Brodsky, Joseph. De herfstkreet van de havik.
Horst, Theo van der. Een weidelijd jager.
Dis, Adriaan van. Kleurlijn
Jongens, Cor e.a. Papier & zo.
Huelsenbeck, Richard. Phantastiese Gebeden.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes