BLATT, FRANZ, (RED.) Lexicon mediae Latinitatis Danicae. Composerunt Bente Friis Johansen, Holger Friis Johansen, Peer Terkelsen aliique. Edendum curaverunt Peter Terkelsen, Otto Steen due. 8 volumes.
AGRICOLA, RODOLPHUS, VELDEN, H.E.J.M. VAN DER Rodolphus Agricola (Roelof Huisman). Een Nederlandsch humanist der vijftiende eeuw. Eerste gedeelte.
PLAUTUS, FRAENKEL, E. Elementi Plautini in Plauto (Plautinisches im Plauto). Traduzione di Franco Munari.
MARTINET, J.F. Kerkelyke geschiedenis der Waldenzen tot op deezen tyd, verrykt met een keurig afbeeldzel van den vermaarden veldheer en leeraar Henricus Arnaud.
SCARPATETTI, B.M. VON, GAMPER, R. , STÄHLI, M. , (RED.) Die handschriften der Bibliotheken St. Gallen - Zürich in alphabetischer Reihenfolge. 2 volumes.
RAVITZKY, A. History and faith. Studies in jewish philosophy.
WILLIAMS, I.A. Early English watercolours and some cognate drawings by artists born not later than 1785. With an introduction to the reprint by Edward Croft-Murray and Malcolm Cormack.
SLOTERDIJK, P., ELDEN, S., (ED.) Sloterdijk now.
WACKERS, P. De waarheid als leugen. Een interpretatie van Reynaerts historie.
PERELMAN, C. Retorica en argumentatie
RICOEUR, P. Symbolen van het kwaad
ERASMUS, DESIDERIUS Eenige deels boertige en satirieke, deels meer ernstige zamenspraken van Desiderius Erasmus, of tafereelen uit de zestiende eeuw. Naar Erasmus' Latijn vrij vertaald en met eene voorrede, korte inleidingen en aanteekeningen voorzien door mr. B.H. Lulofs.
PAVKOVIC, A., (ED.) Contemporary Yugoslav philosophy: the analytic approach.
ROSEN, S. The ancients and the moderns. Rethinking modernity.
OPZOOMER, C.W. Onze godsdienst. Vijf reden.
AARON, R.I Knowing and the function of reason.
JORGENSEN, P.H. Die Bedeutung des Subjekt-Objektverhältnisses für die Theologie. Der theo-onto-logische Konflikt mit der Existenzphilosophie.
BODANIS, D. Het elektrisch universum. Een geschiedenis van de elektriciteit
TYSSOT DE PATOT, S., ROSENBERG, A. Tyssot de Patot and his work 1655-1738.
BONHOEFFER, D., WIND, R. Christen en dwarsligger. De levensgeschiedenis van Dietrich Bonhoeffer. Nederlandse vertaling: Nico Hart.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes