BAUDELAIRE, CHARLES Dronken van weemoed (Le spleen de Paris).
SCHAGEN, J.C. VAN Domburgse Cahiers XXI.
MONTFRANS, MANET VAN Steltlopen door de tijd - Over geheugen en geschiedenis in de moderne Franse literatuur.
BAUER, MARIUS Reis naar Moskou. In brieven en teekeningen. Aangevuld met een polemiek tusschen socialisten en aestheten.
GOMBROWICZ, WITOLD Soma 28. Gombrowicz-nummer.
HOFMANNSTHAL, HUGO VON Een ruiterverhaal en andere vertellingen.
WIND, THIEMO Als dirigent word je geboren. Een biografisch portret van Anton Kersjes.
MOLLISON EN HENK ROMIJN MEIJER (SAMENST.), ELIZABETH Spiegel van de Engelse poëzie uit de gehele wereld. Dichters van de twintigste eeuw.
MULTATULI Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten.
ABDOLAH, KADER Een gouden handdruk voor Du Perron.
NATTER, BERT Remington. Roman.
BECKETT, SAMUEL Watt.
BASTET, FRÉDÉRIC Catacomben. Een keuze uit de gedichten.
SINGER, ISAAC BASHEVIS Op zoek.
SINGER, ISAAC BASHEVIS Het hof van mijn vader. Herinneringen aan een joodse jeugd.
DESNOS, ROBERT Een zwijnenboel & andere vertellingen.
VESTDIJK, SIMON De dubbele weegschaal. Methoden en toepassing ener praktische muziekesthetiek.
HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER Optima 19e jaargang, nr 1, november 2001.
MULISCH, HARRY Foto van de film 'De aanslag'. Derek de Lint op de grote anti-kruisrakettendemonstratie.
CHATEAUBRIAND, FRANÇOIS RENÉ DE Atala. René. Le Dernier des Abencerages. Mélanges littéraires.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes