GERRITSMA, H.B. Gereformeerde kerk van Winsum-Obergum 1843-1993.
HEIJDENDIJK, JACOBIEN. Pythagoras. Hoe stadsvernieuwing en restauratie samen gaan.
BLIJHAM, GER. Wind, stoom en stroom. Voormalige bedrijvigheid in Groningen sinds 1800.
MARTELS, ZWEDER, VON (RED.). Oefenschool der muzen, werkplaats der wetenschap. De stichting van de Groninger Academie in 1614.
LAMBTON, LUCINDA. Temples of Convenience and Chambers of Delight.
DUINKERKEN, W. De Gereformeerde Kerk te Ezinge 1835-1975. Van Christelijk Afgescheiden tot Gereformeerd.
HOUTING, EDWARD. Grafbloempjes. Kerkhoven en begraafplaatsen in de gemeente Groningen.
HOFSTEE, E. W. Sociaal-economische problemen der Groninger Veenkoloniën.
BUNSKOEKE, E.J. EN BUNSKOEKE, D.M. Van rails en rangeren. Schetsen uit de Harener spoorweghistorie.
KRUIGER, J.B.T. Architectuur en stedebouw in Drenthe 1850-1940.
FEITH, J.A. Uit Groningen
BOTKE, IJ. Gaat, krijgt een boek of pen in hant en ofent daarin u verstant. Drie generaties Teenstra en de Verlichting op het Groninger platteland (1775-1825).
SWART, NICO EN ZWEVERINK, PAUL. Het Oosterpark 1933-2005. Een voetbalbolwerk.
GEMERT, G.A. VAN E.A. (RED.). Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken. Groningse geleerden 1614 - 1989.
WAL, OLOF, VAN DE (RED.). Nieuw cement. Een tussenstand van de wijkvernieuwing in Groningen.
SASSEN, A. Rijksuniversiteit Groningen 1964 - 1989. Verslag van de Lustrumviering.
EKKELBOOM, RIANNE E.A. Van meet af aan. Honderd jaar bouwen aan kindergeneeskunde in Groningen.
BLAUW, WIEBE EN KUIPERS, HALBE. Van de paal gerukt ? Jongeren aan de rand van de Oost-Groninger samenleving.
SCHUITEMA MEIJER, A.T. De kerkgebouwen en andere kerkelijke goederen in de stad Groningen. Historisch-juridisch onderzoek.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes