RATT…, JOANNES BAPTIST JACOBUS De Nederlandse doorvoerpolitiek (tot 1850)
LAMMERS, C.J., INSTITUUT VOOR SOCIAAL ONDERZOEK VAN HET NEDERLANDSE VOLK (AMSTERDAM), NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE (WASHINGTON, D.C) Vol. II: Survey of evacuation problems and disaster experiences, Studies in Holland flood disaster 1953
ILLUSTRATOR: JO SPIER N.V. Maatschappij van assurantie, discontering en beleening der stad Rotterdam, anno 1720. Een Nederlands bedrijf door de eeuwen heen
JO SPIER 50 jaar concertgebouw Amsterdam 1888 - 1938: Concertgebouw-bal bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan ten bate van het pensioenfonds der leden van het orkest op zaterdag 29 januari 1938, 's-avonds ten 10 ure in de versierde zalen en foyers van het
ROLAND HOLST, A. (ADRIANUS), 1888-1976. In ballingschap.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes