Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
ZZ90313-655: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Chamberlain's redevoering over de Duitschers in den oorlog van 1870-1871, 1 December 1901, 1 pp.
ZZ90313-656: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Duitschland, Rusland en Engeland, 8 December 1901, 1 pp.
ZZ90313-658: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Dr. Kuyper als Minister, 15 December 1901, 1 pp.
ZZ90313-659: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Socialisme en het Christendom over den oorlog, in de Tweede Kamer, 22 December 1901, 1 pp.
ZZ90313-660: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Afscheid aan het jaar 1901, 29 December 1901, 1 pp.
ZZ90313-661: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] John Bull's Kerstboom, 5 Januari 1902, 1 pp.
ZZ90313-662: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Koweit-zaak en Engeland, 12 Januari 1902, 1 pp.
ZZ90313-663: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De redevoeringen van Chamberlain en Von Bülow, 19 Januari 1902, 1 pp.
ZZ90313-664: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Koning Eduard leest zijn Troonrede voor, 26 Januari 1902, 1 pp.
ZZ90313-665: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Kabinet-Kuyper en de Eerste Kamer, 2 Februari 1902, 1 pp.
ZZ90313-666: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Mededeeling der Nederlandsche Regeering, 9 Februari 1902, 1 pp.
ZZ90313-667: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Oorlogslasten in Engeland, 16 Februari 1902, 1 pp.
ZZ90313-668: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Engelsch-Japansch Verbond, 23 Februari 1902, 1 pp.
ZZ90313-669: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Tusschen de Blokhuizen, 2 Maart 1902, 1 pp.
ZZ90313-670: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Wet en zijn buit, 9 Maart 1902, 1 pp.
ZZ90313-671: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De nederlaag van Lord Methuen, 16 Maart 1902, 1 pp.
ZZ90313-672: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Gedenkdag van Mr. Jacob van Lennep's geboorte, 1802 - 24 Maart - 1902, 23 Maart 1902, 1 pp.
ZZ90313-673: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engelands Kroon en de Oorlog, 30 Maart 1902, 1 pp.
ZZ90313-674: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Waldeck Rousseau en de Fransche Kamer, 6 April 1902, 1 pp.
ZZ90313-675: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Minister van Binnenlandsche Zaken aan het werk, 13 April 1902, 1 pp.
ZZ90313-676: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Kiesrechtstrijd in Belgie, 20 April 1902, 1 pp.
ZZ90313-677: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Koning Leopold en de kiesrechtstrijd, 27 April 1902, 1 pp.
ZZ90313-678: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het voorgenomen bezoek van President Loubet aan den Czaar, 4 Mei 1902, 1 pp.
ZZ90313-679: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engeland's hoop op vrede, 18 Mei 1902, 1 pp.
ZZ90313-680: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Vredesvooruitzichten, 25 Mei 1902, 1 pp.
ZZ90313-681: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De moderne Gulliver van den Oceaan-Trust, 1 Juni 1902, 1 pp.
ZZ90313-682: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Vrede in Zuid-Afrika, 8 Juni 1902, 1 pp.
ZZ90313-683: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] In de Duitsche politieke kinderkamer, 15 Juni 1902, 1 pp.
ZZ90313-684: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Gereed voor de Kroning, 29 Juni 1902, 1 pp.
ZZ90313-685: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Vrede in Europa, 6 Juli 1902, 1 pp.
ZZ90313-686: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Feest der Belgische onafhankelijkheid, 13 Juli 1902, 1 pp.
ZZ90313-688: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Hoogere politiek, 27 Juli 1902, 1 pp.
ZZ90313-690: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De buitenlandsche pers over allianties van Nederland, 17 Augustus 1902, 1 pp.
ZZ90313-691: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De drie Boeren-Generaals in Nederland, 24 Augustus 1902, 1 pp.
ZZ90313-692: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Plechtige ontvangst van Minister Kuyper bij zijn terugkomst uit den vreemde, door zijn gehoorzame collegaas, 31 Augustus 1902, 1 pp.
ZZ90313-693: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Troonrede, 21 September 1902, 1 pp.
ZZ90313-694: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Verkiezing in District IX te Amsterdam, 28 September 1902, 1 pp.
ZZ90313-695: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Beroemde Dooden, 5 October 1902, 1 pp.
ZZ90313-696: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Amerika's Nota aan de onderteekenaars van het Tractaat van Berlijn, 12 October 1902, 1 pp.
ZZ90313-697: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Boerengeneraals te Berlijn, 19 October 1902, 1 pp.
ZZ90313-698: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Duitsche Volk en Keizer Wilhelm, 26 October 1902, 1 pp.
ZZ90313-699: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Chamberlain's reis naar Zuid-Afrika, 2 November 1902, 1 pp.
ZZ90313-700: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Na de behandeling van de begrooting in den Amsterdamschen Gemeenteraad, 9 November 1902, 1 pp.
ZZ90313-701: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Keizer Wilhelm bij Koning Edward, 16 November 1902, 1 pp.
ZZ90313-702: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Koelie-ordonnantiën, 23 November 1902, 1 pp.
ZZ90313-703: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Mogendheden en Marokko, 30 November 1902, 1 pp.
ZZ90313-704: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Rechtstoestanden in Duitschland, 7 December 1902, 1 pp.
ZZ90313-705: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] In de Tweede Kamer, 14 December 1902, 1 pp.
ZZ90313-706: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De vriendschappelijke Blokkade in de wateren van Venezuela, 21 December 1902, 1 pp.
ZZ90313-707: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Lamsdorf's zending door den Czaar, 4 Januari 1903, 1 pp.
ZZ90313-708: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een zondenbok, 18 Januari 1903, 1 pp.
ZZ90313-709: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Duitschland en Engeland als schuldeischers van Venezuela, 25 Januari 1903, 1 pp.
ZZ90313-710: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Duitsche Keizer en de Kroonprins in hun strijd tegen de oppositie, 1 Februari 1903, 1 pp.
ZZ90313-52: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Prof. Mr. C. W. Opzoomer, 28 Augustus 1892, 1 pp.
ZZ90313-712: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een revolutie van één dag, 19 April 1903, 1 pp.
ZZ90313-713: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Koning Edward VII in Frankrijk, 3 Mei 1903, 1 pp.
ZZ90313-714: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De zorg van Rusland en Oostenrijk voor het land van den Sultan, 10 Mei 1903, 1 pp.
ZZ90313-716: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De opening der nieuwe Beurs te Amsterdam, 24 Mei 1903, 1 pp.
ZZ90313-717: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Gespannen toestanden in Oostenrijk-Hongarije, 31 Mei 1903, 1 pp.
ZZ90313-719: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De eventueele verkoop der West-Indische Eilanden, 14 Juni 1903, 1 pp.
ZZ90313-720: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De verkiezingen in Duitschland, 28 Juni 1903, 1 pp.
ZZ90313-721: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Amerikaansche vloot te Kiel, 5 Juli 1903, 1 pp.
ZZ90313-723: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De niet-Katholieken bij den dood van Paus Leo XIII, 26 Juli 1903, 1 pp.
ZZ90313-724: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] President Loubet bij Koning Edward, 2 Augustus 1903, 1 pp.
ZZ90313-725: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het tapijt in de zaal voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken, 9 Augustus 1903, 1 pp.
ZZ90313-726: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Sultan en zijn vijanden op het Balkan-Schiereiland, 16 Augustus 1903, 1 pp.
ZZ90313-727: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engeland's aanbod aan de Joden van een territoir in Zuid-Oost-Afrika, 30 Augustus 1903, 1 pp.
ZZ90313-728: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De strijd in Macedonië, 6 September 1903, 1 pp.
ZZ90313-730: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Gevangenis en huisgezin (De Middelburgsche geschiedenis), 4 October 1903, 1 pp.
ZZ90313-731: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Keizer-Koning van Oostenrijk-Hongarije, 11 October 1903, 1 pp.
ZZ90313-733: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Marianne, de wèlbeminde, 25 October 1903, 1 pp.
ZZ90313-734: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Generaal Van Heutsz in de vrijhaven van Sabang-baai, 1 November 1903, 1 pp.
ZZ90313-735: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Noord-Amerika en Panama, 15 November 1903, 1 pp.
ZZ90313-736: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Indië in Nood, 29 November 1903, 1 pp.
ZZ90313-737: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Minister Loeff bij de behandeling van de Staatsbegrooting voor Justitie, 20 December 1903, 1 pp.
ZZ90313-738: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Amerikaanse overschot van $54.000.000, 27 December 1903, 1 pp.
ZZ90313-739: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Intocht van het gewapend Nederland in 1904, 3 Januari 1904, 1 pp.
ZZ90313-740: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] China en het Oost-Aziatisch oorlogsgevaar, 10 Januari 1904, 1 pp.
ZZ90313-741: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Voor vijf-en-twintig jaren, 24 Januari 1904, 1 pp.
ZZ90313-742: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De vredesvorst op het oorlogspad, 14 Februari 1904, 1 pp.
ZZ90313-743: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het geheim der Fransch-Russische Alliantie, 21 Februari 1904, 1 pp.
ZZ90313-746: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Zuivering van het Servische Hof, 10 April 1904, 1 pp.
ZZ90313-747: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het tractaat met Frankrijk, 17 April 1904, 1 pp.
ZZ90313-748: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De onbewegelijke brug te Velsen, 1 Mei 1904, 1 pp.
ZZ90313-749: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De redevoeringen van Keizer Wilhelm te Karlsruh en te Mainz, 8 Mei 1904 ,1 pp.
ZZ90313-751: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het einde der crisis in de Diamantnijverheid, 19 Juni 1904, 1 pp.
ZZ90313-752: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Tolstoï over den Czaar en den oorlog, 3 Juli 1904 ,1 pp.
ZZ90313-754: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Krüger's afsterven, 31 Juli 1904, 1 pp.
ZZ90313-755: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Rusland na den moord op Minister Plehwe, 7 Augustus 1904, 1 pp.
ZZ90313-756: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De oude geschiedenis van den splinter en de balk (Henniker Heaton's interpellatie in het Britsche Parlement), 14 Augustus 1904, 1 pp.
ZZ90313-758: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De oorlogvoerende mogendheden en de Chineesche verdraghavens, 28 Augustus 1904, 1 pp.
ZZ90313-759: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een plaats gezocht in Den Haag voor Carnegie's Vredespaleis, 4 September 1904, 1 pp.
ZZ90313-760: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De taalstrijd in België, 11 September 1904, 1 pp.
ZZ90313-761: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De toost van Keizer Wilhelm op de Duitsche Vloot, 18 September 1904, 1 pp.
ZZ90313-762: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Mr. v. Houten in de Eerste Kamer, 2 October 1904, 1 pp.
ZZ90313-763: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De opstand in Duitsch Zuid-West-Afrika, 23 October 1904, 1 pp.
ZZ90313-764: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Baltische vloot en de Engelsche visschersschepen, 30 October 1904, 1 pp.
ZZ90313-765: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het jongste rapport over den toestand van het Noordzeekanaal, 13 November 1904, 1 pp.
ZZ90313-766: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Roosevelt op nieuw verkozen, 20 November 1904, 1 pp.
ZZ90313-767: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Justus van Maurik Jr, 16 Aug. 1846 - 18 Nov. 1904, 27 November 1904, 1 pp.
ZZ90313-768: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Van Maurik en zijn Geesteskinderen, geteekend door zijn geestverwant Joh. Braakensiek, 27 November 1904, 1 pp.
ZZ90313-769: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De politieke St. Nicolaas, 4 December 1904, 1 pp.
ZZ90313-770: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] 1904 - Om Middernacht - 1905, 1 Januari 1905, 1 pp.
ZZ90313-772: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Op de politieke Beeldententoonstelling, 15 Januari 1905, 1 pp.
ZZ90313-774: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Volksbeweging en de Czar, 29 Januari 1905, 1 pp.
ZZ90313-775: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Officieren-tucht, 5 Februari 1905, 1 pp.
ZZ90313-776: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Oorlog en Binnenlandsche onlusten, 12 Februari 1905, 1 pp.
ZZ90313-777: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Senaat van de Vereenigde Staten van Amerika en de door Roosevelt voorgestelde Arbitrage-tractaten, 19 Februari 1905, 1 pp.
ZZ90313-284: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De lijfwacht van den Minister van Oorlog, 10 December 1893, 1 pp.
ZZ90313-285: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Vrijheid bedreigd, 17 December 1893, 1 pp.
ZZ90313-283: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Wat de heer en mevrouw Van 't Lindenhout nog niet hebben gedaan, 26 November 1893, 1 pp.
ZZ90313-778: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het rouwbeklag bij den dood van den gehaten Grootvorst Sergius, 26 Februari 1905, 1 pp.
ZZ90313-779: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het verleenen van den Doctors-graad aan keizer Wilhelm en president Roosevelt, 5 Maart 1905, 1 pp.
ZZ90313-780: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De wisselingen en weifelingen in Rusland's binnenlandsche Staatkunde, of de Russische kikvorsch als weerprofeet, 12 Maart 1905, 1 pp.
ZZ90313-782: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Keizer Wilhelm bij den Sultan van Morokko (Marokko), 2 April 1905, 1 pp.
ZZ90313-783: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De coalitie van de Liberale Unie en den Vrijz. Democratischen Bond, 9 April 1905, 1 pp.
ZZ90313-785: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De nederlaag van Rusland ter zee, 4 Juni 1905, 1 pp.
ZZ90313-786: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De opheffing der Unie tusschen Zweden en Noorwegen, 18 Juni 1905, 1 pp.
ZZ90313-787: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Socialistenvrees in Duitsland, 16 Juli 1905, 1 pp.
ZZ90313-789: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Keizer Wilhelm als Ziekentrooster, 30 Juli 1905, 1 pp.
ZZ90313-790: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Koning Leopold's redevoering in Antwerpen, 6 Augustus 1905, 1 pp.
ZZ90313-791: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het bezoek van de Fransche vloot aan Portsmouth, 13 Augustus 1905, 1 pp.
ZZ90313-792: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het vertrek van Bouwmeester naar Indië, 20 Augustus 1905, 1 pp.
ZZ90313-793: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Borgesius en het Ministerie, 27 Augustus 1905, 1 pp.
ZZ90313-794: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Engelsch Noord-Zeeeskaer voor Swinemunde, 3 September 1905, 1 pp.
ZZ90313-795: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Czar Nicolaas na het sluiten van den vrede, 10 September 1905, 1 pp.
ZZ90313-796: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Oppositie-fantasieën, 15 October 1905, 1 pp.
ZZ90313-797: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Volk en de heiwerkers-staking, 22 October 1905, 1 pp.
ZZ90313-798: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Republiek of Koninkrijk in Noorwegen, 29 October 1905, 1 pp.
ZZ90313-799: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Na de Oekase van den Czar, 5 November 1905, 1 pp.
ZZ90313-800: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een nieuwe orde van zaken voor Rusland? 12 November 1905, 1 pp.
ZZ90313-801: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een Nederlandsch-Belgisch Verbond, 19 November 1905, 1 pp.
ZZ90313-802: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Noordzeekanaal-belemmeringen, 6 November 1905, 1 pp.
ZZ90313-803: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Middelen tot herstel van Indië, 3 December 1905, 1 pp.
ZZ90313-804: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Heksenketel in Rusland, 10 December 1905, 1 pp.
ZZ90313-805: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Nobelprijs voor Mevrouw Von Suttner, 17 December 1905, 1 pp.
ZZ90313-806: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Bij den Russischen vulkaan, 24 December 1905, 1 pp.
ZZ90313-807: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Nieuwjaar, 31 December 1905, 1 pp.
ZZ90313-808: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] In het rijk der Nederlandsche letteren, 7 Januari 1906, 1 pp.
ZZ90313-809: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Conferentie te Algesiras, 14 Januari 1906, 1 pp.
ZZ90313-810: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Minister Kraus voor vijf maanden in Chileenschen dienst, 21 Januari 1906, 1 pp.
ZZ90313-811: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Verkiezingen in Engeland, 28 Januari 1906, 1 pp.
ZZ90313-812: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Vrede-keizer, 4 Februari 1906, 1 pp.
ZZ90313-813: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Vrede-tentoonstelling, 11 Februari 1906, 1 pp.
ZZ90313-814: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een keizerlijk fonogram voor de conferentie te Algeciras, 18 Februari 1906, 1 pp.
ZZ90313-815: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Oostenrijksch-Hongaarsche Crisis, 25 Februari 1906, 1 pp.
ZZ90313-816: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Duitschland op de Conferentie te Algeciras, 11 Maart 1906, 1 pp.
ZZ90313-817: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Tak's gang naar Canossa, 18 Maart 1906, 1 pp.
ZZ90313-818: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De conferentie te Algeciras, 25 Maart 1906, 1 pp.
ZZ90313-819: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Den Briel 1 April 1906 - Den Briel 1 April 1572, 1 April 1906, 1 pp
ZZ90313-820: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Koloniën gezocht voor Duitschland, 8 April 1906, 1 pp.
ZZ90313-821: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het aannemen der motie tegen de Nieuwe Tijders op het Congres der S.D.A.P. 22 April 1906, 1 pp.
ZZ90313-822: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het uitstellen van de Vredesconferentie tot October, 29 April 1906, 1 pp.
ZZ90313-823: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Varkens contra Verraders in Servië, 6 Mei 1906, 1 pp.
ZZ90313-824: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De bekroning van het ontwerp-Cordonnier voor een Vredespaleis, 20 Mei 1906, 1 pp.
ZZ90313-825: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Koning Edward ontvangt zijne vrienden, 27 Mei 1906, 1 pp.
ZZ90313-826: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Czar en de Doema, 3 Juni 1906, 1 pp.
ZZ90313-827: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De verwerpingen der credieten voor het Ministerie van Koloniën door den Duitschen Rijksdag, 10 Juni 1906, 1 pp.
ZZ90313-828: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Herakles-Roosevelt reinigt den Augiasstal van den vleeschkoning Armour, 17 Juni 1906, 1 pp.
ZZ90313-829: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een Europeesch-Aziatische en een Europeesch-Afrikaansche alleenheerscher, 24 Juni 1906, 1 pp.
ZZ90313-830: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De laatste Schuttersmaaltijd, 1 Juli 1906, 1 pp.
ZZ90313-831: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een post-unie met Duitschland, 8 Juli 1906, 1 pp.
ZZ90313-833: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het afwimpelen van den tocht der Engelsche vloot naar Russische havens, 22 Juli 1906, 1 pp.
ZZ90313-834: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Feestelijke vervalsching van Rembrandt-oorkonden, 29 Juli 1906, 1 pp.
ZZ90313-835: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Van Stössel naar Sarah Bernhardt, 5 Augustus 1906, 1 pp.
ZZ90313-836: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Keizer Wilhelm en de Pers, 12 Augustus 1906, 1 pp.
ZZ90313-837: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Frankrijk ijverende voor een Nederlandsch-Belgisch verbond, 19 Augustus 1906, 1 pp.
ZZ90313-838: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Hazardspel in Nederland, 26 Augustus 1906, 1 pp.
ZZ90313-839: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het geschenk der vijf Oranje-beeldjes van Keizer Wilhelm op 31 Augustus 1906, 2 September 1906, 1 pp.
ZZ90313-840: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De dagelijkse ochtend-godsdienstoefening op Het Loo, 9 September 1906, 1 pp.
ZZ90313-841: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Engelse Premier over den oorlog, 16 September 1906, 1 pp.
ZZ90313-842: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De verovering van de Badoengsche Poeri's op Bali, 30 September 1906, 1 pp.
ZZ90313-843: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Daling van de Rotterdamsche tram-aandeelen van 400 op 200 pCt, 14 October 1906, 1 pp.
ZZ90313-844: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het gebeurde te Köpenick, 28 October 1906, 1 pp.
ZZ90313-845: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De verkiezing van Dr. J. Th. de Visser te Leiden, 4 November 1906, 1 pp.
ZZ90313-846: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Podbielski's val, 11 November 1906, 1 pp.
ZZ90313-847: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Doema-verkiezing, 25 November 1906, 1 pp.
ZZ90313-848: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Opium-verbod in China, 2 December 1906, 1 pp.
ZZ90313-850: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Toekenning der Nobelprijzen, 16 December 1906, 1 pp.
ZZ90313-851: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Kerstmis, 23 December 1906, 1 pp.
ZZ90313-852: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De boeren-opstand in Rumenië (Roemenië), 7 April 1907, 1 pp.
ZZ90313-853: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] In de Trèves-Zaal (trêveszaal) te 's-Gravenhage, 2 Juni 1907, 1 pp.
ZZ90313-855: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Geval H. 31 Maart 1889, 1 pp.
ZZ90313-856: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Dr. A. Kuenen, Hoogleeraar te Leiden, 21 April 1889, 1 pp.
ZZ90313-857: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een miljoen te veel, 16 Juni 1889, 1 pp.
ZZ90313-858: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Eene oplossing van de quaestie der kerkelijke hoogleeraren, 20 October 1889, 1 pp.
ZZ90313-859: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] In het Europeesch Influenza-Hospitaal, 22 December 1889, 1 pp.
ZZ90313-860: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Amsterdam en de A. O. M. 18 Mei 1890, 1 pp.
ZZ90313-861: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Verkiezing te Arnhem, 27 Juli 1890, 1 pp.
ZZ90313-862: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Tweeërlei Doel, 19 October 1890, 1 pp.
ZZ90313-863: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Tj. van Holkema, 11 Januari 1891, 1 pp.
ZZ90313-864: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Bekende Tijdgenooten X, Prof. Dr. A. Kuijper, 17 Januari 1892, 1 pp.
ZZ90313-865: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Bekende Tijdgenooten naar het leven geschetst XXIX, Prof. Dr. C. P. Tiele, 19 Augustus 1894, 1 pp.
ZZ90313-866: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Dr. A. Kuyper en het concurrentiestelsel, 20 October 1895, 1 pp.
ZZ90313-867: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Minister Kuyper te Ischl (Tyrol), 23 Augustus 1903, 1 pp.
ZZ90313-868: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Minister v. Lijnden te 's Gravenhage en Minister Kuyper te Brussel, 17 Januari 1904, 1 pp.
ZZ90313-869: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het adres der Hervormde predikanten tegen Kuyper's wetsvoorstel, 13 Maart 1904, 1 pp.
ZZ90313-886: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Bij Tolstoi's jubilaeum, 29 September 1907, 1 pp.
ZZ90313-887: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Dr. Kuyper wederom naar de Tweede Kamer, 4 October 1908, 1 pp.
ZZ90313-888: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Burgemeester Van Leeuwen's vertrek, 7 November 1908, 1 pp.
ZZ90313-889: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] J. de Koo, 16 Mei 1909, 1 pp.
ZZ90313-891: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Enquête-Voorstel van Mr. P. J. Troelstra, 22 Mei 1910, 1 pp.
ZZ90313-892: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Enquête-Voorstel Troelstra verworpen, 5 Juni 1910, 1 pp.
ZZ90313-893: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Bij Tolstoi's begrafenis, 27 November 1910, 1 pp.
ZZ90313-894: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De automaat, 8 Januari 1911, 1 pp.
ZZ90313-895: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Amsterdamsche Veiligheidsdienst, 16 Juli 1911, 1 pp.
ZZ90313-896: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Lohengrin raakt aan den grond, 21 Januari 1912, 1 pp.
ZZ90313-897: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Troelstra's Pensioenmotie, 4 Februari 1912, 1 pp.
ZZ90313-898: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Dr. Kuyper's rede te Utrecht, 14 April 1912, 1 pp.
ZZ90313-899: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Dr. A. Kuyper ontslagname als Kamerlid wegens groote doofheid, 15 September 1912, 1 pp.
ZZ90313-900: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Nederlandsche Schilders X, 24 October 1915, 1 pp.
56081: Braber, J.L. e.a., - Genealogie van het geslacht Breesnee (Overflakkee), Dreischor 1986, 72 pag., geb., geïll.
56099: Braber, J.L., - Geschiedenis van het Sommelsdijkse geslacht Joppe, Dreischor 1975, 103 pag., geb., geïll.
33993: Braber, Cornelius Martinus, uit Rotterdam - Specimen academicum de doli effectu in conventione [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
38309: Braber, H - Achter de kromme dissel. Bijdragen over boerenwagens en andere voertuigen, Amsterdam 1948, 132 pag., geïll.
42518: Brade, W.C. / J.T. van Dijk - Bouwkundig memoriaal. Een boek voor handwerkslieden in het algemeen en voor bezitters van grond-eigendommen in het bijzonder bevattende tevens vele raadgevingen bij het bouwen en herstellen van woonhuizen, betr. dit laatste vrij gevolgd naar het Hoogduitsch van J.A. Romberg, door W.C. Brade. Amsterdam, Tormijn, 1852, 8+352 pag. Gebonden met: J.T. van Dijk, Bouwkundige gids voor ingenieurs, aannemers, werkbazen en opzigters. Amsterdam, Gunst, 1854, 118 pag.
63972: Braekman, H. J. (1872-1945) - Etching/ets: Römentor, Wiesbaden/Romentor Wiesbaden, Duitsland.
43268: Braet von Uberfeldt, en V. Bing - Handleiding tot het teekenen naar de natuur en de beginselen der doorzigtkunde, Voorn. ingericht ten dienste der volksscholen. 1e en 2e stuk, Amsterdam, C.L. Brinkman, [1836-1866].
32756: Braet Bisdom, Otto, uit Haastrecht - Dissertatio juridica inauguralis actione civili, quae ex damno injuria dato nascitur [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1838
8011: BRAIBANT, Ch. (intr.) - L'art et la vie au moyen age à travers les blasons et les sceaux. Exposition Internationale.
67413: BRAKEL, WILHELMUS À (1635-1711) - [Theology, 1715] Redelyke godsdienst, in welke de goddelijke waarheden des Genade-Verbonds worden verklaard, tegen partijen beschermd, en tot de praktijke aangedrongen. Alsmede: De bedeelingen des verbonds in het O. T. en in het N. T., en de ontmoetingen der kerke in het N. T., vertoond in eene verklaringe der Openbaringe van Johannes. Onveranderde uitgave. zesde druk, Rotterdam Hendrik vanden Aak, 1715, 1134 + 650 + 360 pp. Three parts in two volumes.
3129: Brakman, J.A. - Geschiedenis van de familie Brakman 1540-1921. Breskens 1922, 177 p., met tabellen. Exemplaar met register in handschrift (door Van der Poest Clement) en losse kaart van de Wulpenpolder in 1773 (blauwdruk), geb.
BB110080: Brand, Johan Arnold. - Martime and Military 1827 I Hulde aan Michiel Adriaanszoon De Ruiter, 1827, 272 pp.
34007: Brandeler, Petrus van den, uit Dordrecht - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione famulorum [...] Dordrecht Van Houtrijve & Bredius 1839
61021: VAN DEN BRANDELER, KMA, BREDA, LAAUWIK, LENT, KONINGIN EMMA - Patent of nobility donated by Queen-widow-regent Emma (1858-1934), regent for Princess Wilhelmina (1880-1962), to Louis Christiaan van den Brandeler, captain of the general staff of the Netherlands Royal Army designated to the task of militaire verkenningen, being military reconaissance, entitling him to add the noble prefix of 'jonkheer' to his family name.
20069: Brandeler, P. v.d. - De Groote- of St. Jacobskerk te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage 1893, 137 pag., geïll. (plattegrond en afbeeldingen)
35919: Brandhof, Cornelis Wijnand Theodoor van den, uit Nickerie(Suriname) - Stellingen ..... 's-Gravenhage Mouton 1902
ZZ90405-011: Brandl, F. v. - [Germany, Heidelberg, 1883] Portland Cement Werk Heidelberg, vorm. Schifferdecker & Söhne, goldene medaille Amsterdam 1883, 77 pp.
ZZ90128: Brandstetter, Oscar - Obral-Druck buchgewerbl. Grossbetrieb Oscar Brandstetter ; Leipzig, Dresdnerstr. 11-13 ; [ein Uebertragungs-Druckverfahren], Leipzig, O. Brandstetter [1927], 18 pp.
ZZ90396-043: Brandt Maas, G. - [Woerden, 1809, music] Gezangen bij de prijsuitdeeling aan kinderen der Hoofdschool te Woerden, in de Jare 1809, 14 pp.
52825: Brandt, Geeraert - Historie van de rechtspleging gehouden in den jaaren 1618 en 1619 ontrent de drie gevangene heeren mr. Johan van Oldenbarnevelt, mr. Rombout Hoogerbeets, mr. Hugo de Groot, 3e- druk, Rotterdam, Philippus Losel, 1721. (d.m.v. ingeplakt strookje veranderd in 1723).
66793: Brandt, Joan Coenraad/By Js Le Francq van Berkheij. - De lof der christelijke weldadigheid, aan den heer Joan Coenraad Brandt, Edelmoedige beschermer der Gemeente J.C. toegedaan der onveranderlijke Augsburgsche Confessie, in de stede Beverwijk door J. le Francq van Berkheij, Med. Doct. en Lector Hist. Nat. op 's lands Universiteit, Lid van verscheide Vaderlandlevende Genootschappen te Leijden, Te Amsterdam, Fredrik de Kruijff, te Leijden Hendrik Hoogenstraaten, 1778, 26 pp.
7160: Brandt, Caspar en Johannes - Poetry 1725 I Poëzy. Amsterdam, wed. B. Visscher, wed. G. Slaats, Pieter Visser, 1725. [Complete set of 2 volumes] With two engraved portraits.
ZZ90093: BRANDT GERARD, KALFF PROF. DR. G. - Uit het leven en bedrijf van den Heere Michiel de Ruiter Hertog, Ridder, etc. L. Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland, Amsterdam, maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur door G. Schreuders. [1907], 353 +[3] pp.
32752: Brants, Antoni, uit Gorssel - Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierijen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1874
ZZ90405-045: Brantsen, H. W., signatory. - [Pamphlet, Veluwe, Gelderland, 1759] Reglement vervattende eenige verandering in de dispositie van het Landregt van Veluwen omtrent verwonne goederen, by de Wed. van H. van Goor, tot Arnhem, 1759, Gelderland, 40 pp.
ZZ90405-051: Brantsen, D. W. A., signatory. - [Pamphlet, legal, 1777] Ampliatie van de provisioneele Ordonnantie over d’Apellen of Provocatien aan den Hove Provintiaal, in den Jaare 1689. Geëmaneert, vervattende een Interpretatie van den 10. Articul van voorf. Ordonnantie, by de We. Van Henrdik van Goor, Te Arnhem, 1777, Gelderland, 6 pp.
ZZ90405-064: Brantsen, E. J., signatory. - [Pamphlet, legal, 1761] Ampliatie van het Reglement op de Appellen aan den Hove Provintiaal in den Jaare 1688. Gearresteert, by de Wed. van Hendrik van Goor, Te Arnhem, 1761, 24 pp.
ZZ90405-067: brantsen, E.J., signatory. - [Pamphlet, roads Zutphen, 1763, Rare] Ampliatie en veranderinge van den 20. Articul van het Reglement op de reparatie en onderhoud der gemeene Heeren-weegen binnen de Grafschap Zutphen, den 31. October 1755. Gearresteert, by de Wed. H. van Goor, t’ Arnhem, 1763, Zutphen, 3 pp.
33467: Brantsen, Didericus Wilhelmus Abrahamus, uit Arnhem - Dissertatio juridica inauguralis, de eo, quod justum est in dubio [...] Leiden Gerardus Potvliet 1762
ZZ90405-034: Brantsen, H. W., signatory. - [Pamphlet, Veluwe, 1750] Ampliatie, van het Reglement op het Prothocolhouden in Veluwen en Veluwen zoom van den 3 April 1733, by de wed. van Hendrik van Goor, t’ Arnhem, 1750, 4 pp.
ZZ90405-035: Brantsen, H. W., signatory. - [Pamphlet, Veluwe, 1753] Ampliatie van de ordonnantie op den 40e. 50e. meerdere en mindere Penningen, in den Jaare 1750. In den Quartiere van Veluwen   Tot Arnhem, 1753, Gelderland, 13 pp.
ZZ90405-036: Brantsen, H. W., signatory. - [Pamphlet, Veluwe, 1749] Instructie, waar na de Collecteurs van ’t Hooft en Heerdsteede gelt in het Quartier van Veluwen sig sullen moeten gedraagen, by de Wed. van Hendrik van Goor, Tot Arnhem, 1749, Gelderland, 11 pp.
ZZ90405-033: Brantsen, H. W., signatory. - [Pamphlet, Veluwe, 1733] Reglement, op het prothocolhouden van Veluwen en Veluwensoom, by Herdrik van Goor, t’ Arnhem, 1733, Gelderland, 15 pp.
ZZ90405-049: Brantsen, E. J., signatory. - [Two Pamphlets, Gelderland, 1756 + 1758] Publicatie. De Staaten des Furstendoms Gelre en Braasschaps Zutphen; Allen die deesen voorkomen sal/salut/Doen te weeten; Alsoo ons verscheide klagten zyn voorgekomen/ dat ten platten Lande in den Quartiere van Veluwen (…), by de Wed. van H. van Goor, tot Arnhem, 1756 + 1758, Gelderland, each 4 pp.
ZZ90405-062: Brantsen, D.W.A., signatory. - [Pamphlet, legal, Nijmegen, 1769, Rare] Reglement vervattende eenige veranderinge en ampliatie in de dispositie van den eersten articul van den tienden titul van 't landregt der vier Boven-Ampten des Nymeegschen Quartiers, Arnhem H. van Goor 1769, 15 pp.
ZZ90425: Brantsen, H. W., signatory. - [Pamphlet, Veluwe, Gelderland, 1759] Goederenrecht: Reglement vervattende eenige verandering in de dispositie van het Landregt van Veluwen omtrent verwonne goederen, by de Wed. van H. van Goor, tot Arnhem, 1759, Gelderland, 40 pp.
32124: Brantsma, Petrus, uit Leeuwarden - Dissertatio juridica inauguralis, de principiis juris hodierni de exsecutoribus testamentariis [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
PR121157: Braun, Ad & Cie, photo atelier. - [Three photographic reproductions, after Charles Chaplin, ca 1880] Scenes with angles (putti) and women, music, painting, philosophy, 3 pp.
65366: Braunschweig, Andrea, uit Dondanga-Curlando; Praeses: Remling, Nicolaus Christoph - Dissertation 1680 I Dissertatio historica de Ottone Magno [...] Wittenberg Christian Schrödter 1680.
33469: Brauw, Hugo Abraham de, uit Rotterdam - Disputatio juridica inauguralis de locatione & conductione [...] Leiden Abraham Elzevier 1711
32572: Brauw, Willem Maurits de, uit 's-Gravenhage. - De departementen van algemeen bestuur in Nederland, sedert de omwenteling van 1795. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1864
52151: Bravel, S. van, - De Hollandsche handelscompagnieen der zeventiende eeuw, hunne ontstaan, hunne inrichting, s.-Gravenhage 1908.
37457: Bray, J - All about dress. Being the story of the dress and textile trades, London [ 1913 ], 291 pag., hardback.
50930: Bray, Salomon de - [Urban planning, Haarlem 1661] Bedenckingen over het uytleggen en vergrooten der stadt Haarlem. Haarlem, Abr. Casteleyn, 1661, (2)+27 pp. .
10165: Bree, Jan van. - [Occasional poem, 1797] Iets over het sterven van mijn kind [by Jan de Bree], z.p. 8º: 11 p.
14259: Willem Breebaart (1722-1794) [publisher] - [Antique print, woodcut] HOORN, VEEMARKT, HOUTSNEDE “De Hoornse Beestemarkt”, (re-) published ca. 1776.
5821: Breedveld, Walter - De Meiers, De Bilt z.j., 191 p., geb. (over familienaam, trekarbeid e.d.)
43281: Bregeaut, R.L. - Manuel complet theorique et pratique du dessinateur et de l'imprimeur lithographie, 2nd edition. Paris, Roret, 1872.
56865: Breggen, W.K. v.d., - Bedenkingen tegen het staatsontwerp Centraal-station in het Open Havenfront mitsgaders ontwerp-station Leidsche Barriere (....), Amsterdam, 1864.
65750: Bremden, Daniël van den (1586/87-1663/73) after Venne, Adriaen van de (1589-1662) - Il tegnoso fuge il pettine (Alle de Wercken van den heere Jacob Cats..., 1655)
22871: BREMER, FREDERIKE, VAN ELDIK THIEME - [Manuscripts, poetry] Enkele verzen van Frederike Bremer. Manuscript, 16 p.
42690: Bremser, J.G. - Lebende Wurmer im lebenden Menschen. Ein Buch fur ausubende Aerzte (...) nebs einem Anhange uber Pseudo-Helminthen. Wien, Schaumburg, 1819.
33907: Brender a Brandis, Carolus Christoph, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis de excusationibus a tutela, imprimis de adversa valetudine [...] Leiden Johannes Bos 1773
66884: Brendonck, A.A. - Het bezoek door Z.M.Koning Willem III aan Zeeland, Middelburg Van der Gyp 1862, 128 pp.
40133: Breugel Douglas, R. van, - Herinneringen uit 1815, door eenen Frieschen vrijwilligen jager, Leeuwarden 1866, 39 pp, uitgegeven ten voordeele van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden.
22529: BREUK, DE - [Manuscripts and documents 1861] Enkele stukken betreffende Hendrik Roelof de Breuk, 1814-1861, drukker en raadslid te Leiden, laatst improvisator en docent aan het gymnasium te Gouda en wonend te Ysselstein. Manuscript en gedrukt, diverse formaten.
PR120948: Jean Baptist Tetar van Elven (1805-1889) after Hendrik Breukelaar (1809-1839) - [Antique title page, 1832] Frontispiece of Hillegonda van Teylingen, published 1832, 1 p.
36449: Brevet, Fredericus Jacobus, uit IJzendijke - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1857
65752: Brichet, Robert (fl. c. 1775-1790) after Goez, Joseph Franz von (1754-1815) - Et moi je l'ai touvée. [Exércices d'imagination de differens charactéres[!] et formes humaines inventés peints et dessinés par...]
65751: Brichet, Robert (fl. c. 1775-1790) after Goez, Joseph Franz von (1754-1815) - Mr. Y-- Son Maitre. [Exércices d'imagination de differens charactéres[!] et formes humaines inventés peints et dessinés par...]
22405: BRIEDEN, DE - [Manuscripts, Newspaper editors, 1877] Twee brieven van F.C. de Brieden, redacteur van de Amsterdamsche Courant, dd. Amsterdam 1876 en 1877, manuscript, 8°, 2 p.
37437: Briggs, M.S. - The architect in history, Oxford 1927, 400 pag., hardback, ill.
60431: Aegidius Sadeler (ca. 1570-1629) after Paul Bril (1554-1626) - [Antique print, engraving] Riverscape with a stone bridge and a wooden bridge, A. Sadeler, published ca. 1580-1629, 1 p.
60433: Aegidius Sadeler (ca. 1570-1629) after Paul Bril (1554-1626) - [Antique print, engraving] Mountainous landscape with a hermit, A. Sadeler, published ca. 1580-1629, 1 p.
60343: Simon Wijnants Frisius (1580-1629) after Matthijs Bril (1550-1584) - Antique print, etching | Town scene with classical ruins on the right, published 1611, 1 p.
60337: Simon Wijnants Frisius (1580-1629) after Matthijs Bril (1550-1584) - Antique print, etching | City in a river valley, published 1611, 1 p.
60341: Simon Wijnants Frisius (1580-1629) after Matthijs Bril (1550-1584) - Antique print, etching | Landscape with large city gate on left and river on right, published 1611, 1 p.
60331: Simon Wijnants Frisius (1580-1629) after Matthijs Bril (1550-1584) - Antique print, etching | Landscape with tree in the center, published 1614, 1 p.
60335: Simon Wijnants Frisius (1580-1629) after Matthijs Bril (1550-1584) - Antique print, etching | Landscape with a cottage on a hill at left, published 1611, 1 p.
21047: Brill, W.G. - Rijmkroniek van Melis Stoke, 2 delen in een band, Utrecht 1885, 290+380 pag., geb. in half linnen ( exlibris H.G.A. Obreen )
33905: Brill, Johannes - Dissertatio historico-ecclesiastica de synodo ephesina [...] Groningen Hajo Spandaw 1760
ZZ90192: Brink, Andre P. - [First Edition] Voorlopige Rapport - Beskouings oor die Afrikaanse literatuur van Sewentig, Human & Rousseau (Pty) Ltd , 1976, 160 pp.
67462: Brink, André P. - [First Edition] Caesar, 'n drama, Nasionale Boekhandel, Johannesburg 1961, 86 pp.
59363: Ten brink, J, Schimmel, H.J, Berg, J, Hoynck van papendrecht, J en Kaemmerer, F.H. [red]. - Elsevier's Geillustreerd Maandschrift, verzameling van Nederlandsche Letterkundige Kunstwerken geillustreerd door Nederlandsche Kunstenaars, Deel III, januari - juni 1892, 640 pp.
39461: Brink, J. ten - De eerste jaren der Nederlandsche revolutie 1555- 1568, Rotterdam 1882, 230 pag., geïll., ingenaaid.
7172: Brink, Jan ten - Gedichten. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1823.
ZZ90163: Brink, Andre p. - [FIRST EDITION] Elders mooiweer en warm by Andre P. Brink, Human & Rousseau Kaapstad en Pretoria, 1965, 87 pp.
ZZ90264: Brinkgreve, Geurt. - De kroonluchters in de Tre?veszaal, of Een Amsterdamse verlichting boven de Haagse regeringstafel, Amsterdam Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad [1994], 24 pp.
67411: Brinkman, Cornelis, Ferre, Hermannus - Theology, catechism I Verhandeling van den Heidelbergschen Catechismus door twee godgeleerden, zondag XXV tot XXXVIII - four parts in two volumes, Utrecht, S. de Waal & G. vd Brink 1783 -1785, 418 + 503 pp.
38821: Brinkman, C.L. e.a. - Catalogue of the collective exposition at the Centennial exhibition in 1876 at Philadelphia of the Netherlands Booksellers Association / Catalogus der inzending op de Wereldtentoonstelling (....), Amsterdam 1876, (16) + 237 pag., geïll.
55523: Brinkmann, J.P. - Bewys der mogelykheid dat er menschen levendig kunnen begraaven worden, nevens de aanwyzing hoe men dergelyke voorvallen kunne verhoeden, als mede de middelen waar door verdronkenen, verhangenen, gewurgden (...) in het leven kunnen hersteld worden. Amsterdam, M. de Bruyn, 1778.
65795: Revue Britannique - Mai 1836, Revue Britannique, histoire - philosophie. Des Armoires et de leur importance historique. p. 403-418, bound with paper.
19187: Brock, A.C. - Historische beschrijving van de Meierij. Handschrift vervaardigd in de jaren rond 1825.
65369: Brocktorff, Dethleff, nob. Holstein; Praeses: Conring, Herman - Dissertation 1663 I Disquisitio politica de prudentia peregrinandi [...] Helmstedt Henning Müller 1663.
37625: Broeck, E. v.d. - Etude sur les jetons de la famille De Mol, Brussel 1888, 27 pag., geïll.12
66652: Hans Collaert I (1566-1628) after Crispin van den Broeck (1523 – c. 1591) - [Antique print, engraving, 1643] The return of the Prodigal Son [Set of 4 plates: The parable of the Prodigal Son]/ De terugkeer verloren zoon, published 1643, 1 p.
7174: Broeck, H.J. van den - Zeldzaem boekje. Veertien graf-schriften van agtbaere persoonen deezer stad, noch leevende, opgevolgt door eenige graf-schriften van overledene en van naemlooze persoonen, met een ongemeen voorberigt. Antwerpen, A. Grangé, 1814.
35169: Broecke, Jacobi Cornelii van den , uit Aardenburg - Responsio ad quaestionem chemicam [....] 1821
7175: Broeckhoff, Johan Pieter - [Emblemata, 1770] Dicht- en zedekundige zinnebeelden en bespiegelingen. Amsterdam, Pieter Jan Entrop,1770, [WITH 36 pp additional poems by Pieter Jan Entrop] Amsterdam, [42]+408+[4]+[36] pp.
7178: Broek, Lambrecht van den - Levenswijsheid. [z.p.],[ z.n.],[z.j.].
66651: Hans Collaert I (1566-1628) after Crispin van den Broek (1523 – c. 1591) - [Antique print, engraving, 1643] The Prodigal Son as a swine herd /De verloren zoon als varkenshoeder [Set of 4 plates: The parable of the Prodigal Son], published 1643, 1 p.
66650: Hans Collaert I (1566-1628) after Crispin van den Broek (1523 – c. 1591) - [Antique print, engraving, 1643] The Prodigal Son wasting his substance / De verloren zoon verkwist zijn erfenis [Set of 4 plates: The parable of the Prodigal Son], published 1643, 1 p.
66649: Hans Collaert I (1566-1628) after Crispin van den Broek (1523 – c. 1591) - [Antique print, engraving] The Prodigal Son leaves the house of the father / De verloren zoon neemt afscheid van zijn vader [Set of 4 plates: The parable of the Prodigal Son], published 1643, 1 p.
7181: Broek, Lambrecht van den - Gedichten. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1857.
7182: Broekhuizen, Joan van - Gedichten. Op nieu by een vergadert, en met verscheide noit voorheen gedrukte vermeerdert. Hier is by gevoegt het Leven des Dichters. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1712.
77123: Broen, Marcus Jacobus, uit Amsterdam - [Dissertation 1724] Dissertatio philosophica de Nilo [...] Utrecht W. van de Water 1724, (4) + 49 + (3) p.
7184: [Broers, Hendrik Jan; Lespinasse, Adolph Frederik Henri de - [Literature 1839] Gedenkschriften van eenen student. No. 1- 6. Utrecht, C. van der Post Jr. 1839, 22 pp.
33367: Broers, Bernarda Conradina, uit Ede - Mysticism in the neo-romanticists. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1923
35303: Broers, Jacobi Cornelii - Oratio de chirurgiae studio [....] 1826
33218: Broers, Petrus Abrahamus, uit Utrecht - Dissertatio inauguralis qua rerum civilium apud Romanos mutatio sub Augusto eoque principe facta adumbratur [..] Utrecht N. van der Monde 1832
56825: Broers, R.H., - Wederlegging der brochure betr. het Kon. Instituut voor de marine ingediend door (.....) H.F. Tengbergen, Schoonhoven, 1849.
7185: Broes, Petrus - [Literature 1854] De peinzende kristen. [of bundel van stichtelijke gedachten voor de eenzaamheid,1e- 4e stukje] 7e dr. Amsterdam, H. Höveker, 1854, 110, 117, 119, 130 pp.
ZZ90421: Broese, J. - De Tijd baart rozen; eene spreuk. Jaarzang aan de Broederschap van de aaloude Rhetorijkkamer te Haarlem, bekend onder de zinspreuk Trouw moet Blijken, Haarlem, Joh. Enschedé, 1809, 8 pp.
59757: Bastin John & Bea Brommer - Nineteenth Century Prints and Illustrated Books of Indonesia. With particular reference to the print collection of the Tropenmuseum - Amsterdam. A Descriptive Bibliography. Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1979.
33044: Bronckhorst, Az., Nicolaus à, uit Utrecht - Disputatio juridica inauguralis de poenis capitalibus [...] Utrecht Willem van de Water 1704
37125: Brongers, J.A. e.a. ( red.) - [Collecting 1946-1949] Hobby. Tijdschrift voor verzamelaars jrg. 1 t/m 3 in afleveringen, 1946-1949, compleet, geïll.
22623: BRONKHORST, VAN - [Heraldic drawing, 19th century] Getekend familiewapen van “G. van Bronkhorst, Utrecht” (hoorn met 3 eikels), 4°, 19de-eeuws.
66443: A W Bronsveld; Dobben, J.F. van (Haarlem). - De Kinderkerk te Haarlem : historische schets, Haarlem : J.F. van Dobben, 1879, 40 pp.
30855: Brood, P. e.a. - Geschiedenis van Rolde, Amsterdam 1993, 403 pag., geb., geïll., met stofomslag.
30571: Broos, B. en A.K.Wheelock - Johannes Vermeer. Mauritshuis/ National Gallery of Art Washington, Zwolle 1995, 229 pag., geïll.
35411: Brooshooft, C.M. - Prent op de promotiepartij van Mr C.M. Brooshooft, naar ontwerp van K. Vilders te Leiden Leiden P.J.Mulder & zn 1913.
35837: Brooshooft, Pieter, uit Giessendam - Dissertations 1874 I Brooshooft: Stellingen ..... Leiden Brill 1874, 12 pp.
7190: Brooshooft, Pieter - Academische dissolving-views. Leiden, A.W. Sijthoff, 1878.
42918: Broucke, Janus van den - Poemata. Dordrecht, v. Braam, 1741.
7191: Brouërius van Niedek, Mattheus - Dissertatio de populorum veterum ac recentiorum adorationibus. Amsterdam, Johannes Oosterwyk, 1713.
15035-1: Brouërius van Nidek, Mattheus (1677- ca. 1743) - [Dutch Topography, 1733] First edition: Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen ... naer ‘t leven getekent en in ‘t koper gebragt door Hendrik de Leth en kortelyk beschreven door Matheus Brouërius van Nidek R.G. 2 volumes in 1 binding. Amsterdam: A. en H. de Leth, [1732-1733], (6)+24+18 pp. 50 illustrated sheets with 2 engravings, 2 engraved titlepages and 1 folding map.
15037: Brouërius van Nidek, Mattheus - Het zegenpralent Kennemerlant [...], [2 delen in 1 band]. Amsterdam: A. en H. de Leth, [1732-1733]. Facsimile-reprint Den Haag: Kruseman, 1973.
34141: Brouwer, Wopke Wopkens, uit Leeuwarden - Commentatio ad quaestionem ab ordine juridico ... [Utrecht] [O.J. van Paddenburg] 1823
6295: Brouwer, A., H. Mulder-Wierenga en S. Wierenga - Het voor- en nageslacht van Hindrik Sierts Wierenga en Grietje Alberts, Zeist/Zwolle/Groningen 1989, 440 p., geb., geïll.
33224: Brouwer, Bernard, uit Leeuwarden - Specimen juridicum inaugurale de exsecutoribus testamentariis [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1827
30287: Brouwer, J.W. e.a. - Anthon van Rappard, companion & correspondent of Vincent van Gogh, his life & all his works, Amsterdam 1974, 155 pag., geïll.
PR120562: Brouwer, Anna C. - [Original etching/Antique print/prent/ets] Het Dorp Voorschoten. With the full textpages from the De Nederlandsche Stad en Dorp Beschrijver (1793 - 1801), 34 pp. Print with 6 verses under the illustration.
67348: Brouwer, Anna C. - Original etching/Antique print/prent/Originele ets: Het Dorp Sloterdyk (Sloterdijk). From the De Nederlandsche Stad en Dorp Beschrijver (1793 - 1801), with 6 verses under the illustration.
32218: Brouwer, Bastiaan Jan, uit Dordrecht - De houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging. Academisch proefschrift [...] Kampen J.H. Kok 1958
65513: Cornelis Brouwer (1731/35-1803) - [Antique print, aquatint] Ships at Hoorn (Schepen bij Hoorn), published ca. 1741-1803.
77126-1: Brouwer, J.H. - [Oration 1941] Joost Hiddes Halbertsma. Fries taalkundige (1789-1869) Assen Van Gorcum & Comp. 1941, 32 pp.
58723: Brouwer van Hogendorp, M. de, - Eenige teregtwijzingen betreffende mijn aanvrage tot concessie der Noord- en Noordooster-Spoorwegen, 's-Gravenhage 1858, 31 pag.
PR120564: Anna Catharina Brouwer (fl. 1775-1825) - [Antique print; etching and text] Het Dorp Voorburg. With the full textpages from the De Nederlandsche Stad en Dorp Beschrijver (1793 - 1801), 16 pp. Print with 6 verses under the illustration.
23681: Brouwer, R.J. - Verhandeling over het aanleggen van boomkwekerijen, Amsterdam L.v. Es 1824, 99 pag. [ verh. My. Landbouw 16-3].
33761: Brouwer, Seerp - Oratio de iis, quae anno proxime elapso academiae nostrae acciderunt [...] Groningen J. Oomkens 1828
15039: Brouwer, Johan - Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den tachtigjaren oorlog, Zutphen: Thieme, 1933.
65161: Brouwer, Jan (fl. 19th century) - View on a canal in Zaandam (Tekening van kanaal in Zaandam).
33220: Brouwer, Seerp - Oratio de matheseos utilitate universa, praecipua ad patriae nostrae commoda. [...] Groningen J. Oomkens 1824
33903: Brouwer, Anneus Gerardus, uit Groote-Lindt - Disputatio philosophico-juridica inauguralis de conatu criminis, ejusque puniendi ratione [...] [Leiden] [z.n.] 1826
15041: Brown, Edward - Naauwkeurige en gedenkwaardige reysen van Edward Brown M.Dr. [...] door Nederland, Duytsland, Hongarijen, Servien, Bulgarien, Macedonien, Thessalien, Oostenr., Stierm., Carinthien, Carniole en Friuli, enz. [...] Uyt het Engels vertaalt door den heer Jacob Leeuwe Dirkx. Amsterdam: Jan ten Hoorn, 1696.
30623: Brown, Chr. - Niet ledighs of ydels. Nederlandse genreschilders uit de 17e eeuw. Amsterdam 1984, 240 pag., geb., geïll., met stofomslag.
30725: Brückner, W. - Imagerie populaire Allemande, Milan 1969, 222 pag., hardback, ill., with dustwrappers and board-box.
60411: Crispijn van de Passe (1589-1637) after Jan Brueghel I (1568-1625) - [Antique print, engraving 1588] View of a village on a river, C. Van de Passe, published 1580-1588, 1 p.
7512: [Feitama, Sybrand (vert.)]; David Augustin de Brueys - Gabinia, treurspel. Vertaald uit het Frans. Onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1756.
ZZ90438-08: Brug, S. L. - [Harlingen, poetry, [1855]] Koning Willem III bij den watersnood van 1855, en de watersnood van 1855 in Nederland; twee dichtstukjes; door S. L. Brug, te Harlingen, ten voordeele der ongelukkigen door die overstrooming, bij S. Houtsma, Te Harlingen [1855], 15 pp.
ZZ90438-09: Brug, S. L. - [Friesland] Des Maitres d’Impost. Relation exacte de ce qui s’est passez dans la Province de Frise. With illustration, pp 19-32.
ZZ90352-49: Bruggen, Theodorus ter - [Rotterdam, Sermon, Preek 1733] De Wakkerheit eens getrouwen dienstknechts, van zynen heer, beloont en bekroont: Voorgestelt uit Lukas XII: 35, 36,37. By gelegentheid van het Afsterven des Eerwaarden, Godvruchtigen, en Geleerden Heere Bartholomeus van Velsen, Ph.D. Laatst Predikant te Rotterdam. Nikolaas Topyn, Te Rotterdam, 1733, 44 pp.
34011: Brugghen, Carolus Theodorus van der, uit Utrecht - Specimen juridicum de fide scripturae tam publicae quam privatae in probanda obligatione [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
55352: Brugghen, J.J.L. v.d. - Antwoord op een open brief van mr. J.E. Goudsmit, hoogleraar te Leiden. Nijmegen, Thieme, 1863.
ZZ90311-5: Brugmans, Hajo. - Uit de protocollen der Haagsche notarissen, [s.n.], [ca. 1902-1904], 124 pp. Rare book on Notariaat Den Haag.
34637: Brugmans, P. A. , uit Groningen - Theses juridicae. 1790
34639: Brugmans, P. A. - Theses juridicae. 1791
34641: Brugmans, P. A. , uit Groningen - XXIII. theses juridicae. 1792
34013: Brugmans, Johannes Justinus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de perduellionis ac majestatis crimine apud Romanos [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1835
35321: Brugmans, I.J. - Wendingen in de economische geschiedenis Groningen Wolters 1947
31702: Brugmans, H. - De waarde der Fransche Revolutie [...] Amsterdam J.H. de Bussy 1838.
409: BRUGMANS, H., EN O. OPPERMAN - Atlas der Nederlandsche palaeographie. 's-Gravenhage 1910.
15042: Brugsma, B. - Aardrijkskundige beschrijving van de provincie Groningen. Eene handleiding voor het eerste aardrijkskundig onderwijs. 4de druk. Groningen: A.L. Scholtens, 1867.
ZZ90352-23: Bruijn, W. de - [Rotterdam 1907, Military] 1867-1907, De Geschiedenis van het Korps Koninklijke Scherpschutters gevormd uit de Vereeniging tot bevordering van ’s Lands Weerbaarheid te Rotterdam, aangeboden door de Regelings-commissie tot herdenking van het 40-jarige bestaan. Eerste Rotterdamsche Maatschappij van Verzekering op het Leven, Eerste Rotterdamsche Maatschappij v. Verzekering tegen Ongevallen. C. Geleijns, Rotterdam, 32 pp.
31033: Bruijn, W. de e.a. - Bekende Rotterdammers. Biografisch maandschrift. Januari- nummer 1927 ( +1e jrg. nr. I ), 64 + 8 pag., geïll.
20039: Bruijn, J.H. de - Genealogie van het geslacht De Graeff van Polsbroek 1529/1827, met bijlagen. De Bilt 1962-63, 25 pag., gestencild, losbladig. (MET: Sprookje van den Graeff van Polsbroek in het Bosch van Drakenstein, 3 pag., getypt.)
34883: Bruijn, Heribert Cornelis Pieter de, uit 's-Gravenhage - Bijdrage tot de leer der uitlovingen Leiden W.T. Werst 1871
27119: Bruin, Claas ( inleidend gedicht) - De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden, Amsterdam 1791, reprint Den Haag, Kruseman, 1967. Folio, in kunstleren band, exemplaar als nieuw, met ruim 100 albeeldingen.
7196: Bruin, Claas - De deugdzaame hoveling, treurspel. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1742.
PR120618: P. Lamy (?) after Bruin (?) - [Antique print, handcolored etching] OVERDAM, published before 1764.
15046: Bruin, Claas - Noordhollandsche Arkadia; verrijkt met aantekeningen van den heere Gerrit Schoemaker, en verçiert met printverbeeldingen. Amsterdam: E. Visscher, 1732.
15048: Bruin, Claas - Noordhollandsche Arcadia; verrijkt met aantekeningen van den heer Gerrit Schoemaker en verçiert met printverbeeldingen, Amsterdam: E. Visscher, 1732, facsimilé-reprint Den Haag: Kruseman, [ 1970].
52843: Bruin, Servaas de - Poetry [1890] I Een prostitutie-congres. Vermakelijke ironie in dichtmaat. Amsterdam, J. Vlieger [ca. 1890], 16 pp.
50878: Bruinenridder [= Moore, W.Ch.J. van den], - Grond-eichendom. Brieven van den bruinen ridder aan een ongenoemde. Saamaaranch, G.C.T. van Dorp, 1865.
15050: Bruining, G. - Tableau topographique et statistique de Rotterdam; où cette ville est décrite sous tous les rapports remarquables; suivi de quelques détails historiques et antiquares, tendant à répondre un nouveau jour sur l’ancienne histoire de cette ville, et sur celle de son emplacement et de ses environs. Amsterdam: J. Immerzeel Jr., 1815
PR120946-121: Bruining, Tieleman Cato. - [Title page, etching on chine collé, 19th century] Titelpagina voor 'Nelri' met portret van Cornelis Troost: De Nieuwe van Cornelis Troost door Tieleman Cato Bruining Leijden 1850, 1 p.
40277: Bruinsma, M. e.a., - Beeld tegen beeld. Wild plakken, Utrecht 1993, 110 pag., geïll. [Affiche] n.a.v. tentoonstelling Centraal Museum Utrecht.
20575: Bruinvis, C.W. - Het Alkmaarsche kerkgeschil op 't ergst. Verhaal van het gebeurde in het jaar 1610, Alkmaar 1894. Niet in de handel, 60 pag.
ZZ903444-24: Bruinvis, C. W. - [History book Alkmaar, Noord-Holland] De regeering van Alkmaar tot 1795, Door C. W. Bruinvis, Archivaris der gemeente. Niet in den handel. 38 pp.
20559: Bruinvis, C.W. - Handelingen van de gemachtigden der R.C. gemeenten te Alkmaar in zake den z.g. afkoop der kerkgebouwen. Overdruk Bijdr. Bisd.Haarlem 4 pag.
20561: Bruinvis, C.W. - Eene bladzijde uit de geschiedenis van de Hervormde kerk te Alkmaar. Overdruk Arch. Kerkgesch. 1899, 7 pag.
20565: Bruinvis, C.W. - Voetzoekers en ontzetviering. Bijdrage tot Alkmaars zeden-geschiedenis. Alkmaar 1905, 28 pag.
20583: Bruinvis, C.W. - Caspar Benoist, zijdewever te Alkmaar, overdruk Oud-Holland 1904, 5 pag.
20581: Bruinvis, C.W. - Admissiën van priesters te Alkmaar 1641-1727, overdruk Bijdr. Bisd. Haarlem, 10 pag.
61665: Reinier van Persijn (1615-1668) after B. Bruinvis - [Antique print, frontispiece, engraving] M.r IOHAN BEETS Poezy, published 1668.
23583: Brunet, J.Ch. - Nouvelles recherches bibliographiques pour servir de Supplément au Manuel du Libraire et de l'amateur de livres, 3 delen. Parijs, Silvestre, 1834, 504+532+504 pag., geb. in 3 linnen banden. Goed exemplaar.
43331: Brunings, Christiaan - Bericht wegens een' nieuwen hyetometer, Extract Verhandelingen Holl. My. der Wetenschappen 26 (1789) pp. 317-323, met gegraveerde plaat.
419: BRÜNNER, E.C.G. - De order op de buitennering van 1531. Bijdrage tot de kennis van de economische geschiedenis van het graafschap Holland in den tijd van Karel V. (Diss.) Utrecht 1918, 241 p.
66476: Brunon, R. et J., - Exposition les arts militaires Francais au 18e siecle, Aix-en-Provence 1962, 77 pp.
52851: Brusse, M.J. - Een worstelaar, Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1917.
56939: Brusse, M.J., - Slavernij voor mooie kleeren, uit het leven van de lijders aan confectie, Rotterdam, 1910, 64 pag.
PR120028: Hermanus van Brussel (1763-1815) - [Antique print, etching] Abbey at Rynsburg / Abdij te Rynsburg, published around 1815.
61865: Hermanus van Brussel (1763-1815) - [Antique print, etching and dry needle] Farm by a river, published ca. 1815, p 1.
52855: Brussel, A. van - De advocaat-generaal mr. M. Schooneveld P.J.zn en de Brand-waarborg-maatschappij De Adelaar. Amsterdam, Voor de auteur, 1858.
61853: Brussel, Hermanus van (1763-1815) - In Overveen bij Haarlem [series title: Verschijden Landschappen].
55160: Brussel, A. van / H.G. Mulder (red.) - Asmodee. Diverse afleveringen uit de jaargangen 31 (1884) t/m 56 (1909).
32020: Brutel de la Rivière, Guilliam Johannes, uit Krabbendijke, geb. te Meppel - [Dissertation 1879] Het leven van Hermannus Moded, een der eerste calvinistische predikers in ons vaderland. Academisch proefschrift [...] Haarlem Erven F. Bohn 1879, (8)+146+(60) pp.
34153: Bruyn, Joannes Guilielmus de, uit Middelburg - Specimen juridicum inaugurale de jure emphyteuseos [...] 's-Gravenhage, J. Kips, J.H.zoon 1838
BB110093: Bruzen de la Martiniere, Antoine Augustin - [French history, Lodewijk de 14e, 1740-1741] Three volumes: Histoire de la vie et du regne de Louis XIV, roi de France & de Navarre. La Haye Jean van Duren, 1741.
59667: Bry, Jan Theodor de (1561-1623), after Boissard, Jean-Jacques (1528-1602) - [Antique print, portrait Dutch historian, 1669] IOANNES HVGONIS A LINSCHOTEN... (Portrait of Jan Huygen van Linschoten), published 1669.
59669: Bry, Jan Theodor de (1561-1623), after Boissard, Jean-Jacques (1528-1602) - [Antique portrait print, ca 1620] IOANNES KLAINAVIUS ... Portrait of Ioannes Klainavius (Johannes Kleinau (1527-1602)), published circa 1620, 1 p.
65739: Bry, Theodor de (1528-1598) - EMBLEMATA NOBILITATI ET VULGO SCITU DIGNA...
60029: Bry, Jan Theodor de (1561-1623), after Boissard, Jean-Jacques (1528-1602) - [Antique print, portrait, engraving] Portret van de Belgische advocaat MATTHEAUS WESENBECIUS (Portrait of Matthew Wesenbeck), 1 p.
65744: after Johan Theodor de Bry (1561-1623) - [Antique print, etching] Diana and Actaeon, published 17th-century.
66358: Bryant, Jacob. - A NEW SYSTEM, or, an ANALYSIS of ANCIENT MYTHOLOGY : Wherein an Attempt is made to divest Tradition of fable; and to reduce the Truth to its Original Purity. In this Work is given an History of the Babylonians, Chaldeans, Egyptians, Canaanites, Helladians, Ionians, Leleges, Dorians, Pelasgi: also of the Scythae, Indoscythae, Ethiopians, Phenicians, London T. payne, P. Elmsly, B. White, J. Walter 1774, 3 Volume set, complete. Volume I xx, (i), 516 pp. Volume II vii, (i), 537 pp. Volume III viii,
42174: Brydone, P. - [Antique book, boek, travel] Reize door Sicilie en Malta, Uit het Engelsch vertaald. 3 delen in 1 band, Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1774, 207+164+146 pp.
31550: Bucaille, Johan Nicolaas Anthon, uit Samarang - Stellingen [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1866
35955: Bucaille, Pierre Antoine Augustin, uit Lisse - Stellingen ..... Groningen I. Oppenheim 1898
65343: Buchta, Leonardus, uit Althemio-Francus; Praeses: Schurzfleisch, C. Samuel - Ex argumento antiquitatis deipnosophisticae [...] Wittenberg Christian Schroedter 1703
33096: Bucky, Joannes Christ., uit Danzig (Gdansk) - Dissertatio juridica de pactis successoriis [...] Leipzig Breitkopf 1730
BB10045: Buddingh, Derk. - [Drinking, Drinkplechtigheden] Over oude en latere drinkplegtigheden : vooral der Scandinavie?rs, Germanen en Nederlanders, '-s Gravenhage Schinkel 1842, 101 pp. Illustrated.
423: BUDDINGH, D. - De kerk, school en wetenschap in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Utrecht 1852. Geb., 167, 275, 343 p.
35547: Buecher, Christian Bernhard - Philosophiae et artis poeticae candidatis [...] Wittenberg Samuel Creusig 1720
ZZ90433-018: Bueren, Dr. R. Lammerts van - [Friesland [1853?]] Tweede verslag betreffende het Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Franeker, over het jaar 1852, 34 pp.
36129: Buerger, Joh. Quodvulteus; Praeses: Gerhardus, Gottlieb - De ceremoniis gentium circa juramentum Leipzig Immanuel Tietze 1699
36159: Buetemeister, Henricus Joh., uit Cellis-Luneburgensis; Praeses: Lyser, Polycarpus - Dissertatio priorem (-posteriorem) de Augustae domus Brunsvico-Luneburgensis meritis in rem literariam Wittenberg J.L.Fincelius 1717-18
66382: F. Buffa. - Exhibition of paintings by W.H. Singer, Frans Buffa Amsterdam March 1914, 25 pp.
38057: Bugnotius, Ludov. Gabriel - Archombrotus et theopompus sive argenidis secunda & tertia pars, Leiden, Hackins 1669, 6+ (14 ) + 624 + ( 15 ) pp, perkamenten band.
ZZ90440-37: Buijnsters, P. J. - [Middelburg, Zeeland, reprint] Over: de Middelburgsche Avanturier, of het leven van een Burger persoon, kanttekeningen bij een heruitgave, Door Dr. P. J. Buijnsters, Uitgeverij Merlijn, Middelburg, 1980, 12 pp.
33775: Buijs, J.T. - Rede ...bij de afkondiging van het senaatsbesluit houdende opdracht van het doctoraat honoris causa...... Leiden Werst 1875
33675: Buijs Ballot, Ch.H.D. - Oratio de physicorum principiis et controversiis [...]
33683: Buijs, J.T. - Het moderne staatsbegrip.
40041: Buijtenen, M.P. van, - Hindeloopen Friesland's elfde stede, 2e druk, Amsterdam 1943, 106 pag., gebonden in half linnen.
20553: Buinvis, C.W. - Nog iets over het geschil om de Alkmaarsche pastorie in het begin der 16e eeuw, overdruk Bijdr. Bisd. Haarlem, 2 pag.
47117: Buis, F.A., - Oudt-Hollandsche menschen, Amsterdam z.pl., 261 pag., geb.
4196: Buitenrust Hettema, F. - Friesland, Frisian Language [1899] I De Lape Koer een GabeSkroor noch ris yn 't ljocht joun fen Dr. F. Buitenrust Hettema, W.A. Eisma Ljouwert 1899.
7200: Bull, Abraham Johannes de - [Literature 1863] Velerlei. Gedichten, oud en nieuw. Haarlem, A.C. Kruseman, 1863, 187 pp.
5567: Bulletin - Haselhoff Bulletin, jrg 7 (1996), 16 + 16 p.
24955: Bulthuis, Jan - Complete Set, Dutch History, Illustrations | Vaderlandsche gezichten of afbeeldingen, behoorende tot den Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, in den jaare 1786 [to 1792] naar ‘t leven getekend door J. Bulthuis [later: J. Gardiner Visscher after J.B.] en in ‘t koper gedruckt door K.F. Bendorp.
PR120384: Reinier Vinkeles (1741-1816) Daniël Vrijdag (1765-1822) Jan Bulthuis (fl. 1765-1801) - [History print, etching and engraving, ets en gravure 1796] De Algemeene Centraale Vergadering, gehouden in 's Hage op de Zaal van den Ouden Doelen, 1 p, published 1796.
BB10069: Buma, Johannes - [Satirical book, Frisia, Friesland] Boere bruiloft, of Het huwelyk van Moddeworst en Griet Beerdberg. Met geschiedkundige aanmerkingen. Te Knollendam, Ten dienste der bruilofts-gasten. [Leeuwarden, [z.n.], 1767, [2]+[16]+456 pp.
31548: Buma, Wiardus Gulielmus, uit Leeuwarden - [Dissertation 1823] Specimen juridicum inaugurale de jure gratiae [...] Groningen wed. M.J. van Bolhuis 1823, 8+123+[4] pp.
32396: Bünemann, August Rudolf Jesaias - Commentatio de fidejussore usuras non jubente: ad Stat. Hamb. P. II. Tit. VI. Art. V. ex Juris Romani sanctis formulisque item Germanorum moribus et usu forensi Hannover J.Christoph. Richter 1749
33371: Bunt, Lucas Nicolaas Hendrik, uit Edam - Bijdrage tot de theorie der covexe puntverzameingen. Proefschrift [...] Amsterdam Noord-hollandsche uitgeversmij 1934
7218: Bunyan, John; Lambertus de Beveren (vert.) - [Literature 1762] Christens reize na de eeuwigheit, met ophelderende aanmerkingen van Lambertus de Beveren. Vertaald uit het Engels. 4e druk. Groningen, Pieter Bandsma, 1762, [26] 651 [45] pp.
7217: Bunyan, John; Albert Ebbo Crous (vert.) - Een Christins reyse na de eeuwigheyt. (...). Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Gijsbert de Groot Keur, 1754.
PR120809: Girolamo Rossi II (1682-1762) after Antonio Buonamici (fl. 1726) [Giovanni Battista Piranesi (1720-1778)] - [Antique print, etching, (Piranesi)] Altro spaccato della Camera Sepolcrale de' Liberti e Servi ec, della Famiglia di Augusto...(vertical section of tomb chamber), published 1756-1784, 1 p.
PR120813: Girolamo Rossi II (1682-1762) after Antonio Buonamici (fl. 1726) [Giovanni Battista Piranesi (1720-1778)] - [Antique print, etching, (Piranesi)] Veduta in prospettiva, che rappresenta la metà, alla metà opposta corrispondente, della Camera Sepolcrale de' Liberti e Servi ec, della Famiglia di Augusto (perspective view middle tomb chamber), published 1756-1784, 1 p.
43250: Burchgraef, Justus van den - Zeer langdurige en naukeurige observatien ontrent de rivieren den Wael, Maes, Merwe en Leck, tot aen zee gedaen, aentoonende hoe zig die verdorven hebben. Gorinchem, Goetzee, 1744.
36169: Burclinus, Philippus Jacobus, uit Durlaco Badensis; Praeses: Stilikon, Johann - Ritum peri tes phryktoorias sive de excubiarum accensis ignibus actione ad illustrandum Thucyd. L. III ..... Wittenberg Christian Schroedter 1714
7221: Burg, Hermanus van den - [Literature 1716, complete with all prints] Schriftuurlijke klinkdichten op bijbelgeschiedenissen, de koningen van Juda en Israël, benevens Salomons Prediker. Leiden, Is. Severinus, 1716, [12] 360 [4] pp.
42329: Burge, Willem vanden - Tegenwoordigen staat van Spanjen en Portugal, zynde een algemeene historie dezer koningryken. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1718.
27407: Burger, H - Nürnberger Totengeläutbücher III St. Sebald 1517-1572, Neustadt 1972, 519 pag.
66803: Burger, H, Prof. - Schiphol en niet Leiderdorp, Amsterdam Ten Have [1938], 16 pp.
42494: Burger van Schoorel, Dirk - Chronyk van de stad Medenblik. Hoorn, J. Duyn, 1736.
35937: Burger, Iwan Bonifacius, uit Amsterdam - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1871
22425: BURGERLUST, VAN GENDEREN - [Printed publication, Nijmegen, 1880] Convocatie van de secretaris van de Societeit Burgerlust, J.A. van Genderen, voor een vergadering op 27 mei 1880, gedrukt, 8° oblong, 1 p.
BB110072: Burgersdijk, L.A.J. (vert.)/Shakespeare, William. - English literature in Dutch I Shakespeare vertaald door Dr. Burgersdijk, Complete set of 12 volumes. De Werken van William Shakespeare, Leiden E.J. Brill 1886-1888.
30627: Burgess, R - Portraits of doctors & scientists in the Wellcome Institute of History of Medicine. A catalogue, Londen 1973, 459 pag., ill., hardback with dustwrappers.
34017: Burgh, Antonius Hubertus van der, uit Utrecht - Disputatio juridica inauguralis, ad locum codicis civilis hodierni de jure donatorum in linea adscendenti succendendi in res descendentibus donatas [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1822
65835: Burgh, Abraham van der - Hoe en Wanneer Hollant tot een Graefschap is afgesondert. [Arnhem, 1647]. Modern half vellum.
36163: Burgmann, Joh. Christian , uit Rostock; Praeses: Aepinus, Franz Albert - Exercitium academicum de licita eruditorum invidentia .... Rostock N. Schwiegerau 1718
7811: BURKE, B. - A genealogical and heraldic history of the landed gentry of Great Britain & Ireland, 2 vols., 8th edition, 1894, 2308 pp.
57565: Burke, Bernard., - The general armory of England, Scotland, Ireland and Wales, fascimile, Ramsbury 1996.
7229: Burlage, Joost Hendrik (vert.); Mélesville [Anne-Hon.-Jos. Duveyrier] - Maurice, tooneelspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon en Coenraad van Hulst, 1839.
32136: Burlage, Justus Henricus, uit Amsterdam - Specimen historico juridicum inaugurale, de proxenetis, praeserti, Amstelodamensibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1833
7227: Burlage, Joost Hendrik (vert.); Eugène Scribe - De laster, tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1840.
52878: Burman, Petrus - De vectigalibus populi Romani dissertatio. Utrecht, W. v.d. Water 1714.
7234: Burman, Pieter; Joannes Oosterdijk Schacht - [Literature 1741] Vectigalia populi Romani et Zeus kataibatès sive Jupiter fulgerator (...). Leiden, Coenraad en Jurriaan Wishoff, 1734. [Gebonden met:] Oratio funebris in obitum (...) Petri Burmanni (...). Dicta publice ab Hermanno Oosterdyk Schacht. Leiden, Samuel Luchtmans, 1741.
42864: Burman, Caspar - Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw. 3 delen, Utrecht, Vonk van Lynden, 1750-1754.
34737: Burmania, Frederik Hessel van, nobilis Frisius - Dissertatio juridica de legum maxime doctrinali Franeker Coulon 1763
31916: Burmania van Andringa de Kempenaer, J., uit Arnhem - Dissertatio juridica inauguralis, de solutionibus [...] Leiden H.W. Hazenberg 1837
33547: Burmannus junioris, Petrus - Oratio funebris in obitum [...] Jacobi Philippi d' Orville [...] Amsterdam Samuel Lamsveld 1751
33911: Burmannus, Petrus - Pro literatoribus et grammaticis oratio [...] Leiden Conrad Wishoff en Daniel Goedval 1732
34717: Burnand, Josephus Franciscus, uit Yverdon, Zwitserland - Disputatio juridica de obligatione ex consilio Utrecht Van Megen 1734
35645: Busch, Joannes Eberhardus, Cellensis; Praeses: Conring, Hermann - Dissertation 1652 I De politia sive republica in specie sic dicta exercitatio politica [...] Helmstedt Henning Müller 1652.
5485: Busch, Isidor. - Antique book 1847 Judaica I Kalender und Jahrbuch für Israeliten auf das Schaltjahr (1848) 5608, Wien 1847 Von Schmid Wien 1847, 308 pp.
32156: Buse, Lodewijk Hendrik, uit Haarlem - Disputatio juridica inauguralis continens annotationes ad codicis civilis belgici [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1842
64153: Busé, Johannes Cornelis (1891-1974) - [Original woodcut] The new church of Haarlem/Nieuwe kerk in Haarlem.
27935: Busken Huet, G. en J.S. v. Veen - Verslag [ tweede verslag; derde verslag] van onderzoekingen naar archivalia te Parijs, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, 3 delen, 's-Gravenhage 1899-1901, 144 +150 + 124 pag.
32100: Bussemaker, Petrus, uit Deventer - Dissertatio juridica inauguralis de corruptela, secundum codicem poenalem [...] Leiden J.C. Emeis 1834
31073: Bussy, de - De Bussy's ( vroeger Ahrend's ] Bouw-agenda en adreslijst voor het jaar 1913, Amsterdam 1912, ca. 700 pag., geb. in half linnen.
31870: Bussy, I.J. de - De koopman uit zedekundig oogpunt. Redevoering uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat [...] Amsterdam J.H. de Bussy 1905
33245: Buttingha Wichers, Gerardus Gilles van, uit Winschoten - Specimen juridicum inaugurale, nonnullas exhibens observationes de vi legis 27 Decembris anni 1817, de vectigali pro successione aerario solvendo, in dispositiones testamentarias, ante legem promulgatam morte confirmatas. Post eam effectum sortitas [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1839
35367: Buttingha Wichers, G.G. van - Prent voor promotiediner Mr G.G. van Buttingha Wichers in De Twee steden te 's-Gravenhage. Leiden Mulder 1910.
51947: Buttle, Myra [= Victor Purcell], - The sweeniad, Welwyn, Broadwater Press, 1957, 5+66 pag.
20055: Buur, Dorothée - Persoonlijke documenten. Nederlands-Indië/Indonesië. Keuze bibliografie. Amsterdam Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde 1973, 241 pag.
52880: Buxton, Thomas Fowell - An inquiry whether crime and misery are produced or prevented by our present system of prison discipline, illustrated by descriptions of The borough compter, Tothill Fields prison, the jail at St. Albans, the jail at Guildford, the jail at Bristol, the jails at Bury and Ilchester, the maison de force at Ghent [Belgium], the Philadelphia prison, the penitantiary Millbank, and the proceedings of the ladies' Committee at Newgate. 3e- druk, Londen, Arch etc., 1818
7241: Buys, Egbert - Verhaal der procedures tusschen Alida van der Streng en Egbert Buys. Amsterdam, Jacobus Haffman en Utrecht, wed. H. van Kamen, 1753. [Gebonden met:] Memorie van rechten en de zelfsverdediging van Mr. Carel Philip van Cuylenborgh. 2e druk. Utrecht, Anzelmus Muntendam, 1753. [en met:] Egbert Buys Ontmaskert. Eerste deel. Utrecht, Anzelmus Muntendam, 1754
55649: Buys, Egbert / C.P. van Cuylenborgh - Verhaal der procedures tusschen Alida van der Streng en Egbert Buys. Amsterdam, Jacobus Haffman en Utrecht, wed. H. van Kamen, 1753. [Gebonden met:] Memorie van rechten en de zelfsverdediging van Mr. Carel Philip van Cuylenborgh. 2e druk. Utrecht, Anzelmus Muntendam, 1753. [en met:] Egbert Buys ontmaskert. Eerste deel. Utrecht, Anzelmus Muntendam, 1754
59985: Buys, Jacobus (1724-1801), Vinkeles, Reinier (1741-1816), Bogerts, Cornelis (1745-1817) - [Antique portrait print, etching and engraving] DON JAN VAN OOSTENRYK. [Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden] [Juan I of Austria (1547-1578)/Jan van Oostenrijk], 1 p.
52614: Buys, Egbert, - Nieuw en volkomen woordenboek van konsten en weetenschappen, bevattende alle de takken der nuttige kennis. 10 delen, Amsterdam, Baalde, 1769-1778.
66627: Reinier Vinkeles (1741-1816) after Jacobus Buys (1724-1801) - [Antique print, etching and engraving] Kenau Simons Hasselaer (portrait of), published 1788.
66628: Reinier Vinkeles (1741-1816) after Jacobus Buys (1724-1801) - [Antique print, etching and engraving] Kenau Simons Hasselaer (portrait of), published 1788.
ZZ90443-17: Buys, Willem - [Belastingspachten, Zuid-Holland] Publicatie, De Staaten van Holland en Westvriesland, Allen den geenen die deesen sullen sien of hooren leefen (…), Was geteekent Willem Buys, By Isaac en Jacobus Scheltus, ordinaris Drukkers van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvrieslandt. Anno 1748, In ’s Gravenhage, 11 pp.
ZZ90443-26: Buys, Willem - [Pamphlet, Quotisatie, 1742] Publicatie en Reglement op een personeele Quotisatie, Te doen na ieders Inkomsten. Gearresteert den 28 Maart 1742. Was geteekent Willem Buys. By Pauls en Isaac Scheltus, ordinaris Druckers van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvrieslandt. Anno 1742. 20 pp.
ZZ90443-36: Buys, Willem - [Pamphlet, pastry-cooks, koekbakkers, 1746] Publicatie. De Staaten van Holland en Westvriesland, Allen den geenen die deesen sullen sien of hooren leefen/ salut/ doen te weeten (…), Was geteekent Willem Buys. By Isaac en Jacobus Scheltus, ordinaris Drukkers van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland. Anno 1746. 3 pp.
38459: Buys, Arend - Kleur en inkt. Verhandeling voor den drukker over het ontstann, de harmonie en keuze der kleuren, de samenstelling en het gebruik van den inkt, Amsterdam 1920, 196 pag. Met bijlagen in kleurendruk.
65749: Buys, Jacobus (1724-1801), Allart, Johannes (1754-1816) and Meer, Noach van der II (fl. 1740-1794) - De Schilder / The painter [Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd]
58821: Buytendijk F.J.J., - De vrouw. Haar natuur, verschijning en bestaan, Utrecht, Spectrum, 1952.
63647: Jan van de Velde II (c. 1593-1641) after Willem Pietersz. Buytewech (1591/92-1624) - [Antique print, etching] AER [Air; set of the Four Elements] (Lucht, serie van de vier elementen), published 18th century.
32666: Buzeman, Harm Hendrik, uit Veendam - Optische verschijnselen veroorzaakt door aelotrope moleculen. Proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1922
34643: Bye, P. J. de, uit 's-Gravenhage - XXIV. theses juridicae. 1790
66810: Bye, Marcus de (1639-1670) after Potter, Paulus (1625-1654) - Hunting bulls, wolves, wild boars and bears [complete set of four etchings]/Jagende stieren, wolven en beren, ca 1660.
54755: Bylandt, F.S. graaf van - De brief van (...) mr. Joan Geelvink (...) aan F.S. Grave van Byland (...) over de gehoudene conversatie in 't Heeren Logement te Amsterdam, den 16-11-1783, door den laatsgenoemde beantwoord. Amsterdam, J. Peterse, 1784.
52887: Bylandt, Alexander van - Slotwoord der verdediging van Alexander graaf van Bylandt, 's-Gravenhage, H.P. de Swart en zoon, [1864].
56867: Byles, C.B., - The first priciples of railway signalling, London, 1910.
25747: Bymholt, B - Geschiedenis der arbeidersbeweging in Nederland, Nijmegen 1894, 736 pag., geb.
67505: Byron, Lord - Literature 1906 I Lord Byron, Don Juan, London Arthur L. Humphreys 1906, 260 + 252 pp. 2 volumes, complete set.
33393: Byvanck, Alexander Willem, uit Leiden - De magnae graeciae historia antiquissima. Specimen litterarium inaugurale [...] 's-Gravenhage, Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukkerij 1912.
42355: Caan, H.J. - Soestdijk. 's-Gravenhage, [A.P. v. Langenhuijsen], 1842.
ZZ90316-9: Caan, Henri Jean. - [History The Hague, Oranjezaal, Huis ten Bosch] Itinéraire de la Salle D’Orange avec une Ichnographie des Notes explicatives et historiques, Les frères Van Cleef, La Haye et Amsterdam, 1838, 31 pp.
30603: Caan, H.J., red. - Recueil de documents relatifs à l' eglise Francaise de Voorburg, 's- Gravenhage 1859, 9 + (2) + 42 pag. Zonder band.
57045: Cabanes, Dr., - Le cabinet secret de l'histoire, 1e- 4e serie (=compleet), Paris 1900.
42166: [...] / Cadet, C.L. - [Antiek boek, Antique book, tobacco, tabak, 1770] Nieuwe en naauwkeurige verhandeling van den tabak. In IV afdeelingen waar van de laatste behelzen Het geheim der tabakken en snuifpoeders ontdekt. Amsterdam, G. Bom, 1770.
47569: Caix de Saint-Aymour, Vicomte de, - Les Pays sud-Slaves de l' Austro-Hongrie (Croatie, Slavonie, Bosnie, Herzegovine, Dalmatie). Paris 1883, 4+301 pag., geb., geïll. (o.a uitvouwbare kaart).
23785: Caland, A - Vrije beoordeling van het ontwerp-reglement van administratie der polders in Zeeland, Middelburg 1856, ca. 170 pag., orig. papieren omslag.
6347: Caland, F. - Eenige aanteekeningen uit het predikantengeslacht Zoutmaat, extract Wapenheraut, 4 p.
463: CALAND, FRED. - De hervormde gemeente van Sas van Gent. 's-Gravenhage/Sas van Gent 1904. Geïll., 222 p.
57825: Calcar, E. van, - De jonge werkman. Draai- en snijwerk, Leiden, Sijthoff, [1881].
4255: Calcar, Elise van - Sophia Frederika Mathilda koningin der Nederlanden als vorstin en moeder geschetst, Haarlem, 1877, 101 pp. With original photo (carte-de-visite) of H.W. Wollrabe, hofphotograaf.
62048: Omobono Roselli (fl. 18th/19th century) after Giuseppe Calendi (1761-1831) - [Antique print, etching and engraving, Rome] Veduta della Basilica di S. Paolo fuori le mura...; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, published ca. 1800.
PR120946-116: Calisch, Moritz (1819-1870). - [Original lithography, 19th century] Portrait print of painter Everhardus (E.) Koster by Moritz Calisch 1858.
35243: Calkoen, Jacobus Marange Assink, uit Sloterdijk - Specimen historico-theologicum Georgii Cassandri [....] Amsterdam H.W.Mooij 1859
PR120634: Pieter Schenk (1660-1713) after Jan van Call (1656-1706) - [Antique print, etching] The river Rhine with the village of Oberwesel and the Castle Rheinfels, published ca. 1670.
7081: [Bilderdijk, Willem (vert.)]; Callimachus - Lofzangen. Vertaald uit het Grieks door Willem Bilderdijk. Amsterdam, P.J. Uylenbroek en J.W. IJntema en Comp., 1808.
59561: Callot, Jacques (1592-1635) - [Antique print, etching, ca 1620] Le Turc vu de Face, Levant le Bras Droit (Front View of the Turk, Raising his Right Arm), from Varie Figure (Various Figures), published ca 1620, 1 p.
64999: Callot, Jacques (1592-1635) - The Small Port - The four landscapes (kleine haven - vier landschappen)
22779: CALONNE, DE, SERRURIER - [Manuscripts, geneology, 18th century] Twee genealogische overzichten betreffende de familie De Calonne-Serrurier, manuscripten, 18e eeuws, 1 blad plano, 2 p folio en 3 bijlagen.
47619: Calvette de Estrella, J.C., - El felicisimo viaje del muy alto y muy poderoso principe Don Felipe (1930) vertaling van pp. 260-298 van deel II door meij. A.C.A. Drost, Dordrecht 1925, 25 pag., gestencild op oud-hollands papier.
25015: Calvin, J. - Harmonia, dat is een t'samen-stemminghe ghemaeckt uit de drie evangelisten namelick Mattheo, Marco ende Luca, met de uitlegginghe van Jan Calviin.
47199: Cambon- van der Werken, Wed. de, - De kleinen Grandisson of de gehoorzaame zoon. In eene reeks van brieven en saamenspraaken, deel I (van 2), 's-Gravenhage, H.H. van Drecht, 1782.
52361: Camoens, Luis de, - Saudades en andere verzen, Utrecht, De Roos, 1953.
7247: Campbell van Barbreck, D. - [Literature 1797] Landreize naar de Oostindiën, langs eenen tot heden nog nooit door Europe’ers bereisden weg (...) in eene reeks van brieven aan zijnen zoon. Vertaald uit het Engels. Den Haag, J.C. Leeuwestijn, 1797, [eerste van 2 delen], 288 pp.
7248: Campe, Joachim Heinrich - [Dutch literature, education, 1815] Handleiding tot de natuurlijke opvoeding; of Robinson Crusoë, ten dienste der jeugd. 3e druk. Amsterdam, J. ten Brink Gz. en J. de Vries, 1815, 16, 450 [2] pp.
47026: Campe, J.H., - De ontdekking van America, geschikt ten aangenaame en nuttige leezing voor kinderen, deel I en II [van III] , Amsterdam, Doll, 1782-1783, 15+403+352 pag., gebonden in twee half leren banden.{ Banden beschadigd.}
52898: Campe, J.H. - Over de staats-omwenteling in Frankrijk, in brieven, uit het Hoogduitsch. Amsterdam, J. Allart, 1790.
50827: Campe, J.H., - Reisbeschrijvingen voor de jeugd, deel III, (oorspr. nummer V): Het belangrykste uit John Carvers reizen door de binnenlanden van Noord-Amerika, Amsterdam, Doll, 1804, 307 pag., geb. in half leer.
24598: Campe, Joachim Heinrich - Sammlung interessanter und durchgängig zwekmäszig abgefaster Reisebeschreibungen für die Jugend. Reutlingen, Johannes Grözinger, 1794 [some parts 1796]. 12 parts in 4 vols.
15061: Campen, W.J. van - [Travel, Transport, Train, 1873] Beschrijving van de steden en dorpen gelegen aan den spoorweg Roosendaal-Vlissingen; met eene kaart van evengenoemden spoorweg en afbeeldingen van de voornaamste gebouwen [...] in Bergen-op-Zoom, Goes, Middelburg & Vlissingen, met gezigten[...] op de stad Vlissingen en op de haven- en spoorwegwerken, Vlissingen: de Veij Mestdagh, 1873, [6]+82 pp. With folding illustration of train route.
26125: Campen, P.v. - Grondbeginselen der bouwkundige rekenkunde ... vermeerderde uitgave door M.I.S. Bevel en P.E. Rijk. Leiden, 1826, 465 pag., met 15 gegraveerde uitslaande platen. Zonder band. Mist w.s. één plaat (nr.16).
34813: Camper, Petrus, uit Franeker - Dissertatio de Justo Vondelio, poeta tragico Leiden Luchtmans 1819
43195: Camper, Petrus - Brief van Petrus Camper aan zijne excellentie (...) Karel George Graave van Wassenaar Twickel, behelzende een betoog van onbestaanbaarheid, en te grote kostbaarheid der vak- en steenwerken aan de Vyfdeels-dyken in Friesland, zedert weinige jaaren ten proeve aangelegd. Amsterdam, Warnars, 1777.
42092: Camphuysen, A. - [Dutch history] Redevoering (...) over Lieven Jansson Keersemaker, gouverneur der stad Zierikzee en geheel Zeeland beoosten Schelde, uit het Latijn vertaald door C. v.d. Gryp en nu met (...) bylagen betrekkelyk het te Zierikzee voorgevallen ten jare 1572 voorzien (...) door mr. A.J. de Ruever. Middelburg, Abrahams, 1778, (8)+63+10+12+163 pp.
36183: Cannabaeus, Andreas Martinus, uit Crossa-Silesius; Praeses: Neumann, Johann Georg - Disputatio historico-moralis de dissimilitudine staturae Wittenberg Christian Fincelius 1683
31944: Cannegieter, Tjeerd, uit Sneek - Disputatio juridica inauguralis, de lege aquilia [...] Groningen R.J. Schierbeek 1821
33537: Canter de Munck, Johan, uit Middelburg - Dissertatio juridica inauguralis de condictione furtiva [...] Leiden Sam. en Joh. Luchtmans 1772
52902: Canter, Bernard - Op water en brood. Boete of hechtenis. Mijn ervaringen tijdens hechtenis in het Huis van Bewaring te Rotterdam. Amsterdam [1916].
63992: Cantré, Jozef (1890-1957) - [Houtsnede op dun Japans rijstpapier uit Wendingen] Er waren twee koningskinderen/gesneden in coromandel door Josef Cantré.
35157: Capadoce, Abrahami, uit Amsterdam - Commentatio in quaestionem ab ordine medicorum 1817
54626: Capadose, A. - De ontheiliging van het Huis Gods op den 16den en 17den October 1834 te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage, J. v. Golverdinge, 1834.
BB110096: Capefigue, M. - [French history, 1831, Tome 1 +2] Histoire constitutionnelle et administrative de la France depuis la mort de Philippe-Auguste par M. Capefigue, Paris, Dufey et Alex Vezard 1831.
49881: Capellen tot de Marsch, R.J. v.d., - [Patriots, 1761] Propositie van jonkheer R.J. van der Capellen tot de Marsch bij gelegenheid van het verzoek des konings van Vrankrijk tot het doen ven een negotiatie van vijf millioenen guldens (....) gedaan op den ordinaris landdag te Arnhem den 20-10-1781, 8 pag. ( zonder omslag)
33471: Capellen, Gerlachus Theodorus van der, uit Utrecht - Dissertatio publici inauguralis de auctoritate et imperatorum germaniae jure episcopos et trajectinos inprimis [...] Utrecht Joannes Broedeletq 1753
35165: Cappelle, Johannes Pieter van - Redevoering over de verdiensten der Amsterdammers ten aanzien van den opbouw en de volkmaking der Nederduitsche taal- en letterkunde 1816
30777: Cappelle, P.V. ( naar A. Wilke ) - De electriciteit, hare voortbrengselen en hare toepassing in de industrie en het maatschappelijk verkeer, 2e druk, Leiden 1895, 837 pag., geïll., geb. ( enkele pagina's iets verstevigd ).
62052: Antonio Poggioli (fl. 1796-1825) after Francesco de Capua (fl. 18th/19th century) - [Antique print, etching and engraving, Rome] 'Veduta del Tempio di Giove Statore...; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, published ca. 1800.
60749: Hendrick Goltzius (1558-1617) after Polidoro [Caldara] da Caravaggio (1499-1543) - [Antique print, engraving, 1592] Two Sibyls / Twee sibillen, published 1592, 1 p.
67194: Carel Frederik Bendorp I (1736-1814), after Jan Bulthuis (1750-1801) - [Antique print, etching and engraving] 't Dorp Slooterdyk, published ca. 1783.
PR1200490: Carel Frederik Bendorp I (1736-1814), after Jan Bulthuis (1750-1801) - [Antique print, engraving, oude prent Hoorn] View of Hoorn, published ca. 1786-1825.
67189: Carel Frederik Bendorp I (1736-1814), after Jan Bulthuis (1750-1801) - [Antique print, engraving] 't Dorp Slooten, published ca. 1800.
55141: Carion, Johann - Prophecye Ioannes Carionis. Dat is utlegginghe ende verclaringhe der verborghene voorsegginge D. Ioannes Carionis, van verandering ende toe comende gheluck des hoochste potentaet des Roomschen Rijcks (...) ghetranslateert door C. van Sichem [de oude]. Amsterdam, W.J. Cloppenburgh, 1621.
PR120094: Carl Gottlieb Guttemberg (1743-1790), after Jean Baptiste Antoine Tierce (1737- ca. 1790) - [Antique etching, ets] C.G. Guttemberg, after J.B.A. Tierce, Vue des Laves anciennement sorties du Vesuve et amoncelees suv le bord del Mer pres le Palais de Portici, published before 1800.
61232: Carlevaris, Luca (1663 - 1730); Hauer, Jean (possibly Jean Jacques Hauer (1751-1829)) - Vuë de la Place de St. Marc à Venise vers l'Horloge (mirrored)
47056: Carli, de, - Conseiller du touriste a Nice et dans ses environs, Nice 1864-65, 128 pag., original paper covers.
23823: Carlier, F. e.a. - Nieuw Amelisweerd. Rapport van de werkgroep Amelisweerd over de geplande rijksweg 27 door Nieuw Amelisweerd, 2 delen, z.pl. 1971, ca. 60 pag., gestencild, geïll.
51899: Carlone, Auguste; - Vestiges epigraphiques de la domination Greco-Massaliote et la domination romaine dans les Alpes Maritimes, Caen 1868, 168 pag., geb. in modern linnen. Originele editie.
36127: Carlquist, Joanne, uit Zweden; Praeses: Aepinus, Franz Albert - Moralitas graduum academicorum ex juris naturae principiis contra fanaticos praesertim Rostock Johann Weppling 1702
51917: Carlyle, Th.; - Sartor resartus and On heroes, hero-worship and the Heroic in history, Londen 1901. Gebonden in geheel rood marokijn, 21+503 pag. Goud op snee.
37145: Carlyle, Th. - The French Revolution, a history. London 1906, 804 pag., hardback, ill.
47451: Carlyle, Th., - The Franch revolution, a history, 3 delen in 1 band, London, Dent, 1899, 360+387+464 pag., gebonden in geheel rood marokijn, goud opsnee. Fraai exemplaar, geïll.
52863: Caroli, J.P.A.N. - Pleit-memoire van mr. J.P.A.N. Caroli, advocaat bij het Gerechtshof te Amsterdam, in zake het Openbaar Ministerie contra vrouwe Bekking, wed. Bulkley c.s., Amsterdam, De Brakke Grond, 1886.
33473: Carp, Wilhelmus, uit Amsterdam - Dissertatio philosophica inauguralis, de praescientia divina [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1788
23505: Carpentier, Jean le - Histoire genealogique des Pais-Bas, ou histoire de Cambray et du Cambresis.
35601: Carpzov, Johann Benedict - Ein feiner Student, Auß dem Sap. IIX, 19,20 (Ich war ein Kind guter Art, etc.) Bey ansehnlicher Leich-bestattung des weiland [...] Nicolai Feiners, Beyder rechten Studiosi [...]. Frankfurt Blasius Ilssner 1675
PR120377: Carr, John. - [Antique print, colored aquatint, The Hague] Scheveling (Scheveningen), drawn by Sir John Carr, published ca. 1840.
PR120378: Sir John Carr (1772-1832) - [Antique print, colored aquatint, The Hague] Scheveling (Scheveningen), drawn by Sir John Carr, published ca. 1840.
15065: Carr, John - A tour through Holland, along the right and left banks of the Rhine, to the south of Germany, in the summer and autumn of 1806. London: R. Phillips, 1807.
60539: Anonymous after Annibale Carracci (1560-1609) - [Antique print, etching] Madonna della scodella, published ca. 1610-1650, 1 p.
34645: Carre, J. A. J. , uit Delft - XIV. theses juridicae. 1792
5289: Carte - Carte généalogique de la maison de Bourbon et les differentes branches qu’elle ä formées, accompagnée en partie de leurs armes et de quelques familles avec lesquelles elles sont entrées en alliance, groot blad, 43 x 95 cm, 18e-eeuws, met 40 gegraveerde familiewapens.
5423: Carte - Carte de la genealogie de la maison royale de Suede, de la maison Palatine et de Baviere, avec ses differentes branches qu’elles ont formées, leurs etats, leurs armes et leurs differentes alliances, groot blad, 40 x 102 cm, 18e-eeuws, met 6 gegraveerde wapens en 2 kaartjes (ieder 11 x 14 cm) van de Paltz en van het “electorat de Baviere”.
5419: Carte - Carte genealogique des comtes de Dreux, des seigneurs de Beaussart et de Morainville, ainsi que les ducs de Bretagne et des comtes de Vertus, groot blad, 43 x 98 cm, 18e-eeuws, met 68 gegraveerde familiewapens.
5303: Carte - Carte genealogique de la maison de Brandenbourg, avec celle de la maison d’Ascanie, les differentes branches qu’elles ont formé, leurs armes et leurs alliances, groot blad, 38 x 95 cm, 18e-eeuws, met 4 gegraveerde familiewapens.
6307: Carte - Carte genealogique des principaux souverains de l’empire, issus de Witikind le Grand, groot blad, 37 x 47 cm, 18e-eeuws
5321: Carte - Carte genealogique de la famille royale de Brunswick-Lunebourg-Hannover et ses differentes branches qu’elle a formées avec les armes roiales et electorales de cette famille, groot blad, 40 x 103 cm., 18e-eeuws, met 34 gegraveerde familiewapens en twee gegraveerde gezichten op de kastelen Wolfenbuttel (?) en Hannover (?).
5425: Carte - Carte genealogique des souverains issus de Ferdinand Premier, empereur. [op één blad met:] Carte genealogique de l’origine de la plus part des souverains de l’Europe, issus de l’empereur Rodolphe, groot blad, 40 x 97 cm, 18e-eeuws, met 49 gegraveerde wapens
6197: Carte - Carte genealogique de la maison de Valois et les principales branches qu’elle a formée, illustrée de leurs armes et de leurs alliances, groot blad, 41 x 95 cm, 18e-eeuws, met 25 gegraveerde familiewapens en 4 gravures van ieder 12 x 14 cm van Place Royal in Parijs (2x), Palais des Tuilleries et Palais du Luxembourg.
47397: Carter, J.M.; - Geschiedenis der Nederduitsche gereformeerde kerk in Zuid-Afrika, Amsterdam, Hoveker [1880], 8 + 166 pag. Blanco omslag.
35025: Casembroot, Eduard August Otto de, uit Tholen - Artikel 311 Wetboek van Strafrecht Leiden Somerwil 1887
PR120201: Caspar Merian (1627-1686), after Jan Peeters I (1624-1678) - [Antique print; etching] Ein Stuck von dem Graefen HAAG (Den Haag - The Hague), published 1650.
65501: Caspar Merian (1627-1686), after Jan Peeters I (1624-1678) - [Antique print, handcolored etching] Harderwyck (Harderwijk), published ca. 1650.
PR120666: Caspar Merian (1627-1686), after Jan Peeters I (1624-1678) - [Antique print, etching] Landrecy, published ca. 1650.
PR120228: Louis-Francois Cassas (1756-1827) - [Antique print, etching] Vue de Wyver a' la Haye (hofvijver Den Haag, The Hague), published 1806.
42672: Casteleyn, Pieter - Hollandtze Mercurius, deel 17 [betr. 1666]. Haarlem, P. Casteleyn, 1667.
40647: Casteleyn, Pieter - Hollantze Mercurius, deel 10 [betr. 1659], Haarlem, P. Casteleyn, 1671.
67480: Castelmoncayo, B. de Fuenmayor, marqués de - Pamphlet, 1684, Genoa | Memoire presenté à messieurs les Estats Generaux, par le marquis de Castel Moncayo, envoyé extraordinaire d'Espagne. Touchant la republique de Gennes. A la Haye le 12. juin 1684. [s.n.], [s.l.], 1684, 3 p.
32608: Castendijk, Hendrik Hester Constantijn, uit Rotterdam - Opmerkingen naar aanleiding van de rechtspraak over art. 337 S.W.B. [...] Leiden P. Somerwil 1891
35843: Castendijk, Johan Philip, uit Haarlem - Dissertation 1875 I Castendijk: Stellingen .... Leiden Somerwil 1875, 12 pp.
59839: Castens, C. - Opene brieven aan de concurrente crediteuren en aan het bestuur der maatschappij, vergezeld van eene nota van vraagpunten.
6411: CASTER, ETIENNE VAN; ROLAND OP DE BEECK - De grafkunst in Belgisch Limburg. Vloerzerken en -platen met persoonsvoorstellingen (13e tot 17e eeuw). Assen 1981. Geb., geïll., 228 p.
ZZ90405-055: Castrichom, P. en Syrxma, R. en Junius, Adr. , signatories. - [Pamphlet, Groningen, 1600, Rare] Verscheyden definitiue, uytspraken ende sententien uyt den name ende van weghen die E. Mog. Heeren Staten Generael vanden vereenichden Nederlanden : geprononcieert in s'Gravenhage inde Iaren xvc.xcvii. ende xvc.xcix. respectiue, tusschen den Iunckeren, Hofflinghen, Eyghenarfden ende Volmachten vanden karspelen vanden Ommelanden tusschen de Eems en[de] Lauwers, Requiranten ter eenre, ende Borgermeysteren ende Raedt, oldt ende nije, sampt Taelmans mette ghesworen Meente der stadt Groeninghen ter ander zyden, Groningen, 1600, 22 pp
59255: CASTRICUM - Gids voor Castricum. Uitg. V.V.V. “Castricum Vooruit”, 1933, 60p, advertenties en uitklapbare wandelkaart in kleur.
7741: CATALOGUS - American and English genealogies in the library of Congress.
487: CATALOGUS - Catalogus van genealogieën in handschrift berustende in het Genealogisch en Heraldisch Archief te Rijswijk. Rijswijk 1900, 30 p.
491: CATALOGUS - Catalogus der Tentoonstelling van Portretminiaturen. Rotterdam: [Rotterdamse Kunstkring], 1910. Geïll., 179 p.
7923: CATALOGUS - Exposition de la Toison d'Or a Bruges (juin-octobre 1907). Catalogue (edition définitive).
483: CATALOGUS - Catalogus der Tentoonstelling van Voorwerpen betrekking hebbende op het Vorstelijk stamhuis Oranje-Nassau en op de wapen-, geslacht- en zegelkunde in het algemeen. 's-Gravenhage 1880, 471 p.
41901: Cate, E.J. ten e.a. (red.) - Familieblad Ten Cate, Ten Kate, van vroeger tot heden. Afl. 1 t/m 24 (1976-1980), gebonden in 2 linnenbanden en de afl. 21-24 los.
37961: Catley, B - Art-deco und Jugendstilfiguren, München 1978, 346 pag., geïll., hardback with dustwrapper.
7256: Cats, Jacob (1577-1660) - Buyten Leven op Zorgvliet. Amsterdam, Abraham vander Putte [ca. 1741], [16]+246+[2]+94+[2]+81+[1]+86, 32, 204+[4], 46 [2] pp.
31608: Cats, Epeus, uit Heereveen - Disputatio juridica inauguralis continens adnotationem ad varia juris Romani et hodierni loci [...] 's-Gravenhage, J. Roering 1842.
7258: Cats, Jacob - 's Werelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen van den selven. Amsterdam, Erve Hendrik van der Putte, [ca 1765], 42+673+3 pp.
L0915: Cats, Jacob (1577-1660) - Buyten Leven op Zorgvliet. Amsterdam, Isaak vander Putte, [ca. 1726], [16]+246+[2]+94+[2]+81+[1]+86, 32, 204+[4]+46 pp.
L0555: Cats, Jacob (1577-1660) - Gedachten op slapeloose nachten (...), TOGETHER WITH Het twee-en tachtig-jarig leven van den selven heere, van zyn geboorte tot zyn dood toe; door hem self in vaerzen beschreven. 8e druk. Leiden, Jan van der Deyster, 1732.
23149: CATS, FISCHER, GOOR - Familiearchief Cats-Fischer. Doos met acten, boedelpapieren, brieven, foto's, plaatselijke kranten, etc. betr. de echtparen Volkert Cats (1855-1914), gehuwd met M.M.F. Sloet van Tweenyenhuizen (1857-1899) en van hun dochter Reina W. Epea (Mini) Cats (1888-1979), gehuwd met Henri A. Fischer (1875-1958), Kapt. Infanterie.
755: Cave, Terence - [Poetry 1988, first edition] Recognitions, A Study in Poetics by Terence Cave, Clarendon Press Oxford 1988, 521 pp.
64476: Caylus, Anne Claude Philippe de Tubières (Comte de) (1692-1765) after Rijn, Rembrandt van (1606-1669) - Histoire de Joseph, accompagnée de dix figures, relatives aux Principaux Evenemens de la Vie de ce Fils du patriarche Jacob, et gravées sur les modèles du fameux Reimbrandt. Amsterdam, Jean Neaulme, 1757.
65311: Cellarius, Christophorus - Rabbinismus sive institutio grammatica Rabbinorum scriptis, legendis & intelligendis accomodata Zeitz Io Bielckii ex officina Hetstediana 1684
ZZ90109: Celliers, Jan F.E. - [FIRST EDITION] LIEFDELEWE deur Jan F.E. Celliers, J.L. Van Schaik Bepk. Pretoria, 1924, 90 pp.
ZZ90158: Celliers, Jan F.E. - Martje b Jan F.E. Cellier, Derde Hersiene Druk, J.H. De Bussy, Pretoria, Amsterdam 1919, 106 pp.
ZZ90491-001: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1903, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-002: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1904, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-003: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1905, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-004: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1906, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-005: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1907, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-006: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1908, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-007: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1909, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-008: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1910, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-009: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1911, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-010: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1912, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-011: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1913, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-012: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1914, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-013: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1915, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-014: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1916, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-015: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1917, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-016: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1918, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-017: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1919, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-018: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1921, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-019: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1922, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-021: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1924, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-022: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1926, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-023: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1928, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-024: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1929, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-025: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1930, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-001: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1931, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-29: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek, 1925, G-K, ‘s-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-002: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1932, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-003: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1934, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-004: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1935, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-005: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1936, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-006: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1938, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-007: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1939, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-008: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1940, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-010: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1949, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-011: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1950, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-012: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1951, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-013: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1952, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-015: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1954, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-016: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1955, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-017: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1956, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-018: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1957, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-019: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1958, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-020: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1959, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-001: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1960, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-002: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1962, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-003: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1963, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-004: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1965, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-005: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1974, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-006: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1977, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-007: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1978, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-008: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1979, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-009: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1980, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-010: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1982, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-011: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1984, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-012: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1985, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-013: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1986, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-027: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1967, D-Hel, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-023: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek, 1961, D-Hel, ‘s-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-014: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1987, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-015: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1988, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-016: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1989, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-018: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1992, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-026: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1966, A-C, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-020: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1995, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-021: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1996-1997, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-022: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1998, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-023: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek Historisch gedeelte I, 1925, A-Z, 818 pp.
zz90493-025: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1964, Rh-St, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-028: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1968, Hem-L, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-029: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1969, M-Rey, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-030: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1970, Rh-St, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90493-031: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1971-72, Su-Z, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-020: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1923, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-27: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1920, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90491-28: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1927, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
ZZ90492-014: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1953, Rh-St and V-Z, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, set of 2.
ZZ90492-021: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1933, A-F and G-K, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, set of 2.
ZZ90492-022: Centraal Bureau voor Genealogie, red. - Dutch Heraldry I Nederland's Adelsboek 1937, 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon, good copy.
65259: Unknown artist 19th century - [Antique drawing] A young woman reading, ca. 1850, 2 pp.
PR120491: Anonymous 18th century - [Antique print, etching, oude prent Hoorn] View of Hoorn, published 1726.
PR120492: Anonymous 17th century - [Antique print, etching and engraving, oude prent Hoorn] The breaking of the dike at Hoorn, published 1675.
PR120493: Anonymous 17th century - [Antique print, etching and engraving,oude prent Den Helder] The breaking of the dike at Den Helder, published 1675.
65076: Nord Netherlandish Master from 18th century - Topographic drawing. (Topografische tekening).
65233: Unknown Dutch master from the 17th century - Drawing with ink/Tekening met inkt: Ruins of Huis ter Kleef castle near Haarlem (Ruine van Huis ter Kleef nabij Haarlem).
PR120478: Anonymous 17th century - [Antique print, mezzotint] Three peasants in an inn (drie boeren in een pub), published ca. 1680-1720.
65129: Nord Netherlandish Master from 18th century - Topographic drawing. (Topografische tekening).
42852: Cerff, Jan de - Tafereel der Neederlandsche geschiedenissen. Amsterdam, H. Vieroot, 1742.
8835: [Lijn, Cornelis Jacob van der (vert.)]; P. Cérou - De minnaar poëet en knecht, blyspel. Vertaald uit het Frans. Onder de zinspreuk De Gustibus non est Disputandum. Amsterdam, Izaak Duim, 1760.
60665: Cerutti, Wim (red.) - Criminaliteit en Justitie. Voordrachten gehouden bij de aanbieding van het eerste exemplaar van catalogus nr. 34 'Criminaliteit en Justitie' van Antiquariaat A. G. van der Steur in het stadhuis van Haarlem op 3 februari 2012 (Haarlem maart 2012).
67470: Cervantes, M., de - Cervantes, 1866, Spanish | El ingenioso hidalgo Don Quijote De La Mancha, part 1, Leipzig: F.A. Brockhaus, 1866, 374 pp.
43065: Chad, G.W. - Verhaal der jongstleden omwenteling in Holland. 's-Gravenhage, v. Cleef, 1815, (10)+189 pp.
PR121271: Christina Chalon (1748-1808) - Antique print I Woman with child talking to an old man I published ca. 1780, 1 p.
30865: Chambers, Th. Frelinghuysen - The early Germans of New Jersey, their history, churches and genealogies, [ New York 1969 ], Facsimile edition after the edition of 1895, 16 + 667 pag., hardback, good copy.
15073: Chambers, William - A tour in Holland, the countries on the Rhine and Belgium. In the autumn of 1838. Edinburgh: Chambers, 1839.
39971: Chambon, Albert - Onze marine, losbladige verzameling van teekeningen, foto's en schetsen, Den Helder z.j., 80 afleveringen in ringband, ca. 1940.
23173: CHAMBRE, DE LA; VAN HASSELT - Aquarel in grijs met portret van Jean de la Chambre naar de prent uit 1638 van Suyderhoef naar Frans Hals, door Johan Willem van Hasselt (Hillegom 1752 - Amsterdam 1833), amateurschilder en etser, d.d. 1788, 29x22 cm.
52444: Champagnac, J.B.J. - Faits memorables de l'histoire des Pays-Bas. Paris, 1859.
64945: Jacob Gole (c. 1660-1724) after Philippe de Champaigne (1602-1674) - [Antique print, mezzotint] Mater dolorosa, published ca. 1700, 1 p.
34457: Chanfleury van IJsselsteijn, J.L. - Over de speciale klinieken Amsterdam Van der Post 1868
52925: Changuion, Paul - Memorie van mr. Paul Changuion, oudschepen en raad [...] der stad Vlissingen, nopens de procedures van personeel arrest tegen [...] burgemeesteren en schepenen der [...] stad Vlissingen. Middelburg, Chr. Bohemer [1770].
ZZ90440-10: Changuion, Pl., signatory. - [Middelburg, Zeeland] [1] Extract uit de Resolutien van Weth en Raad der Stad Middelburg, Den 5 April 1783, Middelburg, 2 pp.
17997: [Rijndorp, Jacob van (vert.)]; Jean de la Chapelle - De geschaakte bruid, of Verliefde reizigers. Blyspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1717.
43244: Chardon, M. - Traite du droit d'alluvion. Avallon & Paris, 1830.
46969: Charite, J., (red), - Biografisch woordenboek van Nederland, deel 1 t/m 5 (van 6), 's-Gravenhage 1979 e.v., geb. met stofomslag.
21117: Charivarius - Ruize-Rijmen, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf 1914, 40 pag. ( 1e druk).
65729: Charles Meryon (1821-1868), after Reinier Zeeman (1623/24-1664) - [Antique print, etching/ets, 1850] les Mouton and Bateaux de Harlem à Amsterdam/Schaap en schepen van Haarlem naar Amsterdam, published 1850, 1 p.
65728: Charles Meryon (1821-1868), after Reinier Zeeman (1623/24-1664) - [Antique print, Etching on chine collé] The old Louvre/Het Louvre museum in Parijs, published 1866.
65727: Charles Meryon (1821-1868), after Reinier Zeeman (1623/24-1664) - [Antique print, etching/ets] The old Louvre, published 1866.
PR120107: Charles Letaille (fl. 19th c.), Eugene Boumard (fl. 19th c.) - [Devotional print, canivet] C. Letaille / E. Boumard SAINT ANTOINE DE PADOUE, 19th century.
8459: [Huybert, Petrus Antonius de (vert.)]; Charles Dufresny, sieur de La Rivière - Dwarsdryfster, kluchtig blyspel. Onder de zinspreuk Per gradus ad scientiam. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1784.
PR121038: Charles Howard Hodges (1764-1837), after Jacob Perkois (1756-1804) - [Antique print, mezzotint] Portrait of Christiaan Cornelis (Van Kinsbergen) on the ship De Vriendschap, published 1795, 1 p.
PR121040: Charles Howard Hodges (1764-1837), after Jacob Perkois (1756-1804) - [Antique print, mezzotint, Batavian Republic] Portrait of Wiert (Wierd) Adels on his ship, published 1796, 1 p.
PR121041: Charles Howard Hodges (1764-1837), after Jacob Perkois (1756-1804) - [Antique print, mezzotint] Portrait of Wiert (Wierd) Adels, published 1796, 1 p.
PR121043: Charles Howard Hodges (1764-1837), after Johann Friedrich August Tischbein (1750-1812) - [Antique print, mezzotint] Portrait of Willem George Frederik van Oranje-Nassau, published 1794.
47647: Charton, E. (ed.), - Le Tour du Monde. Nouveau journal des voyages I t/m IV, Paris 1860-1861 ca. 1500 pag., bound in 2 half leather bindings.
46824: Chasalle, F. - Manuscript Theater I Toneelstuk Harlekijn, F. Chasalle and C.J. Kelk, folio, 20 pp.
21127: Chassin du Guerny, Y - Chartrier de Lascours. Inventaire. Nimes 1972, 55 pag.
66886: Chastelain, Jean Didier. - Vie et mort du pays du Zwin, Bruxelles, Office de publicite?, 1949, Collection nationale, 9. se?r., no 98 , 89 pp.
PR120635: Henri Abraham Chatelain (1684-1743) - [Antique print, cartography, Prussia] Carte des etats du roy de Prusse... (Koning van Pruisen), published ca. 1705-1720.
PR120636: Henri Abraham Chatelain (1684-1743) - [Antique print, engraving, Germany] Trophee eleve a la gloire des premiers heros de la liberte Germanique, published ca. 1705-1720.
PR120637: Henri Abraham Chatelain (1684-1743) - [Antique print, engraving] Succession de ses plus anciens rois du monde savoir des Assyriens, published ca. 1705-1720. (kopie)
65394: Chatterton, E. Keble - Through Holland in the Vivette. The cruise of a 4-tonner from the Solent to the Zuyder Zee, through the Dutch waterways. Londen: Seeley, 1913.
15077: Chaumont, [Madame F.?] de - Excursions sur les bords du Rhin en Hollande et en Belgique. Descriptions et curiosités du Pays-Rhénan, du Palatinat, des Duchés de Bade, de Hesse-Darmstadt, de Nassau, de la Prusse occidentale et des Pays-Bas [...], Limoge: Barbou Frères, [ca. 1857]. Op Franse titel: “Excursions sur les bords du Rhin, récits de 1855”.
66942: John Smith of Cheapside (fl. 1750-1789) - [Satirical print/spotprent] Laugh & grow Fat as I do, original mezzotint, London 1750-1800.
34360: Chemet, Jacobus Adolphus, uit Amsterdam - Specimen historico-juridicum inaugurale de juribus quae parentibus competunt circa bona liberorum minorum [...] 's-Gravenhage en Amsterdam Gebroeders Van Cleef 1839.
51253: Chen, Salma e.a., - Beste Sander, do it now! Briefwisseling J. Greshoff- A.A.M. Stols, 2 delen, 's-Gravenhage 1990, 696 + 444pag.
62031: Chenu, Pierre (fl. 1755-1780) after Teniers II, David (1610-1690) - Le Fumeur Flamand (De Vlaamse roker).
PR120240: Jacques Chereau (1688-1776) - [Handcolored Opticaprent / Optical view The Hague / Den Haag] Vuë d'une partie du Bois de la Haye (Optica prent van Haagse Bos). Published 1761.
19103: Cherle, Benedictus - Sacerdes magnus dass ist Der grosse Priester oder ein schuldige Lob- und Ehren-Predig von dem hohen Priesterthumb, gehalten bey Absingung der andern heiligen Primiss des [.....] Herrn Magni aus der hoch-freyherrlichen Familia von Wellenstein [.....] in Fultenbach.
3243: Chevalier, Henri - Les Cleves-Ravenstein. Overdruk Revue S.R.B.I.I. (1965), 63 p., geïll.
ZZ90435-030: Chevallier, Paulus - [Groningen, Batavian Repulic, [1795]] De voetstappen der godlyke voorzienigheid, in Nederlands Staatsomwending opengelegd, in ene Kerk-rede uitgesproken te Groningen, op den 15 February 1795. Het eerste Jaar der Bataafsche Vryheid, te bekomen ten Huize van Jan van Bolhuis in de Unie, en Jakob Tiddens, by de Korenbeurs [1795], 19 pp.
PR120668: Jacques-Louis Chevillard (1680-1751) - [Antique print, etching and engraving] CHRONOLOGIE DU COMTE ET DUCHE DE BAR..., published ca. 1720.
PR120946-124: Chimaer van Oudendorp, Wilhelmus Cornelius (1822-1873). - [Original lithographie, 19th century] Portrait print of poet and preacher Eliza Laurillard (1830-1908) by Chimaer.
PR120946-123: Chimaer van Oudendorp, Wilhelmus Cornelius (1822-1873). - [Original lithographie, 19th century] Portrait print of portrait painter Sir Thomas Lawrence (1769-1830) by Chimaer.
32494: Chion, Fredericus Wilhelmus, uit 's Gravenhage. - Dissertatio juridica inauguralis de crimine autocheirias [...] Leiden Nicolaus Moens 1750
36185: Chladenius, Martinus, decaan van de theologische faculteit - Maxime reverendum candidatum (= Georgius Wallin) benevole audiendum sistit Wittenberg Wed Gerdes 1723
24785: Chladni, Ernst Florens Friedrich - Music, first edition, 1802 | Die akustik. Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1802. With handwritten inscription from 1812 by Schneevoogt.
51909: Cholieres, Nic. de; - Oeuvres, edition prepare de E. Tricotel, notes (...) par D. Jouaust. Preface par P. Lacroix, 2 volumes, Paris, Librairie des bibliophiles 1879.
7267: Chonia [Jan Christiaan Kindermann] - Wat er van Diepenbeek werd. 2e druk. Utrecht, W.H. van Heijningen, 1856.
7268: Chonia [Jan Christiaan Kindermann] - De val van het laatste bolwerk der protestanten in Frankrijk. La Rochelle in 1627. 's Hertogenbosch, Gebr. Muller, 1853. [2 delen in één band]
8603: [Kindermann, Jan Christiaan]; ps. Chonia - De val van het laatste bolwerk der protestanten in Frankrijk. La Rochelle in 1627. 's Hertogenbosch, Gebr. Muller, 1853. [2 delen in één band]
8602: [Kindermann, Jan Christiaan]; ps. Chonia - Wat er van Diepenbeek werd. 2e druk. Utrecht, W.H. van Heijningen, 1850.
7269: Chonia [Jan Christiaan Kindermann] - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen, in de lijst van zijn' tijd, de dagen der Dordtsche synode. 2e druk. 's-Hertogenbosch, gebroeders Muller, 1857. [2 delen in 1 band]
32346: Chorus, Jeroen Marie Jozef, uit Nijmegen - Handelen in strijd met de wet. De verboden rechtshandeling bij de Romeinse juristen en de glossatoren. Proefschrift [...] Leiden Universitaire Pers 1976
7273: Christemeijer, Jan Bastiaan - Kleine vertellingen, anekdoten, en andere verstrooide opstellen. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1824.
15080: Christemeijer, J.B. - Het lustoord tusschen Amstel en Grebbe, en elders in het Sticht van Utrecht. 2 delen. Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1837.
7271: Christemeijer, Jan Bastiaan - Verscheidenheden. Verhalen van gemengden inhoud. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1821.
52936: Christemeijer, J.B. - Nieuwe belangryke bijdragen tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging in de Nederlanden. Amsetdram, J.C. v. Kesteren, 1836.
52933: Christemijer, J.B. - Oorkonden uit de gedenkschriften van het strafregt en uit die der menschelijke misstappen. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1820.
32820: Christiaanse, Adrianus, uit Poortvliet - Specimen hermeneutico-theologicum exhibens vindicias facultatis, apostolis Iesu Christi olim datae, peregrinis loquendi sermonibus [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1801
47719: Christiansson, H. a.o., - Skeletal remains at the Russian settlement at Russekeila in West Spitsbergen, Goteborg 1967, 38 pag., ill.
20674: Christyn, J.B. - Senatus populique Antverpienses. Nobilitas sive septem tribus patriciae Antverpienses.
ZZ90113: Cilliers, Rika. - [FIRST EDITION] O.A. Debora by Rika Cilliers, Tafelberg 1977, 111 pp.
ZZ90429: CISARI Giulio, PENNONE L. - [Ex Libris, Bookhistory 1958] Ex libris disegnati da Giulio Cisari membro de l'accademia di Breria, Edizione Liguria, Genova Savona, Printed in Italy, Cisari 1958, with many illustrations of ex libris designs.
5651: Clack, R.W. - The Huxleys, Londen 1968, 398 p., geb., geïll.
63703: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652), after Jan van de Velde II (c. 1593-1641) - [Antique title page, ca. 1616] Amenissimae aliquot regiunculae... [second volume] / Figuren bij een groentekraam op een markt, published ca. 1616, 1 p.
66500: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652)Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) - [Antique print, etching/ets, 80 year old war] Treves Endt / Allegory of the end of the Truce, 1621/Allegorie op het Twaalfjarig Bestand van Treves, de wapenstilstand tussen de Republiek en Spanje gedurende de Tachtigjarige Oorlog, published before 1650.
47595: Clamageran, J.J., - L'Algerie, impressions de voyage (1873/1881) suivis d'une etude sur les institutions Kabyles et la colonisation, 2e edition, Paris 1883, 423+32 pag. los in de band.
6727: Abraham van St. Clara [ps. v. Ulrich Megerle] - [Literature 1717] ‘s Waerelds mooi -en leelykheid, mooi, of aanrading tot alle fraije leringen. Leelyk, tot afschrik van alle schandelyke zonden. (...). Amsterdam, Hendrik van de Gaete, 1717, [2 parts in 1 volume]
42724: Claridge, John [= Clearidge, John] - De boeren waarzegger ofte waarnemingen van den schaap-herder van Banbury omtrent de veranderingen van het Weder en derzelver oorzaken (...) Waar by gevoegd is eene proeve omtrent het Weder (...) aanwyzingen ter bewaringe van menschen (...) voor de droevige uitwerkingen van het weerlicht, door John Mills. Amsterdam, Houttuyn, 1772.
35277: Clarisse, Joannis - Oratio de conjungenda [....] 1822
7276: Clarisse, Johannes - Over Hieronymus van Alphen als dichter. Eene voorlezing. [z.p.], [z.n.], [1831].
31970: Clarisse, Theodorus Adrianus, uit Amsterdam - Psalmii quindecim hammaäloth philologice et critice illustrati. Specimen exegeticum inaugurale [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1819
51243: Clarisse, J., - Over Hieronymus van Alphen als dichter en kinder-dichter. Twee voorlezingen, Rotterdam 1836, 129 pag.
58961: Clater, John, - Natuur- en huishoudkundige historie der honden, of onderrigt hoe men honden (.....) oppassen en gewennen kan, 4e druk, Utrecht, 1866, 123 pag., geb.
42784: Clauberg, Johann - Initiatio philosophi sive Dubitatio Cartesiana. Ad metaphysicam certitudinem viam aperiens. Leiden, A. Wyngaerden, 1655.
56651: Claudius, G.C., - Volledig brievenboek, bevattende voorschriften van brieven, verzoekschriften, bekendmakingen, enz. (.....) . Een handboek tot eigen oefening (....) naar de 21ste. Hoogduitsche uitgave voor Nederlanders vrij bewerkt, Tiel, 1855, Campagne.
42986: Clausewitz, Karel von - De veldtogt in Rusland in het jaar 1812. Nieuwe uitgave, Amsterdam, v. Kesteren, 1855.
65319: Clausius, Wernerus Jacobus, uit Maagdenburg; Praeses: Cellarius, Christophor - Dissertatio de Germanico Caesare Tiberii F. Augusti Nep. [...] Halle Johann Andreas Salfeld 1704
22359: CLAVER, AMSTERDAM - [Printed publication 1781, Amsterdam] Uitnodiging tot bijwonen van de begrafenis van Ds Samuel Claver, op 16-10-1781 in de Noorderkerk te Amsterdam, 1 blad, 4° oblong, gedrukt.
35571: Cleemann, Sigismundus, uit Guben; Praeses: Roehrenseen, Christian - De regimine linguae [...] Wittenberg Literis Gerdesianis 1703
54765: Clement, J.C. - Missive van Johan Christiaan Clement aan zyne mede-burgers in Zeeland over de verkiezing van den burger Zacharias Paspoort tot vertegenwoordiger en van den burger W.A. de Beveren tot secretaris van de volks vertegenwoordigers van Zeeland. En het deswegens gehoude gedrag van den burger Bonifacius Mathias Pous, president van de vergadering van den 24-4-1796. Middelburg, J. Koene, [1796].
56387: Cler, Albert - La comedie a cheval, ou manies et travers du monde equestre, jockey-club, cavalier, maquignon, olympique, etc, illustre par mm. Charlet, T. Johannot, E. Giraud et A. Giroux, Paris, Bourdin, [1842].
26213: Clercq, Pieter le - De geschiedenis der Vereenigde Nederlanden sedert den aanvang des vredesjaars 1712 tot aan den dood des prinsen van Oranje [ 1751] (....) om te dienen tot een vervolg op J. Blomherts geschiedenissen. 2e druk Amsterdam, Hoffman en Meyer 1753, (8) + 423 + (16) pag. Org. karton.
7285: Clercq, Willem de; e.a. - Gedenkzuil voor W. Bilderdijk. Amsterdam, Marten Westerman & Zoon, 1833.
56571: Clercq, D. de, - Weck's sterilisator (...) gebruiksaanwijzing met recepten tot het steriliseren van alle voedingsmiddelen in glazen, Bloemendaal 1907, 28 pag., geïll.
35005: Clercx, Joannes Matthaeus Ludovicus Hubertus, uit Kessel (L) - Specimen juridicum inaugurale de defectione sive contumacia in causis civilibus Utrecht P.W. van de Weijer 1857
PR120083: P.L. (?), after Charles Louis Clérisseau (1721-1820) - [Antique etching, ets] After C. L. Clérisseau, Temple de Jupiter Tonnant à Rome (Tempel van Castor en Pollux Forum Romanum), published before 1800.
34589: Clermont, C.A.J. de, uit Vaals - Theses juridicae. 1839
24797: Clerq, Pieter de - Het leven van Frederik Henrik, prins van Oranje, beschreven door ******. 2 vols. The Hague, O. en P. van Thol, 1737.
22823: CLERQ, LE - [Printed cards 1944] Twee verlovingskaartjes betr. a. K.J. le Clerq en J.C. baronesse van Hoevell, 1944 en b. Meta C. le Clerq en P. v. Weel, gedrukt.
54624: Clery, [J.B.C.H.] - Journal de ce qui s'est passe a la Tour du temple, pendent la captivité de Louis XVI, roi de France. Londres, Baylis, 1798.
53587: Clery, J.B.C.H. - Dag-verhaal van het voorgevallene in den tooren van den Tempel, geduurende de gevangenis van Lodewyk XVI, koning van Frankrijk, door M. Clery, kamerdienaar van den Koning. ... Uit het Fransch, Amsterdam, J. Allart, 1800.
31576: Cleveringa, Martinus Everhardus, uit Appingedam - Specimen juridicum inaugurale, exhibens quaestiones juris civilis hodierni [...] Groningen J. Römelingh 1841
35871: Clifford, Frederik Willem Gerard, uit 's-Gravenhage - Stellingen ...... Leiden Hazenberg 1869
33595: Clifford Kocq, Henricus, uit Suriname - Specimen juridicum inaugurale, de variis adoptionis ritibus apud diversas gentes [...] Leiden Samuel en Joannes Luchtmans 1762
61349: Clint, George (1770-1854) - [Stipple engraving/stippelgravure] Miss Foote, as Maria Darlington.
47891: Clockener Brousson, H.C.C., - t Oranje boekje. Liederen van Janmaat en soldaat, voor school en volk, Amsterdam [1910], 96 pp.
35575: Clodius, Christianus, uit Sohliba-Haynensis; Praeses: Schroedter, Ernst Christian - Ille-i-ssationem hominis, et tuissationis Dei et vossitationis hominis protheken ac supplementum [...] Wittenberg Christian Schroedter 1704
ZZ90131: Cloete, T.T. - [FIRST EDITION] Jukstaposisie by Cloete, Theunis Theodorus, Tafelberg-Uitgeweres Kaapstad 1982, 116 pp.
ZZ90396-018: Clotterbooke, C., signatory. - [Octrooi, patent, 1736, Rare] Extract uit het Register der Octroyen, by de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, verleeend in den Jaaren 1735 & 1736. Octroy voor de Heeren en Vrouwen van Bodegraven wegens Salaris voor Schout, Secretaris en Boode van Bodegrave, Copie, Het Origineel Copie of Extract was geschreeven op een Zegel van 6 St. [s.d.], 46 pp.
36011: Coberus, Ludovicus Fridericus, uit Altenburg; Praeses: Sturm, G. - Dissertatio historico juridica de urbano beneficio; vom Burger-Lehn Wiesbaden Mullerianis 1726
35279: Cobet, Caroli Gabrielis, uit Parijs - Responsio ad qauestionem literariam [...] 1836
59847: Hieronymus Cock (ca. 1510-1570) - [antique print, etching] RVINARVM PALATII MAIORIS, CVM, CONTIGVO SEPTIZONIO PROSPECTVS Z. [Ruins on the Palatine, with the Septzonium] 1550, 1 p.
33429: Cock, Henricus, uit Overijssel - Commentatio de Judiciis juratorum Leiden S. en J. Luchtmans 1821
33431: Cock, Henricus, uit Overijssel - Disputatio iuridica inauguralis de argumento ab analogia eiusque a legis interpretatione differentia [...] Deventer J.H. de Lange 1821
35299: Cock, Henrici - Oratio de juris publici universalis studio [....] 1826
35049: Cock, Henrici, uit Overijssel - Disputatio de alea Utrecht Van Paddenburg en Van Schoonhoven 1819
31520: Coebergh, Joannes Wilhelmus Willebrordus, uit Leiden - [Dissertation 1909] Over de oorzaken van dwarsligging Leiden J.J. Groen & Zn 1909, 75 pp.
32480: Coel, Petrus, uit Delft - Dissertatio juridica inauguralis de donationibus inter vivos [...] Leiden Johannes Heyligert 1750
65906: Coenen Torchiana van, H.A. - Holland, the Birthplace of American Political, Civic and Religious Liberty, An Historical Essay , Paul Elder & Company publishers San Francisco U.S.A., 1915, 89 pp. With original signature in handwriting on the first page.
33849: Coetier, Gulielmus - Oratio funebris in acerbissimum interitum Joannis Gulielmi Frisonis, arausionensium et Nassaviae principis [...] Franeker Franciscus Halma 1712
36079: Coetier, Gulielmus. - [Oration Franeker 1697] Oratio funebris in obitum luctuosissimum Henrici Casimiri Nassauii principis ..... ,Franeker J. Gyzelaar, 1697, 114 pp. folio.
22775: COEVORDEN, VAN HUMALDA, HANNIA - [Manuscript 1727] Brief van W.M. van Humalda geb. Hannia, dd. Coevorden 1727, aan “waarde night”, manuscript, 1 p.
50863: Cohausen, J.H. - Dissertatio satyrica physico-medico-moralis de pica nasi, sive tabaci sternutatorii moderno abusu & noxa. Amsterdam, Oosterwyk, 1716.
58615: Cohausen, A. von, - Caesar's Rheinbruecken, philologisch, militarisch und technisch untersucht, Leipzig, 1867, 56 pag., geïll.
42047: Cohausen, J.H. - Neo-thea, of nieuwe theetafel, opgezocht voor alle liefhebbers van een gezond, lang en vrolyk leven, ofte wel eene naaukeurige Beschryving van de krachten der in- en uitlandsche kruiden, bloemen, wortelen en planten, om de zelve als thee te doen trekken (...) vertaalt (...) door (...) H.J. Grasper. Amsterdam, Oosterwyk, 1719.
32206: Cohen Tervaert, Herman Mortinus, uit Assen - De rechten van den grondeigenaar bij het aanleggen van telegrafen en telefonen. Proefschrift [...] Groningen Scholtens & Zoon 1885
67492: Cohn, Robert Greer. - Liguistics 1987 First edition I Mallarmé's Prose Poems, a critical study, Cambridge University Press Cambridge, 1987, 144 pp.
30607: Colijn, H - Colijn in de caricatuur, 2e druk, Baarn z.j., 112 pag., geïll.
60297: Collaert, Adriaen (c.1560-1618) - [Antique engraving, birds, 1618] Toucan and another tropical bird [Avium Vivae Icones; set](toekan en tropische vogel), published ca 1618, 1 p.
60189: Edme de Boulonois (active late 17th century) after Adriaen Collaert (c.1560-1618) - [Antique print, engraving/gravure, 1682] Barent van Orley (Académie des sciences et des arts...; book title), published 1682, 1 p.
6441: COLLEGIO - Collegio Internaz. di scienze, lettere, arti etc. Milano 1877-1880.[mapje knipsels]
33487: Collen jr., Ferdinandus van, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de beneficiis fidejussorum [...] Leiden Joannes Bos 1754
32212: Collette, Huberta Jeanne Antoinette, uit Katwijk aan Zee - Epidemiologische aspecten van het cervixcarcinoom. [...] Proefschrift [...] Apeldoorn Boeijinga 1976
63993: Collette, Joan (1889-1958) - [Original Woodcut on thin Japanese ricepaper from Wendingen] Madonna.
63994: Collette, Joan (1889-1958) - [Woodcut on thin Japanese ricepaper out of Wendingen] De boodschap des engels.
65031: Collignon, François (1609-1687) after Callot, Jacques (1592-1635) - The courtyard.
37071: Collins, Arthur - The peerage of England, 4th edition in 7 volumes, London 1768, ca. 3000 pages [ some of the engraved coats of arms missing ].
ZZ90316-43: Collot D'Escury, Hendrik Adolph Andre? Baron. - [History The Hague, Haagse Bos 1860] Antwoord aan Mr. H.F. Baron van Zuijlen van Nijevelt, op zijn Iets over het Haagsche Bosch, M. J. Visser, ’S Gravenhage, 1860, 32 pp.
25167: Colmjon, G. - Over het boek van Adela. Repliek op de door den heer Dr. J.J. Ottema gemaakte aanmerkingen op mijn vorig opstel over dat boek, Leeuwarden 1871, 8 pag.
61877: Colombini, Cosimo (fl. 1752-1812) after Campiglia, Giovan Domenico (1692-1775) - Roman relief (Romeins relief).
32746: Colonius Feith, Rhynvis Georgius, uit Leiden - Dissertatio medico-forensis inauguralis de partu [...] Groningen R.J. Schierbeek jr 1842
56555: Columbus e.a., - The Spanish letter of Columbus to Luis De Sant' Angel (....) dated 15-2-1493, London, Quaritch, 1893.
7292: Comman, Barent (vert.); Antoine Jean Bourlin Dumaniant - De twee neeven, of De Franschen te Sevilie; blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1792.
64911: after Caspar Commelin (1636-1693) - [Antique print, etching] Rasp ofte Tucht-Huys (Rasp of Tuchthuis in Amsterdam), published ca. 1726.
64878: after Caspar Commelin (1636-1693) - [Antique print, etching] Pest-Huys (Het Pesthuis in Amsterdam), published ca. 1726.
64915: after Caspar Commelin (1636-1693) - [Antique print, etching] Wester Hal in Amsterdam (Westerhal), published ca. 1726.
64918: after Caspar Commelin (1636-1693) - [Antique print, etching] Weterings Poort (Weteringspoort in Amsterdam), published ca. 1726.
64919: after Caspar Commelin (1636-1693) - [Antique print, etching] Oude St. Antonis Poort in Amsterdam, published ca. 1726.
64920: after Caspar Commelin (1636-1693) - [Antique print, etching] De Engelse Kerk in Amsterdam, published ca. 1726.
64874: after Caspar Commelin (1636-1693) - [Antique print, etching] Waale Wees en Oude Vrouwen Huys (Oude vrouwen huis in Amsterdam), published ca. 1726.
64916: after Caspar Commelin (1636-1693) - [Antique print, etching] Zaagh-Molen Poort (Zaagmolen poort in Amsterdam), published ca. 1726.
64873: after Caspar Commelin (1636-1693) - [Antique print, etching] s' Lands en Oost-Indische Lynbanen in Amsterdam (Lijnbanen), published ca. 1726.
64877: after Caspar Commelin (1636-1693) - [Antique print, etching] Dol-Huys (Het Dolhuis in Amsterdam), published ca. 1726.
64914: after Caspar Commelin (1636-1693) - [Antique print, etching] Reguliers Waag in Amsterdam, published ca. 1726.
64912: after Caspar Commelin (1636-1693)C - [Antique print, etching] T' Spin-Huys (Het Spinhuis in Amsterdam), published ca. 1726.
64913: after Caspar Commelin (1636-1693) - [Antique print, etching] Oude Mannen-Huys (Het Oude Mannenhuis in Amsterdam), published ca. 1726.
15098: Comment - [Travel guide, The Hague] Comment visiter La Hollande, publié par l’office national du tourisme en Hollande. La Haye, diverse edities.
ZZ90447: Comrie, Alexander, scoto-Brittannus - [Dutch Pamphlet, funeral, 1749] Samuel in zyn leven zeer gelieft, in zyn doodt betreurt en hoog-gee?ert ofte Lyk-reden over 1 Sam. XXV. vs. 1 : by gelegentheit van het zalig afsterven van ....Cornelius van Schellingerhout, Leiden, Johannes Hasebroek Leiden, Nicolaas Byl Amsterdam, 39 pp.
43274: Comte, F. le - Het konst-cabinet der bouw- schilder- beeldhouw- en graveerkunde, of inleiding tot de kennis dier fraaije weetenschappen vervat in de schilderyen, standbeelden en prenten, 2 delen [1e deel in 2e druk]. Arnhem, Nede, [1745]; Dordrecht, Blusse, 1761.
35651: Conerdingius, Paulus Theodorus; Praeses: Engelbrecht, Georg - Dissertation 1675 I Discursus academicus de pluralitate votorum [...] Helmstedt Heinrich David Müller 1675.
6505: INTERNATIONAL CONGRES - 1968. Recueil du IXe congrès international des sciences généalogique et héraldique. Bern 1868. Ing., geïll., 263 p.
47209: Conrad, J.F.W., - Verhandeling over de Hondsbossche Zeewering, z.pl., 1864, 4o, 85 pag, compleet met 9 uitvouwbare kaarten en platen, origineel karton. Rug los.
28173: Conrad, J.F.W e.a. - Les voies de navigation dans le Royaume de Pays-Bas, 's-Gravenhage 1890, 250 pag., geïll. met 6 uitslaande kaarten, ligt uit de band, rug los.
47245: Conrad, J.F.W., - Mededeling over de inrichting en het gebruik der haven te IJmuiden, pp. 31-44 in Tijdschrift v.h. Kon. Instituut van Ingenieurs 1885/86, met 3 uitslaande platen.
ZZ90443-21: Conrad, J. F. - [Noordzeekanaal, Zuid-Holland] Extract uit het rapport van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in Noord-Holland, J. F. Conrad aan Zijne Exellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, d.d. 12 October 1877 No, 1324. Betreffende het Noordzeekanaal en de uitwatering van Rijnland, Schermerboezem en Amstelland. Druk van T. en A. Hooiberg, Leiden, 57 pp.
40857: Conrad, J.F.W. e.a. - Rapport betreffende eene aanvraag van den heer J.G. Jäger te Amsterdam, om concessie voor den aanleg van een kanaal door de Geldersche vallei, ter verbinding van Amsterdam met den Boven-Rijn en van de droogmaking der plassen beoosten de Vecht, 's-Gravenhage 1880, 15 pag., geb. in blauw linnen.
33489: Conradus, Petrus - Sermo academicus de stupendo euvangelii, ab apostolis per orbem praedicati, successu, christianae religionis veritatem extra omnem dubitationis aleam collocante [...] Franeker Guilielmus Coulon 1767
33335: Constant Rebecque, Jan Daniel Cornelis Carel Willem de, uit 's-Gravenhage. - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1866
50882: Conty, Henry A. de - Quinze jours en Belgique, Hollande et Prusse Rhenane. Parijs/Brussel, Faure/Rosez, [1864]. Reeks: Collection des guides circulaires.
8549: Conviva [ = Gerard Keller] - Het Servetje. Herinnering aan Oefening kweekt kennis door Conviva. Leiden, Gualth. Kolff, 1878.
34907: Coolbrant, Abrahamus Mattheeussen, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de fide jussoribus Leiden A. Elzevier 1711
52877: Coole, A.D. - Memorie, den edelen gerechte der stad Utrecht overgegeven by ofte van wegen Daniel Voet, medicinae doctor, gedaagde in cas van injurien in conventie en eyscher in reconventie, contra D'hr Petrus Burmannus, professor alhier, eysscher en verweerder in contrarie cas respective. Utrecht, wed. Ernestus Voskuyl, 1712.
65308: Coomans, Joseph (1816-1889) - [Antique drawing/ tekening] Three sketches (Drie schetsen).
7299: Cooper, James Fenimore - [Literature, travel, 1841] Mercedes van Castilië. Een verhaal uit de dagen van Columbus. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1841. [3 delen]
7297: Cooper, James Fenimore - [Literature 1840-1841] De reis naar Amerika of De jagt op zee. Vertaald uit het Engels. Zutphen, W.I. Thieme, 1840-1841. [4 delen]
24594: Cooper, J. and C. - Monograms and heraldic designs.
66481: Cooper, James F., - De hertendooder, Schiedam, Roelants, [1870], 179 pp. With two colored lithographies.
44009: Cooper, J.F./F. Hoffmann; - Conanchet. Eine Erzählung für die reifere Jugend. Nach dem Englischen des J.F. Cooper, von Franz Hoffmann Stuttgart, Thienemann, 1857, 4 + 301 pag., hardback, half linen, illustrated with coloured lithographs. Some pages loose.
39883: Cooper, B. en J.W.F. Werumeus Buning - De zingende walvisch, zijnde een bundel zeemansliedjes (.....), Amsterdam [1939], 176 pag., geb., geïll., met stofomslag.
32872: Coopmans, Josephus Petrus Antonius, uit 's Hertogenbosch - De rechtstoestand van de godshuizen te 's Hertogenbosch voor 1629. Proefschrift [...] 's Hertogenbosch Zuid-Nederlandsche drukkerij 1964
37383: Coops, J.W.G. e.a. (red.) - Almanak van den Nederlandschen Cricket Bond , vijftig seizoenen eerste klas cricket 1891- 1940, Haarlem 1941, 68 pag., geïll. ( omslag los )
47393: Coops, J.W.G., e.a.; - [Sport The Hague] Haagsche cricketclub 1878-1938. Gedenkboek t.g.v. 60-jarig bestaan, 's-Gravenhage 1938, 197 pag., geb., geïll.
60235: Anonymous artist after Jurriaan Cootwijck (1714-1798) - [Aquatint, etching, later copy 19th/20th century] Landscape with a ruin, after 1768, probably 20th or 19th century, 1 p.
34809: Copes van Hasselt, J. , uit Arnhem - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaedam de jure criminali militari Leuven Fr.Michel 1830
34957: Copes van Hasselt, Jacobii - De usu atque auctoritate juris civilis romanorum in Gelria. Editio altera priori auctior & castigatior. Epistolam de jure naturali [...] Joannem Conradum van Hasselt, praemisit J.C. Copes van Hasselt. Arnhem J. Nyhoff 1763
33831: Coppello, Servaas van de - [Dissertatio juridica inauguralis de conjugio in statu naturali] Leiden P. Bonk 1743
3805: Oma Cor [= C.A. van Dorp-Hoos], - Herinneringen uit Indië. [Velp 1950], 62 p., geb., geïll.
35647: Corbmacher, Engelbertus, uit Herford; Praeses: Conring, Hermann - Dissertation 1659 I Disputatio politica de foederibus [...] Helmstedt Henning Müller 1659.
7516: [Feitama, Sybrand (vert.)]; Pierre Corneille - Titus Vespasianus; treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, erven J. Lescailje en Dirk Rank, 1722.
6847: [Asschenbergh, Herman (vert.)]; Thomas Corneille - De graaf van Essex, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1758.
PR120506: Cornelis Bogerts (1745-1817), after Hendrik Keun (1738-1787) - [Antique print, etching, oude prent kruit] Ruïne van de kruitmakkery de Munnik, by Purmerend den 14 September 1776. Gesprongen, published 1776.
PR121082: Cornelis Cort (1533-1578), after Giorgio Vasari (1511-1574) - [Antique print, engraving/gravure, ca. 1600] The Pentecost, published 1574 or 1602, 1 p.
PR121083: Cornelis Bloemaert II (1603–1692), after Abraham Bloemaert (1564–1651) - [Antique print, engraving] Saint Bonifacius, published ca. 1626, 1 p.
PR121085: Cornelis van Dalen I (1602-1665), after Simon Jacobsz. de Vlieger (1600-1653), and after Willem van de Velde I (1610-1693) - [Antique portrait print, engraving] Maerten Harpertsz. Tromp (1598-1653) and the seabattles of Duinkerke and Duins, published 1640, 1 p.
PR121127: Cornelis van Noorde (1731-1795), after Ferdinand Bol (1616-1680) - [Antique portrait drawing, brush, 1768] Portrait of Ferdinand Bol, dated 1768, framed, 1 p.
PR121217: Cornelis Galle I (1576-1650), after Peter Paul Rubens (1577-1640), after Abraham Janssens (c.1575-1632) - [Antique portrait print, engraving, 1632] Portrait of Flemish scholar Justus Lipsius (Portret van Justus Lipsius), published 1632, 1 p.
PR121218: Cornelis Galle I (1576-1650), after Hendrik Martensz. Sorgh (1611-1670), published by Joannes Naeranus (fl. 1634-1670) - [Antique portrait print, engraving, 1643] Portrait of Simon Bisschop, Episcopius, published 1643, 1 p.
PR121221-4: Cornelis Visscher (II) (1628/29-1658), after Jan van Eyck (1390-1441) - [Antique portrait print 1650] Portrait of Jacoba van Beieren, published 1650, 1 p.
PR121221-5: Cornelis Visscher (II) (1628/29-1658), after Peter Paul Rubens (1577-1640), after Jan van Eyck (1390-1441) - [Antique portrait print 1650] Portrait of Philip the Good, Duke of Burgundy (Filips de Goede, hertog van Bourgondië), published 1650, 1 p.
PR121221-6: Cornelis Visscher (II) (1628/29-1658), after Peter Paul Rubens (1577-1640), after Jan van Eyck (1390-1441) - [Antique portrait print 1650] Portrait of Charles the Bold (Karel de Stoute), published 1650, 1 p.
63597: Cornelis van Dalen I (1602-1665), after Crispijn van de Passe II (1594-1670) - [Antique title page, 1672] Alle de wercken, zo in de medicyne als chirurgie.... [Joan van Beverwyck] / Geneesheer Johan van Beverwijk bestudeert boeken en zit met Apollo aan tafel in interieur, published 1672, 1 p.
31676: Cornelissen, J.J. - Oratio Leiden E.J. Brill 1879
57379: Cornelissen, M.M.P., - Kunst dat het familie is. Bloedverwanten en onderlinge verwantschap van bekende Nederlandse kunstenaars, 2e druk, Heeze 1998, 396 pag., geb., geïll.
35423: Cornelissen, Jacobus, uit Steenwijk - Dissertatio juridica inauguralis de iis, qui mente non sunt compotes secundum Cod.Civ. Utrecht Paddenburg 1830
64411: Jacobus Ludovicus Cornet (1815-1882) - [Antique print, etching] 'Claire-voie', published ca. 1850.
60037: Jacobus Ludovicus Cornet (1815-1882) - [Antique print, etching] Portrait print of an old retired soldier in uniform, also named The old Koevoet Le Flamande, published 1852.
PR121094: Jacobus Ludovicus Cornet (1815-1882) - [Antique print, etching] 'Orage' (onweersbui), published ca. 1850, 1 p.
PR121100: Jacobus Ludovicus Cornet (1815-1882) - [Antique print, etching] Canal running under a house; 'Canal passant sous une maison', published 1853, 1 p.
PR121101: Jacobus Ludovicus Cornet (1815-1882) - [Antique print, etching] A family of Romani (een Roma familie), published 1853, 1 p.
PR121103: Jacobus Ludovicus Cornet (1815-1882) - [Antique print, etching] Studies of heads (studie van hoofden), published 1853, 1 p.
PR121104: Jacobus Ludovicus Cornet (1815-1882) - [Antique print, etching] Man in a dark cellar (man in donkere kelder), published 1853, 1 p.
PR121105: Jacobus Ludovicus Cornet (1815-1882) - [Antique print, etching] Resting traveller (rustende reiziger), published 1853, 1 p.
PR121109: Jacobus Ludovicus Cornet (1815-1882) - [Antique print, etching] Landscape with a mill (Molen in landschap), published 1853, 1 p.
PR121110: Jacobus Ludovicus Cornet (1815-1882) - [Antique print, etching] Nocturnal landscape with a mill (molen bij nacht), published 1853, 1 p.
PR121095: Jacobus Ludovicus Cornet (1815-1882) - [Antique print, etching] Canal running under a house; 'Canal passant sous une maison', published 1851, 1 p.
35915: Cornets de Groot, Adrianus Joannes Guilielmus, uit Ned. Indie - Theses juridicae inaugurales Utrecht De Kruyff 1845
ZZ90433-051: Coronel, S. Sr. - [Friesland, 1868] Het gildewezen in Friesland. Voordragt gehouden in de vereeniging: Nijverheid, te Leeuwarden, den 4 Maart 1868, W. Eekhoff, Te Leeuwarden, 1868, 33 pp.
57545: Coronel, Dr. S. Sr. - De bloedsomloop en de spijsvertering van den Mensch. Verplaatsbare afbeeldingen van het hart, de longen, de maag en het darmkanaal. Met 11 afbeeldingen in de tekst door Dr. S. Sr. Coronel. A van Klaveren, Amsterdam, n.d. [ca. 1900].
57661: Corthell, Elmer L., - The interoceanic problem and its scientific solution. An address before the American Association for the advancement of science, Michigan 1885, 40 pag.
52961: Corvinus, Johannes Arn. [pseud. voor Joh. Arn. Ravens] - Enchiridium seu institutiones imperiales, insertis latioribus materiis (...) explicatae per erotemata. 2e- vermeerderde druk. Amsterdam, Elsevier, 1644.
52962: Corvinus, Johannes Arn. [pseud. voor Joannes Arnoldsz Ravens] - Elementa juris civilis, iuxta ordinem institutionum imperialium erotematice exposita, additis Germani Cousinii J.C. receptarum utriusque juris regularum, partitionibus. Amsterdam, Elsevier, 1664.
50934: [Campen, J. van / A. Quellinus]; Cosimo Bartoli, Raphael Trichet du Fresne - Bouw, schilder en beeldhouwkonst, van het stadhuis te Amsterdam / Architecture, peinture et sculpture de l'Hotel de Ville d'Amsteldam.
65908: Cossin, Louis (1627-1704) and Guérard, Nicolas (1648?-1719) after Sevin, Pierre-Paul (1650-1710) - [8 Dissertation prints/8 Dissertatie prenten met Stellingen] Thesis Prints of Henri de la Tour d'Auvergne, dedicated to King Louis XIV/Dissertatie prenten van Hendrik de La Tour d'Auvergne, burggraaf van Turenne, opgedragen aan Lodewijk de 14e.
35271: Cost Jordens, Guilielmi Hermanni, uit Deventer - Commentatio ad quaestionem mathematicam a nobilissimo disciplinarum mathematicarum [....] 1827
23569: Costa, Isaac da (red.) - Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat, geschied-en letterkunde, deel 1 t/m 6, Amsterdam 1834-1838. Complete set, in 6 rood kartonnen banden, ca. 1500 pag., met register op de zes delen.
7313: Costa, Isaäc da - Vijf en twintig jaren. Een lied in 1840. Met ophelderingen en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten. Kerkrade, N. Alberts, [1896].
7315: Costa, Isaäc da - De chaos en het licht; een halve-eeuw-lied. Haarlem, A.C. Kruseman, 1850.
7317: Costa, Isaäc da - Bilderdijk herdacht in eene redevoering gehouden op den 11 October 1856 by gelegenheid der eeuwfeestviering van des grooten dichters geboortejaar, door de Rederijkerskamer, opgericht te Amsterdam ten jare 1844. Haarlem, A.C. Kruseman, 1856.
7306: Costa, Isaäc da - Zit aan mijne rechterhand. Hymne. Amsterdam, G.W. Tielkemeijer, 1848.
7305: Costa, Isaäc da - Alfonsus de eerste. Treurspel. 2e druk. Haarlem, A.C. Kruseman, 1845. [Gebonden met:] Wachter! wat is er van den nacht? Een lied bij de uitgangen van 1847. Haarlem, A.C. Kruseman, 1848. [en met:] 1646 en 1848. Dichtstuk. Haarlem, A.C. Kruseman, 1848. [en met:] Rouw en trouw. Haarlem, A.C. Kruseman, 1849. [en met:] De chaos en het licht; een halve-eeuw-lied. Haarlem, A.C. Kruseman, 1850.
7308: Costa, Isaäc da - Wachter! wat is er van den nacht? Een lied bij de uitgangen van 1847. Haarlem, A.C. Kruseman, 1848.
7311: Costa, Isaäc da - Kerst- en Nieuwjaarsintreêzangen. 2e druk. Haarlem, A.C. Kruseman, 1858.
15108: Costa, Arnold da - Abraham Pinedo, docteur d’ Amsterdam. Contes Hollandais, Parijs: Canel, 1833.
7320: Costa, Isaäc da; Nicolaas Beets - Dichterlijk krijgsmuzijk. Amsterdam, J.H. den Ouden, 1826. [Gebonden met: 2] Feestliederen. Amsterdam, J.H. den Ouden, 1828. [en met: 3] Kerst- en nieuwjaarsintreezangen. Amsterdam, J. H. den Ouden, 1829. [en met: 4] Aan Nederland, in de lente van 1844. 2e druk. Amsterdam, Johannes Müller, 1844. [en met: 5] Landgenooten! Met het oog op God, blijft Nederlanders, en vereenigd. Een woord bij gelegenheid der opheffing der Wet van leening of heffing. Leiden, S. & J. Luchtmans, 1844. [en met: 6] Vijf
34341: Costa, Abrahamus da, uit Amsterdam - Dissertatio historico-politica inauguralis de pace Rysvicensi [...] Amsterdam C.A. Spin 1852
7310: Costa, Isaac da - Politieke poëzy. Haarlem, A.C. Kruseman, 1854.
25513: Coster, H.P. - De kroniek van Johannes de Beka, haar bronnen en haar eerste redactie. Utrecht 1914, 302 pag. Gebonden in half linnen band. Goed exemplaar.
PR120175: David Coster (1665/85-1752) - [Antique print; etching and engraving] GRONDTEKENING van de NIEUWEKERK in 's GRAVENHAAGE (Nieuwe kerk te Den Haag, 's-Gravenhage), published 1746.
7324: Coulan, G. de (vert.)?; Alexander-Vincent Pineu Duval - De schipbreuk, of De erfgenamen. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1797.
30509: Couperus, L - Jan en Florence, Amsterdam, Veen, [ 1917 ], 86 pag., geb. in bruin gedecoreerde band. Goed exemplaar.
60907: Court, Pieter de la - Sinryke Fabulen, Verklaart en Toegepast Tot alderley Zeede-lessen, Dienstig om waargenoomen te werden in het Menschelijke en Burgelijke leeven. Amsterdam, Hieronymus Sweerts, 1685.
24718: Court, Pieter de la - Sinryke Fabulen, Verklaart en Toegepast Tot alderley Zeede-lessen, Dienstig om waargenoomen te werden in het Menschelijke en Burgelijke leeven. Amsterdam, Hieronymus Sweerts, 1685.
30875: Courtaux, Th. - Histore génealogique de la maison du Pontavice et ses alliances. Bretagne, Normandie et Maine, Paris 1901, 137 pag., geïll., geb. Good copy.
66699: Courtry, Ch, after Kalf, Willem. - [Engraving/gravure by Ch. Courtry after Willem Kalf] Le plat de Delft, from the Catalogue de Tableaux de premier Ordre Anciens & Modernes Compasant La Galerie De M. John W. Wilson, 1881.
20091: Coutant de Saisseval, Guy - Les maisons impériale et royales d'Europe, Parijs 1966, 588 pag., geb., met losse tabellen.
55943: Couvray, Louvet de, - Les amours du chevallier de Faublas. Volumes 2 and 4, Paris, Librairie des Bibliophiles, 1884.
60939: FIRST DAY COVERS - Collection of first day covers (eerstedags enveloppen) with heraldic subjects.
15118: Coyer, abbé Gabriel François - Voyages d’Italie et de Hollande. 2 dln. in 1 bd. Parijs: Veuve Duchesne, 1775.
34899: Coymans, Joannes, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis ad legem aquiliam Leiden A. Elzevier 1708
64942: Jacob Gole (c. 1660-1724) after Antoine Coypel (1661-1722) - [Antique print, mezzotint] Susanna and the Elders (Susanna en de ouderlingen), published ca. 1650/1700.
4420: Craandijk, J. - De geschiedenis van Claes van Assendelft. Overdruk B.V.G.O. (1911), 38 p.; idem, Nog een en ander betreffende de Assendelfts en aanverwante geslachten. 2 afl., overdruk B.V.G.O. (1911), 14 en 22 p.
67517: Craandijk, J. - Travel description, 1876, Hiking | Wandelingen door Nederland, met pen en potlood, Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1876, vol. 2, 374 pp.
BB110116: Craandijk, J. - Travel description, 1875-88, Hiking | Wandelingen door Nederland, met pen en potlood, Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1875-88, 7 volumes (complete set).
66523: Craandijk, J. - Eenige mededeelingen omtrent het kasteel en de heerlijkheid Haarlem bij Heemskerk : voordracht gehouden in een bijeenkomst van leden der Vereeniging Haerlem, 27 Maart 1906, Haarlem : Erven F. Bohn, 1906, 32 pp.
67516: Craandijk, J. - Travel description, 1879, Hiking | Wandelingen door Nederland, met pen en potlood, Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1879, vol. 4, 376 pp.
23813: Craanen, Daniel - Scheikundige memorie over het ontdekken der meekrap vervalsching...als dezelve door...oker... bewerkstelligd wordt, Haarlem, A. Loosjes Pz., [1808], 24 pag., papieren omslag [ Werken Hollandsche Huishoudelijke Maatschappij].
61018: CRABETH, GOUDA - Painted escutcheon depicting the coat-of-arms of the Dutch Crabeth family originating from the city of Gouda.
34343: Cramer, Bernardus, uit Demerary - Specimen juridicum inaugurale de emtione et venditione rei alienae, ex jure Romano et hodierno [...] Utrecht N. van der Monde 1831
41891: Cramer, A.M. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der Doopsgezinden, vnl. in de Nederlanden, Amsterdam, Muller, 1837.
7326: Cramer, Anton - Rosina van Montessi, of De wanhoop der eerzucht; oorspronkelijk tooneelspel. Amsterdam, H. van Kesteren, 1813.
7325: Cramer, Anton - De stoomboot en de diligence, of De bijeenkomst van een reizend tooneelgezelschap in een veerhuis. Blijspel met zang. [Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1826].
15128: Cramer, Anton - Het reisje naar Dinant, gevolgd eener schets van het solemneele eeuwfeest van de heilige maagd Maria, gevierd t.g.v. het 350ste jaar na de instelling der kapel, enz., binnen Antwerpen, in 1828, Amsterdam: A. Cramer & Co., 1828.
33228: Crane, Guilielmus Christianus de, uit Zierikzee - Dissertatio juridica inauguralis de jure accrescendi ex jure Francico [...] Leiden C.C. van der Hoek 1835
19621: Crane, Jan Willen de - Letter- en geschiedkundige verzameling van eenige biographische bijdragen en berigten, Leeuwarden W. Eekhoff 1848.
47649: Crane, Walter - The Book of Wedding Days. Quotations for every day in the year, compiled & arranged by K. E. J. Reid, May Ross & Mabel Bamfield. With devices & decorations for each page by Walter Crane. London/New York, Longmans, Green & Co, 1889.
34739: Crane, Wilhelmus Christianus de, uit Biezelinge en Goes - Dissertatio juridica inauguralis de divortiis Utrecht Broedelet 1767
58763: Crane, J.W. de, - Levenschets van Willem Lore, Franeker 1835, 86 pag.
37421: Crane, Walter - A Romance of the Three R's, Penned & Pictured by Walter Crane. London, Marcus Ward & Co., 1886.
3713: Crane, J.W. de - Latere inlichting de familie Hemsterhuis betreffende, p. 47-60 in: J.W. de Crane, Letter- en geschiedkundige verzameling van eenige biographische bijdragen en berigten. Leeuwarden 1841, 120 p., geb., geïll. (met wapen Hemsterhuis).
34701: Crane, Io. Guil. de - Oratio de Joanne Mauritio Nassaviae principe cognomine americano 1806
ZZ90433-003: Crane, J. W. de - [Friesland, Workum 1839] Nalezing op de herinneringen van Martena-huis te Franeker, met verbeteringen en bijvoegsels, betreffende de familien, uit den tweeden hoofdtak van het geslacht Martena gesproten, bijzonder die van Vervou; H. Brandenburgh, Te Workum, 1839, 19 pp. With handwritten dedication of the author.
42964: Cranenburgh, J.G.Guilhelmi van - [Antique book Rome, pilgrimage, 1699] Den Roomschen pelgrim ofte pelgrimagie van (...) Joannes Georgius Guilhelmi van Cranenburgh, Proto. apost. ende pastoor der Parochiale kercke van St. Laurentius tot Maesniel in de heerlyekheyt Dalenbroeck. Verdeylt in ses deelen, waer in (...) beschreven worden alle curieuse en denckweerdighe saken die hem op de reyse, soo te water als te landt (...) sijn voorghevallen. Roermond, Petrus Vallen, 1699, (32+953+(39) pp.
35519: Crause, Christianus Fridericus, uit Bardenizio Zinnav; Praeses: Clemens, Ferdinand - De victimarum salitione, ex Marci IX. Comm. 49.50 [...] Wittenberg Martin Schultz 1688
23627: Crebillon, J. de - Oeuvres completes, nouvelle ed. , 11 volumes, Maastricht, Dufour & Roux, 1779, ca 5000 pag. ill. with portait of the author, orginal paper covers. Volume 12 missing.
65776: Creite, Ernst Ludwig (fl. 1739-1765) - Engravings/Gravures: Illustrations from Boccaccio [from: Aardige en vermakelyke..., 1740].
32822: Cremer, Janus Henricus, uit Zutphen - Disputatio historico-politica inauguralis de cursu publico, tam apud veteres, quam apud recentiores [...] Amsterdam H.D. Santbergen 1837
ZZ90438-62: Cremers, J. J. - [Groningen, 1861] Memorie van Regte, rakende de Ommelander Kas, K. de Waard, Groningen, 1861, 83 pp.
ZZ90437-003: Cremers, J. J. - [Groningen] Opmerkingen op den invloed der wetgeving van voor 1795, op het Jagtregt in de provincie Groningen; voorgelezen in het genootschap Pro Excolendo Jure Patrio, K. de Waard, te Groningen, 1856, 69 pp.
23653: Créquy, markies de - Souvenirs de la marquise de Créquy 1710 à 1800, 7 vols., Den Haag, G. Vervloet, 1834-1836, ca. 2500 pag., half leather, nice set.
43179: [Sinold, Philipp Balthazar] / A. Creutzberg - Hochwichtige betrachtungen welche zu Erlangung der Gluckseligkeit des zukenfftigen Lebens einem menschen hochst dienlich seynd, Aus dem Englischen ubersetzt von Amadeo Creutzberg, mit einer Vorrede Jo. Georgii Pritii. Frankfurt, Monath, 1731.
7328-1: Croce, Guilio Cesare - [Literature, first edition, Translated in French from Italian, 1750] Histoire de Bertholde, contenant ses avantures, sentences, bon-mots, reparties ingénieuses, ses tours d’esprit, l’histoire de sa fortune et son testament. Vert. uit het Italiaans. ‘s-Gravenhage, Pierre Gosse, junior, 1750, 8, 201 [5] pp. (kopie)
7328: Croce, Guilio Cesare - [Literature, first edition of French translation for the Dutch, 1750] Histoire de Bertholde, contenant ses avantures, sentences, bon-mots, reparties ingénieuses, ses tours d’esprit, l’histoire de sa fortune et son testament. Vert. uit het Italiaans. ‘s-Gravenhage, Pierre Gosse, junior, 1750, 8, 201 [5] pp.
37595: Crocq, H.G. du - Catalogus van de Penningverzameling Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Amsterdam 1912, 161 pag., geïll.
25301: Crollalanza fils, chevalier Goffredo de - Almanach Heraldique et drolatique pour l'année 1884, Parijs/ Pisa 1883, 291 pag., geïll. First year.
34211: Crombrugghe, Guilielmus de, uit Kopenhagen - Specimen juris mercatorii Batavi sive disputatio de societate nomina [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
42290: Cromjongh, J.K.A. - Beknopte handleiding voor de gijmnastiek voor alle standen, benevens eene afbeelding der werktuigen. Bergen op Zoom, Verkouteren, 1846.
35703: Croockewit, Jacob Marie, uit Zeist - Over de kaken en speekselklieren van hirudo medicinalis Utrecht Breijer 1894
31924: Croockewit junior, Henricus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de monopoliis [...] Amsterdam C.G. van der Post 1855
32400: Cropp, Friedrich - Commentatio de praeceptis juris Romani circa puniendum conatum deliquendi [...] Heidelberg Mohr & Zimmer 1813
55365: Cruikshank, G. / T.C.R. Huydecoper - De flesch. In 8 steendrukken, gevolgd naar de Engelsche gravuren van Georg Cruikshank, met bijschriften van T.C.R. Huydecoper.'s-Gravenhage, v.d. Vliet, 1848.
65922: Cruikshank, George (1792-1878) - [Satirical print/spotprent] Economy/De economie (Koning George IV met zijn maitresse).
57347: Cruikshank, G. R. (ill.); - The universal songster, or Museum of Mirth, forming the most complete (...) collection of ancient and modern songs in the English language
34715: Crusen, Henricus Christophorus, uit Medinga, Lunenburg - Disputatio juridica inauguralis de differentiis juris naturalis et juris civilis in genere Utrecht Van Megen 1734
23341: Crusius, G. Ch. - Grieksch-Nederduitsch woordenboek der mythologische, historische en geographische eigennamen ( ..) bewerkt door Jac. Terpstra. Leiden, 's-Gravenhage en Amsterdam 1838, 516 pag., gebonden in mooie halfleren band. Goed exemplaar.
33807: Cruydener, Sigher, uit Groningen - Disputatio juridica inauguralis de servitutibus praediorum [...] Leiden Abraham Elzevier 1787
34599: Cruysse van Hoey, Jan Willem van der - XII. theses juridicae. 1792
52971: Cuiacius, Jacobus - Opera, quae de jure fecit, et edivoluit Frankfurth, Wechel/Aubry/Schleichius, 1623.
65678: Cunego, Domenico (1727-1803) after Mengs, Anton Raphael (1728-1779) - [Portrait print, engraving] Eques Antonius Raphael Mengs se ipsum pinxit/Schilder Anton Raphael Mengs, 1778..
61005: Cunego, Luigi (1757-1823), Bossi, Giacomo (1750-1804) and Agricola, Karl Joseph Aloys (1779-1852) after Raphael (1483-1520) - Scenes from the early life of Jesus (three plates from: Picturae Peristyli Vaticani, manus Raphaelis Sanci in tabulis aereis nova cura expressae, chartisque redditae anno M.DCC.LXXXX)
533: CUNEN, J. - Geschiedenis van Oss. Met inventaris van de gemeente-archieven. Z.p. 1932. Geïll., 300 p.
ZZ90381: Curtenius, Petrus. - [Dissertation 1754] Oratio inauguralis de divino codice, unico verae sapientiae fonte [...], Samuel Lamsveld in Amsterdam, 1754, 60 pp.
15618: Curtis, G.W. (red.) - The correspondence of John Lothrop Motley, D.C.L., author of “The history of the Rise of the Dutch Republic”, “The history of the United Netherlands”, etc. 2 dln. Londen: Murray, 1889.
35629: Curtius, Andreas, uit Lübeck; Praeses: Conring, Hermann - Dissertation 1650 I Dissertatio politica de regno [...] Helmstedt Henning Müller 1650.
33495: Curtius, Petrus Jacobus, uit Utrecht - [Dissertation 1781] Disputatio juridica ad pauli fragmentum ex lib. singul. ad leg. falcid., quod extat in l. i. pr.d. ad legem falcidiam [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1781
ZZ90352-43: Custer, Phil de - [Rotterdam] Extract uyt de Generale Keure en Ordonnantie der Stad Rotterdam. Houdende Ordonnantie op het Interinement van Brieven van Beneficie van Inventaris. Pieter van Waasberge, Ordinar drukker, Tot Rotterdam, 1719, 3 pp.
15141: Custer, Gustav - [Travel book] Hygiënisch-philanthropische Reiseeindrücke aus Holland. Zürich: Th. Schröter, 1885, 59 pp.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur[an error occurred while processing this directive]

6/8