SCHÜPBACH, WERNER, Über das Geometrische im menschlichen Skelett. Band 1-3.
WELLENDORF, ELISABETH Leven met het hart van een ander. De psychische gevolgen van orgaantransplantatie.
HOFFMANN, HELMUT HRSG. & ÜBERS. Märchen aus Tibet.
LIBRA, C. AQ. Cosmos en microcosmos. Een astrologisch-theosofische beschouwing.
DRION, H. Het zelfgewilde einde van oude mensen.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes