Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
11207: Clarke, William M. - The secret life of Wilkie Collins.
12373: Claudel, Paul - Journal. Tome I 1904 - 1932
9565: Claudius, Matthias, - De Wandsbecker bode.(proza.) Uit het hoogduitsch vertaald door Dr. I.C. van Deventer.
14293: Claudius, Matthias, - De Wandbecker Bode (Proza). 2 delen in 1 band
14582: Claus, Hugo - Het verdriet van Belgie.Roman.
5934: Claussen, Tyge - Die Reaktionen der Pflanzen auf Wirkungen des photochemische Smogs
14495: Clayton, Peter - Jazz A-Z
10068: Clayton, R. - The Geography of Greater London. A source book for teacher and student
13530: CLEARY STEPHEN, SIMONE NNA - I Put a Spell on You: The Autobiography of Nina Simone
2931: Clemens, C.H. - De stad Nijmegen en derzelver omstreken. Herdruk van uitgave 1837.
17023: Clerc, L.P. - La Technique des reproductions photomécaniques. Tome 1: reproductions, monochromes, photogravure, photolithografie, phototypie, Héliogravure.
12442: Clerc, Philippe / Nadeau, Maurice - Album Gide Iconographie choise par Philippe Clerc Texte de Maurice Nadeau.
16333: Clermont, Lothar - Jainism and the temples of Mount Abu and Ranakpur
16359: Cleveringa M. R.P - Revisie en beroep te Groningen.
12206: CLEVIS, HEMMY. - Zwolle ondergronds. Zeven blikvangers van archeologische vondsten in Zwolle.(NIEUW EXEMPLAAR)
12528: Cline, Walter (a.o) - General Series in Anthropology. Number 6. Contributions from the Laboratory of Anthropology. The Sinkaietk or Southern Okanagon of Washington.
14928: Cloo, Auke en Klaas Friso - Putten. 40 jaar verder. Over de periode 1945-1985.
7907: Clouder, Christopher,(editor) - Improving the quality of childhood in the European Union. Current perspectives.
1041: Clutton, C., Baillie, Gh., Ilbert, C.A. - Britten's Old Clocks and Watches and their makers
2462: Coats, Alice M. - Bloemenschat, een geschiedenis van bloemtekeningen
17575: Cobbett, William - Mr. Cobbett's Publications. Cottage Economy
15580: Cobet, C.G. - Lysiae Orationes et Fragmenta in Usum Studiosae Iuventutis
1986: Cocheret, D.H. - De Natuurkunde in de Huiskamer. Ongeveer 100 proeven met huishoudelijke voorwerpen.
13877: Cochet, Gerard - Les Nuits de ParisLla semaine nocturne vingt nuits de Paris...
4223: Codd, Clara M. - Theosofie voor heel kleine kinderen
11780: Codd, L.E. (e.o) - Flora of Southern Africa which deals with the territories of the Republic of South Africa, Basutoland, Swasiland and South West Africa. Volume I
14220: Coelen, J.E.M. van der (red.) - Verspreiding en ecologie van amfibieen en reptielen in Limburg.
11741: Coelen, J.E.M. van der (red.) - Verspreiding en ecologie van amfibieen en reptielen in Limburg.
17625: COELHO, PAULO - Brida. Una novela sobre el don que cada uno lleva dentro
17528: Coenders, C.P. - Breda in oorlog. Oorlog en bevrijding in woord en beeld. 1939-1945
5392: Cohen, Mr. A.B. (e.a) - Extra Politiek Nummer van Koloniale Studien. Tijdschrift van de Vereeniging voor Studie van Koloniaal-Maatschappelijke Vraagstukken. 1e Jaargang
13778: Cohen, Philip, J. - Serbia's Secret War: Propaganda and the Deceit of History (Eastern European Studies)
9659: Cohen Stuart, Dr. M. - Gedenkboek van de zesde algemeene vergadering der Evangelische Alliantie in Amerika, gehouden te New-York in october 1873.
9068: Cohen, Mischa - Een zomer aan zee. De strandcabines van De Panne.
16285: Cohen, Stan - The Streets Were Paved with Gold; A Pictorial History of the Klondike Gold Rush 1896-1899
11538: Cohen, Gustave - Ronsard: Oeuvres Completes, Tome I.
16412: COHRS,H (u.a.) - Faszination Baumaschinen-Modelle: Grosse Welt im Kleinen.
4358: Coit, Stanton (vertaald door M.G. Kramers) - Buurtvereenigingen, een middel tot hervorming der maatschappij. In opdracht der Vereeniging ter behartiging van den belangen der Vrouw
13113: Coker, Jerry - The Teaching of Jazz
12081: Colaianne, A.J. / Godshalk, W.L. - Elegiesfor Sir Philip Sidney (1587) Facsimile reproductions.
6159: Colenbrander, Dr. H. T. Redactie - De Gids Vijf en zeventigste jaargang. 1911 Derde deel
10969: Colenbrander, Dr. H. T. - Gedenkschriften van Anton Reinhard Falck.
6158: Colenbrander, Dr. H. T. Redactie - De Gids Drie en zeventigste jaargang Vierde Serie. Zeven en twintigste jaargang 1909 Derde deel
6156: Colenbrander, Dr. H. T. Redactie - De Gids Vijf en zeventigste jaargang 1911 Vierde deel
6155: Colenbrander, Dr. H. T. Redactie - De Gids Vijf en zeventigste jaargang 1911 Tweede deel
6157: Colenbrander, Dr. H. T. Redactie - De Gids Drie en zeventigste jaargang Vierde Serie. Zeven en twintigste jaargang 1909 Tweede deel
8603: Colette - L'Ingenue Libertine Roman Avec dix Illustrations de Marcelle Meunier Collection (L'Hippocampe)
2983: Colijn, H. - Neerlands Indie. Land, volk, geschiedenis, bestuur, bedrijf & samenleving. Vierde uitgave
13991: Colijn, Ds. J. Colijn - 'n Brugwachter.Uitgave ter gelegenheid van 25 jaar Oecomenisch City Pastoraat Nijmegen
18321: Coliva, Anna (ed.) - The Art Collections of Cassa dir Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio di Venezia, and Friulcassa.
18320: Coliva, Anna (ed.) - THE ART COLLECTIONS OF CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA AND BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO
12485: Collins,H, Pasteur - Resume d'Histoire Sainte.
4904: COLLOT D'ESCURY, HENDRIK BARON - Hollands roem in kunsten en wetenschappen met aanteekeningen en bijdragen. Vierde deel, eerste druk
4905: COLLOT D'ESCURY, HENDRIK BARON - Hollands roem in kunsten en wetenschappen met aanteekeningen en bijdragen. Zesde deel, eerste deel, Het tweede der wetenschappen.
2645: Colman, John S. - De zee en haar geheimen.
2646: Colman, John S. - De zee en haar geheimen
1139: Colmjon, Gerben - The Hague School. The renewal of dutch painting since the middle of the nineteenth century.
3637: Colmjon, Gerben. - Wanneer een eiland zich vernieuwt.
1287: Colmjon, G. - De Haagse school. De vernieuwing van onze schilderkunst sinds het midden der negentiende eeuw.
8294: Colnaghi, Sir Dominic - Colnaghi's Dictionary of Florentine Painters From the 13th To The 17Th Centuries. Introductory Essays by Harold Acton, Mina Gregori, Piero Marchi, Carlo Malvani.
2733: Colsen, Percy - White's. 1693-1950. The Story of the White's Club
2145: Columbus, Christoffel - De ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493.
13005: Colyer, Ken - When dreams are in the dust. (Going down easy, going down slow).
3323: Comhaire-Sylvain, Suzanne - Les Contes Haitiens Conjoint animal ou demon deguise Origine immediate et extension en Amerique, Afrique et Europe occidentale
17860: COMINI, ALESSANDRA - Egon Schiele.
18305: Comite? voor het Triwindoe-Gedenkboek - Mangoenkoesoemo, RD.MS. Sarsito ( Head Edit. Comm) - Het Triwindoe-Gedenkboek Mangkoe Nagoro VII
3161: Commandeur, L.C.M. - Voorwaarden voor microbiele afbraak van (gehalogeneerde) koolwaterstoffen in de bodem
13735: COMMENTZ, SONJA , ROBERT KLANTEN, SVEN EHMANN - Tactile. High Touch Visuals
14812: COMPAGNO,L.J.V - Guide to the sharks and rays of Southern Africa. Over 175 colour illustrations for easy identification.
11752: Compton - The flora of Swaziland. Journal of South African Botany.Supplementary Volume No. 11.
9577: Comrie, Margaret S. - De sleutel tot het geheim.
7744: Conger, Arthur L.(red.) - De dialogen van G. de Purucker. Verslag van de vergaderingen van de Katherine Tingley Memorial Group. In drie delen- Deel I-II
13196: Conrad, Gerhard - Posaunen-Dob Kleine Biographie Walter Dobschinskis
9648: Conscience, Hendrik - De Burgemeester van Luik. Historische tafereelen uit de XVIIe eeuw. Met acht platen door Eduard Dujardin.
9617: Conscience, Hendrik - Geschiedenis van Graef Hugo van Craenhove en van zynen vriend Abulfragus. Historische tafereelen uit de XIVe eeuw.
9618: Conscience, Hendrik - Wat eene moeder Lyden kan. Eene ware geschiedenis/ Hoe men schilder wordt / Blinde Rosa.
9273: Conscience, Hendrik - De Leeuw van Vlaanderen. Eerste en Tweede deel. Herziene uitgave.
9656: Conscience, Hendrik - Jacob van Artevelde.
10266: Conscience, Hendrik - Moeder Job
10265: Conscience, Hendrik - De Plaeg der Dorpen.
10269: Conscience, Hendrik - Eenige Bladzyden uit het Boek der Natuur.
10268: Conscience, Hendrik - Hlodwig en Clothildis. Historische tafereelen uit de Ve eeuw.
4316: Conscience, Hendrik (1812-1883) - Geschiedenis mijner Jeugd, gevolgd door het onuitgegeven werk Lucifer ou Satan Converti herschreven, van noten voorzien, iconografisch verlucht door Marnix Gijsen
9622: Conscience, Hendrik - De geldduivel. Tafereelen uit onzen tijd. Eerste deel en tweede deel.
9623: Conscience, Hendrik - Mengelingen/ Redevoeringen
11510: Consoli, Luca - De goede wetenschapper.
5815: Conticini, M. Philippe - Les desserts en 1000 recettes, 1000 photos. Patisseries-entremets-dessert glaces.
2034: Conway, William Martin - The Woodcutters of the Netherlands in the Fifteenth Century.
10419: Conway Morris, Simon - The Curciblle of Creation. The Burgess Shale and the Rise of Animals.
2069: Coo, Joz. de - De Boer in de Kunst. Van de 9e tot de 19e eeuw.
16768: Cooke, Rachel - Her Brilliant Career: Ten Extraordinary Women of the Fifties
6396: Coolen, Antoon - Moeder Marjanne's Kerstfeest
7818: Coops, W. - Nostrorum Sanitas. Oorspronkelijke roman uit het Leidsche studentenleven.
15777: Coornhert, D.V. - Zedekunst dat is wellevenskunste
9371: COPPENS, MARTIEN. - `s-Hertogenbosch. Onder de Ogen en Bogen van de Sint-Jan.
1699: Coppens, Martien - Gedachten in steen De kathedrale basiliek van St Jan te 's-Hertogenbosch. Tweede druk
6219: Coquerel, A. L. C. - Biographie Sacree
17006: Corben, Richard; Revelstroke, Simon - The Bodyssey
7703: Corelli, Marie - Een ware man God's. Een eenvoudige liefdeshistorie. 2 delen in 1 band.
6047: Coreno, J. - Clypeus Patientiae ; auctore R.P.F. Iacobo Coreno ordinis minorum regularis observantiae concionatore Provinciae S. Ludovici. Opus omni hominum condittoni ac ftatui perquam utile, et ad consolandos iuuandos Editio Quarta Prioribus
14016: Corinne Leonet; Marion Piras; Laurent Goddet - Musiciens de Jazz en France. Portraits- contacts- adresses.
14067: Corley Deidre - A Nice Set. Photography by Tim Saccenti
6214: Corneille, Th. - Chefs-D'oeuvres de Th. Corneille
9007: Corneille, Th. - Theatre Choisi. Nouvelle edition precedee dune notice biographique par. M. Edouard Thierry.
11009: Cornelissen W.J. en H.A. (vertaling) - Een Vrouwenregeering. Roman uit den tijd van Madame de Pompadour. Naar het engelsch van Baronesse Orczy
14630: Cornelissen, Max. M.P. - Purper en preken rond Purmer en Beemster. Geloven en kerken in een stukje Waterland. Eerste deel.
16337: CORNELIUS, VIOLETTE, ED VAN DER ELSKEN, PAUL HUF, ATA KANDO, CAS OORTHUYS - Vuur aan zee.
8148: Cornil, Etienne - Ferrari door Pininfarina. Technologie en schoonheid.
18192: Coronel, S. Sr. - De bloedsomloop en de spijsvertering van den Mensch. Verplaatsbare afbeeldingen van het hart, de longen, de maag en het darmkanaal. Met 11 afbeeldingen in de tekst door Dr. S. Sr. Coronel.
18193: Coronel, S. Sr. - hersenen en de zintuigen van den mensch : verplaatsbare, gekleurde afbeeldingen van de hersenen, het oog, de neus, het oor, de mond en het strottenhoofd. Overgedrukt uit 'Ons wonderschoone huis'.
10107: Corstens, Frans - Fortuna Audaces Adiuvat Het geluk is met de stoutmoedigen.
9408: Corstens, Frans - Fortuna Audaces Adiuvat. Het geluk is met de stoutmoedigen.
8086: Corstens, Prof. mr. G.J.M. - Het Nederlandse strafprocesrecht.
12000: De Cort, Frans - Liederen
2259: Cortambert, E. - Petite Geographie illustree de la France a lusage des ecoles primaires.
13449: Cortazar, Julio - Il persecutore. Con una nota dit Franco Minganti.
16113: Cosijn, Lies en Dorris U. Kuyken-Schneider - Compassie en Poezie, Ceramiek van Lies Cosijn/ Compassion and Poetry/ Ceramics of Lies Cosijn.
14145: Cossee, Prof.Dr. E.H. - Schuilen in Waterstad. De Remonstrantse Kerken aan de Vissersdijk te Rotterdam
17676: Costa Duran, Sergi - Ecohuizen. Nieuwe ideeën voor duurzaam wonen.
1992: Costa, I. da - God met ons, hymne
11394: DE COSTER, CHARLES - Tijll Ulenspiegel. Nach der altesten Ausgabe neu bearbeitet von Friedrich Fresla.
4788: De Coster, Charles - La legende et les aventures heroiques , joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de lamme goedzak au pays des flandres et ailleurs
17651: CÖSTER, OSKAR - Heg und Marx. Struktur und Modalität ihrer Begriffe politisch-sozialer Vernunft in terms einer 'Wirklichkeit' der Éinheit'von 'allgemeinem'und 'besonderem Interesse'.
16630: Cotta Vaz, Mark - The lost chronicles. The official companion book
13792: Couat, Auguste - Alexandrian Poetry under the First Three Ptolemies (324-222 B.C.)
2642: Coulson, A.F.W. (editor) - Manual of cotton spinning. Volume I. Raw cotton production and marketing
13679: Coumbe, Karen - Eerste Hulpgids voor paard en ruiter. Een volledige handleiding om het hoofd te bieden aan alle noodsituaties voor en met paarden, van eerste hulp tot veiligheid op de weg.
9750: Couplan, Francois - Guide des Condiments et Epices du Monde. 120 plantes condimentaires et leur utilisation.
16788: Course, Captain A.G. - Windjammers of the Horn.The story of the last British fleet of square-rigged sailing ships.
2725: Cousteau, Jacques - Whales
4591: Couwenberg, S.W. - De strijd tussen progressiviteit en conservatisme. Sociologische en cultuurhistorische belichting van een veelomstreden tegenstelling.
4600: COX, G.A - Platen-album I en II Nederlandsch Historisch Scheepvaart museum (2 delen)
13625: Coyne, Patrick (ed.) - Communication Arts. Forty years of creative excellence.
16201: Craandijk, J. - Wandelingen door Nederland. NoordHolland.
18265: Craandijk, J. & Schipperus P.A. - Wandelingen door Nederland. Met pen en potlood.
6559: Craats, Geertrui van de - De Tafel van Simonides van Keos
7017: CRAFTS, A. S.; CURRIER, H. B.; STOCKING, C. R. - Water in the Physiology of Plants
15562: Craig, W.J. - The Complete Works of William Shakespeare. Edited with a glossary
8923: CRAMER, RIE OVINK-SOER, M. - De Canneheuveltjes in Indie
5634: Cramer, Rie - Kinderliedjes uit zonneland. Versjes en teekeningen van Rie Cramer. Muziek van Geertruida van Vladeracken.
3803: Cramer, Rie & Jong, Alex de - Nieuwe Liedjes en Prentjes 1e druk
10500: Cramer, Rie - Bij het vuur. Teekeningen en versjes van Rie Cramer.
2062: Crans, Nicolaas Jacob. - Instructie voor het Jagt gerichte mitsgaders reglement op de Jagt en Visserye
18203: Crasborn, F.J.A.J. & Hennissen, P.P.M. - The skilled mentor. Mentor teachers' use and acquisition of supervisory skills.
14875: Crawley, Michael J. (ed.) - Plant Ecology.
10101: Credner, Dr. Hermann - Elemente der Geologie. Mit 456 Figuren in Holzschnitt. Vierte, verbesserte Auflage
7060: Creemers, Bert - Vorsicht! Die Gitarre ist geladen. Formen und Themen in der politischen Lyrik bei Franz Josef Degenhardt.
9020: CREMER, J.J. - Overbetuwsche Novellen en andere vertellingen
5291: Cremer, A.F. en Ligthart, Jan - Op de fiets door Nederland. Aardrijkskundig leesboek voor de lagere school. 1e stukje-1e gedeelte.
17363: CREMERS, C.W.R.J. - Hereditaire aspecten van vroeg kinderlijke doofheid. (compleet met stellingen)
1715: Cresswell, M. J. - Semantical Essays Possible worlds and their rivals
11754: Cresswell, M.M. - Gondwana Five. Selected papers and Abstracts of papers presented at the Fifth International Gondwana Symposium.
4967: Creutzberg, L,G.Th. - Het Heilige Avondmaal een dierbaar onderpand en toonbeeld van de liefde, de bedoelingen, verdiensten en zegeningen des lydende en stervenden Verlossers.
18477: Croes, Rob & Jansen, Bertus - Hatert, dorp van onze jeugd en voorouders. Het leven te Hatert en zijn bewoners tussen 1900 en 1958.
12296: Croes, H.C. (e.a.) - Bahasa Indonesia. Eenvoudig leerboek voor praktijk en schoolgebruik.
17125: Crombaghs, Ir. B.H.J.M. / Akkermans, Drs. R.W. / Gubbels, Drs. R.E.M.B. / Hoogerwerf, Drs. G. - Vissen in Limburgse beken. De verspreiding en ecologie van vissen in stromende wateren in Limburg
3246: Crooij, M.J. - Clinical and endocrinological aspects of epostane action in pregnancy.
7153: Croonenborg, Mathias - Fonteyne der liefde van den gekruysten Jesus, inhoudende eene lichte begrypelyke onderwyzinge om het innig gebed van meditatie zonder grooten arbeyd ofte werkinge des verstands te oeffenen.
1740: Crousen, A. M. F. B. - Analyse van het werk van een controlerend geneeskundige voor de ziektewet
7053: CROW, LESTER D.; CROW, ALICE - Readings in General Psychology. 195 selections from Writings of Leading Psychologists.
2372: Crowe, Philip - Architectural Rendering. A visual catalogue of the best in architectural illustration. Step-by-step photographs of projects in progress.
17127: Crowley, Alleister - The Book of Toth (Egyptian Tarot)
9172: Crowther, Geoffrey - Het Raderwerk van den Oorlog
2644: Crump, W. - History of the Huddersfield woollen industry. Handbook IX
2285: Crusius, G.Ch. - Volledig Grieksch-Nederduitsch woordenboek voor de gedichten van Homerus, benevens eene verklaring der moeijelijkste plaatsen, der gebruiken en instellingen van het heldentijdvak, en van de eigennamen.
16227: CSEH, SZILVIS (ed.) - The Gabor Kovacs collection: selected paintings 1700-1935
16653: Cuddeford, Michael J. - Cleaning and Restoring Coins and Artefacts.
9914: Cuer, P. Mauritii - Theologica Dogmatica, et Moralis, in usum pp. confessariorum, et theologiae... Tomus III
13188: Cugny, Laurent - Las Vegas Tango Une vie de Gil Evans (Discographie de George Wagner et Laurent, Cugny)
13836: Cumings, Bruce - Korea's Place in the Sun. A Modern History. Updated edition
11381: Cunen, J. - De nieuwste Geschiedenis van Oss.
9808: Cunningham Francis - The works of Ben Jonson with critical and explanatory notes and a memoir by William Gifford. Volume I, II and III.
7066: Cunningham G.H. - Plant protection by the aid of therapeutants.
12264: Curtius, Ernst - Griechische Geschichte 7 Bucher in 3 Banden Sechste verbesserte Auflage
7357: Custers, John. - Ondergaan en ondernemen. De versnelling van de woningbouw in de Stadsregio Arnhem Nijmegen.
14263: Cuypers, P.M. - Van Herberg tot Heister. Voorgeschiedenis, ontstaan en groei van de scholengemeenschap Oost-Betuwete Bemmel. 1944-1983
12470: Cuypers, Philippe W.M. - Endovacular treatment of abdominal aortic aneurysms
11373: Cuypers, Jos en Stuyt, Jan - De nieuwe St. Jacob te 's-Hertogenbosch. Constructie beschreven door de bouwmeesters.
3700: Cyrillus, P. - Monseigneur Vitalis Maria Antonius Goncalves d'Oliveira van de orde der minderbroeders-kapucijnen Bisschop van Olinda, en zijn strijd tegen de vrijmetselarij. Een bladzijde uit de geschiedenis der kerk in Brazilie
15185: Da Rio, Piero - Grote atlas van de fossielen 2. Ongewervelden.
17692: Daams, Drs. F (red.) - Over, door en om de Leytsche Dam. Geschiedenis van een gouden gemeente. (los bijgevoegd Voorlichtingsbrochure van de gemeente Leidschendam 88/2)
1813: Dael, P. C. J. van - De dode: Een hoofdfiguur in de oudchristelijke kunst. Een iconografische studie over de afbeelding van de dode in de oudchristelijke grafkunst
3877: Daele, Henri van - Sire. Een jaar uit het leven van de Belgische koninklijke familie.
1483: Daeter, drs. Ben - Begijnhoven. Oorsprong, geschiedenis en vele wetenswaardigheden
1482: Daeter, drs. Ben - Kastelen. Achtergronden en vele wetenswaardigheden
16469: Dagen, Philippe - Constant grafiek
13441: Van Dale - Van Dale's Handwoordenboek der Nederlandsche Taal.
10596: Dalman, R.S. - Groeten uit een veranderend Arnhem. Tussen 1893 en 1993 ligt een eeuw.
8618: Dalmer, Helene - Het Gezin in de Berghut. Eene Tiroolse Geschiedenis voor de Jeugd naar 't duitsch van Helen Dalmer door Mara
9397: Dam, Henk van - Studies and reflections on type 2 diabetes care in general practice. Perspectives of patients and professionals.
16930: Dam, Wessel O. van - On the specificity and flexibility of embodies lexical semantic representations.
7663: Dam, Bernard. - Growth and Morphology of classical and superspace crystals.
2212: Daman, Frederik - 150 jaar monumentale Europese Animaliersculptuur
5847: Dambrink, Jan H.A. - Orthostatic Regulation of Blood Pressure in Healthy Individuals: A comparitive study in young and old subjects
1473: Damen, Toos - Oorsprong en vervulling. Astrologische symboliek in mandala's
6782: Dammerman, K.W. - The Agricultural Zoology of the Malay Archipelago. The animals injurious and beneficial to agriculture, horticulture and forestry in the Malay peninsula. The Dutch Indies and the Philipines.
12136: Dams, Isabelle - Honderd Hete Vragen 100 antwoorden op je vragen over seks.
14286: Damste, Mr. P.H. - Veere. Vier Eeuwen Markiezaat
13272: Dance, Stanley - The world of Earl Hines. Volume two: the world of swing.
13111: Dance, Stanley - The world of Duke Ellington
13726: Dani A.H. and V.M. Masson - History of Civilizations of Central Asia Volume I. The dawn of civilization: earliest times to 700 B.C.
13533: Daniels, William R.(compiles by) - The American 45 and 78 RPM Record Dating Guide, 1940-1959 .Discographies Numer 16.
1940: Daniels, Mathe - Daniels Archivaris, Archeoloog, Nijmegenaar
7381: VON DANIKEN, Erich. - Mijn visie in woord en beeld. Argumenten voor het onmogelijke.
1856: Dankers, J.J. en Verheul, J. - Als een groot particulier huisgezin. Opvoeden in het Utrechts Burgerweeshuis tussen caritas en staatszorg 1831-1991.
14064: Dannis, Renee (eindredactie) - Programma 2001. Rotterdam 2001 culturele hoofdstad van Europa. Programme 2001. Rotterdam 2001 Cultural Capital of Europe. Rotterdam is vele steden. Rotterdam is many cities
1301: Dansel, M. - Au Pere-Lachaise. Son histoire, ses secrets, ses promenades.
1300: Dansel, M. - Les cimetieres de Paris. Promenade insolite, pittoresque et capricieuse.
10261: Danslepre, Jacques - Een golf van de zee.
12267: Dante / Scherillo, Michele - Dante La Vita Nuova e il Canzoniere Seconda edizione ritoccata e notevolmente accresciuta.
1568: Dante Alighieri - La Commedia secondo l'antica vulgata a cura di Giorgio Petrocchi. 2 Inferno
1567: Dante Alighieri - La Commedia secondo l'antica vulgata a cura di Giorgio Petrocchi I. Introduzione
15515: Dante Alighieri - Dante's Purgatorio and Paradiso
5278: Danz,O en Aben, M. - Wij Hutters. Een boek over Leerdam en de leerdammers van toen en nu.
6237: Darbonne, Caroline et Barberousse, Michel - Cuisine Express 1000 Recettes 1000 Photos
15402: DARBYSHIRE, A. E. - A Grammar of Style
3191: Dars, Celestine - Images of Deception. The art of Trompe-L'oeil.
1060: Darton, F.J. Harvey - Modern Book Illustration in Great Britain & America. Special Winter Number of The Studio.
2032: Dassel, Wolfgang - Beitrage zur Geologie, Archaologie und Geschichte an Rhein und Maas
5792: Datema, S. - Met de zuster op stap. Een eeuw ziekenverpleging in Oosterbeek zonder winst-oogmerk
14550: DATEMA, AREND (e.a.) - Echteld. Een dijk van een gemeente.
13861: Dauer, Alfons M. / Kerschbaumer, Franz - Jazzforschung Jazz Research 13 (1981)
13288: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 26
13290: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 24
13286: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 28
13287: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 27
13862: Dauer, Alfons M. / Kerschbaumer, Franz - Jazzforschung Jazz Research 15 (1983)
13280: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research.
13281: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 21
13285: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 29
13277: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research 18
13278: DAUER, ALFONS M. / KERSCHBAUMER, FRANZ (EDITORIAL SUPERVISORS) - Jazzforschung Jazz Research. 17
13017: Dauer, Alfons M. - Der Jazz. Seine Ursprunge und seine Entwicklung
13216: Dauer, Alfons M. / Kerschbaumer, Franz (editorial supervisors) - Jazzforschung Jazz Research 9
13217: Dauer, Alfons M. / Kerschbaumer, Franz (editorial supervisors) - Jazzforschung Jazz Research 12
13221: Dauer, Alfons M. / Kerschbaumer, Franz (editorial supervisors) - Jazzforschung Jazz Research 11
13222: Dauer, Alfons M. / Kerschbaumer, Franz (editorial supervisors) - Jazzforschung Jazz Research 8
13220: Dauer, Alfons M. / Kerschbaumer, Franz (editorial supervisors) - Jazzforschung Jazz Research 10
13298: Dauphin, Gerald - Jan Cremer in New York
4617: DAVENPORT, R.J., - Davenport's Art Reference & Price Guide. 1990/1991 edition
14498: Daverat, Xavier - John Coltrane.
12524: DAVID FERGUSSON, MARCEL SAROT - The future as God's gift. Explorations in Christian Eschatology.
6052: David, Sa Grandeur Mgr. - Grammaire de la Langue Arameenne selon les deux dialectes Syriaque et Chaldaique Deuxieme Edition
13820: David, Saul - Mutiny at Salerno 1943. An injustice exposed.
2797: David, Ludwig - Photographisches Praktikum. Lehrbuch der Photographie.
7963: Davidis, H. - Tuinboek voor Nederland bewerkt door H. Witte.
10003: Davidis, H. - Keukenboek . Naar het Hoogduitsch van H. Davidis.
6740: Davidis, H. - Keukenboek. Naar het Hoogduitsch
17541: Davidis-Holle, Henriette - Praktisches Kochbuch fur die gewohnliche und feinere kuche. Neu beartbeitet von Luise Holle
17415: Davids, Henriette - Praktisches Kochbuch für die gewöhnliche und feinere Küche. Mit besonderer Berücksichtigung der Anfängerinnen und angehenden Hausfrauen neu bearbeitet und herausgegeben von Luise Holle.
1325: Davidson, D. e.a. - De steenen spreken. De goddelijke boodschap der groote pyramide.
16632: Davies, David - The Case of Labourers in Husbandry Stated and Considered With an appendix; containing a collection of accounts, showing the earnings and expences of labouring families in different parts of the kingdom (1795) (Reprint)
1956: Davignon, Henri - Belgien und Deutschland. Belege und Urkunden
8702: Davignon, Henri - Affiches Allemandes et Belgique. Leur valeur d'aveau nouveaux textes et documents.
15220: DAY, DAVID - Een Tolkien Bestiarium.
13024: Dean, Roger T. - New structures in Jazz and improved music since 1960.
3387: Debrot, Cola - De Afwezigen Met opdracht en gesigneerd
9326: Deckers, Gabriel (hoofdredacteur) - Schets Studenten - Maandblad 2e jaargang Academisch jaar 1948-1949 3e jaargang 1949 - 1950 4e jaargang 1950 - 1951 5e jaargang 1951-1952 vanaf nr. 4 en 6e jaargang 1952-1953
8437: Deckers, Jose (e.a.) - Over Diemen gesproken. Archieven in Diemen tot leven gebracht.
8430: Decorte, Tom en Zaitch, Damian (red) - Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie
7602: Decossas, Beatrice/ Serror, Frederic. - Quand le philosophes ont dit.... Dieu existe.
12204: Defoe, Daniel - Robinson Crusoe's leven en zonderlinge lotgevallen. Uit het oorspronkelijk Engelsch naverteld.
6798: Degener, Otto - Plants of Hawaii National Park Illustrative of Plants and Customs of the South Seas (signed by the writer)
18205: Dehing, A.J.M. - Preparing students for workplace learning in higher engineering education.
5204: Deinse, Dr. A.B. van - Een Zeeuwsche Butskop. Hyperoodon Rostratus Uit 1584. ( Overgedrukt uit het archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1940).
17217: Dek, Dr. A.W.E. - Genealogie van het vorstenhuis Naussau.
6341: Dekker, Jacob - Isabelle's boeken: De onbekende soldaat, Er, Het IJ, Marina, Een kind met een kind.
14644: Dekker, Dirk - Texels Volksleven
2306: Dekkers,C.A. / Vroemen L.P.J. - Zwarte Herfst Arnhem 1944 De worsteling van mensen in oorlogstijd Authentiek relaas van ooggetuigen Tweede druk, met supplement [NIEUW EXEMPLAAR]
3111: Dekkers, Dries - De Heimat als naaste Over het opwekken van nationalistische affecten in het Duitse jongerentijdschrift Mut
9477: Dekkers, Fred - Van Roosendaol nor Indie; leven, werk en ideeen van C.J. Dekkers
2491: Delacour, Jacques - Amphibiens et reptiles
2890: Delahaye, Albert - De Bisschop van Nijmegen oftewel: Hoe de Keizer Karel- Universiteit van Nijmegen door de jeugd-eftal haar roemruchte titel op het toernooi van Noyon het eigen doel in liet knallen.
9166: Delahaye, Albert - Het Mysterie van de Keizer Karel-Stad
5621: Delahaye, A. - Het rechterlijk archief der stad Nijmegen.
10348: Delahaye, Albert - De Bisschop van Nijmegen. Oftewel: Hoe de Keizer Karel-Universiteit van Nijmegen door de jeugd-elftal haar roemruchte titel op het toernooi van Noyon het eigen doel in liet knallen.
5452: Delambre, M. - Rapport Historique sur les progres des sciences mathematiques depuir 1789, et sur leur etat actuel. (unchanged reprint of the original edition Paris 1810).
4313: Delamuraz , Jean-Pascal Preface - Vie et histoire du corps d'armee campagne 1 1892-1986
13549: Delannoy, Luc - Pres: The Story of Lester Young
13120: Delannoy, Luc - L'Annuaire du Jazz 84. Les Regions/2
13119: Delannoy, Luc et Didier Levallet - L'Annuaire du Jazz 83. Les Regions/1
8538: Delenne, Rene Louis - Dictionnaire des marques de l'ancienne faience de Delft
3703: Delepinne, Berthe - Histoire de la poste internationale en Belgique sous les grands maitres des postes de la famille De Tassis. Publiee sous les auspices de l'administration des postes de Belgique a l'occasion du XIIIe congres de l'union postale universelle.
17187: Delin, Hakan and Lars Svensson - Photographic guide to the birds of Britain
17919: DELORME ELEANOR P - Garden Pavilions and the 18th Century French Court
13358: Delteil, Joseph - Don Juan
1572: Demedts, Andre en Verbaere, Herman - Uit ons eigen erfdeel
15195: Dendermonde, Max - 228 Seconds of Silence. An Arnhem Story.
7735: Dengel, Dr. G.O.F. - Dasar-Dasar Ilmu Tjuatja. Diterdjemahkan Oleh Ardjo.
9494: Dengler, Jurgen. - Entwicklung und Bewertung neuer Ansatze in der Planzensoziologie unter besonderer Berucksichtigung der Vegetaionsklassifikation.
2082: Denis, Maurice - Histoire de l'Art religieux
2724: Denney, Martyn - Historic Waterways scenes. London & South-East England
16733: Denninger-Schreuder, Carole - Schilders van Amsterdam. Vier eeuwen stadsgezichten.
10100: Denuce, Prof. Dr. Jan - De Geschiedenis van de Vlaamsche Kaartsnijkunst.
4219: DEPAUW, CARL & GER LUIJTEN. - Antoine van Dyck et l 'estampe
12890: Depuydt, Frans - De Belgischge strand- en duinformaties in het kader van de geomorfologie der zuidoostelijke Noordzeekunst.
12881: Depuydt, F - Cartografie. Ontdek de wereld. Handboeken over aardrijkskunde voor het secundair onderwijs.
10036: Derby, E.H. - A preliminary report upon the treaty of reciprocity with Great Britain, to regulate the fisheries and the trade between the United States and the provindes of British North America.
11722: Derbyshire, Edward - Geomorphology and Climate
13076: Derikx, Monique H.M. - Genetic Aspects of Chronic Pancreatitis. From autosomal dominant disease to modifying genetic factors.
12723: Derks, Annuska - Khmer Women on the Move. Migration and Urban Experiences in Cambodia.
8456: Derks, Jan - Journaal van een dode
12718: Derks, Sanne - Power and Pilgrimage. Dealing with Class, Gender and Ethnic inequality at a Bolivian Marian Shrine.
7855: Derks, W.F.C.M. (red.) - Verandert Waarheid? Reflecties over vorm en inhoud van het waarheidsbegrip.
5240: Derks, G.J. (samensteller) - Leven(s) vol kleur.
12434: Derksen, W.J.M. - The Clinical Value of Histologicval Femoral Artery Plaque Analysis
11069: Dermout, Maria - Spel van Tifa-Gong's.
6435: Deroy, Louis - L'Emprunt Linguistique
4616: Desjardin, D. - Afstoot etcetera.
1708: Desplantes, Fr. - Les debuts d'un petit provincial a Paris
8083: Dessau, Hermannus - Inscriptiones Latinae selectae. Vol. 1
16741: Dessens, Henk - Geschiedenis en restauratie van de haringlogger VL 92 Balder
8039: Deth, Guido van - Alowieke's Schoon' gedacht. Met teekeningen van Jan de Cler.
16802: Deunk, G.H. - Nieuw Winterwijks woordenboek.Bezorgd door het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen
11708: Deuter, Marina (bearbeitung) - Bergen-Belsen. Frauen im Konzentrationslager.
17664: Deventer, M.L. van - Gedenkstukken van Johan van Oldenbarnevelt en zijn tijd. Eerste deel 1577-1589
10043: Dex, Leo - Vers le Tchad. Voyage aerien au long cours.
13194: Dexter, Dave Jr. - Jazz Cavalcade The Inside Story of Jazz With A Foreword by Orson Welles First edition
4128: Dharmadasa & Samarasinghe (editors) - The Vanishing Aborigines. Sri Lanka's Veddas Transition
18349: Dherbier, Yann-Brice & Verlhac, Pierre-Henri - JACKIE: A life in pictures.
13199: Dial, Harry - All this Jazz about Jazz The autobiography of Harry Dial
12635: Diamond, Harold J. - Music Analyses. An Annotated Guide to the Literature.
12821: Dibbets J.J. - Busuv de Burua: Van de hak op de tak 1. Van de hak op de tak 2. (beiden gesigneerd)
1748: Dibbets, G. R. W. - Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581)
18176: Dicatus, Marti - Cadetten almanak 1936-'37.
15569: Dickens, Charles - THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD. Vol. I and Vol. II.
11767: Diel, Johanna.M (e.a.) - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks XIII
17655: Diemer, Alwin - Edmund Husserl. Versuch einer systematischen Darstellung seiner Phanomenologie
10220: Diemont, W.H. - Survival of Dutch Heathlands
8967: Diepenhorst, Mr. dr. I.N.Th. (voorwoord) - Gids voor de gemeente Epe.
16892: Diermen, Jan van (e.a.) - Vogels van de/Vogelwelt der Gelderse Poort 1960-2000. Deel I: Broedvogels. Band I: Brutvögel
14888: Diermen, Jan van (e.a.) - Vogels van de Gelderse Poort. Vogelwelt der Gelderse Poort. Samengesteld door/Zusammengestellt durch Faunawerkgroep Gelderse Poort. Deel I: Broedvogels/ Band I: Brutvogel 1960 - 2000
1462: Dieteren, Dr. Remidius O.F.M. - Grondbeleid en volkshuisvesting in de mijnstreek
12794: DIETRICH, GUNTER - Atlas zur Ozeanographie.
13665: Dietvorst, Dr. A.G.J. en Drs J.F. Ostermeier - Inleiding in de filosofie van de geografie
7553: Dietvorst, C, (e.a.) - Management in de klas
12098: Dieulin, M. - LE GUIDE DES CURES, DU CLERGE ET DES ORDRES RELIGIEUX. TOMES I ET II. Dans l'administration des paroisses, et dans leurs rapports avec les fabriques, les communes, les ecoles, les diverses autorites, et les particuliers. Tome premier
12099: Dieulin, M. - LE GUIDE DES CURES, DU CLERGE ET DES ORDRES RELIGIEUX. TOMES I ET II. Dans l'administration des paroisses, et dans leurs rapports avec les fabriques, les communes, les ecoles, les diverses autorites, et les particuliers. Tome Second
3195: Diez, Ernst - Iranische Kunst
14503: DIJK,K., J.HOLLANDER - Gedenkboek van de Afdeeling Den Haag van Patrimonium. 1 maart 1880-1930.
4322: Dijk, Rudolf van (red.) - Ach....... Liber amicorum et amicarum ter gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag van Kees Waaijman
1770: Dijk, Suzanna van - Traces de femmes Presence feminine dans le journalisme francais du XVIIIe siecle
15243: Dijk, R.Th.M. van (red.) - Moderne devoten in monnikspij. Klooster en colligatie van Sibculo 1406-1580.
11045: Dijkerman, G.H. (voorwoord) - De geschiedenis rondom de Hervormde Kerk van Holten.
3645: Dijkhuis, Chris - Zwarte Broek en Rode Trui. 75 jaar vol Treffers, Groesbeek en Voetbal.
15297: Dijkhuis, Chris - Toen en Nu 150
13931: Dijkman, Anna - Psycholo Geld. Waarom we stoppen met denken als we beginnen met uitgeven.
17686: Dijkshoorn, W., Jong, E. de, Ode, L. - Amsterdamse Grachtentuinen / Herengracht
2091: Dijkstra, Dr. B.K.S. - Een stamboom in been. Vier eeuwen graven en gravinnen van het Hollandse Huis.Onderzoek van de stoffelijke resten op het terrein van de voormalige Abdijkerken te Rijnsurg in 1949 en 1951 en te Egmond in 1979 en 1980 en aangetroffen in de tombe in de Abdijkerk te Middelburg in 1980.
10198: Dijkstra, Anne M. - of publics and science. how publics engage with biotechnology and genomics
10529: Dijkstra, Y.(red.) - Archeologie in de Betuweroute. Papendrechtse Stroomrug. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 80.
1697: Dijs, Dick en Eilander, Joop - Oss in de twintigste eeuw
15133: Dijs, Dick - Spiegel Van Steden, Dorpen En Landschappen Van Noord West Nederland.Noord-Holland, Utrecht En Het IJsselmeer
11557: Diks, Jeroen - Robot Assisted Aortic Surgery. (Incl. DVD)
15404: Dillen, Ton en Cea van - Het Staat Gedrukt. Een eeuw Drukkerij de Kleijn Wijchen.
13267: Dillen, Herman - Episode in Helsinki
1535: Dingeldein, W. H. - Twente. In woord en beeld
15612: Dinten, Wim van - Met gevoel voor realiteit. Over herkennen van betekenis bij organiseren.
2094: Dinter, Wiel S. van - De Joden van Gennnep. 1650-1950
2884: Dinter, Wiel S. van - De Joden van Gennep. 1650-1950
18325: Dion, Laetitia - Histoires de mariage. Le mariage dans la fiction narrative française (1515-1559).
3859: Dirkse, G.M., Hochstenbach, S.M.H. & Reijerse, A.I. - Flora van Nijmegen en Kleef 1800-2006 Catalogus van soorten met historische vindplaatsen en recente verspreiding. Flora von Nimwegen und Kleve 1800-2006 Arteninventar, historische Fundorte und heurige Verbreitung
7492: Dirkse, Paul - Kunst uit Oud-Katholieke Kerken
12454: Disselhof, B.C.M. - Endovenoous laser therapy for varocose veins.Endoveneuze behandeling van varices.
16994: Ditzinger Thomas und Armin Kuhn - Phantastische Bilder 3-D illussionen. Verborgene Motive im Bild
16995: Ditzinger Thomas und Armin Kuhn - Phantastische Bilder II. Eintauchen in die 3-D Wunderwelt.
14509: DIV. - Het dijkcollege van de Zwijndrechtsche Waard in 1568
18047: Div. auteurs - 1973-2013. Vrije school Nijmegen. 40 jaar.
10555: Div. - Alleen staan. Ruimte 22
15341: div. auteurs - 1001 Nacht.
3184: (div) - Vier eeuwen domineesland
3182: (div) - Lustrum fotoboek van het Utrechts Studentencorps. .
18079: div. auteurs - Volk in nood. Oorlogsgedenkboek van de Betuwe en de boorden langs Rijn en Waal.
3168: DIV. - De grote encyclopedie van de fascinerende koi. (Nieuw exemplaar!.)
10991: Div. - Binnenskamers/Buitenshuis. Verhalen-gedichten
14386: Div. samenstellers - Marionetten en reuzen in Brabant.
3361: div - Het betoverde plein
7487: Diverse auteurs - Herinneringen aan de Noordsingel
9253: Diverse auteurs - De Rijks in Venlo Van Hogere Stadsschool tot Rijksscholengemeenschap
11784: Diverse auteurs - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks I.
8613: Diverse kunstenaars - Arnhem-Nijmegen poetische verkenning van een regio Bloemlezing
9918: Diverse auteurs - Inventarisatie van het Renkumse beekdal in 1999
1200: Diverse auteurs - Der letzte Gang ~ De laatste gang. Totenbrauchtum. Gebruiken rond de Dood. Westmunsterland - Oost-Nederland
6056: Diverse auteurs - Breedscheenjuffers, bevers en andere Brabanders. De toestand van de Brabantse natuur 2004
8225: Diverse schrijvers uit de Betuwe - Betuwse vertelkunst. Een bundel verhalen over de Betuwe.
1716: Diverse auteurs - Otto en Adya van Rees Leven en werk tot 1934
7513: Diverse auteurs - Gezicht op de geschiedenis van Wageningen
6123: Diverse auteurs - Het grote verlangen Biennale Gelderland 1996
8632: Diverse auteurs - De geschiedenis ligt op straat. Straatnamen in Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen
8350: Diverse auteurs - Het raadsel in de wetenschap Als je niet weet wat het is, is het iets. Als je weet wat het is, is het niets
10931: Diverse auteurs - 81e almanak der N.S.V. Carolus Magnus, 2008-2009. Last Minute. Uitgereikt op 2 februari 2009.
10932: Diverse auteurs - 77e Almanak der N.S.V. Carolus Magnus, 2004-2005. Pont des Arts.
10933: Diverse auteurs - 79e Almanak der N.S.V. Carolus Magnus, 2006-2007. Underground.
10934: Diverse auteurs - 78e Almanak der N.S.V. Carolus Magnus, 2005-2006. Ultramontaan.
10930: Diverse auteurs - 76e Almanak der N.S.V. Carolus Magnus, 2003-2004. Kijkwijzer.
6952: Diverse auteurs - 'Met haar honderd jaren'. Een eeuw vrouwelijke studentenvereniging te Utrecht. Genummerd exemplaar: 0264.
1673: Diverse auteurs - H. G. Th. Crone 1790-1940 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan der firma op 2 juni 1940
1704: Diverse auteurs - Provinciaal blad van Limburg 1903
3340: Diverse auteurs - Stichting oude Gelderse kerken Deel I t/m IV
3525: Diverse auteurs - Between people and statistics Essays on Modern Indonesian History Presented to P. Creutzberg
3357: Diverse auteurs - De biologische betekenis van de Ooypolder en de Millingerwaard
9241: Diverse auteurs - Globalisation and Human Dignity Sources and Challenges in Catholic Social Thought
6468: Diverse auteurs - Album Dr Louise Kaiser
7799: Diverse auteurs - TONG De slag om Roosendaal
1592: Diverse - Genealogische en historische encyclopedie van Delft
6661: Diverse auteurs - Nijmeegse Studenten Almanak 1955 9e jaargang
1219: Diverse auteurs - Schets der lotgevallen van het voormalig burger-kinderen-weeshuis en arme-kinderenhuis, nu Protestantsch-kinderen-weeshuis en Roomsch-Katholijk-weeshuis, te Nijmegen. Uitgegeven bij de viering van het drie-honderd-jarig bestaan van het eerstgenoemde gesticht, op den 1 Mei 1860, door de regenten der beide weeshuizen aldaar. Met afbeeldingen.
1217: Diverse auteurs - Schiermonnikoog. Het eiland der Grijze Monniken
7514: Diverse auteurs - Bomen, parken en buitenplaatsen in en om Wageningen
6316: Diverse auteurs - Beth Gali Architecture and Design 1966 - 1998
6086: Diverse auteurs - S. Presbyterorum Salviani Massiliensis Opera. Cum Libro Commentario Conradi Rittershusii, Ac Notis integris Johannis Weitzii, Tobiae Adami, Theodori Sitzmanni, Johannis Alexandri Brassicani, Stephani Baluzu et Vincentii lirinensis commonitorium
2922: Diverse auteurs - Antisemitismus in Westdeutschland Tatsachen Ursachen Vollstrecker
2608: Diverse auteurs - De waanzinnige twintigste eeuw De Knack-redactie beschrijft de eeuw in honderd verhalen
6634: Diverse auteurs - Het socialistische China bloeit (2)
1404: Diverse auteurs - Zo was het in Berkhout
1681: Diverse kunstenaars - Stad der smarten
1686: Diverse auteurs - Feestboek van ,,Sarepta en ,,Meer en Bosch
6527: Diverse auteurs - Papa waar ben je? Yang
8997: Diverse auteurs - 1910 - 1985 75 Jahre Hoheging Kellerhohe Burgermoor Festschrift und Familienchronik
3011: Diverse auteurs - De Gids Vijf en twintigste jaargang Nieuwe serie Dertiende jaargang 1861 eerste deel
2313: Diverse auteurs - Kijken met Jetses naar toen
6633: Diverse auteurs - Vreedzame coexistentie in de jaren zeventig
6620: Diverse auteurs - Erfgoedzorg in de 21ste eeuw. Kritische beschouwingen
12550: Diverse auteurs - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Twello en Nijbroek. In NIEUWSTAAT
10177: Diverse auteurs - Publications of the Astronomical Society of the Pacific. Volume 52 Number 308
4278: Diverse auteurs - Jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Utrechtse Voetbalvereniging Voorwaarts op 1 December 1957
6164: Diverse auteurs - Ina Boudier-Bakker Tachtig Jaar Een Album Amicorum
2052: Diverse auteurs - Kreymborg presenteert Kreymborg Mensen en dingen
2049: Diverse auteurs - Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem XIX. Deels 1.stuk
1703: Diverse auteurs - Theosofia gewijd aan broederschap vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte, wetenschap, occultisme Jubileumnummer
3109: Diverse auteurs - Indonesiers spreken (Mooi exemplaar)
2048: Diverse auteurs - Andersson Elffers Felix Jaarboek 2002
1669: Diverse auteurs - Cannenburch & zijn bewoners
14196: Diverse auteurs - Het complete handboek van de wonderbaarlijke koi
3031: (diverse) - 't zijn beesten bij de politie. Honden en paarden in dienst van het gezag.
2007: Diverse auteurs en kunstenaars - The product is the company is the product 10 jaar Visser Bay Anders Toscani
10176: Diverse auteurs - Veldornithologisch Jaarboek van Zuid-West-Vlaanderen 1e semester 1983 m.i.v. ruime proloog
12256: Diverse auteurs - Vogels zingen midden in de stad. Met achterin losse ingestoken kaart met daarop de tekst Groeten uit het Oude Westen
1609: Diverse auteurs - Natur und jagd
1593: Diverse - Genealogische en historische encyclopedie van Delft Deel II
1578: Diverse auteurs - Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst Jaarboek 1919
1551: Diverse auteurs - Catalogus der bibliotheek van het koninklijk instituut voor de taal, -land en volkenkunde van Ned. -Indie en het Indisch Genootschap
1550: Diverse auteurs - Catalogus van de bibliotheek van het koninklijk instituut voor taal-, land- en volkenkunde. Vierde supplement
11783: Diverse auteurs - Publicaties van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Reeks III
1516: Diverse auteurs - Vondsten uit het verleden. Oudheidkundig bodemonderzoek
1513: Diverse auteurs - 500 visages du Zaire
1511: Diverse auteurs - Album of Indian and Persian Miniatures of the XVI - XVIIIth centurie
1503: Diverse auteurs - Nat & Droog. Nederland met andere ogen bekeken
1486: Diverse auteurs - Tot een rechtschapen en kloek zeeman te rusten 1785-1985. Tweehonderd jaar kweekschool voor de zeevaart en hogere zeevaartschool Amsterdam
1474: Diverse auteurs - Spaarndam in de 19e eeuw. Van Vrijheidsboom tot Stelling van Amsterdam
10026: Diverse auteurs - Geroepen in Oudenbosch. vier eeuwen Oudenbossche priesters en religeuzen
6224: Diverse auteurs - Honderd jaar Gelre Vereniging tot beoefening van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht 1897-1997 Jubileumbundel
7480: Diverse auteurs - De Graafschap Landschap Landgoederen Landbouw Boerderijen
1680: Diverse auteurs - Tien jaar Diogenes 1960-1970
3311: Diverse auteurs - Hexekontoros opgedragen aan Professor Dr. J.L. Mastboom
9967: Diverse auteurs - Italiaanse Tekeningen in Nederlands bezit 1570-1800
9969: Diverse auteurs - Museum Schloss Moyland
9961: Diverse auteurs - Funfzig Jahre Sammlung van der Grinten 1946-1996
8457: Diverse auteurs - De leerspiegel GBIO 25 jaar
8740: Diverse auteurs - Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Apeldoorn Tekst en Kadastrale gegevens plus 58 kaarten in luxe zwarte opbergmap
1826: Diverse kunstenaars - Total 40 jaar of 40 jaar Total
2611: Diverse auteurs - Onze gelukkige kinderen Driemaandelijks tijdschrift Tweede jaargang nr. 2
1808: Diverse auteurs - Zijdebalen Lusthof aan de Vecht Tuin- en tekenkunst uit het begin van de 18de eeuw
1088: Diversen - Rituelen en Magie. Wonderen en mysteries
1089: Diversen - Zieners en Profeten. Wonderen en mysteries.
2703: Dix, J.F.Ch. - Bloemen
17966: Dixit, Kunda - A People War : Images of the Nepal Conflict 1996-2006
11123: Dixon. Dougal (e.o) - Cassel's Atlas of Evolution.The Earth, its Landscape, and Life Forms.
2926: Dobbelaer, drs. A. - Hora est. Bibliografie van de proefschriften. Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
13233: Dobbins, Bill - Jazz Arranging and Composing A Linear Approach With cassette
2587: Dobbs, Horace . ( Author of follow a wild dolphin). - Save the Dolphins
9158: Doblin, Alfred - Flucht und Sammlung des Judenvolks Aufsatze und Erzahlungen
11272: Dobre, Mihnea - Metaphysics and Physics in Cartesian Natural Philosophy: Descartes and Early French Cartesians on the Foundaation of Natural Philosophy.
16820: Dobrzeniecki,Tadeusz - Tryptyk z Plawna.
7885: Docters van Leeuwen, W.M.(e.a) - Treubia. Recueil de travaux zoologiques, hydrobiologiques et oceanographiques. Volume V-supplement. Monographie der Phyllophorinen
14128: Dodde, Dr. N.L. - ...tot der kinderen selffs proffijt...een geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam.
16650: DODERLEIN, GUNTER - Die Trepanation aus ihrer Geschichte.
3439: Doedes, J.I. - Handleiding bij het onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis. Veertiende druk
5943: Doelman, Pieter - Effects of lead pollution on the soil microflora.
12009: Doerry, Martin - Overal en nergens thuis. Gesprekken met overlevenden van de Holocaust. o.a. Aharon Appelfeld, Saul Friedlander, Imre Kertesz, Ivan Klima, Elie Wiesel.
9735: Dohmen, Joep. - Pleidooi voor een nieuwe publieke moraal. Beschouwingen over humanisme, moraal en zin.
11522: Dokkum, P. van - Esperanto -leerboek voor cursussen en zelfonderricht.
14623: Doldef, Henny van-de Wit - Met tekenstift, burijn en penseel. Prenten en schilderijencollectie van de St.-Janskerk te Gouda
7167: Dolk, J.M.H. - Weten en kunnen No. 107. Afdeeling Auto en Motor. Nuttige kennis van banden en wegen voor den automobilist en motorrijder met een afzonderlijk hoofdstuk over het rijden in bochten. Met 19 afbeeldingen.
11332: Dollinger, J. - Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen.
10477: Dolz, Dr. Robert - Shirley Temple. Ein kind geht zum Film
7864: Domink, Hans - Een ster viel van den Hemel
14139: DOMPSELER, N.VAN / VERSTEEG, C., - Kurhaus, baken van Scheveningen.
14110: Don Friedman / Ken Joffe / Gary Lewis / William S. Brown / Paul Sampson / Robert Brownjohn a.o. - Jazz New York (Program New York Jazz Festival 1956)
13083: Donati, William - Jazz americano del dopoguerra
10463: Dongelmans, Maarten-Jan - Tussen Singel
10693: Dongelmans, Maarten-Jan - Acht eeuwen politie in Nijmegen.
2882: Dongelmans, M.J.M. en Hemels, J.M.J.H. (eindred.) - Een Nijmeegse familie. Ondernemend en maatschappelijk bewogen. Vier generaties Dobbelmann. // NIEUW Exemplaar!!
15047: Dongelmans, Maarten-Jan - Acht eeuwen politie Nijmegen
2877: Dongelmans, Drs. M.J.M. - De muze tot geleide. De geschiedenis van de Koninklijke Zangevereniging Nijmeegs Mannenkoor. 1859-1984.
18268: Dongen, P. G. van - Handboek voor smeden. Mede ten dienste van hen, die zich bekwamen voor de examens Vakbekwaamheid der vestigingset [...].
9413: Donk, Angeline van der - Willemskwartier. Levensverhaal van een Nijmeegse wijk.
17463: Donker, Pzn. W. - Gedenkboek voor de Schoen- en Leder-Industrie.
4731: DONSELAAR, J.VAN - Wentia V. (5). On the ecology of plants species and plant communities in former river beds.
9832: Doolaard, A. den - Wampie. De roman van een zorgeloze zomer.
6674: Doorman, Chr. - Pluimstaartjes en Snaterbekjes Van vreemden en eigen bodem 2e druk
6793: Doorman, Christine - Waarvan de nixen bij hun gouden harpen zongen.
17135: Doorn.P. - De Meubelconstructeur. Verzameling meubeltypen ten dienste van meubelmakers, inrichtingen voor ambachtsonderwijs en voor eigen studie.
1759: Doorn, A. M. van - Onderzoekingen over het optreden en de bestrijding van valse meeldauw (peronospora destructor) bij uien With a summary: Investigations on the occurence and the control of downy mildew (peronospora destructor) in onions
6085: Doorn, Jos van - Manipulatie 3 Vier kunstenaars Nr 36 van 75 Gesigneerd door kunstenaar
7961: Doorninck Mr. J.I. van/ Nanninga Uitterdijk Mr. J. - Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel. Vijfde deel.
5681: Doornink-Hoogenraad. Dra. M.M. - Adamshuis, een zusterhuis van de moderne devotie in Zutphen.
5788: Doornink-Hoogenraad, M.M. - Het Oud-Archief van de gemeente Zutphen. Derde stuk regestenlijst van brieven index. Deel 1 en 2.
14725: Doornmalen, S.E.M. van (eindred.) - Geloven tussen de rivieren. Verkenningen in de Gelderse kerkgeschiedenis.
7689: Doppelstein, Jurgen. - Barlach und Russland: Ernst Barlachs Russlandreise im Sommer 1906
7347: Dorbeck, Dr. D. - Lelietjes der dalen. Gedichten. Inleidend woord van J.P. Hasebroek.
7786: Dore, Gustave - Avonturen van Baron van Munchhausen op nieuw bewerkt door Gerard Keller. Geillustreerd met 158 platen.
6232: Dorenbosch, P. Th. A. - De Boxtelse St.-Petrus Kerk van de parochie Sint-Petrus Stoel te Antiochie te Boxtel. Over kerk, kapittel, toren, H.Bloedviering en orgel
13669: Dorrian, Michael - Business Cards 2. More Ways of Saying Hello
13668: Dorrian, Michael - Business Cards 3. Designs on Saying Hello
3472: Dorsman, L. - De schelpen van ons strand en hoe ze te herkennen.
15621: Dossenbach, Hans Dionys - Vogels op vrijersvoeten.
12903: Dostojewski, F.M. - Schuld en Boete (Raskolnikow).
11944: Dosz, P. Adolph - Gedachten en raadgevingen. Een handboek voor ontwikkelde jongelieden
15516: Douglas, Ray. - De verhelderende kracht van handlezen. Een speurtocht naar ons diepste zelf.
14260: Douma, Jan Ernst - De buitenste binnenstad. De Groninger diepenring in 64 aquarellen.
5441: Douwenga, J. - Wageningen 5-5-?45. Capitulatie
10944: Douwes, Maria - Hongaren in Nederland, Nederlanders in Hongarije. Vijftig jaar na 1956.
1608: Doyle, Conan A. - The green flag
7243: Doyle, Conan A. - Nieuwe avonturen van Sherlock Holmes. Vertaald door S. Vestdijk.
13468: Dozy, J.J. - Beknopte Internationale Geologische en Petroleumtechnische Legenda
2262: Dragendorff,G. - Die gerichtlich-chemische Ermittelung von Giften in Nahrungsmitteln, Luftgemischen, Speisenresten, Korpertheilen etc.
16266: Dragt, Rob - The wonderful world of Towing
9067: Dragt, Rob - The wonderful world of Towning
3941: Drahos, Michaela - Convergence of competition laws and policies in the European Community Germany, Austria, and the Netherlands
15927: Dreissinger, Sepp - Was reden die Leute. 58 Begegnungen mit Thomas Bernhard.
8892: Drelincourt, Laurant - SONNETS CHRETIENS SUR DIVERS SUJETS
13458: Drewis, Dr. G.W.J. - Mentjari ketetapan baru prosa dan sadjak dalam bahasa Indonesia
17587: Drie, Rob van (eindred.) - Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie. Jaargang 1 (1995) t/m Jaargang 10 (2004) compleet
5944: Driessen, M.N.B.M. - Pollen and pollinosis. Medical and botanical aspects.
18083: Driessen, G.G. - letteren, kunst, schrijvers, nederlands, literatuur, tijdschrift, maandschrift, bekend,
18227: Driessen, G.G. (samenst.) - Rampspoed te Groesbeek. De grote dorpsbrand van 1828 en de teloorgang van schoenfabriek 'De Ooievaar' in 1936 [...].
18097: Driessen, G.G. (samenst.) - Groesbeek. Het Dorp der Verrassingen.Een eeuw dorpsgeschiedenis, 1900-2000.
15519: Driessen, Henk (redactie) - In het huis van de islam. Geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek.
14713: Driessen, G.G.(samensteller) - Het Rijke Roomse Leven van de Groesbeekse parochie Cosmas en Damianus .Fragmenten kerkgeschiedenis uit de periode 1672-1977
6092: Driessen, W.M.M. - De plasma renine-activiteit en de secretiesnelheid van aldosteron bij de mens in het bijzonder bij lijders aan hypertensie
9316: Drifte, Reinhard - Japan's foreign policy
15384: Driggs, Frank - Black Beauty, White Heat: A Pictorial History of Classic Jazz, 1920-1950
8959: DRIJFHOUT, H.; JASSIES, K. - Het Overijselse volkskarakter.
1667: Droogenbroeck, J. A. van - Callewaert's woordenboek Nederlandsch-Fransch en Fransch-Nederlandsch inhoudende alle gebruikelijke woorden der gewone taal Zesde uitgaaf
12864: Droogendijk, J.M. - De gids van Bergen op Zoom. Historisch verhaal van de verdrijving der Franschen uit hun laatste vesting.
7524: Drooger, L en Noordegraaf, L. - Hijsgereedschappen. Kettingwerk, staaldraadkabels, touwwerk.
1711: Droogmans, J. - Jules Frere dichter en folklorist
4359: Drost, Aernout - De pestilentie te Katwijk (1625). Met inleiding van Albert Verwey, taalkundige aanteekeningen door Dr. C.G.N. de Vooys.
16353: Drost, J. e.a. - Gelderse plakkatenlijst 1740-1815
5376: Drost, A. - Schetsen en verhalen. Door den schrijver van Hermingard van de Eikenterpen. Tweede en laatste stuk.
12699: Droz, Gustave - Paris a Cheval. Texte Et Dessins
11969: Droz, Joseph - Economie politique ou principes de la science des richesses. Troisieme edition
9090: Drucker, Peter F. - The new realities in government and politics/ in economics and business/ in society and world view.
7922: Drykoningen, C.H. - De transurethrale behandeling van de prostaathypertofie.
16898: Dubech, Lucien - Histoire générale illustrée du théâtre
17525: DUBOIS, PHILIPPE J. (a.o) - INVENTAIRE DES OISEAUX EN FRANCE, AVIFAUNE DE LA FRANCE METROPOLITAINE
17036: DUBOIS PHILIPPE J / YESOU PIERRE - Les Oiseaux Rares en France
10578: Dubois P J, Duquet,M. - La passion des oiseaux. Le guide pratique de l'ornitho.
13878: Dubreuil et P. Noel - Monsieur Nicolas Ou le Coeur Humain Devoile.. Tome premier. Tome second
3014: Duby, Georges en Aries, Philippe - Geschiedenis van het persoonlijke leven De gemeenschap, de staat en het gezin, 1600-1800 Onder redactie van Roger Chartier
3015: Duby, Georges en Aries, Philippe - Geschiedenis van het persoonlijke leven De negentiende eeuw: materiele cultuur en de wereld van het individu Onder redactie van Michelle Perrot
14277: Ducker, Erik - News from an Inaccessible World: The History and Present Challenges of Deep-sea Biology
17727: Dudley, D.R. (ed.) - Virgil. Studies in Latin Literature and its Influence.
17179: Dudok van Heel, S.A.C - Van Amsterdamse Burgers Tot Europese Aristocraten. BandI en Band II
3804: Duerberg, Bernard. Wensing, J. H. - Geschiedenis des Ouden en Nieuwen Testaments, ter onderrigting en stichting inzonderheid van onderwijzers, meer gevorderde scholieren en huisvaders, uit de Heilige Schrift getrokken en van eenige aanmerkingen begeleid door Bernard Deurberg Uit het Hoogduitsch vertaald, Derde uitgave, herzien door J. H. Wensing
17589: Duerden, Dennis - African Art
10136: Dufay, Jean - Nebuleuses Galactiques et Matiere Interstellaire
6984: Dugdale, William - The Baronage of England or and Historical Account o the lives and most Memorable Actions of Our English Nobility .Volume I and volume II.
8082: DUIJTSCH, CHRISTIAAN. - Bloemlezing uit de werken van Christiaan Salomon Duijtsch, in leven Israelitisch Rabbijn in Hongarije, en overleden als Predikant der Nederl. Gereformeerde Kerk. Met portret des schrijvers en voorwoord van P. Deetman.
12790: Duindam, drs. H.F.J. - De Mashrek of het Arabische Midden-Oosten. Een heet hangijzer in de samenleving der volken.
4460: Duinen, G. van - Geschiedenis van het onderwijs in Heemstede. Deel I 1600-1800. Deel II 1800-1954.
1695: Duinkerken, Anton van , e.a. - Thijm-almanak 1938
14151: Duivesteijn, Adri - Het Haagse Stadhuis. Bouwen in een slagenkuil.
14476: Dukes, H.H. - The physiology of domestic animals
1156: Dulac, Edmund - Picture-book for the french red cross
7212: Dumas, Alexandre - La Palais de Justice de Paris. Son Monde et ses Moeurs. 150 dessins inedit.Par la Presse judiciaire parisienne.
3839: Dumersan, M. - Pauline, of Norsheid en Goedhartigheid; Tooneelspel, in drie bedrijven naar het fransch van M. Dumersan
2177: Dumont, S (red.) - In haar verleden ingewijd. De ontwikkeling van de vrouwengeschiedenis in Nederland.
2731: Dumville and Kershaw - The Worsted Industry. (Pitman's Common Commodities and Industries)
9932: Dunant, Emile - Guide Illustre du Musee d'Avenches Premiere partie: Collections Archeologiques Seconde partie: Monuments Epigraphiques
3699: Dunkelberg, Dr. Wilhelm Friedrich - Dr. C. F. E. Fries' Lehrbuch des Wiesenbaus fur Landwirthe, Forstmanner, Cameralisten und Techniker, als zweite Abtheilung des Wiesenbaus in seinen landwirthschaftlichen und technischen Grundzugen zum Gebrauche bei Vorlseungen und zum Selbstunterricht, Reihe : Landwirth als Techniker, fur den gebrauch an landwirthschaftlichen und technischen Lehranstalten und zum Selbstunterricht,zweite sehr vermehrte Auflage
12040: Dupanloup, Mgr.en den Graaf de Montalembert. - Het erfgoed van den H. Petrus, of de regten van Pius IX, gehandhaafd tegen de revolutionnairen.
5244: DUPARC, H.J.A. & SLUITER, J.W - Lijnen van gisteren. 100 jaar Amsterdams openbaar vervoer in foto?s 1875-1975.
13590: Dupont, Clare (Tradruction) - Itineraire gourmand des Castels
12893: Dupuydt, F. - Bijdrage tot de geomorfologische en fytogeografische studie van het domaniaal natuurreservaat De Westhoek.
12072: Durand, Ch. - Dix Jours de Campagne ou La Hollande en 1831
12853: Durch, William J. - National Interests and the Use of Space
15919: DURING, I., (Herausgeber) - Naturphilosophie bei Aristoteles und Theophrast. Verhandlungen des 4. Symposium Aristotelicum veranstaltet in Goteborg. August 1966.
11796: Dussart-Debefve, Suzanne und Paul Melchers: - Meilensteine. Ein literarisches Lesebuch fur hohere Schulen.( Inkl. Beiheft)
8832: Duveaux, Michel - Pierrot de dwaas
4216: Duvernoy, Henri M. - Human Brainstem Vessels With 108 Figures and 2 Folding Plates
11680: Duynstee, Prof.Mr. F.J.F.M. - Beschouwingen over en naar aanleiding van het politiek delict.
10078: Dworsky, Alan and Sansby, Betsy - Conga Drumming A beginner's guide to playing with time. CD inside
17203: Dymond J.N. (a.o.) - Rare Birds in Britain
15008: Dyserinck, Dr. Johs. - Dr. L.R.Beijnen. (rector Stedelijk Gymnasium van Den Haag) (1811-1897)
4633: Dyson, Verne - Forgotten Tales of Ancient China.
10118: Earle, John - The Philology of the English Tongue. Clarendon Press Series.
13276: EATON, JEANNETTE. - Trumpeter's Tale. The Story of Young Louis Armstrong.
11932: Ebbink, W.M. - De groote misleider. Historische roman
16275: Eberhard, Otto - Ancient Egyptian Art. The Cults of Osiris and Amon.
18464: Ebert, Günter (Hrsg.) - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs -- Tagfalter I + II
5106: Eck, J. van, e.a. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Warnsveld. Tekst en Kadastrale gegevens.
12791: Eck, H, van (e.a.) - Irish Bogs. A case for planning. The controversy between exploitation and conservation of ombrotrophic peatlands in the Republic of Ireland.
2409: Eck, Jan van & Furtjes-Egbers, Martha. - Boter en Kaasmakerijen in de Duffelt. van boerderij naar zuivelfabriek/ Butter und Kasereien in der Duffel. Vom Bauernhof zur Molkerei.
15451: Eck, Jan van - Klanken uit Kekerdom. Gedenkboek ter gelegenheid van honderd jaar fanfarekorps 'Uitspatting Na Arbeid'1899-1999.
13142: Eckert, Kurt - Profiles of International Drummers Percussionists Musicians presented by Paiste Cymbals Gongs with loosly inserted folded poster
12435: Eckstein, H. - Critische beschouwingen over het postthrombotische syndroom.
7048: ECKSTEIN, Dr. KARL. - Die Schmetterlinge Deutschlands mit besonderer Berucksichtigung ihrer Biologie und wirtschaftlichen Bedeutung.5. Band Die Kleinschmetterlinge Deutschlands. Mit 32 Farbbendrucktafeln.
1873: Ecrevisse - De Bokkenrijders in het land van Valkenberg
9024: Ede, M. van Ede - De opbrengst van een groentetuin.
8853: Edelman, Prof. Dr. C. H. en Oosting, Ir. W. A. J. - Geologisch-bodemkundige onderzoekingen naar aanleiding van een schedelvondst op het voormalige landgoed De Sterrenberg nabij Arnhem
16921: Edelstein, J. (red.) - 70 jaar geschiedenis van HV
5928: EDER, G. (editor - The Role of the Chimpanzee in Research: Symposium, Vienna, May 22-24, 1992
4589: Eder, J. - Heliogravure und Rotationstiefdruck, ferner Photogalvanographie, Photoglyptie, Asphaltverfahren und photographische Atzkunst.
15823: Edmonds, C.J. - Kurds, Turks and Arabs. Politics, Travel and Research in North-Eastern Iraq. 1919-1925
13507: Edmunds, Lewis - The Law and Practice of Letters Patent for Inventions.
15204: EDRIDGE, SALLY - Solomon Islands Bibliography to 1980. (Signed copy)
10172: Eeden, Frederik van - Van de Koele Meren des Doods. Tweede druk
13646: Eekelers, Willem - Het Roode Hoekje. Met een inleiding van Emmanuel de Bom.
8028: Eekhof, D. - Dete(cto)rminatie. Selectie van foto's met beschrijving van de collectie van de auteur.
7077: Eekhoff, W. - Beknopte Aardrijkskundige beschrijving van de provincie Vriesland; bevattende Een Overzigt van den Algemeenen en Bijzonderen Toestand van dat gewest. Eerste stukje.
9983: Eerd, Corry van (red. e.a.) - Muziek en Monument in Laarbeek. Uitgegeven ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de Stichting tot behoud en bevordering van het culturele goed in Beek en Donk.
12707: Eerdewijk, Anouka van - The ABC of unsafe sex. Gendered sexualities of young people in Dakar (Senegal).
5879: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN PROF.DR. - Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel I: Traditie en modernisering 1796-1890. Deel II: Emancipatie en industrialisering 1890-1945. Deel III: Dynamiek en expansie 1945-1996.
1495: Eerenbeemt, Prof. Dr. H. F. J. M. van den - Sporend naar welvaart
12066: Eernstman, Dr. T. - Vademecum voor den praktizeerenden geneesheer in Nederland en de Kolonien. Zevende, bijgewerkte druk.
3504: Eertwegh, A.J.M. van den - In Vivo T-B cell interactions and cytokine production in the murine spleen./ In Vivo T-B cel interacties en cytokine produktie in de milt van de muis.
1429: Efdee, drs. Ria - Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland
16346: Egelie, Godfried C. M. - Gietijzeren wegkruisen in Limburg : een inventarisatie en aanzet tot interpretatie van de thematiek
14935: Eggink, C.A. - Refractive laser surgery of the cornea. A clinical evaluation.
9699: Egli, Dr. J.J. - Nomina Geographica. Versuch einer algemeinen geographischen onomatologie.
8165: EGLI, JODOC - Das heilige, allgultige und allgemeine Concilium von Trient, das ist: dessen Beschlusse und hl. Canones nebst den betreffenden pabstlichen Bullen; treu ubersetzt, und mit einem vollstandigen Sachregister versehen
6590: Ehrenbourg, Ilja - De liefde van Jeanne Ney Roman uit het russich vertaald door S. van Praag
14207: Ehrenstein, Theodor (Herausgeber) - Das Alte Testament im Bilde. Ein illustrationwerk mit uber 2000 Abbildungen von altchristlichen, mittelalterlichen und neuzeitlichen Kunstwerken
17804: Ehrlich, Doreen - Usonian Houses. Frank Lloyd Wright at a Glance. Usonian Houses: Frank Lloyd Wright at a Glance See this image Follow the Author Doreen Ehrlich Follow Usonian Houses. Frank Lloyd Wright at a Glance.
10763: Eijs, Jan van - Schoenen maken Durlinger. Geschiedenis van vijf generaties ondernemerschap.
16939: Eijsink, Th.N. - Restauratie en revolutie in Arnhem 1 juli 1787-6 mei 1795. Deel 2: Bijdragen tot de geschiedenis van Arnhem.
8019: Eijsselsteijn, Lidy van - Tristan
11631: Eikelboom, B.C. - Evaluation of carotid artery desease and potential collateral circulation by ocular pneumoplethysmography.
7482: Eillebrecht, Ad, Grimbergen, Jet , Schipper, Peter - De sigarennijverheid in Culemborg Mensen en fabrieken
14222: Eisenberg, Jerome M. - A Collector's Guide to Seashells of the World
12123: Eisenstein, Sergej M. - Lessen in regie.
9834: Ekkerink, J.L.P. - Het beloop van dementie bij ouderen in het verpleeghuis.
15735: Elders, Dennis en Caroline Soons (eindredactie) - AKV/St. Joost. Eindexamenstudenten 2004/2005.
17138: Eldik-Thieme, P.J. van - Een boek over doctoren. Vrij naar 't Engelsch
3856: Elemans, Jan - Via Trionfale Herinneringen aan de Bedevaart door de Nijmeegse Universitaire Gemeenschap in de Zomer van het Jubeljaar 1950 naar Rome ondernomen en in Opdracht van het Comite uit eigen en andermans Ervaringen voor alle Deelnemers achteraf beschreven
18043: Elemans, Jan (tekst), e.a. - Tegelse keramiek. Handwerk-volkskunst 1935-1953.
9116: Eleveld, Dagmar - DC-Stamp: Localization and Function in Dendritic Cells.
13255: Elewout, Jack van - Bredase muziekschets van de 20e eeuw. Deel I Amusementsmuziek Jazzmuziek Jazzorganisaties
10751: Elfrink, Bart - Kotsanopoulon. Een verdwijnende gemeenschap, project in wording.
1534: Elias, Mr. E. - Delft
1420: Eliens F. M. en Harenberg J. - Middeleeuwse kastelen van Gelderland
6982: Elisseev, Serge. - La Peinture contemporaine au Japon.
10346: Elk, Henk van (samensteller, e.a.) - Een eeuw vol verhalen. Het dagelijks leven in Maas en Waal tussen 1900 en 2000.
9927: Elkebith, J. - Levensernst Korte gedachten op iederen dags desjaars voor oud en jong
2909: Ellen - pop van Elisabeth Gehrke
17836: Elliott, Jack - Alpines in the open garden
16413: Ellis, Hamilton - The Splendour of Steam
8864: Ellis, Ida - Karakter-Analyse en Levens-Prognose uit de Menselijke Hand Handleeskundige Gids samengesteld uit 637 Vragen en Antwoorden met negentien illustraties
10418: Ellis, Andrew W. - Reading, writing and dyslexia. A Cognitive Analysis.
13697: Ellis, Richard - The Book of Whales.
1277: Elman, R. - The great American shooting prints
6692: Elout, C.K. - De Crisis-Faust. ( De Rinkelbel, Tweede reeks: Politiek)
16548: Elsaesser, Thomas (e.a.) - Chiem van Houweninge. Writing and Filming.
18208: Elsen, Juliëtte van den - Monsters, demonen en occulte krachten. De journalistieke perceptie van magische en wonderbaarlijke verschijnselen in de vroege Verlichting 1684-1727.
7516: Elsen, G. van den - Het Pachtrecht
11023: Elshout, P.J. en Wiel, A.J. van der - Kent u ze nog...de Drunenaren.
11633: Elsman, Bernard H.P. - Duplex Scanning in Lower Extremity Arterial Desease. Experimental and Clinical Studies/ Arteriele duplex scanning van de onderste extremiteiten.(met een samenvatting in het Nederlands).
1795: Elst, O. J. van der - De verlegging van den Maasmond in de provincie Noord-Brabant Bijdrage tot de kennis van den invloed van de opening van de nieuwe rivier op den waterstaatstoestand in de provincien Noord-Brabant en Gelderland
3884: Elst, Marian van der Elst - Uit het scheepsjournaal van kapitein Cook.
12290: Emeis, M.G. - Vorm en functie in klassiek en modern Maleisch. De verbale constructies. Proeve van een syntactisch onderzoek.
12220: Emeis, Dr. M.G. - Inleiding tot de Bahassa Indonesia. Incl. bijlage: oefeningen.
2184: Emery, M. - Pensees de Leibnitz, sur la religion et la morale.(2 Vols. Compl.).
13810: Emes, Dr. M.G - Bloemlezing uit het klassiek Maleis. Bunga Rampai Melaju Kuno
16530: Emile Condurachi, Constantin Daicoviciu - Archaeologia Mundi: Romania
2995: Emmanuel, Clive Otley, David and Merchant, Kenneth - Readings in accounting for management control
5942: Emmanuele Francesco Maria Emanuele - Arte e cultura del Mediterraneo
18154: Emmen, Q.A.D. - Rietsuikerfabrieken op Java en hare machinerieën.
12980: Emst, Jan van - 25-jarig bestaan Woningbouwvereniging De Goede Woning
17803: Enckevort, Harry van (e.a.) - Stijlvol begraven. Grafgebruiken in de Civitas Batavorum. Wijchens Meer, deel 7.
10330: Enckevort, Harry van /Thijssen, Jan - Graven met beleid. Gemeentelijk Archeologisch onderzoek in Nijmegen 1989-1995
17020: Enckevort, Henri van (e.v.a.) - 50 jaar Sparta '18. Jubileumboek uitgegeven bij gelegenheid van het gouden jubileum .
15662: Endepols, H.J.E. - Mestreechter spraok, doe zeute taol! En klein kaos oet ene groete veuraod.
10999: Endicott, Noble Seward - Rhymes of Colorado's Marvelous Beauty
8924: ENGELBRECHT, DR. J. H. A. - Kunst- en muziekhistorische bijdragen tot de bestudering van het Utrechts Psalterium (door de directie van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen de leden aangeboden bij de viering van het tweehonderdjarig bestaan van het genootschap op 19 mei 1973)
10467: Engelen, Theo L.M. - Nijmegen in de zeventiende eeuw. Sociaal-ekonomische beschrijving met aandacht voor de gevolgen van de vredesonderhandelingen 1676-1678
5445: Engelman, Jan - Tympanon Opstellen Over Kunst En Gewijde Kunst
9579: Engels, Rutger - Big Family. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de orthopedagogiek, in het bijzonder opvoedings- en gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten aan de KUN op 7 febr. 2003
2862: Engels, Hubert - Handbuch des Wasserbaues. Fur das Studium und die Praxis. I. und II. Band
17861: ENGELS, CHRIS J., - Klein Venetië. Curacao in vroeger dagen.Een briefwisseling en een beeldverhaal.
16214: Engers, L. - Zondags-school tot oefening van huisaandacht voor Roomsch-Catholyken bestaande uit zedelijke uitleggingenen bemerkingen op de evangelien van de zon- en geboden feestdagen van het geheele jaar.
13914: Englert, Sebastian, P. - La Tierra de Hotu Matu'a. Historia y etnologia de la Isla de Pascua
11077: Enklaar, W.F.P - Gedenkboek der Feesten bij Gelegenheid van de Inhuldiging van Koningin Wilhelmina der Nederlanden.
11075: Enschede, F.A.J. - Over de training van schaatsenrijders. Een sportfysiologisch onderzoek.
17844: Enskat, Rainer - Die Hegelsche Theorie des praktischen Bewusstseins.
10212: Enzing, Christien - Product innovation in the Dutch food and beverage industry. A study on the impact of the innovation process, strategy and network on the product's short- and long-term market performance.
3147: Ercoli, Giuliano - Art Deco in prent
16223: ERDMAIER, BERNARD (PHOTO'S) - Geo Art. Kunstwerk Erde
16147: Erdmaier, Bernard (photo's) - Geo Art. Kunstwerk Erde
8932: Erdman,,, J.E. - Erdman's alfabetische lijst van al de gemeenten in het Koninkrijk der Nederlanden meet aanwijzing van de Gerechtshoven, Arrondissementen en Kantons, waartoe zij behooren. Vijfde, vermeerderde druk
6767: Erens, Frans (vertaling) - De geest van Thomas a Kempis. Bloemlezing uit zijne werken. Uit het Latijn vertaald.
4145: Erenstein, R.L. - De Herder en de Hoveling. Een onderzoek naar de aard en de functies van pastorale toneelvoorstellingen aan de hoven van Noord-Italie in de 16e eeuw.
2457: Erhart, Fokke en Bekhuis Johan - Broedvogels van de Gelderse Poort. 1989-1994
15142: Erinkveld, H. (red.) - Dichter bij huis . Poetische kaart van Oosterbeek
12966: ERKELENS, HELMA EN LOUWKE MEINARDI - Zorg tot het einde van de stichting Talma zorginstellingen. 75 jaar verzorgings- en verpleeghuizen
15212: Erlbeck, Reinold (u.A.) - Das Kosmos Wald- und Forstlexikon.
15335: Erp, Marieke van - Accessing Natural History. Discoveries in Data Cleaning, Structuring, and Retrieval.
17492: ESBJORN HIORT - CONTEMPORARY DANISH ARCHITECTURE. NYERE DANSK BYGNINGSKUNST
4994: Eschenbach, Wolfram von ( vrij bewerkt door Lida van der Meij) - Parsival
6935: Eschricht, D.F. - Het leven in zijne natuurlijke verschijnselen. Pupulair verklaard. Met platen en houdsnee-figuren.
11015: Eskes, Prof.Dr. T.K.A.B. - Herinneringen (gesigneerd exemplaar)
6077: ESNEAUX JOSEPH - CHENNECHOT L.E. - Histoire philosophique et politique de la Russie depuis les temps les plus recules jusqu'a nos jours.
14371: Essarts, Alfred des - Le Meneur de Loups. Recit de Village par Alfred des Essarts
15605: Essen, W.J. (voorwoord) - Doornenburg. 150 jaar kerkgeschiedenis 1848-1998
9745: Esser, Karl. - Kryptogamen. Blaualgen, Algen, Pilze, Flechten. Praktikum und Lehrbuch.
2316: Essers, Caroline - Enterprising Identities; Female Entrepreneurs of Morroccan and Turkish Origin in the Netherlands
15767: Essink, J.G.H.C. - Een Versche Meikrans, neergelegd aan de voeten van Maria.
16132: Esterik, Chris van - Een jongen van het dorp. Honderd jaar Ingen, een dorp in de Betuwe.
17185: Estrada, Joan - Ocells de Catalunya, Pais Valencia i Balears.
17046: ETCHECOPAR, R.D. - Les Oiseaux de Chine de Mongolie et de Corée. Non passereaux/passereaux.
14372: Eugenio Sue. - El Castillo del Diablo, O El Aventurero .
2586: Evans, P.G.H. - The Natural History of Whales & Dolphins
13369: Evensmo, Jan - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 6 1955-1959
13370: Evensmo, Jan - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 5 1950-1954
13371: Evensmo, Jan - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 3. 1940-1944
13372: Evensmo, Jan - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 2. 1935-1939
13374: Evensmo, Jan - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists Volume 4. 1945-1949
13380: Evensmo, Jan - History of Jazz Tenor Saxophone. Black Artists. Volume 1 1917-1934
3999: Everett-Green, Evelyn - Zijn overwinning. Eeen verhaal uit bange dagen Vertaald door Marie
15530: Everhart, Michael J. - Oceans of Kansas. A Natural History of the Western Interior Sea.
1329: Evers, J.W. - Geschiedenis van het meubel
10837: Evers, J,W en Strasters J.K. - Hang- en sluitwerk en kramerijen voor meubelmakers. Leerboek ten dienste van het Nijverheids Onderwijs. 2 delen: tekst en platen.
12669: Everts, Jhr, Ed. - Coleoptera Neerlandica. Nieuwe naamlijst der in Nederland en het omliggend gebied voorkomende schildvleugelige insecten.
12004: Everts, Jhr, Ed. - Coleoptera Neerlandica. De schildvleugelige insecten van Nederland en aangrenzend gebied. Landbouw, ontwikkeling en verblijf, alsmede eene korte mededeeling over het verzamelen en prepareeren. Eerste deel: 6 platen, Tweede deel: Met 8 platen en 62 houtsneefiguren in den tekst, benevens een literatuuroverzicht. Derde deel: met 19 figuren.
16805: Everts, Frank - Characterization of nanometre-scale patterns on Cu(001) and Ag(001) by means of optical spectroscopy and high-resolution electron diffraction.
15388: Everwijn, Dyonysius - Abraham van Wiquefort en zijn Proces.
13649: Ewald, Carl - Sprookjes. 1e druk
18270: Ewerbeck, François - La Renaissance en Belgique et en Hollande. Recueil de documents d'architecture et d'art industriel [...]. VOLUME IV
18271: Ewerbeck, Fran?ois - La Renaissance en Belgique et en Hollande. VOLUME II.
1895: Eyck, Charles - De weg naar Golgotha
18148: Eyck, Charles - Eindhoven visto por Charles Eyck
1410: Eyffinger, Arthur - Grotius Poeta.Aspecten van Hugo Grotius Dichterschap
8451: Eylert, R.Fr. - Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den Koning van Pruissen Frederik Willem III Tweede deel
8449: Eylert, R.Fr. - Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den Koning van Pruissen Frederik Willem III Derde deel, Tweede gedeelte
8450: Eylert, R.Fr. - Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den Koning van Pruissen Frederik Willem III Derde deel, Eerste gedeelte
11560: Ezzahiri, Rajaa - Infection and Inflammation In Progression of Atherosclerosis: the role of Chlamydia pneumoniae infection in different mouse models.
13606: Fabart, A.E. - Manuel du Fondeur.
5488: Faber, F.J. - Geologie van Nederland. I: Algemeene geologie. II Historische geologie. III: Nederlandsche landschappen.Derde druk
7166: Faber, J.M. - Weten en kunnen No. 9. Wat dien ik, als beoefenaar der Huisvlijt, van de theorie van het Magnetisme en de Electriciteit te weten? Bijdrage tot bevordering van de huisvlijt. Met 15 figuren.
1452: Fabius, A. N. J. - Geschiedenis Van Bussum
6338: Fabre, J. H. - La Vie des Insectes morceaux choisis 15 Gravures et 11 Planches hors Texte
12006: Fabricius, Johan Albert / Rohr, Julius Bernhard van / Derham, W. - Phytotheologie, oft Godleerende Plantkunde, door Julius Bernard van Rohr: met een schets en ontwerp der Godleerende Water- en Vuur-Kunde, enz. van Johan Albert Fabricius alles ten vervolge van W. Derhams Godleerende Natuur- en Sterre-Kunde
7558: Fabrizi, Jean - L 'Italie apres la guerre. Traduit de l'italien et precede d'une introduction. Et d'un mot de reponse a M.About paar. M .Martin Doisy
16518: Fader, Klaus - Zahnradbahnen der Alpen. 19 Bergbahnen in Deutschland, Frankreich, Osterreich und der Schweiz.
7306: FAGEL, J. - Het Oproer te Rotterdam in 1868, zijn oorzaken en gevolgen.
3042: Fagg, W & Plass, M. - African Sculpture. An anthology
9754: Fahn, A. - Plant Anatomy. Fourth Edition
6029: Falkenburg, Reindert, Jong de, Jan, Meijers, Dulcia, Ramakers, Bart, Westermann, Mariet - Kunst voor de markt 1500-1700
7740: Fallet, C. - Le premier pas dans le monde. Lecons de politesse
13526: Fanelli, Andre - Encyclopedie Jazz Hot/ L'instant. Rhytm'n Blues
13879: Farneti, Carlo - Le Menage Parisien suivi de la Femme Infidele ingenue Saxancour
1585: Faszbinder, Heinrich - In vollen bloei. Een boek van innerlijk volgroeid worden voor onze toekomstige vrouwen
2051: Fat, L.A. Tjon Sie - Contribution to the knowledge of Cyanogenesis in Angiosperms (Cyanogene verbindingen bij Poaceae, Commelinaceae, Ranunculaceae en Campanilaceae)
3167: Faure, R.P.H. - Dieu et Patrie. Epidodes Militaires, Etudes Historiques, Recits Lengendaires. Histoire, Litterature et Poesie.
15210: Favenc, Ernest - The history of Australian exploration from 1788 to 1888. Compiled from state documents, private papers, and the most authentic sources of information
16765: Favrod, Charles-Henri (texte) - Opera. Photographie Gerard Uferas 1988 - 1996
13035: Fayenz, Franco - Jazz domani
13155: Fayenz, Franco - Il Nuovo Jazz Degli Anni 40
2567: Fayet, Monique de - Meubles et ensembles Renaissance Espagnole.
15318: FEARNLEY-WHITTINGSTALL, Hugh - The River Cottage Cookbook
14501: Feather, Leonard - The encyclopedia of Jazz in the seventies.
13159: Federighi, Luciano - Cantare il jazz L'universo vocale afroamericano
15619: Fehmi, Les PhD and Jim Robbins - The Open-Focus Brain. Harnessing the Power of Attention to Heal Mind and Body.
8596: Feininger, Andreas - Vergrossern leicht gemacht
16838: R. Feith - Supplement tot de Dicht- en Prozaische Werken van Mr. Rhijnvis Feith. Bijdragen ter Bevordering der Schoone Kunsten en Wetenschappen. Eerste deel
8549: Feith, Mr. Rhijnvis - Dicht- en prozaische werken Achtste deel Ines de Castro - C. Mucius Cordus
8550: Feith, Jhr. Jan - Dicht- en prozaische werken Negende deel Proeve van eenige gezangen I - II
8551: Feith, Mr. Rhijnvis - Dicht- en prozaische werken Tiende deel De Ouderdom - Lazarus
8548: Feith, Mr. Rhijnvis - Dicht- en prozaische werken Zevende deel Thirsa - Lady Johanna Gray
8544: Feith, Mr. Rhijnvis - Dicht- en prozaische werken Derde deel Brieven III - IV
8545: Feith, Mr. Rhijnvis - Dicht- en prozaische werken Vierde deel Brieven V - VI
8547: Feith, Mr. Rhijnvis - Dicht- en prozaische werken. Zesde deel. Waarin de naamlijst van de inteekenaren en Verhandeling over het Heldendicht met den gouden eerepenning bekroond door het taal- en dichtlievend genootschap, onder de spreuk: kunst wordt door arbeid verkregen, te Leyden in den jare 1781
8543: Feith, Mr. Rhijnvis - Dicht- en prozaische werken. Tweede deel Brieven over verscheidene onderwerpen Eerste en tweede deel
8552: Feith, Mr. Rhijnvis - Dicht- en prozaische werken Elfde deel Het Graf - Brieven aan Sophie
17216: Feith, J.; Nieuwenhuis, T. - Naamloze Vennootschap Philips Gloeilampenfabrieken, 1891-1916
8986: Feldbrugge, Julie T.T.M. - Commitment to the commited. Treatment as interaction in a forensic mental hospital
15349: Feldman, Anita - Henry Moore Late Large Forms.
14653: Feldman, Anita and Malcolm Woodward. - Henry Moore Plasters
18015: Feldman, Joan M. - The 1964-65 edition of New York on $5 a day
12860: Felius, Marleen (tekeningen) - Grootvaders huisdieren en buurmans koe. Borg Verhildersum bij Leens (Gr.) 24 mei t.e.m 3 juli 1977.
15805: Feller, F.X. de - Catechisme Philosophique ou Recueil d'Observations Prospres a Defendre la Region Chretienne Contre ses Ennemis. Tome premier, Tome second,Tome troisieme.
8683: Fenelon. - Les Aventures de Telemaque, fils d'Ulysse. Tome Premier et tome Second.
1390: Fenelon, Fr. Salignac de la Mothe - Les Aventures de Telemaque fils D'Ulysse
12030: Fenger, Max - Westerstede in alten Ansichten
14410: Fenichel, Otto - Perversionen, Psychosen, Charakterstorungen - Psychoanalytische spezielle Neurosenlehre
14535: Fennema, Jan and Paul Iain (ed.) - Science and Religion. One world-changing perspectives on reality
15744: Ferraige< Jacques (Traduites par) - LES REVELATIONS CELESTES ET DIVINES DE SAINTE BRIGITTE DE SUEDE, COMMUNEMENT APPELEE LA CHERE EPOUSE. Tome Quatrieme
8221: Ferrari, Giulio, - La Terracotta e Pavimenti in Leterizio Nell'Arte Italiana. Quattrocento Motivi in Buona Parte Inediti in Duecentosessanta Tavole....
8830: Ferry, Jean-Marc. - Les puissances de l'experience. Essai sur l'identite contemporaine. Tome I: Le sujet et le verbe. Tome II: Les ordres de la reconnaissance.
11071: Ferry, Gabriel - De Woudlooper. Schetsen en tafereelen uit de wouden en prairien van Amerika. (1e uitgave in groot formaat).
10178: Feryn, Yann (coordinatie) - Veldornithologisch Jaarboek van Zuid-West-Vlaanderen. Vogels kijken in eigen streek 1983-1984
17653: Fetscher, Iring - Hegels Lehre vom Menschen. Kommentar zu den §§ 387 bis 482 der Enzyklopadie der Philosphischen Wissenschaften.
2562: FETSCHER, IRING; GREBING, HELGA; DILL, GUNTHER: - Het socialisme, van klassenstrijd tot welvaartsstaat.
15976: Fetting, Rainer - Landschaften.
9185: Feuchtwanger, Lion - Waffen fur Amerika Roman
5643: Fey, A.V. - De Wandelaar. Geillustreerd Maandblad gewijd aan natuurstudie, natuurbescherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven en toerisme. 9e jaargang 1937 (januari tm augustus)
5644: Fey, A.V. - De Wandelaar. Geillustreerd Maandblad gewijd aan natuurstudie, natuurbescherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven en toerisme.12e jaargang. 1940 januari-november
17665: FICHTE, J.G., SCHUHMANN, K. - Die Grundlage der Wissenschaftslehre in ihrem Umrisse. Zu Fichtes 'Wissenschaftslehren' von 1794 und 1810.
13699: Fick, August - Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas. Eine sprachgeschichtliche Untersuchung.
16314: Fiedler, Alfred und Jochen Helbig - Das Bauernhaus in Sachsen
13677: Fiell, Charlotte - Contemporary Graphic Design.
12753: Fieret, Gerardus Petrus - De lasso van de minnaar. Gedichten (met tekening en gesigneerd)
13799: Fierotti, Giovanni - La Sicilia e le sue zone irrigue. Quaderni di agronomia 8
1346: Fiet, A. - Geillustreerd Tuinboek. Tweede, veel vermeerderde druk
1384: Fiet, A. - Geïllustreerd Tuinboek. Naar den 9den druk van Christ's Gartenbuch bewerkt.
18342: Filarski, Ruud & Mom, Gijs - Van Transport Naar Mobiliteit 1800 - 1900
11914: Filbry, J.T.J. - Uw levensstaat. Onderrichtingen voor jongelingen.
12805: Fillekers, Jan en Henk van der Horst. - Showroom (dubbel gesigneerd)
16850: Findlay, D.G.A. - De ontdekking van een Akoerio vrouw met twee kinderen in het oerwoud van Zuid-Suriname
13151: Finkelstein, Sidney / Halfant, Jules - Jazz: A People's Music Illustrated by Jules Halfant
5601: First, Ruth - Honderdzeventien dagen. Nazi-methoden onder het Apartheidsregiem in Zuid Afrika.
18145: Fischel, Oskar & Boehn, Max von (transl. by Edwards, M.) - Modes and Manners of the Nineteenth Century As Represented in the Pictures and Engravings of the Time.
1939: Fischer, Max - Revision der Indo/Australischen Opiinae (Hymenoptera, Braconidae). Series entomologica. Volume I
10128: Fischer, W.L.F. - Baron von Vega's Logarithmic Tables of Numbers and Trigonometrical Functions translated from the Fortieth or Dr. Bremiker's thoroughly revised and enlarged edition
2061: Fischer,J und Hutten H. - Testbuch der Motor Rundschau. Wagen und Motorrader
15263: Fisman, Greg (Transcribed by) - Stan Getz. Bb Tenor saxophone
7096: FITTING, DR. HANS E.A. - Lehrbuch Der Botanik Fur Hochschulen. Zwanzigste, umgearbeitete Aulage.
18137: Fitzgerald, Edward (transl.) - La Robajoj de Omar Kalam
15649: Fitzharris, Tim - Wild Bird Photography. National Audubon Society Guide.
3887: Fitzpatrick, E.A. - Micromorphology of Soils
12120: Fiumara, Anthony / Kooke, Sandra / Lint, Peter van der - Honderd jaar in twaalf tonen. Componisten uit de twintigste eeuw. Met CD
13266: Flam, Dr. Leo - Plato Descartes Kant
6378: Flammarion, Camille - Revue mensuelle D'Astonomie populaire, de meterologie et de physique du globe et de fotographie celeste Douzieme annee 1893 Illustree de 166 figures
6377: FLAMMARION, CAMILLE - Revue D'Astonomie populaire, de meterologie et de physique du globe Cinquieme annee 1886 Illustree de 150 figures
6370: FLAMMARION, CAMILLE - Revue D'Astonomie populaire, de meterologie et de physique du globe Hutieme Annee 1889 Illustree de 157 figures
14475: Flammarion, Camille - La plurialite des mondes habites
6376: FLAMMARION, CAMILLE - Revue D'Astonomie populaire, de meterologie et de physique du globe Onzieme annee 1892 Illustree de 210 figures
6375: FLAMMARION, CAMILLE - Revue D'Astonomie populaire, de meterologie et de physique du globe Dixieme annee 1891 Illustree de 193 figures
6372: FLAMMARION, CAMILLE - Revue D'Astonomie populaire, de meterologie et de physique du globe Septieme annee 1888 Illustree de 162 figures
6379: FLAMMARION, CAMILLE - Revue mensuelle D'Astonomie populaire, de meterologie et de physique du globe et de photographie celeste Treizieme annee 1894 Illustree de 168 figures
1544: Flechsig, Eduard - Adam von Fulda ein ser andechtig Cristenlich Buchlein
6439: Fletcher, Paul and Garman, Michael - Language Acquisition Studies in first language development
18363: Fleuren, Geert & Strijbosch, Ton (red.) -
13527: Fleuret, Maurice (preface - Doctor Jazz? Actes du Colloque Internatonal Pedagogies du Jazz Mulhouse 28-3- Septembre 1984
11903: Fleury - Kort-Begryp der Kerklyke Historie van den heer Fleury V. deel Beginnende met de Achtste Eeuwe, te weten van het jaer ons Heere J.C. 701
8158: Fleury, M. L'Abbe - Moers des Israelites et des Chretiens
4374: Fleury, Claudius - De zeden der Israeliten gemaekt Door den Heer Claudius Fleury, Priester, Tegenwoordig den Biegt-Vader van den Koning van Vrankryk. Vertaelt naer den Laesten Paryschen druk, merkelyk vermeerdert en verbetert.
7074: Flier, Dr. G.J. van der, Gunning, Dr. J.H. (e.a.) - Gewijde Kunst. Honderd platen naar schilderijen van bekende meesters ( uit A.G. TEMPLE's Sacres Art)met bijschriften
14799: Flint, Marian - Zelfgeboerd - Meer supermakkelijk moestuinieren en superlekker koken.
18262: Flint, V.E. & Golovkin, A.N. (Hrsg.) - Handbuch der Vögel Russlands und angrenzender Gebiete. Band 6, Teil 2 Charadriiformes (Alcae)
2132: Flintrop. Dr. Ing. Helmut - Die St. Martinikirche zu Emmerich. Ein Vorposten des Hochstiftes Urecht/ Die St. Martinuskerk te Emmerik. Een voorpost van het bisdom Utrecht.
8666: Florian - Numa Pompilius second Roi de Rome par Florian.
8682: Florian - Melanges de Poesie et de Litterature par Florian.
8699: Florian. - Theatre de Florian. Tome premier et tome second.
8684: Florian. - Gonzalve de Cordoue, ou Grenade ReconQuise, Tome premier et tome second.
8685: FLORIAN, M. DE - Guillaume Tell, ou La Suisse libre/ Eliezer et Nephthali. Poeme traduit de l'Hebreu par Florian
8686: Florian. - Nouvelles de Florian
8700: Florian. - Fables de Florian.
4499: FLOTHUIS, MARIUS - De instrumenten van het symfonie-orkest. Deel 1: slaginstrumenten, Deel II: blaasinstrumenten, Deel III: snaarinstrumenten.
13149: Flowerdew, Bob - Alles over Fruit. Een complete gids om zelf fruit te kweken, oogsten en verwerken
14087: Floyd Jr., Samual A - Black Music Research. Journal 1984
2190: Fluiter, H.J. de - De bloedluis in Nederland. (Eriosoma lanigerum (hausmann).
7022: Fluiter, H.J. de - De grauwe dennensnuitkever. Brachyderes Incanus L. ( mit Deutscher Zusammenfassung)
7911: Fockema, Johannes - Spicemen Juridicum Inaugurale de iterato crimine seu delicto, tum e Jure poenali Gallico, tum in universum, quod Favente Summo Numine, ex Auctoritate Rectoris Magnifici Sibrandi Stratingh. E. Fil., .....
7894: Focquenbroch. - Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W.F. Hermans.
3312: Focsa, Gheorghe - Tara Oasului Studiu etnografic cultura materiala Vol. II
4375: Fokke, Jan - Geschiedenis van de Agttiende eeuw; Bevattende al het merkwaardige, het welke, zo in als buiten Europa, in de laatste Honderd Jaaren, is voorgevallen, op eene zaakelijke en beknopte wijze beschreven, en Uit de beste en meest geloofwaardige Autheuren en oorspronkelijke Stukken, bijeengetrokken. Eerste deel. Zonder plaaten
1951: Fokkema, Nyckle Jan - The effect of pollen in the phyllosphere of rye on colonization by saprophytic fungi and on infection by Helminthosporium sativum and other leaf pathogens.
12614: Fokkema, F. - De stoomturbine
13463: Fokker, Dr. A.A. - Inleiding tot de studie van de Indonesische Syntaxis.
3560: Fokker, A.D. - Archives du Musee Teyler. Serie III, Vol. IX, Fascicule 4
12246: Fokker,Dr. A.A. - Beknopte grammatica van de Bahasa Indonesia.
1290: Foldes-Papp, K. - Vom Felsbild zum Alphabet. Die Geschichte der Schrift von ihren fruhesten Vorstufen bis zur modernen lateinischen Schreibschrift.
7904: Foley, Edwin - The Book of Decorative Furniture its form, colour,
13603: Follmi, Olivier - India. Tekst Radhika Jha
7542: Fonderie, Lies (e.a.) - Docenten coachen. In nieuwstaat
3651: Fontaine, Jean de La - Die Fabeln. Gesamtausgabe in deutscher und franzosischer Sprache.
4238: Fontaine & Vaillant - Maison Fontaine fondee en 1740. Fontaine & Vaillant e.c.p. fabricants de serrurerie decorative et de quicaillerie pour le batiment. Les Modeles de la Maison Fromentin, ainsi que la marque TF, ont ete acquis par la Maison Fontaine. Tarif General de quicaillerie de batiment.
11399: Fonvielle, W. de - HISTOIRE DE LA NAVIGATION AERIENNE / I - Les bulles de savon de Tiberius Cavallo. II - La premiere ascension montee en Mongolfiere. III - Le triomphe du ballon a gaz de Charles. IV - Les dirigeables a bras. V - La mort de Pilatre de Rozier. etc...
9358: FOOLE, DOROTHEE F., - Allicht. Een Eeuw Ondernemerschap in de Regio Eindhoven 1900-2000..
2008: Foppe, Han - In Den Haag geschied. 750 jaar in verhalen en beschouwingen
5807: Foppema, Yge - Vaders vertellingen. Geillustreerd door Freddie Langeler. 1e druk
1836: Forbes, R. J. - Studies in early petroleum history
3307: Forbiger, Dr. A. - Handboek der Oude Aardrijkskunde
12758: Ford, Harrison (foreword). - Hotspots Revisited. Earth's biologically richest and most endagered terrestrial ecoregions.
15473: Foresta, Merry (a.o) - Common Ground. Discovering Community in 150 Years of Art. Foreword by President Bill Clinton
5723: FORGEUR, BRIGITTE & CHRISTIAN SARRAMON - Wonen en leven in Amsterdam. Met bijdragen van Cees Nooteboom, Max van Rooy en Arend Jan van der Horst.
4622: Fornezza, Umberto - Il laser in terapia e chirurgia Laser in therapy and surgery B03
7106: Forrester, Rex. - The Helicopter Hunters.
9755: Forster, Adriance S./Gifford, Ernest M. - Comparative morphology of vascular plants.
6204: Forteza, Miquel - Els Descendents Dels Jueus Conserversos de Mallorca Quatre Mots de la Veritat Seconda Edicio
12836: Forti, Paolo - Le Grotte d'Italia. Rivista dellinstitutto Italiano di speleologia. Serie 4a Vol. XIII-1986
16786: Foster, Allan - The Movie Quiz Companion. Themes, roles, settings, characters, creatures, classic films, cult movies, performers, directors.
3188: Fraley, Tobin - The carousel animal
13110: Franchini, Vittorio - Duke Ellington
3549: Francq van Berkhey, Js. le - Lierzang In den smaak den protesteerende leden teegens De Algemeene Rust, Vryheid en Eendracht Binnen de Stad Leyden
15272: Frandsen, Kjeld - Politikens jazzleksikon: Udenlandske og danske jazznavne
16854: Frank, M. und WQ. - Spezial Diatkochbuch fur Gallen- und Leberkranke. Mit ganzjahrig verwendbaren Speisenfolgen fur die verschiedenen aluten und chronischen Krankheitsfalle.
9151: Franke, Dr. Friedrich - Ausgaben zum Uebersetzen in das Griechische nach den Grammatiten von Buttmann, Kuhner und Kruger Erste und zweiter Cursus
9777: Franke, Wolfgang - Nutzpflanzenkunde. Nutzbare Gewachse der gemassigten Breiten, Subtropen und Tropen.
4494: Franken, C.M. - Oratio de civitate atheniensi poetices patrona
15060: Franken, M.A.M. - Schandalen uit Apeldoorns verleden. Over een schout, een koster, een predikant en een student.
18023: Frankenberg, Gisela von - Nommo. 25000 Jahre Wissen als Kunst.
13483: Franketienne - Ultravocal: Spirale.
9933: Frankl, Ludwig August : - Don Juan d'Austria. Heldenlied.
3901: FRANKS, H. GEORGE - Oerwoudstrijders onder onze driekleur.
12778: Frans, Dr. Hand-Joachim( u.a.) - Geomorphologische Ubersichtskarte 1:200.000. Erlauterungen fur die Kartenblatter Berlin-Potsdam und Frankfurt-Eberswalde.
14810: FRANS NETSCHER - Ons eigen Land-Deel 2 Tusschen de Zeeen en achter het Duin.1903-1908.
12404: Frans, Franceline - Punctional Status and Quality of Life after Treatment of Pheripheral Arterial Disease.
6064: Fransen, E. - De geestelijke wandelaar naar het Hemelsche Sion, voorgesteld in vijftien leerredenen naar aanleiding van teksten uit het oude en nieuwe testament, uitgesproken in onderscheidene gemeenten en op aanhoudend verzoek in het licht gegeven En Messias Heerlijkheid als de Alpha en de Omega
1565: Fransen, J. - Les comediens Francais en hollande au XVIIe at au XVIIIe siecles
6717: Franssen, Flip - Het ongewone van alledag. Veel van de foto's in dit boekje zijn gepuliceerd bij artikelen in o.a. Trouw, Intermediair, de Volkskrant en Elsevier.
2568: Fraser, Antonia - Charles II: His Life and Times
14768: Fraser, Allan (ed.) - Hagedoorn's Animal Breeding.
14028: Frederick Captain Marryatt; Marryatt - The works of captain Marryatt. Complete in two volumes.
16477: VON FREEDEN, J. (ED.). - Von Anfang an; Archaologie in Nordrhein-Westfalen. Schriften zur Bodendenkmalpflege in Nordrhein-Westfalen, Band 8.
13451: Freeman, Bud - If you know of a better life! Please tell me. Out of Print--Limited Availability. Add to List Have one to sell? Sell on Amazon If you know of a better life! please tell me.
12307: Freiherrn von Freyberg, Karl - Aus Kreuzfahrertagen. Bilder aus dem 12. und 13. Jahrhundert Band 1, 2 und 3
14506: FREIJSER, VICTOR - Stad in vorm. De vernieuwing van Den Haag, 1985-2000
7581: Frenken, A.M. - Het Augustinessen-Klooster van Zoeterbeek
2981: Frenken, A.M. - Helmond in het verleden.
9274: Frenssen, Gustav - De drie getrouwen. Uit het Duitsche vertaald door G.H.Priem
10591: Frequin, Louis (e.a.) - Arnhems Kruisweg.
1051: Frerichs, Dr. G., Arends,G.Zornig, Dr. H. - Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis
4703: Fresksa, Friedrich - Li Tai Po. Ein Gedicht. Mit zehn Radierungen und elf Zeichnungen von Richard von Below.
14934: Freud, Prof. Dr. Sigmund - Totum und Tabu. Einige ubereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker.
14078: Freud, Sigmund - Klinische beschouwingen. Deel 1 tm 3
14080: Freud, Sigmund - Ziektegeschiedenissen. Deel 1 tm 5.
7064: Frey-Wyssing, A. - Ernahrung und Stoffwechsel der Planzen.
5375: Friederich, E. - Mazurka. Nederlandsche vertaling Elsa Kaiser
13299: Friedlander, Lee - The Jazz People of New Orleans Afterword by Whitney Balliett
9088: Friedman George, Lebard Meredith. - The coming war with Japan.
12114: Friedrich, Paul - Proto-Ind0-European Trees. The Arboreal System of a Prehistoric People
17433: Frieling, Johan - Human interleukin-6, tumor necrosis factor and their soluble receptors in health and infectious diseases. In vivo and in vitro studies.
17360: FRIJLINK, H. (INL.) - Eindhoven. Aspecten van een stad. (NIEUW IN FOLIE, MET DVD)
4615: Frimmel, Theodor von - Beruhmte Musiker. Lebens- und Charakterbilder nebst Einfuhrung in die Werke der Meister. XIII.: Ludwig van Beethoven
8062: Frings, Theodor - Studien zur Dialektgeographie des Niederrheins zwischen Dusseldorf und Achen. Mit eine Karte
5627: Frissen, P.H.A. - De lege staat
11434: Frissen, P.H.A. - De lege staat.
15442: Frnkel, Susannah (Forword) - Models wanted- any age, any size. The Nude Photography of Rankub
9107: Frost, Ellen L. - For Richer for Poorer. The New U.S.-Japan Relationship.
1619: Frostic, Gwen - The evolving omnity
3540: Fruin, Dr. R. en Mey, Dr. H. W. van der - Brieven van Cobet aan Geel uit Parijs en Italie Nov. 1840 - juli 1845
15565: Fruin, J.A. - De Nederlandsche Wetboeken zoals zij op 1 December van het jaar 1930 zijn gewijzigd en aangevuld, benevens de belangrijkste der tot hunne verklaring dienstige wetten en wettelijke verordeningen, met verwijzing naar de tot elk artikel betrekkelijke Fransche en Nederlandsche wetsbepalingen.
14350: Fruin, Robert (bewerking) - Brieven van Johan de Witt. Tweede deel (1657) 1658-1664. Uitgegeven door N. Japikse.
16883: Fuchs, Dr. J. M. - Shell Journaal van Hollands water.
16546: Fuchs, R., Hopf, L, and Seewald, Fr. - Aerodynamik. II Band. Theorie der Luftkrafte.
16881: Fuchs, Dr. J. M. - Shell-Journaal van oude havensteden van Zierikzee tot Moddergat.
17355: Fuchs, Dr. J. M. - 1881 KNVTO 1981 - Onderweg, een eeuw personen- en goederenvervoer in Nederland
7505: Fuchs, Mr. J.M. - Jan Pieterszoon Coen in uitspraken van hemzelf en anderen. Met twee portretten. Oorlogsuitgave
16083: Fuege, Kees - Twee eeuwen sporten in Arnhem
15633: Fugger, Brigitte en Wolfgang Bittmann. - Galapagos Eilanden -Ontmoeting met de horizon.
17823: Fuhrmann, Bernd - Hinter festen Mauern. Europas Städte im Mittelalter.
2581: Fuld, Edgar - Van Icarus tot Zeppelin.
14460: Fulgueiras, Jose Antonio - Cerca del Che
15615: Fullan, Michael - Leading in a culture of change. Personal action guide and workbook.
14603: FULLER, PETER - Henry Moore, An Interpretation
2915: Funke, Dr. G. L. - Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke 1871-1885
14871: Furniss, Bro. Anthony, F.S.C. - The Brothers of the Christian Schools in Mauritius. 1859-1990.
6205: Furuichi ,Yasuko - Visions of Happiness Ten Asian Contemporary Artists
14704: Fussmann, Klaus - Werkverzeichnis der Druckgrafik der Jahre 1985-1991, Band II.
14700: Fussmann, Klaus - Werkverzeichnis der Druckgrafik der Jahre 2000-2005, Band V.
14698: Fussmann, Klaus - Werkverzeichnis der Druckgrafik der Jahre 1996-2000, Band IV
14694: Fussmann, Klaus - Werkverzeichnis der Druckgrafik der Jahre 1992-1996. Band III
10974: Futrell, Jonathan - Up in Smoke. Cigars: People, Places
14840: Futuyma, Douglas J. - Evolutionary Biology. Second edition
9338: GAAG VAN DER STEF (E.A.) - Het oude westen Rotterdam Laboratorium van de stadsvernieuwing
2371: Gabison, Martine (red) - De ene Hemel is de andere niet/ A choice of Heavens. Gerrit Rietveld Academie 65 jaar. (als nieuw!)
6489: Gadammer, Hans-Georg - Hermeneutik II Wahrheit und Methode. Erganzungen Register
6836: Gadda, Carlo Emilio - Le meraviglie d'Italia - Gli anni.
3522: Gaijmans, A.A. & Spaen van Biljoen Vt., J.F.W. van - Publicatie van het departementaal bestuur van Gelderland Behelzende Huishoudelyk Schoolreglement, Klastificatie der Scholen, en Schoolorde voor het Departemert Gelderland gearresteerd den 27 December 1806
16585: GAINES, STEVEN - Obsession: the lives and times of Calvin Klein.
8876: Gal, Jan en Grit, Stef en Kamperman, Anita en Stam, Harm - Tussen Groote Beek en Wehlsche Beek. Oude en nieuwe beelden uit Hummelo en Keppel.
16364: Galac, Sara - Recent developments in canine Cushing's syndrome/ Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het syndroom van Cushing bij de hond.
4607: GALASSI, SUSAN GRACE - Picasso's Variations on the Masters: Confrontations with the Past. (as new)
8897: Galema, Sjoerd en Hermans, Richard - Bronnenpublicaties Stadsarchief Zutphen 3 Rekeningen van het Bornhof 1390-1417
4387: Galeni, Claudii - Dissertatio inauguralis medico-historica quam consensu et auctoritate Gratiosi Medicorum Ordinis in Alma Litterarum Universitate ...................
1399: Galey, Matthieu - Dagboek 1953 - 1986
10740: Galien, S.M. van der - Met oog en oor de velden door. Drie jongens ontdekken de natuur. Deel 1.
10743: Galien, S.M. van der - Met oog en oor de velden door. Drie jongens ontdekken de natuur. Deel 2
18005: Gallée, J.H. - boerenhuis in Nederland en zijn bewoners (platenatlas + tekstboek)
9218: Gallego, Olga - Paraisos de la Naturaleza Comunidad de Madrid Castilla-la Mancha Extremadura
5511: Gallemart, Joannis (Johannes) - Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Tridentinum additis declarationibus cardinalium concilii interpretum, ex ultima recognitione Jean Gallemart, et citationibus Joannis Sotealli Theologi et Horatii Lucii, J.C. Ned non Remiffioniud D.Augutini Barbosae,..........
18177: Gallez, Jules - Geschiedenis van de Belgische reisduif.
8523: Gallez, Jules en Vanhee, Gerard - 101 Methoden deel III Methoden en geheimen op de hokken Gerard Vanhee
16340: Gallun, Rebecca A. and John W. Stevenson - Fundamentals of Oil and Gas Accounting.
7836: Gameren, Jan van - Bommel in detail. Pentekeningen
9482: Gameren, Jan van - Zaltbommel van A (Aalst) tot Z (Zuilichem).
18282: Gan, James; Tan, Mendis & Li, David - Migratory birds of Sungei Buloh Wetland Reserve. A photographic, ringing and educational resource guide.
13880: Gandon, Pierre - Le paysan et la paysanne pervertis.
13882: Gandon, Pierre - Mon Calendrier. Suivi de Morale Religion, Politique, Mes Ouvrages
1284: Gans-Ruedin, E. - Modern Oriental Carpets. With 466 illustrations, 42 in colour and 4 maps.
10125: Ganssen, Robert - Bodengeographie mit besonderer Berucksichtigung der Boden Mitteleuropas. Mit einer Frabtafel, sechs Abbildungen und elf Karten.
1522: Garcia, Alex - Vrouwen. Femmes
16439: Gareis, Raimo - Elektrolokomotiven von gestern Band 2: Verschub-, Gebirgs- und Privatbahnlokomotiven
16438: Gareis, Raimo - Elektrotriebwagen von gestern.
16061: Gargon, Mattheus - Walchersche Arkadia
1196: Garner, Ph. - Emile Galle.
1197: Garner, - The world of Edwardiana.

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn[an error occurred while processing this directive]

5/9