Waals, Laurens van der. Een verzenboek.
Giac, Man. Opnieuw geboren.
Luijten, Ton. Knikkers in het landschap
Maas, Top (ed.). Netscheriana.
Siebelink, Jan. Een evenwichtig bestaan.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes