Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8685: FLORIAN, M. DE - Guillaume Tell, ou La Suisse libre/ Eliezer et Nephthali. Poeme traduit de l'Hebreu par Florian
8686: Florian. - Nouvelles de Florian
8700: Florian. - Fables de Florian.
4499: FLOTHUIS, MARIUS - De instrumenten van het symfonie-orkest. Deel 1: slaginstrumenten, Deel II: blaasinstrumenten, Deel III: snaarinstrumenten.
13149: Flowerdew, Bob - Alles over Fruit. Een complete gids om zelf fruit te kweken, oogsten en verwerken
14087: Floyd Jr., Samual A - Black Music Research. Journal 1984
2190: Fluiter, H.J. de - De bloedluis in Nederland. (Eriosoma lanigerum (hausmann).
7022: Fluiter, H.J. de - De grauwe dennensnuitkever. Brachyderes Incanus L. ( mit Deutscher Zusammenfassung)
17394: Fockema Andreae, mr. S.J. / Kuile, prof.dr. EH. ter - Duizend jaar bouwen in Nederland deel II. De bouwkunst na de Middeleeuwen.
7911: Fockema, Johannes - Spicemen Juridicum Inaugurale de iterato crimine seu delicto, tum e Jure poenali Gallico, tum in universum, quod Favente Summo Numine, ex Auctoritate Rectoris Magnifici Sibrandi Stratingh. E. Fil., .....
7894: Focquenbroch. - Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W.F. Hermans.
3312: Focsa, Gheorghe - Tara Oasului Studiu etnografic cultura materiala Vol. II
4375: Fokke, Jan - Geschiedenis van de Agttiende eeuw; Bevattende al het merkwaardige, het welke, zo in als buiten Europa, in de laatste Honderd Jaaren, is voorgevallen, op eene zaakelijke en beknopte wijze beschreven, en Uit de beste en meest geloofwaardige Autheuren en oorspronkelijke Stukken, bijeengetrokken. Eerste deel. Zonder plaaten
1951: Fokkema, Nyckle Jan - The effect of pollen in the phyllosphere of rye on colonization by saprophytic fungi and on infection by Helminthosporium sativum and other leaf pathogens.
12614: Fokkema, F. - De stoomturbine
13463: Fokker, Dr. A.A. - Inleiding tot de studie van de Indonesische Syntaxis.
3560: Fokker, A.D. - Archives du Musee Teyler. Serie III, Vol. IX, Fascicule 4
12246: Fokker,Dr. A.A. - Beknopte grammatica van de Bahasa Indonesia.
1290: Foldes-Papp, K. - Vom Felsbild zum Alphabet. Die Geschichte der Schrift von ihren fruhesten Vorstufen bis zur modernen lateinischen Schreibschrift.
7904: Foley, Edwin - The Book of Decorative Furniture its form, colour,
13603: Follmi, Olivier - India. Tekst Radhika Jha
7542: Fonderie, Lies (e.a.) - Docenten coachen. In nieuwstaat
3651: Fontaine, Jean de La - Die Fabeln. Gesamtausgabe in deutscher und franzosischer Sprache.
4238: Fontaine & Vaillant - Maison Fontaine fondee en 1740. Fontaine & Vaillant e.c.p. fabricants de serrurerie decorative et de quicaillerie pour le batiment. Les Modeles de la Maison Fromentin, ainsi que la marque TF, ont ete acquis par la Maison Fontaine. Tarif General de quicaillerie de batiment.
11399: Fonvielle, W. de - HISTOIRE DE LA NAVIGATION AERIENNE / I - Les bulles de savon de Tiberius Cavallo. II - La premiere ascension montee en Mongolfiere. III - Le triomphe du ballon a gaz de Charles. IV - Les dirigeables a bras. V - La mort de Pilatre de Rozier. etc...
9358: FOOLE, DOROTHEE F., - Allicht. Een Eeuw Ondernemerschap in de Regio Eindhoven 1900-2000..
2008: Foppe, Han - In Den Haag geschied. 750 jaar in verhalen en beschouwingen
5807: Foppema, Yge - Vaders vertellingen. Geillustreerd door Freddie Langeler. 1e druk
1836: Forbes, R. J. - Studies in early petroleum history
3307: Forbiger, Dr. A. - Handboek der Oude Aardrijkskunde
12758: Ford, Harrison (foreword). - Hotspots Revisited. Earth's biologically richest and most endagered terrestrial ecoregions.
15473: Foresta, Merry (a.o) - Common Ground. Discovering Community in 150 Years of Art. Foreword by President Bill Clinton
5723: FORGEUR, BRIGITTE & CHRISTIAN SARRAMON - Wonen en leven in Amsterdam. Met bijdragen van Cees Nooteboom, Max van Rooy en Arend Jan van der Horst.
4622: Fornezza, Umberto - Il laser in terapia e chirurgia Laser in therapy and surgery B03
7106: Forrester, Rex. - The Helicopter Hunters.
9755: Forster, Adriance S./Gifford, Ernest M. - Comparative morphology of vascular plants.
6204: Forteza, Miquel - Els Descendents Dels Jueus Conserversos de Mallorca Quatre Mots de la Veritat Seconda Edicio
12836: Forti, Paolo - Le Grotte d'Italia. Rivista dellinstitutto Italiano di speleologia. Serie 4a Vol. XIII-1986
16786: Foster, Allan - The Movie Quiz Companion. Themes, roles, settings, characters, creatures, classic films, cult movies, performers, directors.
3188: Fraley, Tobin - The carousel animal
13110: Franchini, Vittorio - Duke Ellington
3549: Francq van Berkhey, Js. le - Lierzang In den smaak den protesteerende leden teegens De Algemeene Rust, Vryheid en Eendracht Binnen de Stad Leyden
15272: Frandsen, Kjeld - Politikens jazzleksikon: Udenlandske og danske jazznavne
16854: Frank, M. und WQ. - Spezial Diatkochbuch fur Gallen- und Leberkranke. Mit ganzjahrig verwendbaren Speisenfolgen fur die verschiedenen aluten und chronischen Krankheitsfalle.
9151: Franke, Dr. Friedrich - Ausgaben zum Uebersetzen in das Griechische nach den Grammatiten von Buttmann, Kuhner und Kruger Erste und zweiter Cursus
9777: Franke, Wolfgang - Nutzpflanzenkunde. Nutzbare Gewachse der gemassigten Breiten, Subtropen und Tropen.
4494: Franken, C.M. - Oratio de civitate atheniensi poetices patrona
15060: Franken, M.A.M. - Schandalen uit Apeldoorns verleden. Over een schout, een koster, een predikant en een student.
18023: Frankenberg, Gisela von - Nommo. 25000 Jahre Wissen als Kunst.
13483: Franketienne - Ultravocal: Spirale.
9933: Frankl, Ludwig August : - Don Juan d'Austria. Heldenlied.
3901: FRANKS, H. GEORGE - Oerwoudstrijders onder onze driekleur.
12778: Frans, Dr. Hand-Joachim( u.a.) - Geomorphologische Ubersichtskarte 1:200.000. Erlauterungen fur die Kartenblatter Berlin-Potsdam und Frankfurt-Eberswalde.
14810: FRANS NETSCHER - Ons eigen Land-Deel 2 Tusschen de Zeeen en achter het Duin.1903-1908.
12404: Frans, Franceline - Punctional Status and Quality of Life after Treatment of Pheripheral Arterial Disease.
6064: Fransen, E. - De geestelijke wandelaar naar het Hemelsche Sion, voorgesteld in vijftien leerredenen naar aanleiding van teksten uit het oude en nieuwe testament, uitgesproken in onderscheidene gemeenten en op aanhoudend verzoek in het licht gegeven En Messias Heerlijkheid als de Alpha en de Omega
1565: Fransen, J. - Les comediens Francais en hollande au XVIIe at au XVIIIe siecles
7718: Fransen, J.J. - Iepenziekte, iepenspintkevers en beider bestrijdig.
6717: Franssen, Flip - Het ongewone van alledag. Veel van de foto's in dit boekje zijn gepuliceerd bij artikelen in o.a. Trouw, Intermediair, de Volkskrant en Elsevier.
2568: Fraser, Antonia - Charles II: His Life and Times
14768: Fraser, Allan (ed.) - Hagedoorn's Animal Breeding.
14028: Frederick Captain Marryatt; Marryatt - The works of captain Marryatt. Complete in two volumes.
16477: VON FREEDEN, J. (ED.). - Von Anfang an; Archaologie in Nordrhein-Westfalen. Schriften zur Bodendenkmalpflege in Nordrhein-Westfalen, Band 8.
13451: Freeman, Bud - If you know of a better life! Please tell me. Out of Print--Limited Availability. Add to List Have one to sell? Sell on Amazon If you know of a better life! please tell me.
12307: Freiherrn von Freyberg, Karl - Aus Kreuzfahrertagen. Bilder aus dem 12. und 13. Jahrhundert Band 1, 2 und 3
14506: FREIJSER, VICTOR - Stad in vorm. De vernieuwing van Den Haag, 1985-2000
7581: Frenken, A.M. - Het Augustinessen-Klooster van Zoeterbeek
2981: Frenken, A.M. - Helmond in het verleden.
9274: Frenssen, Gustav - De drie getrouwen. Uit het Duitsche vertaald door G.H.Priem
10591: Frequin, Louis (e.a.) - Arnhems Kruisweg.
1051: Frerichs, Dr. G., Arends,G.Zornig, Dr. H. - Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis
4703: Fresksa, Friedrich - Li Tai Po. Ein Gedicht. Mit zehn Radierungen und elf Zeichnungen von Richard von Below.
14934: Freud, Prof. Dr. Sigmund - Totum und Tabu. Einige ubereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker.
14078: Freud, Sigmund - Klinische beschouwingen. Deel 1 tm 3
14080: Freud, Sigmund - Ziektegeschiedenissen. Deel 1 tm 5.
7064: Frey-Wyssing, A. - Ernahrung und Stoffwechsel der Planzen.
5375: Friederich, E. - Mazurka. Nederlandsche vertaling Elsa Kaiser
13299: Friedlander, Lee - The Jazz People of New Orleans Afterword by Whitney Balliett
9088: Friedman George, Lebard Meredith. - The coming war with Japan.
12114: Friedrich, Paul - Proto-Ind0-European Trees. The Arboreal System of a Prehistoric People
17433: Frieling, Johan - Human interleukin-6, tumor necrosis factor and their soluble receptors in health and infectious diseases. In vivo and in vitro studies.
17360: FRIJLINK, H. (INL.) - Eindhoven. Aspecten van een stad. (NIEUW IN FOLIE, MET DVD)
4615: Frimmel, Theodor von - Beruhmte Musiker. Lebens- und Charakterbilder nebst Einfuhrung in die Werke der Meister. XIII.: Ludwig van Beethoven
8062: Frings, Theodor - Studien zur Dialektgeographie des Niederrheins zwischen Dusseldorf und Achen. Mit eine Karte
5627: Frissen, P.H.A. - De lege staat
11434: Frissen, P.H.A. - De lege staat.
15442: Frnkel, Susannah (Forword) - Models wanted- any age, any size. The Nude Photography of Rankub
9107: Frost, Ellen L. - For Richer for Poorer. The New U.S.-Japan Relationship.
1619: Frostic, Gwen - The evolving omnity
3540: Fruin, Dr. R. en Mey, Dr. H. W. van der - Brieven van Cobet aan Geel uit Parijs en Italie Nov. 1840 - juli 1845
15565: Fruin, J.A. - De Nederlandsche Wetboeken zoals zij op 1 December van het jaar 1930 zijn gewijzigd en aangevuld, benevens de belangrijkste der tot hunne verklaring dienstige wetten en wettelijke verordeningen, met verwijzing naar de tot elk artikel betrekkelijke Fransche en Nederlandsche wetsbepalingen.
14350: Fruin, Robert (bewerking) - Brieven van Johan de Witt. Tweede deel (1657) 1658-1664. Uitgegeven door N. Japikse.
16883: Fuchs, Dr. J. M. - Shell Journaal van Hollands water.
16546: Fuchs, R., Hopf, L, and Seewald, Fr. - Aerodynamik. II Band. Theorie der Luftkrafte.
16881: Fuchs, Dr. J. M. - Shell-Journaal van oude havensteden van Zierikzee tot Moddergat.
17355: Fuchs, Dr. J. M. - 1881 KNVTO 1981 - Onderweg, een eeuw personen- en goederenvervoer in Nederland
7505: Fuchs, Mr. J.M. - Jan Pieterszoon Coen in uitspraken van hemzelf en anderen. Met twee portretten. Oorlogsuitgave
16083: Fuege, Kees - Twee eeuwen sporten in Arnhem
15633: Fugger, Brigitte en Wolfgang Bittmann. - Galapagos Eilanden -Ontmoeting met de horizon.
17823: Fuhrmann, Bernd - Hinter festen Mauern. Europas Städte im Mittelalter.
2581: Fuld, Edgar - Van Icarus tot Zeppelin.
14460: Fulgueiras, Jose Antonio - Cerca del Che
15615: Fullan, Michael - Leading in a culture of change. Personal action guide and workbook.
14603: FULLER, PETER - Henry Moore, An Interpretation
2915: Funke, Dr. G. L. - Briefwisseling tusschen Multatuli en G.L. Funke 1871-1885
14871: Furniss, Bro. Anthony, F.S.C. - The Brothers of the Christian Schools in Mauritius. 1859-1990.
6205: Furuichi ,Yasuko - Visions of Happiness Ten Asian Contemporary Artists
14704: Fussmann, Klaus - Werkverzeichnis der Druckgrafik der Jahre 1985-1991, Band II.
14700: Fussmann, Klaus - Werkverzeichnis der Druckgrafik der Jahre 2000-2005, Band V.
14698: Fussmann, Klaus - Werkverzeichnis der Druckgrafik der Jahre 1996-2000, Band IV
14694: Fussmann, Klaus - Werkverzeichnis der Druckgrafik der Jahre 1992-1996. Band III
10974: Futrell, Jonathan - Up in Smoke. Cigars: People, Places
14840: Futuyma, Douglas J. - Evolutionary Biology. Second edition
9338: GAAG VAN DER STEF (E.A.) - Het oude westen Rotterdam Laboratorium van de stadsvernieuwing
2371: Gabison, Martine (red) - De ene Hemel is de andere niet/ A choice of Heavens. Gerrit Rietveld Academie 65 jaar. (als nieuw!)
6489: Gadammer, Hans-Georg - Hermeneutik II Wahrheit und Methode. Erganzungen Register
6836: Gadda, Carlo Emilio - Le meraviglie d'Italia - Gli anni.
3522: Gaijmans, A.A. & Spaen van Biljoen Vt., J.F.W. van - Publicatie van het departementaal bestuur van Gelderland Behelzende Huishoudelyk Schoolreglement, Klastificatie der Scholen, en Schoolorde voor het Departemert Gelderland gearresteerd den 27 December 1806
16585: GAINES, STEVEN - Obsession: the lives and times of Calvin Klein.
8876: Gal, Jan en Grit, Stef en Kamperman, Anita en Stam, Harm - Tussen Groote Beek en Wehlsche Beek. Oude en nieuwe beelden uit Hummelo en Keppel.
16364: Galac, Sara - Recent developments in canine Cushing's syndrome/ Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het syndroom van Cushing bij de hond.
4607: GALASSI, SUSAN GRACE - Picasso's Variations on the Masters: Confrontations with the Past. (as new)
8897: Galema, Sjoerd en Hermans, Richard - Bronnenpublicaties Stadsarchief Zutphen 3 Rekeningen van het Bornhof 1390-1417
4387: Galeni, Claudii - Dissertatio inauguralis medico-historica quam consensu et auctoritate Gratiosi Medicorum Ordinis in Alma Litterarum Universitate ...................
1399: Galey, Matthieu - Dagboek 1953 - 1986
10740: Galien, S.M. van der - Met oog en oor de velden door. Drie jongens ontdekken de natuur. Deel 1.
10743: Galien, S.M. van der - Met oog en oor de velden door. Drie jongens ontdekken de natuur. Deel 2
9218: Gallego, Olga - Paraisos de la Naturaleza Comunidad de Madrid Castilla-la Mancha Extremadura
5511: Gallemart, Joannis (Johannes) - Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Tridentinum additis declarationibus cardinalium concilii interpretum, ex ultima recognitione Jean Gallemart, et citationibus Joannis Sotealli Theologi et Horatii Lucii, J.C. Ned non Remiffioniud D.Augutini Barbosae,..........
18177: Gallez, Jules - Geschiedenis van de Belgische reisduif.
8523: Gallez, Jules en Vanhee, Gerard - 101 Methoden deel III Methoden en geheimen op de hokken Gerard Vanhee
16340: Gallun, Rebecca A. and John W. Stevenson - Fundamentals of Oil and Gas Accounting.
7836: Gameren, Jan van - Bommel in detail. Pentekeningen
9482: Gameren, Jan van - Zaltbommel van A (Aalst) tot Z (Zuilichem).
18282: Gan, James; Tan, Mendis & Li, David - Migratory birds of Sungei Buloh Wetland Reserve. A photographic, ringing and educational resource guide.
13880: Gandon, Pierre - Le paysan et la paysanne pervertis.
13882: Gandon, Pierre - Mon Calendrier. Suivi de Morale Religion, Politique, Mes Ouvrages
1284: Gans-Ruedin, E. - Modern Oriental Carpets. With 466 illustrations, 42 in colour and 4 maps.
10125: Ganssen, Robert - Bodengeographie mit besonderer Berucksichtigung der Boden Mitteleuropas. Mit einer Frabtafel, sechs Abbildungen und elf Karten.
1522: Garcia, Alex - Vrouwen. Femmes
16439: Gareis, Raimo - Elektrolokomotiven von gestern Band 2: Verschub-, Gebirgs- und Privatbahnlokomotiven
16442: Gareis, Raimo - Elektrolokomotiven von Gestern. Band 1: Streckenlokomotiven.
16438: Gareis, Raimo - Elektrotriebwagen von gestern.
16061: Gargon, Mattheus - Walchersche Arkadia
1196: Garner, Ph. - Emile Galle.
1197: Garner, - The world of Edwardiana.
16955: Garratt, Colin - British Steam Lives
18064: Garrett, Edward (ed.) - Aesop's fabels
15343: Garrould, Ann, and Valerie Power - Henry Moore Tapestries.
9775: Garstenveld, Henny en Wentink-Oldenkotte - Groenlo. Het verleden in beeld.
12443: Gascar, Pierre - Album Les ecrivains de la Revolution. Iconographie choisie et commentee par Pierre Gascar.
16401: Gasser, Walter - Modellbau Schweizerischer Triebfahrzeuge. Elektrisch betriebene Fahrzeuge in Spur O
11387: Gasteren, J.H.M. van - De endarteriectomie van de carotisbifurcatie bij ischemische cerebrovasculaire stoornissen. Een neurologische retrospectieve en follow-up studie
4611: GATKE, HEINRICH - Die vogelwarte Helgoland
4135: Gatti, Attilio - Blank en zwart op avontuur Geillustreerd door Elza van Hagendoren
10953: Gaulhofer, Dr. R. und Dr. M. Streicher. - Kinderturnstunden. Funfundzwanzig Ubungseinheiten fur das zweite Schuljahr.
10954: Gaulhofer, Dr. R. und Dr. M. Streicher. - Kinderturnstunden. Funfundzwanzig Ubungseinheiten fur das erste Schuljahr.
11210: Gaulhofer Dr. Karl und Streicher, Dr. Margarete. - Grundzuge des Osterreichischen Schulturnens. Mit 62 Abbildungen im Text.
7130: GAUMANN, ERNST - Pflanzliche Infektionslehre. Lehrbuch der allgemeinen Pflanzenpathologie fur Biologen, Landwirte, Forster und Pflanzenzuchter
1632: Gautier, Emile - L'annee scientifique et industrielle fondee par Louis Figuier Quarante-Cinquieme annee (1901)
12316: Gautier, Leon - La Chevalerie. Ouvrage Auquel L'Academie Francaise a Decerne le Grand Prix Gobert.
6751: GAY John ,MOORE Edward? - Fables by John Gay in two parts, to which added Fables by Edward Moore.
5031: Gazenbeek, Jac. - Honderd jaar Provinciale Waterstaat Gelderland. 1864-1964
7439: GEBRUDER LEGRADY - Gerechtigkeit Fur Ungarn! Trianons Grausame Irrtumer. Anlasslich Des Funfzigjahrigen Bestandes Der Politischen Tageszeitung Pesti Hirlap
5727: Geelen, J. - Vergelijkend planktononderzoek in twee Hatertse vennen.
17516: Geelhoed, Steve (e.a.) - Vogels in het landschap van Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer.
7552: Geene, Wim - Goed gezien. Onderzoeksvaardigheden in het onderwijs.
14801: Geene, P.A. (red.) e.a. - Libellen in Zeeland. Libellenfauna van 1889-2006
8828: Geerlink, Peter Jan - Pectoral Fins. Aspects of propulsion and braking in teleost fishes.
5945: Geerts, Sipke,J, - Orienterend onderzoek over de reuzen- en dwergplanten in F1 en volgende generaties van Phaseolus vulgaris L.x Phaseolous multiflorus LAM.
16146: GEESSINK, HENDRIKE - Wieken, wind en weidevogels. Molens in het Utrechts landschap
5234: Geevers, Fred en Asma, Cor (voorwoord) - De Geschiedenis van De Schutterij van de Clingelbeeck.
4750: GEHU, J.M. (red) - Colloques phytosociologiques Volume IX - La vegetation des forets alluviales
6028: Geijsberts, Chris - Den Spyeghel der Salicheit
3578: Geiniz, Wolffganng Siegmund - Dissertatio medica inauguralis tradens Compendiosam et clinicampraxin dolorum cum cautelis quam Rectore Magnificentissimo, D.N. Philippo Wilhelmo sub praesidio D.N. Friderici Hoffmanni Pro Gradu Doctorali
16011: GEIRLANDT K.J., E.A. - Expressionisme in Berlijn. 1910-1920.
3760: Geisler, Chr. - Vokalnotation. Die verschiedenen Gesang-Schriftsprachen und Ihre Beziehungen zu den Naturtonen.Eine Untersuchung und eine Neubildung sowie als Anhang eine Elementarlehre im musikalischen System der Griechen.
1627: Geitel, Marc - Geschichte der Dampfmaschine bis James Watt
17974: Gejl, Lars - Handboek Vogels
3983: Geld, P. van der - Smiling ad speaking in a dental perspective. A dental and psychological approach to the smile line, tooth display, and smile attractiveness. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Medische Wetenschappen.
2056: Gelder, Dr. H.E. van - Honderd jaar Haagse schilderkunst in Pulchri studio.
5519: GELDER, J. DE - Beginselen der Meetkunst, ontworpen naar haren tegenwoordigen staat van vorderingen. Inhoudende: Het eerste gedeelte over de Vlakke en Ligchamelijke Figuren, en het tweede gedeelte over de Platte en Bolvormige Driehoeksmeting.
8943: Gelder, J.J. de - Korte schets der Grieksche en Romeinsche Mythologie. Derde druk, naar de behoefte van den tegenwoordigen tijd geheel omgewerkt
1468: Gelder, Dr. H. E. van - 's-Gravenhage in zeven eeuwen
10370: Gelder, Karen van - Van oude mensen de dingen die niet voorbijgaan.
7326: Gelderen, J. van (red), - Fragmenten. Joods leven in Zwolle en omgeving.
2024: Gelderman, E. en Hagedoorn, J. - Een aardsch paradijs.
16841: Geldrop, Bonnie van - The long and the short of memory. Neuropsychylogical studies on the interaction of wording memory and long-term memory formation.
15586: Gelens, Koos en Zr. Marie Desiree Peulen - Koppeltekens. Uit het leven van een markant doktersechtpaar.
15018: Gellately, Robert - Pal achter Hitler. Openheid en onderdrukking in nazi-Duitsland.
5100: Gellert's, C.F. - Fabelen en vertelsels, In Nederduitsche verzen gevolgd. Nieuwe uitgave met platen
4497: GELRE, VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT - Bijdragen en Mededeelingen. Deel XIV
6488: Gelzer, Heinrich Prof. - Dr. Martin Luther, de Hervormer Met 48 Staalplaten, originele Teekeningen van Gustav Konig. Bijschriften en historische schetsen
10801: Gemert van, Annie - Kinderrijk. Grote gezinnen in Nederland en Vlaanderen (gesigneerd)
6368: Genicot, ED., et Salmans, IOS - Institutiones Theoligiae. Editio Decimaseptima paravit A. Gortebecke, S.I. Volumen primum/Volumen secundum.
17042: Génot, Jean-Claude et Patrick Lecomte - La Chevêche d'Athéna. Biologie, moeurs, mythologie, régression, protection... (Les sentiers du naturaliste)
17808: Gentenaar, Peter - Papier op de vlucht. Paper takes flight. Compleet met bijlagen
4025: George - Kees Krok en de waterval. Een spannend dierenverhaal
4026: George - Peter Panda's nieuwe huis. Een spannend dierenverhaal.
6303: George, LLoyd - Waarvoor Groot Brittannie strijdt. Een heldere uiteenzetting van de oorlogsdoeleinden.
12649: George, Uwe - Het Regenwoud. Doordringen in een tropische wereld. 1932-1992 60 jaar
9670: Gerard, Jo - Louis Henno ou la grande aventure de la peinture belge
5442: Gerard, Dorothea - Lady Baby. A Novel. Blackwood's Colonial Library.
15262: Gerard, Charley - Jazz masters: Sonny Rollins.
14994: Gerards, Inemie - Groet Molletje van mij. Alexander Mollinger (1836-1867), een Utrechtse schilder op de drempel van de Haagse School. Onder redactie van Inemie Gerards
13630: Gerber, Anna - Influences. A Lexicon of Contemporary Graphic Design
16260: Gerber, Peter R. (ed.). - Ka'apor. Menschen des Waldes und die Federkunst. Eine bedrohte Kultur in Brasilien.
15281: Gerber, Alain - Le cas Coltrane - Preface de Francis Marmande.
13704: GERBER, ERNST - The Photo Journal Guide to Comic Books. Volume Two (K-Z)
15713: Gerdes, Paulus - Sona geomatry. Reflections on the tradition of sand drawings in Africa of the Equator. Volume 1.
15715: Gerdes, Paulus - Pitagoras Africano. Um estudo em cultura e educacao matematica.
15717: Gerdes, Paulus - Lusona: Recreations geometriques d'Afrique = geometrical recreations of Africa (French Edition)
5656: Gerdes, E. - Twee zwervelingen of Jood en Christen. Een verhaal voor jongelieden.
15730: Gerdes, Paulus - Etnomatematica. Cultura, Matematica, Educacao.
15729: Gerdes, Paulus - Cultura e o despertar do pensamento geometrico.
15728: Gerdes, Paulus - Explorations in Ethnomathematics and Ethnoscience in Mozambique.
15716: Gerdes, Paulus - Ethnomathematik: dargestellt am Beispiel der Sona-Geometrie.
15712: Gerdes, Paulus - Vivendo a matematica. Desenhos da Africa
7264: Geremek, Bronislaw - La stirpe di Caino. L'immagine dei vagaboni e dei poveri nelle letterature europee dal XV al XVII secolo. A cura di Francesco M. Cataluccio.
13362: Gerhards, Leo - The Story of The Country Hunters 25 jaar
4005: Gerlach, Otto von - De Bijbel, naar de overzetting van Dr. Martinus Lutherus met inleidingen en ophelderende aanteekeningen voorzien.
5507: Gerlach, P. (Herausgeber) - Freytags Hilfsbuch fur den Maschinenbau, fur Maschineningenieure sowie fur den Unterricht an technischen Lehranstalten.
17039: Geroudet, Paul - Limicoles, gangas et pigeons d'Europe
17037: Géroudet, Paul - Grands échassiers, gallinacés, râles d'Europe
6852: Gerris, J,R,M. - Onderwijs en sociale ontwikkeling. Een tijdreeksonderzoek naar de effecten van een onderwijsprogramma voor sociale cognitie.
9596: Gerrits, Leonore - Parenting: father-mother comparisons and the validity of self-reported parenting behavior.Opvoeden: een vergelijking tussen vaders en moeders en de validiteit va zelf-gerapprteerd opvoedingsgedrag (met een samenvatting in het Nederlands.
8244: Gerritse, Ir. C - Integratie in de gevelzone. Integratie-aspecten van gevels, draagconstructies, installaties, binnenwanden en plafonds bij het bouwmethodisch ontwerpen van de gevelzone.
4716: Gerstacker, Friedrich - Gerstackers Europa. Voor jeugdige Nederlanders. Uit 't Hoogduitsch door H.B.van Lummel
7311: Gerwen, J.L.J.M. van - Elke dag een draadje....... 150 jaar jute en linnenweverij S.I. Zwartz te Oldenzaal. 1835-1985.
13678: Gesch, Patrick F. - Initiative and Initiation. A Cargo Cult-Tuyoe Movement in the Sepik Against Its Background in Traditional Village Religion.
3342: Gescher, F.M. en Duynhouwer, D.J. - Tropisch Nederland
4929: Gestel, Carel van - Spoor & Trein. Editie 5. Actualiteiten, ontwikkelingen en historie in binnen- en buitenland.
4930: Gestel, Carel van - Spoor & Trein. Editie 11.
10735: Gestel, Carel van (e.a.) - Spoor
3107: Gestel, P. H. van - Calligraphisch album voor school, huis en atelier 1e druk
4924: Gestel, Carel van - Spoor & Trein. Editie 7
14579: GETLEIN, FRANK - Chaim Gross
15104: Getlinger/Puyn - Trummer, Hoffnung, neues Leben. Kleve nach dem Krieg. (WIE NEU!)
13895: Geursen, Goos - Wie zijn ik? De magie van drijvende en verbindende krachten in organisaties. Een boek om te ont-moeten en tot jezelf te komen.
5503: Geurts, Frans - Adel in het Zadel. 100 jaar motorsport in Belgie en Nederland van A tot Z. Deel 1: A t/m G (NIEUW!)
7466: Geurts, Andre - Middeleeuwse boeken uit Zutphen. ( Tentoonstelling in het Nijmeegs Volkenkundit Museum 5 t/m 28 november 1981 en in het Stedelijk Museum Zutphen 12 december 1981 t/m 31 januari 1982.
4637: Geus, Willem de - Piet Heyn. Roman van een zeeheld
16441: Geuze, Jeroen - Brain Computer Interfaces for Communication, moving beyond the visual speller
9473: GEVERS, A. J. EN MENSEMA, A. J. - De Broerenkerk te Zwolle.
4735: Geyer, Otto Franz / Gwinner, Manfred - Einfuhrung in die Geologie von Baden - Wurttemberg. Zweite verbesserte Auflage. Mit 7 Tabellen, 73 Abbildungen im Text und auf 14 Beilagen sowie 11 Tafeln
8608: Geyl, P. - De Witten-oorlog. Een pennenstrijd in 1757.
2308: Geysbeek, P.G. Witsen - Het geheim der vrijmetselarij opengelegd
11495: Geyskens, Thomas - Never Remembered. Freud's Construction of Infantile Sexuality.
17385: Gezelle, Guido - Verzameld dichtwerk
9196: Gezelle, Guido - Boerke Naas
6161: Ghirelli, Angelo - El Pais Berebere Contribucion al estudio de los origenes, fornacion y evolucion de las poblaciones del africa septentrional
18269: Giacosa, Giuseppe - Castelli Valdostani
3695: Gibbons, Floyd - De Rooie Napoleon
12755: GIBBONS, DAVID. - Tijdslijn van het geloof. De religies van de wereld.
13629: Gibelin, Marius - Metiers et savoir-faire de toujours
10658: Gibson, William - Neuromancer
16875: Gibson, Rob - The Highland Clearances Trail (signed by the author)
16379: Gibson, Ralph and Paul Oldfield. - Sheffield City Battalion: the 12th (Service) Battalion York
3467: Gidal, Nachum T. - De joden in Duitsland. Van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek.
12381: Gide, Andre - Journal. 1939 - 1949. Souvenirs.
2854: GIEBELHAUSEN, J. - Industrie Fotografie fur Technik und Wirtschaft.
1966: Giedion, Sigfried - Die Herrschaft der Mechanisierung.
5413: Gielkens, Jan en Huberts, Willem - 1-mei viering tijdens de Duitsche bezetting. Het vertekende beeld van de Nederlandsche literatuur uit de jaren 1940/1945. De bloei van de historische roman. 153e jaargand nr. 5
9368: Gier de, Gerard D. - Details van een eiland. Kijk- lees- en zoekboek van Schiermonnikoog
2375: Gierlichs, Dr. Wilhelm - De geschiedenis der bokkerijders in het voormalige land van 's Hertogenrode
4813: GIESBERS, J.H.G.I - Cecil Reddie and Abbotsholme. A forgotten pioneer and his creation.
13901: Giesbers, Antal - Operation Aintree. De Slag om Overloon
15682: Giesbers, Franz - Van et Hokkske op et Stokkske werd vertellt van Franz Giesbers.
10395: Giesbertz,Hans /Schevichaven, H.D.J. van - Nijmegen. Kroniek van de 193 eeuw.
16781: Giesl-Gieslingen, Dr. techn. Adolph - Anatomie der Dampflokomotive international. Ihr Aufbau und ihre Technik in aller Welt von 1829 bis heute.
18277: Gietman, C. e.a. (red.) - De Indische navorscher // Jaarboek van de Indische Genealogische Vereniging, nr 28 / 2015
18281: Gietman, C.; Mostert, R.; Neve, R.G. (hoofdred.) e.a. - De Indische navorscher // Jaarboek van de Indische Genealogische Vereniging, nr 27 / 2014
7117: GIEZEN-NIEUWENHUYS, H.W.M., WILMER, C.C.S. - Nederlandse duiventillen. Historische duifhuizen geschilderd en beschreven
14741: Giffen, A.E. van - Palaeohistoria: Acta et Commvnicationes Institvti Bio-Archaeologici Vniversitatis Groninganae. Vol 1
15273: Gignoux, Dany - In memory of John Birks Dizzy Gillespie.
6189: Gijsbers, G. - Tissue ablatiob by CW lasers, and a pulsed XeC1 excimer laser as uses in excimer laser angioplastry.
13641: Gilberen, Herbert - Der Traum. Einfuhrung in die Traumpsychologie
6002: Gilbert, Barbara C. - Max Liebermann. From Realism toIimpressionism
11663: Gilfillan, J.M. - Die verhaal van 'n vrou, 'n leeu en 'n hoenderhen.
14486: Gilissen, Olivier - Ray Charles
17244: Gilissen, L.J.W.J. - Bevruchtingsbiologische aspecten van zelf-incompatibele planten van Petunia hydbrida L.
15967: GILLE, CAROLINE (u.a.) - Wiederholte Spiegelungen. Weimarer Klassik. Standige Ausstellung des Goethe-Nationalmuseums.
6623: Gilliams, Maurice - Vita Brevis. Een portret-album
15266: Gillis, Frank J. and John W. Miner. - Oh, Didn't He Ramble : the Life Story of Lee Collins, As Told to Mary Collins.(Including a record of three previously unreleased compositions)
12823: Gils van - Tele-typetjes. (gesigneerd)
1253: Gink, C.S. Th. van, en Spruijt, C.A.M. - Onze Duiven. In woord en beeld. Deel1
16648: Ginkel, Evert van (tekst - Alblasserwaard, land van donken. Op zoek naar de geschiedenis in het landschap. Fietsroute
3028: Ginneken, Jac. van - Sint Peter Kanis van Nijmegen. Een voorlooper onzer Gouden Eeuw.
12729: Giraldo, Ligia Estela Urrego - Los bosques inundables del Medio Caqueta, caracterizacion y sucesion/ Floodable Forests in the middle Caqueta Region: Characterization and succession (incl. Map Amazonia)
3827: Girard, Georges - Memoires de la duchesse D'Abrantes Tome premier et tome deuxieme Tome I et II Souvenirs historiques sur la revolution et le directoire
11843: Girardin, Emile de - L'Empereur Napoleon III et L'Europe.
4560: GIRITLI, ISMET - Superpowers in the Middle East.
3402: Girnau, Gunther - Unterirdischer Stadtebau. Planungs-, Konstruktions- und Kostenelemente.
9751: Girre, Loic - Les Plantes et les Medicaments. L'origine vegetale de nos medicaments.
18138: Gisolf, W.F. - Beschrijving van een microscopisch onderzoek van Gabbro's en Amfibolieten herkomstig van Midden-Celebes.
11316: Giuseppe da Bra, P. - San Lorenzo Fuori Le Mura
17065: Glaap, J.A.A. (samensteller) - De familie Gelap-Glaap. Gedenkboek ter herinnering van Jan I te Nijmegen
12499: Glabbeek, Noortje van - Succesvol studeren, communiceren en onderzoeken. Alfabetisch naslagwerk voor het hoger onderwijs.
11406: Glashier J, Flammarion C, Fonvielle W de, Tissander G. - Voyages Aeriens. Illustres par Eug. Ciceri a Marie
13593: Glasner, Barbara (a.0) - Patterns 2. Design, Art and Architecture
3581: Glatz - Minona ouvrage destine a l'education des jeunes demoiselles
17570: Gleim, Betty - Betty Gleim's Kochbuch für die bürgerliche mit Berücksichtigung der feinen Küche. Nebst bewährten Küchenzetteln für die Sommer- und Winter-Monate, sowie Abbildungen praktischer Küchengeräthe. Dreizehnte Auflage gänzlich umgearbeitet, verbessert und vermehrt von Henny Westphal.
13812: Glinka, Josef - Gestalt und Herkunft. Beitrag zur anthropologischen Gliederung Indonesiens.
15724: GLUCK JULIUS F.(eingeleitet von) - Afrikanische Masken. Achtundvierzig Aufnamen von Margot Noske.
9997: Gobardhan. Paul. D. - Sentinel Lymph Node Biopsy in Breast Cancer. Procedural issues and prognostic impact of detectin micrometastases. (met een samenvatting in het Nederlands)
16622: Gobat, Albert - Histoire de la Suisse racontee au peuple.
6556: Gobel, Manfred - South American Cichlids IV Discus
15765: Gobinet, M. Karel - Onderwys der Jeugd in de Christelyke Godvrugtigheyd. , Getrokken uyt de H. Schrifture en de Heylige Vaders. Uyt het Fransch vertaeld en in deze laesten Druk zeer verbeterd, en met deszelfs Latynsche citatien verrykt.
15256: Godbolt, Jim - De wereld van de Jazz in tekst, foto's en verzamelobjecten.
14088: Goddet, Laurent - Le Jazz dans tous ses eclats.
14346: Goddijn, Hans - Eelektronika in de popmuziek.
16062: Goddio, Franck (a.o.) - Griffin. Une recontre aves l'histoire
11337: Godschalk, Adriano - Collectio epistolarum pastoralum, decretorum aliorumque documentorum, quae ab Illmo ac Revmo Dno. Episcopo Buscoducensi, publicata fuerunt annis 1888-1891.
8166: Goebel, J. - Grundzuge des modernen Klavierbaues. Mit 36 Abbildungen
6313: Goebel, Sylvia - Mattel Dolls the 60's
14280: Goede De,Douwe M. - Understanding robustness as an image of sustainable agriculture .
14643: Goede, D.H. - Landsmeer in dagen van weleer, met het vervolg Landsmeer in de ban van de twintigste eeuw. merkwaardigheden uit de historie van het dorp en zijn karakteristieken over de afgelopen 650 jaar.
6774: Goedeckmeyer, Albert - Kant und der Staatsgedanke. Rede zum 13. Jahrestage des Erlasses der Weimarer Reichsverfassung gehalten am 26. Juli 1932
18174: Goedegebure, Ilie - De vliegende azijnzeikerd
9587: Goes, J.J. (Vertaling) - Hassio en Hadabrant. Eene vertelling uit Saksen tijdens de invoering van het christendom door Karel den Grooten. Uit het Duitsch vertaald.
5034: Goessen, J. (samenstelling) - Limburgse kerkgeschiedenis
2264: Goethe, Johann Wolfgang. - Faust. Eerste en tweede deel
4861: Goethe - Le Renard (Reineke Fuchs)
12817: Goethem, Paul van - Ondergeschiktheid, onderdrukking en verzet bij Etienne de la Boetie en Andre Glucksmann
12258: Goetz, Wilhelm - Die Verkehrswege im Altertum und Mittelalter Historisch - geographische Untersuchung Mit funf Karten
10255: Goeverneur, J.J.A. - Overal Heen! Een reisje de wereld rond met de laarzen van den reuzeman. Kleine bijdragen tot bevordering van Natuur-, Land- en Volkenkennis voor huis en school bijeenverzameld.
12913: Goffin, Louis et Albert Guide - Monseau sur Sambre en cartes postales anciennes.
16443: Gohlke, Dr. Reiner - Jahrbuch des Eisenbahnwesens 83
15943: GOHR, SIEGFRIED. - Markus Lupertz.
9495: Goldammer, Johann, Georg - Feuer in Waldokosystemen der Tropen und Subtropen
18285: Goldberg, Vicki - The power of photopraphy. How photographs changed our lives. (1st ed. 2nd printing)
2446: Goldhorn, Bart (red). - Architectuur als discipline.
13232: Goldstein, Malcolm - Sounding the Full Circle (concerning music improvisation and other related matters)
12074: Goll, A. - Misdadigers-Typen bij Shakespeare met een aanbevelend voorwoord van Prof. Mr. J. Simon van der Aa
13585: Golomb, Ludwig - Die Bodenkkultur in Ost-Turkestan. Oasenwirtschaft und Nomadentum.(Studia Instituti Anthropos, Vol. 14.)
7406: Gommans, Gerrit, (tekst en samenstelling) - Hout-Blerick. Dit boek is opgedragen aan Welles Pier, omdat hij in Hout-Blerick geboren is en aan allen die wonen, woonden of nog gaan wonen.
17965: Gommers, Leon - Likdoorn
4651: GOMPERS, JOSEPH - Maasiejoth. Wondere verhalen.
1398: Goncourt, Edmond en Jules de - Dagboek
8447: Gonggrijp, J.R.P.F. - Kitab Amtsal Maleisch-Hollandsch lees- en leerboek tot zelfonderricht
2290: Gontsjarow, I.A. - Oblomow ( De Russische bibliotheek)
14095: Gonzales, Babs - Movin On Down the Line. The Real Truth! Poetry! 50 Rare Photos! Buy Used $55.00 $3.99 shipping Used: Acceptable | Details Sold by Mimi's Books and More! Add to Cart Turn on 1-Click ordering for this browser 1 Used from $55.00 See All Buying Options Add to List Have one to sell? Sell on Amazon See this image Movin On Down De Line. The real truth!, Poetry, 50 rare photos!
9680: Gonzalez, Julio - Julio Gonzalez, Escultures i dibuixos. Abril-Maig 1980.
7569: Good - Een lente van weleer.
17068: Gooders, John - Where to Watch Birds in Britain and Europe.
14691: Goodrich, Frances and Albert Hackett - Studie Guide for: The Diary of Anne Frank.
5277: Goor, Dr. A.C.J. van - Het afstammingsvraagstuk in zijn verhouding tot geloof en wijsbegeerte.
3155: Goor, Thomas Ernst van - Beschrijving der stadt en lande van Breda. Behelzende de Oudheid van het Graafschap Stryen, deszelfs eerste Bewoonderen, en oude Gestalte, met een Historisch Verhael van het Leven der Graven van Stryen, en daar op gevolgde Heeren van Breda
17775: Goorbergh, Edith van den & Theo Zweerman - Was getekend: Franciscus van Assisi. Aspecten van zijn schrijverschap en brandpunten van zijn spiritualiteit.
14216: Gootzen, Pim en Dr. Wim Peters - Groeten uit de roerstreek. Roerstreek in oude prenten (1885-1935).
11581: Gordijn, Bert - Die Medizinische Utopie. Eine Kritik aus etischer Sicht.
4593: Gordon, W.J. - Foundry, Forge and Factory.
16906: Gorgev, Michel - Remarqves Svr Les Sovverains Pontifes Romains, Qvi Ont Tenv Le Saint Siege, Depvis Celestin II. Ivsqv'a Maintenant, Avec Levrs Armes Blasonne'es, En Taille Dovce. Av Sviet De La Prophetie, Qvi Se Voit Sovs le nom de S. Malachie Archeuesque d'Armach, Primat d'Irlande,
3599: Goris, M.J. (samensteller) - Bibliografie Victor Westhoff. Met een beschrijving van en een keuze uit zijn werk
15552: Gorissen, Friedrich - Rhenus bicornis. Sonderdruck aus Bruckenschlag am Niederrhein.
11877: Gorkum, M.L. van - Beschryvinge der Stad en Vryheyd van Turnhout.
12788: Gorp Bouke van, (ed.) e.a. - Dutch Windows. Cultural geographical essays on The Netherlands.
1819: Gorter, K. J. - Common foot problems Studies in the community and in general practice
18131: Gos & Walt - De Katamarom stelt voor. Rubriek uit de ruimte. (Nr 22)
13378: GOSKER, D. (SAMENSTELLER) - Apeldoorn. Uitgegeven door de gemeente Apeldoorn als aandenken aan den scheidenden burgemeester Roosmale Nepveu.
14889: GOSKER, D. (SAMENSTELLER) - Apeldoorn. Uitgegeven door de gemeente Apeldoorn als aandenken aan de scheidend burgemeester, Mr. W. Roosmale Nepveu
2647: Gosse, P.H. - The Ocean
16956: Gottwaldt, Alfred B. - Reichsbahns-Album. 500 Bilder der deutschen Eisenbahnen zwischen 1920-1940.
16662: Gotz, Adriani - Degas: Pastels, Oil Sketches, Drawings
5791: Gouda Quint, P. - Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland.
15501: Goude, Jean Paul - So Weit, So Goude
18356: Gouffé, Jules - Die feine Küche: Vollständiges Lehr- und Handbuch der Kochkunst, Küchenbäckerei und Einmachekunst in ihrem ganzen Umfange.
14687: Goupil, le Paul und Leroyer Roger - Erinnerung an Langenstein-Zwieberge aussenlager von Buchenwald
14508: Gouw, Dr. J.L. van der - Het dijkcollege van de Zwijndrechtsche Waard in 1568
17985: Goux, A. - Handboek der notarissen. Handelende over de contracten, giften, testamenten, enz. Met vragen en antwoorden. Uit het Fransch vertaald, volgens den tweeden, veel verbeterden druk.
3879: Govaerts, Bart - Verkenningstocht in Sint Jakobskerk te Antwerpen.
6400: Goyau, Georg , Perate, Andreas, Fabre, Paul - Der Vatikan. Die Papste und die Civilisation. Die oberste Leitung der Kirche. Aus dem Franzosischen ubersetzt von Karl Muth
15205: Gozzano, Guido - The Man I Pretend to Be: The Colloquies and Selected Poems of Guido Gozzano
3337: Graaf, Mr. A. de - De waarde van Gestichten in den strijd tegen de Prostitutie Rapport voor den Centraal-Bond van Christlijke-Philanthropische Inrichtingen, uitgebracht in de vergadering van 29 maart 1910
6580: Graaf, Jan de - Noordzee: Cartogarfie van een wereldzee
3138: Graaf, Reinier de - De Mulierum Organis Generationi Inservientibus 1672 Facsimile with an introduction by J. A. van Dongen, M.D.
5917: Graaf, Jan de - Martin Buber, de mens en zijn werk.
10653: Graaf, A.J. de - Oud Utrecht in ansichtkaarten
10237: Graaf, Maaike C.C. - Exploring the calcicole-calcifuge gradient in heathlands.
10391: Graaf, Mr Th. C. de (voorwoord) - Toespraken 22 februari 2009. Herdenking bombardement op Nijmegen 22 februari 1944.
11361: Graaff, A. de - Gemeente Vlijmen. Inventaris van de Archieven van Nieuwkuijk en Onsenoort 1585-1935
5143: Graaff, Gerret de - Korenmolens in en om de Gelderse Vallei. Vrijwillige molenaars vertellen over hun ambacht.
7736: Graafland, Arie - Architectural Bodies.
7116: Graafland, Arie - Trafo. Transformaties in de architectuur.
11756: Graaumans, Ati (voorwoord) - Harmonie Constantia-100 jaar. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van Harmonie 'ConstantiaUlvenhout.
17696: Grabowski, R und Norbert Enenkel - Strassenbahn und Busse in Rostock
8675: Gradstein, S.R. en Melick, H.M.H. van - De Nederlandse Levermossen
1665: Graebner, Prof. Dr. Paul - Vegetationsschilderungen
6619: Graf, Friedrich Wilhelm (red) - 2000 jaar theologie Leven en werk van de grote christelijke denkers Deel 1
18357: Graf, Oskar Maria und Wilfried F. Schoeller [Hg.] - Werkausgabe (Complete)
7403: Graft, Guillaume van der - Over de brug. Gedichten over Nijmegen
17090: Graft, Mej. Dr. C.C. - Lotgevallen van een Amsterdams koopmanshuis 1749 - 1949
9063: Graham, S; Neirotti, L; Goldblatt J.J. - The ultimate guide to sports marketing.
10920: Gram, Johan - Onze schilders in Pulchri Studio (1880-1904).
5311: Gram, Johan - Het leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. Voor 1891, derde deel.
18036: Gramsci, Antonio - Guerre de mouvement et guerre de position
9224: Granados, Ignacio - Toro, Manuel - Rubio-Romero, Angel - Laguna Grande de Penalara 10 anos de seguimiento limnologico
18202: Grant, Willy - Zoektocht naar grootvader
13909: Grant, David, Cyntia Hardy (a.o) (ed.) - The SAGE Handbook of Organizational Discourse.
17416: Grappe, Georges - H. Fragonard : peintre de l'amour au XVIII. siècle.
15391: Grashuis, Drs. J. - De voeding en verzorging van het paard.
14792: Grassi, Emily - Mannerism / Manierismus / Manierisme / Manierismo
4126: Grasveld, Carl. e.a. - Sri Lanka. Een verhaal bij Ceylon-thee.
5929: GRASWINCKEL, JHR.MR.D.P.M. - Het oud-archief der Gemeente Arnhem. Drie delen: eerste stuk: Voorwoord, Inleiding, Inventaris. Tweede stuk: Regestenlijst. Derde stuk: Brievenlijst, lijst van kaarten en teekeningen, index.
4240: GRATRY, A. - Lettres sur la religion. Deuxieme edition.
15111: 's_gravensande, G.H. - De geschiedenis van de Nieuwe Gids. Brieven en documenten bijeengebracht. Inclusief Supplement
18274: Green, Ronald M. - The Hidden Debt. Kierkegaard and Kant
17881: Green, Michael - Hummer. The Next Generation
17182: Green, Richard - Impressionist and Modern Masters
15441: Greenfield, Lois - Airborne. The new dance photography of Lois Greenfield
13498: Greenwood, Walter - Love on the Dole. A Tale of the Two Cities.
5597: Greeve, Max - Filosofie van den meervoudigen tijd. In gemakkelijk begrijpelijken vorm.
17805: Greg Mo - Angkor Temples in Cambodia
15618: Greveling, Norbert - De ondernemende manager voor toekomstbestendige organisaties.
10282: Greven, Henk C. - Dissertationes Botanicae. Band 194. Changes in the Dutch Bryophyte Flora and Air Pollution. Dignificance of mosses for nature conservation . Reccommendations for management.
16295: Grewe, Klaus - Atlas der romischen Wasserleitungen nach Koln
13554: Grey, Vivian - Earl Of Beaconsfield
3242: Grient, A.J. van der - Hyperthyreoidie, radioactief jodium en daarna.
14536: GRIEVE, GREGORY P - De wervelkolom. Veel voorkomende aandoeningen.
15150: Grigson, Geoffrey - Henry Moore
9006: Grimm, A.M. - Stunden-Horoskop und Elektionen.
11707: Grimme, Ernst Gunther - Aachener Kunstblatter: Band 40/1971.
18080: Grinsven, C.L.A. van - Wie won de oorlog??
10430: Grinten, Hans van der en Thoben, Peter - Beelden in Nijmegen. Met foto's van Jan van Teeffelen.
16839: Grinten, Hans van der - Lotte-Marx-Colsmann-Stiftung. Ausstellungskatalog
12839: Grinten, Dr. E.F. van der - Negentiende eeuwse winkelpuien in westerse steden.
2898: Grinten, Hans van der en Thoben, Peter - Beelden in Nijmegen. ( Fotografie: Jan van Teeffelen)
2896: Grinten, Prof.dr. E.F. van der - Nijmegen Benedenstad. Beschrijvingen en Afbeeldingen van een grotendeels verdwenen Stadsgedeelte aan de Waal.
2940: Grinten, H. van der - Prentkunst in Nijmegen en omgeving.
10438: Grinten, Hans van der en Thoben, Peter - Beelden in Nijmegen. ( Fotografie: Jan van Teeffelen)
8513: Grinten, H. van der - Nederlandsche Aesthetica in de negentiende eeuw
7606: Grinten, Hans van der - LIBER AMICORUM/ ZEICHNUNGEN. Herausgegeben zum 60. Geburtstag Hans van der Grintens von seinem Freundeskreis
9154: Griscom, Chris - Meergeboren Geburt als spirituelle Einweihung
11505: Grivot, Chanoine Denis - Autun. L'etrange aventure de la cathedrale inventaire d'autun. Les Travaux des Mois 1.
5867: Grobben, Jeanine - In de branding verdronken.
2560: GROEHLER, OLAF - Das Heerwesen in Brandenburg und Preussen von 1640 bis 1806. Das Heerwesen
9256: Groen, Basilius J. - Ter genezing van ziel en lichaam De viering van het oliesel in de Grieks-Orthodoxe Kerk
2641: Groen, P. - De wateren der wereldzee.
10083: Groen, Dr. P. - De wateren der wereldzee.
15449: Groenendijk, J.N.A. - De 'Heeren' van Zaltbommel. Societeit 'De Verdraagzaamheid' 1803-2003.
9137: Groeneveld, Alfred F. - Im Aussenkommando Kassel des KX Buchenwald.
15151: Groeneveld, Jacco (eindred.) - 50 jaar Groot Batelaar. Een bijzondere speler op het forensisch veld.
7892: Groenevelt, Frits - Russische kunst, Russisch impressionisme. Konstatin Lomykin, Odessa 1924-1993.
9782: Groenhart, Harmen - Van boete naar beloning. Publieksverantwoording als prille journalistieke prioriteit.
11682: Groenhuysen, M.S. - Straf en wet. Beschouwingen over de betekenis van het legaliteitsbeginsel in de hedendaagse strafrecht, tegen de achtergrond van actuele legitimatieproblemen.
12338: Groos, Rene - La Fontaine: Fables Contes et Nouvelles
13883: Groos, Jos - Gevoelloos op bevel. Ervaringen in Jappenkampen van Ellen van der Ploeg.
12332: Groos, Rene - Voltaire. Romans Et Contes. Edition Integrale. Texte, Variantes, Notes Et Bibliographies etablis.
13383: Groot, Dr. M. de (red.) - Homo sacra Res homini 1889-2004. Gedenkboek bij het honderdvijftienjarig bestaan van het Coornhert Gymasium te Gouda.
9601: Groot, F.M.H. de - New Aproaches in Selective Chemotherapy with Tumor-Activated Prodrugs.
12571: Groot, Tineke (e.a) - Odon-tabel voor het op naam brengen van libellen zonder te vangen.
13994: Groot, IJdo J. - Daar spraken wij nooit over. Verwerking van oorlogsleed van nabestaanden en militairen in de strijd van de Grebbeberg, mei 1940
6900: Groot, Dr. H. de - Two Centuries of Narrative and Descriptive Verse. Second edition
8237: Groothuis, Rini - Het grote karperboek.
8972: Grootswagers, Kees. - De historie van het Loonse kerkdorp Kaatsheuvel.
11623: Grosche, Anton - 800 Jahre Stadt Medebach
16191: Grosjean, Ir. H.C. - Kennis van Werktuigen. Atlas. 4e deel.
9155: GROSJEAN, H.C. - Kennis van Werktuigen 1e deel De Stoomketel en de Stoomleiding Tekst Atlas 2 delen
4792: Grosjean, Ir. H.C. - Atlas behoorende bij den cursus in Kennis van Werktuigen. Deel 2 De Zuigerstoommachine.
15935: Grosjean, J. (preface) - Le Coran. Preface par J. Grosjean. Introduction et notes par D. Masson.
1077: Grosjean Georges & Rudolf Kinauer - Kartenkunst & Karten Technik vom Altertum bis zum Barock
4192: Grosmann, Karin - Doe meer met Lego; het spel in de ontwikkelingsstadia van het kind.
15537: Grossi, Lorella (a.o.) - Bilance a bracci uguali. / Equel-arm balances.
10842: Grosz, Edwin - Reclame in de kleinhandel. Hoe de winkelier goede reklame kan maken tegen weinig kosten.
15595: Grotenhuis, Manfred te - Kerken kenteren in de Keizerstad. De religieuze en levensbeschouwlijke kaart van Nijmegen aan het einde van de twintigste eeuw.
10411: Grotenhuis, Prof.Dr. J.A. (red.) e.a. - Liber Amicorum Dr. J.A.N. van der Spek.(neurochirurg)
4573: Groth, Paul - Elemente Der Physikalischen Und Chemischen Krystallographie.
16847: GROTHUES, JÜRGEN - Automobile Kunst in Pakistan
10049: Gruijs- Kruseman, S - Het vriendinnetje van Nicolo.
2535: GRUN VON DER, MAX. - Stenogramm. Erzahlungen. Mit Originalgraphiken von Wolfgang Zeiszner.
13154: Grundmann, Jan - Hot Bandoneon Swingin Guitar Die Fred Dompke Bio-Discographie
16557: Grunert, Helmut und Renate: - Pilze. Herausgegeben von Gunter Steinbach. Illustriert von Fritz Wendler
1860: Gruppe Heinrich - Naturkundliches Wanderbuch
10652: GRUSS, PETER - Die Zukunft des Alterns. Die Antwort der Wissenschaft. Ein Report der Max-Planck-Gesellschaft.
10380: Gruss, Peter - Die Zukunft des Alterns. Die Antwort der Wissenschaft. Ein Report der Max-Planck-Gesellschaft.
2716: Gruyl, Johannes de - Transplantation of the entire pancreas with ligation of the exocrine ducts. An experimental study in dogs.
15642: Gudmundsson, S. O.; Magnusson, B. - The Criminal Alphabet
15416: GUENAUX, GEORGES - Encyclopedie Agricole. Entomologie et parasitologie agricoles.
3963: Guerard, Michel - De originele recepten van Michel Guerard. Kookkunst voor fijnproevers
10158: Guerman, Mikhail - La Flamme D'Octobre
17766: Gueroult, Martial - Histoire de l'histoire de la philosophie. Livre 1. En France, de Condorcet a nos jours.
17767: Gueroult, Martial - Histoire de l'histoire de la philosophie. Livre 1. 2. En Allemagne, de Leibniz a nos jours.
15625: Guglielmo Izzi, Franscesco Mezzateste - Praktisch handboek van de natuurfotografie. Met veel voorbeelden en tips
13876: Guichard, Pierre - L'Espagne et la Sicile Musulmanes aux XIe rt XIIe Siecles
14026: Guichard, Pierre - Les Musulmans de Valence et la Reconquete (XIe-XIIIe siecles. Tome premier.
3845: Guilbert-Pixerecourt, R. C. - Tekeli, Het Beleg van Mongatz; Geschiedkundig tooneelspel vry gevolgd naar het fransch door C. Vreedenberg Tweede druk
1351: Guillaud, Jacqueline and Maurice - Hieronymus Bosch. The Garden of Earthly Delights. First Edition
1942: Guillaud, Jacqueline and Maurice - Piero della Francesca. Poet of form. The frescos of San Francesco di Arezzo. (first edition)
10677: Guillemin Henri M. de (Introduction) - Oeuvres Lamennais
15315: Guillot, Robert - Le Proces de Jacques Coeur (1451-1457).
7059: GUILMARD, D. - Les maitres ornemanistes. Dessinateurs, peintres, architectes, sculpteurs et graveurs. Ecoles Francaise, - Italienne,- Allemande et des Pays-Bas (Flamande
6436: Guiraud, Pierre - Problemes et Methodes de la Statistique Linguistique
2400: Gulick, F.W. van - Nederlandse Kastelen en Landhuizen
6703: Gumbert, Dr. J. P. - De Karthuizers en hun Delftse klooster . Een bundel studien, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum
15135: Gunneweg, J.T.M. - Twee eeuwen molen De Vrijheid. Van brandersmolen tot bakkersmolen. 30 Mey 1785 - 30 mei 1985.
5564: Guns, Nico - Ms. Baloeran. Een beknopte scheepsbiografie
8808: Gunther, Klaus. - Die Phasmoiden der Deutschen Kaiserin Augusta-Fluss- Expedition 1912/13. Ein Beitrag zur Kenntnis der Phasmoidenfauna Neuguineas.
3683: Guratzsch, Herwig - Die Auferweckung des Lazarus in der niederlandischen Kunst von 1400 bis 1700. Ikonographie und Ikonologie. 1. und 2. Teil.
6433: Gurvitch, Georges - Traite de Sociologie Tome Second Sociologie Politique, Sociologie des Oeuvres de Civilisation, Psychologie Collective et Psychologie Sociale, Sociologie et Ethnologie
5874: Gutman, Robert/ Koch, Alexander - Ladengestaltung/ Shop Design.
5357: Gutsmuths - Gymnastik fur die Jugend. Neu bearbeitet und nach dem jetzigen Standpunkte der Turnkunst fortgefuhrt.
15526: GUTTERMAN, BELLA - To Bear Witness : Holocaust Remembrance at Yad Vashem.
6319: Guyonnet, Francis - Groupe D'Emulation Artistique du Nivernais fonde en 1902 Catalogue de la 43e Exposition
2398: Haaften, Adriaan van - Uit de hand. Schets-vaardigheden in de bouwkundestudie.
15563: Haagen, E.S. van der - Levens der Heiligen, Kerkvaders en Martelaren van 1 Januarij tot 31 Maart. I. Deel
15555: Haagen, E.S. van der - Levens der Heiligen, Kerkvaders en Martelaren van 1 October tot 31 December. IV. Deel.
15556: Haagen, E.S. van der - Levens der Heiligen, Kerkvaders en Martelaren van 1 Julij tot 30 September. III.Deel
13519: Haak, Jur (eindredactie) - NFM/IAF distributie catalogus '92-'96
9216: Haaland, Svein - Historia om mennesket og rovdyret
17199: HAALEBOS, J.K., P.F.J. FRANZEN (e.a.) - Alphen aan den Rijn - Albaniana 1998-1999. Opgravingen in de Julianastraat, de Castellumstraat, op Het Eiland en onder het St.- Jorisplein.
18046: Haalebos, J,K, (e.a.) - Castra en Canabae. Opgravingen op het terrein van het voormalige Canisiuscollege te Nijmegen, 1987-1992.
18045: Haalebos, J.K. (e.a.) - Castra und Canabae. Ausgrabungen auf dem Hunerberg in Nijmegen 1987-1994.
11563: Haan, Jeroen de - Traumatic Dislocation of the Elbow Joint.
4413: Den Haan, Arie (samensteller0 - Vervoer van vroeger.
10909: Haan, P.C. de - Stoomwerktuigen MZO
2993: Haan, Gonda de - Klein-Martjes Kerstgeschenk Met prenten van de schrijfster
14721: Haans, F.A.C. enFrank, C.J.B.P. - Monumentenboek gemeente Wijchen
1043: Haar, D. ter - Onze vlinders (NIEUW IN FOLIE)
1879: Haar, A.A. Ter - Handboek voor den Nuthoenfokker
14328: Haarhuis, H.F.A. - Raap-Rapport 199. Driel-Oost 'De Schuytgraaf '. Een archeologische kartering en waardering.
12616: Haaring, P.J,A.M. - Leerboek der beschrijvende Meetkunde. Tekst en Atlas
6621: Haarman, H.J. - De strijd om den verdwenen uitvinder. 1e druk. Geillustreerd door Iep Valkema.
5965: Haars, Venant - Children's Understadig of Logical Implication. Doktoraalscriptie Ontwikkelingspsychologie
3693: Haartsen, Adriaan & Lenten, Joke - De cultuurhistorie van West-Friesland
10137: Haas, Dr. Phil. Hippolyt - Katechismus der Versteinerungskunde Zweite, ganzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage Mit 234 Abbildungen und 1 Tafel
14269: De Haas-Okken, T.K.E. - In Horn van Heerd. Met een woord vooraf van Dr. G.W.S. Lingbeek
16940: De Haas, F.A.J. - John Philoponus on Matter. Towards a metaphysics of creation
6314: Haas, R. Horreus de - Strandwandelingen Eerste en tweede deeltje
7058: HABERLER, GOTTFRIED. - Prosperity and Depression. A Theoretical Analysis of Cyclical Movements.
17756: Habermans, Jurgen - Theorie des kommunikativen Handels. Band 1: Handlungsrationalitat und gesellschaftliche Rationalisierung. Band 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. .
17757: Habermans, Jurgen - Faktizitat und Geltung. Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaat.
14565: Habermans, Jurgen - Zur Logik der Sozialwissenschaften. Materalien
17799: Habermans, Jurgen - Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien.
12642: Habets, Jos. - Geschiedenis van het tegenwoordig Bisdom Roermond en van de bisdommen die het in deze gewesten zijn voorafgegaan. Deel I, II en III.(van4)
11521: Habicht, Max. - Fr. H. von Hagen und Carl Schall. - Tausend und Eine Nacht. Arabische Erzahlungen. Erstes - Funfzehntes Bandchen
9860: Haccou, Dr. J.F. - Termijnhandel in goederen. Bedrijfseconomische Monographieen X.
9864: Haccou, Prof.Dr. J.F. - Handel en marktwezen in goederen. Bedrijfseconomische Monographieen XIII.
9865: Haccou, Prof.Dr. J.F. - Handel en marktwezen in goederen. II. Bedrijfseconomische Monographieen XIV
4354: Hack, Hendrik - Die kolonisation der Mennoniten im Paraguayischen chaco.
17932: Hacke-Oudemans, Josina J.(e.a.) - Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen.
13723: Hackney, Noel C.L. - Die Mayflower. Mit Rissen von Wolfgang Holzel.
9391: Hadders, G. - Leekster schans, schakel in een keten. Tussen Wigbold en Willem Lodewijk, tussen toen en nu
14407: Haegen, H. van der - Leuven 2000. Survey van het stadsgewest.
9400: Haensel, Stefan M. - Serotonergic modulation of sexual behavior in male rats and men. Serotonerge modulatie van seksueel gedrag bij mannelijke ratten en mannen.
14876: Haer, Mej. L.J. van der (tekst) - `s-GRAVENHAGE gephotografeerd tusschen de jaren 1860-1870
12047: Haes, L.F.M. de - Gedichten begrijpen. Een nieuwe woordkunst uitsluitend gericht naar een bewust en verdiept genieten van kunst, voor alle inrichtingen van voortgezet onderwijs en zelfstudie.
12958: Haex, Avidis - Dictionarivm Malaico-Latinvm et Latino-Malaicvm : Cum aliis qvamplvrimus quae quarta pagina edocebit. (herdruk)
12681: HAFFERL,A. - Lehrbuch der Topographischen Anatomie
6188: Hafkamp, Herman - Ik kan niet anders zeggen. Vijftig tijdsbeelden. Nummer 124/200 en gesigneerd door de schrijver.
9784: Hag, Leo ten (e.a.) - Stoomgemaal de Tuut. Een monument van gemeenschapszin.
4843: Haga, A. Luitenant-Kolonel - De Mardijkers van Timor
6299: Hage, J. van den - De Schaapherder Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog 1481-1483 Derde deel
1719: Hage, Mr. J. J. en Burgh, Mr. P. van - 75 jarig bestaan Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij te Varsseveld
6297: Hage, J. van den - De Schaapherder Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog 1481-1483 Vierde en laatste deel.
6298: Hage, J. van den - De Schaapherder Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog 1481-1483 Tweede deel
12394: Hage, Ds W.A. / Wassink, E.J. Klein / Paalman, G.W. - Hervormde kerk Neede. Door de eeuwen heen.
5721: HAGEMAN, KEES EN ELISABETH DE LESTRIEUX - Uit de Natuur. Groenten. Met verrukkelijke Recepten. Met signering en losse bijlagen
3944: Hagemann, Carlo - In andere handen. Onderzoek naar persconcentratie en nieuwsaanbod
4162: Hagemann, Carolus - In andere handen. Onderzoek naar persconcentratie en nieuwsaanbod
6345: Hagemeijer, E.J.M. - Bird numbers 1992. Distribution, monitoring en ecological aspects. Proceedings of the 12th International Conference of IBCC and EOAC Noordwijkerhout, The Netherlands, September 14th-18th
6344: Hagemeijer, E.J.M. & Verstrael, T.J. - Bird numbers 1992. Distribution, monitoring en ecological aspects. Poster appendix. Proceedings of the 12th International Conference of IBCC and EOAC Noordwijkerhout, The Netherlands, September 14th-18th 1992.
11043: Hagemeijer, WJ.M./ Blair, M.J. (ed) - The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. (Incl. boekje met samenvattingen in het Nederlands)
15325: Hagen, Piet - Wetenschap in het nieuws. Journalistiek schrijven over natuur en techniek, medisch onderzoek en milieu.
8810: Hagen Hein, Prof. Dr. Wolfgang - Pharmacopoea Borussica 1799. Faksimiledruck.
11393: Hagenaars, T. - Arterial remodeling after peripheral vascular intervention as documented with intravascular ultrasound.
15206: Hagendoorn, A.L - Hagendoorn's Animal Breeding
10579: Hageraats, Bart - Vogelvrij. Over het wel en wee in en rond de vogelopvang en over de verhouding tussen mens en vogel.
9766: Hahn, H - Mikroskopische Diagnostik pflanzlicher Nahrungs-, Genuss-, und Futtermittel, einschliesslich Gewurze.
13794: Hahn, Moo-Sook - Encounter. A Novel of Nineteenth-Century Korea
10989: HAHN, ERICH - Kritiek op de burgerlijke sociologie. Sociale werkelijkheid en sociologiese kennis. Filosofies-metodologiese aspekten van de sociologies teorie. Sociologie in de DDR.
14595: Hahn, A. Jr.(samensteller) - Prenten van Albert Hahn Sr. Een keuze uit zijn werk
5618: Hain, Kurt - Die Feinwerktechnik. Eine Lehr- und Nachslagewerk fur Mechaniker, Feinmechaniker, Elektromechaniker, Werkzeugmacher und fur das Metallgewerbe. Mit 1418 Abbildungen
12132: Haje, Alexander / Wolterinck, Marcel / Kranendonk, Sigurd - IN EX Marcel Wolterinck
2071: Hajek, Lubor - Chinese Art
15944: Hajou, Bahram - Bahram. (Katalog)
11570: HAKVOORT, K./VERHOEVEN, C.(samenstellers) - In een ander licht Nijmegen 1950-1960 in kleurenfoto's van J.G.J. van Lith (in nieuwstaat)
14352: Halbertsma, T.E. en W. Faber - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean fen J. van Loon Jz. en M. de Boer. Op e nij biwirke en meigien
17133: Halbertsma, H. - Frieslands oudheid. Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang.
15843: Hale, Kathleen - Orlando (The Marmalade Cat). A. Camping Holiday.
2055: Halkin, Prof Dr. Joseph - Aardrijkskundig Hand-Atlas, cursus in de aardrijkskunde
7725: Hall, C.J.J. van - Bijdragen tot de kennis der bakterieele plantenziekten.
8276: Hall, S.C. (editor) - The Book of the British Ballads.
9103: Hall van, Eylard - Vrouwen zijn gezonder dan u denkt. Vrouwengezondheidszorg 1972-1997.
1620: Hall van Dr. C. J. J. en Koppel, C. van de - De landbouw in den Indischen Archipel
17054: Haller, Heinrich - Der Steinadler in Graubunden. Langfristige Untersuchungen zur Populationsokologie von Aquila chrysaetos im Zentrum der Alpen.
9840: Haller, Berthold- Probst, Wilfried - Botanische Exkursionen Band II. Exkursionen im Sommerhalbjahr.
9907: Haller, Berthold- Probst, Wilfried - Botanische Exkursionen Band I. Exkursionen im Winterhalbjahr. Laubgeholze im winterlichen Zustand, Nadel-Nacksamer, Farnpflanzen, Moospflanzen, Flechen, Pilze.
2700: Halley, Ned - Sandeman. Two Hundred Years of Port and Sherry
5417: HALLIER-SCHLEIDEN, DR. HANS - Mit den Nordmaennern rund um die Erde. Sprachgeschichtliche Wikingerfahrten.
6128: Halm, Edmund - Die Niederlande in deutscher Sicht
12070: Halmael Jr. , Mr. A. Van - De Schieringers en De Vetkoopers, romantisch-dramatische tafereelen uit de geschiedenis van Friesland in de XVe eeuw
5851: Halmans, G.S. - Graafse herinneringen in dichtvorm. Over de periode 1930-1945.
16822: Halova-Jahodova, Cecilie - Umenía zivot- Zapomenutych Remesel
15401: Halperin, John (ed.) - The Theory of the Novel: New Essays
14757: Halstead, Dr. Paul - What's ours is mine? Village and Household in early farming society in Greece. (Achtentwintigste Kroon-Overdracht)
15911: Hamann, Brigitte - Elisabeth. Bilder einer Kaiserin/ Portraits of an Empress.
5501: Hamerling, Robert - Amor en Psyche. Gedicht in zes zangen
9637: Hamers, N.A. e.a. (red.) - Zoeklicht zonder Grenzen. Genealogische Heraldische Bundel.
6202: Hamin, Aben - Guerras Civilles de Granada. Historia de Los Vandos de los Zegries y Abencerbages Cavallero Moro's de Granada
13605: Hamm, George - Manuel du Bronze d'Art. Ciselure et Gravure
12906: Hammacher, A.M. - Jacques Lipschitz
17718: Hammer, Felix - Theonome Anthropologie? Max Schelers Menschenbild und seine Grenzen
7163: Hammes, J. - Weten en kunnen No. 39. Smeermiddelen. Hunne bereiding, samenstelling en toepassingen. Handleiding voor machinisten en technici. Met 10 figuren.
12495: Hams, A. - De verborgen schat. Roman
11575: Hamzah, Amir / Toha, Moehamad / Steenis, C.G.G.J. van - The Mountain Flora of Java containing 57 plates with pictures of 456 species of flowering plants native in the mountains of Java made from living specimens in colours.
14039: Han, Martijn A. - Vertical relations in Cartel Theory: Managerial Incentives, Buyer Groups
1032: Hana, W.F.J. - Middeneuropese Klokken, klokken met een kuhschwanzpendel.
1005: Hana W.F.J. - Klokken
1026: Hana, W.F.J. - Klokkenkijkboek
1025: Hana, W.F.J. - Friese Klokken, vormgeving en techniek, 2e druk
1031: Hana, W.F.J. - Friese Klokken, Vormgeving en techniek
10891: Hanneberg, Peter - Levande a?lv : la?ngs Kalixa?lven fra?n fja?ll till hav
6283: Hannes, Dr. Chris - Caring for the Horse?s Teeth and Mouth Solving Dental Problems and Improving Health, Comfort and Performance
11960: Hans, A.H. - Liefde in de storm
11983: Hans, A. - Het Raadsel van het Schorren Huis. De Feuilleton voor iedereen
11984: Hans, A. - Het Recht van Emma. De Feuilleton voor iedereen
11985: Hans, A. - Een Verborgen Leven.
7865: Hans, A. - Groeninghe. Met penteekeningen van Emiel Walravens.
12494: Hans, A. - Bedrogen op haar huwelijksdag.
18298: Hansen, Traude - Die Postkarten der Wiener Werkstätte
13263: Hansen, Chadwick Clarke - The Ages of Jazz : A Study of Jazz in Its Cultural Context
7363: Hanssen, Leon - Leven in geleende tjd. Over Menno ter Braak
8277: Hanstein, Prof.Dr. R. von - Die Insekten sowie die ubrigen Gliederfusser mit Ausnahme der Kafer und Schmetterlinge. Mit 20 farbigen Tafeln und 90 Textabbildungen.
3330: Hanswijck de Jonge, Mr. Dr. H.A.G.J.P. - Interessante reis met 1800 militairen naar Indie Bezoeken aan onze Groningse oorlogsvrijwilligers in de rimboe van Oost-Java
18049: Hardering, Klaus - Die Abteikirche von Klosterrath. Baugeschichte und Bedeutung. De abdijkerk te Rolduc. Bouwgeschiedenis en betekenis.
13783: Harding, Stephan - The Last Battle. When U.S. and German Soldiers Joined Forces in the Waning Hours of World War II in Europe.
13847: Hardjono, J.M. - Transmigration in Indonesia.
14958: Hardonk, R. - Admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen -- Zeeheld en Apeldoorns weldoener (NIEUW EXEMPLAAR)
6208: Hardonk, J. Ir. Twist, Res. Majoor G. van en Sadee, E.E.M. Igr. - Vakopleiding voor de automobielmonteur Deel 1B
7574: Haren, Mr. J. van - Het geslacht Stalpert van der Wiele. 1279-1853. Zoo mede Eenige bijzonderheden, betreffende de geboorte, in Hofstad, op den 20 April 1851 van Frederik Thomas de Guichenon de Chastillon, laatste afstammeling van Gaspard II, Grraaf van Coligni, Admiraal van Frankrijk, geboren 1516, en in de St. Bartholomeus Nacht, op den 24. Augustus 1572, vermoord.
10642: HARENBERG, E.J. - Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. Bethlehem bij Doetinchem (eerste gedeelte).
10506: HARENBERG, E.J. - Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. Derde aflevering Munsterabdij te Roermond ( tweede gedeelte), Kapittel van de Heilige Geest te Roermond, Gasthuis van de Heilige Geest te Roermond, Broederschap van de Heilige Geest te Roermond, Minderbroederklooster te Roermond, Begijnhof te Roermond.
10644: Harenberg, E.J. - Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. Zesde aflevering. Klooster Bethlehem in Doetinchem (tweede gedeelte)
11517: Haring, Hans van der - Kroniek van De Nieuwe Hoef.
7806: Harkema, H. - Wijk bij Heusden in de laatste tijd van de oorlog. Uitgegeven ten bate van de restauratie van de Ned. Herv. Kerk te Wijk
12254: Harkink, F. - Inleiding tot het praktisch rekenen. Aanwijzingen en kunstgrepen voor het cijferen - Benaderde waarden - Verkorte bewerkingen - Rekenhulpmiddelen - Het rekenen met de machine Met los toegevoegd de uitkomsten van de oefeningen
1584: Harlingen R. van - Bij nadere kennismaking
16760: Harman, Tony - Seventy Summers: The Story of a Farm
16894: Harman, Kenny - Comic Strip Toys
13720: Harmatta, Janos (ed) - History of Civilizations of Central Asia Volume II : The Development of Sedentary and Nomadic Civilizations 700 B.C. to A.D. 250
7164: Harmsen, W. - Weten en kunnen no. 57. Hoe maak ik zelf een electrische klok? Bijdrage tot bevordering van de huisvlijt. Met 20 figuren.
16511: Harnecker, Joachim - Katalog der Eisenfunde von Haltern aus den Grabungen der Jahre 1949-1994.
16535: Harnecker,Joachim - Arminius, Varus und das Schlachtfeld von Kalkriese. Eine Einfuhrung in die archaologischen Arbeiten und ihre Ergebnisse
6471: Harris, Jennifer - 5000 ans de Textiles
10946: Harris, Jo Beth. - More than a building. The first century of Boston Avenue Methodist Church
2702: Harrison Matthews, Dr. Leonard - The Whale
17876: Harrison, George - I, me, mine
15338: Harst, Jojanneke van der - Tools to measure and improve welfare of laboratory rats: reward-related behaviour and environmental enrichment.
4439: Hart, G. 't - Rijnland's Huis 1578-1978
7459: Harten, J.D.H. - Historische geografie van Nederland Tweede, herziene uitgave
3097: Harterink, G. J. - Landketels Vakbibliotheek 294 afbeeldingen
11508: Hartgers, Sacha - Irregulare Grenzen in Europa. Ein Fotobericht
2139: Harting, P. - Leerboek van de grondbeginselen der Dierkunde in haren geheelen omvang. (6 delen)
10980: Hartman, Nikolaas - Huys-Bybel over de Historische Boeken des Oude Testaments. Het Eerste Deel Behelzende Josua, De Rigteren, Ruth, De Boeken Samuels, en der Koningen.
13310: Hartmann, H - Katalog der Jazzschallplaten Ausgabe 1962/63 4. Jahrgang
12420: Hartog, G. den - Risk stratification in asymptomatic and symptomatic patients with carotid artery stenosis.
2261: Hartog, P. den - Asia selatan dan asia timoer (rentjana ilmoe boemi dan bangsa bangsa)Amsterd
12878: Hartong, George (eindred.) - 'n Sliepsteen. Kwartaalblad 1993-1996. Nummer 33 t/m 47
12879: Hartong, George (eindred.) - 'n Sliepsteen. Kwartaalblad 1996-1999. Nummer 48 tm 60. Incl. Inhoudsopgave (nrs. 1 t/m 60) Trefwoordenregister, auteursregister.
12876: Hartong, George (eindred.) - 'n Sliepsteen. Kwartaalblad 2000-2002. Nummer 61 tm 72
12877: Hartong, George (eindred.) - 'n Sliepsteen. Kwartaalblad 1989-1992. Nummer 17 t/m 32.
9361: HARTSEMA, DAVID. - Rondom de oude Lauwerszee. Verschenen ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van de vissersvereniging 'Hulp in Nood'
7724: Hartsuijker, K. - De Vergelingsziekte der bieten. 1. Samenvattend verslag over het onderzoek in de jaren 1940-1948.
2639: Hartwig, Dr. G. - The sea and its living wonders a popular account of the marvels of the deep and of the progress of maritime discovery from the earliest ages to the present time.
3685: Hartwig, Edward - Foto-Graphik. Ubersetzung: Zygmunt Nowicki.
13027: Harty, Bill - Modern Style (Swng) Drumming. A comprehensive course
13038: HARVEY, CHAS. (foreword) - Jazz Parody (Anthology of Jazz Fiction)
16885: Harvey, David - From the City to the Maypole: A Nostalgic Journey. Images of England
13494: Hasan-Rokem, Galit - Untying the not. On Riddles and Other Enigmatic Modes.
9562: Hasebroek, E.J. - De vrouwen der hervorming. Tweede deel.
15894: Haslinger,Ingrid und Katrin Unterreicher - Kaiserappartements Sisi Museum Silberkammer, Die Residenz der Kaiserin Elisabeth
16920: Hasse, Yvan en Renier, Marc - Het spiegelbeeld.
14490: Hasse, John Edward (ed) - Jazz. The First Century.
6451: Hasselt, G. van - Het Hertog-Rijk van den Hertog van Gelre, en zijn Troon, Schepter en Kroon, nagespoord.
5121: Hasselt, J. van en De Koning - Bevloeiingen in Noord- en Midden-Europa Rapport omtrent eene reis tot bezichtiging van irrigatie-inrichtingen ingevolge opdracht van den Dijkstoel van het polderdistrict Over-Betuwe Ingezonden aan genoemde Dijkstoel, 12 December 1887
15284: Hasselt, G. van - Arnhemsche Oudheden . 1 Deel, II. Deel, III Deel, IV Deel.
5472: Hasselt, G. van - Arnhemsche Oudheden. I Deel.
5006: Hasselt, G. van - Arnhemsche Oudheden. III Deel.
14135: Hasselton, P.W.M. - Het bombardement van Rotterdam. 14 mei 1940. Incident of berekening?
8649: Hattem, Rob van - Wie is dat todh met die telescoop? De filosofie en psychologie van vogels kijken in 20 portretten.
1881: Hattum, J. van - Modelvliegbouw, Tweede deel practijk.
12665: Hauer, Arnaud - Immunomodulation of Atherosclerosis
2058: Hausenstein, Wilhelm von - Das Bild Atlanten zur Kunst, Band X, Vermeer van Delft
11436: Hauspie, Gunter / Leroy, Daniel / Moens, Pascal - Wandelen door de mooiste landschappen van Belgie.
4533: Hausser, Robert - Graftschaft Bentheim, Land an der Vechte
17419: Hautvast, J.G.A.J. - Growth changes in the human head, face and stature: A cross-sectional and longitudinal study of Nijmegen school-children and adults by means of anthropometric and photogrammetric methods
4261: Have, Tiny ten - Het lijden en sterven van onzen Heer Jezus Christus Uitgebeeld door Lucas van Leyden in het jaar 1521 met geschreven tekst naar het evangelie van Mattheus
9655: Haverkamp, Sigebert. - Flavius Josephus. Joodsche oudheden of Historie der Joden. Naar het oorspronkelijke Grieksch overzien, op zeer vele plaatsen verbeterd.
9654: Haverkamp, Sigebert. - Het leven van Flavius Josephus door hem zelven beschreven; Historie van den Oorlog der Joden tegen de Romeinen; Antwoord aan apion; De Marteldood der Makkabees. Naar het oorspronkelijk Grieksch overzien, op zeer vele plaatsen verbeterd.
8372: Hawkes, Alex D. - Encyclopaedia of Cultivated Orchids An illustrated, descriptive manual of the members of the Orchidaceae currently in cultivation
2660: Hawks, Ellison - The romance of transport.
5105: Hayek, Dr. August edler von - Die Planzendecke Osterreich-Ungarns. Herausgegeben mit einem Druckkostenbeitrag der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Mit 312 Abbildungen im Text und 57 Tafeln. I. Band
17108: Hayen, Guido - God, geloof, geweld .Vrede op aarde voor de mensen van Goede Wil ?
13020: Hayes, Mileham (e.o) - The Encyclopedia of Australian Jazz
10216: Hayward, J.F. - Les Armes a Feu Anciennes 1500-1600 et Les Armes a Feu Anciennes 1660-1830
17753: Hazard, Paul - La Pensee européenne au XVIIe siècle de Montesquieu a Lessing
1413: Hazelet, Kees - Rotterdam. Van vissersdorp tot wereldhaven
6349: HAZELWOOD SHANNON, C. - The Pageant 1897
7518: Hazelzet, C.P.M. - Nul Komma Nul Roman van een nederlandschen jongen
9310: Hazenbosch, Rob / Peters, Loek - 75 jaar Scouting Sint Paulus Zoe wie 't vruuger waas...
7111: Heady, Sue - Jewels.
16269: Hecht, Peter - Kunstgeschiedenis in Nederland. Negen opstellen.
7084: Heck, Ed van - Bij Ed van Heck in de Oude Ret.(gesigneerd)
14755: Hedgecoe, John - Henry Moore. Een monumentaal beeldhouwer.
12629: Hedgecoe, John - John Hedgecoe's Complete handboek van de fotografie. De meester van de fotografie legt stap voor stap uit hoe u de mooiste foto's maakt.
1345: Hedrick, U. P. - Systematic Pomology
2247: Heeling, Jan - Over stedebouw Een zoektocht naar de grondslagen van de stedebouwkundige ontwerpdiscipline
17884: Heeling, Jan (e.a.) - Het ontwerp van de stadsplattegrond.De kern van de stedenbouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw. Deel 1.
15336: Heemskerk, J.W.M. - Galactosyltransferases of chloroplast envelopes. Galactolipid metabolism in Spinacia oleraceaL.
2569: Heerding, A. - Cement in Nederland
2018: Heeren, Jac., J.M. - Geschiedenis van het kasteel-raadhuis en De Heren van Helmond.
5620: HEERES-STOTEFALK, S (e.a) - 175 jaar lager onderwijs Jipsinghuizen.
6100: Heeres, J. E. - De wijzigingen in den regeeringsvorm van stad en lande in de jaren 1748 en 1749. Eene bijdrage tot de geschiedenis der provincie Groningen
14234: Heering, P - Een Wandeling door Zieriksee.
14255: Heeringen, R.M.van - Heiligen uit de modder. In Zeeland gevonden pelgrimstekens.
14152: Heeringen, R.M. - Rijksdienst voor het overheidkundig bodemonderzoek. 's-Gravenhage in archeologisch perspectief.Overdrukken 230. Compleet met archeologische -geologische kaart van 's-Gravenhage schaal 1:15.000
14325: Heeringen, R.M.van en E.M. Theunissen (red.) - Kwaliteitsbepalend onderzoek ten behoeve van duurzaam behoud van neolithische terreinen in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. Deel 1 Waardestelling.
14326: Heeringen , R.M. van eb E.M, Theunissen (red.) - Kwaliteitsbepalend onderzoek ten behoeve van duurzaam behoud van neolithische terreinen in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. Deel 2 Site dossiers
14327: Heeringen, R.M.van en E.M. Theunissen (red.) - Kwaliteitsbepalend onderzoek ten behoeve van duurzaam behoud van neolithische terreinen in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland
12964: Heerze Jan - Apeldoorn '40-'45 - Het verhaal achter de Apeldoornse oorlogsmonumenten
8130: Heessel, J.B. van - Tweeduizend jaar Uden. Geschiedkundige bijzonderheden over de Heerlijkheid Uden en het Land van Ravenstein.
14481: Heeswijk, J.H.G.J. - Kerkwijk in oude ansichten.
9697: Hefting, Paul/ Boer, Cees de - Energie in Beeld/ Energie im Bild. Beeld in Energie/ Bild in Energie.
17648: HEGEL, G.W.F., O'MALLEY, J.J., ALGOZIN, K.W., (ED.) - Hegel and the history of philosophy. Proceedings of the 1972 Hegel Society of America conference.
17784: Hegel, G.W.F. - Science de la logique. Deuxieme tome La logique subjective ou doctrine du concept.
17724: Hegel, G,W,F. - Grundlinien Der Philosophie Des Rechts. Klassiker Auslegen Band 9
17792: Hegel, G.W.F. - Principes de la philosophie du droit ou Droit naturel et science de l'état en abrégé
17779: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich - Encyclopédie des Sciences Philosophiques III. Philosophie de l'Esprit
17789: Hegel, G.W.F. - Science de la logique. Deuxieme tome. La logique subjective ou doctrine du concept.
17787: Hegel, G.W.F. - Science de la logique. Premier tome. Deuxième livre.La doctrine de l'essence
17788: Hegel, G.W.F. - Science de la logique. Premier tome-Premier livre. L'etre Edition de 1812
9712: Heidemann, Prof.Dr. Martin - Synthetische Morphologie der Niere des Menschen. Bau und Entwicklung dargestellt auf neuer Grundlage.
10483: Heiden, H. de/Jetten, M. - Ornament aan Monument. Wandelingen langs gevelversieringen in de binnenstad en de 19e eeuwse stadsuitleg van Nijmegen.
1982: Heiderich, Dr. Franz und Sieger, Dr. Robert - Karl Andree's Geographie des Welthandels. Vollstandig neu bearbeitet von einer Anzahl von Fachmannern
18099: Heijden, Joan van der (red. - Liber Amicorum voor Peter Kenemans. Onuitsprekelijk vermoeiend. Ter gelegenheid van zijn emeritaat als hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc).
1071: Van der Heijden, H.A.M. en Roegiers, - Eenheid op papier, De Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I
10358: Heijden, Beppie van der - De terugkeer van Quak
1500: Heijden, H.A.M. van der en Rogiers J. - Eenheid op papier. De Nederlanden in kaart van Keizer Karel tot Willem I
4911: Heijden, Dr. M.C.A. - Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel I: 1796-1890 overdruk, Deel II: 1890-1945 overdruk, Deel III: 1945-1996.
8532: Heijden, M.J.M. van der - De dageraad van de emancipatie der katholieken. De Nederlandsche katholieken en de staatskundige verwikkelingen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw
9947: Heijer, Henk den, (inleiding) - Expeditie naar de Goudkust. Het journaal van Jan Dircksz Lam over de Nederlandse aanval op Elmina. 1624-1626
5358: Heijer, Henk den en Romburgh, Cees van (red.) - Reizen door de eeuwen heen. 100 jaar Linschoten-Vereeniging (1908-2008)
9794: Heijermans, Herman - Duczika. Een Berlijnsche Roman.Met een inleiding van J.F. Ankersmit en een voorwoord van Annie Heijermans-Jurgens
3807: Heijnen, P. H. - Leerboek der Natuurkunde Eerste deel Mechanisch gedeelte en warmte Tweede cursus De verschijnselen in verband met de hypothesen, die ter verklaring zijn opgesteld Derde, geheel herziene druk Met 169 figuren en 4 gekleurde platen
3503: Heikens, Janneke - Childhood cancer and the price of cure: studies on late effects of childhood cancer treatment.
1664: Heil, Dr. Hans - Das Leben unserer Pflanzengesellschaften
11845: Heim, H.J.van der - Dissertatio historico-politica de legationibus a Conrado Beuningio gestis, usque ad annum 1672.
3470: Heimans, E. - Het aquariumboekje. No.2 Bibliotheek van De Levende Natuur. Tweede druk
4571: Heimans, A en De Jonge D. - Woningsituatie en woningvraag in Nederland
5537: Heimburg, W. - Een onbeduidende vrouw. Roman
13051: Heimgarter, Joop (samensteller) - Apeldoorn cardbox. 54 keer historisch Apeldoorn in een luxe box.
15334: Heimreich, M.A. - Nordfresische Chronik. Unveranderte Nachdruck der Ausgabe von 1819.Erster und zweiter Teil
9753: Heindel, Max - Teachings of an initiate.The Rosicrucian Fellowship
16846: Heindel, Max - Vrijmetselarij en katholicisme. Een uiteenzetting, gebaseerd op Occult Onderzoek van de Cosmische Feiten, die aan deze Twee Machtige Instellingen ten grondslag liggen.
5071: Heine, Heinrich - Buch der Lieder
4537: Heine, Heinrich - Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski.
12924: Heineman, Mieke, E.F. en W.F. Stoel - Daar staat een Zwaan op de Toren. Impressies van honderd jaar Lutheranen en hun kerk in Apeldoorn. 1896-1996.
12985: Heiner, Jantine (e.a.) - Ter herinnering aan... kleine monumenten in Apeldoorn
14872: Heiningen, W. van - West-Betuwe. Ontstaan uit Rivieren
9002: Heinold, Ehrhardt und Rau, Hans Jurgen - Holz-Spielzeug aus aller Welt
6755: HEINROTH, DR. O - Gefiederte Meisterfanger. Neue Folge. Das zweite tonende Lehr- und Hilfsbuch zur Beobachtung und Bestimmung der heimischen Vogelwelt.
4887: Heinroth, Dr. O - Gefiederte Meisterfanger. Das erste tonende Lehr- und Hilfsbuch zur Beobachtung und Bestimmung der heimischen Vogelwelt.
14778: Heiss, H. - Bau, Einrichtung und Betrieb offentlicher Schlacht- und Viehhofe
7974: HEITZ, PAUL. - Elsassische Buchermarken bis Anfang des 18. Jahrhunderts.
7266: Hekking, Veronica (e.o.) - Optrek in Transvaal. Over de rol van de publieke kunst in de stedelijke ontwikkeling. Interventies en onderzoek. On the role of public art in urban development. Interventions and research.
4441: HELBERS, G.C - Overschie in den loop van tien eeuwen. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het 1000-jarig bestaan van Overschie
2016: Helbers, G.C. - Overschie in 10 eeuwen. Gedenkboek
8615: HELBERS, G.C - Overschie in den loop van tien eeuwen Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het 1000-jarig bestaan van Overschie
14452: Helbig, Dr. Maximilian - Uber Dungung im forstlichen Betriebe
8691: Helder, Herberto. - Os Passos em Volta
3413: Helen Bradley - Quand Nos Grand-Meres Partaient En Vacances
8929: Helevy, Ludovic - Recits de Guerre. L'Invasion 1870-71
15431: Helfritz, Hans - Guatemala. Honduras. Belize. Die versunkene Welt der Maya und die Kunst der Eroberer.
14714: Hell, Nol - Kuiere ien de Duffelt. Woorden, zegswijzen en anekdotes in de streektaal van de Duffelt naar Millingse tongval opgetekend eer het te laat is
7993: Hell, J. van - Inventaris van de archieven van de uitgeversmaatschappij C. Misset N.V. van de stichting pensioenfonds C. Misset en van daarmee gelieerde fondsen en bedrijven.
15613: Helleman, Peter - De organisatie-adviseur. Opkomst en groei van een nieuw vak in Nederland 1920-1960.'Ik zie, ik zie wat gij niet ziet'.
15413: Heller, Steven Illic Mirko - Handwritten. Expressive Lettering in the Digital Age
13029: Hellhund, Herbert - Cool Jazz. Grundzuge seiner Enstehung und Entwicklung
12857: Hellinga-Zwart, T. - Wat 'n pret. Met 40 platen van C. Jetses.
4601: Helm, Arnold, P. van der - Accessibility and Simplicity of Visual Structures. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Sociale wetenschappen
16837: Helmers, J.F. - De Hollandsche Natie in zes zangen
10854: Helmond, Marcel van (e.a.) - Eindhoven muziekstad. (luxe editie in slipcase en compleet met CD's)
17922: HELMOND, TOKE VAN - i10 sporen van de avant-garde.
15285: Helvert, H.J. van - Leesboek voor de hoogste klasse R.K. Jongensscholen voor het Katholieke Huisgezin.
13848: Helvooort, Ernest J. van - Blue-Collar Workers in Japan and Holland. A comparative study
8470: Helweg, B. - Meten en waterpassen Een handleiding tot het landmeten, waterpassen, peilen en stroomsnelheidmeten
10996: Helwig, Hanna - Affchen Butzi. Bilder und Verze von Hanna Helwig (Bilderbuch fuer Kinder die Tiere liebahben)
5825: Hemelaar, A.S.M. - Demographic study on Buo L. (Anura, Amphibia) rom different climates, by means of skeletochronology.
12395: Hemelman, Gerrit / Reus, Henk de / Klanderman, Henk / Pasman, Bertus / Krooshof, Jan / Derking, A.J. - Warken met Wind. Geschiedenis van de Needse windmolens
2021: Hemmen, Ferdinand van - Motor van het dorpsleven. Historische schets van de Gemeente Bemmel 1818-1999
15146: Hemmingway, Ernest - Hebben en niet hebben.
14413: Henderson, Danielle - Feminist Ryan Gosling. Feminist Theory (as Imagined) from Your Favorite Sensitive Movie Dude.
2484: Henderson, M.R. - Malayan Wild Flowers ( 3 delen in 1 band)
8231: Hendiks, Jan en Koenen, Hans - D-Day in Zuid-Limburg. De bevrijding van uur tot uur, van plaats tot plaats.
11936: Hendrickx, Marc - Muhammed Ali. Nog altijd de grootste!
5844: Hendriks, Frank - Beleid, Cultuur en Instituties. Het verhaal van twee steden. Politiek- Bestuurlijke Studien.
18181: Hendriks, Sjra & Buijk, Machiel - Jan Aarden en de geschiedenis van de Nederlandse fondduif
5688: Hendriks, Jan en Koenen, Hans - D-Day in Zuid-Limburg. De bevrijding van uur tot uur, van plaats tot plaats. Vernieuwde uitgave met meer foto's, nieuwe feiten en de complete geschiedenis van het oorlogskerkhof in Margraten.
12433: Hendriks, Joke - Carotid Artery Stenting and Endarterectomy. A. Clinical Evaluation.
15690: Hendriks, Mark - Geen liefde zonder tranen. Een verhaal over vriendschap en liefde in een tijd van oorlog
15459: Hendriks, Jan - Pianist in bevrijdingstijd. Getekend dagboek Over de periode 1 september 1944 - 18 maart 1945 in Nijmegen
3712: Hendriks, Jac. (Juwelier te Nijmegen) - Edelsteenen, Halfedelsteenen en Paarlen.
3156: Hendriks, Karina & Stobbelaar, Derk Jan. - Landboud in een leesbaar landschap. Hoe gangbare en biologische landbouwbedrijven bijdragen aan landschapskwaliteit.
17167: Hendrikse, Cees - Tekens aan de wand. Chinees nieuw realisme en avant-garde in de jaren tachtig en negentig.
9052: Hendry, Joy - Understanding Japanese Society.
5259: Hendschel, A. - Allerlei aus A. Hendschel 's Skizzenmappen. Lichtdruck von Martin Rommel & Co.
18020: Henkel, Karl Georg - Biografie des Fusses
14393: Hennebole, E. - Beitrage zur Warsteiner Geschichte. Heft 2. Die Vor- und Fruhgeschichte des Warsteiner Raumes.
3921: HENNEL-BERNASIKOWA MARIA, DUVERGER ERIK, SZMYDKI RYSZARD, DELMARCEL GUY - Vlaamse wandtapijten van de Wawelburcht te Krakau en uit andere Europese verzamelingen / Tapisseries flamandes du chateau du Wawel a Cracovie et d'autres collections europeennes
7546: Hennezel Marie de, Leloup, Jean-Yves. - De kunst van het sterven. Wat religieuze tradities en humanistische spiritualiteit ons leren over doodgaan.
16555: Hennig/Kreisel - Taschenbuch fur Pilzfreunde. Zum Gebrauch fur den praktischen Pilzsammler
10489: Hennig, Dr. Richard - Terrae Incognitae. Eine Zusammenstellung und kritische Bewertung der wigstigsten vorcolumbischen Entdeckungsreisen an Hand der daruber vorliegenden Originalberichte.
8406: Henriksen, Petter (red) - Det Store Norges-Atlas
13571: Henry, Robert Selph - The story of the Mexican War.
3952: Hense, Elisabet (ed) - Im Spiegel der Seele. Die Quellen der Mystik.
4590: Hensman, C.R. - From Gandhi to Guevara - The Polemics of Revolt
13733: Henthoff, Nat (text) - Jazz Street. A photographic exploration into the world of Jazz by Dennis Stock.
3854: Henty, G. A. - Voor den Tempel Een verhaal uit de eerste eeuw onzer jaartelling bewerkt door Titia van der Tuuk Met tien fraaie illustraties
10309: Her majesty Empress Michiko of Japan - Building bridges. Reminiscences of Childhood Readings. Keynote Speech by Her Majesty Empress Michiko of Japan at the 26th Congress of the International Board on Books for Young People. New Dehli 1998
5706: HERBST, E. - Keukenhoven. Jardins des gourmets Met opdracht en gesigneerd
7870: Herder, Drs J.P. en Scheltema, G.S. - Warenkennis van het Kruideniersbedrijf.
9812: Heremans, J.F.J. - Dictionnaire Francais-Neerlandais
8747: Hergemoller, Bernd-Ulrich - Mann Fur Mann Biographisches Lexikon zur Geschichte von Freundesliebe und mannmanlicher Sexualitat im deutschen Sprachraum
4140: Hering, Fiona - Mart Visser, Haute Couture (in nieuwstaat)
7927: Hering, M. - Die Blattminen Mittel- und Nord-Europas. Bestimmungs-Tabellen aller von Insekten-Larven der verschiedenen Ordnungen erzeugten Minen. Mit 7 Tafeln und ca. 500 Text-Abbildungen
8436: Heringa, Drs. S.(bewerking) - Uit alle Werelddeelen. Schetsen en Tafereelen uit de Natuur en het Volksleven, Nihilisme, Jodenvervolging, Emigratie, enz.enz.
1905: Herklots - Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere Dieren.
11384: Hermans, C.R (bijeengebracht door) - Geschiedkundig Mengelwerk over de provindie Noord Braband. Eerste deel. Tweede deel
9249: Hermans, Fr. J. / Huijs, T.P.M. / Venner, G.H.A. / Wessels, L.H.M. (red) - Venlo's Mozaiek Hoofdstukken uit zeven eeuwen stadsgeschiedenis
3864: HERMANS C.R. - Introductio in Notitiam Rei Literariae Maxime Provinciae Brabantiae Septentrionalis.
9416: Hermans, Rene - Ter ontspanning en tot vermaak Wouwse verenigingen in de 20de eeuw
11686: Hermans, Taco (voorwoord) - Dagboek van een 'blijspel'. (5 augustus-21 september 1943)
14932: Hermans, Rudy - Belfeld van eeuwwisseling naar eeuwwisseling
7490: Hermans, D.B.M. en Kamphuis, J. - De Ned. Herv. Kerk te Wemeldinge in bouwhistorisch perspectief
11427: Hermesdorf, Mr. B.H.D. - De Katholieke Universiteit in 1942-3, 1943-4 en 9144-5 Rede
1921: Hermina - Vaderlandsliefde.
1796: Hermkens, H. M. - Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten
9488: Hermsen, J.G.Th. - Bastaard-necrose bij tarwe.
2612: Hernandez, Cisela - Canciones Infantiles Cubanas
4444: Herpel, J.C. - Het oude raadhuis van 's-Gravenhage. Deel I & II.
2693: Hershkovitz, Philip - Catalog of Living Whales. Bulletin 246
16018: Herve, Florence - Frauen und das Meer.
18024: Hervieu, Paul - Theatre Complet
13117: Herwig, Conrad (Author and all transcribed solos) - Fond Memories Of... Frank Rosolino. Historical Notes and Solo Transcriptions. Limited Edition Pressing
3790: Herzberg, Gustav, Friedrich - Geschichte Griechenlands. Seit dem Absterben des antiken Lebens bis zur Gegenwart.Teil I und II.
3798: Herzberg, Gustav, Friedrich - Geschichte Griechenlands. Seit dem Absterben des antiken Lebens bis zur Gegenwart.Teil III und IV und Register
13071: Herzen, Alexander - Mein Leben. Memoiren und Reflexionen. Band 2. 1847-1852
12898: Herzen, Alexander - Mein Leben. Memoiren und Reflxionen. 1852-1868 Band 3.
13450: Herzog zu Mecklenburg, Carl Gregor/ Scheck, Waldemar - Die Theorie des Blues im modernen Jazz. Mit 4 Notenbeispielen und Themenanalysen, 2 Tabellel, einer Bibliographie uns Auswahldiskographie.
1360: Hesdorffer, M. - Practisch handboek voor tuinliefhebbers (bewerkt door E.Th. de Witte)
13765: Hesper-Sint, Marian - Feest op komst. Mutsen, maskers, hoedjes, slingers enz.
16014: Hess, Dr. Jurgen.C - Brehms Tierleben. Eine Auswahl der schonsten Texte und Illustrationen.
8713: Hess, Wolf R. - Mijn Vader Rudolf Hess 1894-1987
3659: Hess, Olga - Das Wissenwerteste uber die Ernahrung des Menschen. Die Ausschrotung des Fleisches der Schlachttiere Vorrichten und Teilen von Fleisch, Geflugel, Wild, Fischen Und Schaltieren.
10993: Hessel, Dr Lasse - Geluk in de Liefde. Handboek voor Optimaal Vrijplezier. Met nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen over ons lichaam.
3058: Hesselink, R.H. (samensteller) - Twee spiegels op Cambang. Een portret van de Japanners in de negentiende eeuw naar Nederlandse ooggetuigenverslagen.
18306: Het Comite: S. Mangoenkoesoemo, Sarsito Mangoenkoesoemo, Josowidagdo, Noto Soeroto - Supplement op Het Triwindoe-Gedenkboek Mangkoe Nagoro VII
8947: Heuff, J.A. - De Neder-Betuwe en haar ridderschap. Schetsen uit het ambts-archief
18359: Heugten, Wim van (e.a.) - Land van Kleef. Gids door de geschiedenis, kunst, cultuur en taal van het land aan de Duitse Nederrijn.
4450: Heulekoom, J.B. - Van de Rotte tot de Schelde. Met tram en boot naar de oude en schilderachtige dorpen der Zuid Hollandsche en Zeeuwsche eilanden. (in 24 zwart/wit tekeningen)
10461: Heumen, Willem van - De stad van de gouden engel. (gesigneerd door de auteur)
1400: Heupers, E. - Beeld van Eemland
1453: Heupers, Engelbert - Soest in grootvaders tijd
7303: HEURN, JOHAN H.VAN. - Historie der stad en meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant
16464: Heusinkveld, Evert, Axel Meyer und Andreas Wagner - Die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn. Nebenbahndokumantation Band 42
4776: Heusler, Andreas - Nibelungensage und Nibelungenlied. Die Stoffgeschichte des deutschen Heldenepos.
7288: Heuvel, H.J.M. van den - Het Lustige Leven van Naat Peik (uit het land van Ravenstein). Penteekeningen van Edmond van Offel.
7434: Heuvel, Elizabeth vanden. - From the Hill. The Vanden Heuvel Family history. 1600-2003
14055: Hewings, Martin - Advanced Grammar in Use. A self-study reference and practice book for advanced learners of English. With answers
5314: Heyden, E.J.J. van der - Lustrum-nummer van het Utrechtsch Studenten Weekblad Vox Studiosorum:. Uitgegeven ter gelegenheid van het LIV-ste lustrum der Utrechtsche Universiteit
18111: Heymeyer, G.J. (samenst.) - Niervaart. Een beschrijving van de ontwikkeling der heerlijkheid Niervaart en van de huidigen toestand der staatsdomeinen
1624: Heyne, K. - De nuttige planten van Indonesie. Derde druk
7696: Heynen, F. - La Santa Casa. Het Heilig Huis van Nazareth thans vereerd te Loreto.
2428: Heynsbergen, H. van - Brand!! Brandalarm. Deel I en II. Een serie brandweerschetsen.
14311: Heysse, Tim en Wilfried Goossens (red.) - Democratie als filosofisch vraagstuk. Lezingen over macht, Vertegenwoordiging en politiek.
3390: Heyting, August - Zondeval. Mysteriespel behelzende den val der engelen en der mensen.
3391: Heyting, August - Radin of Wijsheid en Waanzin. Mysteriespel. Met 21 Verluchtingen, Benevens Band en Tieteltekeningen door Hans Eibl. Vignet door Georges Hogerwaard.
12501: Heywood, John - Assesment in higher education. Student Learning, Teaching, Programmes and Institutions
6975: Hezenmans, J.C.A - De Stichting van 's Hertogenbosch in 1185.
10039: Hichens, Robert - An Imaginative man. Illustrated by H.M. Brock
16545: Hichtum, N. van - De wonderbare avonturen van Tom Duim. Een grappige geschiedenis opnieuw verteld.
13845: Hicks, Andrew - My Tai Girl and I. How I found a new life in Thailand
4226: Hiekens, W.J. (red) - Ford spiegel. Door en voor het personeel der N.V. Nederlandsche Ford Automobiel Fabriek Amsterdam
7785: Hiemalis - F. Ivdocia a Castro Ordinis Monorum Regularis Obseruantiae Germaniae Inferiorus Prouincialis Conciones supter Evangelia Dominicalia. Additus est Elenchivs, qui in Feriis Qvadra-Gesimae
10122: Higgins, C.A. - To California and Back.
9321: Highmore, Ben - Cityscapes Cultural Readings in the Material and Symbolic City
7712: Hijma, Drs. B. - Rijksarchief in Overijssel. Inventarisreeks nr. 10. Inventaris van de archieven van de Twentsche Landbouwmaatschappij (1871) 1879-1897, de Overijsselsche Landbouwmaatschappij 1897-1941 (1971) en de daarin gedeponeerde archieven 1891-1985
11437: Hijmans, Ir. Ernst - Dwarsliggers Zienswijzen van Ir. Ernst Hijmans. Een willekeurige verzameling uitspraken over of gerelateerd aan het beroep van organisatieadviseur vergaard door Hijmans-Adepten ter gelegenheid van de vijf en negentigste verjaardag van Ir. E. Hijmans
7557: Hildebrand - Hoe warm het was en hoe ver. Nummer 237 van 250.
2547: Hildebrandt, Rainer ( u.a.) - Von Gandhi Bis Walesa: Gewaltfreier Kampf Fur Menschenrechte.
13089: Hilderink, Peter - Medically unexplained symptoms in later life.
3057: Hilgers, Th, J.A. - Leesboek over gezondheidsleer voor de Indische scholen.
5363: Hilhorst, Ria en Nelissen, Nico. - Stadsvernieuwing en economische recessie. Ervaringen van gemeentelijke overheden en bewoners.
13769: Hill, Geoff - The Battle for Zimbabwe. The final countdown.
9761: Hill, Albert F. - Economic Botany. A Textbook of Useful Plants and Plant Products. Second Edition.
10130: Hillas, A. M. - Cosmic Rays
5547: HILLE-GAERTHE, C.M. VAN - Het Kabouterhuis. Voor kinderen van vijf tot acht jaar. Teekeningen van Tjeerd Bottema.
5250: Hilten, Willem van - Op zoek naar het verleden. De geschiedenis van Noordwijk. Deel VI Noordwijk als badplaats.
10290: Hindenburg, Paul von - Ein Lebensbild von Bernhard von Hindenburg. Mit 42 Bildern.
12427: Hinnen, J,W, - Pitfalls of aneurysm sac pressure monitoring.
15599: Hinskens, Frans - Dialect levelling in Limburg, structural and sociolinguistic aspects.
6438: Hirsch Weir, Ruth - Language in the Crib
6260: Hirschberg, Avraham - Shock tube determination of the heat conductivity of non-ionized and partially ionized argon.
15086: HIRSCHFELD, M - Sittengeschichte des Zweiten Weltkrieges. Die tausend Jahre von 1933-1945
14861: Hirtum, Frans - Ogenblikjes. (kleine belevenissen uit de alledaagse dag)
15617: Hisschenmoller, Bart - H@llo, ik ben uw e-coach. Immediate-coaching, een innovatieve manier van coachen.
11755: Hitchcock, R.Renee and Mary R. Smith. - Proceedings of the symposium ond Settlement in Botswana. The historical development of a human landscape.
3279: Hobhouse, P. - De vreugde van een tuin.
11632: Hobo, Roel - Elective Endovascular Stent-Grafting of Abdominal Aortic Aneurysm.
2563: Hobusch, Erich - Das grosse Halali. Eine Kulturgeschichte der Jagd und der Hege der Tierwelt.
2918: Hoeck. S.J., F. van - De soldatenpastoor. P. Henricus Verbaak S.J.
13722: HOECKEL E.A. - Risse von Schiffen des 16. /17. Jahrhunderts.
18341: Hoeijmakers, Jos e.a. (samenst.) - Eindevaluatie Kraaijenbergse Plassen. Zandwinning in de gemeente Cuijk.
5455: Hoek, Luc. van (red) - Derde Lustrum Jaarboek van de Studenten aan de R.K. Leergangen 1928-1933. Heilig Jaar 1933.Sint Leonardus Tilburg
1168: Hoek, W. van den - De Koninklijke Marechaussee in de Nederlandse samenleving
5107: Hoek, K. van der e.a. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Ermelo. Tekst en Kadastrale gegevens.
1173: Hoek, J. van der - Carambole. De wereld van het biljart (met 48 foto's).
7040: Hoek, Lotte - Cut-pieces: obscenity and the cinema in Bangladesh.
7828: Hoekendijk, C.J. - NJI sima's val en opstanding. Een verhaal uit de soendalanden (niet geschikt voor kinderen).
2963: HOET JZ., C. TEN - Het Geldersch Lustoord of beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken. Met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden.
18194: Hoeven van der, Bas - Van kamer 8 naar de kelder. Verhalen rond Gasthuis Sint Jan de Deo, Millingen aan de Rijn.
9320: Hoeven, Amorie van der - Joannes Chrysostomus, Voornamelijk Beschouwd Als een Voorbeeld van Ware Kansel-Welsprekendheid.
2429: Hoeven-de Meyier, B. van der - Onze foxterriers. ( Glad- en ruwharig)
11679: Hoeven, Dr. H. van der - De psychiater tegenover de Nederlandse Wet. Naar het laatste hoofdstuk van Psychiatrie, een handleiding voor juristen en maatschappelijke werkers.
16002: Hof, J.S. van den - Het dorp Elst en de Elster buurschappen. Een bewoningsgeschiedenis.
4332: Hofdijk, W.J. & Rosmade, M.P. - De Heiden-priester van Harrago, (A.C. 520-550). Deel 1 en 2
1298: Hofdijk, - Ons voorgeslacht, in zijn dagelyksch leven geschilderd
12242: HOFER, J. (E.A.) - De Dalang achter 't Scherm. Leesboek voor de Lager School, I: (5e Leerjaar).
17334: Hofer, Tamas und Edit Fél - Ungarische Volkskunst
15984: HOFER, SIGRID (ed.) - Entfesselte Form. Funfzig Jahre Frankfurter Quadriga
17715: HÖFFE, OTFRIED - Kategorische Rechtsprinzipien. Ein Kontrapunkt der Moderne.
6627: Hoffen, Ir. M.M. van - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1942 ( een en zeventigste jaargang, eerste jaargang van de nieuwe reeks).
6768: Hoffen, M.M. van - Geldersche Volksallmanak voor het jaar 1947. Twee en zeventigste jaargand
6279: Hoffman, Johannes Martinus - Lykrede ter uitvaart van zyne Hoogvorstelyke Doorluchtigheit Willem Karel Hendrik Friso, Prins va Oranje en Nassau, enz. enz. enz. Erfstadthouder, Kapitein- en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. Den VIden February, 1752 in de groote Kerk te Maassluis
7640: Hoffman. Bernard, G. - The Structure of Traditional Moroccan Rural Society. Including map
13037: Hoffmann, Franz - Jazz reviewed 1910-1967. Vol. 1: Out of the New England Negro Press 1910-1950 (reprint)
13039: Hoffmann, Franz - Jazz Advertised 1910-1967; Vol.1: Out of the New England Negro Press 1910-1934(reprint)
13043: Hoffmann, Franz - Jazz Advertised in the Negropress1910-1934; Vol.4: out of Chicago Defender.
13044: Hoffmann, Franz - Jazz Advertised in the Negropress 1950-1967; Vol.6: out of Chicago Defender.
13045: Hoffmann, Franz - Jazz Advertised in the Negropress1935-1949; Vol.5: out of Chicago Defender. Reprint
13046: Hoffmann, Franz - Jazz Advertised in the Negropress1910-1967; Vol.2: of New England.
18180: Hoffmann, C. - Atlas Colorié des Plantes usuelles.
13036: Hoffmann, Franz - Jazz Advertised Vol.7: The New York Times, 1922-1950 (reprint)
15795: Hoffmann, E.T.A. - Elixiere des Teufels. Lebens-Ansichten des Katers Murr.
13047: Hoffmann, Franz - Jazz Advertised in the Negropress1950-1967; Vol.5: out of New England.
15567: Hofman Peerlkamp, P (ed) - Q. Horatii Flacci Epistola Ad Pisones
8751: Hofman, J. (eindred.) - Inventaris van de archieven der gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd in Gelderland. 1795-1813. Deel I: Algemene inleiding en periode 1795-1799. Deel II: Periode 1799-1807. Deel III: Periode 1807-1812. Deel IV: Periode 1812-1813. Deel V: Lagere organen 1802-1813. Deel VI: Kwartierdrosten en Onderprefecten 1807-1813. Deel VII: Bijlagen en persoons- en plaatsnamenindex.
5015: Hofmannsthal, Hugo von - Die Gedichte und kleinen Dramen.
10720: Hofmannsthal, Hugo von - Aufzeichnungen. Gesammelte Werke in Einzelausgaben.
13992: Hofstad, M. v.d. (samensteller) - De belevenissen va de 3e CIE 4-11-R-I (4e Bataljon 11e Regt.Infanterie)
3106: Hofstede de Groot, P. en Bennink Janssonius, Dr. R. - De Oud-Catholieke Beweging in het licht der kerkgeschiedenis en Geschiedenis der Oud-Roomschkatholieke kerk in Nederland Bydrage tot de kennis van den tegenwoordigen strijd in de Roomschkatholieke kerk door Dr. R. Bennink Janssonius gedrukt in 's-Gravenhage door M. J. Visser in 1870
13265: Hofstein, Francis - Au Miroir du Jazz
7739: Hofstetter, Esther( voorwoord) - Atelier route Huizen.
13241: Hogan, Walter / Quisenberry, T.E. - The Call of the Hen or the science of selecting and breeding poultry for egg-production
11333: Hogema, J. / Prent, K. / Poels, V. / Willemsen, J. - Missieverhalen. Interviews met missionarissen Deel 3 Amerika en Scandinavie
6596: Hogendorp, G.K. grave van - Advijs ingeleverd 17 April 1846 ingevolge van de vereeniging der Noordelijke en Zuidelijke Provincien
7221: Hoger, Frtihjof - KorperDenken: Aufgaben der historischen Anthropologie .Reihe Historische Anthropologie
8191: Hogervorst, P. - Materialenleer voor meubelmakers.
14186: Hohmann, Jan J.H. - Dr. Hub. J. van Doorne
3224: Hohmann, Jan J.A. - Lipizzaner aus Piber in Wien und aller Welt
1530: Hohmann, Jan J. A. - Lipizzaner friends
7711: Hoite Postuma, Hoite - Rijksarchief in Overijssel. Inventaris van het archief van het Provinciaal College van Toezicht op de goederen en fondsen van de Nederlands Hervormde Gemeenten in de provincie Overijssel.
5797: Hol, R.C. - Rijksarchief in Gelderland. Inventaris van de memories van aangifte der nalatenschappen en de bijbehorende ingangen, afkomstig van de ontvanger der successierechten en de tafels IV en VI van de Dienst der Registratie.
16130: Hol, Dr. A.R. - De Betuwe. Nederlands Volksleven III
2373: Holdner, Walter - Aus Wald und Flur Pflanzen unserer Heimat
17657: Holenstein, Elmar - Phänomenologie der Assoziation : zu Struktur und Funktion eines Grundprinzips der passiven Genesis bei E. Husserl
6412: Holland, C (Jean de Metz) en Debraye, Henry. - Belgie. Eerste en Tweede deel. Met uitslaande kaart.
7016: Hollander, J. den - Plantkunde Voor Scholen Van Voortgezet Onderwijd in Ned. Indie. Geillustreerd door K.J. De Vries.
5229: Hollander, Marijke den - Het gezicht van Nederland. Noordwijk
2468: Hollander, Prof. Dr. Eugen - Wunder, Wundergeburt und Wundergestalt in Einblattdrucken des funfzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts Mit 202 Textabbildungen
3175: Hollander, A.N.J. den - De landelijke arme blanken in het zuiden der Vereenigde Staten. Een sociaal-historische en sociografische studie.
18213: Hollander, Dick - Hurwenen in de Waalstroomo van de Geschiedenis. Een open dorp in de schaduw van Europa.
12014: Holman, Theodor - De kistenmaker
16420: Holmes, E. (ed.) - Handbook of Industrial Pipework Engineering
15706: Holmes, Glenn - The Heritage of Australian Birds: The Indigenous Bird Families of the Australian Region
15645: Holmes, Derek - The Birds of Sumatra and Kalimantan
7971: Holter, Karl. - De vreemdeling uit de bergen. Geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door M.J. Molanus-Stamperius.
7260: Holthof, Marc. - De digitale badplaats. Over media & cultuur.
13802: Holtker, Georg - Menschen und Kulturen in Nordost-Neuguinea. Gesammelte Aufsatze. .
12237: Holwerda, Dr. J.H. / Brenkman, G.J. / Giffen, Dr. A.E. van / Pleyte, Dr. W. / Edelman, Prof. Dr. C.H. en oosting, Ir. W.A.J. - Oppidum Batavorum / Een woerd te Rijswijk / De opgravingen te Kesteren / Tumili-opgravingen in Gelderland / Onder Elden gevonden oudheden / Vondsten op de Doornenburg / Een schedelvondst op het voormalige landgoed de Sterrenberg te Arnhem
4152: Holwerda, Dr. J.H. - Nederland?s vroegste geschiedenis. Met 94 platen en 3 gekleurde kaarten. Tweede vermeerderde druk.
17276: Hölzinger, Jochen - Die Vögel Baden-Württembergs Band 3.2: Singvögel 2 - Passeriforems-Sperlingsvögel: Muscicapidae (Fliegenschnäpper) und Thraupidae (Ammertangaren)
17277: Hölzinger, Jochen: - Die Vögel Baden-Württembergs Band 3.1 - Singvögel 1.Passeriformes - Sperlingsvögel: Alandidae (Lerchen) - Sylviidae (Zweigsänger)
2399: Homan, Menno (e.a.) - Poort: Hollandse Delta. Gemaal 't Hooft van Benthuizen.
18184: Homerus [Homero, Homère] - L'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Traduites du grec par le Prince le Brun.
5671: Hommes, Dr. N.J. - Misere en grootheid van Calvijn. Dubbel gesigneerd door auteur en uitgever. Dertig exemplaren van deze uitgave zijn gedrukt op Simili-Japonpapier, gebonden in een bijzondere band. Dit is nummer 30.
7611: Hommius, F. Festus - Het Schat-Boeck Der Christelycke Leere: Ofte Uytlegginge over de Catechismus der Gereformeerde Kercken in Nderlandt van Doct. Zacharias Ursinus eertijdts tot Heydelberg in 't Latijn voorgelesen ende van Doct. David Pareus uytgegeven. De tweede Druck. Inde welcke bij gedaen is uyt Balt.Copius. Hier.Bastingius. Phil.Lansbergius Georg. Spindler, ende andere die over de Catechismum geschreven hebben, wat dient tot breeder verklaringhe. Overgezet ende t'samengestelt door Festus Hommius. F.
14765: Hondebrink, Inge (e.a.) - Keersluis Heumen. Deur naar Maas
15928: Honegger, Gitta - Thomas Bernhard. Was is das fur ein Narr?
16123: Honey, W.B. - French Porcelain of the 18th Century
1626: Honig, G. J. en Lootsma, S. - Zaanlandsch jaarboek over het jaar 1932
15475: Honnef-Harling, Gabriele und Klaus - Von Korpern und anderen Dingen: Deutsche Fotografie im 20. Jahrhundert
13638: Honold, Astrid (ed) - DESIGNED BY MACHINE: THE LOUD SOUND OF GRAPHICS
17327: Hoofd, Louis - Facilitated diffusion of oxygen in tissue and model systems
10018: Hooff, Louis van en Roell, W.F. - Publicatie van Zijne Majesteit den Koning van Holland, houdende bepalingen, aangaande den opbrengst, bij wijze van anticipatie, der verschuldigde Verponding over dezen Jare. Gearresteerd den 9 October 1806
1628: Hooft, Dr. B. H. van 'T - Das Hollandische Volksbuch vom Doktor Faust
7236: Hooft, P.C. - Mengel-Werken., Ten deele nooit tevooren gedrukt. Nu op veele plaatsen verbetert en vermeerdert
4030: Hooft, G.A. van der - De Malopodans. Een transcultureel psychiatrische studie.
5220: Hoog, L.J. de - Het kweeken van druiven. Volledige handleiding voor liefhebbers en kweekers
11925: Hoogbergen, Dr. Th.G.A. - Over Geestdrift en Bevlogenheid. 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs. 1916-1991.

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn[an error occurred while processing this directive]

4/1