TEENSTRA, M.D. Landhuishoudkundige almanak, ten dienste van land- en buitenman (met bijvoeging van Maandelijksche Tuinoefeningen, vrij gevolgd naar die van wijlen den Hoogleeraar J.A. Uilkens.) voor het schrikkeljaar 1852
BENNEMA, TINEKE Een Nederlandse politie-inspecteur verindischt nooit; Het lot van een familie verbonden met de Indische politie
VERSTEEGH, JAAP Steph Uiterwaal; leven en werk (1889-1960)
WHEATLEY, DENNIS Moord op de 'Golden Gull'? [Dennis Wheatley brengt u iets nieuws op het gebied van de criminele roman - een moordgeschiedenis geconstrueerd door J.G. Links]
WESSING, KOEN Nicaragua '78 : Koen Wessing, Nawoord Jan van der Putten.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes