UTRECHT OVER, DOOR (RED.) JO JAMAR, SCHRIJVERS: I.JACOBS, A.PIETERSMA, B.VAN SANTEN EN T.WILMER Het Stadhuis Van Utrecht, the Town Hall of Utrecht
PALLADIUM COMPLEET MET O.A. SLAUERHOFF, A.ROLAND HOLST, VAN NIJLEN, VAN LOOY, DANSER, BESNARD, ENZ. Palladium Em Pre-Palladium Compleet in 26 Delen in Drie Met Linnen Bespannen Boxen
JELLEMA, C.O. Bedevaart
ROCHEFOUCAULD, M. DE LA Réflexions Ou Sentences Et Maximes Morales
MOK, M. Exodus
PRINS, ARY De Heilige Tocht
VELDHEER, J.G. Het Dorp Bergen, Voorheen En Thans
BRABANDER, GERARD DEN De Holle Man
WERUMEUS BUNING, J.W.F. (1891-1958) Voorbarig Berijmde Ruzie
MEURS, JOH. VAN Waterland
BORDEWIJK, F. Tijding Van Ver, Roman
HARTEN, JAAP (1930) Beweging Van Het Jaar
PAREAU, N.E.M.; MET AANTEKENINGEN DOOR T.VAN DEEL De Drentsche a
WARMOND, ELLEN Weerszij Van Een Wereld, Gedichten
OOSTEN, A.J.D.VAN De Wonderlijke Weg, Een Bundel Verzen
DENDERMONDE, MAX Het Ogenblik Van de Luiaard, Zeventien Teksten
HOFKER, JAN (1864-1945) Gedachten En Verbeeldingen
KOMRIJ, GERRIT EN MARTIN ROS, MENSJE VAN KEULEN, WILLIAM D.KUIK, TH.SONTROP, KOEN KOCH, RED. Maatstaf
BOSMAN, ANTHONY REDACTIE Semaphore 1945 No. A, International Review for Literature and Art
GRESHOFF, J. Confetti
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes