Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het De Nieuwe Gids jaar 1885-1985.
Nijhoff - Donker, Anthonie. Nijhoff, de levensreiziger. Een schets van zijn dichterschap.
Een 1/2 tuinhuis.
Svengsbir, Jiri. Exlibris voor Jirinka.
Verhagen, Hans. Mona Lisa's nazaten.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes