Zuiden, Henk van (samenstelling). Geef me de tijd. Gedichten over de herfst van het leven.
Steen, Eric van der. Cadans.
Buelens, Elly e.a. (red.). Dienstbaar doch dichterlijk. Liber Amicorum voor Ad den Besten.
Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt. Door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekent, en van de beste meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid
Eeden, Ed van. Boekenwurmen & ander ongedierte. Over de omgang met boeken
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes