 31.75 | JP¥ 4279]
Keywords: LITERATUR der NEUEREN ZEIT ± 1500 bis zur Gegenwart Studien - Werkausgaben/Germanistik:Neuzeit,, German: Literature Neuzeit

 
(COLM, IAN SIEVERTSEN)
BATTAEFSCHE: | Vrienden-Spieghel: | WT LEVENDER IONSTE. | (blazoen Brabandse kamer 't Wit Lavendel)
| t'Amstelredam, By Gerrit H.van Breugel, 1615. 4°; (84 pp.). zonder omslag; ligt los, slordig, papier vermoeid; wat stukjes uit titelpagina ontbreken. STCN 2. Eerst bekende uitgave. Scheepers I, 22: 'zeer zeldzaam' [met als opbrengst fl. 55,- (terwijl de meeste toneelstukken tussen fl. 3,- en fl. 8,- opbrachten, met enkele uitschieters naar fl. 18,- (Rodenburgh)]. Met lofdichten van o.a. G.A. Bredero.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23324
€  750.00 [Appr.: US$ 854.8 | £UK 679.75 | JP¥ 91700]
Keywords: Toneel/Rederijkers,rederijkers/Renaissance/Rhetoricians/Rhétorique,

 
[PERS, DIRCK PIETERSZ.]
Bellerophon, | OF | LVST TOT VVYSHEYD. | Begrijpende | Veel zeedighe, stichtlijcke en leerlijcke | Sinne-beelden met haere ver- | klaringhen. | (emblematische illustratie: gravure)
T'AMSTELREDAM., By Dirck Pietersz. Boeck-verkooper op t' water in de | vvitte Persse, Anno 1614. 4º; (72 pp.); 1 + 31 emblematische illustraties: gravures [: Joos de Bosscher]: rechthoeken circa 6 x 7.5 (soms 5) cm, gevat in een kader (houtsnede), en genummerd No. 1 (op titelpagina), de overige, de nummers 2 tot 31 zijn in het boek niet geheel in juiste volgorde opgenomen; aan het eind: 2 Liederen. halfleder: lederen rug met hoeken, rug met ribben, platten overtrokken met gedecoreerd papier, rug wat afgesleten, papier wat verbruind, een enkel klein wormgaatje. halfleather binding. STCN 1. De Vries 58. Scheepers I, 368. Landwehr 618: 'first issue of Editio princeps'. Landwehr p. 28: 'More old wine in new sacks, anno 1614 Pers publishes his own emblembook (...) Bellerophon adorned with illustrations by Joost de Bosscher, used before in Dammanus' Sinne-beelden.' Porteman en Smits-Veldt p. 252: 'Pers gebruikte, zoals vaak, zestiende-eeuws humanistisch Zuid-Nederlands materiaal. In dit geval ging het om een serie van een dertigtal embleemprenten, in de jaren zeventig in het Keuls bannelingenmilieu bedacht door de hervormde Gentse polyhistor Adriaan Damman. De prenten waren daar en nadien (...) in Antwerpen (...) uitgegeven'.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23393
€  1850.00 [Appr.: US$ 2108.51 | £UK 1676.75 | JP¥ 226192]
Keywords: 17de eeuw/Emblem Books/emblemata/catalogus 245,Emblem Books/emblemata,

 
[BORSSELEN, PHILIBERT VAN]
DEN | BINCKHORST, | OFTE | HET LOF DES GELVC- | SALIGHEN ENDE GHERVST- | moedighen Land-levens. | AEN | Jonck-heer Jacob Snovckaert, Heere van den Binckhorst. |
Dirck Pietersz. [Pers] Boeckverkooper, op't water in de witte pers., (M) (D) CXIII. (1613). 4º; 36 pp; titelillustratie: gravure. recentelijk gebonden in blind halfperkament met hoeken, platten met marmerpapier overtrokken; omslag mee ingebonden, evenals 2 pagina's gegevens over dit gedicht in 19e eeuws handschrift. Tekst met vochtkringen. STCN 3. Eerst (en enig) bekende uitgave.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23317
€  3850.00 [Appr.: US$ 4387.99 | £UK 3489.5 | JP¥ 470725]
Keywords: ,rederijkers/Renaissance/Rhetoricians,

 
Binding (6 x 5 cm) made of dark tortoise-shell.
The front cover is laid in with ivory. Inside red cloth.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23592
€  250.00 [Appr.: US$ 284.93 | £UK 226.75 | JP¥ 30567]

 
(HELMICHIUS, WERNERUS)
Brieven (aan Arnoldus Cornelii) uit onderscheidene kerkelijke Archieven. Verz. & Uitg. door H.Q. JANSSEN & J.J. van TOORENEN-BERGEN.
Utr., 1880;. 292 pp; (Werken Marnix Ver. III: 4).
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 18460
€  35.00 [Appr.: US$ 39.89 | £UK 31.75 | JP¥ 4279]
Keywords: Neerlandistiek: 17de/18de Eeuw,Nederlands, Dutch, Niederländistiek, Literatuur, Literature after/nach/na 1550, 17e/18e eeuw, Golden Age, Gouden Eeuw, seventeenth/eighteenth century, literatuurgeschiedenis nieuwe tijd, literaturgeschichte, literaturwissens

 
[MARNIX HEER VAN SINT ALDEGONDE, PHILIPS VAN]
DE BYEN-CORF, | der H. Roomscher Kercke. | Voorstellende een clare ende grondelicke | uytlegginge des Sendt-briefs van Meester Gen- | tianus Hervet , uytghegheven in Fransoys | ende Duyts/ aen den afgedwaelfden | van het Christen Geloove. | By den Autheur selve vergroot, ende verrijckt, nae den | Fransoyschen Bijen-corf, ofte Tableau, &c. by | hem int Licht ghebracht,int Iaer 1599. |
| Tot Delf. | By Bruyn Harmansz. Schinckel inde gecroonde B. (z.j.), [1611]. 8º; (X), 274 bladen (= 548 pp.); titelillustratie: houtsnede. perkament, doorgehaalde rug met (latere) belettering in inkt; band beschadigd, wat los, papier hier en daar sterk verbruind. STCN 49: Another issue of the edition Delf, A. Gherritsz, 1611. a worn copy in vellum.
Antiquariaat SchuhmacherProfessional seller
Book number: 23387
€  750.00 [Appr.: US$ 854.8 | £UK 679.75 | JP¥ 91700]
Keywords: Rederijkers/catalogus 245,rederijkers,

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page