CAMARIANO-CIORAN, A. Les academies princieres de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs.
SCHELLING, F.W.J., , LANGE, E., (HRSG.) Die Philosophie des jungen Schelling. Beiträge zur Schelling-Rezeption in der DDR.
DROOGLEVER, P.J. De vaderlandse club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek (with a summary in English).
WIERINGA, N.J., THIJSSEN-SCHOUTE, C.L. Nicolaas Jarichides Wieringa. Een zeventiende-eeuws vertaler van Boccalini, Rabelais, Barclai, Leti e.a. Bevattende ook een onderzoek naar de vermaardheid dier schrijvers in Nederland.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes