Dis, Adriaan van e.a. Tuin in de branding. Verhalen, liedjes en verzen uit Nieuw-Vredelust.
Vroman, Leo - Marijke Friesendorp e.a. (red.). Het einddoel is niet in te schatten. Zeven feestredes voor Leo Vroman gevolgd door een dankwoord van de jubilaris.
Schwencke, Johan. Het exlibris in Tsechoslowakije. Een studie voor vrienden van boek en prent
Gezelle, Guido. Mijn dichten, mijn geliefde. Een keuze uit de poŽzie van Guido Gezelle.
Jellema, C.O. Liber Amicorum C.O. Jellema. Een zekere eenheid.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes