IBELINGS, HANS. Meyer en Van Schooten Architects / Volume 1
DOKOUPIL, JIRI GEORG. Jiri Georg Dokoupil: The Madrid Paintings (Art Random). isbn 9784763685896
CHAGALL, MARC - WERNER HAFTMANN. Marc Chagall (Library of Great Painters). isbn 9780810981683
CALVINO, ITALO. De gespleten burggraaf. isbn 9789045016016
WIJNSOUW, HARRY. De bezielde aarde. Voeling met de ruimere dimensies van de natuur. isbn 9789461539267
ELIAS, DOUWE. Douwe Elias Schilderijen ups & Downs.
VLCEK, TOMAS. Praagse Schilderkunst 1890-1939. Van symbolisme tot abstractie.
RO THEATER & ERNE THUYS. La turbia sangre - RO Theater - 1990, 9 maart.
HAJER, MAARTEN & SUSAN VAN 'T KLOOSTER, JANTINE GRIJZEN. Sterke verhalen / Strong Stories. Hoe Nederland de planologie opnieuw uitvindt / How the Dutch are reinventing spatial. ISBN 978 90 6450 734 2
PROUST, MARCEL, & HEUET, STÉPHANE. Op zoek naar de verloren tijd. Combray. isbn 9789045008929 [ IN STRIPVORM ]
FENNEMA, MEINDERT & JOHN RHIJNSBURGER. Dr. Hans Max Hirschfeld. Man van het grote geld. isbn 9789035131392
SAVU, SERBAN - DAVID NOLAN. Serban Savu: Paintings 2005-2010.
KÜGLER, MARTIN. Tonpfeifen: Ein Beitrag zur Geschichte der Tonpfeifenbäckerei in Deutschland - Quellen und Funde aus dem Kannenbäckerland.
GARDINER, PATRICK. Kierkegaard. Kopstukken filosofie. isbn 9789056372835
RUBINO, PETER. Het menselijk lichaam boetseren. De complete stap-voor-stapcursus. isbn 9789044731026
BROWN, LOUISE BEVERLY. The Genius of Rome, 1592-1623.
REVE, GERARD - AD FRANSEN. De nadagen van Gerard Reve. isbn 9789057590450
BAEDEKER, KARL. Berlin und Umgebung. Handbüch für reisende.
GRAZIOSI, BARBARA. De goden van de Olympus. Geschiedenis van een rijke beschaving. isbn 9789026322648
JEENINGA, WILLEKE. Het Oostindisch Huis en het Sint Jorishof te Amsterdam The East Indies House and St Jorishof. isbn 9789066304888
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja