Moormann, George. Het luide graf.
Post van der Molen, Gerard & Ronald Rijkse. 't Geluck waeit niemand in den mond. 29 jaar margedrukker De Ammoniet
Elburg, Jan G. Niet voor de koks maar voor genodigden.
Eeden, Frederik van e.a. De Nieuwe Gids. Tweemaandelijksch Tijdschrift.
Geestzwaard, J. (=J.W. Jacobs). Voorwaarts en niet vergeten.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes