Landtsheer, Jeanine De & Pierre Delsaerdt (red.). Iam illustravit omnia. Justus Lipsius als lievelingsauteur van het Plantijnse Huis
Vleuten, Diederik van. Enige stellingen.
Stutvoet, Cor. Gedichten.
Brassinga, Anneke. Drie jeugdgedichten.
Grootaers, Marianne. Exlibris voor G. Broos.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes