HAGEN, PETRUS VAN DER De brief des H. apostels Pauli aen de Philippensen [...].
DIJKSTRA, ROALD (ED.) The Apostles in Early Christian Art and Poetry (Supplements to Vigiliae Christianae 134).
DEKKER, WILLEM MAARTEN De relationaliteit van God. Onafhankelijkheid en relatie in de godsleer en ontologie van Francesco Turrettini en Eberhard Jüngel.
GRANT, JAMES H. 1 & 2 Thessalonians: The Hope of Salvation (PW - Preaching the Word).
(NOORDMANS, OEPKE) BOUTER, ERIC EDWIN Geloven op gezag. Een kritische analyse van de Newmanreceptie bij Noordmans inzake de kerk en de wending naar het subject (diss.).
MENIUS, JUSTUS (1499-1558) Von der Gerechtigkeit die für Gott gilt. Wider die newe alcumistische Theologiam Andreae Osiandri.
CULLHED, ANDERS The Shadow of Creusa. Negotiating Fictionality in late Antique Latin Literature (Beiträge zur Altertumskunde 339).
ERWICH, RENÉ Gemeente in beeld. Vragen naar vitaliteit.
(RUPERTUS TUITIENSIS) ARDUINI, MARIA LODOVICA Rupert von Deutz (1076-1129) und der 'status Christianitatis' seiner Zeit. Symbolisch-prophetische Deutung der Geschichte (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 25).
KLAASSEN, WALTER Living at the End of the Ages. Apocalyptic Expectation in the Radical Reformation.
MEESTERS, ALCO God in drie woorden. Een systematisch-theologisch onderzoek naar de Cappadocische bijdrage aan het denken over God Drie-enig.
BRENZ, JOHANNES (1499-1570) Esaias propheta, commentarijs explicatus.
BAVINCK, HERMAN Reformed Dogmatics.
NIEUWLAND, PETRUS Lectiones Historico-Ecclesiasticae, ofte Vermaakelijkheden uit de Kerkgeschiedenis [...].
SLEE, J.C. VAN De Illustre School te Deventer 1630-1878. Hare geschiedenis, hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het Album studiosorum.
SCHREINER, THOMAS R. AND MATTHEW R. CRAWFORD (ED.) The Lord's Supper. Remembering and Proclaiming Christ until He Comes (NAC Studies in Bible & Theology 10).
O'BRIEN, JULIA M. Challenging Prophetic Metaphor. Theology and Ideology in the Prophets.
MILLER, E.L. Salvation-History in the Prologue of John. The Significance of John 1:3/4 (Supplements to Novum Testamentum 60).
GROENEWEGEN, JAKOB Redenen, die den Schryver Bewogen hebben, om de Leere der Algemene Genade, zoo als die in de Remonstrantsche Kerke geleert word, te verlaten, En die der Byzondere Genade [...] aan te nemen [...].
WOLFF, HANS WALTER Haggai. A Commentary.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes