Kusters, Wiel. Een oor aan de grond.
Goethe, (J.W. von.) Sonette.
Zaalberg, C.A. "Das Buch Extasis" van Jan van der Noot.
Hees, P. van & G. Puchinger (eds.). Briefwisseling Gerretson-Van Eyck.
Wijnalda, Ton. De handlanger.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes