CLARK, J.B. Essentials of economic theory as applied to modern problems of industry and public policy.
JOHANNES DE HAUVILLA Architrenius. Mit einer Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Paul Gerhardt Schmidt.
SOMBART, W. Vom Menschen. Versuch einer geistwissenschaftlichen Anthropologie.
AUGUSTINUS, AURELIUS, OORT, J. VAN Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Augustinus' De stad van God en de bronnen van zijn leer der twee steden (rijken). Jerusalem and Babylon. A study of Augustine's City of God and the origins of his doctrine of the two cities (with a summary in English).
PAINE, T., HAWKE, D.F. Paine.
EBENDORFER, THOMAS, LHOTSKY, A. Thomas Ebendorfer. Ein österreichischer Geschichtsschreiber, Theologe und Diplomat des 15. Jahrhunderts.
SIMMEL, G. Über soziale Differenzierung. Sociologische und psychologische Untersuchungen.
SUZUKI, D.T. The zen doctrine of no-mind. The significance of the Sutra of Hui-neng (Wei-Lang). Edited by Christmas Humpreys.
OEHLER, K. Antike Philosophie und byzantinisches Mittelalter. Aufsätze zur Geschichte des griechischen Denkens. Mit 10 Abbildungen auf 3 Tafeln.
MERTON, R.K. The sociology of science. An episodic memoir.
SEUREN, P.A.M. Tussen taal en denken. Een bijdrage tot de empirische funderingen van de semantiek.
PETERS, C.H. Oud Groningen. Stad & Lande. De stad in aanleg, ontwikkeling, verdedigings-werken, openbare gebouwen, enz. stad en lande, kerken, kloosters, torens, arbeiderswoningen, boerderijen, burchten en woningbouw.
SPINOZA, B. DE, KNOL, J. En je zult spinazie eten. Aan tafel bij Spinoza, filosoof van de blijdschap.
POPPER, K.R., AMSTERDAMSKI, S., (ED.) The significance of Popper's thought. Proceedings of the conference Karl Popper: 1902-1994 march 10-12, 1995 Graduate School for Social Research Warsaw.
LAVOLLÉE, R. La morale dans l'histoire. Étude sur les principaux systèmes de philosophie de l'histoire depuis l'antiquité jusqu'a nos jours.
SPINOZA, B. DE, SUCHTELEN, G. VAN, (RED.) Spinoza herdacht. 1677 21 februari 1977.
STRAUSS, D.F. Der alte und der neue Glaube. Ein Bekenntnis.
KEPPEL, BERNHARDUS, STARING, JACOB GERARD Bybels zakelyk-woordenboek. In het welke niet alleen alle landen, steden en gewesten, gebouwen en merkwaardige plaatsen, zeën, rivieren en bronnen, bergen, dalen en bomen, tempels, godts- en afgoden-huizen, offerhanden en godtsdiensten, afgoden der joden en heidenen, volkeren en natiën, man- en vrouws-personen, dieren, berg-stoffen, gewichten, ellen, maten en munten; (...). Kortelyk, alles wat tot ophelderinge van donkere en zware schriftuurplaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments eenigszins dienen kan, en daarin vervat is. Uit de verklaringen, redevoeringen en schriften, als meede andere aanmerkingen der beste godtgeleerden, zinryke oudheid-kundigen en beroemdste kerk-leeraren, by een gezamelt, volgens eene alphabetische ordeninge geschikt, en ten zonderlingen nutte en gemakkelykheit voor schriftuur-lievende wereldlyke en kerkelyke redenaren. Thans in druk uitgegeven door Bernhardus Keppel. (..) En verciert met eene voorrede van den hoog-eerwaarden hoog-geleerden heere Albertus Voget. 11 delen + 1 deel handgeschreven register. Compleet.
PEURSEN, C.A. VAN Feiten, waarden, gebeurtenissen. Een deiktische ontologie.
HARVEY, WILLIAM An anatomical disputation concerning the movement of the heart and blood in living creatures
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes