Viotti, G.B.: [G. 25] Troisième concerto a violon principal, premier et second violon, alto et basse, deux hautbois deux cors
Zingende kerk. Maandblad voor kerkzangers. Achtste - Tiende jaargang
Cassang, P. und Franciscus Walczynski: [Recueil des partitions] Supplément à la revue Sainte Cécile. Janvier 1927 - Décembre 1931
Lans, M.J.A. und W.P.H. Jansen: Sint Gregorius-blad. Tijdschrift tot bevordering van kerkelijke toonkunst [later: Officiëel orgaan der Nederl. St. Gregorius-Vereeniging) onder redactie van eenige heeren geestelijken uit de verschillende Nederlandsche bisdommen. Eerste -
Cassang, P. und Franciscus Walczynski: [Recueil des partitions] Supplément à la revue Sainte Cécile. Janvier 1932 - Decembre1935
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes