Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
61701: Custos, Dominicus (c. 1559-1615) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor [Atrium heroicum Caesarum, regum, [...] imaginibus [...] illustr[atum]].
65111: Custos, Dominicus (c. 1559-1615) - [Antique print, etching and engraving] Comites Hollandiae et Seelandiae ['Principum Christianorum Stemmata ... nunc adiecto stemmate Othomanico'] (Stamboom van de graven van Holland en Zeeland). 1608-1610
65110: Dominicus Custos (c. 1559-1615) - [Antique print, etching and engraving] Comites Hollandiae et Seelandiae ['Principum Christianorum Stemmata ... nunc adiecto stemmate Othomanico'] (Gravure van de stamboom van de graven van Holland en Zeeland). 1608-1610.
PR120021: Johannes E. van Cuylenburgh (1793-1841) - [Original etching, ets] J.E. v. Cuylenburgh. Landscape with a donkey, published 1818.
65845: Cuylenburgh, Jan van (1793-1841) - Etching/ets: Two Cossacks [Cosakken]/Twee kozakken.
37105: Cuypers, Ed ( uitg.) - Het Huis Oud & Nieuw. Maandelijks prentenboek gewijd aan huis, inrichting, bouw en sierkunst. Jrg. 4 (1906 ), 12 + 384 pag., geb., in half linnen, geïll.; Jrg 5 (1907) in afleveringen; Prijs per jaargang 40 euro.
B2460: Da Costa, I. - [Patriots, 1824] Inlichtingen omtrent het karakter van den stadhouder Prins Maurits van Nassau, eerste stukjen, Rotterdam J. Pippijn 1824, 82 pp.
PR121385: Daamen, notaris. - Publication / Affiche Tilburg Brabant 1878 | Openbare verkoping onroerende goederen aan 't Goirke, A. van de Voort Tilburg 1878, plano 1 p.
58685: Daatselaar, W. van; - Toesteloefeningen voor onze gymnastiekverenigingen, deel I. Oefeningen aan den rekstok. Amsterdam 1893, geb., 152 pag., geïll.
34053: Daehne van Varick, Eduardus Hugo Maria von, uit 's-Gravenhage. - Specimen juridicum inaugurale de jure quod conjuges in bona communia habent [...] Utrecht J.G. Broese 1848
52137: Daems, W.F., - Uit de geschiedenis der pharmacie te Haarlem, Haarlem 1943, 48 pag., geïll.
35133: Daey, Adrianus, uit Alkmaar - Dissertatio juridica inauguralis ad fragmentum papiniani [....] Leiden A. Koster 1786
65712: Dalen II, Cornelis van (1638-1664) after Nason, Pieter (1612-1690) - [Portrait print, engraving/gravure] Charles II Stuart of England (1630-1685) or King Leopold I king of Germany (1640-1705)/Karel II was koning van Engeland, Schotland en Ierland, published
34358: Dalen, Petrus Gerardus, uit Rotterdam - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestionum juridicarum syllogen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1820
66199: Dalen, Cornelis van (1592/1612-1665); after Venne, Adriaen van de (1589-1662) - [Original engraving/gravure] 'uytgang van syn hoogheyt Fred. Henrik prince van Oranje'; Bed of state of prince Frederik Hendrik of Orange, 1647.
ZZ90395-024: Dalen, J. L. van. - [Dordrecht, history, 1888] Historisch verhaal der gebeurtenissen binnen Dordrecht in de Novemberdagen van 1813, Blussé & Comp. Dordrecht, 1888, 48 pp.
ZZ90397-051: Dalen, J. L. van. (Jan van de Maas). - [History, Zuid Holland, 1925] De St. Elizabethsvloed (18 November 1421) na vijf eeuwen herdacht, met 3 kaarten (De Zuid-Hollandsche waard vóór anno 1421, De Zuid-Hollandsche waard in de 16e eeuw, Het bedijkingsplan Biesbosch-werken 1924, Derde herziende druk, De Dordrechtschedrukkerij 1925, 6 pp.
ZZ90395-003: Dalen, J. van. - [Theology 1805] De geestelykheid ontmaskerd: in een oprecht en waarachtig verhaal der onderdrukkingen, geleden, by Johan van Dalen; geboortig uit Zeeland, en Friesschen candidaat; met de verificatoire stukken en documenten daar agter gevoed; ter beschaaming van de daar by vermelde predikers der waarheid, liefde en verdraagsaamheid. En te bekomen: te Amsterdam, by Tiel, Brave, Saakes en Timmer; Rotterdam Hofhout, Cornel en van Balen; Dord, Blusfé en Bonte, …, 1805, 63 pp
5123: Dam van Isselt, W.E. van - Bijdragen tot eene genealogie betreffende het Amersfoortsche geslacht Van Ysselt (Van Isselt). Vianen 1920, 51 p., geïll.
33887: Dam, Ysbrandus van, uit Leiden - Disputatio juridica inauguralis qua disquiritur, an liceat subditis resistere suis propriis imperantibus [...] Leiden Theodorus Haak 1740
66478: Dam van Isselt, J.T.T.C., van, - De samenwerking van leger en volk, Utrecht 1897, 42 pp. Uitgegeven door het weekblad Sta Pal !.
32618: Dam, Carolus Augustus van, uit Oudenbosch - Specimen juridicum inaugurale de legali ronorum communione [...] Breda Frederik Philippus Sterk 1839
25350: Damas ( = Hogendrop, F. van) - [History The Hague 1886] Haagsche omtrekken, 2 delen: 1) Nieuwe Bundel (Maart 1885-Augustus 1888) Together with 2) Haagsche omtrekken 1886-1887: nummer 1 (4 september 1886) t/m 52 (27 augustus 1887).
25349: Damas, ( = Hogendorp, F. van ) - Haagsche omtrekken,2e [ook Nieuwe Bundel], 3e [1886-1887], 4e, 5e, 6e en 7e bundel, 's-Gravenhage [ ca. 1888 ], per deel ca. 150 tot 524 pag.
66833: Damave, Poppe (1921-1988) - [Original etchings] Mother and child, 1954.
66939: Damave, Poppe (1921-1988) - [Original etching] Mother and child [Geboren Wilhelmina, 31 Oct. 1954], 1954.
66940: Poppe Damave (1921-1988) - [Modern prints, etchings] Two prints in a passepartout, before 1950, 2pp.
60211: Poppe Damave (1921-1988) - Antique Etching (Dry Point) - Two Men with Turbans - P. Damave, made between 1936-1988, 1 p.
PR121053: Willem Hondius (1598/9-1658/60) after Joh. Dame [?] - [Antique print, engraving] Portrait of Pieter Pietersz. Heyn (admiral Piet Hein), published 1629, 1 p.
58333: Damen, H., - Heelkundige waarnemingen aangaande de gezwellen bekend onder den naam van tumoren cystici, in verscheiden gevallen gedaan, 's-Gravenhage, Plaat, 1780.
52095: Damme, A. v., - Oud-Haarlem. Uithangteekens, gevelsteenen en molens van 1470-1668, Haarlem 1909, 48 pag., geïll.
66398: Damme, van A. - Verkochte domeinen en ambachtsheerlijkheden in Holland en West Friesland 1580 - 1807, Haarlem Brederode, 1904, 12 pp.
59703: Danckerts, Dancker (1634-1666), after Berchem, Nicolaes Pieterszoon (1620-1683) - [Antique landscape print, etching, ca 1663] Danckerts, D. (1634-1666). Shepherd on cow playing flute, near him dancing, published ca 1633, 1 p.
66221: Danckerts, Cornelis (1603-1656), Koning, Cornelis (?-1671) - Portrait of Franciscus Gomarus
8458: [Huybert, Petrus Antonius de (vert.)]; Florent Carton Dancourt) - Het onbesturven' weeuwtje. Kluchtig blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1718.
34307: Dassevael, Joannes Petrus, uit 's-Gravenhage. - Disputatio juridica inauguralis de rebus dubiis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1821
60951: Jacques Dassonville (1619-1670) - Antique print, etching I Woman delousing a child, published ca. 1650, 1 p.
60955: Jacques Dassonville (1619-1670) - Antique print, etching I Woman delousing a child, published 1653, 1 p.
36709: David, M. - De rechtshistoricus en zijn taak Leiden Sijthoff 1937
27873: Davies, D.W. - A prime of Dutch seventeenth century overseas trade, 's-Gravenhage 1961, 160 pag., geb., geïll., met stofomslag.
67496-1: Davies, Stevie. - Literature 1983 First edition I Emily Bronte, the artist as a free woman, Carcanat Manchester 1983, 170 pp.
51024: Davis, J.F. - La chine, ou description generale des moeurs (...) traduit de l' anglais par A. Pichard. 2 volumes, Bruxelles, 1838.
7795: DEBRETT, JOHN - The peerage of the United Kingdom of Great Britain & Ireland in two volumes, 8th edition
28821: Debrett - Debrett's heraldry, illustrared with 400 armorial engravings, edited by A.G.M. Hesilrige, London, Dean & Son, [ 1930?] 208 pag. + 14 plates, hardcover.
7801: DEBRETT - Debrett's Peerage & Baronetage, London 1976.
PR120203: Coenraad Decker (1650-1709) - [Antique print; etching and engraving] Afbeelding van de paardemarkt (Delft), published 1729.
PR120316: Coenraet Decker (1651-1685) - [Antique print, etching] Afbeelding van het Pesthuis (Delft), published 1729.
53334: Decker, C.W. - De volgens eed en plicht verschuldigde achting en eerbied der Amsteldamsche burgery opgewekt door betoog dat derzelver [...] rechters in de zaake van [...] hoofd-officier mr. W.C. Backer, r.o. eisscher ter eenre en J. Verlem en mr. J.C. Hespe resp. gedaagden ter andere zijde, allezints den rechten dezer landen, mitsgaders eed en plicht overeenkomstig hebben gehandelt. Door mr. Cornelis Willem Decker, J.U.D. Amsterdam, J. ten Houten en zoon 1785.
66233: Coenraet Decker (1651-1685) - [Antique frontispiece, etching] [Collection of Metamorphoses], published 1676.
66043: Decker, Coenraert (ca.1650-1685), after Baur, Johann Wilhelm (1607-1642) - [Antique print, etching/ets] 'Toght der Spanjaarden door 't waater naa Duyveland en Schouwen'; Spanish troops on their way to Duiveland, 1575, published 1730.
65642: Decker, Coenraet (c.1650 - 1685) - [History print] Toght der Spanjaarden door't waater naa Duyvelandt en Schouwen, ca 1730.
65641: Decker, Coenraet (c.1650 - 1685) - [History print] The siege of Antwerpen, the destruction of the bridge of the Duke of Parma, ca. 1730.
59508: Dedekind, Friedrich/S. Bonaventura/H.J. Reihingius. - Ludus Satyricus de Morum Simplicitate seu Rusticitate. Vulgo dictus Grobianus. Libri Tres, Leiden, Joannis Maire, 1631. 12o, gebonden in geheel perkament ui de tijd, 215 + (1) p. Betreft tafelmanieren en omgangsvormen.
31806: Dedel, Cornelius, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale quo ex jure Romano illustratur codicis civilis locus de auctoritate praestanda a venditore rei vitiosae [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
32254: Dedem, Conradus Guilielmus van, uit Zwolle - Dissertatio juridica inauguralis de legatariorum juribus et obligationibus [...] Leiden J.C. Emeis 1834
34943: Dedem, Willem Jan van, uit Nieuwleusen - Eenige opmerkingen over den suppletoiren eed Leiden Somerwil 1880
553: DEDEM, A. VAN - Register van charters en bescheiden berustende bij de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis te Zwolle. Kampen 1913, 432 p.
ZZ90201: Degenaar, J.J. - [First edition] Eksistensie en Gestalte by J.J. Degenaar, Simondium Uitgewers Johannesburg 1962, 67 pp.
7345: Deinse, Anthonie van - [Poetry, Waldenzen] De vervolgingen der Waldenzeren. Middelburg, Johannes Abrahams, [1782], [4]+10+[2]+21+[5]+53+[1] pp.
66887: Deinse jr., A.J. van. - Iets over de subsidien van de achterliggende- ten behoeve der calamiteuse- polders in Zeeland; eene bijdrage tot de kennis van onsch Nederlandsch staatsregt, Middelburg J.C. & W. Altorffer 1867,68 pp.
43813: Deinse, A. van, - Feestrede ter 250 jarige gedachtenis der verlossing van Middelburg uit het geweld van Spanje, gehouden in de Nieuwe Kerk op 22-2-1824, Middelburg, Abrahams, 1824, (2)+2+31 pag., gemarmerd papieren omslag.
35869: Deinse, Frederik Cornelis van, uit Hulst - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
5393: Dek, A.W.E. - [Geneology 1974] Duizend familieleden van Adriaan Dek (1829-1909) en Hendrik Dek (1841-1925), ‘s-Gravenhage 1974, 119 p., geb., geïll.
6223: Dek, A.W.E. - Genealogische tabellen bij de geschiedenis der Nederlanden. De graven van Vlaanderen en Namen uit het huis Dampierre, 3 tabellen in de afl. oktober en november 1966 van Spiegel der Historie
32222: Dekker, C. - Kerkelijke archieven. 1981
7802: Dekker, Cor. - Uit de Spaanse hel ontvlucht, uitgave door Rik Vuurmans, de ervaringen van een zeeman uit Den Helder bij de Internationale brigade, Panchaud Amsterdam 2020, 164 pp.
65171-4: Dekker, Rudolf. - Plagiaat en nivellering. Nieuwe trends in de Nederlandse geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog, Panchaud Amsterdam 2019, 103 pp.
33833: Dekker, Guilielmus - Oratio de praejudicatorum opinionum pravitate atque corruptela [...] Delft Adrianus Beman 1735
65172: Dekker, Rudolf (red.) - De Van Breestraat in Amsterdam 1900-2000. Van Mata Hari tot Pistolen Paul, Amsterdam: Panchaud 2017, 164 pp.
7803-2: Dekker, Rudolf (red.) - Literature 2022 I Constantijn Huygens jr. en de uitvinding van het moderne dagboek, Amsterdam: Panchaud 2022, 210 pp.
65171-5: Dekker, Rudolf. - Plagiarism, fraud and whitewashing. The grey turn in the History of the German occupation of the Netherlands 1940-1945, Panchaud Amsterdam 2020, 100 pp.
559: DEKKER, F. - Voortrekkers van Oud-Nederland in Engeland, Frankrijk, Achter-Indië, Formosa en Perzië. 's-Gravenhage 1947. Geb., geïll., 260 p.
15149: Dekker, G. - G. Dekker als journalistiek tekenaar op zoek naar romantiek en schoonheid in ons land, met een voorwoord van oud-hoofdredacteur Dagblad “De Telegraaf” , de heer J.J.F. Stokvis. Amsterdam: Teleboek, 1975.
65171: Dekker, Tessel (Inleiding) - Katten. Schetsen en foto's van George Hendrik Breitner, Amsterdam: Panchaud 2017, [36 pp].
65175: Dekker, Rudolf (red.) - Constantijn Huygens jr. en de uitvinding van het moderne dagboek, Amsterdam: Panchaud 2015, 210 pp.
65171-1: Dekker, Tessel (Inleiding) - Cats. Sketches and Photos by George Hendrik Breitner, Amsterdam: Panchaud 2019, [29 pp]. second edition.
65170: Dekker, Rudolf (red.) - Egodocumenten van Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw, Amsterdam: Panchaud 2016, 365 pp.
20793: Dekker, C. en J.G. Kruisheer - Het Victorinnenklooster Jeruzalem te Biezelinge 1246-begin 17e eeuw, Odijk 1973, 161 pag., geïll. ( met regestenlijst)
7803: Dekker, Rudolf. - De criminele autobiografie vanaf de zestiende eeuw tot heden Van blauwboekje tot bestseller, Panchaud Amsterdam 2021, 277 pp.
56619: Delavigne, Casimir, e.a., - Les comediens. Comedie en cinq actes et en vers, Bruxelles, Remy, 1820, 85 pag.
31728: Delbeek, Janus Carolus, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale, sistens aliquot observationes ad titulum codicis civilis de nuptiis [...] Utrecht Paddenburg en Co. 1829
30449: Delen, A.J.J. - Oude Vlaamsche graphiek. Studies en aanteekeningen, Antwerpen 1943, 168 pag., geïll., geb.
66210: Delff, Willem Jacobsz. (1580-1638); after Mierevelt, Michiel van (1566-1641) - [Original engraving/gravure] Portrait of 'Philippi Guilielmi'; Filips Willem, prins van Oranje, Philips William, prince of Nassau-Orange.
66216: Delff, Willem Jacobsz. (1580-1638); after Mierevelt, Michiel van (1566-1641) - [Original engraving/gravure] Portrait of 'Wilhelmus Comes Nassoviae'; Willem, graaf van Nassau; William of Nassau-Catzenellenbogen, 1644.
66214: Delff, Willem Jacobsz. (1580-1638); after Mierevelt, Michiel van (1566-1641) - [Original engraving/gravure] Portrait of Guljelmum D.G. Principem Arausionensium; Willem II, prins van Oranje-Nassau; William II, Prince of Nassau-Orange, 1635.
66212: Delff, Willem Jacobsz. (1580-1638); after Mierevelt, Michiel van (1566-1641) - [Original engraving/gravure] Portrait of 'Fr: Henrico D.G. Principi Arausionenium'; Frederik Hendrik, prins van Oranje, Frederik Hendrik, prince of Nassau-Orange, 1634.
66200: Delff, Willem Jacobsz. (1580-1638); after Venne, Adriaen van de (1589-1662) - [Original engraving/gravure] 'Henricus Fridericus'; Portrait of Prins Frederik Hendrik; Frederick Henry, Prince of Nasau-Orange.
66211: Delff, Willem Jacobsz. (1580-1638); after Mierevelt, Michiel van (1566-1641) - [Original engraving/gravure] Portrait of 'Henricus Comes di Bergh'; Hendrik, graaf van den Bergh; Henry, Count de Bergh, 1634.
66207: Delff, Willem Jacobsz. (1580-1638); after Mierevelt, Michiel van (1566-1641) - [Original engraving/gravure] Portrait of 'Fridericus Henricus Comes Palatinus Rheni'; Frederik Hendrik van de Palts; Henry Frederick, Count Palatine, 1629.
66208: Delff, Willem Jacobsz. (1580-1638); after Mierevelt, Michiel van (1566-1641) - [Original engraving/gravure] Portrait of Henrico Matthaeo; Hendrik Matthias, Count of Thurn and Taxis, 1625.
66209: Delff, Willem Jacobsz. (1580-1638); after Mytens, Daniël (c.1590-c.1647/1648) - [Original engraving/gravure] Portrait of 'Henrica Maria'; Henrietta Maria van Bourbon; Queen Henrietta Maria, 1630.
65807: Delfos, A - Etching/ets: Gezigt op de Groote Waag den Ryn en L. Vrouwekerk te Leyden.
65540: Delft, Willem Jacobsz (1580-1638) after Mierevelt, Michiel Jansz. van (1566-1641) - Engraving/gravure: Portrait of Hendrik, Count van den Bergh (Portret van graaf Hendrik van den Bergh).
567: DELHOUGNE, E.M.A.H. - Genealogieën van Roermondse geslachten. 2 dln. Maastricht 1956/Nijmegen 1961. Geb., geïll., 250, 352 p.
569: DELHOUGNE, E.M.A.H. - Genealogieën van Roermondse geslachten, los deel II. Nijmegen 1958. Geb., geïll., 224 p.
7347: Delhoussen, Jean - Dichterlijke herinneringen. Den Haag, [z.n.], 1848.
23749: Delille, Jacques [ = Jacques Montanier] - L'Homme des champs, ou les Géorgiques Françoises. Strasbourg, Levrault, 1800, 148 pag. orig. boards.
19813: Delius - Delius'sche Familien-Zeitung, nrs 3, 4, 5 (1919 - 1921),
47093: Delkeskamp, F.W., - Panorama des Rheins von Mainz bis Coln, Frankfurt am Main, Wilmans, 1825.
19259: Dellen, R. van - Van prefectenhof tot Prinsenhof. Geschiedenis rond het Martinikerkhof te Groningen.
BB110089: Delord, Taxile. - [History 1869] Histoire du Second Empire (1848-1869), par Taxile Delord, Paris, Germer Baillière, Londres, New-York 1869. 6 volumes complete.
PR120946-125: Delpech, François Séraphin (graveur) after Mauvin N (dessinateur). - [Original lithographie, 19th century] Portrait print of French poet Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine (1790-1869) by De Delpech.
35273: Delprat, Gulielmi, uit 's-Gravenhage - Commentatio ad quaestionem philosophicam a facultate philosophiae [....] 1822
36893: Demay, M.G. - Le costume de guerre et d'apparat d'apres les sceaux du moyen-age, Parijs 1875, 56 pag., illustrated with 26 engraved plates. Printed in 200 copies.
36909: Demay, G - Le costume au moyen age d'après les sceaux, Parijs 1880, 496 pag., ill., half leather. Good copy.
25605: Demoed, E.J. - In een lieflijk landschap. Wandelingen door de historie van Maarn, Doorn, Langbroek. Cothen, Leersum en Amerongen. Zaltbommel 1974, 304 pag., geb., geïll. Met stofomslag.
16237: DENEKAMP - Die in den Degenkamp verwon werd van Sint Nikolaas gezegend. Uitg. V.V.V., 4e druk, 1916, 64 + 20 p.
34801: Denekamp, Bernard, uit Schoonhoven - De herziening van het Belgische handelsrecht betrekkelijk de vennootschappen Leiden J. van der Schouw 1880
15155: Depelchin, P. - La Hollande à vol d’oiseau. 4de druk. Tours: Mame, 1884.
28973: Depluvrez, J.M. - A la croisée des chemins. Regard sur l'oeuvre gravé d'Albrecht Durer, Vauban 1981, 136 pag., geïll.
7351: Dercksen, Jacobus Marinus Everhardus - Zwervelingen. Nieuwe Gedichten. Leiden, De Breuk & Smits, 1879.
30715: Derkinderen, A.J. - De Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Overgedrukt uit het tijdschrift de xxe eeuw van 1 mei 1908, Haarlem, Enschedé, 1908, 36 pag., oud- Hollands papier, in sierpapieren omslag, geïllustreerd met 6 ( van de 8 ) originele etsen en gravures.
50898: Dermiere, L. - Bij de plegtige viering van de 250ste verjaring der oprigting van de Hooge school te Leyden. 1825.
PR120946-072: Deronant - [Antique print, lithography, 19th century] Portrait of Louis XVIII (Lodewijk de 18e, 1755-1824), le Désiré, made by Deronant, 1 p.
43021: Desaguliers, H. - Grondig onderwijs in het Italiaansch boekhouden. 8e druk, Amsterdam, Schalekamp en v.d. Grampel, 1816.
15157: Description - A Description of Holland: or, the present state of the Unites Provinces. Wherein is contained, a particular account of The Hague, and all the principal cities and towns of the Republick, with their buildings, curiosities, etc., of the manner and customs of the Dutch ... to which are added directions for making the tour of the provinces. Londen: Knapton, 1743, 24+412 pp. .
58891: Desguerrois & Co, naar C.C.A. Last - Willem I. Koning der Nederlanden. Lithografie, 45x34cm, uitgave van P.M. van der Made.
52558: Deshoulieres, Antoinette Thérèse. - [Literature, Women, poetry 1708] Poesies de madame et de mademoiselle Deshoulieres. Nouvelle edition, augmente. 2 volumes in 1 binding, Brussel, Foppens, 1708, 247+265 pp (compelete copy).
30407: Desjardijn, D - Catalogus van prenten en tekeningen uit de Stachelswine collectie, Deel I- Twintigste eeuw, Amsterdam z.j., 515 pag., geïll., geb. met stofomslag, als nieuw.
30409: Desjardijn, D - Grafiek in Nederland. De achttiende eeuw, Amsterdam 2000, 336 pag., geïll., geb. met stofomslag, als nieuw.
30411: Desjardijn, D - Hoogdruk sind 1900. Hout- en linoleumsneden van Nederlandse kunstenaars, Amsterdam 1984, 264 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
42023: Desmond, Olga und A. Salge; Max Thielert - Lebende Marmor-Bildwerke, dargestellt an den Schönheit-Abenden in Berlin von Olga Desmond und Adolf Salge. Photographiert von Hofphotograph Skowraneck. Berlin, Neue Photographische Gesellschaft, [1909?]. Oflugelmappe.
42319: Desnos, Louis-Charles - L'indicateur fidele ou Guide des voyageurs qui enseigne toutes les routes royales e particulieres de France. Paris, 1765.
8152: Dessing, René W. Chr. [Hooghe, Romeyn de] - Koning-stadhouder Willem III triumfator. De triomfale intocht in Den Haag in 1691, Den Haag (Haags Historisch Museum) [1988], 84 p., geïll.
6844: [Asschenbergh, Gijsbert (vert.)] Philippe Néricault Destouches - Het drievoudig huwelyk. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1776.
15161: Dethmar, F.W. - Freundliche Erinnerung an Holland und seine Bewohner. Zugleich ein Wegweiser für Reisende. Deel I en II in 1 band, Essen/Rotterdam: Bädeker, 1838 - 1839.
43127: David Deuchar (1743-1808) - A collection of etchings after the most eminent masters of the Dutch and Flemish schools, particularly Rembrandt, Ostade, Cornelius Bega and Van Vliet, accompanied with sundry miscellaneous pieces and a few original designs by David Deuchar, seal engraver. Edinburgh, Dec. 22, 1803.
BB110056: Deugd - [History Scotland] De zegepralende deugd, of de gevallen van milord A.... Uit de aantekeningen van een aanzienelyk geslagt uit Schotland, om deszelfs zeldzame, en niet min wonderbare ontmoetingen in 't Hollands geschreven [...]. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1755. [2 delen in 1 band met doorlopende paginering]
11679: Deutmann, F.W.H., Zwolle Kamperstraat. - Photography ca 1920 I 2 carte-de-visite photographs of Mrs A. Velthuysen-Deutmann and mr. H.G.J. Velthuyse, lid van de firma Schaap en Van Veen.
31820: Deutz van Assendelft, Jacobus Martinus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale. sistens doctrinam codicis civilis de subrogatione [...] Utrecht Joh. Altheer 1827
57283: Safety Car Devices; - The safety car, Wilmerding Pa 1923, 31 pag., ill.
66808: Deyssel,Lodewijk Van. - De meest Hollandsche stad, Woubrugge, 1996, zonder paginanummering.
36567: Dibbets, Gerardus Rutgerus Wilhelmus, uit Nijmegen - Nederduitse orthographie van Pontus de Heuter (1581) Assen Van Gorcum 1968
15165: Dibbetz Westerwout, J. - Beknopte beschrijving der zeventien Nederlandsche provincien, waar in den oorsprong en opkomst deezer landen aangetoondt word; mitsgaders de geaardheid, zeden, godsdienst [...] de ligging, grootte en grenzen der Nederlanden [...] ten dienste der Nederlandsche leergierige jeugd. Nijmegen: Isaac van Campen, 1781.
35799: Dicke, Willem, uit Dordrecht - Dissertation 1892 I Dicke: De vaccinatie Amsterdam Delsman 1892, 204 pp.
7368: Dickens, Charles; Mark Prager Lindo (vert.) - In Londen en Parijs (A tale of two cities). Uit het Engels vertaald. Amsterdam, P.N. van Lampen, 1860. [2 delen in 1 band]
23671: Dickson, R. - A lecture on the dry rot, and on the most effectual means of preventing it, 2nd. ed., Londen 1838, 64 pag., orig. paper covers.
24997: Diderot, d'Alembert - Menuisier en meubles, 20 plates; Ebenisterie & marqueterie, 11 plates; Menuisier en batimens, 38 plates; Menuisier en voitures, 30 plates. All with the text-leaves.
42857: Diderot, d'Alembert - Plate volume glass making.
56947: Diderot en d'Alembert; - Chapters physique and mechanique from the 4° edition of the Encyclopedie with 24 + 6 plates.
43205: Diderot en d'Alembert - [Engraving handbook, illustrated 18th century] VIII Gravure en taille-douce, contenant planches 9. [Extract uit de 4° uitgave van de Encyclopedie, 18e eeuws].
PR120946-131: Dieben, H.J. after R. I. van Büeren. - [Original lithography, 19th century] Portrait print of poet and writer Hendrik Tollens (1780-1856) made by H.J. Dieben after R. I. van Büeren.
4635: Diekmann e.a., U. - Schneider. Ein Familienbuch. Bielefeld 1984, 128 p., geb., geïll.
59119: Diepen, J. - Onze familie, 1 augustus 1908, Tilburg 1908.
34509: Diepen, Hubert Adriaan, uit 's Hertogenbosch - Ruptura uteri durante partu Amsterdam Metzler & Basting 1894
22707: DIEPENHORST - [Photo] Foto van een geschilderd familiewapen met onderschrift “C.L. Diepenhorst, anno 1719”, 4°.
36533: Diepenhorst, I.A. - Religiedelicten, rede Utrecht Kemink 1945
33685: Diephuis, Gerhardus - Oratio qua academiae per hunc annum fata breviter enarravit
33377: Dieren, Catharina Maria van, uit Arnhem - Nulstelsels in het platte vlak. Proefschrift [...] Utrecht Zuidam 1928
57839: Dieren, E. van, - De nadeelige invloed van fel zonlicht en sport op lichaam en geest met een inleiding over de Engelsche ziekte, Amsterdam 1918, 68 pag.
57003: Diermen, A. van; - Van Diermen in Amersfoort & Spakenburg. Kroniek van een vissersgeslacht, en de complete genealogie van tak G., Wageningen 2002, 352 pag., geb., geïll.
56849: Diesen, van, e.a., - Verzameling van gewisselde stukken omtrent de aansluiting van den Nederlandschen Rhijn-spoorweg en den Staats-spoorweg te Utrecht, Utrecht, 1868-1870.
40093: Diest Lorgion, E.J., - Geschiedkundige beschrijving der Stad Groningen, deel I (van 2), Groningen 1852, 450 pag., orig. karton.
33667: Diest Lorgion, E.J. - Oratio de opinionibus christianorum iqm ante saeculi quarti exitum admodum mutatis [...]
33669: Diest Lorgion, E.J. - Het licht der geschiedenis over de verdeeldheid in de Nederlandsche Hervormde Kerk [...].
56587: Dieterichs, J.F.C., - De kunst van het hoefbeslag of handleiding om zoo wel de gezonde als gebrekkige hoeven (.....) te beslaan (....) vertaald door J.W.A. Hart, s-Gravenhage, v. Cleef, 1830.
65026: Dietrich, Christian Wilhelm Ernst - Harbour scene (scene van een haven).
66895: Diggelen, van, B.P.G. - Nog iets over de afdamming van het Sloe, Goes F. Kleeuwens & Zoon 1843, 30 pp.
66893: Diggelen, van, B.P.G. - Eenige beschouwingen over de afdamming van het Sloe en betrekkelijk de verdere belangen van Zeeland, met den gunstigen invloed van derzelver bevordering op de provincie Noord-Braband en het Hertogdom Limburg; door B.P.G. van Diggelen, Ingenieur van den Waterstaat, Middelburg, De gebroeders Abraham 1843, 60 pp.
65052: Richard Dighton (1795-1880) - [Antique drawing] Portrait of an unknown man, ca. 1851-1852.
34345: Dijckmeester, Hermannus, uit Tiel - Specimen juridicum inaugurale de praejudicio, quod judicium publicum facit judicio privato [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
35035: Dijckmeester, Ulrich Willem Alexander, uit Utrecht - Aanbod van gereede betaling gevolgd van consignatie Leiden Somerwil 1886
32774: Dijk, Ludovicus Carolus Desiderius van, uit Haarlem - Specimen politico-juridicum inaugurale continens historiam inquisitiones in delicta, a praefectis atque officialibus in India cum orientali tum occidentali commissa [...] Utrecht J.G. Broese 1847
32862: Dijk, Hendrik van, uit Enkhuizen - Rotterdam 1810-1880. Aspecten van een stedelijke samenleving. Proefschrift [...] Schiedam Van Berk 1976
58955: Aero-Dilettant, - Het maanprobleem opgelost. Het vraagstuk der oceanen (.......) verklaard. Het probleem der kometen, 's-Gravenhage 1928, 126 pag., geïll.
36053: Dillen, Johannes Gerard, uit Amsterdam - [Dissertation 1914] Van Dillen: Het economisch karakter der middeleeuwsche stad I. De theorie der gesloten stad-huishouding Amsterdam A.H.Kruyt 1914, 224 pp.
47085: Dilles, G.v., - Verzeichniss der Gemaelde der bildergallerie in Munchen, 2e auflage, Munchen 1829, 173 pag.
35745: Dillewijn, Cornelis van, uit Modderfontein(Z.A.) - Die Lichtwachstumsreaktionen von Avena Amsterdam De Bussy 1927
15169: Dingelstedt, Franz - Jusqu’à la mer. Erinnerungen an Holland. Leipzig: Weber, 1847.
ZZ90397-055: Dingemans, W. J. - [History, Gorinchem, Gorkum] Iets over het museum der vereeniging Oud-Gorcum in het huis “Dit is in Bethlehem”, Stoomboekdrukkerij v/h T. Horneer, Gorinchem [s.d.], 13 pp.
ZZ90396-033: De Directeur der Koninklijke Akademie, Keurenaer. - [Delft, 1861] Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, benevens verzameling van stukken op de Delftsche aangelegenheden betrekking hebbende, H. C. Susan, C. HZoon, ’s Gravenhage, 1861, 60 pp.
PR120987: Dirk Sluyter (1790-1852), after Michiel van Mierevelt (1566-1641) - [Antique title page, 1835] Frontispiece with the portrait of Frederik Hendrik, published 1835, 1 p.
ZZ90433-054: Dirks, Jacob. - [Friesland, 1868] Het bier-oproer te Leeuwarden, in het jaar 1487, in zijne oorzaken en gevolgen, eene voorlezing van Mr. J. Dirks, Leeuwarden, Suringar 1868, p. 350-376.
ZZ90316-20: Dirks, M.J. - [History The Hague] Description de Soixante jetons de présence aux funérailles, etc., des quartiers de cette ville, Emm. Devroye, Imprimeur du Roi, Bruxelles, 1859, 28 pp.
36767: Dirks, J - De uitgewekenen uit Nederland naar Frankrijk, 1787-1795, z. pl., 1868, 52 pag.
31742: Dirks, Jacobus, uit Leeuwarden - Dissertatio historico-juridica inauguralis de judiciis vemicis [...] Amsterdam J.A. Beijerinck 1835
43397: Dirks, J - Nieuwe bijdragen tot de penningkunde van Friesland, I t/m X, Workum 1858, 67 pag., met 2 gravures met afbeeldingen van penningen. Gebonden in half linnen.
59981: Dischler, A. (fl. 18th century) - [Antique portrait print, portret, etching and engraving] IOANNE AUSTRIACUS...[De bello Belgico historia. (Cum tabulis aeneis.)] [Juan I of Austria (1547-1578)/Jan van Oostenrijk], 1 p.
66442: Dissel, van Elie Francois. - Register van plaatsnamen in Rijnland, Leiden : Taconis, 1895, 73 pp + 14 pp bijlagen AND Eerste Vervolg op het Register van plaatsnamen in Rijnland, Leiden : Taconis, [1899], 33 pp.
25109: Dithmar, J.C. - Commentatio de honoratissimo ordine militaria de balneo, Frankfurt, J.G. Conradi, 1729, folio, (10)+90+8+40+(6) pag. Half leather. Very good copy.
35593: Dithmers, Georgio Wilh., uit Luneburg; Praeses: Benckendorf, Ludolph Peter - Dissertatio politica [...] de delectu militum coacto [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1705
31784: Dittlinger, Fredericus Eduardus Theodorus, uit Antwerpen - Theses iuridicae inauguralis [...] Leiden C.A. van Immerseel Mounier 1853
B10032: Dittrich, J./Siegemundin geb. Diettrichin, Justina / C. Solingen - [Medical, midwife, 1691] Spiegel der vroed-vrouwen, behelsende een klaer onderrigt van sware verlossingen der kramende vrouwen (...) neffens een klaer berigt ontrent het keeren der qualijk staende geboorten door Justina Dittrichs genaemt Siegemund, alsmede Ampt en pligt der vroed-vrouwen door Cornelis Solingen. Amsterdam, J. ten Hoorn, 1691, (32)+242+(14)+84+(4) pp.
4172: Divers. - Antique booklets Haarlemmermeer I 6 booklets Haarlemmermeer droogmaking, various dates.
27245: Dixhoorn, F. v. - De leeuw van Kralingen. Een panorama over het leven van Henri Martin, eerste moderne dierenleraar en eerste directeur van de Rotterdamse diergaarde, Hoorn [ 1957 ], 212 pag., geb., geïll., met stofomslag.
35183: Dobbelaer, Marinus, uit Middelburg - Dissertatio physiologico-medica inauguralis de varia vitae humanae [....] Leiden Herdingh 1824
64152: Dobbenburgh, Aart van (1899-1988) - [Lithography/litografie] Kerkje in St. Pancras, 1927.
30861: Dockum, H.C. van - Over, uit en om de provinciale Drentsche en Asser Courant van den aanvang tot heden, Assen 1942, 275 pag., geb., geïll., met stofomslag.
ZZ90414: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. - Hollandse tekeningen rond 1600, bijeengebracht door de Interuniversitaire Kunsthistorische Studenten Organisatie in Nederland (I.K.O.N.), 1952, 38 pp.
7787: DOD, R.P. - [Geneology] The peerage, baronetage and knightage of Great Britain and Ireland for 1862, 22nd year
7789: DOD - [Geneology] Dod's peerage, baronetage and knightage of Great Britain and Ireland for 1913, 73rd year.
51673: Dodgson, Campbell, - The etchings of James McNeill Whistler, London, The Studio, 1922.
ZZ0007: Dodt van Flensburg, J.J. en A.M.C. van Asch van Wijck - Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland meer bepaaldelijk van Utrecht, complete set van 10 delen, Utrecht 1838-1853, ca. 3500 pag., origineel karton (genummerd 1-7 en 1-3) , ruggen hier en daar wat gebroken.
33687: Doedes, I.D. - Oratio [...]
35989: Doeff, Janus Guilielmus Alexander, uit Amsterdam - Theses juridicae inaugurales Utrecht De Kruyff 1859
35517: Doerffer, Balthasar, uit Wohlau (Wolov); Praeses: Thilo, Gottfried - Exercitatio philologica, de sepulchro Christi [...] Wittenberg Matthaeus Henckel 1675
41745: Does de Willebois, A. v.d. - Studiebeurzen, deel I en deel II, 's-Hertogenbosch, 1904 en 1905, 157 + 368 pag. Prijs per deel € 24
33889: Does, Izaacus van der, uit Utrecht - Diatriba juris publici inauguralis de vinculo, quod olim inter dioecesin Trajectinam et regnum Francicum, ac deinceps inperium Romano Germanicum, intercessit [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1775
37467: Does, E.C.C. v.d. - Modetekenen costuumontwerpen, Alkmaar z.j., ongepagineerd, geìll., ringband. Goed exemplaar.
35037: Does, Johan Adriaan van der, uit 's Hertogenbosch - De redenen van wraking van getuigen in het burgerlijk geding. Leiden Somerwil 1890
31804: Does de Willebois, Willem Emile Théodore Marie van der, uit Maastricht - Delicta reticentiae. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
55639: Hoen Y. 't / W. v.d. Does - Berigten van den procureur generaal van den Hove [ Ysbrandt 't Hoen] en bailliuw van 's Hage [ W. van der Does van Noortwyck ] ten aansien der Publicatie van 23-2-1786. D.d. 26-7-1786.
22889: DOES, VAN DER - [Printed publication with handwriting 1816] Convocatie voor Hr Van der Does voor een vergadering van Heeren Vroedschappen, 1816, deels gedrukt, 1 p.
32022: Does de Bye, Petrus Jacobus van der, uit Utrecht - Specimen historico-juridicum inaugurale, exhibens historiam judicii jurati [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1821
ZZ903444-55: Doesburg, J. J. - [Antique book, Noord-Holland, 1898] West-Friesland’s Hoofdstad in vroeger eeuwen door Dr. J. J. Doesburg, Geerts & Kops, Hoorn, 1898, 110 pp.
ZZ90352-21: Doesburg, Johannes - [Rotterdam, 1704] Des levens kortheid, en des menschen ydelheid. Voorgestelt en toegepast op den 20 April 1704. Uit Psalm 29. Vers 6. By gelegenheid van het droevig en haastig overlijden van den Eerwaarden Heer Ludolphus de With. In zijn leven zeer getrouw Dienaar Jesu Christi, in zijn Gemeynte tot Rotterdam. Overleden den 16 April 1704. By Reinier van Doesburg, Tot Rotterdam, 1704, 58 pp.
28561: Doesburg, J.J. - De wording van den vrede van Utrecht, Utrecht 1886, 160 pag., geb., goud op snee.
3359: Doesburgh, L. van - Familie-Register Van Doesburgh. Amsterdam 1893. 88 p.
38977: Doeve, J.F. ( ill.) - The Nativity according to Saint Luke, Plaistow 1954, ( 16 ) pag., with 8 illustrations by J.F. Doeve, hardback.
63977: Hans van Dokkum (1908-1995) - [Modern print, lithography] Trees in the mountains/ Bomen in de bergen, published ca. 1950.
65393: Dokkum, J.D.C. van. - Nederlandsche muziek in de 19e eeuw, Amsterdam [ca. 1915], 36 pag., geïll.
47713: Dokkum, J.D.C. van, - De maatschappij tot bevordering der toonkunst in haar wording en ontwikkeling, Amsterdam 1918, groot 4o, 154+18 pag., geb.
41361: Dolfsma, P.J.M. - Uit de illegaliteit naar de studie. De ontstaansgeschiedenis van de Stichting Onderlinge Studenten Steun en haar bioscoop Kriterion, Amsterdam 1985, 185 pag., geïll.
53021: Doll van Ouryk, C.B. - Verdediging van mr. C.B. Doll van Ouryk, tegens het declaratoir van de heere oud burgemeester mr. Cornelis de Witt. Dordrecht, H. en J. van Esch, 1674.
31183: Dolman, B. - R.K. doopboek Duistervoorde, gemeente Voorst, deel I 1675- 1761, deel II 1761- 1811, 143 pag.
43377: Domanig, K - Die Deutsche privat-medaille der alteren zeit, Wien 1893, 42 pag., plus 3 platen.
33351: Domela Nieuwenhuis, Ferdinandus Jacobus, uit Utrecht - Dissertatio ethico-theologica de autocheirias facinore ex religionis christianae preaceptis et indole judicando [...] Leiden H.W. Hazenberg 1833
60019: Domenico Montagú (fl. second half of the 18th century), after Jean Barbault (1718-1762) - [Antique print, engraving, Rome] Vue de restes du Portique d'Octavie soeur d'Auguste... [from: Les plus beaux monuments de Rome ancienne, ou Recueïl des plus beaux morceaux de l'antiquité romaine qui existent encore: dessinés par Monsieur Barbault peintre ... et gravés en 128 planches avec leur explication...], published 1761.
35913: Dommering, E.J., uit Groningen - Stellingen ..... Groningen Noordhoff 1896
24929: Domselaer, Thomas van - Dutch History Amsterdam 1665 | Beschryvinge van Amsterdam, Amsterdam, M.W. Doornick, 1665, (8)+284+312+446+(116) pp.
57095: Dongelmans, B.P.M.; - Johannes Immerzeel Junior (1776-1841). Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de 19e eeuw. Amstelveen 1992, 499 pag., geb.
22587: OOST- EN WEST DONGERADEEL (Fr) - [Manuscript, legal 1730] Contract tussen de gerechten Oost- en West Dongerdeel, opgemaakt te Leeuwarden 7/8 juli 1730. Manuscript, folio, 2 p., met de originele handtekeningen van H.D.E. van Aylva, douarière d'Aylva, Rixt van Andrea, Wed. Haren, J.G. van Burmania, W. van Wijckel en notaris Van der Ley.
34209: Donker Curtius, Cornelius Adrianus Henricus, uit Dordrecht - Dissertatio juridica inauguralis de creditorum juribus in navem [...] Leiden J.C. Cyfveer 1834
54203: Donker Curtius, D. - Pleitrede van mr. Dirk Donker Curtius voor den Hoogen Raad der Nederlanden, ten behoeve van C.A. Thieme, drukker en uitgever der Arnhemsche Courant, requirant in cassatie, uitgesproken den 12den Julij 1839. Arnhem, C.A. Thieme, 1839.
33423: Donker van der Hoff, Everardus - Oratio de praecipuis orationis ac stili virtutibus [...] Delft C. van Graauwenhaan 1745
54998: Donker Curtius van Tienhoven, W.B. - Opinion enoncee par M. Donker Curtius van Tienhoven, depute de la Hollande, a la deuxieme chambre des etats generaux, sur le projet de loi sur l'organisation judiciaire dans la seance du 4 avril 1827. Brussel, 1827. .
35911: Donker, Meinardus, uit Zaandijk - Theses juridicae inaugurales Leiden P. Engels 1854
47113: Donkersloot, H. e.a., - Geschiedenis van Pernis, Rotterdam 1934, 134 pag., geïll.
40859: Donkersloot- de Vrij, M - Topografische kaarten van Nederland voor 1750, Groningen 1981, 223 pag., geb., geïll. met stofomslag, als nieuw.
35353: Doorn, W.Th.C. van - Prent op de promotie van Mr. W.Th.C. van Doorn Utrecht 1876.
43939: Doorn, C. van, - Veilingcatalogus bibliotheek Jhr. Mr. A. van der Goes van Naters te Delft + schilderijen etc. van A.J.J. Baronesse van Ittersum, 's-Gravenhage 1886, 84 pag.
35391: Doorn, J. S. D. van - Prent op de promotie van J.S.D. van Doorn, zonder datum Leiden Somerwil ca 1875.
35979: Doornbos, Willem, uit Assen - Stellingen .... Groningen Wolters 1897
42504: Doornbusch, J.B. - Die Kunstgilde der Topfer in der abteilichen Stadt Siegburg und ihre Fabrikate. Koln, 1873.
30997: Doornewaard, B. - De Noord-Veluwse geslachten Doorn(e)waard, Doorn(e)weerd en Doorenweerd, Oldebroek 1997, 186 pag., geïll.
34611: Doornik, J , uit 's-Gravenhage - XIX. theses juridicae. 1792
34613: Doornik, J. A. , uit 's Hertogenbosch - IX. theses juridicae. 1789
7379: Doornik, Jan Gerard (vert.); Pierre Laurent Buirette de Belloy - Gaston en Bayard, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785.
7378: Doornik, Jan Gerard (vert.); Marie Joseph Blaise de Chénier - Timoleon, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1796.
7382: Doornik, Jan Gerard (vert.); Pierre Ulric Dubuisson - De oude vryer, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
631: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het archief van het Sint Anna Aalmoeshuis genaamd Sint Anna- of Doornicks hofje op de Hooigracht te Leiden. Haarlem 1904. Geïll., 80 p.
619: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van de oude archieven der gemeenten Schooten en Spaarndam, met lijsten van schouten, predikanten, enz. Haarlem 1894, 16 p., Oud-Hollands papier.
19101: Doorninck, P.N. van - Inventaris van het oud archief der heerlijkheid thans gemeente Zandvoort, 1892, 79 pp.
637: DOORNINCK, P.N. VAN, EN P.C. MOLHUYSEN - Briefwisseling der hertogen van Gelre en van Gulik 1389-1393. Haarlem 1903, 121 p., Oud-Hollands papier.
34123: Doorninck Adamsz, Martinus van, uit Deventer - Dissertatio juridica inauguralis de errore in conventionibus secundum juris Romani principia [...] Deventer J. de Lange 1833
35967: Doorninck, Janus Guilielmus van, uit Deventer - Quaestiones juris inaugurales Groningen Van Haagen 1845
629: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief van Callandsoog met een schetskaart. Haarlem 1902, 88 p., Oud-Hollands papier.
6511: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van het oud archief der heerlijkheid en gemeente Neder-Hemert, met lijsten der heeren en predikanten. Haarlem 1892. Geb., 192 + 30 p. Ex. met exlibris van P.N. van Doorninck.
621: DOORNINCK, P.N. VAN - Inventaris van eene verzameling charters betrekking hebbende op de geslachten Van der Does, Duvenvoorde, Mathenesse, enz. Haarlem 1895, 92 p., Oud-Hollands papier.
6695: DOPPLER, P. - Het oudste burgerboek van Maastricht (1315-1379) met eene inleiding en aanteekeningen.
24883: Dorat, C.J. - Collection complete des oeuvres, 5 volumes, Neuchatel, soc. typographique, 1775. Half leather, good copy.
24728: Dorat, Claude Joseph - Lettres d’une chanoinesse de Lisbonne a Melcour, officier François, suivies de l’épitre intitulée Ma philosophie, et de quelques poesies fugitives. 2e ed. The Hague, 1771.
42158: Dorflinger, W. - [Heraldic coat of arms 1843] Abschilderung u. Abschrift aller Figuren, Wappen u. Gemalde nebst Aufschriften, welche in der Schlacht-Kapelle bei Sempach gemalt zu sehen, so wie selbe, nach den alten Urbildern, im Jahr 1756, erneuert worden. Luzern, 1843.
31732: Dorhout, Bernardus, uit Harlingen - Disputatio juridica inauguralis de diversa testamenti romani et hodierni indole Groningen M.J. van Bolhuis 1820
17227: Dorssen, G. van (predikant te Elburg) - De ontfermende heiland tegenover Jeruzalem, leerrede [...] uitgesproken den 26 Augustus 1894 na het overlijden van [...] C.J. Eijkman, in leven predikant bij de Ned. herv. kerk, laatst te Elburg gedurende de jaren 1874/1884, Elburg, A. Hengeveld 1894, 8°: 16 p.
35782: Dorsten, Anthonie van, uit Utrecht - Dissertation 1895 I Het ontstaan van anorganische hartgeruischen Utrecht Van Dorsten 1895, 70 pp.
46929: Dort, Riet van, - Het lot viel op Matthias. 75 jaar St. Matthias [te Warmond], Oegstgeest 1993, 250 pag., geb., geïll., met stofomslag.
35255: Dorth tot Medler, Gysbertus Henricus Guilielmus Laurentius van, uit Gelderland - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus liberorum erga parentes jure Gallico Leiden J.W. van Leeuwen 1837
61025: Nicolaas Verkolje (1673-1746) after Gerard Dou (1613-1675) - [Antique print, mezzotint] The woman with the mousetrap and a boy, by candlelight: Het muysefalletje, published ca. 1700, 1 p.
7771: DOUGLAS, R. - The peerage of Scotland, 2nd edition, 2 vols, Edinburgh 1813, 759 + 752 pp. Folio. Text in English.
51901: Douglas, Lord Alfred; - Sonnets. London, Rich and Cowan 1935, 83 pag., geb. Exemplaar op zwaar papier, geïll. met facsimile.
51903: Douglas, Lord Alfred; - Lyrics. London, Rich and Cowan 1935, 110+(2) pag. Gebonden. Exemplaar op zwaar papier. Geillustreerd met portret van Douglas op 24-jarige leeftijd.
645: DOUGLAS, C.M. - Memorandum over het regt op inlijving in den Nederlandschen adel van Cornelis M. Douglas. Nijmegen 1869. Geb., 64 p. met tabellen.
33891: Douw, Jacobus Balthazar, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis de senatusconsulto macedoniano [...] Leiden Cornelius de Pecker 1760
56189: Doveren, J.v. e.a., - De bonte droom van het circus, 's-Gravenhage, z.j., 106 pag., geb., geïll.
35815: Doyer, Lucie Christina, uit Amersfoort - Dissertation 1914 I Doyer: Energie-omzettingen tijdens de kieming van tarwekorrels Utrecht Den Boer 1914, 95 pp.
31714: Drakenborch, Arnold - [Funeral oration 1743] Lykreede (lijkrede) op het overlyden van [...] Hieronymus Simons van Alphen [...] Utrecht Willem Kroon 1743, 37+(13) pp.
53032: Draveman d'Oyens, H. - Memorie van rechten, bevattende het proces crimineel en de verdediging van Herman Draveman d'Oyens, oud-capitain ten dienste der Vereenigde Nederlanden, tegen de aanklagte van dr. Matthias Francois Banens, algemeen aanklager der stad Utrecht, r.o. eijscher en de beschuldiging van Gerard Arnoud Fredrik Gabriel marquis du Chasteler, zig noemende G.G. marquis du Chasteler, woonende te Wasserloz in het keurvorstendom van Maintz, den 30 Junij 1801 aan den Raad van Rechtpleeging der stad Utrecht overg
66614: Dresden, Sem (dirigent). - Haarlemsche Motet- en Madrigaal-Vereeniging, dirigent: Sem Dresden, voor het concertgebouw, Met programma I en programma II, 33 pp.
15183: Dresselhuis, J. ab Utrecht - Wandelingen door Zuid- en Noordbeveland. Een geschied- en oudheidkundig school en volksleesboek. 3 stukken in 1 band. Goes: F. Kleeuwens, 1833-[1837]. (Op gegraveerde titel: 1832.)
ZZ90440-02: Dresselhuis, J. Ab Utrecht - [Aardenburg, Zeeland] Oud Aardenburg en deszelfs handel, in het begin der XIVe eeuw door J. Ab Utrecht Dresselhuis, met plattegrond, van pagina 38 tot 102.
65681: Drevet, Pierre (1663-1738) after Werff, Adriaen van der (16595-1722) - [Portrait print, etching and engraving] Portrait of Charles II/Karel II van Engeland, 1707.
14268: Friedrich Adolf Dreyer (1780-1850) - [Drawing Die Bremer Stadsmuzikanten, de Bremer Stadsmuzikanten 1825] Drawing by Friedrich Adolf Dreyer (Bremen 1780-1850), signed “Bremen 1825”, 23,5×47 cm. A parade of music making bears with city view of Bremer in the back.
4185: Drie boekjes over Synode van Dordrecht Gemeentearchief, 1968+69. - Dordrecht Synod 17th century I Three booklets; De Synode van Dodrecht 1618-1619, Gemeentelijke Archiefdienst Dordrecht 1969, 40 pp I Rede uitgesproken door Prof. Dr. W.F. Golterman bij de opening van de herdenkingstentoonstelling De Synode van Dordrecht 1618-1968, 1968, 17 pp + Herdenkingstentoonstelling De Synode van Dordrecht Gemeentearchief Leprooshuis Dordrecht, Drukkerij Jonkheer Dordrecht, 20 pp.
34323: Drieling, Fredericus Henricus Cornelius, uit Utrecht - Specimen historico-juridicum inaugurale de conditione debitoris obaerati in patria nostra [...] 's-Gravenhage Gebr. Giunta d' Albani 1829.
21087: Driessen, Felix - De reizen der De La Courts, 1641-1700-1710, Leiden 1928, 121 pag., geïll., geb., in bedrukte katoenen stofband.
655: DRIESSEN, H.L., - Het oud-archief van het Huis Hoekelum onder Bennekom. 's-Gravenhage 1952, 78 p.
4025: Driessen, G.L. - De geslachten Van Leyden en Gael en het perceel Breestraat 125. Leiden 1938, 39 p., met tabellen.
653: DRIESSEN, H.L. - De retroacta van den burgerlijken stand in Gelderland. Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, de registers van overledenen enz., dagteekenende van voor de invoering van den burgerlijken stand. Utrecht 1933, 180 p.
23867: Driessen, P.A. - Verhandeling over de zee, z.pl. [Groningen?] z.j. [1808] 15 pag. Driessen was stud. aan de Hoogeschool te Groningen . Hij had de verhandeling uitgesproken in het Natuur-en Scheikundig Genootschap te Groningen.
ZZ90435-010: Driessen, Albert Pieter - [Groningen, 1824] Verhandeling over het regt van beklemming of overdragt in de Provincie Groningen, bij J. Oomkens, Te Groningen, 1824, 56 pp. Eerste Hoofdstuk.
22893: DRIFT, VAN DER; FILOSOFIE - [Manuscript, philosophy, filosofie 19th century] Tekst van A.J.W. van der Drift, Lof der Wijsbegeerte, manuscript, 2 p, 19e-eeuws.
ZZ90433-072: Drogenham, J. - [Friesland, Leeuwarden, 1693] Extract uyt het secreet Resolutie-Boeck der Ed: Mo: Heeren Staten van Frieslandt, by Rinnert Sijdtses Arumsma, Tot Leeuwarden, 1693, 12 pp.
32720: Dronsberg, Cornelius, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis, de re monetali, imprimis de legibus et delictis monetalibus, horumque poenis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1828
35909: Drooge, Jan van, uit Bakkeveen - Stellingen ..... Rotterdam Van Meurs & Stufkens 1898
752: Droogenbroodt, Germain. - [Poetry 1968, first edition] China China, Hedendaagse poëzie van de Chinese Republiek herdicht door Germain Droogenbroodt, Point 7 1986, [49 pp].
36603: Drop, Willem, uit Vlaardingen - Verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman in de 19e eeuw Assen Van Gorcum 1958
56631: Drosnay, Arthur de, - Les petits. Mysteres de l'academie Francaise, Paris, Saint- Jorre, 1844, 198 pag.
36569: Drossaers, Sophie Wilhelma Albertine Drossaers, uit Teteringen - Diplomatieke betrekkingen tusschen Spanje en de Republiek der Vereenigde Nederlanden 1678-1684 's-Gravenhage Nijhoff 1915
20965: Drumm, U. e.a. (red) - Oude aandelen. Bussum/Antwerpen 1981, 200 pag., geïll.
35313: Dryfhoud, Ane, uit Heerenveen - Dissertatio theologica inauguralis de vera satisfactionis notione necessitate Utrecht J. Broedelet 1768
33751: Dryfhout, Antonius Gerardus, uit 's-Gravenhage. - Dissertatio historico-juridico-practica inauguralis de advocatis[...] Leiden Theodorus Haak 1765
40755: Dubois, P.H. en S. - Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805. Een biografie, Amsterdam 1993, 853 pag., derde druk, zo goed als nieuw. Slechts kleine scheurtjes in stofomslag.
19555: Dubois, Pierre - [Clocks, klokken 1849] Histoire de l'horlogerie depuis son origine jusqu'a nos jours, recherches sur la mesure du temps ans l'antiquité et suivie de la biographie des horlogers les plus célèbres de l'europe, Paris Administration du Moyen Age et la Renaissance 1849, 408 pp.
35875: Dubourcq, Louis Isaak, uit Amsterdam - Stellingen Leiden Somerwil 1876
6826: Anoniem (vert.); Victor Ducange - De bruid van Lammermoor. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1837.
67012: Paul Androuet Ducerceau (1623-1710) - [Antique ornament print, etching] Poilly, Duceurceau, Ornament print with Hercules and Hydra, published 17th century, 1 p.
24787: Duclos, M. - Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV et de Louis XV. 2 Vols. Paris/Maestricht, J.P. Roux & Compagnie, 1791.
36131: Duerfeld, Georg Wolffgang, uit Heldburgo Francus; Praeses: Melissander, Johann Heinrich - Dissertatio historico-politica de maiestate principum inviolabili adversus monarchomachos Jena Officina Muelleriana 1703
665: DUGAST ROUILLÉ, MICHEL - Les notables ou la `seconde noblesse'. 2 dln. Nantes 1978-1979. Geb., ca. 1200 p.
42582: Dugès, Ant. - Handboek der verloskunde. Vertaald uit het Frans, Brussel, Brest van Kempen, 1827.
42922: Duguay-Trouin, Rene - Memoires de monsieur du Guay-Trouin, lieutenant general des armees navales. Amsterdam, P. Mortier, 1741.
54806: B., A.B. de [= H.W.E. Moller] / B. Duhr - Jezuiten-Gruwelen. Een bijdrage tot de geschiedenis der beschaving. Voor Nederland bewerkt naar de derde Hoogduitsche uitgave van Bernhard Duhr S.J. Amsterdam, J.S. de Haas, 1900, 478 pp.
40925: Duif C. e.a. - 100 jaar D.D. 's- Gravenhaagsch schaakgenootschap Discendo Discimus, 's-Gravenhage 1952, 102 pag., geb., geïll.
ZZ90441-03: Duijl, G. B. van - [Drenthe] Het Hollandsch veld in Drenthe, Dichtregelen door G. B. van Duijl, Met een voorwoord van C. van Schaick, geheel uitgegeven ten behoeve van een in het Hollandsch veld op te rigten bedehuis, bij W. Wenk, Te Rotterdam, 1850, 6 pp.
33571: Duijmaer van Twist, Alb. Jac. - Oratio de iis, ad quae codsicis napoleontei hollandi doctor, ad saluberrimum regis, hunc perferentis, consilium sua docendi ratione adiuvandum inprimis attendat [...] Groningen N. Veenkamp,en Zoon en W. Wouters 1809
34133: Duijn, Franciscus Maximilianus van der - Disputatio academica inaugurale ad locum juris Romani de negotiis gestis [...] 's-Gravenhage H.P. de Swart 1832
66371: Van der Duijn (tijdelijk president der Ridderschap van Zuidholland). - Gedrukte brief 's Gravenhage den 14den October 1842 inzake de benoeming van W. Boreel van Hogelanden tot lid der Tweede Kamer van de Staten Generaal ondertekend met originele handtekening van Van der Duijn. Gericht aan (in manuscript): Jonkheer F. van Hogendorp, lid der Ridderschap van ZuidHolland te 's-Gravenhage. Met rood lakstempel aan de onderzijde.
39755: Duijnisveld, A.N. e.a. - Geschiedenis der parochie van den H. Jacobus den Meerdere te Schipluiden, Schipluiden 1940, 77 pag., oblong, geïll.
ZZ90379: DUIJZER, Henk, Isa de la FONTAINE VERWEY e.a. - [Travel 2003] Reis in Drukken, Uit de verzamelingen van leden van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen, De Buitenkant 2003, 285+[3] pp.
63754: Dujardin, Heliog - [Lithography] La Haye: l'Hotel de Ville.
65482: Dujardin, Karel (1622-1678) - Ets/Etching: The two pigs (Twee varkens).
65856: Dujardin, Karel (1622-1678) - [Antique etching/ets]: The two muleteers/Twee muilezeldrijvers.
65510: Dujardin, Karel (1622-1678) - Ets/Etching: The pigs resting in front of a barn (Varkens slapen voor de schuur).
PR120030: after Karel Dujardin (1626-1678) - [Antique etching, ets] After K. Dujardin, The two mules, published before 1750.
15193: Dülberg, Franz - Holland. Ein Land das lohnt. Herausgegeben von der Verkehrszentrale für die Niederlande im Haag, 3e druk, Den Haag, [ca 1930?]
31740: Dull, Elias, uit Almelo - Dissertatio iuridica inauguralis de iure ex legum diversitate quod bonorum [...] Groningen J.J. Homkes 1808
20619: Dullemen, J. v. e.a. - Genealogie Slijkhuis. Een Oost-Veluws geslacht 1730-1990. Driel ( 1998 ) , ca. 150 pag. Fotokopie in oblong linnenband.
30595: Dumas, Ch. ( red.) - In helder licht. Abraham en Jacob van Strij. Hollandse meesters van landschap en interieur omstreeks 1800, Zwolle 2000, 271 pag., geïll. Goed exemplaar.
32166: Dumbar, Gerhardus, uit Deventer - Dissertatio juridica inauguralis, de hypotheca legali [...] Deventer J. de Lange 1839
47433: Dumees, A.F.J., - Annales Belgiques ou des Pays-Bas, contenant les principaux evenemens de notre histoire (....) jusques a (.....) 1668, Douay Derbaix, 1761, 12+500+(3) pag.
7394: Duncan, Joan - [Magazine, Literature, The Hague] De Mensch Ontmaskert. Leiden, Dirk Haak, 1720.
42045: Dunhill, A. - [Tabacco, pipes] The pipe book. London, 1924, 262 pp.
34713: Duntze, Arnoldus, uit Bremen - Disputatio juridica inauguralis de pactis conjugum reciprocis Utrecht Van Megen 1735
23421: Dupaquier, J. e.a. - Population et histoire. Dedié a J.N. Biraben et autres. Livraison de Population, 53e annee, janvier-avril 1998, no 1-2. Parijs 1998, 436 pag.
32902: Duparc, Frederik Jules, uit 's-Gravenhage. - Willem II, België en Luxemburg. Proefschrift [...] 's-Gravenhage, Albani 1933.
17842: [Ray, Carel Alexander van (vert.)]; Emmanuel Dupaty - Het militair arrest, of De drie gevangenen. Blyspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. Rohloff, 1804.
60015: Etienne Duperac (1535-1604) - [Antique print, etching/es, Rome, after 1614] Vestigij d'uno Amphiteatro, nominato da gli Antichi Castrense ... [Series title: I vestigi dell'antichita di Roma raccolti et ritratti in prospettiva con ogni diligentia da Stefano Dv Perac parisino] (Amphitheatre in Rome), published after 1614, 1 p.
30355: Duplessis, G. - De la gravure de portrait en France, Parijs, 1875, 162 pag., als nieuw.
55413: Duprat, abbé [= abbe Barrin] - Venus dans le cloitre, ou la religieuse en chemise. Nouvelle edition. Rome, Jean-Francois-Petit-Pain-Mollet, 1778.
57039: Duprez, Ed, - Le pirate. Drame lyrique en trois actes, La Haije, H.S.J. de Groot, 1836.
52622: Dupuy Demportes, J.B., - Le gentilhomme cultivateur, ou corps complet d'agriculture. Translated from the English by Dupuy Demportes. 16 vols. Paris/Bordeaux, 1761-1764.
PR121335: C. Duran (fl. 17th century), after Jonas Suyderhoef (ca.1613-1686) after Hendrik Gerritsz. Pot (1580/81-1657) or after Balthazar Moncornet (1600-1668) - Antique portrait print I Admiral Maerten Harpertsz. Tromp, published before 1690, 1 p.
32554: Durand, Joannes Baptista, uit Brussel - Dissertatio medica de variolarum inoculatione [...] Leuven Academiedrukkerij 1791
15197: Durand, Hippolythe - Hollande et Hollandois [...]. (1893).
59565: Dusart, Cornelis (1660-1704); Gole, Jacob (c. 1660-1724) - [Antique print, mezzotint, 1695] VICTORIA PUBLICA (firework, de man met een vuurpijl), published 1695, 1 p.
8153: Dusart, Izaak; Jakob van Dael; Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - [Pamphlet, Romeyn de Hooghe, rampjaar 1672] Optoght der Batavieren, voor de vryheit des vaderlants, zijnde een ontwerp, om [...] hondert duizent weerbare mannen in't velt te brengen. Amsterdam, P. van Eyck, 1673, 17+[3] pp.
33895: Dussen, Jacobus van der - Oratio de prudentia atque artibus Romanorum in administranda rep. sub regibus ac deinceps sub consulibus [...] Delft Regnerus Boitet 1727
34469: Dussen, Frederik Otto van der, uit Kampen - Artikel 1129 B.W. Leiden Somerwil 1884
32560: Düsterdieck, Friedrich - De rei propheticae in vetere testamento quum universae tum Messianae natura ethica [...] Göttingen Dieterich 1852
675: DUTCH - THE DUTCH IN NEW NETHERLAND and the United States 1609-1909, presented by the Netherland Chamber of Commerce in America on occasion of the Hudson-Fulton Celebration. New York 1909. Geb., 73 p.
7397: Dutillieux, J.Th. - Gedichten. Rotterdam, wed. Locke & Zon, 1841.
31716: Duyfjes, H.G.P. - De greep der rechtswetenschap [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1930
53048: Duyl, Dirk Zeeger van - De voorwaardelijke invrijheidstelling historisch en kritisch beschouwd, zoowel op zich zelf als in verband met de heerschende gevangenisstelsels. [Dissertatie], Leiden, Somerwil, 1881.
42834: [Scriverius, Petrus] en J. Duym - Beschrijvinghe van Out Batavien met de antiquiteyten van dien, mitsgaders d' af-komst ende historie der (...) graven van Holland. Arnhyem, Jan Janszoon, 1612. [gebonden met:] J.J. Duym, Corte historische beschryvinghe der Nederlandschen oorlogen. Arnhem, J. Janszoon, 1612.
36051: Duyvendak, J.J.L. - [Dissertatie 1952] Duyvendak: De Orient en ons wereldbeeld Leiden Brill 1952, 30 pp.
60228: Debora Geertruida Duyvis,(1886-1974) - [Modern engraving, 20th century] Christoforus, Saint Christopher - D.G. Duyvis, 1 p.
PR120348: Pierre Lombard (1612/13-1681/82) after Anthony van Dyck (1599-1641) - [Antique print, engraving] PHILIPPVS COMES PEMBRORIAE (Philip Herbert Pembroke, 5th Earl of), published c. 1660.
PR120349: Pierre Lombard (1612/13-1681/82) after Anthony van Dyck (1599-1641) - [Antique portrait print, engraving] ELIZABETH CASTLEHAVEN COMITISSA (Elizabeth, Countess of Castlehaven), published c. 1660.
PR120350: Pierre Lombard (1612/13-1681/82) after Anthony van Dyck (1599-1641) - [Antique print, engraving] RACHEL MIDDLESEXIAE COMITISSA (Rachel, Countess of Middlesex), published c. 1660.
PR120429: Anthony van Dyck (1599-1641) - [Antique portrait print, etching, ca. 1630-1641] Portrait of Paulus Pontius, published ca. 1630-1641, 1 p.
66218: Frans van den Wyngaerde (1614-1679) after Anthony van Dyck (1599-1641) - [antique print, engraving] Christ carrying the cross/Christus draagt zijn kruis. ca. 1650.
ZZ90004: Dyck, Maria van. - Maria van Dyck: Lof-Offer; Toegebragt aan den God van Nederland: Op den 8sten van Lentemaand 1788, Te Rotterdam, by Nicolaas Cornel, 15 pp. Rare book first edition.
66206: Paulus Pontius (1603-1658) after Anthony van Dyck (1599-1641) - [Antique print, engraving] Portrait of 'Frederico Henrico'; Prins Frederik Hendrik; Frederick Henry, Prince of Orange. after 1629.
PR121045: Wenzel Hollar (1607-1677) after Anthony van Dyck (1599-1641) - [Antique print, etching] Portrait of Elisabetha Maria Villiers, published ca. 1645-1650.
PR121046: Wenzel Hollar (1607-1677) after Anthony van Dyck (1599-1641) - [Antique print, etching] Portrait of Richard Weston, published 1645,1 p.
PR121048: Wenzel Hollar (1607-1677) after Anthony van Dyck (1599-1641) - [Antique print, etching] Portrait of Thomas earl of Arundel (Thomas Howard), published 1646, 1 p.
34797: Dykers, Guilielmus Fredericus , uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de conventione cum creditoribus [...] Amsterdam C.G. van der Post 1845
35143: Dyl, Lucas, uit Alkmaar - Dissertatio juridica inauguralis de emptione venditione Leiden J. van Zyp en C. Heyligert 1768
30601: Dyserinck, J. - Mr. Alexander Verheul in zijn leven en werken. Leiden 1907, 102 pag., geb., geïll.
ZZ90435-056: Ebbens, H. D. - [Groningen, complete set] Een en ander uit de geschiedenis der Groninger Maatschappij van landbouw en nijverheid, 1837-1912, bij J. B. Wolters, te Groningen, 24 pp TOGETHER WITH Vervolg 1913-1918. 2 delen.
38105: Ebert, F.A. - De vorming van den bibliothekaris, vertaald uit het Duits door J.W. Holtrop, 's- Gravenhage 1832, 45 pag., origineel karton. Goed exemplaar.
ZZ90441-06: Echten, A. W. van Holthe tot - [Drenthe, 1880] Amendement op de kanalenwet in de Tweede Kamer, Willinge Gratama, Assen, 1880, 11 pp.
33515: Echteren, Nicolaus van - Disputatio philosophica de ventorum causis, qualitatibus, et effectis [...] Utrecht Johannes Broedelet 1751
31738: Eck, Daniël van, uit Hontenisse - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones e libro I codicis civilis Neerlandici [...] Leiden C.C. van der Hoek 1841
22521: ECKMAN, MUZER, ISAACS - [Manuscripts, Rotterdam 1827] Drie bladen uit een familiebijbel met aantekeningen betr. de familie Eckman, 1720-1827. Manuscript, folio, 3 p.
60073: Edelinck, Gerard (1640-1707) - [Antique print, engraving, published before 1707] Henricus Goltius Pictor et Sculpor (Portrait of artist, old master Hendrick Goltzius), 1 p.
PR120074: Edmé Jeaurat (1688-1738), after Nicolas Vleughels (1668-1737) - [Antique etching and engraving] E. Jeaurat after N. Vleughels, Standing veiled woman (Gesluierde vrouw), published 1734.
66962: Edme Jeaurat (1688-1738), Bernard Picart (1673-1733), after Charles Le Brun (1619-1690) - [Antique print, etching] Meleager and Atalanta (tapisserie of the Duc d'Orleans), published 1720.
PR120958: Edme Jeaurat (1688-1738), Bernard Picart (1673-1733), after Charles Le Brun (1619-1690) - [Antique print, etching] Meleager and Atalanta (tapisserie of the Duc d'Orleans), published 1720, 1 p.
15207: Edwards, George Wharton - Holland of to-day. New York: Moffat, Yard & Co, 1909.
ZZ90435-070: Eeck, Joh (secret) - [Groningen, procesrecht, military, 1664] Ordonnantie op de forme van procederen Civile ende Criminale saecken/ met den Taux : Voor het Krijghs-Gerecht binnen Groeningen. Gedruckt by de Weduwe van Edzard' Huysman, Tot Groningen, Anno 1664, 24 pp.
66755: Eeckhout, J.J. - [Lithography/lithografie] Wounded soldier with horse in the back, 1 p.
59797: Eeckhout, R.A. - Opmerkingen over het kultuurstelsel en bedenkingen tegen de afschaffing der heerendiensten en de invoering van het stelsel van vrijen arbeid op Java. Met eene voorrede van M.A. Eekhout. Heerenveen, F. Hessel, 1866.
65363: Eedberg, Johannes; Praeses: Eisenhart, Johann - Dissertation 1680 I Exercitatio philosophica de respectu personarum seu Prosoopolèpsia (in Greek) [...] Helmstedt Heinrich David Müller 1680
59033: Eeden, F. v. - [Literature 1936, with 2 musical brochures and Koddebeiers autographs] De kleine Johannes, 14th edition, V.H. Mouton, 's-Gravenhage 1932, 192 pp. With Kennemer Lyceum Kleine Johannes musical brochures dd 1970 (songtexts and division of roles) With autographs of Koddebeiers 1937.
15209: Eeden, F.W. van - Onkruid. Botanische wandelingen. Eerste deel: Kennemerland. Tweede deel: De Noordzee-eilanden, Gelderland, Overijssel. 2 delen , Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1886, 8 + 214 + 240 pp..
685: EEGHEN, I.H. VAN, - Archieven der besturen gevormd door de Waalse Gemeente in Amsterdam tot 1943. Amsterdam 1951, 123 p.
691: EEKHOFF, W. , - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. 2 dln. Leeuwarden 1846. Geb., geïll., 402, 454 p., met kaarten en litho's.
ZZ90433-028: Medegedeeld door W. Eekhoff - [Friesland, 1841] Levensschets van Folkert Nicolaas van Loon, Friesch scheepsbouw- en werktuigkundige, Geboren te Harlingen 1775, Overl. Te Leeuward. 1840, Boekerij van het Friesch genootschap. Lt. C. No. 88, [1841],6 pp.
ZZ90433-017: Eekhoff, W. - [Friesland, 1860] Voorlezing over het leven en de verdiensten van Caspar van Robles, stadshouder des Konings van Spanje in Friesland, en de lotgevallen van de in 1576 voor hem opgerigte gedenkzuil of steenen man op den Zeedijk nabij Harlingen. Met aantekeningen en bijlagen. (Overgedrukt uit de Vrije Fries, mengenlingen van het Friesch genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, deel VIII, 1860), 41 pp.
15213: Eekhoff, Wopke - Friesland. Handboekje voor reizenden door de steden en voornaamste oorden van de provincie Friesland, met eene kaart. Leeuwarden: Suringar, 1840.
695: EEKHOFF, W. , - Beknopte geschiedenis van het voormalige Sint Anna-leen in de kerk van Oldenhove te Leeuwarden. Leeuwarden 1860, 100 p.
67523: Eekman, T. and Worth, D.S. - Slavic, 1983, Proceedings | Russian Poetics: Proceedings of the International Colloquium at UCLA, September 22-26, 1975. Slavica Publishers, 1983, 544 pp.
63991: Eekman, Nikolaas (1889-1973) - [Woodcut on thin Japanese ricepaper out of Wendingen] De kreupelen.
ZZ90395-018: Eelbo, P, signatory - [Pamphlet, Dordrecht, 1707] Ordonnantie en reglement, Van ’t Nieuwe Armhuys der Stadt Dordrecht. Gedrukt by Joannes van Braam, Boekverkooper, Ordinaris Stads Drukker, en van ’t Klein Zegel, Te Dordrecht, 1707, 5 pp.
65533: Eembd, Govert van der. - Haerlemse belegeringhs trevr-bly-eynde-spel : gespeelt by de Wijn-gaerd -ranken onder Liefd' boven al, tot Haerlem ... 's Graven-Hage : A. Meuris, 1619.
31974: Eerdmans, B.D., uit - Het verband tusschen de beoefening van het oude testament en de semietische studiën in het algemeen. Leiden E.J. Brill 1898
37781: Eerenbeemt, H.F.J.M. v.d. - s- Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd, 1794- 1814, Nijmegen 1955, 329 pag.
25323: Eerens, A. - Les conspirations militaires de 1831. Documents hist. sur l'orgine du Royaume de Belgique. Supplement; Deuxieme supplement; Troisieme Supplement, Brussel 1876, 136+94+176 pag., (only the 3 supplements). Added: G.Schuurman, Refulation..., Arnhem 1875; P.G. Booms, Le 12 Aout 1831..., Den Haag /Brussel 1875; J.D. C.C.W. de Constant Rebecque, Le prince d'Orange..., Den Haag/ Brussel 1875, resp. 15+45+25 pag., geïll.
35039: Eerens, Guilielmus Fredericus Carolus de, uit 's-Gravenhage - Specimen juridicum inaugurale continens adnotationem ad articulos 447 et 448 codicis de methodo procedendi in causis civilibus Leiden P.H. van den Heuvell 1855
4837: Eeuw - Een halve eeuw, 1863-1913, bij de herdenking van het vijftig-jarige bestaan der firma W.J. Thieme & Cie. Zutphen 1913, geb., geïll.
7412: Effen, Justus van - La bagatelle, ou discours ironiques, ou l'on prête des sophismes ingénieux au vice & a l'extravagance, pour en faire mieux sentir le ridicule. Nouvelle edition, revue & corrigée. Lausanne & Genève, Marc-Mich. Bousquet & Comp, 1745. [2 delen in 1 band]
7415: Effen, Justus van; D. Osterländer (vert.) - Der vernünftige Philosoph, oder auserlesene Abhandlungen zur Einrichtung und zum Vergnügen des Verstandes, des Wiszes und Herzens. Vertaald uit het Frans. Frankfurt und Leipzig, 1754. [2 delen].
7408: Effen, Justus van - [Literature 1853-1857] Bloemlezing uit den Hollandsche spectator, met eene levenschets van dien schrijver, door A.J. van der Aa. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1853-1857. [3 delen in 1 band]
49829: Egeren, J. van, - Expose des motifs, ecrits anciens,pieces et documnets, invoques par J. van Egeren a l'appui de sa demande en reconnaissance de noblesse et de titre, Gent, Siffer, 1906, folio, 62 pag., gedrukt, met tabellen betr. fam Egeren. (mist achterplat en los)
5659: Eggen van Terlan, J. - Graf Ernst von Isenburg und sein Jahrhundert, [Köln 1950], 138 p., geïll.
PR121226: Jeremias Falck (1609/10-1677) after Justus van Egmont (1602-1674) - [Antique portrait print ca. 1643] Portrait of Louise Marie [Maria Gonzaga, duchess of Nivers, Queen of Poland] (koningin van Polen), published ca. 1643, 1 p.
ZZ90440-26: Egter, A. W. - [Goes, Zeeland,1795] Kort en echt verhaal, van het gebeurde binnen stad Goes, Sederd den 20 Augustus tot den 22 September 1795, Door A. W. Egter, Te Bekoomen: Te Goes, by J. Huisman; Middelburg, P. Gillissen; Vlissingen (etc), 1795, 108 pp.
PR120946-083: Ehnle, A.J. - [Lithography, lithografie, 19th century] Portrait of Adriaan van der Hoop, Dutch poet, lithographed by A.J. Ehnle, 1 p.
7420: Ehrenberg, Friedrich; Bernardus Verweij (vert.) - Vrouwelijk gemoed en vrouwelijk leven, in karaktertrekken, schetsen en opmerkingen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1817.
66900: Ehrlich, J. - Bijdrage tot de kennis der Geschiedenis van het Ontstaan en den verderen Aanwas der Stad Middelburg, in den Stroom der Arne, Middelburg, Van Bentheim & Jutting, 1848., 59 + 1 pp. WITH folding map of Haven van Welzingen (harbour) and view on Middelburg (180 x 115 mm).
699: EIBRINK JANSEN, E.A.M. , - De opkomst van de vroedschap in enkele Hollandsche steden. (Diss.) Haarlem 1927, 71 p.
65047: Hedwig Brecher-Eibuschitz (1880-1938) - [Modern print, drypoint] H. Brecher-Eibuschitz, The house where Ludwig van Beethoven lived in 1817, 1926.
62011: Hedwig Brecher-Eibuschitz (1880-1938) - [Modern print, drypoint] H. Brecher-Eibuschitz, The house where Ludwig van Beethoven lived in summer 1824. ca. 1930
22901: EIGEMAN - [typed letter 1917] Ontslag voor mr. dr. J.A. Eigeman als plv. voorzitter Raad van Beroep te Rotterdam, typoscript, 1917, 1 p.
ZZ90395-047: Eigeman, Jakob. - [Theology, Dordrecht, 1880] Neen, niet Revolutionair! Een éérste bladzijde uit het dagboek van den strijd, die in Dordrecht’s Hervormde Gemeente gestreden wordt, T. J. Kousbroek, Firma Warburg & Co. Te Dordrecht, 1880, 16 pp.
35941: Eijssonius Wichers, Ludovicus, uit Appingedam - Quaestiones juris inaugurales Groningen F.Wilkens 1850
26225: Eilers Koch, J.R. - De Wartburg, Luther's verblijfplaats van 1521-1522, bezocht en geschetst. Groningen 1854, 36 pag., gebonden in 20e eeuws karton. Geïll met 2 litho's
22539: EK, VAN, GRAVENHAGE, TONEEL - [Manuscript, birthday] “Verjaarwensch voor de Nederl. Komedianten te ‘s Hage voor 182..”. door G. van Ek. Manuscript, 4°, 2 p.
8154: Ekama, C. [Hooghe, Romeyn de (1645-1708)] - Romeyn de Hooghe en de Hortus Medicus met het standbeeld van L.Jsz. Coster, Haarlem 1869, 24 p.
57107: Ekama, C., - Beleg en verdediging van Haarlem in 1572 en 1573, historisch beschreven, 2e ed., Haarlem, 1876.
ZZ90279: Ekkart, R.E.O. - Haagse drukkers van de 16e tot en met de 19e eeuw, Sijthoff [z.j.] 64 pp.
30255: Ekkart, R.E.O. - Werk van Pieter Wetselaar, Zutphen 1988, 96 pag., geïll., met stofomslag.
67081: Hendrick Elandt (fl. 1700-1735) - [Antique print, etching] Plegtigheden by het houden van 't Conclave en het verkiezen van eenen nieuwen Paus in gebruik / The death and the election of a new pope, ca. 1720.
PR120453: after Cornelis Elandts (1641-1687) - [Antique print; etching and engraving, Rijswijk] RYSWYCK, published between 1681-1735.
15219: Elberts, W.A. - Historische wandelingen in en om Zwolle. 2de druk. Bewerkt door C.W. van der Pot Bz. Premie-uitgave voor de geabonneerden van de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant. [Zwolle], 1910.
7804: Elburg, Wouter van en Ronnes, Hanneke. - Amsterdam Sloopt, Afbraak in de hoofdstad in de 21ste eeuw, Panchaud Amsterdam 2021, 125 pp.
5245: Elderink, C. - Geneology 1926 I Het geslacht Blijdenstein. Familieboek, Enschede 1926, 15 + 422 pp. Richly Illustrated.
35151: Eldik Thieme, Alberti Christ. van, uit Zutphen - Responsio ad quaestionem ab ordine theologico [....] 1826
ZZ90497: Elias, Michiel [after Corneille, P] - [Theatre, 1685, translation] Attila, Koning der Hunnen. Treurspel. Amsterdam, Erfg. J. Lescailje, 1685, 64 pp.
34971: Elias, Petrus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de separatione bonorum Leiden J.W. van Leeuwen 1827
22899: WITSEN ELIAS - [Printed publication] Programma Goden en Menschen, voor te dragen door Claudine Witsen Elias, gedrukt, 3 p.
43299: Elink Sterk Jr., A - Nadere toelichting van wetenswaardige bijzonderheden en geschilpunten betreffende de vroegere en latere gesteldheid der heemraadschappen, Utrecht, v.d. Post, 1851. Ingenaaid, 8+160 pag.
35707: Elion, Leonard, uit Rotterdam - Vorming van nevenproducten bij de diazoteering ..... Leiden IJdo 1922
34579: Ellerman, Arnold, uit Rotterdam - Locus regit actum. Leiden Somerwil 1879
33499: Elout, Cornelis Theodorus, uit Haarlem - Specimen juridicum inaugurale de testamento duorum una tabula condito [...] Leiden Abraham en Janus Honkoop 1788
32702: Elsbroek, Joannes van, uit Nijmegen - Dissertatio juridica inauguralis de inventario secundum cod. civ. Francicum [...] Leiden C.C. van der Hoek 1838
39201: Elvert, Chr. d'; - Die Schweden vor Brunn. Ein Abschnitt des Dreissigjahrigen Krieges zur Jubel- feier der Verteidigung Brünns gegen die Schweden voor 200 Jahren, Brünn 1845, 119 pag., geb. in rood fluwelen band.
7427: Elvervelt, Hendrik van (?) - Joris en Tryntje; voorspel. Amsterdam, Gedrukt voor de Liefhebbers, 1768.
34675: Emants, Johannes, uit 's-Gravenhage - Dissertatio historico juridica inauguralis de nummis veterum cusis et non cusis. Utrecht Broedelet 1754
42389: L'Emery [Lemery], Nicolas - Nouveau recueil de secrets et curiositez. 8th ed., volume I, Amsterdam, E. Roger, 1709.
53072: Emillaine, Gabriel d' [pseud. voor Antonio Gavin] - Historie van de bedriegeryen der priesters en monicken in de Roomsche kercke. Seer nauwkeurigh aen gemerckt, in onlanghs gedane reysen, door Vranckryck, Italien, Switserland en Duytsland en begrepen in aght brieven. Vertaald door H. v. Quellenburgh, 2 delen, Utrecht, W. Broedelet, 1693.
32704: Emmen, Warnerus Rudolphus, uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale, de privilegiis, maxime iis, quibus universa debitoris mobilia afficiuntur secundum jus hodiernum [...] Groningen P.S. Barghoorn 1832
6597: EMMER Jr., H. - De grenzen van Nederland van de Wielingen tot aan den Rijn.
52049: Emmer, P.C., - Engeland, Nederland, Afrika, en de slavenhandel in de negentiende eeuw, Leiden 1974, 144 pag., los.
ZZ90373: Emmering, J. - [Catalogue Antique bookshop, 1926/27] Four catalogues, no. 35, 37, 39 and winter 1926/27. Catalogus van een verzameling antiquarische en nieuwe boeken bij J. Emmering, AMsterdam, Langebrugsteeg 6.
ZZ90377: Emmering, J. - [Catalogue Antique bookshop, ca 1900] Catalogue 100, divers subjects as format in 8o, Ludwig Rosenthal's Antiquariat Munich, 384 pp.
ZZ90335: Ende, van den R. - Het schoolmeestersambt te Voorschoten in het midden der 17e eeuw, [s.l. s.d.], p. 185-189.
PR121337: Philippus Endlich (ca. 1700-after 1748) - Antique portrait print I Dutch preacher Petrus Hollebeek, published 1746, 1 p.
PR121338: Philippus Endlich (ca. 1700-after 1748) - Antique portrait print I Preacher Petrus Hollebeek (1696-1750), published 1746, 1 p.
721: ENDTZ, L.J. - De Hage-professoren. Geschiedenis van een chirurgische school. Amstelveen 1972. Geïll., 172 p.
36133: Engel, David Gabriel, uit Chemnitz; Praeses: Engel, Moritz - Dissertatio politica de homagio Wittenberg Martin Schultz 1696
42090: Engel, J.J. - [Theatre science, Theater wetenschap 1790] De kunst van nabootzing door gebaarden. 2 delen, Haarlem, v. Walre, 1790, (14)+333+(14)+251 pp.
61045: ENGELBBRECHT WERMBRECHTS, CORNELIS VAN HOGENHOUCK. - Patent of nobility that relates to three 15th century patents of nobility concerning two individuals: Engelbrecht Wermbrechts and Cornelis van Hogenhouck.
27721: Engelberts Gerrits, G - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, 2e deel, Amsterdam 1827, 284 pag., orgin. karton. Geïllustreerd met gravures van D. Veelwaard.
7432: Engelberts Gerrits, Gerrit - Militaire loopbaan en lotgevallen van den vrijwilliger Goose Morre. Ten voordeele van den deerlijk verminkten held. 2e druk. Amsterdam, G. Portielje, 1833.
27697: Engelberts Gerrits, G. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen, 4 stukjes, Amsterdam, G. Portielje, 1828-1830, 160 + 167 + 164 + 128 pag., gebonden in een half linnen band. Mist enkele pagina's.
67520: Engelberts, E.M. - Set of 4 volumes, 1784, History | De Aloude Staat en Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Amsterdam, Johannes Allart, 1784, 4 volumes.
38915: Engelberts Gerrits, G. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, 2 delen, Amsterdam 1825-1827, 230 + 284 pag., geb. in twee halfleren banden. Mooie set. Geïllustreerd met gravures van Veelwaard naar Oosterhuis.
51125: Engelberts Gerrits, G., - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen, 1e t/m 4e stukje, 5e uitgave, Amsterdam, Portielje 1851-1860, ca. 600 pag.
42455: Engelberts, E.M. - Bespiegelingen over de vier getyden des jaars. Amsterdam, Yntema & Tieboel, 1769.
37769: Engelberts Gerrits, G.; - Gedenkboek der inhuldiging van Z.M. Willem II, Haarlem/ Leiden, 1841, 198 pag., orig. karton ( rug beschadigd ).
53076: Engelberts Gerrits, G. en W. van den Heuvel - Schetsen uit het leven van beroemde, beruchte en geheimzinnige personen, 2 delen, Hilversum, P.M. van Cleef Jz., 1857 [Historisch-Romantische Huisbibliotheek].
7433: Engelberts Gerrits, Gerrit - [History The Netherlands 1835] Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis der Nederlanden. 3e verbeterde en vermeerderde druk. Amsterdam, G. Portielje, 1835. [2 delen]
ZZ90218: Engelbrecht, Herman. - [First Edition] Poort na Atlantis deur Herman Engelbrecht, 'n strukturele benadering en Hubert Lampo se Skrywerskap, P.J. de Villiers, Bloemfontein 1974, 143 pp.
20923: Engelbrecht, S.P. - Die Nederduitsch Hervormde Gemeente Pietersburg ( Zoutpansberg) 1852-1952, Pietersburg 1952, 114 pag., geïll. geb.
20925: Engelbrecht, S.P. - Die Nederduitsch Herv. Gemeente Rustenburg 1850-1950, Rustenburg 1950, 119 pag., geb., geïll.
723: ENGELBREGT, C.A.; L.A.H. ANEMAET - [Military, Complete] 1850-1890. Herinnerings-album voor het Instructie-Bataillon. Bijeengebracht bij gelegenheid van het veertigjarig bestaan dier inrichting. 2 dln. Kampen 1891. Geb., geïll.; 63, 14, 20 en 42 losse platen in lichtdruk, met daarop 1060 portretten.
32016: Engelen, Guilielmus Engelbartus, uit Sneek - Dissertatio historico oeconomico politico inauguralis, de propositionibus Guilielmi IV [...] Utrecht J.G. Andriessen 1840
ZZ90405-038: Engelen, E., signatory. - [Pamphlet, Veluwe, 1686] Reglement over het aenveerden der erffenissen onder Beneficie van inventaris vallende ten platten Lande van Veluwen, By Elizabeth van Biesen genaemt de Haas, Tot Arnhem, Anno 1686, Gelderland, 17 pp.
31904: Engelen, Adrianus Walraven, uit Arnhem - [Legal dissertation, 1826] Specimen juridicum inaugurale, selecta sistens de decemviris eorumque legibus [...] Groningen W. v. Boekeren 1826, (8)+167+(9)+(8) pp.
31912: Engelen, Adrianus Walraven, uit Arnhem - [Legal dissertation, 1825] Dissertatio iuridica inauguralis, continens selecta ex iurisprudentia comparata de iure hereditario [...] Deventer J. de Lange 1825, (8)+136+(2) pp.
ZZ90424: Engelen, Hend., signatory. - [Pamphlet, Gelderland 1797] Publicatie. Vryheid, gelykheid. Het provintiaal collegie van politie, finantie en algemeen welzyn in Gelderland ... doet te weten ... dat in het ambt Oldebroek ... een dykstoel zal worden geformeerd. Het derde jaar der Bataafsche Vryheid 11 july 1797, Arnhem J.H. Moeleman [1797], 4 pp.
ZZ90426: Engelen, E, signatory. - [Pamphlet, Gelderland, 1689] Ordonnantie waer nae in het toekomende de revisien in conformité van s'Landtschaps Resolutien in dato den 26. april 1675. in dese provincie zullen worden gereguleert [Arnhem, 26 Junii 1689], 8 pp.
51026: Engelen, A.W. - Wandelingen door Champagne en aangrenzende gewesten in de lente van 1854, met geschied- en letterkundige bijlagen en aanteekeningen. Groningen, v. Boekeren, 1855.
ZZ90316-19: Engelenburg, E. - [History The Hague] De Haagsche Spuiing cum Grano Salis, Cremer & Co, ’s-Gravenhage, 1890, 51 pp.
ZZ90232: Engelken, Ernst. - Der innere kreis, mit einer radierung von Harro Fromme, Johannesburg 1947, 29 pp.
31896: Engelkens, Henricus Joannes, uit Oldambt, Veendam - Specimen juridicum inaugurale, quo enarrantur, quae de imputatione ad poenam [...] inveniuntur constituta [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
42120: Engelman, Jan - Het regt gebruik der natuur-beschouwingen, geschetst in eene verhandeling over de sneeuw figuuren. Haarlem, I. v.d. Vinne 1747, (2)+178+(2) pp.
47097: Engelman, J., - [Map of the Rhine, Rijn, 1822] Der Rhein von Schafhausen bis Mannheim; Der Rhein von Mannheim bis Wesel, [two engraved maps] 2nd Auflage, Heidelberg, Jos Engelman, 1822.
7450: Engelman, Martinus Gerardus (vert.); Jean François Collin d’Harleville - De luchtkasteelen, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, W. Vermandel en zoon, 1806.
7451: Engelman, Martinus Gerardus (vert.); Joh. Hutt - Dat was ik! of De lastige buurvrouw. Blijspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. H. van Kesteren en zoon, 1817.
7452: Engelman, Martinus Gerardus (vert.); Joseph Marie Armand Michel Dieulafoy - De molenaar van Sans-Souçi, geschiedkundig blyspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1805.
7453: Engelman, Martinus Gerardus (vert.); Joseph Marie Loaisel de Tréogate - De struikroovers van Calabrië, of De onveilige wildernis. Tooneelspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1825.
7444: Engelman, Martinus Gerardus (vert.); Charles Augustin Sawrin en André de Chazet - Maandag, dinsdag en woensdag, of Parijs, Melun en Fontainebleau. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, C. Timmer, 1810.
7441: Engelman, Martinus Gerardus (vert.); Arm. Gouffé en L.M. Henriquez - De ketellapper van Saint-Flour, blyspel met zang. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, H. van Kesteren, 1804.
55563: Engelmann, Godefroy (1788-1839) after Lecomte, Hippolyte (1781-1857) - L'ivrogne et sa femme.
34227: Engels, Petrus Henricus, uit Rotterdam - Dissertatio historico-juridica politica inauguralis de causis conversionis rerum Angliae regnante Carolo Primo [...] Leiden J.C. Cyfveer 1836
727: ENGEMANN, FR.W. - Wegweiser durch das Sippen-, Rassen- und Wappen-kundliche Schrifttum des Fachverlages C.A. Starke, Görlitz., 12de uitgave. Görlitz 1937. Geïll., 480 p.
60845: Unknown engraver - [Lithography 19th century, Monument to Michiel de Ruyter (1607-1676) in Vlissingen, 1 p.
PR120990: Anonymous engraver - [Antique title page, 1725] Tooneel der Vereenigde Nederlanden, published 1725, 1 p.
22735: ENKHUIZEN, TIEDEMAN, UKKERMAN - [Manuscript 1796, Batavian Republic, Bataafse republiek] Brief van de Commissie van Correspondentie binnen de stad Enkhuizen aan de Municipaliteit van Weesp, d.d. 26-9-1796 betr. de predikanten Jacobus Tiedeman en Didericus Rutgerus Ukkerman. Manuscript, eigentijdse kopie, folio, 2 p.
43347: Enklaar, J.E. - Verhandeling over de verdamping van water van onderscheidene gronden, onder verschillende omstandigheden, Utrecht, Leeflang, 1878.
36483: Enklaar, D. Th. - Problemen der institutionele geschiedenis van Nederland Assen Van Gorcum 1946
65558: Enschede, Joh. - Wood engraving/Houtgravure of Postkantoor, Haarlem. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65559: Enschede, Joh. - Wood engraving/Houtgravure of St. Anthoniestraat, Haarlem. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65573: Enschede, Joh. - Wood engraving/Houtgravure of Raadhuis, Lisse. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65571: Enschede, Joh. - Wood engraving/Houtgravure of Heemstede. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65572: Enschede, Joh. - Wood engraving/Houtgravure of Leidschevaart bij Manpad, Heemstede. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65566: Enschede, Joh. - Wood engraving/Houtgravure of Aardenhoutslaan, Haarlem. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65568: Enschede, Joh. - Wood engraving/Houtgravure of Koedieflaan, Heemstede. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65565: Enschede, Joh. - Wood engraving/Houtgravure of Meertje van Berkhout, Haarlem. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65560: Enschede, Joh. - Wood engraving/Houtgravure of Aan den Schotersingel, Haarlem. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65561: Enschede, Joh. - Wood engraving/Houtgravure of Staten Bolwerk, Haarlem. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65562: Enschede, Joh. - Wood engraving/Houtgravure of Amsterdamsche Vaart, Haarlem. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65563: Enschede, Joh. - Wood engraving/Houtgravure of a/d/ Duinlustweg b/d Rampelaam, Haarlem. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65557: Enschede, Joh. - Wood engraving/Houtgravure of Houtplein, Haarlem. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
733: ENSCHEDÉ, A.J. - Inventaris van het archief der stad Haarlem. 1e en 2e deel. Haarlem 1866-1867. Geïll., 282 + 172 pp.
65574: Enschede, Joh. - Wood engraving/Houtgravure of De weg naar Hillegom, Lisse. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
65576: Enschede, Joh. - Wood engraving/Houtgravure of Oeverslaan, bij Lisse. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
47653: Enschede, A.J., - Nader rapport over het eigendomsregt der stad Haarlem op het St. Elisabeths Gasthuis, Haarlem 1867, 19 pag.
31808: Enschedé jr, Joannes, uit Haarlem - Dissertatio juridica inauguralis de crimine desertionis ejusque poenis secundum codicem poenalem militarem neerlandicum [...] Leiden C.C. van der Hoek 1837
65569: Enschede, Joh. - Wood engraving/Houtgravure of Vaarkantje, Heemstede. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
33769: Enschedé, Guilielmus Adrianus - Oratio de disciplinarum mathematicarum et physicarum auxiliis [...] Groningen J. Oomkens 1835
65570: Enschede, Joh. - Wood engraving/Houtgravure of Overveen. From the book: Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909, Haarlem, De Tuinwijkpers, 1971. 190 x 165 mm.
31287: Enschede, A.J. - Verslag over de geschiedenis en den eigendom van eenige godshuizen, uitgebragt aan den gemeente-raad der stad Haarlem in 1861, Haarlem 1861, 318 pag., orig. karton.
34213: Enschut, Janus Franciscus van, uit Harderwijk - Specimen juridicum inaugurale, exhibens doctrinam de jure accrescendi [...] Utrecht Joh. Altheer 1831
34364: Enschut, Cornelius Adrianus van - Oratio de humane indolis cognitione, legum de criminibus et condendarum et exsequendarum subsidio [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1823
33815: Entrup, Jan Hendrik, uit Groningen - Disputatio juridica inauguralis de testamento militari [...] Utrecht Franciscus Halma 1695
10300: Epen, van C. - [Occasional poem 1814] Feestzang verjaring van Z.K.H. Willem Frederik, prins van Oranje & Nassau, Amsterdam, J. Aarinksen, 1814, 8º, 14 pp.
ZZ90438-05: Epen, C. van - [Theology, sermons, Wolvega, 1815] Twee leerredenen, behelzende de eerste: eene opwekking ter verheerlijking van God, bij de overwinning onzer legers op den algemeenen vijand, (over Ephez. 3: 20 en 21a.) (...). Bij A. B. Saakes, Te Amsterdam, 1815, Wolvega, 53 pp.
43242: Epen, Cornelius van - Klaagzang bij den vreselijken storm en watervloed die de veelvuldige rampen van Vlissingen in den nacht tusschen den 14 en 15 van louwmaand 1808 volmaakte. Vlissingen, De Wolff, [1808].
4687: Epen, D.G. van - Jan Guiliam Slicher, gen.-majoor, zijn voorouders en nazaten. Z.p. z.j., 13 p.
4329: Epen, D.G. van - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Van Nispen. 's-Gravenhage 1902, 24 pp. TOGETHER WITH Het geslacht van Nispen te Leiden in de 17e eeuw.
735: EPEN, D.G. VAN - Vocabulaire du blason. Den Haag 1897. Geb., 76 p.
8156: Epictetus; Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - [Romeyn de Hooghe] Enchiridium, una cum Cebetis Thebani Tabula, Graec. & Lat. Cum notis Wolfii, Casauboni, Caselii & aliorum, quibus accedit Graeca Enchiridii paraphrasis, lacunis omnibus, codicis medicei ope a Jacobo Gronovio repletis; recensuit [...] Joh. Caspar Schröderus. Delft, Adriaan Beman, 1723.
7457: Erasmus, Desiderus - [Literature, Humanism 1729] Desiderius Erasmus, Colloquia, cum notis selectis variorum. Delft, Adrianus Beman; Leiden, Samuel Luchtmans, 1729, [16] 784, [22] pp.
42898: Erasmus, D. - Adagiorum D. Erasmi Roterodami epitome, editio novissima. Amsterdam, Elzevier, 1663 (Uitgave van Adagio van Desiderius Erasmus).
42662: Erasmus, D. - Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen met neersticheydt behooren den heylighen evangelie te lesen. Rotterdam, M. Bastiaensz, 1616 [onderdeel van Opuscula = Eenighe tractaetkens].
42664: Erasmus, D. - Een schoon tractaet vande eendrachtigheydt der kercken, tot nederlegghinghe vande tweedracht der opinien. Rotterdam, M. Bastiaensz, 1616 [onderdeel van Opuscula = Eenighe tractaetkens].
42404: Erasmus, Janus - Opera posthuma. 2 delen in 1 band, Amsterdam, v. Someren, 1679. [colophon: Hardewijk, Sas].
ZZ90405-025: Erdmann Neumeister, Rudolph Beneke. - [Pamphlet, Germany, Sermon, 1730, Rare] Die Himmels-Freude auf Erden. Welche, wie sie an dem Jubel-Feste wegen der vor zwey hundert Jahren zu Augsburg abgelegten Confession der wahren, recht gläubigen Protestanten, ...
ZZ90405-023: Erdmann Neumeister, Rudolph Beneke. - [Germany, 1842] Hamburg, zoo als het was en is, Met een platten-grond der Stad, A. C. Kruseman, Haarlem, 1842, 44 pp.
4643: 'ldfaers erf' - `ldfaers erf', driemaandelijks orgaan van de Schotanus Stichting. Nrs. 2 (1955) t/m 23 (1960). Nr. 14 ontbreekt.
57554: Ergo, Dr. - Der Kopf des Menschen in zerlegbaren Abbildungen. Kurze leichtfakliche Darstellung der einzelnen Teile des Menslichen Kopfes mit erklärendem Tekst bearbeitet von Dr Ergo. J.F. Schreiber, Esslinegen/München, n.d. [ca. 1910].
46732: Erikson, Olaf. - [Finland, coat of arms and letter 1964] Olaf Erikson, Helsinki 1964, to E.C.M. Leemans-Prins about heraldry in Finland, 2 pp.
21231: Erk, J. Ph. van - De erfgooierskwestie, Haarlem 1927, 92 + 46 pag., geïll.
34783: Ermerins, Johannes Petrus, uit Zierikzee - Dissertatio medica inauguralis continens brevem historiam morborum hoc anno in clinice cl. C, Pruys van der Hoeven observatorum Leiden Gebhard 1839
33689: Ermerins, Franciscus Zacharias - Oratio de vetere medicina Graeca ante aetatem Alexandrinam [...]
32402: Ernesti, Johann August - Lectionum Callimachiarum specimen. Oratiunculis IV in Schola Thomana Leipzig Langenheim 1742
65323: Ernesti, Johann Christophor, pastore Bruchterensium - Disquisitio historico-ecclesiastica, de Eusebio Pamphili Episcopo Caesariensi [...] Wittenberg Christian Schrödter 1703
743: ERPECUM, C. VAN - De poorterboeken van Schiedam. Extract De Wapenheraut (1907), 50 p.
25165: Erpecum, C. van - De poorterboeken van Schiedam, 's-Gravenhage 1908, 50 pag, geb. in linnen band.
PR120099: Franz Ertinger (1648-1710) - [Antique etching, ets] F. Ertinger, Moninchoven, published 1730.
33721: Esch, Antonius van, uit Vreeland - Dissertatuio juridica inauguralis de contractu nautico apud nostrates bedemeria dicto [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1817
35825: Eschenbrenner,Albert, uit Braubach - Dissertation 1930 I Eschenbrenner: Ueber die Entsauerungsgeschwindigkeit kohlensaurehaltiger wasser durch marmorgriess, Frankfurt z.n,. 1930
33501: Espaul, Isaac de l', uit Delft - Dissertatio juridica inauguralis, de legationibus [...] Leiden Balduinus van der Aa 1745
54425: Esperance, mrs E. d' - Uit de geestenwereld. Shadowland, naar het Engelsch met een voorwoord van H.J. Schimmel. Schiedam, Roelants, 1900
46947: Esseboom, C., - Onderwysinghe der jeught. Onderwijs en onderwijstoezicht in de 18e eeuw op het eiland van Dordrecht, z.pl., 1995, 471 pag., geïll. [dissertatie]
30519: Essen, Hendrik von - Verzen, 's- Gravenhage z.j., 112 + 4 pag., geb., in goudgestempeld linnen.
ZZ90405-070: Essen, J. van. - [Pamphlet, Gelderland, Zutphen 1757] Ordonnantie over d’Appellen of provocatien van Gewysdens door de respectieve Leen-Gerigten van Onder-Leen-Heeren en independente Leen-Heeren, soo aan het Hooge Leen-Gerigt, als aan het Hof Provintiaal des Furstendombs Gelre en Graafschap Zutphen, by de Wed. van H. van Goor, t’ Arnhem, 1757, Gelderland, 29 pp.
ZZ90405-066: Essen, J. van, signatory. - [Pamphlet, theology, 1753] Reglement, Na ’t welke de Oeffeningen en Catechisatien in de respective Kerken en Gemeentens voortaan sullen mogen gehouden worden. By de wed. van Hedrik van Goor, Te Arnhem, 1753, Gelderland, 15 pp.
ZZ90405-065: Essen, J. van, signatory. - [Pamphlet, Gelderland, 1741] Publicatie. Wy Stadholder en Raaden ... Heeren Staaten des Furstendoms Gelre en Graafschaps Zutphen, ... doen te weeten: ... dat d'executie van den 125. 132. en 170. art. van 't placaat op de convoyen en licenten van den 31. july 1725. spreekende van 't verblyf der paspoorten by de goederen te lande .., [s.l. s.n.] 1741, 2 pp.
ZZ90405-039: Essen, J. van, signatory. - [Pamphlet, Veluwe, 1753] Gerevideerde en Geamplieerde Reglement op d’aditie van erffenissen onder Beneficie van inventaris in den quartiere van Veluwen, By de Wed. van Hendrik van Goor, Tot Arnhem, 1753, Gelderland, 45 pp.
ZZ90405-053: Essen, J. van, signatory. - [Pamphlet, Gelderland, legal, 1738] Reglement soo omtrent Verlatene, Desolate of Insolvente Boedels, Als omtrent ’t Regt van Præferentie of Concurrentie tussen de crediteuren van soo een Verlaten, Desolaten of Insolventen Boedel; En voorts over de Præferentie of concurrentie in andere gevallen, in Veluwen en Veluwen-Zoom. By Hendirk van Goor, t’ Arnhem, 1738, Gelderland, 30 pp.
ZZ90405-058: Essen, van J., signatory. - [Pamphlet, Arnhem 1743] Placaat De Staaten des (..), by de Wed. van H. van Goor, t’ Arnhem, 1743, Nijmegen, 4 pp.
ZZ90405-042: Essen, J. van, signatory. - [Pamphlet, Zutphen, 1756] Reglement of forme, waar na in ’t toekomende de Leen-Proceduiren ten Zutphenschen, Gelderschen, of anderen Regten sullen werdne gevoert: by de Wed. van H. van Goor, t’ Arnhem, 1756, Gelderland , 55 pp.
15229: Essen, Jac. van - Mein Holland, Amsterdam: Volk und Reich Verlag, 1944
32014: Esser, Bernard Jonathan, uit 's-Gravenhage. - Zending en polygamie. De gedragslijn der veelwijverij historisch toegelicht. Academisch proefschrift [...] Baarn Hollandia 1905
31568: Essers, Georgius Fredericus, uit Samaranga-Indus - Specimen juris gentium inaugurale, de modis acquirendi dominii originariis [...] Utrecht J. van Boekhoven 1851
745: ESSINK, H.B.M. - Inventaris van het archief van de heren en regenten van de heerlijkheid en van het dorp Oploo. Oploo 1963, 42 p.
6267: Essink, H.B.M. - Inventaris van archivalia uit de boedel van P.J. Walter en C.Ch. Walter-Malingrez te Grave, Cuyk 1964, 26 p.
43639: Estrades, graaf D. - Letters and negotiations of count d' Estrades in England, Holland and Italy, from 1637 to 1662 (....) translated from the French, London, Willock 1755.
7475: Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.); August von Kotzebue - Het posthuis, blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1807.
7487: Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.); August von Kotzebue - Het landhuis aan den grooten weg, vasten-avondspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Jan Steven van Esveldt Holtrop, 1809.
7463: Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.); August von Kotzebue - De arme dichter, tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1831.
7461: Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.) - Het losse schot, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1812.
7464: Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.); August von Kotzebue - Het avond-uur, tooneelspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1809.
7466: Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.); August von Kotzebue - De deserteur, kluchtig blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1807.
7472: Esveldt Holtrop, Jan Steven van (vert.); August von Kotzebue - De mooije kleene mode-maakster, blijspel, in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Willem Holtrop, 1804.
PR120170: Etienne Desrocher (1668-1741), after Adriaen van de Werff (1659-1722) - [Antique print; engraving] GUILLAUME III ROI DE LA GRANDE BRETAGNE (Willem de derde, koning van Bretagne), published ca. 1730.
56623: Etienne, M., - L' intrigante, ou l'ecole des familles, comedie en cinq actes et en vers, Paris, L e Normant, 1813, 100 pag.
39577: Euler, F.W. (red.); - Ahnen und Enkel. Sammlung von Ahnen - und Nachkommen - Listen, Band 5 (1971), Limburg/Lahn [1971], 564 pag., geb., geïll., met 3 losse tabellen.
25949-1: Euripides; Vondel, Joost van den (trans.) - Classic literature 1668 I Euripides. Feniciaensche of Gebroeders van Thebe. Treurspel. Amsterdam, for the widower Abraham de Wees, 1668, 63+[1] pp.
7083: [Bilderdijk, Willem (vert.)]; Euripides - [Literature 1828] De cykloop (cycloop), saterspel. Translated from the Greek of Euripides by Willem Bilderdijk. Amsterdam, Ten Brink en De Vries, 1828, [10] + 48 pp.
25949: Euripides; Vondel, Joost van den (trans.) - Classic literature 1668 I Euripides. Feniciaensche of Gebroeders van Thebe. Treurspel. Amsterdam, for the widower Abraham de Wees, 1668, 63+[1] pp.
34467: Evekink, Theodorus, uit Zutphen - De kassier in verband met artt. 74 en 75 wetb. van koophandel Leiden Somerwil 1888
58997: Everard, dr., - Communication sur le cholera qui regne en Russie, Brussel 1854, 31 pag.
65981: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique print, etching] The cart with the two draught horses, published 1631-1675, 1 p.
65980: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique landscape print, etching] The water mill at the foot of the mountain. [Set: eight landscapes], published 1631-1675, 1 p.
65975: Everdingen, Allard van (1621-1675) - [Antique print, etching, landscape] The Cudgel Dam and the Covered bridge, published between 1631-1675.
65978: Everdingen, Allard van (1621-1675) - [Antique landscape print, etching] The two boats on the river/twee boten op een rivier, published between 1631-1675..
65979: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique landscape print, etching/ets] The square boulder at the bank of the river, published 1631-1675, 1 p.
65997: Everdingen, Allard van (1621-1675) - [Antique print, etching and drypoint] The hamlet on the mountainside, published ca 1631-1675.
65977: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique print, etching] The two boats on the river, published between 1631-1675, 1 p.
65972: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique print, etching] The ruinous hut, published ca. 1631-1675, 1 p.
65974: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique prints, etchings] The Cudgel Dam and the Covered bridge; two men on the hill, published 1631-1657, 2 pp.
65976: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique print, etching] The porter and the goat on a small bridge, published between 1631-1675, 1 p.
65968: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique print, etching/ets] The Hamlet on the mountainous ground/Huizen in de bergen, published ca. 1650, 1 p.
65996: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique print, etching] View on the spring of Geronstère, published 1631-1675, 1 p.
65995: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique print, etching] The boulder in the woods, published ca. 1631-1675, 1 p.
65994: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique print, etching] The man between the two fir-trees, published ca. 1631-1675, 1 p.
65993: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique print, etching] The three cottages, published ca. 1631-1675, 1 p.
65992: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique print, etching] The thick forest, published ca. 1631-1675, 1 p.
65991: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique print, etching] The boat at the river bank, published ca. 1631-1675, 1 p.
65990: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique print, etching] The shepherd and the lamb, published ca. 1631-1675, 1 p.
65989: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique print, etching] The three porters, published 1631-1675, 1 p.
65988: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique print, etching] The church in the valley, published 1631-1675, 1 p.
65987: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique landscape print, etching] The haybarn with the movable roof, published 1631-1675, 1 p.
65986: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique landscape print, etching] The broad river, published 1631-1675, 1 p.
65984: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique landscape print, etching] The branch in the water, published 1631-1675, 1 p.
65983: Allard van Everdingen (1621-1675) - [Antique landscape print, etching] The watermill near the waterfall, published 1631-1675, 1 p.
27205: Evers, prof. - Statistiek van het jaarlijksch verloop van sommige ziekten in iedere straat van '-Gravenhage, 1815-1855 en 1866-1883, '-Gravenhage [1884].
33691: Evers, J.C.G. - De waarde der ervaring aan het ziekbed voor de beoefening der geneeskunde
67070: Eversen Lons, Dirck (1599-1666/86) - [Antique print, engraving, gravure] Een lichter zonder mast.
31914: Evertsz, Ulbo Arend, uit Joure - Disputationis iuridicae inauguralis de morte civili pars prima [...] Groningen J. Römelingh 1822
51110: Ewald, J.L. - De oplettende natuur-beschouwer, 2e uitgave. [Gebonden met:] De mensch het verhevenste wezen in het werk der natuur, een vervolg. Amsterdam, v.d. Hey, 1817.
56655: Ewald, J.L., - De goede jongeling, echtgenoot en vader, of middel om zulks te worden. Eene wedergae van De kunst om een goed meisjen te worden. 2 delen, Haarlem, Bohn 1805-1806.
34807: Ewijck, Janus Henricus Florentius van, uit 's-Gravenhage - Specimen historico-juridicum inaugurale de primordiis concilii status a Carolo V. ordinati Utrecht G.F. Koch 1845
43297: Ewijk, H - Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen langs de rivieren in het koningrijk Holland, voorgevallen in louwmaand 1809, 2 delen, Amsterdam, Allart en Ruys 1809.
56531: Excelsior, - Maandblad Excelsior, 5e jrg. 1911, nr. 195 [ periodiek uitgegeven in Suriname met bijdragen betr. Suriname].
65929: Exel, Ria (1915-1985) - Print/etching/ets: Leiden Universiteit/University of Leiden.
67464: Eybers, Elisabeth - Gedigte 1962-1982, Human & Rousseau, Kaapstad 1985, 255 pp.
67465: Eybers, Elisabeth - Gedigte 1958-1973, Neerslag, Balans, Onderdak, Kruis of Munt, Em. Querido's Uitgeverij, Amsterdam 1978, 216 pp.
67450: Elisabeth Eybers - Gedigte 1936-1958, Tafelberg-Uitgewers, Kaapstad 1982, 193 pp.
32620: Eyck tot Zuylichem, Franciscus Nicolaus Marius, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale, sistens observationes aliquot ad locum codicis de contractibus et obligationibus [...] Utrecht Joh. Altheer 1830
24005: Eyffinger, A. - Het Vredespaleis. Amsterdam 1988, 192 pag., geb., geïll, met stofomslag (dust wrapper). In good condition.
34215: Eyk, Janus Adrianus van, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de Publio Alfeno Varo, jurisconsulto Romano [...] Leiden A. van Benten 1831
ZZ90190: Eyking, Jan. - Toe Suiderkruis Toe ('naar het zuiderkruis toe') Een overzicht van de Zuidafrikaanse letterkunde met de nadruk op de hedenhaagse literatuur, Thieme & Cie Sutphen, 55 pp.
35257: Eys, Isaacus Henricus van, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de vindicta privata Amsterdam C.G. van der Post 1848
43011: Eysden van Achlum, Johan van - [1] Elegia (...) Cornelium de Witt, 29-3-1745. [Gebonden met:] [2] Eergroet aan (...) Cornelis de Witt wanneer zyn weled. het burgemeesterschap der stad Dordrecht aanvaardde, 29-3-1745. [Gebonden met:] [3] Op de verkiezing van (...) Wilhem C.H. Friso (...) tot stadhouder. [En met:] [4] Eerspoor aan de Nederlanders tot het verdedigen van hunne vryheid. Utrecht, Besseling, 1747. [En met:] [5] Op de erfelykmakinge van het stadhouder- en kapitein admiraal-generaalsschap. Utrecht, Besseling, 1747. [E
31544: Eysinga, Binnert Philip, nobilis frisius - Specimen iuridicum inaugurale, exhibens observationes [...] Groningen N. Veenkamp en zoon 1807
33789: Eyssonius, Eysso, uit Ommelanden - Dissertatio juridica inauguralis de concursu creditorum [..] Groningen Johannes van Velsen 1715
7498: Faam - De gekortwiekte faam. 1825-1826. No. I à XII. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1826. [Gebonden in een halfleren band met:] Bijdrage ter beandwoording van het 5de nommer (...). Utrecht, J. Altheer, [z.j.]. [en met:] Antwoord van eenige medische studenten op het stukje, geplaatst in No X (...). [z.p., z.n., z.j.]. [en met:] Weder-antwoord van eenige medische studenten op de recensie (...) in No XI. [Utrecht, S. Alter, 1826]. [en met:] Verslag van de Commissie der studenten in de zaak van den 10den Oc
34368: Faasen, Chrisophorus Joannes, uit Oudenbosch - Specimen juridicum inaugurale de furto [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
43343: Faber, M - Conciones funebres & nuptiales, Antwerpen, van Eyck, 1657.
42946: Faber, Theodor von - Wandelingen van een' ledigganger door de straten van St. Petersburg. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, C. Timmer, 1813.
57841: Faber, J.A., - Graanhandel, graanprijzen en tarieven-politiek in Nederland gedurende de tweede helft der zeventiende eeuw, Overdruk T.v.G 1962, pp. 533-539 [= A.A.G. Bijdragen 7].
ZZ903444-48: Faber, J. G. A. - [Petten, Noord-Holland] De Hondsbossche en Duinen tot Petten, door Mr. J. G. A. Faber. Met een kaartje. J. Schuitemaker, Purmerend, 1869, 40 pp.
763: FABIUS, F.J.W. - De Ridderlijke Duitsche Orde van verleden tot heden. Z.p. [1961]. Geïll., 226 p.
15235: Fabrès, O. - Croquis de Hollande. Parijs 1930.
34741: Fabricius, Donatus, uit Haarlem - Disputatio juridica inauguralis de donationibus Leiden A. Elzevier 1708
34901: Fabricius, Joannes, uit Leiden - Dissertatuio juridica de coloribus juris Leiden A. Elzevier 1711
66646: Pietro Faccini (c. 1575-1602) - [Antique print, etching] Saint Francis (de heilige Fransiscus) presenting the Child to the Virgin (Maagd Maria), ca 1590.
59793: Faes, J. - Extract uit het Register der Besluiten van den Gouv.-Gen. van Ned.-Indie, nr. 64. 1870.
ZZ90433-015: Fagel, H., signatory - [Friesland, 's Gravenhage] Missive van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden; houdende antwoordt op de Missive van de Edele Mogende Heeren Staten van Vrieslant, geschreven aen haer Hoogh Mog. Den ses en twintigsten Februarij 1684, In date den 14 Maert 1684, Jacobus Scheltus, ’s Gravenhage, Anno 1684, 6 pp.
765: FAHLBECK, PONTUS E. - [Heraldry and Geneology Sweden, Scandinavia] Der Adel Schwedens (und Finlands). Eine demographische Studie. Jena 1903, 361 p.
23323: Fahne, A. - Die Grafschaft und frei Reichsstadt Dortmund, 3 ( van 4 ) delen, Köln und Bonn 1854-1855, 263+458+287 pag., geïll. ( in beschadigde papieren omslagen ).
14421: BULGARIA FAHNENBILDER - Europa-serie. N.p. [ca. 1930]. Oblong, ill., 27 p. and interleaved maps.
14435: FAHNENFABRIK - Fahnen wehen in aller Welt. Bonn, 1956, 48 p., ill.
10231: Faille, de la A.J., B, v. H.G., Hoola van Nooten, D.; Schonk, E.J.B., Alphen, van, Johannes. - [Occasional poem 1804] Lykzang[en] (...) Maria Drever, echtgenoote Mr. G. van Lom, Gorinchem, J. v.d. Wal, 1804, 8º, 38 pp.
66169: Falcini, Domenico (1575-c. 1632), after Rubens, Peter Paul (1577-1640) - [Original engraving/gravure] LVDOVICVS XIII GALLIA ET NAVARRAE REX CHRISTIANISSIMVS. (Portrait of Louis XIII)/Lodewijk de 13e.
PR121355: Falck, A.R., Willem, signatories. - Publication / Affiche 1813 Publicatie. Wij Willem Salut: regten op de coloniale producten waaronder Tabak en Zout, 1 p.
PR121381: Falck, A.R. - 2 Publications / Affiche Brabant 1813 | Publicatie. Wij Willem, vorst der Vereenigde Nederlanden, belasting op buitenlandse producten, E. Lion en zoon te 's Bosch, plano 2 pp.
PR121382: Falck, A.R. - Publication / Affiche Dutch constitution ca 1814 | Publicatie. Wij Willem, vorst der Vereenigde Nederlanden, invoeren grondwet, plechtige gebeden, dank- en bid-uur, C. Margadant (s.l.), plano 1 p.
PR121388-1: Falck, A.R. en Willem I. - Publication / Affiche Dutch constitution 1814 | Wij WILLEM souverein vorst der Vereenigde Nederlanden... Ontwerp van Grondwet goedgekeurd hebbende...morgen Eed afleggen, C. Margadant 1814, plano 1 p.
34459: Falkenburg, Philip, uit 's-Gravenhage - Bijdrage tot de leer van het arbeidsloon Rotterdam Van Leenhoff 1890
26605: Falkenstein, K. - Geschichte des Johanniter-Ordens, 2e umgearbeitete Auflage, Zeitz 1867, 310 pag.
7506: Fallee, Bernardus Antonius (vert.); Arm. Croizette en Georg. Audigier Chateauvieux - De blinden van Franconville, zangspel. Vertaald uit het Frans. Den Haag, wed. J. de Groot en zonen, 1803.
3861: Familieberichten - Familieberichten. Mededelingenblad van de vereniging Familie De Jonge, opgericht 1975. Nr. 1 (1976) t/m 36 (1988) (nr. 24 ontbreekt) + nrs. 61 en 62.
6199: Familiekroniek - Veerman, een familiekroniek, z.pl. [ca 1960], 58 p.
32190: Fannius, Gerardus, uit 's-Gravenhage. - Disputatio juridica inauguralis [...] qui est de fructibus [...] Leiden A. Elzevier 1710
PR120216: Simon Fokke (1712-1784) after Paulus Constantijn la Fargue (1729-1782) - [Original print; etching, The Hague] Afbeelding van de Hollandsche Harddraaverij om de Gouden Zweep, aan het Schouw van Duivenvoorde, gemeenlijk genaamd het Haagsche Schouw, published 1770-1780.
BB10063: Fargue, J.T. la - [Oranje Nassau, Willem I, 1740] Geslacht-schetsse, beschrijvinge en staet van den doorlugten huize en vorstendomme van Nassau. 's-Gravenhage 1740, 432 pp. TOGETHER WITH Den kreekel in t vizier of den opdragtmaeker beschaemd (...), 's-Gravenhage 1741, 184 pp.
PR120115: Simon Fokke (1712-1784) after Paulus Constantijn la Fargue (1729-1782) - [Antique print, etching] De Schutterey van S' Hage volgende... , published 1761.
34851: Fas, Jan Arend - Intre-rede over de heilzaame oogmerken van prins Maurits van Nassau in het oprechten van het leeraarampt in de nederduitsche wiskunde in 's lands hooge school te Leyden Leiden Luchtmans 1763
41059: Fasel, W.A. - Alkmaar in het drijfzand. Opstellen betreffende de geschiedenis van Alkmaar, geschreven naar aanleiding van het boek van Cordfunke Alkmaar in prehistorie (.....) Alkmaar 1979, 123 pag.
36179: Fasselius, Anton Gunther, uit Oldenburg; Praeses: Calenus, Fridericus - Obsivationum historico-politicarum praecipue de comitibus promulsis Wittenberg M. Henckel 1687
BB10022: Fastré, J. - Eerste gronden der toonkunst; gevolgd van kleine solfèges of zangoefeningen, voor één en twee stemmen: ten dienste van onderwijzers en volksscholen, 1e stuk, ’s-Gravenhage F.L. Dony en comp. 1831, 48 pp.
65597: Faucci, Carlo (1729-ca. 1784) after Servolini, Giuseppe (1748-1834) - [Portrait print, etching and engraving] PIETRO LEOPOLDO/Keizer Leopold II Keizer van Heilige Roomse Rijk, 1750-1800.
42596: Faujas de Saint-Fond, B. - Description des experiences de la machine aerostatique de MM. de Montgolfier et de celles auxquelles cette decouverte a donne lieu. Paris, Cuchet, 1783, 40+299+(7) pp. FIRST EDITION. Text in French.
7509: Faure Beeckman, A. - Joan Fourny en zijne non; of De lotgevallen der hervormden te Antwerpen ten jare 1566. Tiel, gebr. Campagne, 1852.
42325: Favre des Charmettes, Jean Claude - Abbrege methodique des principes de la science heraldique.
23907: Feen, G.B.C. v.d. - Half-Wassenaer (1596-1699), overdruk Wapenheraut 1916, 34 pag.
30259: Feenstra, R - [Book history] Catalogus des imprimes de la collection Meijers, de la Bibliothèque de L' Université de Leyde, Leiden 1980, 479 pag.
32238: Feisser, Joannes Frenades, uit Veendam - Dissertatio iuris publici belgici inauguralis ad art. 170 legis de imperio [...] Groningen W. van Boekeren 1838
21151: Feist, S - Stammeskunde der Juden. Die jüdischen Stämme der Erde in alter und neuer Zeit. Leipzig 1925, 191+38 pag., geïll.
6665: FEIST, SIGMUND - Stammeskunde der Juden. Die jüdischen Stämme der Erde in alter und neuer Zeit. Historisch-anthropologische Skizzen.
23511: Feith, J.A. (red) - De kroniek van Sicke Benninge, Utrecht 1887, ing., 58+183 pag. ( inleiding door P.J. Blok).
20035: Feith, J.A. - Huisarchief Gruys. Extract 1907, 62 pag., geb.
7543: Feith, Rhijnvis - De Weldaad der Hervorming. Wijze: Psalm 118. Overgenomen uit de Bijdragen tot de plechtige viering van het derde eeuwgetijde der Kerkervorming. [z.p., z.n., c.1803]
ZZ90435-077: Feith, H. O. - [Groningen, academiegebouw, 1846] Over den grond, waarop thans een nieuw Akademiegebouw voor ’s Rijks Hoogeschool te Groningen wordt opgerigt, 1846, Groningen, 11 pp.
783: FEITH, J.A. - Nederlandsche kolonisatiën in Brandenburg. Extract van twee art. in Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde 13 (1898), samen 30 p.
7521: Feith, Rhijnvis - [Literature 1818] Verlustiging van mijnen ouderdom. Haarlem, François Bohn, 1818, [2] 12, 224 pp. Good copy.
7525: Feith, Rhijnvis - Verhandelingen. Haarlem, Erven François Bohn, 1826.
7519: Feith, Rhijnvis - [Literature 1804] Proeve van eenige gezangen voor den openbaaren godsdienst. Amsterdam, Johannes Allart, 1804, 140 pp.
7544: Feith, Rhijnvis - Julie, suivie de quelques autres morceaux du même auteur. Le tout traduit du Hollandois par H.J. Jansen. 2e druk. Parijs, H.J. Jansen en comp., An IV [=1796].
ZZ90437-009: Feith Jr., H. O. - [Groningen] Over de oude Groningsche schutterij, door Mr. H. O. Feith Jr. Advokaat te Groningen, Is. An. Nijhoff, Te Arnhem, 1846, 30 pp.
7531: Feith, Rhijnvis - Verlustiging van mijnen ouderdom. Haarlem, François Bohn, 1818.
7533: Feith, Rhijnvis - De Eenzaamheid en De Wereld. Haarlem, François Bohn, 1821.
7539: Feith, Rhijnvis - Thirsa, of De zege van den godsdienst. Treurspel. 2e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1784.
7537: Feith, Rhijnvis - Oden en gedichten. Amsterdam, Johannes Allart, 1796-1809 [deel 1 t/m 4] en Haarlem en Zwolle, F. Bohn en D. van Stegeren, 1814 [deel 5]
36625: Feith, C. W. - Foto van groep personen bij promotie van C.W.Feith op Minerva. Op de voorgrond model van een huis in suikergoed (zijn studentenhuis?) 1913
15242: Feith, Jan (inl.) - Het genot van ‘t buitenleven. [Amsterdam]: H. van Dam Azn. & Zonen, makelaars, [1917].
ZZ90438-56: Feith, J. A. - [Groningen, [1894]] Inventaris der Rechterlijke Archieven, berustende in het Oud-Archief in de Provincie Groningen, door Mr. J. A. Feith, Rijks-archivaris in Groningen [1894], 118 pp.
7541: Feith, Rhijnvis - Het graf, in vier zangen. 2e druk. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1819.
32960: Feith jr., Henricus Octavius, uit Groningen - Dissertatio historico-juridica inauguralis de gildis Groninganis [...] Groningen W. Zuidema 1838
779: FEITH, H.O. - Regeringsboek der provincie Groningen. 2 stukken. Groningen 1850-1870. Geb. (in geplastificeerde bibliotheekbandjes), 280, 294 p.
33239: Feith, Hendrikus Octavius Feith, uit Zwolle - Dissertatio politico-iuridica de tyrannide [...] Groningen Jacobus Dikema 1800
781: FEITH, H.O. - Nobiliarium Groninganum van Wilhelm Coenders van Helpen, uitgegeven en met eenige aantekeningen voorzien door Mr. H.O. Feith.
33066: Feith, Rhijnvis, uit Groningen - Dissertatio historico-iuridica inauguralis de iure litoris, praecipue patrio [...] Groningen W. Zuidema 1830
7535: Feith, Rhijnvis - De opwekking van Lazarus. Amsterdam, Nayler & Co., 1846.
32074: Feith, Fridericus, uit Groningen - Dissertatio iuridica inauguralis, de fideicommisso residui [...] Groningen W. Zuidema 1835
ZZ90435-005: Feith, H. O. - [Groningen] De Academie van Groningen; hare grondslagen en regten en de gevolgen, welke uit hare opheffing zouden voorvloeijen, uitgegeven door zijnen zoon H. O. Feith, bij A. L. Scholtens, te Groningen, 1849, 40 pp.
ZZ90084: Feith, Rhijnvis - Thirsa, of De zege van den godsdienst. Treurspel. FIRST EDITION, Amsterdam, Johannes Allart, 1784, 92 pp. TOGETHER WITH Romanzes, naar den besten smaak op muziek gebracht door C.F. Ruppe, Haarlem 1787 AND Ladij Johanna Graij Treurspel, Amsterdam 1791, 112 pp.
7530: Feith, Rhijnvis - Het graf, in vier zangen. Amsterdam, Johannes Allart, 1792.
7528: Feith, Rhijnvis - Poëtisch mengelwerk. Amsterdam, J.B. Elwe, 1788. [Gebonden met:] De Patriotten. Tooneelspel. Amsterdam, Johannes Allart, 1785.
28449: Feiwel, B. (ed.) - Juedischer Almanach. Teilweise veraenderte neuausgabe, Berlin [1904], 306 pag., geb., geïll. Zeer goed exemplaar.
19723: Feldmann, W. - Die Dortmunder Feldmanns III.
22637: FELIX MERITIS, ‘t HOOFT, BROUWERS, KUIJPER - Drie diploma's als effectief lid van de Maatschappij Felix Meritis. Plano op perkament met opgedrukt zegel. Prijs per stuk:
34501: Feltz, Gustaaf Willem van der, uit Epe - Bijdrage tot de kennis der tumoren in de placenta Arnhem Thieme 1899
43485: Fenema, C.H. v. - Het academie-gebouw te Groningen 1614-1909, Groningen 1909, 59 pag., geb., geïll., o.a. met fotogravures. Goed exemplaar
33503: Fenema, Joannes, uit Rotterdam - Disputatio juridica inauguralis de militaris testamenti privilegiis [...] Utrecht Joannes Broedelet 1752
34999: Fenema, Janus, uit Leeuwarden - Dissertatio medico practica inauguralis de herpete Groningen M.J. van Bolhuis 1821
35375: Fennema, Antony G. - Prent voor de promotie van Mr A. G. Fennema 1929.
23929: Feringa, R.M.M.S. - Repertorium op Taxandria 1894-1943, Den Bosch 1977, 103 pag., geb.
7739: FERNOW, B. (ed.) - The Records of New Amsterdam from 1653 to 1674 anno domini. 7 delen.
33505: Ferrand, Jacobus, uit Londen - Dissertatio juridica inauguralis de legitimatione [...] Leiden Theodorus Haak 1772
35269: Ferrier, Robertus, uit Wassenaar - Dissertatio juridica inauguralis de publiciana in rem actione Leiden J.H.Gebhard 1846
50859: Ferwerda, Abr. - Algemeene naam-lyst van boeken met de pryzen of de boek-negotie. Benevens de kenisse en waarde derzelver gemakkelyk gemaakt. Zynde eene verzameling van eenige duizenden van boeken (...), zedert den jaare 1709 tot 1771 in eene alphabetische order geschikt met de pryzen hoe veel elk boek in ieder verkopinge gekost heeft. Deel I, 2e stuk, behelzende Nederduitsche boeken in octavo [van auteurs met namen beginnende met de letters A t/m Q].
35597: Feuerborn, Justus - Eine Christliche Leichpredigt [...] Hermanno Vultejo [...] Christlichen Andenckens [...] Marburg Nikolaus Hampel 1635
65285: Feuerborn, Justus - Christliche Predigt [...] bey der [...] fünfftzigjährigen glücklichen Ehe [...] Hermanni Vulteji [...] und [...] Frawen Adelheit, geborner Happelin [...] Marburg Nikolaus Hampel 1635
43079: Feuille, Daniel de la (ed.) / Henry Offelen - Devises et emblemes anciennes et modernes tirees des plus celebres auteurs. Amsterdam, D. de la Feuille, 1691.
33166: Feyfer, Jacob Willem de, uit Steenderen - Stellingen [...] Leiden E.J. Brill 1864
47751: Ffoulkes, Ch. (ed.), - Gaya's Traite des Armes 1678, London 1911, 36+172 pag., geb., geïll.
30327: Ficacci, L. - Giovanni Battista Piranesi. The complete etchings, gesamtkatalog der kupferstiche, Catalogue raisoné des eauxfortes, Keulen etc. 2000, 799 pag., geïll., as new.
PR121170: Ficquet? - [Antique copperengraving, Molière, ca 1850] Portrait print of Molière with arms leaning on two books, engraved by possibly Ficquet, published around 1850, 1 p.
ZZ90021: Fidelio, pseud. van J.G. Peereboom - Haarlemsche schetsen, tien teekeningen, rare book by Fidelio, Haarlem: J.C. Peereboom 1897.
65154: Fietta - Prospect von dem Waysenhaus an der Spuy zu Haag in Holland / Vue de la Maison des Orphelins proche a la Spuy a la Haye en Hollande. (Optica prent van het Weeshuis op het inmiddels zo genoemde Spui in Den Haag).
31874: Fievez, Franciscus Carolus, uit 's Gravenhage. - Dissertatio juridica inauguralis de principio juris: alteri stipulari nemo potest [...] 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1856.
27923: Figuier, L - Les merveilles de la science ou description populaire des inventions modernes, tome IV, Paris 1870, 744 pag., ill., good copy in half leather.
22457: FIJNAART, HEYNINGEN, VIJF POLDERREKENINGEN - [Manuscript, Willemstad, Noord-Brabant, Heijningen 1680] Rekening van Adriaan Renoij betr. de ontvangsten en uitgaven over 1678 van de polder van Westheyninge alsmede de gorssingen, aanwassen, slikken, etc., beginnende aan het Groot Maltha (scheiding met de gorssingen van Ruijgenhil) tot aan de w.z.w.kant aan de Amer en voorts voorbij de Elisabethspolder tot de dijk van Juffr. polder.
7552: Fijne, Passchier de - Eenige tractaetjes. Waarby gevoegt zijn: Daniel Tilenus, Van de oorzaek en oorsprong der zonden; Joannes Uitenbogaert, Over Capt. IX des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver, Van het absoluyt besluyt der Verwerpinge. 3e druk, verm. met het Leven van de schrijver. Rotterdam, Barent Bos, 1713.
47409: Fijnje, J.G.W., - Nota betreffende de badplaats Scheveningen en het Ververschingskanaal tot loozing van het rioolwater te 's-Gravenhage, 's-Gravenhage 1889, 151 pag.
6417: FILBY, P. WILLIAM - American & British genealogy & heraldry. A selected list of books. 2e druk. Chicago 1975. Geb., 467 p.
65371: Filitz, Thomas, uit Küstrin; Praeses: Simon, Johann - Dissertation 1680 I Violationem legati [...] Jena typis Müllerianis 1680.
67500: Firmage, George James (ed.) - Poetry 1981 I E.E. Cummings Complete Poems 1910-1962, Volume one and two in a box, edited by George James Firmage, Granada London 1981.
51068: Fischer, Chr. Aug. - Lotgevallen op eene reize van Riga over Holland door Spanjen en een gedeelte van Italien. 2 delen in 1 band, Amsterdam, v.d. Hey, 1802.
51030: Fischer, Chr. Aug. - Reize van Amsteldam over Madrid en Cadix naar Genua in de jaren 1797 en 1798 (...) met een aanhangsel over het reizen in Spanje. Leiden, Herdingh, 1801.
797: FLAMENT, A.J. - Opgezworen kwartierstaten van 36 kanonikessen der vorstelijke rijksabdij Thorn, met den inhoud der opzweringen en de beschrijving der zegels van de opzweerders. 's-Gravenhage 1899. Groot folio, 6+3 p., + 36 losse tabellen in kartonnen omslag.
56291: Flament, A.J.A., - Het Spaansch gouvernement te Maastricht, Extract Huis Oud & Nieuw 1916, pp. 55-61, geïll.
51223: Flament, A.J., - Een feestmaal te Maastricht in november 1660, ter gelegenheid van het doctoraat van Hilarius van Werm, Maastricht 1891, 14 pag.
58537: Flaubert, G., - Oeuvres completes. Madame Bovary, Moeurs de Province, Paris 1930.
67508: Flaubert, Gustave. - Literature French 1885 I Gustave Flaubert: Salammbô. Six compositions par A. Poirson, Quartin Paris 1885, 366 pp.
51108: Fleury, C. - De zeden der Israeliten. Gent, v.d. Ween, 1719.
50819: Fliedner, Fritz und Theodor, - Blatter aus Spanien [ published by pastor Fliedner at Madrid, for the Evangelisation Spaniens].
66377: Florian, Jean-Pierre Claris de. - Galatée, Pastorale, imitée de Cervanes, a Paris, Chez. H. Nicolle, 1808, 179 pp. With frontispiece of Galatée.
57625: Florian [J.P. Claris de]/[M.E. Budden], - William Tell, or the patriot of Switzerland, by Florian; and Hofer, The Tyrolese. By the author of Claudine &c, new edition, London Grant and Griffith [ca 1834].
5737: Cornelis Floris - Cornelis Floris, Jaarboek 1987 [Wilrijk 1988], 131 p., geïll. Met bijdragen over Cornelis Lantschot, stichter van het godshuis met kapel te Antwerpen.
BB110107: Florus, L. A., Pontanus, J. I., Freinsheim, J. - Roman History, 1736, Latin | Lucii Annaei Flori Rerum Romanorum Libri iv, Amsterdam, Waesberge, Wetstein & Smith, 1736, [4], 224, [108] pp.
ZZ90438-55: Flugger, L. (secret) - [Groningen, 1734] Nadere dispositie op de Gerigts Rolle, voor de hoge Justitie Kamer, tot kortere Expeditie der proceduren. By Gesina Elama, te Groningen, 1734, 31 pp.
ZZ90435-069: Flugger, L. (secret) - [Groningen, tax, belasting, 1680] Ordonnantie Volgens dewelcke ten behoeve der Provincie van Stadt ende Lande tot verval ende support der gemeene saecke by dese beswaerlijcke tijden/ geheven sal worden den vijftichsten pennink wegen de vrywillige verkopinge van alle vaste en ontroerende goederen. Gedruckt by Rembertus Huysman, Tot Groningen, Anno 1680, 8 pp.
65583: Hermanus Fock (1766-1822) - [Antique print, etching] An artist drawing in the open air in a landscape (Kunstenaar tekent in de open lucht), published ca. 1781-1822.
PR120476: Hermanus Fock (1766-1822) - [Antique print, etching] The icehouse (de ijskelder), published 1809.
65585: Hermanus Fock (1766-1822) - [Antique title page, 1801] UYT VRIENDSCHAP / Twee mannen bij stenen cartouche, set of landscapes, published 1801, 1 p.
65581: Hermanus Fock (1766-1822) - [Antique print, etching and aquatint] Landscape with trees (landschap met bomen), published ca. 1788-1820.
65040: Hermanus Fock (1766-1822) - [Antique print, etching] ZES LANDSCHAPPEN [Six Landscapes], published ca. 1781-1822.
65041: Hermanus Fock (1766-1822) - [Antique print, etching] Landscape [set: ZES LANDSCHAPPEN], published ca. 1781-1822.
65588: Hermanus Fock (1766-1822) - [Antique print, etching] Farm in the woods (boerderij met dieren in de bossen), published ca. 1781-1822.
33148: Fock, Cornelius, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de polizza adsecuratoria quae Amstelodami in causis maritimis adhiberi solet, ad codicis mercatorii normam exacta [...] Utrecht J.G. Broese 1852
33397: Fockema, Nicolaus, uit Dokkum - Disputatio juridica inauguralis, de poenis capitalibus simplicibus [...] Groningen J. Römelingh 1807
33164: Fockema, Daam, uit Dokkum - Dissertatio juridica inauguralis de poenis, earumque diversitate ratione imputationis [...] Groningen Jacobus Dikema 1793
40123: Fockema Andreae, S.J., - Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten I, 5e en 6e stuk: Stadregt van Vollenhove I en II, Zwolle 1885, 320 + 220 pag., ing.
34705: Fockema Andreae, S.J. - Het rechtsgeleerd bedrijf in Nederland, rede...viering...319den verjaardag der Leidsche hoogeschool Leiden Brill 1894
ZZ90438-44: Fockema, Daan - [Friesland, 1836] Proeven van Taal- en Geschied-kunde, met eene bijdrage over den Frieschen Kronijk van Ocke van Scharl en anderen. Bij J. W. Brouwer, Leeuwarden, 1836, 63 pp.
15248: Fockens, Th. - Wegwijzer door Groningen, bevattende eene alphabetische opgave der gemeenten, steden, vlekken, dorpen [...] nering [...] der ingezetenen [...] zielental in 1878 [...] enkele geschiedkundige bijzonderheden en bezienswaardigheden [...]. Delfzijl: Jan Haan, 1879.
65329: Foersterus, Godofridus, uit Frideberg (Silezië); Praeses: Beyer, Christophor - Exercitatio historica de magno veteris ecclesiae circa poenitentes rigore [...] Leipzig Andreas Martin Schede 1725
38189: Fogg, S. - Text manuscripts and documents from 2200 BC to 1600 AD, catalogue 16, London 1995, 209 pag., ill.
3979: Foix, V. - Lalanne, essai généalogique sur les familles nobles ou titrées de ce nom. Dax [1920], 98+6 p., (modern) gebonden, met veel aanvullingen in handschrift.
7084: [Bilderdijk, Willem (vert.)]; Germain François Pouillain de Saint-Foix - Deukalion en Pyrrha, blijspel. Vertaald uit het Frans door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1785.
BB10016: Fokke, Simonsz. Arend; Hell, Theodorus. - De geesten tooneelen, blyspel. Naar het Hoogduitsch van Theodorus Hell, vrij gevolgd door Arend Fokke, Simonsz. - gezellige Schouwburg, IIIde deel, Vde Stuk, te Amsterdam by de wed. J. Doll, 1808, 116 pp.
BB10027: Fokke, Simonsz. Arend. - Nagelaten verhandelingen en stukken van onderscheidene aard van A. Fokke, Simonsz. voorafgegaan door een korte schets van zijn karakter en leven met Caricatuurplaten. Tweede druk, Amsterdam Ten Brink & De Vries 1831, 240 pp.
BB10025: Fokke, Simonsz. Arend. - Narren-steinsche Nieuwjaars Courant, anno 5581, het 3dejaar, no 1. 1/12 (19), vrijdags dageraad, den 1sten dag van de maand, [Hendrik Moolenijzer], 1 p.
5077: Fokke Simonsz., Arend - [Literature 1798] London in een' boertigen stijl beschreeven; vermaakshalven voorgeleezen in, en opgedraagen aan, de maatschappij der verdiensten Felix Meritis door A. Fokke, Haarlem Bohn 1798, De Vrouw is de baas Leven van Lucifer Tydperker volume 5 of Fokke's Werken.
5091: Fokke Simonsz., Arend - [Literature 1807] Three parts in 1 volume: De Vrouw is de baas, Leven van Lucifer, Tydperker, volume 5 of Fokke's Werken, Amsterdam H. Moolenijzer, 1807. Illustated.
7565: Fokke Simonsz., Arend - [Literature 1807] De oude en jonge Janus, of Gedachten op den Ouden- en Nieuwenjaarsdag. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1807, [4] 8, 76 pp.
60360: Simon Fokke (1712-1784) - [Antique print, etching] 's Lands Advokaat, Joan van Oldenbarneveld, onthalsd, in 't jaar 1618/Johan van Oldenbarnevelt onthoofd.
7586: Fokke Simonsz, Arend (vert.); August von Kotzebue - De Hussiten voor Naumburg. Tooneelspel met zang in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik van Kesteren, 1805.
55700: Fokke, S. - Prent: 'Moedwil gepleegd aen de huizinge eens wijnkoopers te Rotterdam, op den 17 Aug. 1751, na dat hij den eed had afgelegt', ets en gravure door S. Fokke, F. Houttuyn exc.
PR120215: Frans Houttuyn (fl. 18th century) after Simon Fokke (1712-1784) - [Antique print; etching and engraving, The Hague, fire] De kermis-kramen op 't Buitehof in 's Gravenhage, in brand, op den 9 may 1758, published 1758.
50857: Fokke Simonsz, A. (vert.) - De kunst van tekenen en schilderen in waterverwen. Uit het Engels vertaald door A. Fokke Simonsz, Leiden, Honkoop, 1804.
ZZ903444-08: Fokke, J. - [Antique Pamphlet, Alkmaar, 1773] Vreugde-Galm op het Tweede Eeuwfeest van Alkmaars verlossing. Gevierd den 8sten October 1773, Door J. Fokke, By Laurens van Hulst, Te Amsterdam, 1773, 8 pp.
PR120406: Simon Fokke (1712-1784) - [History print, etching, ets, The Hague] 's Graavenhage geplonderd, door Maarten van Rossem, in 't jaar 1528 (Den Haag geplunderd onder leiding van Maarten van Rossum, 1528), 1 p, published 1722-1784.
PR120469: Simon Fokke (1712-1784) - [History print, etching, ets, The Hague] 's Graavenhage geplonderd, door Maarten van Rossem, in 't jaar 1528 (Den Haag geplunderd onder leiding van Maarten van Rossum, 1528), published 1750.
PR120560: Simon Fokke (1712-1784) - [Antique print, etching, The Hague] 'Het lyk van Gillis van Ledenberg, buiten s'Gravenhage in een kist opgehangen, A[nno] 1619'; Gillis van Ledenberg hanged, 1619, published 1776.
7575: Fokke Simonsz., Arend - Verlichting, deugd en tijd, op eene zonderlinge zinspeelende wijze geschetst. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1828.
55763: Fokke, S. - Prent: 'Prins Willem de I wordt doorschoten, den 10 July 1584. Bl. 317', ets en gravure door S. Fokke, midden boven LXII.
66127: Fokke, Simon (1712-1784) - 'De geweezene predikant Henricus Slatius gevangen Ao. 1623'; minister Henricus Slatius arrested, 1623
66128: Simon Fokke (1712-1784) - [Antique print, etching] 's Lands Advokaat, Joan van Oldenbarneveld, op 't Hofschavot in den Haage'; Van Oldenbarneveld on the scaffold, 1619, published ca. 1759
39321: Fokke Simonsz, A - Verhandeling over den oirsprong der zeevaart, 2e uitgave, Amsterdam, G. Roos, 1805, 94 pag., orig. karton [ voordracht Felix Meritis ].
60363: Simon Fokke (1712-1784) - [Antique print, etching] Het rechtsgeding van Johan van Oldenbarneveld &c./Trial of Johan van Oldenbarnevelt, 1760.
66631: Fokke, Simon (1712-1784) - [Antique print, etching] Kenau Simons Hasselaer (portrait of), ca 1700-1750.
66091: Fokke, Simon (1712-1784) - [History print] 'Onderhandeling tusschen twee Afgevaardigden der Regeeringe van Amsterdam en Graave Willem Fredrik van Nassau'; negotiations between delegates of the government of Amsterdam and William Frederick, 1650, published 1755.
55737: Fokke, Simon (1712-1784) - 'De Raad van Staate, te Brussel, in hegtenis genomen, in 't jaar 1576'; Council of State in Brussels taken into custody, 1578
55739: Fokke, S. - Prent: 'Het Hof Provintiael in Vriesland geeft twee gevangenen over aen den militairen rechter, na de vernietiging van 't recht van praeventie' [d.d. 12-1-1753], ets en gravure door S. Fokke, F. Houttuyn exc.
42142: Fokke Simonsz, A. - De wegen des levens, of de vraag welk beroep wilt gij kiezen?, gedaan aan alle aankomende jongelingen. Amsterdam, de Grebber, 1842.
BB10026: Fokke, Simonsz. Arend. - De Narrensteinsche couranten of verzameling van Ernst en Boert, (voor vrienden van vrolijke luim) door wijlen A.Fokke Simonsz., nieuwe uitgave, te Amsterdam bij H. Moolenijzer 1829, 276 pp.
66163: Fokke, Simon (1712-1784) - [Original etching/ets] 'Graave belegerd, door Prinse Maurits'; Siege of Grave, 1602, 1 p.
66594: Fokke, Simon (1712-1784) - [Original etching/ets] Oostende na overgave aan Aartshertogen Albertus en Izabella; Ostend surrendered to archdukes Albert and Isabella; 1604.
65912: Fokke, Simon (1712-1784) - [Allegorical etching/Allegorische ets] Gedenkteeken van de Milddadige Dispositien by den Dood der Hoog Ed. Welgeboren Vrouwe van Renswoude enz.
55198: Fokke, Simon (1712-1784) - 'Het plunderen van het huis van A.M. van Arssen'; Plundering of the house of Van Arssen, Amsterdam, 1748 Gravure door S. Fokke 1777, gepubliceerd door A. Fokke Simonsz., tonende een groot aantal personen voor het huis van Van Arssen die meubilair en drank in de gracht gooien.
55755: Simon Fokke (1712-1784) - [Antique print, etching and engraving] The assault perpetrated to the de Witt brothers at the Gevangenpoort prison in The Hague on 20th August 1672 (Rampjaar), published 1755.
7594: Fokke Simonsz, Arend (vert.); Jean Nicolas Bouilly; August von Kotzebue - Fanchon, het liermeisjen; blijspel, met zang. Naar het Frans van Bouilly in het Hoogduitsch gevolgd door A. von Kotzebue. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Hendrik Gartman, Jan Willem Smit en Willem Holtrop, 1806.
66012: Fokke, Simon (1712-1784) - [Original etching/ets] 'Hugo de Groot zig bereidende tot de vlugt uit de Loevesteinsche gevangenis'; Hugo Grotius preparing his escape, 1621.
66593: Fokke, Simon (1712-1784) - [Original etching/ets] Wederdopersoproer; failed assault by anabaptists in Amsterdam, 1535.
66548: Fokke, Simon (1712-1784) - [Original etching/ets} Afbeelding van het Zeiltogtje Hunner Doorluchtige en Koningklyke Hoogheden, Willem, Prinse van Oranje [...] En zyne Gemalinne, Frederica Sophia Wilhelmina [...] ; Sailing trip prince William V of Orange and Wilhelmina of Prussia, 1768.
BB10012: Fokke, Simonsz. Arend. - Het Vredefeest, landspel met zang en dans door A. Fokke Simonsz., Te Amsterdam bij Abraham Mars 1802, 43 pp. RARE FIRST EDITION.
7591: Fokke Simonsz, Arend (vert.); August von Kotzebue - De pagiestreeken. Kluchtig blijspel, in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1825.
PR120980: Simon Fokke (1712-1784) - [Book illustration, 1754] Het doorbreken van de Rhyn- en Yssel-Dyken in't begin des Jaers 1754 , published 1754, 1 p.
PR120997: Simon Fokke (1712-1784) - [Antique print, etching] View of Utrecht and allegorical figures, published ca. 1750, 1 p.
BB10017: Fokke, Arend Simonsz. - Nieuwjaarswenschen van ThomasVaer, op de Bruiloft van Kloris en Roosje. In den Amsterdamschen Schouwburg uitgesproken. Van den eersten Januarij 1802, tot den eersten Januarij 1809. Vervaardigd door A. Fokke Simonsz. Te Amsterdam bij J.C. van Kesteren 1829, 68 pp + 15 pp.
BB100014: Fokke, Simonsz. Arend. - De Moderne Helicon, een Droom, voorgelezen in en opgedraagen aan de Maatschappij der Verdiensten, onder de zinspreuk Felix Meritis, door Arend Fokke Simonsz, Amsterdam bij Arend Fokke, Simonsz 1792, 70 pp. RARE FIRST EDITION.
23783: Fokker, G.A. - De calamiteuse polders in Zeeland en het K.B. van 24-9-1864, overdruk, Rotterdam 1865, pp. 220-241, papieren omslag.
ZZ90435-043: Folckers, J. W. - [Groningen, 1776] De gedeputeerde Staten van Stad Groningen en Ommelanden doen te weten: (etc.), 1776, No. 54, 4 pp.
35751: Folpmers, Tammo, uit Goor - Werking van oxalylchloride ..... Leiden IJdo 1913
8170: La Fontaine, Jean de; Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - [After Romeyn de Hooghe, Fabels, Fables] Contes et nouvelles en vers, Amsterdam Pierre Brunel 1709, [4]+[12]+236, [8]+273+[3] pp.
BB110111: La Fontaine, Jean, de - La Fontaine, 1809, French | Oeuvres de La Fontaine, Oeuvres Diverse de la Fontaine, Paris, Imprimerie de Mame, Frères, 1809, 412 pp. Three volumes, fine set.
38099: La Fontaine, Jean de - Le la Fontaine des enfans, on choix de fables de la Fontaine les plus simples et les plus morales, eighth edition, Paris, Lehuby, 1836.
60513: La Fontaine, Jean de [illustrator: Brunelleschi] - [Erotique, literature, 1937] Contes et Nouvelles de La Fontaine, illustrations en couleurs de Brunelleschi. (set of 2) Paris, Gibert Jeune Librairie d'Amateurs, n. d. [1937].
60517: La Fontaine, Jean de [illustrator: Grandville, J.J.] - Antiek boek met hardcover 1852, fabels - J. De La Fontaine. Illustrations par Grandville. Paris, Garnier Frères, 1852.
55147: Fontanus [Fonteyn], Nicolaas. - [Occultism, crucifying humans, hanging, 1643] Responsum ad propositam sibi quaestionem an manus clavis transfixae pares ferendo corpus inde pendulum. Amsterdam, P. Matthijsz, 1643, 16 pp.
33174: Fontein, Petrus Fredericus, uit Soerabaja - Theses juridicae inaugurales [...] Leiden E.J. Brill 1860
33605: Fontein Verschuir, Gysbertus - Oratio inauguralis de philanthropia praecipua legum, regiminis ac principum virtute [...] Franeker Guilielmus Coulon 1785
42411: Fontenelle, B. le Bovier de - Reden-voeringe over verscheidene waerelden in 't geheel-al. Vertaald uit het Frans door A.B.[oekholt?]. 2e druk, Dordrecht, H. Walpot, 1728.
38223: Headquarters Army Forces - Materiel in the hands of or possibly available to the communist forces in the far East, 2nd. ed., 1953, oblong, ill., 367 pag.
33172: Foreest van Heemse, Gulielmus Janus Petrus van, uit Overijssel - Dissertatio juridica de emtione et venditione, tam jure romano, quam hodierno [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1822
24833: Formey, J.H.S. - Le philosophe Chrétien.
7599: Formey, Jean Henri Samuel; Johann Georg Sulzer - Bedenkingen over de schouwtoneelen. Vertaald uit het Frans. [Z.p.], [z.n.], 1771.
ZZ90003: Fornenbergh, Jan Baptist, Van. - Fornenbergh: Duifje en Snaphaan. Kluchtspel, 't Amsterdam by David Ruarus 1731, 32 pp. Rare Theatre play.
15252: Forster, [Johann] Georg [Adam] - Voyage philosophique et pittoresque sur les rives du Rhin, à Liège, dans la Flandre, le Brabant, la Hollande, etc., fait en 1790. Par George Forster, l’un des compagnons de Cook, traduit de l’Allemand, avec des notes critiques sur la physique, la politique et les arts, par Charles Pougens, 2 delen, Parijs: Buisson, An 3 (=1794-’95)
35623: Forsterus, Jac. Wilhelmus uit Ansbach; Praeses: Slevogt, Johann Philip - Dissertation 1687 I De contractibus in quantum sunt Philosophicae considerationis [...] Jena Litteris Nisianis 1687.
PR121369: Van der Fosse, signatory. - Publication / Affiche 1827, Brabant | Gouvernement van Noord-Braband. Aanbesteding re Nieuwe kerk Tilburg, E.Lion en zonen 's Hertogenbosch, plano, 1 p.
7781: FOSTER, J. - The peerage of the British Empire for 1882
24873: Fouquet (Madame) - Les remedes charitables de madame Fouquet. Lyon, Certe, 1685.
59197: Fouquet, Jean, - Getijdenboek voor Etienne Chevalier, Utrecht 1971, 128 pag., geb., geïll.
67441: Fourie, Gerrit - [First Edition] Bokas en ondertoon, Perskor-Uitgewery, Johannesburg 1976, 77 pp.
47429: Fournier, E., - Histoire des enseignes de Paris, Paris 1884, 16+456 pag., ill., half leather binding.
67507: Fox, Denton (ed). - Literature 1981 I The poems of Robert Henryson edited by Denton Fox, Clarendon Press Oxford 1981, 596 pp.
BB110112: Foy, M.S. - Napoleonic Wars, 1827, French | Histoire de la Guerre de la Péninsule sous Napoléon, Baudouin, Paris, 1827, 2 volumes (Tome I and II).
6127: Fragment - Fragment genealogie Van der Stok, z.pl. z.j., 19 p.
22837: FRAIJMAN, DISSEL, HEILOO - [Manuscript, Will 1830] Afschrift testament Gerrit Fraijman, timmerbaas te Heiloo, d.d. 15 mei 1830, voor notaris J. Nuhout van der Veen te Alkmaar verleden. Manuscript. 4 p.
43879: France, Anatole, - Filles et garcons. Scenes de la ville et des champs. Illustrations de M.B. de Monvel, Paris, Hachette [ca. 1900], 4o, 25 pag., geïll., geb. in half linnen. Gebruikt exemplaar, de ongekleurde illustraties door een kinderhand ingekleurd
52584: France, Anatole, - Alfred de Vigny. Edition revue et corrigee par l'auteur. Paris, Aveline, 1923.
31658: Francius, Petrus - Lykreden van Petrus Francius, over het afsterven van den heere Stephanus Morinus, professor der Oostersche taale, en bedienaar des goddelyken woords, in de Walsche gemeente [...] Amsterdam Andries van Damme 1700
40001: Francius, Petrus, - Lykreden (....) over het afsterven van Maria (...) Koninginne van Groot Brittanie, vertaald uit het latijn, Amsterdam, P. Rotterdam, 1695. 4o, zonder omslag, (8) + 37 pag.
33653: Francken, C.M. - Oratio civitate atheniensi poetices patrona [...]
35617: Franco, Georgio - Ehr- und glückwunsch dem [...] Hn. Christiano Pilgero Lytzenburg-Frisio als derselbe von Georgio Franco [...] Auff der alten berühmten Universitet zu Heydelberg die hohe Doctor Würde Jura und Privilegia [...] empfangen. Von Gönnern und guten Freunden auffgesetzt. Heidelberg Wilhelm Walter 1675
59559: François Langlois (1588-1647), after Israël Silvestre (1621-1691), after Jacques Callot (1592-1635) [?] - [Antique print, etching] Veue de Pouzzole (View of Pozzuoli, near Napoli, Napels), published ca. 1640, 1 p.
34093: François, Cornelius Josephus, uit 's-Gravenhage. - Specimen juridicum inaugurale de legibus Romanorum ad publicam institutionem pertinentibus [...] Leiden J.C. Cyfveer 1834
61983: François Langlois (il Ciartres) (1588-1647), after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching] Soldiers adunating; from set: 'Varie figure', published ca. 1645.
59853: François Collignon (1609-1687), after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique prints, etchings, 1639] Six marines [Eight Marines; set title]/Zes schepen, published 1639, 6 pp.
PR120932: François Morellon la Cave (1696-1768), after Louis Fabritius Dubourg (1693-1775) - [Antique title page, 1734] Aloude Hollandsche histori der keyzeren, koningen, hertogen en graaven, published 1734, 1 p.
63139: François Collignon (1609-1687), after Stefano della Bella (1610-1664) - [Antique print, etching] Landscape with Church [Deuxieme suite de quatre paysages], published ca. 1660.
BB10070: Francq van Berkhey, Johannes le. (Francs van Berkheij) - [Natural History, 1769-1811, Rare, Complete set] Natuurlyke (natuurlijke) historie van Holland, 12 parts in 9 volumes, complete set Amsterdam: Yntema en Tieboel 1769-1811 [Part 4.2-9 also published as Natuurlijke historie van het rundvee in Holland, Leiden: P.h Trap 1805-1811], Complete set.
7619: Francq van Berkheij, Johannes le - Dichtmaetige redenvoering, over de plichten der weezen, en hunne bestuurderen, mitsgaders de wederkeerlijke betrekkingen der burgerije tot het wel zijn van ouderlooze en verlaatene weezen. Gedrukt voor reekening en ten voordeele van het Heiligen Geest- of Armen wees-huis. [Leiden, P. van Damme, 1789].
43767: Francq van Berkhey, J. le, - Gedichten, deel II, Amsterdam 1779, 8+328 pag., origineel kartonnen omslag.
7602: Francq van Berkheij, Johannes le - [Literature 1774-1775] Het verheerlykt Leyden, bij het tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk ontzet, in den jaare 1574. In dichtmaat uitgesprooken, in de Gasthuis kerk dier stad (...). Leiden, Hendrik Coster en Heyligert en Hoogenstraaten in comp., 1774. [bound with:] Leyden verrukt, op het tweede eeuwgetijde der oprichting van de Hollandsche Hooge Schoole, binnen haare muuren. Zinnespel. Leiden, Heyligert en Hoogenstraten, in comp., 1775. [3 titles in 1 volume]
47853: Francq van Berkhey, J. le, - Kort bericht wegens de omstandigheden (....) dat 25 jonge burgerdogters (......) de doorluchtige Erfstadhouderlyke familie bij dezelver plechtige intrede binnen Leyden (....) hun hulde te bieden, Leiden, Koet, 1788, 45 pag. Gebonden in gekleurd papieren omslag.
54595: Francq van Berkhey, J. le - Vaderlandsche Byzonderheden nr. 1. Amsterdam, H. Arends, [1785].
43097: Francq van Berkhey, J. le - Zinspelende gedigjes op de geestige printjes, ge-etst door Pieter de Mare na de teekeningen van mejuffrouw Christina Chalon. Amsterdam, W. de Vliet, 1793, 32 pp.
52251: Francq van Berkhey, J. Le, - Het verheerlijkt Leyden bij het tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk ontzet in den jaare 1574, Leiden 1774.
7607: Francq van Berkheij, Johannes le - Zinnebeeldige verklaaring der illustre sledevaart, ten besluite der heugchelijke eeuwfeesten, wegens de wonderbaare verlossing, en de daar op, ten loon voor de vaderlandsche deugd, gevolgde opregting van Hollands Hooge Schoole der stad Leyden. Leiden, Hendrik Coster, 1776.
7629: Francq van Berkheij, Johannes le; Adriaan Loosjes Pz. - De geest der geschriften van wijlen Joannes le Francq van Berkhey in huiselijke zamenspraken van Dichtlief en Gloorroos met hunne kinderen. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1813.
7622: Francq van Berkheij, Johannes le - Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid prins Willem den Vijfde. Amsterdam, Johannes Allart, 1806.
837: FRANKE, G.A.J. - Het groote gilde der financiers in 1748 en 1749. Groningen 1894, 92 p.
57229: Franke, E.; - Das neue Monogramm von Emil Franke. Verlag, Orell Fussli & Co, Zurich, Leipzig [ca. 1920?].
21143: Franken, L - Geschiedenis van het Nederlandsche recht van zegel van het tijdstip der invoering op 13 aug. 1624 tot heden, 's-Gravenhage 1899, 123 pag. + bijlagen, geïll. Gebonden in half linnen.
839: FRANQUINET, G.D. - Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van het adellijk klooster St. Gerlach, berustende op het provinciaal archief van Limburg. Maastricht 1877, 303 p.
5061: Franquinet, G.D. en Suringar, L.J. - Travel, Dutch city view Maastricht I Maastricht, geschiedenis, merkwaardigheden en omstreken. Maastricht: H. Bogaerts 1875, 69 pp.
66219: Frans van den Wyngaerde (1614-1679), Jan Witdoek (1615-1642) after Pieter Paul Rubens (1577-1640) - [antique print, engraving] The miracle of St. Justus/het wonder van Sint Justus. 1639.
35023: Fransen en van de Putte, Johan Hora, uit Bezoeki - Beschouwingen over artikel 3 van de additionele artikelen der grondwet. Leiden Somerwil 1881
40639: Fransen v.d. Putte, J.D. e.a. - Eindverslag van de Staats-commissie benoemd bij K.B. 4-12-1877, tot het instellen van een onderzoek omtrent de verbetering van den Waterweg langs Rotterdam naar zee, 's-Gravenhage 1880, 106+155 pag. + 12 uitvouwbare bijlagen (kaarten).
59005: Fratelli, Christiani, - Onpartijdige minnelijke missive aan een goed vriend, wegens de vereenigingh der twee protestantsche religien, namentlijck van de Evangelische Luytersche en de Evangelische gereformeerde, 's-Gravenhage, Scheltus, 1725.
67190: Frederik Carel Bendorp (1736-1814), after Jan Bulthuis (1786-1792) - [Antique print, etching and engraving] Gezigt van voor het Recht huys tot Slooten. Ziende op de weg naar den Overtoom, published 1730.
PR120408: Frederik Hendrk Weissenbruch (1828-1887), after L. Hardenberg - [Coloured lithograph, gekleurde lithografie, The Hague] Stadhuis Den Haag naar Weissenbruch / View of City Hall The Hague after Weissenbruch, 1 p, published 19th century.
65171-2: Frederiks, Peter. - Hitte en heimwee, Brieven en berichten van passanten op Curacao 1910-1930, Panchaud Amsterdam 2020, 231 pp.
29003: Freedberg, D - Dutch landscape prints of the seventeenth century, Londen 1980, 79 pag., geïll., geb., met stofomslag ( een katern ligt los ).
29153: Freise, K. e.a. (red.) - Rembrandts Handzeichnungen I Band: Rijksprentenkabinet Amsterdam, Parchim 1912, 15 pag. + ill.
6099: Fremery, J. de - [Geneology 1897] De heeren van den Spangen tot op het einde der 15e eeuw en hun wapen, extract Ned. Heraut 1897, 24 p. + tabel
32964: Fremery, Johannes Guilielmus Fredericus de, uit Tiel - Disquisitio inauguralis de vi iuris publici patrii antiqui et inter medii in legem de imperio a. 1815 [...] Groningen J. Oomkens 1840
35727: Frenkel, Herman Salomon, uit Utrecht - Over primaire epitheliale bloedvormende gezwellen in de lever van het schaap Utrecht Schotanus 1927
40841: Frenken, A.M. - Memoriaal der dorpen en parochies Gerwen, Nuenen en Nederwetten, 's-Hertogenbosch 1948, 311 pag.
67484: Frere, M. - Hindu Fairy Tales, India, 1868, British Colonial period | Indische Tooververtellingen. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1868, 191 pp.
31471: Frese, W - Westfälische Auswanderer aus dem Regierungsbezirk Minden, pp. 1- 711 in beiträge zur Wetsfälischen Familienforschung, Band 38/39, 1980/81.
55939: [Timareten], A. Frese, - Verzameling van gedenkstukken in Nederland uit geestelijke, waereldlyke en andere voornaeme gestichten. Deel I Delft, deel II 's-Gravenhage en Scheveningen. Beide delen in I band, 's-Gravenhage 1777-1778.
47038: Fresez, J.B.; - Album pittoresque du Grand Duche de Luxembourg, Luxemburg 1857, reprint Luxemburg 1968, oblong, geb., geill.
53124: Frets, Francois - De zaak van de heeren D. en C. Blankenheym tegen de heeren Reyn Varkevisser en Dorrepaal, Rotterdam, F.W. Krieger, 1820.
34729: Frets, Franciscus, uit Rotterdam - Dissertatio politico-juridica inauguralis de lege licinia agraria Leiden Cyfveer 1801
36173: Friedel, Friderico, uit Scaudiza-Ciz.Misn.; Praeses: Friedrich, Christoph - Dissertationem physicam de conchinilla Leipzig Christoph Fleischer 1701
26949: Friederichs, H.F. (red.) - Hessiche Ahnenlisten, Band 2, heft 1-8 + register. !968-1974, 740 + 84 pag., geb. in 2 half linnen banden.
30731: Friedlander, M.J. - Der Bilddruch in den Niederlanden, Berlin 1923, 32 pag., ill.
30473: Friedlander, M.J. - Lucas van Leyden [ Meister Der Graphik- band XIII], Leipzig 1924, 44 pag. + 82 platen, gebonden.
8704: L., P. (vert.); Theodor Heinrich Friedrich - De bruine haar-lokken, of Het vaderlandlievende meisje. Tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, wed. H. van Kesteren, 1816.
35031: Frijlinck, Willem Folkert , uit Lith - Bijdrage tot de leer der deelbaarheid 's Hertogenbosch Muller 1864
38887: Frijlink, H - [Literature 1862] Elizabeth Wolff, geb Bekker en Agatha Deken, zoo uit hare geschriften als uit andere bescheiden geschetst, Amsterdam, Frijlink 1862, 152 pag., geb., met lithografische portretten, goed exemplaar.
35901: Frima, Hendrik, uit Appingedam - Stellingen ...... Groningen Hoitsema 1875
60115: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [Antique etching, published 1610] Portrait of artist Christian van den Queborn, 1 p.
60129: Simon Wijnants Frisius (1580-1629) - [Antique portrait print, etching and engraving, published 1610] Portrait print of artist Abraham Bloemaert, published 1610, 1 p.
60127: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [Antique engraving, published 1610] Portrait print of artist Antonius Mor, 1 p.
60125: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [Antique engraving, published 1610] Portrait print of artist Cornelius Ketel, Goudanus, 1 p.
60333: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - Beginning of the consultation of the States about the Truce in The Hague, February 1608 [Scenes from the war in 1608 and 1609 (Serie title)]
60111: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [Antique engraving published 1610] Portrait print of Maarten van Heemskerck, 1 p.
60329: Frisius, Simon (1580-1629) - [Antique etching, 1610] Houtewael by Amsterdam, [Views of Amsterdam; Series title], S. Frisius, published 1610, 1 p.
60131: Frisius, Simon Wijnants (1580-1629) - [Antique etching, ca 1630] [40] Portrait of artist Joos van Winghe, Jodocus Wingius, Bruxell. Pictor. (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title), 1 p.
32404: Fritsch, Ahasver - Tractatio de visitationibus provincialibus utiliter instituendis; von Land-Visitationen [...] Jena Ehrich 1714
36143: Froereisen, Johann Leonhard, uit Strasburg - De praeiudiciis in studiis historicis evitandis commentatio aliquot disputationibus in alma Salana proposita Jena C.D.Werther 1717
37419: Froger, W.A. / Merkes van Gendt - Verslag aan den minister van oorlog betreffende eenige voorname verbeteringen aan de ophaalbruggen enz., voorgesteld ( ... ) door J.G.W. Merkes van Gendt, 's- Gravenhage, Doorman, 1848, 179 pag.
43221: Froriep, A. - Analomie fur Kunstler, Kurzgefasste anatomie, mechanik und Proportionslehre des menschlichen Korpers. [1e editie], Leipzig, 1880.
34869: Fruin, J. A. - Redevoeringen gehouden als rector magnificus der Universiteit te Utrecht gedurende het studiejaar 1878-1879 Utrecht Beijers 1879
36451: Fruin, R. - Afscheidsrede bij het nederleggen van het hoogleeraarsambt 's-Gravenhage Nijhoff 1894
23937: Fruin, R - Inventaris van het archief der heeren van Montfoort berustende in het Rijks-Archief in Utrecht. 's-Gravenhage 1894, 84 pag.
56177: Fruin, R., - De keuren van Zeeland, 's-Gravenhage 1920, 256 pag.
32968: Fruin, Jacobus Antonie, uit Utrecht - Stellingen [...] Utrecht P.J. Zandvliet 1897
66611: Fuchs, J.M. - Quirinus Talesius, Secretaris van Erasmus en Burgemeester van Haarlem, overdruk uit De Brabantse Folklore juli 1937, 18 pp.
56893: Fuhrkotter, A.; - Die miniaturen van het boek Scivias, - Ken de wegen - van de heilige Hildegard van Bingen uit de Verluchte prachtkodex van de Rupertsberg, Turnhout 1977.
56069: Fuld, E., - Met zon- en kunstlicht, Amsterdam, Strengholt, [ca. 1935], 13 pag. text en 75 ill.
23177: FULDA, WEBER, KEFERSTEIN - Krijttekening van vrouw met boek op haar schoot, gesigneerd Alb. Fulda fec, 1852. Verso de naam van de voorgestelde: Frau Dr Weber, geb. Louise Keferstein, Halle a/d Saale, 41x34 cm.
869: FUNDATIEN - De fundatien der vrijvrouwe van Renswoude gevestigd te Utrecht, Delft en 's-Gravenhage 1756-1856. Z.p. [1856]. Geb., 58 p.
19763: Fureteur - De oudere generaties van het geslacht Barnaart.
19879: Fureteur - De oudere generaties van het geslacht Barnaart.
50986: Furetiere, Antoine - Furetieriana of klemredenen, historische aanmerkingen, zeedekunde, woordenziftery, aardigheden, zinspreuken, sneedige antwoorden en geleertheit van den heer Furetiere, in zyn leven abt van Chalivoy en lid van de Fransche academie. Amsterdam, Nic. ten Hoorn, 1711.
32970: Furnée, Herman Willem Egbertus Karel, uit 's-Gravenhage. - Het dividend. Academisch proefschrift [....] Amsterdam Roeloffzen & Hübner 1892
60982: FURNESS OF GRANTLY, LIBERAL, GEORGE V - Grant of arms donated by Alfred Scott-Galty, Garter King-of Arms, to Christopher Furness, first Baron Furness of Grantley (23 April 1852 - 10 November 1912), British businessman and liberal politician.
33375: Fuss, Willem Johannes, uit Utrecht - Affiene en metrische eigenschappen vande kromme van den vierden graad in de vierdimensionale ruimte. Proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1928
40823: Muller Fz. S. - Oude huizen te Utrecht, 's-Gravenhage 1902 ( eerste uitgave), 41 pag. + kaart en 20 platen.
67163: Jacob Cornelis Gaal (1796-1866) after Pieter Gaal (1769-1819) - [Antique print, etching] Animals resting on a meadow, published 1852, 1 p.
67162: Jacob Cornelis Gaal (1796-1866) after Pieter Gaal (1769-1819) - [Antique print, etching] Animals resting on a meadow, published 1852, 1 p.
67161: Jacob Cornelis Gaal (1796-1866) after Pieter Gaal (1769-1819) - [Antique print, etching] Still life with game, published 1857, 1 p.
67160: Jacob Cornelis Gaal (1796-1866) after Pieter Gaal (1769-1819) - [Antique print, etching] Still life with game, published 1857, 1 p.
67153: Jacob Cornelis Gaal (1796-1866) after Pieter Gaal (1769-1819) - [Antique print, etching] Head of a goat, published 1855, 1 p.
67157: Jacob Cornelis Gaal (1796-1866) after Pieter Gaal (1769-1819) - [Antique print, etching] Head of a cow, published ca. 1850, 1 p.
67158: Jacob Cornelis Gaal (1796-1866) after Pieter Gaal (1769-1819) - [Antique print, etching] Head of a sheep, published ca. 1850, 1 p.
7637: Gaarden - Uit velerlei gaarden bijeengebracht door W.J. Hofdijk. Goedkoope uitgave. Amsterdam, T. van Holkema, [1884].
39279: Gabbema, Simon Abbes; - Epistolarum ab illustrtibus & Claris Viris scriptorum centurial tres, Harlingen, H. Galama 1663. Geheel perkament, (32)+783 pag.
PR120076: Gabriel Perelle (1603-1677), Adam Perelle (1638-1695), Nicholas Perelle (1631-1695) - Antique print I View on the fountain in Tivoli, published before 1700, 1 p.
31752: Gadiot, Andreas Hubertus Ernest, uit Maastricht - Stellingen [...] Leiden Jac. Hazenberg Cornz 1869
33745: Gaiffier, David Ludovicus Franciscus Leopoldus Josephus Ghislenus de, uit Namen - Specimen juridicum inaugurale de initiis et inrementis juris criminalis in belgio [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1820
7638: Gaignan de l’Ami, A.A. - Elize, treurspel. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1788.
58471: Galama, S., - Het wijsgerig onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811, Franeker 1954, 355 pag., geb., geïll.
8157: Gallaeus, Servatius; Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - Dissertationes de Sibyllis, earumque oraculis. Amsterdam, Hendrik en wed. Dirk Boom, 1688, [40] + 658 + [26] pp.
31495: Gallais, M - Le 18 fructidor, ou anniversaire des fetes directoriales, Hamburg 1798, 46 + (2) pag., met gegraveerde titelprent, org. papieren omslag.
33389: Gallé, Franciscus Jacobus, uit ´s Gravenhage - Theses iuridicae inaugurales [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1810
60375: Galle, Cornelis II (1615-1678) - Antique Engraving - The Trinity: the Father, the Son, the Holy Spirit - SS.ma Trinitas - C. Galle, published before 1678, 1 p.
60377: Galle, Cornelis II (1615-1678) - [Six antique engravings, ca 1678] Set of six devotional: S. Maurus, The adoration of the Shepherds, the Circumcision, St. Anne and Mary with John and Jesus, S. Lucy, Image of Devotion, 6 p.
60373: Galle, Cornelis II (1615-1678) - Antique Engraving, Signed, published before 1678- Descent from the Cross - C. Galle, 1 p.
PR121225: Philips Galle (c. 1537-1612) - [Antique portrait print 1604 or 1735] Portrait of Nicolaes Everaerts, published 1604 or 1735, 1 p.
36627: Gallois, H. ; G.E.Kronenberg - Groepsfoto van partij op Minerva t.g.v. de promotie van H. Gallois. Verso: foto van diner t.g.v. promotie van G.E. Kronenberg op Minerva op 8-7-1909 1909
56435: Ganot, A., - Handboek der natuurkunde. Volksuitgave, naar het Fransch door Th. van Doesburgh, Rotterdam 1862, 541 pag. geïll., omslag los.
37591: Gans, M.K. - Juwelen en mensen, De geschiedenis van het bijou van 1400 tot 1900, voornamelijk naar Nederlandse bronnen, Amsterdam 1961, 479 pag., geb., geïll., met stofomslag.
28975: Garas, K. a.o. - Zsanermetamorforfozisok. The metamorphosis of themes, Budapest 1993, 406 pag., geïll.
ZZ90181: Garcia Lorca, Frederico. - Prologue by F. Garcia Lorca, Edmond Charlot 1942, 2e edtion, 10 pp.
24795: Gargon, Mattheus - Walchersche arkadia, 3rd ed, 2 vols. in 1. Middelburg, 1755.
42409: Garnier, Philippe / M. Fernandez / L. Donati / I.H. Glasemaker - Dialogues en quatre langues, Francoise, Espagnole, Italienne & Flamende= 't samen-spreekingen in vier talen, Frans, Spaens, Italiaens en Neerlants. Amsterdam, L. and D. Elzevier, 1656.
32972: Garrer, Antonius Hendrik, uit Leiden - Observationes ad Dionysii Halicarnassensis antiquitates Romanas [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.zoon 1877
51621: Garrer, A.H., - Schonaeus. Bijdrage tot de geschiedenis der Latijnsche School te Haarlem, Haarlem 1889, 76 pag., gebonden in modern half linnen band.
7639: Gasinjet, L.C.F. - Literature 1870 | Joco-alethes. Dichterlijke verscheidenheid, naar volgorde des tijds 1868/69. Purmerend, L.G. Post, 1870, [2] 4, 176 pp.
PR120494: Gaspar Bouttats (1648-1695), after Jan Peeters I (1624-1678) - [Antique print; etching, oude prent Texel] Texel, published ca. 1675.
PR120576: Gaspar Bouttats (1648-1695), after Jan Peeters I (1624-1678) - [Antique print; etching, oude prent Medemblik] Medenblick, published ca. 1675.
PR120598: Gaspar Bouttats (1648-1695), after Jan Peeters I (1624-1678) - [Antique print; etching, oude prent Purmerend] PURMERENT, published ca. 1675.
21103: Gasparri, F - La Principauté D' Orange au moyen age ( fin 13e-15e siecle). Parijs 1985, 245 pag., + 32 planches.
63535: Johannes van Doetecum I (1551-1605) and Lucas van Doetecum (fl. 1554-1572) after Lucas Gassel (1480/1500-1568/69) - [Antique print, etching and engraving] Landscape with St. John (from a set of five Landscapes with Biblical subjects and Saints). Landschap met de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes, published ca. 1570.
55009: Gastmann, A.L.E. - [Dissertation 1878] Iets over het misdrijf van zeeroof. Volgens art. 443-447 van het ontwerp Wetboek van Strafrecht (1875). Leiden, 1878.
57223: Gatterer, J.C.; - Abriss der Heraldik. Neue und verbesserte Ausgabe, Gottingen, J.C. Dieterich, 1792.
6649: GATTERER, J.C. - Abriss der Heraldik oder Wappenkunde, zum Nuzen der studierenden Jugend entworfen und zuerst mit acht Kupfertafeln erläutert, bey dieser zweyten Auflage aber mit fünf Kupfertafeln und doppelten Registern vermehrt.
877: Gatterer, Johann Christoph. - [Early heraldic handbook, 1791] Johann Christoph Gatteres Praktische Heraldik. Neurenberg 1791. Illustrated, 150 pp. Original edition.
19543: Gatz, Erwin - Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon.
66694: Gaucherel, Leon, after Mulready, R.A. - [Engraving/gravure by Leon Gauxherel after R.A. Mulready], l'Abreuvoir, from the Catalogue de Tableaux de premier Ordre Anciens & Modernes Compasant La Galerie De M. John W. Wilson, 1881.
65772: Gaugain, Thomas (1756-1810?) after Northcote, James (1746-1831) - Coloured etching and engraving/Gekleurde ets en gravure: BLIND GIRL OF THE ENVIRONS OF ROME.
47405: Gaultier, A.E.C./ A. Quetelet; - Geographie de l'abbe Gaultier, entierement refondue et augmente, 16e edition, revue et augmente pour la Belgique et la Hollande par A. Quetelet, Brussel 1840, 12x 342 pag., orig. karton. Geillustreerd met uitslaande kaart van Nederland en België.
15270: Gautier, J. - Le voyageur dans le royaume des Pays-Bas, contenant une description géographique, historique et statistique du royaume des Pays-Bas, suivi d’un itinéraire général des postes. Brussel: C.J. de Mat fils en H. Remy, 1827.
25275: Gavarni - Masques et visages, Paris, Paulin & Lechevalier 1857. Original wrappers, 248 pag., illustrations. Good copy.
32974: Gavere, Petrus Lambertus de, uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale, de eo, an injuria, volenti facta, poenis sit coercenda [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch 1825
66378: Gay, John. - The poetical works of John Gay, London, published by Suttaby, Evance & fox, and Crosby & co. Stationers Court 1811, 371 pp.
ZZ90405-050: Gaymans, A. A., signatory. - [Pamphlet, Gelderland, 1802] Publicatie van het departementaal-bestuur van Gelderland. Tot interpraetatie der Publicatie van 19 Augustus 1802, op het subject van de Comptoiren voor de Agt-en Vyf- en Twintig-jarige Heffing, Geärresteerd den 26 Augustus 1802, by Abr. Van Goor, Te Arnhem, Gelderland, 5 pp.
35981: Gaymans, Janus Justus Christianus, uit Meenen - Quaestiones juris inaugurales Groningen Wolters 1850
ZZ90405-056: Gaymans, A. A.., signatory. - [Pamphlet, Gelderland, Taxes, 1802] Publicatie van het departementaal bestuur van Gelderland, houdende aanwyzing van de Comptoiren tot den Ontvangst der Fournissementen van de Agt- en Vyf- en -twintig Jarige Heffing voor ieder District. Gearresteerd den 19 Augustus 1802, by J. H. Moeleman Junior, Te Arnhem, Gelderland, 5 pp.
66817: Gaywood, Richard (fl.1644-1677) after Barlow, Francis (c.1626-1704) - [Antique print, etching, ca. 1658] Two Ostriches [set: Diversae avium species], published ca. 1658, 1 p.
46222: Izak Levi Gazan (1824-1881) - [Antique painting, oil on panel] Portrait of Jacob Polar of Polak, 1858.
56537: Gebrandy, P.S., - Lijkverbanding. Referaat Alg. ledenvergadering 1924 te Amersfoort v.d Calvinistische Juristen-vereeniging [1924], 20 pag.
7919: GEDENKBOEK - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de viering van het 75-jarig bestaan van den Geneeskundigen Kring te Amsterdam, 21 september 1923.
5915: Gedenkboekje - Gedenkboekje “Vereniging der familie Van Oordt” 1911, 1931/1935 en 1940/46, per stuk
7643: Gedichten - Gedichten van vroegeren en lateren tijd. Verzameld door J. Heeringa Gz. Groningen, erven B. van der Kamp, 1895-1896 [2 delen]
55075: [Acidalius, Valens], Simon Gedik - Disputatio perjucunda qua anonymus probane nititur mulieres homines non esse, cui opposita est Simonis Gedicci. 's-Gravenhage, Burghoorn, 1644.
7645: Geel, Jacob - Onderzoek en phantasie. Leiden, C.C. van der Hoek, 1838.
7648: Geel, Jacob (vert.); Lawrence Sterne - Sternes Sentimenteele reis door Frankrijk en Italie. Vertaald uit het Engels. Nayler & Co., Amsterdam, 1837.
34539: Geelvinck, Lieve, uit Amsterdam - Specimen politico-juridicum inaugurale de factionibus e civitatibus proscribendis Utrecht A. van Paddenburg 1776
33657: Geer, P. van - Ontwikkeling van den geest, het hoogste doel van de beoefening der wiskunde
40865: Geer, J.J. de - [History Utrecht 1860] Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden der provincie Utrecht, Utrecht 1860, 2 parts in 1 volume, 396 pp.
36981: Geer van Jutphaas, B.J.L. de - De Saksenspiegel in Nederland, 2 delen, 's- Gravenhage 1888, 191 + 222 pag.
31998: Geer, Arie Willem van, uit Rotterdam - Specimen literarium inaugurale de fontibus Plutarchi in vitis Gracchorum [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1878
20599: Geerlings, I en W.P.J. Osinga - Het geslacht Geerligs II. Nazaten van Harmen Hendrik Geerligs en Joukje Minnes Brouwer, Groningen 1961, 61 pag., gestencild.
ZZ90438-58: Geertsema, J. - [Groningen, 1743] Reglement tot verkortinge der proceduren in cas d’appel van klufts-oordeelen in Groningen, by Gesina Elama, Te Groningen, 1743, 9 pp.
31578: Geesink, Gerhard Herman Johannes Wilhelm Jacobus, uit Amsterdam - Gerard Zerbolt van Zutfen [...] Amsterdam 1879
ZZ90397-069: Geesink, W. - [History, Rotterdam, 1890] Een terechtstelling van Anabaptisten te Rotterdam gestoord in 1558, Rotterdamsche Jaarboekje 1890, Rotterdam, 20 pp.
53147: Geestelijke, Een - Het kerkerleven in Nederland. Schetsen en tooneelen uit de nagelaten papieren van gevangenen, bijeen verzameld door een geestelijke. Amsterdam, A. Frijlink, 1870.
5491: Gehle, F.W. - Emigration 1941 I Our Dubbledam journey. An account of how a family came to America 1891-1941, New York 1941, 50 p. geb.
59235: Geibel, E., - Neue Gedichte von Emanuel Geibel, geg., 320 pag.
35525: Geiger, Paulus Romanus, uit Augsburg; Praeses: Ostius, Johann Georg - De hymnis martyrum in primitiva ecclesia. Dissertatio [...] Jena Johann David Werther 1700
ZZ903444-23: Gelder, J. J. de - [Antique book, history Alkmaar, Noord-Holland] De Oude Scholen, Geschiedkundige feiten van 1560 tot 1806, verzameld uit het archief der gemeente Alkmaar, door Dr. J. J. de Gelder. Herms. Coster & Zoon, Alkmaar, 1886, 87 pp.
32826: Gelder de Neufville, David Mattheus van, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale, sistens quaestiones de mercatura et navigatione gentium in bello mediarum [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1834
30605: Gelder, J.G. van - Jan van de Velde 1593-1641, teekenaar- schilder. Beschrijvende catalogus, 's- Gravenhage 1933, 129 pag. + 87 afb.
56901: Gelder, Jacob de, - Wiskundige verhandelingen, 2e druk, 's-Gravenhage, 1826.
63983: Gelder, Dirk van (1907-1990) - Etching/ets: Stad van mijn dromen (Den Haag, The Hague)./City of my dreams.
29057: Gelder, J.J. de - Bartholomeus van der Helst. Een studie van zijn werk, zijn levensgeschiedenis, een beschrijvende catalogus van zijn oeuvre, Rotterdam 1921, 289 pag. + 41 platen, geb. in gestempelde linnen band. Bibliotheek exemplaar met plakkers en stempels op schutbladen. Band is gaaf. ( iets verkleurd )
23531: Gelder, Jacob de - [Mathematics] Wiskundige lessen. Eerste cursus bevattende de gronden der rekenkunst, benevens de eerte beginselen der stelkunst. Tweede cursus bevattende de volledige gronden der stelkunst. 2 Delen, Den Haag, van Cleef en Scheurleer 1808-1809, 473+532 pag., originele kartonnen banden. Geillustreerd met uitvouwbare tabellen.
32966: Gelder, Hendrik Douwe van, uit Bolsward - Mohtar de valsche profeet. Academisch proefschrift [...] Leiden E.J. Brill 1888
27247: Gelder, H.E. v. - Het Haagsche Binnenhof. Een nationaal monument. Antwerpen 1943, 90 pag., geb., geïll.
ZZ903444-42: Gelder, J. J. de - [Alkmaar, Noord-Holland] Feestgave ter gelegenheid van het Honderdjarig Bestaan van het Natuur- en Letterkundig Genootschap solus nemo satis sapit te Alkmaar, 1882, door Dr. J. J. de Gelder. Boekdrukkerij P. Kluitman, Alkmaar [1882], 147 pp.
33309: Gelein Vitringa, Johan van, uit Arnhem - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1897
7670: Gellert, Christian Furchtegott - Fabelen en vertelsels. Amsterdam, Pieter Meijer, 1782. [deel II van 3 delen]
7665: Gellert, Christian Furchtegott - Brieven. Amsterdam, J.B. Elwe, 1800.
7663: Gellert, Christian Furchtegott - Brieven, benevens eene verhandeling over den goeden smaak in het schrijven van brieven. Utrecht, J. van Schoonhoven en Comp., 1776.
52504: Gellert, C.F. - Zedekundige lessen, in het Nederduitsch overgezet door J. Lublink den jongen. 2 stukken, 2e druk, Amsterdam, P. Meijer, 1775.
7662: Gellert, Christian Furchtegott - [Literature 1785] Verhandelingen over de fabelen en vertelsels, en over het aandoenlyke in de tooneelspellen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Izaac de Jongh, 1785, [4] 2, 2, 242 pp. Together with two more books.
7669: Gellert, Christian Furchtegott - Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. Amsterdam, Pieter Meijer, 1775.
7667: Gellert, Christian Furchtegott - Fabelen. Utrecht, J. van Schoonhoven & Comp., 1775. [3 delen in 1 band met doorlopende paginering]
22697: GELRE, VAN, VAN CROMSTRIJEN, BODDAERT - [Manuscripts, receipts 1750] Twee nota’s betr. een leenverheffing voor het Leenhof van Vlaanderen, door Jacoba van Gelre, huisvrouw van Cornelis van Cromstrijen, dd. 1743 en 1750, getekend door Pieter Boddaert.
18017: [Schaaff, Jacobus Hendrik van der] ps. Anonymus Gelrus - Het ware nut en voordeel der beschaving, toegepast op, en in verband bechouwd met het volkskarakter, ook met betrekking tot echte Vaderlandsliefde en Heldenmoed. Utrecht, N. van der Monde, 1832.
ZZ90405-004: Gelster, H.J. - [Travel, Hamburg Amsterdam 1847] Reis van Amsterdam naar Hamburg en terug, met het Kop-Jagt: Apollo, in de maand Junij 1846. Buiten den handel, Bij P. Wijnsouw, Leiden, 1847, 59 pp.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur[an error occurred while processing this directive]

6/8