Ingelse, Christiaan (red.), e.a. Nieuw handboek voor de kerkorganist.
Rowell, Margit Objects of Desire, The modern still life
Clercq Pieter Le Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang des jaars 1714 tot aan den dood van zyne doorluchtige hoogheid den Heere Prinse van Oranje en Nassaus, erfstadhouder der Unie, in den jaare 1751
Baaij, Hans (inleiding) Bouke Ylstra, 3 december 1993 - 9 januari 1994
Palmboom, Frits Doel en vermaak in het Konstructivisme. 8 projecten voor woning- en stedebouw. OSA Sovjet-Unie 1926-1930.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja