Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
13096: - [Proof of membership, Hervormde Kerk, Schnitzler] Bewijs van lidmaatschap der Nederlands-Hervormde Kerk ten name van Willem Schnitzler, geb. 27 juli 1923, d.d. Nijmegen 11 april 1943, deels gedrukt.
4357: [Huyser, J.J.] - Het geslacht Onnen. ['s-Gravenhage 1940], 22 p., geïll., niet in de handel.
43585: Das, G - Foppe van Aitzema. Bijdrage tot de kennis van de diplomatieke betrekkingen der Nederlanden tot Denemarken, de Hanzesteden [.....] tijdens den dertig-jarigen oorlog, Utrecht 1920, 221 pag. [dissertatie].
45641: - [Magazine university, Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, satirical, 1880] Inwijding der Vrije Universiteit. Afl. van Uilenspiegel 30-10-1880. 4°, 4 pp. Printed.
45643: - [Printed publication, political] Politieke overmoed. Door J.C. de Marez Oyens, brochure, 4°, 2 pp.
45631: - [Manuscript, letter, medical 1932] Letter by F. Reus, doctor in Haarlem, d.d. 1932 to a colleague with regard to a patient. Manuscript, 1 p.
45633: - [Manuscript 1840] Letter of J. Immerzeel, d.d. Amsterdam 1840, to Mr. Porret in Paris (Parijs) (deceased 1841). Manuscript, 2 pp.
45639: - [Political history, Speelman] Overgedrukte stukken uit de dagbladen, ingezonden door jhr. S. Speelman. Bundeltje ingezonden brieven, 1873-1878, 32 pag., gedrukt.
45627: - [Pamphlet, 1771] Conventie tusschen de heeren bailluw en leenmannen van den lande van Voorne ter eenre en eenige ambagtsheeren in den voornoemde lande ter andere zijde aangegaan. Brielle, Verhell, 1771. 4°, 20 pag., gedrukt (groot wapen op titel).
45619: - [Calligraphy 1851] Gecalligrafeerd blad, gesigneerd G[raft?] 1851, C. Huijgens (schoolmeester?), 1 p.
45623: [Early civil registry manual] - [Civil registry office, early manual, 19th century] Forms 'Formulieren der acten van den Burgerlyken staat / Formules des actes de l'etat civil'. [early 19th century], 4°, 29 pp. Printed by Gouvernements drukkerij Amsterdam. Text in French and Dutch.
45615: - [18th century card with manuscript, medical] Form 'Den heer stads-chirurgijn F.W. Fischer word verzogt te gaan visiteren bij wed. Broekman in 't Cloosterhof'. Signed: P. Diebers, accountant. Partly printed, partly manuscript, 18th century, 1 p.
45617: - [Calligraphy 1845] Gecalligrafeerd blad, gesigneerd Graft 1845, van Marle (schoolmeester?), 1 p.
43067: '- - Zaanlandsch Jaarboekje, jrg. 1 t/m 13 (1841-1853). Zaandijk, Heynis, 1840-1852.
45908: - [Printed publication, garbage collection service, 1955] Flyer by dienst Openbare Werken Delft (dir. H. Knol) with regard to the replacement of horses by garbage trucks (roltrommelauto's) for the garbage collection (vuilnisophaaldienst), 1955. Printed, 2 pp.
10254: - [Occasional poem 1807] Op het onverwacht overlijden van mijne waardige vriendin Johanna Straatman, huisvrouw van Dirk Noteman, op den 28 maart 1807, voorgelezen op ons vriendenkransje 22 april 1807, s l. 8º, [4] pp.
10268: G.B. (monogrammist). - [Occasional poem 1808] Ter bruiloft van den Heer Arend Hendrik Brak en Mejufvrouw Gysberta Johanna van Wijk op den 25sten van zomermaand 1808, s.l. 4º, [4] pp.
BB10064: [Souvenir Rose of The Hague] - [Paper Art, Souvenir rose, The Hague, ca 1860] Souvenir-Roos van Den Haag, lithography with 28 topographical illustrations, folded in the form of a rose. Total: 25 x 25 cm, folded about 12x6,5 cm. Published by J.C. Adler Hamburg, 1 p.
44217: - DELFT; STORM--- Bewijs van onvermogen voor Jacobus Storm, d.d. Delft, 30-4-1841. Manuscript, 1 pag.
44219: - WADDINGSVEEN; SCHAAP--- Bewijs van onvermogen voor Abel Schaap i.v.m. diens proces tegen het armbestuur van Zevenhoven, d.d. Noord-Waddingsveen, 29-9-1834. Manuscript, 1pag.
44291: - LAURILLARD--- Gedicht 'Schijn en zijn', ondertekend dr. E. Laurillard. Manuscript, 8°, 2 pag.
44295: - MILITARIA; DEVENTER--- Extract uit resolutieboek Deventer, d.d. 20-11-1742, betr. de promotie van militaire generaals en officieren. Manuscript, folio, 6 pag.
44299: - SLINGELAND; FINANCIEN--- Propositie van den raadpensionaris Slingeland raekende het redres der financien. Z. j., manuscript, folio, 16 pag.
44315: - DREWES; NIEVEEN; HOMMES--- Rekening betr. de boedel van Aaltje Willems Drewes, wed. A.G. Nieveen, te Groningen, 1845-1846, opgemaakt door Sebo Hommes. Manuscript, 12 pag.
44303: - ORANJE-NASSAU--- Extract resolutien Staten van Holland, d.d. 14-3-1748, betr. de geboorte van een prins van Oranje. Gedrukt, folio, 2 pag.
44307: - ZEEOFFICIEREN; TRACTEMENTEN--- Extract resolutien Staten van Holland, d.d. 16-7-1733, betr. de tractementen van zeeofficieren. Gedrukt, 1 pag., folio.
12939: - [MANUSCRIPT, KORN] Gedeelte van een brief van Fr. Korn, doctor in de filosofie, filoloog en `Symboliker' aan Julian Schmidt.
11599: - [Marriage announcement/huwelijksaankondiging REUS, DE; ROODENBURG] Gedeeltelijk gedrukte huwelijksaankondiging van J.I. de Reus en E.M. Roodenburg, Dordrecht 1823, gericht aan nicht P. van Gennep, wed. J.F. Gobius te Utrecht, met afdruk van lakcachet met wapen De Reus?
m7977-41: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Soesterberg, Utrecht] Openbare Verkooping van Hôtel Het huis ten Halve, onder Soesterberg, Notaris Arnout Vosmaer te Zeist, J. van Druten, Utrecht 1904, 51 pp.
m7977-40: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Soesterberg, Utrecht met kaart] Beschrijving en conditiën der veiling van de Buitenplaats Nieuwerhoek, Notarissen J. C. G. Pollones en J. P. Smits te Amsterdam, 1904, 21 pp.
45172: - LEENKAMER GELDERLAND --- Publicatie van Staten van Gelre, d.d. Arnhem 21-5-1760, betr. de Gelderse Leenkamer. Plano, 1 blad, gedrukt (door H. v. Goor te Arnhem).
45174: - GELDERLAND; ANDRINGA DE KEMPENAER --- Extrait des registres des arretes de la prefecture du Departement de l'Issel Superieur, d.d. Arnhem 14-11-1811. 4 pag., folio, gedrukt.
63474: - Centsprent: De wisseling der jaargetijden, Doet ieder jeugdig hart verblijden. N. 16.
62950: - Wapenkaart/Coat of Arms Waller Diemont.
m7977-39: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude, Gelderland, met blauwdruk] Openbare Verkooping onder Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude, Notarissen J. G. Klaassen te Amersfoort en A. J. Bok te Barneveld, 1932, 63 pp.
48145: - TABAK, TACONIS, WIJNVELDT, NINABER, AMSTERDAM--- Tabakzakje met opdruk Tabaco Portorico bij Taconis en Wijnveldt, opv. van E.C. Ninaber en Zoonen te Amsterdam, en wapen, 19e eeuw.
48152: - [Album of verses, poesiealbum, poetry ca 1900] LEEUW, VAN DER; DELFT, KOSTSCHOOL BONN--- Poesiealbum van Willemina (Mien, Willem) van der Leeuw, met ruim 80 inschrijvingen uit 1873-1876 te Delft en 1876-1878 op kostschool te Bonn.
66339: [Smits] - Wapenkaart/Coat of Arms Smits.
PR120117: - [Modern print, etching] De Gevangenpoort in The Hague, published ca. 1950.
ZZ90316-28: - [History The Hague, Batavian Republic, Bataafse Republiek 1796] Francois Joseph Michel Noël, Pamflet Aanspraak door den burger Noël, Minister Plenipotentiaris der Fransche Republiek, Gedaan ter gelegenheid van het Feest der Overwinningen; gevierd in Den Hage, den 10. Praireal, het 4de Jaar der Fransche Republiek of den 29 Mai 1796 (uit het Fransch vertaald), In den Haag, Ter 's Lands Drukkerye 1796, 4 pages on 1 folio.
42311: [N.N.] - Illustrated, Dutch History, Religious Theater 1607 | Const-thoonende ivweel by de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht [...] in twaelf spelen van sinne. Zwolle, Z. Heyns, 1607. [Gebonden met:] Haerlems ivweel tot nut van de oude arme uyt liefde ten thoon ghestelt (...). Zwolle, Z. Heyns, 1608, (52) pag. [En met:] Schonaeus, Cornelis, Fabula Comica, Zwolle, Z. Heyns, 1607.
42327: '- - Journal des haras, des chasses et des courses de chevaux. Recueil periodique consacré a l'etude du cheval. Bruxelles, lithographie Royale de Jobard et chez H. Remy, 1829. Half linen with original titlepage pasted on front cover.
PR120946-134: - [Reproduction, 120th century] Portrait print of admirals Maarten H. Tromp and Cornelisz. Witte de With, ca 1940-1945.
29884: - [Manuscript, poem(s), 18th century] Twee gedichten door P. op de Winkel, 18de- eeuws, manuscript, 4 pag. folio.
29890: - [Manuscript, poem, ca 1800] Manuscript gedicht 'Dorinde bij het graf fan Damen' door 'J.A. Stuurman', 4°, 3 pag., ca 1800?
m7977-54: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Willemsoord, Overijssel] Verkoopboekje van de Daghuurdersplaatsjes, benevens den Bosch- en Heidegrond, in de Paasloo-regel, Notaris W. Huender te Steenwijk, G. Hovens Gréve, Steenwijk 1895.
m7977-52: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Werkendam, Noord-Brabant] Notitie van de Openbare Verkooping van een polder, een bouwmanswoning en percelen land onder Werkendam, Notarissen J. M. C. Paap te Werkendam en G. W. Vaags te Utrecht, C. B. van Driel, Werkendam 1939.
49545: - [Two drawings, framed] Twee krijtteeningen met portretten van Reitze Santee en Tjeerdtje Bloembergen, beide gedateerd 1808 (teksten op verso). Beide in lijst achter glas, elk ca. 30x25 cm.
49556: - HEERHUGOWAARD, TORENBURG--- Uit Heer-Hugowaard's historie. De gevonden fundamenten ter plaatse van de boerderij Torenburg niet afkomstig van een vroeger kasteel. Overdruk Alkmaarsche Courant 15-10-1932, 3 pag., folio, gedrukt.
49547: - SCHEVENINGEN, CRAAMER--- Krijttekening met kleur van de vissersboot P.A.X. uit Scheveningen op volle zee (op boeg: Sch. 352(?)), gesigneerd Craamer, ca. 70x50 cm., in lijst achter glas.
49549: - CLIFFORD, TRIP--- Getekende kwartierstaat van Agnes Maria Clifford (1739-?), gehuwd in 1762 met Corn. Cornelisz. Backer. Groot blad op karton, 65x100 cm. Met 32 gekleurde wapens. Ca. 1900?
BB110103: - The Hague, 1731, Haagsch Heerenboekje | Bericht, Wegens de gesteltenisse der Hooge Vergaderingen en Collegien, in 'sGravenhage, Met de benamingen der Leden daar in sessie hebbende: derzelver Ministers, Beampten en Suppoosten, midsgaders aanwijzingen van hunne woonplaatsen (...) Voor den Jaare 1731. Den Haag: R. van Kessel, 1731, 132p.
47099: - Koegras Archief 1849-1902, z.pl. [ ca. 1903?], folio, 12 pag., geillustreerd met twee grote uitvouwbare kaarten.
47107: - Regelement voor het collegie van meester regenten van het Huiszittenhuis te Leyden, Leiden 1836, 100 pag., geb.
29322: - [Printed publication, Tabacco, Tabak] Verzoekschrift van de Amsterdamse en Rotterdamse “Comite’s ter bstrijding eener verhoogde tabaksbelasting” aan de Tweede Kamer, 7 pag., folio, gedrukt.
29326: - [printed letter, Bakery, Bakkerij, Nachtarbeid, 1908] Brief van “het bakkers comité” aan de minister van landbouw, nijverheid en handel, dd. 21-10-1908 over regelingen m.b.t. zondagsarbeid en nachtarbeid in broodbakkerijen. 15 pag., folio, gedrukt.
29328: - [Typoscript, Amsterdam, Medicin, 1826] Aantekeningen betr. de genees- heel- en verloskundige school te Amsterdam over de jaren 1823-1826. 4°, 2 pag., getypt.
24923: - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, deel X. Vervolgende de beschryving van Zeeland.
13089: - [Manuscript 1796, Division of Property, Scheidius, Cuyk van Mierop] Verklaring van J.F. Scheidius, W. Pfeiffers Scheidius en M.J. Scheidius betreffende het magescheid (Boedelscheiding) tussen de erfgenamen van Maria Jacoba Cuyk van Mierop, wed. ds. Peiffers. Utrecht 1796; folio, manuscript, 1 p.
m7977-10: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Giethoorn, Overijssel] Perceelsbeschrijving der onroerende goederen, Land onder Giethoorn en huizen te Steenwijk, Notaris W. Huender te Steenwijk, Giethoorn 1877, 67 pp.
10204: - [Occasional poem, 1801] Aan ... J.F. D'orville bij zijn Wel-ed. 69ste verjaardag (...), s.d. 4º, [4] pp.
8274: [Heinsius, Nicolaas] - [Literature, The Hague, Culemburg] De vermakelyke avanturier, ofte De wispelturige, en niet min wonderlyke levens-loop van Mirandor, [...]. 8e druk. Amsterdam, Jan Morterre, 1756. [2 delen in 1 band]
m7977-34: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Paasloo, Overijssel] Perceelsbeschrijving van het boerenerf te Paasloo, gemeente Oldemarkt, Notaris W. Huender te Steenwijk, J. J. Tijl, Zwolle 1879, 19 pp.
29426: - [Business card, Amsterdam, Tabacco] Porseleinkaartje (visitekaartje op hoogglanspapier) van de Brusselse firma Meskens, o.a. agent van Becker & Zoon & Everts te Amsterdam, fabrikant van rooktabak, ca. 1850.
19381: - Pro Excolendo iure patrio 1761 - 1961.
52876: '--- - Bijvoegsel tot het proces van den heer Petrus Burmannus, ofte antwoord van den heer doctor Daniel Voet, gedaagde, tegen Willem Cock en huysvrouw Maria Waart, eyschers, z.pl. [1711].
29434: - [Printed card, Haarlemmerolie] Gedrukt biljet, ‘Hier verkoopt men Haerlemsche olie’, A4, 1 pag.
29436: - [Drawing, 19th century] Wat naief potlood tekeningetje van een kerk, gesigneerd J. Jonkers, ca. A5, 19e- eeuws.
ZZ90082: - c en du Commerce, Aperçu du Commerce et de l'industrie des Pays-Bas, no 18: Les Industries Céramiques, la Verrerie et les Matériaux de Construction, Leyde [1910], 32 pp.
ZZ90079: - [Catalogue] Direkta Afgjutningar af Aldre Svenska Spännen och Beslag (...) Statens Historiska Museum (Nationalmuseum)
ZZ90280: [Gemeentebestuur Den Haag] - [First edition] 's-Gravenhage en Scheveningen. Uitgegeven in opdracht van het Gemeentebestuur 1913, [Den Haag], [Mounton & Co], [1913], 178 pp. With coloured map of The Hague and Scheveningen in the back.
ZZ90270: [Cadetten Almanak 1936]. - Cadetten Almanak 1935-1936, Koninklijke Militaire Academie: Uitgave van het corps Cadetten, 1936, 153 pp. Text in Dutch.
12123: - [MARRIAGE ANNOUNCEMENT TYDEMAN, HUGENHOLTZ] Gedeeltelijk gedrukte aankondiging van het huwelijk van M. Tydeman en H. Hugenholtz, Delft 25 september 1794, gericht aan de heer De Vlieger. Folio, 1 p.
9451: - Op het huwelyk van ... Petrus Verwer, leeraar der Remonstranten in Leyden, en ... Kornelia Hals. z.p., z.j. 4º: [4] p. Waarschijnlijk incompleet.
62116: - Printbook of prints from Epinal with title: Tirages Anciens Imagerie Pellerin a Epinal No. 5.
44253: - BREDA; BOECOP; INGENHOES--- Extract uit het register der resolutien van de Raad van State, d.d. 4 oktober 1785. Getekend door Jan Hendrik Mollerus (1750-1834) en Claudius van der Stael (1737-1796). Manuscript, 2 pag.
ZZ90396-004: [Enen onpartijdigen waarheidsvriend]. - [Rhijnland, legal, 1795] Eenvoudig en waarachtig verhaal van het gene in de zaak van het hoogheemraadschap van Rhijnland is voorgevallen en bedenkingen op het geprojecteerde decreet wegens de hoogheemraden en hoofdingelanden, den 12 Augustus bij de repraesentanten van ’t volk van Holland ingebracht, J. Meerburg, te Leiden, 1795, Rijnland, 94 pp.
64566: - Catalogue 25: Nederlandse literatuur en lectuur gedrukt tussen 1700 en ca. 1880
PR120473-1: - [Antique print, colored lithograph, The Hague] Gezigt of het standbeeld van Z.M. Willem II op het buitenhof/ Vue à la statue de S.M. Guillume II au Buitenhof (Standbeeld van Koning Willem II), published 19th century.
53940: '--- - Request met eenige annexe documenten [...] op den 18 September 1748 door [...] O.D. van Randwyk [...] aan die [...] raad der Stadt Nymegen doen indienen. Amsterdam, Arnoldus Olofsen, [1748].
63907: - [Modern print, etching] Achter de nieuwe kerk (The Hague), published 19th century.
BB110069: [N.N.] - History Napoleon ca 1900 I Napoléon, La République, le Consulat, l'Empire Sainte-Hélène, Paris, Hachette [1900].
44742: - [Draft manuscript charter 1958] Concept voor een oorkonde d.d. 1958, voor de emigratie naar Australie van het echtpaar Cornelis Zevenbergen en Adriana Wageveld met hun zonen Cornelis en Elbert. Manuscript, 1 pag.
44744: - [Divers documents Halwasse, 1956] Briefkaart van ... Van Marwijk Kooy, d.d. Dordrecht 1953, aan G. Halwasse, betr. stoelen met wapens Van Marwijk Kooy en Crena de Jongh. Manuscript, 2 pag.
49396: - HERTOGENBOSCH, MILITARIA--- Feestwijzer scherpschuttersvereeniging Eendracht maakt macht, korps Kon. scherpschutterij van 's Hertogenbosch. Viering van het tienjarig bestaan, 's Hertogenbosch 1877, 20 pag.
BB110060: [Spectator] - [Dutch magazine 1749-1760, complete bound set] De Nederlandsche Spectator, Leiden, Pieter van der Eyk 1749-1760 (12 parts in 6 volumes).
5543: [Kuile, G.J. ter] - Archief van Haersolte en andere familiearchieven, afkomstig van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, [Zwolle 1957], 58 p. (ook: Van Wassenaer Starrenburg en Nilant)
44337: - [Receipt, flower bulbs, 1911] Nota van K. Ursem, bloembollenkweker te Egmond, 1911.
44339: - [Manuscript, painter, 1911] Nota van J.L. Bos, schilder te Limmen, 1911.
BB110081: [Anonymous, Styl, S] - Martime and Military 1776 I Het leven van Michiel Adriaanszoon De Ruiter, 1776, 455 pp.
44964: - [Photography, ZALK] Drie persfoto's, begin 20e eeuw, van de overstromingen (flood) te Zalk en omgeving (Nederasselt) op 1 januari 1926, elk 18x24 cm.
55061: '--- - Een waerachtich verhael van het ontdecken des aenslachs op de stadt Geneve ende het landt van Berne, voorgenomen by den heer Loijs de Combousier du Tarrail ende sijnen knecht La Bastide, beyde daer over ter doodt ghebracht. Amsterdam, M. Colijn, 1609.
55063: '--- - Missive van den Hoogen Rade aan de heeren Staten van Holland en West-Vriesland, in dato den 4 Juny 1687.
55079: [Magnus Albertus ??] - De secretis mulierum. Amsterdam, J. Janssonius, 1655.
51281: - Regelement en instructie op het stuk van de jagt in Gooyland, mitsgaders in de Hooge en vrye Heerlijkheeden van Soest, Soestdyk, Baeren en ter Eem etc. als meede over de Eemnessen binnen en buitensdijk, 's-Gravenhage, Scheltus 1749.
9431: - Ter bruilofte van den heere Andries Oortman en mejuffrouw Catharina Linnich van koppenol, geviert in Utrecht den 25 van Sprokkelmaand 1714. Utrecht, Wed. G. Muntendam, z.j. 4º: [38] p. Met groot titelvignet door en naar J. Schijnvoet met monogram A O C L, het bruidspaar aan tafel onder een groot baldakijn, links in de prent het huwelijksbed en verder allerlei allegorische voorstellingen. Ertegenover een verklaring, gesigneerd H. v. M. [Hendrik van der Marck?].
9432: - Op het ontijdig afsterven van mijnen waerden en eenigen broeder Albertus Jeremias Staal. z.p., z.j. 4º: Incompleet, slechts [2] van [10] p.
9420: - Bruilofts-zangen op het huwelijk van den heere Jan Van den bosch en Jongkvrouwe Susanna Hobrink, vereenigt te Nigtevecht, den 17den van hooimaand des jaars 1712. z.p. 4º: [20] p.
62926: - Wapenkaart/Coat of Arms Vegelin.
47015: - Neuester fuhrer zu allen sehenswurdigkeiten von Coln, nebst vollstandiger geschichte und betreibung des Domes, Keulen, F. Heyn, [ca. 1880?], 62 pag.
11727: - [Manuscript on parchment ALPHEN, VAN; VAN BRAKEL] Akte van resignatie van het Hof van Holland, voor Jan Willem van Alphen, procureur voor het Hof, om zijn procureursplaats bij zijn leven of overlijden te mogen overdragen. Den Haag, 2 mei 1797, 2 p., op perkament, met opgedrukt zegel en handtekening van Hendrik Arnold Kreet.
11733: - [Album of verses, Poesiealbum ARNHEM, KWEEKSCHOOL] Poëziealbum van Minette ..., een Duits meisje dat in 1875-1877 op de Arnhemse kweekschool zat. 8(, 1 deel.
62811: - Wapenkaart/Coat of Arms Loot.
62813: - Wapenkaart/Coat of Arms Luymes.
62815: - Wapenkaart/Coat of Arms Marcus.
62817: - Wapenkaart/Coat of Arms Mecklenburg.
13647: - HABSBURG, MARIA VAN Brief van Maria, dochter van Karel V en zuster van Philips II, gehuwd met keizer Maximiliaan II van Habsburg, dd Praag 1577, gericht aan Baron Juan. Spaanse tekst (12 regels) met eigen handtekening “Maria”.
13623: - PITT, WILLIAM “Character of Wm Pitt Esq (late earl of Chatham)”, manuscript, 8 p., folio, 19e-eeuws.
13643: - SINT OEDENRODE, VAN KELCKHOVEN, MOORD Exemplaar van de Dodrechtsche Courant dd 22-2-1834 met o.m. bericht over de moord op sergeant M. van Kelckhoven te Sint Oedenrode.
ZZ90443-12: - [Katwijk aan Zee, Zuid-Holland] Feestgids voor den Koninginnedag op 4 September 1935 ter gelegenheid van den 55sten verjaardag van H. M. Koningin Wilhelmina, georganiseerd door de Oranjevereeniging te Katwijk aan Zee, Drukkerij Willem Wouda, 40 pp.
42678: [Suffridus Sixtinus] - [Pamphlet 1617, First edition] Apollo over de inwydinghe vande Neerlandtsche Academia de Byekorf, ghesticht door D.S. Coster, Amsterdammer. Amsterdam, Willem Jansz [Bleau], 1617, 16 pp.
46616: - History 1913 I P.A.M. Boele van Hensbroek, levensbericht door J. Funke, Amsterdam 1913, (11) pag.
67187: [Artist unknown] - Original copperengraving/Antique print/Originele kopergravure: Slooten.
67186: [Artist unknown] - Original copperengraving/Antique print/Originele kopergravure: Slooten.
44227: - ZEGWAARD; VROEDSTEIN--- Bewijs van onvermogen voor Cornelis Vroedstein, arbeider, 27 jaar oud, geb. en won. te Zegwaard, d.d. Zegwaard, 10-11-1820. Manuscript, 1 pag.
44223: - SCHIEDAM; VAN TRIGT; VAN DER HOEVEN--- Bewijs van onvermogen voor Samuel van Trigt, moutersknecht te Schiedam, d.d. Schiedam, 2-4-1827. Manuscript, 1 pag.
62653: - Wapenkaart/Coat of Arms Boelens (Van). Ontwerp.
12524: - [PHOTO, POLAK] Groepsfoto van het huwelijk van G. Polak met M. Polak, ca. 1920? 18x24 cm.
12526: - [Print, lithography, Propria Cures, Amsterdam] Gedrukte herdenkingsprent 20 jaar Propria Cures 21 januari 1910, naar een tekening van J.D.M. Bijvoegsel Propria Cures 21 januari 1910, 33x23 cm.
9948: - Lauwerkrans gevlogten om het hoofd van den door deugd uitmuntenden zeer voortreffelyken en vaderlandlievenden heere ... mr. Cornelis de Gyselaar, raad en pensionaris der stad Dordrecht. Dordrecht, A. van Drongelen 1782. 8º: 8 p.
9950: - [Printed publication 1783] Blyde aankomst van ... Mr. Egbert De vry temminck als burgermeester van Amsteldam, den 2den van sprokkelmaand Ao 1783. Amsterdam, J. Verlem. Plano.
66106: [Spoorwegen]. - Een Woord over het Algemeene nut der Geprojecteerde nieuwe Spoorwegen in Nederland, 's Gravenhage De Erven Thierry en Mensing, 1860, gedrukt bij H.P de Swart en zoon, 15 pp.
ZZ90352-37c: - [Rotterdam, [1788?]] Samenspraek tusschen een Deugdsaem' Hagenaer en een Rotterdamsch' Patriot, [s.l., s.n.], [1788?], 12 pp.
62747: - Wapenkaart/Coat of Arms Feltz (Van der).
10418: - Na het ten grave dragen van het lijk mijns waardigen vriends J.A. Van vollenhoven, uitgesproken in de St. Laurenskerk te Rotterdam op den 10 januari 1825. 8º: [3] p.
10423: - Ter gedachtenis van ... H. Smith in leven rustend leeraar bij de N.H. Gemeente te Utrecht, overleden den 31 december 1825. Utrecht, Kemink en Zn. 8º: [3[ p.
65298: - Het Spaarne in 1791 gezien door Spilman en van de oorspronkelijke plaat gedrukt voor het 75 jarig bestaan van het Dinsdag Avond Gezeldschap, Haarlem MCMXCI (1991), 3 pp and two etchings of 1) Gezigt aan 't Zuider Spaarne even buiten Haarlem and 2) Gezigt aan 't Noorder Spaarne even buiten Haarlem (new).
12689: - [PRICE FORM, WINE, WIJN, DORDRECHT, VAN OLDENBORGH] Prijscouranten voor wijnen van de fa. J. van Oldenborgh & Zonen te Dordrecht, Buiten Walevest 3, 1898-1917, 14 stuks, ca. 20 p. per deeltje, gedrukt.
48997: - GREVE, VAN SOMEREN, LUGT--- Kwartierstaat van Koeraad van Someren Greve, geb. Haarlem 19-12-1911. Getekend door J.J. v. M. Groot blad met 16 kwartieren, getekend met pen en gekleurd met verf. Met de 16 familiewapens. Manuscript, 57x75 cm.
11225: - WILDE, DE Handtekening en lakzegel van notaris P. de Wilde. Amsterdam 1782.
11236: - ZEITZ Fotoalbum met 70 carte-de-visite portretfoto's van leden van de Amsterdamse familie Zeitz, circa 1900. O.a. van Gerardus Zeitz, overleden Amsterdam 1933, gehuwd met A. Ledegang. Met 3 losse foto's en 2 rouwkaarten.
45160: - KOCKENGEN; STEMBOR; DE BRUYNE --- Verlijbrief van Willem van Stembor, heer van Isschot en De Haar op Gijsbert Ermboutsen den Bruynen, van een erfje waar vroeger een huisje op stond, in Kockengen. Utrecht 23-10-1728. Charter op perkament, uithangend zegel verloren.
45162: - SIGARENMAKER --- Foto van een sigarenmaker aan het werk te Amsterdam, ca. 13x18 cm., ca. 1920.
44281: - AMSTERDAM; GEBEURTENISSEN, 1787--- Protestbrief van 9 leden van de Amsterdamse vroedschap tegen het afzetten van 9 andere leden en de benoeming van anderen in hun plaats, d.d. Amsterdam, 10-5-1787.
12686: - [PRICE, DOCUMENT, WORMERVEER, SCHOOL, RUYTER] Prijs voor gedrag en naarstigheid, behaald door J. Ruijter, Wormerveer 22 november 1837, uitgereikt door `het plaatselijk schooltoevoorzigt W. Brul, secretaris'; 1 p., deels gedrukt.
9906: - Toegift. Bespiegelende inval aan denzelfden disch, op de begraving en 't wapenschild des doorluchtigen helds Wolter Jan baron Bentinck, den zelfden dage. z.p., z.j. 8º: 1 p.
BB110067: (WILLIAM IV, PRINCE OF ORANGE AND NASSAU [1711-1751]) - [Antique book 1751, The Hague] Haga Comitis Illustrata; Of Het Verheerlykt En Verligt 's Gravenhage: Bestaende In Eene Naeuwkeurige Verzameling Van honderd-En-Zestien onderscheidene en in het Koper gebragte Afbeeldinge (...), The Hague, Anthoni de Groot, 1751, folio, 2 + 24 pp. text in double columns and 116 engravings of emblems & devices on 16 plates.
ZZ90433-045: - [Friesland, Museum-Catalogus, 1946] Oud-Hollandsche Meesters komen naar Friesland, 13 April – 12 Mei 1946, Tentoonstelling van meesterwerken uit het Rijksmuseum en het Mauritshuis in het Friesch Museum te Leeuwarden, 30 pp.
ZZ90440-15: - [Zeeland, manuscript, [1611]] Ordonnantie op het Beneficie van Inventaris, 1611, Middelburg, 10 pp.
12308: - [MANUSCRIPT, DUIVENDRECHT, BOEKENOOGEN] Handschrift kopij voor het artikel Duivendrecht door G.J. Boekenoogen, geplaatst in Nomina Geografica Neerlandica VII, 131-133: 3 p.
ZZ90358: [Frederik Muller] - [Sale catalogue Amsterdam 1911] Livres Illustrés Reliures provenant des collections de feu M. Le Dr. Van den Corput de Bruxelles de feu M.H. Dyserinck, Ministre de la Marine, deuxieme partie, Amsterdam Frederik Muller 1911, 132 pp. Illustrated with several plates of items.
ZZ90357: [Martinus Nijhoff] - [Sale catalogue The Hague 1899] Catalogue de livres anciens et modernes concernant l'Histoire des Pays-Bas 2e partie en vente chez Martinus Nijhoff La Haye, 1899, 447 pp.
66292: [Catalogue Brussels] - Exposition de Tableaux et Dessins d'anciens maitres organisée par la société Néerlandaise de bienfaisance a Bruxelles, Bruxelles M. Weissenbruch, Rue du Musée 11, 1873, 84 pages + 2 p. register (286 catalogue items).
67281: [Topographical view of gardens near the Ringsloot in Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Vue des Jardins sur le Ring sloot, entre Waslust et solitudo/Gezigt van de Tuinen van Ringsloot, tussen Waslust en Solitudo.
67277: [Topographical view of buitenplaats/hofstede Zorgwijk te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Zorgwyks gezicht over de groote Water Kom naer het Kabinet/Vue du Vivier vers le Cabinet.
9413: - Virtuti et meritis nobilissimi juvenis Theodori Van leyden, jurisconsultorum ordinibus inserendi. z.p. [leiden], z.j. 4º: [2] p. [Incompleet. Laatste twee bladen [D3-4] van Van Leydens 'Disputatio juridica inauguralis', Leiden, Elzevier, 1711.]
53299: '--- - [Criminality, Woodcut with text, 1654?] 'Melchior Hedlosont, den grooten struikrover heeft vermoort 251 personen'.
54478: '--- - [Legal judgment, vonnis, 1620] Sententie Johannes Grevii, ghewesen predicant tot Heusden. 's-Gravenhage, H. Jacobsz, 1620.
14250: - [Calligraphy] WOLTHERS, THEODORY, KALLIGRAFIE Groot blad kalligrafie “Ter eere van den 50 jarigen huwelijksgedenkdag, 10 december 1815-1865. Jurjen Wolthers. Allegonda Katrina Theodorij”. Tekening in kleur, 52x72 cm.
BB110063: [Een onpartijdige waarnemer] - [Pitt, William, 1806] Het leven en staatsbestuur van William Pitt, eerste lord der thesaurie, kanselier van den excheques,e tc. of Pitt voor den regterstoel der nakomelingschap, door eenen onpartijdigen waarnemer, uit het Hoogduitsch, vermeerderd met een bijvoegsel, Haarlem Francois Bohn 1806, 162 pp.
29492: - [Pamphlet 1631, Meijerij, VERBOD RK KERKDIENSTEN] Placaat van de Staten Generaal, dd. ‘s Gravenhage 13-5-1631 met verbod voor de pastoors van de dorpen in de Meijerije om kerkelijke diensten te verrichten binnen klooster of parochiekerken of kapellen in de Meijerij. Gedrukt, 1 blad, plano.
29494: - [Pamphlet, hunting, 1791, Jacht in kwartier Zuid-Holland] Publicatie van Bailluw en mannen van den hove van Zuit-Holland, dd. Dordrecht 9-8-1790 betr. de jacht in Zuid-Holland. Gedrukt, plano, 1 blad.
53378: '--- - Homosexuality, which homosexuality? International scientific conference on gay and lesbian studies, december 1987, Free University Amsterdam. History, volume one and volume two + supplements. Amsterdam, 1987.
13367: - DELFT, SCHUTTERIJ CONFRERIE, VAN GOENS “Uitlegging van den gedenkpenning ter verklaringe van den hondersten koning van de ridderlijke broederschap, genaemt de Confrerie binnen de stad Delft, op den 7-10-1737”, 3 p., folio, gedrukt, met gravure van de penning.
9560: - Ter bruiloft van den Heere Lambertus Mulder en Juffrouw Dina Van neck, te zamen in den egt verbonden binnen 's-Gravenhagen, op dinsdag den 29 september 1733. z.p. Plano
67311: [Print/prent: Topographical views of Hoedemakerspad near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Vue des Jardins le long du petit Sentier des Chapeliers/Gezigt van de Tuinen langs het Hoedemakers pad.
BB110055: [Zoutelande, madame de = P. de la Court]. - [Johan de Wit 1709] Memoires de Jean de Wit, grand pensionnaire de Hollande, traduit de l'original en Francois par M. de xxx, 's-Gravenhage, van Bulderen, 1709, [26]+333+[5] pp.
12615: - [PRINTED PUBLICATION, TONEEL, MARIANNE SESSI] Gedrukt `Coupletten [...] vervaardigd door den heer S... en in muziek gebragt [...] door den heer R. Benucci. Gezongen door madame Marianne Sessi op het Hollandsch Tooneel te Amsterdam op woensdag 29 mei 1816', 4 p.
25091: - Nederlandtsche placcaet-boeck, waarinne alle voornaamste placcaten, ordonnantien, acoorden (...) uyt-ghegeven by de (...) Staten Generael (...) sedert (...) 1581 tot (...) 1644. 2 delen, Amsterdam, J. Janssen, 1644.
BB10072: [Vrouwen-peirle] - [Literature with woodcut, [175?], Rare] De vrouwen-peerle ofte dryvoudige historie van Helena de verduldige, Griseldis de Sachtmoedige en Florentina de getrouwe. Alle dry aensienelijck in veele deughden, maer meest in lydtsaemheyt, die zy in tegenspoedt, overlast en beproevinge gethoont hebben: genomen uyt de oude historien, en nieuwelijckx tot profijt der jonckheyd oversien, by een vergaedert en seer verbetert. Maestricht, [publisher unknown due to text loss, Jacob Lekens?], [175?], 56 pp.
48747: - MILITARIA, HOLLAND--- Extract uit Resolutien Staten van Holland en andere stukken betr. militaire zaken, in het jaar 1749. Folio, ca. 50 pag., gedrukt.
48749: - RIELE, TE; BURGERS, ROUWENDAAL--- Fotoalbum met insteek-bladen voor kabinet- en carte-de-visite foto's, ca. 1900. 68 foto's.
63085: - Wapenkaart/Coat of Arms Le Leu de Wilhem.
62777: - Wapenkaart/Coat of Arms Hoogenhouck.
ZZ90397-064: - [History, Wassenaar, [1935]] Groot-Haesebroek (Hasebroeck), Wassenaar, [1935], 21 pp.
ZZ90405-012: [Photography leporello] - [Germany, Rhein, Rhin, 1895] Album von Rhein, 25 Ansichten, Magdeburg Reinicke [s.d.][ca1895].
ZZ90440-45: - [Zeeland, 1702] Memorie van mr. Philips Hodenpyl, commijs generaal vande convoyen en licenten ... aan de ... Staten ... van Zeeland, den 3. Mey 1702. gepresenteert, als ontfanger van de extraordinaris subsidien ter zee, voor de admiraliteit aldaar. : Waar by nog is gevoeght een bericht van ... Hodenpyl, en de copye van verscheyde insinuatien, door den selven, soo aan den drukker als maker, van zeker blauw boekje, genaamt Trouwhertige consideratien tot Zeelands welstand &c. gedaan, of doen doen., [s.l., s.n.], 1702, 40 pp.
ZZ90316-14: - [History The Hague, Diakonie] Verslag der Feestviering bij het twee honderdjarig bestaan van het diakonie oude vrouwen- en kinderhuis der Nederduitsche hervormde gemeente te ’s Gravenhage, C. van Doorn en Zoon, ’s Gravenhage, 1860, 101 pp.
62809: - Wapenkaart/Coat of Arms Loon (Van).
13803: - MAASTRICHT, GYMNASTIEKVER. DE EENDRACHT ‘Gymnastiek- en schermvereeniging “De Eendracht” te Maastricht 1876-1921. Programma ... wedstrijden 10-12 sept. 1921 te Maastricht.’ Brochure, 8º, 16 p., gedrukt.
13806: - KANTOORBENODIGDHEDEN Prospectussen voor kantoorbenodigdheden, 1e helft 20e eeuw, ca. 45 stuks, gedrukt.
9399: - Ter bruilofte van den heere Willem Snellen en juffrouwe Margareta Van 't wedde, geviert [te Rotterdam den 12den van Zomermaent 1709. z.p., z.j. 4º: 8 p.
54480: '--- - Gereformiert lantrecht van Veluwen und Veluwen-zoom, met de veranderong op 't capittel van appellatien ende clarongen aen Engellander-holdt ghevallen. 2e druk, Arnhem, Jan Janssen, 1621.
55651-1: '--- - [Criminality 2008, three linnen volumes] Geheim register van ontslagen gevangenen, jrg. 1 (1882) t/m 5 (1886). Heruitgave z.p. en z.j. [ca 2008], ca 300 pp in three linnen volumes.
12584: - SHELLEY IN VERTALING Dossier betr. Nederlandse vertalingen van het werk van P.B. Shelley: 6 gedrukte boekjes en artikelen en 5 brieven uit 1954.
12586: - [RECEIPT, SIEWERTZE] Ontvangstbewijs voor f 6 betreffende begrafenis Catharina Siewertze, Amsterdam 1829. 1 stuk, deels gedrukt.
13660: - KOSTER, HOOGENKAMP Aantekeningen betreffende het gezin Adrianus Koster en Geertje Hoogenkamp, vroeg 19e-eeuws, 4º, 2 p., manuscript.
13649: - ROTTERDAM, R.K. KERK “Het partinent verhaal van de grote oproer die er binnen Rotterdam is geweest, wegens het plunderen van een pape kerk, alsmede de lijst van al de heylige goederen die er in de kerk gevonden zijn”, gedrukt blad, 25x15 cm, zonder naam drukker: “Gedruckt na de copye van Rotterdam”, zonder jaar (17e-eeuws).
65548: - Antique Photo of Bloemendaal, Prof. van Vlotenweg, Juni 1911.
9618: - Ter bruilofte van ... Mr. Elias Schellinger, raad en regeerend schepen der stad Amsterdam ... en ... Elizabeth Buys, in den echt vereenigd binnen Amsterdam den 14den grasmaand 1744. z.p. 4º: [20] p.
9620: - Ter silvere bruyloft van de weled. geb. heer Mr. Everhard François Schimmelpenningh, heere van Meerkerk, raad en reekenmeester van syn hoogheyd, den Heere prince van Orange, etc. etc. ende de welgeb.vrouwe Sara Du Try, gecelebreert den XXXI. October M.DCC.XLIV (1744), z.p. 4º: [first 16 pp out of 40.]
9625: - Op den ... Heere Kornelis De witt, tot burgemeester der stadt Dordrecht verheeven. z.p. 4º: 7 p.
14388: - BERG, RENS, DORDRECHT Familieboek Berg-Rens. Laat 18e- vroeg 19e-eeuws manuscript, ca. 150 p., 4º, gebonden in perkamenten band
14397: - MILITARIA, 1917, DEN OUDEN Getuigschrift waarbij het “Hoofd van de afd. van het Alg. Hoofdkwartier Ontwikkeling en Ontspanning voor de gemobiliseerde troepen verklaart dat milicien Den Ouden aan de demonstraties lichaamsoefeningen heeft deelgenomen, d.d. Den Haag 11-8-1917”. Ondertekend: generaal majoor P. Kleynhoven (?).
14411: [AMERICA] - 7 small publications on American flags.
63723: - [Lithography, litografie] Het monument van graaf Willem II te 'S Gravenhage.
66385: [Museum and Art Gallery Birmingham catalogue 1950] - Some Dutch Cabinet Pictures of the 17th Century, 26th August- 8 Th October 1950, 15 pp.
66384: [Rijksmuseum catalogus 1931] - Catalogus van de tentoonstelling Het Hollandsche interieur in de XVIIIe eeuw, georganiseerd door het Koninklijk Oudheidkundig genootschap en de vereeniging het Kantsalet in de zalen van het K.O.G. in het Rijksmuseum in Amsterdam 1931, Van Ravensberg Amsterdam, 94 pp. geillustreerd met enkele afbeeldingen.
67279: [Topographical view of Ringdijk, Diemer brug in Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Gezigt vande Ringdijk na der Diemer brug/Vue de la Ring diegue vers le Pont de Diemen.
63781: - Janskerk (Utrecht).
62134: - 'Utrechtsch Dagblad'.
63782: - Janskerk (Utrecht).
48365: - MONTFOORT--- 'Adstructie van regten', overgegeven door Procureur Generaal van Utrecht aan de magistraat van Montfoort, 1785. Gedrukt, folio, 74 pag.
48367: - UTRECHT--- Rapport dienende ten betooge van de souverainiteit der heeren Staten (...) van Utrecht, ingebracht ter vergadering der heeren ords gedeputeerden, den 2-2-1787. Folio, gedrukt, 85 pag.
48369: - HEUKELOM, VAN; VAN EEGHEN--- Acht circulaires van de ontvang en betaalkas te Amsterdam betr. directiewisselingen, 1834-1871. Gedrukt, 4°.
63732: - Lithography: Verdwijnend Amsterdam - De Vijgendam.
49045: - BRAND, TEERTUINEN, AMSTERDAM--- Reglement waar na de extra brandwacht die geduurende het wintersaisoen in de Nieuwe Teertuinen gaat, zig zal hebben te gedraagen. Amsterdam, P. Mortier, 1768. 1 blad, folio, gedrukt.
49047: - NOTARIAAT--- Publicatie van de Staten van Holland d.d. 15-3-1760, betr. protocollen van notarissen. 1 blad, plano, gedrukt.
48633: - DINKHUIJSEN--- Correspondentie van C. de Jong met archief Rotterdam betr. fam. Dinkhuijsen. Manuscripten, 2 pag.
48637: - BOOYSEN--- Correspondentie van C. de Jong met B. Buisson te Canada, 1984, betr. fam. Booysen. Manuscript, 6 pag.
6365: [MULLER, FREDERIK] - Manuscrits généalogiques et historiques. Amsterdam 1909. 238 p., + index op familienamen
13881: - [Diploma 1907] BEMELMANS Lidsmaatschapsdiploma in de “Congregatie onder den titel van de Onbevlekte Ontvangenis der allerheiligste maagd Maria”, voor Hubert Bemelmans d.d. 1907. 1 blad, deels gedrukt (chromolitho) met de handtekeningen van de bestuurderen der congregatie: J. Schoeblen, L. Theunissen en Fr. Vandendael (randen beschadigd).
13884: - TETRODE, HUGO “Reis van half September tot half October 1924, door Mr. P.J.C. Tetrode met zijn zoon H.M. Tetrode, in Noord-Italië”, gecalligrafeerd titelblad van een fotoboek, met ca. 50 foto’s van de Italiaanse reis. Het geheel in een fraai bewerkt leren omslag.
11641: - SIJTHOFF Ontwerptekening voor een wapen Sijthoff, wrs. bedoeld voor borduurwerk. Tekening met kleur door J.C.P.W.A. Steenkamp, 48x58 cm.
53894: '--- - Publicatie [van Staten Generaal, dd. 's-Gravenhage 26-8-1728]. 's-Gravenhage, J. Scheltus, 1728.
53903: '--- - Publicatie van Gedeputeerde Staten van Groningen en Ommelanden, dd. 18-1-1748, met verbod tot het stelen bij nacht van hout en ijzer van de provinciale paalwerken, om gebruikt te worden als brandstof.
52684: [Baelde, R.] - Rapport van de heeren, door hun edel grootmogende gecommitteerd, tot het onderzoek van de sources van ongenoegen en mistrouwen en tot herstel der rust te Rotterdam, overgegeven den 1 November 1786, Dordrecht, Blussé/Krap 1787.
63798: - Het Prinsenhof te Delft.
62124: - Illustrated page about the Bible (geillustreerd bijbelblad).
66373: [Het kronen en ceremonies van koningen en koninginnen van Engeland]. - Historisch verhaal van het Kroonen der koningen en koninginnen van Engeland nevens Alle ceremonien en plechtigheden daar ontrent gebruikelijk. Uyt het Engelsch vertaalt door J.V. G., Amsterdam by Johannes Ratelband en Hermanus Uytwerf, anno 1727, 131 pp.
52964: G.H.W. - Copie van een missive rakende eenige voorgevalle saken tot Rotterdam, z. pl. [1690].
46088: - RUTGERS, DINCKGREVE, MUNRO--- Enige tientallen brieven en andere documenten, afkomstig van Margarethe Jacoba Rutgers-Dinckgreve, geb. Rangoon 5-11-1886, gehuwd met P.A. Rutgers, wonende te Nijmegen. 20e eeuws, manuscripten.
46082: - [Manuscript 1781] Aantekeningen betr. belijdenis van George Michiel 't Hoen d.d. 3-7-1771, bij ds. Cattendijk in 's-Gravenhage en van Catharina Corn. Flok (sedert 24-2-1782 huisvrouw van G.M. 't Hoen) op 3-10-1781 bij ds. De Koning. Manuscript, 12°, 2 pag.
46084: - [Printed publication with handwritten additions, 1663] Notice (aanplakbiljet) 'Tienden te koop tot Alckmaer' 7-7-1663, plano, 1 page printed and handwritten additions.
63462: - Centsprent: De Schoone Slaapster. Eene Vertelling van Moeder de Gans. 3.
64474: - [Modern print, etching] Prés de la Haye (vlakbij Den Haag), published before 1950.
62890: - Wapenkaart/Coat of Arms Seitter.
62896: - Wapenkaart/Coat of Arms Spoor.
9556: - Rouwklag over de smertelyke dood van ... François Van boekhooven, zalig in den heere ontslaapen [te 's-Gravenhage] en in de heerlykheid ingegaan op den 4 july 1733, in den ouderdom van 82 jaaren en 29 dagen. z.p., 1733. 4º: 12 p.
62887: - Wapenkaart/Coat of Arms Schinkel.
67335: [Print/prent: Topographical view of Middenweg en Kruisweg in Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: De zamenloop van den Midden en Kruisweg bij de lustplaets van den Hr. Pedro Francisco de Kaersgieter van Haveren/Vue de l' Avenue des Chemins Croisez pres de la Maison de Campagne de Mr. Pedro Francisco de Kaersgieter de Haveren.
ZZ90443-08: - [Dordrecht, Zuid-Holland] Ter gelegenheid van het staatelijk uittrekken, en de plechtige maaltijd, gehouden door het exercitie-gezelschap, De Vrijheid, In Dordrecht, Op den 20 October 1783, 36 pp.
ZZ90441-11: - [Drenthe] Deductie ter vergadering van Haer Hoogh-Mogende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, op den 10/20 February 1681 by de Heeren Gecommitteerden Rudolph van Echten tot Echten, en Coenraet Emmen, J. U. D. schriftelijck overgegeven uyt de name ende wegen de Heeren Ridderschap ende Eygen-Erfden, Staten van de Landschap Drenthe, Met de documenten ende bewijs- stucken daer toe dienende, (etc), By Levyn van Dyck, In ’s Gravenhage, 58 pp.
63011: - Wapenkaart/Coat of Arms Rottach.
63017: - Wapenkaart/Coat of Arms Nonne.
18369: [Terkamp,H. T.]; [W. H. Gryp] - Leerzaeme fabelen en vertelsels, Amsterdam, Jan Roos en Gerbrand Roos, 1791.
45720: - [Photo bishop Van Lierde, Vatican 1964] Card with photo of bishop Petrus Canisius van Lierde, d.d. Vatican city (Vaticaanstad) 1964. Manuscript, 1 p.
42110: - Volks-liedjens uitgegeeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, 1e t/m 4e stukje. 7e- resp. 6e-, 6e-, en 3e- druk. Amsterdam, Keijzer, de Vries, van Munster, 1793.
ZZ90433-056: - [Friesland, Leeuwarden] Frieslands Slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheid. Open brief van J. van Loon Jzn. Aan Heer D. van Konijnenburg, W. Eekhoff & Zoon, Leeuwarden, 1892, 52 pp.
46436: - [Manuscript, pharmacy 1870] Letter by pharmacist (apotheker) D.C. Wefers Bettink, d.d. Utrecht 1870. Manuscript, 1 p.
12020: - NOORDWIJK BINNEN Gedrukte `Lyste van de officieren der Borgerwaghte tot Noortwijck binnen, beneffens hare beurt-ordre in hare naghtwaecken'. [1830] Folio, 1 p.
48303: - COLLEGEDICTAAT, LEIDEN, WEISS, STAATSRECHT--- Cl. Weiss, De Foederatorum Belgarum. Manuscript, 4°, 69 pag., gebonden in half leer.
48313: - VREDESBEWEGING--- Dossier met enkele brochures en krantenknipsels over de vredesbeweging en protesten tegen kernwapens, ca. 1960-ca. 1970.
48323: - SCHULTENS, RENDORP, DEDEL--- Brief van H.A. Schultens aan waarde vriend (= Rendorp?), z. j., manuscript, 4°, 4 pag.
66863: [Pamphlet/Newspaper]  - Pamphlet/Newspaper: De reizende Nieuwsbode, no 5 Woensdag 16 jan 1856, Amsteram wed Kok, geb. Van Kolm, 4 pp.
66857: [Liedtekst/Song]  - De Drie Ruitertjes. Toen ik op Neerlands bergen stond, keek in het zeegat in. Daar zag 'k een scheepje zeilen, Daar zaten drie ruitertjes in. Een van de jongste was naar mijn zin. Bis. 1 p.
66856: [Vignet] - Vignet with Bruxelles printed in the text underneath a lion holding an oval with the letters A.R., 1 p.
18374: [Themmen, Phoebus Hitzerus] - Komieke en vermakelyke boeren-reis van Dirk den eenvoudige en zijne zonen, uit het Overmaasche naar Delft. 4e druk. Rotterdam, J. Bergé, [1877]
PR120784: [Michelin] - [Modern board game, car race, automobile] Michelin Biborama, ca. 1980.
44746: - [Handwritten notes Halwasse] Aantekeningen van G. Halwasse betr. familie Van Kinschot. Met betaalbewijzen door jhr. H.F. van Kinschot. Manuscripten, ca. 15 pag.
44748: - [Manuscripts 1955] Drie brieven van M.F. van Piere en J. Kessels, d.d. Eindhoven 1955 aan G. Halwasse, betr. familiewapen Kessels. Manuscripten, 3 pag.
44754: - [Geneology manuscript, 19th century] Genealogisch schema Vijgh. 19e eeuws, manuscript, 1 pag.
44756: - [Manuscript, 20th century] Enkele aantekeningen betr. ds. Hanselaar en de familie Hanselaar, 20e eeuws. Manuscript.
44758: - [Two manuscript(s) 195] Twee brieven van Th. v.d. Ven, d.d. Meerveldhoven 1955 aan G. Halwasse betr. familie Van de Ven te Boxtel. Manuscripten, 2 pag.
44760: - [Family newspaper advertisement 1962] Twee familieadvertenties Noordanus, 1922-1962.
44764: - [Design family coat of arms, Printed letter 1966] Brief van dr. A. Debrot, d.d. Curacao 1966 aan G. Halwasse betr. familiewapen Debrot. Manuscript, 1 pag. met 2 bijlagen.
44767: - [Manuscript, letter, 1948] Brief van J.J. Kleinhoonte te Velp, d.d. 1948, aan G. Halwasse betr. de genealogie Brown. Manuscript, 1 pag.
44769: - [Manuscript, geneology, pedigree chart, 1934] Kwartierstaat Marnix Bierens de Haan, geb. 1934. Manuscript, 1 pag.
44771: - [Typed letter, 1966] Brief van S.J.M. Kooter, d.d. Nijmegen 1966 aan G. Halwasse over familiewapen Kooter. Manuscript, 1 pag.
46333: - [Price form, two books 1863, 1888, Belgium, Gent] Two books with price forms (Twee boeken met prijsformulieren) for Gustaaf de Vreese, d.d. Gent 1863 and 1882.
46334: - ALPHEN, VAN; DE VIGNON, HOVY Twee cahiers met gelegenheidsgedichten van de hand van jhr. mr. D.F. van Alphen (1774-1840), zoon van de letterkundige Hieronymus van Alphen. Hij vertrok 1791naar Indie, was resident Soerabaja, later Raad van Leiden, burgemeester en lid Tweede Kamer. Manuscript, ca. 200 pag.
12286: - [MANUSCRIPT, LETTER, CROESER, VAN HOOLAND, POSTSTUK] Brief van ... van Hooland, Bagattestraat te Gent, aan Baron de Croeser te Brugge, d.d. Gent 10 september 1856, 1 p.
10520: - Gezangen ter gelegenheid der ondertrouw van den Heer E. Van de stadt en Mejufvrouw J. Dieperink, gevierd den 14 augustus 1838 op de tuin Roozenburg. z.p. 8º: [8] p.
10524: - Hulde aan Van heusde, bij zijn graf hem toegebracht. Utrecht, 1839. 8º: 7 p.
10526: - Hulde aan [Jodocus] Heringa El.z. bij zijn graf hem toegebracht. Utrecht, J.G. van Terveen & Zn, 1840. 8º: 12 p.
BB10058: [Quidde, L./Schuitema, Johanna/Ad Astra, P.A./Bloch von, Johann/Nainggolan, F.J./Tideman, B], - [Rare Literature, first Dutch edition, 1894] Caligula. Eene studie over Romeinschen heerschers-waanzin door L. Quidde. Naar de 21ste Duitsche Uitgave, Sneek, J.W. Muller (Firma H. Pijttersen Tz.) 1894, 31 pp. TOGETHER WITH Het recht der Vrouw by Johanna Schuitmaker 1892 and 6 other publications.
13861: - LEIDEN, GHEBUYRTEN, VAN PEENEN ‘Generale Ordonnantie, gemaeckt by die van den Gerechte deser Stadt Leyden op alle de ghebuyrten ...’, Leiden, erfgenamen Jan Claesz van Dorp 1657, 4º, 20 p., gedrukt, in perkamenten band.
14385: - COSTA, DA; TAYLOR; AMERIKA Poëziealbum van de Amerikaanse Mary W. Taylor te Peoria (Illenois) over 1860-1863. 1 deel, manuscript.
14387: - ROTTERDAM, GEMEENTE-WERKLIEDEN ‘Verslag van het Scheidsgerecht voor gemeente-werklieden te Rotterdam over het jaar 1922’. Gedrukte brochure, 12 p.
23753: [ Baudrant, B.] - Histoires édifiantes et curieuses, tirées des meilleurs auteurs, par l'auteur de l'Ame élevèe a Dieu, 5e ed., Lyon, Perisse, 1784, 12 + 384 pag.
45082: - RHOER, DE --- Brief van C.B.G. aan Halwasse, d.d. 1952 betr. familiewapen De Rhoer.
45084: - [Diamant industry, ANDB, 1925] Exemplaar van het boek 'De A.N.D.B. Een overzicht van zijn ontstaan (...) door C.A. van der Velde'. Amsterdam, Algemene Nederlandschen Diamantbewerkersbond, DICO, 784 pp. bonden.
15452: N.N. - Verhaal der reize van Z.M. den keizer Joseph II in Holland. Behelzende bijzonderheden, die niet bekend zijn, en gewigtige trekken van deezen monarch, zorgvuldig by een verzameld. Benevens een aanhangsel van gebeurtenissen, getrokken uit de reize van Z.M. in de Oostenrijksche Nederlanden. Amsterdam: J.F. Rosart & Comp., [1781], 71 pp..
12705: - [Election pamphlet, Verkiezingen, elections] ZUTPHEN, DAM, MACKAY Verkiezingspamflet ten gunste van Mr. Jacob Dam, 1875, als lid van de Tweede Kamer namens de liberale kiesvereniging Zutphen; 8o, 4 p.
ZZ90352-27: - [Rotterdam, Theology 1796] Missive van Sincerus Philanthropos, over Het in het oogloopend Verschil tusschen het gedrag van Elf Rotterdamsche Predikanten (...), Tweeden Druk. Gedrukt by Nicolaas Cornel, te Rotterdam, En mede te bekomen te Amsterdam, Delft, Dordrecht, Leiden, Hoorn, ’s Hage, Utrecht en verder alöm by de voornaamste boekhandlaren, 1796, 40 pp.
30180: - [Paper art] Bedrijfskaart van W.J. van der Spek, stoffeerder te 's-Gravenhage, Alexanderstraat 3 Den Haag, ca. 1930.
30184: - [Paper art] Twee kerstkaarten van Hotel 't Losse Hoes te Holten (J. Meuleman). Gedrukt met afb. van hotel. ca. 1950?
30186: - [Bookbinder's linen, boekbinderslinnen] Twee stalenboekjes met boekbinderslinnen van fa. Broekerhof & Reckers te Rotterdam. Ca. 1950?
67298: [Print/prent: Topographical view of buitenplaats Soelen near Amsterdam] - Original etchin/Antique print/originele ets: De Hofstede Soelen; toebehorende de Heeren Noordbon/Jardin de Plaisance Soelen, appartenant aux Sieurs Noordbon.
9686: - Ter bruilofte van den Heere Willem Kops Philipsz. en Mejufvrouwe Catarina Van vollenhoven, binnen Amsterdam gevierd den 2 van bloeymaand 1752. Haarlem, Jan Bosch, 4º: [46] p.
9688: - Ter bruilofte van den Heere Johan Heinius junior en Jongkvrouwe Engelina Hoffham, in den echt vereenigt te Amsterdam den 13 van wiedemaand 1752. z.p. 4º: [40] p. Incompleet, mist het A-katern. Met groot titelvignet en ertegeneover Verklaaring der trouw-plaat door J. v.d. Woude.
12920: - [History of Campen, Kampen 1760] `Historisch verhaal van hetgeen er tussen de heren van de magistraat der stad Campen en de leden van de gezworene gemeente aldaar, in de jaren 1759 en 1760 is voorgevallen ten aanzien van het ten uitvoer brengen van het Reglement van tutele van den 19 November 1755, ingevolge resolutie van hunne Weled. Hoog Agtbare van den 16 Augusti 1760 in het ligt gegeven'. Kampen: A. Valkenier, 1760. 4o: 302 p., gedrukt. Met: `Justificatie van het gedrag van de groote meerderheid der gezworene gemeent
9850: - De lof der christelyke weldadigheid, aan den heer Joan Coenraad Brandt, edelmoedige beschermer der gem. J.C. toegedaan der onveranderlyke Augsburgse confessie in de stede Beverwijk, door J. le Francq van Berkhey. Amsterdam, F. de Kruyff en Leiden, H. Hoogenstraaten, 1778. 8º: 26 p.
55781: - Prent: 'Prins Willem I doodgeschoten door Balthasar Gerards', anonieme litho, midden boven '1584'. De stervende prins op de trap, links de vluchtende moordenaar. 19e eeuws.
55472: [Vorsterman van Oyen, G.A.?] - De zustermoord. Een paar bladzijden uit de lijfstraffelijke rechtspleging te Aardenburg, pp. 44-170 en 239-248 in Scaldis 1891.
BB10029: - [Original Publication 1751] Reglement op de gestrande... zullen moeten reguleren. Middelburg, L. en J. Bakker, [1751]/Regulation on beach-combing in Zeeland, Middelburg..
63356: - Centsprent: Ziet eens leesgierige jeugd / Wat men u weer op komt dissen ... 43.
45770: - [Portrait of cartographer Major Jan Egbert van Gorkum (1780-1862) Together with article 'Bijdrage tot de genealogie Van Gorkum' by L. Calkoen, published in De Navorscher 1901 pp. 289-300, with many handwritten additions and corrections and some extra information, bound in halflinnen.
55659: '--- - Missive van de Staaten van Vriesland tot aanwending der efficacieuse middelen ter ontdekking van den schryver der valsche brief in de Zuidhollandsche Courant van 1 Juli, of om tegen de courantier te procedeeren, d.d. 24-7-1782.
ZZ90311-82: - [Publication 1787, History The Hague, Criminality, Batavian Republic, Bataafse republiek] Extract uit de Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in hun Ed. Groot Mog. Vergaderinge genoomen op Vrydag den 21 December 1787, Den Haag 1787, 6 pp.
9404: - Lofbasuyn uitgeblaasen ter eeren van den geleerden Heer, de Heer Isaac De visscher, wanneer sijn Ed. meester der beide regten verklaard wierd, den 21sten july 1710. Plano.
ZZ90240: [Middelbare technische school Haarlem] - Middelbare Technische School te Haarlem, 1927, Haarlem 1927, 46 pp. Illustrated.
12730: - AMSTERDAM, SUIKERFABRIKANTEN, DE BRUYN `Stoombalance'. Gelithografeerde afbeelding, 23x30 cm., betreffende de zaak van C. de Bruyn en twee zonen, de eerste stoomsuikerraffinadeurs te Amsterdam (op de Herengracht), veroordeeld in 1834 wegens het wegen van kisten ruwe suiker met een oude, uit 1745 daterende, vervalste balans. Zeldzame prent. Niet in Muller en Van Stolk (vgl. Muller 6923 voor een variant).
9842: - Rouwklacht over ... Jacob Verbrugge medicinae doctor te Delft, overleden in den ouderdom van bijna 24 jaaren den 12 van sprokkelmaand 1778. Delft, A. Sterck, 1778. 8º: 7 p.
9845: - Ter zilvere bruilofte van den heere Gerardus Wijthoff en mejuffrouwe Sara Vos, gevierd binnen Amsterdam den 24 van Wiedemaand 1778. z.p., z.j. 4º: [24] p. Met groot titelvignet door en naar C.F. Fritzsch, met ertegenover een verklaaring van de tytelplaat.
9403: - Op het huwelyk van ... Thomas Joannes Van de weetering, predikant te Vreeland en ... Anna Welzing, getrouwt den 6den van sprokkelmaand 1710. z.p. 4º: [8] p.
11710: - [Manuscript WEVE, MUTZENBACH] Kwitantie betreffende de koopprijs van een huis aan de Bagijnestraat te 's-Gravenhage, verkocht door diverse familieleden Weve aan Cornelia Th. van Geffen, wed. H. Mutzenbach, 1861.
BB10037: [Pulchri Studio] - [Verkoopcatalogus Collectie Van Vloten] Succession de mad.me v.ve E.A. van Vloten, etc : tableaux et aquarelles modernes et trois tableaux anciens, dont la vente aura lieu a? La Haye dans la grande salle du cercle artistique Pulchri Studio, Prinsegracht 57, le Mardi 7 Mars 1899 ... sous la direction de m. H.G. Tersteeg, Plaats 20 - La Haye Boussod Valadon 1899, 25 pp.
BB10041: [N.N.] - [Pamphlet 1641, Duelleren, Duel, Leiden University] Decretum de provocationibus duellis, 's-Gravenhage 10-5-1641], 1p.
13351: - RIETSCHOTEN, VAN [Boek zonder titel] gevuld met gezegden, citaten, ideeën, etc., deels in het Nederlands, deels Engels, deels Frans. Gedrukt op O.H. papier, 52 p., linnen band (ook blanco). Onder de “proloog”: J.J. van Rietschoten, Oosterbeek 1933.
47239: - Souvenir du Littoral, leporello met 24 foto's, 8x14 cm., met gezichten te Marseille, Cannes, Nice, Monte Carlo, Menton, San Remo etc. [ca. 1900?].
56273: - Het Buitenverblijf Jrg. 4 (1926) nr. 5: Noordwijk-nummer, pp. 109-136, geïll.
56277: - Concours hippique Heemstede 1946, officieel programma, 52 pag., geïll.
56377: [Herdingh, L. en zoon], - Opwekking aan mijne landgenooten bij het indringen der cholera in Nederland, Leiden 1832, 23 pag.
56283: [Spanjersberg, Gebr.], - Rotterdam zoo als het was, Rotterdam juni 1940, (32) pag., geïll.
56285: - Turfproductie bij Rotterdam, Het Leven, 1918, pp. 2049-2052, geïll.
56287: - De haven van Rotterdam. Ontwikkeling, uitrusting en economische beteekenis, z.pl., z.j., [ca. 1935], 32 pag., geïll.
53112: '--- - Provisionele memorie, overgegeven aan [...] gedeputeerde Staten van Friesland [...] door de ondergetekende vier professoren aan Frieslands hoge school, mr. Johan Valckenaer [...], Samuel Henricus Manger [...] Gadso Coopmans [...] en Theodorus van Kooten. z. pl. [1787].
53118: '--- - Deductie van de Staaten van den lande van Utrecht, behelzende een waarachtig verhaal van 't gene gepasseert is ontrent den intocht van de Fransche Macht in de Provincie en de Stadt van Utrecht. z. pl., 1673.
53098: '--- - Memorie van rechten gedaen maeken, en aen den Ed. Achtbaeren Geregte der stad Amsterdam overgelevert, uyt den naeme en van wegen Sara Paris, huysvrouwe van Laurens Facett, tot verdediging sijner saeke tegens den heer Hooft-officier aldaer. Amsterdam, P. Sceperus [1693].
49139: - POLMAN, GRUIJS--- Getekende kwartierstaat op dun papier van Bernardine Ernestine Hasmanna Polman Gruijs (1775-?), gehuwd met A. v. Panhuys. Handschrift met 16 gekleurde familiewapens van J.E.H. Hooft van Iddekinge. Groot folio, oblong.
49141: - ERMERINS--- Brief van Robert C. Ermerins, d.d. Moskou 1884, aan jhr. G. v. Suchtelen v.d. Haare. Manuscript, 4 pag.
49149: - FERWERDA, TIEMAN--- Menu, Ferwerda & Tieman, Amsterdam 1916. 1 blad, gedrukt.
49151: - SCHRETLEN, WUBBE--- Menu t.g.v. huwelijk Egbert Schretlen en Myriam Wubbe, Amsterdam 1951. 3 pag., gedrukt, met foto bruidspaar.
49155: - ARQUINT, SCHMITZ--- Menu t.g.v. huwelijk Els Schmitz en ir. Hans Arquint, Bloemendaal 1949. 3 pag., gedrukt, met portret bruidspaar.
44283: - MILLINGEN--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 27-7-1764, betr. schade op Kleefs grondgebied door de amotie van de Millingse Zomerdam. Gedrukt, 2 pag.
19633: [Parse, Karl] - Les protestant du Salzbourg dans les années 1731, 1732 et 1733. Traduit de l'allemand.
9828: - Ter bruilofte van den heere Teunis Hek en jongkvrouwe Antje Jans, in den egt vereenigt binnen Amsterdam den 9 van Lentemaant des jaars 1777. Amsterdam, Jacob van Woensel jr., z.j. 4º: [16] p. Met groot titelvignet door G. Sibelius, met een uitlegging ertegenover door J. v. W. [= Jakob van Woensel Jr?]. Fraai sierpapieren omslag.
9822: - Palladis musarumque Delphensium sedes nuperrime condita et inaugurata ab Henrico Hoogeveen, gymnasii rectore et collegii literarii moderatore carmine elegiaco, publice dicto in aede gallicane a.d. 11 julii 1776. Delft, A. Sterck, 1776. 4º: 32 [23] p. Zonder omslag.
9819: - Aan de weledelen gestrengen heere den heere Van j***, eertijds hopman in keizerlyken dienste en thans overste van een regiment voetvolk in dienst der heeren Staaten van de Vereenigde Nederlanden. Amsterdam, David Klippink, 1775. 4º: [16] p.
9809: - [Twee gegraveerde handgekleurde kaartjes, ieder 12 x 16 cm, betr. het huwelijk van Salomon Bos en Johanna Dorsman, dd Amsterdam 18 april 1775. P.J. Entrop Exc. Met nog 3 soortgelijke kaartjes betr. dit huwelijk voor de speelnoten.]
9807: - [Printed publication, 1775] De liefde. Huwelykszang. Ter bruilofte van ... Adriaan Gevers deynoot, regeerend schepen der stad Rotterdam ... en ... Anne Lohman, den 28sten van lentemaand 1775 in 's-Gravenhage in den echt vereenigd. Amsterdam, Yntema en Tieboel. 4º: 18 p.
45553: - [Heraldry magazine, 1976/77] Rabbow, Arnold, Heimat im Wappen. Das Braunschweiger Land im Spiegel der Gemeindeheraldik, afl. 1 t/m 50 (1976/1977) in de Braunschweiger Zeitung, geillustreerd.
10014: - Aan Francina Bane, de ongelukkige minnaaresse van den ontydig gestorven Nederlandschen dichter J. Bellamy, door Lieve van Ollefen. Amsterdam, J.B. Elwe, 1786. 8º: 10 p.
10021: - Ode of extemporaire dichtluim bij het hartelyk vieren der heuchelyke verjaering van ... Frederika Louisa Wilhelmina princesse van Oranje ... door een zeer aanzienlyk aantal vaderland eendracht-lievende en Oranje minnende zoonen van de Leidsche Minerva, feestvierend uitgeboezemd den 28 van slagtmaand 1786. z.p., z.j. 8º: 8 p.
12972: - [MANUSCRIPT, THEOLOGY, MAANEN, VAN; KOUDEKERKE, GENEMUIDEN] Attestatie van de kerkenraad te Koudekerke betreffende de lidmate Hendrika Cornelia van Maanen bij haar verhuizing naar Genemuiden, d.d. Koudekerke 4 augustus 1861, en getekend door J. Vermeer Az. 1 p., deels gedrukt.
12187: - [GENEALOGY, MANUSCRIPT, AARSSEN, VAN; VAN DAM VAN BRAKEL] Genealogie van Van Aarssen. Manuscript, ca. 80 p., geb., folio, ca. 1850.
12190: - [Newspaper article] ALKMAAR Krantenberichtje uit Algemeen Handelsblad, 13 december 1925, betr. oprichting van de vereniging `Oud-Alkmaar'. 1 stuk.
47995: - Poetry manuscript 19th century I Gedicht Bluchers Arm, 10 pp.
48011: - Printed document marriage I Inzegening van het huwelijk van Gerard Tj. Nic. Suringar en Alida B. Koopmans 1832, onder voorgang van W. Cnoop Koopmans. 8°, 15 pp.
48017: - Newspaper articles 1920 I Enkele knipsels betr. de familie Van Hall ca. 1920.
29282: - [PRINTED PUBLICATION, 1800, AMSTERDAM, EIGENDOM KERKEN] Verzameling van stukken behelzende het ontwerp van schikking over de kerkgebouwen der eertijds heerschende gezindheid binnen Amsterdam, 1800, gedrukt, folio, 55 pag. Met Tweede Rapport, 1800, gedrukt, folio, 55 pag.
29286: - GIESBERGER, MILITARIA -- Album amicorum in de vorm van een oblong boekje in hoes van Frits Giesberger, met ca. 25 bijdragen en tekeningen uit de jaren 1826-1842, uit Ansbach, Kampen en andere plaatsen. Voorts aantekeningen van Giesberger over militairen die hij kent.
10260: - [Occasional poem 1807] M. Salverda aan zijne kinderen, 1807 [Groningen], s.l. 8º, [8] pp.
ZZ90435-072: - [Groningen, tax, belasting, 1665] Provisionele verhooginge van de lyste der generale middelen, waernae den impost van hier naevolgende species sal worden betaelt ende geheven ende daerop de verpachtinge voor het jaer 1666. worden ghedaen, in achtervolghe Staetsche resolutie van den 20. Decemb. 1665. Groningen [s.n.], 1665, 11 pp.
53807: '--- - Ordonnantie van de bedelarye. Waer in begrepen is hoe se haer hebben te dragen die in de voorsz. faculteyt begeeren te studeeren. Mitsgaders een reglement om de meeste aelmoessen te bekomen. Leiden Burgersdyk & Niermans, 1942.
44335: - [Receipt, flower bulbs, 1917] Nota van D.D. Swart, bollenhandel te Limmen, 1917.
ZZ90352-60: - [Rotterdam] Korte geschiedenis en beschrijving der stad Schiedam. Met één plaatjse. H. A. M. Roelants, Schiedam, 1850, 52 pp.
23831: - Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe, 1e en 2e stuk. Amsterdam etc., de Groot, 1792, 420 pag., orig. karton ( met tabellen).
44694: - [Marriage announcement, 1864] 'Huwelijks-bekendmaking' van A.B. van Holkema van Oldeboorn en J.G.A. Keuchenius van Koudum, 1864. Fraai gegraveerd porseleinkaartje (lith. W. Cool v. Bokma te Sneek).
44728: - [Receipt, kwitantie 1904] Twee kwitanties t.n.v. P.A. Karsdorp te Amsterdam, 1904.
42347: '- - Over de schadelijke huisinsekten als de huisvliegen, wespen, muggen, weegluizen, vlooijen (...) enz. met aanwijzing van (...) middelen om dezelve geheel uit te roeijen. 2e uitgave. Amsterdam, S. de Grebber, 1832.
29446: - [Charter on parchment with seal 1796] Acte van transport dd. Arnhem 6-8-1790 van een huis, schuur, stal en bouwland genaamd Zindersland aan de Velpse en Rosendaalseweg. Charter op perkament met zegels van Arnold A. Gaymans en F.H.C. Hoff.
29452: - [Marriage manuscript announcement 1749] Aankondiging van het huwelijk van J.M. Sprakell en W.L. Turnbull, Zwolle 15-2-1749. Deels gedrukt, 4°, 1 pag.
29458: - [Carte visite, SAKSEN] Visitekaartje van ‘le Grand duc de Saxe’ met achterop in pen ‘recu 17-9-1898 à La Haye’.
29472: - [MANUSCRIPTS, HORSE BREEDING, PAARDENFOKKERIJ, 1826] Register van de paardenfokker J. M. Schoenmaekers te Klimmen met certificaten afgegeven in het eerste halfjaar 1826 aan de eigenaars van merries die door de de ‘goedgekeurden hengst’ van Schoenmaekers zijn gedekt. 40 pagina’s gedrukt, met de pen ingevuld en ondertekend door Schoenmaekers.
PR120946-091: - [Original etching and engraving, publishing date unknown] Portrait of Van Land, medical doctor, 1 p.
45988: - [Newspaper history, NRC, NIJGH, WAP] Plan van uitgave eener Nieuwe Rotterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad, Rotterdam augustus 1842, getekend H. Nijgh. 4°, 3 pp, printed.
45007: - Receipt 1669, Manuscript, Montpellier, France, noble titles] Twee kwitanties, d.d. Montpelier 1669 van de 'commis a la recepte des derniers provenans des amandes et condamnations de la recherche des usurpateurs du titre de noblesse en la province de Languedoc'. Deels gedrukt, 2 pag.
10435: - Op den dood en bij het graf van J.F. Moltzer, leeraar bij de Herv. Gem. te Leyden, overleden den 17den van hooimaand 1826. Leiden, L. Herdingh, 1826. 8º: [5] p.
10425: - Grafschrift op ... Henricus Smith, rustend leeraar der Herv. Gem. binnen Utrecht, in den heere ontslapen op den 31sten van wintermaand 1825. z.p., z.j. 4º:[1] p.
10429: - Aan vader Scharp na den afloop van zijn laatste H. Dienstwerk [te Rotterdam]. Rotterdam, M. Wijt. z.j. 8º: 5 p.
10433: - Aan mijne geliefde broeder en zuster Pieter Van cleef en Maria Scheurleer op het doopmaal van hun zoontje Izaak Bernardus, geboren den 26 junij 1826. z.p. 8º: [5] p.
PR120017: - Print. N. Perignon. Rural landscape.
44730: - [Printed publication 1870] Circulaire betr. het voorgenomen huwelijk van F. graaf van Randwijck en J.A. baronesse van Hogendorp, 's-Gravenhage 1870. Deels gedrukt, 4°.
44734: - [Reception album 1927] Receptie-album bij de verloving op 18-9-1921 (20-10-1921) van Cas Balke en Nettie Bos.
M9685: - [Manuscript, Pedigree chart, kwartierstaat 1772-1846] Kwartierstaat van Elisabeth Ida van Eibergen (1772-1846). Manuscript, 1 pag.
m7977-8: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Giethoorn, Overijssel] Verkoopboekje van twee en veertig perceelen Hooi- en Rietland, gelegen hoofdzakelijk op de Dwarsgracht onder Giethoorn, Giethoorn 1887, 42 pp.
m7977-63: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Zijpe] Belangrijke Openbare Verkooping van een Boerenhofstee te Zijpersluis en een boerenhofstede te Schagen en Zijpe, Notaris F. J. M. Pinxter te Schoorldam, 1936, 16 pp.
m7977-62: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Zaandam] Catalogus der Verkooping van De kapitale Fabrieksgebouwen en terreinen der N.V. Melkproducten gen. Zaanlandia te Zaandam, Notaris G. van Holk, te Zaandam, 1934, 22 pp.
m7977-61: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Wijckel en Sloten] Openbare Verkooping van Landen liggende onder het behoor van Wijckel en Sloten, Notaris L. H. Potma te Balk, 1878.
m7977-60: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Workum, Friesland] Openbare Verkooping van een Sathe en landen in het Workumer-Nieuwland onder Workum, Notaris A. Jukema te Workum, 1933, 16 pp.
m7977-6: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Eesveen, Overijssel] Verkoopboekje van Het Boerenerve, bemeierd door Gerrit Hoekman, Notaris W. Huender te Steenwijk, te Eesveen, G. Hovens Gréve, Steenwijk 1904, 18 pp.
m7977-59: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Workum, Friesland] Publieke Verkooping van een Sate (Sathe) en landen in de kleine Wiskepolder onder Workum, Notaris Ottema te Leeuwarden, 1933.
m7977-58: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Workum, Friesland] Publieke Verkooping van een uitmuntend vruchtbare Sate (Sathe) en landen in de Workumer Wiske onder Workum, Notarissen L. Oppedijk te Heerenveen en C. Tjebbes te Workum, T. Gaastra Bz, Workum 1922, 18 pp.
12514: - [MARRIAGE, OVERSTEGEN, HEERE] Extract uit het trouwboek van de Nieuwe Kerk te Amsterdam betreffende het huwelijk op 27 juni 1756 van Pieter Overstegen en Jannetje Heere. Amsterdam 1765, getekend door de koster Benjamin de Bruyn, 1 p., deels gedrukt.
48451: - LULOFS, BAART DE LA FAILLE--- Brief van B.H. Lulofs, d.d. 1841 aan Baart de la Faille, rector magnificus te Groningen. 4°, 1 pag., manuscript.
48453: - WIJNAENDTS FRANKCEN--- Brief van C.J. Wijnaendts Francken, d.d. Den Haag 1908, over het spiritisme. Mansucript, 4°, 1 pag.
48455: - SASSEN, KELLER--- Brief van Armand Sassen, d.d. 1906, aan hr. Keller. Manuscript, 8°, 2 pag.
45210: - [France, 1906] Gedicht 'La France a Corneille' door Emmanuel des Essarts. Lichtdruk van handschrift, folio, 2 pag. Met opdracht in pen van Des Essarts aan Leon Dierx, 1906.
45214: - [Military, printed letter 1906] Gedrukte brief van Jos van der Steen, commandant van de schutterij te 's Hertogenbosch, betr. opheffing van de schutterij aldaar, d.d. 's Hertogenbosch 1906. 2 pag.
45216: - ZUID-AFRIKA--- A convention between H.M. the Queen of (...) Great Britain (...) and the South African Republic, presented to both houses of Parliament February 1884. Londen, 1884. Gedrukt, 13 pag.
48905: - NUT, DE CLERCQ, SURMUHLEN--- Grote gekalligrafeerde plaat met tekst 'Tot Nut van 't Algemeen', gegraveerd door B. de Bakker 1786 naar A. Doesjan, uitgave van C. Focking. 52x62 cm., gedrukt.
46169: - [Printed death announcement 1944] Death announcement for Vrouwe Jeanne Marie (Reiman) de Bas. Amersfoort, 1944,m 1 p.
46171: - [Printed death announcement 1953] Death announcement for G.J. Brinkman. Hengelo, 1953, 1 p.
46177: - [Photography, ca 1905] Photo of the 'Leeuwerik-tafel', Hotel de Leeuwerik, Kruisstraat 30-32 Haarlem, ca. 1905, 12x17 cm.
46184: - [Prayer card, Bidprentje, devotieprentje 1903] Prayer card for the 25-year jubileum of priest B.A.A. Smeeman, pastor inte Monnickendam, 1903.
46186: - [Prayer card, 1864] Prayer card, gedachtenisprentje for the first holy mass (mis) for Leonardus H. Borking. Delft, 1864, 1 p.
48232: - ZERAS, SERAS--- Twee 'diploma's' betr. eerste H. communie ten name van Elisabeth Zeras [en Seras], d.d. Ankeveen 1884 en z. pl. 1880, 2 pag., deels gedrukt (beschadigd op vouwen).
48234: - WESTENDORP, BISCHOFFSHEIM--- Berigt van fa. Westendorp en Co. en L.R. Bischoffsheim, d.d. Amsterdam 16-5-1837, betr. plan van een vereeniging tot gemeenschappelijk bezit van kansbiljetten in Ned. uitgestelde schuld. 4°, 4 pag., gedrukt.
48236: - SPOORWEGEN--- Bestek en voorwaarden eener geldleening groot F 1.200.000 ten laste van de Ned. Rhijn-spoorweg My te Utrecht, d.d. Utrecht 1-10-1881. 8°, 4 pag., gedrukt.
46983: - Register op de keuren en ordonnantien van het Hoog-Heemraadschap van Rijnland, Leiden, Du Mortier, 1823, 314 pag., geb.
46038: - [Manuscript 1876] Letter of De Roo van Alderwerelt, d.d. 1876. Manuscript, 8°, 1 p.
47058: [Apell, D.Ph. von], - Cassel und die umliegende gegend. Eine skizze fur reisende, 3te auflage, Kassel 1801, (6) +132 pag. Covers of decorated paper. Very good copy.
47060: - Galerie imperiale et royale de Florence, novelle edition ornee des planches de la venus de Medicis, de celle de Canova et de l'Apollon, Florence, Landi, 1817, 205 pag.
46986: - Astrea. Letterkundig tijdschrift voor Noord en Zuid {jrg.I] 1881, 576 pag., geb. (band wat sleets).
11459: - KONING Briefje `Beursnotering van eenige wereldsche zaken en menschelijke hoedanigheden', in envelop geadresseerd aan `Mevr. M. Koning'. 19de-eeuws.
11457: - KOEDOODER, DE HEIJ Twintig stukken betreffende W.P. Koedooder en A. Koedooder-de Heij, te Haarlem 1929-1954 (o.a. betreffende de Haarlemsche Manufacturenhandel, hypotheek, polis, geboortebewijzen, etc.).
46094: - [Printed publication, remembrance book 1905] 'Gedenkblaadjes, uitsluitend voor familie en vrienden, door dr. G.J. Vos Az., bij de nadering van zijn 70e geboortedag', Amsterdam, 1905, 136 pp. Printed on old Dutch paper (gedrukt op oud Hollands papier).
45694: - [Magazine Amsterdam 1913] De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, red. H.P.L. Wiessing. Afl. 19-10-1913. O.a. over 70e verjaardag Victor de Stuers, geillustreerd.
ZZ90395-009: - [Friesland, Military, 1791] Eene vollëedige instructie met de daar toe specteerende reglementen en resolutien betrekkelyk [betrekkelijk] het ammunitie-meesters ampt. Op authorisatie der edele mogende heeren Staaten van Friesland geconcipieerd, en door de edele mogende heeren Gedeputeerde Staaten deezer Provincie geäpprobeerd en geärresteerd by Resolutie van den 9 December 1790, Leeuwarden Willem Coulon 1791,
9837: - Lykzangen op het afsterven van ... Mr. Maarten Weveringh Antz., voorzittend schepen en raad der stad Amsterdam, overleden den 28 van slachtmaand 1777. z.p. 4º: [21] p
ZZ90435-053: - [Groningen, 1731] Memori-boek, wegens alle Provinciale Imposten, Soo als ten Comptoire en door de Commysen in de Ommetogten word Gecollecteert, By Arendina Sijgers, Te Groningen, Anno 1731, 12 pp.
11492: - LENNEP, VAN Tekening met kleur op perkament van een aantal eenden, gesigneerd S.A. van L(ennep). Ca. 1900? 13x20 cm.
11493: - [Heraldic drawing(s)] LESDATIER Blad met vier getekende familiewapens in kleur: Père Lesdatier, Mère Mastaing, gran mère Fonssum, gran mère Maminc. 28x36 cm., 18de-eeuws.
55046: [Schrassert, J.] - Deductie van de rechten en gerechtigheden der heerlykheid Almelo. Gedaan opstellen door (...) A.Ph.Z. van Rechteren. Harderwijk, J. Moojen, 1749.
18015: [Sauer, C.? (vert.)] - Het portrait van Michiel Cervantes. Blyspel in drie bedryven. Naar het Fransch. Den Haag, Wed. J. de Groot en Zoonen, 1804.
13306: - BLASPHEMIE Aantekeningen (door Gousset?) over vervolgingsmogelijkheden tegen blasphemie: vloeken of Gods naam prophaneren, 2 p., folio, manuscript, 18e of vroeg 19e-eeuws.
13308: - DELFT, CARRÉ, MOLENBROEK Prijsboek mer prijsformulier voor G. Carré, uitgereikt in 1855 te Delft door E.M. en A.M. Molenbroek.
9631: - Ter verkiezinge van ... Mr. Pieter Rendorp, Heere van Marquette, tot burgemeester en regeerder der stad Amsterdam, den eersten van sprokkelmaand des jaars 1746. z.p. 4º. Incompleet, slechts p. 1-8 van 12 aanwezig.
9634: - Huwelykszangen voor ... Mr. Jan Frederik Parvé en ... Maria Adriana Van den broeck, in den echt vereenigd binnen Haarlem den 22sten van lentemaand des jaars 1746. Haarlem, Izaak en Johannes Enschedé. 4º: [22] p.
9636: - Ter gedachtenisse van ... Samuel Everwijn, heere van Brandwijk en Gybeland, marsman van den Hove en Hoge Vierschaar van Zuid-Hollandt etc., overleden den 2. van zomermaand 1746. z.p. 4º: [16] p.
5635: [Höevell, R.A. van] - Genealogie van het geslacht van Höevell of Van Hövell.
14001: - DONATH, VAN DER WILLIGE, FIEBIG, JESSE Gedrukte overlijdensberichten, z.g. Faire-parts, betr. Elisabeth Donath, wed. Chr. F. Fiebig, d.d. Amsterdam 1862 en Jacoba Elisabeth Donath, wed. Willem Jesse, d.d. Weesp 1875.
14036: N.N. - Photography ca 1920 I Photograph of the board of directors for the Dutch construction workers union (Ned. R.K. Bond van Bouwvakpatroons). .
46102: - [Wedding invitation 1826] Wedding invitation of L.J.J. van Cattenburch and H. v.d. Oudermeulen. Amsterdam, 1826. Partly printed and partly handwritten, 4°, 1 p.
46104: - [Printed death announcement 1895] Printed death announcement of Jan Mees (73 jaar, 1896) and mr. Hendrik Nic. Mees (38 jaar, 1895). 4°, 2 pp.
46108: - [Printed death announcement 1949] Two printed death announcements for Cornelis Sabel Tz., Zaandam, 1949, 2 pp.
46110: - [Printed death announcement 1943] Printed death announcement for Jelle Trap and thank you note, 2 pp. Bussum, 1943.
46112: - [Death announcement 1943] Two printed death announcements for J.H.H. Marres. Maastricht, 1943, 2 pp.
14142: - LOTERIJ, GRAVENHAGE ‘Verordening op het houden van onderhandsche loterijen te ‘s-Gravenhage’, vastgesteld in Raadsvergadering 3-12-1861, gedrukt, 8º, 3 p.
14151: - DELFT, QUESNEL, PLOEGER, ZWAANSHALS Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 16-3-1792 betr. een request van Hendrik Quesnel, 40 jr, Rooms en Anna Gerbrands Ploeger, wed. Fred. Corn. Zwaanshals, 41 jr., Hervormd, beiden wonende te Delft. Gedrukt, folio 8 p.
12442: - [MANUSCRIPT, INHERITANCE, KRAMME] Verklaring van Doris Johannes Gerardus Kramme, d.d. Sherwood, Victoria, Australië, 21 februari 1895, dat hij zijn moederlijk erfdeel schenkt aan zijn zuster Frederika Leonora Kramme. 8(, 1 p.
12445: - [MANUSCRIPT, KRIJGSGEVANGENE TIENDAAGSE VELDTOCHT, VAN DER MARK, WEESHUIS ROTTERDAM] Verzoek van regenten van het Geref. Burgerweeshuis te Rotterdam aan majoor Fauchey, of hun `weeszoon' Adam van der Mark, vrijwilliger in het 1ste Batt. 3de Comp. Rotterdamsche Schutterij in het weeshuis mag blijven tot hij hersteld is. Hij was achtergebleven (Tiendaagse Veldtocht) in het hospitaal te St. Truien en was als krijgsgevangene uitgewisseld. Rotterdam, 24 september 1831; folio, 1 p.
19987: - Slicher. Extract Adelsarchief 1900, 62 pag., geïll.
29637: - [Manuscript Military, French, 1792] Brief in het Frans van Charles Wolff, dd. Quartier Generaal I Loya, 11-1-1797, manuscript, 4°, 4 pag.
62868: - Wapenkaart/Coat of Arms Romonde (Van).
55818: '--- - Prent: [Spotprent op de Doelist Raap die, vergezeld door zijn vriend ds. Elzevier door wijnkopersknechts naar de galg wordt gebracht om gehangen te worden. Zijn medestanders Ryers, Wachloo en Taddel staan op het schavot te pronk], [d.d. mei 1752], anonieme gravure.
29318: - MEELFABRIEKEN -- Noodkreet van de Nederlandsche Maal Industrie. Open brief van eenige meelfabrikanten ca. 1890. 4°, 2 pag., gedrukt.
29320: - [Printed publication, Limburg, Agriculture, landbouw, 1891] Over de uitkomsten van het onderzoek naar de toestanden van den landbouw in Nederland, door eenen ouden pachter. Eene bijdrage tot Limburgs verval. 4 pag., folio, gedrukt.
ZZ90012-1: - De Ruijter album 1607-1907, 12 platen in een map met lintjes.
ZZ90013: - Jurriaan van Toll, De Held van Chatham herdacht, uitgegeven ter gelegenheid der tentoonstelling in het Rijksmuseum, juni 1942, ’s-Gravenhage, Uitgeverij “Liebaert” 1942, 23 pp.
9448: - De zangberg gezuivert. Muizenzang. met de geheele aanmerkingen van Opsonius Mero, Biberius Edax, Sorbilius Dento, Lurconius Crapula, en Vinius Curculio ; nader opgeheldert met staat- en zedekundige ... aantekeningen ; / door zorg en arbeid van Dr. Chrysostomus Matanasius ; hierby koomt het afbeeldzel van den grooten Parnasbullebak, Saccharias Klistorinus, nevens een Catalogus der reeds uitgegeevene, en nog gereet zynde Werken, tot dezen Muizenzang behoordende, 's-Gravenhage, G. Gasinet, 1716, [2
PR121012: - [Antique drawing, pen, ink, and wash] Dutch landscape with farm houses, 18th century.
26431: - Declaration adressee par (..) archeveque d'Utrecht et eveques de Harlem et de Deventer aux (...) ecclesionstiques (...) des Pays Bas, tant pour justifier leur conduite (...) Leon III. Haarlem, Loosjes 1826, 4o., 50 pag. ( tekst in Latijn en Frans ), org. karton. Goud op snee.
29300: - AMSTERDAM, LOODSWEZEN -- Publicatie van de heren van den gerechte der stad Amsterdam, dd 28-1-1778 betr. het gebruik van loodsen door ballast koopvaardijschepen, door de op Groenland en straat Davis varende commandeurs en door de grootschippers van Amsterdam die naar Noorwegen en het Oosten varen. Gedrukt, 1 blad plano.
29304: - [POSTCARD, 1935, TABAK, NED. JONGELINGS VERBOND] Prentbriefkaart met fotoportret van C. Tabak, jubilaris 1910-1935 bij het Ned. Jongelingsverbond, 1935.
29308: - [PRINTED PUBLICATION, 1757, ACCOUNTANCY] Extract uit resolutiën Staten van Holland 20-9-1757 betr. instructie voor de boekhouder Rolandus, 1 pag. folio, gedrukt.
29288: - [MENU, STUDENTS, LEIDEN, VVSL, 1940] Menu van diner van 8e- lustrum , 1940 van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden, geill., gedrukt.
65698: - Extra feestlied aan het bruidspaar, 8º. Coesel, wed. R.J., Kerkstraat 82, Amsterdam.
65699: - Twee diverse liederen, 8º. Dijk, J.D., Oude Kijk-in-'t-Jatstraat 66, Groningen.
65696: - Fransche en Hollandsche gelegenheidsversjes, verzameld door An. de Jager, 2e vermeerderde druk. Rotterdam, T.J. Wijnhoven Hendriksen, 1844, 12 + 142 p. Jager, An. de 12º, blauw linnen bandje.
65697: - Surprisen-lied, 8º. Cladder, George, Heerengracht 398 a, Amsterdam.
65695: - Verzameling van bruiloftsverzen en liederen, toegepast op allerlei betrekkingen, door J. Hagen. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1829, 8 + 80 p.
62617: - Wapenkaart/Coat of Arms Boden.
66479: - Graaf Gijsbert Karel van Hogendorp [levensbericht, z.pl., z.j.] [1834], 12o, (12) pp.
46780: - Graveland, retail ca 1930 I Wrapping paper (Verpakkingspapier) wasserij Buitenlust 's Graveland, ca. 1930?
46792: - Paris 1893 I Address card and receipt Grand hotel de Malte, 63 Rue de Richelieu, Paris, 1893. Directie: Frederic Svendsen.
ZZ90397-014: - [Oudewater, history] Oudewater. Geestelijken, Kloosters en Geestelijke goederen (Vervolg van Deel XVII, bl. 13), Afgedrukt uit de “Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, Oudewater, 29 pp.
62707: - Wapenkaart/Coat of Arms Beens.
24901: - Keuren ende ordonnantien van het Hoog-Heemraedschap van Rhijnland, 1e- - 2e- stuk, Leiden, 1769. [Gebonden met:] 3e- stuk, Leiden, 1803, en 4e- stuk. [Hierbij:] Register op de keuren en ordonnantien. Leiden, 1822-1823.
11379: - GELDERLAND, GAYMANS Gedeeltelijk gedrukte brief van het Hof van Justitie in Gelderland, Arnhem 17 juli 1799, betreffende inschrijving in de stemregisters van ambtenaren van justitie, getekend Jan Gaymans (?). Folio, 1 p.
11382: - GEYER, DU CASTELE BANQ Brief van J. Geijer aan zijn tante, M.C. du Castele Banq te Maastricht. Z.j. (18de-eeuws) 4(: 3 p.
9380: - Houwelyks gezang op het bruyloft vreugde-feest van de heer Abraham Pillera, echte zoon van wijlen d. heer Reynier Pillera en me-vrouw Susanna Roemer, uyt de Stadt Aecken, en me-juffrou Elisabeth Lanham, echte dochter van wijlen d. heer Humphrey Lanham, van Feltonhall, uyt de provintie van Nortfolck in Engelandt en me-vrouw Henrica van Cauwenburgh, uyt Bommel in Gelderlant, gehouden in 's-gravenhage den 9 juny 1706. 's-Gravenhage, Gillis van Limburg, 1706. 4º: 8 p. Incompleet (mist p. 9-13).
9383: - Burghard van Seenum ontsenuwt, en de brief van Richardus Scheffers med. doctor, tegen Mr. Nicolaas Muys van holy adt verdeedigd door Mr. Fredericus Uittenbosch j.u.d. Amsterdam, J. Streppelingh, 1706. 4º: 11p.
50906: [Sonsbeeck, Jan Willem van] - Mijne verlustiging op den Emer en Endegeest. Breda, Oukoop, 1793.
12045: - RÄDECKER Vier (drie?) tekeningen door Hanny Rädecker, twee met opdracht `aan mijn Jan Pieters' en `Voor Mieke', diverse formaten en technieken.
12049: - [Manuscript, poem] RIETSTAP A mon très cher Papa [Rietstap] le jour de sa fête anniversaire. Plano, [1 blad], gekalligrafeerd.
62833: - Wapenkaart/Coat of Arms Nypoort (Van der).
13008: - [GENEOLOGY, NISSE, VAN DER] Aantekeningen betreffende het geslacht Van der Nisse, getrokken uit J. v.d. Baan, Wolfaartsdijk. Getypt, folio, 10 p.
13003: - [Printed publication, music songs, Nauta] Brochure Liederen te zingen door de vergadering, met de tekst van 16 christelijke liederen. Ondertekend D. Nauta. 4o, 4 p., gedrukt.
65079: - River landscape with ruins (Rivierlandschap met ruine).
45143: - WATERSNOOD NOORD-HOLLAND; SIEMONS --- Gedicht aan myn geliefde landgenoten. Gesigneerd Gerrit Siemons. 1 blad plano, gedrukt, eerste helft 19e eeuw.
45151: - UTRECHT; HARME BOER --- Gedrukt reclamekaartje van Harme Boer, logementhouder en stalmeester in De Zwarte Arend te Utrecht.
45153: - [Manuscript with seal 1793, BREDA] Brief van de advocaat J. van Brakel, d.d. Breda 13-6-1793 aan B. baron van den Borch, drossaard van Breda, logerend te 's-Gravenhage. 4°, 4 pag., manuscript, met lakzegel.
30381: [Walig, Jan] - Gedenkboek van het Olieslagers-contract (contract van verzekering tegen brandschade aan oliemolens en derzelver ladingen aan de Zaan) 1727-1912, Koog Zaandijk 1912, 130 pag., geïll., goud gestempeld imitatie perkament omslag. Zeer zeldzaam.
29214: - [LEGAL DOCUMENT, INDIE, VAN MUYEN, Chinese, Malay] Acte, deels in het Maleis, deels in het Chinees(?), dd Tertoelis pada hari 9-8-1919, uitgevaardigd door de rijksbestuurder van Soerakarta, btr. zuster C.A.M. van Muyen. Manuscript, getypt, folio, 1p.
29220: - [MANUSCRIPT, BELGIË, ANTWERPEN, ANVERS, 1800] Aantekeningen betr. regelingen in de kerken van St. Joris en St. Jacob te Antwerpen in de 17e- en 18e- eeuw. Manuscript, ca. 1800, 4°, 4p.
29224: - [NEWSPAPER, PURMEREND, MAKKES, 1855] Exemplaar van 1e- jaargang (1855) nr. 32 van het Algemeen Weekblad [...] uitgegeven te Purmerende. Gedrukt, 4p met een toegift.
57471: - Hier is de A.V.R.O. z.pl., z.j., 48 pag., geïll.
57433: '-- - De advocaat der Roomsch Catholyke Kerk of vrijmoedige verdediger van denzelver (...) leere (...) tegen de beledigende geschriften van dezen tijd, 3e druk, Leiden, Koster, 1773. [Gebonden met:] Idem, 2e stuk, Leiden 1773.
57459: [Deperthes, J.L.H.S.], - Collection de naufrages, contenant les relations les plus intressantes des naufrages, hivernemens, (.....) et autres evenemens funestes sur mer, 3 dln., Lille [ca. 1790?].
26323: [ Fauche, Chs. E.] - La verite sur l'expedition de Don Pedro, duc de Bragance, par un officier volontaire. Amsterdam, Diederichs 1832, 40 pag., papieren omslag.
ZZ90395-033: - [Dordrecht, Music, 1834] Gezangen op het feest van het vijftigjarig bestaan der maatschappij tot nut van ’t algemeen, gevierd door het departement Dordrecht, Op den 17 November 1834, Dordrecht, 15 pp.
12607: - [DRAWING, TOMEI ]Tekening, 22x18 cm., van een grafmonument met de inscriptie: `Hier rust W.J.J. Tomei, in leven 2de luit. der inf., geb. 19-2-1865, overl. 10-3-1887, zijne kameraden'. In lijst.
12612: - [THEATRE, TONEEL, GENÈVE] Programma `Genève-spectacle', o.m. Madame Butterfly, Genève 1910, 30 p., gedrukt.
60757: '- - Coat-of-arms of Abram de Riemer.
44634: - [Printed documents, electoral roll, Terschelling, 1860-1894] Lijsten van inwoners van Terschelling die gerechtigd zijn tot het kiezen van leden van Provinciale Staten (incidenteel ook Tweede Kamer), over de jaren 1860-1894 (met uitzondering van de jaren 1862, 1865, 1866, 1883, 1885, 1887), ca. 50 katernen manuscripten, deels gedrukt.
66320: [Gmeentebestuur Amsterdam] - De voornaamste officieele stukken over het kanaal door Holland op zijn smalst. Gewisseld sedert 1860 en berustende op het Archief der Gemeente Amsterdam. Eene Historische Bijdrage ter beoordeling van de verhouding waarin het gemeente-bestuur van Amsterdam verkeert en verkeerd heeft ten opzigte van het kanaal en de personen, collegien en corporatien bij de uitvoering daarvan betrokken. Amsterdam, Ter stads-drukkerij 1872. Met 9 bijlagen.
18373: [Themmen, Phoebus Hitzerus] - Komieke en vermakelijke Boeren-reis, van Dirk den eenvoudigen en zijne zonen uit het Overmaasche naar Delft. 3de druk. “Gedrukt in Nederland”, z.p., zonder naam, 1839.
12816: - [Printed document 1814, Dordrecht, Papendrecht] Gedrukte brochure De Franschen op Papendrecht, of het bombardement der stad Dordrecht in November 1813 in zijne oorzaken, voortgang en gelukkig einde, boertig beschreven. Dordrecht: J. de Vos en Co., 1814. 8o: 12 p.
62870: - Wapenkaart/Coat of Arms Rossem (Van).
66341: [Sloet] - Wapenkaart/Coat of Arms Sloet.
9520: - Huwelyks-zangen ter bruiloft van den Heere Jacob Brandt en Jonkvrouwe Maria Geertruid Beudeker, gevierdt den 29 junij 1727 [te Amsterdam]. Alleen de gegraveerde titelprent door en naar J. Goeree met onder andere monogrammen van bruid en bruidegom, Mercurius, symbolen betreffende muziek, een afbeelding van 'Junoni Lucinae' en een boek met 'GB [Geertruid Beudeker] en JB [Jacob Brandt] 1727'.
48687: - TASSIN, SILVER-CRONA--- Correspondentie tussen C. de Jong en Guy Tassin te Parijs, 1985, betr. Tassin en Silver-Crona. Manuscript, 3 pag.
48689: - NIJGH EN VAN DITMAR--- 'Gevraagde boekwerken door Nijgh & van Ditmar's Uitgevers-mij, Rotterdam 1 april 1913'. Brochure, 22 pag., gedrukt.
48691: - VEEGENS--- Correspondentie tussen C. de Jong en mr. D.J. Veegens te 's-Gravenhage, 1977, betr. fam. wapen Veegens. Manuscripten, ca. 5 pag.
66310: [Delftse Studenten-Almanak 1899] - Delftsche Studenten-Almanak 1899, J. Waltman jr. Delft 1899, 457 pp.
66311: [Delftse Studenten-Almanak 1900] - Delftsche Studenten-Almanak 1900, J. Waltman jr. Delft 1900, 475 pp.
12517: - [Album of verses, Poesiealbum PELLIKAAN] Poeziealbum van Geer Pellikaan, 's-Gravenhage 1923-1928, met ca. 15 bijdragen. 1 deel in besch. band.
46508: - KOEWACHT (Z.VL.), KARTOGRAFIE, HATTINGA, DE BRUIJN--- Kaarte figurative van den geheelen polder de Moerspuije en zoogenaamde Verkens Putten, bedijckt ende beverst in den jare 1767. Door Joannes Frans de Bruijn en D.W.C. Hattinga, d.d. 31-12-1774. Grote (57x113 cm) met kleur getekende kaart, geplakt op contemp. linnen, met linten, in rol. In goede staat.
53472: '--- - Moord aan den Ringdijk. Zaak van Johann Heinrich Kemper, geboren te Borgloh in Hanover, laatst wonende in den Haarlemmermeerpolder bij Halfweg. Acte van beschuldiging. [Amsterdam, drukkerij Algemeen Handelsblad] [1854].
55100: '--- - Tegengif op het lasterlyk Nieuw Jaars gedigt, spotgewys opgedragen aan den opregten herder der Roomsche gemeente t'Alkmaar. Brussel, Tserstevens, 1740.
11339: - DEUTEKOM, VAN; ALKMAAR Gedrukt biljet `lijst van goederen welke tussen 18 en 20 februari zijn gestolen ten huize van Gerrit van Deutekom, winkelier te Alkmaar', Alkmaar 22 februari 1839, ondertekend door de officier van justitie G. van Leeuwen. Folio, 1 blad.
30134: - GOUDA, GYMNASTIEKVERENIGING, OUDERKERK -- Programma uitvoering Gymnastiek Ver. Excelsior in Societeit Ons Genoegen (te Gouda?), dir.: H. Ouderkerk. 8°, 2 pag., gedrukt.
14164: - COLLEGEDICTAAT “Dictata ad inscriptionem Proaemii”. Manuscript, 4º, 18e-eeuwse hand, gebonden in half leren band met op de rug “Libri IV, Institutionum”, 318 p.
14168: - HUYGENS Twee gedrukte boekjes, “niet in de handel”, waarin M.H. Huygens (“oom Mak”) citaten uit gelezen boeken publiceerde, vergezeld van zijn commentaar. Titels: “Klein Hofwijck”, Wageningen 1980 en (geen titel), Wageningen 1981.
29648: - [Manuscript and postcard, 1983] Brief en briefkaart van Ds. J. Haitsma te Boskoop, aan mr. D. Bruins te Deventer, 1983, manuscripten.
29658: - HILVERSUM, VAN GESTEL -- De Hilversumse textielarbeiders 1850-1874, arbeids- en leefomstandigheden. Doctoraal scriptie door Johan van Gestel, A.dam V.U. 1980, ca. 90 pag., getypt.
29660: - [Manuscript, partly printed, 1836] ‘Drie woorden ter herinnering en behartiging toegereikt aan H.M. Groenewold door zijn heilwenschenden leeraar A.P. Geelvink, bij dezelfs vertrek van hier naar Nuttermoor op 30-10-1836’. 4°, deels gedrukt.
13823: - VERMEULEN, UTRECHT Stuk in een rechtzaak voor het Hoog Gerechtshof te ‘s-Gravenhage tussen het Bestuur der Registratie te Utrecht en Louis Vermeulen, 1828, 1 p., 4º, manuscript.
13838: - KORN Verzenboek van Cato Korn, met overgeschreven gedichten van Vosmaer e.a., ca. 120 p.
48196: - OOSTERZEE, VAN--- Rekening met fraai briefhoofd van stoomdrukkerij A. van Oosterzee, Amsterdam 1887, deels gedrukt.
48202: - FOL, ROTTERDAM--- Brief met fraai briefhoofd van fa. Fol jr. en Co. te Rotterdam, olien en vetten, 1915, 1 pag., deels gedrukt.
48204: - SCHEEPVAART, AMERIKA, JANSEN--- Request aan Tweede Kamer en Min. v. Financien van Marin Henri Jansen, gepensioneerd kapitein ter zee te Delft, d.d. Delft 26-1-1870 en 6-11-1870, 8 pag., gedrukt.
55427: [Zaorowski, Jerome?] - Le cabinet Jesuitique, contenant plusieurs pieces tres curieuses de R. Peres Jesuites, avec un recueil des mysteres de l'eglise Romaine. Keulen [= Amsterdam, Janssonius van Waesberge / A. Wolfgang?], Jean le Blanc [ca. 1680].
52592: [Prevoost/Prevost, A.F. a.o.] - Histoire generale des voyages ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre. Tome 24, Amsterdam, Harrevelt en Changuion, 1779, 8 + 544 pp. Text in French.
52912: [Bandit hero Cartouche] - [Criminality, banditry 1735] 't Leven van den weereldberuchten kapitein der moordenaren Louis Dominique de Cartouche, behelsende een verhaal van deezelfs afkomst, opvoeding, ongehoorde gaauwdieveryen, gevangenneming, verwonderens waardige uitbreking der gevankenis, zeldsame verdediging en daar op gevolgde bekering en executie binnen de stad van Parijs. Uit het Fransch vertaalt, 4e- druk, Amsterdam, Johannes de Ruiter en zyn te bekomen by Geertrui de Ruiter, 1735, (6)+116 pp.
52916: [Bandit hero Cartouche] - [French, criminality, hero bandit 1820] Les amours et la vie de Cartouche, ou aventures singulières et galantes de cet homme fameux, d'apres un manuscrit trouvé dans un des cabanons de Bicetre, après la mort du nommé Duchatelet, son complice et son délateur. Antwerpen, L.P. Delacroix, 1820, 81 pp.
ZZ90352-52: - [Rotterdam] Rotterdamsche Zedeprenten 1921, 20 courant-artikelen compleet, Rotterdam 1921.
45196: - [Occult, Astrology, Women, Magic] Drie handgekleurde modeplaten uit het begin van de 20e eeuw. Twee van (vrouwelijke) tovenaars en een van een astroloog. Elk 34x25 cm.
18375: [Themmen, Phoebus Hitzerus] - Een Anecdotisch reisje van Holland naar Engeland, in twaalf dagen uit en te huis. Amsterdam, Lodewyk van Es, 1814.
48735: - BIER, ROTTERDAM--- Memorie van de bier-azijnmakers te Rotterdam, d.d. sept. 1749. Folio, 5 pag., gedrukt.
48737: - HOEDEN--- Request van makers van hoeden, 4-10-1749, aan Staten van Holland betr. hun vak. Folio, 4 pag., gedrukt.
48739: - HONDERDMERGEN, WILDEVENEN--- Request d.d. 28-1-1749 van ingelanden van de polder De Honderdmergen of Wildeveenen in Zuid-Holland, om belastingvrijdom, folio, 5 pag., gedrukt.
48741: - ZEEP--- Request 1749 van zeepzieders van Dordrecht, Haarlem, Amsterdam en Rotterdam aan Staten van Holland om belastingvermindering. Folio, 1 pag., gedrukt.
m7977-37: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Rottum, Friesland] Publieke Verkooping van een Zathe en landen te Rottum, Notaris A. R. van Voorst te Heerenveen, 1856.
12529: - RAAMSDONKVEER, DE BONT, VAN ALPHEN `Feestgids ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van J.A.H. de Bont en D.A. de Bont-van Alphen, Raamsdonkveer, 5 oktober 1947'; 6 p., getypt en getekend.
44584: - Manuscript 1970 I Letter Gerard C. Buma, d.d. St. Thomas (Canada) 1970, to G. Halwasse with regard to family crest Buma. Manuscript, 1 p.
44983: [Willes, van] - [Price list, prijscourant ca 1900] Prijscourant van Fa. A. van Willes Jzn, achtergracht 23, Amsterdam, in ijzerwaren en bouwartikelen, 4 pp., ca 1900.
45120: - [Brochure, Bees [1903] Prospectus A l' abeille. Maison de confiance fondee en 1886. Herenthals, Auguste Mees, Belgie [1903], 96 pag.
53725: '--- - Citatie gedaan ten versoeke van de heer Johan Rademacher, bailiu der stad Middelburg, causa officii, eijsscher in cas crimineel, contra mr. Alexander de Muinck, gedaaghde, afgelesen ter puye van de voorschreve stadt, [colophon:] Na de copye te Middelburg van Th. del la Maire [1679].
PR120695: [unknown] - [Individual emblem from a book] Saken van State: hairdresser, kapper: een schurft hooft dat vreest de kam, 1 p.
67265: [Artist unknown/Topographical view of Buitenplaats Yslandt (Ijsland) te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Yslandt, de lustplaets van den H. Joan Clemens aen den middelwegh by het Rechthuis/Vue d' Yslandt, Maison de plaisance de M. Joan Clemens au grand chemin pres la Maison de Justice.
66388: [Overdruk uit De Gids on Vroonvisscherij] - Eenige bedenkingen over De Vroonvisschij van Leiden, Amserdam P.N. van Kampen 1858, 40 pp.
46822: - Communism 1933 I Brochure De bestaansstrijd der Kleine Middenstanders. Amsterdam, 1933, 8 pp.
10062: - Vrijheid boven. z.p., z.j. 8º: 4 p.
63019: - Wapenkaart/Coat of Arms Oremus.
48763: - [Coat of Arms CATS] Familiewapen uit de rand van een 18e eeuwse kaart George van Cats, gravures door A. Vaillant.
27695: - Oud-Nederland 1950 [ Periodiek over volkskunde e.d. Slechts een jaargang verschenen], 196 pag., geïll., geb.
66455: [Roworth, C.F. Printer London] - Cartography/map: Colored map of British North America, lithography 30 x 50 cm.
10574: - Tafelzangen ter gelegenheid van het vriendenfeest gehouden ter eere van den heer Pieter Wijbrandi en mejuffrouw Fokeltje Feenstra, den 9den october 1850. Leeuwarden, L. Schierbeek, 1850. 8º: 22 p.
53796: '--- - Reglement der onderlinge Waarborg-Maatschappij van geregtskosten tot vervolging van nalatige of onwillige huurders, opgericht door - en onder directie van: Adriaan Beets en Sytze Jan Hoekstra te Haarlem [Haarlem 1848].
9476: - Bruiloftzangen ter bruilofte van ... Sebastiaan Thierry de bye en ... Judith Van der eyken in den echtenstaat verbonden [te Scheveningen] op den 23 van hooimaand des jaars 1721. z.p., 1721. 4º. [16] p.
26875: - Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van de gemeente Maarn, Utrecht, P.P.D., 1953, 27 pag. + bijlagen.
11118: - MARNETTE, DE; D'OULTREMONT, BELGIË Brief van De Marnette, Liège 16 maart 1763, o.a. betreffende de verkiezing van de `évêque prince de Liège, Charles d'Oultremont'. 4(, 2 p.
51048: '- - Historie der watervloeden welke ons Nederland en wel voornamentlyk de zeeven Vereenigde Provintien, zeedert haar eerste opkomst en bewooning ondergaan hebben, van den Cimbersen vloed (...) tot (...) deezes jaars 1775. Amsterdam, Fokke, 1775.
7621: [Francq van Berkheij, Johannes le] - De Bataafsche menschlijkheid, of De gevolgen der tweedracht, betoogt uit de rampen van het vaderland, in vijfhonderd twee-en-zestig scherp-dichterlijke sluitvaerzen en rondborstige vraegen, naar de rechten van den mensch, voor de tribune der eendracht door Janius [sic!] Laconicus Franco Batavus. Voor rekening van den autheur. Leiden, J. van Thoir, 1801.
45013: - [Testament, manuscript, 1695] Testament van Marijke Jacobs Domis(?), laatst weduwe van Willem Janssen van der Venne, verleden in 1695 voor notaris A. van der Berghe te Etten. Manuscript, folio, 6 pag., met opgedrukt zegel.
45090: - [Military printed publication 1813] Bericht van de commissaris generaal van het Dep. Boven IJssel, van Heeckeren tot Kell, d.d. Arnhem 25-12-1813, betr. het oprichten van een Generale landstorm en land-militie van Neerlands ingezetenen, zo tot verdediging van eigen haardsteden als tot verdrijving van den algemeenen vijand. Folio, gedrukt, 3 pag.
45092: - [Letter with death announcement 1790] Bericht betr. het overlijden van Arnold Willem Francken, 21 jaar oud, zoon van A. Francken, d.d. Zutphen 24-7-1790. Folio, 1 pag., deels gedrukt.
52468: [Voltaire, F.M.A. de] - Candide, ou L'Optimisme. Traduit de L'Allemand de mr. le docteur Ralph. z. pl., 1759.
48246: - SPOORWEGEN--- Treinkaartje 'Opening Schiphollijn', Leiden-Amsterdam Z. of Rai, d.d. 8-6-1981, 6x3 cm., gedrukt, karton.
48252: - PRENEN, HAARLEMSE HOFJES--- Gedicht 'De Haarlemse hofjes' 1-5-1983, xerox-kopie, 5 pag., handschrift van Prenen.
48254: - VERZEKERING, FIBBE--- Polis Levensverzekering-Maatschappij Utrecht d.d. 1-3-1951 t.n.v. A.J. Fibbe. Plano, 2 pag., manuscript.
10616: - [Poetry, marriage] Verleden en heden [op 12 1/2 jarig huwelijk van ?]. z.p. 8º: [1] p.
ZZ90440-33: - [Zeeland] Gezang voor het Pinkster-feest, gedrukt bij A. P. de Winter, Te Middelburg, 1805, 7 pp.
47087: - The improved Bath Guide or picture of Bath and its Environs, a new edition, Bath 1813, 140 pag.
47091: - Ortzeichnus und steigung des hochlobwirdigen heiligthumbs der Stifftkirchen der heiligen Sanct Moritz und Marien Magdalenen zu Halle, [Munchen,Hieth], 88 pag. (19e eeuws?).
51185: [ Meulenhoff, J.M.], - Le tout-petit Larousse des congressistes, par un d'éux, Amsterdam, Meulenhoff, [1910], 82 pag., geb., geïll.
29504: - [Newspaper articles, BÄR VON HEMMERSWEIL] Vier krantenartikelen ‘Rust een weinig’ uit Het Vaderland van 1926-1927, ondertekenen J.J.M. Volgens aantekening geschreven door Bär von Hemmersweil.
29508: - [MANUSCRIPT, SCHELTEMA] Aantekeningen betr. leden van de familie Scheltema: Jacobus, Jacobun Hendrik, Jacobus Nicolaas, Michiel Willem, dr. Pieter, Nicolaas, Paulus Cornelis. Cahier. Manuscript.
60722: [Ewijk, H.] - Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen langs de rivieren in het koningrijk Holland voorgevallen in Louwmaand 1809.
14174: - SAPPEMEER, INMAKEN VAN GROENTEN Bijvoegsel Ned. Staatscourant 12-7-1917 nr 161 betreffende uitbreiding statuten Coöperatieve Inmakerij Hoogezand-Sappemeer te Sappemeer, d.d. 23-6-1917, gedrukt, 4 p., 8º.
44371: - [Receipt, tobacco, 1936] Nota van NV Bemelmans te Eindhoven, tabak, 1936.
66445: [Trap, P.W.M.] - Cartography/Map: Holland tijdens het beleg en ontzet van Leyden.
29912: - [Manuscript 1854] Briefje van prof. J.H. Scholten, dd. Leiden 1854 aan de redaktie van een periodiek, ter begeleiding van Scholtens recensie van een boek van prof. Bouman. Manuscript, 8°, 1 pag.
65604: [Caricatural map] - [Caricatural map]: Nieuwe kaart van Europa 1870, colored lithographed map on one leaf, by Emrik & Binger, with text underneath: Engeland, op zich zelf staande, schuimbekt van woede, en vergeet bijna Ierland om, dat het aan den leiband houdt (...).
13067: - [MANUSCRIPT, ROTTERDAM, BUDDINGH] Circulaire van C.A.A. Buddingh te Rotterdam, 1864, betr. betalingen en voorgenomen verhuizing. 8(, gedrukt, 1 p.
13075: - [Printed letters, Rotterdam, Vlastentoonstelling, Flax] Uitnodiging van de Ned. Mij ter bevordering van vlasindustrie voor de opening van de tentoonstelling van Vlas-, lijnzaad en werktuigen te Rotterdam, 1876. 1 blad, 4(, deels gedrukt.
13063: - [PRINTED BROCHURE, ROOZENDAAL, JANSEN, EXPEDITEUR] Circulaire van expediteur Fr. Jansen te Roozendaal, 1894. 4(, gedrukt, 2 p.
13058: - ROELANTS Achttien tekeningen uit de jaren 1865-1868 van Hester W.C.J. Roelants, diverse onderwerpen, ieder ca. 40x30 cm.
13046: - REINGELING Tekening door ... Reingeling, een Grieks beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 70x50 cm.
13048: - [Manuscript, Renard] Brief van generaal Renard, adjudant van de Belgische koning. Z.p., 2 p.
13054: - [TRAVEL,CLASSIC CAR, RIDDERHOF, DE VRIES, PHOTOGRAPHY] `Met de Chrysler naar de bergen. Augustus 1927'. Manuscript van 28 p., getypt, met een groot aantal foto's verlucht, gebonden in rood linnen band, met de titel in gouden letters erop gedrukt.
13040: - [MANUSCRIPT, RANSDORP, LEESGEZELSCHAP, KNIPSCHEER] Notitieboekje met op het titelblad: `Aantekening van ontvangst en uitgaaf voor het leesgezelschap te Ransdorp c.a., beginnende met de vergadering te Durgerdam, gehouden den 6 juli 1842, door H. Knipscheer, directeur'. Op de volgende bladzijden enkele uitgaven uit 1842, verder is het boekje gevuld met gedichten; het laatste ondertekend J.K[nipscheer?]. In totaal 56 p., 16(, manuscript.
49218: - WORKUM--- Reglement op het ter verkoop of consumtie invoeren van vleesch, meel, brood en wijn, ingevolge Kon. Decreet van 3-3-1808 (...) gemaakt bij het gemeentebestuur te Workum. Workum, F. Annes, 1808, 4°, 14 pag., sierpapier omslag.
65798: - Coloured etching/Gekleurde ets: Waaier om de vliegen te verjaagen met deszelfs steelen, 1 p.
52896: [Calvi, Francois de] - Criminality 1688 I Historien ofte practyke der dieven, in dewelcke begrepen zijn seer jammerlijcke feyten, subtijle dieveryen en bedriegelijcke stratagemens van gaudieven en kleyers, tot waerschouwinge van koopluyden en reysende persoonen om sig te wagten voor snode practijken der gaudieven en beursesnijders. Oock seer nut en bequaem voor officieren en rechters om de deliquanten te overtuygen ende verborgen moorden en dieveryen uyt te vinden. Den lesten druck opnieus vermeerdert. Utrecht, W. v. Paddenburg 1688.
52889: '--- - Advertissement van rechten [...] van wegens mr. Andries Caen, burgemeester en secretaris der Stadt Vlissingen [...] jegens mr. Jacob Surendonk, een van 's lands advocaten. z.pl. [ca. 1720].
65692: - [Stukken betr. het gouden huwelijksfeest van Alphonsius Verheyen en Martha Josefina Maria Lemmens, dd 28-8-1978 te Oud-turnhout]. 8º: ca. 20 p. 26 augustus 1978.
65693: - Bruiloftszangen. Drukkerij van Suringar te Leeuwarden, 16 p. Bruiloftszangen 8º, origineel papieren omslag.
65554: - Namen van de regeerende heeren burgermeesteren, schepenen, ende thesauriers, geweest binnen Haerlem: zedert den iare 1430 tot den iare 1665, Tot Haerlem : gedruckt by Pieter Casteleyn, 1665, 74 pp.
14287: - BLOEMBERGEN Twee artikelen door A. Bloembergen in De Waterkampioen 1939 betr. een tocht door Zweden per kano, ca. 10 blz., geïll.
14296: - NIEUWE PEKELA, VEGTER, DIALECT, JUDAICA Cahier met proza en poezie, deels overgeschreven, deels van de hand van de opsteller, J.H. Vegter te Nieuwe Pekela, 1890-1899, ca. 250 beschreven pagina’s.
65508: N.B.D. [Dennys, Nicholas Belfield, reverent]. - Les Aventures d'Alexandre Macleod, Haarlem, en Hollande, Londres, chez J. Souter 73, St. Paul's churchyard 1828, 52 pp. Text in French.
48459: - JONKMAN--- Briefje van Jonkman, z. pl., z. j., 1 pag., 19e eeuws.
48461: - HOFMAN, KOPER, PAULA DENNIS--- Dossier met foto's, knipsels, brieven etc. betr. de zangeres Paula Hofman-Koper of Paula Dennis, jaren '60 van 20e eeuw.
48463: - AARLE RIXTEL, VAN OMMEREN--- Staat van inkomsten van het benefici op de L. Vrouwe en H. Cruys altaren tot Aarle. Beneficiaet is Jan Cornelis van Ommeren, 1768-1769. Manuscript, folio, 2 pag.
46194: - STUERS, VICTOR DE--- Bronzen penning t.g.v. het 25 jarig referendarisschap van Victor de Stuers 1875-1900, 1 juli.
53663: '--- - Vervolg der verzameling van stukken betreffende de zaaken van B. Meezeman, A. Swieter en C. Kloosterman, (voorheen) gedetineerdens op het Huis der Gemeente binnen Amsterdam, uitgegeeven door het Comitté van Justitie derzelve stad. Amsterdam, J. ten Brink Gerritsz., 1796.
66916: [Naamregister 1780] - Naamregister van alle de heeren leden der regeering in de Vereenigde Provintien (...)alsmede (...) Drenthe, voor den jare 1780, te Amsterdam by Petrus Schouten en Reinier Ottens 1780,48 pp. TOGETHER WITH Naamregister der leeden en steeden (..) staten van Holland en West-Vrieslandt, te Alkmaar gedrukt by Abraham Maagh, 107 pp. TOGETHER WITH Naamen van de Regeeringe der zes stemmende steden van Zeeland, 192 pp.
ZZ90433-040: - [Batavian Republic, Bataafse Republiek, Friesland, 1802] Aan het Staats-Bewind der Bataafsche Republicq, wegens het gesurcheerde stemregt in Friesland, by Publicatie der Volksrepresentanten van den 11den Mey 1795, Friesland, 10 april 1802, 4 pp.
ZZ90433-039: - [Sales catalogue Leiden, Friesland, 1935] Three Bulletins Burgersdijk & Niermans Templum Salomonis Leiden, Lijst 331 Friesland, I-III, 1935, each about 17 pp.
12482: - MASCH, VAN ABS, CORVER Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Margot Masch (?), 1861-1865.
9599: - Zegen wens aan den heere Andries Oortman junior en jongvrouwe Anna Hooft, ter gelegenheid van de bekendmaaking hunner voorgenomene echtsverbintenis. z.p., z.j. 4º: [8] p.
9598: - Huwelykszangen ter bruilofte van ... mr. Jacob Fabrice Burman, raadsheer in den edelen en souverainen raade en leenhove van Braband en lande van Overmaze, canunnick in het eerwaarde capittel van St. Pieter te Utrecht, en jongkvrouwe Anna Van der streng, echtelyk verëenigt in Amsteldam, den 20sten van Wintermaand 1740. z.p., z.j. 4º: [78] p. Hierbij: Slotzang ten tweeden huwelyks vreugd-dag. z.p., z.j. 4º: [4] p., ondertekend ´Finis coronat opus´.
44349: - [Receipt, sugar factory, 1936] Nota van N.V. R. Buisman's Gebrande Suikerpoederfabriek (koffiestroop, caramel) te Zwartsluis, 1936.
44351: - [Nota and receipt, 1908] Nota en kwitantie van fa. Spit en De Vletter, te Gouda, 1908.
19549: - De geschiedenis van het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-comité (1884 tot 1934).
44558: - CORDES; BLAAUW --- Verzoekschrift aan de rechtbank van Arnhem van J.W. Cordes te Amsterdam in de zaak tegen jhr. Blaauw om uitstel. Manuscript, 1806, folio, 1 pag.
44562: - VOSBERGEN, VAN --- Handtekening van T(of F?) van Vosbergen, 1631.
44549: - WACHTER, DE; BEAUCLERQ; WILLEMSEN --- Testament van Willem de Wachter en Helena Beauclerq, d.d. Boom (Belgie) 3-5-1775. Manuscript, folio, 28 pag.
44554: - GRAVENHAGE; DE VEER; SPLINTER; V. GRONSVELT--- Opsomming van eigendomsbewijzen etc. betr. een huis aan de Zuidoost Buitensingel (of Bierkade) te Den Haag, 1644-1866. Manuscript, 6 pag. folio.
51885: - Journal Litteraire et bibliographique, Hamburg, Fauche, Janvier - Decembre, 1799. Origineel karton, 392 pag.
67270: [Artist unknown/Topographical view of the Westeramstel/Amstel te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Wester-amstel Maison de Campagne aprten a Mr Andries Leenders/Hofsteede Wester-amstel, toebehoorende den Heer Andries Leenders.
67271: [Artist unknown/Topographical view of buitenplaats Welmeer te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Welmeer dans le Ringsloot, apparten a Mr Dirck Klumper/Welmeer in de Ringsloot, toebehoorende den heer Dirck Klumper.
67191: - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Gezigt van voor het Recht huys tot Slooten. Ziende op de weg naar den Overtoom. ca 1730. From: Hollandsche Arkadia, Amsterdam.
12057: - [Printed invitation] ROEVER, DE; HULSCHER Gedrukte uitnodiging tot bijwoning van de begrafenis van Cornelia Hulscher, huisvrouw van Nicolaas de Roever, op de Haarlemmerdijk. Amsterdam 1786. 4(, oblong, 1 p.
12052: - RITT Aquarel, 29x43 cm., van paard in landschap, gesigneerd Jo Ritt 1990 (of 1930, of 1950).
14003: - BORBERG Overlijdensbericht van Johan Andries Godfried Borberg, 77 jaar, d.d. Amsterdam 1863. Gedrukt, 4º oblong, 1 p.
14005: - AMSTERDAM, YKMEESTER Eed voor ykmeester te Amsterdam, gedrukt, 4º oblong, 1 p., 19e-eeuws.
13111: - [DRAWING, STADT, VAN DE] Potloodtekening (bloemen) door A.H. van de Stadt, 19de-eeuws, 30x25 cm.
13112: - STEENBERGEN, VAN Tekening door W. van Steenbergen, 1880, een Griekse vaas, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 65x45 cm.
13117: - [AUTOGRAPH, SWALUE] Eigenhandige aantekening van Dr. E.B. Swalue, predikant te Goes. Z.j. (19de-eeuws.)
45954: - [Catalogue by Verwey with autograph and three letters] Book of L. Tegenbosch, Kees Verwey, 1974, with handwritten assignment by Verwey to colleague artist Jan [Peeters] and Ineke. With three letters to Jan Peters.
46188: - [Prayer card, gedachtenisprent 1904] Prayer card for the 25 year priesthood jubilee of H.A.V. IJzermans, Rotterdam, 1904, 1 p.
12779: - BYE, DE; VAN DEN STEEN `Geslagt register van de famille van de Bije', manuscript, 4o, 57 p., met 6 afbeeldingen van familiewapens, opgesteld in het midden van de 18de eeuw door een der zonen van mr. Jacob Nicolaas van den Steen. Bijgewerkt tot ca. 1790.
12328: - [Manuscript] FROST, VAN MAANEN Brief van Dr. Ridder John Frost, d.d. `La Haye à Societé au Plein', 20 mei 1834, aan de minister van Justitie Van Maanen, 1 p.
9519: - Ter bruilofte van den heere Jacob Hagen en jongkvrouwe Hester Emerentia Kruydenier, geviert binnen Amsterdam den 24 van Wiedemaant 1727. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º: [20] p. Met groot titelvignet door en naar J.C. Philips met monogram en allegorische voorstellingen. Ertegenover een uitlegging door J. Oosterwijk.
ZZ90311-57: [Oservald] - Court Abrégé des principaux devoirs des communians, tiré du traité de Mr. Ostervald, suivi d’une instruction très abrégée, et de quelques prières, extraites d’autres livres de dévotion, A. H. Bakhuyzen, La Haye, 1827, 39 pp. First edition.
ZZ90431: [Notebaart antiquariaat] - [Pamphlets, Bookhistory 1952] Catalogue 166: Newsletters & Pamphlets 1577-1664, the rise of the Dutch Republic News from England, Notebaart antiquarian booksellers, Amsterdam [z.j.], 41 pp. With loose index.
10765: - Het A.B.C. ter gelegenheid van het huwelijk van Pieter Tadema met Wilhelmina Steert, op 29 April 1909 te Purmerend. 8º: 3 p.
10771: - Picnic, in één bedrijf en een proloog, gehouden den 9 april 1910 op den feestavond ter gelegenheid van het huwelijk van den heer J.H. Glasbergen en mejuffrouw A.A. Franken. 8º: 22 p.
10781: - Lied gezongen ter gelegenheid van de verloving van Mejuffrouw Grietje Boersma en de Heer Frits W. Bonnet, op 21 mei 1911 [te Amsterdam]. Amsterdam, B.V. Mantgem, hofl. 8º: [1] p. MET: Receptiealbum van deze verloving, Hilversum 14-5-1911 en Watergraafsmeer 21 mei 1911. 34 p. Geb. met handtekeningen; menukaart; verjaarsbrief van Grietje Boersma voor haar vader d.d. 1902.
10791: - Ter blijde gedachtenis aan de feestviering der eerste plechtige Heilige mis van den Wel-eerw. Pater Fr. Paschalis Breukel; O.Carm., in de St. Bonifaciuskerk te Alphen aan den Rijn. 20 augustus 1912. Alphen a/d Rijn, H.G. Veltman 1912. 8º: 23 [9] p. Met fotootje op titelpagina.
ZZ90428: [Evangelische Maatschappij] - [Directory Dutch 1927] Protestantsch Beroeps- Adresboek voor Haarlem en Omstreken, saamgesteld door het bestuur van de Evangelische Mij, afd. Haarlem e.o., Voor Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Santpoort en Schoten, vangelische Maatschappij, niet in den handel 1927, 193 pp.
67436: - Skanse teen die tyd, Bundel aangebied aan W. E. G. Louw by geleentheid van sy vyf-en-sestigste verjaardag op 31 Mei 1978, Tafelberg-Uitgewers Beperk, Kaapstad 1978, 85 pp.
9489: - Ter bruilofte van den heere Abraham Straalman en jongkvrouwe Elizabeth Rutgers, echtelyk vereenigt binnen Amsteldam den elfden van Oogstmaand 1723. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen A1 en 2, D4, E1 en E2, 10 p. Met gegraveerd titelvignet door J. Wandelaar met beider familiewapens en paketten handelswaar met initialen AS.
23707: - Ordonnantie van de weeskamer der stad Middelburg, Middelburg J.J. Callenfels [ 1776 ] 121 + 22 pag.
23695: [ Bosscha, P.] - Gemeenzame brieven over Vaderlandsche belangen. Amsterdam 1833, 136 pag., geb. in org. karton ( rug geplakt).
49025: - BRAND, AMSTERDAM, ZEEMAGAZIJN--- Zwaare brand van 's lands zee magazijn te Amsterdam, voorgevallen 6-7-1791. Gravure, 24x30 cm., door J.L. van Beek naar J. v. Meurs, 1791.
45587: - HEDIN, BOEKGESCHIEDENIS, POSTHUMUS--- Reclameblad voor het boek 'Duitschland en de Wereldvrede' door Sven Hedin. Gedrukt blad met opgeplakte foto van Hedin, 1937.
45588: - BLOEMBOLLEN--- Brochure 'Bloemen in Uw huis en hof', uitg. van Centraal Bloembollen Comite (opgericht 1925). 8°, 8 pag., gedrukt, geillustreerd.
45589: - [Marriage announcement, 1913] Huwelijksaankondiging van Adolphe Aymes met Valentine Coucke te Mexico d.d. 28-8-1913. Printed card, in French language, with monogram.
63470: - Centsprent: Kom lieve Jeugd! Zie hier een Zomer Veldgezicht / Zoo ik ‘t uw nader zeg / kent gy de plaats zeer ligt. No. 42.
63899: - [Woodcut/houtsnede] Zeeuwse Hoogaarzen.
63891: - De ruïne van Brederode nabij Haarlem.
61138: - Vue de la côte de Dordrecht proche du Port Groothooft á Dordrecht
61121: - Vue d',Amsterdam, View of Amsterdam (mirrored)
49476: - UTRECHT--- Extract uyt de resolutien van (...) staten 's lands van Utrecht 9-12-1693. Folio, 1 pag., gedrukt.
49478: - UTRECHT, STANDBEELD JAN VAN NASSAU--- Feestnommer behoorende bij het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad van maandag 15-10-1883. Plano, (4) pag. Slijtage op vouwen.
49480: - UTRECHT, VAN LYNDEN--- Eerzame Godvruchtige! Utrecht 14-1-1793, getekend B.C. van Lynden. Folio, 3 pag., gedrukt.
49484: - VLISSINGEN, VEERE--- Hoog mogende heeren, [missive van de stadhouder, d.d. 's-Gravenhage 10-1-1733 en 12-1-1733, betr. het ontheffen door de Staten van Zeeland van de leenroerigheid van Vlissingen en Veere]. Folio, 10 pag., gedrukt (bij H. Scheurleer).
49486: - OVERDUIN, DE JONGE VAN ELLEMEET--- Artikel Ned. Spectator 5-10-1872 door Jan ten Brink over bezoek aan het buiten Overduin op Walcheren, van mr. W.C.M. de Jonge van Ellemeet, 2 pag., gedrukt.
49488: - VLISSINGEN, VEERE--- Deductie van het recht dat aan de (...) Staten van Zeeland is competerende om de steden Vlissingen en Veere voortaan niet ter leen uit te geven (...) relatif tot de notulen van 23-11-1724. Folio, 42 pag., gedrukt.
54784: '--- - Sententie by mijn heeren bailliu, burgermeesteren ende vroetschappen der stadt Rotterdam ghegeven teghens vier predicanten ende eenighe ouderlingen aldaer, den 7-8-1630. z. pl., 1630.
54789: '--- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Gielis van Ledenberch (...). 's-Gravenhage, v. Wouw, 1619.
54795: '--- - [Pamphlet 1671?] Korte memorie tot onderrechtinge van den tegenwoordigen toe-stant der saecke van den heer Jacob Wermelskercken, wegens sijn minderjarige kindt c.s., q.q. contra Jan Mamuchet tot Utrecht. z. pl., [1671].
54874: [Steversloot, L.] - [1] Papekost, opgedist in Geuse schotelen, handelende van de Pausselyke opkomst, afgodery en beeldendienst mis, mitsgaders hun val en einde . Blokziel [= Leiden, Joh. du Vivie], 1720. [gebonden met:] [2] Geuse-kost, opgedist in Paapse schotelen, handelende van de souvereine oppermagt en heerschappye der Roomsche pausen. z. pl. [= Leiden, Joh. du Vivie], 1725. [RARE/ZELDZAAM DEEL] [TOGETHER WITH:]
54796: H[osmann], M[agister] S[igismund] - Omstandig en waaragtig verhaal van veele gepleegde en nooit gehoorde diefstallen (...) gouden tafel (...) Lunenburg (...). Amsterdam, H. Schelte, 1710.
8572: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Astrologisch testament of De beste waereld van den alom vermaarden philosooph, en astrologist Johan Christophorus Ludeman, gevonden onder de nagelaten manuscripten van een geleerde dezer eeuw. Rotterdam, A. Bothall etc., [1777].
49342: - GRAVENHAGE, DUINOORD--- Duinoord te 's-Gravenhage, 14 foto's op karton van deze Haagse wijk, uitg. M. v.d. Beek te 's-gravenhage, 19x26 cm., ca. 1900.
64158: - [Original etching] Zandvoort/Strand van Zandvoort vanaf de duinen gezien.
64159: - [Lithography/litografie] Streetview/Dorpsgezicht met kerk, 1949.
29206: - [Bond loan, Rotterdam, 1944] Prospectus van een 3,5% obligatielening gemeente Rotterdam, besluit burgemeester 8-1-1944. Gedrukt, 4°, 4p.
29210: - [Printed publication marriage, Bruid en bruidegom, 1800] Vier hangekleurde, gedrukte, kaartjes op karton met Bruid en Bruidegom en Mejuffrouwe bruid en den heere Bruidegom, ca. 1800, met allegorische symbolen van het huwelijk. Waarschijnlijk bedoeld om aan de huwelijksmaaltijd de plaatsing van het bruidspaar aan te geven.
30166: - MIDDELBURG, JANSSEN, RUTTEN -- Aflevering van de Middelburgsche Courant van 5-8-1865, plano, 4 pag.
62854: - Wapenkaart/Coat of Arms Rechteren (Van).
46726: - [Documents relating Twist geneology] Article 'Het geslacht van Twist, tak: Duymaer van Twist' 1907, pp. 465-485.
11996: - [Printed song, gedrukt liedje MODE] Liedje `Veronica mijn troelala!' door Kees Pruis, met zinspelingen op mode. Ca. 1935. Gedrukt, 8(: 1 p.
11998: - [Printed letter, MOL, VAN] Brief met bijlagen van Hanns Friedhelm van Moll, Heidelberg 1994, inzake de familie Van Mol te Vessem en Lommel, ca. 1700 - ca. 1960. 12 p.
47223: - Het postwezen door de eeuwen heen. Een belangwekkende historie uit Alkmaar's Verleden, [Overdrukken Alkmaarsche Courant 1939 e.v.].
63902: - Etching of Cathedral
11484: - LEEUW, DE; MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW Lidmaatschapsbul voor Mr. Daniel Cornelis de Leeuw als lid van de Maatschappij tot bevordering van den Landbouw, opgericht binnen Amsterdam. Amsterdam 26 maart 1777, getekend door Fredrick Alewijn, pres., en Jeronimo de Bosch, secr. Perkament, plano, met opgedrukt zegel. Gedeeltelijk gedrukt.
65534: [Heyns, Zacharias] - Haerlems juweel, tot nut vande oude arme uyt liefde ten thoon ghestelt nae de voorghegevene Caerte van 'tSpeelcorentken, tot Zwol, by Sacharias Heyns Drucker des Landtschaps van Over-ijssel, anno 1608, 24 pp.
12061: - [Genealogy] RUIJS (DE BEERENBROUCK).- Dossier betr. het rapport `De stamreeks van het geslacht Ruijs de Beerenbrouck' door W. Wijnaendts van Resandt, 1983.
13618: - BLANC Brief van Louis Blanc aan de boekhandelaar Masson, met verzoek de heer Dangelier wat geld te lenen, z.pl., z.j., 2 p., manuscript.
10284: - [Occasional poem 1809] Aan mijnen vriend, J. van Ouwerkerk de Vries, bij den dood zijns vaders. WITH: Aan mijnen vriend Mr. M.C. van Hall, s.l., 8º, [3] pp.
9267: [Haren, Willem en Onno Zwier van] - Leven en werken van W. en O.Z. van Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht door dr. J. van Vloten. Deventer, A. ter Gunne, 1874.
13752-d: - [Original Vintage photo postcard military] Foto postkaart van militair in uniform en familie, 9 x 14 cm, World War I, 1900.
9692: - Eerzang ter verkiezinge van ... Mr. Daniel De dieu, baljuw van den lande van Blois en hoofdschout van de stede Beverwijk, tot burgermeester der stad Amsteldam. Amsterdam, Jan Kamers. z.j. 4º. Incompleet, slechts 4 p. van 8 p. aanwezig, gemerkt A3 en [A4].
44237: - DORDRECHT; SPRUIJT--- Bewijs van onvermogen voor Willem Jacob Spruijt, die in staat van faillissement is, d.d. Dordrecht, 14-6-1813. Manuscript, 1 pag.
44231: - LEIDEN; SCHUURMANS--- Bewijs van onvermogen voor Maria Schuurmans, d.d. Leiden, 6-5-1815. Manuscript, 1 pag.
44235: - GRAVENHAGE; TIELEMANS; VAN WEES--- Bewijs van onvermogen voor M.S. Tielemans, huisvrouw van J. van Wees, d.d. 's-Gravenhage, 10-6-1814. Manuscript, 1 pag.
67275: [Topographical view of buitenplaats Zorgwijk te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Zorgwyk, de lustplaets van den H. Gillis van Hoven van voren bij de Orangerie te zien/Zorgwyk, Maison de Monsr. van Hoven vers l' Orangerie.
29832: - [Modern pen drawing, 1953] Gezicht bij de beek te Keyenberg/Quadenoord, pentekening door G. Boogman uit Arnhem, 1953. 12x18 cm.
29834: - [Modern pen drawing 1942] Gezicht te Speulde in 1942, pentekening door G. Boogman te Arnhem. 12x18 cm.
65399: - Etching/ets: BOURDEAUX, Capitale de la Guienne.
44277: - [Printed publication 1765, Wine, Drinks] Extract uit de resolutien van de Staten van Holland, d.d. 13-9-1765, betr. middelen tot voorkoming van sluikerijen in de brandewijnen en wijnen. Gedrukt, folio, 6 pag.
1553: [LAARS, T. VAN DER] - Kalender voor het Jaar 1900. Uitgegeven door Het Nieuws van den Dag. Eenige vlaggen van Nederland zijne Provincien, Amsterdam [1899]. Geïll., 30 p.
11716: - [Manuscript, Letters ZASKE] Drie brieven van Walter Kempte uit Zeitz aan de genealoog Köffler te 's-Gravenhage betreffende een Franz Zaske, zeeman in het 19de-eeuwse Holland, 1931.
12527: - [RECEIPT, PURMEREND, PETTEN, WIND] Kwitantie van de secretaris van Purmerend, Lt. Petten, d.d. 28 mei 1774, wegens ontvangen recht betreffende het huwelijk van Dirk Wind. 1 stuk, deels gedrukt.
14118: - GRAVENHAGE, REDERIJKERS, DE NIEUWE KORENBLOEM ‘Reglement der ‘s-Gravenhaagsche Rederijkerskamer De Nieuwe Korenbloem’, [‘s-Gravenhage 1851], gedrukt, 8º, 13 p.
14119: - GRAVENHAGE, DILIGENTIA Notulen Mij voor natuur- en letterkunde Diligentia te ‘s-Gravenhage d.d. 5-11-1852, gedrukt, 12º, 12 p.
ZZ90047: [Studentenalmanak Leiden 1846] - [Leiden] Studenten-Almanak voor het jaar 1846, 270 pp.
52474: [Sweerts, Hieronymus], - Koddige en ernstige opschriften op luyffens, wagens, glazen, uythangborden (...) door een liefhebber der zelve. 4 delen in 1 band, Amsterdam, Jeroen Jeroense, 1682, 1683, 1685, 1690.
25061: [Montanus, Arnoldus] - Ambassades memorables de la Compagnie des Indes Orientales des Provinces Unies, vers les empereurs du Japon. Amsterdam, J. v. Meurs, 1680.
11148: - PIUS VII, CASSONI Proclamatie (in het Frans) van paus Pius VII, getekend Quirinal 2-2-1808, door kardinaal Cassoni. 4(, 2 p.
11154: - PRINS FREDERIK, VAN DEN BRANDELER, GEDENKTEKEN 1813 Verzoek van Fredrik, Prins der Nederlanden, aan mr. J.J.E. van den Brandeler, president van de rechtbank te Dordrecht, zitting te willen nemen in de commissie Dordrecht voor de oprichting van een Nationaal Gedenkteken voor november 1813. 's-Gravenhage 1863. Folio, 1 p., deels gedrukt.
12039: - POLVLIET, GORINCHEM Afdruk van een houtblok met het merk van `Handel in thee, koffij en tabak van H. Polvliet & Zonen, Gorinchem'. 19de-eeuws.
12040: - [Manuscript, poem] POVEL, BEGUIN Aan mijn vriend Louis Povel bij zijn bevordering tot doctor in de rechten. 8(: [1 blad.]
49552: - HOLLAND, LEENSTELSEL--- Waarschouwinge van Staten van Holland, dd. 18-1-1736, betr. afschaffing van de eed bij eigendoms overgang van leengoederen, d.d. 18-1-1736. 1 blad plano, gedrukt.
49558: - TEXTIEL, KLEDING, HOLLAND--- Publicatie van Staten van Holland d.d. 16-8-1753 betr. het dragen van inlandse manufacturen. 1 blad, plano, gedrukt.
49550: - HEERHUGOWAARD--- Notificatie van dykgraaf en heemraden van de Heer-Hugo-Waard, d.d. 22-11-1806, betr. recht van patent. 1 blad, plano, gedrukt (bij H. Coster te Alkmaar).
66907: [Zangvereniging Tot Oefening en Uitspanning Middelburg] - Concert der zangvereeniging : Tot oefening en uitspanning, dinsdag 3 december 1889, des avonds te half acht uren in het schuttershof : de edele handboog te Middelburg, Zangvereeniging Tot Oefening en Uitspanning (Middelburg), Middelburg : Altorffer, 1890, 15 pp. PAULUS Oratorium, text in German.
66909: [Pamphlet] [Gemeente Middelburg] - Ordonnantie waar op burgermeesters, schepenen en raden der stad Middelburg in Zeeland, vermogens het Octroy van ... Staten van Zeeland, van dato den 23 january laatstleden, zullen invoeren en heffen, een nieuwe verhooginge van de stads wyn accys, Middelburg : Willem de Klerk, [ca. 1740], 3 pp.
91: A[RNTZENIUS], W.N., - Doopboek der Jansenisten kerk in de Juffrouw Idastraat te 's-Gravenhage. Z.p., z.j. [ca. 1908]. 167 p.
ZZ90438-59: - [Groningen] Reglement en ordre, der H. Heeren borgemeesteren ende Raadt in Groningen, op de taxt der gerigts-sportulen, in de beide oldambten voorvallende, by Gesina Elama, Te Groningen, 1736, 17 pp.
12310: - [MANUSCRIPTS, POEMS, DWARS] Mengelingen in proza en poëzie, bundel handgeschreven gedichten en prozafragmenten, samengesteld door de theologisch student en letterkundige Willem Arnoldus Dwars (1793-1855) in de jaren 1817-1819. 4(: 400 p., geb. in halfleren band.
12349: - [Printed publication 1645, GRONINGEN]`De jonckeren hovelingen, eygenarfden ende volmachten der Ommelanden tusschen d. Eems ende Lauwers doen te weten'. Folio, 1 blad, gedrukt, gedateerd in druk July 1645, verbeterd in pen `gearresteerd 27 juni 1645 en gepubliceerd 12 september 1645'. Getekend O. Tamminga en A. Berchuys, secr.
11138: - OCKERSE Uitnodiging voor de uitvaartmis voor Anna Maria Louisa Ockerse. Amsterdam 1854. Plano, gedrukt.
57269: - Chemins de fer de L' Est. Saison thermale, Paris 1903, 56 pag., oblong, geïll.
23731: [ Osiander, H. F.] - Exposé historique des finances de Pays-Bas, depuis la restauration en 1813 jusqu'à nos jours. Amsterdam , Diederichs 1830, 10 + 170 pag., orig. karton.
9799: - Brief aan mijnen Heere den Heere mr. Hendrik Vollenhoven en ... Catharina Johanna Van Beeck, bij gelegenheid van hun Eds. echtverbintenisse, plegtiglijk voltrokken den 20 van sprokkelmaand des jaars 1774. Hoorn, T. Tjallingius, 1774. ex. in 8º, zonder uitgeversadres, 23 p. Extract. Los.
ZZ90050: - Menukaart/menu maaltijd ter gelegenheid van het zestig-jarig bestaan van de Vereeniging Haerlem, 29 november 1961.
9410: - Den triumpherenden Cupido. Op het huwelyk van ... Diderik De leeuw, heere van Schalkwijk, Pothuizen, Blokhoven en Rietveld, enz., enz. en ... Sara Hinloopen, in den egten staat vereenigt [te Utrecht]den 25 Augusti 1711. Utrecht, wed. G. Muntendam, z.j. 4º: 8 p.
9411: - Huwelykszangen ter bruilofte van ... Jan Cliquet en ... Maria Welzing, in den echt vereenigd binnen Amsterdam, den 17den van wintermaand 1711. z.p., 1711. 4º: [16] p.
62958: - Wapenkaart/Coat of Arms Wassenaer (Van).
62960: - Wapenkaart/Coat of Arms Wassenaer (Van).
62964: - Wapenkaart/Coat of Arms Wichers.
62970: - Wapenkaart/Coat of Arms Winssen (Voet van).
62972: - Wapenkaart/Coat of Arms Wittert.
62980: - Wapenkaart/Coat of Arms Wiel (Van).
11341: - DIRKS, OPERA Vers `Herbe d'amour' door Anton Dirks, op papier van het Opera-solistenensemble `Anton Dirks', 191X. 4(: 2 p.
ZZ90435-052: - [Groningen, Potography] Brochure + Echte foto’s, De Borg Verhildersum bij Leens (Gr.), 9 foto’s.
36729: - [Science, Maths, [1880], Rare] Honderd wiskundige en wetenschappelijke vragen en antwoorden tot nut en vermaak, Amsterdam en Rotterdam, A. en P. Feteris, [1880], 32 pp (some pages damaged by former tape).
30869: - Naamlijst der leden van het Studenten-zendinggezelschap Eltheto, opgericht te Utrecht 27-4-1846, Utrecht 1898, 48 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
3091: [ Beverwyk, Joan van, e.a. ] - Opgaande linie van het geslagt Booth, zijnde de voorvaderen van Everard Booth, heer van Mijdrecht, raad ordinaris in den Hove Provinciaal van Utrecht. Z.p. z.j. [ca. 1715], 48 p., geb. in origineel karton. Mooi exemplaar van een zeer zeldzaam boek.
65395: - Spotprent/Satirical print: The execution of Kaat Mossel (Catharina Mulder).
54401: '--- - Eeregericht zake Dr. J.C. Zaalberg P zoon, predikant te 's-Gravenhage, contra Den Heer IJs. Brandes, laatst geneesheer te Kedirie, thans te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage, S. v. Velzen Jr., 1873.
27237: - Verslag aan HH. burgemeesters en wethouders van 's-Gravenhage over den toestand en de exploitatie der gasfabrieken in het dienstjaar 1876-1877 [ resp. 1877-78 ], 2 delen, 's-Gravenhage 1878, 148 + 196 + 69 pag., geïll. met uitvouwbare plattegrond van de Nieuwe Gasfabriek.
23857: - Apolloniana, ou recueil de pieces fugitives en vers, Mont-Parnasse, chez les Neuf Soeurs [ca. 1810], 16°, 127+(16) pag.
12633: - [DRAWING, TOOREN, VAN DER] Tekening van een familiewapen `overgenomen van een gehavend lakstempel op een brief aan Hendrine van de Tooren, gehuwd met Jan de Hartog, afkomstig van haar vader, welke brief zich destijds bevond op het Kempe in Opheusden'. 20ste-eeuws, 50x40 cm.
5127: [Janes, H.] - De Zoete & Gorton, 1863-1963, a history. Londen 1963, 80 p., geb., geïll.
5405: N.N. - Pamphlet [1690] Kort, doch overtollig, antwoord op de so genaemde Justificatie, Groot Brittanien, debat van deductie etc. Aert Dirksz. Oossaen, Amsterdam [1690], 8 pp.
13376: - MIDDELBURG, ADMIRALITEIT, KEETLAER Extract uit de notulen van de Staten van Zeeland, dd 5-4-1726, waarbij de Admiraliteit van Zeeland wordt gelast financiële stukken over te leggen. Getekend Dignus Keetlaer, 1 p., manuscript.
12934: - KNOTTER Krijttekening door J.G. Knotter, 1889, een ornament, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 50x65 cm.
50976: [Moetjens, Abraham] - Actes et memoires des negotiations de la paix de Nimegue. 4 delen, Amsterdam/Nijmegen, Wolfgangk/Moetjens, 1679 (deel 1 en 2), 1697 (deel 3 en 4 in derde editie).
50974: [Court van der Voort, Pieter de la] - Les agremens de la campagne ou Remarques particulières sur la construction des maisons de campagne plus ou moins magnifiques, des jardins de plaisance, & des plantages. Leiden/Amsterdam, Luchtmans/Uytwerf, 1750.
11122: - MEESE, DREES Drie kwitanties voor D.W. Meese, voor geleverde waren door D.H. en F.K. Drees. Amsterdam 1815.
45722: - [Manuscript ca 1965] Letter of K. Kasteel, d.d. 1965, to Ernst Lampe. Manuscript, 1 p.
45730: - [Manuscript, letter, 1927] Letter of literary and art critic Maria Viola, d.d. Amsterdam (Alg. Handelsblad) 1927 to Johan de Meester.
49187: - ENGEL, STEENHUIJSEN--- Distributie stamkaart Hendrika J. Engel-Steenhuisen, geb. 1873, deels gedrukt.
49193: - SCHNITGER, RISSELADA, MUZIEK--- Enige notities bij Arp Schnitger en zijn school, door drs. Anne Risselada, 1978. Gestencild, 7 pag.
49203: - UTRECHT, ONDERWIJS, ARCHITECTUUR, MEYER--- Fotoalbum 'Aangeboden aan dr. G.A.E.B. Meyer, wethouder van de gemeente Utrecht 1923-1927' met 18 foto's van schoolgebouwen (tot stand gekomen in genoemde jaren?). De foto's ca. 18x24 cm.
11082: - KAPPELHOF, ONDERWIJS Kwitantie van A. en E. Kappelhof, directie van `het leerschool voor Jongelingen en jongedochteren' te Amsterdam, voor D.W. Kiezendaal voor drie maanden onderwijs van zijn zoon T.L. Benken. 1803. 4( , 1 blad, deels gedrukt.
8575: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Gedenkwaardige levensbeschrijving van den wereldberoemden Johan Christophorus Ludeman, vermaard philosooph, medicinae doctor, en astrologist te Amsterdam, aldaar overleden den 22 van Lentemaand, 1757 [...] doorvlochten met het charakter, en de voornaamste avantuuren van de alombekende Britta Beijer. Nijmegen, Van Goor etc., [1784].
64156: - [Lithography/litografie] 'T oude slot'/Ingang van het oude slot.
10618: - Aan bruidegom en bruid [op 25-jarig huwelijk]. z.p. 8º: [2] p.
65810: - Etching/Ets: De S. Pieters-kerk te Leyden 1762. (Sint Pieterskerk te Leiden naar de situatie van 1762). Mogelijk afkomstig uit: F. van Mieris, Beschryving der stad Leyden, haare gelegenheid, oorsprong, vergrootinge, etc., deel 1, Leyden, Wed. A. Honkoop & C. van Hoogeveen Jr., 1762, deel 2, idem, 1784; deel 3, bewerkt en aangevuld door D. van Alphen: Leyden, C. Heyligert & A. en J. Honkoop, 1784.
61236: - [Antique print, Optica, Roma] Vüe du Campidole Romaine, avec l'Escalier vers l Eglise s'Araceli (Church Santa Maria in Aracoeli, Capotolijn kerk), 1 p.
61238: - Vüe perspective de l'interieur de l'Eglise de St. Marc, a Venise
48619: - GEBEL, GEBHARD--- Correspondentie tussen C. de Jong en S. Gebel de Gebhardt te Courthezon, 1983, betr. fam. Gebel en Gebhard. Manuscript, 4 pag.
48621: - [Typed letter 1980] Correspondentie tussen C. de Jong en archief 's-Gravenhage over zegelring van mr. J.G. Patijn. Manuscripten, 1980, 2 pag.
48539: - BRACKMAN, MILITARIA--- Een incomplete Comptoir Almanach voor 1690, 's-Gravenhage, wed. Jasper Dol [1689], met wit papier doorschoten met financiele aantekeningen. 4°, 66 pag.
48551: - LEESGEZELSCHAP--- Rondzendbiljet voor leesgezelschap, d.d. 1835. Gedrukt, 1 pag.
48544: - BAVENDORP, HOEVEL, SPECKESLAGER--- Onderhandse acte van schenking door Bernardina Richarda Hoevel aan haar zuster Gerarda Frederica Speckeslager, wed. J.H. Heuft van het leengoed Bavendorp, d.d. 's Heerenberg 15-7-1768. Manuscript, folio, 2 pag.
48549: - MIRJAM--- Circulaire voor bijdragen voor Mirjam, Bloemgracht 193 te Amsterdam. 4°, gedrukt, 2 pag.
48499: - [Marriage, 1895] Trouwboekje (Schoten 1926) voor Wolter Overweg, geb. Meppel 1895, zoon van Hendrik en L. Jonkman en Hendrika C.J. van den Eijnden, geb. Utrecht 1906, dr. van Wilhelmus en Alyda Lover, partly printed, partly manuscript.
48501: - VERSTEEGH--- Acte van bekwaamheid lager onderwijs, d.d. Utrecht 1905, voor Aletta Johanna Versteegh, geb. 20-9-1887 te Amerongen. 1 pag., folio, deels gedrukt.
48505: - QUAADGRAS--- Twee brieven van ir. Joh. Quaadgras, d.d. Heemstede 1942, aan genealogsich bureau Halwasse betr. bestellingen.
49039: - MILITARIA, ZEELAND IN 1813 EN 1814--- Een collectie van ca. 30 stukken betr. militaire gebeurtenissen in Zeeland in 1813-'14, meest in de vorm van publicaties of missiven van de prefet van het Departement de L'Escaut, meest gedrukt, enkele in handschrift, 4o, folio en plano.
29438: - [6 drawings, Ris] Zes tekeningen, potlood etc., waarvan enkele gesigneerd C. Ris en K. Ris, 19e- eeuws.
29442: - [POSTCARD, DONGEN, VAN, WALTA] Briefkaart van wed. H. van Dongen te Nieuw Vennep aan fam. D. Walta, 1922.
29444: - [Letters, Teerenstra, Walta] 13 brieven van Monseigneur Jac. Teerenstra aan Jan Walta, dd. Doumé 1951-1960 getypt.
11454: - KIND, V.D.; GOUDA Gedrukt adreskaartje `Wed. v.d. Kind, in modes, bloemen, linten, veeren', te Gouda, ca. 1900.
49330: - BELASTINGEN, HUWELIJK, BEGRAVEN--- Publicatie van Staten van Holland d.d. 26-10-1695 betr. de ordonnantie van het middel op het trouwen ende begraven. 1 blad plano, gedrukt (bij Scheltus 1795).
49322: - NOORD-BRABANT, REGLEMENT 1797--- Reglement op het houden der Quartiersvergaderingen en de overige directie des quartiers voor de vier quartieren van de Meyerye van den Bosch, 's Hertogenbosch, Noman, [1797], 26 pag., papieren omslag, gedrukt.
49324: - HUWELIJK--- Forme. Om den houwelijcken staet te bevestighen. 4°, 3 pag., gedrukt, 17e of 18e eeuws.
49328: - ZOETERWOUDE, BELASTING--- Gedrukt formulier waarbij de secretaris van Soeterwoude verklaart dat .....[ namen niet ingevuld] onvermogend zijn en kunnen trouwen zonder betaling. 18e eeuw, gedrukt.
49310: - DELFT--- Gelegenheidsgedichten uit de jaren 1925 t/m 1928 (en één uit 1939) van een anonieme Delftenaar. Manuscript, 4°, ca. 300 pag., gebonden.
49320: - TJERKS, TROMPE L'OEUL-TEKENING--- Trompe l'oeul tekening door Abraham Tjerks, 1766. Pen in bruine inkt, 40x30 cm.
48955: - PIJNAPPEL, BRAAKENSIEK, MEDISCH--- 'Negen teekeningen van Johan Braakensiek met het Sciopticon vertoond op den feestmaaltijd na de 45e Alg. Vergadering van de Ned. My tot Bevordering der Geneeskunst (...) 1894, met eene toelichting van dr. M.W. Pijnappel'. Karton omslag, oblong, met 9 pag. tekst en 9 platen in photogravure naar Braakensiek.
48961: - STUDENTEN, ELIO, UTRECHT--- Gedachtenisprent 1e lustrum Elius Luce Investigamus Obscura, 9-2-1882/1887, 50x30 cm., met afb. betr. studie en handtekeningen. Gedrukt.
48963: - STUDENTEN?, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Los Bos-Hermanos Mezeranos-bloedworst, De Helden van het Stadhuis, 1 juli 1883 - 1 april 1885'. Litho Nikerk te Utrecht, 52x43 cm., gedrukt.
48965: - STUDENTEN, UTRECHT, BELLAMY--- Gedachtenisprent '48e lustrum, 29-6-1863-1876 Dejeuner van Bellamy', 43x33 cm., gedrukt.
48971: - STUDENTEN, UTRECHT--- Blad met handtekeningen 'Reunie 29-6-1876', 42x35 cm., gedrukt.
48973: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Reunie-diner 1874-1880, L. Lustrum der Utrechtsche Hoogeschool, 21-6-1886'. Litho met handtekeningen, 42x35 cm., gedrukt.
49338: - CLOVELLY, ENGELAND--- [12] photo snap panorams from picked camera studies, uitg. G.S. Reilly te Clovelly, laat 19e eeuws?
49340: - LOUVRE--- The Louvre Gallery Paris. Leather portfolio, 16x10 cm. with 12 postcards with highlights from the Museum, ca. 1880?
49334: - HOOP, VAN DER; RABENAU--- Brief in het Duits van Wilh. van der Hoop aan Hermann von Rabenau. 19e eeuw, manuscript, 2 pag.
49336: - FRANKFURT AM MAIN--- Erinnerung an Frankfurt a/M, oblong mapje, 7,5x11,5 cm., met 12 pagina's in leporello vorm met afbeeldingen van de stad, ca. 1900?
m7977-33: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Oosterzee, Friesland] Verkoop eener Zathe en landen en eene Boerenhuizinge met landen te Oosterzee, Notaris Barolotti Rijnders te Wolvega, 1903.
42037: [Rogge, C.] - [Dutch history] Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden, sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780. 4 parts in 2 volumes, In Braband, 1790-1792, 347+317+335+324 pp.
11546: - [Manuscript] NASSAU, VAN; RAM, UTRECHT Brief van Antson Ram, `gräflich Nassauischer gevolmachtigter', aan vroedschap van Utrecht d.d. 23 augustus 1641, in opdracht van Magdalena, gravin van Nassau Catzenellenbogen etc. Folio, 3 p.
11551: - [Genealogy manuscript, Ottoman binding 18th century] NIEVELT, VAN; PARADIJS; VAN DEN BRANDELER `Geslagtlijst mijner voorouders en bloedvrienden van vaders zijde, beginnende van mijn overgrootvader Albert Otto van Nievelt, zooals ik die verzamelt heb uit aanteekeningen van mijne tante Theodora van Nievelt, uit authentijcke documenten en uit aanteekeningen van mijnen vader, waarbij ik gevoegt heb hetgeen mij uit eigen wetenschap bekend is'. Getekend september 1775, M. van Nievelt (1710-1794). Gebonden. 4(.
44515: - MILITARIA; HEINRICH; KAAPSTAD; SINT HELENA--- Album amicorum van de Duitse legerofficier Carl Gottlieb Heinrich, lopend over de jaren 1802-1818. Oblong boekje in geheel leren band met ca. 90 inschrijvingen, waaronder 16 aquarellen en 4 tekeningen en 2 geborduurde bladen. Voor- en achterkant liggen los. Manuscript.
44313: - BELGIE; GRENS BIJ POLDER DEN DOEL--- Secrete missive d.d. 21-4-1739 van commissarissen te Antwerpen aan de Staten van Holland, betr. de limietscheiding rond de aanwassen tussen de polder Den Doel en de Schelde. Gedrukt, 13 pag., folio.
4775: [Bothenius Brouwer, A.J.] - [Art deco binding 1927] Twee eeuwen aan de Schie, 1727-1927. Gedenkschrift van Abraham van Stolk en Zoonen. Z.p. [1927], 40 p., oblong, geïllustreerd.
47717: [Vloten, J. van ], - Boomschending bij raadsbesluit, ter uitvaart en herdenking van den zoo noodeloos gevelden olm, 3e druk, Haarlem, de Haan, 1882, 24 pag., gebonden in half linnen.
ZZ90316-30: - [Exhibition catalogue Gemeentemuseum 1978] Het leven van een Haagse arbeider, ['s-Gravenhage] : Haags Gemeentemuseum, 1978, 16 pp.
67340: [Print/prent: Topographical view of buitenplaats Hr. Orsoy near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Maison de Campagne de Mr. Christian Orsoy/Buitenplaats van den Heer Christiaan Orsoy.
67341: [Print/prent: Topographical view of buitenplaats Oostrust near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Oost-Rust, Maison de Campagne apartent a Mr. Arnout Schuit, Directeur de la Compagnie des Indes Orientales/Hofstede Oost-Rust, toebehoorende den Heer Arnout Schuit, bewindhebber der Oostindische Maatschappy.
67513: [Auction catalogue] - Auction Catalogue, 1910, Elte | Catalogue d'une Collection Importante de Livres anciens et modernes, d'estampes et dessins, provenant de la Bibliothèque de feu le Prof. J. F. R. Gonggrijp et d'autres successions. Leiden, George Elte, 1910, 122 pp.
45888: - [Printed publication, 1872] Proposals of the gentlemen A. van der Leeuw and A.M. Schagen van Leeuwen, made in the session of the municipality board (gemeenteraad) of Delft 13-2-1872. Folio, printed, 14 pp.
45890: - [Music, Delft 1878] Music programma of vereniging Crescendo, Delft, 1878. 1 p., printed.
45894: - [Printed publication, architecture, Delft 1887] Proposal of B and W of Delft for renting the buildings of the Stadsdoelen in Delft, 16-8-1887, printed, folio, 3 pp.
62946: - Wapenkaart/Coat of Arms Waller.
67266: [Artist unknown/Topographical view of the Lootwit molen bij Wetering te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Vue du Lootwit-moolen, sur le Wetering comme on le voit du coté de la campagne/Gezigt van den Lootwit-moolen aan de Wetering van de land-zyde te zien.
29601: - [Manuscript, letter 1939] Brief van een jongen, J. Meijers dd. Renesse 15-8-1939 aan zijn vrienden Menso en Piet Kramer te Bergen NH. Manuscript, 4 pag.
29603: - [Ship, Travel, M.S. ORANJE 1938] M.S. 'Oranje'. Brochure t.g.v. de tewaterlating op 8-9-1938 door koningin Wilhelmina, met uitvoerige beschrijving van het schip, foto's interieur, tekeningen, etc. 4° oblong, gedrukt bij Enschede Haarlem, 22 pag.
45998: - [Notebook ca 1950] Notebook with texts by A. Raven-Mom Visch, about family members, about 100 written pages, ca. 1950.
46002: - [Manuscript 1814] Part of a letter by H.M. Maertens, judge of peace, vrederechter van Hulst, 1814, manuscript, 1 p.
46004: - [Manuscript 1814] Part of a letter of W. van Raden, mayor, burgemeester van Hulst, 1814. Manuscript, 1 p.
46008: - HENGSTDIJK (ZEEUWS VLAANDEREN), STAAL--- Brief van de commissaris generaal in het Dep. van de Monden van de Schelde F.C. de Jonge, d.d. Terneuzen 26-2-1814 betreffende de benoeming van Jan Staal tot schepen van Hengstdijk, i.p.v. diens oude vader Jan Fr. Staal. Manuscript, 4°, 1 pag.
48639: - BURGUET--- Correspondentie tussen C. de Jong en M. Burguet te Parijs, 1982, over fam. Burguet. Manuscript.
29310: - [PRINTED PUBLICATION, 1762, FIRE, BRAND] Extract uit resolutiën Staten van Holland dd 2-4-1762 betr. instructie voor de klerk Mr. E. Brand, 1 pag., folio, gedrukt.
29312: - [PRINTED PUBLICATION, 1810, RIJN] Schrijven van de landdrost van Amstelland dd 19 lentemaand 1810 dat Willem van Rijn is aangesteld als aannemer voor militaire troepen, 1 pag., folio, gedrukt.
29314: - [PRINTED PUBLICATION, 1887, CONSULAIRE EXAMENS] Rapport van de commissie voor de consulaire examens aan de minister van buitenlandse zaken, dd 4-7-1887. Brochure van 25 pag., gedrukt. 8°.
18639: W[aal], J[an] de? - Lijkzangen. Utrecht, S. de Waal, 1782.
46720: - [Pamphlet dogs 1754] Waarchouwing en voorzieninge tegen het lopen van dolle honden, d.d. Utrecht 26-7-1754, 4°, 4 pp.
29641: - [Manuscript 1895] Briefje van S. Sybenga, dd. provinciehuis (Groningen?) 1895, 8°, 1 pag manuscript.
62799: - Wapenkaart/Coat of Arms Kun (Van der).
31: [ADEL], - Eerste lijst van de personen of geslachten wier titels en adeldom op de registers van den Hoogen Raad van Adel zijn ingeschreven, en op welke toepasselijk zijn de bepalingen vervat in artikel 1 van het besluit des konings van den 26sten januari 1822 (Staatsblad no 1). Première liste ... Z.p., 17 november 1825. Geb., 431 p.
46592: - [Legal publication 1798, AMBACHTSGILDEN] Verzoekschrift aan de Nationale Vergadering d.d. Haarlem 25-1-1798, betr. ambachtsgilden. Folio, 3 pag., gedrukt.
47419: - Guide illustre de Bruxelles et renseignements utiles, en vente chez merchie-pede, rue des Tanneurs 54, Bruxelles. 12o, 124 pag., bound in full linen, ill. [1910?].
44443: - [Price list, sterilizer, 1920] Prijscourant van fa. Ad. Linden jr. te Rotterdam en Groningen voor sterilisatoren, autoclaven en verbandtrommels. 20 pag., geillustreerd, gedrukt, ca. 1920.
12437: - [PRINTED PUBLICATION, KOLIJNSPLAAT, HUVERS] Uitnodiging tot het bijwonen van de kerstfeestviering op 27 december 1883 ten huize van mevr. Huvers te Kolijnsplaat. 2 p., gedrukt.
13212: - [MANUSCRIPT ON PARCHMENT, FRENCH, LILLE, BEAUMAVET, DU COUDRAY] Stuk in het Frans, betreffende financiële regelingen, Lille, 1722, getekend De Beaumavet, manuscript op perkament, 4 p.
10149: - [Occasional Poem, 1794] Lyk-dicht ter nagedagtenisse van vrouwe Anna Elizabeth Adriani, weduwe van ... Theodorus Feltman de beveren, in leven predikant te Utrecht, in het 78ste jaar hares ouderdoms overleden te Groningen den 5 van Bloeimaand 1794. z.p., z.j. 8º: 14 p.
10141: - [Occasional poem, 1793] Ter nagedachtenis van Gualtherus Zoutmaat, predikant te Leyden. Leiden, Herdingh en Du Mortier, 1793. 8º: [6] 28 p.
47401: - 31 of a graphic & historical description of the cathedrals of Great Britain. This part contains Durham Cathedral. London 1-6-1819, by J. Murray e.a. 16 pag. text and 8 engraved plates.
12813: - [Heraldic drawing, tekening familiewapen, Doorslaer van, Wouters] Schetstekening van het alliantiewapen van Van Doorslaer en Wouters, 19de-eeuws, 18x23 cm.
47080: - Description tres exacte de la chapelle Saint-Ferdinand, sous l'invocation de Notre Dame de la compassion, elevee (....) et inauguree le 11-7-1843, Paris Boucquin, 1843, 11 pag., blauw papieren omslag.
46500: - [PRINTED PUBLICATION, GRAVENHAGE, VROEDSCHAP] Memorie van de magistraat van 's-Gravenhage tot wederlegging van de nadere memorie van de Haagsche vroedschap, z. pl. [1767], 57 pag., gedrukt, folio.
46502: - [Printed publication] GRAVENHAGE, HOF VERSUS MAGISTRAAT--- Korte deductie (...) ter examinatie van seker different van jurisdictie tusschen president en Raden van den Hove van Hollant en de Magistraat van 's-Gravenhage. Z. j., [ca. 1700?], 12 pag., folio, gedrukt.
46506: - [Auction catalogue, 1965] Veilingcatalogus antiek from the collection of mrs. H. Blijdenstein-Morsman, Enschede 1965, Marthalaan 5, 36 pp. Richly illustrated.
46520: - [Printed publication, military, deserters, 1807] Publication of Z.M. den Koning of Holland with regard to a regulation (generaal pardon) for all deserters in the s van sea or land forces (zee- of landmacht) d.d. 10-3-1807. 8°, 4 pp.
46522: - [Receipt 1915] Receipt of bookshop (boekhandel) J.G. van Terveen en Zoon, Oude Gracht, Utrecht, 1915, for hr. v. Haaren, 1 p. manuscript.
31029: - Statuten der Familie- Stiftung Peter Driessen, Köln 1889, 28 pag., geb., geïll.
9330: - Lijk-vaarzen over de dood van D. Geeraard Brand, oud-leeraar der Remonstrantse gemeente tot Amsterdam, overleden tot Rotterdam op den 12 october 1685. Rotterdam, bij Barent Bos, boekverkoper op het West-Nieuwlant, 1685. 4º: [18] p.
9332: - Rouw-klage over de dood van ... D. Geeraard Brand, oud-leeraar der Remonstrantse Gemeente tot Amsterdam, overleden tot Rotterdam, op den 12 en aldaar begraven op den 15 van wijmaand des jaars 1685. z.p. 4º: [8] p.
9337: - Het veer. Ter bruilofte van Hendrik Oosterling met Kornelia De veer. Getrouwt den 9sten [met pen ingevuld] van Oogstmaand des jaars 1691 binnen Amsterdam. Amsterdam, Dirk Boeteman, z.j. 4º: [8] p.
9349: - Tabitha doot en onsterfelyk, vertoont in een lykpredikaatsie ... Maria de twede koninginne ... van Groot Britanje ... ter gedachtenisse, door Joannes Vollenhove, dr der H. theologye en predikant in 's-Gravenhage. 's-Gravenhage, Gillis van Limburg, 1695. 4º: 60 pp. Text in Dutch.
9327: - Lydens- en overlijdensgedachtenis van Christina Vechters van Overzijl, naar een langkdurige quelling, pijn en strijd, in haar dry en dertig jaarigen ouderdom Godzaliglyk in den Heere gerust op den 1en oktober 1678, allen noodlijdenden tot opmerking en vertroosting voorgesteld door J. Oudaan. Rotterdam, by Pieter Terwout, boekverkooper op 't Speuy, 1678. 4º: [19] p.
9226: [Hall, Maurits Cornelis van] - Gedenkschriften van en door Frank Floriszoon van Arkel. Voorzien van eene opdragt en eene aanprijzende voorrede van de vermaarden heere Lubbert Ignatius Bril junior. 2e druk. Amsterdam, Johannes van der Heij en zoon, 1832.
13914: - HAARLEMMERLIEDE, INLAAGPOLDER Ca. 25 nota’s ingekomen bij het bestuur van de Inlaagpolder onder Haarlemmerliede, ca. 1860 - ca. 1930.
13915: - WOERDEN, LUTHERSE GEMEENTE, KESPER Programma van de viering op 11 november 1883 van 400 jr geboorte Luther, te Woerden, onder Ds. A.M. Kesper, folio, 3 p., gedrukt; lied bij 25 jr evangelie viering A.M. Kesper, 1893, 1 p., gedrukt; gedichtje op Johannes Pistorius en Woerden, 1825 (?), 1 blz., gedrukt.
11171: - ROTTERDAM, VAN ACKER Kwitantie van Adriaen van Acker, Rotterdam 29 april 1716, voor ontvangen gelden van Meutie Stijntje Leenputte, `in voldoeninge van het geene voor Jan van Acker is betaalt'. 8(, 1 p.
11181: - SCHREBER `Blason de la noble famille de Schreber'; tekening in kleur. 18de-eeuws (?). Motto: `Bien faire, rien craindre', 10x14 cm.
25097: - Acta van de heeren edelen en ridderschappe, repraesenteerende den tweeden staat van den lande van Utrecht, zo in denzelver laatste sessie voor de revolutie, op den 27-1-1795 [...] als naderhand [...] gehouden [Utrecht, ca. 1814], 149 pp.
47855: - Regelement voor de commissie van heeren bestuurders van het Minnehuis te Leyden, Leiden 1841, 60 pag., geb.
12119: - [MANUSCRIPT TORCK VAN ROOSENDAEL, BIJVANCK] Drie brieven van G.G. Torck van Roosendael, geb. van Nijvenheim, aan de heer Bijvanck, d.d. Roosendael 1810. 4(: 3 p.
12118: - TONEEL (?), KARIKATUURPORTRETTEN Zes karikatuurportretten, waarschijnlijk t.b.v. het grimeren van toneelspelers, steeds twee op één blad (en face en en profil), volgens opschrift van zes juryleden. Ieder blad 25x35 cm., tekeningen in kleurpotlood, ca. 1930. Samen
46874: - INDIE--- Brochure 'Kritiek en program' van het Nationaal comite handhaving Rijkseenheid, d.d. 15-11-1947. 4°, gedrukt, 4 pag.
13359: - ROTTERDAM, ADOLF VISSCHER Gecalligrafeerd gelegenheidsvers, plano: “Den 9 Maert 1739. Nieuw verkose raed en vroedschap (...) Mr Adolf Visscher, raed en advocaet fiscael in ‘t Edel mog. collegie ter admiraliteit op de Maze, Rotterdam. G. en P. van Waesberge, 1739”, manuscript, met vers gesigneerd P.V.W.[aesberge?].
13361: - WESTERMAN Het Amsterdamsche geslacht Westerman, genealogie, samengesteld uit het familie-archief Westerman, berustende onder Mr Dr W.M. Westerman te ‘s Gravenhage, d.d. juni 1924, gedrukt boekje van 29 p. + illustraties. Hierbij foto van beeld van G.F. Westerman door J.J.F. Verdonck; 8 p. manuscript “Familieverhoudingen”, artikel uit Eigen Haard van 1916 over H.C. van den Honert.
9871: - Tromp's sluijer nog bevlekt van Engelsch bloed, de traanen afwisschende van Kingsbergen, Mecca's Argo, gestort in zyn treurklagt over het ongeval den grave Van Byland bejegend op de vrije zee. z.p., z.j. 8º: 8 p.
48599: - CAILLAUD--- Correspondentie met Thierry Caillaud te Villeurbanne, 1983, over diens familiewapen. Manuscript, 4 pag.
48601: - CAPELLE--- Correspondentie met H.H. Capelle te Lengel, 1982, betr. familiewapen. Manuscript, 2 pag.
48603: - ROGGEVEEN--- Correspondentie van C. de Jong van Hoeven met het C.B.G., o.a. over familiewapen Roggeveen, 1983.
48607: - BATEN, MILLEVILLES--- Correspondentie met H. Collet-de Batene over familie Baten en Millevilles, 1987. Ca. 25 pag.
48609: - COTTIGNIES--- Correspondentie met Patrice Cottignies 1986, over diens familie. Manuscript, 4 pag.
48611: - WIJCKERSLOOT VAN WEERDESTEYN--- Correspondentie van J. de Jong met Claude Donadello, 1982, o.a. over familie de Wijckersloot van Weerdesteyn, ca. 12 pag.
48613: - RAM, CLASSEN--- Correspondentie van C. de Jong met Jacques Duhamel te Versailles 1983, over fam. Ram van Schalkwijk en Nicolas Classen. Manuscript, ca. 10 pag.
48615: - SCHOLL--- Correspondentie tussen C. de Jong en dr. J. Eschbach te Mulhouse, 1986, over wapen Scholl. Manuscript, 2 pag.
48617: - FAVIER, FAFIE--- Correspondentie tussen C. de Jong en dr. G. Fafie te Soest 1984, over familie Favier. Manuscript, 2 pag.
13752-e: - [Original Vintage photo postcard military] Foto postkaart van militair in uniform (Bloosma soldaat), 9 x 14 cm, World War I ?
13083: - [Knipkunst, Silhouette portrait] Geknipt silhouetportret van mej. Aimee van Schaak, 19de-eeuws.
13085: - SCHEEPSBOUW, HORSTMAN, AMESHOFF, BERG, KERKHOVEN `Berigt' van vier Amsterdammers (Arend Horstman, Petrus J. Ameshoff, Willem Otto Berg en Theodorus J. Kerkhoven), d.d. Amsterdam 18 maart 1825, met een plan tot oprichting van de `Nederlandsche scheepsreederij', met het doel de bouw van zeeschepen. Gedrukt, 8o, 7 p.
30124: - [Music, Appingedam, Drenthe] Brochure 'Drentse liedjes' van de Drentse Vereniging 't olde landschap te Appingedam. Gestencild, 12 pag.
30128: - [Printed marketing card, advertisement, 1900] Reclamevloeiblad voor de Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Gouda (nachtlichten en theelichten) ca. 1900.
44638: - [Printed programm, The Hague, Gravenhage, International Court of Justice, Internationaal Hof van Justitie, 1922] Programma van de Gala soiree aangeboden door gemeente 's-Gravenhage t.g.v. de installatie van het 'Cour permanente de justice internationale', 17-2-1922. Gedrukt, 8 pag.
29908: - [Manuscript, letter, 1823, OCKERSE, GOEDKOOP] Brief van W.A. Ockerse, dd. 's-Gravenhage 1823, aan ds. A. Goedkoop te Gent in Oostvlaanderen, manuscript, 4°, 1 pag.
29910: - [Manuscript 1805] Verzoek van ds. J.J. le Sage ten Broek om een nieuwe attestatie uit te schrijven. dd. 1805. Manuscript, 1 pag. (met diens handtekening).
44648: - VELP; GODRON --- Zes foto's uit 1969, elk 9x9 cm., van 'De oude Jan', de kerk te Velp 'waarvan Theodorus Godron schoolmeester en koster was van 1787-1822'. Ook foto's van de in 1790 door Godron betrokken kosterij.
29970: - [Manuscript, student Hageveld, 1879] 'Philosophiae scripta, autore J.A. de Rijk' collegedictaat seminarie Hageveld 11-10-1879, geschreven door G. Bom. Manuscript, 4°, 398 pag., gebonden in halfleren band.
29972: - [Funeral card, 1933] Overlijdensbericht van Antonius P. Robben, echtgenoot van J.J. v. Pelt, 1933. 1 pag, gedrukt.
30038: - [Divers documents 1890] Ca. 15 nota's en andere papieren afkomstig van de fa. gebr. Van de Water, looierij te Bladel, ca. 1890. Manuscripten.
30042: - [School Notebook 1861] Schoolschriftje aardrijkskunde van J. v.d. Belt, Kapelle, 1861, 15 pag., manuscript.
ZZ90396-045: - [Dordrecht, music, 1873] Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, tweedaagsch muziekfeest, te Dordrecht, op 6 en 7 Juni 1873, H. R. van Elk, Dordrecht, 1873, 61 pp.
45186: - BERGEN; DE LANGE; BELIJDENIS --- Vragen die bij uwe plegtige bevestiging als lidmaat der Gemeente aan U gedaan en door U met ja beantwoord zijn. Gedrukte brochure van 8 pag.
45188: - ASSURANTIE; BRAND; SCHERMEER --- Reglement ter onderlinge verwaarborging voor brand, opgerigt 1-1-1813 onder directie van Pieter Hart, Jan Vader, Maarten Kalis, Jan Pz. Kalis en Simon Akkerman, ingelanden van den polder de bedijkte Schermeer. 4°, 8 pag., gedrukt, [1813?].
22355: AMSTERDAM IN 1787 - [Printed publication [1787]] “Acte van qualificatie” dd. Amsterdam [1787], 1 blad folio, gedrukt.
67342: [Print/prent: Topographical view of Ouderkerk aan de Amstel near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Veue d' Entre Kostverlooren et Village d' Ouwerkerk/Gezicht tussen Kostverloren en Ouwerkerk.
29962: - [Printed publication 1753, midwife] 'Extract uit de resolutien ten Rade der stad Middelburg in Zeeland, den 24-11-1753'. Gedrukt, 4o, 22 pag. Orig. blauw papieren omslag.
29998: - BELGIE, TENTOONSTELLING BLOEMVERSIERINGSKUNSTEN -- Familie-kaart als doorlopend entreebewijs. Met pasfoto en handtekening voor de Tentoonstelling der Bloemversieringskunsten 1930 (eeuwfeest 1830-1930). Deels gedrukt.
30004: - [Membership card 1938, Haagsche burgerwacht, The Hague] Lidmaatschapskaart Ver. de Haagsche Burgerwacht, 1938, voor M.J. van Eijsbergen, geboren 1903. Deels gedrukt.
11168: - ROTTERDAM 19de-eeuwse kopie van een akte van transport d.d. 1633 van de schenking van een huis aan Keyserstraat te Rotterdam door Huybert Pietersz aan Cornelis Cornelisz.
52994: '--- - [Sentence, legal pamphlet, Utrecht, 1664] Sententie van Cornelis van Deuverden, gewesene adjunct secretaris van de Ed. Mog. heeren Staten 's lands van Utrecht, by den Ed. Gerechte der Stad Utrecht gewesen ende gepronuncieert op den 7 April anno 1664, Utrecht, M. van Dreunen [1664], 11 pp.
29974: - [Printed funeral card 1927] Overlijdensbericht Aalte U. Veltman-Veldman, 1927, 1 pag, gedrukt.
30100: - [Photography, catalogue 1900] 'Geillustreerde catalogus van onzen grooten uitverkoop wegens opheffing der zaak. Firma M.A. Moes, fabrikant van poppen'. Titel van oblong fotoalbumpje met foto's van een jongetje [Moes] van baby tot kleuter.
30106: - [Private printed programm 1950] Programma van groepsfeest van De Zwervers en Thrianta Stam te Assen, ca. 1950. Gestencild, 18 pag., met veel advertenties van plaatselijke winkeliers.
12168: - [Price form, Prijsformulier, WITT, DE; HAARLEM, GYMNASIUM] Prijsformulier uit een prijsboek voor Joannes de Witt, uitgereikt door het Haarlems gymnasium in 1808, getekend door rector H. Waardenburg en curatoren J. Stafford, M. van Geuns en A. van den Ende. 8(, deels gedrukt, 2 p.
12755: - [Manuscript, French novellist, Bernard, De] Briefje van Charles de Bernard, Franse romanschrijver, z.p., z.j., 1 p.
44628: - [Printed programm, Amsterdam, Oranje-Nassau, 1910] Officieel programma. Gedenkboek van den historischen allegorischen optocht gehouden te Amsterdam den 30-5-1910, ter gelegenheid van het bezoek van de koninklijke familie. Amsterdam, 1910, 48 pag., gedrukt.
44630: - [Binded Government publications, Utrecht, Reglementen staten, Amersfoort, 1784] 'Twee missiven door de (...) heeren decanen (...) der vijf capitulen te Utrecht, geadresseerd aan de (...) heeren Staaten s'lands van Utrecht, op den 2 Junij en 15 December 1784 ter adstructie (...) van der capitulen regten'. Utrecht, B. Wild, 1785, folio, gedrukt, 57 pag. In 19e eeuwse halflinnen band.
ZZ90352-26: - [Rotterdam, 1672, Rampjaar] Request van de Borgerye der Stadt Rotterdam. Gepresenteert aen de Ed: Groot Achtbaere Heeren: de Heeren Burgermeesteren, Raeden en Vroedtschappen der Stadt Rotterdam. Gedruckt in’t Jaer onses Heeren, Anno 1672, 5 pp.
11331: - DANIELS Carte-de-visite-portretfoto van de heer L.H. Daniels, Amsterdam, ca. 1890.
11333: - [Manuscipt] DEDEL Brief van J. Dedel, Waterland 3 juli 1855, aan `waarde neef'. 8(: 2 p.
53272: [Albert I, Duke of Lower Bavaria (1336 – 1404)] - [Legal pamphlet, legal rules for Amstelland and Gooiland] Hantvesten van dootslagen, gewelt, lamme-leden, leemten, kuer-wonden, vrede-breeckinge ende van meenigerhande articulen aengaende justitie ende den Zeeburch, gegeven van Hartogh Aelbrecht, den goeden luyden van Aemstellant ende Goylant. Utrecht, J. v. Poolsum [ca. 1680], 24 pp.
18670: [Walré, Jan van]; [Zoontje van Democriet] - Hulde der nagedachtenis van Jan van Walré toegebragt door de aloude rederijkkamer: De Wijngaardranken, onder de zinspreuk: Liefde boven al. Haarlem, Vincent Loosjes, [1838]. [Gebonden met:] Dichtlievende uitspanningen voor vriendschap, vreugde en vaderland van het gezelschap Het Zoontje Van Democriet te Haarlem. Haarlem, J. Goteling Vinnis, 1826.
ZZ90397-076: [Societeit Concordia Bandoeng] - [Indonesia, 1941] Programma Openbare Nationale Herdenkingsbijeenkomst, 1 p.
ZZ90397-077: - [Heraldry, 1905] Il collegio Araldica di Roma, Relazione des socia Cav. Doll. Ferruccio Carlo nob. Carreri, Roma 1905, p. 8-13.
46622: - DRUKKERS, BEROEPSZIEKTE, GRONINGEN, FRIESLAND--- Brief van J. Oomkens, d.d. Groningen 9-4-1829, aan boekdrukkers, boekverkopers, boekbinders etc. in Nederland die bijdroegen aan de nood i.v.m. de beroepsziekten, die in 1826 Groningen en Friesland troffen. Folio, 4 pag., gedrukt.
4663: [Sekeris, A.J.] - Stamboom Sekeris. Waddinxveen [1992], 54 p.
65119: - Naamregister der predikanten, zo van de Nederduitse als Walsche en Engelsche kerken... in de 7 provincien van Nederland, 's-Gravenhage, 1788, 231 + (5) pag., in perkamenten omslag.
62956: - Wapenkaart/Coat of Arms Wassenaer (Van).
PR121025: - [Antique title page, ca. 1690] St. Helen, mother of Constantine (Sint-Helena moeder Romeinse keizer Constantijn de Grote), published ca. 1690, 1 p.
48672: - ROUWENHORST--- Correspondentie van C. de Jong met J. Raguet te Nantes, 1981, betr. familie Rouwenhorst. Ca. 10 pag.
48674: - RODENBURG--- Brief van C. de Jong d.d. 1976, aan Porceleyne Fles Delft over wapen Rodenburg. Manuscript, met foto, 3 pag.
48677: - HODENPIJL--- Correspondentie tussen C. de Jong en G.J. van Rookhuyzen te Broeksterwoude, 1986, betr. familie Hodenpijl. Manuscript, 3 pag.
11994: - [Drawings, caricature MIESMAA, KARIKATUREN] Portretkarikaturen in inkt of potlood door Tanno Miesmaa, 1925, ieder ca. 15x15 cm.
49362: - BELGIE, NINOVE, DE MONT--- Kwitantie van Josephus Joannes de Mont, broodmaker te Ninove, 1828, betr. ontvangen gelden. Manuscript, 2 pag.
61226: - L'entrée du Grand Temple de Palmire du cote du Nord
52910: '--- - Receuil van stukken relatif tot de berugte zaake tusschen Walter Philip Nicolson, ridder baronet, en vrouwe de douarriere Carpenter [...] in het licht gegeeven om het [...] publicq een recht denkbeeld te doen verkrygen [...] van de waare redenen der verregaande persecutien van gemelde douarriere teegens haare dogter Helene Francoise Carpenter, z. pl. [1773].
62620: - Wapenkaart/Coat of Arms Boecop (Van).
62621: - Wapenkaart/Coat of Arms Boecop (Van).
67433: - Koertz Kotze en die Vrouekolonie, No. 1, 1998, 40 pp.
PR120583: - [Coloured modern print, reproduction, The Hague] De Hofvijver in Den Haag, 1 p., published 20th century.
11291: - BOS, VAN DEN Opdracht aan Adriana van den Bos van een boek, ter herinnering aan haar schooljaren op de Openbare Lagere School A. te 's-Gravenhage. Z.j., ca. 1930, 1 p.
ZZ90396-028: - [Rhijnland, legal,1822] Reglement voor het Hoog-Heemraadschap van Rhynland, Geärresteerd den 22 November 1803, J. Brill, Te Leyden, 1822, 32 pp.
29564: - [Dutch history, School price form, 1814] Boekje over vaderlandsche geschiedenis, Zutphen 1814, uitgereikt als schoolprijs aan ‘den jongenheer A. Jongkindt’, dd. Alpen 27-5-1816, getekend J.E. van Horson.
29572: - [Printed documents 1808, stolen goods] Drie lijsten van gestolen goederen in 1808. Verzonden door de Procureur Generaal aan gemeentelijke politiekorpsen. 4°, gedrukt, 3 pag.
11386: - 'S GRAEUWEN, MASTHOFF `Geslachtboek van de familie 's Graeuwen, aanvangende met het jaar (1601). Samengesteld door en toebehorende aan W.H.N. 's Graeuwen 1879'. Katern van 20 beschreven foliobladen.
29268: - [BATAVIAN REPUBLIC, 1796, VREESWIJK] Proclamatie van de representanten 's lands van Utrecht dd 17-3-1796 betr. onenigheden tussen de stad Utrecht en de Municipaliteit van Vreeswijk. Groot blad plano, gedrukt (door G. Post te Utrecht) 1 pag.
30054: - [Printed letter 1842] Gedrukte brief van de besturen van gemeente en polderbanne van De Rijp aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, dd. Rijp 15-4-1842. Folio, 8 pag.
ZZ90437-022: - [Waddeneilanden 1878] Een bezoek aan de Friesche Wadden, Overgedrukt uit ,,Eigen Haard”, H. D. Tjeenk Willink, 1878, 30 pp.
67430: [Hogeschool Utrecht] - [First editions] Catalogus der Boeken waarmede de bibliotheek der Hoogeschool te Utrecht van 1855 tot 1870 vermeerderd is, Utrecht Kemink & Zoon 1876-1879 (Two volumes), 1488 pp.
11259: - BARCHMAN WUYTIERS Familiewapen Barchman Wuytiers. Tekening in Oostindische inkt door A.v.L[eeuwen]. Ca. 1900, 35x45 cm.
13767: - MUZIEK, ROBERT “Cantate van W. Robert”, 19 katernen van ieder ca 20 p. muziekhandschrift, 19e-eeuws. De woorden van de sopraansolo “Wat wekt gij niet in veler hart. Dat stil en zacht gevoel ...”
25293: - Le Héraut d'armes. Revue internationale d'histoire et d'archeologie heraldique, volume I and II, Brussel/Utrecht 1869, in 2 half cloth bindings, 536 pag.
48706: - WELLEMAN--- Correspondentie tussen C. de Jong en drs. J.A. Welleman te Apeldoorn, 1980, betr. fam. Welleman(s). Manuscripten, ca. 20 pag.
48708: - ZANDVLIET, JACOBI--- Correspondentie tussen C. de Jong en J.A. Zandvliet te Amersfoort, 1984, betr. familie Jacobi en Zandvliet. Manuscripten, ca. 6 pag.
63858: - Koestraat met grote toren.
67347: [Print/prent: Topographical view of Sloterdijk] - Original copperengraving/Antique print/originele kopergravure: Sloterdyck. ca 1633.
46409: - [Printed publication, pastro, 1787] Deductie aan (...) Staaten van Friesland (...) in the name of Jan Wiebes Keikes, diacon in Ylst, against Hinne Sannes, W.W. Hoeksma, H.M. Scrinerius, Wijbe Gerbens Bootsma, J.G. Bootsma, R. Pieters, I. Paulusen, L. Hendriks (protesterende ledematen). Leeuwarden, 1787.
29872: - [Book, calender, 1895] 'Kalender-gedachtenis van M.' gedrukt boekje met blanco pagina's met deze tekst op het omslag. De pagina's gevuld met dagelijkse aantekeningen in manuscript in het jaar 1895, door Diederik Hendrik Goedhart (11-6-1859 - 28-1-1945) te Utrecht, 'corrector van de drukkerij'.
ZZ90055: [Rijksmuseum Amsterdam] - Beschrijving van de decoratie der zalen van het Nederlandsch Museum van Geschiedenis en Kunst in 's Rijks Museum te Amsterdam, 1887, 16 pp.
ZZ90056: [Rijksmuseum Amsterdam] - Description de la Décoration des salles du Musée Néerlandais d'histoire et d'art au Musée National à Amsterdam, 1887, 16 pp.
ZZ90395-042: [Berck, P. en Everwyn, S., signatories] - [Pamphlet, Dordrecht, 1685] Request door twee misnoegde Heeren uyt den Oud-Raade der Steede Dordrecht, Gepræsenteert aen Syne Hoogheyd den Heere Prince van Orangie, Als stadhouder van Holland ende West-Vriesland [1685], 6 pp.
10817: - Aan den Heer W.J. Oudegeest bij zijn benoeming tot Ridder in de orde van Oranje Nassau op 1 december 1921.. z.p. 4º: [1] p.
10821: - Courantio di Nicaragua. Extra nummer ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Z.E. den minister van Financiën Hesselius. z.p. Plano, 1 p., tweezijdig bedrukt.
10825: - Diner ter gelegenheid van het huwelijk van mej. Zus Ter Kuile en de heer Piet Van Delden, 7 Juli 1924. 8º: [1], met foto van bruidspaar.
10807: - Ter eere van onze koperen Frits en Lien, 24 november 1917. MET: De vledermuis, en Das überraschte Ehepaar. z.p. 8º: [3] p.
ZZ90435-011: - [Groningen, 1610] Sententie vande Gecommitteerde Rechters vande Hooch-Mogende Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden / gewesen den 4 Decemb. Anno sesthienhondert thien / tussché dien vanden Dam eyschers / ter eenre. By Jan vanden Rade, Tot Groninghen, Anno 1610, Appingedam/Groningen, No. 5, 6 pp.
31069: - Schweizerischen Geslechterbuch. Jrg. 7, 1943. Zurich 1943, 22 + 967 pag., geb.
31071: - Naamlijst der ondertrouwde en overledene personen binnen de stad Middelburg ... alsmede verkochte huizen ....' in het jaar 1815, Middelburg, C. Jongkindt ¨1816 *, geb.
m7977-55: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Twee veilingboekjes betreffende houtverkoop onroerend goed Willemsoord/Steenwijkerwold] Houtverkooping op de Hoeve Amsterdam te Willemsoord, hoeve Generaal v.d. Bosch te Willemsoord, etc., Notaris Huender te Steenwijk, G. Hovens Gréve, Steenwijk 1901 en 1902.
13349: - [Sheet music] HEERIS, VON SAHER, KRUSEMAN Muziekstuk “L’amour nous grise” door J. Philip Kruseman, “a madame Jeanne Heeris-von Saher”, ‘s-Gravenhage z.j. (begin 20e eeuw), 4 p., gedrukt.
9034: [Meulen, S.P. van der] - Proeven van oordeelkunde betreklijk de poëzij. Utrecht, Wed. J. van Terveen, 1790.
ZZ90316-3: - [History The Hague] Armenzorg der Nederlandse-Hervormde Gemeente van ’s Gravenhage, W. P. Van Stockum & Zoon, ’s Gravenhage 1874, 80 pp.
7300: [Cooper, James Fenimore] - [Literature 1831] De prairie of Grazige woestijn van Noord-Amerika. Vertaald uit het Engels. Leiden, A. & J. Honkoop, 1831, 12, 348 ; [4] 404 pp. [2 parts in 1 volume]
11890: N.N. - Photography 1904 I Photo on cardboard of Cato Hoogeboom and Catrien Heddes.
11885: - [Price form/Prijsformulier/diploma HARTUNG] Twee prijsformulieren, uitgereikt aan G.F.W. Hartung en M.C.L. Hartung, door de onderwijzer M. Vos. Amsterdam 1868-1869. 4(: 2 p.
11899: - [Sketchbook, HERLIN, SCHETSBOEK] Schetsboek met potloodtekeningen, hoogstwaarschijnlijk van de hand van Auguste Joseph Herlin (1815-1900). Oblong, 1 deel.
44932: - [Publication Belgium 1794] Acte betr. 'onse weijde' buiten de Steene Poorte te Tongeren, 1794. Manuscript, 4 pag.
ZZ90273: [Cadetten Almanak 1939]. - Cadetten Almanak 1938-1939, Koninklijke Militaire Academie: Uitgave van het corps Cadetten, 1939, 179 pp. Text in Dutch.
12319: - [ADDRESS CARD, FADDEGON] Adreskaart (4 p.) van drukkerij Faddegon & Co. te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage; eerste helft 20ste eeuw.
ZZ903444-59: - [Auction catalogue, Veiling, 1952] Veiling van boeken en prenten over de Zaanstreek en over andere delen van Noord-Holland. Dinsdag 19 Februari 1952 19 uur, J. L. Beijers N.V. Utrecht, 47 pp.
62536: - Wapenkaart/Coat of Arms: Anthoine
59951: n.n, - Mittovos, Missie-Tentoonstelling voor onze Spaarnestad, Haarlem 10-25 October 1931, Congresweek 12-17 October, Tentoonstelling 18-25 October, [Haarlem, 1931], 176 pp, geillustreerd met zwart-wit foto's, met voorwoord van de paus 21 september 1931.
47885: [Cramer, majoor Genie], - Een jubileum der Genietroepen 1748-1898, Utrecht 1898, 20 pag., geb.
66872: [Pamphlet/Liedtekst/Song] - Pamphlet. Hooger Peter. Scene Komiek vrij vertaald naar het Hoogduisch door W.L. van Sluis, TOGETHER WITH Mijn Korporaal naar het Hoogduitsch door W.L. van Sluis, 1 page.
55789: '--- - Prent: 'Vrouw Magteld van Velzen, door graaf Floris de Vijfde verkragt [1296]', anonieme gravure met tekst verso en dit opschrift in handschrift.
54247: - [Printed publication 1801] Resolutien en vonnissen by het collegie van crimineele en civiele justitie van Den Hage genomen en geweesen tegen Stephanus Vermeer, Dorothea Mulcipe, weduwe van Jacob Tietjen en Johan Hendrik Theodorus Tietjen. Gepronuncieerd en geëxecuteerd den 3 July 1801. Den Haag, wed. J. de Groot, [1801].
52580: [Aucourt, Godard d'] - Themidore ou mon histoire et celle de ma maitesse. Brussel, Kistemaeckers, [1882].
13014: - [BUSINESS CARD, OBREEN] Visitekaartje van Henri Obreen, Brussel, met in pen het verzoek om een recensie, 1 stuk.
8654: [Koetsveld, Cornelis Elisa van] - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1843
9246: [Haren, Onno Zwier van] - Deductie voor Jr Onno Zwier van Haren, [...], ter zyner noodwendige zuiveringe, van de lasterlyke geruchten en imputatien, tegen hem verspreid en ingebragt. [Leeuwarden], [1761]. [Gebonden met:] Verdediging van de heeren Johan Alexander van Sandick, en Mr. Wilhem van Hogendorp, tegens de verregaande beschuldigingen, hen en hunne huisvrouwen, benevens anderen, ten laste gelegt, by zekere volumineuse Deductie door Jr. Onno Zwier van Haren [...]. Den Haag, Pieter van Cleef en Pieter Gosse Jr, 1761.
44566: - ORANJE-NASSAU; LEEUWARDEN --- 'Nauwkeurige beschrijvinge van de vorstelijke grafkelder en sepulture binnen Leeuwarden', manuscript, folio, 14 pag.
13863: - DRENTHE, KORENMOLENS Proclamatie van de landdrost van Drenthe, P. Hofstede, d.d. Assen 8-8-1808, waarbij de maallonen van de korenmolens in Drenthe werden vastgesteld. 1 blad, plano, gedrukt op blauw papier.
13097: - [Printed brochure, Schouten, Geetst Glas] Folder van de firma D. Schouten Jr. & Co. te Arnhem, fabriek van geëtste glasplaten. Gedrukt, 4 p., ca. 1910.
14198: - APOTHEEK, TONEEL, ANGELKOT Gedrukt toneelstukje ‘De ontmantelde apotheker met gefopte hoorndrager, blijspel’, Gouda, erven L. Kloppenburg, [ca. 1715], 12º, 32 p.
12505: N.N. - Photography ca 1904 I Photo on cardboard of 'Huis Ds. W. in Olst'. Huis met bomen.
12506: - [MANUSCRIPTS, OORLOGSKOSTEN 1677, PROMER, RAAD VAN STATE Twee opdrachten van de Raad van State aan de ontvanger-generaal mr. E. de Jonge van Ellemeet, om aan Hendrik Promer resp. 1500 en 250 ponden te betalen in mindering van betaling van door hem geleverde wagens en paarden voor de Generale Staf te velde in 1677. Folio, oblong, 2 p., 1678, getekend door o.a. C. de Lange, Van Jongestall, C. van Vrijberghe, Hendrik Promer, J.J. van Slingelandt, Corn. van Lodensteyn, Henr. Wolfsen, Johan de Veer.
46464: - [Charters on parchment with seals, manuscript, ca 1782] Three transport deeds for Laers, De Sitter, Van Tuyl Haarlem.
31151: - Arnhem op 30 november 1863. Verslag der feestviering, Arnhem 1863, 92 pag., geb.
ZZ90041: [Studentenalmanak Leiden 1834] - [Leiden] Studenten Almanak 1834, Leyden Herdingh, 188 pp.
13789: - HOOGEVEEN, VOORDRACHTSKUNST Wedstrijd in het voordragen op 19 januari 1909 in het gebouw Irene te Hoogeveen. Uitgeschreven door de Geref. Reciteervereeniging “Nut en Genoegen”. Gedrukt boekje, 8º, 72 p. met programma en teksten.
62910: - Wapenkaart/Coat of Arms Telchuys.
ZZ90405-032: - [Pamphlet, Batavian Republic, 1801, Rare] Instructie voor de gemeente-bestuuren der Bataafsche Republiek; en Reglementen, zoo op de verkiezing van de Leden derzelve, en van gevolmachtigden uit de stembevoegde burgeren, als op die van bestuurders, tot waarneming der zaken van de ingelanden, landeigenaars of geërfden. Ter ’s Lands Drukkery, In Den Haag, 1801, Gelderland, 60 pp INCLUDING Reglement op de verkiezing van de leden der gemeente-bestuuren, en van de gevolmachtigden uit de stembevoegde burgeren AND Reglement op de verkiezing van Bestuurders, ter waarneming der zaaken van de Ingelanden, Land-eigenaars of Geerfden.
58869: - Groot blad met portretten driemanschap, 50x40cm.
58874: - Extraordinair Dagblad van de Monden van den Yssel, Vrijdag den 3 December 1813, (no 54).
13347: - SCHERMER, BLOM Verjaarwensch aan grootmoeder door Elisabeth Blom, Schermer 27-10-1872.Manuscript, 2 p., op versierd papier.
7048: [Bilderdijk, Willem] - De alleenheersching, aan het volk van Denemarken. Leipzig, [z.n.], 1794.
15163: [Dethmar, F.W. en F.K. von Strombeck] - Reisen durch Belgien, Holland und Grossbritannien, nach F.W. Dethmar, I. Kuranda, L. von Ploennies und Roscoe, Kohl, Kniewel, Carus [...], Leipzig: A. Weichardt, 1848 [Band 3 van Die Weltkunde in einer planmässig geordneten Rundschau [...] auf Grund des Reisewerkes von Dr Wilhelm Harnisch dargestellt und herausgegeben von Friedrich Heinzelmann]
48927: - MORNER, PRENTVERKOPER--- Omslag met afbeelding van een prentverkoper met in de ene hand lose prenten en in de andere hand een bord met tekst 'Miscellaneous sketches of contrasts, drawn by Njalmar Morner.' 40x30 cm., uitg. R. Ackermann, Londen, 1831.
48928: - LEIDEN, ERUDIENDO ET OBLECTANDO, HELLER--- Lidmaatschaps bul voor de medisch student Jan Rudolph Heller van het gezelschap Erudiendo et Oblectando te Leiden, d.d. 12-12-1828. Gecalligrafeerd op perkament, oblong, met zegel.
49434: - ARCHITECTUUR, DE REGT, OUENDAG--- Brief van Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, d.d. Amsterdam 1911, aan P. de Regt te Colijnsplaat betr. examen Bouwkundig Opzichter. 1 pag., deels gedrukt.
49435: - AMSTERDAM, PALEIS-RAADHUIS--- Rapport der commissie, ingesteld door B en W van Amsterdam, tot onderzoek van den rechtstoestand van het Paleis op den Dam. Amsterdam, mei 1930, 95 pag., gedrukt.
49438: - AMSTERDAM, SCHUTTERIJ--- Boekje voor de Schutterij te paard te Amsterdam, Amsterdam, [ca. 1840], 20 pag., gedrukt.
18202: [Sobels, Michiel Adriaan] - De herberg van het roode gehucht. Een familie-tafereel. Door Michiel Adriaan. Amsterdam, G. Portielje, 1830.
63241: - Centsprent: Rood-kapje kan tot leering zijn, / Aan kind’ren zoo wel groot als klein … no. 3.
13267: - [GUESTBOOK 1910] Receptiealbum bij het huwelijk van G. van der Mark en B.W.B. van Rijswijk met Jugendstil voorblad, dd 4 september 1910, met handtekeningen, lijst van geschenken
PR120410: - [Modern print, reproduction, The Hague prent] Opgraving op het Binnenhof te 's Gravenhage, 9 juni 1879, 1 p. published 1879.
13907: - WEST-INDIË Brochure betr. de inzending Surinaamse citrusvruchten op de Indische Tentoonstelling in het Westbroekpark te ‘s-Gravenhage, 1932. Ingezonden door C.L. Tomson te ‘s-Gravenhage, 14 p., geïll.
49564: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT--- Inventaris van de archieven van senaat en curatoren der Groningse Universiteit door A.T. Schuitema Meyer en H.M. Mensonides. Typoscript, ca. 60 pag.
49566: - DRENTHE--- Jubileumnummer van de Provinciale Drentsche en Asser Courant, 1823-1923. Folio, 152 pag., geill., gedrukt.
49515: - AMSTERDAM, KUIPERSGILDE--- Kuipersgilde te Amsterdam. Twee gedrukte afbeeldingen d.d. 1864 van het beeld van St. Matthys en gilde symbolen, samen met manuscript toelichting op 1 blad, plano, oblong.
49522: - MILITARIA, ONDERSCHEIDING, BRAAM--- Oorkonde betr. verlening bronzen medaille voor 12 jaar trouwe dienst aan de wachtmeester Lodewijk Braam, d.d. 's-Gravenhage 4-5-1883. 1 blad plano, deels gedrukt.
49526: - PASQUE DE CHAVONNES--- Hoofdwapen Pasque de Chavonnes, met 16 kwartierwapens. 1 blad, 45x35 cm., tekening in kleur, 19e eeuws, houtwormgaatjes.
49533: - LOPIK, JAARSVELD--- Verzoek van gerecht van Lopik en Lopikerkapel aan Ged. Staten van Utrecht d.d. 12-6-1701 om verhuur van huizen te Lopik aan arme lieden (o.a. uit Jaarsveld) te verbieden i.v.m. belastinginning. Groot blad plano, gedrukt.
49539: - LEIDEN, STUDENTEN, MASKERADE, LENSVELT--- De bleyde inkomste der cameren van rhetoryke binnen Leyden. Lustrum L.S.C. 1935. Groot blad oblong, gedrukt, ontwerp Frits Lensvelt 1936.
13752-q: - [Original Vintage postcard military] Postkaart foto van militairen van Regiment III, 1e Batt. Mobilisatie 1914/1915, 9 x 14 cm, World War I, 1915.
48921: - BLEKERIJEN TE HEEMSTEDE C.A.--- Publicatie van de Heeren van den gerechte van Amsterdam d.d. 22-1-1782, betr. vrachtlonen der 'vuile kleederen en goederen, gebleekt wordende te Bennebroek, de Glip, Heemstede, 's heeren Sandtvaart en het Kraayenest'. Groot blad, plano, gedrukt (bij P. Mortier), met wapen van Amsterdam in houtsnede.
ZZ90438-22: - [Bolsward] Samuel Haringhouk. Een man van beteekenis in Bolsward, in de 17e Eeuw, Bolsward, 72 pp.
43235: '- - Korte beschryving van den oorsprong, loop en natuurlyke gesteldheid der rivieren en daar uit afgeleide data of algemeen erkende waarheden betrekkelyk den loop der rivieren en de oorzaaken van de veranderingen in de oevers en beddingen derzelve. Z. pl., [ca. 1770?].
44249: - BREDA; DE ROY--- Extract uit het register der resolutien van de Raad van State, d.d. 27 december 1769. Ondertekend door Otto Frederik graaf van Lynden en J.J. van Hees. Manuscript, 1 pag.
11052: - GRONINGEN Gedicht `Zodra 't gezantschap heen was, zond ...' Onderaan: `Te Groningen gebeurt in 't jaar 1772'. 4(, 4 p.
11054: - GRÜBZIG (D.) `Geburts- und Taufregister für die reformirte Gemeinn in Grübzig und ihr in dieselbe Eingepfarrten', 1814-1827. Met latere aantekeningen betreffende overlijdensdata van een aantal in deze jaren geborenen. Orig. karton, 4(, 55 p.
11063: - HEINTZ, HEEZEMAN Bijbelblad met familieaantekeningen betreffende huwelijk (1805) en kinderen van George David Heintz en Anna Elisabeth Heezeman, 1805-1820, 2 p.
10706: - [Theology] Bij de herdenking van den 25-jarige evangeliebediening van Ds. A.M. Kesper, op zondag 3 december 1893. z.p., z.j. 8º: 1 p.
10712: - Het huwelijksschip ligt in lading te Haarlem, van stapel geloopen 26 september 1895, wind en gelegenheid gunstig te vertrekken naar de Haarlemmerstraat no. 111 Amsterdam. z.p. 8º: [3] p.
10716: - Officieel feestprogramma uitgegeven door de feestcommissarissen op den avond van 3 april 1897 bij het bruiloftsfeest van Jenny C. Hofman en W.G. Frits de Bruyn. Dordrecht, Obreen & Co. 12º: 10 p.
10718: - Aan mijne ouders, schoon-ouders, broeders, vrienden en allen welke hun ongekunstelde belangstelling bij gelegenheid van mijne echtverbindtenis [P.A. Allebrandi en ... Weddepohl] hebben aan den dag gelegd. z.p., z.j. 8º: 11 p.
10720: - Dit keurig lied, dat men U biedt, dient door ouden en jongen, te worden gezongen ... Liza van Rossem en zijn bruidje, hebben in 't huwelijksschuitje, vijf-en-twintig jaren te zamen gevaren. z.p., z.j. 8º: [4] p.
10738: - Feestlied ter gelegenheid van het huwelijksfeest van den heer W. Heuvelink en mejuffrouw J.M.F. Meyst. Amsterdam, 17 juni 1902. 8º oblong: 1 blz. Met opgeplakt plaatje van baby.
10740: - Reglement van orde uitgevaardigd ter gelegenheid van de plechtige viering van het koperen huwelijksfeest van ... A.F.I.C. Gosler en ... A.E. Sigling, te Haarlem september 1890 - maart 1903. z.p. 8º: [4] p. MET: Welkomstgroet. [3] p.
10988: - ARRENBERG Briefje van de firma Gronsberg, Neuhaus en Blikman te Amsterdam, aan R. Arrenberg & Zn., courantiers te Rotterdam, dat het werk van Adamson, Histoire Naturelle du Senegal niet te leveren is. Met aantekening dat dit ook in 's Hage niet geleverd kan worden. Z.j. (19de-eeuws.)
10993: - BIJLEVELD Drie brieven van de A.R.-voorman H. Bijleveld aan R. Derksen betreffende de schoolraad, 1891-1895.
ZZ90352-48: - [Rotterdam, Newspaper 1892] Tivoli Gids, Tivoli.- Wintertuin. Donderdag 14 April 1892. Spectacle Concert Varié. Directeur: Carl Pfläging. Kapelmeester: M. Glaser. Stoomdrukkerij Nijgh & van Ditmar, Rotterdam, 4 pp.
61214: - [Optica print, illumination] Le Palais des Tuileries du côté de la Cour.
61216: - [Vue d'Optique, Optica, Roma] Temple antique prés de Rome (antieke tempel nabij Rome), published ca 1790, 1 p.
9319: - [Poem [1672]] Het leven en bedrijv van den Blasenden Advocat mr. Johan Stoknar, uytstekend poët van den Stok in 't Hondert. z.p., z.j. Folio, 1 p.
ZZ90395-016: - [Pamphlet, Poems, Dordrecht, 1685] Aan Dordrecht wegens de Vryheyt, Dordrecht, (Amsterdam Preponeerde in de Vergaderinge den 22 January 1685. Om de Commissarisen van ’t Hof te revoceeren), 4 pp.
ZZ90395-017: - [Pamphlet, Dordrecht, 1684] Antwoort van de Ed: Heeren Borgermeesteren, En Regeerders der Stadt Dordrecht; Op het bericht van Sijn Hoogheyt den Heere Prince van Orangie, Rakende de Nominatie van de Geode Luyden van den Achte der voorsz Stadt. Met byvoeging van de Documenten der voorgemelte Heeren daer toe specterende. By de weduwe van Jasper, en by Dirck Goris, Anno 1684, Dordrecht, 60 pp.
ZZ90395-013: - [Pamphlet, Dordrecht, 1685] Een missive, behelsende Eenige Consideratien over de Nominatie van de Goede Luyden van den Agten binnen Dordregt onlanx voorgevallen; Mitsgaders De Ongehoorde Proceduren tegen de Heer en Mr. Johan Walen Advocaat, en Outraad binnen de voorsz Stede, met alle Requesten en vertoogen van den zelve Mr. Johan Walen &c. in den Jare 1644. En 1645. Aan den Hove van Justitie, als ook aan de Ed. Gr. Mog. Overgelevert, en de Ontlusten daar naar in den Jare 1647. tussen de Dekenen van de gemeente Neringe, en Ambagten tegens de Magistraat aldaar voorgevallen. Door een Liefhebber van de Waarheyt, en de Conservatie van elx vryheyt en voor-regt. Matthys van Vrede, Tot Nimmegen, Dordrecht, 1685, 56 pp.
ZZ90395-014: - [Pamphlet, Dordrecht, 1685] Consideratien Op het bericht van Syn Hoogheid, De Heere Prince van Orange, Aangaande het verschil met de Stad Dordrecht, [s.l.], Anno 1685, 8 pp.
49027: - DELFT, SCHIEDAM, PLATEELBAKKERS, KLOS--- Drie stukken in manuscript betr. het plan van Arend Klos (met zoons Jan en Cornelis) en Andries Klos, om zich tegen de bepalingen in als Delftse plateelbakkers te Schiedam te vestigen. 1781, folio, 9 pag.
49029: - MOLENS, KORENMOLENS--- Memorie ter verdediging van de bevoegdheid der ingezetenen om hun graan, naar welgevallen, te doen breken op de molens buiten hunne woonplaats gelegen. 's-Gravenhage, H.P. de Swart, [ca. 1810], folio, gedrukt, 10 pag.
49031: - BIER--- Publicatie van de Staten Generaal, d.d. 's-Gravenhage 24-4-1769 met verbod tot invoer van Leuvensche, Diester en andere buitenlandse bieren. 4°, gedrukt, 4 pag. (druk: Scheltus 1769).
49033: - SCHEVENINGEN, TERHEIDEN, BESCHERMING DUINEN--- Publicatie van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland, d.d. [niet ingevuld, 18e eeuws] betr. verbod door de helm te lopen op de dijk voor Scheveningen en Terheiden. Dit om de duinen niet te beschadigen. 1 blad, plano, gedrukt.
44172: - JONASSEN--- Handtekening van dr. Jonassen, 1660 (op perkament).
44180: - BOSCH, VAN DEN --- Blad kalligrafie met ondertekening: Grietie van den Bosch, 1854
8570: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Secreete byvoegzels, of Nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan Meester Franciscus, in zyne Spiegel der waereld. Den Haag, Hendrik Backhuyzen, 1759-1762.
12439: - [POETRY, KOSTER, HULSMAN] Edward B. Koster, Ver van 't gewoel. Gedichten. 's-Gravenhage 1922, 128 p. Ingeplakt een foto van E.B. Koster, met een opdracht aan ds. G. Hulsman, 1930.
9454: - Herder Heerman's echtverbond met de herderinne Silvia. Ter bruilofte van den Heere Hermanus Van blommestein, Med. Dokt. met Mejuffrouwe Sara Petronella Van der hiel, te zamen in den H. echt vereenigt binnen Delft op den 11 in grasmaand 1718. z.p., z.j. 4º: 12 p.
9455: - Bruylofts-sang voor ... Mr. Herman Vingerhoet, regerend schepen in het Hof en Hooge Vierschaar van Schielant, en ... Johanna Ignatia Van der hoeven, van den Tempel ende Berkel en Roodenrijs, door den huwlyksbant vereenigt binnen Rotterdam op den 12en van bloeymaant in het jaar 1718. Rotterdam, Wed. Nikolaas Bos, 1718. 4º: 7 p.
12493: - [MANUSCRIPT, MORGENSTER] Briefje van J. Morgenster, Amsterdam 1864.
12164: - [Manuscript, Poem, WIARDI BECKMAN, VAN DAALEN, LEKSKER VEER, THIEME] Rijmpje voor den heer Mr. M. Wiardi Beckman en jonkvrouwe M.J. van Daalen bruidegom en bruid den 3 aug. 1830 aan het Leksker Veer. 8(: [4] p.
18644: [Wacker van Zon, Petrus de, ps. Bruno Daalberg] - De Prullemand / Apollo. Den Haag, J. Immerzeel, 1805.
61154: - View on the 'Nieuwe Kerk' in Delft.
61156: - Gesigt, van het Ammunitie Magazijn, binnen de Stadt Delft.
12441: - [MANUSCRIPT, KRÄMER, GOOSSENS] Brief van de historicus P.J.L. Krämer aan dr. J.H.W. Goossens te Rolduc, d.d. Breda 1910, betreffende een uitgave van de posten die in de 16de eeuw ter collatie van de stadhouder stonden. 3 p.
44329: - [Manuscript, 1853] Briefje van Cornets de Groot, d.d. Kraayenburg 1853, o.a. betr. Cornelis de Groot, ridder van St. Marcus. Manuscript, 1 pag.
13958: - SELM, BERT VAN Dossier stukken afkomstig van de docent boekgeschiedenis aan de Leidse Universiteit Bert van Selm, ca. 1976 - ca. 1983, manuscript en getypt, ca. 100 p.
11913: - [Geneology, family documents HULLESHEIM (VAN)] `Geslagtlijst' van de familie Hullesheim uit Lingen en Minden. 18de-eeuws. Folio, 13 p.
23787: [ Ploeg, Feike v.d.] - Zet de tering naar de nering! Het beste behoedmiddel tegen armoede. Uitgave door de My. tot het Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1840, 98 pag., orig. papieren omslag.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur[an error occurred while processing this directive]

6/8