Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10637: ALBERS, JAN - Gedichten uit 70 levensjaren. Gedichten, rijmelarij en flauwe kul over ons familieleven en dorpsbelevenissen in Weurt, vanaf 1939 tot 2009.
4464: ALBERS, P. S.J. - De Sinte Teresia-Kerk op Het Hooge Westeinde te 's-Gravenhage. Voorheen de Spaansche Kapel en de Kerk van Spanje genaamd. Beknopte Geschiedenis naar aanleiding van haar Diamanten Jubelfeest 1841-1916.
10783: ALBERSEN, HANS / BARENDREGT, CORINA / BEEK VAN DER, PATRICIA / E.A. - Tunnels Roermond en Swalmen. Tunnels Remunj en Zjwame.
3554: ALBINI, BERNARDI SIEGFRIED - Dissertatio de Arteriis et Venis Intestinorum hominis. Adjecta icon coloribus distincta
6442: ALCINA, JOSE - L'Art Precolombien
16918: ALCOTT, LOUISE M. - De hand aan den ploeg.
4657: ALCYONE (J. KRISHNAMURTI) - At the feet of the Master.
8507: ALDENKAMP, A.P. - RENIER, W.O. - SMIT, L.M.E. - Neurologische aspecten van ontwikkelingsproblemen bij kinderen
3153: ALDOUS, ALLAN - De strijd om de Kinchinga.
16302: ALECHINSKY, PIERRE AND MICHAEL GIBSON - Pierre Alechinsky: centres et marges.
17158: ALERS, H.J.H. - Rubberplantage: Indische roman uit de dagen van de grote uittocht
2196: ALEWYN,A. E.A. - Comische pleidooijen, gevoerd voor de respective regtbanken van Puiterveen, Cyprus en in de Regentenjamer van den Amsterdamschen Schouwburg, met de noodige stukken en munimenten, mitsgaders de vonissen, in deze geslagen. Alsmede proces crimineel
17445: ALEXANDER, ROBERT J. - Communism in Latin America.
2663: ALEXANDER, EDWIN P. - American Locomotives. A pictorial record of steam power, 1900-1950
12317: V. H. , ALEXANDER / LAST, C.C.A. - Zoo zijn er ! 52 platen Geteekend door Alexander V.H. Op steen gebracht door C.C.A. Last Nieuwe Uitgave.
2664: ALEXANDER, E.P. - Iron Horses. American Locomotives 1829-1900
16797: V. H. , ALEXANDER / LAST, C.C.A. - Zoo zijn er ! 52 platen uitmakende met 'Jeugd'een geheel van 100 Platen! Studenten Schetsen. Geteekend door Alexander V.H. Op steen gebracht door C.C.A. Last. Nieuwe Uitgave.
18013: ALFRED MUSIC PUBLISHING CO., INC - RAY CHARLES 80th ANNIVERSARY SHEET MUSIC COLLECTION
13933: ALGOSAIBI, GHAZI A. - The Gulf Crisis. An Attemp to understand.
15588: ALIGHIERI, DANTE - The Vision of Hell. Translated By the Rev. Henry Francis Cary, M.A. , and Illustrated with the Seventy-Five Designs of Gustav Dore. With Critical and Explanatory Notes, Life of Dante and Chronology
5595: ALIGHIERI, DANTE - Die Goettliche Komoedie, uebersetzt von Karl Witte. Mit Bildern von Buonaventura Genelli.
5922: ALINGS, WIM - De eenzame schetser. Een wintervertelling van Wim Alings bij een keuze uit het werk van Mart Kempers
5018: ALINGS, WIM (SAMENST.) - Bloemlezing bij vijftig jaar Meneba: Kleingoed & kruimels opgedist bij het vijftigjarig jubileum van de NV Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij te Rotterdam
12664: ALINK, G.M. - Heart cell preservation by freezing a cryobiological study
4513: ALLAERT/BERTIN - Herge, correspondance. Lettres choissies.
2001: ALLAN, F. - Geschiedenis en beschrijving van Haarlem van de vroegste tijden tot op onze dagen 4 delen in cassette
7793: ALLEAUME, M. - Oeuvres Completes de Theophile. Nouvelle edition. Revue, annotee et procedee dune notice Biographique.
11539: ALLEM, MAURICE ET THOMAS, EDITH - Memoires du Cardinal de Retz - La Conjuration du Comte - Jean-Louis de Fiesque - Pamphlets.
14112: ALLEN, WALTER C. AND BRIAN RUST - King Joe Oliver. Jazz Monographs No. 1 October 1955
1638: ALLEN, SHIRLEY WALTER & SHARPE, GRANT WILLIAM - An introduction to american forestry. Third edition
16475: ALLEN, STEPHEN - Lords of Battle. The World of the Celtic Warrior
1448: ALLENDE, ISABEL - Het huis met de geesten Tweeendertigste druk
17440: ALLEY, MICHAEL - The Craft of Editing. A guide for managers, scientists, and engineers.
5665: ALMA, REDMER - Rond en om Deventer: stad en platteland in Zuidwest-Salland
5403: ALMEIDA GUIDO ANTONIO DE - Sinn und Inhalt in der Genetischen Phanomenologie E. Husserls. Phaenomenologica 47
10699: ALOFS, M.B.J. (VOORWOORD) - Atelierverschijningen Nijmegen. Katalogus 1994
10649: ALOFS, MARJA (E.A.) - De Stratenmakerstoren. Eten wat de pot schaft. Twee eeuwen eetcultuur.
10453: ALOFS, MARIJN - 100 Jaar Grafische Vakbeweging Nijmegen. Met een voorwoord van Peter van Elen.
10704: ALOFS, MARIJN - Zorgelijke tijden. De nijmeegse vakbeweging tussen 1919 en 1942.
9213: ALONSO, JOSE LUIS BENITO - Vegetacion del Parque National de Ordesa y Monte Perdido (Sobrarbe, Pirineo, Central Aragones)
9330: ALONSO, REGIS - Alyssa Milano. Portrait de star
6993: ALPHEN, J. VAN - Tussel Waal en Lek. 1939-1945
10593: ALPHEN, J. VAN; VOORTHUIZEN, J. VAN - De Bommelerwaard. 1939-1945
1924: ALPHEN VAN, KEES - Handboek voor de ontwerppraktijk.
15073: ALPHEN, MR. HIERONYMUS VAN - Kleine Gedichten voor Kinderen
8730: ALPHEN, J.M. VAN - Aalburg in oorlogstijd
2925: ALPHEN J. VAN EN VOORTHUIZEN, J. VAN - De Bommelerwaard 1939-1945
14530: ALPHEN, FRANK ANTONE EN VERHOEVEN, CLEMENS - Slapen in de Ankerkuil
17883: ALSAEDY, QASSIM - Good Morning Baghdad!
12240: ALTER, ROBERT / KERMODE, FRANK - The Literary G1989uide to the Bible
11598: ALTERMATT, URS (E.A.) - Contrapunten tussen radicaal christendom, restauratie en pluralisering. Hedendaagse beschouwingen over het katholicisme. Jan Roes-lezing 2009
18098: ALTHOF, HERMANN - Waltharii Poesis. Das Waltharilied Ekkehards I. von St. Gallen. Nach den Geraldushandschriften herausgegeben und erläutert von Hermann Althof. Zweiter Teil: Kommentar.
17698: ALTHUSSER, LOUIS - L'avenir dure longtemps suivi de Les faits. Autobiographies
16462: ALVA, WALTER AND CHRISTOPHER B DONNAN - Royal Tombs of Sipan
15087: AMAIN, KAMAL EN NICO KIELSTRA - De Koerden
13566: AMANAT, ABBAS - Pivot of the Universe: Nasir Al-Din Shah Qajar and the Iranian Monarchy, 1851-1896
16041: AMBELAIN, R. - Sacramentaire du Rose Croix
4380: AMBOISE, VALERY D ' - Reves du Languedoc-Roussillon. Maquette, texte, photos, cartographie et mise en pages de Valery d'Amboise.
7495: AMERY, COLIN - The National Theatre: The Architectural Review Guide
5418: AMIJDE VAN-PORS, S.A. - Practische handleiding voor de moderne kinderkleeding.
16490: AMIRANASHVILI, SHALVA - Georgian Metalwork from Antiquity to the 18th Century
2120: AMMAN, WALTER - Baustilkunde. Funfte Auflage
8689: AMOURGIS, SPYROS. (ED.) - Critical Regionalism. The Pomona Meeting - Proceedings.
6182: AMSHOFF, MARIA CATHARINA HILJE, - Goudkruintje: Een Atjehsche Roman Met Vertolking En Toelichting..
5548: AMSTEL, JAC. VAN - Bij ons thuis. Een verhaal van Koba voor allen die jong zijn en die zich jong gevoelen. Met illustraties van J.G. Kesler
12504: AMSTEL-REUREKAS, JOSE VAN - Het geheim van het eiwitdieet.
6866: ANATOLE FRANCE - OEUVRES COMPLETES ILLUSTREES DE ANATOLE FRANCE.La Revolte des Anges
11438: ANDEL, MR. W.M. VAN / PLUG EMPM, N. / RUIJTER MA, DRS. J.M.C. DE - Onderzoek vuurwerkramp Enschede Een diepe indruk... Een onderzoek naar het politie-optreden bij de vuurwerkramp in Enschede 13 mei tot en met 24 mei 2000
18048: ANDELA, GERRIE (ET.AL.) - Gemengd bedrijf. De verandering van het agrarisch landschap. (NIEUW EXEMPLAAR!)
8220: ANDERSEN, ANNE C. - A Guide to Roman Fine Wares. Archeological and Historical Publications.
17868: ANDERSEN, KAJ BLEGVED - African Traditional Architecture : A Study of the Housing and Settlement Patterns of Rural Kenya
10721: ANDERSON, PERRY - Considerations on Western Marxism
9762: ANDERSON, MARIE - Uit Multatulli's Leven. Bijdrage tot de kennis van zijn karakter.
12372: ANDRE GIDE . - Anthologie de la poesie francaise.
11561: ANDRIESSEN, MAARTEN - Het effect van looptraining bij patienten met claudicatio intermittens.
18152: ANDRIESSEN, CEES (LINO'S) & BLESS FRITS - Intieme Brieven.
4772: ANDRIESSEN, ELLIS (E.A.) - Ta-tuu-ta-tuu: een reis door het ziekenuis.
17734: ANNAEUS LUCANUS, M. - Bellum civile/ Der Burgerkrieg.
1294: ANON. - Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon.
6240: ANONYMUS - Myne Luimen. Verspreide Gedichten; opgedragen aan My Zelven
13643: MR. ANTONIO - Nieuwe Schetsen uit de Tweede Kamer onder het Ministerie Kuyper 1901/1905
15989: ANXIONNAZ, DR.MED. CHRISTIAN - Mehr als eine Therapie. Aktionsanalyse @ Selbstdarstellung in der AAO.
7395: APPEL, OSKAR - Dank an das Reich
12487: AQUARIUS, ANNELIES - Patient-based outcomes in pheripheral arterial disease: The role of psychological factors.
1285: ARBO, SEBASTIAN JUAN - Cervantes
5038: ARBO, SEBASTIAN JUAN - Cervantes. Uit het spaans vertaald door Dr. G.C. Mohr-Horsman.
9222: ARCE, LUIS MARIO - Asturias Naturaleza Viva
8971: ARCHARD, MARCEL. - L'Amour ne paie pas. Turlututu, Domino, Noix de coco.
17259: ARCHER, MIKE - Bird Observatories of Britain and Ireland
17160: ARCHER, JEFFREY - Geboren rivalen. Tweelingbroers, gescheiden bij geboorte, komen lijnrecht tegenover elkaar te staan.
4085: ARCO AGUILAR, M.C. DEL - La arqueologia en Canarias: del mito a la ciencia
5117: ARDESCH, A. - Ordonnantie en Reglement op de Maaten en Gewigten Binnen de Stad Arnhem als meede voor den geswooren Stads Yker
16808: AREFIN, TONY (RED.) - American Photography 14.
3248: ARENDS, MARIA. - Door de Duivel Gescheten. Hendrik Braam en de R.K. Steenfabrieksarbeidersbond.1e druk
12752: ARENDS, JAN - Lunchpauzegedichten
15547: ARENE, PAUL - La vraie tentation du grand Saint Antoine. Contes de Noel illustres
3276: ARIES, P. EN DUBY, G. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. De twintigsete eeuw: de verovering van de persoonlijke ruimte. Deel 9
3277: ARIES, P. EN DUBY, G. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. De twintigste eeuw: culturele verscheidenheid.
3278: ARIES, P. EN DUBY, G. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Figuren van de moderne tijd. Deel 5.
17507: ARIS, ANNE AUSLOOS, WILLEM BUYS, BOB VERSCHUEREN. - Een ongekende schittering.
16614: ARISTOFANES - Vrouwenstaking - vrouwenfeest - vrouwenpolitiek
6031: ARISTOPHANIS - Comoediae et Deperditarum Fragmenta, ex nova recensione Guilelmi Dindorf accedunt Menandri et Philemonis fragmenta auctiora et emendatora Graece et Latine cum indicibus
7127: ARISZ, PROF.DR. W.H. (E.A.) - Leerboek der Algemeene Plantkunde. Deel II: Physiologie en erfelijkheid.
6466: ARIZZOLI-CLEMENTEL, PIERRE - Le Musee des Tissus de Lyon
9954: ARK, RONALD VAN - Planning, contract en commitment. Naar een relationeel perspectief op gebiedscontracten in de ruimtelijke planning
1114: ARKSTEE, H.K. - Nymegen, de oude hoofdstad der Batavieren.In dichtmaat beschreven en met aantekeningen, de Oudheden van de stad, en die van het Quartier van Nymegen.
6604: ARMFELT, GUSTAAF BARON - Mijn weg naar de kerk
8988: ARMSTRONG, DAVID - Russian Lacquer Boxes With Index of Subjets And Cyrillic Key
3800: ARNAU, FRANK - Brasilia Nederlandse uitgave
5566: ARNDT, AUGUSTIN - Die Bibel in der Kunst Nach Original-Illustrationen erster Meister der Gegenwart
16049: ARNO, PETER - Peter Arno's Ladies
12925: ARNOLD, C.J.W.H. - Apeldoorn in opkomst. De ontwikkeling van dorp en gemeente in de eerste helft van de negentiende eeuw. The rise of Apelddorn. The development of the village and the municipality in the first half of the nineteenth century (with a summary in English).
16724: ARNOLD, U (E.A.) - Ridders en priesters. Acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest-Europa
14963: ARNOLD, C.J.C.W.H./ M.A.M.FRANKEN - J.H.Gunning 1768-1853 .Uit het bewogen leven van een ondernemer, papierfabrikant en maire van Apeldoorn.
5054: ARNOLD, PAUL - Een plaats om te wonen. De geschiedenis van de Stichting Woningbeheer Eijsden. Uit Eijsdens Verleden nr. 95-96
10417: ARNOLD SCHROER, M.M. - Shakespeare's Othello in Paralleldruck nach der ersten Quatro und ersten Folio mit den Lesarten der zweiten Quatro und einer einleitung.
6007: ARNOLDUS, HENRI - Vijftig jaar NV Haven van Vlissingen 1934 - 1984
2665: ARNOT, R.PAGE - The Miners. A History of the miners' Federation of Great Britain 1889 - 1910
2666: ARNOT, R. PAGE - The Miners in Crisis and War: A History of the Miners??™ Federation of Great Britain (from 1930 onwards)
2669: ARNOT, R. PAGE - The Miners: Years of Struggle; A History of the Miners' Federation of Great Britain (from 1930 onwards) [Volume II]
16149: ARNS, FROUKE (E.V.A.) - Twee keer bevrijd. Persoonlijke herinneringen 1940-1946
8344: ARRUGA, H. - Ocular Surgery. (translated from the third Spanish edition). With 1293 illustrations in the text. 127 of them in color.
4705: ARTHER, JAMES - The way of the Buddha. An Ideal 1-111
14226: D'ARTILLAC BRILL SR. P.J. - Beknopte geschiedenis der Nederlandse Ridderorden.
16728: ARTS, P.L.W. - A collection of Ancient Glass 500 BC - 500 AD
5014: ARTS, BAS - The Political Influence of Global NGOs. Case Studies on the Climate and Biodiversity Conventions.
7690: ARTS, HELEEN. - Genetics and molecular biology of ciliary disorders. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Medische Wetenschappen
10014: ARTS, MARK P. - Tubular Discectomy for the Treatment of Lumbar Disc Herniation; New Standard or Transient Fashion?
10771: ARZEL, ALPHONSE - Le proces de l'Amoco Cadiz.
15241: ASBJORNSEN ET MOE - CONTES NORVEGIENS
7908: ASENA, INCI - Amsterdam 'Dan. Fotograf Arkansi Notlare
4770: ASHBY, MAURICE. - Introduction to Plant Ecology. First edition
15216: ASHER, G.M. - A Bibliographical and Historical Essay on the Dutch Books and Pamphlets Relating to New-Netherland and to the Dutch West-India Company and to Its Possessions in Brazil, Angola Etc
13607: ASIMOV, M.S. (ED) - History of Civilizations of Central Asia Volume IV The Age of Achievement : A.D. 750 to the end of the fifteenth century. Part One: The historical, social and economic setting.
17706: ASMUTH, CHRISTOPH - Sein-Reflexion-Freiheit. Aspekte der Philosophie Johann Gottlieb Fichtes
6826: ASOR ROSA, ALBERTO (A.O) - Socialismo, citta, architettura URSS 1917-1937. Il contributo degli architetti europei.
2970: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Nijmeegse Colleges
6629: ASSEN, KLAAS VAN - Zelfwaardering en verzet. Waarderingsonderzoek en de begeleiding van jonge gedetineerden
17835: ASSER, SASKIA EN LIESBETH RUITENBERG (RED.) - De keizer in beeld. Wilhelm II en de fotografie als PR-instrument/Der Kasier im Bild. Wilhelm II und die Fotografie als PR-Instrument
4503: ATAN, CHARLES - Das Buch der Bosartigkeiten. Band 1. Mit 19 Originalzeichnungen von Jan Berkelouw.
4502: ATAN, CHARLES/ ANIS, NINA - Das Buch der Bosartigkeiten. Band 2. Mit 16 Originalzeichnungen von Jan Berkelouw.
12873: ATEEK, NAIM STIFAN - A Palestinian Christian Cry for Reconciliation.
17514: ATKINSON-WILLES, G.L. - Wildfowl in Great Britain. A survey of the winter distribution of the Anatidae and their conservation in England, Scotland and Wales.
14187: ATTEMA, P.A.J.(E.A.) - Palaeohistoria acta et communicationes instituti bio-archaeologici universtitatis Groninganae.
14411: ATZEMA, OEDZGE EN ANDRE POTTERS (RED.) - Ruimtelijke kranttekeningen. Notities naar aanleiding van berichten uit de krant.
4954: D'AUBIGNE, J H MERLE - Histoire de la Reformation du seizieme siecle. Deuxieme edition.
8069: AUDENAERD, THEO (FOTOGRAFIE) - De vloek van Ravenstein
8252: AUERSWALD, B - Unsere Heimatskrauter als Hausmittel. Eine ausfuhrliche Beschreibung aller heilwirkenden Pflanzen und Krauter deren Fundort, praktische Verwendung in den verschiedensten Krankheitsfallen des menschlichen Lebens.
7609: AUGUSTIN, SAINT - Les Soliloques, Meditations, et Manuel de S. Augustin traduction nouvelle sur l'edition latine des peres Benedictins, de la Congregation de Saint Maur a Paris. Avec des notes. Quatrieme Edition revue et retouchee par l'Auteur
17806: AUGUSTIN, ANDREAS - Grand Hotel Royal Budapest. The most famous hotels in the world.
17812: AUGUSTIN, ANDREAS - The Amazing Tale of the Fabulous Hotel Metropole.The Sofitel Legends of Hanoi
10698: AUKES, H.W.F. - Het leven van Titus Brandsma.
10990: AUKES, H.W.F. - Titus Brandsma
12406: D'AUREVILLY, BARBEY - Oeuvres romanesques completes. Textes presentes, etablis et annotes par Jacques Petit. Tome 1
12525: AUSCHER, LEON - Le Pays de Chartreuse
13539: AUSTERLITZ, PAUL - Jazz Consciousness: Music, Race, and Humanity
6671: AUSTERMANN, JOSEPH - Festschrift zur Einweihung des neuen Rathauses der Stadt Papenburg im Juni 1913
10187: L'AUTEUR DES BARRICADES - Les Etats de Blois ou La Mort de MM. de Guise. Troisieme Edition, Revue et Augmentee
17998: AUTEURS ONBEKEND. (DIV) - Samen sterker. De geschiedenis van de vakbeweging in Nederland.
4683: THE AUTHOR OF :THE INITIATE (CYRIL SCOTT) - The vision of the Nazarene. Set down by the author of The Initiate
3710: AVALON, ARTHUR (SIR. JOHN WOODROFFE) - The Serpent Power being the Shat-Chakra-Nirupana and Paduka-Panchaka. Two works on laya yoga, translated from the sanskrit, with introduction and commentary.
1331: AVERMAETE, R. - Frans Masereel
7280: AVIS, DR. J.G. - Inventaris van het archief der Staten van Friesland voor 1580.
7024: AXELROD, HERBERT R.; DR. LEONARD P. SCHULTZ. - HANDBOOK OF TROPICAL AQUARIUM FISHES.
10893: AYA, ATIN - Imagenes de la maestranza (Fotografias)
11832: BAAK, BERNHARD - Zerstorung, Wiederaufbau und Verwaltung der Stadt Kleve 1944-1957. Mit einem Geleitwort des Burgermeisters und des Stadtdirektors herausgegeben von der Stadt Kleve.
16673: BAAL-TESHUVA, JACOB - Mark Rothko, 1903-1970. Schilderijen als drama
9472: BAALEN, H.J. VAN EN OLTHETEN, H.J.M. - Een metamorfose. Hoe Deventer en zijn omgeving in ruim een eeuw van gezicht veranderden.
9447: BAALEN, HENK, J. VAN - Deventer Vertellingen. 'Op Weg Naar De Soos ( deel 4).
11392: BAALEN, J.M. - Noninvasive detection of lesions in the carotid artery bifurcation.
14962: BAARS-KLAASSEN, A.M. E.A. (RED) - Een vorstelijk monument: de Grote Kerk te Apeldoorn 1892-1992
17192: BAARSEL, G.J.M. VAN (E.A.) - Jaarboek 1996. Geschiedkundige Vereniging Die Haghe.
17195: BAARSEL, G.J.M. VAN (E.A.) - Jaarboek 2000. Geschiedkundige Vereniging Die Haghe.
17837: BAARSEL, MIEKE VAN - Een eeuw Vakschool. 1895-1995. Geschiedenis van de vakschool voor goud- en zilversmeden en horlogemakers in Schoonhoven
17197: BAARSEL, G.J.M. VAN (E.A.) - Jaarboek 1999. Geschiedkundige Vereniging Die Haeghe
17196: BAARSEL, G.J.M. VAN (E.A.) - Jaarboek 1991.Geschiedkundige Vereniging Die Haghe.
18073: BAART, TH. - Nagele [revisited]. Een modernistisch dorp in de polder. (Ned. editie)
14143: BAART, AAD EN WERNER SCHURING - Havenwerkers. Opgetekende Ware Verhalen Die De Geschiedenis Vormen Van De Rotterdamse Haven
16485: BAART, JAN (E.V.A.) - Opgravingen in Amsterdam. Twintig jaar stadskernonderzoek (1954-1974)
16330: BAARTMAN, NICOLINE - Boekenberg Spijkenisse. Biografie van een gebouw.
6263: BACCI GINO, E LUGANI VALERIO - La mamma racconta. Illustrated by Sandro Nardini.
2555: BACCINO PONCE DE LEON, NAPOLEON. - Maluco. De roman van de ontdekkers. Vertaling A. Glastra van Loon
15477: BACHMANN, DIETER (HG) - Der Korper der Photographie: Eine Welterzahlung in Aufnahmen der Sammlung Herzog
11576: BACKER, DR. C.A. - Verklarend woordenboek der wetenschappelijke namen van de in Nederland en Nederlands-Indie in het wild groeiende en in tuinen en parken gekweekte varens en hoogere planten.
7539: BACKER, DR. C.A. EN POSTHUMUS, DR. O. - Varenflora voor Java Overzicht der op Java voorkomende varens en varenachtigen, hare verspreiding, oekologie en toepassingen Met 1 titelplaat, 1 kaart en 81 figuren in den tekst
7826: BACON, FRANCIS - Neues Organon. Teilband I. Herausgegeben und mit einer Einleitung van Wolfgang Krohn. Lateinisch-deutsch
5019: BADAUTA, AL. - Images Roumaines. 190 planches avec une preface et un texe introductief.
1073: BADDELY JON - Nautical Antiques & Collectables
17534: BADE, WILFRID (TEKST) - Deutschland erwacht. Werden, Kampf und Sieg der NSDAP
1553: BADERLE, B. G. - Das Katholische Kirchenjahr in seinen Heften und heilgen Zeiten
15495: BADESSI, LAURENT ELIE - SKIN
16523: BADON GHIJBEN, J. - Gronden der beschrijvende meetkunde. Bewerkt door N.C. Grotendorst and J.W. C. Beelenkamp. Eerste deel, met aanhangsel. Atlas
16409: BAECKER, CARLERNST (U.A.) - Marklin - Neue Horizonte, bis 1921 - Technisches Spielzeug im Wandel der Zeit, Band 6 (1919-1921)
11223: BAEDEKER, K. - Suddeutschland. Oberrhein, Baden, Wurttemberg, Bayern und die angrenzenden Teile von Osterreich. Handbuch fur Reisende.
15560: BAEDEKER, KARL - Schweden Und Finnland Und Die Hauptreisewege Durch Danemark.Handbuch fur Reisende.
17971: BAEDEKER, KARL - Baedekers USA. Reiseführer durch die Vereinigten Staaten von Amerika
11113: BAEDEKER, KARL - Nachtrag zu Baedekers Frankfurt und der Taunus 2. Auflage (1952). Anderungen und Neuerungen.
11104: BAEDEKER, KARL - Berlin und Umgebung. Handbuch fur Reisende. Mit 3 Karten, 11 Planen und 17 Grundrissen.
11112: BAEDEKER, KARL - Stuttgart. Stadtfuhrer. Mit 21 Karten und Planen und 38 Zeichnungen
11109: BAEDEKER, KARL - Munster. Stadtfuhrer. Mit 22 Karten und Planen und 35 Zeichnungen
15558: BAEDEKER, KARL - BELGIQUE ET HOLLANDE y compris le Luxembourg. Aved 17 cartes, 28 plans de villes, etc.
15559: BAEDEKER, KARL - L'Italie des Alpes a Naples. Manuel abrege du voyageur. Avec 25 cartes, 29 plans de villes, 23 plans d'edifices ou de musees.
11418: BAEDEKER, K. - Le Nord-Quest de la France, de la frontiere Belge a la Loire. Exepte Paris. Manuel de voyageur.
14813: BAEDEKER, KARL - Berlin and it environs. Handbook for travellers.
14663: BAEDEKER, KARL - Schleswig-Holstein und Hamburg. Reisehandbuch
11225: BAEDEKER, K. - Mittel- und Nord-Deutschland, der Rhein von Mainz bis zur Hollandische Grenze, Lotharingen und Luxemburg. Handbuch fur Reisende. Mit 24 Karten und 36 Planen.
14712: BAEDEKER, K. - Baedekers Dalmatien und die Adria., westl. Sudslawien, Bosnien, Budapest, Istrien, Albanien, Korfu.
11111: BAEDEKER, KARL - Nurnberg. Kurzer Stadtfuhrer. Mit 4 Karten und Planen, 7 Grundrissen und 12 Zeichnungen.
15700: BAEDEKER, KARL - Belgique et Luxembourg. Manuel du voyageur. Avec 14 cartes et 28 plans.
11483: BAEDEKER, KARL - Wien und Niederdonau. Reisehandbuch mit 16 Karten, 11 Planen, 19 Grundrissen und 8 Stadtwappen.
11114: BAEDEKER, KARL - Schweden und Norwegen nebst den wichtigstend Reiserouten durch Danemark. Handbuch fur Reisende. Mit 37 Karten, 22 Planen und mehreren kleinen Panoramen und Grundrissen.
11107: BAEDEKER, KARL - Osnabruck. Stadtfuhrer. Mit 16 Karten und Planen und 37 Zeichnungen
11117: BAEDEKER, KARL - Agypten und der Sudan. Handbuch fur Reisende. Mit 21 Karten, 86 Planen und Grundrissen und 56 Abbildungen.
11866: BAEDEKER, K. - Italien. Handbuch fur Reisende. Zweiter Teil Mittel-Italien und Rom. Mit einem Panorama von Rom, einer Ansicht des Forum Romanum, einer Wappentafel der Papste von 1417, sowie 8 Karten und 33 Planen
11099: BAEDEKER, KARL - Great Britain. Handbook for travellers. Wit 94 maps and plans, and a panorama.
11116: BAEDEKER, KARL - Berlin und Umgebung. Handbuch fur Reisende. Mit 4 Karten, 9 Planen und 17 Grundrissen.
18042: BAER, WINFRIED - Das Flora Danica-Service 1790-1802. Höhepunkt der Botanischen Porzellanmalerei.
9909: BAERE-ROVERS, A.G. DEL - Groenten-Recepten
16195: BAETENS, ROLAND - De Roep van het Paradijs. 150 jaar Antwerpse Zoo
15695: BAETENS, JAN (E.A.) - Culturele studies. Theorie in de praktijk.
17893: BAGCHUS, FILIP - Oh, zit dat zo! Een verhaal over de oorsprong en de sprong van een uitvinding.
12825: BAGGE, SELMAR - Allgemeine Musikalische Zeitung. Neue Folge. II. Jahrgang (reprint)
11825: BAGHUS, P.J.H. - De slag om de Roer Driehoek. Het Duitse Bruggehoofd tussen Maas en Roer. September 1944-januari 1945
15606: BAHLMANN. J.P EN B.A.C. MEESTERS - De organisatie die nooit bestond. Een zoektocht naar vormen van de organisatie.
16594: BAILEY, COLIN B. - The Loves of the Gods: Mythological Painting from Watteau to David
7054: BAILLY, JEAN-CHRISTOPHE - Le champ mimetique
16829: BAILY, J.T. HERBERT - The Connoisseur: An Illustrated Magazine for Collectors Volume XXIX Jan-April 1911
7126: BAILY, L.H. - The Standard Cyclopedia of Horticulture. A discussion, for the amateur, and the professional and commercial grower, of the kinds, characteristics and methods of cultivation of the species of plants grown in the regions of the United States and Canada fot ornament, for fancy, for fruit and fot vegetables; with keys tot the natural families and genera, descriptions of the horticultural capabilities of the states and provinces and dependent islands, and sketches of eminent horticulturists.
16831: BAILY, J.T. HERBERT - The Connoisseur: An Illustrated Magazine For Collectors Volume XXXI. sept-dec 1911
3432: BAINVILLE, JACQUES - Histoire de France. Tome premier et Tome second
17948: BAKER, D.A. - Ion transport in plant cells and tissues
17294: BAKER, KEVIN - Identification Guide to European Non-Passerines. BTO Guide 24
9863: BAKKER, P. - De grondslagen van de bedrijfsbudgetering. Bedrijfseconomische Monographieen XI.
9861: BAKKER, P. - Het rekenstelsel. Bedrijfseconomische Monographieen. VII.
7110: BAKKER, JITS - CNODDER, REMI DE - Jits Bakker.
18114: BAKKER, KEES - Wat wij allen onbewust begeeren. Reconstructie van het begin van een voorbije eeuw. Een essay.
9071: BAKKER, G (RED.) - Wymbritseradiel. Skiedis fan in greidgritenij.
12885: BAKKER, BRAM - New York New York. Van de halve van Egmond naar de hele van New York.
5313: BAKKER, T - Ondernemend Bodegraven 40 jaar in beweging. Vereniging Raad voor Handel en Industrie Bodegraven 1963-2003.
16293: BALABANOV, KOSTA - Terracotta Icons of Macedonia.
5050: BALDIZZONE, TIZIANA EN GIANNI - Tibet. Het land van de achtenswaardige rovers. In het voetspoor van Alexandra David-Neel.
11760: BALDOCK, J.W. (COMPILES BY) (E.O) - Resources Inventory of Botswana: Metallic Minerals, Mineral Fuels and Diamonds.
9722: BALEN, MR. W.J. VAN - Groeizaam Geld. Een indruk van de scheppende werking der Boerenleenbanken in Nederland.
13534: BALEN, NOEL - L'odyssee du Jazz
18002: BALEN, MATTHYS - Beschryvinge der stad Dordrecht, vervatende haar begin, opkomst, toeneming, en verdere stant: opgezocht, in 't licht gebracht, en vertoond, met vele voorname voorrechten, hand-vesten, keuren, en oude-herkomen [...].
13105: BALEN, NOEL - L'odyssee du Jazz
14911: BALL, KENNETH - Austin Allegro. Leer 'm kennen. 1100 coach, 1300 coach, sedan en stationcar, 1500 sedan t/m 1977
14912: BALL, KENNETH - Fiat 128. Leer 'm kennen. Coach, sedan en stationcar. Sport Coupe t/m 1975.
15667: BALL, HUGO - De vlucht uit de tijd (IN NIEUWSTAAT)
5317: BALL, ROB.S. - Het ontstaan der aarde. Voor Nederland bewerkt door Dr. B. Goudsmit.
11758: BALLERINI (E.O) - Atti del convegno di Nimega sul Boccaccio 28,29,30 ottobre 1975.
12425: BALM, RON - Transfemoral Endovascular Aneurysm Management.
7393: BALSIGER, ED. - Einfuhrung in die Seelenkunde. Auf physiologischer Grundlage fur den Unterricht am Seminar und die Selbstbelehrung
16660: BALTHAZAR HERMAN - Dynastie en Cultuur in Belgie
8692: BALTRUSAITIS, JURGIS - La quete d'Isis. Essai sur la legende d'un mythe. Les perspectives depravees-III.
10277: BALZAC - La Comedie humaine VIII. Etudes de M?urs: Scenes de la vie Parisienne, Scenes de la vie politique, Scenes de la vie militaire.
9139: BALZAC - La Comedie humaine VIII. Etudes de moeurs: Scenes de la vie parisienne. Scene de la vie politique. Scenes de la vie militaire
12331: BALZAC, HONORE DE - La Comedie Humaine II.Etudes de Moeurs: Scenes de la Vie Privee, II
12339: BALZAC - La comedie humaine. Tome I. Etudes de moeurs: Scenes de la vie privee, I.
3378: BANCROFT-HUNT, NORMAN - Indianen van Noord-Amerika.
2621: BANFI, ENRICO & CONSOLINO, FRANCESCA - Alberi Guide Compact DeAgostini Conoscere e riconoscere tutte le specie piu diffuse di alberi spontanei e ornamentali Alberi
17045: BANNERMAN, DAVID A. - Birds of the Maltese Archipelago
12087: BARANTE, M. DE - Histoire des Ducs de Bourgogne de la Maison de Valois 1364-1477 2 Tombe
13748: BARBANTI, LUIGI ET ALFREDO CAROLLO - Carta Batimetrica del Lago Maggiore (con brevi note di commento). 4 Fogli - Scala 1:25.000
17765: BARBARAS, RENAUD - De l'etre du phénomène. Sur l'ontologie de Merleau-Ponty
7595: BARBAULD, MRS. - Lessons for children A New and Improved Edition With engravings
10152: BARBIER, DANIEL - Theorie generale des atmospheres stellaires. Avec 32 figures
2772: BARBIERI, UMBERTO S. - Res aedificatoria. De architectuur na de herziening van het classicisme.
14468: BAREN, J. VAN, E.A. - Gelderland. Samengesteld onder redactie van J. van Baren, L.C.T. Bigot, H. Blink, H.P.J. Bloemers en F.A. Hoefer. Op initiatief van de provinciale Geldersche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer.
6401: BARENDREGT, J. R. LANGENHUYZEN - Ondernemend in risico. Bedrijfsgeschiedenis van Nationale-Nederlanden 1845-1995
11572: BARENDSEN, JAN (E.A.) - Van Heilig Woud tot Heilig Land: De geschiedenis van Heilig Landstichting en omgeving
15453: BARENDSEN, JAN (E.A.) - Van Heilig Woud tot Heilig Land. De geschiedenis van Heilig Landstichting en omgeving.
13118: BARESEL, ALFRED - Jazz in der Krise- Jazz im Umbruch. Eine Musikalische Studie
5249: BARETT, S.A. - Year Book of the Public Museum of the City of Milwaukee 1930
12520: BARGER, H.H.SAMENSTELLER - Diakonessen-Inrichting te Utrecht 1844- 4 november- 1919. Gedenkschrift bij jet 75-jarig bestaan der Inrichting van Diakonessen in Nederland.
17688: BARKER, FELIX (INTRODUCTION) - Highgate Cemetery: Victorian Valhalla
12955: BARKER, CICELY MARY - Old Rhymes For All Times
10154: BARKHAUSEN, H. - Elektronen-Rohren 1. Band Allgemeine Grundlagen Vierte, vollstandig umgearbeitete Auflage Mit 118 Abbildungen
9689: BARNES, E.G. - The Midland Main Line 1875-1922
9105: BARNETT, ROBERT W. - Beyond War. Japan's Copncept of Comprehensive National Security
2047: BARNEY, MATTHEW - Pace car for the Hubris Pill
11731: LE BARON SIRTEMA DE GROVESTINS, M - Le Baron Robert Fagel
16852: BARON SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG - De Nederlandsche Ridderorden 1900-1936 (2 delen)
15865: BARRAL I ALTET, XAVIER - Heiliges Licht. Mittelalterliche Glasfenster in Europa.
14031: BARRE, FRANCOIS (PREFACE) - Roman Cieslewicz
3987: BARRETT, WARD (TRANSLATOR) - Mission in the Marianas. An Account of Father Diego Luis de Sanvitores and His Companions 1669-1670
12078: BARRIE, JAMES M. - Peter Pan The Story of Peter and Wendy. Filmedition. Photoplay Title Peter Pan illustrated with scenes from the photoplay a Paramount Picture featuring Betty Bronson
15107: BARRIE, J.M. - The Littlest one's. Peter Pan
13135: BARRINGTON, CHRIS / GOSWAMI, ANITA / JONES, ANNIE - Dru Yoga Stillness in Motion
8602: BARRUEL, PAUL - Leven en gewoonten der vogels met 157 foto's in koperdiepdruk, 64 gekleurde afbeeldingen en 46 tekeningen
12709: BARTELINK, YVON - Vrouwen over Islam. Geloofsvoorstellingen en -praktijken van Marokkaanse migrantes in Nederland (Brabant).
17693: BARTELS, MICHIEL - Steden in scherven / Cities in Sherds. Vondsten uit beerputten in Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel (1250-1900) Finds from cesspits in Deventer, Dordrecht, Nijmegen and Tiel (1250-1900)
5614: BARTELS, DRS. M.H. (E.A.) - Ruimte voor verandering. Cultuurhistorisch Jaarboek voor Flevoland.
7764: BARTEN, J.B EB VAN ROOY, J.C.M. - Onze eigen provincie. Voorbereidende aardrijkskunde van Nederland. Gelderland
9796: BARTEN, A.W. (RED. E.A.) - Het Grafisch Museum. Orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische Vakken, gevestigd te Utrecht. Nummer 2. Tweede Jaargang.
15418: BARTH, EMIL - Gesammelte Werke. Band I: Gedichte, Nachtschatten: Dichtungen und Prosa. Das Lorbeerufer: Roman. Essays. Band II: Der Wandelstern. Lemuria: Aufzeichnungen und Meditationen. Im Zauber von Paris.
6699: BARTHES, ROLAND - Uber mich selbst. Aus dem Franzosischen von Jurgen Hoch
7824: BARTHOLOMEW, J.G. - The Survey Atlas of England
17496: BARTNING, OTTO - Huis Wylerberg. Architectuur, cultureel leven, 1920-1966. // Haus Wylerberg. Architektur, kulturelles Leben, 1920-1966.
11556: BARWEGEN, M.G.M.H, - De Geinfecteerde Abdominale Vaatprothese. Een inventarisatie.
13857: BASEMAN, GARY - Dumb Luck: The Art of Gary Baseman
10809: BASLER, OTTO - Der grosse Duden; Grammatik & Bildworterbuch.
2344: BASTIAANSE, R. (RED) - Tot meesten nu ende dienst van de jeught. Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse scholen. ca.1580-1815
15476: BASTIAN, HEINER - Andy Warhol - Retrospektive. Mit Beitrage von Kirk Varnedoe, Donna De Salvo, Peter-Klaus Schuster, Antje Dallman
15483: BASTIAN, HEINER - Sammlung Marx. Band I: herausgegeben von Heiner Bastian.
15183: BASTMEIJER, D.J. - Automobiel-dieselmotoren Deel III
17557: BATEN, LEA - Japanese Dolls: The Image and the Motif
14316: BATES, ROBERT H. - When things fell apart. State Failure in Late Century Africa.
11926: BATTANDIER, MGR. ALBERT - Guide Canonique Pour Les Constitutions Des Instituts Voeux Simples. Suivant le Recentes Dispositions (Normae) De La S. Cong. Des Eveques
17070: BATTEN, LEO (A.O) - Birdwatchers' Year
16527: BATTENBERG, CHRISTOPH - Die Sammlung der Siegelstempel im Kestner-Museum Hannover
13225: BAUDOIN, PHILIPPE - Jazz mode d'emploi Petite encyclopedie des donnees techniques de base Volume I Preface de Jacques B. Hess noevelle edition revue, corrigee et augmentee
8046: BAUER, F.C.D. - Berigten en waarnemingen betrekkelijk den watervloed in Gelderland in januarij en februarij 1861.
16373: BAUER, W. (U.A.) - Fachrechenbuch fur Bauschlosser-Schmiede. Teil 4.
11046: BAUER, KURT M, UND BLOTZHEIM, URS N. GLUTZ VON - Handbuch der Vogel Mitteleuropas. Herausgegeben von Gunther Niethammer. Band 2 Anseriformes (1. Teil)
17518: BAUER, HANS-GUNTHER - Die Vögel Baden-Württembergs. Atlas der Winterverbreitung. Band 5
5543: BAUER, ERWIN (U.A) - Menschliche Erblichkeitslehre. Band 1+2. Band 1: Menschliche Erblichkeitslehre. Band 2: Menschliche Auslese und Rassenhygiene. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage.
8247: BAUER, J.J. (E.A.) - Leerboek voor de zwemonderwijzer.
13075: BAULAND, C.G. - Cause, course and control of infantile hemangiomas.
1193: BAUMANN, A.F. - Das farbige Leicabuch. Die Farbenphotographie, ihre Technik und ihre Moglichkeiten. Mit 90 farbigen Abbildungen auf Tafeln.
17645: BAUMANNS, PETER - Kants Philosophie der Erkenntnis. Durchgehender Kommentar zu den Hauptkapiteln der Kritik der reinen Vernunft.
4878: BAUME, ERIC - Five Graves at Nijmegen. Uitgegegeven ter gelegenheid van de tiende verjaardag der bevrijding van Nijmegen op 17 september 1954.
14784: BAUMHAUER, DR. E.H. - Tafels tot het bepalen van de percenten zuiveren alcohol in gedistilleerd volgens de aanwijzingen op den honderddeeligen vochtweger en thermometer.
14146: BAUTERS, PAUL - Eeuwen onder wind en wolken Windmolens in Oost-Vlaanderen De infrastructuur van eeuwenlang dagelijks, menswaardig overleven
13945: BAUW, JOEL A.C. (ED) - The Blackwell Companion to Organizations
10013: BAUWENS, ANDRE - Verbonden door woorden. Een bloemlezing uit de bulletins van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen
7610: BAX, DR. D. - Nieuwe Afrikaanse Poezie. Een overzicht van de Afrikaanse Dichtkunst van 1940 tot 1947
3820: BAYAR, MARIS. - Lof voor onwerkelijken
4241: BAYER, JACOBI. - Paedagogus Latinus Germanae Juventutis sive - Lexicon Germanico-Latinum et Latino-Germanicum. Deutsch-Lateinisches und Lateinisch-Deutsches Worterbuch. Neunte AuflageNach der neuesten Deutschen Schreibart ganz umgegossen, stark vermehrt und verbessert. Cum Privilegio Sacrae Caesarae Majestatis Speciali.
11486: BAYET, C. - Precis d'histoire de l'art.
17830: BEARD, PETER - The End of the Game. Published on the occasion of the 50th anniversary of the End of the Game. This book is copy number 793/5000.
15942: BEARDSLEY, JOHN - Hispanic art in the United States. Thirty temporary painters
14563: BEAUCHAMP, TOM L. - Philosophical ethics. An introduction to moral philosophy.
6950: BEAUFORT DE, PROF.DR. L.F. - Veranderingen in de flora en fauna van de Zuiderzee (thans IJsselmeer) na de afsluting in 1932. Verslag van de onderzoekingen, ingesteld door de Zuiderzee-commissie der Nederlandse Dierkundige Vereniging. With a Summary in Englisch by Prof. Dr. L.F. de Beaufort.
2138: BEAUFORT DE, PROF.DR. L.F. - Veranderingen in de Flora en Fauna van de Zuiderzee (thans IJsselmeer) na de afsluiting in 1932.
4542: BEAUR.GERARD - Le Marche foncier a la veille de la Revolution. Les mouvements de propriete beaucerons dans les regions de Maintenon et de Janville de 1761 a 1790. Preface de Pierre Goubert
15253: BECANUS, MARTINUS - Overeenstemming van het oude met het Nieuwe Testament, Waar in eerftelyk de inhoud van het oude, en vervolgens deszelfs overeenkomft en evenreedigheid met het Nieuwe uitgelegd en aangetoond word, door den eerwaarden pater Martinus Becanus der societeit van JESUS Uit het Latyn in het Nederduits overgezet door den Heer N.A.W
10105: BECK, HANNO - Carl Ritter Genius der Geographie Zu seinem Leben und Werk
18061: BECKER, CHRISTOPH - Monet's garden
10157: BECKER, WILHELM - Sterne und Sternsysteme. Mit 109 Abbildungen und 113 Tabellen. 2. Verbesserte Auflage
11996: BECKER, JEAN-JACQUES (E.A) - Guerre et Cultures 1914-1918.
1991: BECKER, K.F. - Algemeene Geschiedenis. Verkort
6819: BECKER, G. - Groot Nederland. Idee-Geschiedenis Verwerkelijking.
6800: BECKERS, WALTER - Science Fiction of communicatie?
14647: BECKETT, JANE AND FIONA RUSSELL (ED.) - Henri Moore: Critical Essays
8420: BECKMANN/SCHMIDT/WAGNER - Dampflolomotiven im Ruhrgebiet. Der Dampfbetrieb in den Jahren 1972 bis 1977.
13870: BEDAUX, R - Dogon. Mythe en werkelijkheid in Mali.
3566: BEECHER STOWE, MISTRESS H. AUTEUR DE LA CABANE DE LONCLE TOM. - Nouvelles Americaines
8132: BEEK, MARIJKE - Aan de dijk gezet. Dijkwoningen vroeger, nu en in de toekomst.
9452: BEEK, HENK VAN - 100 jaar Harmonie Katwijk. 1896-1996.
1364: BEEK, - Flipje en zijn vriendjes
1365: BEEK, E.M. TEN HARMSEN VAN DER - Flipje en zijn vriendjes
18169: BEEK, SANDRA VAN (E.A.) - Klaas Gubbels '74-'76.
4194: BEEK, WIL VAN - Voor de linies.
5599: BEEK, W.J.A.M. - John Keble's Literary and religious contribution to the Oxford Movement
5610: BEEK, ARIE TER - Een enkie kuieren. Een wandeling door de geschiedenis van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk.
12142: BEEK, HEIN VAN / POLL, NICOLETTE VAN DE - Kookkunsten met wild. Topchefs koken met wild van Het Nationale Park De Hoge Veluwe
7457: BEEK, ROB VAN - BOMMEL, WOUT VAN - GEEST, HENK VAN DER - Elektrisch licht in historische interieurs
9298: BEEK VAN, TOSCA EN GELISSEN, HENRIETTE - Een zoekstrategie- en onthoudstrategietraining voor het visueel diskriminere van letters, respektievelijk het visueel onthouden van letters.
6191: BEEK, JOHAN F. - Pneumothorax monitoring by remittance measurement.
5821: BEEKHUIZEN, WES - Groen was mijn dorp Renkum in de jaren 1900-1925
1854: BEEKMAN, DR. A.A - Nederland als polderland, 3e druk
2768: BEEKMAN, K.D. (RED) - De as van de Romantiek. Opstellen aangeboden bij het afscheid van Willem van den Berg. (Liber Amicorum)
7523: BEELING, A.C. - Nederlands Zilver 1600-1813 II
12865: BEEN, D. - Houtarbeid. Handleiding voor de school en voor de opleiding van leerkrachten.
1706: BEENEN, P. H. H. - Dialect en volkskunde van Herten
14546: BEER, JENNE DE - Een paard in de boekenkast. (nr. 12/500) gesigneerd.
1109: BEER, ADRIAAN DE - Borstel- en vegerplankjes
2519: BEER, FRITZ - Die Zukunft funktioniert noch nicht. Ein Portrat der Tschechoslowakei 1948-1968
11947: BEETS, NICOLAAS - Stichtelijke uren 1858.
4662: BEETS, NICOLAAS - Rijmbijbel
4863: BEETS, NICOLAAS - Gedichten van Nicolaas Beets. Volledige Uitgave, naar Tijdsorde gerangschikt. Eerste, tweede en derde deel, achtste druk. Jubile-uitgave
4866: BEETS, NICOLAAS - Gezangen van Geka.
14728: BEGEYN SJ, PAUL - Petrus Canisius. Beeldvorming van een heilige in de Nederlandse kunst van de 19de en 20ste eeuw.
10341: BEGHEYN, PAUL J EN PETERS, ELS, F.M. - Gheprint te Nymeghen. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers. 1479-1794. Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen nr. 6. (In perfecte staat)
2902: BEGHEYN, PAUL , SJ - Pater J. Rubbens SJ (1887-1959). het 'jungske'uit de Molenstraatkerk. Nijmeegse Studien deel XIII.
10432: BEGHEYN, PAUL , SJ - Pater J. Rubbens SJ (1887-1959). Het 'jungske' uit de Molenstraatkerk.
6597: BEHNCKE, DR. GUSTAV - Schulansprachen und Andachten.
17120: BEHRE, KARL ERNST UND HAJO VAN LENGEN - Ostfriesland. Geschichte und Gestalt einer Kulturlandschaft.
15440: BEHREND HEIKE, U..A. - Snap me one! Studiofotografen in Afrika
5448: BEHRMANN H. - LE CHEMIN DE FER RHETIQUE RH.B. GUIDE PRATIQUE A TRAVERS LES HAUTES VALLEES DES GRISONS SUISSE
7051: BEIJERINCK,W. - Zadenatlas der Nederlandsche flora ten behoeve van de botanie, palaeontologie, bodemcultuur en warenkennis. Omvattende, naast de inheemsche flora, onze belangrijkste cultuurgewassen en verschillende adventiefsoorten.
15353: BEIJERINCK, DR. M.W. - Onderzoekingen over de besmettelijkheid der gomziekte bij planten
2845: BEIJMA THOE KINGMA, C.L. - Verzameling van Stukken, betrekkelijk tot het aanleggen van Steenglooyingen, aan den Dijk der vijf Deelen. Gedrukt ten dienste der Vergadering van heeren Commisarissen, Gedeputeerden en Volmagten van die Contributie
13949: BEILHARZ, PETER, (ED) - The Bauman reader
3385: BEINTEMA, ALBERT & MOEDT, OENE & ELLINGER, DANNY - Ecologische Atlas van de Nederlandse Weidevogels
10879: BEKE, CAREL - Smaragd-serie. Zesde deel, zesde leerjaar. Originele leesstof voor het r.k. lager onderwijs. Inclusief bijbehorende vragenboekje
10882: BEKE, CAREL - Sea Hunt (Zeejacht) Op jacht naar de Spaanse schatten.
10883: BEKE, CAREL - Sea Hunt (Zeejacht) Op jacht naar de Spaanse schatten.
10941: BEKE, CAREL EN ARNOLDUS, HENRI - Smaragd-serie. Vierde deel, vierde leerjaar. Originele leesstof voor het r.k. lager onderwijs. Inclusief bijbehorende vragenboekje.
10880: BEKE, CAREL - Smaragd-serie. Vijfde deel, vijfde leerjaar. Originele leesstof voor het r.k. lager onderwijs. Inclusief bijbehorende vragenboekje
8248: BEKE, CAREL - Pim Pardoer. Het raadsel van de Jordaan. (No.6)
10527: BEKHUIS, JOHAN (E.A.) - Millingerwaard. Jaarverslag 1993-1994
17498: BEKK, DR. PHIL. DR. ING. J. - Grondbeginselen der kleurenfotografie. Compleet met uitslaande bijlage
15014: BEKKER, CAJUS - Das grosse Bildbuch der deutschen Kriegsmarine. 1939 - 1945.
9640: BEKKER, E. - WED. DS. WOLFF, EN A. DEKEN. - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. (Niet vertaalt).
4349: BEKKER, D.L. - Detail Topical Stamp Catalogues. Whales & Seals and other Sea Mammals. First edition
5457: BEKKER, D.L. - Whales & Seals and other Sea Mammals. Detail Topical Stamp Catalogues. 1100 pictures
5641: BEKKER, HENNIE - Het ondeugende prinsesje. Met illustraties van Fien Aleman
6251: BEKKER, F.J. - Dwerggroei en sexueel infantilisme. Aspecten van de psychische ontwikkeling van kinderen met geretardeerde somatische ontwikkeling.
10561: BEKKERS, HANSS EN HOMMERSON, MAUREEN. - Spiegel van Arnhem. 175 jaar leven en lezen in Arnhem.
5509: BEKKERUS, IMMANUEL - Thucydidis de bello Peloponnesiaco. Libri octo
3383: BEKMAN, BERNARD - Kapitein der Bokkerijders.
16468: BEKS, MAARTEN EN URIAS NOOTEBOOM - Mique de Boer
2985: BELDER, R.M.. - Muziek kroniek; beschrijving van 80 jaar dorpsleven over Greup, Mijnsheerenland en Westmaas.
16091: BELGIN, TAYFUN (HERAUSGEBER) - Von der Brucke zum Blauen Reiter. Farbe, Form und Ausdruck in der deutschen Kunst von 1905 bis 1914.
14314: BELIEN, PAUL - Het Romeinse leger in Nederland
14867: BELL, JOSE (A.O.) - Documentos de la Revolucion Cubana 1961.
9760: BELL, PETER R,/WOODCOCK, CHRISTOPHER L.F. - The Diversity of Green Plants.Second Edition
6212: BELLARMINO, ROB. S. R. E. CARD. - De Gemitu Columbae sive De bono lacrymarum, Libri tres
2853: BELLEC , F. - Sillages neerlandais. Kunst in het kielzog. La vie maritime dans l'art des Pays-Bas. Het maritieme leven in de Nederlandse kunst.
1493: BELLEC, F. , BOSSCHER, PH. , ERFTEMEIJER, A. - Sillages neerlandias. La vie maritime dans l'art des Pays-Bas. Kunst in het kielzog. Het maritieme leven in de Nederlandse kunst
5567: BELLEGARDE, M. L??™ABBE DE - Reflexions sur ce qui peut plaire ou deplaire dans le commerce du monde. Par Mr. L'Abbe de Bellegarde. Quatrieme Edition revue et corrigee
8745: BELLEZZA, DARIO - Mort de Pasolini Traduction de Nathalie Castagne
16417: BELLINGRODT, CARL - Bundesbahn Dampflokomotiven
18019: BELLOWS, KEITH - 400 droomritten. De mooiste autoroutes ter wereld.
10185: BELLOY - Chef-D'Oeuvres Dramatiques de De Belloy Tome Premier
12507: BELS-KONING, DR. H.C. - Handleiding voor de champignon cultuur. In samenwerking met het Instituut voor Tuinbouwtechniek te Wageningen.
14065: BELSON, KEN - Hello Kitty: The Remarkable Story of Sanrio and the Billion Dollar Feline Phenomenon
4809: BELT, HENK VAN DER - Spirochaetes, Serology, and Salvarsan. Ludwik Fleck and the Construction of Medical Knowledge about Syphilis
16175: BELTON, ROBERT (ED.) - Kunst. De wereld van de schilderkunst, van Barok tot Pop Art, van Renaissance tot Abstract Expressionisme
7437: BELTZ, HEINRICH - Formgeholze. Anzucht und Plege. Mit 79 Abbildungen , davon 65 farbig.
9566: BEMMEL, ALEX.L. VAN - Sleep, Depression and Antidepressants.
13667: BEMMELEN, R.W.V. - De kompaswaarnemingen der oude zeevaarders en de verplaatsing der magnetische pool.
17224: BEMOLT VAN LOGHUM SLATERUS, DR. A.J. - Nederlandse familiepenningen tot 1813
12469: BENDERMACHER, BIANCA - Peripheral Arterial Disease. Screening, diagnosis and conservative treatment.
2916: BENDIEN, J.M. EN CITROEN, PAUL - Een hengelaarsrijm
5862: BENDORP, K.F./ARENDS, R. - Vaderlandsche kermisvreugd vertoond in acht kunstplaaten.( facsimile)
7192: BENECKE, W. UND L.JOST. - Pflanzenphysiologie. Vierter umgearbeitete Aufl. von Jost, Vorlesungen uber Pflanzenphysiologie. Band I: Stoffwechsel( Neu bearbeitet von W.Benecke).
11002: BENEDEN, IR. L.G. VAN - Landbouwwerktuigen. No. 20. E.L.T.O.-Serie leer- en repetitieboekjes voor elementair land- en tuinbouwonderwijs.
6104: BENEDICTI XIV - Commentarius de Sacrosancto Missae Sacrificio Accedunt variae Appendices
11001: BENEDICTO, ZE. - Wij bouwen een keuken. Deel I en deel II.
11713: BENESOVA M., BLODIG V., POLONCARZ M. - The Small Fortress Terezin 1940-1945.
11749: BENNET, R.G. EN VAN WIJK,ROELANDSZ. J. - Nederlandsche zeereizen in het laatst der zestiende, zeventiende en het begin der achttiende eeuw. Eerste deel.
5984: BENNINK, G.J.H. - Fotomorfogenese bij Penicillium isaiiforme
7449: BENOIT REISS, TJOYAS, ALEXIOS - Schopfungsgeschichten der Welt. 26 Geschichten aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen erzahlen vom Ursprung der Welt.
6097: BENRAAD, TH. J. - Bepaling van aldosteron met behulp van een dubbel-isotoop methode
14236: VAN DEN BENT, DRS. A.E.G.; VAN DEN BROEK, DRS. C.P.M.F. - Mijdrecht, meer dan veen alleen.
7497: BENTLEY, E.L. - Bentley's Second Phrase Code
5469: BERARD S., PASTEUR - Richard Bromley
15916: BERBHARD, THOMAS - Stucke 4. Der Theatermachter, Ritter, Dene, Voss. Einfach kompliziert. Elisabeth II.
10239: BERDOWSKI, J.J.M. - The catastrophic death of Calluna Vulgaris in Dutch Heathlands. Fatale sterfte van Calluna Vulgaris in Nederlandse Heidevegetaties (met een samenvatting in het Nederlands).
7336: BERENDS, JAN E.A. - 50 jaar Benedictijnen op Slangenburg 1945-1995.
10985: BERENDS, JAN (E.A.) - Benedictijnen op Slangenburg.
16268: BERENDSEN, ANNE (U.A) - Fliesen. Eine Geschichte der Wand- und Bodenfliesen.
17695: BERESFORD, GUY - The Mediëval Clay-land Village: Excavations at Goltho and Barton Blount.
12617: BERG, PL. VAN DEN - Handboek voor sterkteberekeningen van paalfundeeringen, gewapend beton, muren, fabrieksschoorsteenen, kolommen, liggers en kappen. Ten dienste van architecten, opzichters en ijzerconstructeurs.
14807: BERG, ARNOUD B.VAN DEN EN CECILIA A.W. BOSMAN. - Zeldzame vogels van Nederland met vermelding van alle soorten. Tweede, herziene druk / Rare birds of the Netherlands with complete list of all species. Second, revised edition.
15021: BERG, BIANCA VAN DEN - De Pieterskerk in Leiden. Leidse Historische Reeks 6.
9112: BERG VAN DEN, L.W.C. - Commentarius de Sacrosancto Missae Sacrificio Accedunt variae Appendices
5679: BERG, H.J. VAN DEN - Vierhonderd jaar Burgerweeshuis Zutphen.
9713: BERG, JAAPJAN (E.A.) - Andolescent Almere. Hoe een stad wordt gemaakt.
5998: BERG, JAN VAN DEN ( E.A) - De paradox van Pergamon. Toneeltekst. Investigative theatre over misdaad en wetenschap in de vorm van een alternatieve anatomische les.
17115: BERG, CASPAR VAN DEN - Reserve-Kapitein. Het levensverhaal van de reserve-officier Jan Philip Albach (1903-1940)
14032: BERG, ARNOUD B. VAN DEN - Dutch Birding-namen. Lijst van West Palearctische vogelsoorten 2006/ Dutch Birding's names. List of Western Pelearctic bird species 2006
14048: BERG, MANON VAN DEN - From recognition of malnutrition to improvement of dietary counseling for patients with head and neck cancer.
16316: BERG, H. VAN DEN - De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst.. Deel VIII. De provincie Noordholland. tweede stuk: Westfriesland--Tessel--Wieringen.
10286: TEN BERGE, GRIED - 'Vredes beweger'. Ervaringen in de vredesbeweging (1973-2008)
15697: BERGEIJK, HERMAN VAN - Het handschrift van de architect. Schetsen van Nicolaas Lansdorp en tijdgenoten.
10322: BERGEN, LEO (VOORWOORD) - Straat. Straatkultuur in Nijmegen.
5894: BERGER, ARTHUR DR. - In Afrikas Wildkammern als Forscher und Jager.
13148: BERGER, MORROE / BERGER, EDWARD / PATRICK, JAMES - Benny Carter A Life in American Music 2 volumes
9570: BERGER, RENE - Decouverte de la Peinture.
3406: BERGER, WOLF-LOTHAR - Schones altes Zinn Meisterwerke der Zinnverarbeiting von der Antike bis ins 19. Jahrhundert .
14641: BERGERS, A. - Zaandam. Zo was het. Ansichten geselecteerd en van tekst voorzien
13469: BERGERS, TON - Jaargetijden, Wonen in het groen, Reizen. Gezien door Tonny Bergers-van den Bergh. 30 maart 1933-29 mei 2001.
7979: BERGEVOET, MARTIN - Bibliografie Tweestromenland. Het Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen West tot en met 1984.
15627: BERGH, L. (RED. E.V.A.) - Vogels van de Grote Rivieren. Verslag van een onderzoek naar voorkomen, aantallen, verspreiding en biotoop van vogels in het rivierengebied
4547: BERGH, S.J. VAN DEN - Aurora. Jaarboekjen voor 1863
8931: BERGH, PROF. MR. DR. G. VAN DEN - Hervorming van de wettelijke tijd.
10099: BERGH, PROF. MR. DR. G. VAN DEN - Aarde en wereld in ruimte en tijd. Een uiteenzetting voor iedereen met 25 illustraties en 30 tekeningen Vierde herziene druk
2879: BERGHEYN, PAUL J. (E.A.) - Gheprint te Nymeghen. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479-1794. Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen nr. 6.
17894: BERGHS, ANTOINE (E.A.) - Mapping the landscape.(compleet met CD)
7014: BERGLAR, PETER - Matthias Claudius
8605: BERGMAN, F.J. EN RODENBURG, J.B. - Belangrijke handelsartikelen. No VI. Eerste deel.
10379: BERGMANN, THEODOR - Der Wallfahrtsort Kevelaer. Mit Holzschnitten vor Heinrich Everts.
16221: BERGMANN, GUNTHER - Claude Lorrain. Das Leuchten der Landschaft
1157: BERGMANS, JOHN - Vaste planten en rotsheesters
2543: BERGSOE, JORGEN - La poste Danoise 1624-1924. Une courte description historique.
5948: BERK, MARJAN - Als de dood. Roman. Gesigneerd exemplaar (4 mei 2000)
18173: BERK, TOM - Leerboek Groepspsychotherapie
18022: BERKEL-VAN HECK, M. VAN - Thomas van Heck. Laatste Dordtse impressionist. Meester van de Biesbosch
11322: BERKEN, TINE VAN - Hedwig's St. Nicolaasfeest
10233: BERKERS / GIESSEN, VAN DER E.A. - Beeldenboek Recreatie. Zicht op inrichting en voorzieningen.
18103: BERKERS, HENK - In de voetsporen van Hollidee. (Jubileumuitgave t.g.v. 50-jarig bestaan van Henk Berkers Boek
2542: BERKHOF, ASTER - Happy town
2861: BERKHOF, ASTER - Met Gods geweld
5538: BERKHOUT, A.H. (SAMENSTELLER) - Indische cultuur-almanak (met supplement voor 1912). 26E JAARGANG
5044: BERKHUYSEN, KAREL - Skaten en skeeleren in Achterhoek en Liemers. Geschiedenis, materiaal, onderhoud, gedragscode, routes, adressen.
8716: BERKLEY, GEORGE E. - Theresienstadt De geschiedenis van het 'modelkamp' van de nazi's
12315: BERKUM, DR. A. VAN - Atlas der Oude Geschiedenis in 17 kaarten en 148 platen
7300: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE. - Magna Commoditas. Geschiedenis van de Leidse universiteitsbibliotheek 1575-2000.
15410: BERKVENS-STEVELINCK, CH.M.G. - Prosper Marchand et L'histoire du Livre. Quelques aspects de l' erudition bibliographique dans la premiere moitie du XVIIIe siecle, particulierement en Hollande.
14738: BERLAGE (E.A.) - Bouwkunst.Tweemaandelijksch tijdschrift. Tweede Jaargang 1910. (6 banden)
14737: BERLAGE (E.A.) - Bouwkunst.Tweemaandelijksch tijdschrift. Derde Jaargang 1911.(6 delen in 5 banden)
5408: BERLEPSCH, HANS FRIEHERR VON - De Algemeene Vogelbescherming, haar grondslag en uitvoering. Met acht chromolithogrfien en zeventien houtsneden.
2564: BERLING, PETER - Het bloed van de graal
16036: BERNARD, THOMAS - Meine Preise.
16067: BERNARDINUS A PORTU ROMATINO - Instructio de stationibus S.Viae Crucis erigendis visitandisque cui accedit appendix de Crucifixis viae crucis vulgo nuncupatis in lucem edita
3211: BERNARDUS, R.E. - Gonadotrofinen en folliculair milieu (with a summary in English).
16311: BERND JANOWSKI UND DIRK SCHUMANN - Dorfkirchen: Beitrage zu Architektur, Ausstattung und Denkmalpflege Kirchen im landlichen Raum.Band 3.
10173: BERNDT, G. - Physikalisches Praktikum. I. Teil Mechanik, Akustik, Warme, Optik mit 75 in den Text gedruckten Figuren. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage
10174: BERNDT, G. - Physikalisches Praktikum II. Teil Elektrizitat und Magnetismus Mit 112 in den Text gedruckten Figuren. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage.
17238: BERNDT, ROLG K. UND GUNTHER BUSCHE - Vogelwelt Schleswig Holsteins. Band IV Entenvogel II (Kolbenente-Ruderente)
17067: BERNDT, ROLF K. UND GÜNTHER BUSCHE: - Vogelwelt Schleswig-Holsteins.Band 3 Entenvogel I.
15931: BERNHARD, THOMAS - Ausloschung. Ein Zerfall.
16999: BERNHARD, THOMAS - Journalistisches Reden Interviews Werke 22.1 und Werke 22.2 (2 Teilen in Kassette)
15917: BERNHARD, THOMAS - Der Deutsche Mittagstisch. Dramolette.
16035: BERNHARD, THOMAS - Ja. Die Billigesser. Wittgensteins. Neffe. Erzahlungen III. Band 13.
17001: BERNHARD, THOMAS - Band 14: Erzählungen. Kurzprosa
6454: BERNS, JAN, DIBBETS, GEERT EN STERKENBURG, PIET VAN - Weijnen Tnegentig Een vriendenboek voor professor dr. A.A. Weijnen bij gelegenheid van zijn negentigste verjaardag.
13171: BERRETT, JOSHUA - The Louis Armstrong Companion. Eight Decades of Commentary.
13169: BERRETT, JOSHUA - Louis Armstrong & Paul Whiteman. Two Kings of Jazz.
12116: BERTAL, DR. TH. - Gezond bloed en sterke zenuwen langs den weg der voeding.
2073: BERTEAUT, SIMONE - Piaf.
12048: BERTHIER, EERW. PATER J. - De jonge dochter en de christelijke maagd in de leerschool der heiligen.
13864: BERTHIER, MARIE- THERESE ET JOHN-THOMAS SWEENEY - Bali. L'art de la magie.
12895: BERTOLINI, ROLF UND GERALD LEUTERT - Atlas der Anatomie des Menschen nach systematischen und topographischen Gesichtspunkten. Band 3: Kopf und Hals, Gehirn, Ruckenmark und Sinnesorgane.
15594: BERTRAND, COR (RED.) - 40 jaar Henric van Veldeke-College 1920-1960.
8661: BERTRAND, R.J.M. (RED.) - La formation des Cartographes. Compte rendu du seminaire Rabat, Maroc. 16-21 avril, 1984
12095: BESANT, ANNIE - De Theosofie en haar leerlingen. Twee voordrachten, gehouden Januari 1898 volgens het stenogram van Dr. J.J. Hallo.
3059: BESANT, ANNIE - Het pad van leerlingschap. Vier lezingen, gehouden op het twintigste jaarfeest van de theosofische vereeniging, te Aydar, Madras 27,28,29 en 30 december 1895.
7564: BESOUW, AERNOUT, F.J.M. VAN - Pathways in biosynthesis of Plan Galactolipis.
2810: BESTEN, J. J. DEN - Het landschap op een kaart Enkele methoden van integratiekartering en hun toepassing
9996: BESTEN, HEIDY M.W. DEN - Quantification of Bacillus cereus stress responses
12376: BESTERMAN THEODORE - Voltaire. Correspondance II 1739-1748.
12333: BESTERMAN THEODORE - Voltaire. Correspondance. I. 1704 - 1738
13642: BET, E.J. - De opvoeding tot arbeider.
18128: BETH, H.J.E. - e schommelingen om een evenwichtsstand bij het bestaan eener eenvoudige lineaire relatie tussen de reciproke waarden der perioden, met toepassing op de beweging, zonder wrijving, van een zwaartepunt op den bodem eener vaas
2968: BEUGELING, JOKE (E.A) SAMENSTELLER - Thuisgebracht. Zes opstellen en zestig aanwinsten bijeengelezen ter ere van Gerard Lemmers (eerste directeur van de Commanderie van St. Jan te Nijmegen
8351: BEUKELAAR, A. DE (EDITOR) - Oncologie Geneeskundige dagen van Antwerpen 1975
6820: BEUKERS, IR.F.M. - Wat nu? Enkele beschouwingen omtrent de toekomstige taak van Regeering en Politieke Partijen. Uitgegeven in het vrijheidsjaar 1945
11821: BEUNINGEN, DR. P.TH. VAN - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie (1525 - 1576)
1760: BEUNINGEN, P. TH. VAN - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop Bijdrage tot zijn biografie (1525-1576)
17099: BEURDELEY, MICHEL - Chinese erotic art
6444: BEURDELEY, MICHEL - L'Amateur Chinois des Han au XXe siecle
7757: BEURDEN, A.F. - Het Roermondsche Regeeringsgeslacht Van Wessem van het jaar 1500 tot 1906, beschreven naar authentieke stukken. Compleet met stamboom der Venlosche Regeeringsamilie De Paderborn en de verwantschap met de Van Wessems.
17810: BEVAART, WILLEM - De Onderofficier In Het Nederlandse Leger, 1568-2001
3866: BEVERSLUIS, MARTIEN (SAMENSTELLER). - Willem Sluyter. Bloemlezing uit zijn gedichten.
7443: BEYENS, DR. J.TH. - Algemeene Zielkunde. Eerste deel: Inleiding- Kennis in het Algemeen- Het Zinnelijk Kenleven. Tweede deel: Verstand- Gemoedsleven of Streving- Wilsvrijheid-Willekeurige Beweging.
17623: BEYER, WILHELM - Hegel-Jahrbuch 1984/85
15223: BEYER, FRIEDEMANN - Schoner als der Tod. Das Leben der Sybille Schmitz.
2210: BEZEMER, T. J. PROF. - Indonesisches Kunstgewerbe Bilder-Atlas
17424: BEZEMER, T.J. - Beknopte Javaansche Grammatica
11611: BEZEMER, A. - God, wereld en mens in het denken van Frans Rosenzweig.
10217: BEZEMER, JOS EN STAALDUINEN, JAN VAN - Feeding the succes of breeding. De Ruiter Seeds
13915: BHATT, DR. G.P. - Ancient Indian Tradtion
13102: BIAGIONI, EGINO - Herb Flemming: a jazz pioneer around the world.
17720: BIARD, J. (A.O) - Introduction à la lecture de la Science de la logique de Hegel .Tome II. La Doctrine de L'essence.
15908: BICHSEL, PETER - Uber das Wetter reden: Kolumnen 2012-2015
15898: BICHSEL, PETER - Heute kommt Johnson nicht. Kolumnen 2005-2008
15892: BICHSEL, PETER - Gegen unseren Brieftrager konnte man nichts machten. Kolumnen 1990-1994
15899: BICHSEL, PETER - Doktor Schleyers isabellenfarbige Winterschule. Kolumnen 2000-2002
15909: BICHSEL, PETER - Im Hafen von Bern im Fruhling
15922: BICHSEL, PETER - Alles von mir gelernt.
16466: BICKEL, WOLFGANG - Der Siegeszug der Eisenbahn: Zu der Bildersprache der Eisenbahn- Architektur im 19. Jahrhundert.
9451: BICKER CAARTEN,A (E.A.) - Zeven Heerlijkheden, uit de geschiedenis van Oud Schoten.
1011: BIECHELAAR, J.B.P. - 50 jaar Kon. Ned. Voetbalbond, afd. Utrecht
11945: BIEDERLACK, JOSEPH - Het maatschappelijk vraagstuk. Bijdrage ter onderrichting over zijn wezen en zijne oplossing. Met toelating van des schrijvers uit het hoogduitsch vertaald door A.J. Verhaegen
1610: BIEGER, W - Handbuch der deutschen Jagd
1554: BIEHLE, JOHANNES - Theorie des Kirchenbaues vom Standpunkte des Kirchenmusikers und des Redners mit einer Glockenkunde in ihre Beziehung zum Kirchenbau
2532: BIELSCHOWSKY, ALBERT - Goethe. Sein Leben und seine Werke. In zwei Banden
10263: BIEMANS, ROBERT. - Frictie en fictie van leiderschap in een complexe wereld.
10272: BIEMOND, HELEEN (VERTELLER) - van Petertje die wegliep. Met foto's van A. Carre en tekeningen van G. Hens.
13528: BIENVILLE, ARNAUD - Jazz Hot. New Orleans.
5927: BIERENS, CORNEL (E.A.) - Rosemin Hendriks, Catalogus 1993/1994
10678: BIERENS, CORNEL / HEUVEL, THEA VAN DEN - KunstVeld. Rolling Stonesstraat, Lent-Nijmegen
17926: BIERENS DE HAAN, JOHAN C. (RED.) - Rosendael Groen Hemeltjes op Aerd. Kasteel, tuinen en bewoners sedert 1579
10617: BIERENS DE HAAN, JOHAN C. (RED.) - Gelderse Gezichten. Drie eeuwen portretkunst in Gelderland. 1550-1850.
7076: BIETZ, G.J. - De Erfopvolging bij versterf volgens het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek, opgehelderd door zeer beknopte Voorbeelden en Aantekeningen tusschen den tekst der betrekkelijke artikelen geplaatst.
6910: BIETZ, G.J. - Formulieren voor memorien van aangifte voor het regt van successie.
9941: BIGGELAAR, J. VAN DEN (SAMENSTELLER, E.A) - Venster op het verleden. 20 jaar heemkunde in Vessem, Wintelre en Knegsel.
16004: BIGGELAAR, J. VAN DEN (SAMENSTELLER, E.A) - Elstenaren in Wintelre. November 1944 - Mei 1945.
3180: BIHALJI-MERIN, OTO - Maske sveta
14474: BIJL, AART - Vuren, Een arrem Land? Elf eeuwen geschiedenis van een dorp aan de Waal.
8427: BIJLEVELD, C.C.J.H. - Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie Derde druk
8336: BIJLSMA, DR. U.G. - Elementaire Geneesmiddelenleer.
2579: BIJLSMA, R. - Rotterdams welvaren 1550-1650.
2901: BIJSTERVELD, A.J. (RED) - Een Rooms bolwerk? Opkomst en verval van Nijmegen als katholieke stad.
10688: BIJSTERVELD, A.J. (RED) - Een Rooms bolwerk? Opkomst en verval van Nijmegen als katholieke stad.
7686: BIK, E.A. - Met man en muis...... Uitspraken van de Raad voor de Scheepvaart 1909-1997.
14975: BIK, DR. J.G.W.F - Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad.
2077: BILDERDIJK, MR. WILLEM - Poezy. Eerste en Tweede deel. 2e druk.
4881: BILDERDIJK, MR. WILLEM - Floris de Vijfde. Treurspel.
14594: BILLCLIFFE, ROGER - Charles Rennie Mackintosh: Textile Designs
2856: BILLINGHURST, JANE - The Spirit of the Whale. Legend History Conservation
3557: BILT VAN DER, DR.J. (RED) - Hemel en Dampkring: Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Weer-en sterrenkunde. tevens orgaan van de Nederlandsch, Indische Sterrenkunde Vereeniging.
10722: BINDER FRITZ - Du und deine Harmonika. Eine Sammlung schoner Soldatenlieder mit einer praktischen Spielanleitung Zeichnungen von John Dahmcke.
5513: BINET L.,BOURLIERE F. - Precis de gerontologie.
16387: BINK, F.A. - Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest-Europa.
11830: BINNEMANS ROGER - Ons Antwerpen. Autobiografisch prentenboek van een stad in de Belle Epoque. (Gesigneerd door beide auteurs).
14132: BIONDI, LISA - Le grandi Ricette
7891: BISCHOFF, JOHANNES - Grundlagen zur Geschichte des aus Stoffelstein nach Coburg erulierten Rotgerbergeschlechtes Dietz mit den Zweigen in Nurnberg, Stuttgart und Karnten, 45 Bildern, und vielen Ahnen- und Tochternachkommenlisten, zugleich ein Beitrag zur Geschichte Cobur,ger Familien, besonders Aumuller, Bischoff, Fischer, Forkel, Herzog, Hoffmann, Muller, Mitlacher, Quarck, Rohrig, Schumann, Schwarz, u.v.a.
3969: BISCHOFF, CHARITAS - Beelden uit mijn leven.
3975: BISCHOFF, CHARITAS - Amalie Dietrich. Een vrouwenleven. Naar de Twintigste Duitsche Uitgave door Cl. Bienfait.
15110: BISMARK, OTTO VON - Bismark. Gedanken und Erinnerungen . Die drei Bande in einem Bande. Vollstandige Ausgabe.
12863: BISSCHOP VAN GENT - Regel van den H. vader Augustinus met uitleggingen voor de kloosterzusters.
17643: BISSET, PETER - The book of water gardening
2006: BITAUBE, M. - Guillaume en dix chants
3799: BITSCH, JORGEN - Ik trok door wijde steppen... Een reis door onbekend Mongolie
1579: BITSCHNAU, OTTO - Maria unsere Mutter. Betrachtungen und Erwagungen uber das gnadenreiche, verdienstvolle und fur uns so heilsame Leben der allerheilighten Gottesmutter Maria, Mit Druckerlaubnis der hochwurdigsten Ordinaraite von Munchen-Freising, Rottenburg und des Abtes von Einsiedeln.
16141: BITTNER-SIMMET, MAGDA: - Fest der Farbe. Gemalde, Aquarelle, Zeichungen 1948 - 1984.
15332: BJERRE, JENS - Savage New Guinea
14489: BJORN, LARS WITH JIM GALLERT - Before Motown. A history of Jazz in Detroit 1920-1960
14917: BLAAK, ABRAM - In het kielzog van de scheepsbouw. Boot- en sloepmakers van Hoogezand. Een chronologische verzameling historische gegevens, gebeurtenissen, anekdotes. Met afbeeldingen
6509: BLAAUW, JAN - Getekend door een academisch leven Een halve eeuw Kees Willemen Met DVD
12781: BLACKMAN, ROGER - Invertebrate Types: Aphids
4579: BLALOCK, JR, HUBERT, M - Social Statistics
17439: BLAMIRES, HARRY - The Queen's English: Essential Companion to Written English
6364: BLANCHERE, H. DE LA - La Peche en Mer Ouvrage illustre de 21 gravures
4580: BLANKENBURG, ERHARD - Mobilisierung von Recht. Studien zum soziologischen Rechtsvergleich
11208: BLANKERS, JAN EN KORVER, P. - Start Worp en Sprong. Hand- en leerboek der athletiek.
7160: BLANKESPOOR, F.W.G.B.(SAMENSTELLER) - Gelders Jaarboek 1985. Inhoudende gegevens omtrent rijks-, provinciale-, gemeente-, en waterschapsorganen en instellingen van openbaar belang. 100e Uitgave.
7170: BLANKESPOOR, F.W.G.B. - Gelders Jaarboek 1984. Inhoudende gegevens omtrent Rijks-, Provinciale-, Gemeente-, en Waterschapsorganen en instellingen van openbaar belang.
7171: BLANKESPOOR, F.W.G.B.(SAMENSTELLER) - Gelders Jaarboek 1983. Inhoudende gegevens omtrent Rijks-, Provinciale-, Gemeente-, en Waterschapsorganen en instellingen van openbaar belang.
3089: BLASING, DR. J. - Op het spoor van de Korver.Ontstaan, groei en transformaties van de Brabantse familieonderneming Hendrix' Fabrieken 1979/1930 Bedrijfsgeschiedkundig bekeken.
10253: BLATTER, R. - Was dat nou Hedel? Impressies van ons dorp tot 1950.
12113: BLATTER, R. - Wat dat nou Hedel ? Impressies van ons dorp tot 1950. Nr. 249/1000 gesigneerd
3360: BLAUW, F.E. - Op zoek naar dieren en planten in Britisch Oost Afrika
15830: BLAVATSKY, H.P. - Isis Entschleiert. Ein Meisterschlussel zu den Geheimnissen alter und neuer Wissenschaft und Theologie
17540: BLAVATSKY, H.P. - Ratselhafte Volksstamme.(reprint 1908)
2064: BLAZKOVA, JARMILLA - Wandteppiche aus Tschechoslowakischen Sammlungen.
11535: BLEEKER, G. - Landmeten en waterpassen. Beknopte handleiding voor den land- en tuinbouwer en ten gebruike bij het onderwijs aan den cursus in aanleg en onderhoud van tuinen. Weten en kunnen No 111.
17560: BLEKKENHORST, TOM. (RED.) - Boerenerven in de provincie Utrecht. Eemland en de Gelderse Vallei
4539: BLERSCH, J.K.M., - Het R.K. Kempisch verpleegtehuis te Bladel
17927: BLIJDENSTIJN, ROLAND - Tastbare Tijd. Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht (gesigneerd)
16785: BLIJDERVEEN, TEUNIS C. VAN - Mijn dorp Asch. Maar het begon met Esther.
5177: BLIJLEVENS, A.J.M. - Gebed als lofprijzing in leer en praktijk van de kerk.
17130: BLINK, PROF. DR. H. - Woeste gronden, ontginning en bebossching in Nederland voormaals en thans.
6948: BLINK, DR. H. - Nederland en zijne bewoners. Handboek der Aardrijkskunde en Volkenkunde van Nederland. Met kaarten en afbeeldingen. 3 delen.
14709: BLINK, DR. H. - Van Eems tot Schelde. Wandelingen door oud en nieuw Nederland. Met kaartjes, gekleurde en ongekleurde platen en gravures
10080: BLINK, PROF. DR. H. EN BOERMAN, W.E. - Algemeene Aardrijkskunde voor het onderwijs I Hoofdzaken uit de natuurkundige aardrijkskunde. Met twaalf kaartjes
3308: BLINK, DR. H. - De Bewoners der Vreemde Werelddeelen: Afrika-Azie-Amerika-Australie: in hun leven,zeden en gewoonten, naar hun staatkundige, economische en sociale ontwikkeling, en tevens in hun verhouding tot Europesche Volken beschreven
7001: BLINK, DR. H EN KIELSTRA, MR. R.E. - Tijdschrift voor economische geographie. Orgaan der Nederlandsche vereeniging voor economische geographie. Zevende jaargang
1560: BLOCH, HENRI - Memoires du chancelier Prince de Bulow
17795: BLOCH, ERNST - Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel. Erweiterte Ausgabe.
17820: BLOEM, MARION - Het Bali van Bloem.
17403: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Achtste deel.
17396: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Zevende deel.
17401: BLOK. P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Vijfde deel.
17398: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Vierde deel.
5163: BLOK, COR - Over beoordeling van beeldende ingrepen in de omgeving.
17400: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Zesde deel.
14156: BLOK, P.J. (E.A) - Gedenkboek der Reductie van Groningen in 1594. Met portretten, afbeeldingen en gedenkpenningen en kaarten
17473: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Eerste deel.
17395: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Tweede deel.
7269: BLOKKER, JAN. - Jongens van Jan de Witt. Verschenen ter gelegenheid van de tenstoonstelling in de Nieuwe Kerk te Amsterdam in 2001.
7240: BLOKKER, JAN JR. - Gazangen. Gedichten van Jan Blokker Jr. (gesigneerd)
7246: BLOKKER, JAN JR. - De Huizen. Gedichten van Jan Blokker Junior.(gesigneerd)
7218: BLOM, F,R,E. - Domus. Het huis van Constatijn Huygens in Den Haag.
1769: BLOM, F. J. M. - Christoph & Andreas Arnold and England The travels and book-collections of two seventeenth-century Nurembergers
5275: BLOM W. (RED) - Kralingen onder de rook van Rotterdam. Herdenking 100 jaar annexatie.
6932: BLONDIN, A. (TEKST), A. BOCCAZZI-VAROTTO (FOTO'S) - Parijs 360?°
13139: BLOOMFIELD, MICHAEL - Unterwegs mit Big Joe
17618: BLOOR, JANET AND JOHN D. SINCLAIR - Rubber: Fun, Fashion, Fetish
12884: BLUM-SPICKER, HELENE - Mohn. Mythos-Symbol-Gestalt.(Ausstellung vom 11.6. - 25.8.1999 )
2628: BLUM, ANDRE - Het costuum/ een geschiedenis van de mode. Het costuum tijdens het huis Valois
5180: BLUM, DR. HEINRICH - Deutscher Zahnarztekalender 1942
15506: BLUME, EUGEN. - Friedrich Christian Flick Collection Im Hamburger Bahnhof
10507: BLUML, DR. MED. MATH. - Moderne Mondhygiene.
13586: BLYTHE, WILFRED - The Impact of Chinese Secret Societies in Malaya: A Historical Study
3334: BOCCACCIO, GIOVANNI - Der Decamerone Deutsch von Heinrich Conrad in funf Banden mit den Kupfern und Vignetten von Gravelot, Boucher, Eisen der Ausgabe von 1757
5169: BOCK, MANFRED (E.A.) - Van het Nieuwe Bouwen naar een nieuwe Architectuur. Groep '32: Ontwerpen, gebouwen, stedebouwkundige plannen 1925-1945
13996: BOCKEN, CHERIE - Van moederland naar vaderland.
16483: BOCKING, WERNER - Die Romer am Niederrhein. Geschichte und Ausgrabungen.
13583: BODAR, ANTOINE - Tot dienen geroepen (gesigneerd exemplaar)
10378: BODDAERT, JORIS - Roterodamum. Architectuur van vroeger in het Rotterdam vaan nu . Aflevering 1 t/m 50 verschenen in De Havenloods/Het Zuiden 15-2-'90 t/m 14-2-'91.
10568: BODDY LYNNE, COLEMAN MAX. (ED.) - From Another Kindom. The Amazing World of Fungi.
15888: BODHISATTVA, ASCAGHOSHA - Sacred books of the east. The Fo-Sho-Hing-Tsan-King. A life of Buddha. Vol. 19
7651: BOEDIJN, DR. K.B/ KUPERUS, J.R, - Botani untuk S.M.A.
18037: BOEIJEN, W.F.J. - Het vergeten vliegveld Keent/Airstrip B82 Grave
2054: BOEKE, ENNO - Hoogte en Diepte, bijbelse symboliek van dualisme en kringloop.
13581: BOELAARS, J. - Mandobo's tussen de Digoel en de Kao. Bijdragen tot een etnografie
6467: BOENDER, JACOBUS - De Prinsenhof
13618: BOENDERS, FRANS - Azie. Fotografie Nand Fiems
12350: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers 19e jaargang 1952
12360: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers 15e jaargang 1948
7898: BOER, JULIUS DE - In memoriam Arthur Rimbaud. Een krans van stanza's.
12351: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers 14e jaargang 1947
10372: BOER, HEDZERD DE (RED.) - Schrijvers over de Waal. Een samenwerking tussen de Op Ruwe Planken en de Lindenberg.
12356: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers 13e jaargang 1946
12358: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers 9e jaargang 1940
12349: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers 17e jaargang 1950
1994: BOER H. DE, HAMMACHER A. - Willem A. van Konijnenburg
9444: BOER, A.J. DE - Op en om de Wieden. De schoonheid van het Overijsels merengebied. Landschap, mensen, flora, fauna. Met 114 foto's van de schrijver en anderen.
9443: BOER, G.L. - Laren door de jaren heen. Verhalen uit de jongste geschiedenis van het Gooische dorp Laren.
12353: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers tevens Officieel orgaan der Nederlandsche Smalfilmliga 6e jaargang 1937
3847: BOER, J. DE - De reis van Gent naar Ostende. Blijspel. Vrij gevolgd naar het fransche Le Voyage a Dieppe
12362: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers 7e jaargang 1938
1846: BOER, P. G. DE - Enkele Delftse Zeventiende eeuwse kerkportretten opnieuw bekeken
6838: BOER, BEP DE (E.A.) - Eemnessers door de eeuwen heen. Een uitgave in het kader van het 650-jarig bestaan van Eemnes. Inclusief Index.
3152: BOER, A.A. DE - Uurwerken. Tijdmeting, antieke kloken, reisklokken, elektrische klokken, horloges.
12355: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers 18e jaargang 1951
5380: BOER, P.J. DEN - Dispersal and dispersal power of carabid beetles. Report of an symposium, held at the Biological Station Wijster, November 3-5, 1969
1037: BOER, A.A. DE - Uurwerken
4245: BOER, FRANCIJNTJE VAN - Dichtproeven van Francijntje de Boer, dienstmaagd te Sneek
14257: BOER, JOOP - Getijdenboek.
15723: BOER, H. DE (E.A.) - Willem A.van Konijnenburg. Met een inleiding van H.E. van Gelder.
12361: BOER, DICK - Het Veerwerk Maandblad voor Smalfilmers 16e jaargang 1949
8757: BOER-RAVESTEIN, YVONNE EN KLAASSEN, HENK (RED) - Gendt tussen stad en dorp
9821: BOER, CEES DE - De Boer. Kronijck vanaf 1555 tot 2005 over een Zaanse familie met een levende Almaarse tak.
11736: BOEREE, TH.A. - Grepen uit de geschiedenis van Bergen op Zoom.
15245: BOERHAVE BEEKMAN, W. - Hout in alle tijden Deel II.Bossen, bomen en toegepast hout in het verleden.
15214: BOERHAVE BEEKMAN, W. - Hout in alle tijden. Deel III. Bossen, bomen en hout van thans. De voornaamste bostypen en houtsoorten der wereld.
10159: BOERSMA, IR. P. - Alblasserdam's heden en verleden in honderd opstellen beschreven.
3137: BOERSMA, F. - In gespannen sfeer. Ervaringen van interim managers door F. Boersma met een voorwoord van E.L. Berg
15011: BOERSMA, FRITS - Dagboek van Nederland .De geschiedenis gezien door ooggetuigen.
8363: BOESTERD, MARIA H. P. DEN - Roman bronze vessels from rivers. Reprinted from Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Jaargang 17, 1967
10495: BOEVE, REINDER - Thuis in Nijmegen. Levensverhalen van Antillianen
6557: BOEYKENS, EDWIG MET MEDEWEWERKING NOELANDERS, MARC - Koi
10350: BOGAARTS, DR. MELCHIOR - Gouden Tonen. Vijftig jaar Kamermuziek in Nijmegen 1950-2000: geschiedenis, programma's, recensies.
6546: BOGAARTS, DR. M.D. - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 De periode van het Kabinet Beel 3 juli 1946-7augustus 1948 Band C
2953: BOGAARTS, M. - Gouden Tonen. Vijftig jaar Kamermuziek in Nijmegen 1950-2000, geschiedenis, programma's, recensies
6545: BOGAARTS, DR. M.D. - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 De periode van het Kabinet Beel 3 juli 1946-7augustus 1948 Band B
17018: BOGAERDT, P.F.C. VAN DEN , P.L. GOORES EN J.H. MEIJER - Kopiëren. II : Vlakdrukmontage (kleurenwerk), positiefkopie, kopieermachines, proefdrukkerij.
2076: BOGAERTS, A. - Roomsche Monarchy. Vertoont in de Levens, Bedryven, Muntbeelden, en Gedenkpenningen der Westersche en Oostersche Keizeren, van Julius Cezar af tot Karel den VI.
6611: BOGDANOVIC, BOGDAN - Vom Gluck in den Stadten Mit 25 Skizzen des Autors Aus dem Serbischen von Barbara Antkowiak
9543: BOGIE, MAURICE (E.A.) - Een plein public: 40 jaar tijd voor de overheid. Ter gelegenheid van het 40jaar overheidsdienst van prof.dr.Nico Nelissen
14556: BOHLANDER, CARLO( U.A.) - Reclams Jazzfuhrer. Mit 64 Abbildungen im Text und zahlreichen Notenbeispielen
13028: BOHLANDER, CARLO - Die Anatomie des swing.
12531: BOIS, CORA DU - General Series in Anthropology. Number 7. The father cult of the Middle Columbia.
2414: BOISSIER,PIERE E. - Flora Orientalis sive enumeratio plantarum in Oriente a Graecia et Aegypto ad Indiae fines hucusque observatarum. Deel IV. corolliflorae et monochlamydeae.
8014: BOITEN, HARRY (E.A.) - Passanten. Tekeningen van Tiny van Asselt.
2300: BOJESEN, DR. E.F. - Handboek der Grieksche Antiquiteiten.
7105: BOKKEN, PETER (SAMENSTELLER) - Van Benedicta tot Cunegonda. Een artistieke benadering van het fenomeen Thorn.
6881: BOL, HANS EN VROOMKONING, VICTOR - Het formaat van Waterland.
16290: BOL, MARTEN - Charles Dankmeijer, een gedreven schilder.
2479: BOLANOS, ROGER - Serpientes Venenos Y Ofidismo En Centroamerica
9945: BOLD, HAROLD C. (E.O) - Morphology of Plants and Fungi.
18142: BOLDRIK, MARGOT VAN - Waalheuvel. 4 october 1944-30juni 1945.
15264: BOLING, MARK E. - The Jazz Theory Workbook. Basix Harmonic Skills and Theory .
1657: BOLK, LOUIS E.A. - Handbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere Sechster Band
17743: BOLKESTEIN, H. (E.A.) - Horatius. Opstellen ontleend aan de conferentie op Oudpoelgeest 1963
6696: BOLL, A.P.M. - Screening for Abdominal Aortic Aneurysm in The Netherlands. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Medische Wetenschappen.
6495: BOLLEME, GENEVIEVE - Le peuple par ecrit Preface de Jacques Le Goff
15094: BOLLEN, HEN, - Corridor naar de Rijn. Operatie Market Garden september 1944.
12915: BOLLY, PATRICE - Amay en cartes postales anciennes tome 2.
4414: BOLSIUS, GEBR. - Modellen van met de hand geschilderde liturgische paaschkaars-versieringen
9686: BOLTANSKI, CHRISTIAN - Lecon des Tenebres.
8315: BOM. DR. TH. VAN DER - Philosophie van het leven, wijsgeerige Biologie
14960: BOMHOF, HERMEN (E.A.) - Regiotaal. Mozaiek van Gelderse dialecten. (Nieuw exemplaar)
5091: VAN DEN BON, DR. PAUL - Zuring Beschreven Rumex Nostra.Mededelingenblad en verzamelde opstellen. Driemaandelijks Tijdschrift 8ste Jaargang- Nr. 33- Studienummer December 1990
7473: BONAE, JOANNIS - Joannis Bonae Eminentissimi S.R.E. Titulo S. Bernardi ad Thermas Carnidalis Presbyteri Opera Quotquot hactenus separatim edita suere omnia, Nunc primum in unum Corpus collecta,
11915: BONAPARTE LOUIS ( EX-ROI DE HOLLANDE ) - Documens Historiques et Reflexions sur le Gouvernement de La Hollande par Louis Bonaparte ex-Roi de Hollande.Tome Second
11920: BONAPARTE LOUIS ( EX-ROI DE HOLLANDE ) - Documens Historiques et Reflexions sur le Gouvernement de La Hollande par Louis Bonaparte ex-Roi de Hollande.Tome Premier.
11863: BONDAM, ARIANUS CORNELIS - De Ortensche Verwikkelingen. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
8266: BONDAREV, JOERI. - De kanonnen van Kapitein Nowikov
5938: BONGAERTS, M.C.E. - De scheiding van Maas en Waal onder verlegging van de uitmonding der Maas naar den Amer.
16299: BONGER, PROF.MR. W.A. - Problemen der demokratie. Een sociologische en psychologische studie.
12239: BONGERS, MICHEL / BREMER, RENE - De laffe moord in Haalderen. Met opdracht gesigneerd door Michel Bongers
10326: BONGERS, MICHEL/CORNELISSEN, MICHEL E.A. - Alles kwam goed - van degradatiekandidaat tot Europees voetbal; N.E.C. - kalenderjaar 2008
4189: BONHOFFER, D & VON WEDEMEYER - Brautbriefe Zelle 92 .1943-1945 Herausgegeben von Ruth-Alice von Bismarck und Ulrich Kabitz. Mit einem Nachwort von Eberhard Bethge.
10732: BONN, S. - Immortellen.
7245: BONNECARRERE, PAUL. - Twaalf Legioen Soldaten. in 13 afleveringen van 26 minuten
16105: BONNET, ANNE-MARIE (INTRODUCTION) - Auguste Rodin. Erotic Watercolors
2894: BONT, F EN ROEKEL, A. VAN - 75 Jaar Groenestraatskerk. Geschiedenis van parochie enn kerkgebouw.
10194: BONT, CHR. DE - Het cultuurhistorisch landschapsonderzoek van het streekplangebied Midden- en Oost-Brabant Rapport 17, aflevering III Een historisch-geografische verkenning
9742: BONTE, H.W.F. - Kramers's Algemeene Kunstwoordentolk (Verklarend Woordenboek).
8859: BOOGAARD-HENDRIKS, MEVROUW R. VAN DEN - De Beeckerstaay Herinneringen uit de jaren 1935-1935, op verzoek van mijn Moeder Allegonda A. Hendriks-Reynen opgeschreven
8908: BOOM, MATTIE - 150 jaar Fotografie. , Een keuze uit de collectie van de Rijksdienst Beeldende Kunst.
9340: BOOMGAARD, J.E.A. - Portret van de Oude Rijn en de Holandsche IJssel.
8003: BOON, WILLEM (ILLUSTRATOR) - Wat zegt de koe? Boe oe oe! (Als nieuw!)
14954: BOON, HANS - Ugchelen. Een overzicht in woord en beeld van de Ugchelse gemeenschap waarbij vijfenzeventig jaar Buurtvereniging Ugchelens Belang centraal staat
12662: BOON, BART EN RICHARD BRAAM - Hart wijzer. Cardiologisch zapboek. Risicofactoren, symptomen, onderzoeken, beeldvormende technieken, behandelingen, ziektebeelden, cardiologie
12936: BOON, ROEL - Uijt hoven, dorpen en steden, Apeldoorn van vakantiedorp naar landelijke stad, 1940-1980
9366: BOONSTRA, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920.
16371: BOORSMA, P. - Oud-Zaansch molenleven. Schetsen uit het leven dergenen wier besstaan eertijds samenhing met dat der Zaansche windmolens
4689: BOOST, CHARLES (ED.) - Dutch Film 66/68
9456: BOOT, WILLEM J.J. - Ad securitatem donatus. Tot zekerheid gegeven. 1852-2002 150 jaar . Anderhalve eeuw onderlinge waarborg 1852-2002
12508: BOOT, IR. C. - Electrische uitrusting van het vliegtuig. Deel 1: stroomverzorging.
2233: BOOTSMAN, KEES - Edam, 600 jaar stad Weet u nog... Gedenkboek juli 1982
16734: BOR, JAN (RED.) - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
7128: BORDEWIJK, MR. DR. H.W.C. - Leerboek der Landhuishoudkunde. Deel I en Deel II
16886: BORGER, GUUS J. - Binnewaeters gewelt. 450 jaar boezembeheer in Hollands Noorderkwartier
9092: BORGMAN, ERIK (E.A.) - Opnieuw Katholiek.
6001: BORGNIS, M.J.-A. - Traité complet de Mecanique appliquée aux arts. Contenant l'Exposition methodique des theories et des experiences les plus utiles pour diriger le choix, l'invention, la construction et l'emploi de toutes les espèces de machines. Tome 1-10.
12774: BORIN, FRANCOISE (ED.) - Le Tibet D'Alexandra David-Neel
11198: BORM, DRS. T.J.M.(RED.) - Biografisch Woordenboek van Tiel. Deel 2. Samengesteld door de Historische Werkgroep Tiel.
15058: BORN,PETER VAN DEN (E.A.) - Zwartebroek
7112: BORNER, ALBRECHT/ MELIS, ROGER - Seltenes Handwerk
6258: BORREBACH, HANS - Zo bouwen wij aan ons geluk. Candlelightrimanserie
6257: BORREBACH, HANS - Journaliste verliefd. Candlelightromanserie.
12712: BORSBOOM, PROF. DR. A. - Tegenvoeters vormen van leren en filosoferen in Aboriginal Australie
6777: BORSBOOM, A., KOMMERS, J. REMIE, C - Liber Amicorum A.A. Trouwhorst. Antorpologische essays.
12428: BORST, G.J. DE - Carotid Artery Revascularization. Surgical and endovascular developments.
11321: BOS, W.J.F. - Uden en zijn college. 1886-1936
12717: BOS, PIEN - Once a mother. Relinquishment and adoption from the perspective of unmarried mothers in South India.
9903: BOS, ING. B.W. - Basisbegrippen microprocessoren.
4532: BOS, A.H. - Oordeelsvorming in Groepen. Willens, Wetens, en Wikken, Wegen. Polariteit en ritme als sleutel tot ontwikkeling van sociale organismen.
10211: BOS, MARK J.W. - Making sense of ecogenomics. On information-seeking behaviors, attitude develpmont and interactivity among adolescents.
12236: BOS, K.P VAN DEN / VERHOEVEN, L. - Leven met dyslexie.
4290: BOS, STEF - Gebroken zinnen Met beelden van Marriana Booyens
5287: BOS, H, DR. - De bloemgewassen. Derde deel.
16389: BOS, FRANK EN MARCEL WASSCHER - Veldgids Libellen (NIEUW EXEMPLAAR)
13656: BOSBOOM-TOUSSANT, A.L.G. - De Prinses Orsini. (3 delen in 1 band)
2059: BOSC, ERNEST - Dictionnaire de l'Art, de la curiosite et du bibelot
5748: BOSCH, MR. H.G.(SAMENSTELLER) - Heerde, historisch gezien.
18143: BOSCH, LODEWIJK - Nederlandsche Prentkunst sedert 1900. Etsen en gravures.
10607: BOSCH, ANTOINE - Korenmarkt van handelscentrum tot uitgaanscentrum.
8435: BOSCH, BAS (RED) - Schnauzers in Nederland. Ter gelegenheid van 75 jaar Nederlandse Schnauzer Club.
12460: BOSCH, JAN TEN - Endovascular repair of acute and paraanastomotic abdominal aneurysms. Clinical results and detection of complications
4107: BOSCH, A. & WESSELS, L. - Veranderde grenzen. Nationalisme in Europa. 1919-1989
6563: BOSCHMA, PROF. DR. H. - TEMMINCKIA a journal of systematic zoology Volume X With 7 plates and 42 figures
3043: BOSCHMA, KEES - Reizen in Napoleons tijd. Een avontuurlijke en soms hachelijke onderneming.
12852: BOSCHMANS, JAN - Eva onder de leeuwen.
2164: BOSE, J.H. - Had de mensch met een vrou niet connen leven...'. Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw
9604: BOSKER, A. - Literary Criticism in the age of Johnson
12432: BOSMA, JAN - Quality control in vascular surgery.
6397: BOSMA, K. - Ons Nederland in kaart en beeld Aardrijkskunde in kaarten, lessen en taken Deel 5
17087: BOSMAN, DR. H.W.J. - Genealogie van de familie Bosman (Sudlohn-Rotterdam)
8095: BOSMAN, WILBERT - Amfibieen en overstromingsdynamiek.
3119: BOSMAN, A.F.W. - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht Bouwgeschiedenis en historische betekenis van de oostpartij
16790: BOSMAN, HANS H. - The History of the Nederlandsche cocainefabriek and its successors as Manufacturers of Narcotic Drugs, analysed from an International Perspective. Part I-VI
9404: BOSSCHA, DR. J. - Leerboek der natuurkunde en van hare voornaamste toepassingen. Vierde boek: Physische Optica.
12263: BOSSCHA, HERM. - Bibliotheca Classica sive Lexicon Manuale qou Nomina Propria Pleraque apud Scriptores Graecos & Romanos
2293: BOSSCHA, MR. HERMAN - Geschiedenis der Nederlandsche staats-omwenteling in achttienhondert dertien (1813)
5724: BOSSENBROEK, PHLIP - HET LAND VAN PEEL EN MAAS. Natuurgebieden in Zuidoost-Nederland
11336: BOSSNET, JACOBUS BENIGNUS EN ANDEREN ZIE BESCHRIJVING - Leerrede over Rom. VI : 2 gehouden bij gelegenheid van het jubeljaar en andere titels zie omschrijving
6871: BOSSUET - Dicours sur l'histoire universelle. Tome premier et tome second.
9923: BOSSUET - Discours sur L'Histoire Universelle
1518: BOSTERS, CASSANDRA - Ontworpen voor de Jaarbeurs. 75 jaar Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs
1090: BOSTERS, CASSANDRA - Werk van Pam G. Rueter (NIEUW IN FOLIE!)
13608: BOSWORTH, C.E. - History of Civilizations of Central Asia Volume IV The age of achievement : A.D. 750 to the end of the fifteenth century. Part Two: The Archievements.
18029: BOT, MARRIE - Een Laatste Groet. Uitvaart- en rouwrituelen in multicultureel Nederland.
16230: BOTERMANS, JACK EN WIM VAN GRINSVEN - Die goeie oude diensttijd. Hoe ze van vader een man maakten.
3636: BOTKE, DR. J. - De Hondsrug. Uitgaven der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging. No. 2
13662: BOTS, A.C.A.M. - De vervolmaking van de maatschappij volgens de klassieke economen.
2900: BOTS, HANS & KERKHOFF, TOON - De Nijmeegse Pallas. De geschiedenis van de kwartierlijke academie en medische faculteit, 1655-1679.
13936: BOTTEMA, J.W.T. - Market Formation and Agriculture in Indonesia from the Mid 19th Century to 1990.
3141: BOUCABEILLE, L'-COLONEL BREVETE - La Guerre Turco-Balkanique 1912 Thrace-Macedoine-Albanie-Epire (avec 11 cartes en couleurs hors texte et 10 croquis dans le texte) 2e Edition
16643: BOUCHER, STEPAHNIE - Vienne. Bronzes Antiques. Inventaire des collections publiques francaises 17.
16222: DU BOUCHET, ANDRE - Alberto Giacometti : Dessin
17574: BOUCHOT, HENRI - Les Dames Galantes. Tome premier
12633: BOUCHOT, HENRI - Brantome: Les dames Galantes. Tome Second
16344: BOUDOT, JEAN PIERRE - Atlas of the European dragonflies and damseflies. (NIEUW EXEMPLAAR)
6697: BOUKEMA, HARM - Russell's Second Paradox. A Dialectical Analysis of 'On Denoting'. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Filosofie.
13236: BOULTON. DAVID / BARBER, CHRIS (FOREWORD) - Jazz in Britain
16702: BOUMAN, FERRRY (RED. E.A.) - Kruidenier aan de Amstel. De Amsterdamse Hortus volgens Johannes Snippendaal (1646)
8472: BOUMAN, OLE )RED' - Op het breukvlak van twee millennia. Gedachten over architectuur
6560: BOUMAN, KITTY - Hildegaard von Bingen de Dans van het Levende Licht
3113: BOUMAN, JOHS - Nederlandsche Handelscorrespondentie
7499: BOUMAN, DR. P.J. - Geschiedenis van den Zeeuwschen Landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij 1843-1943.
16332: BOUQUIAUX, LUC - Dictionnaire sango-francais (Centrafrique). Lexique francais-sango
13892: BOURDIEU, PIERRE - Homo Academicvs
15497: BOURDIN, SAMUEL (A.O.) - Exhibit A: Guy Bourdin. 208 Seiten, 81 Farb- und 19 Duotone Tafeln
17668: BOURGEOIS, BERNARD - l'Idealisme de Fichte
8654: BOURGEOIS, CHARLES. - La Suisse Romande. Balades Lemaniques.
17649: BOURGEOIS, BERNARD - Le droit naturel de Hegel (1802-1803). Commentaire. Contribution à l'étude de la genèse de la spéculation hégélienne à Iéna.
7529: BOURGUIGNON, M. - Conference des cinq codes Entre eux et avec les Lois et Reglemens sur l'organisation et l'administration de la justice, les Tarifs des frais et depens en matiere civile et criminelle
15439: BOURSEILLER, PHILIPPE - Sahara. De wereld van de woestijn.
10044: BOUSFIELD, GUY - In Search of Alice. Being the Adventures of William in Underland
11086: BOUTENS, P.C. - Sonnetten
14334: BOUW, P.M. OP DEN (E.A.) - Kwartieren van Her en Der II
18186: BOUWER, KLAAS - 'Een verrukkelijk gezigt'. Buitenplaatsen en boerderijen in de Meerwijk bij Nijmegen.
10371: BOUWER, KLAAS. - Een notabel domein. De geschiedenis van het Nederrijkswald.
14339: BOUWER, ALBA - Stories van Rivierplaas.
9442: BOUWHUIS, J. - Watermolens tussen Vecht en Oude IJssel
7068: BOUWMAN, IR. L.H. - Ruilverkaveling. Praktijkuitgave.
16448: BOUWMAN, J EN J MOLENAAR - In de keten der geslachten. Meerkerk (1560-1994) Bongers (1650-1994)
4672: BOUWMAN-VAN TERHOLEN, S.M. EN GROOTHOFF, A.C. - De rode grabbelton. Een verzameling knutselwerkjes en spelletjes. 1e druk
4673: BOUWMAN-VAN TERHOLEN, S.M. EN GROOTHOFF, A.C. - De gele grabbelton. Een verzameling knutselwerkjes en spelletjes. 1e druk
11487: BOVENDEAARD, KAREL - Henno. In de knop ge-bro-ken.
6463: BOVES, L. - The phonetic basis of perceptual ratings of running speech
9773: BOWES, BRYAN G. - A Colour Atlas of Plant Structure.
14654: BOWNESS, ALAN (ED) - Henry Moore. Volume 6 Complete Sculpture 1981-86.
14756: BOWNESS, ALAN - Henry Moore. Complete Sculpture Volume 4 Sculpture1964-73.
14596: BOWNESS, ALAN - Oskar Kokoschka 1886-1980.
7672: BOYMANS, MR. F.J.O. - Beschrijving der schilderijen in het Museum te Rotterdam.
18081: TER BRAAK, MENNO; PERRON, E. DU; ROELANTS, MAURICE, E.A. (EDS.) - Forum. Maandschrift voor Letteren en Kunst. 1e jaargang, 1932.
18082: TER BRAAK, MENNO; PERRON, E. DU; ROELANTS, MAURICE, E.A. (EDS.) - Forum. Maandschrift voor Letteren en Kunst. 2e jaargang, 1933.
12956: BRAAT , W.C. - Artefact - 150 jaar Rijksmuseum van Oudheden 1818-1968. Een keuze uit de verzamelingen.
9801: BRABANDER, J.P. - Verkopen in de woninginrichting
9011: BRABERS, JAN - Hippocrates op Heyendael. Onstaan en ontplooiing van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen 1951-2001.
1521: BRACKETT, OLIVER - English Furniture Illustrated
12941: BRACKMAN LEVI AND SAM JAFFE - Jewish Wisdom for Business Success: Lessons from the Torah and Other Ancient Texts
13381: BRADFORD, PERY. - Born with the blues. Perry Bradford's own story.The true story of the pioneering blues singers and musicians in the early days of Jazz.
3414: BRADLEY, HELEN - Quand nos grand meres recreaient le monde
3415: BRADLEY, HELEN - QUAND NOS GRAND-MERES ETAIENT PETITES images d'une enfance edouardienne
3160: BRAININ, GREGOIRE - Afin que...l'amour ne meure. Poemes.
17701: BRAINTLING, PETRA - Hegels Subjektivitätsbegriff. Eine Analyse mit Berucksichtigung intersubjektiver Aspecte.
17921: BRAKEL, TWAN VAN BAKEL - Kraepelin over zichzelf. Een becommertarieerde uitgave van ,,Persöntliches.
15614: BRAKERNHOFF, M. E.A. - Kookboek sociale innovatie. Visies en verhalen.
3586: BRAKMAN, P.J. - Kevers en hoe deze te determineren.
17644: BRALOW, SHIRLEY A. - The Imagery of Euripides. A study in the dramatic use of pictorial language
7842: BRAND, MAX - Sloome Joe.
7078: BRAND, MR. JOHAN ARNOLD - De Voortreffelijkheid van den Mensch. Antwoord op de Prijsstoffe: een Nadrukkelijk Betoog van de Voortreffelijkheid van den Mensch Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
3429: BRAND, J.W. - De automobiel en haar behandeling.
10306: BRANDARIS - De voornaamste hoenderrassen.
8214: BRANDE, J. VAN DEN - Algemeene Insectenleer.
7294: BRANDELER, MR. P. VAN DEN - Inventaris van het archief der gemeente Dordrecht. 3 delen Suppletoire inventaris in 1 band.
4027: BRANDENBERGER, HEINRICH. - Fertigungsgerechtes Konstruieren Mit einer Einfuhrung in die personliche Arbeitstechnik des Konstrukteurs
13852: BRANDEWIE, ERNEST - Contrast and Context in New Guinea Culture: The Case of the Mbowamb of the Central Highlands
5286: BRANDS, A.F.A. - Enige Zootechnische aspecten van retentio secundinarum bij runderen. Incl. bijbehorende tabellen.
15859: BRANDSTATTER, CHRISTIAN. HERSTELLER - Andre Heller .Bilderleben. Offentliches
12721: BRANDT, ERIK - On War and Anthropology. A History of Debates concerning the New Guinea Highlands and the Balkans.
13711: BRANDT, ANTHONY (EDITOR) ROOSEVELT, THEODORE - The adventures of Theodore Roosevelt
16819: BRANDT, PAUL - Schaffende Arbeit und Bildende Kunst, vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
6230: BRANS, A.B.M. - `'s-Hertogenbosch Herdenking 750-jarig Bestaan Juli 1935 Officieel Programmaboek
17638: BRATTINGA, MAARTJE (A.O.) - A pressure cooker. With hot glass instead of boiling water. This is Cities of Glass
3064: BRAUCH, M EN BANGERT, A. - Speelgoed. Blikken speelgoed uit het begin van deze eeuw.
7566: BRAUDEL, FERNAND. - El Mediterraneo y el Mundo Mediterraneo en la Epoca de Felipe II. Tomo Segundo.
17007: BRAULEIN, MANFRED - Ludwigskanal und Eisenbahn. Wege und Irrwege zwischen Main und Donau.
13644: BRAUN, LILY - Herinneringen van eene socialiste. Roman
12313: BRAUN, HELMUT J. - Die Organisation des Stammes von Baumen und Strauchern Mit 137 Abbildungen.
15080: BRAUN, VOLKMAR - Geschichtliches Wesel. Band 3. Stadtansichten auf Gemalden, Stichen und Zeichnungen.
9627: BRAYBROOKE, PATRICK - Gilbert Keith Chesterton. With an introduction by Arthur F. Thorn
10906: BRAZIL, ANGELA - De Nieuwe van Zonnehoek
17517: BRAZIL, MARK A. - The Birds of Japan
14443: BRECKENRIDGE, GERARD - De radio jongens aan de Mexicaansche grens.
5202: BRECKWOLDT, NEUMANN, BRAUER - Exempla endocrinologica. Pictorial atlas of the physiology and morphology of the endocrine system. Volume 1
5189: BRECKWOLDT, BEIER, NEUMANN EN BRAUER - Exempla endocrinologica. Pictorial atlas of pathophysiological aspects of the endocrine system.Volume 3
5190: BRECKWOLDT, BEIER, NEUMANN AND BRAUER - Exempla endocrinologica. Pictorial atlas of the climacteric and the pathogenesis of osteoporosis. Volume 3. An edition for doctors from Schering.
8102: BREDERO, G.A. - Werken van G.A. Bredero. Met inleiding en Aanteekeningen van Dr. J.A.N. Knuttel. Liederen, Gedichten en Proza.
17856: BREDERO, H. ADRIAAN - De ontkerstening der Middeleeuwen. Een terugblik op de geschiedenis van twaalf eeuwen christendom.
9312: BREDOW, G.G. - Kort begrip der Algemeene Geschiedenis of Verhaal der Merkwaardigste Gebeurtenissen uit Dezelve. Tweede en Laatste Deel. (los deel)
12468: BREEK, J.C. - Quality of life and health status in patients with intermittent claudication.
15524: BREKELMANS, F.A. - De Belgische enclaves in Nederland. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van Baarle Hertog en Baarle Nassau.
9449: BREMER, J.T. - Wiringherlant. Deel 1. Hoofstukken uit de geschiedenis van het land en volk van Wieringen + deel 2. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het land en het volk van Wieringen sedert de 19e eeuw tot de afsluiting van de Zuiderzee
16317: BREMER, G.C. EA - De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Gelderland. Onderdeel van het eerste stuk: De monumenten in de Bommeler- en de Tielerwaard. Tweede aflevering: B. De Tielerwaard
16240: BREMER, J.T. - Wiringherlant. Deel 1: Hoofdstukken uit de geschiedenis van het land en volk van Wieringen. Deel 2: Hoofdstukken uit de geschiedenis van het land en het volk van Wieringen sedert de 19e eeuw tot de afsluiting van de Zuiderzee
11083: BREMS, BODIL (E.O) - Koge Kunst
11551: BRESLAU, P.J. - Ultrasonic Duplex Scanning in the evaluation of Carotid Artery Disease.
16551: BRESSERS, CHARLES - Mistletoe.Met een voorwoord door H.K.H. Prinses Juliana.
9944: BRETELER, F.J. - Herbarium Vadense 1896-1996. Department of Plant Taxonomy Wageningen Agricultural University The Netherlands.
12526: BRETHERTON, LUKE - Hospitality as Holiness. Christian Witness Amid Moral Diversity.
9375: BREUEKELEN, J. A. VAN ET AL - Van Zwet naar Sikkel. 24 Jaar Fivelcollege
7099: BREUGEL, KOOS - Faire Face. Uitgegeven ter gelegenheid van de foto tentoonstelling 7 september- 31 oktober 2010 te Parijs
8693: BREUKER, HANS - Quatre Gousses d'Ail.
16730: BREUKER, PIETER (EINDRED.) - Kaatsen : lange traditie, levende sport .
17677: BRIDGE, JOHN - Rivers and Floodplains. Forms, Processes, and Sedimentary Record
10108: BRIDGES, E.M. - World Soils
10257: BRIEDE, J.P. (E.A.) - Historie en Natuur van Maarn-Maarsbergen. Incl. Losse bijlage(kaart)
12515: BRIGOU, GUIDO - Passionele stilte
7841: BRILLEMAN, EVELINE - Rondom het Westerdok. De geschiedenis van De Gouden Reael.
6541: BRILLI, ATTILIO ( A CURA) - La malinconia nel Medio Evo e nel Rinascimento
7219: VAN DEN BRINK, GABRIEL - Hoge eisen, ware liefde. De opkomst van een nieuw gezinsideaal in Nederland
10119: BRINK, DR. JAN TEN - Parijs tijdens de Roode Terreur. Eerste en Tweede deel in een band.
17608: BRINK, DR. JAN TEN - Van Den Haag naar Parijs. Reisgeheugenissen.
10768: BRINK, G. VAN DEN - Agressieve jongeren. Over jeugd, agressie en beschaving in Nederland
5134: BRINK, J. TEN - Gerbrand Adriaensen Brederoo. Historiesch-aesthetische studie van het Nederlandsche Blijspel der zeventiende eeuw.
2962: BRINKHOFF,J.M.G.M - Kent u ze nog... de Nimwegenaren. 2e druk.
2929: BRINKHOFF DR. JAN - Het testament van Stijn Buys. De jongste eeuw der Beide Weeshuizen.
2950: BRINKHOFF, DR. J. - Een eeuw De Gelderlander-Pers 1848-1948
10702: BRINKHOFF, DR. J.M.G.M - Een eeuw De Gelderlander-Pers. 1848-1948
2936: BRINKHOFF, DR. JAN - Rondom de Stevenstoren. Zwerftochten door de geschiedenis van Nijmegen
2947: BRINKHOFF, DR. J. - Nijmegen vroeger en nu.
11569: BRINKHOFF DR. JAN - Nijmegen in vertellingen.
12851: BRINKHUIS, MARTINE (RED.) - Koppeltekens. Vier kunstenaarsparen, vier dialogen
8021: BRINKKEMPER, O (E.A) - Vakken in vlakken. Archeologische kennis in lagen.
10800: BRINKLEY, DOUGLAS, (INTRODUCTION) - The Clinton Years. The Photographs of Robert McNeely.
9290: BRINKMAN, JAN ALBERT - The analysis of fault diagnosis tasks. Do verbal reports speak for themselves.
1607: BRO, L. - La trinite et son quartier 1850-1950
13561: BROADBENT, DONALD (EDITOR) - The Simulation of Human Intelligence.
16393: BROCHARD, CHRISTOPHE EN EWOUD VAN DER PLOEG - Fotogids larven van libellen. Meer dan 80 soorten, ruim 600 detailfoto's (NIEUW EXEMPLAAR)
13084: BROCKEN, PEPIJN - The diagnosis of suspected lung cancer: impact of practice organization on timeliness and distress.
10984: BROCKHAUS, CLAUS (RED.) - VPRO Nummer 42. 21 okt t/m okt 1978.
5299: BRODNER, ERIKA/KROEKER, IMMANUEL - Schulbauten (Volksschulen, Gewerbeschulen, Oberschulen, Universitaten)
15992: BRODSKAJA, NATALJA - Vom Impressionismus bis zum Kubismus.
14532: BROECKBUYSEN, JAN WILLEM (E.A.) - Verzamelen! Zestig Jaar Vrije Jeugdkerk Kampen
4623: BROECKHOVE, MAURITS - Zeven eeuwen stukwerkers
4463: BROEDER, J. DEN - Het ontstaan en de ontwikkeling van Rotterdam
7877: BROEK, PROF. DR. A.J.P. - Leerboek der Algemeene Ontleedkunde voor Tandartsen.
14548: BROEKE, W. VAN DEN, BOUWENS, A.M.C.M. - Op streek geraakt. Het rivierengebied en de Kamer van Koophandel voor Zuid-West Gelderland (1842-1992). De economische en sociale geschiedenis van een regio.
3869: BROEKHUIZEN, JOHANNA VAN - Ewig Gister, Suid-Afrikaanse Skets
17666: BROEKMAN, JAN M. - Phänomenologie und Egologie. Faktisches und Transzendentales Ego bei Edmund Husserl .Phaenomenologica 12
16896: BROEKMAN-HEIMERINK, H.S.M. - Familie Kropman. Uedem-Nijmegen 1625-1977. Met afstammingstabel.
5478: BROEKSMA, F.A. (E.A.) - De Veldnamen Van Koudekerke (W) incl. map met kaarten.
9093: BROERE, AD. - Geld komt uit het niets. De financiele goocheltrucs ontmaskerd.
8446: BROERSMA, ROUKE - Scheupers van de toal Bloemlezing van de Dreentse Schrieverij 1837-2003 Met opdracht en gesigneerd door auteur
7258: BROERSMA, MARCEL - Tegen de trend. Regionale journalistiek in een veranderende samenleving.
4130: BROHIER, R.L. - Food and People.
5037: BROLSMA, R. - Ypeus
10023: BROMBACHER, A.A. DRS. EN HOOGENDOORN, W. DRS. - Aardkundigen Waarden in de Provincie Utrecht
9937: BRON JR, M. - 50 jaar noeste arbeid ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Gebr. M. en W. Bron B.V.
1430: BRONGERS, DR. J. A., ELIAS, DRS. B. G. J., KEMPERDINK, DRS. R. M. - Amersfoortse opstellen
8364: BRONGERS, J.A. - Protohistoric worked human skull bone in the Netherlands. Reprinted from Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 17,1967
8365: BRONGERS, J.A. - Evidence of Trespanning Practice in the Netherlands during Pre- and Protohistoric Times. Ultra-violet Fluorescence Photography of a Soil Silhouette of an Interred Corpse
8958: BRONGERS, J.A. (RED.) - Golf. Officieel orgaan van het Nederlandsch Golfcomite. 18e Jaargang No.1 15 januari 1954 tm No. 12 15 december 1954.
9031: BRONS, S. - Methodiek van het Klavierspel.
2204: BRONSHOFF, BOB, SOMMER, RENE EN LIESHOUT, NICO VAN - Mijn beste vriend
16501: BROOKD, CHARLES (ED.) - Best Editorial Cartoons of the Year: 1985 Edition
16506: BROOKD, CHARLES (ED.) - Best Editorial Cartoons of the Year: 1984 Edition
16505: BROOKD, CHARLES (ED.) - Best Editorial Cartoons of the Year: 1987 Edition
4682: BROOKER, JOHN - Movie Memories
16540: BROOKS, CHARLES (ED) - Best Editorial Cartoons of the Year. 1980 edition.
16502: BROOKS, CHARLES (ED) - Best Editorial Cartoons of the Year: 1982 Edition (10th Anniversary Edition)
16504: BROOKS, CHARLES (ED) - Best Editorial Cartoons of the Year: 1986 Edition
17999: BROOKS, BEN - Verhalven over jongens die anders durven te zijn. Hoe je bijzondere dingen bereikt door jezelf te zijn.
16507: BROOKS, CHARLES (ED) - Best Editorial Cartoons of the Year: 1974 Edition
13619: BROOME, RICHARD - Aborigials Australians. Black Responses to White Dominance 1788-2001.
13700: BROOS, KEES - Grafische vormgeving in Nederland. Een eeuw.
18141: BROOS, W. - Op de hoogte van de Waalheuvel
4142: BROUNS, MARGO. - De homo economicus als winkeldochter. Theorieen over arbeid, macht en sekse.
5709: BROUNS, JOOP/ HEIJS FRANCIEN - Structural and functional aspects of seagrass communities and associated algae from the tropical West-Pacific.
9459: BROUWER, D.(BEWERKING) - Gids voor Enkhuizen. Nieuw geillustreerd
9491: BROUWER, EMIEL - Restoration of Atlantic softwater lakes and perspectives for characteristic macrophytes.
16278: BROUWER, JAN (DR.) - Een eeuw Elst, 1883-1983. De dorpskern in historisch perspectief
2958: BROUWER, DR. J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr. J.J.L. van der Brugghen.
14702: BROUWER, JAN JAAP (E.A.) - Koplopers in de zorg. 50 formules voor succes.
12064: BROUWER, TS. - Dr. J.A. Stapf's opvoedingsleer in den geest der Katholieke Kerk.

Next 1000 books from Antiquariaat van Hoorn[an error occurred while processing this directive]

9/14