ELDEN-MULDER, A. VAN (INLEIDING) ...EN ANDEREN Vita feminea textura - het leven van de vrouw is als een weefsel. Enige beschouwingen over de orde der Weefsters Vita Feminea Textura
VERVEST, PETER / DUNN , AL How to win customers in the digital world. Total action or fatal inaction
SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH Grundriss der philosophischen Ethik (grundlinien der Sittenlehre)
JONG, F. DE (REDACTIE) Stedebouw in Nederland. 50 Jaar Bond van Nederlandse stedebouwkundigen
HUMPHREYS, EILEEN The Royal Road - a popular history of Iran
VEGTER, HENK De Sint Catharijne een monument van geschiedenis en kunst
Oude Chinese kunst uit het Museum voor Ostasiatische Kunst te Berlijn
KAMMINGA, WIEBE Vandaag goed, morgen beter. Performance management
MURRELLS, JOSEPH The book of golden discs
ZIOCK, HERMANN (EINGEFÜHRT UND ZUSAMMENGESTELLT VON) Sind die Deutschen wirklich so? Meinungen aus Europa, Asien, Afrika und Amerika
BOSCH, A & WESSELS, L.H.M Nationalisme in Europa, 1919 - 1989. Veranderende grenzen.
GALESTIN, TH. P / LANGWIS, L / BOLLAND, RITA Lamak and malat in Bali and a Sumba Loom
RIESER, WILLY (INLEIDENDE TEKST) Miep de Leeuwe. Landschappen
SUTTER, IGNACE DE Psalmen, hymnen en liederen. Een tweede reeks hymnologische studies over het Kerklied in de oecumene
KOOT, TON (SAMENGESTELD ONDER REDACTIE VAN) Strijd om schoonheid. 50 Jaar Heemschut
ZIJL, DR. TH. P. VAN Stamreeks Van Zijl
RASSIN, ERIC Waarom ik altijd gelijk heb. Over tunnelvisie
RIET, J. VAN Zwemmend redden. Practische handleiding om zwemmend redden te leeren
THEEUWES, MARC 'Wie het oude niet eert.' Monumentenbeleid van Nijmegen
OENSLAGER, DONALD M The theatre of Donald Oenslager
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes