Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14017: - Het blijft improviseren! Interviews met jazzmuzikanten.
15838: - The Sacred Books of China. The Texts of Confucianism. Part IV. The Li Ki, XI-XLVI
7210: - Album Caran d'Ache. Courboin, Gerbault, Godefroy
16177: - Das Messer von der Steinzeit bis heute
11193: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van bekende geslachten. 82e Jaargang 1999.
6733: - Le Panorama. Nos jolies actrices photographiées par Reutlinger. No 1.
6747: - Guide de Walcheren. Publié par l'Association 'Walcheren-Attractions' établie à Middelbourg.(Hollande)
6753: - GBK/DE SCHANS. Kombinatienummer literatuur en beeldende kunst.
8112: - 25 jaar Woningstichting Rivierengebied 1968-1993
15946: - Positionen. Malerei aus der Bundesrepublik Deutschland. Ausstellung Sprengel Museum Hannover 25.Januar - 8.März 1987
14287: - De ramp. Nationale uitgave met een voorwoord van HM de Koningin. Compleet met 2 losse kaarten: De Stormvloed van 1 Februari 1953
10126: N/A - Eijkelkamp Equipment for Soil Research B.V. / Apparatuur voor Bodemonderzoek. Algemene katalogus / general catalogue Uitgave 1979
7083: - Benkiser sanitaire waterleiding-appendages. Catalogus no. 52. (alleen-importeur N.V. Yzerhandel Gebr. Van Campen, Nymegen).
11860: - Goud. Feestuitgave door de Priesters v/h H. Hart van Jesus op het Gouden Jubelfeest hunner Congragatie. Katholiek Nederland dankbaar aangeboden. 1878-1928
9645: - La Sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament.
15578: - Adresboek van Utrecht Jaargang 1918-1919.
12519: - Initiation a la pratique de la théologie. Introduction, Pratique, Dogmatique I, Domatique II, Etique
1894: - Het Harrisburg ongeval.
5738: - Historie in woord en beeld.1938-1939 1e jaargang Nr. 1 t/m 6 . 2e jaargang Nr. 1 t/m 6. In Cassette.
5765: - Voorst en omstreken rond 1900 met afbeeldingen van Bussloo, Gietelo, Voorst en Empe.
5789: - Country Australia. The land and the people.
5741: - Het Rijksarchief in Gelderland 1920.
15507: - Albert Watson. The Vienna Album
6066: N/A - Brugse volkstypen Tekeningen van Emile Renders
15866: - Die Nabis. Propheten der Moderne. Pierre Bonnard -Edouard Vuillard. Ausstellung im Kunsthaus Zürich vom 28. Mai bis 15. August 1993
11440: - Historisch Handboekje van den Bijbel. (stempelband met wapen van Amsterdam)
3458: - Ark Royal. De prestaties van een Britisch Vliegkampschip. Uitgegeven voor de admiraliteit door het Ministerie van Voorlichting
3424: - Itep. Internationale tentoonstelling eeuwfeest postzegel. 28 juni-6 juli 1952 georganiseerd door het Staatsbedrijf der PTT in samenwerking met de Nederlandsche Bond van Vereeniging van Postzegelverzamelaars, De Nederlandse Vereeniging van Postzegelhandelaren en de Vakgroep Postzegelhandel
11293: - Nederland's Patriciaat. 61e Jaargang 1975.
14819: - Van Hessenweg tot E-8. Uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de E-8 en de Rijksweg 50 langs Apeldoorn
8210: - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over het jaar 1960 uitgebracht aan de Verenigde naties ingevolge artikel 73 E van het handvest.
14863: - Veranderingen in de plantengroei van Utrecht: Oostelijk Kromme Rijngebied en Uiterwaarden. RER-bericht nummer 51
10803: - Zeerovers.Uitgeverij en Boekhandel Van Gennep. De boekenwereld. Vijfentwintigste jaargang nummer 2.
10666: - Nijmeegs Museum Commanderie van St. Jan.
9660: - Kramers' Geographisch-Statistisch-Historisch Handboek der geheele Aarde. Eerste en Tweede deel.
14760: - De Bomendijk
13385: - The transactions of the entomological society of London for the year 1910. Part III with four plates
9487: - Verslag Katholieke Nederlandsche Boeren- en Tuindersbond over de jaren 1972 en 1973.
13056: - Les cahiers du Jazz 1994. No. 3 Le Blues . Numero spécial.
13057: - Les cahiers dus Jazz. 1994. No. 4. Jazz et littérature
10679: - 100 jaar Haskoning B.V. Ingenieurs- en architectenbureau Van Hasselt en De Koning. Jubileumboek verschenen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan an het ingenieurs- en architectenbureau.
8902: - La Jeune Fille. Journal Hebdomadaire. Paraissant Le Jeudi. Dirigé par des Femmes du Monde.. Honoré de l'appui bienveillant de S.A.R. Mme La Comtesse de Flandre.
8903: - La Jeune Fille. Journal Hebdomadaire. Paraissant Le Jeudi. Dirigé par des Femmes du Monde.. Honoré de l'appui bienveillant de S.A.R. Mme La Comtesse de Flandre.
8894: - Forum # 38.04. Driemaandelijks tijdschrift voor architectuur/ Architertural quaterly. Massa/Mass. De werkelijkheid die vroeger bestond uit massa en energie, recentelijk uitgebreid met informatie, bestaat nu uit informatie-energie, die van het menselijk lichaam de laatste massa zal maken./ Reality once made up of mass and energy, to which information is a recent addition, has now become information-energy, which will make the human body the last remaining mass.
8880: N/A - 75 jaren De Graafschap-bode 1879-1954
8869: N/A - The Studio An illustrated magazine of fine and applied art Volume thirteen
15659: - Grote Topografische Atlas van Nederland 1: 50.000. Deel 1 West-Nederland. Deel 2 Noord-Nederland. Deel 3 Oost-Nederland. Deel 4 Zuid-Nederland.
8858: N/A - Bocholt und seine Schützen
11141: - Groninger adresboek. Officiëel adresboek der Gemeente Groningen. Samengesteld naar de officiële gegevens uit het gemeentelijk bevolkingsregister.
9285: - Die Wanderheuschrecken in Usambara im Jahre 1903/1904, zugleich ein Beitrag zu ihrer Biologie. Mit 2 Textfiguren und Tafel XII und XIII von Prof. Dr. Voßeler in Amani.
8904: - La Jeune Fille et Le Conseiller des Familles. Publié sous la Directio de Mme La Comtesse de Travanet. Trente-Huitième Année.
6310: - Mijn nieuwe treinenboek in levende platen. Panoramaboek
16116: - Veertig jaar Katholiek Gelders Lyceum. Gedenkschrift uitgegeven bij gelegenheid van het achtste lustrum van onze school en het afscheid van Rector Dr. P.M. Maas
14631: - Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Noordholland (uitgezonderd Amsterdam). Deel V.
11982: - Orçamento Geral e Propostas de Lei da Receita e Despeza do Estado para o Exercicio de 1875-1876
6543: N/A - Bloum à Bruxelles. Promenades littéraires
13401: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1905. Part I. With eleven plates
12015: - Reichsausstellung Schaffendes Volk, Düsseldorf 1937. Mai-Oktober
12654: N/A - Ons College Jaarboek 1954-'55
14946: - Loenen-Veluwe 1150 jaar. 838-1988
10466: - Nijmegen. Monumenten uit een rijk verleden.
7835: - Maehler
13729: - Privaatrechtelijke jurisprudentie en annotaties 1950-1971
13730: - Privaatrechtelijke jurisprudentie en annotaties 1950-1967
9724: - Nauwgezet en wanhopig. VPRO televisievertelling in 4 delen. Deel 1. De Kinderen van Kafka en Freud. Deel 2: Niets is zo leerzaam als de ervaring dat ze je naar het leven staan.Deel 3: Het glas is gebroken, maar je kunt er nog uit drinken. Deel 4: Mensen maken geschiedenis, maar ze weten niet welke
11594: - Liber Amicorum voor Prof.Dr. C. Hilvering. Ter gelegenheid van zijn emeritaat als Hoogleraar Longziekten en Tuberculose een de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt.
12060: - Twaalf oefeningen voor de Maandelijksche Afzondering of Recollectie ten gebruike van religieuzen.
14835: - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks. Vierde deel, tweede stuk.
10648: - De Trek naar het zuiden. Gebouwen van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
9666: - Machines houtverwerkende industrie Deel 2.
9667: - Hout en plaatmateriaal.
14658: - Gids voor Drachten en omstreken. Compleet met 2 los bijgevoegde kaarten.
10778: - Doorbladerboekje aan de leden van de IAC-FAMILIE en kantoorgenoten van voordien hier en in Den Haag. Aangeboden door M.H. Huygens ter gelegenheid van zijn afscheid in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
11268: - Almanak der Nijmeegse studenten vereniging Carolus Magnus 1984/1985
7773: - Rotterdam in honderd jaren. 1813-1913. Gedenkboek voor den jare 1913.
8487: - Met rooie oortjes en vochtige ogen. Het Nederlandse kinderboek door de eeuwen heen. Catalogus van de kinderboekententoonstelling in het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem . 4 Augustus tot en met 22 oktober 1989.
7471: - 15 november 1900-2000. De Historie van NEC Nijmegen.
7412: - Webster's New International Dictionary of the Englisch Language. Second Edition, unabribridged.Utilizing all the experience and resources of more than one hundred years of Merriam-Webster Dictionaries.
7063: - Nederlandsche Staats-Courant 1855. Maandag 4 Januarij t/m Vrijdag 29 Junij 1855. No. 1 t/m 152.
7809: - Wortelmannetje gaat naar Elfenland. Verteld en getekend door B. Midderingh-Bokhorst.
10462: - Het Rijk te kijk. Tentoonstellingsbrochure bij de permanente expositie in het Natuurmuseum e Nijmegen.
8993: N/A - Il disegno del mobile razionale in Italia 1928/1948
1809: - Le Livre d'heures des ames pieuses recueil de prieres a l'usage des personnes du monde
6991: - Sporen van de oorlog. Ooggetuigen over plaatsen in Nederland, 1940-1945. Anne Frank Stichting
6734: - Le panorama hebdomadaire. Nos jolies actrices photographiées par Reutlinger. No.2.
6735: - La Panorama. La Journée de la Parisienne par Reutlinger. Paris qui s'amuse. No. 4.
6736: - De ontvluchtings-geschiedenis van een zestal zwaar veroordeelden uit de gevangenis te Leeuwarden
6255: - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. 3e Album. Samengesteld met medewerking van het departement van Waterstaat, de Directie der Zuiderzee-werken en Voorl. Directie der Wieringermeer. Eerste oplage
13122: - Het veranderde gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden, water en land uit de provinciale atlas.
7220: - Bruxelles, lieu commun.Oeuvres littéraires et graphiques commandées par Gérard Preszow.
6038: M.J.M.E. - Fables d'esope en grec, avec un dictionnaire de tous les mots, ou l'on trouve les themes des verbes les plus difficiles
6040: - Naamlijst interlocale telefoondienst. Deel I A t/m H
13392: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1906. Part II. With fifteen plates.
14332: - NUHA Inwonersadresboek voor Nijmegen 1971 volgens officiële gegevens.
10064: - For Mineur 25 jaar spiegel van Heesch.
6095: J.M.J.F. - Quaestiones in rubricas et s.r.c. decreta, ad officia kalendarii fratrum minorum capucinorum rite peragenda Cura et studio V. P. Kalendaristae Provinciae Hollando-Belgicae. Superiorum permissu.
8584: N/A - Ons College jaarboek 1954-'55 (Canisius College)
15380: - Het Gildeboek. Ve Jaargang Aflevering 1. Juni 1922. Orgaan van hart St. Bernulphusgilde.
10747: - Korrie Besems. Fotowerken. 9 april-16 mei 1992. Ado Gallery Antwerpen
1188: - De Beukelaer Sneeuwwitje's Album 100 Chromos
10925: - Catalogus van vaste planten, heesters, rozen, enz.1931 43e jaargang
12698: - Nutsschool Nijmegen 1821-1981. Een fotoboek ter gelegenheid van haar 160-jarig jubileum.
13473: - Helinium (Helinivm),IX. Revue consacrée a l'archéologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.
15785: - De Goddelijke Komedie. Lustrum Almanak Dispuut A.V.I.S. 1928-1988.
15157: - Le Paroissien complet , contenant l'office des dimanches et des fêtes. Nouvelle édition.
15383: - Het Gildeboek. Ve Jaargang Aflevering 2. Augustusi 1922. Orgaan van hart St. Bernulphusgilde.
8274: - Afrika-Europa, een ontmoeting/ Africa-Europe, an encounter.
10109: N/A - Hoe een gebied in kaart wordt gebracht
16069: - The transactions of the entomological society of London for the year 1914 The transactions of the entomological society of London for the year 1910.
15751: - Almanak der Nijmeegse studenten vereniging Carolus Magnus. 1980-1981(compleet met aanvullingslijst 1980/81.
11704: - Adresboek van Utrecht en aangrenzende gemeente (gedeelt.) Jaargang1937
13477: - Westerheem. Tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN). Jaargang XXVIII, 1979
8521: - Een bijzonder stukje Bredase binnenstad.
10924: - Catalogus van vaste planten, heesters, rozen, enz.1930 42e jaargang
15577: - Adressbuch Grossherzoglichen Haupt- und Rehdenstadt Weimar 1900
8209: - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over het jaar 1954 uitgebracht aan de Verenigde naties ingevolge artikel 73 E van het handvest.
8464: N/A - 125 years Royal Haskoning 1881-2006
9000: N/A - De Koninklijke Landmacht in Wederopbouw
14430: - Dzonk. Kunstlerwerkstatt Lothringer Str. 13 vom 22. Februar bis 19. Marz 1983
14429: - Monumentenlijst. Lijst van beschermde stads- en dorpsgezichten en gevoelige gebieden. Deelgebied 1.2. gemeente Arnhem
9695: - Pictures of Alice by Lewis Carroll.
9819: - Botanica. Encyclopédie de botanique
11841: - Zaken- en Beroepengids. Uitgave van: De Zakentelefoongids voor Amstelveen en Omstreken.
15181: - Stratenatlas Heg & Steg Noord Brabant 4.
6110: - Japanische Verse Und Farben VOLLMOND UND ZIKADENKLANGE
14693: - Oeuvres de Francois Coppée. Prose 1873-1890. Édition illustrée de trois cents dessins par F. de Myrbach.
14270: - Arbeidsbureau en arbeidsleven : Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van 40 jaren openbare arbeidsbemiddeling in stad en provincie Groningen 1907-1947.
11785: - Geologie en Mijnbouw. Tijdschrift van het Nederlandsch Geologisch-Mijnbouwkundigt Genootschap. The geology of the Netherlands. Special issue on the occasion of the third world petroleum congress. 13e Jaargang No.6.
14157: - Roland. Almanak 67-68. Societas Studiosorum Noviomagensium Roland
10375: - Parochie H. Hart van Jezus Oss. 1921-1996. Jubileumuitgave bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
7291: - Kleine Barendrechtse Historiën. Uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Historische Vereniging Barendrecht.1976-1986.
11244: - Adresboek Bussum
10947: - Zorg voor inmaak. Handboek voor het steriliseeren van voedingsmiddelen in het huishouden met de toestellen van de firma Weck.
16178: - Gold and Silver Articles - Order of Lenin State History Museum
7082: - Beknopt overzicht van de Oorlogsschade aan de Monumenten in de Provincie Gelderland. Samengesteld door de Monumentencommissie der Provincie Gelderland.
15752: - Lustrumalmanak der Nijmeegse studenten vereniging Carolus Magnus. 1928-2003
11033: - Willem de Fesch (1687-c.1760). Voordrachten gehouden in Alkmaar, september 1987. Feschtival Programma's.
11036: - Nature Through the Year.
11037: - Ecologische effecten van peilbeheer: een kennisoverzicht. RIZA rapport 2002.040/ Rapport RIKZ/2002.041/ DWW rapport nr. DWW-2002-053
14046: - Helinivm. Revue consacrée a l'archéologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. VI 1966
7313: - Fotoboek Oud Hengelo. Verzameling van foto's enz. uit het verleden der stad geplaatst in het Hengelosch Dagblad in de jaren 1955-1957.
10275: - Meßuhren, Feinzeiger, Meßgerate. (Katalog)
12995: - Apeldoorn. Monument
10281: - Kadastrale atlas Gelderland 1821 Wehl. Tekst en Kadastrale gegevens. Incl. bijlagen als onderdeel van de kadastrale atlas. Linnen map met sluitstrik
10149: - Officiële Reisgids Nederlandsche Spoorwegen. Opheffing Zomertijd op 2 November 1942. Zie voor wijzigingen hierdoor Aanvullingsblad 1 in dezen Reisgids. Geldig van 2 November 1942 af.
10148: - Officiële Reisgids Nederlandsche Spoorwegen. Geldig van 24 Augustus 1942 af.
10145: - Officiële Reisgids Nederlandsche Spoorwegen. Geldig van 4 Mei 1942 af.
10144: - Officiële Reisgids der Nederlandsche Spoorwegen geldig van 12 januari 1942 af.
5982: - Het leven van George den Eersten, Koning van Groot Brittannien, Vranryk en Yrland, beschermer des Geloofs, Keurvorst van Brunswyk Lunenburg enz: enz: enz: Behelzende zyne kloekmoedige Onderneemingen en gelukkige Uitvoeringen, in zyne Regering voorgevallen, en andere merkwaardige zaaken verscheeide Koningryken betreffende. Tweede Deel.
13478: - Helinium (Helinivm) Revue consacrée a l'archéologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. XV 1975.
10715: - Signal. Selection tiree de l'edition speciale du Berliner Illustrierte Zeitung/ Servant la propagande de guerre Allemande les anneés 1940-1945. 1er Numero de Mars 1942 (Nachdruck)
14538: - Oeuvrres Complètes de J.-J. Rousseau avece des Notes Historiques. Tome XI.Correspondance de J.-J. Rousseau Tome 1 et Tome II.
11163: - Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven. 1939
12929: - Gymnasium Apeldoorn. 1913-1963.
12377: - André Gide. Journal. 1889-1939. Aves un index des noms et des oeuvres cités.
9613: - De geschiedenis van Rougemaison in het Oranje Bierhuis.
10515: - Begraven in Nijmegen. Fotoboek met selectie uit de inzendingen van de fotowedstrijd 'Begraven in Nijmegen'
9621: - Romantic tales of Royal Palaces. A series of curious episodes of history. Wit illustrations
10554: - The Stones. Opgenomen zijn een inhoudsopgave van LP's, singles, EP's en demo tapes. Een alfabetiese index van alle door de Rolling Stones op de plaat gezette nummers en de teksten va de nummers die door de Stones zijn uitgebracht. Nummes geschreven door Mick Jagger en Keith Richard.
12103: N/A - ASMUS omnia sua SECUM portans, oder Sämmtliche Werke des Wandsbecker Bothen 8 Teile in 2 Banden
8821: - Het nut der Stadhouderlyke regering, aangetoond by gelegenheid der geboorte van Willem Frederik, Prince van Oranje en Nassau; Erfstadhouder, Capitain-Generaal en Admiraal der Verënigde Nederlanden.
13470: - Helinium (Helinivm), XIII. Revue consacrée a l'archéologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.
10271: - Honig's Maizena-Album. (compleet)
7583: N/A - Den Kristelyken Vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen Deel I tot en met IV Deel IV in 2 stukken
14616: - 50 LEIDSCHE MEESTERS Leidse ondernemingen in historisch perspectief
1076: - Ten Brink's Reisatlas van Nederland, voor sport en handel.
10921: - Album koperwerk, ijzerwaren, behangersfournituren, stoffeerdersfournituren, etalage-artikelen, gereedschappen enz. Déwiho No.813
2181: - Foto-Atlas Gelderland
9838: - Studien uber die Sterilitat/ Investigations on Sterility/Etudes sur la Stèrilité/ Studi sulla Sterilia. Berichte aus dem 1. Europaischer sterilitats Kongress/ Proceedings of the first European Congress on sterility/ Comptes rendus 1er Congrès Européen sur la Stérilité/ Atti 1 Congresso Europeo sulla Sterilita.
10981: - Fotoboek over Nijmegen. Foto's Jan van Teeffelen
11302: - Tentoonstelling Het costuum onzer vooroudersten bate van de vereeniging T.I.B.O. (tegemoetkoming in bijzondere omstandigheden). Ridderzaal - 's-Gravenhage 15 januari tot 5 februari 1936.
7643: - Die Wochenschau. Kriegsnummer nr. 26-53
15316: - Selections from Queensryche- operation: mindcrime. Authentic Guitar-tab Editions
14333: - Het Nuha-Adresboek voor Nijmegen 1968 volgens officiële gegevens.
5920: - OBSERVATORIA - De astronomische instrumenten van MAHARAJA SAWAI JAI SINGH II in New Delhi, Jaipur, Ujjain en Benares.
16173: - Tentoonstelling Breitner. Ingericht door de gemeente Amsterdam
11442: - Maandblad Het kinder-kompas. November 1938 tm oktober 1939
11443: - Maandblad Het kinder-Kompas.4e jaargang
16119: - T'uwen dienst. De geschiedenis van de politie in Nederland vanaf de Middeleeuwen tot de Tweede Wereldoorlog.
9461: - De Rijnkanters. 1974-1999
11970: - Budget voté des dépenses de l'exercice 1873 (loi de 20 Décembre 1872)
15308: - Tentoonstelling van Japansche prenten. Uit de collectie van den heer B. Modderman. (Catalogus) Incl. los bijgesloten Bulletin van de Vereeniging voor Japansche Grafiek en Kleinkunst no. 4 (1939)
13023: - Les cahiers du Jazz No. 5
10651: - Carnaval met Kiek ze Kieke op 12-13-14 en 15 februari 1983 in de hostent.
11096: - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Heerde en Veessen. Tekst en Kadastrale gegevens. Compleet met losse kaarten
11097: - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Harderwijk. Tekst en Kadastrale gegevens . Compleet met losse kaarten
10403: - Vintage Film Posters. Including The Mel ThorméCollection. Veilingcatalogus Christie's South Kensington. Thursday 9 March 1995.
8581: N/A - Ons College jaarboek 1933-1934 (Canisius College)
5915: - L'atlas Des Villes Et Villages Fortifies En France (Moyen Age)
13428: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1899. Part III. With seven plates.
15551: - Moore at Kew.
15553: - Landskampioen Union 1959-1960. (Union Hockey Dames)
14073: - Traites des Contrats Maritimes, Societe, et Cheptels. Tome 1: Supplement au Traite du Contrat de Louage, ou Traite des Contrats de Louage Maritimes; Tome 2: Traite du Contrat de Societe; Tome 3: Traite des Cheptels.
9839: - La collection du Musée national d'art moderne. Centre Georges Pompidou
8748: N/A - HRevolutie In dialoog over de ontwikkeling van mens en organisatie
12650: - De Ingenieur. Orgaan van het Kon. Instituut van Ingenieurs van de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs 38e Jaargang.
7812: - De nieuwe Notre Dame. De school die er toch kwam.
12773: - Nieuw spoor. Maandblad voor het personeel der N.V. Nederlandsche Spoorwegen. 1 ste Jaargang No. 89 Jan-Febr. 1947.
12621: - Astra-Reaktor. Reaktorzentrum Seibersdorf.
6330: - Zeiss' Microscopen. Catalogus voor Holland
6329: - Handleiding voor het gebruik der Centraalspoel Naaimachine van Seidel
6334: - 4 Wandelingen door Oud-Zuthen. Wegwijzer voor vier korte wandelingen. Inclusief plattegrond.
6332: - Ryazan: Monuments of Architecture and Fine Arts
15382: - Het Gildeboek. Ve Jaargang Aflevering 6. mei 1923. Orgaan van hart St. Bernulphusgilde.
15397: - Dressuurproeven 1959. Nederlandse Katholieke Bond van Landelijke Rijverenigingen van de Boerenjeugdbond.
6994: - Ruimtelijk ontwerpen en Archeologie. Een inspirerend boek over archeologie en ruimtelijke ordening, met ideeën, schetsen en praktijkvoorbeelden voor planvorming, vormgeving en ontwerp in bouwlocaties.
13058: - Les cahiers du Jazz. 1995. No 9.
14717: - Royden Rabinowitch. Sculpture 1962-1992. Haags Gemeentemuseum.
15709: - Domenico Scarlatti. Erster Band: Leben und Werk. Zweiter band: Anhang, Dokumente und Werkverzeichnis
8087: - Ontwikkeling der welvaartsmogelijkheden in Limburg.
7867: - Herder Lexicon. Symbole. Mit uber 1000 Stichwortern sowie 450 Abbildungen.
10810: - Der Große Duden. Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. Mit Unterstützung des Deutschen Sprachvereins und des Deutschen Sprachpflegeamtes, des Fachamtes Druck und Papier der Deutschen Arbeiterfront, des Deutschschweizerischen Sprachvereins und des Schweizerischen Buchdruckervereins nach den für das Deutsche Reich und die Schweiz gültigen amtlichen Regeln bearbeitet von der Fachschriftleitung des Bibliographischen Instituts.
6380: N/A - Kakao-Gewinnung auf Trinidad
14075: - Gruppen & Musiker Verzeichnis. Union Deutscher Jazz Musiker1978.
13637: - Erro: Galerie Nationale du Jeu de Paume (French Edition)
16099: - Gedenkboek St. Canisius-College 1900-1950
13832: - Ein Pfeilschuss fur die Braut. Mythen und Erzahlungen aus Kwieftim und Abrau, Nordostneuguinea.
15182: - Stratenatlas Heg
14633: - West- Frieslands oud en nieuw 21e bundel
11614: - Waarheen het hart nog trekt. Gedenkboek uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van het Instituut Huize Ruwenberg te St. Michiels Gestel. 1852-1952.
12931: - Jubileumboek 25 jaar TV De Maten. 1 juni 1978-1 juni 2003
10284: - Das Orami-Album. Berruhmte Tanzerinnen und Tanzer. Serie F. (Komplett)
8205: - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over het jaar 1959 uitgebracht aan de Verenigde naties ingevolge artikel 73 E van het handvest.
8286: - Nieuwenkamp Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden.
14323: - C.V. De Waoterjokers. 50 jaar 2013-2014
6979: - .....op Laren an!.... Het levensverhaal van onze Larense schilder-tekenaar-etser Toon de Jong. Opgetekend door A.D. Wumkes.
1582: - De wijde wereld in...
7857: - Fables choisies de la Fontaine précédées de sa vie et de celle d'ésope. Nouvelle édition, a laquelle on a ajouté diverses poésies de mème auteur det des notes explicatives. Tome premier.
13416: - The Transactions The Proceedings of the Entomological Society of London for the year 1912
5882: - Deutsche Chroniken und andere Geschichtsbücher der Mittelalters/ Monvmente Germaniae Historica inde ab Anno Christi Qvingentesimo Vsqve ad AnnVm Milesimvm et Qvingentesimvm.
14289: - Veere zoals het reilt en zeilt.
13387: - The transactions of the entomological society of London for the year 1910. Part IV with eighteen plates
9334: - Nouvelles de Florian
6041: - Telelfoongids voor het telefoonnet Amsterdam. Deel I - Namenlijst. Het netnummer van Amsterdam is 020. Nagekomoen vermeldingen zie achter in deze Gids.
15159: - Haagsche Post; extra Kerstnummer 1922. No. 470 25 Dec. 1922
7854: AL,B.P.F - Van Dale. Groot woordenboek Frans-Nederland en Nederlands-Frans. (2 delen)
13014: - Les cahiers du Jazz 1994. No.2
7882: - Vertoog en Literatuur Cahier 5. Orthodoxie (...) applaus
12993: - Hans en Jans zijn goede vrienden. Versjes van S. Franke
9255: - Een 10 voor de 10-ers Een keuze uit wat er in het schooljaar 1967 is verschenen in de Nederlandse Schoolpers
6688: - Wateringen
15800: - Dispuut Baldr 83 Lustrum 1957-1997. Deus Ex Machina
15801: - Een halve eeuw Durendal. Almanak uitgegeven ter gelegenheid van het Xde lustrum van het Dispuut Durendal 1936-1986.
15802: - F.I.E.R.A. 1935-1995 XIIe Lustrum. Blikvanger.
8805: - La guirlande de l'Iran. Poèmes de Firdousi - Nizâmi - Omar Kheyyam Saadi - Hâfiz.
9505: - Architecture in Perspective. 12th Annual International Competition of Architectural Perspectivists.
6827: - Hoe de beestmensen huishielden in ons dorpje Putten. 10 October 1944..... En Tijdgedicht. Hulde aan het Zwitserse en Zweedse Rode Kruis...... opdat wij niet vergeten......
6828: - La Fontaine Oeuvres Choisies. Avec une introduction, bibliographie, notes, grammaire, lexique et illustrations documentaires
10436: - Almanak voor de jeugd. 1939
16292: - Gemengd bedrijf. De verandering van het agrarisch landschap
14682: - De Unie. Orgaan van de Nederlandsche Unie. Nr. 1 augustus 1940 tm nr. 48 juli 1941
11573: N/A - De volmaakte likeurstoker Handleiding om allerlei soorten van likeuren, bitters, wijnen, geestrijke dranken enz. te bereiden zonder distillatie.
14780: - Handboek voor employé's van de N.V. Curacaosche Petroleum Industrie Maatschappij en de N.V. Curacaosche Scheepvaart Maatschappij
6074: - Sprookjes van Moeder de Gans
10487: - Buurten Uit Nijmegen, Over Nijmegen
15786: - Dispuut Circe. Zonder poespas
9195: N/A - Maizena Duryea. Dit Kookboekje wordt de huisvrouw aangeboden door de National Starch Company De eenige fabrikante van de echte Maizena Duryea
11155: - Adresboek van de Gemeente Wageningen 1937. Samengesteld naar officiële gegevens.
9721: - Si George Tressady.
12766: - Tempus Arti. Route actuele kunst Nederland en België.14/6 > 14/9/03.
9188: N/A - Feestgids van het Groot Internationaal Festival ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Harmonie Geldrop's Muziekcorps te houden Donderdag 26 Mei, Hemelv. dag Zondag 29 Mei Zondag 5 Juni, 1e Pinksterdag Maandag 6 juni, 2e Pinksterdag
15703: - Potsdam. 20 Historische Ansichten
10339: - Bekend Nijmegen Bekent. Bekentenissen van bekende Nederlanders in de Nijmeegse horeca.
10340: - 100 jaar Haskoning.
10344: - 40 jaar electriciteit. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Gemeente Electriciteitsbedrijf op 23 november 1948.
10356: - Alle dagen feest. Nijmegen 2000 jaar, oudste stad van Nederland
10242: - Langs Weinddupper en Schrijverke. 14 vogelwandelingen in Uden en omgeving.
10249: - Nieuwbouw te Zevenaar voor de Nederlandse Hardmetaal Fabrieken N.V. aangeboden door Hazeleger's Industry Company N.V. Arnhem. (Origineel fotoalbum met zwart/wit foto's van de bouw en ingebruikname). Inclusief originele krantenknipsels.
10250: - Baby's Boek. Geillustreerd door Rie Cramer.
10251: - Handwörterbuch der Naturwissenschaften. Hrsg. von E. Korschelt (Zoologie), G. Linck (Mineralogie und Geologie), F. Oltmanns (Botanik), K. Schaum (Chemie), H.Th. Simon (Physik), M. Verworn (Physiologie) und E. Teichmann (Hauptredaktion). Neunter Band: Selenologie-Transformatoren.
1079: - Nieuwe Natuur-Geschied- en Handelkundige Zak-en Reisatlas, behelzende eene beknopte beschrijving van de gronden der Astronomij enz.
14599: - Gustav Klimt, Die goldene Pforte,Werk, Wesen, Wirkung ; Bilder und Schriften zu Leben und Werk
11145: - Adresboek Zaandam. Ca. 1965
7273: - De ondergand van de Tilburgse textielindustrie. Cassette met 5 delen: 1. Geschiedenis en ondergang, 2. De familie-eigendom, 3. 't fabriek: uitbuiting, onderdrukking, verzet. 4. De levensomstandigheden. 5. De sluiting van de wolfabrieken. 6. De gevolgen voor de textielarbeiders.
14533: - Algemeen Adresboek voor de stad Nijmegen en omliggende dorpen. 1963. Naar officiële gegevens bewerkt en bijgewerkt tot 1 juli 1963
8146: - Two Disciplines, one cup. Experiments in art and research. Honours Programme ART and RESEARCH 2009-2010. University of Amsterdam-Gerrit Rietveld Academie.
9047: - Die Gleichschaltung der Bilder. Zur Geschichte der Pressefotografie 1930-36
11351: N/A - Wapen Album Zeeland No. 226-315 Herms. Oldenkott
11352: N/A - Wapen Album Noord-Brabant no. 405-494 1e Serie
10150: - Nederlandsche Spoorwegen. Officiële Reisgids. Geldig van 5 Juli 1943 af.
12029: - Iets over de graftombe te Midwolde. Overgedrukt uit den Nieuwen Drentschen Volksalmanak 1909
14914: - Handleiding Jetta (Volkswagen)
14913: - Alfa Romeo Alfetta. Uso e manutenzione.
8151: - De zeeën van Nederlandsch Oost-Indië. uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap.
8909: - Ruitersport 1e Jaargang 1937-38. Juni 1937 No. 1 tm Maart 1938 no. 10. Incl. Bijlage van Ruitersport No 11 April 1938. Rijvereeniging Baarn 1928-1938.
15760: - Almanak Nijmeegse studenten vereniging Carolus Magnus 1981-1982
7847: - Bijlagen Marineblad 1913-1914.
15758: - Almanak IXe Lustrum Dispuut W.I.N.G.1945-1990
7949: - Recepten voor de bereiding van limonadesiropen, likeuren, alcoholhoudende dranken enz. Deze recepten zijn niet in den handel verkrijgbaar
12787: - Parijs verleden, heden, toekomst. Een tentoonstelling in de Academie van Bouwkunst, Waterlooplein 67, van 22 juni t/m 3 juli 1966
10713: - Köhlers illustrierter Heeres-Kalender. Jahrgang 2 / 1937
10714: - Verslag van het voorgevallene op de Nederlandsche rivieren in den winter van1928 op 1929.
10716: - Signal. Selection tiree de l'edition speciale du Berliner Illustrierte Zeitung/ Servant la propagande de guerre Allemande les anneés 1940-1945. Avril 1940. No. 1 (Nachdruck)
14063: - GUide du jaZZ en Ile de France.
15803: - Facade. Carolus Magnus Almanak 1985-1986
15804: - Almanak van de N.S.V. Carolus Magnus voor het jaar 1977-1978. Compleet met programmablad 2e Lustrum.
6677: N/A - Ontwerp-Reglement voor het Waterschap van de Berkel
14102: - Jazz e cultura mediterranea: Atti del convegno, Roccella Jonica, 2 settembre 1983
14103: - Enamelled Porcelain of Modern Japan
12655: N/A - Ons College jaarboek 1955-'56
13390: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1908. Part II. With sixteen plates
7677: - Weezen-almanak voor het jaar 1916. Vijf-en veertigste jaargand. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch.
7678: - Klein-Jantje en de kinderen van de modderstad. Teekeningen van Otillia Adelberg. Tekst naar de Zweedsche uitgave, vrij bewerkt door Johanna Wildvanck.
14675: - Terug naar het begin. De geschiedenis van de Joodse Gemeente van Nijmegen in vogelvlucht.
8048: - Het R.K. Bouwblad. Tweede Jaargang 1930-1931.Veertien Daagsch Tijdschrift voor Bouw- en Aanverwante bedrijven. Jaargang 2 Nummer 12 t/m Jaargang 3 Nummer 18.
14524: - De economische ontwikkeling van Dordrecht, 1795-1945. Gedenkboek, uitgegeven bij gelegenheid van. het 150-jarig bestaan der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht.
6771: - Geldersche Volks-almanak voor het jaar 1835. Eerste Jaargang, Derde druk.
11319: - Oorlogskroniek. Maand augustus 1916.
10147: - Officiële Reisgids Nederlandsche Spoorwegen. Geldig van 13 Juli1942 af.
9267: - Kyoto National Museum. Catalogue.
14814: - HENRY MOORE ET LA MYTHOLOGIE - MUSEE BOURDELLE EXPOSITION DU 19 OCT. 2007 AU 27 FEVRIER 2008.
9074: - Politie Rheden. 1912-1987.
15638: - Vogels in kooi, voliere en tuin.De onmisbare raadgever bij het houden van vogels nu met een speciaal gedeelte over 'vondelingen'.
11771: - Van goede wil. Het goodwillwerk van het Leger des Heils in Nederland.
14624: - Rotterdams kadeboek.
13524: - Union Deutscher Jazz-Musiker. Gruppen
12785: - Berichte zur Deutschen Landeskunde. Die geographische Landesaufnahme am Beispiel des Raumes Saar-Nahe-Rhein. Sonderdruck.
8035: - Officieel verslag van het congres van den Nederlandschen Boerenbond gehouden te Nijmegen den 14 en 15 september 1904. Met de geschiedenis der Stichting van den Ned. Boerenbond.
15701: - Lourdes et ses Environs.
15702: - Maandblad voor katholieken. Achtste Jaargang.
11342: - Gids voor de bezoekers der St. Jans-Kerk te 's-Hertogenbosch. (uitgegeven ten voordeele der kerk)
14856: - Bouwkundig Tijdschrift Deel XXI. Deel 47 der Bouwkundige Bijdragen.
14857: - Bouwkundig Tijdschrift Deel XXII. Deel 48 der Bouwkundige Bijdragen.
15797: - Maandblad voor Katholieken. Tiende Jaargang.
6075: - Verkenners 't Fort. 1930-1950 (Don-Bosco)
11411: - De mercator a Blaeu. Espana y la edad de oro de la cartografia en las diecisiete provincias de los Paisos Bajos.Institut Cartofrafic de Catalunya Barcelona. Del 12 de diciembre de 1995 al de 4 febrero de 1996.
2081: N/A - La Renaissance chronique des arts et de la litterature. Vol. 1-12
9445: - Almere vanuit de lucht. Met een voorwoord van Annemarie Jorrtisma.
9453: - Gemeente Kedichem
9258: - Dictionnaire de pensees ingenieuses, tant en vers qu'en prose, des meilleurs ecrivains francais. Ouvrage propre aux personnes de tout age et de toute condition Tome premier
11379: - Greek-English Lexicon. A New Edition. Revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones D.Ltt. (1867-1939)with the asistance of Roderick McKenzie M.A. (1887-1937) and with the co-operation of many Scholars. Volume I, Volume II.
9362: - Nieuweschans,Oudeschans, Bellingwoude. Te voet, op de fiets, met de auto
11255: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten. 59e Jaargang 1973
11457: - Buiten. Geillustreerd weekblad.25e Jaargang. 1931.
9876: - Identificatiekenmerken van de voornaamste in de praktijk aangeplante Hevea-cloonen, uitgegeven door de Centrale Proefstations Vereeniging.
7182: - Fiat 500 Station Wagon type 120. Operation maintenance specifications.
8008: - Chronik der Schweiz.
6322: - Almanak der Cadetten en Hoofdcursianen voor 1928
6325: - Terugblik '40-'45. De Regeering besluit tot mobilisatie. Maandblad van de Documentatiegroep '40-45. 26e jaargang nr. 9/10
12391: N/A - Nederlandse standaard van hoenders en dwerghoenders. Herzien en aangevulde druk
6972: - Register van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Jaargang 76-84/ 1932-1940. I Naamregister, II Zaakregister.
14109: - Highlights of the jazz story in USA. Musicians-Styles-Headlines-Bands
15112: - Gedenkboek en parochiegids van Kerk en Parochie St Andreas Brummen. Ter gelegenheid van het Eeuwfeest van de Parochie 25 maart 1955
15482: - American Photography 23
13402: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1905. Part II. With three plates.
14364: - Journal de Marche 5me Régiment de Chasseurs d'Afrique dans le cadre de la 1re Division Blindée.
10753: - Verhalen van Lent. Een veranderend landschap. (incl. CD-rom)
2955: - Het Valkhof. Historisch Nijmegen in pen en penseel.
10022: N/A - Staatsbladen van het Koninkrijk der Nederlanden. Over de jaren 1813-1840. Met een Algemeen Register
11528: - Bijblad van de Nederlandsche Leeuw. Anno 1950.
15158: - Le Diable Boiteux par le Sage. Tome premier et tome seconde.
15300: - Jules de Goede
12727: - Henk van Ulsen, 50 jaar acteur. 1949-1999 (gesigneerd)
12730: - L'Atoll. Ille annulaire des mers tropicales, constituée par des récifs coralliens entourant une lagune centrale, le lagon
15528: - Vijftig jaar Roodbroek. 1889-1939. Gedenkboek gewijd aan het vijftigjarig bestaan van de Haarlemsche Footballclub Haarlem.
7753: - Het Oude Nest. Contact- en Nieuwsblad van het Geslacht Sangers. 1976-1977.
8722: - Gedenkboek van de Middelbare Technische School te Heerlen ter gelegenheid van haar twaalf en een half jarig bestaan. 4 december 1922-4 juni 1935.
8719: N/A - Es geschah an der Mauer. It happened at the wall. Cella s'est passe au mur. E accaduto al muro. Sucedio en el muro
13041: - Jazz No. 2. Jazz Appreciation Society Booklet
10496: - Uw stad Nijmegen. Uw nieuwe woonplaats
11044: - Feestgids uitgegegeven bij gelegenheid van de herdenking bevestiging van 600 jaren stadsrechten HUISSEN (10-19 juli 1948)
13413: - The Transactions The Proceedings of the Entomological Society of London for the year 1916.
13414: - The Transactions + The Proceedings of the Entomological Society of London for the year 1913.
13415: - The Transactions + The Proceedings of the Entomological Society of London for the year 1917
11339: - Het Konings-zilver van het Schutte-gilde Sint Cath'rine en Barbarate Helvoirt (N.-Br.) Kring Maaslandin 1949
11313: - Nederland's Patriciaat. genealogieën van bekende geslachten. 80e Jaargang 1997.
14862: - Internet and Socio-Cultural Transformations in Information Society. Proceeding of the international conference (Yuzhno-Sakhalinsk, Russian Federation 8-12 September 2013).
16247: - Hoe wij het rooiden. De veenkoloniale aardappelboer en zijn industrie. . Plus Summary/Zusammenfassung/Résumé,
14607: - Henry Moore. Sculpturen/Sculptures. Tekeningen/ Drawings 23-5-1999/15-8-1999
11967: - Katendrecht. Parochie 60 jaar 1921-1981
9673: - De Heilige Boeken van het Oude Verbond. Vulgaat en Nederlandsche Vertaling Met Aanteekeningen. Kerkelijk goedgekeurd. Vijfde deel.
11298: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van bekende geslachten. 87e Jaargang 2006.
10730: - Afbeeldingenboek der Naamlooze Vennootschap S. Weening & Co's IJzerhandel , Amsterdam
10016: N/A - Jaarboek der Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft XIVe Lustrum
12517: - Manuscrits autobiographiques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
14294: - Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae, Ad Recognitionem Ivssv SixtiV. Pont. Max. Biblis Adhibitam Recensitae Atqve Emendatae a Francisco Lvca Theologo
14445: - Helinium (Helinivm)XVIII. Revue consacrée a l'archéologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.
8512: N/A - 150 jaar De Gelderlander 1848-1998 20 juni 1998 Jubileumkrant De Gelderlander
14140: - Trouw en de Vrije Pers in bezet Rotterdam. (speciale edities voor Rotterdam en omstreken1944-1945)
14141: - Hogenboom Spijkenisse 1917-1992
14836: - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks. Tweede deel, derde stuk.
6487: N/A - De Vivisectie-Strijd
11159: -
11157: - Groninger adresboek 1968. Officieel Groninger adresboek 1968. Namenlijst van gezinshoofden en inwonenden boven 25 jaar. Beroepenlijst en bekende leveranciersin diverse branches. Alfabetische Stratenlijst. Bewoners van woonschepen en woonwagens vindt U aan het eind van deze stratenlijst.
10171: N/A - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Gouden Bestaansjubileum der Parochie St. Anna
11909: N/A - Ons dieren ABC
14880: - Suomi Kuvina. Finland in pictures
16077: - Arnhem: een grote stad met 60.000 huizen. Een eeuw Volkshuisvesting
15979: - Rembrandt, oder nicht? Hamburger Kunsthalle. Die Gemalde
10668: - Federatie der Werkgeversorganisatiën in het boekdrukkersbedrijf. In 50 jaren... 1900-1950. No.20 20 mei 1950. Buitengewoon nummer van het Drukkersweekblad.
9810: - Gedenkboek van het athenaeum en de universiteit van Amsterdam 1632-1932.(incl. facsimile van de inwijding)
6328: - Hij kwam, hij zag en overwon. Beste raadgever aan bezoekers van bruiloften en alle andere Feesten. Zonder dit boek geen plezier, door dit boek veel vreugde
10889: - Wolkenatlas bewerkt naar de internationale verkorte wolkenatlas van de meteorlogische wereldorganisatie.
6235: N/A - Souvenir Den Haag - Scheveningen
6268: - Archivos do Jardim Botanico do Rio de Janeiro - Volume IV
11081: - The Sixth collectors'edition of Cape Breton's Magazine. Devoted to the History, Natural History and Future of Cape Breton Island.NUMBERS 30 THROUGH 34.
13180: - Coda. Canada's Jazz Magazine. 15th anniversary issue. A special issue celebrating the genius of Louis Armstrong.
14636: N/V - Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit.
9069: - 9x Nieuwbouw. Sociale Verzekeringsbank
6670: N/A - Jaarboek Tuinbouwtechniek 1964-1965
12822: - Nicolaus Copernicus 1473-1973
16211: - Het leven van Willem George Fredrik Prince van Orange en Nassau
16212: - Een Halve Eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalwerkersbond 1886-1936.
9462: - Platen-Album, Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum Amsterdam.
8793: - Madame de Sévigné: I. Les lettres de Madame Sévigné et de ses correspondants de Mars 1646 a Juillet 1675. II. Les lettres de Madame Sévigné et de ses correspondants de Juillet 1675 a Septembre 1680. III. Les lettres de Madame Sévigné et de ses correspondants de Septembre 1680 a Avril 1696.
1645: N/A - Geschiedenis van Nederland.Registers
11466: - Buiten. Geillustreerd weekblad. 21e Jaargang 1927.
16210: - Almanak der Nijmeegse studenten vereniging Carolus Magnus. 1979-1980
14794: - 1863-1963. 5 mei 100 jaar Insula Dei Arnhem
11146: - Adresboek voor Assen. De marktstad voor Noord- en Central-Drenthe.
12763: - Kadastrale Atlas Gelderland 1832.Rheden. Tekst en kadastrale gegevens. (kaarten los als bijlage achterin)
8807: - Catalogus van kaarten uitgegeven door de Topografische Dienst. Januari 1951.
10141: - Officiële Reisgids der Nederlandsche Spoorwegen 5 mei 1941 af.
7756: - Pilote. Le journal qui s'amuse a reflechir. Quatorzième anneé no. 654-675.
9608: - De macht van het kleine en andere verhalen. Uitgegeven ten voordeele van een Kinderbibliotheek te Hilversum.
13012: - Les cahiers du Jazz 1994. No. 1
13472: - Helinium (Helinivm), XII. Revue consacrée a l'archéologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.
9327: N/A - Schets Studenten - Maandblad 7e jaargang 1953-1954 8e jaargang 1955 9e jaargang 1956 10e jaargang 1957
16294: - Wanderwort 5 . De woorden en de dingen
13942: - Björnstjerne Björnson's Bauernnovellen
9594: - Opening naar leven/ Ouverture a la vie/ Offnung zum Leben. Liber Amicorum/Festschrift. Essays opgedragen aan Frans Veldman, grondlegger van de haptonomie.
13968: N/A - Nederland's Patriciaat. 31e jaargang 1945
12387: N/A - Kookboek N.C.B. Tweede druk
14432: - Lustrumalmanak 2002. Te rechter tijd. 110 jaar Q.B.D.B.D
13055: - Lional Hampton on tour. On the road.
14245: - Groninger Volksalmanak voor 1843. Zevende Jaargang (reprint)
13405: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1907. Part I. With fourteen plates
5888: - Verslag der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegenover het jaar 1912
3612: - Fotoboek met meer dan 300 oude foto's, prenten en prentbriefkaarten van de Midden Betuwe. Met de dorpen: Echteld, IJzendoorn, Ochten, Eldik, Dodewaard, Hien, Wely, Opheusden, Kesteren, Lienden, Ommeren, Ingen, Eck en Wiel, Maurik, Rijswijk, Ravenswaay.
3914: N/A - Qin. De Onsterfelijke Keizer.
15136: - Henry Moore in Israel. Sculpture, Drawings and Graphics.
12684: - Kadastrale atlas 1832. Hattem. Tekst en Kadastrale gegevens . Compleet
10892: - Pakken passen. 'n amusant legspel met nationale kleederdrachten.
9815: - Van binnenuit gezien. Beeldende expressie van mensen met autisme.
11672: - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 5B Ministers- en Kabinetscrises, voorbereiding terugkeer (Staten-Generaal, Militair gezag, vertrouwensmannen). Punten J en O van het enquetebesluit. Bijlagen.
11250: - Nederland's Patriciaat. 20e Jaargang 1931/32
14271: - Pieterburen. Gem. Eenrum.
15554: - Het Laatste Oordeel. Bijlage van tentoongesteld werk
6073: - Gedichten over Holland. Londenreeks No. 2
6277: A. V. H. - Herfst-bladen
10796: - Die Annalen des Cornelius Tacitus nach der Uebersetzung von Dr. Wilhelm Botticher. Erster Band Buch 1-VI. Zweiter Band Buch XI-XVI
13946: - De ware Jacobs. Uitgegeven bij het afscheid van Aad Jacobs (ING)
15782: - Occult. Almanak der Nijmeegse Studenten Vereniging Carolus Magnus 1996-1997.
14923: - Geschiedkundig Overzicht van Katholiek Culemborg.
8640: N/A - They had 7 months
12757: - Rineke Wijland.
9993: - Standaard van de in Nederland erkende konijnenrassen waarin opgenomen standaardeisen voor cavia's, kleurmuizen en tamme ratten.
9988: - Les domaines de Jean Lucrat. 1966-1986
10978: - Order en Reglementen voor Soldaten van het Leger des Heils. Door den Stichter. Herzien op last van de Generaal
9979: - Gemerts Nieuws 1881-1900. Bijdragen tot de geschiedenis van Gemert.
10053: - Topografische Atlas Zuid-Holland. Schaal 1:25.000
15680: - Onbeheersbaar Erfgoed. zonder kennis geen keuze .
13013: - Les cahiers du Jazz No.11
11160: - Adresboek van de gemeente Brummen. Uitgegeven ten bate van de afdelingen Brummen en Eerbeek van het Nederlandsche Roode Kruis.
6261: - DER FROSCHKÖNIG.- oder der eiserne Heinrich. Ein Marchen-Bilderbuch mit Bildern von Brunhild Schlotter.
12513: - Codex Iuris Canonici. Codex der kanonischen Rechtes.
7278: - Feestgids Gouden Jubileum der Koninklijke zangvereniging Roermonds Mannenkoor. 5,6,7,9,12 juli 1930, 1880-1930.
10861: S.N. - Mensch, Natur und Kosmos. Die Schöpfung im Frühwerk von Joseph Beuys.
15130: - Grote Topografische Atlas van Nederland. 1:50.000. Deel 3 Oost Nederland.
13136: N/A - Musiker Handbuch 82-83
2191: - Geldersche Volks-almanak voor het schrikkeljaar 1840
9303: N/A - Ons College jaarboek 1956-'57 (Canisius College)
12761: - Kadastrale Atlas Gelderland 1832.Hattem. Tekst en Kadastrale gegevens (kaarten los in bijlage)
14368: - Oud Groningen in 40 afbeeldingen
11882: - Italien. Handbuch fur Reisende, Erster Theil. Ober-Italien bis Livorno, Florenz und Ravenna nebst der Insel Corsica und den Reise-Routen durch die Schweiz und Oesterreich.
15714: - A Numeracao Em Mocambique: Contribuicao Para Uma Reflexao Sobre Cultura, Lingua, E Educacao Matematica
16108: - Walter Stohrer. Bilder 1961-1988.
10707: - Fortunatus. Ein Volksbuch aus dem Jahre 1509 veroffentlich.
6967: N/A - Négociations de monsieur Le Comte D´Avaux en Hollande Depuis 1679 - 1688
2863: - Early days of Berwick and its surrounding districts Beaconfield, Upper Beaconfield, Harkaway, Narre Warren and Narre Warren North.
2865: - Gongslagen in de tijd. Hoe de krant in 150 jaar geschiedenis schreef.
12582: - Duffel toen tot 1900
12583: - Duffel nu. 1900 - 1985
2867: - Nijmeegs Zilver. 1400-1900. Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen.
10199: N/A - Coeurs Magnanimes Admirables Exemples de vaillance intrépide, généreuse et chretienne Offerts a la Jeunesse du XXe Siècle
7848: - Religion zwischen Gewalt und Beliebigkeit.
16093: - Within the Stone. Photography by Bill Atkinson.
10539: - Weekblad Nederlandsche Rijwielhandel. 28e jaargang nr. 49-50. Vrijdag 11 februari 1949
6945: - Cruydenborgh
11183: - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Dieren.Tekst en kadastrale gegevens.Incl. losse kaarten en Jaarverslag 2003 Stichting Werkgroep Atlas Gelderland.
7187: E.A. - Folklore Serie 1: Het Vaandelzwaaien, Flakkeesche Schetsen, Met Brulfteneugers op stap, Van Driekoningen-Avond en Keuninkje Spelen.
8206: - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over het jaar 1956 uitgebracht aan de Verenigde naties ingevolge artikel 73 E van het handvest.
8207: - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over het jaar 1958 uitgebracht aan de Verenigde naties ingevolge artikel 73 E van het handvest.
15396: - Gids voor de spoorwegtentoonstelling De Trein 1839-1939. Frederiksplein Amsterdam 8 September t/m 1 October 1939
15734: - Child Labor in the Developing World. Making the Invisible Visible.
2086: - Stads- en dorpsgezichten in Gelderland. De nederzetting in ontwikkeling.
14299: - De werken van den kanunnik C. von Schmid, aanbevolen door wijlen Monseigneur F.J. de Vree. Op nieuw vertaald naar de laatste Hoogduitsche uitgave.
15557: - Codes Iuris Canonici. PII X Pontificis Maximi Iussu Digestus Benedicti Papae XV
7910: - Eerste verslag van corrosie commissie II voor de bestudering van buisaantasting door bodeminvloeden. Onderwerp: Asfalteering van buizen. Mededeeling No. 5
11144: - Ik zal zinge, hil men lèève. Tilburgs liedboek.
6117: - Handboek voor de Bioscoop-Operateur.
8709: N/A - Ons College Jaarboek 1932-1933 (Canisius College)
14074: - Gruppen & Musiker Verzeichnis. Union Deutscher Jazz-Musiker 1977.
8710: N/A - Ons College Jaarboek 1946-1947 (Canisius College)
7928: - Olaf Gulbransson. Funfzig unveroffentlichte Zeichnungen. Herausgegeben von Alfred Mayer.
8002: - Ruimte voor herinnering in de noordelijke Maas-Vallei. Visie op ontwikkeling en beheer van de noordelijke Maasvallei vanuit cultuurhistorisch perspectief.
8582: N/A - Ons College jaarboek 1925-1926 (Canisius College)
14369: - Kunst und Medien. Documenta 6. Fotografie, Film, Video, Malerei, Plastik, Performance
12529: - Udo Lindenberg. Albert Alptraum bis Votan Wahnwitz
11296: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten. 51e Jaargang 1965.
14424: - Jan Vanriet. Biennale di Venezia. Comunita Fiamminga del Belgio.
7329: - Ter herinnering aan den Nationaal-Historischen Optocht gehouden te 's-Gravenhage op 5 September 1913.
9270: - Atlas van Nederland, Deel 1, Bevolking, Deel 2 Bewoningsgeschiedenis, Deel 3 Steden, Deel 4 Dorpen, Deel 5 wonen, Deel 6 Voorzieningen, Deel 7 Recreatie, Deel 8 Werken, Deel 9 Bedrijven, Deel 10 Landbouw, Deel 11 Poort van Europa, Deel 12 Infrastructuur, Deel 13 Geologie, Deel 14 Bodem, Deel 15 Water, Deel 16 Landschap, Deel 17 Milieu, Deel 18 Ruimtelijke Ordening, Deel 19 Stadsinrichting, Deel 20 Landinrichting
11810: - De Linschoten-Vereeniging. Kort overzicht van haar daden en streven. Een opwekking gericht tot alle ontwikkelde vaderlanders.
9142: - The Lady Poppy Factory 1926-1976. Golden Jubilee Souvenir.
9143: - Museum van Kunstnijverheid te Haarlem.
14127: - 100 jaar Reinkenstraat winkelhart van Duinoord. (Den Haag)
11327: N/A - Voor de Jeugd Weekblad voor meisjes en jongens 1ste jaargang 26 nummers (halve jaargang)
15089: - Gedenkboek Koninklijk Instituut voor de Marine. Naamlijst van hen die aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord zijn opgeleid en het leven hebben gegeven bij oorlogshandelingen.
10131: N/A - Onderrichting betreffende het Kaartlezen, het oriënteren en het merken van het terrein.
7670: - Foto Text Text foto. Synthese von Fotografie und Text in der Gegenwartskunst.
11242: - Telefoongids voor Anna Paulowna, Breezand, Den Helder en Julianadorp.
11126: - Van defensie tot retentie. Rapportage, wateratelier Brabantse Delta.(incl. losse bijlage).
15756: - Lustrum Almanak dispuut Olifant 1947-2002
8705: - Uw nieuwe Chevrolet, wat hij presteert en wat u er voor moet doen.
15077: - Gemeente Renkum. Bouwhistorische documentatie en opmeting van de funderingen en waterkelder op het terrein van de Hemelsche Berg Oosterbeek.
7929: - Album von Strassburg. 60 Lichtdrucktafeln nach photographischen Originalaufnahmen/ Album de Strasbourg. Contenant 60 Vues Photographiques d'apres Nature et Phototypie.
8668: N/A - Almanach de Gotha 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914 Price is for 1 volume
12946: - VGZ na een jaar: Wat verloren ging... en weer werd opgebouwd
9531: - Textilfibel. Einfuhrung in die texile Werkstoff- und Warenkunde fur unsere PHRIX-Freunde.
9871: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij. Verslagen 1941-1945
12521: - Koning's cursus Practische menschenkennis. Opleiding tot een goed menschenkenner door het bewust opnemen van uiterlijk herkenbare karakterteekens10 deeltjes compleet
3047: - Magic Books from Mexico.
6772: - Geldersche Volks-almanak voor het jaar 1836. Tweede Jaargang.
7600: - Bijzondere instructie voor de dienst der riviercorrespondentie in het 10de district van den Waterstaat, provincie Zuidholland, vastgesteld 12 October 1876
7601: - Afrikaanse Sculpturen uit de collectie van C.P. Meulendijk
14373: - Le Paradis de l'Ame Chrétienne, contenant divers Exercices de Piété Tirés de l'Ecriteure Sainte des SS.Pères. Traduit du Latin de Horstius. Nouvelle Edition. Revue et corrigée sur ceile de 1715, Par l'Auteur du Culte Public.
11662: - Altere Erd- und Himmelsgloben in Bayern. Im Auftrag der Bayerischen Staatsbibliothek hrsg. von Alois Fauser, unter Mitarbeit von Traudl Seifert
9889: - A Catalogue of Surgical Instruments and Surgical Sundries. Miniature edition,
9892: - Nederlandse Spoorwegen. Buitenlandse verbindingen. 26 mei-28 september 1968
9474: - Herstellingsoord-vereeniging Willen is Kunnen Zakagenda 1931 met tramgids en verschillende plaatselijke wetenswaardigheden en inlichtingen
1106: - Over stad en scholambt Lochem. Een beschrijving na 750 jaar
13431: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1898. Part I. With three plates
13432: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1898. Part II. With one plate.
13433: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1903. Part IV. With five plates
14358: - Vissen uit De Vijver. Eén jaar uitgeverij de Vijver
2270: - Prosateurs Francais du dix-neuvieme siecle
2851: - 25 Jahre Schneider Optik. 25 Jahre im Dienste der Photographie. 1913-1938
9176: N/A - Schiedam. Dit boek werd uitgegeven ter gelegenheid van het 725-jarig bestaan van de stad Schiedam in opdracht van het gemeentebestuur
10259: - Ten Brinks's reisatlas van Nederland. Voor sport en handel. Schaal 1:350.000.Bewerkt naar de nieuwste officiële gegevens. Met zeer uitvoerig plaatsnamenregister.
10599: - Van omnibus tot trolleybus. 125 jaar openbaar vervoer in en om Arnhem.
15393: - Andreas Versalius 1514-1564. Een schets van zijn leven en werken.
12899: - Mein Leben. Memoiren und Reflxionen. 1847-1852 Band 2.
12832: - Esperanto wereldtaal. Weekblad. Les 1 tm 24 1926-1927
12834: - Brunssum. Grenslijnen als afbakening van gezag en macht.
14090: - Le Point - Revue Artistique et Litteraire, XL (Janvier 1952). Le Jazz
1870: - Country: Crafts, Cooking, Decorating, Flowers.
10573: -
10669: - Das Mikroskop und seine Anwendung.
16158: - Rond de sjoel : grepen uit de joodse geschiedenis in Arnhem
11025: - Gedenkboek Nederlandsch-Indische Gas-Maatschappij 1863-1938.
11653: - The Paris Review Number. No. 32 Summer-Fall 1964.
1948: REDACTIE - Uitgelicht 3. Startstipendia Beeldende Kunst 97/98.
1949: - Dif. Maakt het verschil. nr. 1
10486: - Een eeuw R.K. Parochiaal Armbestuur in Nijmegen. 1857-1957.
9743: - Japie de Vis en andere verhalen, feiten en fabels uit 90 jaar Aspirine.
13393: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1907. Part IV. With one plate.
12772: - Philips Music Group. General catalogue 1999.
5713: - Isselburg und seine Hutte. Chronik einer Eisengiesserei und Maschinenfrabrik am Niederrhein. Isselburg-Anholt-Werth
1947: - Akademie industriele vormgeving Eindhoven. Examen 1985.
9507: - Tentoonstelling De Mensch. Het wonder dat hij zelve is. Catalogus vermeerderd met 16 opstellen door de H.H. Professoren en Dokters in de Geneeskunde, leden van het Eerecomiteé.
14361: - Romeins België en Nederland.
10890: - Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2005-2009
13865: - Festbuch zur Hundertjahrfeier der Concert-Gesellschaft in Köln. 1827 - 1927.
15826: N/A - Ons College jaarboek 1950-'51
14743: - Homeri Odyssea. Nova Editio Stereotypa. Tomus I. Rhapsodia I-XII.
14742: - Homeri ilias. Nova editio stereotypa. Tomus I. Rhapsodia !-XII
14986: - Vademecum voor Nederlands-Nieuw-Guinea in samenwerking met het Ministerie van Overzeese rijksdelen Uitgegeven door het Nieuw Guinea instituut te Rotterdam.
11248: - Adresboek van Zutphen 1930.
6480: N/A - Geïllustreerde Catalogus der Duitsche Figuurzaagmodellen van Sinderdam
6478: N/A - Paris en Helene Treurspel
13397: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1904 .
13398: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1902
8329: N/A - Nederlandsch-Indisch Herinneringsalbum aan de verloving en het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernard
7441: - ALMANACH DE GOTHA. Annuaire genealogique, diplomatique et statistique. 1917
14464: - Beuningen NU. Oog in oog met leden van de Fotogroep Ewijk.
9899: - Souvenirs et correspondance tirés des papiers de Madame Récamier. Tome premier et Tome Second
14846: - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks. Derde deel, eerste stuk.
15143: - Topographia Germaniae. Burgund - Niederlande 1659. Faksimile-Ausgabe
15174: - Jeroen Olthof. Schatten der vernuft
15172: - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Jaargang 28,1978 (incl losse bijbehorende bijlagen achterin)
2208: - Biographien berüchtigter Schwarmer, Zauner, Morder, Mordbrenner und Strassenrauber aus dem achtzehnten Jahrhundert Siebenter Band Dritter Teil Enhalt Ferrandino
15754: - P.H.L.O.X 1e lustrum 82-87
6113: - Mixtamorfose. Gedenkboek Minerva 1974
11018: - Het geslacht Dijkman.
13897: - Het Tjitaroemplein kamp. Een terugblik van jongemannen de lichtingen '23-'24-'25-'26-'27 op hun eerste jaar in het burger interneringskampen aan het blote billenplein in Bandoeng december'42-october'43.
14777: - Spurensicherung Archäologische Denkmalpflege in der Euregio Maas-Rhein Relevés d'empreintes La protection des vestiges archéologiques dans l'Eurégio Meuse-Rhin Speurwerk Archeologische monumentenzorg in de Euregio Maas-Rijn
15311: - Hermann Nitsch. Ausstellungskatalog Neue Galerie der Stadt Linz, 5. Juni bis 13. September 1997
10301: - Shirley Temple at Play. Autorized edition
16189: - Kodo (taiko group). Fhotos by Komaro Hoshino
6749: - Gedenkschrift Menno Baron van Coehoorn. (reprint van 1772-uitgave)
10950: - Verslag van het eerste Nederlandsche congres voor lichamelijke opvoeding gehouden op 13,14 en 16 april 1939 te Amsterdam en 's-Gravenhage.
10870: - Goddelijke liturgie. Bemediteerd door Gogol
13480: - Helinium (Helinivm). Revue consacrée a l'archéologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. II 1962
14605: - Henry Moore : 1898 - 1986 ; eine Retrospektive zum 100. Geburtstag ; eine Ausstellung des Kunsthistorischen Museums Wien
6112: - Internationaal audio visueel experimenteel festival 1989. Catalogue including: Part one ave's fifth anniversary, special feature Australia, first appearance Australia, Media route. Part two, Short summaries. Part Three, free programme leaflet.
12400: N/A - Budget / credits rectificatif des depenses de l'exercice 1871
11064: - Klapper Pada Madjalah Kehutanan Tectona Untuk Djilid XXVIII (1935) Sampai DGN. XLIII (1953/55)
13708: - Periglazialzone loss und palaolithikum der Tschechoslawakei.
15704: - Femina-Handwerkboeken. Het haken (I). Met 189 afbeeldingen.
6055: N/A - 100 Years of Palestinian History A 20th Century Chronology
8164: - Eintracht und Gottvertrauen. Ein katholisches Familiengemalde vom Herausgeber der Reise auf dem Postwagen. Erster Theil.
6034: N/A - L'Anima illuminata , nella considerazione de beneficj di Dio : 2 vol in 1
15761: - Almanak der Nijmeegse studenten vereniging Carolus Magnus. 1986-1987.
15762: - Homers Iliade. Homers Odyssee .Erklärt von J. U. Faesi. Erster und Zweiter Band in einem Buch.
15400: - Beschrijving der smeerpersen van Friedmann en Wakefield.
15317: - Werken met kwaliteit
7570: - Holland, and the origins of yachting.
14171: - Yearbook Over Betuwe College 2007-2008
13426: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1906.Part III and IV. With ten plates.
14577: - Jan Jopper. Versje van Boo Perre. Plaatjes van Ekko Hart.
8987: N/A - Economisch weekblad voor Indonesië 13e Jaargang Nummers 35 t/m 52
8653: - Oil in Drente. Incl.: Drilling scheme of a Schoonebeek Well. Olieveld Schoonebeek
15103: - Gendt 750 Jaar Stadsrechten.
8388: N/A - Snel Spaans Leren Woordenboek
11243: - Telefoongids voor Almkerk, Ameide, Andel N.B., Arkel, Gorinchem, Meerkerk, Noordeloos, Werkendam en Woudrichem.
8411: - Fotoboek: Tiel, Zoelen, Kerk-Avezaath, Kapel-Avezaath en Wadenoyen. Met ca. 325 oude foto's en prentbriefkaarten.
8416: - De Weimaraner.
8418: - Een kroniek van zeven maanden oorlog in Roermond 1944-1945. Wij herdenken. Lijst van in de Tweede Wereldoorlog gevallen Roermondenaren.
8431: N/A - Een en dertigste jaarboek van het genootschap Amstelodadum
14038: - K.N.I.L. Gedenkboek korps beroepsofficieren van het Nederlands-Indonesisch leger. 1940-1950
8439: - Romans de Voltaire
8455: N/A - Een practische handleiding bij de wasch
11628: - De St. Janskerk te 's-Hertogenbosch (24 planches en phototypie montrant des vues générales et détails de l'édifice)
11850: - International legend for hydrogeological maps/Leyenda internacional para mapas hidrogeologicos.
13522: - Les cahiers du Jazz. Revue trimestrielle 8. Etude du Free
11448: - Bosbescherming. Deel I
10673: - Oorlog en Vrede. Mapje met 5 platen
14439: - Romeinen in de Randstad. Expositie in het Westfries Museum te Hoorn.
7775: - 75 Jaar transformatie. Uitgegeven bij het 75-jarig jubileum van Smit Transformatoren B.V.
15064: - Typography,when who, how, Typographie, wann, wer, wie, Typographie quand, qui, comment
7272: - Feestgids ter herdenking van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Utrechtse Mannenzangvereniging. 1849-1949.
7271: - Aurora-Kontakt. Prijscourant No. 21 . Radio Seizoen 1954-1955.
11838: N/A - Die Kirche des Hl. Viktor zu Xanten Band. I. Teil I: .Grabfeld, Märtyrergrab und Bauten unter dem Kanonikerchor vom 4. Jahrhundert bis zum oder nach 752-68.Pläne und Tafeln.
15381: - Het Gildeboek. Ve Jaargang Aflevering 3. November 1922. Orgaan van hart St. Bernulphusgilde.
7050: - Amsterdamsch Advertentie Blad 1812. Advertentien, Aankondigingen en Verschillende Berigten van Amsterdam. nr. 31 t/ 52.
14818: - Oase Nr. 49/50. Tijdschrift voor architectuur/ Architectural journal. Conventie.
11979: - Constitutionele bepalingen in Indonesië sedert 18 augustus 1945.
15870: - Morosow und Schtschukin. Die Russischen Sammler. Monet bis Picasso. 120 Meisterwerke aus der Eremitage, St. Petersburg und dem Puschkin Museum, Moskau.
14671: - Officieele Feestwijzer voor de Inhuldigings-Feesten te Rotterdam 31 Augustus 1898
6151: N/A - Grote Historische Atlas van Nederland 1-50.000 3. Oost/Nederland 1830 - 1855
1117: - Wereld-Atlas, De Kindervriend/patria
8933: N/A - Herinneringen aan de Veldslagen van Quatre-Bras en Waterloo en bijzonderheden betreffende de wapenfeiten en krijgskundige verdienste van zijne koninglijke hoogheid den Prins van Oranje ter gelegenheid van het vijfentwintig jaarfeest der Bevestiging van Nederlands Onafhankelijkheid medegedeeld door het Algemeen Handelsblad
14998: - Jaarboekje Van Het Korps Adelborsten 1947. 72 ste Jaargang.
6134: N/A - Almanak Societas Studiosorum Reformatorum 1940
6135: N/A - Almanak Societas Studiorum Reformatorum Lustrumjaar 1941
13973: N/A - Nederland's Patriciaat. 12e Jaargang 1921/22
12128: N/A - Chronos 16e Jaargang no. 1 t/m 26 18 september 1965 t/m 3 september 1966
2949: - Nijmegen, stad onder de keizerskroon
8085: - Bij deze stand van zaken. Bundel opstellen aangeboden aan A.L. Melai.
8084: - Histoire des juifs et des peuples voisins. Depuis la décadence des Royaumes d'Israël
6483: N/A - Bulletin des Lois no. 241 - 258
12969: - Ach lieve tijd. Twaalf eeuwen Apeldoorn en de Apeldoorners.
12735: - Acta et Statuta Synodi dioecesanae Buscoducensis, primae post restututam in Neerlandia hierarchiam ecclesiasticam, anno 1867 celebratae ab III mo en Revmo Joanne Zwijsen, Archiepiscopo Administratore Apostolico Dioecesis Buscoducensis.
13712: - Postage stamps catalogue of the people's Republic of China (1949-1980).
6014: - Ons college jaarboek 1960-'61. Sint Petrus Canisius College Nijmegen
8583: N/A - Ons College jaarboek 1958-'59 1959-'60
15097: - De Nederlandse baksteenindustrie in ontwikkeling.
13444: - Menu's en recepten. Heruitgave van de kookkalender Nederlandsche Vereniging van Huisvrouwen in Batavia 1934
14881: - Jubileum nummer verschijnend ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan der Nieuwe Apeldoornsche Courant 1903-1928
15203: - Gedichten uit Pannerden.
6269: - Winterkamer bloemtuin. Aanwijzing van de fraaiste bloemheesters, bloemplanten en bolgewasse, die gedurende den winter bloeijen, zoo in den kouden grond, als in de oranjerie en broeikassen.
16154: - Die Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Stuttgart. NIEUW / NEU
6267: - Illustratief Teekenen Op Het Zwarte Bord. III Geschiedenis
7576: - Monumenten in zeven levens.
4514: - Tiende jaarboek De Hond. 1926-1936. Kerstnummer 1935 van het Weekblad De Hond. Officieel Orgaan van den Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland van plaatselijke Kynologenvereeniging en van Speciaalclubs
10323: - Vergulde verhalen. 50 jaar academische gezondheidszorg in Nijmegen.
10324: - Noviomagum Revivens. Herstelde Glorie van de Keizer-Karel-stad.Uitgegeven ter gelegenheid van de restauratie van het stadhuis en de St. Stvenstoren.
7598: - Verslag over 1935. Provinciale Zuid-Hollandsche Archeologische Commissie.
14684: - Door de Duivel Gescheten. Hendrik Braam en de R.K. Steenfabriekarbeidersbond
6216: N/A - Elegant Extracts from the most eminent Prose Writers Complete Series
6409: - Archieven van te Dordrecht geresideerd hebbende notarissen. 1589-1842.
6223: N/A - Jaarboek Tuinbouwtechniek 1965-1966
6419: - De ramp in het oosten van Nederland ten gevolge van den windhoos op 10 augustus 1925.(Borculo)
6425: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1975
14882: - Overheid en patient. Ontwikkelingen in de forensische psychiatrie. Liber Amicorum prof.dr. N.W. de Smit
8724: - Geillustreerde Gids voor Norg en Omgeving met wandelkaart.
6249: N/A - Plan for New York A Proposal 1969 2 The Bronx
6389: N/A - Catalogus van een belangrijke verzameling Fraaie en zeldzame Boeken der 15-20e eeuw Verkooping 1-4 juni 1942 J.L. Beijers Antiquariaat N.V.
12359: N/A - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1935 - 1916
11881: - Un couvent dans la ville. Capucines et Capucins a Mons.
9546: - De Porceleyne Fles. v/h Joost Thooft
9547: - Entrepreneurship,The Japanese experience. Nos. 1-10
11063: - F.H. Kaemmerer 1839-1902
7338: - Naamloze vennootschap 'De Vlamovenstraatklinker Gevestigd te IJsselstein.
13475: - Westerheem. Tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN). Inhoudsopgave XVI-XX, 1967-1971Jaargang XXII. No. 1, februari 1973 - No. 6, december 1973.
14971: - Het Middeleeuws Keurboek van de stad Doetinchem.
13959: - 50 jaor same door diek en dun! Jo en Bèr. 25 november 1942-1992
13967: N/A - Nederland's Patriciaat. 29e Jaargang 1943.
16050: - De Ingenieur. Weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid. Orgaan van het Koninklijk Instituut van ingenieurs en van de vereniging van Delftse Ingenieurs.
14359: - 40 jaar parochie De Goede Herder Nijmegen. 1965-2005. Jubileumboek bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Parochie De Goede Herder.
7062: - Nederlandsche Staats-Courant 1849. Zondag 4 Julij t/m Maandag 31 December 1849. No. 152 tm 307.
15596: - West-Friesland in de jaren 40/45. Schetsen van het verzet in Oostelijk West-Friesland.
6009: - Sex in Design
15160: - Panorama Geillustreerd Kerstnummer. No. 25 20 Dec. 1922
2010: - Gedenkboek 1914-1950.
7312: - Weesp als watersportoord aan de romantische Vecht. Watersportkaart Uitgeve Gemeente Weesp.Met uittreksel van binnenvaart-reglementen op rijm.
7682: - Pilote. Journal Qui s'amuse a reflechir. Treizieme annee No. 600-625
10188: - Les Barricades, scenes historiques. Mai 1588 Troisième Édition
14092: - Revue d'esthetique. Jazz 1991
11094: - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Apeldoorn .Tekst en Kadastrale gegevens plus 58 kaarten in luxe zwarte opbergmap
11359: N/A - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Huijbergen 1264-1964
15131: - Grote Historische Provincie Atlas 1:25 000 Limburg 1837-1844
9435: - Karnavalsvereniging d' Olde Waskupen 1955-1977.
15484: - Europa nach der Flut. Kunst 1945-1965. Malerei. Skulptur, Photographie, Architektur-Design.
7350: - Oudheidkundige Kring Die Goude. Zesde verzameling bijdragen. 1949. Met uitslaande kaartGlobaal geologisch profiel over Gouda.
7351: - Tijdschrift voor economische geographie.Orgaan der Nederlandsche vereeniging voor economische geographie. Tienden Jaargang.
7349: - Oudheidkundige Kring Die Goude. Vijfde verzameling bijdragen. 1947. Met uitslaande kaart De Wateren in en om Gouda. omstreeks 1600.
14246: - Groninger Volksalmanak voor 1844. Achtste Jaargang (reprint)
15399: - Plechtige herdenking van de spoorwegstaking op 17 september 1945
15980: - Op doorreis...Het eerste lustrum (1999-2004) van Stichting Museum galerie Van Lien.
10360: - Titus Brandsma herdacht. Voordracht bij gelegenheid van de Zaligverklaring van Prof.Dr. Titus Brandsma op 8 november 1985 te Nijmegen
11449: - Bosbescherming. Deel 2.
4307: N/V - Catalogus der tentoonstelling van Kunstnijverheid te houden door de vereeniging 'Vak en Kunstin de Lokalen Musis Sacrum 12-26 Februari 1888.
4308: N/V - Dordrecht. Heruitgave van een beschrijving uit 1841
13425: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1907.Part III. With three plates.
13999: - Parochie Castenray 50 jaar. 1933-1983
8697: - Galina Ulanowa.
11084: - The Mirage in Vincent van Gogh. (Text in Japanese
10888: - Hendrik Goltzius, Jacob de Gheyn, Jean, Antoine et Jerome Wierix.
10967: - Geschiedenis van den oorlog in den jare MDCCV. (1835). Geschiedenis van den oorlog der drie Europeesche keizers,
11761: - Antonius van toen, Antonius van nu. 1917 tot heden. Beeld van de parochie.
6275: N/A - Maria-Bloemen. Nieuwe Meimaand of XXXI Betrachtingen toegewijd aan de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria
15463: - Einführung in die Wirtschaftstheorie. I. Teil: Theorie des Wirtschaftskreislaufs. II. Teil: Wirtschaftspläne und wirtschaftliches Gleichgewicht in der Verkehrswirtschaft.. III. Teil: Geld, Kredit, Volkseinkommen und Beschäftigung.
15128: - Grote Topografische Atlas van Nederland. 1: 50.000. Deel 2: Noord-Nederland
13453: - L'Universo. Revista bimestrale de divulgazione geografica. Anno L. N. 1.
15936: - Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineralen, volgens het samenstel van den heer Linnaeus. Met naauwkeurige afbeeldingen. Eerste deels, Tweede stuk. Vervolg der zoogende dieren.
10820: S.N. - Ha! Plaatjes kijken. Mooie plaatjes, leuke praatjes.
14485: - 200 of The World's Greatest Jazz Themes. Leonard Feather 200 omnibus of jazz
9560: - Van emotie naar Laesie. Fundamentele beschouwingen over de fysiologie en pathofysiologie van psychofysische betrekkingen met inbegrip van therapeutische aspecten.
5814: - Waardige zaken. 14 Wonderkamers in Noord-Holland van beeldend kunstenaars.
5813: - Arman meets Bogart. Objecten en schilderijen.
7999: - Leeuwarden in contrast
9376: - Het boek van Januske. Ons Beukske!
11889: N/A - Officiële Reisgids Zomerdienst 31 Mei - 3 Oktober 1959. Uitbreiding doorgaande verbindingen met Hannover en Münster.
15549: - Officium Rakoczianum Sive Varia Pietatis Exercitia Cultui Divino Magnae Matris Mariae, Sanctorumque Patronorum Honori Debita
13063: - De l' Etat a la Nation : 1839-1989; 150 joer onofhangeg. Catalogue de l'exposition organisée a l'occasion du 150e anniversaire de l'Indépendance du Grand-Duché de Luxembourg 19 avril-20 aout 1989
15963: - Georges Bauquier. Dessins- Peintures
7996: - Genealogie van het geslacht Hoolhorst.
6109: - Handboek der Aardrijkskunde. ( Algemeen gedeelte, 1ste stuk.)
12981: - Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis der Ned. Herv. Herv. Gem. te Apeldoorn en Het Loo.1899-1924
7261: - Vaardigheden in Begrijpend Lezen. Onderzoek naar de konstrukt- en prediktievaliditeit van een achttal semantische SI-faktoren met betrekking tot het begrijpend lezen van leerlingen uit de bovenbouw van het gewoon lager onderwijs.
1867: - Gedenkboek IV Nutskweekschool voor onderwijzeressen te Groningen.1876-1882. Gemeentekweekschool voor onderwijzeressen 1882-1936
14844: - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Tweede deel, tweede druk.
14845: - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Tweede deel, derde druk.
16033: - Thomas Bernhard. Stucke 3. Vor dem Ruhestand. Der Weltverbesserer. Uber allen Gipfels is Ruh. Am Ziel. Der Schein trugt.
7568: - Het boek der uitvindingen, omgewerkt en verkort. Met vele houtgravuren.
15168: - Reparatur Anleitung Opel Ascona C. 13N, 13 S, 16 N 16 S. ab Aug. 1981
13816: - Presence. Een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties. Nederlandse editie.
13430: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1907 Part II. With eleven plates
9671: - Telefoongids voor het district Arnhem 1969 (bijgewerkt tot en met 6 februari 1969).
9030: - Voor de kinderen van Korach. Dramatiek en Liturgische gestalte van de Psalmen. III. De koning komt. De Psalmen 90-100.
8338: N/A - N.V. Dikema
8343: N/A - Concessie der Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij voor de lijn Rotterdam-'s-Gravenhage-Scheveningen
8586: N/A - Ons College jaarboek 1948-1949 (Canisius College)
5901: - Elk zijn tijd. Tachtig jaar Huize Sint Joseph Hee l. Uitgegeven bij gelegenheid van het 80- jarig bestaan van Huize Sint Joseph.
3100: N/A - Nieuwe Kaart van den Lande van Utrecht
3627: - Gids voor Texel, Het beroemde vogeleiland. `De parel der Waddeneilanden`.
3555: N/A - God zy met U ! Een christelijk handboekje voor meerderjarige jongelingen en meisjes in beschaafde standen Tweede druk
15218: - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff 1853-1953.
7452: N/A - Edelmetaal maandblad van de federatie goud en zilver
15784: - T.H.O.R. 1963-1993
6773: - Islo-serie. Vliegtuigvoortstuwing 1. Samengesteld door het Instituut voor Luchtvaartonderwijs N.V.No. 3.
12932: - 60 jaar natte historie van de Apeldoornse zwem- en poloclub A.Z.C 1921-1981
14416: - Paul Verlaine. Poèmes.
13702: - John Wayne movie posters at auction. Volume 22 of the illustrated history of movies through posters.
15154: - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Rozendaal. Tekst en Kadastrale gegevens.
15155: - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Scherpenzeel. Tekst en Kadastrale gegevens.
5966: - Der praktische Kräuter-Artzt. Anweisung zur Kenntnis und richtigen Verwertung unserer volkstümlichsten Heilplanzen von Dr. med. Grüunfeld. Fünfte unveränderte Auflage. Mit vielen schwarzen und farbigen naturgetreuen Abbildungen
15500: - Cidades. 25a Bienal de São Paulo Iconografias Metropolitanas .
2106: - De elfstedentocht 1997.
2180: - Foto-Atlas Utrecht
12859: - Kunstschatten in Venlo. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Venlose Fotoclub.
15163: - Panorama van de Noordelijke Provincien der Nederlanden, bevattende de schilderachtigste gezigten, kerken, hoofdgebouwen, gedenkteekens, de belangrijkste straten en pleinen der steden, benevens de wandelingen in en om dezelve. Naar de Natuur getekend en gekleurd. 1e Aflevering: 's Gravenhage. (HERDRUK van 1836)
15164: Z.N. - Naamlijst interlocalen telefoondienst, uitgaaf januari 1938
14305: - Parachutes, Aircraft Fabrics and Clothing (Technical Manual No. 1-440)
14557: - Boeren-bont. Deeltje 5. Boeren-markt. Met plaat-jes van lan-ge jaap en praat-jes van korte-knaap.
7191: - Programmaboekje Groot Festival op 20, 21 en 22 juni 1931 te geven door R.K. Harmonie Excelsior Groenestraat - Nijmegen ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan . 1921-1931
16199: - Theatrum praecipuarum urbium Ducatus Brabantiae nec non Comitatuum Flandriae et Zelandiae.
16200: - Richard Long: From Time To Time
15129: - Hommage a Henry Moore. XXe siècle numméro special. Avec une lithographie orginale encouloeurs spécialement exécutée par l'artiste pour ce numéro
2412: - GVN. Grafische Vormgevers Nederland.
13114: - Duke Ellington und die Folgen. Darmstädter Beiträge zur Jazzforschung. Band 6.
11010: - De Uitlaat. 75 jaar Paketvaart. 18e Jaargang No. 12 December 1965.
15750: - Almanak der Nijmeegse studenten vereniging Carolus Magnus. 1995-1996
14268: - ACADEMIA GRONINGANA MDCXIV-MCMXIV. Gedekboek ter gelegenheid von het derde eeuwfeest der Universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van den Academischen Senaat
10959: - Primula. Een bundel verzen van Anton J.C. Ysseling. Genummerd exemplaar 74/80
13423: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1906.Part V.
13424: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1908.Part I.With five plates.
8016: - The American Tribal Love-Rock Musical Hair. Programmaboekje
9212: - Fotografisch maandtijdschrift. Orgaan van den Nederlandschen Fotografen Kunstkring. September 1906- Augustus 1907. Ingebonden
6669: N/A - Herinnering aan Maastricht
11667: - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 5A Ministers- en Kabinetscrises, voorbereiding terugkeer (Staten-Generaal, Militair gezag, vertrouwensmannen). Punten J en O van het enquetebesluit
14833: - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks, derde deel, vierde stuk
10504: - L.C.J.Pijnenborg. 1899-1976. Zijn inzet en innigheid met veertien teksten indachtig.
6589: N/A - Register op het Provinciale Blad van Gelderland. Over de Jaren van enmet 1815, tot en met 1825. jaargang 1825
13394: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1903. Part II. With two plates
15953: - Turner 1775-1851. Exibition catalogue.
11775: - Over de Korenmolen Sloten, vroeger in de volksmond genaamd De Rogmolen. Een korte historie van Sloten en de molen, haar bouw en haar werking èn iets over haar producten.
11774: - Gids voor de bezoekers van de Sophia Augusta-Stichting in het Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat te Amsterdam.
12892: - Geografisch-ladeskundliche Erlauterungen zur Topographischen Karte 1:50000. Eine Beispielsammlung fur Unterrichtzwecke landeskundlich und didaktisch erlautert. Lieferung 1.
12292: - Gulliver's reizen naar het land der dwergen. Met 15 fraaie Gravuren.
14970: - Ne gopse vertelsels ovver Aalten en Brevoort, Een verzameling verhalen rond het leven en wonen in Aalten en Bredevoort in het verre en recente verleden.
14069: N/A - Palaeohistoria.Acta et communicationes Instituti Bio-archaeologici Universitatis Groninganae. XIX XIX Bis.
7286: - Heimatbuch des Kreises Viersen 1975.
13520: - Un exemple de cooperation internationale en Europe de l'Ouest: la carte au 1: 500.000 type World et ses Variantes./ An exemple of Western European Cooperation: The 1: 500.000 World map and its variations
11460: - De Staten van Gelre en Zutphen. (1459-1492). Deel II.
11977: - Het huis Ocrum. (Huis Ocrum is een monumentaal pand in Breda Centrum. Het is een van de meest bekende hofhuizen van Breda)
13403: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1905. Part II1 With three plates.
14850: - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks,Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks, derde deel, tweede stuk. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1862 , . 1 volumes. original wrappers, Ouderdomssporen. 70 pp
15887: - The sacred books of China. The texts of confucianism. Part I: The Shu King, The religious portions of the Shih King, The Hsiao King
16262: - De schatvondst van Nistelrode. Romeinse luxe in het Bataafsche Land
12558: - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Brummen/Hall. Tekst en kadastrale gegevens. Incl. losse kaarten, compleet
12293: - Avonturen van den Baron von Munchhausen voor de jeugd bewerkt. Met 30 Gravuren
10705: - Thuis gebracht. Zes opstellen en zestig aanwinsten bijeegelezen ter ere van Gerard Lemmens.
11149: - Telefoongids voor Anna Paulowna, Breezand, Den Helder en Julianadorp
11150: - Adresboek van Middelburg en St. Laurens met een gedeelte van Koudekerke.
11151: - Stratengids eilandengebied Curaçao. Samengesteld door: Bevolkings-
11152: - Adresboek van Middelburg met een gedeelte van Koudenkerke en St. Laurens.
6815: - Dietsland- Suid- Afrika. Cultureel tijdschrift. Jaargang III nr. 1. Mei 1939 (tweemaandelijks tijdschrift)
8192: - Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij. 29e jaargang. Aflevering 6,7,8, 9 en 11.
13749: - Carta Batimetrica der Lago di Bolsena. Scala 1:25.000
6254: - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Deel I. Samengesteld met medewerking van het departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken. Vijfde oplage.
11235: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van bekende geslachten. 76e Jaargang 1992.
9872: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij. Verslagen 1931 t/m 1935.
9873: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij. Verslagen 1926 t/m 1930
15745: - De Getrouwe Leerling van Jesus Christus of de Roomsch-Katholijke onderwezen in zijn geloof, en bestuurd in het Gebed, de Beschouwing en de Volbrenging zijner Pligten.
11732: - La ville de Luxembourg après le traité de Londres par un conseiller communal.
12567: - On Managing Yourself.
10744: - Votre Peugeot 504. 504 L et GL depuis modèles 1969
7636: - Vreeswijk Noord. Uitwerking stedebouwkundig plan
8910: - Ruitersport. 2e Jaargang No. 1 - juni 1938- No. 7 December 1938
9029: - Constructor constructiebouwdoos voor de jonge ingenieur.
9868: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij. Verslagen 1951-1955.
13442: - Die heiligen zehn Gebote: Gebete aus einer Kirche in Not.
10544: - Grimms's Märchen. Auf der Puppenbuhne 2. Teil: Die Auffuhrung. Auf der Puppenbuhne 2. Teil: Die Musik. Das tapfere Schneiderlein: Puppenspiel in funf Bildern. Der Froschkonig: Puppenspiel in drei Bildern. Hänsel und Gretel: Puppenspiel in einem Bild. Katze und Maus in Gesellschaft: Puppenspiel in einem Bild.Rotkäppchen. Puppenspiel in vier Bildern.
2407: - Letterproef Monotype Lasercomp. Letrpf.
2408: - The surprising Dutch. The remarkable role of the Netherlands industry in the world.
11720: - Lei Organica Secretaria d'Estado dos Negocios Estrangeiros do Corpo Diplomatico e do Corpo Consular de 18 de Dezembro de 1869.
8591: N/A - La Fleur des chansons LES GRANS CHANSONS NOUUELLES QUI SONT EN NOMBRE CENT ET DIX, OU EST COMPRINSE LA CHANSON DU ROY, LA CHANSON DE PAUIE .. ET PLUSIEURS AULTRES NOUUELLES CHANSONS, LESQUELLES TROUUERES PAR LA TABLE ENSUYUANT
12754: - Dimitroff contra Goering. Bruinboek II. Onthullingen over de werkelijke brandstichters van den Rijksdag. Ingeleid door D.N.Pritt. Bijdragen van R.Rolland, T.Dreiser, G.Dimitroff en L.Feuchtwanger.
10223: - Van Scherven en schrifturen
1622: N/A - Feestwijzer voor de één en vijftigste feestviering der 3 October-Vereeniging (opgericht 13 mei 1886) ter herdenking van ,,Leiden's ontzet 3 october 1574 of donderdag 3 october 1946
6835: - Lloyd's War Losses. The Second World war. 3. September 1939 - 14. August 1945. Volume II. Statistics showing monthly losses of british, allied and neutral merchant vessels - Vessels posted at Lloyd's as missing or untraces - British, allied and neutral merchant vessels seriously damaged by war causes- British, allied and neutral warships and naval craft lost- vessels lost by mines or underwater explosions since the cessation of hostilities- vessels damaged by mines or underwater explosions since the cessation of hostilities.
7953: - De toekomst der Nederlandse beschaving. Verslag van het Congres van 28-30 Augustus 1946 te Nijmegen, gehouden door Het Nationaal Instituut.
16208: - Otto Dix. Zum 100. Geburtstag 1891-1991.
16207: - Luigi Spazzapan. 1889-1958. Galleria Nazionale d'Arte Moderna
16128: - De Spindop: Jubileum-herdenkingsnummer A.K.U. 1911/1961
12963: - Bibliothèque Raphael Esmerian. Deuxième Partie. Reliures de quelques ateliers de XVIIe siècle. Livres en divers genres des CVIIe et XVIIIe siècles.
16203: - Koninklijke Marine. Leidraad voor de jeugdige schepeling.
13934: - Brazil-The Netherlands. 50 years of social contributions.
15304: - Werken in een bedrijf. Hout & Meubel.
14831: - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks, derde deel, tweede stuk.
14832: - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks, derde deel, derde stuk.
15755: - IXe Lustrum Dispuut R.E.I.N.A.E.R.T. Nijmegen 1957-2002
6121: N/A - Almanak der Societas Studiosorum Reformatorum 1937
10534: - Der deutschen Mutter Feierstunde.
10406: - H. van Gimborn S.A. la fabrica mas antigua Holandesa de tintas, gomas, cintas para maquinas de escribir, extenciles , papel carbon y pinturas.
11456: - Buiten. Geillustreerd weekblad. 22e Jaargang 1928
7567: - Ten einde iets homoseksueels uit een te zetten.. Documentatie. Studium Generale in samenwerking met lesbische en homostudies Katholieke Universiteit Nijmegen.
8540: - De Kleine Buijs. Natuurkundig schoolboekje
6013: - Ons college jaarboek 1961-'62. Sint Petrus Canisius College Nijmegen
7822: - Jugendliteratur.Herausgegeben von Bernd Kast ud Dieta Sixt in Zusammenarbeit met der Arbeitsgruppe Jugendliteratur im Goethe-Institut Amsterdam sowie dem Goethe-Institut Munchen Referat fur Unterrichtstechnologie und Mediendiddaktik.
15219: - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff. Depot-Uitgaven.
14837: - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks. Vierde deel, vierde stuk.
9140: - De Stoot. Uitgave in boekvorm van verzamelde nummers.
1093: - Schrijversprentenboek 32.: Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen Azië 1770-1830
10189: - Oeuvres de M. Boileau Despréaux
15346: - Henry Moore. Catalogue réalisé par David Mitchinson.
11341: - Gids bij het bezoek der Groote- of Lieve Vrouwenkerk te Breda.
15176: - Der Aachener Domschatz. Im Kronungssaal des Aachener Rathauses.
14192: - Van Den Bergh tot Den Bosch. Een verkenning van de landschappen in en om de Langstraat
10143: - Officiële Reisgids der Nederlandsche Spoorwegen geldig van 6 october 1941 af.
13384: - The transactions of the entomological society of London for the year 1899. Part II with four plates
9511: - Kerman. A collection of Photographs of historical monuments, industrial and agricultural centers and varioous sights of Kerman proince
15824: N/A - Ons College jaarboek 1957-'58
8254: - Reminiscences of Lev Tolstoi, by history contemporaries
8255: - La Jeune Fille. Journal Hebdomadaire dirigé par des femmes du monde. No 1. 1e Anneé.Paraissant le Jeudi.Honore de l 'appui bienveillant de S.A.R. Mme la Comtesse de Flandre
5816: - Toute la Cuisine, 1000 recettes, 1000 photos.
15144: - Teoflux Teocell Teocryl. Precisie autolakken Wagemakers Lakfabrieken Breda Holland
1616: N/A - Titus Lucretius Carus, de rerum natura libri sex ad optimas editiones collati accedit varietas lectionis cum indice rarioris et obsoletae latinitatis studis societatis bipontinae
1634: N/A - Repertorium betreffende nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst
1701: - Studiën in de Bhagawad Gita door ,,De Droomer Tweede serie Joga van handeling en Joga van occultisme
1961: - 3 jaren Indisch natuurleven. Elfde verslag (1936-1938) van de Nederlandsch-Indische vereeniging tot natuurbescherming.
10857: - De kleine parade. (Bevrijding)
11261: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van bekende geslachten. 70e Jaargang 1986.
14540: - Oeuvres Complètes de J. -J. Rousseau avec des notes historiques. Tome I et Tome II.
7590: N/A - De Stem der Rede, bij de tegenwoordige Godsdienstwoelingen in Oud-Nederland Eene ernstige wenk aan alle Godsdienstige Gezindheden & Het Boekske, getiteld: De R.K. kerk in oud-nederland, enz. benevens de verdere hulpschriften, zonder vooroordeel, aan het gezond verstand getoetst
11028: - Van oude en nieuwe schooljaren. Van latijnse school tot lyceum. Brieven uit het Dominicuscollege van een leerling aan zijn ouders in Rotterdam (1949-1951). Gesprekken en herinneringen
15742: - Memoriale Rituum om eenige der voornamere gewijde plechtigheden te volbrengen in kleinere kerken
15739: - Kunst en Antiekbeurs Breda 1997. Het Turfschip Breda 22 t/m 31 maart 1997.
15746: - Le Decaméron de Maistre Jean Bocace, Florentin, Traduit d'Italien en FrançoIs par Maistre Antoine le Maçon, Conseiller du Roy
6307: - Vertellingen. Chocolade Finor Meurisse. Roodkapje, Asschepoester, Klein Duimpje. Compleet plaatjesalbum
12375: - Romanciers du XVIIIè siècle. Tome II. CREBILLON FILS - DUCLOS - CAZOTTE - VIVANT DENON - LOUVET - BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. SADE - SENAC DE MEILHAN.
13427: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1909.Part V. With three plates.
14587: - Picasso - Felicie. In collaboration with Edward Quinn. Introduction by John Russell - text by Pierre Descargues - translated by Roland Balay
13923: - Memoires de la princesse Caroline, adressés a la princesse Charlotte, sa fille. Publiés par Th. Ashe, écuyer. Traduits de l'anglais sur la 4e édition, ornés du portrait de la princesse Caroline. Tome premier.Tome deuxième.
13918: - Verordnungsblatt für die besetzten Niederländischen gebiete jahr 1940. Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied jaar 1940. Deel 1. A. Chronologische Inhoudsopgave Deel 2. B. Inhoudsopgave, gerangschikt naar onderwerpen.
13917: - Verordnungsblatt für die besetzten Niederländischen Gebiete, Jahr 1941/ Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, jaar 1941.
13916: - Jazzforschung / Jazz Research 14
13921: - Innovative Solutions for the Delta. The Delta Competition: creative ideas from students all over the world for the sustainable development of densely populated delta areas.
14511: - Gedenkboek Rijkslandbouwwinterschool Dordrecht over de jaren 1896-1946.(incl.losse bijlage: kort verslag over de viering)
13908: - Homo Dialogicus.Uitgegeven bij gelegenheid van het afscheid van R.H. Samson als hoofddirekteur van de N.V. ICU
8968: A. H. VAN. - Uit de Gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der achttiende en het begin der negentiende eeuw.
8160: - Naamlijst van rekeninghouders bij de postcheque- en girodienst. 23-ste druk. Januari 1948 (bijgewerkt tot 15 Augustus 1947)
9260: - Engelbestierder. Godvruchtige oefeningen, Litanien, H. Kruisweg, Rozekrans en andere godvruchtige gebeden
16205: - De Kampeerstandaard
7918: - Hedendaagsche Zending in Onze Oost. Handboek voor zendingsstudie. Incl. losse kaart in bijlage
6356: - Haarlem 700 jaar stad. Feestweek 4 t/m 11 augustus 1946.
2576: - Amsterdam 1900-1940
15798: - BILDER-LEXIKON. Kulturgeschichte. Ein Nachschlagewerk für die Begriffe und Erscheinungen auf dem Gebiete der Kulturgeschichte, Sittengeschichte, Folklore, Ethnographie, des Kult- und Mysterienwesens, Gesellschaftslebens, der Chronique scandaleuse, für Zeitdokumente und Biographien. Ein Sammelwerk sittengeschichtlicher Bilddokumente aller Völker und Zeiten.
13389: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1910. Parts I and II. With forty-five plates.
12862: - Beknopte handleiding voor den klein-landbouwer.
16097: - Nederland's Patriciaat. 57e Jaargang 1971
14937: - Voorst, grensland door de eeuwen heen.
2514: - De vrije universiteit in oorlogstijd.
12566: - dtv-Atlas. Deutsche Sprache. Mit 155 Abbildungsseiten in Farbe.
2616: - Geillustreede gids Gent
8788: - Rapport RIKZ-2004.012. Kustlijnkaarten 2004.
14249: - Masterpieces, Socio-political Posters
16267: - Tot ziens in vrij Mokum. Brieven van Flip Slier uit werkkamp Molengoot (april 1942-oktober 1942)
11247: - Gids van het lokale Rijkstelefoonnet Utrecht.
6766: - Warmwater-apparaten omvattende: warmwater-reservoirs voor alle doeleinden. Catalogus no. 1 Inventum
15753: - Almanak der Nijmeegse studenten vereniging Carolus Magnus. 1989-1990
14447: - Helinium (Helinivm),XVI Revue consacrée a l'archéologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.
14244: - Groninger Volksalmanak Voor 1842. zesde Jaargang.(reprint)
14243: - Groninger Volksalmanak Voor 1849. XII1 Jaargang.(reprint)
15821: - The New Yorker Album of Sports and Games; Cartoons of Three Decades
7061: - Nederlandsche Staats-Courant 1854. Zaturdag 4 Julij tm Zaturdag 30 December 1854. No. 153 t/m 308.
11762: - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks II
2850: - Fotografisch Maandschrift. Orgaan van de Nederlandschen Fotografen Kunstkring
16225: - Painting Canada: Thom Thomson and the Group of Seven.
11671: - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 5C Ministers- en Kabinetscrises, voorbereiding terugkeer (Staten-Generaal, Militair gezag, vertrouwensmannen). Punten J en O van het enquetebesluit. Verhoren.
7916: - The Goldsmiths
14423: - Novaform zuigerveren prijs- en voorraadlijst Compressie en olieschraapveren.
11739: - Asschepoester. No. 3 Artistieke Prentenboeken.
10317: - De wereld wandelt. Uitgegeven door de KNBLO ter gelegenheid van de 75e Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen
7265: - Present. Kunst bij rijksgebouwen 2004 - 2006. Inclusief DVD.
9675: - De Heilige Boeken van het Oude Verbond. Vulgaat en Nederlandsche Vertaling Met Aanteekeningen. Kerkelijk goedgekeurd. Eerste Deel.
8362: - Breve Relatione Della Miracolosa Immagine della Madonna Santissima dela Vittoria, Che si venra in Roma nella Chiefa de Padri Carmelitani Scalzi a Termine
12694: - Musik in Afrika. 20 Beitrage zur Kenntnis traditioneller afrikanischer Musikkulturen. Komplett mit 2 Cassetten.
12308: N/A - M. Tullii Ciceronis Opera quae supersunt omnia ac Deperditorum Fragmenta recognovit et singulis libris ad Optimam Quamque Recensionem.
7088: - Routekaart Marowijne-rivier. Schaal 1:100.000
7091: - Lettergieterij Joh. Enschedé en Zonen Haarlem. Gill, -schreefloos, -vet Romein, -verlengd Romein, -halfvet Romein, -halfvet cursief, -normaal Romein, -normaal cursief, -mager Romein,-mager Cursief.
11878: - Familie- Boek. Over een Brabants-Gelders geslacht van Banckert tot Banken. 1570-1997.
7118: - Amersfoort. Nieuwsblad Monumentenzorg en archeologie. Deel 1. 1985-1992
7135: - Carlo Doglio. L'equivoco della citta giardino. Con un saggio introduttivo, bibliografia e note di Antonio Camarda
7136: - De Voordelen der Burgerlijke Maatschappij boven die van den Natuurstaat en die der Nederlandsche boven die van andere Volken.
7141: - Korte Uittreksels uit Merkwaardige Land- en Zeereizen.(los deel).
7150: - Koninklijke Nederlandsche Marine 1878. Uitgegeven door het Departement van Marine, voor rekening van het Fonds voor Oude en Gebrekkige Zeelieden
7151: - Jeugdjuweel. MSC jaarboek/Missiehuis Tilburg.
7152: - Catalogus Plantarum Horti Academici Lvgdvno Batavi. Reprint in a very limited edition.
7153: - Fonteyne der Liefden Van den Gekruyften IESUS, In-houdende een licht begrijpelijcke Onderwijfinghe, om het innigh Ghebedt van Meditatie fonder grooten aerbeydt, ofte werckinghe des verftandts te oeffenen.........
7172: - Phaedri Qvi Svb Avgvsto Et Tiberio Vixit, FABULAE. Additae sunt Notae,
7174: - Cadetten Almanak 1933. Uitgave van het Corps Cadetten.
7175: - Soldats et Marins. Scènes Militaires. Combats de Terre et de Mer. Dédié auz enants qui commencent a lire.
12760: - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Steenderen. Tekst en kadastrale gegevens
8474: N/A - DAF service Adressenboek annuaire werkstàtten-verzeichnis directory 1972
10543: - Ossip (8 juni-9 september 1996 Haags Gemeentemuseum)
11634: - Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit
15378: - World Trademarks and Logotypes II. A collection of international symbols and their applications.
15379: - Het Gildeboek Ve Jaargang Aflevering 4 Januari 1923; Orgaan van het St Bernulphusgilde.
2183: - Foto-Atlas Overijssel
16064: - Leest. De almanak der Nijmeegse Studenten Vereniging Carolus Magnus 1988-1989.
8040: - Van der Graaf & Co's adressenlijst voor handel, scheepvaart en industrie 1922. Samengesteld met gebruikmaking van de officieele publicaties der afdeeling handel van het departement van landbouw, nijverheid en handel.
15579: - Codice Civile Testo Approvato con Approvato con R. Decreto 16 Marzo 1942-XX, N.262
13747: - Topomorphic Map of Northern Afar. Ethiopia.
10922: - Catalogus van de vastenplanten-kweekerij Singerskampopgericht in 1917. Bevattende vasteplanten, rotsplanten en erica's, benevens heesters en coniferen voor rotstuinen
14523: - Vijftig jaren Middelbaar Technisch Onderwijs te Dordrecht 1911-1961. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Hogere Technische School te Dordrecht. Door het Bestuur van de Vereeniging voor Middelbaar Technisch Onderwijs.
2193: - 1000 jaar parochieleven St. Catharina Heusden
15820: - Meccano handleiding. Standaard Mechanismen. Handleiding voor uitrustigen No. 00 tot 3. Handleiding voor uitrustingen No. 4 tot 7.
9434: - In Het Midden Van Het Dorp. De Sint Odulphuskerk te Best.
11503: - De Eeuwwende 1700. Deel I: Filosofie en Natuurwetenschappen.
10881: - Het Onze Lieve Vrouwehuis. Vijfhonderd jaar wonen aan de Keizerstraat in Antwerpen.
10884: - Smaragd-serie. Vierde deel, vierde leerjaar. Originele leesstof voor het r.k. lager onderwijs. Inclusief bijbehorende vragenboekje
4070: - 75 jaar christelijk onderwijs Oudleusen 1911-1986
9925: - Oeuvres de Madame Desbordes Valmore
4396: N/V - De Militaire Spectator. 128e jaargang 1959 waarin opgenomen de Officiele Mededelingen van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Landmacht.
4398: N/V - De Militaire Spectator.117e jaargang 1948. Maandblad voor de Krijgswetenschap.
4490: - Officiele Feestgids van het Groot Nationaal Muziekconcours ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan der R.K. Gildenbonds Harmonie te Boxtel
9606: - De feestvierende katholieke kerk in Nederland. Huisboek voor christelijke gezinnen.
3916: N/A - Een munt voor Europa
4324: N/V/ - Conferentie te Bretton Woods. Juli 1944. Verslag van de Nederlandsche delegatie
4448: - Bij het afscheid van de Leidse hofstee. Liber Amicorum aangeboden aan Mr. N.F. Hofstee bij zijn afscheid als secretaris van de Rijksuniversiteit te Leiden op 29 mei 1978.
15294: - Reuzen en ijskijkers. Sagen en legenden over het ontstaan van de Sallandse Heuvelrug
15290: - Ornithologische Mitteilungen, 2e - 22e Jahrgang
12653: N/A - Ons College Jaarboek 1953-'54 (Canisius College)
6709: N/A - Handelingen van het eenendertigste Nederlands Filologencongres . Gehouden te Groningen op woensdag 1, dondedag 2 en vrijdag 3 april 1970
11196: - Nederland's Patriciaat. 19e Jaargang 1930.
13559: - Jazz in Willisau. Hundertmal Jazz live.Text- und Bilddokumente, Plakate
14239: - Veere. Zoals het reilt en zeilt.
6088: N/A - Elektrische Hausgeräte 1910 - 1970 Sammlung Angelika Jensen Hamburg
11132: - Nederland's Patriciaat. Jaargang XXIX . 1943
14541: - Oeuvres Complètes de J. -J. Rousseau avec des notes historiques. Tome III et Tome IV.
14542: - Oeuvres Complètes de J. -J. Rousseau avec des notes historiques. Tome V.
6090: - Kleine Preisliste Nr. 26a über Mikroskope und Nebenapparate aus den Optischen Werkstätten C. Reichert Wien Budapest
14680: - The New World Book of Zandbergens.
11626: - Gedenk-Album. Herinnering aan het XXVIIste Internationaal Eucharistisch Congres gehouden te Amsterdam 22-27 juli 1924.
14072: - Helinium (Helinivm), V. Revue consacrée a l'archéologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.
10816: S.N. - Machinefabriek Gebr. Stork. Catalogus no.4. Afdeeling Drijfwerk.

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn[an error occurred while processing this directive]

9/18