MR. L. J. A. TOLLENS Mahomed's Koran. Gevolgd naar de Fransche vertaling van Kasimirski, de Engelsche van Sale, de Hoogduitsche van Ullmann en de Latijnsche van Maracci (...).
HENK VIS [E.A.] Kiss 6e jaargang; Nummer 4. .
DR. D. SASSEN Maastricht. Uitgegeven met medewerking van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer en van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
MARIEKE VAN DELFT Wonderland. De wereld van het kinderboek.
GUMMBAH Karl Marx is my Bitch [ L]. .
[TOPOGRAFISCH BUREAU] Utrecht (Amsterdam). [Stafkaart] No 31 : Schaal 1 : 50.000.
S.S. PRAWER The Penguin Book of Lieder. .
JOSEPH RITMAN 500 Years of Gnosis in Europe / 500 ле гнозиса в Европе. Exhibition of Printed Books and Manuscripts from the Gnostic Tradition.
BRUNO BLOND [E.A., RED.] TSEG: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 2006. Jaargang 3 Nummer 1 t/m 4 compleet.
RIEN POORTVLIET Flap-uitboek van Kabouters en hun families. Mechaniek: Dick Dudley.
GEORGE ORWELL De boerderij der dieren. Een sprookje voor grote mensen. Gellustreerd door Peter Vos.
CAREL PEETERS Gevoelige ideen. Over de andere verlichting.
M. BOONE [E.A., RED.] BMGN: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 1998. Jaargang [Deel] 113 Aflevering 1 t/m 4 compleet.
JAN BRAND [RED.] Sonsbeek 93. [Tentoonstellingsgids].
JAN BRANDS 'Die hoeft nooit meer wat te leren'. Levensverhalen van academici met laaggeschoolde ouders.
MARTIN MIDDLEBROOK Arnhem. Ooggetuigenverslagen van de Slag om Arnhem 17-26 september 1944.
H. SPILMAN Markt te Tilborg / Markt te Helmond 1740. Originele kopergravure.
FRANOIS DE LA ROCHEFOUCAULD Maximen. Geselecteerd, vertaald en toegelicht door Matthieu Kockelkoren en Wouter Kusters.
CLAUDINE A. CHAVANNES-MAZEL Maerlants Rijmbijbel in Museum Meermanno. De kracht van woorden, de pracht van beelden.
BERT BOUMAN Oosterbeeksche schetsen. .
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes