Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9819: - Botanica. Encyclopedie de botanique
9815: - Van binnenuit gezien. Beeldende expressie van mensen met autisme.
17188: - Fischer Moderne. Auktion 18. Juni 1997. Werke der Klassischen Moderne und Kunst nach 1945 Schweizer Kunst.
13386: - The transactions of the entomological society of London for the year 1909 Part I and II with nine plates
10541: - Vakblad Rijwiel-kleinbedrijf. 29 Januari 1953. Verschijnt maandelijks 5e Jaargang No. 12.
10540: - Weekblad Nederlandsche Rijwielhandel. 33ste Jaargang No. 50 Vrijdag 12Febr. 1954
13708: - Periglazialzone loss und palaolithikum der Tschechoslawakei.
11379: - Greek-English Lexicon. A New Edition. Revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones D.Ltt. (1867-1939)with the asistance of Roderick McKenzie M.A. (1887-1937) and with the co-operation of many Scholars. Volume I, Volume II.
13448: - Les cahiers du Jazz. Revuetrimestrielle 10. Le Disque. Numero special
14073: - Traites des Contrats Maritimes, Societe, et Cheptels. Tome 1: Supplement au Traite du Contrat de Louage, ou Traite des Contrats de Louage Maritimes; Tome 2: Traite du Contrat de Societe; Tome 3: Traite des Cheptels.
11194: - Nederland's Patriciaat. 32e Jaargang 1946.
2160: - Hundert Jahre Kolner Karneval. Die Wiedergeburt 1925! Was bietet Koln im Karneval 1926?
7545: - The Red Lantern. The Story of the Modern Peking Opera.
14523: - Vijftig jaren Middelbaar Technisch Onderwijs te Dordrecht 1911-1961. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Hogere Technische School te Dordrecht. Door het Bestuur van de Vereeniging voor Middelbaar Technisch Onderwijs.
5689: - Gemeentegrenswijziging Gorssel-Zutphen. Pre-advies van Burgemeester en Wethouders van Gorssel-1971
11878: - Familie- Boek. Over een Brabants-Gelders geslacht van Banckert tot Banken. 1570-1997.
11881: - Un couvent dans la ville. Capucines et Capucins a Mons.
14467: - Sleeswijk's kaart van Gelderland naar officiele gegevens bewerkt. Schaal 1:160.000 voor wandelaars, wielrijders en automobilisten. Voor school, kantoor en huiskamer met nauwkeurige afstandsbepaling in kilometers tusschen de plaatsen
14502: - De Merwedenlanden 1974-1984
17214: - Jubileum Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van R.K. Dongense vereniging van postduivenliefhebbers 1923-1963
2781: - Feinmessgerate. Carl Mahr Esslingen.
14282: - De kern gezond. Veranderingen van het openbaar gebied in de Haagse binnenstad
10434: - 75 jaar Woningbouwstichting De Gemeenschap
3468: - Paula Modersohn-Becker. 8 Farbbilder, 24 Schwarzweissbilder und 7 Abbildungen im Text mit einer Einfuhrung von Harald Seiler
12727: - Henk van Ulsen, 50 jaar acteur. 1949-1999 (gesigneerd)
11149: - Telefoongids voor Anna Paulowna, Breezand, Den Helder en Julianadorp
17371: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten. 60e Jaargang 1974.
6310: - Mijn nieuwe treinenboek in levende platen. Panoramaboek
17267: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van bekende geslachten. 73e Jaargang 1989.
10646: - Oorkondenboek van Gelre tot Zutphen tot 1326.Tweede aflevering St. Maria-Magdalenaklooster te Nijmegen. Munsterabdij te Roermond (eerste gedeelte)
6074: - Sprookjes van Moeder de Gans
6073: - Gedichten over Holland. Londenreeks No. 2
6242: N/A - Reproducties van de foto's, voorkomende in het album door de officieren van het leger in Nederlandsch-Indie aangeboden aan H.M. de Koningin en Z.K.H. den Prins der Nederlanden. 1901 7 februari 1926
2081: N/A - La Renaissance chronique des arts et de la litterature. Vol. 1-12
9017: - Heinkel Kundendienste. Ausgabe april 1962
8439: - Romans de Voltaire
13403: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1905. Part II1 With three plates.
11906: N/A - Narrations et Discours tires de Tite-Live, Salluste et Tacite
11909: N/A - Ons dieren ABC
10967: - Geschiedenis van den oorlog in den jare MDCCV. (1835). Geschiedenis van den oorlog der drie Europeesche keizers,
14034: - Fiedelflier in het land zonder tovenaars. Reclame uitgave De Spar
7699: - Ufo's. Ongeidentificeerde vliegende objekten van verschillende zijden belicht.
12130: N/A - Afstandenwijzer Inhoud: Inleiding en Gebruiksaanwijzing - Verklaring der teekens - Overzichtskaart - Lijst van ponten en veren - Alphabetische plaatsenlijst - Afstandenbladen.
4841: N/A - 75 jaar MO-opleidingen. Katholieke Leergangen. 1912-1987
5719: - Het Rijksarchief in Gelderland in 1931
6415: - Zaken- en beroepentelefoonlijst voor de telefoonabonnees van Utrecht, De Bilt.
6828: - La Fontaine Oeuvres Choisies. Avec une introduction, bibliographie, notes, grammaire, lexique et illustrations documentaires
6822: - Historie du Vieux et du Nouveau Testament. Dediee a moseigneur le Dauphin, Par le Sr. de Royaumont. Nouvelle Edition
6824: - Provinciaal blad van Gelderland. No. 130. Reglement op de Wegen, Voetpaden en Tramwegen in Gelderland
6827: - Hoe de beestmensen huishielden in ons dorpje Putten. 10 October 1944..... En Tijdgedicht. Hulde aan het Zwitserse en Zweedse Rode Kruis...... opdat wij niet vergeten......
5985: - Fachliche Vorschriften fur die Meisterprufung im Uhrmacherhandwerk.
7349: - Oudheidkundige Kring Die Goude. Vijfde verzameling bijdragen. 1947. Met uitslaande kaart De Wateren in en om Gouda. omstreeks 1600.
8207: - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over het jaar 1958 uitgebracht aan de Verenigde naties ingevolge artikel 73 E van het handvest.
17494: - Il sentiero alla sapienza mostrato a' giovani studenti dal padre Antonio Foresti della Compagnia di Gesu
17495: - South Gaulish terra sigillata with potters' stamps from Vechte. Rei Cretariae Favtorvm Acta, Svpplementvm 9
2977: - Das nationale Dopolavorowerk in Italien. Freizeitgestaltung in Italien.Das Dopolavoro ist ein Friedenswerk, welches eine erhabene Sendung erfullt: Bruderlichkeit, Liebe und Bildung Mussolini
17962: - Bijster. Einde, nummer 6, mei/juni 1970
10462: - Het Rijk te kijk. Tentoonstellingsbrochure bij de permanente expositie in het Natuurmuseum e Nijmegen.
6784: - Jaarboek 2007. Deel 143. Publications de la societe historique et archeologique dans le Limbourg.
2973: - Fotograferen en beschrijven in Carolina. Het leven aan de R.K. Universiteit te Nijmegen, in overleg en samenwerking met het Centraal Bureau voor de Rooms-Katholieke Universiteit.
10150: - Nederlandsche Spoorwegen. Officiele Reisgids. Geldig van 5 Juli 1943 af.
10639: - Recueil De Planches, Sur Les Sciences, Les Arts Liberaux, Et Les Arts Mechaniques, Avec Leur Explication (reproduction)
17824: - Lustrumboek AH&BC 125 jaar 1892-2017. Genummerd exemplaar 054/125 limited edition in fraaie luxe cassette.
17853: - De Schoonheid van de Weg. Fotoboek over de esthetische verzorging van de weg.
7956: - Memoires d' outre-tombe. Nouvelle edition. Avec une Introduction, des Notes et des Appendices par Edmond Bire. Tome 1-6.
12151: N/A - Electrotechnisch en Werktuigkundig Weekblad 13deJaargang 1915
7797: N/A - Van Appel tot Zadkine 95 hoogtepunten uit de collectie van het stedelijk museum Schiedam
6075: - Verkenners 't Fort. 1930-1950 (Don-Bosco)
17148: - Zesde Nijmeegsche Studenten Almanak 1934
4965: - Thermion Nieuws. Januari-Februari 1938. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
1941: - De engste stad van 't Laand? Tilburg en sociale veiligheid.
13688: - Genealogie van Jan Pieters Schilthuis 170(?)-1784 en Lubbijna Neringh 1727-1805.
12015: - Reichsausstellung Schaffendes Volk, Dusseldorf 1937. Mai-Oktober
17359: - Waffenauktion 359 / 18. bis 20. September 1997 / Sammlung M. Bischof, 2. Teil: Österreich 16.- 19. Jh. Geweihte Klinge eines Papstschwertes von 1472, Papst Sixtus IV. Sammlung Howald: Schweizer Waffen 18./19. Jh., seltene Stutzer, Faustfeuerwaffen u.s.w.
11150: - Adresboek van Middelburg en St. Laurens met een gedeelte van Koudekerke.
13367: - Wegweiser Jazz. Das adresbuch zum jazz in Deutschland.
13387: - The transactions of the entomological society of London for the year 1910. Part IV with eighteen plates
13388: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1908. Part V.
13730: - Privaatrechtelijke jurisprudentie en annotaties 1950-1967
13729: - Privaatrechtelijke jurisprudentie en annotaties 1950-1971
17204: - Sammlung Dr, Henning Rasner Auktion 142 23. Marz 2017 Koln
14072: - Helinium (Helinivm), V. Revue consacree a l'archeologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duche de Luxembourg.
18338: - Nijmeegse Studenten Almanak 1954
13384: - The transactions of the entomological society of London for the year 1899. Part II with four plates
14289: - Veere zoals het reilt en zeilt.
17907: - Verzamelaarskast met miniatuurapotheek
17905: - Manifest Huub Kortekaas. Nr. 547/999 Gesigneerd exemplaar
5997: - Constitucion de la monarquia Espagnola. Ley Electorial para el nombramiento de diputados a cortes. Reglamento para el gobierno interior del senado. Reglamento del congreso de diputados Y ley de 19 de Julio de 1837
5193: - Thermion Nieuws. Januari-Februari 1938
5194: - Japanse kunst. Tentoonstellingskatalogus Gemeentemuseum Den Haag 24 september-10 november 1958.
11484: - Genealogisches Handbuch des Adels. Band I: Furstliche Hauser.
17641: - Wet van het Historische Genootschap gevestigd te Utrecht. Eerste hoofdstuk: Over de aard en het doel van het Genootschap. Artikel 1.
8431: N/A - Een en dertigste jaarboek van het genootschap Amstelodadum
17483: - Jaarboek. Centraal Bureau voor Genealogie 1997. Deel 51 (NIEUW EXEMPLAAR)
5042: - Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2009 Edwin van der Heide.
17374: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van bekende geslachten. 71e Jaargang 1987
6307: - Vertellingen. Chocolade Finor Meurisse. Roodkapje, Asschepoester, Klein Duimpje. Compleet plaatjesalbum
7469: - Soroptimisten Club Nijmegen. Dienstenveiling maart 2007.
16970: - Nederland's Adelsboek 1957, 50e Jaargang (M-Re)
16932: - Elektronic 3. Teil: Nachrichtenelektronik. Rundfunk- und Fernsehelektronik
2040: - Reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelderland
18074: - Nederland's Adelsboek. 31e jaargang 1933
4686: N/V - Gay and Lesbian Filmfestival 1991. Film en video catalogus.
8416: - De Weimaraner.
2881: - Feest der Herkenning. 50 jaar academische gezondheidszorg in Nijmegen
10713: - Kohlers illustrierter Heeres-Kalender. Jahrgang 2 / 1937
6708: N/A - Heer en Meester . 1923-1998 Lustrumalmanak Faculteit der Rechtsgeleerdheid Nijmegen
6709: N/A - Handelingen van het eenendertigste Nederlands Filologencongres . Gehouden te Groningen op woensdag 1, dondedag 2 en vrijdag 3 april 1970
7598: - Verslag over 1935. Provinciale Zuid-Hollandsche Archeologische Commissie.
4263: - Napoleon en het keizerrijk. 1769-1815-1821. deel II
4265: - Outils de precision, Klingelnberg-fynwerk, pour l'usinage des metaux. Edition 1940 du catalogue . Edition Complement remaniee.
7601: - Afrikaanse Sculpturen uit de collectie van C.P. Meulendijk
7600: - Bijzondere instructie voor de dienst der riviercorrespondentie in het 10de district van den Waterstaat, provincie Zuidholland, vastgesteld 12 October 1876
6844: - Waarom de dieren bang voor de menschen zijn...... een verhaal van Vadertje brombeer
13559: - Jazz in Willisau. Hundertmal Jazz live.Text- und Bilddokumente, Plakate
12377: - Andre Gide. Journal. 1889-1939. Aves un index des noms et des oeuvres cites.
10921: - Album koperwerk, ijzerwaren, behangersfournituren, stoffeerdersfournituren, etalage-artikelen, gereedschappen enz. Dewiho No.813
10922: - Catalogus van de vastenplanten-kweekerij Singerskampopgericht in 1917. Bevattende vasteplanten, rotsplanten en erica's, benevens heesters en coniferen voor rotstuinen
8672: N/A - Almanach de Gotha 1827
6261: - DER FROSCHKONIG.- oder der eiserne Heinrich. Ein Marchen-Bilderbuch mit Bildern von Brunhild Schlotter.
4867: - Provinciaal Blad van Limburg 1941. 204e deel. 1e Halfjaar 1941 o. 1-20
13712: - Postage stamps catalogue of the people's Republic of China (1949-1980).
8805: - La guirlande de l'Iran. Poemes de Firdousi - Nizami - Omar Kheyyam Saadi - Hafiz.
10542: - De Schwerbelkes toen en nu... Uitgave bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan . Oirsbeek 1992
10550: - Het veerwerk. Maandblad voor smalfilmers. 25e Jaargang nr. 1 tm 12 1958.(compleet)
10554: - The Stones. Opgenomen zijn een inhoudsopgave van LP's, singles, EP's en demo tapes. Een alfabetiese index van alle door de Rolling Stones op de plaat gezette nummers en de teksten va de nummers die door de Stones zijn uitgebracht. Nummes geschreven door Mick Jagger en Keith Richard.
10557: - Na vijf-en-zeventig jaar. Gedenkboek uitgegeven bij het 75-jarig bestaan der Vereeniging van Leeraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding in Nederland. 1862-1937.
1056: - Sleeswijk's Atlas van Nederland voor: wandelaars, wielrijders en automobilisten. (schaal 1:400.000)
12103: N/A - ASMUS omnia sua SECUM portans, oder Sammtliche Werke des Wandsbecker Bothen 8 Teile in 2 Banden
9792: - Modellenboek 1979. ( Het modellenboek verschijnt als extra nummer van ons maandblad 'ons huis'.)
9776: - Epices d'ailleurs, herbes d'ici. Exposition du Musee botanique, Lausanne
17470: - Beperkte dienstregeling aanvangende 1 October 1945
9188: N/A - Feestgids van het Groot Internationaal Festival ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Harmonie Geldrop's Muziekcorps te houden Donderdag 26 Mei, Hemelv. dag Zondag 29 Mei Zondag 5 Juni, 1e Pinksterdag Maandag 6 juni, 2e Pinksterdag
9195: N/A - Maizena Duryea. Dit Kookboekje wordt de huisvrouw aangeboden door de National Starch Company De eenige fabrikante van de echte Maizena Duryea
12155: N/A - Economisch Weekblad voor Indonesie 14de Jaargang no. 35 28 augustus 1949 t/m no. 52 25 december 1948
7916: - The Goldsmiths
7918: - Hedendaagsche Zending in Onze Oost. Handboek voor zendingsstudie. Incl. losse kaart in bijlage
6628: - De Kerk en de Beschaving. Herderlijke brief aan de Gestelijkheid en de Geloovigen van het Bisdom van Perugia door zijne Eminentie den Kardinaal Joachim Peccx (thans Zijne Heiligheid Leo XIII) ter gelegenheid van de Vasten 1877. Uit het Fransch vertaald door een R.K. Priester.
9899: - Souvenirs et correspondance tires des papiers de Madame Recamier. Tome premier et Tome Second
9878: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij. Verslagen: 1921 t/m 1925
9889: - A Catalogue of Surgical Instruments and Surgical Sundries. Miniature edition,
9897: - Steenwijker Almanak voor het schrikkeljaar 1928. Bevattende een juiste opgaaf van al de Kermissen, Jaar-, Vee- en Weekmarkten in Nederland, benevens van den op- en ondergang der Zon en Maan, enz. 263e jaargang.
9898: - Steenwijker Almanak voor het jaar 1934. Bevattende een juiste opgaaf van al de Kermissen, Jaar-, Vee- en Weekmarkten in Nederland, benevens van den op- en ondergang der Zon en Maan. 269ste Jaargang.
8101: - Weg der Polen zum Sieg.
9743: - Japie de Vis en andere verhalen, feiten en fabels uit 90 jaar Aspirine.
9721: - Si George Tressady.
9695: - Pictures of Alice by Lewis Carroll.
9681: - Patricia Centurion. Atelier de Joias.
9678: - De Heilige Boeken van het Oude Verbond. Vulgaat en Nederlandsche Vertaling Met Aanteekeningen. Kerkelijk goedgekeurd. Zevende deel.
9677: - De Heilige Boeken van het Oude Verbond. Vulgaat en Nederlandsche Vertaling Met Aanteekeningen. Kerkelijk goedgekeurd. Zesde Deel.
9673: - De Heilige Boeken van het Oude Verbond. Vulgaat en Nederlandsche Vertaling Met Aanteekeningen. Kerkelijk goedgekeurd. Vijfde deel.
9674: - De Heilige Boeken van het Oude Verbond. Vulgaat en Nederlandsche Vertaling Met Aanteekeningen. Kerkelijk goedgekeurd. Zevende deel.
9667: - Hout en plaatmateriaal.
9629: - Historische Atlas van Limburg en aangrenzende gebieden. II. Serie kerkhistorische kaarten.Kerkelijke circumscriptie van (de tegenwoordige provincie) Limburg en de omliggende gebieden (1801-1821).
11528: - Bijblad van de Nederlandsche Leeuw. Anno 1950.
5296: - British Aircraft Industry a Directory of Aircraft, Aero-Engines Component Parts, Accessories and Materials 1939 + Supplement Francais and Supplemento EspanolThe
13478: - Helinium (Helinivm) Revue consacree a l'archeologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duche de Luxembourg. XV 1975.
13393: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1907. Part IV. With one plate.
13394: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1903. Part II. With two plates
13395: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1903. Part V.
13391: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1908. Parts III and IV. With fifteen plates.
13392: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1906. Part II. With fifteen plates.
13396: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part II. With four plates.
13397: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1904 .
13398: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1902
13399: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1906. Part 1. With seven plates.
13400: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part I. With four plates
16676: - Nederland's patriciaat 66e jaargang 1982
13389: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1910. Parts I and II. With forty-five plates.
13390: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1908. Part II. With sixteen plates
9595: - Vierzig Spiele von Hans Sachs. Fur den Gebrauch bei Auffuhrungen bearbeitet voor F. von Jager. Mit Bildern von Georg Kellner.
9608: - De macht van het kleine en andere verhalen. Uitgegeven ten voordeele van een Kinderbibliotheek te Hilversum.
2106: - De elfstedentocht 1997.
3762: - Stichting De Roos Utrecht. 1971-1975. Catalogus uitgegeven ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan. Met beknopte aanvulling 1946-1970
4514: - Tiende jaarboek De Hond. 1926-1936. Kerstnummer 1935 van het Weekblad De Hond. Officieel Orgaan van den Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland van plaatselijke Kynologenvereeniging en van Speciaalclubs
8338: N/A - N.V. Dikema
9560: - Van emotie naar Laesie. Fundamentele beschouwingen over de fysiologie en pathofysiologie van psychofysische betrekkingen met inbegrip van therapeutische aspecten.
9547: - Entrepreneurship,The Japanese experience. Nos. 1-10
9546: - De Porceleyne Fles. v/h Joost Thooft
9539: - Veertig jaar militaire luchtvaart. 1913-1953.
9531: - Textilfibel. Einfuhrung in die texile Werkstoff- und Warenkunde fur unsere PHRIX-Freunde.
9505: - Architecture in Perspective. 12th Annual International Competition of Architectural Perspectivists.
9511: - Kerman. A collection of Photographs of historical monuments, industrial and agricultural centers and varioous sights of Kerman proince
9666: - Machines houtverwerkende industrie Deel 2.
5676: - Stichting het Wijnhuisfonds Zutphen. Veertig jaren. Verslag 1952-1967. Jaarverslag 1966.
7835: - Maehler
5298: - Van Rotterdam Charlois naar Rotterdam Pernis 1902-1977. Jubileumuitgave onder de vlam. Bedrijfskrant van Shell Nederland Raffinaderij BV en Shell Nederland Chemie BV.
8208: - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over het jaar 1957 uitgebracht aan de Verenigde naties ingevolge artikel 73 E van het handvest.
4978: - Thermion Nieuws. Nov-dec. 1935. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
17487: - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VII: De provincie Overijssel
17488: - Het vijftig-jarig bestaan van het Emma-Kinderziekenhuis te Amsterdam 1865-6 Mei- 1915
17489: - Gedichten van Johannes Immerzeel Jr. Tweede deel
18237: - Z.V.V. Be Quick. 85 jaar jonh. 1902 - 1987
8210: - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over het jaar 1960 uitgebracht aan de Verenigde naties ingevolge artikel 73 E van het handvest.
17551: - Dertiende Nijmeegse Studenten Almanak 1940-1941
17552: - Zevende Nijmeegsche Studentenalmanak 1935
6113: - Mixtamorfose. Gedenkboek Minerva 1974
8910: - Ruitersport. 2e Jaargang No. 1 - juni 1938- No. 7 December 1938
9047: - Die Gleichschaltung der Bilder. Zur Geschichte der Pressefotografie 1930-36
17477: - Jaarboek. Centraal Bureau voor Genealogie 2003. Deel 57 (NIEUW EXEMPLAAR)
17478: - Jaarboek. Centraal Bureau voor Genealogie 2004. Deel 58 (NIEUW EXEMPLAAR)
17479: - Jaarboek. Centraal Bureau voor Genealogie 2005. Deel 59 (NIEUW EXEMPLAAR)
4759: - Album E. Lousse. 4 delen
10673: - Oorlog en Vrede. Mapje met 5 platen
7755: - Pilote. Le journal qui s'amuse a reflechir. Quatrezieme annee no. 677-701 (et le numero special P.D.G.)
10686: - Bumkes aon 't spoor. Sporen uit de geschiedenis van de gemeente Kesteren.
4220: - Van twee kanten bekeken Ronny Delrue ontmoet Sigrid Adriaens
13057: - Les cahiers dus Jazz. 1994. No. 4. Jazz et litterature
14457: - Adreslijst van alle studerenden aan de Rijks-Universiteit te Groningen.
1867: - Gedenkboek IV Nutskweekschool voor onderwijzeressen te Groningen.1876-1882. Gemeentekweekschool voor onderwijzeressen 1882-1936
7670: - Foto Text Text foto. Synthese von Fotografie und Text in der Gegenwartskunst.
7928: - Olaf Gulbransson. Funfzig unveroffentlichte Zeichnungen. Herausgegeben von Alfred Mayer.
7930: - Jenny of de arme wees. Een verhaal voor de jeugd Uit het hoogduitsch.
6034: N/A - L'Anima illuminata , nella considerazione de beneficj di Dio : 2 vol in 1
17471: - Beperkte dienstregeling aanvangende 4 Augustus 1914
10151: - Nederlandsche Spoorwegen. Officiele Reisgids. Geldig van 17 Juli 1944 af.
7313: - Fotoboek Oud Hengelo. Verzameling van foto's enz. uit het verleden der stad geplaatst in het Hengelosch Dagblad in de jaren 1955-1957.
17729: - Verzameld Werk. Vertaald uit het Engels en ingeleid door Willy Courteaux. 11 delen in cassette. NIEUW IN FOLIE!
17731: - Almanak T.S.C. St. Olof 1973-1974
10741: - Zure regen. Zelf schade herkennen in de stad.Incl. losse bijlage Stadswandeling Amsterdam
7809: - Wortelmannetje gaat naar Elfenland. Verteld en getekend door B. Midderingh-Bokhorst.
5628: - Our home. The Verses in this book are written by Mrs. Sale Barker. Illustrations are by A.W. Cooper.
11889: N/A - Officiele Reisgids Zomerdienst 31 Mei - 3 Oktober 1959. Uitbreiding doorgaande verbindingen met Hannover en Munster.
2404: - Stadtisches Museum Haus Koekkoek Kleve: Katalog: Gemalde, Zeichnungen, Skulpturen und Kunstgewerbe
8762: N/A - Van Braam's Dordrechtsche Almanak, voor het jaar 1895
15802: - F.I.E.R.A. 1935-1995 XIIe Lustrum. Blikvanger.
17436: - Velhagen & Klasings Monatshefte. Jahrgang 1907/1908. 2. Band
8694: - Cinematheque. Revue semestrielle d'esthetique et d'histoire du cinema.
4487: - Staatsbladen van het Koninkrijk der Nederlanden over de jaren 1881-1890. Algemeen register
14408: - Overdruk uit: Oudheidkundige mededeelingen uit het Rijksmuseum van oudheden te Leiden. Nieuwe reeks IX 2 ( eigen maaksel foto's en beschrijving vondsten Grafveld bij Wageningen opgraving 1927)
3433: - Ceramica. Populair Vakblad voor de Ceramische Industrie en voor allen die belang hebben bij Ceramiek
17493: - Formules de médicamens usitées dans les différens hôpitaux de la ville de Paris. Avec leurs vertus, leurs usages et leurs doses
17491: - Helenius . Een portret uit de zeventiende eeuw
8174: - De Officio Sacerdotis, Qua Judicis Et Medici in Sacramento Poenitentiae Instructio brevis, in gratiam Et commodum Tyronis Theologi...
9283: - Corrente: il Movimento di Arte e Cultura di Opposizione 1930-1945.
9284: - De Koningin-Moeder 1879-1929. Gedenkboek ter herinnering aan den zeventigsten verjaardag en het vijftigjarig nederlanderschap van Hare Majesteit.
14455: - Cantiques du Pere de Montfort.
3624: - Ruilverkavelingen in het Rivierengebied.Tweede druk
11990: - Orde van Dienst voor de afscheidssamenkomst van Lt.-Kolonel A.M. Bosshardt in de Ronde Lutherse Kerk te Amsterdam op donderdag 8 juni 1978 om 19.30 uur. Programma.
11986: - Cropp. Katalog Izdelkov. Catalogue of products
17874: - De theaters van The theatres of Herman Hertzberger
12766: - Tempus Arti. Route actuele kunst Nederland en Belgie.14/6 > 14/9/03.
17154: - Klimsch's Jahrbuch Band. Band XIII, 1907-08 .Technische Abhandlungen und Berichte uber Neuheiten aus dem Gesamtgebiete der Graphischen Kunste
17153: - Klimsch's Jahrbuch Band. Band 14, 1914.Technische Abhandlungen und Berichte uber Neuheiten aus dem Gesamtgebiete der Graphischen Kunste
7436: - 100 Jahre Bayernhafen Regensburg. 1910-2010.
1870: - Country: Crafts, Cooking, Decorating, Flowers.
5468: - Modern Mushroom Growing. Instructions for obtaining increased crops by the use of Champion Mycelium-Marvo, the best pure culture sterilized Mushroom Spawn.
5836: - Gemeente Lichtenvoorde. In en uit 1979
1910: - Vondsten uit de Leie te Deinze
11628: - De St. Janskerk te 's-Hertogenbosch (24 planches en phototypie montrant des vues generales et details de l'edifice)
7812: - De nieuwe Notre Dame. De school die er toch kwam.
13999: - Parochie Castenray 50 jaar. 1933-1983
4228: - De Praagse Golem. Joodse verhalen uit het getto.
5271: - Photographic Abstracts 1942-1945. Vol. XXII-XXV
9033: - In het zicht van de toekomst terugkijken. 50 jaar professioneel welzijnswerk in Nijmegen.
10714: - Verslag van het voorgevallene op de Nederlandsche rivieren in den winter van1928 op 1929.
4818: - Nederlandsch magazijn ter verspreiding van Algemeene en Nuttige Kundigheden. 1834
14294: - Sacrorum Bibliorum Vulgatae Editionis Concordantiae, Ad Recognitionem Ivssv SixtiV. Pont. Max. Biblis Adhibitam Recensitae Atqve Emendatae a Francisco Lvca Theologo
16681: - Nederland's Patriciaat 69e Jaargang 1985
16677: - Nederland's patriciaat 74e jaargang 1990.
2408: - The surprising Dutch. The remarkable role of the Netherlands industry in the world.
4824: - Van gestoofde tulpebol tot gepocheerde tarbot.
8904: - La Jeune Fille et Le Conseiller des Familles. Publie sous la Directio de Mme La Comtesse de Travanet. Trente-Huitieme Annee.
12121: N/A - Grond-Regels der Grieksche Taele Benevens eene verzaemeling van de voornaemste Fabels van Aesopus in dry Teelen, met aenteekeningen op idere Fabel etc.
13058: - Les cahiers du Jazz. 1995. No 9.
2134: - De vormgeving van ons dagelijks leven. Neerlands Volksleven jaargang 33 nr. 4.
13524: - Union Deutscher Jazz-Musiker. Gruppen
3313: - Europeesch Museum van schilder- en beeldhouwkunst, voorstellende de beroemste schilderstukken en beelden uit de eerste Kabinetten van Europa 8 delen compleet
5959: - Verzameling van Reglementen en Besluiten betreffende de Buitengewone Riviercorrespondentie en andere Voorzieningen in geval van IJsgang en Watersnood voor Gelderland.
5064: - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Ubbergen. Tekst en kaarten
11162: - Het adresboek van Oosterbeek, Doorwerth, Heveadorp, Wolfheze. Incl. Plattegrond Oosterbeek
11163: - Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven. 1939
1117: - Wereld-Atlas, De Kindervriend/patria
11155: - Adresboek van de Gemeente Wageningen 1937. Samengesteld naar officiele gegevens.
11157: - Groninger adresboek 1968. Officieel Groninger adresboek 1968. Namenlijst van gezinshoofden en inwonenden boven 25 jaar. Beroepenlijst en bekende leveranciersin diverse branches. Alfabetische Stratenlijst. Bewoners van woonschepen en woonwagens vindt U aan het eind van deze stratenlijst.
14299: - De werken van den kanunnik C. von Schmid, aanbevolen door wijlen Monseigneur F.J. de Vree. Op nieuw vertaald naar de laatste Hoogduitsche uitgave.
12684: - Kadastrale atlas 1832. Hattem. Tekst en Kadastrale gegevens . Compleet
17468: - Die Gesellschaft des Gottlichen Wortes 1939
17469: - Werktekenaars Expositie 89-90. Lettertekenen, werktekenen, grafische technieken, fotografie, ontwerpen, natuurtekenen, airbrush
4853: - Zeiss-Mikroskope Stative
16833: - DEUTSCHE KUNST UND DEKORATION. XLVII. Jahrgang. Heft VIII. Illustrierte Monatshefte für Moderne Malerei, Plastik, Architektur, Wohnungskunst und Künstlerische Frauenarbeiten.
8697: - Galina Ulanowa.
14854: - Moderne Bauformen. Monatshefte fur Architektur Jahrgang IV Heft 1-12
14680: - The New World Book of Zandbergens.
7682: - Pilote. Journal Qui s'amuse a reflechir. Treizieme annee No. 600-625
14259: - Haren. Van vroeger tot nu
4919: - Beeldende kunst uit Overijssel 1977. Deel 3.
2010: - Gedenkboek 1914-1950.
12654: N/A - Ons College Jaarboek 1954-'55
12656: N/A - Ons College jaarboek 1956-'57
6014: - Ons college jaarboek 1960-'61. Sint Petrus Canisius College Nijmegen
4606: N/V - Verslag over het Voorgevallene tijdens het Hooge Opperwater op de Nederlandsche Rivieren in den Winter van 1925 op 1926.. Met uitslaande platen (tabellen )
7773: - Rotterdam in honderd jaren. 1813-1913. Gedenkboek voor den jare 1913.
5931: - Kees van Lent, een mens met zorg. 1920-1995.
5966: - Der praktische Krauter-Artzt. Anweisung zur Kenntnis und richtigen Verwertung unserer volkstumlichsten Heilplanzen von Dr. med. Gruunfeld. Funfte unveranderte Auflage. Mit vielen schwarzen und farbigen naturgetreuen Abbildungen
15342: - Henry Moore; Sculpture and Drawings with an Introduction by Herbert Read
8837: - Joris Ivens. 50 jaar wereldcineast.
8839: - Aanleg en onderhoud van Gazons en Sportvelden.
8834: - Meccano. Handleiding voor uitrusting. No. 0.
7312: - Weesp als watersportoord aan de romantische Vecht. Watersportkaart Uitgeve Gemeente Weesp.Met uittreksel van binnenvaart-reglementen op rijm.
17189: - Zeitgenossische Kunst II Contemporary Art II 2. Dezember 2017 Koln. Lempertz Auktion 1100.
4284: - Linz am Rhein und seine Umgebung Ein Fuhrer
17418: - Lempertz 1845. Sammlung Klaus J. Jacobs. The Klaus J. Jacobs Collection 16. November 2017. Auktion 1102
17417: - Aus dem Kunstbesitz des verew. Herrn Dr. Martin Schubart. II. Glasgemälde, Porzellane, Antiken, Möbel, Bücher, Farbstiche und Schabkunstblätter..
4769: - Ons Oude Wilhelmus
11672: - Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 5B Ministers- en Kabinetscrises, voorbereiding terugkeer (Staten-Generaal, Militair gezag, vertrouwensmannen). Punten J en O van het enquetebesluit. Bijlagen.
10981: - Fotoboek over Nijmegen. Foto's Jan van Teeffelen
8487: - Met rooie oortjes en vochtige ogen. Het Nederlandse kinderboek door de eeuwen heen. Catalogus van de kinderboekententoonstelling in het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem . 4 Augustus tot en met 22 oktober 1989.
12671: - Macchine per la terra/Machines for the Land. Immagini e riflessioni sull'agricoltura nel '900/Images and Reflections on Agriculture in the 1900s.
1634: N/A - Repertorium betreffende nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst
2292: - The Swedish Match Company. General Staff rules for India.
2287: - Theatre Complet de J. Racine, precede de la vie de l'auteur.
12308: N/A - M. Tullii Ciceronis Opera quae supersunt omnia ac Deperditorum Fragmenta recognovit et singulis libris ad Optimam Quamque Recensionem.
7338: - Naamloze vennootschap 'De Vlamovenstraatklinker Gevestigd te IJsselstein.
11982: - Orcamento Geral e Propostas de Lei da Receita e Despeza do Estado para o Exercicio de 1875-1876
17467: - Tussen de rails. Deze maand Nijmegen. Maandblad voor de Nederlandsche Spoorwegen 9e jaargang Nr. 12. Treinexemplaar
5738: - Historie in woord en beeld.1938-1939 1e jaargang Nr. 1 t/m 6 . 2e jaargang Nr. 1 t/m 6. In Cassette.
5036: - Academie voor de streekgebonden gastronomie. De Aardbei. samengesteld door auteurs en medewerkers. Mededelingen en verzamelde opstellen. Driemaandelijks Tijdschrift. 10e Jaargang Nr.40- studienummer. December 1992.
6688: - Wateringen
6735: - La Panorama. La Journee de la Parisienne par Reutlinger. Paris qui s'amuse. No. 4.
3135: - Wolgang Schmitz Rijnwerk / Waalwerk Rheinwerk / Waalwerk De rivier tussen Duisburg en Nijmegen tekeningen 1984 - 1987
6013: - Ons college jaarboek 1961-'62. Sint Petrus Canisius College Nijmegen
6009: - Sex in Design
5230: - ALMANACH HACHETTE 1988. Petite Encyclopedie Populaire. Les plus belles pages depuis 1894.Presente par Jean-Loup Chiflet.
7278: - Feestgids Gouden Jubileum der Koninklijke zangvereniging Roermonds Mannenkoor. 5,6,7,9,12 juli 1930, 1880-1930.
6235: N/A - Souvenir Den Haag - Scheveningen
11918: H.S. - Geschiedkundige bijzonderheden over Vlymen. Aan den zeereerw. heer Antonius Jacobus van der Pas sinds 1888 pastoor van Vlijmen wordt dit boekje op zijn gouden priesterfeest eerbiedig opgedragen door den schrijver.
12517: - Manuscrits autobiographiques de Sainte Therese de l'Enfant Jesus
11994: - Gedenkboekje 50 jaar Afsluitdijk. Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst. 1932-1982.
7329: - Ter herinnering aan den Nationaal-Historischen Optocht gehouden te 's-Gravenhage op 5 September 1913.
5200: - Annual of Dutch Advertising/ Reclame Jaarboek Art Directors Club Nederland.
6747: - Guide de Walcheren. Publie par l'Association 'Walcheren-Attractions' etablie a Middelbourg.(Hollande)
6749: - Gedenkschrift Menno Baron van Coehoorn. (reprint van 1772-uitgave)
10982: - Wienand Dental A.G. Die Formen der Wienand Zahne. Katalog uber kunstliche Zahne der Wienand Dental
13693: - The Witkiewicz Reader.
9260: - Engelbestierder. Godvruchtige oefeningen, Litanien, H. Kruisweg, Rozekrans en andere godvruchtige gebeden
9261: - Histoire des variations des eglises protestantes, par Messire Jacques-Benigne Bossuet, Eveque de Meaux, Conseiller du Roy en les Conseils, ci-devant Precepteur de Monseigneur le Dauphine, Premier Aumonier de Madame la Dauphine Tome Premier
11937: - Sugar reference book and directory. 1932-33. A handy volume of facts and figures useful to those engaged in the production , refining, transportation, purchase or sale of sugar or sugar house equipment and supplies
11622: - Statuta, quae pro regimine archidioecesis Ultrajectensis publicata fuerunt a 1a die mensis Maji 1853 ad 1um Julii 1860
6478: N/A - Paris en Helene Treurspel
12519: - Initiation a la pratique de la theologie. Introduction, Pratique, Dogmatique I, Domatique II, Etique
17388: - Repertorium betreffende Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. (voornamelijk van tijdschriftartikelen) (1941-1950) Deel III
12963: - Bibliotheque Raphael Esmerian. Deuxieme Partie. Reliures de quelques ateliers de XVIIe siecle. Livres en divers genres des CVIIe et XVIIIe siecles.
4670: N/V - Catalogue des Anciennes Porcelaines tendres de Chantilly. Tasses, Assiettes, Jardinieres, Rafraichissoir, Bonbonnieres, Soupieres, Pots, Sucriers, etc. Collection Frederic Halinbourg.
13683: - Eenvoudig en vlot Engels spreken en begrijpen. (incl. 2CD's)
12521: - Koning's cursus Practische menschenkennis. Opleiding tot een goed menschenkenner door het bewust opnemen van uiterlijk herkenbare karakterteekens10 deeltjes compleet
6322: - Almanak der Cadetten en Hoofdcursianen voor 1928
11094: - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Apeldoorn .Tekst en Kadastrale gegevens plus 58 kaarten in luxe zwarte opbergmap
6424: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1980
17569: - Zeelandia. 75 jaar foto's, feiten en herinneringen. 1910-1985
14271: - Pieterburen. Gem. Eenrum.
7774: - 20 jaar W.I.M. Werkgroep Improvisatie Muziek. Eigentijds, eigenwijs en ongehoorzaam.
8909: - Ruitersport 1e Jaargang 1937-38. Juni 1937 No. 1 tm Maart 1938 no. 10. Incl. Bijlage van Ruitersport No 11 April 1938. Rijvereeniging Baarn 1928-1938.
10927: s.n. - Deutsche Leibeserziehung, Jahrgang 1940.
2829: - De Camera. Modern Fotografisch Tijdschrift. 16e jaargang.
7875: - 100 Jahre, 100 Bilder. Koln in 20. Jahrhundert
17268: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van bekende geslachten. 74e Jaargang 1990.
17270: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van bekende geslachten. 65e Jaargang 1980/'81..
12981: - Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis der Ned. Herv. Herv. Gem. te Apeldoorn en Het Loo.1899-1924
13405: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1907. Part I. With fourteen plates
14023: red. - Turks- extreem rechts .
14025: - Victor Hugo. 1793 (Diverse boeken in een band)
17282: - Genealogieen van bekende geslachten. 72e Jaargang 1988
3379: - China hemel en aarde. 5000 jaar uitvindingen en ontdekkingen.
9810: - Gedenkboek van het athenaeum en de universiteit van Amsterdam 1632-1932.(incl. facsimile van de inwijding)
5982: - Het leven van George den Eersten, Koning van Groot Brittannien, Vranryk en Yrland, beschermer des Geloofs, Keurvorst van Brunswyk Lunenburg enz: enz: enz: Behelzende zyne kloekmoedige Onderneemingen en gelukkige Uitvoeringen, in zyne Regering voorgevallen, en andere merkwaardige zaaken verscheeide Koningryken betreffende. Tweede Deel.
8087: - Ontwikkeling der welvaartsmogelijkheden in Limburg.
4963: - Thermion Nieuws. Maart-April 1937. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
10947: - Zorg voor inmaak. Handboek voor het steriliseeren van voedingsmiddelen in het huishouden met de toestellen van de firma Weck.
7952: - Katholieken in karikaturen en cartoons. Spiegel van anderhalve eeuw Nederlands Katholicisme. Catalogus bij de tentoonstelling samengesteld b.g.v. 25 jaar Katholiek Documentatie Centrum
8411: - Fotoboek: Tiel, Zoelen, Kerk-Avezaath, Kapel-Avezaath en Wadenoyen. Met ca. 325 oude foto's en prentbriefkaarten.
2496: - Rapport inzake Landbouw en Veeteelt in de Provincie Utrecht, door eene daartoe benoemde commissie uitgebracht aan het hoofdbestuur van het genootschap voor Landbouw en kruidkunde te Utrecht.
14063: - GUide du jaZZ en Ile de France.
15381: - Het Gildeboek. Ve Jaargang Aflevering 3. November 1922. Orgaan van hart St. Bernulphusgilde.
9165: N/A - AKU-RESEARCH De N.V. Onderzoekingsinstituut Research van de Algemene Kunstzijde Unie N.V.
4013: N/V - Een Beeld van een Boekhandel. In Utrecht in Beeld.( Genummerd exemplaar 145)
4070: - 75 jaar christelijk onderwijs Oudleusen 1911-1986
6584: N/A - Provinciaal Blad van Gelderland. De jaren 1823, 1827 (2x) 1831, 1832, 1835,1836, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1847, 1867 , 1872,, 1920, 1921, en 1922. Prijs is per jaargang
6589: N/A - Register op het Provinciale Blad van Gelderland. Over de Jaren van enmet 1815, tot en met 1825. jaargang 1825
11154: - Adresboek van Winterswijk 1964. Incl. losse toeristen-wandelkaart
9838: - Studien uber die Sterilitat/ Investigations on Sterility/Etudes sur la Sterilite/ Studi sulla Sterilia. Berichte aus dem 1. Europaischer sterilitats Kongress/ Proceedings of the first European Congress on sterility/ Comptes rendus 1er Congres Europeen sur la Sterilite/ Atti 1 Congresso Europeo sulla Sterilita.
12560: - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Wehl. Tekst en kadastrale gegevens. Incl.losse kaarten compleet.
17198: - Heemkundige Kring Jan uten Houte 1947-1977.
6268: - Archivos do Jardim Botanico do Rio de Janeiro - Volume IV
12060: - Twaalf oefeningen voor de Maandelijksche Afzondering of Recollectie ten gebruike van religieuzen.
4308: N/V - Dordrecht. Heruitgave van een beschrijving uit 1841
10141: - Officiele Reisgids der Nederlandsche Spoorwegen 5 mei 1941 af.
8112: - 25 jaar Woningstichting Rivierengebied 1968-1993
10144: - Officiele Reisgids der Nederlandsche Spoorwegen geldig van 12 januari 1942 af.
17152: - Klimsch's Jahrbuch Band. IV 1903.Technische Abhandlungen und Berichte uber Neuheiten aus dem Gesamtgebiete der Graphischen Kunste
5963: - Gids voor de parochie vande H. Catharina te Nijkerk.
5960: - Ecuador. A la sombra de los volcanes
6425: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1975
6426: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1976
10744: - Votre Peugeot 504. 504 L et GL depuis modeles 1969
4382: N/V - Ruimschoots ruimte in de regio. Zwolle
2133: - Regiotaal. Mozaiek van Geldersse dialekten
2122: - Molenstudies. Bijdragen tot de kennis van de Nederlandse molens
5433: - Universiteit van Indonesie. Gids voor het academiejaar 1949/1950.
5493: - Indische wetteksten
5520: - International Rubber Studdy Group. Summary of Proceedings of the Twelfth Meeting Monrovia, 17th-21st October 1955 with short review of first eleven meetings.
17745: - HEGEL-JAHRBUCH 1986.
7931: - De Amateur-Photograaf. Handleiding voor amateurs. Geillustreerd
9176: N/A - Schiedam. Dit boek werd uitgegeven ter gelegenheid van het 725-jarig bestaan van de stad Schiedam in opdracht van het gemeentebestuur
11440: - Historisch Handboekje van den Bijbel. (stempelband met wapen van Amsterdam)
15957: - The Four Seasons. Landscapes in Russian Paintings
2942: - De Trek naar het zuiden. Gebouwen van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
1809: - Le Livre d'heures des ames pieuses recueil de prieres a l'usage des personnes du monde
18090: - Proverbi Sardi
3650: - Maandblad van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap De Nedelandsche Leeuw. Jaargang 1914-1933.
17871: - Yuzen Dyeing . Kyoto Shoin's Art Library of Japanese Textiles.Volume 5
9630: - P.A. de Genestet. Eene Bloemlezing verzameld en gerangschikt door A.W. Stellwagen.
9636: - Studenica.
9740: - Official Directory of Rotary International. 1961-62
7444: - The world is our Oyster. 150 Years of Hapag-Lloyd. 1847-1997.
2867: - Nijmeegs Zilver. 1400-1900. Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen.
2870: - Union-hockey Nijmegen 50 jaar. 1932-1982
17600: - Gen. Magazine voor familiegeschiedenis.Jaargang 21 Nummer 1 t/m 4 2015
17602: - Lempertz 1845. The Twinight Collection II. Royal Porcelain from Berlin, Vienna and Sevres. Berlin 6. April 2019 Lempertz Auktion 1128
17603: - Lempertz 1845. Moderne Kunst. Modern Art 1. Dezember 2017 Koln. Lempertz Auktion 1099
17604: - Lempertz 1845. Photographie. Photography 1./2. Dezember 2017 Koln. Lempertz Auktionen 1098/1100
17605: - Lempertz 1845. Schatze einer niedersachsischen Sammlung 16. November 2018 Koln. Lempertz Auktion 1117.
3373: N/A - De Leidsman der Jeugd Vaderlandsche Historie Achtste deel
5466: - Spiegel der Historie. Maandblad voor de geschiedenis der Nederlanden. 1: De vroegste bestuursgeschiedenis van Amersfoort en de stadrechtverlening van 1259. 2:Het Doorluchtig Huis van Bergen op Zoom. 3: Duizend jaar Urk. 4:Het Huis te Wedde. 5:De afstammelingen van Juliana van Stolberg tot aan het jaar van de Vrede van Munster, 6: Venlo, 625 jaar Stad.7: Culemborg 650 jaar Stad. 8: Cranenbroek bij Alkmaar
14046: - Helinivm. Revue consacree a l'archeologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duche de Luxembourg. VI 1966
7426: N/A - Ter herdenking van een halve eeuw Proefstationsarbeid 1887-1937
7273: - De ondergand van de Tilburgse textielindustrie. Cassette met 5 delen: 1. Geschiedenis en ondergang, 2. De familie-eigendom, 3. 't fabriek: uitbuiting, onderdrukking, verzet. 4. De levensomstandigheden. 5. De sluiting van de wolfabrieken. 6. De gevolgen voor de textielarbeiders.
17771: - Waffenauktion 339 / 16. bis 18. Juni 1994 / Bedeutende Waffen- und Militaria-Aktion: Sammlung Zollikofer Schloß Altenklingen. Sammlung Raimond Ernst. und andere in- und ausländische Sammlungen
17586: - Genealogie. Tijdschrift voor familiegeschiedenis. Jaargang 11 (2005) t/m jaargang 17 (2011) t/m jaargang 19 (2013)
3555: N/A - God zy met U ! Een christelijk handboekje voor meerderjarige jongelingen en meisjes in beschaafde standen Tweede druk
17501: - Rampspoed
13970: N/A - Nederland's Patriciaat. 65e Jaargang 1980/81
4345: N/V - Armamentaria. Aflevering 8 .1973
2198: - De aanval op de zeven schepen
17791: - Max Schwimmer. Zehn Aquarelle.
17145: - A description of the small scale ordnance survey maps with spicemens (England, Scotland and Wales)
17794: - Phillips De Pury & Company: Contemporary Art Including Prints, Photographs & Multiples-December 13, 2004
7182: - Fiat 500 Station Wagon type 120. Operation maintenance specifications.
10142: - Officiele Reisgids der Nederlandsche Spoorwegen geldig van 20 juli 1941 af.
7272: - Feestgids ter herdenking van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Utrechtse Mannenzangvereniging. 1849-1949.
11844: - France, Italie, Allemagne, Pays-Bas. Octobre 1848
5901: - Elk zijn tijd. Tachtig jaar Huize Sint Joseph Hee l. Uitgegeven bij gelegenheid van het 80- jarig bestaan van Huize Sint Joseph.
7141: - Korte Uittreksels uit Merkwaardige Land- en Zeereizen.(los deel).
5603: - Rotterdam werkende stad. Gids voor vreemdeling en stadsgenoot.Grepen uit de geschiedenis, Stadsleven in een levende stad en voorts gegevens omtrent gastvrijheid, bedrijvigheid, ontspanning, vermaak, diensten, instellingen en andere nuttige of nodige onderwerpen
4684: M.C. - Light on the Path and Karma. With Notes and Comments.
16798: - Zie daar! Schetsen uit de portefeuille van Alexander V.H. Vier boeken in het leven / De visch en de mensch / Het geweten. Nieuwe Uitgave. Op steen gebragt door M.Bos.
18283: - De geschiedenis, een overzicht en de dagelijkse praktijk. PALINGTREK, Trammelant en Rijnlands trots.
1928: - Fries Zilver, 1e druk
7954: - Virgillius' Herderszangen. Naast den oorspronkelijken Latijnschen tekst. Metrisch vertaald door Mr. P.W. de Koning
13180: - Coda. Canada's Jazz Magazine. 15th anniversary issue. A special issue celebrating the genius of Louis Armstrong.
16641: - Pompeii. Tentoonstelling 26 september 1973 tot 13 januari 1974, Haags Gemeentemuseum
11397: - Sheppard's International Directory of Print and Map Sellers.
10412: - Milieuvriendelijk tuinieren op de vierkante meter. Gids voor het creatief benutten van plekjes rondom huis en in de tuin.
13522: - Les cahiers du Jazz. Revue trimestrielle 8. Etude du Free
4318: N/V - Eere-Tentoonstelling P. Dupont, in leven Graveur en Hoogleraar aan de Rijks Academie van Beeldende Kunsten.
6112: - Internationaal audio visueel experimenteel festival 1989. Catalogue including: Part one ave's fifth anniversary, special feature Australia, first appearance Australia, Media route. Part two, Short summaries. Part Three, free programme leaflet.
5969: - Compagnie Belge. D'assurances generales sur la vie. Les fonds dotaux et les survivances. 1824-1924.
14418: - Ausstellung HP Zimmer Arbeiten 1957-984. Austellungskatalog.
15821: - The New Yorker Album of Sports and Games; Cartoons of Three Decades
3497: - Groot Lexicon van eigennamen. De spelling en identificatie van 50.000 namen. Kramers Lexicon
8352: N/A - Amstedam aan zyne regenten
16832: - The Connoisseur: An Illustrated Magazine For Collectors Volume III (May-August. 1902)
9029: - Constructor constructiebouwdoos voor de jonge ingenieur.
7057: - Register van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Jaargang 85-94 1941-1950. I. Naamregister, II. Zaakregister.
12761: - Kadastrale Atlas Gelderland 1832.Hattem. Tekst en Kadastrale gegevens (kaarten los in bijlage)
17208: - Symposium ter gelegenheid bij het afscheid van Dr. V.G.H.J. Kirkels. 'Zorg voor de zwangerschap'.
17599: - Gen. Magazine voor familiegeschiedenis.Jaargang 20 Nummer 1 t/m 4 2014
17598: - Gen. Magazine voor familiegeschiedenis.Jaargang 24 Nummer 1 t/m 4 2018
17597: - Gen. Magazine voor familiegeschiedenis. Jaargang 23, nummer 1 t/m 4 2017
17596: - Gen. Magazine voor familiegeschiedenis. Jaargang 22, nummer 1 t/m 4 2016
5789: - Country Australia. The land and the people.
10109: N/A - Hoe een gebied in kaart wordt gebracht
10126: N/A - Eijkelkamp Equipment for Soil Research B.V. / Apparatuur voor Bodemonderzoek. Algemene katalogus / general catalogue Uitgave 1979
10131: N/A - Onderrichting betreffende het Kaartlezen, het orienteren en het merken van het terrein.
6277: A. V. H. - Herfst-bladen
9125: - Leeuwarder stadsbeelden uit de dertiger jaren.
17979: - Schatzkammer der Revolution. Russische Kinderbücher von 1920-1935: Bücher aus bewegten Zeiten.
12375: - Romanciers du XVIIIe siecle. Tome II. CREBILLON FILS - DUCLOS - CAZOTTE - VIVANT DENON - LOUVET - BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. SADE - SENAC DE MEILHAN.
6482: N/A - Nederlandse Industriele Gids 1948
6254: - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Deel I. Samengesteld met medewerking van het departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken. Vijfde oplage.
6066: N/A - Brugse volkstypen Tekeningen van Emile Renders
13013: - Les cahiers du Jazz No.11
4486: - Bijdragen en Mededeelingen Gelre Deel X.
17340: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van bekende geslachten. 66e Jaargang 1982
4957: - Thermion Nieuws. Mei-Juni 1936
10485: - The Netherlands Indies. Vol.III, No.3-4 June-August 1940. Bulletin of the Colonial Institute, Amsterdam.
10486: - Een eeuw R.K. Parochiaal Armbestuur in Nijmegen. 1857-1957.
16549: - Ons Technisch Maandblad. OTM Winternummer 1937
2848: - Deutscher Photokatalog 1962 / 1963. Herausgegeben von der Vereinigung von Grossisten fur den Photohandel e.V. VGP.
11634: - Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van arterieel vaatlijden van de onderste extremiteit
11643: - Wakken herdenkt: 1. Judocus Hondius kartograaf, 1563-1612. 2. De stichting van de Koninklijke Aloude Rederijkerskamer DE LELIR in 1688. 3. PETRUS JUDOCUS de BORCHGRAVE dichter-rederijker, 1758-1819.
13026: - Glenn Miller's Method for Orchestral Arranging.
15714: - A Numeracao Em Mocambique: Contribuicao Para Uma Reflexao Sobre Cultura, Lingua, E Educacao Matematica
7590: N/A - De Stem der Rede, bij de tegenwoordige Godsdienstwoelingen in Oud-Nederland Eene ernstige wenk aan alle Godsdienstige Gezindheden & Het Boekske, getiteld: De R.K. kerk in oud-nederland, enz. benevens de verdere hulpschriften, zonder vooroordeel, aan het gezond verstand getoetst
16357: - Diergeneeskundig memorandium. Handleiding voor bijzondere dieren.
17375: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten. 59e Jaargang 1973.
14157: - Roland. Almanak 67-68. Societas Studiosorum Noviomagensium Roland
5741: - Het Rijksarchief in Gelderland 1920.
13472: - Helinium (Helinivm), XII. Revue consacree a l'archeologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duche de Luxembourg.
3492: - Memoires du Grand-Admiral von Tirpitz.
17579: - Lempertz 1845. Kunstgewerbe/ Decorative Arts. 17. November 2017 Koln. Lempertz Auktion 1096
17578: - Lempertz 1845. Preussen Auktion/Prussian Sale. 6. April 2019 Berlin. Lempertz Auktion 1127
17577: - Lempertz 1845. Kunstgewerbe Highlights 17. November 2017 Koln. Lempertz Auktion 1096
17576: - Zundapp 1: Automatic-Mofa, Automatic-High Raser. Bedienung und Plege. 2: Ersatzteil Katalog. Automatic Typen 444. Motor Fahrgestel 1972. 3: Arbeiten am Zweitakt-Motor 50 ccm, Automatic, mit handbetagtigter Startkupplung Typ 249
18102: - Who's Who in Graphic Design. Profiles of more than 300 leading graphic designers from 46 Countries - Including 1500 illustrations.
16365: - Naor d'n Oove'. Steenfabrieken in de Neder-Betuwe en het westelijk deel van de Over-Betuwe. Met DVD.
13404: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1903. Part III. With ten plates
5265: - Dresden Sachsische Schweiz; Bohmisches Mittelgebirge und Lausitser Gebirge. Meyers Reisebucher.
7583: N/A - Den Kristelyken Vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen Deel I tot en met IV Deel IV in 2 stukken
4964: - Thermion Nieuws. Mei-Juni 1937. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
6095: J.M.J.F. - Quaestiones in rubricas et s.r.c. decreta, ad officia kalendarii fratrum minorum capucinorum rite peragenda Cura et studio V. P. Kalendaristae Provinciae Hollando-Belgicae. Superiorum permissu.
5920: - OBSERVATORIA - De astronomische instrumenten van MAHARAJA SAWAI JAI SINGH II in New Delhi, Jaipur, Ujjain en Benares.
5921: - Instruccao de ceremonias, em que se expoe o modo de celebrar o sacrosanto sacrificio da Missa, assim rezada, como cantada, conforme as rubricas do Missal Romano, decretos da Congregacao dos Ritos, e doutrina dos melhores authores. Por hum sacerdote D.C.D.M.
4945: - De Boerenbond Lunteren. 1908-1958
7568: - Het boek der uitvindingen, omgewerkt en verkort. Met vele houtgravuren.
3925: N/A - FOURNITURES GENERALES POUR L'AMEUBLEMENT.
9660: - Kramers' Geographisch-Statistisch-Historisch Handboek der geheele Aarde. Eerste en Tweede deel.
9353: - Oudegein en Het Gein. (Met platen in kleur)
18076: - Nederland's Adelboek, 21e jaargang 1923.
5273: - Gedenkboek van de Vereeniging Hendrick de Keyser. Oud-Hollandsche bouwkunst en haar behoud.
3612: - Fotoboek met meer dan 300 oude foto's, prenten en prentbriefkaarten van de Midden Betuwe. Met de dorpen: Echteld, IJzendoorn, Ochten, Eldik, Dodewaard, Hien, Wely, Opheusden, Kesteren, Lienden, Ommeren, Ingen, Eck en Wiel, Maurik, Rijswijk, Ravenswaay.
2402: - Bankieren in het hoog en het laag. De geschiedenis van de Rabobank Ubbergen 1919-1994
3047: - Magic Books from Mexico.
8957: - Esquire's Handbook for Hosts
18308: - VESTEUROPA FRIMAERKEKATALOG 2006 BIND 2 M-O
17458: - Over grenzen. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2012. Deel 66
18085: - Nederland's Adelsboek, 19e jaargang 1921.
8942: N/A - Therese par l'auteur Des realites de la vie domestique.
13259: N/A - Pop, Including Bird - The Chan Parker Collection
2207: - Biographien beruchtigter Schwarmer, Zauner, Morder, Mordbrenner und Strassenrauber aus dem achtzehnten Jahrhundert Sechster Band Zweiter Teil Enhalt Ferrandino
2208: - Biographien beruchtigter Schwarmer, Zauner, Morder, Mordbrenner und Strassenrauber aus dem achtzehnten Jahrhundert Siebenter Band Dritter Teil Enhalt Ferrandino
11847: - Les Pseaumes de David traduits en Francois avec une explication tiree des saints Peres et des Auteurs ecclesiastiques, tome Second
17585: - Negende Nijmeegsche Studentenalmanak voor het Academisch Jaar 1936-1937.
6287: - MON JOURNAL, 1908-1909
13001: - Annuaire du Jazz 89.
9362: - Nieuweschans,Oudeschans, Bellingwoude. Te voet, op de fiets, met de auto
9435: - Karnavalsvereniging d' Olde Waskupen 1955-1977.
9453: - Gemeente Kedichem
9445: - Almere vanuit de lucht. Met een voorwoord van Annemarie Jorrtisma.
9255: - Een 10 voor de 10-ers Een keuze uit wat er in het schooljaar 1967 is verschenen in de Nederlandse Schoolpers
9299: - De mens is stervende. Een ontmoeting met Erich Fromm.
9314: - Shirley Temple. The Real Little Girl And Her Own Honolulu Diary. Intimate glimpses of America's most famous little star, on and off the motion picture lot. Also the true account of her vacation days in Honolulu, exactly as written by Shirley Temple herself
2407: - Letterproef Monotype Lasercomp. Letrpf.
8540: - De Kleine Buijs. Natuurkundig schoolboekje
12993: - Hans en Jans zijn goede vrienden. Versjes van S. Franke
12892: - Geografisch-ladeskundliche Erlauterungen zur Topographischen Karte 1:50000. Eine Beispielsammlung fur Unterrichtzwecke landeskundlich und didaktisch erlautert. Lieferung 1.
7753: - Het Oude Nest. Contact- en Nieuwsblad van het Geslacht Sangers. 1976-1977.
7172: - Phaedri Qvi Svb Avgvsto Et Tiberio Vixit, FABULAE. Additae sunt Notae,
6216: N/A - Elegant Extracts from the most eminent Prose Writers Complete Series
2087: - Land van levende rivieren. De Gelderse Poort( nieuw)
5327: - Hoe maakt men..? Deel III. Damesmantels, haak- en breiwol, herenconfectie, herenhoeden, kunstzijde, koffers, lederwaren, regenkleding, rubberlaarzen, schoenen, tricot-kleding.
8048: - Het R.K. Bouwblad. Tweede Jaargang 1930-1931.Veertien Daagsch Tijdschrift voor Bouw- en Aanverwante bedrijven. Jaargang 2 Nummer 12 t/m Jaargang 3 Nummer 18.
3913: N/A/ - Marmer in Hellas. Van Steengroeve tot Kunstwerk.
16747: - Nederland's Adelsboek 50e Jaargang 1957 (M-Re)
16749: - Nederland's Adelsboek 44e Jaargang 1951 (Sa-Sp)
6727: - De vrede waarnaar wij streven.... Een rede van Dwight D. Eisenhower, President van de Verenigde Staten.
9069: - 9x Nieuwbouw. Sociale Verzekeringsbank
6753: - GBK/DE SCHANS. Kombinatienummer literatuur en beeldende kunst.
13041: - Jazz No. 2. Jazz Appreciation Society Booklet
17151: - Klimsch's Jahrbuch Band. X 1910.Technische Abhandlungen und Berichte uber Neuheiten aus dem Gesamtgebiete der Graphischen Kunste
4951: - Wie is dat?. Naamlijst van ongeveer 3000 bekende personen op elk gebied in het koninkrijk der Nederlanden (Nederl. Oost- en West-Indie) met biografische aanteekeningen, opgave hunner voornaamste werken, adressen, enz., enz. Tweede uitgave
18314: - Almede en Engelman van Horstell // Oostfriesche legende
5119: - Wegwijzer voor Zeeland Zak-Atlas met Plattegronden van de Provinciale steden voor Wandelaars, Wielrijders en Automobilisten
6422: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1978
6179: - Met een zuiver hart en een gelouterd verstand. Gedenkboek bij het tweehonderdjarig bestaan van de Zusters Franciscanessen van Oirschot.
4972: - Thermion Nieuws. Maart/April 1936. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
8764: N/A - Friesche Almanak voor het schrikkeljaar 1916. Officieele opgaven der Jaar- en Weekmarkten
4971: - In Memoriam. Rinse Colcama
16757: - Verhandeling over den alouden staat, de eerste bevolking en vroegste geschiedenis van Zuid-Holland, en de opkomst van eenige der eerste steden van dat gewest en deszelfs omstreken in het gemeen en van de stad Dordrecht in het bijzonder.
14154: - Sleeswijk's kaart van Zuid-Holland naar officieele gegevens bewerkt. Schaal 1:140.000
5398: - De Bergen op Zoomsche jaarmarkten en de bezoekers uit Zuid-Nederland. Voordracht, gehouden voor de Afdeeling Middeleeuwsche Geschiedenis van het XIIe Filologen Kongres der Wetenschappelijke Congressen in Vlaanderen te Leuven op Zterdag 7 April 1934.
17357: - Dit nieuw seizoen. Lente-Zomer-Herfst-Winter
5515: - Handbook on Netherlands New Guinea 1958
5516: - Kapok and its uses.
6428: - Bibliografie van in Nederland verschenen kaarten, 1982
17191: - Jaarboek 1995. Geschiedkundige Vereniging Die Haghe.
17346: - Waffenauktion II, 7. Oktober 1995, Waffen- und Militaria-Auktion, Antike und moderne Schusswaffen - Griffwaffen 17. bis 20. Jg. - Militaria Schweiz/Ausland
10337: - Historie van N.E.C. Nijmegen. 100. 15 november 1900-2000
2178: - Middelheim, openluchtmuseum voor beeldhouwkunst
2180: - Foto-Atlas Utrecht
2181: - Foto-Atlas Gelderland
2183: - Foto-Atlas Overijssel
5463: - Jaarboekje van den Provincialen Gelderschen, Provicialen Overijselschen en Stichtschen Boerenbond voor het haa 1913. Zestiende Jaargang.
16433: - Meilensteine - 125 Jahre Bayer 1863-1988
15962: - Das Geistige in der Kunst. Vom Blauem Reiter zum Abstrakten Expressionismus.
17005: - Bernanos : Essais et écrits de combats, tome 1
17004: - Andre Chenier. Oeuvres completes.
16997: - Thomas Mann. Die Romane (5 Teilen): Buddenbrooks, Konigliche Hoheit, Lotte in Weimar, Der Zauberberg, Josepth und seine Bruder, Doktor Faustus, Der Erwahlte, Bekenntnisse des Hochstaplers, Felix Krull.
16992: - Das Magische Auge: Dreidimensionale Illusionsbilder von Tom Baccei ( N.E. Thing Enterprises)
16993: - Das Magische Auge II: Dreidimensionale Illusionsbilder von Tom Baccei ( N.E. Thing Enterprises)
16988: - Chinese kunstschatten. Archeolochische ontdekking in de Chinese Volksrepubliek
16984: - Nederland's Adelsboek 17e Jaargang 1919 (A-D)
16987: - Nederland's Adelsboek 42e Jaargang 1949.(M_P)
16954: - Der Glaskasten. Erlebniswelt auf Schienen und Rädern.
16933: - ELEKTRONIK 2. Teil: Industrieelektronik - Elektronisches Steuern, Regeln, Messen.
8748: N/A - HRevolutie In dialoog over de ontwikkeling van mens en organisatie
16710: - Nederland's Adelsboek 43e Jaargang 1950 (Q-R)
16711: - Nederland's Adelsboek 47e Jaargang 1954 (A-C)
16712: - Nederland's Adelsboek 52e Jaargang 1959.(Su-Z)
16709: - Nederland's Adelsboek 46e Jaargang 1953
14446: - Helinium (Helinivm),XX Revue consacree a l'archeologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duche de Luxembourg.
14447: - Helinium (Helinivm),XVI Revue consacree a l'archeologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duche de Luxembourg.
11298: - Nederland's Patriciaat. Genealogieen van bekende geslachten. 87e Jaargang 2006.
6483: N/A - Bulletin des Lois no. 241 - 258
14533: - Algemeen Adresboek voor de stad Nijmegen en omliggende dorpen. 1963. Naar officiele gegevens bewerkt en bijgewerkt tot 1 juli 1963
4839: - Uit de school geklapt. Feestuitgave van de academie van het St. Carolus-Borromeus- College te Helmond, bij gelegenheid van de plechtige inzegening van het nieuwe schoolgebouw op 14 april 1926
7570: - Holland, and the origins of yachting.
10145: - Officiele Reisgids Nederlandsche Spoorwegen. Geldig van 4 Mei 1942 af.
4543: - ZO is het gebeurd. 20 jaar historische visies op de Tweede Wereldoorlog in ZO-Azie
3291: - Aventuras de Gil Blas de Santillana. Nueva edicion. Tome I y Tome II.
15430: - Honda SH50 Scoopy Instruktieboek.
5992: - Irvine New Town Plan. (incl.map)
13908: - Homo Dialogicus.Uitgegeven bij gelegenheid van het afscheid van R.H. Samson als hoofddirekteur van de N.V. ICU
4697: N/V - Filmfestival Rotterdam. 21 st. January 23 - february 2 1992. Catalogus
6773: - Islo-serie. Vliegtuigvoortstuwing 1. Samengesteld door het Instituut voor Luchtvaartonderwijs N.V.No. 3.
6771: - Geldersche Volks-almanak voor het jaar 1835. Eerste Jaargang, Derde druk.
6772: - Geldersche Volks-almanak voor het jaar 1836. Tweede Jaargang.
18368: - Platenatlas behoorende bij Architectonische samenstellingen. Beknopt leerboek voor middelbare technici.
6763: - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1862
6766: - Warmwater-apparaten omvattende: warmwater-reservoirs voor alle doeleinden. Catalogus no. 1 Inventum
6269: - Winterkamer bloemtuin. Aanwijzing van de fraaiste bloemheesters, bloemplanten en bolgewasse, die gedurende den winter bloeijen, zoo in den kouden grond, als in de oranjerie en broeikassen.
14621: - Hutspot, Haring en Wittebrood. Tien eeuwen Leiden, Leienaars en hun feesten. (compleet)
4918: - Beeldende kunst uit Overijssel 1975. Deel 2
4495: N/V - Bulletin Officiel Du Touring Club de Belgique. 1910
3374: N/A - De Leidsman der Jeugd Vaderlandsche historie Negende deel
4875: - Round The Coast. An Album of Pictures from Photographs of The Chief Seaside Places of Interest in Great Britain And Ireland.
16427: - Selbstgemacht mit Bosch
13501: - Palaeohistoria. Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae XVII. 1975
13500: - Palaeohistoria. Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae XX. 1978
13499: - Grundriss der Differential- und Interal-Rechnung mit Anwendungen. !. Theil. Differential-Rechnung mit 69 Figuren im Texte
9303: N/A - Ons College jaarboek 1956-'57 (Canisius College)
8192: - Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij. 29e jaargang. Aflevering 6,7,8, 9 en 11.
8193: - Zeven dalen, zeven verhalen. Over de bronnen van Twente.
13136: N/A - Musiker Handbuch 82-83
6821: - Lettres d'Eusebe Philalethe a M. Francois Morenas Sur son pretendu Abrege de l'Histoire Ecclesiastique de M. Fleuri.
5882: - Deutsche Chroniken und andere Geschichtsbucher der Mittelalters/ Monvmente Germaniae Historica inde ab Anno Christi Qvingentesimo Vsqve ad AnnVm Milesimvm et Qvingentesimvm.
11704: - Adresboek van Utrecht en aangrenzende gemeente (gedeelt.) Jaargang1937
17215: - Lourdes was mijn hemel! Speciale uitgave van Assumptie
6945: - Cruydenborgh
11853: - Acte du Congres de Vienne, ou Operations Politiques des Souverains Allies pour la Paix de l'Europe.
14290: - Internationaal Gedenkboek. Herinnerings-album voor Dames.
8146: - Two Disciplines, one cup. Experiments in art and research. Honours Programme ART and RESEARCH 2009-2010. University of Amsterdam-Gerrit Rietveld Academie.
2270: - Prosateurs Francais du dix-neuvieme siecle
4314: N/A - De Zuidelijke Veluwezoom Wageningen-Arnhem-Dieren
11671: - Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 5C Ministers- en Kabinetscrises, voorbereiding terugkeer (Staten-Generaal, Militair gezag, vertrouwensmannen). Punten J en O van het enquetebesluit. Verhoren.
2191: - Geldersche Volks-almanak voor het schrikkeljaar 1840
2193: - 1000 jaar parochieleven St. Catharina Heusden
4641: - Lanka Mahila Samiti (affiliated to the associated countrywomen of the world) 1930-1955
11806: - Gids. Model-steenkolenmijn Daelhemerberg, Valkenburg (L). De grootste wetenschappelijke bezienswaardigheid van Valkenburg.
12207: - Nijmegen zoals het was, werd en is. Waalstad voor en na 1944.
11981: - A la memoire de Victor Pecqueur 1888-1946. Mort pour la France
11647: - De Verbeelde Wereld. Globes, atlassen, kaarten en meetinstrumenten uit de 16de en 17de eeuw.
10747: - Korrie Besems. Fotowerken. 9 april-16 mei 1992. Ado Gallery Antwerpen
10749: - Dorpen aan de rivier. Verhalen uit de voormalige gemeente Lith. (incl, bijbehorende CD-rom)
9267: - Kyoto National Museum. Catalogue.
10147: - Officiele Reisgids Nederlandsche Spoorwegen. Geldig van 13 Juli1942 af.
10143: - Officiele Reisgids der Nederlandsche Spoorwegen geldig van 6 october 1941 af.
10149: - Officiele Reisgids Nederlandsche Spoorwegen. Opheffing Zomertijd op 2 November 1942. Zie voor wijzigingen hierdoor Aanvullingsblad 1 in dezen Reisgids. Geldig van 2 November 1942 af.
12730: - L'Atoll. Ille annulaire des mers tropicales, constituee par des recifs coralliens entourant une lagune centrale, le lagon
9402: - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst. Jaarboek 1919.
4163: N/A - Vriendendienst. 60 jaar Stichting Vrienden van het Legermuseum.
2851: - 25 Jahre Schneider Optik. 25 Jahre im Dienste der Photographie. 1913-1938
3520: N/A - Beknopte geschiedkundige en plaatselyke beschryving der stad Zutphen en harer bevallige omstreken
12128: N/A - Chronos 16e Jaargang no. 1 t/m 26 18 september 1965 t/m 3 september 1966
16857: - Nederland's Adelsboek 1924, 22e Jaargang
13467: - INCUNABULA AND POSTINCUNABULA, CATALOGUE 239, ISSUED TO COMMEMORATE THE 125th ANNIVERSARY OF LUDWIG ROSENTHAL'S ANTIQUARIAAT, 1859-1984
17283: - Nederland's Patriciaat. Genealogieen van bekende geslachten. 75e Jaargang 1991.
17285: - Nederland's Patriciaat. 95e Jaargang 2016/2017.
5625: - Java, Wajang Purwa, Schaduwtoneel en Wereldbeeld. Winter '67-winter '68.Inleiding tot de tentoonstelling
8008: - Chronik der Schweiz.
18255: - Der Name der Freiheit 1288-1988. Aspekte Kölner Geschichte von Worringen bis Heute. Handbuch und Ergänzungsband zur Ausstellung des Kölnischen Stadmuseum in der Josef-Haubrich-Kunsthalle Köln.
18254: - Ein guter Nachbar ist ein edel Kleinod: Das Herzogtum Geldern im Spannungsfeld von Bündnis und Konkurrenz an Maas, Rhein und IJssel.
6138: N/A - Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen
2481: - The Assassination of Abraham Lincoln, Late President of the United States, and the Attempted Assassination of William H. Seward and Frederick W. Seward - Appendix to Diplomatic Correspondence of 1865.
6135: N/A - Almanak Societas Studiorum Reformatorum Lustrumjaar 1941
17554: - Zesde Nijmeegsche Studentenalmanak voor het jaar 1934.
6134: N/A - Almanak Societas Studiosorum Reformatorum 1940
8002: - Ruimte voor herinnering in de noordelijke Maas-Vallei. Visie op ontwikkeling en beheer van de noordelijke Maasvallei vanuit cultuurhistorisch perspectief.
17869: - Archief Total Design - PAM. Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers.
11616: - BROWN'S Stranger's Handbook and illustrated Guide to Salisbury Cathedral being a full Historical and Descriptive Account of the Building and Monument. With thirteen Engravings on wood
11854: - La Voix de Jerusalem.
11855: - Annulaire Diplomatitique de l'Empire de Russie pur l'Annee 1870. Diexieme Annee
4191: N/V - Enige Bijzonderheden uit Alkmaars Historie
16982: - Nederland's Adelsboek 10e Jaargang 1912.(A-B)
14171: - Yearbook Over Betuwe College 2007-2008
6090: - Kleine Preisliste Nr. 26a uber Mikroskope und Nebenapparate aus den Optischen Werkstatten C. Reichert Wien Budapest
6140: N/A - Almanak der Societas Studiosorum Reformatorum 1938
17345: - Waffenauktion A 11. und 12. September 1996. Sammlung M. Bischof, 1. Teil Osterreich 16.-19. Jh. SAmmlung von bedeutenden Faustfeuerwaffen .Harnische, Stangen- und Griffwaffen 15.-19. Jh. Antike und Moderne Schusswaffen, Militaria Scchweiz, Osterreich, Japanwaffen usw
10199: N/A - Coeurs Magnanimes Admirables Exemples de vaillance intrepide, genereuse et chretienne Offerts a la Jeunesse du XXe Siecle
16294: - Wanderwort 5 . De woorden en de dingen
16292: - Gemengd bedrijf. De verandering van het agrarisch landschap
6218: N/A - Jaarboek Tuinbouwtechniek 1966-1967
12582: - Duffel toen tot 1900
6330: - Zeiss' Microscopen. Catalogus voor Holland
6328: - Hij kwam, hij zag en overwon. Beste raadgever aan bezoekers van bruiloften en alle andere Feesten. Zonder dit boek geen plezier, door dit boek veel vreugde
13480: - Helinium (Helinivm). Revue consacree a l'archeologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duche de Luxembourg. II 1962
6567: N/A - Het woord als middel Honderdacht en veertigste Almanak 25ste Lustrum
1949: - Dif. Maakt het verschil. nr. 1
2863: - Early days of Berwick and its surrounding districts Beaconfield, Upper Beaconfield, Harkaway, Narre Warren and Narre Warren North.
16173: - Tentoonstelling Breitner. Ingericht door de gemeente Amsterdam
15825: N/A - College jaarboek 1950-'51
15826: N/A - Ons College jaarboek 1950-'51
16855: - De Tampon. Orgaan voor de leerlingen en oud leerlingen der School voor de Grafische Vakken Utrecht. Kerstnummer 1942. 23e jaargang, nrs 1,2 en 3.
16799: - Scherts en ernst uit de portefeuille van A. Ver Huell. Luim en Waarheid. Op het IJs. Is 't Waar of Niet? In den Rook des Tijds. Op steen gebracht door M.Bos.
1894: - Het Harrisburg ongeval.
12097: - De koophandel van Amsterdam, en andere Nederlandsche Steden naar alle Gewesten der Waereld. Eerste deel.
3416: - Stedelijk Van Abbe-Museum Eindhoven. De verzameling.
5130: - De veertiende december 1941 beslissende voor de toekomst van ons volk. NSB-brochure
5128: - Sint Antonius Missie Almanak voor het jaar 1951. Eenenvijftigste jaargang
5326: - Hoe maakt men..? Deel II. Aardewerk, behangselpapier, glas en kristal, haarden, houten meubelen, lepels en vorken, linnen, radiatoren, stalen meubelen, tapijten
6038: M.J.M.E. - Fables d'esope en grec, avec un dictionnaire de tous les mots, ou l'on trouve les themes des verbes les plus difficiles
17162: - Steyler Missionschronik 1964
13055: - Lional Hampton on tour. On the road.
15359: - Gedenkboek opening herbouwde Molenstraatkerk Nijmegen mei 1960.
8858: N/A - Bocholt und seine Schutzen
17593: - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Rozendaal. Tekst en Kadastrale gegevens.
13946: - De ware Jacobs. Uitgegeven bij het afscheid van Aad Jacobs (ING)
13942: - Bjornstjerne Bjornson's Bauernnovellen
13923: - Memoires de la princesse Caroline, adresses a la princesse Charlotte, sa fille. Publies par Th. Ashe, ecuyer. Traduits de l'anglais sur la 4e edition, ornes du portrait de la princesse Caroline. Tome premier.Tome deuxieme.
13918: - Verordnungsblatt fur die besetzten Niederlandischen gebiete jahr 1940. Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied jaar 1940. Deel 1. A. Chronologische Inhoudsopgave Deel 2. B. Inhoudsopgave, gerangschikt naar onderwerpen.
14102: - Jazz e cultura mediterranea: Atti del convegno, Roccella Jonica, 2 settembre 1983
14103: - Enamelled Porcelain of Modern Japan
9461: - De Rijnkanters. 1974-1999
6994: - Ruimtelijk ontwerpen en Archeologie. Een inspirerend boek over archeologie en ruimtelijke ordening, met ideeen, schetsen en praktijkvoorbeelden voor planvorming, vormgeving en ontwerp in bouwlocaties.
9520: - Technischen Feinmessgerate.. Mit Ubersichtstafeln.
16919: - Tijd voor sport. Bewegen, meedoen, presteren
10753: - Verhalen van Lent. Een veranderend landschap. (incl. CD-rom)
8936: N/A - Gelderland in Woord en Beeld Juni 1949 tot en met Augustus 1949
5360: - Festbuch zur Eroffnung des Historischen Museums.
5362: - Bouwen in de stad. 10 jaar nieuwbouw in de binnenstad van Den Bosch.
6332: - Ryazan: Monuments of Architecture and Fine Arts
16947: - Les trains des pays lointains - Chemins de fer des Amériques ( 1840 - 2006 ) [ Trains de légende ] -
12567: - On Managing Yourself.
11594: - Liber Amicorum voor Prof.Dr. C. Hilvering. Ter gelegenheid van zijn emeritaat als Hoogleraar Longziekten en Tuberculose een de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt.
16552: - Ansichten-Album von Elberfeld-Barmen, Remscheid, Solingen. Neu herausgegeben nach einer alten Vorlage.
16713: - Nederland's Adelsboek 36e Jaargang 1938.(L-R)
8968: A. H. VAN. - Uit de Gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de tweede helft der achttiende en het begin der negentiende eeuw.
9000: N/A - De Koninklijke Landmacht in Wederopbouw
17945: - Almanak T.S.C. St. Olof. 17e jaargang 1968-1969
16948: - La SNCF sur la voie de la modernité 1938-2000 -
16949: - Lokomotivführer - III. Abteilung: Der Fahrdienst
13063: - De l' Etat a la Nation : 1839-1989; 150 joer onofhangeg. Catalogue de l'exposition organisee a l'occasion du 150e anniversaire de l'Independance du Grand-Duche de Luxembourg 19 avril-20 aout 1989
6408: - Wat is de tijdgeest? Leerrede uitgesproken in den advent te Bamberg.
8255: - La Jeune Fille. Journal Hebdomadaire dirige par des femmes du monde. No 1. 1e Annee.Paraissant le Jeudi.Honore de l 'appui bienveillant de S.A.R. Mme la Comtesse de Flandre
10950: - Verslag van het eerste Nederlandsche congres voor lichamelijke opvoeding gehouden op 13,14 en 16 april 1939 te Amsterdam en 's-Gravenhage.
3354: N/A - Worms & Co Shipowners, ship agents etc.
2893: - Nijmeegse Gezichten. Vijfenzeventig Jaar Katholieke Universiteit.
4688: N/V - Gofilex film bv/Uitenbroek film bv. 16 mm Filmkatalogus 1987/1988
3564: - Machinery ...for.... Flax, Hemp and Manila Spinners, Rope, Twine and Thread Manufacturers, Linen Manufacturers etc, etc.
11762: - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks II
3914: N/A - Qin. De Onsterfelijke Keizer.
3916: N/A - Een munt voor Europa
2949: - Nijmegen, stad onder de keizerskroon
14242: - Groninger Volksalmanak Voor het schrikkeljaar 1848. XII Jaargang.(reprint)
14243: - Groninger Volksalmanak Voor 1849. XII1 Jaargang.(reprint)
15505: N/V - Tachtig jaar Stork.
16279: - Helmond's kasteel-geschiedenis in beeld
5318: - VVV Arnhem zestig jaar. 1905-1965.
5324: - Hoe maakt men..? Deel IV. Borstels, electrische apparaten, electrische geleidingen, emaille, gas, schoencreme, stofzuigers, stijfsel, verf, zeep.
12013: - Altijd gevechtsklaar. Het werk van den gronddienst der R.A.F.
1072: - De wereld volgens Blaeu. Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646
17448: - De wonderlijke avonturen van Jopie Slim en Dikkie Bigmans aan het strand
17144: - Klimschs Jahrbuch : technische Abhandlungen und Berichte über die Neuerungen auf dem Gesamtgebiet der graphischen Künste. Band XXII
13475: - Westerheem. Tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN). Inhoudsopgave XVI-XX, 1967-1971Jaargang XXII. No. 1, februari 1973 - No. 6, december 1973.
5350: - Register op het Staatsblad der Nederlanden, 1833-1842, met aanwijzing tevens der daartoe betrekkelijke bijzonderheden, mitgaders der administrative en executoriale maatregelen, in verband met de onderscheidene objecten van wetgeving, door de hoofden der ministeriele departementen, ter kennis van het publiek gebragt.
7567: - Ten einde iets homoseksueels uit een te zetten.. Documentatie. Studium Generale in samenwerking met lesbische en homostudies Katholieke Universiteit Nijmegen.
16458: - Arkitektur i Finland.
1645: N/A - Geschiedenis van Nederland.Registers
11614: - Waarheen het hart nog trekt. Gedenkboek uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van het Instituut Huize Ruwenberg te St. Michiels Gestel. 1852-1952.
5065: - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Rozendaal. Tekst en Kadastrale gegevens.
17725: - Oudheidkundig Jaarboek. 3e Serie van het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond. Zevende Jaargang 1927.
4106: N/V - N.A.G. Tentoonstelling. Publicatie ter gelegenheid van de landelijke Architectententoonstelling
14464: - Beuningen NU. Oog in oog met leden van de Fotogroep Ewijk.
6835: - Lloyd's War Losses. The Second World war. 3. September 1939 - 14. August 1945. Volume II. Statistics showing monthly losses of british, allied and neutral merchant vessels - Vessels posted at Lloyd's as missing or untraces - British, allied and neutral merchant vessels seriously damaged by war causes- British, allied and neutral warships and naval craft lost- vessels lost by mines or underwater explosions since the cessation of hostilities- vessels damaged by mines or underwater explosions since the cessation of hostilities.
16979: - Nederland's Adelsboek Jaargang 73 (1982) C-G
16978: - Nederland's Adelsboek 46e Jaargang 1953 (V-Z)
18248: - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Oosterbeek, Doorwerth, Renkum. Deel 1: inleiding, deel 2: Kadastrale gegevens
17732: - Almanak T.S.C. St. Olof 1971-1972
17733: - Bromfietscertificaat 650 theorievragen
12580: - Beatles Songbook. Contient presque toutes les chansons composees et jouees par les Beatles
6325: - Terugblik '40-'45. De Regeering besluit tot mobilisatie. Maandblad van de Documentatiegroep '40-45. 26e jaargang nr. 9/10
12467: - Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006
17831: - Elf tapijten, duizend-en-een verhalen.
16459: - Kunstambachten uit Ishikawa. Europalia 89 Japan in Belgium. Gent Sint-Pietersabdij Centrum voor Kunst en Cultuur 19.10-16.12.1989
6936: - Praemium Erasmianum. SMA cahiers 15
7083: - Benkiser sanitaire waterleiding-appendages. Catalogus no. 52. (alleen-importeur N.V. Yzerhandel Gebr. Van Campen, Nymegen).
5049: - Timeless. Het kleurrijke gebied van zwart en grijs
4285: - Fuhrer durch Manderscheid und seine Umgebung Geschicht u. Sagen aus alter Zeit
14416: - Paul Verlaine. Poemes.
16164: - Markus Lupertz. Belebte Formen und kalte Malerei. Gemalde und Skulpturen
17829: - Lidia Palumbi. Sculture e Grafiche/Sculpture and Prints. Vol. I
7453: N/A - Edelmetaal maandblad van de federatie goud en zilver
7454: N/A - Edelmetaal maandblad van de federatie goud en zilver
3908: - Flamminghi a Roma 1508-1608. Artistes de Pays-Bas et de la principaute de Liege a Roma a la Renaissance.
5814: - Waardige zaken. 14 Wonderkamers in Noord-Holland van beeldend kunstenaars.
6041: - Telelfoongids voor het telefoonnet Amsterdam. Deel I - Namenlijst. Het netnummer van Amsterdam is 020. Nagekomoen vermeldingen zie achter in deze Gids.
6055: N/A - 100 Years of Palestinian History A 20th Century Chronology
4448: - Bij het afscheid van de Leidse hofstee. Liber Amicorum aangeboden aan Mr. N.F. Hofstee bij zijn afscheid als secretaris van de Rijksuniversiteit te Leiden op 29 mei 1978.
3370: N/A - De Leidsman der Jeugd Tweede deel Eerste en tweede Afdeeling
3164: - Die Judische Welt von Gestern: 1860-1938; Text- und Bildzeugnisse aus Mitteleuropa.
3369: N/A - De Leidsman der Jeugd Eerste deel Eerste en tweede Afdeeling
9911: N/A - The Handy Atlas And World Gazetteer New Revised Edition
4567: - Librairie Sourget-Livres Precieux: Six Siecles De Patrimoine Bibliophilique 1250-1895. Catalogue De Vente a Prix Marques De Manuscrits Et Livres Precieux Disponibles a La Librairie Sourget, Classes Par Ordre Chronologique., Catalogue XXVII, Hiver 2003.
4981: - Thermion Nieuws. sept-oct. 1935. Uitgave van de Radiolampenfabriek Thermion N.V. Nijmegen.
17511: - Super de luxe. Supplement to century of progress . Trailer builders guide: Super de luxe stream line 1936 model.
17457: - Genealogie en de Canon. Deel II. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2009. Deel 63
16980: - Nederland's Adelsboek 56e Jaargang 1963
16977: - Nederland's Adelsboek 1952, 45e Jaargang
16974: - Nederland's Adelsboek 1913, 11e Jaargang (C-Go)
16976: - Nederland's Adelsboek 1951, 44e Jaargang (Sa-Sp)
16905: - Le livre de la Manufacture. Jaeger Le Coultre
16809: - Alles over uw scooter. Motorvademecum over Vespa scooter 125 cc.
16796: - Jeugd. Studenten Schetsen. Geteekend door: A.V.H. Op steen gebragt door: C.C.A.Last
14424: - Jan Vanriet. Biennale di Venezia. Comunita Fiamminga del Belgio.
14423: - Novaform zuigerveren prijs- en voorraadlijst Compressie en olieschraapveren.
2117: - 75 jaar varkensfokkerij in stamboekverband.
7847: - Bijlagen Marineblad 1913-1914.
7848: - Religion zwischen Gewalt und Beliebigkeit.
13401: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1905. Part I. With eleven plates
16470: - Verbeelding van verlangen I.
16467: - Postgeschichte am Niederrhein. Heft 1/87 Nr. 26
16465: - RHEINGOLD - Die Sammlung betriebsfahiger historischer Wagen.
10715: - Signal. Selection tiree de l'edition speciale du Berliner Illustrierte Zeitung/ Servant la propagande de guerre Allemande les annees 1940-1945. 1er Numero de Mars 1942 (Nachdruck)
10716: - Signal. Selection tiree de l'edition speciale du Berliner Illustrierte Zeitung/ Servant la propagande de guerre Allemande les annees 1940-1945. Avril 1940. No. 1 (Nachdruck)
8183: - La Hollande Industrielle.
8181: - Geschiedenis van het Crisisfonds voor Ontslagen Spoorwegpersoneel (Maart 1932-April 1936)
7953: - De toekomst der Nederlandse beschaving. Verslag van het Congres van 28-30 Augustus 1946 te Nijmegen, gehouden door Het Nationaal Instituut.
9322: - Pameran Terbuka 1989 Dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato Sabbaruddin Chik Menteri Kebudayaan dan Pelancongan
6669: N/A - Herinnering aan Maastricht
8287: - 1940-1945 Bevrijdingsmonument Hintham 1944-1994.
5996: - BIOGRAPHIE UNIVERSELLE, OU DICTIONNAIRE HISTORIQUE DES HOMMES QUI SE SONT FAIT UN NOM PAR LEUR GENIE, LEURS TALENS, LEURS VERTUS, LEURS ERREURS OU LEURS CRIMES. 12 delen in 6 banden
17143: - Klimsch's Jahrbuch. Eine Ubersicht uber die Fortschritte auf Graphischem Gebiete. Band III
17141: - Klimsch's Jahrbuch. Technische Abhandlungen und Berichte uber Neuheiten aus dem Gesamtgebiete der Graphischen kunste. Band XI.1911
9334: - Nouvelles de Florian
7050: - Amsterdamsch Advertentie Blad 1812. Advertentien, Aankondigingen en Verschillende Berigten van Amsterdam. nr. 31 t/ 52.
7776: - Nederland. Uitgegeven door de Mij. tot Expl. van Staatsspoorwegen 1915.
5279: - Port of Rotterdam. Chronicle.
4644: - Illustrated catalogue of Binder Twine Machinery manufactured by The Watson Machine Company
4645: N/V - De tooverbron
6799: - Jaarboek 2009. Deel 145. Publications de la societe historique et archeologique dans le Limbourg.
7286: - Heimatbuch des Kreises Viersen 1975.
3658: - Iovrnael ofte beschrijvinge vandereyse gedaen by den commandeur Dirck Albertsz Raven, na Spitsbergen, in den jare 1639, ten dienste van de E.Heeren bewinthebbers vande Groenlantse compagnie tot Hoorn1
15420: - Grote Land van Cuykse Gecombineerde Fokpaardendag van het Nederlandse Trekpaard
17475: - Jaarboek. Centraal Bureau voor Genealogie 2001. Deel 55. (NIEUW EXEMPLAAR)
17472: - Beperkte dienstregeling, aanvangende 3 september 1939. Op Hoog Bevel.
18309: - Det nye Osteuropa Frimaerkekatalog BIND 1 & 2
5584: - Tijdschrift voor Neerlands Indie. Negende Jaargang. Eerste deel
14074: - Gruppen & Musiker Verzeichnis. Union Deutscher Jazz-Musiker 1977.
14075: - Gruppen & Musiker Verzeichnis. Union Deutscher Jazz Musiker1978.
9074: - Politie Rheden. 1912-1987.
3376: N/A - De Leidsman der Jeugd Zevende deel Eerste en tweede Afdeeling
13811: - Pieter Spa's reize naar Londen, ter gelegenheid van het krooningfeest van Koningin Victoria.
6733: - Le Panorama. Nos jolies actrices photographiees par Reutlinger. No 1.
10275: - Messuhren, Feinzeiger, Messgerate. (Katalog)
4508: - Handleiding voor het onderwijs aan nijverheidsscholen voor jongens, zich bepalende tot technisch theoretisch onderwijs, aanpassend aan de nieuwe leerplannen. METAALBEWERKING. 11e herziene druk
11151: - Stratengids eilandengebied Curacao. Samengesteld door: Bevolkings-
11152: - Adresboek van Middelburg met een gedeelte van Koudenkerke en St. Laurens.
9377: - 't Is komn en goan. Christelijke School voor Mavo, Rijssen 1929-1989.
13012: - Les cahiers du Jazz 1994. No. 1
17210: - Ergens op de Brabantse heide...Bata Best
17211: - Vijftig-jarig bestaan der Gemeente Gasfabriek te Tilburg 1873-1923
17025: - The American Printer. Typothetae convention number. October 1930
9285: - Die Wanderheuschrecken in Usambara im Jahre 1903/1904, zugleich ein Beitrag zu ihrer Biologie. Mit 2 Textfiguren und Tafel XII und XIII von Prof. Dr. Vosseler in Amani.
14069: N/A - Palaeohistoria.Acta et communicationes Instituti Bio-archaeologici Universitatis Groninganae. XIX XIX Bis.
9869: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij. Verslagen 1936-1940
9870: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij. Verslagen 1916-1917-1918-1920
9871: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij. Verslagen 1941-1945
9872: - N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits Maatschappij. Verslagen 1931 t/m 1935.
17420: - Gedenkboek Nederlandsche Kaatsbond 1897-1937.
17422: - L'Italia. Descritta e illustrata. Visione cinematografica di 3000 fototipie.
2573: - South Pacific Enterprise. The colonial sugar refining company limited
2758: N/A - MOOD 09 Nieuwprijs 345 excl. Met CD-ROM
2759: N/A - Bestemmingen / Destinations
2764: - Nieuw Beijerland. Toen en nu. 1582-1984
4948: - Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde. Deel XIX. Zesde serie Deel I.
17526: - Vogelwelt Schleswig-Holsteins / Band. 5, Brutvogelatlas / Bearbeitet von Rolf K. Berndt, Bernd Koop und Bernd Struwe-Juhl
3813: N/A - 250 jaar St. Matthiasparochie, Oploo
3616: - Gids voor de bezoekers van Lochem en omstreken. Het ideale vacantie-oord in de Gelderse Achterhoek.
17459: - De genealogische werkplaats. Ethiek en methodiek van het onderzoek. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2013. Deel 67
12995: - Apeldoorn. Monument
5092: - Landbouwkundigemonografieen uit 1900. Margriet's advies aan de Nederlandse huisvrouw Mededelingenblad en verzamelde opstellen. Driemaandelijks Tijdschrift . 7de Jaargang Nr. 2.
18319: - Old Motopix Vol. 3. Km Lanciato - 1952-1953-1955.
7152: - Catalogus Plantarum Horti Academici Lvgdvno Batavi. Reprint in a very limited edition.
7118: - Amersfoort. Nieuwsblad Monumentenzorg en archeologie. Deel 1. 1985-1992
8464: N/A - 125 years Royal Haskoning 1881-2006
4158: - Agfa-Gevaert Sparte Grafische Systeme .Drupa '86
12129: N/A - Chronos 17e Jaargang no 1 t/m 16 17 september 1966 t/m 2 september 1967
14322: - De Waoterjokers. Een Grenzeloos Carnaval. 2011/2012.
3906: N/A - De doorbraak van de hoop. Mexico van 1810 tot 1910/ Le Creuset de l'Esperance Le Mexique de 1810 a 1910.
4415: - Gedenkboek N.C.B. 1883 1933 Uitgegeven Ter Gelegenheid Van Het Vijfitgjarig Bestaan Van Den Nederlandschen Cricket Bond
8993: N/A - Il disegno del mobile razionale in Italia 1928/1948
14305: - Parachutes, Aircraft Fabrics and Clothing (Technical Manual No. 1-440)
3022: - Nijmegen. Levensbeelden van Nederlands Keizerstad in het Kroonjaar 1955
12587: - Kruisen en Kapellen Sevenum.
17581: - Vierde Nijmeegsche Studenten Almanak voor het jaar 1932
18109: - El Botafumeiro. Estudios y evocaciones.
16830: - The Connoisseur: An Illustrated Magazine for Collectors Volume II. Jan-April 1902
4484: - Jaarboek 1917. Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaars
9351: - Een Herinnering. 1922-199775 jaar St Gerardus Majellaschool Broekland.
9376: - Het boek van Januske. Ons Beukske!
17009: - The American Printer. Vol.92 No. 6 June 1931
12341: N/A - Van kind tot kind... Geschiedenis van 100 jaar School met de Bijbel te Gameren 1906 - 2006 Met DVD
6187: - Papiermakers van de Veluwe. Samengesteld door Werkgroep van de cursus amateur historici uitgaande van de stichting Contact van Gelderse Ouheidkundige Verenigingen en Musea
5670: - Algemeene verzameling van Wetten, Decreten, Advisen van den Staats-Raad en Ministeriele Instructen, betreffende De Registratie, het Zegel, de Griffie, het Bestuur der Hypotheken, de Boeten, Kosten der Crimineele Justitie, Domeinen, de Regten van Garantie van Goud en Zilver, Octroyen enz. Vertaald en gedrukt op last van den Heere StaatsRaad, Intendant Generaal der Financien en van de Keizerlijke Schatkist in Holland. I. deel II. stuk. Bevattende alle wetten enz. op het Zegel en de Griffie
6389: N/A - Catalogus van een belangrijke verzameling Fraaie en zeldzame Boeken der 15-20e eeuw Verkooping 1-4 juni 1942 J.L. Beijers Antiquariaat N.V.
4885: - Kerstnummer 1934 van het Weekblad De Hond. Officieel orgaan van den Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland, van plaatselijke Kynologenvereenigingen en van Speciaalclubs.
4868: - The life and times of Tolstoy. Portraits of greatness.
4872: - Jaarboek Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten. 1951-1952, 1952-1953
2800: N/A - Rapport bestuursproblemen Zaanse agglomeratie
17057: - 50 jaar Willem II.
18121: - Thomas Mann im Urteil seiner Zeit. Dokumente 1891-1955. (Thomas-Mann-Studien. Herausgegeben von Thomas-Mann-Archiv der eidgenössischen technischen Hochschule in Zürich.
17963: - Bijster. Modern. 1e jaargang nummer 5, nov/dec 1969
2955: - Het Valkhof. Historisch Nijmegen in pen en penseel.
17263: - Nederland's Patriciaat. Genealogieen van bekende geslachten. 84e Jaargang 2002
17171: - Van Ham. Alte Kunst. Kunstauktion 17-11-2017
17172: - Van Ham. Rheingold 6-12-2017
17044: - Archiv Fur Buchgewerbe. Begrundet von Alexander Waldow.51.Band, Heft 10-12, Jahrgang. 1914.
17019: - Almanak Unitas Studiosorum Vadae. 1953
16996: - Roth Eugen.Sämtliche Werke 5 Bände - 1: Heitere Verse/ 2: Gedichte/ 3: Verserzählungen/ 4: Erzählungen/ 5: Anekdoten und Erinnerungen.
12931: - Jubileumboek 25 jaar TV De Maten. 1 juni 1978-1 juni 2003
17768: - Waffenauktion 5., 6. und 7. Oktober 1995, Waffensammlung Nr. 344, Bedeutende Waffen- und Militaria-Auktion, In- und ausländische Sammlungen, Harnische, Stangen- und Griffwaffen 16. - 19. Jh., Orientwaffen , Militaria Schweiz.
17769: - L.A.H.A.N.I.T.O. Landbouw-, Handel-, Nijverheid-, en Industrietentoonstelling te houden 28 sept.-1 oct 1937 te Koudum. Officieele Catalogus.
17770: - HAT Life. The Creative Magazine of the Men's Hat Industry. Vol. 73 No. 11 June, 1946
17735: - Almanak T.S.C. St. Olof 1972-1973
8123: - ADC-Info Jaargang 2003.
9993: - Standaard van de in Nederland erkende konijnenrassen waarin opgenomen standaardeisen voor cavia's, kleurmuizen en tamme ratten.
17842: - Kroller Muller, honderd jaar bouwen en verzamelen
9621: - Romantic tales of Royal Palaces. A series of curious episodes of history. Wit illustrations
9988: - Les domaines de Jean Lucrat. 1966-1986
8206: - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over het jaar 1956 uitgebracht aan de Verenigde naties ingevolge artikel 73 E van het handvest.
3410: - Maandelyksche Berichten Uit de andere Waerelt; Of de spreekende Dooden. Bestaande in Redeneeringen tusschen allerhande Verstorvene Potentaten en Personagien van Rang; zo van den Deegen, Tabbaart, Letteren, als anders. Juli 1725-December 1725.Doormengt, met Staatkundige en Historische aanmerkingen, de kern der geheime zaaken, en byzonderste voorvallen, in de voornaamste Hooven van Europa.
14409: - Berichten R.O.B. IV-1 (Meerdere artikelen in een band)
5414: - International Rubbers Study group. Thirteenth Meeting 24th June- 2nd July 1957 Jogjakarta Indonesia. Guide Book for delegates.
5426: - Algemene inleiding tot de begroting 1949 van de staat Oost-Indonesie (I) en Comptabiliteitswet (II) Regering van Oost-Indonesie.
5429: - Register van Dijkshoogten van verhoogde en eenige aansluitende dijkvakken langs den linkeroever der rivier de Maas volgens opneming geschied in 1888. Houdende tevens opgaaf van eenige langs gelegen vaste hoogtemerken en peilschalen. (behoorende bij de wijziging van het bestaande Lengteprofiel in 1872 en 1873 opgemaakt).
18307: - VESTEUROPA FRIMAERKEKATALOG 2006 BIND 1 A-L
5449: - Mainfrankisches Jahrbuch fur Geschichte und Kunst. 59. Archiv des Historischen Vereins fur Unterfranken und Aschaffenburg. Band 130
2607: - De bijbel. Prachtuitgave voor alle standen van al de Kanonyke Boeken van het Oude en Nieuwe Testament volgens de staten-overzetting Met veertig staalplaten van nederlandsche graveurs
11848: - La Genese traduite en Francois, avec l?explication dus sens litteral et du sens spirituel. Tiree des saints Peres et des Autheurs ecclesiastique. Tome I.
9228: N/A - Monumentos del Patrimonio de la Humanidad en Espana
9230: - Folk Tales of Old Japan. Including compact disc.1997
2667: - Der Textildruck.
4266: - Europa Eisenbahn Atlas. Eisenbahn-Kartenwerk Europa mit Bahnreisen in 26 Landern. Das unentbehrliche Handbuch fur alle Eisenbahnreisenden in Europa.
6419: - De ramp in het oosten van Nederland ten gevolge van den windhoos op 10 augustus 1925.(Borculo)
13520: - Un exemple de cooperation internationale en Europe de l'Ouest: la carte au 1: 500.000 type World et ses Variantes./ An exemple of Western European Cooperation: The 1: 500.000 World map and its variations
12772: - Philips Music Group. General catalogue 1999.
4372: - PRIERES JOURNALIERES DES DEMOISELLES PENSIONNAIRES DU MONATERE DE BERLAYMONT, A BRUXELLES
5555: - Indonesia: A Voyage through the Archipelago by 45 of the World's Leading Photographers, August the 26th to September the 4th 1989, in Commemoration of the 45th Anniversary of the Proclamation of Independence
3617: - LEVEN MET INSEKTEN. HET ONDERZOEK NAAR EEN GEINTEGREERDE BESTRIJDING VAN PLAGEN
7082: - Beknopt overzicht van de Oorlogsschade aan de Monumenten in de Provincie Gelderland. Samengesteld door de Monumentencommissie der Provincie Gelderland.
18110: - Chemische en bacteriologische (biologische) wapens. Rapport van de Secretatis-Generaal der Verenigde Naties. 1 juli 1969.
6420: - Liefhebberij-Toneel. Toneelstukke geschikt voor vereenigingen, inrichtingen voor onderwijs en huiselijken kring. 19 Brancomir. Treurspel in vier bedrijven, vrij bewerkt naar het Fransch.
16503: - Officieel zak-adresboek van hotels en restaurants in Nederland en Nederl.-Oost Indie
13430: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1907 Part II. With eleven plates
7999: - Leeuwarden in contrast
17043: - Archiv Fur Buchgewerbe. Begrundet von Alexander Waldow.51.Band, Heft 2-4, Jahrgang. 1914.
17254: - Nederland's Patriciaat 82e Jaargang 1999. Genealogieën van bekende geslachten.
8779: - Oeuvres completes de Moliere. Nouvelle edition. Accompagnee de notes tirees de tous les commentateurs aves des remarques nouvelles par. M. Felix Lemaistre........
14004: - Newport Jazzfestival New York. George Wein presents the 20th Annual Newport Jazz-Festival New York City. June 29-July 8, 1973
14006: - BMI. The many worlds of Music. Issue 3, 1978
7845: - The Rotterdam Dockyard Company. ( De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V.).
3193: - Nijmegen. Fotoboek over de vele facetten van Nijmegen
7187: e.a. - Folklore Serie 1: Het Vaandelzwaaien, Flakkeesche Schetsen, Met Brulfteneugers op stap, Van Driekoningen-Avond en Keuninkje Spelen.
2472: - NEHA-JAARBOEK voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Nummer 58 (1995)
17022: - How to see Holland.
5605: - Sprookjes van Moeder de Gans. Asschepoester
6404: - Holiday Tours in Portugal and Madeira. Illustrated guide. Fifth Edition.
8681: - Don quichotte de la Manche. Traduit de l'Espagnol par Florian. Ouvrage Postume. Tome I-IV.
7910: - Eerste verslag van corrosie commissie II voor de bestudering van buisaantasting door bodeminvloeden. Onderwerp: Asfalteering van buizen. Mededeeling No. 5
9925: - Oeuvres de Madame Desbordes Valmore
13444: - Menu's en recepten. Heruitgave van de kookkalender Nederlandsche Vereniging van Huisvrouwen in Batavia 1934
13442: - Die heiligen zehn Gebote: Gebete aus einer Kirche in Not.
13432: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1898. Part II. With one plate.
13433: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1903. Part IV. With five plates
12621: - Astra-Reaktor. Reaktorzentrum Seibersdorf.
13428: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1899. Part III. With seven plates.
13427: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1909.Part V. With three plates.
13426: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1906.Part III and IV. With ten plates.
13425: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1907.Part III. With three plates.
13423: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1906.Part V.
13424: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1908.Part I.With five plates.
13422: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part V.
13419: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1899. Part IV. With three plates.
13420: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1899.Part V.
13421: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1903. Part I. With six plates.
13417: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part IV. With four plates
13418: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1901. Part V.
13414: - The Transactions + The Proceedings of the Entomological Society of London for the year 1913.
13415: - The Transactions + The Proceedings of the Entomological Society of London for the year 1917
13416: - The Transactions The Proceedings of the Entomological Society of London for the year 1912
13413: - The Transactions The Proceedings of the Entomological Society of London for the year 1916.
11573: N/A - De volmaakte likeurstoker Handleiding om allerlei soorten van likeuren, bitters, wijnen, geestrijke dranken enz. te bereiden zonder distillatie.
7265: - Present. Kunst bij rijksgebouwen 2004 - 2006. Inclusief DVD.
17183: - The collection of Nancy Lee & Perry R. Bass
17344: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten. 57e Jaargang 1971
16807: - Fleischmann modelrail serie 1700. Tekst van het Fleischmann emplacementenboek M3.
4701: N/V - Flora. Ein Damenkranz. Gabe freundlicher Erinnerung. Mit 31 Stahlstichtafeln mit Damenportraits.
2883: - Van Blok vol rechten tot Arsenaal vol wetenswaardigheden. Expositie gewijd aan archiefzorg en -beheer in Nijmegen door de eeuwen heen
17281: - Genealogieen van bekende geslachten. 83e Jaargang 2000/'01
17822: - Christie's. Tribal art.

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn[an error occurred while processing this directive]

6/8