Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
44321: - [Manuscript, early 19th century, Groningen] Papieren betr. Michiel Derks van Lessen te Groningen, begin 19e eeuw, manuscripten, ca. 40 pag.
13089: - [Manuscript 1796, Division of Property, Scheidius, Cuyk van Mierop] Verklaring van J.F. Scheidius, W. Pfeiffers Scheidius en M.J. Scheidius betreffende het magescheid (Boedelscheiding) tussen de erfgenamen van Maria Jacoba Cuyk van Mierop, wed. ds. Peiffers. Utrecht 1796; folio, manuscript, 1 p.
4357: [Huyser, J.J.] - Het geslacht Onnen. ['s-Gravenhage 1940], 22 p., geïll., niet in de handel.
43585: Das, G - Foppe van Aitzema. Bijdrage tot de kennis van de diplomatieke betrekkingen der Nederlanden tot Denemarken, de Hanzesteden [.....] tijdens den dertig-jarigen oorlog, Utrecht 1920, 221 pag. [dissertatie].
43067: '- - Zaanlandsch Jaarboekje, jrg. 1 t/m 13 (1841-1853). Zaandijk, Heynis, 1840-1852.
45900: - [Printed publication, public school, ca 1920] Oproep 'Naar de openbare school', door de Centrale Oudercommissie te Delft, ca. 1920. Folio, 1 p., printed and plasticized.
45902: - [Music sheets ca 1925] Partituur 'Hier heb je de Oranje-garde'. Woorden Leo Lens, muziek Mar. Egberts. Delft, ca. 1925, printed, 2 pp.
45904: - [Printed publication, Delft, Gas, raw material, 1933] Gas, Bedrijfscourant van Gemeente bedrijven Delft afd. Gasfabriek, nrs. 1 en 2, sept-nov 1933. Printed, 8 pp.
45235: - [Manuscript, autograph] Fragment van brief met handtekening E.M. Ribbius, manuscript, 19e eeuws.
45245: - [Manuscript, Opzoomer, 1858] Verklaring van Opzoomer dat J.V. Hendriks zijn lessen metaphysica heeft gevolgd, Utrecht 1858, manuscript, 1 p.
45247: - [Manuscript 1854] Briefje van Johanna Aarssen aan de heer Benier, d.d. Leiden 1854, manuscript, 1 pag.
45249: - [Autograph, female singer 19th century] Handtekening, autograph of Eugenie Geismar, manuscript, 1 p, 19th century.
10254: - [Occasional poem 1807] Op het onverwacht overlijden van mijne waardige vriendin Johanna Straatman, huisvrouw van Dirk Noteman, op den 28 maart 1807, voorgelezen op ons vriendenkransje 22 april 1807, s l. 8º, [4] pp.
44215: - DELFT; VAN ES; DE JONG--- Bewijs van onvermogen voor Johanna van Es, huisvrouw van Johannes de Jong, d.d. Delft, 12-10-1847. Manuscript, 1 pag.
44217: - DELFT; STORM--- Bewijs van onvermogen voor Jacobus Storm, d.d. Delft, 30-4-1841. Manuscript, 1 pag.
44285: - FRIESLAND; SESSIE STADHOUDER IN RAAD VAN STATE--- Extract uit de resolutien van Staten van Holland, d.d. 24-4-1732, betr. verzoek van Friesland dat de stadhouder sessie moge nemen in de Raad van State, met afwijzend antwoord. Gedrukt, 4 pag.
44291: - LAURILLARD--- Gedicht 'Schijn en zijn', ondertekend dr. E. Laurillard. Manuscript, 8°, 2 pag.
44295: - MILITARIA; DEVENTER--- Extract uit resolutieboek Deventer, d.d. 20-11-1742, betr. de promotie van militaire generaals en officieren. Manuscript, folio, 6 pag.
44313: - BELGIE; GRENS BIJ POLDER DEN DOEL--- Secrete missive d.d. 21-4-1739 van commissarissen te Antwerpen aan de Staten van Holland, betr. de limietscheiding rond de aanwassen tussen de polder Den Doel en de Schelde. Gedrukt, 13 pag., folio.
44299: - SLINGELAND; FINANCIEN--- Propositie van den raadpensionaris Slingeland raekende het redres der financien. Z. j., manuscript, folio, 16 pag.
44303: - ORANJE-NASSAU--- Extract resolutien Staten van Holland, d.d. 14-3-1748, betr. de geboorte van een prins van Oranje. Gedrukt, folio, 2 pag.
ZZ90395-031: [Een schutter van de Heel-Haaks en Beminnaar der Constitutie.] - [Dordrecht, Poem, 1784] De Dordrechtse Kreupele Postiljon of Artaban Bestelmeester. Alöm à 3 Stuivers te bekomen, Dordrecht [s.n. 1784], 7 pp.
12939: - [MANUSCRIPT, KORN] Gedeelte van een brief van Fr. Korn, doctor in de filosofie, filoloog en `Symboliker' aan Julian Schmidt.
11588: - QUISPEL Dagboekaantekeningen van J. Quispel, Discusstraat 8, Rotterdam, lopende van 7 mei 1964 tot 18 augustus 1964, ca. 120 vel in bloknoot. 4o.
m7977-41: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Soesterberg, Utrecht] Openbare Verkooping van Hôtel Het huis ten Halve, onder Soesterberg, Notaris Arnout Vosmaer te Zeist, J. van Druten, Utrecht 1904, 51 pp.
m7977-40: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Soesterberg, Utrecht met kaart] Beschrijving en conditiën der veiling van de Buitenplaats Nieuwerhoek, Notarissen J. C. G. Pollones en J. P. Smits te Amsterdam, 1904, 21 pp.
45166: - UIENSCHOONMAAKSTERS; DORDRECHT --- Twee foto's, elk ca. 13x18 cm., van uienschoonmaaksters te Dordrecht, ca. 1910.
45172: - LEENKAMER GELDERLAND --- Publicatie van Staten van Gelre, d.d. Arnhem 21-5-1760, betr. de Gelderse Leenkamer. Plano, 1 blad, gedrukt (door H. v. Goor te Arnhem).
64685: - Catalogue 12: Geschiedenis van het Nederlandse Toneel. Click to view this catalogue online.
62952: - Wapenkaart/Coat of Arms Waller.
48145: - TABAK, TACONIS, WIJNVELDT, NINABER, AMSTERDAM--- Tabakzakje met opdruk Tabaco Portorico bij Taconis en Wijnveldt, opv. van E.C. Ninaber en Zoonen te Amsterdam, en wapen, 19e eeuw.
PR120117: - [Modern print, etching] De Gevangenpoort in The Hague, published ca. 1950.
PR120118: - [Modern print, etching] De Ridderzaal in The Hague/Binnenhof Den Haag, published ca. 1960.
42327: '- - Journal des haras, des chasses et des courses de chevaux. Recueil periodique consacré a l'etude du cheval. Bruxelles, lithographie Royale de Jobard et chez H. Remy, 1829. Half linen with original titlepage pasted on front cover.
29890: - [Manuscript, poem, ca 1800] Manuscript gedicht 'Dorinde bij het graf fan Damen' door 'J.A. Stuurman', 4°, 3 pag., ca 1800?
29894: - [Charter on parchment with seal, in Latin, verlei-brief, manuscript, 1786] Verlei-brief in het latijn van het kapittel van St. Jan te Utrecht dd. 14-7-1786 van 1 gemet land in Kerkwerve en 1 gemet 150 roe in Burgh. Na het overlijden van Jan Cornelisz. van Hoorn, heer van Burgh aan zijn zoon Nicolaas Jan van Hoorn toebedeeld. Charter op perkament met waszegel van het kapittel in houten doosje.
m7977-52: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Werkendam, Noord-Brabant] Notitie van de Openbare Verkooping van een polder, een bouwmanswoning en percelen land onder Werkendam, Notarissen J. M. C. Paap te Werkendam en G. W. Vaags te Utrecht, C. B. van Driel, Werkendam 1939.
49547: - SCHEVENINGEN, CRAAMER--- Krijttekening met kleur van de vissersboot P.A.X. uit Scheveningen op volle zee (op boeg: Sch. 352(?)), gesigneerd Craamer, ca. 70x50 cm., in lijst achter glas.
47099: - Koegras Archief 1849-1902, z.pl. [ ca. 1903?], folio, 12 pag., geillustreerd met twee grote uitvouwbare kaarten.
29320: - [Printed publication, Limburg, Agriculture, landbouw, 1891] Over de uitkomsten van het onderzoek naar de toestanden van den landbouw in Nederland, door eenen ouden pachter. Eene bijdrage tot Limburgs verval. 4 pag., folio, gedrukt.
29322: - [Printed publication, Tabacco, Tabak] Verzoekschrift van de Amsterdamse en Rotterdamse “Comite’s ter bstrijding eener verhoogde tabaksbelasting” aan de Tweede Kamer, 7 pag., folio, gedrukt.
29326: - [printed letter, Bakery, Bakkerij, Nachtarbeid, 1908] Brief van “het bakkers comité” aan de minister van landbouw, nijverheid en handel, dd. 21-10-1908 over regelingen m.b.t. zondagsarbeid en nachtarbeid in broodbakkerijen. 15 pag., folio, gedrukt.
29328: - [Typoscript, Amsterdam, Medicin, 1826] Aantekeningen betr. de genees- heel- en verloskundige school te Amsterdam over de jaren 1823-1826. 4°, 2 pag., getypt.
12654: - [MANUSCRIPT, VOOGT, MET DE VOET GESCHREVEN, ABCOUDE] Papiertje met `Catriena Voogt oud 9 jaar' en op de keerzijde: `In mijne tegenwoordigheid op heden met den regtervoet geschreven door Catharina Voogt, oud 9 jaren, zonder armen, geboortig van Abcoude, Amsterdam 17 September 1821. J. Koning'.
24923: - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, deel X. Vervolgende de beschryving van Zeeland.
13086: - [SHIPPING, SCHEEPVAART, AMSTERDAM] `Bepaalingen of statuten eener sociëteit tot aanbouw en uitrusting van schepen, welke zal opgericht worden te Amsterdam door de heeren J.H. Hackman Asschenbergh, Henric Bicker, Gerrit Meynts en Jan Hendrik Rauwenhoff'. Gedrukt, 1825. 4o: 2 p.
m7977-10: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Giethoorn, Overijssel] Perceelsbeschrijving der onroerende goederen, Land onder Giethoorn en huizen te Steenwijk, Notaris W. Huender te Steenwijk, Giethoorn 1877, 67 pp.
m7977-39: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude, Gelderland, met blauwdruk] Openbare Verkooping onder Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude, Notarissen J. G. Klaassen te Amersfoort en A. J. Bok te Barneveld, 1932, 63 pp.
10205: - [Occasional poem 1801] Aan ... Thomas Hoog (...) beroeping Gemeente van 's-Gravenhage, Rotterdam, J.P. van Ginkel, 1801, 8º, [12] pp.
m7977-34: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Paasloo, Overijssel] Perceelsbeschrijving van het boerenerf te Paasloo, gemeente Oldemarkt, Notaris W. Huender te Steenwijk, J. J. Tijl, Zwolle 1879, 19 pp.
63156: - Postcard of President Kruger and the Boer Generals.
ZZ90438-12: - [Franeker] De oudheidkamer op het Stadhuis te Franeker. Opgericht door den Burgemeester van Franeker, den Heer Jan Dirks en nader toegelicht door B. J. Veenhoven. Druk van Gebr. Bos Franeker, 42 pp.
29434: - [Printed card, Haarlemmerolie] Gedrukt biljet, ‘Hier verkoopt men Haerlemsche olie’, A4, 1 pag.
8558: [Kersteman, Franciscus Lievens] - De boere studeerkamer, of Rariteyt-kraam der zotten en zottinnen, beschreven door een genoodschap boeren [...] Den Haag, Pieter van Os, 1765-1767. [2 delen]
ZZ90074: - Tentoonstelling Collectie Kunsthandel D. Komter Amsterdam, Rokin 98, 1 - 22 sept. 1924 in de veilingzalen der Firma A. Mak, Amsterdam, 1924, 27 pp.
ZZ90082: - c en du Commerce, Aperçu du Commerce et de l'industrie des Pays-Bas, no 18: Les Industries Céramiques, la Verrerie et les Matériaux de Construction, Leyde [1910], 32 pp.
ZZ90079: - [Catalogue] Direkta Afgjutningar af Aldre Svenska Spännen och Beslag (...) Statens Historiska Museum (Nationalmuseum)
PR120381: - [Modern print, reproduction, The Hague] Het Binnenhof in 1598. Teekening van C.J. Visscher, 1 p. published 20 th century.
12119: - [MANUSCRIPT TORCK VAN ROOSENDAEL, BIJVANCK] Drie brieven van G.G. Torck van Roosendael, geb. van Nijvenheim, aan de heer Bijvanck, d.d. Roosendael 1810. 4(: 3 p.
62620: - Wapenkaart/Coat of Arms Boecop (Van).
44249: - BREDA; DE ROY--- Extract uit het register der resolutien van de Raad van State, d.d. 27 december 1769. Ondertekend door Otto Frederik graaf van Lynden en J.J. van Hees. Manuscript, 1 pag.
64566: - Catalogue 25: Nederlandse literatuur en lectuur gedrukt tussen 1700 en ca. 1880
PR120473-1: - [Antique print, colored lithograph, The Hague] Gezigt of het standbeeld van Z.M. Willem II op het buitenhof/ Vue à la statue de S.M. Guillume II au Buitenhof (Standbeeld van Koning Willem II), published 19th century.
ZZ90433-057: - [Friesland, Groningae] Specimen iuridicum inaugurale (...), Pro gradu doctoratus, Schelto Hessel Roorda van Eysinga, N. Veenkamp et Filium, Groningae, 1804, 89 pp.
53940: '--- - Request met eenige annexe documenten [...] op den 18 September 1748 door [...] O.D. van Randwyk [...] aan die [...] raad der Stadt Nymegen doen indienen. Amsterdam, Arnoldus Olofsen, [1748].
53921: '--- - [Antique games, 1701] Praktyk der hedendaagze valsche kaart- en dopjens speelders, waar in vertoond werd met wat zinistre streeken deze valsche speelders zich behelpen om andere lieden van hun geld te berooven [...] In twee deeltjens behelzende het eerste het speelen met de kaart en 't tweede het speelen met de dopjens en riem. 3e druk, 2 delen in één band, Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1701.
63907: - [Modern print, etching] Achter de nieuwe kerk (The Hague), published 19th century.
23731: [ Osiander, H. F.] - Exposé historique des finances de Pays-Bas, depuis la restauration en 1813 jusqu'à nos jours. Amsterdam , Diederichs 1830, 10 + 170 pag., orig. karton.
23735: - Voorstellen met uitloving van premien en medailles, ter bevordering van den landbouw in de provincie Zeeland, vastgesteld bij de vergadering der commissie van landbouw, 3e t/m 12e stuk, Middelburg 1841-1850, ca. 40 pag. per stuk.
BB110069: [N.N.] - History Napoleon ca 1900 I Napoléon, La République, le Consulat, l'Empire Sainte-Hélène, Paris, Hachette [1900].
44742: - [Draft manuscript charter 1958] Concept voor een oorkonde d.d. 1958, voor de emigratie naar Australie van het echtpaar Cornelis Zevenbergen en Adriana Wageveld met hun zonen Cornelis en Elbert. Manuscript, 1 pag.
49394: - MILITARIA--- Algemeen verslag van het verhandelde op de Alg. Vergadering van het hoofdbestuur (...) van het Fonds ter aanmoediging (...) van den gewapenden dienst in de Nederlanden, 26-7-1905, 15 pag., gedrukt.
BB110060: [Spectator] - [Dutch magazine 1749-1760, complete bound set] De Nederlandsche Spectator, Leiden, Pieter van der Eyk 1749-1760 (12 parts in 6 volumes).
39917: [Nijhoff. P.] - Schets der lotgevallen van het voormalig Burger-kinderhuis- weeshuis en Arme- kinderhuis nu protestantsch- kinderhuis en R.K. Weeshuis te Nijmegen, Nijmegen 1860, (8) + 204 pag. Geillustreerd met 4 litho's, origineel bedrukt kartonnnen band, mooi exemplaar.
46971: [Buel, J. van], - Proeve eener verzameling van de voornaamste regelen der Nederlandsche versificatie, 's-Hertogenbosch, Stokvis, 1838, 27+216 pag., sierpapieren omslag.
44335: - [Receipt, flower bulbs, 1917] Nota van D.D. Swart, bollenhandel te Limmen, 1917.
44337: - [Receipt, flower bulbs, 1911] Nota van K. Ursem, bloembollenkweker te Egmond, 1911.
55063: '--- - Missive van den Hoogen Rade aan de heeren Staten van Holland en West-Vriesland, in dato den 4 Juny 1687.
ZZ90405-044: - [Pamphlet, Leiden, fishing, angling, 1809] Extract keuren en orders op de visscherijen der stad Leiden, zoo in de vroonen als elders, bij Herdingh en du Mortier, Te Leiden, 1809, Leiden, 24 pp.
5127: [Janes, H.] - De Zoete & Gorton, 1863-1963, a history. Londen 1963, 80 p., geb., geïll.
13367: - DELFT, SCHUTTERIJ CONFRERIE, VAN GOENS “Uitlegging van den gedenkpenning ter verklaringe van den hondersten koning van de ridderlijke broederschap, genaemt de Confrerie binnen de stad Delft, op den 7-10-1737”, 3 p., folio, gedrukt, met gravure van de penning.
ZZ90435-075: - [Groningen, music, [1864]] Een handvol liedjes, uitgestrooid ter gelegenheid van het tweehonderdvijftigjarig bestaan der Hogeschool te Groningen, gevierd in September 1864. Verzameld en uitgegeven van wege en daar de Groninger Boekverkoopers, boek- en steendrukkers en boekbinders, Snelpersdruk van H. Geertsema Jr [1864], 71 pp.
9430: - Parnasloof gevlogten vooor D. Jacobus Fruytier, ter gelegentheit van 't uitgeven van zyn boek genaemt Sions Worstelingen. z.p., z.j. 8º: 50 p. Incompleet? [mist pp. 1-2 en 51 e.v. Overdruk uit Nederduitsche keurdichten?]
9431: - Ter bruilofte van den heere Andries Oortman en mejuffrouw Catharina Linnich van koppenol, geviert in Utrecht den 25 van Sprokkelmaand 1714. Utrecht, Wed. G. Muntendam, z.j. 4º: [38] p. Met groot titelvignet door en naar J. Schijnvoet met monogram A O C L, het bruidspaar aan tafel onder een groot baldakijn, links in de prent het huwelijksbed en verder allerlei allegorische voorstellingen. Ertegenover een verklaring, gesigneerd H. v. M. [Hendrik van der Marck?].
9418: - Bruiloftzang ter bruilofte van ... Claudius Lormier en Juffrouw Johanna Catharina Steenlack. 's-Gravenhage, Gerrit Rammazeyn, 1712. 4º: [8] p.
62930: - Wapenkaart/Coat of Arms Vethuysen.
47015: - Neuester fuhrer zu allen sehenswurdigkeiten von Coln, nebst vollstandiger geschichte und betreibung des Domes, Keulen, F. Heyn, [ca. 1880?], 62 pag.
11727: - [Manuscript on parchment ALPHEN, VAN; VAN BRAKEL] Akte van resignatie van het Hof van Holland, voor Jan Willem van Alphen, procureur voor het Hof, om zijn procureursplaats bij zijn leven of overlijden te mogen overdragen. Den Haag, 2 mei 1797, 2 p., op perkament, met opgedrukt zegel en handtekening van Hendrik Arnold Kreet.
62813: - Wapenkaart/Coat of Arms Luymes.
62815: - Wapenkaart/Coat of Arms Marcus.
62817: - Wapenkaart/Coat of Arms Mecklenburg.
62819: - Wapenkaart/Coat of Arms Meldert (Van).
13643: - SINT OEDENRODE, VAN KELCKHOVEN, MOORD Exemplaar van de Dodrechtsche Courant dd 22-2-1834 met o.m. bericht over de moord op sergeant M. van Kelckhoven te Sint Oedenrode.
13623: - PITT, WILLIAM “Character of Wm Pitt Esq (late earl of Chatham)”, manuscript, 8 p., folio, 19e-eeuws.
ZZ90435-016: - [Groningen, Belasting, Tax [1713]] Extract uit het Register van de Acten en Refolutien der Ed. Mo. Heeren Gedeputeerde Staten van Stadt en Lande, Martis den 21. February 1713, No. 2, [s.n., s.l. [1713], 8 pp.
67186: [Artist unknown] - Original copperengraving/Antique print/Originele kopergravure: Slooten.
44223: - SCHIEDAM; VAN TRIGT; VAN DER HOEVEN--- Bewijs van onvermogen voor Samuel van Trigt, moutersknecht te Schiedam, d.d. Schiedam, 2-4-1827. Manuscript, 1 pag.
44221: - GRAVENHAGE; KUNST--- Bewijs van onvermogen voor Karel Kunst, d.d. 's-Gravenhage, 7-8-1829. Manuscript, 1 pag.
62658: - Wapenkaart/Coat of Arms Boers. Ontwerp.
12524: - [PHOTO, POLAK] Groepsfoto van het huwelijk van G. Polak met M. Polak, ca. 1920? 18x24 cm.
9944: - Het vaarwel aan zijn excellentie Carel Georg graave Van wassenaer twickel, grietman over Franekeradeel, enz. enz., toen zijn hooggeborene deszelfs reize als afgezant van deezen staat in het begin des jaars 1782 naa het Weener Hof aanvaarde. Gedrukt buiten 's Graavenhaage ten dienste van het Vriesch Patriottisch Genootschap. 8º: 4 p.
9948: - Lauwerkrans gevlogten om het hoofd van den door deugd uitmuntenden zeer voortreffelyken en vaderlandlievenden heere ... mr. Cornelis de Gyselaar, raad en pensionaris der stad Dordrecht. Dordrecht, A. van Drongelen 1782. 8º: 8 p.
66106: [Spoorwegen]. - Een Woord over het Algemeene nut der Geprojecteerde nieuwe Spoorwegen in Nederland, 's Gravenhage De Erven Thierry en Mensing, 1860, gedrukt bij H.P de Swart en zoon, 15 pp.
ZZ90352-37c: - [Rotterdam, [1788?]] Samenspraek tusschen een Deugdsaem' Hagenaer en een Rotterdamsch' Patriot, [s.l., s.n.], [1788?], 12 pp.
ZZ90352-37b: - [Rotterdam, [1742]] Tombe en Grafschriften voor Francois vander Linden, vermaerde Kam en Brilkamer overleden te Rotterdam, [s.l., s.n.], [1742], 8 pp.
ZZ90316-40: - [History The Hague, Historische optocht 1913] Circa 60 postcards on the Historic Parade in The Hague (Historische optocht in Den Haag), N.M. Couvée, 's-Gravenhage, 1913.
10412: - Ceremonieel ter bruiloft van ... Pieter Kuyper van harpen en ... Jacoba Henrietta Van ouwerkerk de vries, gevierd op de hofstede Vechtzicht den 20sten mei 1824, geregeld en bestuurd door den Heer F. Smeer junior. z.p. 8º: 79 p. [Bevat ook gedichten op huwelijk Cornelis Hoekwater, van Delft en Anne Marie Cornelia Kuyper, van Amsterdam, gevierd op de hofstede Batavia 2-6-1824.]
10418: - Na het ten grave dragen van het lijk mijns waardigen vriends J.A. Van vollenhoven, uitgesproken in de St. Laurenskerk te Rotterdam op den 10 januari 1825. 8º: [3] p.
10423: - Ter gedachtenis van ... H. Smith in leven rustend leeraar bij de N.H. Gemeente te Utrecht, overleden den 31 december 1825. Utrecht, Kemink en Zn. 8º: [3[ p.
BB110081: [Anonymous, Styl, S] - Martime and Military 1776 I Het leven van Michiel Adriaanszoon De Ruiter, 1776, 455 pp.
65298: - Het Spaarne in 1791 gezien door Spilman en van de oorspronkelijke plaat gedrukt voor het 75 jarig bestaan van het Dinsdag Avond Gezeldschap, Haarlem MCMXCI (1991), 3 pp and two etchings of 1) Gezigt aan 't Zuider Spaarne even buiten Haarlem and 2) Gezigt aan 't Noorder Spaarne even buiten Haarlem (new).
12686: - [PRICE, DOCUMENT, WORMERVEER, SCHOOL, RUYTER] Prijs voor gedrag en naarstigheid, behaald door J. Ruijter, Wormerveer 22 november 1837, uitgereikt door `het plaatselijk schooltoevoorzigt W. Brul, secretaris'; 1 p., deels gedrukt.
12689: - [PRICE FORM, WINE, WIJN, DORDRECHT, VAN OLDENBORGH] Prijscouranten voor wijnen van de fa. J. van Oldenborgh & Zonen te Dordrecht, Buiten Walevest 3, 1898-1917, 14 stuks, ca. 20 p. per deeltje, gedrukt.
48995: - SCHWENCKE--- 'Genealogie van het geslacht Schwenke', groot blad, 70x100 cm., lichtdruk, getekend door Alex Schwenke in juli 1944.
11225: - WILDE, DE Handtekening en lakzegel van notaris P. de Wilde. Amsterdam 1782.
17857: [Rebmann, Andreas Georg Friedrich von; Pieter van Woensel?] - Sentimenteele reize naar Schilda. Een boek voor de nieuwe Verlichters. {Tweede deel.} [z.p., z.n.], 1797. [Tweede titelpagina:] Leven en daaden van den hoog welgeboren, weledelen gr. achtb. heer Joris van Narrenhuizen, voorheen burgemeester en raad te Schilda. Naar het Hoogduitsch. Alkmaar enz., Molkman & Comp. en Hand, enz., 1797.
19987: - Slicher. Extract Adelsarchief 1900, 62 pag., geïll.
10238: - [Occasional poem 1805] Aan Joanna Maria Niewindt, echtvereeniging met Fredrik Joseph Guilini, s.l. 4º, [1] p.
62950: - Wapenkaart/Coat of Arms Waller Diemont.
45153: - [Manuscript with seal 1793, BREDA] Brief van de advocaat J. van Brakel, d.d. Breda 13-6-1793 aan B. baron van den Borch, drossaard van Breda, logerend te 's-Gravenhage. 4°, 4 pag., manuscript, met lakzegel.
45160: - KOCKENGEN; STEMBOR; DE BRUYNE --- Verlijbrief van Willem van Stembor, heer van Isschot en De Haar op Gijsbert Ermboutsen den Bruynen, van een erfje waar vroeger een huisje op stond, in Kockengen. Utrecht 23-10-1728. Charter op perkament, uithangend zegel verloren.
44277: - [Printed publication 1765, Wine, Drinks] Extract uit de resolutien van de Staten van Holland, d.d. 13-9-1765, betr. middelen tot voorkoming van sluikerijen in de brandewijnen en wijnen. Gedrukt, folio, 6 pag.
12684: - [MANUSCRIPT, POEM, WITTE, DE; (GAL?)STEEN] Zesregelig versje, gesigneerd F. de Witte, met bijschrift: `Dit veersie staat op een goudt doosie daar een steen in legt van den heer F. de Witte, afgehaalt als hij al 70 jaar oudt was en heeft daar na nog 18 jaar geleeft'. 4(: 1 p.
9901: - Dichtkundige vertaaling van zeekere geheime brief geschreeven door de heer Hyde Parker, vice admiraal der Engelsche oorlogsvloot en ingeslooten by zyn verhaal van de zee-slag tusschen de Hollanders en Engelschen op zondag den 5den Augustus 1781, Ostende, J. Volland, 1781. 8º: 4 p.
BB110067: (WILLIAM IV, PRINCE OF ORANGE AND NASSAU [1711-1751]) - [Antique book 1751, The Hague] Haga Comitis Illustrata; Of Het Verheerlykt En Verligt 's Gravenhage: Bestaende In Eene Naeuwkeurige Verzameling Van honderd-En-Zestien onderscheidene en in het Koper gebragte Afbeeldinge (...), The Hague, Anthoni de Groot, 1751, folio, 2 + 24 pp. text in double columns and 116 engravings of emblems & devices on 16 plates.
45415: - [Manuscript, 20th century copy of manuscript from 1672, council Amsterdam] 20th century copy of a letter of the Maior (burgemeester) and council of Amsterdam to the regent (stadhouder), d.d. 14-9-1672, about the murmer of a certain number of the members of the council, manuscript, folio, 1 p.
ZZ90357: [Martinus Nijhoff] - [Sale catalogue The Hague 1899] Catalogue de livres anciens et modernes concernant l'Histoire des Pays-Bas 2e partie en vente chez Martinus Nijhoff La Haye, 1899, 447 pp.
66292: [Catalogue Brussels] - Exposition de Tableaux et Dessins d'anciens maitres organisée par la société Néerlandaise de bienfaisance a Bruxelles, Bruxelles M. Weissenbruch, Rue du Musée 11, 1873, 84 pages + 2 p. register (286 catalogue items).
67286: [Topographical view of Suikermolens/Sugar Mills near Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure/prent: De Twee Zuiker Molens de lustplaets van den Heer Jonas Strosling bij 't Rechthuis aen den Ringdijk/Les deux moulins a Sucre, la maison de plaisance de Mr. Jonas Strosling aupres de la Maison de Justice au Ringdijk.
67287: [Topographical view of Suikermolens/Sugar Mills near Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure/prent: De Twee Zuiker Molens, maer de binnen poort naer achteren toe te zien/ Les deux Moulins a Sucre vers le Jardin.
67285: [Topographical view of buitenplaats Voorbreet/Amsteldijk bij Uithoorn/Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Voorbreet Maison de Campagne apartent. a Mr. Louis Vermande/Hofstede Voorbreet, toebehoorende den Heer Lodewyk Vermande.
67277: [Topographical view of buitenplaats/hofstede Zorgwijk te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Zorgwyks gezicht over de groote Water Kom naer het Kabinet/Vue du Vivier vers le Cabinet.
9411: - Huwelykszangen ter bruilofte van ... Jan Cliquet en ... Maria Welzing, in den echt vereenigd binnen Amsterdam, den 17den van wintermaand 1711. z.p., 1711. 4º: [16] p.
14239: - KANON, LE SIFLEUR Twee grote tekeningen, ieder ca. 35x45 cm, van een metalen kanon, een doorsnede van dit kanon en een boven- en zijaanzicht van het bijbehorende affuit. Het opschrift luidt “Piece legere du calibre de 8. pour le service de campagne” op de loop de naam “Le Sifleur” en groot, gekroond, monogram (AX?)
BB110063: [Een onpartijdige waarnemer] - [Pitt, William, 1806] Het leven en staatsbestuur van William Pitt, eerste lord der thesaurie, kanselier van den excheques,e tc. of Pitt voor den regterstoel der nakomelingschap, door eenen onpartijdigen waarnemer, uit het Hoogduitsch, vermeerderd met een bijvoegsel, Haarlem Francois Bohn 1806, 162 pp.
29492: - [Pamphlet 1631, Meijerij, VERBOD RK KERKDIENSTEN] Placaat van de Staten Generaal, dd. ‘s Gravenhage 13-5-1631 met verbod voor de pastoors van de dorpen in de Meijerije om kerkelijke diensten te verrichten binnen klooster of parochiekerken of kapellen in de Meijerij. Gedrukt, 1 blad, plano.
29494: - [Pamphlet, hunting, 1791, Jacht in kwartier Zuid-Holland] Publicatie van Bailluw en mannen van den hove van Zuit-Holland, dd. Dordrecht 9-8-1790 betr. de jacht in Zuid-Holland. Gedrukt, plano, 1 blad.
53378: '--- - Homosexuality, which homosexuality? International scientific conference on gay and lesbian studies, december 1987, Free University Amsterdam. History, volume one and volume two + supplements. Amsterdam, 1987.
9556: - Rouwklag over de smertelyke dood van ... François Van boekhooven, zalig in den heere ontslaapen [te 's-Gravenhage] en in de heerlykheid ingegaan op den 4 july 1733, in den ouderdom van 82 jaaren en 29 dagen. z.p., 1733. 4º: 12 p.
67310: [Print/prent: Topographical views of buitenplaats Starrenbos/Van Haveren near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Gezicht bij 't Starranbosch aen den Zesprong/Le Bois Etoille a la Maison de Monsr. van Haveren TOGETHER WITH Gezicht vande brug vande Vijver na het Nieuwe Speelhuis te sien/Vue du Pont du Rivier, vers le Nouveau Coridor.
12612: - [THEATRE, TONEEL, GENÈVE] Programma `Genève-spectacle', o.m. Madame Butterfly, Genève 1910, 30 p., gedrukt.
BB110055: [Zoutelande, madame de = P. de la Court]. - [Johan de Wit 1709] Memoires de Jean de Wit, grand pensionnaire de Hollande, traduit de l'original en Francois par M. de xxx, 's-Gravenhage, van Bulderen, 1709, [26]+333+[5] pp.
25091: - Nederlandtsche placcaet-boeck, waarinne alle voornaamste placcaten, ordonnantien, acoorden (...) uyt-ghegeven by de (...) Staten Generael (...) sedert (...) 1581 tot (...) 1644. 2 delen, Amsterdam, J. Janssen, 1644.
ZZ90405-012: [Photography leporello] - [Germany, Rhein, Rhin, 1895] Album von Rhein, 25 Ansichten, Magdeburg Reinicke [s.d.][ca1895].
48741: - ZEEP--- Request 1749 van zeepzieders van Dordrecht, Haarlem, Amsterdam en Rotterdam aan Staten van Holland om belastingvermindering. Folio, 1 pag., gedrukt.
48747: - MILITARIA, HOLLAND--- Extract uit Resolutien Staten van Holland en andere stukken betr. militaire zaken, in het jaar 1749. Folio, ca. 50 pag., gedrukt.
63095: - Wapenkaart/Coat of Arms Eelbo.
67342: [Print/prent: Topographical view of Ouderkerk aan de Amstel near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Veue d' Entre Kostverlooren et Village d' Ouwerkerk/Gezicht tussen Kostverloren en Ouwerkerk.
ZZ90397-064: - [History, Wassenaar, [1935]] Groot-Haesebroek (Hasebroeck), Wassenaar, [1935], 21 pp.
ZZ90316-16: - [History The Hague, Public Government] Extract uit de Registers der Refolutien en aanteekeningen an de Hof Buurt van ’s Gravenhage, 1783, 8 pp.
BB10072: [Vrouwen-peirle] - [Literature with woodcut, [175?], Rare] De vrouwen-peerle ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griseldis de Sachtmoedige en Florentina de getrouwe. Alle dry aensienelijck in veele deughden, maer meest in lydtsaemheyt, die zy in tegenspoedt, overlast en beproevinge gethoont hebben: genomen uyt de oude historien, en nieuwelijckx tot profijt der jonckheyd oversien, by een vergaedert en seer verbetert. Maestricht, [publisher unknown due to text loss, Jacob Lekens?], [175?], 56 pp.
62811: - Wapenkaart/Coat of Arms Loot.
13801: - VOORSPELLINGEN, MARIA STIEFEL ‘Hoogstmerkwaardige en wonderbare voorspellingen aangaande hetgeen in het jaar 1848 gebeurd is en verder tot 1856 gebeuren zal naar Opb. Joh. XXI:V.I door Maria Stiefel, somnambule uit Ebernberg’, Meppel, Boom & Wilson [1848], 8º, 8 p., gedrukt.
13803: - MAASTRICHT, GYMNASTIEKVER. DE EENDRACHT ‘Gymnastiek- en schermvereeniging “De Eendracht” te Maastricht 1876-1921. Programma ... wedstrijden 10-12 sept. 1921 te Maastricht.’ Brochure, 8º, 16 p., gedrukt.
54480: '--- - Gereformiert lantrecht van Veluwen und Veluwen-zoom, met de veranderong op 't capittel van appellatien ende clarongen aen Engellander-holdt ghevallen. 2e druk, Arnhem, Jan Janssen, 1621.
62910: - Wapenkaart/Coat of Arms Telchuys.
55507: '--- - Publicatie van de Staten van Holland d.d. 's-Gravenhage 1-2-1765 betr. vagebonden en boosdoeners ten platte lande onder het Baljuwschap van Kennemerland.
12584: - SHELLEY IN VERTALING Dossier betr. Nederlandse vertalingen van het werk van P.B. Shelley: 6 gedrukte boekjes en artikelen en 5 brieven uit 1954.
ZZ90311-68: N.N. - Predigten gehalten bei dem 25-Jahrigen Jubiläum der Deutschen evangelischen gemeinde im Haag, am 2 und 3 December 1882, 1. Vorbereitungspredigt des Pastor E. Quandt aus Berlin. 2. Festpredigt des Oberhofprediger D. Kögel aus Berlin. 3. Bericht über die Schlussversammlung am Abend des 3 December. Der Ertrag soll zur Vermehrung des Pfarrfonds der Gemeine dienen, J. van Golverdinge & Sohn, Im Haag, 32 pp.
53725: '--- - Citatie gedaan ten versoeke van de heer Johan Rademacher, bailiu der stad Middelburg, causa officii, eijsscher in cas crimineel, contra mr. Alexander de Muinck, gedaaghde, afgelesen ter puye van de voorschreve stadt, [colophon:] Na de copye te Middelburg van Th. del la Maire [1679].
13649: - ROTTERDAM, R.K. KERK “Het partinent verhaal van de grote oproer die er binnen Rotterdam is geweest, wegens het plunderen van een pape kerk, alsmede de lijst van al de heylige goederen die er in de kerk gevonden zijn”, gedrukt blad, 25x15 cm, zonder naam drukker: “Gedruckt na de copye van Rotterdam”, zonder jaar (17e-eeuws).
13647: - HABSBURG, MARIA VAN Brief van Maria, dochter van Karel V en zuster van Philips II, gehuwd met keizer Maximiliaan II van Habsburg, dd Praag 1577, gericht aan Baron Juan. Spaanse tekst (12 regels) met eigen handtekening “Maria”.
ZZ90311-63: N.N. - [History of The Hague] 17 November 1863, Het feest van Neêrlands onafhankelijkheid zoo als het te ’s Gravenhage plegtig is gevierd, vermeerderd en verbeterd overgedrukt uit het Nieuw Dagblad van ’s Gravenhage, H. C. Susan, C.H.zoon, ’s Gravenhage, 1863, 80 pp.
65548: - Antique Photo of Bloemendaal, Prof. van Vlotenweg, Juni 1911.
9616: - Eerzangen voor ... Hendrik Grave op zijn ... verheffing tot lt. admiraal van Holland en Westvriesland aan de Maze, en zijn ... aanstaanden uittogt als oppergezaghebber van ' s lands vlote, geschikt tot onderstand der Grootbrittanische majesteit in den jare 1744. Amsterdam, Gerrit Tielenburg. 4º: [27] p. Met vignet 'In spe labor' .
9618: - Ter bruilofte van ... Mr. Elias Schellinger, raad en regeerend schepen der stad Amsterdam ... en ... Elizabeth Buys, in den echt vereenigd binnen Amsterdam den 14den grasmaand 1744. z.p. 4º: [20] p.
9620: - Ter silvere bruyloft van de weled. geb. heer Mr. Everhard François Schimmelpenningh, heere van Meerkerk, raad en reekenmeester van syn hoogheyd, den Heere prince van Orange, etc. etc. ende de welgeb.vrouwe Sara Du Try, gecelebreert den XXXI. October M.DCC.XLIV (1744), z.p. 4º: [first 16 pp out of 40.]
14387: - ROTTERDAM, GEMEENTE-WERKLIEDEN ‘Verslag van het Scheidsgerecht voor gemeente-werklieden te Rotterdam over het jaar 1922’. Gedrukte brochure, 12 p.
14388: - BERG, RENS, DORDRECHT Familieboek Berg-Rens. Laat 18e- vroeg 19e-eeuws manuscript, ca. 150 p., 4º, gebonden in perkamenten band
14397: - MILITARIA, 1917, DEN OUDEN Getuigschrift waarbij het “Hoofd van de afd. van het Alg. Hoofdkwartier Ontwikkeling en Ontspanning voor de gemobiliseerde troepen verklaart dat milicien Den Ouden aan de demonstraties lichaamsoefeningen heeft deelgenomen, d.d. Den Haag 11-8-1917”. Ondertekend: generaal majoor P. Kleynhoven (?).
63723: - [Lithography, litografie] Het monument van graaf Willem II te 'S Gravenhage.
66384: [Rijksmuseum catalogus 1931] - Catalogus van de tentoonstelling Het Hollandsche interieur in de XVIIIe eeuw, georganiseerd door het Koninklijk Oudheidkundig genootschap en de vereeniging het Kantsalet in de zalen van het K.O.G. in het Rijksmuseum in Amsterdam 1931, Van Ravensberg Amsterdam, 94 pp. geillustreerd met enkele afbeeldingen.
67279: [Topographical view of Ringdijk, Diemer brug in Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Gezigt vande Ringdijk na der Diemer brug/Vue de la Ring diegue vers le Pont de Diemen.
67278: [Topographical view of Ringdijk, Watergraafsmeer in Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Gezicht van den Ringdyk af naer de Stadt Amsterdam/Vue du Ringdyk vers la ville d' Amsterdam.
63781: - Janskerk (Utrecht).
62132: - Newspaper Theological School.
62134: - 'Utrechtsch Dagblad'.
63782: - Janskerk (Utrecht).
48363: - UTRECHT--- Ordre en reglement waar naer de regeeringe in de provincie van Utrecht in het toekomende zal worden besteld en beleyd, d.d. 16-4-1674. Gedrukt, 1748, folio, 8 pag.
48365: - MONTFOORT--- 'Adstructie van regten', overgegeven door Procureur Generaal van Utrecht aan de magistraat van Montfoort, 1785. Gedrukt, folio, 74 pag.
48367: - UTRECHT--- Rapport dienende ten betooge van de souverainiteit der heeren Staten (...) van Utrecht, ingebracht ter vergadering der heeren ords gedeputeerden, den 2-2-1787. Folio, gedrukt, 85 pag.
63732: - Lithography: Verdwijnend Amsterdam - De Vijgendam.
49039: - MILITARIA, ZEELAND IN 1813 EN 1814--- Een collectie van ca. 30 stukken betr. militaire gebeurtenissen in Zeeland in 1813-'14, meest in de vorm van publicaties of missiven van de prefet van het Departement de L'Escaut, meest gedrukt, enkele in handschrift, 4o, folio en plano.
49045: - BRAND, TEERTUINEN, AMSTERDAM--- Reglement waar na de extra brandwacht die geduurende het wintersaisoen in de Nieuwe Teertuinen gaat, zig zal hebben te gedraagen. Amsterdam, P. Mortier, 1768. 1 blad, folio, gedrukt.
48633: - DINKHUIJSEN--- Correspondentie van C. de Jong met archief Rotterdam betr. fam. Dinkhuijsen. Manuscripten, 2 pag.
48637: - BOOYSEN--- Correspondentie van C. de Jong met B. Buisson te Canada, 1984, betr. fam. Booysen. Manuscript, 6 pag.
8203: [Hasebroek, Elizabeth Johanna] - Elize. Door de schrijfster van Te laat. Haarlem, Erven F. Bohn, 1839.
6365: [MULLER, FREDERIK] - Manuscrits généalogiques et historiques. Amsterdam 1909. 238 p., + index op familienamen
8274: [Heinsius, Nicolaas] - [Literature, The Hague, Culemburg] De vermakelyke avanturier, ofte De wispelturige, en niet min wonderlyke levens-loop van Mirandor, [...]. 8e druk. Amsterdam, Jan Morterre, 1756. [2 delen in 1 band]
13879: - FRANKRIJK Groot blad perkament met Latijnse tekst de datum 21-3-1430 en een merk als ondertekening, 68x30 cm.
13881: - [Diploma 1907] BEMELMANS Lidsmaatschapsdiploma in de “Congregatie onder den titel van de Onbevlekte Ontvangenis der allerheiligste maagd Maria”, voor Hubert Bemelmans d.d. 1907. 1 blad, deels gedrukt (chromolitho) met de handtekeningen van de bestuurderen der congregatie: J. Schoeblen, L. Theunissen en Fr. Vandendael (randen beschadigd).
11629: - [Marriage announcement/ondertrouw aankondiging SCHOEN, MAGER] Gedrukte ondertrouwaankondiging van Jan Schoen Cz. en Marritje Mager Kd., Westzaan 1916. 8o, 1 p.
53903: '--- - Publicatie van Gedeputeerde Staten van Groningen en Ommelanden, dd. 18-1-1748, met verbod tot het stelen bij nacht van hout en ijzer van de provinciale paalwerken, om gebruikt te worden als brandstof.
53905: '--- - Publicatie van Stadthouder en gedeputeerde Staten van Stadt Groningen ende Ommelanden dd. 14-5-1739 tegen baatzuchtige 'ondeugende' arbeiders die in de provinciale rijs- en steenwerken ondugtig hout verwerken.
52684: [Baelde, R.] - Rapport van de heeren, door hun edel grootmogende gecommitteerd, tot het onderzoek van de sources van ongenoegen en mistrouwen en tot herstel der rust te Rotterdam, overgegeven den 1 November 1786, Dordrecht, Blussé/Krap 1787.
63798: - Het Prinsenhof te Delft.
62116: - Printbook of prints from Epinal with title: Tirages Anciens Imagerie Pellerin a Epinal No. 5.
66373: [Het kronen en ceremonies van koningen en koninginnen van Engeland]. - Historisch verhaal van het Kroonen der koningen en koninginnen van Engeland nevens Alle ceremonien en plechtigheden daar ontrent gebruikelijk. Uyt het Engelsch vertaalt door J.V. G., Amsterdam by Johannes Ratelband en Hermanus Uytwerf, anno 1727, 131 pp.
52964: G.H.W. - Copie van een missive rakende eenige voorgevalle saken tot Rotterdam, z. pl. [1690].
46088: - RUTGERS, DINCKGREVE, MUNRO--- Enige tientallen brieven en andere documenten, afkomstig van Margarethe Jacoba Rutgers-Dinckgreve, geb. Rangoon 5-11-1886, gehuwd met P.A. Rutgers, wonende te Nijmegen. 20e eeuws, manuscripten.
46082: - [Manuscript 1781] Aantekeningen betr. belijdenis van George Michiel 't Hoen d.d. 3-7-1771, bij ds. Cattendijk in 's-Gravenhage en van Catharina Corn. Flok (sedert 24-2-1782 huisvrouw van G.M. 't Hoen) op 3-10-1781 bij ds. De Koning. Manuscript, 12°, 2 pag.
63462: - Centsprent: De Schoone Slaapster. Eene Vertelling van Moeder de Gans. 3.
64474: - [Modern print, etching] Prés de la Haye (vlakbij Den Haag), published before 1950.
62896: - Wapenkaart/Coat of Arms Spoor.
62900: - Wapenkaart/Coat of Arms Steenkamp.
9551: - Ter bruylofte van den heere Johannes Jonas en jonkvrouwe Maria Marissal, in den egt vereenigt binnen Amsteldam den 18 van Wintermaand 1631 [lees 1731]. z.p., z.j. 4º: [30] p.
62890: - Wapenkaart/Coat of Arms Seitter.
67335: [Print/prent: Topographical view of Middenweg en Kruisweg in Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: De zamenloop van den Midden en Kruisweg bij de lustplaets van den Hr. Pedro Francisco de Kaersgieter van Haveren/Vue de l' Avenue des Chemins Croisez pres de la Maison de Campagne de Mr. Pedro Francisco de Kaersgieter de Haveren.
ZZ90443-07: - [Leiderdorp, Zuid-Holland] 1813 – 1913, Programma van de Onafhankelijkheidsfeesten te Leiderdorp op de terreinen van het Kinderhuis “Voordorp”. 13 Augustus 1913, Electrische Drukkerij H. Buurman, Leiden, 12 pp.
63017: - Wapenkaart/Coat of Arms Nonne.
63019: - Wapenkaart/Coat of Arms Oremus.
45770: - [Portrait of cartographer Major Jan Egbert van Gorkum (1780-1862) Together with article 'Bijdrage tot de genealogie Van Gorkum' by L. Calkoen, published in De Navorscher 1901 pp. 289-300, with many handwritten additions and corrections and some extra information, bound in halflinnen.
42108: - [Education, ABC book, School book] Nieuw groot ABC boek. Zeer bekwaam voor de jonge kinderen te leeren. Zutphen, W.C. Wansleven, [185?].
46430: - [Manuscript, pharmacy, 1870] Letter by pharmacist (apotheker) J.H. van Meeteren, d.d. Utrecht 1870 to C. Bahnsen, 1 p.
46436: - [Manuscript, pharmacy 1870] Letter by pharmacist (apotheker) D.C. Wefers Bettink, d.d. Utrecht 1870. Manuscript, 1 p.
7098: [Blussé, Abraham] - Mengeldichten. Stephanus de Diacon. [z.p.], [z.n.], [1770]
58533: [Kortum], - Die Jobsiade. Ein grotesk-komisches Heldengedicht in drei theilen von Dr. E.A.K. , three parts in 1 volume, 5e auflage, Hamm 1839.
48313: - VREDESBEWEGING--- Dossier met enkele brochures en krantenknipsels over de vredesbeweging en protesten tegen kernwapens, ca. 1960-ca. 1970.
48323: - SCHULTENS, RENDORP, DEDEL--- Brief van H.A. Schultens aan waarde vriend (= Rendorp?), z. j., manuscript, 4°, 4 pag.
66863: [Pamphlet/Newspaper]  - Pamphlet/Newspaper: De reizende Nieuwsbode, no 5 Woensdag 16 jan 1856, Amsteram wed Kok, geb. Van Kolm, 4 pp.
66862: [Liedtekst/Song]  - Songtext with text on top: M! Door de steeds heerschende werkeloosheid ben ik genoodzaakt op deze wijze in mijn onderhoud te voorzien. Deze liederen worden U aangeboden door een nette werkelooze huisvader, zonder ondersteuning. (...) Songtext: In het zwarte klooster TOGETHER WITH Het Vrouwtje van Stavoren TOGETHER WITH De Oprechte liefde van Ferdinand en Licia, TOGETHER WITH Op het somb're kerkhof. 4 pages.
66856: [Vignet] - Vignet with Bruxelles printed in the text underneath a lion holding an oval with the letters A.R., 1 p.
66855: [Pamphlet] - Pamphlet. TELEGRAM. Reuter seint ons uit Leipzig d.d. 4 dec '13. Dezen avond mompelde men schuchter: moeder, de leeuw is weer los. Ditmaal begaf hij zich naar buiten in westlijke richting. De Utrechtse politie zij op haar hoede! Burgers, kijkt uwe W.C.'s na, en weest op het ergste voorbereid! De treurende leeuwentemster is, na haar ongelukje onmiddellijk ook al naar Utrecht vertrokken om Clementie te smeeken voor haar lieveling. Ja wer kann dafür? 1 p.
8572: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Astrologisch testament of De beste waereld van den alom vermaarden philosooph, en astrologist Johan Christophorus Ludeman, gevonden onder de nagelaten manuscripten van een geleerde dezer eeuw. Rotterdam, A. Bothall etc., [1777].
11919: - [Wood block print JONG, DE] Afdruk van een houtblok met voorstelling van een winkelpand met op de ruiten `Firma A.J. de Jong', 19de-eeuws.
18374: [Themmen, Phoebus Hitzerus] - Komieke en vermakelyke boeren-reis van Dirk den eenvoudige en zijne zonen, uit het Overmaasche naar Delft. 4e druk. Rotterdam, J. Bergé, [1877]
PR120784: - [Modern board game, car race, automobile] Michelin Biborama, ca. 1980.
44744: - [Divers documents Halwasse, 1956] Briefkaart van ... Van Marwijk Kooy, d.d. Dordrecht 1953, aan G. Halwasse, betr. stoelen met wapens Van Marwijk Kooy en Crena de Jongh. Manuscript, 2 pag.
44746: - [Handwritten notes Halwasse] Aantekeningen van G. Halwasse betr. familie Van Kinschot. Met betaalbewijzen door jhr. H.F. van Kinschot. Manuscripten, ca. 15 pag.
44748: - [Manuscripts 1955] Drie brieven van M.F. van Piere en J. Kessels, d.d. Eindhoven 1955 aan G. Halwasse, betr. familiewapen Kessels. Manuscripten, 3 pag.
44754: - [Geneology manuscript, 19th century] Genealogisch schema Vijgh. 19e eeuws, manuscript, 1 pag.
44756: - [Manuscript, 20th century] Enkele aantekeningen betr. ds. Hanselaar en de familie Hanselaar, 20e eeuws. Manuscript.
44758: - [Two manuscript(s) 195] Twee brieven van Th. v.d. Ven, d.d. Meerveldhoven 1955 aan G. Halwasse betr. familie Van de Ven te Boxtel. Manuscripten, 2 pag.
44760: - [Family newspaper advertisement 1962] Twee familieadvertenties Noordanus, 1922-1962.
44764: - [Design family coat of arms, Printed letter 1966] Brief van dr. A. Debrot, d.d. Curacao 1966 aan G. Halwasse betr. familiewapen Debrot. Manuscript, 1 pag. met 2 bijlagen.
44767: - [Manuscript, letter, 1948] Brief van J.J. Kleinhoonte te Velp, d.d. 1948, aan G. Halwasse betr. de genealogie Brown. Manuscript, 1 pag.
44769: - [Manuscript, geneology, pedigree chart, 1934] Kwartierstaat Marnix Bierens de Haan, geb. 1934. Manuscript, 1 pag.
44771: - [Typed letter, 1966] Brief van S.J.M. Kooter, d.d. Nijmegen 1966 aan G. Halwasse over familiewapen Kooter. Manuscript, 1 pag.
12285: - [Manuscript] CONRAD, VAN BEUSEKOM Brief van Ir. Conrad, La Haye 1859, aan Messrs Lange Brothers te Londen; 8(, 1 p.
12286: - [MANUSCRIPT, LETTER, CROESER, VAN HOOLAND, POSTSTUK] Brief van ... van Hooland, Bagattestraat te Gent, aan Baron de Croeser te Brugge, d.d. Gent 10 september 1856, 1 p.
BB10064: [Souvenir Rose of The Hague] - [Paper Art, Souvenir rose, The Hague, ca 1860] Souvenir-Roos van Den Haag, lithography with 28 topographical illustrations, folded in the form of a rose. Total: 25 x 25 cm, folded about 12x6,5 cm. Published by J.C. Adler Hamburg, 1 p.
10517: - Ontboezeming op herfstmaands zeven en twintigsten dag . Verjaar-groete den Heer J.F. Thieme uit hoogachting door vriendschap gewijd. 1837. z.p. 4º: [8] p. Gebonden in kartonnen omslag bedrukt met titel. Gedrukt, deels met zilver, op roze papier.
10520: - Gezangen ter gelegenheid der ondertrouw van den Heer E. Van de stadt en Mejufvrouw J. Dieperink, gevierd den 14 augustus 1838 op de tuin Roozenburg. z.p. 8º: [8] p.
10524: - Hulde aan Van heusde, bij zijn graf hem toegebracht. Utrecht, 1839. 8º: 7 p.
13858: - VERZEN Verzenboekje, 19e-eeuws, met anonieme versjes, manuscript, 8º, 21 p., met een los vers, 2 p., 4º.
14373: - [WATERCOLOUR, LINTZ, THE HAGUE] Aquarel, 12x12 cm voorstellende 4 mannen in een roeibootje gesigneerd “F.E. Lintz ‘48”. Enkele beschadigingen.
14385: - COSTA, DA; TAYLOR; AMERIKA Poëziealbum van de Amerikaanse Mary W. Taylor te Peoria (Illenois) over 1860-1863. 1 deel, manuscript.
m7977-16: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Heemskerk] Notities der Openbare Verkooping van het aloude kasteel Assumburg, Notaris C. Schreuder te Beverwijk, Heemskerk 1898, 27 pp.
23753: [ Baudrant, B.] - Histoires édifiantes et curieuses, tirées des meilleurs auteurs, par l'auteur de l'Ame élevèe a Dieu, 5e ed., Lyon, Perisse, 1784, 12 + 384 pag.
45078: - [Printed publication 1803] Publicatie van gemeentebestuur van Utrecht, d.d. 27-12-1803 met verbod voor brood- en koekenbakkers om zaagmeel te stoken. 1 blad plano, gedrukt (P. Muntendam), met wapen van Utrecht in houtsnede.
45082: - RHOER, DE --- Brief van C.B.G. aan Halwasse, d.d. 1952 betr. familiewapen De Rhoer.
12698: - [Album of verses, Poesiealbum] ZANTEN, VAN; HAARLEM Poeziealbum van Marietje van Zanten, Haarlem 1930-1937. 1 deeltje met ca. 50 bijdragen.
67343: [Print/prent: Topographical view of buitenplaats Oud Mijl near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Oud-Myl, Maison de Campagne apartent. a Mr. Wittert/Hofstede Oud-Myl, toebehoorende den Heer Wittert.
BB10058: [Quidde, L./Schuitema, Johanna/Ad Astra, P.A./Bloch von, Johann/Nainggolan, F.J./Tideman, B], - [Rare Literature, first Dutch edition, 1894] Caligula. Eene studie over Romeinschen heerschers-waanzin door L. Quidde. Naar de 21ste Duitsche Uitgave, Sneek, J.W. Muller (Firma H. Pijttersen Tz.) 1894, 31 pp. TOGETHER WITH Het recht der Vrouw by Johanna Schuitmaker 1892 and 6 other publications.
30180: - [Paper art] Bedrijfskaart van W.J. van der Spek, stoffeerder te 's-Gravenhage, Alexanderstraat 3 Den Haag, ca. 1930.
30184: - [Paper art] Twee kerstkaarten van Hotel 't Losse Hoes te Holten (J. Meuleman). Gedrukt met afb. van hotel. ca. 1950?
67297: [Topographical view of buitenplaats Staalwijk near Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure/prent: De Hofstede Staalwyck van den Heer du Breuil/HJardin de Plaisance Staalwyk du Sieur de Brueil.
9683: - [Printed publication 1752] Op het tweede burgermeesterschap [van Amsterdam] van ... Mr. Egbert De vry temminck, den 1sten february 1752. Amsterdam, Th. Crajenschot. Plano.
9686: - Ter bruilofte van den Heere Willem Kops Philipsz. en Mejufvrouwe Catarina Van vollenhoven, binnen Amsterdam gevierd den 2 van bloeymaand 1752. Haarlem, Jan Bosch, 4º: [46] p.
9688: - Ter bruilofte van den Heere Johan Heinius junior en Jongkvrouwe Engelina Hoffham, in den echt vereenigt te Amsterdam den 13 van wiedemaand 1752. z.p. 4º: [40] p. Incompleet, mist het A-katern. Met groot titelvignet en ertegeneover Verklaaring der trouw-plaat door J. v.d. Woude.
12919: - [Printed letter, Unilever, KAMERIK, VAN DE CRAATS] Verzoek om informatie van De Nieuwe Margarinefabrieken te Rijswijk aan Van Nelle, betreffende de soliditeit van W.J. van de Craats te Kamerik, 1926. 1 p., getypt, met concept antwoord.
9845: - Ter zilvere bruilofte van den heere Gerardus Wijthoff en mejuffrouwe Sara Vos, gevierd binnen Amsterdam den 24 van Wiedemaand 1778. z.p., z.j. 4º: [24] p. Met groot titelvignet door en naar C.F. Fritzsch, met ertegenover een verklaaring van de tytelplaat.
55472: [Vorsterman van Oyen, G.A.?] - De zustermoord. Een paar bladzijden uit de lijfstraffelijke rechtspleging te Aardenburg, pp. 44-170 en 239-248 in Scaldis 1891.
9572: - Verscheide lof-dichten voor den schranderen en geestrijken dichter ... Mr. Fransois Jakob Van overschie, raad en schepen der stad Delft. Delft, A. Witbols. 1735. 4º: [2] 14 p.
BB10037: [Pulchri Studio] - [Verkoopcatalogus Collectie Van Vloten] Succession de mad.me v.ve E.A. van Vloten, etc : tableaux et aquarelles modernes et trois tableaux anciens, dont la vente aura lieu a? La Haye dans la grande salle du cercle artistique Pulchri Studio, Prinsegracht 57, le Mardi 7 Mars 1899 ... sous la direction de m. H.G. Tersteeg, Plaats 20 - La Haye Boussod Valadon 1899, 25 pp.
62906: - Wapenkaart/Coat of Arms Sweerts de Landas.
55659: '--- - Missive van de Staaten van Vriesland tot aanwending der efficacieuse middelen ter ontdekking van den schryver der valsche brief in de Zuidhollandsche Courant van 1 Juli, of om tegen de courantier te procedeeren, d.d. 24-7-1782.
BB10029: - [Original Publication 1751] Reglement op de gestrande... zullen moeten reguleren. Middelburg, L. en J. Bakker, [1751]/Regulation on beach-combing in Zeeland, Middelburg..
ZZ90311-82: - [Publication 1787, History The Hague, Criminality, Batavian Republic, Bataafse republiek] Extract uit de Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in hun Ed. Groot Mog. Vergaderinge genoomen op Vrydag den 21 December 1787, Den Haag 1787, 6 pp.
9403: - Op het huwelyk van ... Thomas Joannes Van de weetering, predikant te Vreeland en ... Anna Welzing, getrouwt den 6den van sprokkelmaand 1710. z.p. 4º: [8] p.
ZZ90240: [Middelbare technische school Haarlem] - Middelbare Technische School te Haarlem, 1927, Haarlem 1927, 46 pp. Illustrated.
12730: - AMSTERDAM, SUIKERFABRIKANTEN, DE BRUYN `Stoombalance'. Gelithografeerde afbeelding, 23x30 cm., betreffende de zaak van C. de Bruyn en twee zonen, de eerste stoomsuikerraffinadeurs te Amsterdam (op de Herengracht), veroordeeld in 1834 wegens het wegen van kisten ruwe suiker met een oude, uit 1745 daterende, vervalste balans. Zeldzame prent. Niet in Muller en Van Stolk (vgl. Muller 6923 voor een variant).
9842: - Rouwklacht over ... Jacob Verbrugge medicinae doctor te Delft, overleden in den ouderdom van bijna 24 jaaren den 12 van sprokkelmaand 1778. Delft, A. Sterck, 1778. 8º: 7 p.
9399: - Ter bruilofte van den heere Willem Snellen en juffrouwe Margareta Van 't wedde, geviert [te Rotterdam den 12den van Zomermaent 1709. z.p., z.j. 4º: 8 p.
11698: - [Manuscript Receipt/Kwitantie VUGH, VAN BOKHOVEN] Kwitantie voor de heer Vugh, Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch, wegens huur van het bovenhuis aan de Hinthamerstraat, eigendom van A. van Bokhoven, 1 maart 1936. 4(: 1 p.
BB10041: [N.N.] - [Pamphlet 1641, Duelleren, Duel, Leiden University] Decretum de provocationibus duellis, 's-Gravenhage 10-5-1641], 1p.
13349: - [Sheet music] HEERIS, VON SAHER, KRUSEMAN Muziekstuk “L’amour nous grise” door J. Philip Kruseman, “a madame Jeanne Heeris-von Saher”, ‘s-Gravenhage z.j. (begin 20e eeuw), 4 p., gedrukt.
47235: - Vijftigjarig feest van het collegie van collectanten bij de Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage, 17-12-1862, 's-Gravenhage, Dona Pieck 1863, 51 pag., geb. Mooi exemplaar.
47239: - Souvenir du Littoral, leporello met 24 foto's, 8x14 cm., met gezichten te Marseille, Cannes, Nice, Monte Carlo, Menton, San Remo etc. [ca. 1900?].
56273: - Het Buitenverblijf Jrg. 4 (1926) nr. 5: Noordwijk-nummer, pp. 109-136, geïll.
56377: [Herdingh, L. en zoon], - Opwekking aan mijne landgenooten bij het indringen der cholera in Nederland, Leiden 1832, 23 pag.
56277: - Concours hippique Heemstede 1946, officieel programma, 52 pag., geïll.
56283: [Spanjersberg, Gebr.], - Rotterdam zoo als het was, Rotterdam juni 1940, (32) pag., geïll.
56285: - Turfproductie bij Rotterdam, Het Leven, 1918, pp. 2049-2052, geïll.
53534: '--- - [1] Reformatie der lantrechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. Arnhem, Jan Jansen 1604. [Gebonden met 2:] Gereformiert lantrecht van Veluwen und Veluwenzoom, 2e druk, Arnhem, Jan Jansen 1621. [en met 3:] Landtrechten van Over-Yssel, Deventer, S. Wermbouts 1630, 2 delen. [en met 4:] Ordre ende reglement tot een korter manier van procederen voor de gerigten van de graafschap Zutphen, voorts ordonnantie [...], mitsgaders ordre en forme [...], Arnhem, Hendrik van Goor, 1738.
53118: '--- - Deductie van de Staaten van den lande van Utrecht, behelzende een waarachtig verhaal van 't gene gepasseert is ontrent den intocht van de Fransche Macht in de Provincie en de Stadt van Utrecht. z. pl., 1673.
53112: '--- - Provisionele memorie, overgegeven aan [...] gedeputeerde Staten van Friesland [...] door de ondergetekende vier professoren aan Frieslands hoge school, mr. Johan Valckenaer [...], Samuel Henricus Manger [...] Gadso Coopmans [...] en Theodorus van Kooten. z. pl. [1787].
49139: - POLMAN, GRUIJS--- Getekende kwartierstaat op dun papier van Bernardine Ernestine Hasmanna Polman Gruijs (1775-?), gehuwd met A. v. Panhuys. Handschrift met 16 gekleurde familiewapens van J.E.H. Hooft van Iddekinge. Groot folio, oblong.
49141: - ERMERINS--- Brief van Robert C. Ermerins, d.d. Moskou 1884, aan jhr. G. v. Suchtelen v.d. Haare. Manuscript, 4 pag.
49149: - FERWERDA, TIEMAN--- Menu, Ferwerda & Tieman, Amsterdam 1916. 1 blad, gedrukt.
49151: - SCHRETLEN, WUBBE--- Menu t.g.v. huwelijk Egbert Schretlen en Myriam Wubbe, Amsterdam 1951. 3 pag., gedrukt, met foto bruidspaar.
49155: - ARQUINT, SCHMITZ--- Menu t.g.v. huwelijk Els Schmitz en ir. Hans Arquint, Bloemendaal 1949. 3 pag., gedrukt, met portret bruidspaar.
44282: - PANNERDENSE KANAAL; VAN BLEISWIJK. Bleiswijk; de Raet; Lulofs--- Extract uit de resolutien Staten van Holland 19-8-1751: 'Verbaal van de reise na Arnhem mitsgaders na het Boven- en Benedenspijk', gedaan door A. v. Bleiswijk e
44283: - MILLINGEN--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 27-7-1764, betr. schade op Kleefs grondgebied door de amotie van de Millingse Zomerdam. Gedrukt, 2 pag.
19633: [Parse, Karl] - Les protestant du Salzbourg dans les années 1731, 1732 et 1733. Traduit de l'allemand.
9226: [Hall, Maurits Cornelis van] - Gedenkschriften van en door Frank Floriszoon van Arkel. Voorzien van eene opdragt en eene aanprijzende voorrede van de vermaarden heere Lubbert Ignatius Bril junior. 2e druk. Amsterdam, Johannes van der Heij en zoon, 1832.
9822: - Palladis musarumque Delphensium sedes nuperrime condita et inaugurata ab Henrico Hoogeveen, gymnasii rectore et collegii literarii moderatore carmine elegiaco, publice dicto in aede gallicane a.d. 11 julii 1776. Delft, A. Sterck, 1776. 4º: 32 [23] p. Zonder omslag.
9819: - Aan de weledelen gestrengen heere den heere Van j***, eertijds hopman in keizerlyken dienste en thans overste van een regiment voetvolk in dienst der heeren Staaten van de Vereenigde Nederlanden. Amsterdam, David Klippink, 1775. 4º: [16] p.
9817: - Feestzangen ter zilveren bruilofte van ... Mr. Pieter Van de poel, regeerende burgemeester van 's Graavenhaage ... en Agatha Johanna Van steelant, gevierd in 's graavenhaage den 4den van wintermaand 1775. z.p. 8º: [16] p.
9807: - [Printed publication, 1775] De liefde. Huwelykszang. Ter bruilofte van ... Adriaan Gevers deynoot, regeerend schepen der stad Rotterdam ... en ... Anne Lohman, den 28sten van lentemaand 1775 in 's-Gravenhage in den echt vereenigd. Amsterdam, Yntema en Tieboel. 4º: 18 p.
10014: - Aan Francina Bane, de ongelukkige minnaaresse van den ontydig gestorven Nederlandschen dichter J. Bellamy, door Lieve van Ollefen. Amsterdam, J.B. Elwe, 1786. 8º: 10 p.
25319: - Lettres Hollandoises, ou correspondance politique sur létat present de l'Europe, notament de la republique des Sept. Provinces-unies. Volume I and II, Amsterdam 1779, 433+435 pag., half leather, good copy. Volumes III - VIII missing.
12965: - [MUSIC, POETRY, LINTHORST HOMAN, STAAL] `Liedjes', twee exemplaren van de gedrukte bundel: 1ste druk (1934), met als auteursnaam J.L.H.-S.; 2de druk 1936, met als auteursnaam J.M. Linthorst Homan-Staal. Hierbij enige tientallen geschreven en getypte gedichten uit de jaren 1935 tot 1944, deels getypt op briefpapier van mr. H.P. Linthorst Homan, Markt 9, Assen.
12972: - [MANUSCRIPT, THEOLOGY, MAANEN, VAN; KOUDEKERKE, GENEMUIDEN] Attestatie van de kerkenraad te Koudekerke betreffende de lidmate Hendrika Cornelia van Maanen bij haar verhuizing naar Genemuiden, d.d. Koudekerke 4 augustus 1861, en getekend door J. Vermeer Az. 1 p., deels gedrukt.
12177: - [Manuscript, Poem, ZAANDAM 1907] Heil en zegenwensch aan onze geliefde ouders ter gelegenheid van hun 25 jarige echtvereeniging [te Zaandam], 1882-1907. 4(: [4] p.
12187: - [GENEALOGY, MANUSCRIPT, AARSSEN, VAN; VAN DAM VAN BRAKEL] Genealogie van Van Aarssen. Manuscript, ca. 80 p., geb., folio, ca. 1850.
47993: - PREDIKBEURTEN, AMSTERDAM--- Drie predikbeurten lijsten, 55x11 cm., voor 11-6-1809, 25-12-1808 en 29-1-1809. Gedrukt (Van der Hey).
47995: - BLUCHER--- Gedicht Bluchers Arm, 10 pag., manuscript, 19e eeuws.
47997: - TUTANCHAMON--- Tutanchamon. Sonderheft Der Woche, 1924, 70 pag., gebonden in half perkament. Gedrukt, geill.
48009: - PARVE--- Genealogie Parvé, ca. 1580 - ca. 1800. 8°, 3 pag., manuscript, ca. 1930.
29282: - [PRINTED PUBLICATION, 1800, AMSTERDAM, EIGENDOM KERKEN] Verzameling van stukken behelzende het ontwerp van schikking over de kerkgebouwen der eertijds heerschende gezindheid binnen Amsterdam, 1800, gedrukt, folio, 55 pag. Met Tweede Rapport, 1800, gedrukt, folio, 55 pag.
12517: - [Album of verses, Poesiealbum PELLIKAAN] Poeziealbum van Geer Pellikaan, 's-Gravenhage 1923-1928, met ca. 15 bijdragen. 1 deel in besch. band.
ZZ90435-072: - [Groningen, tax, belasting, 1665] Provisionele verhooginge van de lyste der generale middelen, waernae den impost van hier naevolgende species sal worden betaelt ende geheven ende daerop de verpachtinge voor het jaer 1666. worden ghedaen, in achtervolghe Staetsche resolutie van den 20. Decemb. 1665. Groningen [s.n.], 1665, 11 pp.
53807: '--- - Ordonnantie van de bedelarye. Waer in begrepen is hoe se haer hebben te dragen die in de voorsz. faculteyt begeeren te studeeren. Mitsgaders een reglement om de meeste aelmoessen te bekomen. Leiden Burgersdyk & Niermans, 1942.
44329: - [Manuscript, 1853] Briefje van Cornets de Groot, d.d. Kraayenburg 1853, o.a. betr. Cornelis de Groot, ridder van St. Marcus. Manuscript, 1 pag.
ZZ90352-60: - [Rotterdam] Korte geschiedenis en beschrijving der stad Schiedam. Met één plaatjse. H. A. M. Roelants, Schiedam, 1850, 52 pp.
25061: [Montanus, Arnoldus] - Ambassades memorables de la Compagnie des Indes Orientales des Provinces Unies, vers les empereurs du Japon. Amsterdam, J. v. Meurs, 1680.
44692: - [Partly printed document, manuscript, funeral, 1815] Formulier betr. het overlijden te Amsterdam van Jan Hendrik Jurgen Borgstee, d.d. 9-1-18.. [ca. 1815], man van Ermegie Hamilton 'In armoedige omstandigheden overleden', deels gedrukt. 1 pag.
44694: - [Marriage announcement, 1864] 'Huwelijks-bekendmaking' van A.B. van Holkema van Oldeboorn en J.G.A. Keuchenius van Koudum, 1864. Fraai gegraveerd porseleinkaartje (lith. W. Cool v. Bokma te Sneek).
42347: '- - Over de schadelijke huisinsekten als de huisvliegen, wespen, muggen, weegluizen, vlooijen (...) enz. met aanwijzing van (...) middelen om dezelve geheel uit te roeijen. 2e uitgave. Amsterdam, S. de Grebber, 1832.
29444: - [Letters, Teerenstra, Walta] 13 brieven van Monseigneur Jac. Teerenstra aan Jan Walta, dd. Doumé 1951-1960 getypt.
29446: - [Charter on parchment with seal 1796] Acte van transport dd. Arnhem 6-8-1790 van een huis, schuur, stal en bouwland genaamd Zindersland aan de Velpse en Rosendaalseweg. Charter op perkament met zegels van Arnold A. Gaymans en F.H.C. Hoff.
29452: - [Marriage manuscript announcement 1749] Aankondiging van het huwelijk van J.M. Sprakell en W.L. Turnbull, Zwolle 15-2-1749. Deels gedrukt, 4°, 1 pag.
29458: - [Carte visite, SAKSEN] Visitekaartje van ‘le Grand duc de Saxe’ met achterop in pen ‘recu 17-9-1898 à La Haye’.
54965: '--- - Publicatie [betr. verbod ' Historisch Verhaal'] van president en Raaden van Holland, Zeeland en Vriesland, d.d.'s-Gravenhage, 18-6-1761. 's-Gravenhage, Scheltus, 1761.
45980: - [Pencil drawing, early 20th century] Pentekening door A.J. Kamphuis van La Mort de Meleagre, 20x28 cm. (19e of vroeg 20e eeuws).
45007: - Receipt 1669, Manuscript, Montpellier, France, noble titles] Twee kwitanties, d.d. Montpelier 1669 van de 'commis a la recepte des derniers provenans des amandes et condamnations de la recherche des usurpateurs du titre de noblesse en la province de Languedoc'. Deels gedrukt, 2 pag.
10433: - Aan mijne geliefde broeder en zuster Pieter Van cleef en Maria Scheurleer op het doopmaal van hun zoontje Izaak Bernardus, geboren den 26 junij 1826. z.p. 8º: [5] p.
10425: - Grafschrift op ... Henricus Smith, rustend leeraar der Herv. Gem. binnen Utrecht, in den heere ontslapen op den 31sten van wintermaand 1825. z.p., z.j. 4º:[1] p.
10429: - Aan vader Scharp na den afloop van zijn laatste H. Dienstwerk [te Rotterdam]. Rotterdam, M. Wijt. z.j. 8º: 5 p.
PR120017: - Print. N. Perignon. Rural landscape.
44728: - [Receipt, kwitantie 1904] Twee kwitanties t.n.v. P.A. Karsdorp te Amsterdam, 1904.
44730: - [Printed publication 1870] Circulaire betr. het voorgenomen huwelijk van F. graaf van Randwijck en J.A. baronesse van Hogendorp, 's-Gravenhage 1870. Deels gedrukt, 4°.
M9685: - [Manuscript, Pedigree chart, kwartierstaat 1772-1846] Kwartierstaat van Elisabeth Ida van Eibergen (1772-1846). Manuscript, 1 pag.
m7977-9: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Giethoorn, Overijssel] Omschrijving der perceelen Veenland, gelegen onder de gemeenten Giethoorn en Steenwijkerwold, Notarissen W. Huender en H. Kamp te Steenwijk, Giethoorn 1884.
m7977-63: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Zijpe] Belangrijke Openbare Verkooping van een Boerenhofstee te Zijpersluis en een boerenhofstede te Schagen en Zijpe, Notaris F. J. M. Pinxter te Schoorldam, 1936, 16 pp.
m7977-62: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Zaandam] Catalogus der Verkooping van De kapitale Fabrieksgebouwen en terreinen der N.V. Melkproducten gen. Zaanlandia te Zaandam, Notaris G. van Holk, te Zaandam, 1934, 22 pp.
m7977-61: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Wijckel en Sloten] Openbare Verkooping van Landen liggende onder het behoor van Wijckel en Sloten, Notaris L. H. Potma te Balk, 1878.
m7977-60: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Workum, Friesland] Openbare Verkooping van een Sathe en landen in het Workumer-Nieuwland onder Workum, Notaris A. Jukema te Workum, 1933, 16 pp.
m7977-6: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Eesveen, Overijssel] Verkoopboekje van Het Boerenerve, bemeierd door Gerrit Hoekman, Notaris W. Huender te Steenwijk, te Eesveen, G. Hovens Gréve, Steenwijk 1904, 18 pp.
m7977-59: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Workum, Friesland] Publieke Verkooping van een Sate (Sathe) en landen in de kleine Wiskepolder onder Workum, Notaris Ottema te Leeuwarden, 1933.
m7977-58: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Workum, Friesland] Publieke Verkooping van een uitmuntend vruchtbare Sate (Sathe) en landen in de Workumer Wiske onder Workum, Notarissen L. Oppedijk te Heerenveen en C. Tjebbes te Workum, T. Gaastra Bz, Workum 1922, 18 pp.
m7977-57: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Workum, Friesland] Publieke Verkooping van twee uitmuntend vruchtbare Saten (Sathe, Sate) en landen gelegen onmiddellijk aan de bebouwde kom van Workum, Notaris C. Tjebbes te Workum, 1922, 25 pp.
31980: - [Dissertation 1892] Disputatio historica juris publici de potestate Guilielmi I, Hollandiae sub Philippo II gubernatoris [...] Leiden H.W. Hazenberg 1835, (4)+176+(8) pp.
12514: - [MARRIAGE, OVERSTEGEN, HEERE] Extract uit het trouwboek van de Nieuwe Kerk te Amsterdam betreffende het huwelijk op 27 juni 1756 van Pieter Overstegen en Jannetje Heere. Amsterdam 1765, getekend door de koster Benjamin de Bruyn, 1 p., deels gedrukt.
48451: - LULOFS, BAART DE LA FAILLE--- Brief van B.H. Lulofs, d.d. 1841 aan Baart de la Faille, rector magnificus te Groningen. 4°, 1 pag., manuscript.
48453: - WIJNAENDTS FRANKCEN--- Brief van C.J. Wijnaendts Francken, d.d. Den Haag 1908, over het spiritisme. Mansucript, 4°, 1 pag.
48455: - SASSEN, KELLER--- Brief van Armand Sassen, d.d. 1906, aan hr. Keller. Manuscript, 8°, 2 pag.
45208: - [Manuscript 1827] Brief van Quarles van Ufford, d.d. 's-Gravenhage 1827, aan P. F.van Kuffeler van Hogeveen, vrederechter te Gouda. Manuscript, folio, 3 pag.
45214: - [Military, printed letter 1906] Gedrukte brief van Jos van der Steen, commandant van de schutterij te 's Hertogenbosch, betr. opheffing van de schutterij aldaar, d.d. 's Hertogenbosch 1906. 2 pag.
48230: - MOLKENBOER, VANSELOW, GIESKEN--- Acte van transport verleden voor schepenen van Amsterdam d.d. 14-9-1786, van een huis aan de westzijde van de Prinsengracht tussen Leidsestraat en Leidse Kruisstraat, van ouds Het Leeuwtje, met nog een huis erachter in de Lange Leidse Dwarsstraat en een huis in deze straat waar de limoenboom en de oranjeboom in de gevel staat. Charter op perkament, zegel verloren.
48232: - ZERAS, SERAS--- Twee 'diploma's' betr. eerste H. communie ten name van Elisabeth Zeras [en Seras], d.d. Ankeveen 1884 en z. pl. 1880, 2 pag., deels gedrukt (beschadigd op vouwen).
48234: - WESTENDORP, BISCHOFFSHEIM--- Berigt van fa. Westendorp en Co. en L.R. Bischoffsheim, d.d. Amsterdam 16-5-1837, betr. plan van een vereeniging tot gemeenschappelijk bezit van kansbiljetten in Ned. uitgestelde schuld. 4°, 4 pag., gedrukt.
46979: - Nadere stukken het Huiszittenhuis betreffende bij den raad der stad Leyden behandeld met daarop gevallen besluiten, Leiden, Mortier, 1850, 106 pag.
46774: - [Copperplate and print, coat of arms, ca 1800] Copperplate, 12x12 cm with engraved coat of arms Van der Burch van Spieringshoek, ca. 1800, with engraving.
46042: - [Manuscript, 1813, legal with seal] Notarial deed Utrecht 2-8-1813, folio, 3 pp.
47091: - Ortzeichnus und steigung des hochlobwirdigen heiligthumbs der Stifftkirchen der heiligen Sanct Moritz und Marien Magdalenen zu Halle, [Munchen,Hieth], 88 pag. (19e eeuws?).
47058: [Apell, D.Ph. von], - Cassel und die umliegende gegend. Eine skizze fur reisende, 3te auflage, Kassel 1801, (6) +132 pag. Covers of decorated paper. Very good copy.
47060: - Galerie imperiale et royale de Florence, novelle edition ornee des planches de la venus de Medicis, de celle de Canova et de l'Apollon, Florence, Landi, 1817, 205 pag.
46983: - Register op de keuren en ordonnantien van het Hoog-Heemraadschap van Rijnland, Leiden, Du Mortier, 1823, 314 pag., geb.
46986: - Astrea. Letterkundig tijdschrift voor Noord en Zuid {jrg.I] 1881, 576 pag., geb. (band wat sleets).
11457: - KOEDOODER, DE HEIJ Twintig stukken betreffende W.P. Koedooder en A. Koedooder-de Heij, te Haarlem 1929-1954 (o.a. betreffende de Haarlemsche Manufacturenhandel, hypotheek, polis, geboortebewijzen, etc.).
11459: - KONING Briefje `Beursnotering van eenige wereldsche zaken en menschelijke hoedanigheden', in envelop geadresseerd aan `Mevr. M. Koning'. 19de-eeuws.
11454: - KIND, V.D.; GOUDA Gedrukt adreskaartje `Wed. v.d. Kind, in modes, bloemen, linten, veeren', te Gouda, ca. 1900.
11456: - KLERK DE REUS, VAN GROENEVELD `Geslachtsregister van Cornelis Hillebrands en Govert Leendertz van Groeneveld', grote tabel met afstammelingen, waaronder de families De Reus en Klerk de Reus, opgesteld eind 19de eeuw door de heer Klerk de Reus te 's-Gravenhage, met vijf losse bijlagen.
46748: - Frisia optieposten 1924 I Optieposten van het boereboelgoed ten huize van Klaas Horjus te Workum, 1924. 20 pp.
46750: - Frisia, optieposten 1921 I Optieposten van het groot boereboelgoed ten huize van Bauke R. Attema op Schuilenburg onder Hindeloopen, 1921. 80 pp.
47107: - Regelement voor het collegie van meester regenten van het Huiszittenhuis te Leyden, Leiden 1836, 100 pag., geb.
47135: [Soutendam, J.], - [Exhibition catalogue, Delft, 1865] Catalogus van het geschiedkundig gedeelte der gemeente-bibliotheek van Delft. Korte beschrijving der schilderijen ten raadhuize van Delft bewaard, Delft 1865, 37 pag.
46904: - MANCHE--- Huwelijksoorkonde. Uitg. wed. J.R. van Rossum, Utrecht, ontwerp Lou Manche, 32x49 cm., kleurendruk, ca. 1935.
46866: - BACKER--- 99 fotografische reproducties, elk 12x9 cm., van leden van de familie Backer en van hun nazaten. In doosje.
ZZ90435-053: - [Groningen, 1731] Memori-boek, wegens alle Provinciale Imposten, Soo als ten Comptoire en door de Commysen in de Ommetogten word Gecollecteert, By Arendina Sijgers, Te Groningen, Anno 1731, 12 pp.
ZZ90435-052: - [Groningen, Potography] Brochure + Echte foto’s, De Borg Verhildersum bij Leens (Gr.), 9 foto’s.
11492: - LENNEP, VAN Tekening met kleur op perkament van een aantal eenden, gesigneerd S.A. van L(ennep). Ca. 1900? 13x20 cm.
54330: '--- - [Legal judgment 1718] Sententie van Gerrit Evertsz. van de Weert anders genoemt Geurt Evertsz. van Buuren, ge-executeert voor den stadhuyse t'Utrecht, den 1 October 1718. Utrecht, J. v. Poolsum, 1718.
54335: '--- - Eerlijcke vryaedje gepleeght by Arnoldus Bornius, predikant der Stadt Delft, omtrent juffr. Agatha Welhouck. In 't licht gebracht door een lief-hebber der waerheyt tot overtuyginge van die de selve tot noch halsterrighlijck hebben tegen ghesproocken. Utrecht, Nic. van der Beeck, 1664.
55046: [Schrassert, J.] - Deductie van de rechten en gerechtigheden der heerlykheid Almelo. Gedaan opstellen door (...) A.Ph.Z. van Rechteren. Harderwijk, J. Moojen, 1749.
17981: [Ruus(s)cher, Mattheus de] - Dichtlievende verlustigingen, bestaende in veld- en stroomzangen, mengel- lof- en hekeldichten en toneel-poezy. Door Mr. M. d. R. onder de zinspreuk Meditando fulgens. Leiden, Cornelis van Hoogeveen Jr., 1762.
18015: [Sauer, C.? (vert.)] - Het portrait van Michiel Cervantes. Blyspel in drie bedryven. Naar het Fransch. Den Haag, Wed. J. de Groot en Zoonen, 1804.
13288: - STEMPELFABRIKANT Prospectus van “Frieslands oudste India rubber stempelfabriek, opgericht in 1888, kunstgraveerinrichting handelsdrukkerij ‘Excelsior’”, 40 p. met in groen gedrukte voorbeelden van rubber stempels, ca 1901.
13306: - BLASPHEMIE Aantekeningen (door Gousset?) over vervolgingsmogelijkheden tegen blasphemie: vloeken of Gods naam prophaneren, 2 p., folio, manuscript, 18e of vroeg 19e-eeuws.
9625: - Op den ... Heere Kornelis De witt, tot burgemeester der stadt Dordrecht verheeven. z.p. 4º: 7 p.
9631: - Ter verkiezinge van ... Mr. Pieter Rendorp, Heere van Marquette, tot burgemeester en regeerder der stad Amsterdam, den eersten van sprokkelmaand des jaars 1746. z.p. 4º. Incompleet, slechts p. 1-8 van 12 aanwezig.
9634: - Huwelykszangen voor ... Mr. Jan Frederik Parvé en ... Maria Adriana Van den broeck, in den echt vereenigd binnen Haarlem den 22sten van lentemaand des jaars 1746. Haarlem, Izaak en Johannes Enschedé. 4º: [22] p.
13977: - OUDEWATER, DE VRIES Getekend silhouetportret van M. (?) de Vries, predikant te Oudewater van 1846 tot 1851. Hij was beroepen van Heikop en Boecop in 1846 en vertrok in 1851 naar Leeuwarden waar hij overleed. 20x13 cm.
14001: - DONATH, VAN DER WILLIGE, FIEBIG, JESSE Gedrukte overlijdensberichten, z.g. Faire-parts, betr. Elisabeth Donath, wed. Chr. F. Fiebig, d.d. Amsterdam 1862 en Jacoba Elisabeth Donath, wed. Willem Jesse, d.d. Weesp 1875.
14128: - MAURENBRECHER Lied op verjaardag van grootmoeder M. Maurenbrecher, d.d. 19-8-1837, manuscript, 2 p., folio.
14142: - LOTERIJ, GRAVENHAGE ‘Verordening op het houden van onderhandsche loterijen te ‘s-Gravenhage’, vastgesteld in Raadsvergadering 3-12-1861, gedrukt, 8º, 3 p.
12442: - [MANUSCRIPT, INHERITANCE, KRAMME] Verklaring van Doris Johannes Gerardus Kramme, d.d. Sherwood, Victoria, Australië, 21 februari 1895, dat hij zijn moederlijk erfdeel schenkt aan zijn zuster Frederika Leonora Kramme. 8(, 1 p.
ZZ90440-39: - [Zeeland] Archief, vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen, + 2 kaarten, Achtste deel, Tweede stuk, J. C. & W. Altorffer, Middelburg, 1897, 142 pp.
29637: - [Manuscript Military, French, 1792] Brief in het Frans van Charles Wolff, dd. Quartier Generaal I Loya, 11-1-1797, manuscript, 4°, 4 pag.
62982: - Wapenkaart/Coat of Arms Heemstra (Van).
PR120119: - [Antique print, handcolored etching] VUE DE LA MAISON DU PRINCE D'ORANGE/Paleis Huis ten Bosch, published ca. 1750.
55818: '--- - Prent: [Spotprent op de Doelist Raap die, vergezeld door zijn vriend ds. Elzevier door wijnkopersknechts naar de galg wordt gebracht om gehangen te worden. Zijn medestanders Ryers, Wachloo en Taddel staan op het schavot te pronk], [d.d. mei 1752], anonieme gravure.
29314: - [PRINTED PUBLICATION, 1887, CONSULAIRE EXAMENS] Rapport van de commissie voor de consulaire examens aan de minister van buitenlandse zaken, dd 4-7-1887. Brochure van 25 pag., gedrukt. 8°.
29318: - MEELFABRIEKEN -- Noodkreet van de Nederlandsche Maal Industrie. Open brief van eenige meelfabrikanten ca. 1890. 4°, 2 pag., gedrukt.
ZZ90011: [Toespraak over Michiel de Ruyter] - Het volk van de Ruyter, toespraak gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 23 maart 1907 bij gelegenheid der plechtige viering van de 300ste verjaring van den geboortedag van Michiel Adriaensz. De Ruyter.
ZZ90012-1: - De Ruijter album 1607-1907, 12 platen in een map met lintjes.
4777: [Lynden, A.J.H. van] - [Geneology 1973] Geslachtslijst van de descendenten van Nicolaas Stoop en Margarethe de Veer, zijnde de ouders van Dirk Hubert Stoop, stichter van het fonds, nr. 7 (1973), in ringband, geïll.
9837: - Lykzangen op het afsterven van ... Mr. Maarten Weveringh Antz., voorzittend schepen en raad der stad Amsterdam, overleden den 28 van slachtmaand 1777. z.p. 4º: [21] p
26431: - Declaration adressee par (..) archeveque d'Utrecht et eveques de Harlem et de Deventer aux (...) ecclesionstiques (...) des Pays Bas, tant pour justifier leur conduite (...) Leon III. Haarlem, Loosjes 1826, 4o., 50 pag. ( tekst in Latijn en Frans ), org. karton. Goud op snee.
29296: - SLOTERDIJK, TOLHEFFING -- Kennisgeving van B&W van Amsterdam dd 26-10-1843 betreffende tolgelden te Sloterdijk, zowel voor de brug over de Trekvaart als het tolhek op de weg. 1 blad, plano, gedrukt.
29300: - AMSTERDAM, LOODSWEZEN -- Publicatie van de heren van den gerechte der stad Amsterdam, dd 28-1-1778 betr. het gebruik van loodsen door ballast koopvaardijschepen, door de op Groenland en straat Davis varende commandeurs en door de grootschippers van Amsterdam die naar Noorwegen en het Oosten varen. Gedrukt, 1 blad plano.
29304: - [POSTCARD, 1935, TABAK, NED. JONGELINGS VERBOND] Prentbriefkaart met fotoportret van C. Tabak, jubilaris 1910-1935 bij het Ned. Jongelingsverbond, 1935.
29286: - GIESBERGER, MILITARIA -- Album amicorum in de vorm van een oblong boekje in hoes van Frits Giesberger, met ca. 25 bijdragen en tekeningen uit de jaren 1826-1842, uit Ansbach, Kampen en andere plaatsen. Voorts aantekeningen van Giesberger over militairen die hij kent.
29288: - [MENU, STUDENTS, LEIDEN, VVSL, 1940] Menu van diner van 8e- lustrum , 1940 van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden, geill., gedrukt.
65697: - Surprisen-lied, 8º. Cladder, George, Heerengracht 398 a, Amsterdam.
65698: - Extra feestlied aan het bruidspaar, 8º. Coesel, wed. R.J., Kerkstraat 82, Amsterdam.
65695: - Verzameling van bruiloftsverzen en liederen, toegepast op allerlei betrekkingen, door J. Hagen. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1829, 8 + 80 p.
65696: - Fransche en Hollandsche gelegenheidsversjes, verzameld door An. de Jager, 2e vermeerderde druk. Rotterdam, T.J. Wijnhoven Hendriksen, 1844, 12 + 142 p. Jager, An. de 12º, blauw linnen bandje.
65694: - Verzameling van 266 toasten ten gebruike by bruiloften, kraammalen, verjaar-partijen en andere vriendschappelyke bijeenkomsten, als ook op uitoefening van elk's bestaan. Met toepasselyke versjes, benevens eenige tafelzangen en geboorte-liederen, door wijlen den heer A. Fokke Sz. 4e verbeterde druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1843, 54 (= 70) p.
66479: - Graaf Gijsbert Karel van Hogendorp [levensbericht, z.pl., z.j.] [1834], 12o, (12) pp.
46780: - Graveland, retail ca 1930 I Wrapping paper (Verpakkingspapier) wasserij Buitenlust 's Graveland, ca. 1930?
ZZ90397-014: - [Oudewater, history] Oudewater. Geestelijken, Kloosters en Geestelijke goederen (Vervolg van Deel XVII, bl. 13), Afgedrukt uit de “Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, Oudewater, 29 pp.
ZZ90437-007: - [Groningen] Apolloos weghwijser door de Feesten des LIVsten Lustri der wijdtvermaerde Groninger Hooge Schole staende te vieren den XVen – Xxsten van Herfstmaend in ’t jaer O. H. 1884 waerin beneffens aenwysinghen en Prognosticatiën voor elcken dag der feesten vervat feel vele vermaeckelijcke en leerlijcke propoosten van gheleerde, poetsche en andere fraeye gheesten, (...) Groninger Studenten-Almanak opt jaer O. H. 1884 Johannes Bernardus Huber, Te Groningen, 28 pp.
24901: - Keuren ende ordonnantien van het Hoog-Heemraedschap van Rhijnland, 1e- - 2e- stuk, Leiden, 1769. [Gebonden met:] 3e- stuk, Leiden, 1803, en 4e- stuk. [Hierbij:] Register op de keuren en ordonnantien. Leiden, 1822-1823.
11378: - GEEVINCK, VAN DE POLL Gegraveerd alliantie-familiewapen Geelvinck en Van de Poll. Gravure door J. van Schley naar J. Hage. 18de-eeuws. 8(, oblong.
11379: - GELDERLAND, GAYMANS Gedeeltelijk gedrukte brief van het Hof van Justitie in Gelderland, Arnhem 17 juli 1799, betreffende inschrijving in de stemregisters van ambtenaren van justitie, getekend Jan Gaymans (?). Folio, 1 p.
9448: - De zangberg gezuivert. Muizenzang. met de geheele aanmerkingen van Opsonius Mero, Biberius Edax, Sorbilius Dento, Lurconius Crapula, en Vinius Curculio ; nader opgeheldert met staat- en zedekundige ... aantekeningen ; / door zorg en arbeid van Dr. Chrysostomus Matanasius ; hierby koomt het afbeeldzel van den grooten Parnasbullebak, Saccharias Klistorinus, nevens een Catalogus der reeds uitgegeevene, en nog gereet zynde Werken, tot dezen Muizenzang behoordende, 's-Gravenhage, G. Gasinet, 1716, [2
9374: - Vreugd-claroen ter bruyloft van den Heer Cornelis Hartwijk en de jonge juffer Alyda Oosterhuysen, t'samen in den egt vereenigd op den 12 juny 1703 tot Amsterdam. Leiden, Weduwe Bastiaan Schouten, 1703. Plano.
9380: - Houwelyks gezang op het bruyloft vreugde-feest van de heer Abraham Pillera, echte zoon van wijlen d. heer Reynier Pillera en me-vrouw Susanna Roemer, uyt de Stadt Aecken, en me-juffrou Elisabeth Lanham, echte dochter van wijlen d. heer Humphrey Lanham, van Feltonhall, uyt de provintie van Nortfolck in Engelandt en me-vrouw Henrica van Cauwenburgh, uyt Bommel in Gelderlant, gehouden in 's-gravenhage den 9 juny 1706. 's-Gravenhage, Gillis van Limburg, 1706. 4º: 8 p. Incompleet (mist p. 9-13).
9383: - Burghard van Seenum ontsenuwt, en de brief van Richardus Scheffers med. doctor, tegen Mr. Nicolaas Muys van holy adt verdeedigd door Mr. Fredericus Uittenbosch j.u.d. Amsterdam, J. Streppelingh, 1706. 4º: 11p.
50906: [Sonsbeeck, Jan Willem van] - Mijne verlustiging op den Emer en Endegeest. Breda, Oukoop, 1793.
12040: - [Manuscript, poem] POVEL, BEGUIN Aan mijn vriend Louis Povel bij zijn bevordering tot doctor in de rechten. 8(: [1 blad.]
12045: - RÄDECKER Vier (drie?) tekeningen door Hanny Rädecker, twee met opdracht `aan mijn Jan Pieters' en `Voor Mieke', diverse formaten en technieken.
13003: - [Printed publication, music songs, Nauta] Brochure Liederen te zingen door de vergadering, met de tekst van 16 christelijke liederen. Ondertekend D. Nauta. 4o, 4 p., gedrukt.
18202: [Sobels, Michiel Adriaan] - De herberg van het roode gehucht. Een familie-tafereel. Door Michiel Adriaan. Amsterdam, G. Portielje, 1830.
65079: - River landscape with ruins (Rivierlandschap met ruine).
45143: - WATERSNOOD NOORD-HOLLAND; SIEMONS --- Gedicht aan myn geliefde landgenoten. Gesigneerd Gerrit Siemons. 1 blad plano, gedrukt, eerste helft 19e eeuw.
45151: - UTRECHT; HARME BOER --- Gedrukt reclamekaartje van Harme Boer, logementhouder en stalmeester in De Zwarte Arend te Utrecht.
30381: [Walig, Jan] - Gedenkboek van het Olieslagers-contract (contract van verzekering tegen brandschade aan oliemolens en derzelver ladingen aan de Zaan) 1727-1912, Koog Zaandijk 1912, 130 pag., geïll., goud gestempeld imitatie perkament omslag. Zeer zeldzaam.
29220: - [MANUSCRIPT, BELGIË, ANTWERPEN, ANVERS, 1800] Aantekeningen betr. regelingen in de kerken van St. Joris en St. Jacob te Antwerpen in de 17e- en 18e- eeuw. Manuscript, ca. 1800, 4°, 4p.
29224: - [NEWSPAPER, PURMEREND, MAKKES, 1855] Exemplaar van 1e- jaargang (1855) nr. 32 van het Algemeen Weekblad [...] uitgegeven te Purmerende. Gedrukt, 4p met een toegift.
57459: [Deperthes, J.L.H.S.], - Collection de naufrages, contenant les relations les plus intressantes des naufrages, hivernemens, (.....) et autres evenemens funestes sur mer, 3 dln., Lille [ca. 1790?].
57471: - Hier is de A.V.R.O. z.pl., z.j., 48 pag., geïll.
57433: '-- - De advocaat der Roomsch Catholyke Kerk of vrijmoedige verdediger van denzelver (...) leere (...) tegen de beledigende geschriften van dezen tijd, 3e druk, Leiden, Koster, 1773. [Gebonden met:] Idem, 2e stuk, Leiden 1773.
26321: - Naamboekje van de (...) heren der Hooge Indiasche regeeringe (...) op Batavia. Amsterdam 1791, 12o, 120 pag. Mist de laaste 2 blz. van het register en de bijgehouden naamlijsten van Afrika van West Indië ( in xerox-kopie bijgevoegd).
26323: [ Fauche, Chs. E.] - La verite sur l'expedition de Don Pedro, duc de Bragance, par un officier volontaire. Amsterdam, Diederichs 1832, 40 pag., papieren omslag.
65088: [In the style of Probst] - [Optica print] 't Gesiaht van 't Binnen Hof Siende na de Zaal en Fransche Kerk. 18th century.
12603: - [MARRIAGE DOCUMENT, TEILERS, CRAMERUS, PALTHE] Bericht van hun voorgenomen huwelijk van Jan Teilers en Johanna Harmanna Cramerus, d.d. Nordhoorn 20 augustus 1795, gericht aan Rigter Palthe te Oldenzaal, 2 p., deels gedrukt.
12607: - [DRAWING, TOMEI ]Tekening, 22x18 cm., van een grafmonument met de inscriptie: `Hier rust W.J.J. Tomei, in leven 2de luit. der inf., geb. 19-2-1865, overl. 10-3-1887, zijne kameraden'. In lijst.
60757: '- - Coat-of-arms of Abram de Riemer.
44630: - [Binded Government publications, Utrecht, Reglementen staten, Amersfoort, 1784] 'Twee missiven door de (...) heeren decanen (...) der vijf capitulen te Utrecht, geadresseerd aan de (...) heeren Staaten s'lands van Utrecht, op den 2 Junij en 15 December 1784 ter adstructie (...) van der capitulen regten'. Utrecht, B. Wild, 1785, folio, gedrukt, 57 pag. In 19e eeuwse halflinnen band.
ZZ90441-05: - [Emmen, Drenthe] Het tractaat tot verbinding der Duitsche en Nederlandsche kanalen vrijmoedig beoordeeld door den schrijver der ,,Gemeente Emmen”, stoomsnelpersdruk van Willinge Gratama, te Assen, 1878, 34 pp.
66319: [Stratenboekje Haarlem 1927] - Stratenboekje en Plattegrond van haarlem en Naaste omgeving met Tramkaart, Gids en Wegwijzer, G. Eikelenboom Bloemendaal 1927, 84 pp.
18369: [Terkamp,H. T.]; [W. H. Gryp] - Leerzaeme fabelen en vertelsels, Amsterdam, Jan Roos en Gerbrand Roos, 1791.
18373: [Themmen, Phoebus Hitzerus] - Komieke en vermakelijke Boeren-reis, van Dirk den eenvoudigen en zijne zonen uit het Overmaasche naar Delft. 3de druk. “Gedrukt in Nederland”, z.p., zonder naam, 1839.
12814: - [Drawing, Architecture, Dordrecht, 1849] Pentekening van de voorgevel van een groot gebouw met eronder de tekst: `Bestedelingehuis binnen Dordrecht, opgerigt in 1849', 14x25 cm., ca. 1850.
62872: - Wapenkaart/Coat of Arms Rossem (Van).
66341: [Sloet] - Wapenkaart/Coat of Arms Sloet.
66339: [Smits] - Wapenkaart/Coat of Arms Smits.
9519: - Ter bruilofte van den heere Jacob Hagen en jongkvrouwe Hester Emerentia Kruydenier, geviert binnen Amsterdam den 24 van Wiedemaant 1727. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º: [20] p. Met groot titelvignet door en naar J.C. Philips met monogram en allegorische voorstellingen. Ertegenover een uitlegging door J. Oosterwijk.
48687: - TASSIN, SILVER-CRONA--- Correspondentie tussen C. de Jong en Guy Tassin te Parijs, 1985, betr. Tassin en Silver-Crona. Manuscript, 3 pag.
48689: - NIJGH EN VAN DITMAR--- 'Gevraagde boekwerken door Nijgh & van Ditmar's Uitgevers-mij, Rotterdam 1 april 1913'. Brochure, 22 pag., gedrukt.
48691: - VEEGENS--- Correspondentie tussen C. de Jong en mr. D.J. Veegens te 's-Gravenhage, 1977, betr. fam. wapen Veegens. Manuscripten, ca. 5 pag.
66309: [Delftse Studenten Almanak 1897] - Delftsche Studenten-Almanak 1897, J. Waltman jr. Delft 1897, 375 pp.
66310: [Delftse Studenten-Almanak 1899] - Delftsche Studenten-Almanak 1899, J. Waltman jr. Delft 1899, 457 pp.
46502: - [Printed publication] GRAVENHAGE, HOF VERSUS MAGISTRAAT--- Korte deductie (...) ter examinatie van seker different van jurisdictie tusschen president en Raden van den Hove van Hollant en de Magistraat van 's-Gravenhage. Z. j., [ca. 1700?], 12 pag., folio, gedrukt.
46506: - [Auction catalogue, 1965] Veilingcatalogus antiek from the collection of mrs. H. Blijdenstein-Morsman, Enschede 1965, Marthalaan 5, 36 pp. Richly illustrated.
46508: - KOEWACHT (Z.VL.), KARTOGRAFIE, HATTINGA, DE BRUIJN--- Kaarte figurative van den geheelen polder de Moerspuije en zoogenaamde Verkens Putten, bedijckt ende beverst in den jare 1767. Door Joannes Frans de Bruijn en D.W.C. Hattinga, d.d. 31-12-1774. Grote (57x113 cm) met kleur getekende kaart, geplakt op contemp. linnen, met linten, in rol. In goede staat.
53481: '--- - Sententie van den Hove van Hollandt ende West-Vrieslandt jegens Abraham Keyser, gepronuncieert den tweeden Mey, anno 1670. 's-Gravenhage, J. Scheltus 1670.
55098: --- - Brief aan den zeer eerw. heere Jan Baptist Brikkenaar, Roomsch priester te Ouddorp, over een schendig papier [= De vermomde wolf in het schaapsvel] onlangs tegen zijne eerw. in 't licht gegeven. z. pl., d.d. 3-1-1741.
55100: '--- - Tegengif op het lasterlyk Nieuw Jaars gedigt, spotgewys opgedragen aan den opregten herder der Roomsche gemeente t'Alkmaar. Brussel, Tserstevens, 1740.
11338: - DENEKEN, `HERAUT VAN WAPENEN', VAN FRANKENDAAL `Genealogie van de adellijke familie Van Deneken', fraai handschrift van 4 p., groot folio, met fraai getekend familiewapen in kleur. Met een notariële verklaring van notaris J.H. Zilver te Amsterdam, d.d. 29 april 1790, dat Nicolaas van Frankendaal, `zich qualificerende te bedienen den staat van Heraut van Wapenen', te Amsterdam verklaart dat deze genealogie van acht generaties (1566-1790) correct door hem is opgemaakt.
30128: - [Printed marketing card, advertisement, 1900] Reclamevloeiblad voor de Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Gouda (nachtlichten en theelichten) ca. 1900.
30130: - [Printed marketing card, advertisement, 1900] Reclamevloeiblad van cacaofabriek A. Francken & Co. te Koog a/d Zaan. ca. 1900.
14158: - ROTTERDAM, CREMER, VAN DER HOEVEN Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 12-7-1788 betr. Thomas Theodore Cremer en Cornelis van der Hoeven, kooplieden te Rotterdam, gedrukt, folio, 16 p.
14164: - COLLEGEDICTAAT “Dictata ad inscriptionem Proaemii”. Manuscript, 4º, 18e-eeuwse hand, gebonden in half leren band met op de rug “Libri IV, Institutionum”, 318 p.
29648: - [Manuscript and postcard, 1983] Brief en briefkaart van Ds. J. Haitsma te Boskoop, aan mr. D. Bruins te Deventer, 1983, manuscripten.
29658: - HILVERSUM, VAN GESTEL -- De Hilversumse textielarbeiders 1850-1874, arbeids- en leefomstandigheden. Doctoraal scriptie door Johan van Gestel, A.dam V.U. 1980, ca. 90 pag., getypt.
13810: - VOORSPELLINGEN, CLAY BURTON VANCE ‘Meine Voraussagungen für das Jahr 1913 sind in Erfüllung gegangen ... was für das Jahr 1914 bevorsteht’, plano, 2 p., gedrukt, 1913.
13823: - VERMEULEN, UTRECHT Stuk in een rechtzaak voor het Hoog Gerechtshof te ‘s-Gravenhage tussen het Bestuur der Registratie te Utrecht en Louis Vermeulen, 1828, 1 p., 4º, manuscript.
13838: - KORN Verzenboek van Cato Korn, met overgeschreven gedichten van Vosmaer e.a., ca. 120 p.
48194: - GUE, LE; BOLLE--- Market-report van commissiehandel Le Gue en Bolle, Rotterdam, 1916, 4°, 1 pag., gedrukt.
48196: - OOSTERZEE, VAN--- Rekening met fraai briefhoofd van stoomdrukkerij A. van Oosterzee, Amsterdam 1887, deels gedrukt.
48202: - FOL, ROTTERDAM--- Brief met fraai briefhoofd van fa. Fol jr. en Co. te Rotterdam, olien en vetten, 1915, 1 pag., deels gedrukt.
55427: [Zaorowski, Jerome?] - Le cabinet Jesuitique, contenant plusieurs pieces tres curieuses de R. Peres Jesuites, avec un recueil des mysteres de l'eglise Romaine. Keulen [= Amsterdam, Janssonius van Waesberge / A. Wolfgang?], Jean le Blanc [ca. 1680].
52592: [Prevoost/Prevost, A.F. a.o.] - Histoire generale des voyages ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre. Tome 24, Amsterdam, Harrevelt en Changuion, 1779, 8 + 544 pp. Text in French.
ZZ90352-52: - [Rotterdam] Rotterdamsche Zedeprenten 1921, 20 courant-artikelen compleet, Rotterdam 1921.
48735: - BIER, ROTTERDAM--- Memorie van de bier-azijnmakers te Rotterdam, d.d. sept. 1749. Folio, 5 pag., gedrukt.
48737: - HOEDEN--- Request van makers van hoeden, 4-10-1749, aan Staten van Holland betr. hun vak. Folio, 4 pag., gedrukt.
48739: - HONDERDMERGEN, WILDEVENEN--- Request d.d. 28-1-1749 van ingelanden van de polder De Honderdmergen of Wildeveenen in Zuid-Holland, om belastingvrijdom, folio, 5 pag., gedrukt.
m7977-37: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Rottum, Friesland] Publieke Verkooping van een Zathe en landen te Rottum, Notaris A. R. van Voorst te Heerenveen, 1856.
12528: - [AUTOGRAPH, PIJMAN, GORTSAK, SCHELTES] Handtekening van J.A. Pijman, onder een opgave betreffende obligaties ten name van Adriana Gortsak, wed. Jan Scheltes, Haarlem 1772, 1 stuk.
44584: - Manuscript 1970 I Letter Gerard C. Buma, d.d. St. Thomas (Canada) 1970, to G. Halwasse with regard to family crest Buma. Manuscript, 1 p.
53731: '--- - Extract uyt de notulen ten rade der stad Middelburg in Zeeland van den 10. February en den 3. Maart 1703. Als mede eenige bylagen rakende Alexander de Muincq. Na de copye van Middelburg [1703].
PR120694: [unknown] - [Individual woodcut] Ziet eens, kind'ren! Ziet eens, kijk! Deze man schijnt heel niet rijk. Inkt negotie geeft hem brood; Koopt toch wat: hij is in nood.
PR120690: [Unknown] - [Antique photo, chemistry laboratory] Antique photo of diverse chemical instruments. Women with gas mask (gasmasker)in the left, 20th century.
54280: '--- - Vooral niet trouwen! Een waarschuwing aan vrijgezellen, een troost voor gehuwde mannen, door iemand die goed op de hoogte is. Naar het Hoogduitsch door D. Klein jr. Amsterdam, 1892.
66876: [Pamphlet/'s Nachts na het bal] - Pamphlet. 's Nachts na het bal. Poem/gedicht: Lieve beste Oompje, Toe vertel eens wat. Sprak 't kleine meisje, Dat bij hem zat (...). Snelperdruk van Gebr. Mol, St. Jacobstraat 193, Den Haag. 1 page.
66385: [Museum and Art Gallery Birmingham catalogue 1950] - Some Dutch Cabinet Pictures of the 17th Century, 26th August- 8 Th October 1950, 15 pp.
66388: [Overdruk uit De Gids on Vroonvisscherij] - Eenige bedenkingen over De Vroonvisschij van Leiden, Amserdam P.N. van Kampen 1858, 40 pp.
46792: - Paris 1893 I Address card and receipt Grand hotel de Malte, 63 Rue de Richelieu, Paris, 1893. Directie: Frederic Svendsen.
49236: - [Printed Publication, 1849, SCHEVENINGEN, CHOLERA, MEDISCH] Publicatie van B en W van 's-Gravenhage, d.d. 17-8-1849, betr. een schaalcollecte voor de slachtoffers van de cholera te Scheveningen. 1 blad, plano, gedrukt.
10128: - [Occasional poem 1792] Ter koperen bruilofte van mijnen vriend Jan Jacob Van Rensselaar en zijne echtgenoote Suzanna Catharina Beeldsnijder [Beeldsnyder te Amsterdam] den 19den april 1792. Amsterdam, P.J. Uylenbroek, 1792. 8º: 7 p.
10054: - Danktoon aan de ... heeren studenten en verdere leeden der beide societeyten Concordia en Eendracht door Standvastigheid, voor de beweeze eer bij mijne [= Dirk Muller massis] eerste wagttogt als capitein der Leydsche Oranje-schutterij, den 25 van wijnmaand 1787. z.p. 8º: 8 p.
63021: - Wapenkaart/Coat of Arms Hartman.
48755: - [Music sheet/bladmuziek] STUDENTEN, UTRECHT, EIJKEN--- Feest marsch voor piano, gecomponeerd en opgedragen aan de maskerade- en feest-commissie t.g.v. het 46e lustrum der Utrechtsche Hoogeschool, door G.J. van Eijken. Amsterdam 1867, plano, gedrukt, 6 pag.
27695: - Oud-Nederland 1950 [ Periodiek over volkskunde e.d. Slechts een jaargang verschenen], 196 pag., geïll., geb.
ZZ90433-021: [Wigersma Tz, H.] - [Friesland, Amsterdam, 1883] Catalogus der verzameling van Kunst en oudheid van H. Wigersma Tz, Leeuwarden, Bestaande uit goud en zilverwerken, divers snijwerk, emailles, waaiers, Delftsch en Engelsch aardewerk, diverse glaswerken en porceleinen, wapenen en andere curiositeiten. Ter bezichtiging ogesteld in het Universiteits-bebouw, ,,Museum v. d. Hoop” Te Amsterdam, 1883, Gedrukt bij De Roever Kröber-Bakels, Amsterdam, 104 pp.
10572: - Aan den WelEd. Geboren heer A. De groot en vrouwe E.M. Van der heim, bij gelegenheid hunner vijftig jarige echtvereeniging, 13 Mei 1850. Plano, 1 p., gedrukt in goud op zijde.
53798: '--- - Sententie van de saecke tusschen Hare Konincklijcke Hoocheydt de Princesse van Groot Bretagne, douariere van Orangie ende Hare Hoocheyt de princesse douariere van Orangie. z. pl., 1653.
10212: - [Occasional poem, 1802] Hieronymi de Bosch (...) Rutgero Jano Schimmelpenninck J.U.D. (...) 2 junii 1802. z.p., z.j. 4º: 7 pp.
9474: - Huwlykszangen ter bruylofte van den Heere Jan Du rieu en Jongkvrouw Johanna Van arrewyne, in den egt vereenigt den 22 van wiedemaand 1721. z.p. 4º. [16] p. Met anonieme titelprent met allegorische voorstellingen en twee spreuken.
9476: - Bruiloftzangen ter bruilofte van ... Sebastiaan Thierry de bye en ... Judith Van der eyken in den echtenstaat verbonden [te Scheveningen] op den 23 van hooimaand des jaars 1721. z.p., 1721. 4º. [16] p.
ZZ90435-011: - [Groningen, 1610] Sententie vande Gecommitteerde Rechters vande Hooch-Mogende Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden / gewesen den 4 Decemb. Anno sesthienhondert thien / tussché dien vanden Dam eyschers / ter eenre. By Jan vanden Rade, Tot Groninghen, Anno 1610, Appingedam/Groningen, No. 5, 6 pp.
26859: - Onderzoek naar de structuur van het dorp Austerlitz, gemeente Zeist, Utrecht, Prov.Plan.Dienst, 1954, 24 pag. + 2 kaarten.
26875: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Maarn, Utrecht, P.P.D., 1953, 27 pag. + bijlagen.
11114: - LULOFS; ZUTPHEN Fotokopieën van drie onderhandse akten uit het familiearchief van Mr. Van Lulofs Umbgrove te Vorden, getranscribeerd en gemonteerd in een album door de genealoog Jos Goudswaard. Betreffende boedelscheiding Albert Wendtholt en Henrica Heyncks, Zutphen 1636; boedelscheiding Hendrick Luloffs en Weyntien Wentholts, Zutphen 1660; transport gronden van diverse familieleden Lulofs aan hun oom Bartold Lulofs, Zutphen 1712. Mooi gebonden.
51048: '- - Historie der watervloeden welke ons Nederland en wel voornamentlyk de zeeven Vereenigde Provintien, zeedert haar eerste opkomst en bewooning ondergaan hebben, van den Cimbersen vloed (...) tot (...) deezes jaars 1775. Amsterdam, Fokke, 1775.
45016: - [Manuscript, military 1787] Order tot inkwartiering (in French languages) van Maximilien Joseph Gervais de la Vieilleville, 1787. Manuscript (deels gedrukt), folio, 2 pag.
45090: - [Military printed publication 1813] Bericht van de commissaris generaal van het Dep. Boven IJssel, van Heeckeren tot Kell, d.d. Arnhem 25-12-1813, betr. het oprichten van een Generale landstorm en land-militie van Neerlands ingezetenen, zo tot verdediging van eigen haardsteden als tot verdrijving van den algemeenen vijand. Folio, gedrukt, 3 pag.
52466: [Hellinga, W.G. (ed.)] - Een schoon liedekensboeck (...) bewerkt, toegelicht en ingeleid door W.G. Hellinga, 's-Gravenhage, Boucher, 1941.
52468: [Voltaire, F.M.A. de] - Candide, ou L'Optimisme. Traduit de L'Allemand de mr. le docteur Ralph. z. pl., 1759.
49051: - VUURWERK, BRAND--- Keure, uitgevaardigd door de magistraat van 's-Gravenhage, d.d. 25-11-1765, betr. het maken en verkopen van vuurwerk. 4°, 3 pag., gedrukt.
49055: - NOORDA, VAN DER; HILDEBRAND-STIBBE--- Getypte brief van Espie aan L. Ali Cohen, d.d. Calcutta 1928, over twee Hollandse dames in Calcutta, 4°, 2 pag.
48246: - SPOORWEGEN--- Treinkaartje 'Opening Schiphollijn', Leiden-Amsterdam Z. of Rai, d.d. 8-6-1981, 6x3 cm., gedrukt, karton.
48252: - PRENEN, HAARLEMSE HOFJES--- Gedicht 'De Haarlemse hofjes' 1-5-1983, xerox-kopie, 5 pag., handschrift van Prenen.
48254: - VERZEKERING, FIBBE--- Polis Levensverzekering-Maatschappij Utrecht d.d. 1-3-1951 t.n.v. A.J. Fibbe. Plano, 2 pag., manuscript.
10603: - Feest-coupletten [op zilveren huwelijk van ? te Heemstede]. z.p. 8º: [9] p.
ZZ90440-32: - [Zeeland] Beschrijving eener verzameling charters en papieren, afkomstig van Anna van Bourgondië, vrouwe van Ravestein, meerendeels betreffende de familie van Borselen van Brigdamme en Souburg, berustende in het Rijks Archief-depôt in de Provincie Zeeland, 37 pp.
47087: - The improved Bath Guide or picture of Bath and its Environs, a new edition, Bath 1813, 140 pag.
51185: [ Meulenhoff, J.M.], - Le tout-petit Larousse des congressistes, par un d'éux, Amsterdam, Meulenhoff, [1910], 82 pag., geb., geïll.
29502: - [CHRISTIAN TEAR-OFF CALENDER, COLOURED, SCHEURKALENDERS CA. 1900] Vier kartonnen bladen voor scheurkalenders met afbeeldingen in chromolithografie. Uitgaven van J.J. Groen te Leiden en Joh. de Liefde te Utrecht ca. 1900, elk 31x26 cm.
29504: - [Newspaper articles, BÄR VON HEMMERSWEIL] Vier krantenartikelen ‘Rust een weinig’ uit Het Vaderland van 1926-1927, ondertekenen J.J.M. Volgens aantekening geschreven door Bär von Hemmersweil.
29508: - [MANUSCRIPT, SCHELTEMA] Aantekeningen betr. leden van de familie Scheltema: Jacobus, Jacobun Hendrik, Jacobus Nicolaas, Michiel Willem, dr. Pieter, Nicolaas, Paulus Cornelis. Cahier. Manuscript.
60722: [Ewijk, H.] - Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen langs de rivieren in het koningrijk Holland voorgevallen in Louwmaand 1809.
14172: - OOSTBURG, THERI Gedrukte circulaire betr. het overlijden van de echtgenote van M. Theri te Oostburg, 1876, 1 stuk.
14174: - SAPPEMEER, INMAKEN VAN GROENTEN Bijvoegsel Ned. Staatscourant 12-7-1917 nr 161 betreffende uitbreiding statuten Coöperatieve Inmakerij Hoogezand-Sappemeer te Sappemeer, d.d. 23-6-1917, gedrukt, 4 p., 8º.
44371: - [Receipt, tobacco, 1936] Nota van NV Bemelmans te Eindhoven, tabak, 1936.
65604: [Caricatural map] - [Caricatural map]: Nieuwe kaart van Europa 1870, colored lithographed map on one leaf, by Emrik & Binger, with text underneath: Engeland, op zich zelf staande, schuimbekt van woede, en vergeet bijna Ierland om, dat het aan den leiband houdt (...).
13067: - [MANUSCRIPT, ROTTERDAM, BUDDINGH] Circulaire van C.A.A. Buddingh te Rotterdam, 1864, betr. betalingen en voorgenomen verhuizing. 8(, gedrukt, 1 p.
13058: - ROELANTS Achttien tekeningen uit de jaren 1865-1868 van Hester W.C.J. Roelants, diverse onderwerpen, ieder ca. 40x30 cm.
13063: - [PRINTED BROCHURE, ROOZENDAAL, JANSEN, EXPEDITEUR] Circulaire van expediteur Fr. Jansen te Roozendaal, 1894. 4(, gedrukt, 2 p.
13054: - [TRAVEL,CLASSIC CAR, RIDDERHOF, DE VRIES, PHOTOGRAPHY] `Met de Chrysler naar de bergen. Augustus 1927'. Manuscript van 28 p., getypt, met een groot aantal foto's verlucht, gebonden in rood linnen band, met de titel in gouden letters erop gedrukt.
13040: - [MANUSCRIPT, RANSDORP, LEESGEZELSCHAP, KNIPSCHEER] Notitieboekje met op het titelblad: `Aantekening van ontvangst en uitgaaf voor het leesgezelschap te Ransdorp c.a., beginnende met de vergadering te Durgerdam, gehouden den 6 juli 1842, door H. Knipscheer, directeur'. Op de volgende bladzijden enkele uitgaven uit 1842, verder is het boekje gevuld met gedichten; het laatste ondertekend J.K[nipscheer?]. In totaal 56 p., 16(, manuscript.
13046: - REINGELING Tekening door ... Reingeling, een Grieks beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 70x50 cm.
13048: - [Manuscript, Renard] Brief van generaal Renard, adjudant van de Belgische koning. Z.p., 2 p.
49216: - WORKUM--- Reglement voor het gemeentebestuur en kies-reglement voor de stad Workum. Workum, Verweij, 1805, 4°, 44 pag., sierpapier omslag.
49218: - WORKUM--- Reglement op het ter verkoop of consumtie invoeren van vleesch, meel, brood en wijn, ingevolge Kon. Decreet van 3-3-1808 (...) gemaakt bij het gemeentebestuur te Workum. Workum, F. Annes, 1808, 4°, 14 pag., sierpapier omslag.
49222: - WORKUM, BELASTINGEN, KNOOP--- Acte van patent, uitgegeven door gemeentebestuur te Workum d.d. 1-3-1808, aan Pieter Gerrits Knoop, pottenbakkersknegt. 1 blad, folio, deels gedrukt.
52896: [Calvi, Francois de] - Historien ofte practyke der dieven, in dewelcke begrepen zijn seer jammerlijcke feyten, subtijle dieveryen en bedriegelijcke stratagemens van gaudieven en kleyers, tot waerschouwinge van koopluyden en reysende persoonen om sig te wagten voor snode practijken der gaudieven en beursesnijders. Oock seer nut en bequaem voor officieren en rechters om de deliquanten te overtuygen ende verborgen moorden en dieveryen uyt te vinden. Den lesten druck opnieus vermeerdert. Utrecht, W. v. Paddenburg 1688.
65691: - Ter herinnering [aan de ouders van Jaap Hoffmann, t.w. moeder A.A. Marsman, overleden Hoorn 8-1-1973 en vader P. Hoffmann, overleden Harlingen 5-2-1977]. Spierdijk, 1977. 8º: [16] p. Gedrukt in 100 exemplaren met 2 afbeeldingen van schepen.
65692: - [Stukken betr. het gouden huwelijksfeest van Alphonsius Verheyen en Martha Josefina Maria Lemmens, dd 28-8-1978 te Oud-turnhout]. 8º: ca. 20 p. 26 augustus 1978.
65554: - Namen van de regeerende heeren burgermeesteren, schepenen, ende thesauriers, geweest binnen Haerlem: zedert den iare 1430 tot den iare 1665, Tot Haerlem : gedruckt by Pieter Casteleyn, 1665, 74 pp.
14285: - SCHEEPVAART, OORLOGSCHEPEN 1665 “Lyste van de oorlogh schepen van Engelandt en de geunieerde provincien”, 1 blad, plano (32x21 cm) gedrukt in 2 kolommen, w.s. 1665.
14287: - BLOEMBERGEN Twee artikelen door A. Bloembergen in De Waterkampioen 1939 betr. een tocht door Zweden per kano, ca. 10 blz., geïll.
65508: N.B.D. [Dennys, Nicholas Belfield, reverent]. - Les Aventures d'Alexandre Macleod, Haarlem, en Hollande, Londres, chez J. Souter 73, St. Paul's churchyard 1828, 52 pp. Text in French.
48459: - JONKMAN--- Briefje van Jonkman, z. pl., z. j., 1 pag., 19e eeuws.
48461: - HOFMAN, KOPER, PAULA DENNIS--- Dossier met foto's, knipsels, brieven etc. betr. de zangeres Paula Hofman-Koper of Paula Dennis, jaren '60 van 20e eeuw.
48463: - AARLE RIXTEL, VAN OMMEREN--- Staat van inkomsten van het benefici op de L. Vrouwe en H. Cruys altaren tot Aarle. Beneficiaet is Jan Cornelis van Ommeren, 1768-1769. Manuscript, folio, 2 pag.
48465: - BEEK EN DONK--- Staat van hetgene de kerk van Beek en Donck jaarlijks als inkomen heeft. D.d. Beek 30-12-1728, getekend J.D. Zeelant, secr. Manuscript, folio, 4 pag.
65798: - Coloured etching/Gekleurde ets: Waaier om de vliegen te verjaagen met deszelfs steelen, 1 p.
46194: - STUERS, VICTOR DE--- Bronzen penning t.g.v. het 25 jarig referendarisschap van Victor de Stuers 1875-1900, 1 juli.
53663: '--- - Vervolg der verzameling van stukken betreffende de zaaken van B. Meezeman, A. Swieter en C. Kloosterman, (voorheen) gedetineerdens op het Huis der Gemeente binnen Amsterdam, uitgegeeven door het Comitté van Justitie derzelve stad. Amsterdam, J. ten Brink Gerritsz., 1796.
66915: [Naamregister 1739] - Naem-register van alle de heeren leden der regeering in de Provintien van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overyssel, Groningen en Ommelanden, alsmede Drenthe, voor den jare 1739, te Amsterdam by Gerrit Bos 1739, 48 pp. TOGETHER WITH Naamregister der leeden en steeden (..) staten van Holland en West-Vrieslandt, te Alkmaar gedrukt by Jan van Beyeren 1739, 108 pp. TOGETHER WITH Naamen van de Regeeringe der zes stemmende steden van Zeeland, 168 pp.
ZZ90433-039: - [Sales catalogue Leiden, Friesland, 1935] Three Bulletins Burgersdijk & Niermans Templum Salomonis Leiden, Lijst 331 Friesland, I-III, 1935, each about 17 pp.
12480: - [Printed document, Maastricht, Roemers] `Omstandig detail van de electie door den deken en capittel van St. Servaaskerke gedaan op den 22 december 1783, in de persoon van Arnold Franc. Roemers tot pastoor van St. Jacobskerke binnen deze stad Maastricht'. Maastricht 1784, 4(, 44 p., gedrukt (voor rekening van C.C. Roemers, advocaat, die ook de auteur is van dit geschrift).
9598: - Huwelykszangen ter bruilofte van ... mr. Jacob Fabrice Burman, raadsheer in den edelen en souverainen raade en leenhove van Braband en lande van Overmaze, canunnick in het eerwaarde capittel van St. Pieter te Utrecht, en jongkvrouwe Anna Van der streng, echtelyk verëenigt in Amsteldam, den 20sten van Wintermaand 1740. z.p., z.j. 4º: [78] p. Hierbij: Slotzang ten tweeden huwelyks vreugd-dag. z.p., z.j. 4º: [4] p., ondertekend ´Finis coronat opus´.
9595: - Ter bruilofte van den heere Jan Van der vliet en jongkvrouwe Jacomina Hooft, echtelyk vereenigt binnen Amsterdam den 15den van lentemaand 1740. Amsterdam, Arent Hennebo, z.j. 4º: [32] p. Met titelprent naar en door J. Punt, 1740, met allegorische voorstelling (zoals een nimf aan een vliet) met Uitlegging ertegenover, ondertekend Abr. de Haen de jonge.
44343: - [Receipt, gardener, 1910] Nota van tuinman C. Leijs te Geertruijdenberg, Tuinman en bloemist, zaadhandel. ca. 1910.
44349: - [Receipt, sugar factory, 1936] Nota van N.V. R. Buisman's Gebrande Suikerpoederfabriek (koffiestroop, caramel) te Zwartsluis, 1936.
19549: - De geschiedenis van het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-comité (1884 tot 1934).
44556: - ORANJE-NASSAU --- Eigentijdse kopie van een brief van de Staten van Utrecht (getekend G. Voet van Winssen) aan de Staten Generaal, d.d. 28-6-1735 betr. benoeming van de prins van Oranje tot generaal der infanterie. Manuscript, folio, 1 pag.
44558: - CORDES; BLAAUW --- Verzoekschrift aan de rechtbank van Arnhem van J.W. Cordes te Amsterdam in de zaak tegen jhr. Blaauw om uitstel. Manuscript, 1806, folio, 1 pag.
44545: - OLIVIER --- Briefje van de griffier van het gerecht te Antwerpen aan vrederechter Olivier te Mechelen, an 5(1796) manuscript, folio, 1 pag.
44549: - WACHTER, DE; BEAUCLERQ; WILLEMSEN --- Testament van Willem de Wachter en Helena Beauclerq, d.d. Boom (Belgie) 3-5-1775. Manuscript, folio, 28 pag.
51885: - Journal Litteraire et bibliographique, Hamburg, Fauche, Janvier - Decembre, 1799. Origineel karton, 392 pag.
67270: [Artist unknown/Topographical view of the Westeramstel/Amstel te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Wester-amstel Maison de Campagne aprten a Mr Andries Leenders/Hofsteede Wester-amstel, toebehoorende den Heer Andries Leenders.
13097: - [Printed brochure, Schouten, Geetst Glas] Folder van de firma D. Schouten Jr. & Co. te Arnhem, fabriek van geëtste glasplaten. Gedrukt, 4 p., ca. 1910.
12052: - RITT Aquarel, 29x43 cm., van paard in landschap, gesigneerd Jo Ritt 1990 (of 1930, of 1950).
12049: - [Manuscript, poem] RIETSTAP A mon très cher Papa [Rietstap] le jour de sa fête anniversaire. Plano, [1 blad], gekalligrafeerd.
ZZ90316-49: [Van Stockum's Antiquariaat] - [History of The Hague, Book auction Van Stockum] Catalogus van oude boeken over plaatsbeschrijving van Nederland in het bijzonder van ’s-Gravenhage voor de daarbij gestelde prijzen verkrijgbaar bij Van Stockum’s Antiquariaat ’s-Gravenhage (J. B. J. Kerling) Prinsegracht 15, ’s-Gravenhage, [s.d.] 64 pp.
14003: - BORBERG Overlijdensbericht van Johan Andries Godfried Borberg, 77 jaar, d.d. Amsterdam 1863. Gedrukt, 4º oblong, 1 p.
14005: - AMSTERDAM, YKMEESTER Eed voor ykmeester te Amsterdam, gedrukt, 4º oblong, 1 p., 19e-eeuws.
13111: - [DRAWING, STADT, VAN DE] Potloodtekening (bloemen) door A.H. van de Stadt, 19de-eeuws, 30x25 cm.
13112: - STEENBERGEN, VAN Tekening door W. van Steenbergen, 1880, een Griekse vaas, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 65x45 cm.
9797: - [Printed publication 1774] Groete van de maagd van Amsterdam aan ... Mr. Egbert De vry temminck, bij de aanvaarding van zijn veertiende burgemeesterschap in haare stad, den 2den van sprokkelmaand 1774. Amsterdam, Pieter Meyer. 4º: [10] p.
46188: - [Prayer card, gedachtenisprent 1904] Prayer card for the 25 year priesthood jubilee of H.A.V. IJzermans, Rotterdam, 1904, 1 p.
46192: - [Photograhy, platinotype, 1907] Photographic portrait, 10 x 7 cm, for the 50 year of priesthood of A.J. Brouwer, 1857-1907, vicaris-generaal in the Roman Catholic church, 1 p.
12328: - [Manuscript] FROST, VAN MAANEN Brief van Dr. Ridder John Frost, d.d. `La Haye à Societé au Plein', 20 mei 1834, aan de minister van Justitie Van Maanen, 1 p.
ZZ90311-57: [Oservald] - Court Abrégé des principaux devoirs des communians, tiré du traité de Mr. Ostervald, suivi d’une instruction très abrégée, et de quelques prières, extraites d’autres livres de dévotion, A. H. Bakhuyzen, La Haye, 1827, 39 pp. First edition.
9245: [Haren, Onno Zwier van] - De gevoelens van een Hollands patriot, of redevoering gedaan in een doorluchte vergadering over den tegenwoordigen staat der zaken, en nopens het nodig besluit, in die omstandigheden tot zekerheid der Republiek te nemen. [...] Vertaalt uit het Engelsch, gedrukt te London, by Mr. Cooper in de Globe in Patyer-noster Row [= gefingeerd drukadres]. [z.p.], [z.n.], [1747].
62538: - Wapenkaart/Coat of Arms: Appel
45908: - [Printed publication, garbage collection service, 1955] Flyer by dienst Openbare Werken Delft (dir. H. Knol) with regard to the replacement of horses by garbage trucks (roltrommelauto's) for the garbage collection (vuilnisophaaldienst), 1955. Printed, 2 pp.
ZZ90431: [Notebaart antiquariaat] - [Pamphlets, Bookhistory 1952] Catalogue 166: Newsletters & Pamphlets 1577-1664, the rise of the Dutch Republic News from England, Notebaart antiquarian booksellers, Amsterdam [z.j.], 41 pp. With loose index.
10765: - Het A.B.C. ter gelegenheid van het huwelijk van Pieter Tadema met Wilhelmina Steert, op 29 April 1909 te Purmerend. 8º: 3 p.
10771: - Picnic, in één bedrijf en een proloog, gehouden den 9 april 1910 op den feestavond ter gelegenheid van het huwelijk van den heer J.H. Glasbergen en mejuffrouw A.A. Franken. 8º: 22 p.
10781: - Lied gezongen ter gelegenheid van de verloving van Mejuffrouw Grietje Boersma en de Heer Frits W. Bonnet, op 21 mei 1911 [te Amsterdam]. Amsterdam, B.V. Mantgem, hofl. 8º: [1] p. MET: Receptiealbum van deze verloving, Hilversum 14-5-1911 en Watergraafsmeer 21 mei 1911. 34 p. Geb. met handtekeningen; menukaart; verjaarsbrief van Grietje Boersma voor haar vader d.d. 1902.
ZZ90428: [Evangelische Maatschappij] - [Directory Dutch 1927] Protestantsch Beroeps- Adresboek voor Haarlem en Omstreken, saamgesteld door het bestuur van de Evangelische Mij, afd. Haarlem e.o., Voor Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Santpoort en Schoten, vangelische Maatschappij, niet in den handel 1927, 193 pp.
67436: - Skanse teen die tyd, Bundel aangebied aan W. E. G. Louw by geleentheid van sy vyf-en-sestigste verjaardag op 31 Mei 1978, Tafelberg-Uitgewers Beperk, Kaapstad 1978, 85 pp.
23707: - Ordonnantie van de weeskamer der stad Middelburg, Middelburg J.J. Callenfels [ 1776 ] 121 + 22 pag.
23695: [ Bosscha, P.] - Gemeenzame brieven over Vaderlandsche belangen. Amsterdam 1833, 136 pag., geb. in org. karton ( rug geplakt).
8575: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Gedenkwaardige levensbeschrijving van den wereldberoemden Johan Christophorus Ludeman, vermaard philosooph, medicinae doctor, en astrologist te Amsterdam, aldaar overleden den 22 van Lentemaand, 1757 [...] doorvlochten met het charakter, en de voornaamste avantuuren van de alombekende Britta Beijer. Nijmegen, Van Goor etc., [1784].
49021: - KOOGH, VAN DER; SCHOORSTEEN--- Ontwerp van een marmeren schoorsteenmantel (...) door J. van der Koogh te Zaandam, plaat 67 en 68, met een tekstblad. Elk blad 55x35 cm.
45587: - HEDIN, BOEKGESCHIEDENIS, POSTHUMUS--- Reclameblad voor het boek 'Duitschland en de Wereldvrede' door Sven Hedin. Gedrukt blad met opgeplakte foto van Hedin, 1937.
45588: - BLOEMBOLLEN--- Brochure 'Bloemen in Uw huis en hof', uitg. van Centraal Bloembollen Comite (opgericht 1925). 8°, 8 pag., gedrukt, geillustreerd.
63474: - Centsprent: De wisseling der jaargetijden, Doet ieder jeugdig hart verblijden. N. 16.
63899: - [Woodcut/houtsnede] Zeeuwse Hoogaarzen.
63891: - De ruïne van Brederode nabij Haarlem.
61138: - Vue de la côte de Dordrecht proche du Port Groothooft á Dordrecht
61121: - Vue d',Amsterdam, View of Amsterdam (mirrored)
49476: - UTRECHT--- Extract uyt de resolutien van (...) staten 's lands van Utrecht 9-12-1693. Folio, 1 pag., gedrukt.
49478: - UTRECHT, STANDBEELD JAN VAN NASSAU--- Feestnommer behoorende bij het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad van maandag 15-10-1883. Plano, (4) pag. Slijtage op vouwen.
49480: - UTRECHT, VAN LYNDEN--- Eerzame Godvruchtige! Utrecht 14-1-1793, getekend B.C. van Lynden. Folio, 3 pag., gedrukt.
49484: - VLISSINGEN, VEERE--- Hoog mogende heeren, [missive van de stadhouder, d.d. 's-Gravenhage 10-1-1733 en 12-1-1733, betr. het ontheffen door de Staten van Zeeland van de leenroerigheid van Vlissingen en Veere]. Folio, 10 pag., gedrukt (bij H. Scheurleer).
49486: - OVERDUIN, DE JONGE VAN ELLEMEET--- Artikel Ned. Spectator 5-10-1872 door Jan ten Brink over bezoek aan het buiten Overduin op Walcheren, van mr. W.C.M. de Jonge van Ellemeet, 2 pag., gedrukt.
49488: - VLISSINGEN, VEERE--- Deductie van het recht dat aan de (...) Staten van Zeeland is competerende om de steden Vlissingen en Veere voortaan niet ter leen uit te geven (...) relatif tot de notulen van 23-11-1724. Folio, 42 pag., gedrukt.
54789: '--- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Gielis van Ledenberch (...). 's-Gravenhage, v. Wouw, 1619.
54795: '--- - [Pamphlet 1671?] Korte memorie tot onderrechtinge van den tegenwoordigen toe-stant der saecke van den heer Jacob Wermelskercken, wegens sijn minderjarige kindt c.s., q.q. contra Jan Mamuchet tot Utrecht. z. pl., [1671].
54894: - [Original publication 1751] Reglement op de gestrande... zullen moeten reguleren. Middelburg, L. en J. Bakker, [1751]/ Regulation on beach-combing Zeeland.
54796: H[osmann], M[agister] S[igismund] - Omstandig en waaragtig verhaal van veele gepleegde en nooit gehoorde diefstallen (...) gouden tafel (...) Lunenburg (...). Amsterdam, H. Schelte, 1710.
49340: - LOUVRE--- The Louvre Gallery Paris. Leather portfolio, 16x10 cm. with 12 postcards with highlights from the Museum, ca. 1880?
64158: - [Original etching] Zandvoort/Strand van Zandvoort vanaf de duinen gezien.
64159: - [Lithography/litografie] Streetview/Dorpsgezicht met kerk, 1949.
29206: - [Bond loan, Rotterdam, 1944] Prospectus van een 3,5% obligatielening gemeente Rotterdam, besluit burgemeester 8-1-1944. Gedrukt, 4°, 4p.
30162: - DORDRECHT, VAN NIEVERVAART & HORDIJK -- Prijscourant van Van Nievervaart & Hordyk voor granen, bonen, boekweit en koolzaad. Dordrecht 1817. 1 blad 4°, oblong, gedrukt.
30166: - MIDDELBURG, JANSSEN, RUTTEN -- Aflevering van de Middelburgsche Courant van 5-8-1865, plano, 4 pag.
30172: - [Documents print business BOS, BOEKDRUKKERIJ] -- Stukken betreffende de loopbaan (getuigschriften) en zelf ontworpen drukwerk van Hendricus J. Bos. ca. 70 stuks, deels manuscript, deels gedrukt.
62856: - Wapenkaart/Coat of Arms Reede (Van).
46726: - [Documents relating Twist geneology] Article 'Het geslacht van Twist, tak: Duymaer van Twist' 1907, pp. 465-485.
11994: - [Drawings, caricature MIESMAA, KARIKATUREN] Portretkarikaturen in inkt of potlood door Tanno Miesmaa, 1925, ieder ca. 15x15 cm.
11996: - [Printed song, gedrukt liedje MODE] Liedje `Veronica mijn troelala!' door Kees Pruis, met zinspelingen op mode. Ca. 1935. Gedrukt, 8(: 1 p.
47223: - Het postwezen door de eeuwen heen. Een belangwekkende historie uit Alkmaar's Verleden, [Overdrukken Alkmaarsche Courant 1939 e.v.].
63902: - Etching of Cathedral
11482: - [Manuscript] LAURENZ, NUYSOLE, SAURIN Brief in het Frans van Laurenz, La Haye 2 oktober 1759, over `S. Nuysole, major de la Cour', die gaat sterven, en over zijn plaats aan het hof. De naam van Saurin valt in dit verband. 4o, 3 p.
65534: [Heyns, Zacharias] - Haerlems juweel, tot nut vande oude arme uyt liefde ten thoon ghestelt nae de voorghegevene Caerte van 'tSpeelcorentken, tot Zwol, by Sacharias Heyns Drucker des Landtschaps van Over-ijssel, anno 1608, 24 pp.
12057: - [Printed invitation] ROEVER, DE; HULSCHER Gedrukte uitnodiging tot bijwoning van de begrafenis van Cornelia Hulscher, huisvrouw van Nicolaas de Roever, op de Haarlemmerdijk. Amsterdam 1786. 4(, oblong, 1 p.
13613: - DEKNATEL “Probate of the will of Sara Deknatel, spinster of Amsterdam, deceased, dd 1797.” Tekst op verso van een groot charter op perkament met de Engelse vertaling van haar testament dd 28-1-1796.
13618: - BLANC Brief van Louis Blanc aan de boekhandelaar Masson, met verzoek de heer Dangelier wat geld te lenen, z.pl., z.j., 2 p., manuscript.
ZZ90311-78: [Den Ouden Hagenaar] - [History of The Hague] Korte Schets uit het leven van Juliana van Stolberg, Gravin van Nassau Dillenburg 1506-1580 door den ouden Hagenaar, Den Haag [s.d.], 4 pp.
10284: - [Occasional poem 1809] Aan mijnen vriend, J. van Ouwerkerk de Vries, bij den dood zijns vaders. WITH: Aan mijnen vriend Mr. M.C. van Hall, s.l., 8º, [3] pp.
13752-c: - [Original Vintage photo postcard military] Foto postkaart van militairen in uniform, 9 x 14 cm, World War I, 1915.
9692: - Eerzang ter verkiezinge van ... Mr. Daniel De dieu, baljuw van den lande van Blois en hoofdschout van de stede Beverwijk, tot burgermeester der stad Amsteldam. Amsterdam, Jan Kamers. z.j. 4º. Incompleet, slechts 4 p. van 8 p. aanwezig, gemerkt A3 en [A4].
44235: - GRAVENHAGE; TIELEMANS; VAN WEES--- Bewijs van onvermogen voor M.S. Tielemans, huisvrouw van J. van Wees, d.d. 's-Gravenhage, 10-6-1814. Manuscript, 1 pag.
44231: - LEIDEN; SCHUURMANS--- Bewijs van onvermogen voor Maria Schuurmans, d.d. Leiden, 6-5-1815. Manuscript, 1 pag.
67275: [Topographical view of buitenplaats Zorgwijk te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Zorgwyk, de lustplaets van den H. Gillis van Hoven van voren bij de Orangerie te zien/Zorgwyk, Maison de Monsr. van Hoven vers l' Orangerie.
67273: [Topographical view of Weesperveer, Muiderveer en Naarderveer te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Veue du lieu ou l' on s' embarque pour Wezep Muiden et autres lieux/Gezicht van het Weesper, Muyder, en Naarder Veer.
46848: - KIMSWERD, BONNEMA, BOERENBOEKHOUDING--- Friesche comptoir Almanach voor het jaar 1789, Leeuwarden, Seydel [1788]. 12°, in perkamenten omslag uit de tijd. Met veel aantekeningen in handschrift.
29830: - [Modern pen drawing, 1953] Gezicht op de westelyke uitloper van de Goudsberg richting Barneveld. Pentekening door G. Boogman uit Arnhem, 1953. 12x18 cm.
29832: - [Modern pen drawing, 1953] Gezicht bij de beek te Keyenberg/Quadenoord, pentekening door G. Boogman uit Arnhem, 1953. 12x18 cm.
51439: [Campert, Jan e.a], - Het gepantserde hart. Ondergrondse poezie, De Distelvink 1944, 24 pag.
52480: [Silhouette, E. de / La Galissonniere / de la Ville] - Memoires des commissaires de sa Majeste tres chretienne et de ceux de sa Majeste Brittannique, sur les possessions & les droits respectifs des deux Couronnes en Amerique. Tome premier [et] Tome second [et] Tome premier seconde partie. Amsterdam et Leipzig, J. Schreuder et Pierre Mortier le jeune 1755, 12+502+4+154+400+16+568 pp.
44267: - MILITARI'; SLAG BIJ KROZKA, GRAAF VAN WALLIS--- 'Circulair rescript, geemaneert van sijne Keizerlijke Majesteit aan alle desselfs ministers aan uitheemsche hoven', d.d. 6-10-1739. Gedrukt, folio, 9 pag.
1553: [LAARS, T. VAN DER] - Kalender voor het Jaar 1900. Uitgegeven door Het Nieuws van den Dag. Eenige vlaggen van Nederland zijne Provincien, Amsterdam [1899]. Geïll., 30 p.
11710: - [Manuscript WEVE, MUTZENBACH] Kwitantie betreffende de koopprijs van een huis aan de Bagijnestraat te 's-Gravenhage, verkocht door diverse familieleden Weve aan Cornelia Th. van Geffen, wed. H. Mutzenbach, 1861.
12526: - [Print, lithography, Propria Cures, Amsterdam] Gedrukte herdenkingsprent 20 jaar Propria Cures 21 januari 1910, naar een tekening van J.D.M. Bijvoegsel Propria Cures 21 januari 1910, 33x23 cm.
14118: - GRAVENHAGE, REDERIJKERS, DE NIEUWE KORENBLOEM ‘Reglement der ‘s-Gravenhaagsche Rederijkerskamer De Nieuwe Korenbloem’, [‘s-Gravenhage 1851], gedrukt, 8º, 13 p.
ZZ90044: [Studentenalmanak Leiden 1931] - Amsterdamsche Studenten-Almanak 1931, 101-ste jaargang, 543 pp.
BB10051: [Pallas, Peter Simon / Pieter Boddaert]. - [Natural History] Dierkundige beschouwingen, eeniger soorten van zeldzame dieren, door naauwkeurige beschryvingen, afbeeldingen en verhandelingen opgeheldert. Rotterdam, J. Meyneken, [ca. 1793], 6+32+38+35+32+30+28 pp.
11138: - OCKERSE Uitnodiging voor de uitvaartmis voor Anna Maria Louisa Ockerse. Amsterdam 1854. Plano, gedrukt.
11148: - PIUS VII, CASSONI Proclamatie (in het Frans) van paus Pius VII, getekend Quirinal 2-2-1808, door kardinaal Cassoni. 4(, 2 p.
12035: - [Manuscript,documents, NIJMEGEN] PAULI Dossier betreffende de Nijmeegse regeringsfamilie Paulus (Pauli), een tak van het Tielse geslacht Van Resant, afkomstig van W. Wijnaendts van Resandt. Ca. 15 p.
12039: - POLVLIET, GORINCHEM Afdruk van een houtblok met het merk van `Handel in thee, koffij en tabak van H. Polvliet & Zonen, Gorinchem'. 19de-eeuws.
49550: - HEERHUGOWAARD--- Notificatie van dykgraaf en heemraden van de Heer-Hugo-Waard, d.d. 22-11-1806, betr. recht van patent. 1 blad, plano, gedrukt (bij H. Coster te Alkmaar).
49552: - HOLLAND, LEENSTELSEL--- Waarschouwinge van Staten van Holland, dd. 18-1-1736, betr. afschaffing van de eed bij eigendoms overgang van leengoederen, d.d. 18-1-1736. 1 blad plano, gedrukt.
49556: - HEERHUGOWAARD, TORENBURG--- Uit Heer-Hugowaard's historie. De gevonden fundamenten ter plaatse van de boerderij Torenburg niet afkomstig van een vroeger kasteel. Overdruk Alkmaarsche Courant 15-10-1932, 3 pag., folio, gedrukt.
49549: - CLIFFORD, TRIP--- Getekende kwartierstaat van Agnes Maria Clifford (1739-?), gehuwd in 1762 met Corn. Cornelisz. Backer. Groot blad op karton, 65x100 cm. Met 32 gekleurde wapens. Ca. 1900?
ZZ90405-032: - [Pamphlet, Batavian Republic, 1801, Rare] Instructie voor de gemeente-bestuuren der Bataafsche Republiek; en Reglementen, zoo op de verkiezing van de Leden derzelve, en van gevolmachtigden uit de stembevoegde burgeren, als op die van bestuurders, tot waarneming der zaken van de ingelanden, landeigenaars of geërfden. Ter ’s Lands Drukkery, In Den Haag, 1801, Gelderland, 60 pp INCLUDING Reglement op de verkiezing van de leden der gemeente-bestuuren, en van de gevolmachtigden uit de stembevoegde burgeren AND Reglement op de verkiezing van Bestuurders, ter waarneming der zaaken van de Ingelanden, Land-eigenaars of Geerfden.
66905: [Resolutie Zeeland 1786] - Resolutie van hun ed. mog. de heeren staaten van Zeeland, van den 16 October 1786 tot maintien van de tegenwoordige Constitutie en Regeeringsform; en eenige andere stukken daar toe betrekkelyk, 3 pp. TOGETHER WITH Missive van Zyne Doorlugtige Hoogheid Willem de Vyfde, prince van Orange an Nassau, aan hun hoog mogende, de heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, p. 4 - 17 TOGETHER WITH Extract uit het Register van de Resolutien der Heeren Staaten van Zeeland den 2 November 1786, p. 18-
66907: [Zangvereniging Tot Oefening en Uitspanning Middelburg] - Concert der zangvereeniging : Tot oefening en uitspanning, dinsdag 3 december 1889, des avonds te half acht uren in het schuttershof : de edele handboog te Middelburg, Zangvereeniging Tot Oefening en Uitspanning (Middelburg), Middelburg : Altorffer, 1890, 15 pp. PAULUS Oratorium, text in German.
91: A[RNTZENIUS], W.N., - Doopboek der Jansenisten kerk in de Juffrouw Idastraat te 's-Gravenhage. Z.p., z.j. [ca. 1908]. 167 p.
ZZ90280: [Gemeentebestuur Den Haag] - [First edition] 's-Gravenhage en Scheveningen. Uitgegeven in opdracht van het Gemeentebestuur 1913, [Den Haag], [Mounton & Co], [1913], 178 pp. With coloured map of The Hague and Scheveningen in the back.
ZZ90438-59: - [Groningen] Reglement en ordre, der H. Heeren borgemeesteren ende Raadt in Groningen, op de taxt der gerigts-sportulen, in de beide oldambten voorvallende, by Gesina Elama, Te Groningen, 1736, 17 pp.
12308: - [MANUSCRIPT, DUIVENDRECHT, BOEKENOOGEN] Handschrift kopij voor het artikel Duivendrecht door G.J. Boekenoogen, geplaatst in Nomina Geografica Neerlandica VII, 131-133: 3 p.
12347: - [MANUSCRIPTS, GROLLO, CHURCH HISTORY, KERKERAAD] Elf stukken ingekomen bij de kerkeraad van Grollo in Drenthe, 1848-1917.
11127: - MEYER Twee convocaties voor D.C. Meyer Jr. voor vergaderingen van Diakenen en Armverzorgers. Amsterdam 1875.
57269: - Chemins de fer de L' Est. Saison thermale, Paris 1903, 56 pag., oblong, geïll.
66427: [Geschetst door een ModelMensch] - [Satirical book] Modelmenschen, geschetst door een Modelmensch, Amsterdam, gebroeders Binger with colored lithographies by Emrik & Binger Haarlem, [ca 1850], 93 pp.
9828: - Ter bruilofte van den heere Teunis Hek en jongkvrouwe Antje Jans, in den egt vereenigt binnen Amsterdam den 9 van Lentemaant des jaars 1777. Amsterdam, Jacob van Woensel jr., z.j. 4º: [16] p. Met groot titelvignet door G. Sibelius, met een uitlegging ertegenover door J. v. W. [= Jakob van Woensel Jr?]. Fraai sierpapieren omslag.
46464: - [Charters on parchment with seals, manuscript, ca 1782] Three transport deeds for Laers, De Sitter, Van Tuyl Haarlem.
ZZ90050: - Menukaart/menu maaltijd ter gelegenheid van het zestig-jarig bestaan van de Vereeniging Haerlem, 29 november 1961.
9406: - Nagedachtenis van wijlen den ... Heere David Amya, outsten leeraer van Christus gemeente in 's-Gravenhage, overleeden den 2 van loumaent 1711. 's-Gravenhage, Gillis van Limburg, 1711. 4º: 12 p.
9410: - Den triumpherenden Cupido. Op het huwelyk van ... Diderik De leeuw, heere van Schalkwijk, Pothuizen, Blokhoven en Rietveld, enz., enz. en ... Sara Hinloopen, in den egten staat vereenigt [te Utrecht]den 25 Augusti 1711. Utrecht, wed. G. Muntendam, z.j. 4º: 8 p.
62958: - Wapenkaart/Coat of Arms Wassenaer (Van).
62960: - Wapenkaart/Coat of Arms Wassenaer (Van).
62964: - Wapenkaart/Coat of Arms Wichers.
62970: - Wapenkaart/Coat of Arms Winssen (Voet van).
62972: - Wapenkaart/Coat of Arms Wittert.
62980: - Wapenkaart/Coat of Arms Wiel (Van).
11339: - DEUTEKOM, VAN; ALKMAAR Gedrukt biljet `lijst van goederen welke tussen 18 en 20 februari zijn gestolen ten huize van Gerrit van Deutekom, winkelier te Alkmaar', Alkmaar 22 februari 1839, ondertekend door de officier van justitie G. van Leeuwen. Folio, 1 blad.
36729: - [Science, Maths, [1880], Rare] Honderd wiskundige en wetenschappelijke vragen en antwoorden tot nut en vermaak, Amsterdam en Rotterdam, A. en P. Feteris, [1880], 32 pp (some pages damaged by former tape).
30869: - Naamlijst der leden van het Studenten-zendinggezelschap Eltheto, opgericht te Utrecht 27-4-1846, Utrecht 1898, 48 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
27237: - Verslag aan HH. burgemeesters en wethouders van 's-Gravenhage over den toestand en de exploitatie der gasfabrieken in het dienstjaar 1876-1877 [ resp. 1877-78 ], 2 delen, 's-Gravenhage 1878, 148 + 196 + 69 pag., geïll. met uitvouwbare plattegrond van de Nieuwe Gasfabriek.
12619: - [THEATRE, TONEEL, PALEIS VOOR VOLKSVLIJT] Programma Der Freischutz, Hoogduitsche opera van Rotterdam in Paleis voor Volksvlijt, 1887. Gedrukt.
12934: - KNOTTER Krijttekening door J.G. Knotter, 1889, een ornament, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 50x65 cm.
45425: - [Manuscript, german language, 18th century, 1568, Alva, Philips II] 18th century copy of a letter in the German language of king Philips II, d.d. Aranjuez 24-5-1568 to Willem duke / hertog of Gulik. Manuscript, folio, 12 pp.
45427: - [Manuscript, 1664] Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 14-5-1664. Manuscript, folio, 2 pp.
50974: [Court van der Voort, Pieter de la] - Les agremens de la campagne ou Remarques particulières sur la construction des maisons de campagne plus ou moins magnifiques, des jardins de plaisance, & des plantages. Leiden/Amsterdam, Luchtmans/Uytwerf, 1750.
50976: [Moetjens, Abraham] - Actes et memoires des negotiations de la paix de Nimegue. 4 delen, Amsterdam/Nijmegen, Wolfgangk/Moetjens, 1679 (deel 1 en 2), 1697 (deel 3 en 4 in derde editie).
11118: - MARNETTE, DE; D'OULTREMONT, BELGIË Brief van De Marnette, Liège 16 maart 1763, o.a. betreffende de verkiezing van de `évêque prince de Liège, Charles d'Oultremont'. 4(, 2 p.
45722: - [Manuscript ca 1965] Letter of K. Kasteel, d.d. 1965, to Ernst Lampe. Manuscript, 1 p.
45730: - [Manuscript, letter, 1927] Letter of literary and art critic Maria Viola, d.d. Amsterdam (Alg. Handelsblad) 1927 to Johan de Meester.
45748: - [Theology, Seminar Rijsenburg, 1928] Feestprogramma 1903-1928 mr. dr. A.C.M. Schaepman, 25 jaar rector Seminari Rijsenburg. 4°, gestencild, geillustreerd, 16 pag.
45752: - [Charter on parchment, Belgium, 1657] Deed of transport (Acte van transport) d.d. 30-7-1657 voor schepenen van Wedergraete van een partij land binnen de prochie van Apelters op het Apeltersvelt. Manuscript, charter on parchment, seal lost, 8 pp.
45756: - [Birthday album with autographs ca 1930] Bruna's verjaardag-album, Viooltjes verzameld door H.M. Bruna. Utrecht, ca. 1930? Klein oblong boekje met veel inschrijvingen in handschrift.
49183: - TISFOT, BREMMER--- Poesiealbum/Poezie album (A5 formaat) van Regina Tisfot met 47 bijdragen uit de jaren 1870-1895 uit Amsterdam en een groot aantal andere Nederlandse steden.
49187: - ENGEL, STEENHUIJSEN--- Distributie stamkaart Hendrika J. Engel-Steenhuisen, geb. 1873, deels gedrukt.
49193: - SCHNITGER, RISSELADA, MUZIEK--- Enige notities bij Arp Schnitger en zijn school, door drs. Anne Risselada, 1978. Gestencild, 7 pag.
11064: - HELLENDOORN, PREDIKANT TE HILVERSUM Kwitantie voor kerkvoogd W. van Domselaar betreffende een jaar traktement ad f 160, uitbetaald 31 december 1833 aan R. Hellendoorn, predikant (te Hilversum).
64156: - [Lithography/litografie] 'T oude slot'/Ingang van het oude slot.
10616: - [Poetry, marriage] Verleden en heden [op 12 1/2 jarig huwelijk van ?]. z.p. 8º: [1] p.
10618: - Aan bruidegom en bruid [op 25-jarig huwelijk]. z.p. 8º: [2] p.
65810: - Etching/Ets: De S. Pieters-kerk te Leyden 1762. (Sint Pieterskerk te Leiden naar de situatie van 1762). Mogelijk afkomstig uit: F. van Mieris, Beschryving der stad Leyden, haare gelegenheid, oorsprong, vergrootinge, etc., deel 1, Leyden, Wed. A. Honkoop & C. van Hoogeveen Jr., 1762, deel 2, idem, 1784; deel 3, bewerkt en aangevuld door D. van Alphen: Leyden, C. Heyligert & A. en J. Honkoop, 1784.
48619: - GEBEL, GEBHARD--- Correspondentie tussen C. de Jong en S. Gebel de Gebhardt te Courthezon, 1983, betr. fam. Gebel en Gebhard. Manuscript, 4 pag.
48621: - [Typed letter 1980] Correspondentie tussen C. de Jong en archief 's-Gravenhage over zegelring van mr. J.G. Patijn. Manuscripten, 1980, 2 pag.
48539: - BRACKMAN, MILITARIA--- Een incomplete Comptoir Almanach voor 1690, 's-Gravenhage, wed. Jasper Dol [1689], met wit papier doorschoten met financiele aantekeningen. 4°, 66 pag.
48544: - BAVENDORP, HOEVEL, SPECKESLAGER--- Onderhandse acte van schenking door Bernardina Richarda Hoevel aan haar zuster Gerarda Frederica Speckeslager, wed. J.H. Heuft van het leengoed Bavendorp, d.d. 's Heerenberg 15-7-1768. Manuscript, folio, 2 pag.
48551: - LEESGEZELSCHAP--- Rondzendbiljet voor leesgezelschap, d.d. 1835. Gedrukt, 1 pag.
48555: - PEENE, VAN; KRUININGEN, HOVAERE, WIJNENDALE--- Dossier stukken betr. een proces tussen Jan Hovaere contra Isabella Catharina Gonsales de Castejon(?), weduwe van Pieter Charles van Peene, heer van Cruijningen (en ook Jean Francois van Peene), 1664-1670. O.a. voor schepenen van Wijnendale. Manuscripten, folio, ca. 100 pag.
48549: - MIRJAM--- Circulaire voor bijdragen voor Mirjam, Bloemgracht 193 te Amsterdam. 4°, gedrukt, 2 pag.
48495: - PENNINGS, GERRITSE--- Trouwboekje voor Izaak B. Pennings, geb. Gravenhage 1886, zoon van Pieter J. en Alida C. Brauckmann, gescheiden van Chr.M. Andrea en Anna Maria Gerritse, geb. Amsterdam 1894, dr. van Lodewijk A. en Chr.M.H. van Wind, wed. J.W. Bauer. 1 deeltje, deels gedrukt.
48499: - [Marriage, 1895] Trouwboekje (Schoten 1926) voor Wolter Overweg, geb. Meppel 1895, zoon van Hendrik en L. Jonkman en Hendrika C.J. van den Eijnden, geb. Utrecht 1906, dr. van Wilhelmus en Alyda Lover, partly printed, partly manuscript.
48501: - VERSTEEGH--- Acte van bekwaamheid lager onderwijs, d.d. Utrecht 1905, voor Aletta Johanna Versteegh, geb. 20-9-1887 te Amerongen. 1 pag., folio, deels gedrukt.
48505: - QUAADGRAS--- Twee brieven van ir. Joh. Quaadgras, d.d. Heemstede 1942, aan genealogsich bureau Halwasse betr. bestellingen.
48507: - BLOK VAN CRONESTEIJN--- Brief van E.B.C. Blok van Cronesteijn, d.d. Zeist 1963, aan gen. bureau Halwasse over zijn familiewapen. Manuscript, 1 pag.
29436: - [Drawing, 19th century] Wat naief potlood tekeningetje van een kerk, gesigneerd J. Jonkers, ca. A5, 19e- eeuws.
29438: - [6 drawings, Ris] Zes tekeningen, potlood etc., waarvan enkele gesigneerd C. Ris en K. Ris, 19e- eeuws.
29442: - [POSTCARD, DONGEN, VAN, WALTA] Briefkaart van wed. H. van Dongen te Nieuw Vennep aan fam. D. Walta, 1922.
49320: - TJERKS, TROMPE L'OEUL-TEKENING--- Trompe l'oeul tekening door Abraham Tjerks, 1766. Pen in bruine inkt, 40x30 cm.
49322: - NOORD-BRABANT, REGLEMENT 1797--- Reglement op het houden der Quartiersvergaderingen en de overige directie des quartiers voor de vier quartieren van de Meyerye van den Bosch, 's Hertogenbosch, Noman, [1797], 26 pag., papieren omslag, gedrukt.
49324: - HUWELIJK--- Forme. Om den houwelijcken staet te bevestighen. 4°, 3 pag., gedrukt, 17e of 18e eeuws.
49310: - DELFT--- Gelegenheidsgedichten uit de jaren 1925 t/m 1928 (en één uit 1939) van een anonieme Delftenaar. Manuscript, 4°, ca. 300 pag., gebonden.
48959: - STUDENTEN, BORGER, FAURE, UTRECHT--- Gedachtenisprent betr. de installatie van een aantal studenten op 21-11-1878 in het gezelschap Elias A. Borger. Ontwerper: Faure. 55x40 cm., gedrukt.
48961: - STUDENTEN, ELIO, UTRECHT--- Gedachtenisprent 1e lustrum Elius Luce Investigamus Obscura, 9-2-1882/1887, 50x30 cm., met afb. betr. studie en handtekeningen. Gedrukt.
48963: - STUDENTEN?, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Los Bos-Hermanos Mezeranos-bloedworst, De Helden van het Stadhuis, 1 juli 1883 - 1 april 1885'. Litho Nikerk te Utrecht, 52x43 cm., gedrukt.
48965: - STUDENTEN, UTRECHT, BELLAMY--- Gedachtenisprent '48e lustrum, 29-6-1863-1876 Dejeuner van Bellamy', 43x33 cm., gedrukt.
48971: - STUDENTEN, UTRECHT--- Blad met handtekeningen 'Reunie 29-6-1876', 42x35 cm., gedrukt.
49336: - FRANKFURT AM MAIN--- Erinnerung an Frankfurt a/M, oblong mapje, 7,5x11,5 cm., met 12 pagina's in leporello vorm met afbeeldingen van de stad, ca. 1900?
49338: - CLOVELLY, ENGELAND--- [12] photo snap panorams from picked camera studies, uitg. G.S. Reilly te Clovelly, laat 19e eeuws?
49330: - BELASTINGEN, HUWELIJK, BEGRAVEN--- Publicatie van Staten van Holland d.d. 26-10-1695 betr. de ordonnantie van het middel op het trouwen ende begraven. 1 blad plano, gedrukt (bij Scheltus 1795).
49334: - HOOP, VAN DER; RABENAU--- Brief in het Duits van Wilh. van der Hoop aan Hermann von Rabenau. 19e eeuw, manuscript, 2 pag.
m7977-33: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Oosterzee, Friesland] Verkoop eener Zathe en landen en eene Boerenhuizinge met landen te Oosterzee, Notaris Barolotti Rijnders te Wolvega, 1903.
43219: [Beijerinck, G.J.A. en W.H. Warnsinck] - Beschrijving van den Nederlandschen watersnood in Louwmaand van 1820. Amsterdam, Beijerinck, 1820, 36+335+(1)pp. Complete with all illustrations.
42037: [Rogge, C.] - [Dutch history] Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden, sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780. 4 parts in 2 volumes, In Braband, 1790-1792, 347+317+335+324 pp.
11545: - [Newspaper advertisement/krant artikel] NAGTGLAS Gedrukte advertentie betreffende meerderjarigverklaring van Frederik Nagtglas, student te Delft. 's-Gravenhage 11 juli 1844.
11546: - [Manuscript] NASSAU, VAN; RAM, UTRECHT Brief van Antson Ram, `gräflich Nassauischer gevolmachtigter', aan vroedschap van Utrecht d.d. 23 augustus 1641, in opdracht van Magdalena, gravin van Nassau Catzenellenbogen etc. Folio, 3 p.
44513: - AMERSFOORT; WESSELS--- Briefje van G. Wessels, confiseur-cuisinier te Amersfoort, 1908, met opgave van mogelijke menu's met prijzen.
44515: - MILITARIA; HEINRICH; KAAPSTAD; SINT HELENA--- Album amicorum van de Duitse legerofficier Carl Gottlieb Heinrich, lopend over de jaren 1802-1818. Oblong boekje in geheel leren band met ca. 90 inschrijvingen, waaronder 16 aquarellen en 4 tekeningen en 2 geborduurde bladen. Voor- en achterkant liggen los. Manuscript.
44307: - ZEEOFFICIEREN; TRACTEMENTEN--- Extract resolutien Staten van Holland, d.d. 16-7-1733, betr. de tractementen van zeeofficieren. Gedrukt, 1 pag., folio.
47717: [Vloten, J. van ], - Boomschending bij raadsbesluit, ter uitvaart en herdenking van den zoo noodeloos gevelden olm, 3e druk, Haarlem, de Haan, 1882, 24 pag., gebonden in half linnen.
ZZ90316-30: - [Exhibition catalogue Gemeentemuseum 1978] Het leven van een Haagse arbeider, ['s-Gravenhage] : Haags Gemeentemuseum, 1978, 16 pp.
49033: - SCHEVENINGEN, TERHEIDEN, BESCHERMING DUINEN--- Publicatie van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, d.d. [niet ingevuld, 18e eeuws] betr. verbod door de helm te lopen op de dijk voor Scheveningen en Terheiden. Dit om de duinen niet te beschadigen. 1 blad, plano, gedrukt.
67265: [Artist unknown/Topographical view of Buitenplaats Yslandt (Ijsland) te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Yslandt, de lustplaets van den H. Joan Clemens aen den middelwegh by het Rechthuis/Vue d' Yslandt, Maison de plaisance de M. Joan Clemens au grand chemin pres la Maison de Justice.
67341: [Print/prent: Topographical view of buitenplaats Oostrust near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Oost-Rust, Maison de Campagne apartent a Mr. Arnout Schuit, Directeur de la Compagnie des Indes Orientales/Hofstede Oost-Rust, toebehoorende den Heer Arnout Schuit, bewindhebber der Oostindische Maatschappy.
67336: [Print/prent: Topographical view of Middenweg, Diemermeer, Oetwalerbrug en Ringdijk in Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Gezicht van den Middelwegh en 't Rechthuis in het Diemermeer, nevens den Ringdijk en Outewater brugh/Vue du Grand Chemin & la Maison de Justice du Diemermeer, du cote de la Digue et du Pont d' Outewael.
65709: - Ovale gravure 18 x 23 cm met allegorische voorstellingen betreffende geboorte en huwelijk, met een grote gedenksteen in het midden waarop in handschrift teksten kunnen worden ingevuld, Gravure door J. Bemme, naar C. Groeneveld.
30935: - Jaarboeken der wetenschappen en kunsten in het Koningryk Holland, deel II, lopende over 1807, 1e en 2e stuk, Amsterdam/Den Haag, v. Cleef, 1810, 311 + 216 pag., orig. kartonnen omslag.
46006: - [Manuscript 1814] Letter by A.J. Obreen, d.d. Hulst 17-3-1814 to the schout of Ossenisse, regarding '2 ordonnancen te paard'. Manuscript, 4°, 2 pp.
46008: - HENGSTDIJK (ZEEUWS VLAANDEREN), STAAL--- Brief van de commissaris generaal in het Dep. van de Monden van de Schelde F.C. de Jonge, d.d. Terneuzen 26-2-1814 betreffende de benoeming van Jan Staal tot schepen van Hengstdijk, i.p.v. diens oude vader Jan Fr. Staal. Manuscript, 4°, 1 pag.
48639: - BURGUET--- Correspondentie tussen C. de Jong en M. Burguet te Parijs, 1982, over fam. Burguet. Manuscript.
42602: [Gendre, Louis le] - Essai de l'histoire du regne de Louis le Grand, jusques a la Paix generale 1697. Keulen [= Nederland?], Pierre Marteau, 1700.
29308: - [PRINTED PUBLICATION, 1757, ACCOUNTANCY] Extract uit resolutiën Staten van Holland 20-9-1757 betr. instructie voor de boekhouder Rolandus, 1 pag. folio, gedrukt.
29310: - [PRINTED PUBLICATION, 1762, FIRE, BRAND] Extract uit resolutiën Staten van Holland dd 2-4-1762 betr. instructie voor de klerk Mr. E. Brand, 1 pag., folio, gedrukt.
29312: - [PRINTED PUBLICATION, 1810, RIJN] Schrijven van de landdrost van Amstelland dd 19 lentemaand 1810 dat Willem van Rijn is aangesteld als aannemer voor militaire troepen, 1 pag., folio, gedrukt.
46720: - [Pamphlet dogs 1754] Waarchouwing en voorzieninge tegen het lopen van dolle honden, d.d. Utrecht 26-7-1754, 4°, 4 pp.
29641: - [Manuscript 1895] Briefje van S. Sybenga, dd. provinciehuis (Groningen?) 1895, 8°, 1 pag manuscript.
29643: - [Caligraphy, Manusript, 1829] Twee cahiers met kalligrafisch schrift, a- van Antje Smits, Gouderak 1820 en b- van Maria Johanna Smits, Moordrecht 1829, 4°, ca. 80 pag.
62803: - Wapenkaart/Coat of Arms Leeuwen (Van).
46578: - [Printed publication 1808 I Extract uit de Notulen van B en W van Leiden, d.d. 9-2-1808, met regelingen betr. het gebruik van de regeringsbanken in de Leidse kerken. Folio, 1 p.
46582: - Education, university, school system I Documents of the school system comitee 1828, ca 600 pp.
46584: - [Medical documents, printed, 1805] Naamlijst van boeken voor doctoren, apothekers, chirurgijns ... welke heden in de boekwinkel van Lodewijk van Es, Kalverstraat, Amsterdam, gelevert worden. 8°, 4 pp, ca. 1805.
46592: - [Legal publication 1798, AMBACHTSGILDEN] Verzoekschrift aan de Nationale Vergadering d.d. Haarlem 25-1-1798, betr. ambachtsgilden. Folio, 3 pag., gedrukt.
47419: - Guide illustre de Bruxelles et renseignements utiles, en vente chez merchie-pede, rue des Tanneurs 54, Bruxelles. 12o, 124 pag., bound in full linen, ill. [1910?].
44443: - [Price list, sterilizer, 1920] Prijscourant van fa. Ad. Linden jr. te Rotterdam en Groningen voor sterilisatoren, autoclaven en verbandtrommels. 20 pag., geillustreerd, gedrukt, ca. 1920.
12432: - [BIRTH REGISTER, KOCH, FAES, BOUSQUET] Extract uit het geboorteregister van de Residentie Ternate betreffende geboorte d.d. 21 januari 1868 van Louisa Christina, dochter van Stephanus Koch en Anna M. Faes. Gesigneerd Isaac Bousquet. Folio, 1 p.
10158: - [Occasional poem, ca 1794] Een gedicht (...) meditatie, van pater Berendse (...) over de Franse temtatie (...). z.p., z.j. 8º: 4 pp. Printed.
10149: - [Occasional Poem, 1794] Lyk-dicht ter nagedagtenisse van vrouwe Anna Elizabeth Adriani, weduwe van ... Theodorus Feltman de beveren, in leven predikant te Utrecht, in het 78ste jaar hares ouderdoms overleden te Groningen den 5 van Bloeimaand 1794. z.p., z.j. 8º: 14 p.
47401: - 31 of a graphic & historical description of the cathedrals of Great Britain. This part contains Durham Cathedral. London 1-6-1819, by J. Murray e.a. 16 pag. text and 8 engraved plates.
51006: '- - De academie voor vrolyke heeren en dames om zig in gezelschappen behaaglyk te maken, bestaande in zeer veele vermaaklyke historien en vertellingen, aardige kwinkslagen (...) en geestige snakeryen, uit alle taalen by een vergaderd en in het Hollandsch vertaald. Uitgegeven in het VII jaar der XIX eeuw [1806].
31: [ADEL], - Eerste lijst van de personen of geslachten wier titels en adeldom op de registers van den Hoogen Raad van Adel zijn ingeschreven, en op welke toepasselijk zijn de bepalingen vervat in artikel 1 van het besluit des konings van den 26sten januari 1822 (Staatsblad no 1). Première liste ... Z.p., 17 november 1825. Geb., 431 p.
12806: - [Manuscript 1860, Will, Denekamp, Borggreve, Gilbers] Enkele papieren betreffende de familie (Van) Borggreve te Denekamp, 19de-eeuws, 7 p.
47080: - Description tres exacte de la chapelle Saint-Ferdinand, sous l'invocation de Notre Dame de la compassion, elevee (....) et inauguree le 11-7-1843, Paris Boucquin, 1843, 11 pag., blauw papieren omslag.
46498: - [TOWN COUNCIL, GRAVENHAGE, VROEDSCHAP] Memorie van de magistraat van 's-Gravenhage, tot wederlegging van de memorie van het College der Haagsche Vroedschap. Z. pl., [1767?], 49 pag., gedrukt, folio.
46500: - [PRINTED PUBLICATION, GRAVENHAGE, VROEDSCHAP] Memorie van de magistraat van 's-Gravenhage tot wederlegging van de nadere memorie van de Haagsche vroedschap, z. pl. [1767], 57 pag., gedrukt, folio.
31029: - Statuten der Familie- Stiftung Peter Driessen, Köln 1889, 28 pag., geb., geïll.
9327: - Lydens- en overlijdensgedachtenis van Christina Vechters van Overzijl, naar een langkdurige quelling, pijn en strijd, in haar dry en dertig jaarigen ouderdom Godzaliglyk in den Heere gerust op den 1en oktober 1678, allen noodlijdenden tot opmerking en vertroosting voorgesteld door J. Oudaan. Rotterdam, by Pieter Terwout, boekverkooper op 't Speuy, 1678. 4º: [19] p.
9330: - Lijk-vaarzen over de dood van D. Geeraard Brand, oud-leeraar der Remonstrantse gemeente tot Amsterdam, overleden tot Rotterdam op den 12 october 1685. Rotterdam, bij Barent Bos, boekverkoper op het West-Nieuwlant, 1685. 4º: [18] p.
9332: - Rouw-klage over de dood van ... D. Geeraard Brand, oud-leeraar der Remonstrantse Gemeente tot Amsterdam, overleden tot Rotterdam, op den 12 en aldaar begraven op den 15 van wijmaand des jaars 1685. z.p. 4º: [8] p.
9337: - Het veer. Ter bruilofte van Hendrik Oosterling met Kornelia De veer. Getrouwt den 9sten [met pen ingevuld] van Oogstmaand des jaars 1691 binnen Amsterdam. Amsterdam, Dirk Boeteman, z.j. 4º: [8] p.
9323: - Gezegende echtstrengel gevlogten ter eeren van den Heer Mr. François De vroede, der beide regten doctor, ende Juffrouw Klara Roeters, te samen met de vaste banden van huwelyks liefde verbonden binnen Amsterdam op den 25 van sprokkelmaand des jaars 1676. Amsterdam, bij Hendrik en Dirk Boom, boekverkoopers, 1676. 4º: 8 p.
63354: - Centsprent: Hier ziet gij Kloris met zijn Roosje, / Dat lief en lekker suikerdoosje! / Zij houden bruiloft met elkaar; Geluk en zegen aan dit paar. 53.
45623: [Early civil registry manual] - [Civil registry office, early manual, 19th century] Forms 'Formulieren der acten van den Burgerlyken staat / Formules des actes de l'etat civil'. [early 19th century], 4°, 29 pp. Printed by Gouvernements drukkerij Amsterdam. Text in French and Dutch.
13914: - HAARLEMMERLIEDE, INLAAGPOLDER Ca. 25 nota’s ingekomen bij het bestuur van de Inlaagpolder onder Haarlemmerliede, ca. 1860 - ca. 1930.
11171: - ROTTERDAM, VAN ACKER Kwitantie van Adriaen van Acker, Rotterdam 29 april 1716, voor ontvangen gelden van Meutie Stijntje Leenputte, `in voldoeninge van het geene voor Jan van Acker is betaalt'. 8(, 1 p.
11181: - SCHREBER `Blason de la noble famille de Schreber'; tekening in kleur. 18de-eeuws (?). Motto: `Bien faire, rien craindre', 10x14 cm.
62908: - Wapenkaart/Coat of Arms Sypesteyn (Van).
47855: - Regelement voor de commissie van heeren bestuurders van het Minnehuis te Leyden, Leiden 1841, 60 pag., geb.
12118: - TONEEL (?), KARIKATUURPORTRETTEN Zes karikatuurportretten, waarschijnlijk t.b.v. het grimeren van toneelspelers, steeds twee op één blad (en face en en profil), volgens opschrift van zes juryleden. Ieder blad 25x35 cm., tekeningen in kleurpotlood, ca. 1930. Samen
12115: - [MANUSCRIPT TEYLINGEN, VAN; HOORN] Brief van C.J. van Teylingen, Hoorn 12 maart 1835, met felicitaties aan de ouders van een meisje dat belijdenis deed. Folio, 1 p.
45808: - [Sports, gymnastics, adage, 1877] 'Spreuken en gezegden van mannen van beteekenis op het gebied der lichamelijke opvoeding ten dienste van gymnastiek- en lagere scholen, om op te hangen'. Spells and adage about gymnastics. First twelve spells, collected by H.A. Woelders. Amsterdam, 1877. Folio oblong.
46874: - INDIE--- Brochure 'Kritiek en program' van het Nationaal comite handhaving Rijkseenheid, d.d. 15-11-1947. 4°, gedrukt, 4 pag.
46878: - HOORN, VAN MEURS--- Brief van N. van Meurs, radiohandel te Hoorn, 1931. Manuscript, 1 pag., met gedrukt briefhoofd.
46884: - BAARN, RUKERS--- Vier brieven van A. Rukers, Ferd. Huycklaan 1 te Baarn, 1928. Manuscripten, 7 pag.
13351: - RIETSCHOTEN, VAN [Boek zonder titel] gevuld met gezegden, citaten, ideeën, etc., deels in het Nederlands, deels Engels, deels Frans. Gedrukt op O.H. papier, 52 p., linnen band (ook blanco). Onder de “proloog”: J.J. van Rietschoten, Oosterbeek 1933.
13359: - ROTTERDAM, ADOLF VISSCHER Gecalligrafeerd gelegenheidsvers, plano: “Den 9 Maert 1739. Nieuw verkose raed en vroedschap (...) Mr Adolf Visscher, raed en advocaet fiscael in ‘t Edel mog. collegie ter admiraliteit op de Maze, Rotterdam. G. en P. van Waesberge, 1739”, manuscript, met vers gesigneerd P.V.W.[aesberge?].
9869: - kingsbergen's droom. Alkmaar, Maag etc. 8º: 7 p.
48599: - CAILLAUD--- Correspondentie met Thierry Caillaud te Villeurbanne, 1983, over diens familiewapen. Manuscript, 4 pag.
48601: - CAPELLE--- Correspondentie met H.H. Capelle te Lengel, 1982, betr. familiewapen. Manuscript, 2 pag.
48603: - ROGGEVEEN--- Correspondentie van C. de Jong van Hoeven met het C.B.G., o.a. over familiewapen Roggeveen, 1983.
48607: - BATEN, MILLEVILLES--- Correspondentie met H. Collet-de Batene over familie Baten en Millevilles, 1987. Ca. 25 pag.
48609: - COTTIGNIES--- Correspondentie met Patrice Cottignies 1986, over diens familie. Manuscript, 4 pag.
48611: - WIJCKERSLOOT VAN WEERDESTEYN--- Correspondentie van J. de Jong met Claude Donadello, 1982, o.a. over familie de Wijckersloot van Weerdesteyn, ca. 12 pag.
48613: - RAM, CLASSEN--- Correspondentie van C. de Jong met Jacques Duhamel te Versailles 1983, over fam. Ram van Schalkwijk en Nicolas Classen. Manuscript, ca. 10 pag.
48615: - SCHOLL--- Correspondentie tussen C. de Jong en dr. J. Eschbach te Mulhouse, 1986, over wapen Scholl. Manuscript, 2 pag.
48617: - FAVIER, FAFIE--- Correspondentie tussen C. de Jong en dr. G. Fafie te Soest 1984, over familie Favier. Manuscript, 2 pag.
13752-d: - [Original Vintage photo postcard military] Foto postkaart van militair in uniform en familie, 9 x 14 cm, World War I, 1900.
13752-e: - [Original Vintage photo postcard military] Foto postkaart van militair in uniform (Bloosma soldaat), 9 x 14 cm, World War I ?
13083: - [Silhouette portrait] Geknipt silhouetportret van mej. Aimee van Schaak, 19de-eeuws.
47697: [Joly, J.N. e.a.], - Het vijftigjarig bestaan der Rijkskweekschool voor onderwijzers te Groningen 1861-1911, Groningen, 1912, 93 pag., geïll.
30114: - [Music, Groningen, Gruno, 1953] Maandblad van Kon. Liedertafel Gruno 1953, betr. 100 jarig bestaan. Gedrukt, 26 pag., geill.
30124: - [Music, Appingedam, Drenthe] Brochure 'Drentse liedjes' van de Drentse Vereniging 't olde landschap te Appingedam. Gestencild, 12 pag.
44638: - [Printed programm, The Hague, Gravenhage, International Court of Justice, Internationaal Hof van Justitie, 1922] Programma van de Gala soiree aangeboden door gemeente 's-Gravenhage t.g.v. de installatie van het 'Cour permanente de justice internationale', 17-2-1922. Gedrukt, 8 pag.
44642: - [Binded newspaper articles, Theology, Straatevangelisatie, preacher Baas, 1932] Twee cahiers met ingeplakte krantenartikelen bestaande uit een serie artikelen in de Amsterdamsche Kerkbode van 1931-1932. De serie is getiteld 'Zending en evangelisatie, blikken in den practischen arbeid' en is geschreven door de straatprediker N. Baas.
44634: - [Printed documents, electoral roll, Terschelling, 1860-1894] Lijsten van inwoners van Terschelling die gerechtigd zijn tot het kiezen van leden van Provinciale Staten (incidenteel ook Tweede Kamer), over de jaren 1860-1894 (met uitzondering van de jaren 1862, 1865, 1866, 1883, 1885, 1887), ca. 50 katernen manuscripten, deels gedrukt.
29904: - [Charter on parchment, legal deed, 1777, Zandvoort, manuscript] Acte van transport dd. Zandvoort 1-3-1777 van het voorste gedeelte van een huis, aan de duinen gelegen binnen Zandvoort. Verkoper Maartje Volkerts Groen, wed. Klaas Engele Kooper. Koper: Engel Arentsz. Kemp. (charter op perkament, zegel verloren).
29908: - [Manuscript, letter, 1823, OCKERSE, GOEDKOOP] Brief van W.A. Ockerse, dd. 's-Gravenhage 1823, aan ds. A. Goedkoop te Gent in Oostvlaanderen, manuscript, 4°, 1 pag.
44648: - VELP; GODRON --- Zes foto's uit 1969, elk 9x9 cm., van 'De oude Jan', de kerk te Velp 'waarvan Theodorus Godron schoolmeester en koster was van 1787-1822'. Ook foto's van de in 1790 door Godron betrokken kosterij.
29962: - [Printed publication 1753, midwife] 'Extract uit de resolutien ten Rade der stad Middelburg in Zeeland, den 24-11-1753'. Gedrukt, 4o, 22 pag. Orig. blauw papieren omslag.
29970: - [Manuscript, student Hageveld, 1879] 'Philosophiae scripta, autore J.A. de Rijk' collegedictaat seminarie Hageveld 11-10-1879, geschreven door G. Bom. Manuscript, 4°, 398 pag., gebonden in halfleren band.
30038: - [Divers documents 1890] Ca. 15 nota's en andere papieren afkomstig van de fa. gebr. Van de Water, looierij te Bladel, ca. 1890. Manuscripten.
30042: - [School Notebook 1861] Schoolschriftje aardrijkskunde van J. v.d. Belt, Kapelle, 1861, 15 pag., manuscript.
ZZ90396-045: - [Dordrecht, music, 1873] Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, tweedaagsch muziekfeest, te Dordrecht, op 6 en 7 Juni 1873, H. R. van Elk, Dordrecht, 1873, 61 pp.
45180: - BELASTINGEN; GELDERLAND--- Schrijven van de prefekt van Gelderland, Van Andringa de Kempenaer, d.d. Arnhem 16-1-1813, betr. gemeentelijke financien. Folio, 3 pag., gedrukt.
45186: - BERGEN; DE LANGE; BELIJDENIS --- Vragen die bij uwe plegtige bevestiging als lidmaat der Gemeente aan U gedaan en door U met ja beantwoord zijn. Gedrukte brochure van 8 pag.
45188: - ASSURANTIE; BRAND; SCHERMEER --- Reglement ter onderlinge verwaarborging voor brand, opgerigt 1-1-1813 onder directie van Pieter Hart, Jan Vader, Maarten Kalis, Jan Pz. Kalis en Simon Akkerman, ingelanden van den polder de bedijkte Schermeer. 4°, 8 pag., gedrukt, [1813?].
22355: AMSTERDAM IN 1787 - [Printed publication [1787]] “Acte van qualificatie” dd. Amsterdam [1787], 1 blad folio, gedrukt.
49328: - ZOETERWOUDE, BELASTING--- Gedrukt formulier waarbij de secretaris van Soeterwoude verklaart dat .....[ namen niet ingevuld] onvermogend zijn en kunnen trouwen zonder betaling. 18e eeuw, gedrukt.
29956: - [Printed publication 1732, ontslagen uit leenroerigheid] 'Publicatie' van stadsbestuur Vlissingen dd. 29-11-1732. 1 blad plano, gedrukt (bij S. Willegaarts 1732). Middenboven het symbool van Vlissingen.
58928: - Lithografie op chine collé, 32x23cm, van Willem III. Uitgegeven door Wed. E. Spanier te 's Hage.
29998: - BELGIE, TENTOONSTELLING BLOEMVERSIERINGSKUNSTEN -- Familie-kaart als doorlopend entreebewijs. Met pasfoto en handtekening voor de Tentoonstelling der Bloemversieringskunsten 1930 (eeuwfeest 1830-1930). Deels gedrukt.
29972: - [Funeral card, 1933] Overlijdensbericht van Antonius P. Robben, echtgenoot van J.J. v. Pelt, 1933. 1 pag, gedrukt.
29974: - [Printed funeral card 1927] Overlijdensbericht Aalte U. Veltman-Veldman, 1927, 1 pag, gedrukt.
30098: - VLISSINGEN, COENRAADS PIETERSE -- Uitvoerig verslag der feestelijkheden bij de plechtige opening der haven- kanaal- en spoorwegwerken te Vlissingen door Z.M. Willem III op 7-10 september 1873. Door S.C. Coenraads Pieterse. Middelburg 1873, 56 pag. Gedrukt.
30100: - [Photography, catalogue 1900] 'Geillustreerde catalogus van onzen grooten uitverkoop wegens opheffing der zaak. Firma M.A. Moes, fabrikant van poppen'. Titel van oblong fotoalbumpje met foto's van een jongetje [Moes] van baby tot kleuter.
65399: - Etching/ets: BOURDEAUX, Capitale de la Guienne.
12168: - [Price form, Prijsformulier, WITT, DE; HAARLEM, GYMNASIUM] Prijsformulier uit een prijsboek voor Joannes de Witt, uitgereikt door het Haarlems gymnasium in 1808, getekend door rector H. Waardenburg en curatoren J. Stafford, M. van Geuns en A. van den Ende. 8(, deels gedrukt, 2 p.
12752: - [Manuscript, Birth certificate, Bergsma] Stuk betreffende foutieve geboorteakte van Jan Aans Bergsma, Idaarderadeel 1857, 1 p.
12755: - [Manuscript, French novellist, Bernard, De] Briefje van Charles de Bernard, Franse romanschrijver, z.p., z.j., 1 p.
44628: - [Printed programm, Amsterdam, Oranje-Nassau, 1910] Officieel programma. Gedenkboek van den historischen allegorischen optocht gehouden te Amsterdam den 30-5-1910, ter gelegenheid van het bezoek van de koninklijke familie. Amsterdam, 1910, 48 pag., gedrukt.
ZZ90352-26: - [Rotterdam, 1672, Rampjaar] Request van de Borgerye der Stadt Rotterdam. Gepresenteert aen de Ed: Groot Achtbaere Heeren: de Heeren Burgermeesteren, Raeden en Vroedtschappen der Stadt Rotterdam. Gedruckt in’t Jaer onses Heeren, Anno 1672, 5 pp.
11325: - COMANS Envelop met gekalligrafeerd adres `Den Weledel achtbaren heer Comans, Groningen', ca. 1880. 8(.
11331: - DANIELS Carte-de-visite-portretfoto van de heer L.H. Daniels, Amsterdam, ca. 1890.
13602: - EIFFELTOREN Twee bronzen penningen a. “Exposition universelle 1889” en b. “Souvenir de mon ascension au sommet de la Tour Eiffel octob. 15 1889”.
ZZ90397-076: [Societeit Concordia Bandoeng] - [Indonesia, 1941] Programma Openbare Nationale Herdenkingsbijeenkomst, 1 p.
46622: - DRUKKERS, BEROEPSZIEKTE, GRONINGEN, FRIESLAND--- Brief van J. Oomkens, d.d. Groningen 9-4-1829, aan boekdrukkers, boekverkopers, boekbinders etc. in Nederland die bijdroegen aan de nood i.v.m. de beroepsziekten, die in 1826 Groningen en Friesland troffen. Folio, 4 pag., gedrukt.
46624: - Printed letter 1821 I Letter of Joh. v.d. Hey, P. van Cleef and P.C. van Marle, bookshop society d.d. 28-2-1821. Folio, 4 pp.
46628: - Manuscript 1956 I Letter of Thilde Stuiveling, d.d. Hilversum 1956, about Garmt Stuiveling, 2 pp.
4663: [Sekeris, A.J.] - Stamboom Sekeris. Waddinxveen [1992], 54 p.
46630: - COMMUNISM, BOLSJEWISM I 30 brochures in Dutch about Bolsjewisme, communisme, fascisme. First half 20th century.
46632: - Plate cigarette case - Verzilverde sigarettenkoker, 17x8 cm., with map of The Netherlands (landkaart van Nederland), ca. 1940.
65119: - Naamregister der predikanten, zo van de Nederduitse als Walsche en Engelsche kerken... in de 7 provincien van Nederland, 's-Gravenhage, 1788, 231 + (5) pag., in perkamenten omslag.
48672: - ROUWENHORST--- Correspondentie van C. de Jong met J. Raguet te Nantes, 1981, betr. familie Rouwenhorst. Ca. 10 pag.
48674: - RODENBURG--- Brief van C. de Jong d.d. 1976, aan Porceleyne Fles Delft over wapen Rodenburg. Manuscript, met foto, 3 pag.
48677: - HODENPIJL--- Correspondentie tussen C. de Jong en G.J. van Rookhuyzen te Broeksterwoude, 1986, betr. familie Hodenpijl. Manuscript, 3 pag.
48681: - SICKINGHE--- Correspondentie tussen C. de Jong en Michel Sementery te Evry, 1983, betr. fam. Sickinghe. Manuscripten, 5 pag.
11992: - [Manuscript poem, MEIJER, CRAMER] Ten huwelijks vereeniginge van de heer Ernestus Meijer en mejuffrouw Johanna Jacoba Cramer, op den 22 van grasmaand des jaars 1810. 4(: [3] p.
49358: - LEUZINGER, BERN--- Nota van Rudolf Leuzinger, Kramgasse 141 Bern, d.d. 1848, 1 pag., deels gedrukt.
49362: - BELGIE, NINOVE, DE MONT--- Kwitantie van Josephus Joannes de Mont, broodmaker te Ninove, 1828, betr. ontvangen gelden. Manuscript, 2 pag.
61224: - [Optica print, illumination] La Place du Marché de Francfort sur le Mein en Allemagne.
61226: - L'entrée du Grand Temple de Palmire du cote du Nord
52912: [Bandit hero Cartouche] - [Criminality, banditry 1735] 't Leven van den weereldberuchten kapitein der moordenaren Louis Dominique de Cartouche, behelsende een verhaal van deezelfs afkomst, opvoeding, ongehoorde gaauwdieveryen, gevangenneming, verwonderens waardige uitbreking der gevankenis, zeldsame verdediging en daar op gevolgde bekering en executie binnen de stad van Parijs. Uit het Fransch vertaalt, 4e- druk, Amsterdam, Johannes de Ruiter en zyn te bekomen by Geertrui de Ruiter, 1735, (6)+116 pp.
62621: - Wapenkaart/Coat of Arms Boecop (Van).
62622: - Wapenkaart/Coat of Arms Boecop (Van).
62924: - Wapenkaart/Coat of Arms Vader.
PR120583: - [Coloured modern print, reproduction, The Hague] De Hofvijver in Den Haag, 1 p., published 20th century.
10011: - Vriendschaps plicht ter verjaaring van den 25sten trouwdag van mijnen behuwdbroeder Gerrit Mijnssen en deszelfs waardige echtgenote mijnen behuwd-zuster Elisabeth Hage; opgedragen bij gelegenheid van de blijde gedachtenis daar van gehouden ten huyze van hunne Wel Ed. binnen Amsterdam 15den february 1786. z.p. 4º: [8] p.
11291: - BOS, VAN DEN Opdracht aan Adriana van den Bos van een boek, ter herinnering aan haar schooljaren op de Openbare Lagere School A. te 's-Gravenhage. Z.j., ca. 1930, 1 p.
ZZ90396-028: - [Rhijnland, legal,1822] Reglement voor het Hoog-Heemraadschap van Rhynland, Geärresteerd den 22 November 1803, J. Brill, Te Leyden, 1822, 32 pp.
29556: - [Chromolitho Coat of Arms] Wapen Waldeck-Pyrmont, gedrukt in chromo-lithografie, 20x14 cm.
29564: - [Dutch history, School price form, 1814] Boekje over vaderlandsche geschiedenis, Zutphen 1814, uitgereikt als schoolprijs aan ‘den jongenheer A. Jongkindt’, dd. Alpen 27-5-1816, getekend J.E. van Horson.
29572: - [Printed documents 1808, stolen goods] Drie lijsten van gestolen goederen in 1808. Verzonden door de Procureur Generaal aan gemeentelijke politiekorpsen. 4°, gedrukt, 3 pag.
11614: - RUNISCHE KALENDER, VAN WALRÉ, BILDERDIJK `Brieven over een merkwaardigen ouden staf en verklaring van den Runische kalender door Mr. W. Bilderdijk, 1822', aldus het opschrift op een mapje met enkele afleveringen van de Algemeene Konst- en Letterbode (nrs. 14, 15, 16, 17, 45).
29260: - [Antique violins, Violen, antieke] -- Catalogus Alte geigen van fa. Hamma & Co. te Stuttgart. Gedrukt en geillustreerd, 8° oblong, ca. 60 pag. Daterende van ca. 1920.
29268: - [BATAVIAN REPUBLIC, 1796, VREESWIJK] Proclamatie van de representanten 's lands van Utrecht dd 17-3-1796 betr. onenigheden tussen de stad Utrecht en de Municipaliteit van Vreeswijk. Groot blad plano, gedrukt (door G. Post te Utrecht) 1 pag.
30052: - [Receipt/kwitantie 1865] Kwitantie van fa. Ricard & Freiwald te Amsterdam, dd. 1865, voor My. tot Bevordering van Nijverheid a/d Rijp voor F1500,-. 1 blad, deels gedrukt.
30054: - [Printed letter 1842] Gedrukte brief van de besturen van gemeente en polderbanne van De Rijp aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, dd. Rijp 15-4-1842. Folio, 8 pag.
11259: - BARCHMAN WUYTIERS Familiewapen Barchman Wuytiers. Tekening in Oostindische inkt door A.v.L[eeuwen]. Ca. 1900, 35x45 cm.
13762: - EDAM Beschrijving der grafzerken in de Grote Kerk te Edam, extract uit de “Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden” door Belonje en Bloys van Treslong Prins (pp. 258-373), uitgebreid met een naamregister en met 58 foto’s van de beschreven zerken. Gebonden in linnen band.
25293: - Le Héraut d'armes. Revue internationale d'histoire et d'archeologie heraldique, volume I and II, Brussel/Utrecht 1869, in 2 half cloth bindings, 536 pag.
48703: - VUUR, BIJ 'T--- Correspondentie tussen C. de Jong en C. Bij 't Vuur te Zeist, 1981, betr. fam. Bij 't Vuur. 2 pag., manuscript en krantenknipsel.
48706: - WELLEMAN--- Correspondentie tussen C. de Jong en drs. J.A. Welleman te Apeldoorn, 1980, betr. fam. Welleman(s). Manuscripten, ca. 20 pag.
48708: - ZANDVLIET, JACOBI--- Correspondentie tussen C. de Jong en J.A. Zandvliet te Amersfoort, 1984, betr. familie Jacobi en Zandvliet. Manuscripten, ca. 6 pag.
63858: - Koestraat met grote toren.
46403: - SCHEURLEER--- Genealogie Scheurleer, getypt, folio, 29 pag., ca. 1590-ca. 1920.
46409: - [Printed publication, pastro, 1787] Deductie aan (...) Staaten van Friesland (...) in the name of Jan Wiebes Keikes, diacon in Ylst, against Hinne Sannes, W.W. Hoeksma, H.M. Scrinerius, Wijbe Gerbens Bootsma, J.G. Bootsma, R. Pieters, I. Paulusen, L. Hendriks (protesterende ledematen). Leeuwarden, 1787.
29870: - [Amsterdam, Ons Genoegen, Ballotage, 1853] Gedrukt ballotage-biljet van societeit 'Ons Genoegen' dd. 14-5-1853, 1 blad met 20 namen met aantekeningen in potlood.
29872: - [Book, calender, 1895] 'Kalender-gedachtenis van M.' gedrukt boekje met blanco pagina's met deze tekst op het omslag. De pagina's gevuld met dagelijkse aantekeningen in manuscript in het jaar 1895, door Diederik Hendrik Goedhart (11-6-1859 - 28-1-1945) te Utrecht, 'corrector van de drukkerij'.
13079: - [MANUSCRIPT, SAINT-DOMINGUE, FERRAND] Brief van Serapio, chef de brigade en commandant van het departement van Cibro, aan generaal Marie Louis Ferrand (1753-1808), commandant en chef van de kolonie Saint-Domingue. Ca. 1800; 4(: 4 p., manuscript (het laatste blad ontbreekt).
ZZ90055: [Rijksmuseum Amsterdam] - Beschrijving van de decoratie der zalen van het Nederlandsch Museum van Geschiedenis en Kunst in 's Rijks Museum te Amsterdam, 1887, 16 pp.
ZZ90395-040: [Orange, O. H. Prince van, signatory.] - [Rare pamphlet, Dordrecht, 1684] Missiven van syne hoogheyd den heere prince van Orangien, als stadhouder van Holland ende West-Vriesland, aen den heeren burgermeesteren en regeerderen der steede Dordrecht, als oock derselver rescriptie. : Mitsgaders eene circulare brief van syne wel opgemelte hoogheyd, als stadhouder &c. aen de respective steeden van Holland en West-Vriesland, ['s Gravenhage, 1684], 12 pp.
10815: - Spijkerlied ter gelegenheid van het 12½-jarig huwelijksfeest aangeboden aan Anna en Piet [Röpke], door Jo en Marie. z.p., z.j. 8º: 4 p.
10817: - Aan den Heer W.J. Oudegeest bij zijn benoeming tot Ridder in de orde van Oranje Nassau op 1 december 1921.. z.p. 4º: [1] p.
10821: - Courantio di Nicaragua. Extra nummer ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Z.E. den minister van Financiën Hesselius. z.p. Plano, 1 p., tweezijdig bedrukt.
31069: - Schweizerischen Geslechterbuch. Jrg. 7, 1943. Zurich 1943, 22 + 967 pag., geb.
31071: - Naamlijst der ondertrouwde en overledene personen binnen de stad Middelburg ... alsmede verkochte huizen ....' in het jaar 1815, Middelburg, C. Jongkindt ¨1816 *, geb.
62709: - Wapenkaart/Coat of Arms Bergheijk.
m7977-54: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Willemsoord, Overijssel] Verkoopboekje van de Daghuurdersplaatsjes, benevens den Bosch- en Heidegrond, in de Paasloo-regel, Notaris W. Huender te Steenwijk, G. Hovens Gréve, Steenwijk 1895.
13347: - SCHERMER, BLOM Verjaarwensch aan grootmoeder door Elisabeth Blom, Schermer 27-10-1872.Manuscript, 2 p., op versierd papier.
18670: [Walré, Jan van]; [Zoontje van Democriet] - Hulde der nagedachtenis van Jan van Walré toegebragt door de aloude rederijkkamer: De Wijngaardranken, onder de zinspreuk: Liefde boven al. Haarlem, Vincent Loosjes, [1838]. [Gebonden met:] Dichtlievende uitspanningen voor vriendschap, vreugde en vaderland van het gezelschap Het Zoontje Van Democriet te Haarlem. Haarlem, J. Goteling Vinnis, 1826.
9034: [Meulen, S.P. van der] - Proeven van oordeelkunde betreklijk de poëzij. Utrecht, Wed. J. van Terveen, 1790.
ZZ90316-3: - [History The Hague] Armenzorg der Nederlandse-Hervormde Gemeente van ’s Gravenhage, W. P. Van Stockum & Zoon, ’s Gravenhage 1874, 80 pp.
8833: [Ligny, A. de; Gerrit Pieter Roos] - Vrolijke tooneelen uit het leven van Heldewijs, in zijn tijd pastoor ter gemeente Lapscheure, provincie West-Vlaanderen, meer algemeen bekend onder den naam van Paap Lapscheure, in losse verzen door twee Aardenburgers. Middelburg, E. Hendrikse, 1846.
11880: - [Manuscript letter HAMELSVELD, VAN; SCHELTEMA, VON HOWACK, FABER] Brief van W.Y. van Hamelsveld, Amsterdam 22 februari 1803, aan J. Scheltema te Kampen, inzake de nalatenschap van `baron' Johan van Howack, `in Holland negotie gedreven hebbende op den naam van Johan Faber', met name betreffende de problemen om het testament van Howack/Faber, verleden tussen 1750 en 1789, te achterhalen. 4o, 3 p.
11885: - [Price form/Prijsformulier/diploma HARTUNG] Twee prijsformulieren, uitgereikt aan G.F.W. Hartung en M.C.L. Hartung, door de onderwijzer M. Vos. Amsterdam 1868-1869. 4(: 2 p.
44921: - [Printed publication] BOOGMAKER; BINNENHOF 'S-GRAVENHAGE --- Extract resolutien Staten van Holland 28-2-1767 betr. de castelanye van het Hof van Holland. Gedrukt, folio, 5 pag.
44932: - [Publication Belgium 1794] Acte betr. 'onse weijde' buiten de Steene Poorte te Tongeren, 1794. Manuscript, 4 pag.
56861: - Het boek der fabrieken, omgewerkt en verkort, Leiden, Sythoff, 1862.
12318: - [NAMUR, BELGIUM, EV[E?]RARD, NAMEN 1748 -1761] Twee, deels gedrukte verklaringen uit Namen betreffende `la femme Evrard et son fils, medecin' (1748) en `Anne Therese Joseph Evrard, fille d'Antoine Joseph Evrard, bourgeois de cette ville'. (1761), 2 p.
12319: - [ADDRESS CARD, FADDEGON] Adreskaart (4 p.) van drukkerij Faddegon & Co. te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage; eerste helft 20ste eeuw.
ZZ903444-59: - [Auction catalogue, Veiling, 1952] Veiling van boeken en prenten over de Zaanstreek en over andere delen van Noord-Holland. Dinsdag 19 Februari 1952 19 uur, J. L. Beijers N.V. Utrecht, 47 pp.
59951: n.n, - Mittovos, Missie-Tentoonstelling voor onze Spaarnestad, Haarlem 10-25 October 1931, Congresweek 12-17 October, Tentoonstelling 18-25 October, [Haarlem, 1931], 176 pp, geillustreerd met zwart-wit foto's, met voorwoord van de paus 21 september 1931.
62524: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andrau, coloured, 1 p., 10 x 9 cm.
ZZ90435-089: - [Friesland] Orxma State, Friesland [s.l., s.n. s.d.], 14 pp.
47885: [Cramer, majoor Genie], - Een jubileum der Genietroepen 1748-1898, Utrecht 1898, 20 pag., geb.
55781: - Prent: 'Prins Willem I doodgeschoten door Balthasar Gerards', anonieme litho, midden boven '1584'. De stervende prins op de trap, links de vluchtende moordenaar. 19e eeuws.
52574: [Graham, Thomas baron Lynedoch] - The history of the campaign of 1796 in Germany and Italy. 2nd edition, 3 volumes, London, 1801. [Titel van deel 2:] The history of the campaign of 1797 in Italy and Germany. [Van deel 3:] The history of the campaign of 1799 in Germany and Switzerland.
7300: [Cooper, James Fenimore] - [Literature 1831] De prairie of Grazige woestijn van Noord-Amerika. Vertaald uit het Engels. Leiden, A. & J. Honkoop, 1831, 12, 348 ; [4] 404 pp. [2 parts in 1 volume]
44562: - VOSBERGEN, VAN --- Handtekening van T(of F?) van Vosbergen, 1631.
44566: - ORANJE-NASSAU; LEEUWARDEN --- 'Nauwkeurige beschrijvinge van de vorstelijke grafkelder en sepulture binnen Leeuwarden', manuscript, folio, 14 pag.
44369: - BAKKER; GLAS--- Nota van glasfabriek A.J. Bakker te Amsterdam, 1935.
13861: - LEIDEN, GHEBUYRTEN, VAN PEENEN ‘Generale Ordonnantie, gemaeckt by die van den Gerechte deser Stadt Leyden op alle de ghebuyrten ...’, Leiden, erfgenamen Jan Claesz van Dorp 1657, 4º, 20 p., gedrukt, in perkamenten band.
13863: - DRENTHE, KORENMOLENS Proclamatie van de landdrost van Drenthe, P. Hofstede, d.d. Assen 8-8-1808, waarbij de maallonen van de korenmolens in Drenthe werden vastgesteld. 1 blad, plano, gedrukt op blauw papier.
11484: - LEEUW, DE; MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW Lidmaatschapsbul voor Mr. Daniel Cornelis de Leeuw als lid van de Maatschappij tot bevordering van den Landbouw, opgericht binnen Amsterdam. Amsterdam 26 maart 1777, getekend door Fredrick Alewijn, pres., en Jeronimo de Bosch, secr. Perkament, plano, met opgedrukt zegel. Gedeeltelijk gedrukt.
13096: - [Proof of membership, Hervormde Kerk, Schnitzler] Bewijs van lidmaatschap der Nederlands-Hervormde Kerk ten name van Willem Schnitzler, geb. 27 juli 1923, d.d. Nijmegen 11 april 1943, deels gedrukt.
14193: - BOEKHANDEL, VAN DEN BRINK “Bewijs van lidmaatschap der Ver. ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels”, voor J.B. van den Brink, boekhandelaar te Amsterdam, d.d. 7-8-1838. 1 blad, folio oblong, deels gedrukt, deels gekalligrafeerd, met opgedrukt zegel en de handtekeningen van voorzitter (P. Meyer Warnars) en secretaris.
12504: - [Album of verses, Poesiealbum OLIVIER] Poeziealbum van Cornelia Olivier te 's-Gravenhage (geb. 23 augustus 1906), 1919-1930.
PR120390: - [Modern print, reproduction, The Hague, Scheveningen] Het strand voor het Stedelijk Badhuis te Scheveningen, 1 p. published 20th century.
46478: - [Printed publication, Amsterdam, westerdoksluis] Part of the Amsterdam newspaper 'de Amsterdamsche Courant' dd 20 and 22 september 1834, 3 pp.
ZZ90041: [Studentenalmanak Leiden 1834] - [Leiden] Studenten Almanak 1834, Leyden Herdingh, 188 pp.
31151: - Arnhem op 30 november 1863. Verslag der feestviering, Arnhem 1863, 92 pag., geb.
58869: - Groot blad met portretten driemanschap, 50x40cm.
58874: - Extraordinair Dagblad van de Monden van den Yssel, Vrijdag den 3 December 1813, (no 54).
13342: - ROTTERDAM, OPROER 1690 Bundel van 18 gedrukte stukken en één stuk in handschrift betreffende het Rotterdams oproer van 1690, gebonden in een halfleren 4º band.
15163: [Dethmar, F.W. en F.K. von Strombeck] - Reisen durch Belgien, Holland und Grossbritannien, nach F.W. Dethmar, I. Kuranda, L. von Ploennies und Roscoe, Kohl, Kniewel, Carus [...], Leipzig: A. Weichardt, 1848 [Band 3 van Die Weltkunde in einer planmässig geordneten Rundschau [...] auf Grund des Reisewerkes von Dr Wilhelm Harnisch dargestellt und herausgegeben von Friedrich Heinzelmann]
48921: - BLEKERIJEN TE HEEMSTEDE C.A.--- Publicatie van de Heeren van den gerechte van Amsterdam d.d. 22-1-1782, betr. vrachtlonen der 'vuile kleederen en goederen, gebleekt wordende te Bennebroek, de Glip, Heemstede, 's heeren Sandtvaart en het Kraayenest'. Groot blad, plano, gedrukt (bij P. Mortier), met wapen van Amsterdam in houtsnede.
48927: - MORNER, PRENTVERKOPER--- Omslag met afbeelding van een prentverkoper met in de ene hand lose prenten en in de andere hand een bord met tekst 'Miscellaneous sketches of contrasts, drawn by Njalmar Morner.' 40x30 cm., uitg. R. Ackermann, Londen, 1831.
49432: - VONDEL, BROUWERS, OUDERKERK, BOVENKERK, ARENDZEN--- Herinnering aan de Vondelsfeesten van 5-2-1879. Bijeenkomst bij J.W. Brouwers, pastoor te Bovenkerk, 12 pag., 4°, geill., gedrukt.
49434: - ARCHITECTUUR, DE REGT, OUENDAG--- Brief van Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, d.d. Amsterdam 1911, aan P. de Regt te Colijnsplaat betr. examen Bouwkundig Opzichter. 1 pag., deels gedrukt.
49435: - AMSTERDAM, PALEIS-RAADHUIS--- Rapport der commissie, ingesteld door B en W van Amsterdam, tot onderzoek van den rechtstoestand van het Paleis op den Dam. Amsterdam, mei 1930, 95 pag., gedrukt.
63000: - Wapenkaart/Coat of Arms Boreel.
62874: - Wapenkaart/Coat of Arms Russel.
13264: - [PRINTED PUBLICATION, GUSTAAF-ADOLF-VEREENIGING] Verslagen van de Algemeene vergadering van de Gustaaf-Adolf-Vereeniging, gehouden te ‘s-Hertogenbosch 1873 en Groningen 1874, twee gedrukte brochures, 36 + 46 p.
13903: - WOERDEN, LUTHERSE GEMEENTE, COSTERUS Manuscript van de hand van Huybert Costerus, ‘Histories verhael van de opkomst en voortgang der Lutherse Kerk tot Woerden’, ruim 300 p., 4º, ca. 1725, gebonden in perkamenten band.
13907: - WEST-INDIË Brochure betr. de inzending Surinaamse citrusvruchten op de Indische Tentoonstelling in het Westbroekpark te ‘s-Gravenhage, 1932. Ingezonden door C.L. Tomson te ‘s-Gravenhage, 14 p., geïll.
49558: - TEXTIEL, KLEDING, HOLLAND--- Publicatie van Staten van Holland d.d. 16-8-1753 betr. het dragen van inlandse manufacturen. 1 blad, plano, gedrukt.
49564: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT--- Inventaris van de archieven van senaat en curatoren der Groningse Universiteit door A.T. Schuitema Meyer en H.M. Mensonides. Typoscript, ca. 60 pag.
49522: - MILITARIA, ONDERSCHEIDING, BRAAM--- Oorkonde betr. verlening bronzen medaille voor 12 jaar trouwe dienst aan de wachtmeester Lodewijk Braam, d.d. 's-Gravenhage 4-5-1883. 1 blad plano, deels gedrukt.
49526: - PASQUE DE CHAVONNES--- Hoofdwapen Pasque de Chavonnes, met 16 kwartierwapens. 1 blad, 45x35 cm., tekening in kleur, 19e eeuws, houtwormgaatjes.
49533: - LOPIK, JAARSVELD--- Verzoek van gerecht van Lopik en Lopikerkapel aan Ged. Staten van Utrecht d.d. 12-6-1701 om verhuur van huizen te Lopik aan arme lieden (o.a. uit Jaarsveld) te verbieden i.v.m. belastinginning. Groot blad plano, gedrukt.
49539: - LEIDEN, STUDENTEN, MASKERADE, LENSVELT--- De bleyde inkomste der cameren van rhetoryke binnen Leyden. Lustrum L.S.C. 1935. Groot blad oblong, gedrukt, ontwerp Frits Lensvelt 1936.
13752-t: - [Original Vintage postcard military] Postkaart foto van militair Hendrik van der Menten op paard, 9 x 14 cm, World War I, 1916.
48917: - AMSTELVEEN, WATERLOO--- 'Gezigt op de Amstelveensche weg, J.P. Waterloo fecit'. Tekst in oud handschrift op de achterzijde van een grote aquarel (33x40 cm.), tonende een landelijke weg met paard en wagen en enkele personen'. Fraai, 19e eeuws.
ZZ90438-22: - [Bolsward] Samuel Haringhouk. Een man van beteekenis in Bolsward, in de 17e Eeuw, Bolsward, 72 pp.
43235: '- - Korte beschryving van den oorsprong, loop en natuurlyke gesteldheid der rivieren en daar uit afgeleide data of algemeen erkende waarheden betrekkelyk den loop der rivieren en de oorzaaken van de veranderingen in de oevers en beddingen derzelve. Z. pl., [ca. 1770?].
43272: [Pictarius, J.B.] - De geheime illumineer-konst, behelzende I. Hoe men allerlei zoorten van verwen konstig bereiden en nuttig gebruiken zal, nevens een geheim om de beste Carmyn en Ultermyn te maken (...), 1e, 2e en 3e stuk [1e stuk in 2e druk]. Amsterdam, G. Bom, 1770.
44245: - LEIDSCHENDAM; KOETS--- Bewijs van onvermogen voor Hendrik Koets, d.d. Leidschendam, 11-7-1812. Manuscript, 1 pag.
11051: - GRATAMA Gratama, Jus Naturae, collegedictaat of manuscript voor een boek. 4(, 226 p., in halfleren band, met deze titel op de rug.
11052: - GRONINGEN Gedicht `Zodra 't gezantschap heen was, zond ...' Onderaan: `Te Groningen gebeurt in 't jaar 1772'. 4(, 4 p.
11054: - GRÜBZIG (D.) `Geburts- und Taufregister für die reformirte Gemeinn in Grübzig und ihr in dieselbe Eingepfarrten', 1814-1827. Met latere aantekeningen betreffende overlijdensdata van een aantal in deze jaren geborenen. Orig. karton, 4(, 55 p.
10706: - [Theology] Bij de herdenking van den 25-jarige evangeliebediening van Ds. A.M. Kesper, op zondag 3 december 1893. z.p., z.j. 8º: 1 p.
10712: - Het huwelijksschip ligt in lading te Haarlem, van stapel geloopen 26 september 1895, wind en gelegenheid gunstig te vertrekken naar de Haarlemmerstraat no. 111 Amsterdam. z.p. 8º: [3] p.
10716: - Officieel feestprogramma uitgegeven door de feestcommissarissen op den avond van 3 april 1897 bij het bruiloftsfeest van Jenny C. Hofman en W.G. Frits de Bruyn. Dordrecht, Obreen & Co. 12º: 10 p.
10718: - Aan mijne ouders, schoon-ouders, broeders, vrienden en allen welke hun ongekunstelde belangstelling bij gelegenheid van mijne echtverbindtenis [P.A. Allebrandi en ... Weddepohl] hebben aan den dag gelegd. z.p., z.j. 8º: 11 p.
10720: - Dit keurig lied, dat men U biedt, dient door ouden en jongen, te worden gezongen ... Liza van Rossem en zijn bruidje, hebben in 't huwelijksschuitje, vijf-en-twintig jaren te zamen gevaren. z.p., z.j. 8º: [4] p.
10738: - Feestlied ter gelegenheid van het huwelijksfeest van den heer W. Heuvelink en mejuffrouw J.M.F. Meyst. Amsterdam, 17 juni 1902. 8º oblong: 1 blz. Met opgeplakt plaatje van baby.
10993: - BIJLEVELD Drie brieven van de A.R.-voorman H. Bijleveld aan R. Derksen betreffende de schoolraad, 1891-1895.
10996: - BOND CABBELE Portrait drawing of `Benjamin Bond Cabbele, F.R.S. and M.P. and a right good friend to the afflicted of humanity'. `By Mulready, taken from a book, belonging to Mr. Pye, the engraver.' Both texts, together with the drawing in one frame, 200 mm high x 280 mm width.
46776: - Drawing Brill 20th century? I Pencil drawing of gravestone (bronzen grafplaat) Adam Brill Neurenberg 1557, 17x10 cm.
46778: - Handcolored engraving coat of arms I Engraving of coat of arms Martinus Pompe, M.F., schepen van Gorinchem, 22x17 cm.
61212: - [Optica print, illumination] Prospectus Pontis novi, versus Palatium Regii Parisiensis (Paris).
61214: - [Optica print, illumination] Le Palais des Tuileries du côté de la Cour.
9318: - Echo's antwoort op de vragen van Cornelis De wit, ruart van Putten. Met een aanspraak aan de selve. Gedrukt voor de Louvesteynse factie, z.p., 1672. 4º: 4 p.
ZZ90395-016: - [Pamphlet, Poems, Dordrecht, 1685] Aan Dordrecht wegens de Vryheyt, Dordrecht, (Amsterdam Preponeerde in de Vergaderinge den 22 January 1685. Om de Commissarisen van ’t Hof te revoceeren), 4 pp.
ZZ90395-012: - [Pamphlet, Dordrecht, 1685] Advis van den Hove van Hollandt Aen Syne Hoogheydt, Concernerende de saecken van de Stadt Dordrecht. By Jacobus Scheltus, ’s Graven-hage, Dordrecht, Anno 1685, 24 pp.
ZZ90395-014: - [Pamphlet, Dordrecht, 1685] Consideratien Op het bericht van Syn Hoogheid, De Heere Prince van Orange, Aangaande het verschil met de Stad Dordrecht, [s.l.], Anno 1685, 8 pp.
ZZ90395-013: - [Pamphlet, Dordrecht, 1685] Een missive, behelsende Eenige Consideratien over de Nominatie van de Goede Luyden van den Agten binnen Dordregt onlanx voorgevallen; Mitsgaders De Ongehoorde Proceduren tegen de Heer en Mr. Johan Walen Advocaat, en Outraad binnen de voorsz Stede, met alle Requesten en vertoogen van den zelve Mr. Johan Walen &c. in den Jare 1644. En 1645. Aan den Hove van Justitie, als ook aan de Ed. Gr. Mog. Overgelevert, en de Ontlusten daar naar in den Jare 1647. tussen de Dekenen van de gemeente Neringe, en Ambagten tegens de Magistraat aldaar voorgevallen. Door een Liefhebber van de Waarheyt, en de Conservatie van elx vryheyt en voor-regt. Matthys van Vrede, Tot Nimmegen, Dordrecht, 1685, 56 pp.
ZZ90395-017: - [Pamphlet, Dordrecht, 1684] Antwoort van de Ed: Heeren Borgermeesteren, En Regeerders der Stadt Dordrecht; Op het bericht van Sijn Hoogheyt den Heere Prince van Orangie, Rakende de Nominatie van de Geode Luyden van den Achte der voorsz Stadt. Met byvoeging van de Documenten der voorgemelte Heeren daer toe specterende. By de weduwe van Jasper, en by Dirck Goris, Anno 1684, Dordrecht, 60 pp.
49029: - MOLENS, KORENMOLENS--- Memorie ter verdediging van de bevoegdheid der ingezetenen om hun graan, naar welgevallen, te doen breken op de molens buiten hunne woonplaats gelegen. 's-Gravenhage, H.P. de Swart, [ca. 1810], folio, gedrukt, 10 pag.
49031: - BIER--- Publicatie van de Staten Generaal, d.d. 's-Gravenhage 24-4-1769 met verbod tot invoer van Leuvensche, Diester en andere buitenlandse bieren. 4°, gedrukt, 4 pag. (druk: Scheltus 1769).
44170: - SAERSDORP--- Handtekening van 'Van Saersdorp', 1643 (op perkament).
44172: - JONASSEN--- Handtekening van dr. Jonassen, 1660 (op perkament).
8570: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Secreete byvoegzels, of Nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan Meester Franciscus, in zyne Spiegel der waereld. Den Haag, Hendrik Backhuyzen, 1759-1762.
12437: - [PRINTED PUBLICATION, KOLIJNSPLAAT, HUVERS] Uitnodiging tot het bijwonen van de kerstfeestviering op 27 december 1883 ten huize van mevr. Huvers te Kolijnsplaat. 2 p., gedrukt.
9451: - Op het huwelyk van ... Petrus Verwer, leeraar der Remonstranten in Leyden, en ... Kornelia Hals. z.p., z.j. 4º: [4] p. Waarschijnlijk incompleet.
9454: - Herder Heerman's echtverbond met de herderinne Silvia. Ter bruilofte van den Heere Hermanus Van blommestein, Med. Dokt. met Mejuffrouwe Sara Petronella Van der hiel, te zamen in den H. echt vereenigt binnen Delft op den 11 in grasmaand 1718. z.p., z.j. 4º: 12 p.
12488: - [MANUSCRIPT, BANKING, MIRANDOLLE, BANKWEZEN, ROTTERDAM] Cahier `Bankwezen, privé', met aantekeningen over het bankwezen door Reinhard Nicolaas Laurens Mirandolle (geb. 15 maart 1833), directeur-secretaris (sedert 1864) van de Bijbank Rotterdam van de Nederlandsche Bank (van 1897 tot 1904 president). Hij woonde Westerkade W15 nr. 840 te Rotterdam. Geb., folio, 131 p.
12162: - [Album of verses, Poesiealbum WEYLAND, DEN TEX] Vier verzenboeken afkomstig van J.J. Weyland en van Susanne Weyland, 1855-1886, met een groot aantal inschrijvingen van familieleden, vrienden en vriendinnen.
18639: W[aal], J[an] de? - Lijkzangen. Utrecht, S. de Waal, 1782.
9859: - Offer der vriendschap aan mijne zuster vrouwe Helena De witt, echtgenoote van ... Jan Sels, lieutenant collonel en capitein ter zee bij het edelm. collegie ter Admiraliteit van Amsterdam, geboren den 5 september 1753, getrouwd den 8 februari 1775 en gestorven den 13 september 1779. z.p. 8º: 24, 14, 8 p. Titelvignet door R. Vinkeles 1777.
61152: - Gezigt van 't dorp Spaarendam by Haarlem.
61154: - View on the 'Nieuwe Kerk' in Delft.
61156: - Gesigt, van het Ammunitie Magazijn, binnen de Stadt Delft.
12439: - [POETRY, KOSTER, HULSMAN] Edward B. Koster, Ver van 't gewoel. Gedichten. 's-Gravenhage 1922, 128 p. Ingeplakt een foto van E.B. Koster, met een opdracht aan ds. G. Hulsman, 1930.
12441: - [MANUSCRIPT, KRÄMER, GOOSSENS] Brief van de historicus P.J.L. Krämer aan dr. J.H.W. Goossens te Rolduc, d.d. Breda 1910, betreffende een uitgave van de posten die in de 16de eeuw ter collatie van de stadhouder stonden. 3 p.
44327: - [Legal deed, death, 1831] Kopie overlijdensacte Ootmarsum 12-3-1831 van Geertruy Santvoort, 40 jaar, klein tapperse, dochter van Eilert Santvoort, timmerman te Denekamp en Chr. Hazenkamp. Manuscript, 1 pag.
13923: - WEVERINGH, VAN OOSTEN, VAN SPEEK, MARKUS Kopie uit 1771 van een transportakte d.d. A’dam 27-5-1762, waarbij Mr. Marten Weveringh Anthonisz., erfgenaam van zijn grootmoeder Catharina van Oosten, wed. Hendrik van Speek, verkoopt aan Abraham Wolfgang Markus de helft in 3 huizen aan de oostzijde van de Prinsengracht te Amsterdam en de helft van een huis in de Kerkstraat. Manuscript, 4 p., folio.
23787: [ Ploeg, Feike v.d.] - Zet de tering naar de nering! Het beste behoedmiddel tegen armoede. Uitgave door de My. tot het Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1840, 98 pag., orig. papieren omslag.
23831: - Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe, 1e en 2e stuk. Amsterdam etc., de Groot, 1792, 420 pag., orig. karton ( met tabellen).
29672: - [Printed funeral card, 1835] Gedrukte uitnodiging voor de zielediensten voor zaliger Johannes Michel Reiffert in de R.K. kerk van A.H. v. Giessen te Amsterdam, dd. 3-3-1835, folio, 1 pag., oblong.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur[an error occurred while processing this directive]

4/1