A. Weruméus Buning Uit en Thuis met de Tromp en andere marine-schetsen - Derde herziene druk
Gedeponeerd Handelsmerk Meccano Handleiding voor Drijfwerk uitrusting "B" [Dutch]
F.W.J. Scholten [red.] Gelders Erfgoed 2007-3 [Special Industriële monumenten] - Gelders cultuurhistorisch kwartaalblad
Jan Vaessen Ervaring delen - Verhalen en beelden bij honderd jaar Nederlands Openluchtmuseum. Met fotobijdragen van Maarten van Wijk en Stefanie Smans en een vooruitblik door Pieter-Matthijs Gijsbers
F. Bordewijk Bordewijk Festival [Polsbandje]
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes