Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
660021: Bieruma Oosting, Jeanne (1898-1994) - [Lithography/lithografie] Vijfentwintigjarige echtvereeniging van Jan Six van Hillegom en Christina Diderika van der Crab, 1 augustus 1919 - 1941, published december 1941, 1p. (65 x 86 cm).
ZZ90352-39: Bierumer, Pieter - [Rotterdam, Sermon, Preek 1759] Lijkrede over Psalm CIII. 15, 16. Ter gedagtenisse van den Eerwaardigen, Godvrugtigen, en geleerden Heere, Petrus van Ede, in zijn Leeven Leeraar in de Gemeente der Remonstranten te Rotterdam, overleeden den 10 van Junij 1759. Bij Dirk Vis en Dirk Vis Junior, Te Rotterdam, 1759, 28 pp.
54751: Biesen, Jacob Willem van der - Aan mijne land- en stadgenooten. Amsterdam, 9-11-1830.
35581: Biesenbruchius, Christ. Godofr., uit Serwest; Praeses: Moehring, Gottfried Viktor - Dissertatio de iureiurando [...] Wittenberg Johann Hak 1707
34392: Biesterveld, P. - Het object der ambtelijke vakken. Wageningen Drukkerij Vada 1902
35373: Bijdendijk, P.G. - Prent op de promotie van Mr P.G.Bijdendijk, naar ontwerp van A. Loosjes Leiden IJdo 1911.
6171: Bijlage - Bijlage IV: Genealogie Timmer, z.pl. z.j., 13 p.
35383: Bijleveld, C.G.J. - Nieuw vermakelijk ABC boek, uitgegeven ter eere van de promotiepartij van Mr C.G.J. Bijleveld Leiden P.J. Mulder 1890.
3845: Bijleveld, [W.J.J.C.] - [Original edition 1933] Het geslacht Von Innhausen und Knyphausen in de Nederlanden 1645-1884. Leiden [1933], 31 p.
35029: Bijleveld, Willem Frederik, uit Zaltbommel - Eenige opmerkingen over schuldvernieuwing Leiden P.J. Mulder 1892
35717: Bijlsma, Ulbe Gerrit, uit Franeker - Onderzoek naar het voorkomen van darmprotozoen bij Nederlanders Utrecht Willemse 1919
10273: Bilderdijk, W. - [Occasional poem 1829] Ter nagedachtenis van Mr. J. Hinlopen, overleden 21 december 1808, door mr. W. Bilderdijk, Rotterdam, A.F.H. Smit, 1829, 8º, 14 pp.
7021: Bilderdijk, Willem - Odilde. Den Haag, Immerzeel en Comp., 1808.
7015: Bilderdijk, Willem - Bloemtjens, Deukalion en Phyrra en Krijgsdans. Amsterdam, Frederik Kaal, 1836.
7026: Bilderdijk, Willem - Affodillen. Haarlem, François Bohn, 1814. [2 delen]
7030: Bilderdijk, Willem - [Literature 1829 Bilderdijk] Nieuwe vermaking. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1829, [2] 8, 206 [2] pp.
7031: Bilderdijk, Willem - [Literature, Bilderdijk, 1806] Nieuwe mengelingen. Amsterdam, J.W. IJntema en Comp., 1806. [2 volumes, complete]
7038: Bilderdijk, Willem - [Literature Bilderdijk 1817] Nieuwe uitspruitsels. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1817, [6] 202 [2] pp.
7045: Bilderdijk, Willem - Vaderlandsche Oranjezucht. Leipzig [= Den Haag], [J. Immerzeel & Comp.], 1805 [= 1808].
7076: Bilderdijk, Willem; Katharina Wilhelmina Schweickhardt - Vaderlandsche uitboezemingen. Leiden, L. Herdingh en zoon, 1834.
7058: Bilderdijk, Willem - Frankrijk bedwongen. Gedicht. Amsterdam, Nayler & Co., 1836.
7004: Bilderdijk, Willem - [Literature 1823] Bydragen tot de tooneelpoëzij. Leiden, L. Herdingh en zoon, 1823, [4] 206 [2] pp.
7067: Bilderdijk, Willem; Katharina Wilhelmina Schweickhardt - [Literature 1833] Hollands verlossing. Leiden, L. Herdingh en zoon, 1833, [2 parts in 1 volume]
7002: Bilderdijk, Willem - [Literature 1834] De ondergang der eerste wareld. 1 - V zang. 2e dr. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1834, 27 [1] 116 [4] pp.
7007: Bilderdijk, Willem - Krijgsdans. [z.p.], [z..n.], [1815]
51945: Bilderdijk, W., - [Literature luchtvaart aviation 1963] Kort verhaal van eene aanmerklijke luchtreis en nieuwe planeetontdekking, Utrecht, De Roos, 1963, 91 pp by Bilderdijk.
7028: Bilderdijk, Willem - Vertellingen en romances. 2e druk. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1821.
7071: Bilderdijk, Willem; Katharina Wilhelmina Schweickhardt - [Literature, women, 1809] Treurspelen. Den Haag, Immerzeel en Comp. 1808-1809. [3 volumes, each with individual illustrated titlepage].
7069: Bilderdijk, Willem; Katharina Wilhelmina Schweickhardt - Nieuwe dichtschakeering. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1819. [2 delen]
7056: Bilderdijk, Willem - Nederland hersteld. Gedicht. Amsterdam, Nayler & Co., 1836.
7091: Bilderdijk, Willem (vert.); Sofokles - Edipus, Koning van Thebe; treurspel. Vertaald uit het Grieks. Amsterdam, A. van der Kroe, 1779.
7032: Bilderdijk, Willem - [Literature Bilderdijk, 1821] Sprokkelingen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1821, [2] 4(=6) [2] 192 pp.
7034: Bilderdijk, Willem - [Literature 1827, Bilderdijk] Nieuwe oprakeling. Dordrecht, J. de Vos & Comp., 1827, [6] 4,194 [4] pp.
7009: Bilderdijk, Willem - [Pamphlet, orangist] Quartet, op gegeven muzijk; ter viering van den verjaardag zijner doorluchtige hoogheid prins Willem de vijfde; op den Achtsten Maart, 1783. Amsterdam, Nayler & Co., 1835.
42130: Bilderdyk, W. en M. Siegenbeek - Leydens Ramp. Amsterdam, Allart en Ruis, 1808.
10262: Bilderijk, W. and Teissedre l'Ange, J. - [Occasional poem 1807] Lofrede en lijkzang op Sebald Fulco Johannes Rau, Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1808, 146+[16] pp.
14549: WELT IN BILDERN - Die Welt in Bildern. Album 7. Flaggen der Welt. Aussereuropäische Staaten. N.p., n.y. Oblong, (4) + (55) p.
7093: Bilt la Motte, Cornelis van der - Het oude huis en Eene vertelling voor meisjes. Twee novellen. Den Bosch, gebroeders Muller, 1855.
58555: Binger, David, - Eenige opmerkingen over gezondheidspolitie in betrekking tot het wetsontwerp regelende het geneeskundig staatstoezigt, Amsterdam 1865.
33507: Binger Wolffs z., Mordachaeus, uit Amsterdam - Specimen philologico-juridicum inaugurale de asylorum origine, usu & abusu apud gentes antiquas [...] [z.p.] [z.n.] 1828
33509: Binkhorst, Cornelius, uit Hoorn - Dissertatio juridica inauguralis de dominio mariti in rebus dotalibus [...] Leiden Joannes Luzac 1756
33971: Bishop, Edward, uit Demerary (Guyana) - Dissertatio juridica inauguralis de foeminarum conditione penes veteres roma nos et secundum jus romanum [...] Leiden Haak en Comp. 1831
51309: Bisschop, W., - Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken, Utrecht 1859, 333 pag., geb.
66918: Bisschop, Jan de (1628-1671) after Doncker, Peter (1635-1668) - [Original etching/ets] Belvedere Apollo ['Signorum Veterum Icones', 1669].
59991: Bisschop, Jan de (1628-1671), after Poelenburch, Cornelis van (1594-1667) - [Antique print, sculpture, Dionysos, Bacchus] Dionysus [Signorum veterum icones], published ca 1671, 1 p.
PR121084: Hendrik Bary (1640-1707); Jan de Bisschop (1628-1671) - [Antique portrait print, engraving/gravure] 'David Vlugh, schout by nacht ...'; portrait of David Vlugh, published ca. 1700, 1 p.
65296: Bitter, Hendrik, jr. - Experimenteele onderzoekingen over bestijding van cocaine-vergiftiging door inademing van amylnitriet, Helder, C. de Boer jr. 1888, 56 pp.
34507: Blaauw, Edmond Eduard , uit Arnhem - Eenige beschouwingen over het wezen en de bestrijding van het trachoom Leiden Sijthoff 1894
60157: Blaauw, G.C. (fl. 19th century) - [Antique drawing, 19th century] Landscape with a ruin and women beside a well, 19th century, 1 p.
ZZ90315: Blaauw, Ron. - Blaauw door Ron Blaauw, Multimap met losbladige katernen, recepten en achtergrondinformatie. Brief met handtekening chefkok Ron Blaauw.
14999: Black, C.B. - Holland [...]. Derde druk. Londen: Black, 1908. (Op omslag: Holland and its picture galleries.)
66259: Blaeu, Joan (1596-1673) - [Engraved carthography/gegraveerde kaart] 'GENNEPERHVIS'; Genneperhuis.
66262: Blaeu, Joan (1596-1673) - [Engraved carthography/gegraveerde kaart] 'GENNEPERHVIS'; Genneperhuis, 1649.
66261: Blaeu, Joan (1596-1673) - [Engraved carthography/gegraveerde kaart] 'Arcis Gennipensis oppugnatae atque expugnatae'; Siege of Gennep, 1641.
PR120238: Joan Blaeu (1596-1673) - [Cartography, Antique print, engraving] Map of South Holland (Zuid Holland), published after 1674.
PR120244: Joan Blaeu (1596-1673) - [Antique print, engraving] GOVDA (plattegrond, kaart van Gouda), published 1649 or after 1674.
PR120245: Joan Blaeu (1596-1673) - [Cartography, antique print, engraving] Map of South Holland (Zuid Holland), published 1649.
PR120246: Joan Blaeu (1596-1673) - [Cartography, antique print, engraving] BRIELA, map of Briel (Brielle), published 1649.
66192: Blaeu, Joan (1596-1673) - [Original etching and engraving cartography/ets en gravure kaart] 'SLVSA EXPUGNATA [...]'; Beleg van Sluis; Siege of Sluis, 1604.
66194: Blaeu, Joan (1596-1673) - [Original engraving and etching cartography/ets en gravure kaart] Schenckenschans, 1635.
66260: Blaeu, Joan (1596-1673) - [Engraved carthography/gegraveerde kaart] 'Arcis Gennippensis oppugnatae atque expugnatae'; Siege of Gennep, 1641.
56783: Blair, H., - Zedekundige schoonheden, naar den 14e druk uit het Engelsch, Amsterdam, etc., IJntema, 1802.
4198: Blanchard, Andre et. al. - French Poetry, Seghers I Roubaud, Les Troubadours 1971, Béalu La Poesie Erotique 1976, Blanchard, La Poésie baroque et precieuse 1985, Poèmes et proses des ivresses, anthologie, 1984; all four volumes published by Seghers, French language.
65676: Blank, Johann Leonhard (fl.1710-1725) after Bry, Theodor de (1528-1598) - [Portrait print, etching] Printer IOHANNES OPORINUS/Johannes Oporinus was een humanistische drukker in Basel, 1725-1780.
36039: Blank, Wilhelmus, uit Amsterdam - [Dissertation medical 1802] Specimen academicum inaugurale positiones quasdam medicas Leiden Wilhelmus Blank, L.Herdingh Leiden, 1802, 8+10 pp.
42548: Blankaart, Steven - Nauwkeurige verhandelinge van de scheur-buik en des zelfs toevallen. Als ook een naakt vertoog wegens de fermentatie oft innerlijke beweginge der lighamen, meest op de gronden van Descartes gebouwt. Amsterdam, J. ten Hoorn, 1684.
43000: Blankaart, Steven - De borgerlyke tafel, om lang gesond sonder ziekten te leven, waar in van yder spijse in 't besonder gehandelt werd, (...) mitsgaders een beknopte manier van de spijsen voor te snijden en een onderrechting der schikkelijke wijsen die men aan de tafel moet houden. Nevens de Schola Salernitana. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1683.
42053: Blanken, Jz., J. - Memorie ter verklaring van de grondbeginselen (...) openen van de z.g. Werkendamsche Killen in eene Nieuwe Merwede (...) naar het Hollands Diep. Amsterdam, 1819.
42254: Blanken Jansz., J. - Memorie over de rivier het Haringvliet en de Reede van Hellevoetsluis, inhoudende eenig antwoord op de vraag (...) welke zijn de oorzaaken van het aanwassen der Plaat op de Reede van Hellevoetsluis en van de aanmerkelijke vernauwing dier Reede? pp. 67 t/m 150 in deel X van Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam. Rotterdam, D. Vis, 1796. Gebonden in half leer.
43217: Blanken Jz., J. - Beschouwing over de uitstrooming der Opper Rijn- en Maas-wateren door de Nederlandsche rivieren tot in zee, benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren Goudriaan, v. Utenhove, Moll en Donker Curtius. Amsterdam, Pieper & Ipenbuur, 1819.
ZZ90352-16: Blankenaar, J. - [Rotterdam] Levenssmart en kunstgenot Dienstbaar aan het rijk van God. Dichtregelen van J. Blankenaar. Uitgesproken door K. G. P. Post, bij gelegenheid der tooneel-uitvoering, door het Genootschap ‘’Vriendschappelijke Letteroefening,” gegeven ten voordeele van behoeftige Choleralijders en hunne nagelaten betrekkingen. 1 October 1867. H. T. Hendriksen, Rotterdam, 12 pp.
29193: Blankert, A. e.a. - The impact of a genius. Rembrandt, his pupils and fellowers in the seventeenth century, Amsterdam 1983, 240 pag., geïll., geb.
259: BLAUW, [J.] EN [W.] VAN IRHOVEN VAN DAM, - Geschiedkundig verhaal van het gedrag der Nederlandsche gemenebest-gezinden, geduurende den tegenwoordigen oorlog, door de Fransche Republiek aan den Stadhouder en zijnen aanhang verklaard op den 1 februarij 1793. Derde druk, vermeerderd, Leiden, Honkoop etc [ 1795? ].
23917: Blécourt, A.S. de - Welgeborenen, huis-en dienstlieden in Holland, overdruk Tijdschrift Rechtsgesch., 1927, pp. 314-360.
ZZ90367: Blecourt Mr. A.S. de./Champeaux, Ernest. - [Legal magazine 1924, inheritance law] Overdruk uit Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Revue d'historie du droit 1924, aflevering 3: Les Parentèles en Bourgogne et dans l'ancienne France avant la loi de nivôse an II par Ernest Champeaux.
52771: Blécourt, Willem de - Termen van toverij. De veranderende betekenis van toverij in Noord-oost Nederland tussen de 16de- en 20e- eeuw. Nijmegen 1990.
42096: Bleibtreu, L. - [Astronomy] Beschrijving van den sterrenhemel of onderrigt om de sterrenbeelden te leeren kennen door eigen oefening. Amsterdam, Sulpke, 1825.
46730: Van Bleiswyk, P. - [Science, Maths, Priceform 1790, Dykes, Dijken] P. van Bleiswyk, Natuur- en wiskundige verhandeling over het aanleggen en versterken der dyken, uit het Latijn door Jan Esdre. Leiden, Le Mair, 1778 [colophon; v. Hoogeveen 1777]. Met 2 platen, gebonden in half leer uit de tijd.
15328: Guide bleu - Les Guides bleus illustrés. Hollande, Parijs: Hachette, 1926
PR120248: François van Bleyswijck (1671-1746) - [Antique print, etching, Katwijk, Borch te Bretten] ROODE GEBAKKE TEGEL..., published 1734.
PR120525: François van Bleyswijck (1671-1746) - [Antique print, etching, Scheveningen, The Hague] Scheveningen sea and village / Scheveningen strand en dorp by F. Bleyswyk, published ca. 1750.
PR121130: François van Bleyswijck (1671-1746) - [Antique title page, 1714] BATAVIA SACRA, published 1714, 1 p.
PR120931: François van Bleyswijck (1671-1746) - [Antique title pages, ca. 1700] HERDERSZANGEN, KLINKDICHTEN, LOFDICHTEN, BRUILOFTDICHTEN, LYK- EN GRAFDICHTEN, published ca. 1700, 5 pp.
PR120935: François van Bleyswijck (1671-1746) - [Antique title page, ca. 1700] LYK- EN GRAFDICHTEN, published ca. 1700, 1 p.
PR120936: François van Bleyswijck (1671-1746) - [Antique title page, ca. 1700] BRUILOFT-DICHTEN, published ca. 1700, 1 p.
PR120995: François van Bleyswijck (1671-1746) - [Antique book plate, 1714] Allegorical illustration from BATAVIA SACRA, published 1714, 1 p.
PR121132: François van Bleyswijck (1671-1746) - [Antique title page, 1722] GEDICHTEN, published 1722, 1 p.
65599: François van Bleyswijck (1671-1746) - [Antique portrait print, etching and engraving] Archbishop D. Jacobus de la Torre, published after 1661, 1 p.
65793: Trouw moet Blijcken - Uitnodigingen voor diverse vergaderingen (Dies Vergadering, Hospitium, Gewone vergaderingen) van Harlemia Trouw moet Blijcken in 1901. Invitations of meetings of Harlemia Trouw Moet Blijcken in 1901-1906. 36 pieces.
24736: Blin de Sainmore, Adrien Michel Hyacinthe - Joachim ou Le triomphe de la piété filiale. Drame en trois actes et en vers, suivi d’un choix de poésies fugitives. Amsterdam/Paris, Delalain, Le Jay, Ruault and Brunet, 1775.
28283: Blink, H - Drente van 't verleden tot heden, 2 dln. in een band, Hoogeveen 1902, 70 + 76 pag., geïll. met lithografiën (rug los).
30321: Bloch, V. e.a. - Odilon Redon. Gemeentemuseum Den Haag, 1957, geïll.
25351: Bloch, J.R. - L'anoblissement en France au temps de Francois I. Parijs 1934, 216 pag.
273: BLOCK, PRINCE EDOUARD DE, - Armorial des princes du sang royal de Hainaut et de Brabant. Parijs [1900-1908]. Geïll., 270 p.
32328: Block, Anton Leo de, uit Amersfoort - Scandinavische samenwerking inzake wetgeving. Proefschrift [...] Gouda G.B. van Goor Zonen 1927
32996: Blocq van Haersma de With, Daniel de, uit Metslawier - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1875
33022: Blocq van Scheltinga, Joannes Guilielmus de, uit Bolsward - Specimen juridicum inaugurale, de parte bonorum, quam conjux, cui sunt liberi prioris thori, dare potest secundo conjugi, ex jure hodierno [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1825
33989: Blocq van Haersma van Sminia, Daniel de, uit Leeuwarden - Specimen juridicum inaugurale exhibens observationes nonnullas de iure hodierno [...] Groningen J.J. Homkes 1825
33513: Blocquery, Christianus Janus de, uit Hoorn - Disputatio juridica inauguralis de foro competente [...] Leiden Bartholomeus Pret 1778
64149: Bloem, Hendrik van (1874-1960) - [Original etching] Trees in the meadow, 1908.
PR121261: Workshop of Abraham Bloemaert (1566-1651) - Antique drawing IThe Prodigal Son as a swineherd (de verloren zoon als zwijnenhoeder), ca. 1650, 1 p.
65758: Frederik Bloemaert (ca. 1610-ca. 1669) after Abraham Bloemaert (1564-1651) - [Antique print, etching] Landscape with trees (Landschap met bomen), published ca. 1660.
65858: Bloemaert, Cornelis (1603-1684) after Bloemaert, Hendrick (1601/02-1672) - [Antique engraving/gravure] Boy with birdcage/jongen met vogelkooitje.
60773: Frederik Bloemaert (1614/17–1690) after Abraham Bloemaert (1566-1651) - [Antique print, engraving and etching] A female peasant resting on a rock, published ca. 1682.
23101: BLOEMENDAAL, DS. VAN DIJK - [Typed document Bloemendaal 1936] Bevestiging der nieuwe lidmaten der N.H. Gemeente te Bloemendaal op Goeden Vrijdag 10 april 1936 door Ds J.C. van Dijk. Typoscript, 31 p.
66258: Bernard Picart (1673-1733); Abraham de Blois (fl. 1679-1717) - [Antique print, engraving] Het Avondmaal onses Heeren Jesus Christus; The Last Supper, published 1728.
39345: Blok, P.J. - Sextus Pompeius Magnus Cuaei Filius, Leiden 1879, 77 pag. ( dissertatie ).
57127: Blokland, H., - De verzamelaar en zijn vrienden. Ter herinnering aan Ir. H.G.J. Schelling, Baarn, Arethusa Pres, 1984.
34561: Blom, D. van - Het recht der gemeenschap. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Technische Hoogeschool Delft Waltman 1907
55635: Blom, Cornelis - Eenvoudig verhaal van het gene voorgevallen is van den 24 Augusty tot den 10 of 11 September 1763 binnen de stad Leeuwarden, ten opzigte van de vacature der zeste predikants-plaatze. Leeuwarden, Tresling, 1763.
ZZ90395-008: Blom, Ph. van - [Friesland 1885] De Gravinneweg, Heerenveen, 1885, 46 pp.
61053: Richard Blome - [Heraldry 1685] The art of heraldry in two parts, the first concisely comprehending all necessary rules in the said art (...) The second part giving a full account of the priviledges, dignitia etc. of the nobility and gentry of England (...) according to the excellent method of Guilims heraldry, London Robert Clavel 1685, (8)+243 (=259)+13 pp.
42076: Blomhert, J. / E.A. v. Doorgeest - [Dutch history 1742] De geschiedenissen van het vereenigde Nederlandt zedert haer eerste opkomst tot op deese onse dagen. Hoe 't zelve verlost (...) is door wonderen van Gods voorzienigheit onder 't bestuur der Princen van Oranje en Nassauw. 3e- druk, Utrecht / Amsterdam, Van Paddenburg / Rotterdam, 1742. (84)+430+(15) pag. Geheel leer. [gebonden met:] E.A. van Doorgeest, Een kort verhaal van eenige merkwaardige geschiedenissen in Holland (...) Schermer, Graft, Schermerhorn en De Rijp. Amsterdam, K. de Wit, 1744. 11
PR120946-132: Blommers, P. - [Original lithography, 19th century] Portrait print of poet and writer Hendrik Tollens (1780-1856) made by P. Blommers, published by J.J. van Brederode.
PR120946-133: Blommers, P. - [Original lithography, 19th century] Portrait print of poet and writer Hendrik Tollens (1780-1856) made after sculpteur A.B.B.Taurel.
PR120946-079: Blommers, P. - [Lithography, lithografie, 19th century] Portrait of Prof. D.J. van Lennep (1774-1853), poet and professor in Greek and Latin studies at Amsterdam Athenaeum Illustre, lithographed by P. Blommers published by J.J. van Brederode, 1 p.
PR120946-085: Blommers, P. - [Lithography, lithografie, 1830] Portrait of Adriaan Pietersz. Loosjes (1828-1902), Dutch preacher and literator, 1 p.
PR120946-086: Blommers, P. - [Lithography, lithografie, 19th century] Portrait of Cornelis Lieste (1817-1861), Dutch painter and lithographer, 1 p.
35001: Blommestein, Adolphe Francois van, uit Kalimati (Pekalongan) - De artt. 1922 en 1923 van het Burgerlijk Wetboek Leiden Somerwil 1885
65940: Le Blon, Michel (1587-1656) - Print. Familiewapen/Coat of arms of the Hellemans family.
60936: Blon, Michel le - Nieu Wapenboekxken.
65941: Le Blon, Michel (1587-1656) - Print: Familiewapen/Coat of arms of Mattheus van Beeck.
28655: Blonk, A. - Fabrieken en menschen. Een sociografie van Enschede, Enschede 1929, 425 pag., geïll., gebonden.
23759: Bloomfield, R - Wild flowers or pastoral and local poetry, Londen 1809, 132 pag., ill., original boards.
47075: Bloomfield, R., - The banks of Wye, a poem, London 1811, 7+134+(2) pag. Orginal boards.
65383: Bloteling, Abraham (1640-1690), after Mieris, Jan van (1660-1690) - [Mezzotint] Man with hat holding a glass of wine (Man met hoed met wijnglas in zijn hand).
60835: Bloteling, Abraham (1640-1690) after unknown artist - Antique print - Portrait of Michiel de Ruyter (1607 - 1676) - A. Bloteling - reprint on 20th century paper, 1 p.
60023: Bloteling, Abraham (1640-1690) after Vaillant, Bernard (1632-1698) - [Antique print, portrait print, engraving, 1680] Portretprent van Nederlandse diplomaat Willem van Haren, 1 p.
4445: Bloys van Treslong Prins, P.C. - Het geslacht Ploos van Amstel. 's-Gravenhage 1911, 57+4 p., geb., geïll.
3479: Bloys van Treslong Prins, P.C. - Het geslacht Van Eys. 's-Gravenhage 1909, 33 p., geb., geïll.
58345: Bloys van Treslong Prins, P.C., - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, deel IV, Batavia 1939, ing., 426 pag., geïll.
5017: Bloys van Treslong Prins, P.C. - Genealogie van het geslacht Oetgens van Waveren, ook wel Van Waveren en Bors van Waveren. 's-Gravenhage 1908, 35 p.
ZZ90396-031: Blussé, A. - [Dordrecht, Poem, [s.d.], Rare] Dordrechts burgerij aan Haare Regeerders, Dordrecht [s.d.], 5 pp.
52077: Blusse, Abr., - Dictionnaire portatif Francois & Hollandois et Hollandois & Francois, 2 delen, Dordrecht, Blusse 1811.
10217: Blussé, den ouden, Abraham - [Occasional poem 1803] Lijk-cypressen van Abraham Blussé [bevat: Herdenking Kornelia Pot. Aan Jacob H. Van den Doorslag, Dordrecht (...) Magdalena Cornelia Buck, s.l. 8º, 8 pp.
32694: Blussé, Petrus Ludovicus Franciscus, uit Leiden - [Dissertation 1842] Specimen historico-juridicum de causis circumscriptae, jure patrio antiquo et novo, libertatis de bonis testandi [...] Dordrecht Blussé en Van Braam 1842, (6)+101 pp.
55104: Blydentoon, M. - Alkmaars dubbelt ontzet, blydelyk geviert den 8-10-1741, t.g.v. de eerste verjaaringe dat de eerw. heer Willem Kleef, met de staatsie in de St. Jacobsstraat binnen Alkmaar begunstigt is geworden. 2e druk, Alkmaar, [1741].
66522: Boagaert, Abraham. - [Part of De verbeterde Haarlemmer apotheek (p.83-156 + Register), most likely:] De verbeterde Haarlemmer apotheek, in welke allerlei geneesmiddelen, tot Haarlem in gebruik zijnde, konstiglijk bereid worden, Haarlem Van Kessel 1714, p. 83 - 156 + register (15pp.).
8335: [Hoen, Pieter 't (vert.)]; Johann Christian Bock - De Hollander, of Wat vermag een vernuftig meisje niet? Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden. Tweede deel. Amsterdam, Izaac de Jongh, 1784.
57611: Bock, C.E., - Het boek van den gezonden en van den zieken mensch. Bewerkt door N.B. Donkersloot, vierde goedkoope uitgave, Amsterdam 1888.
36847: Bock, F. en M. Willemsen - Antiquités sacrées conservées dans les Anciennes collégiales de S. Servais et de Notre-Dame à Maestricht. Maastricht 1873, 248 + 90 pag., geïll, geb. in half linnen [plakkers en stempels van bibliotheek]. Goed exemplaar.
66482: Bodart, Pieter (1704-1723) after Hoet, Gerard (1648-1733) - [Original etching/ets by Pieter Bodart] Old man with beard / Oude man met baard.
67512: Boddaert, P. - Poetry, 1827, Boddaert | Gedichten van P. Boddaert, Junior. tweede druk. Zalt-Bommel, bij Johannes Noman, 1827, 139 pp.
24835: Boddaert, P. - Brief aan den schryver der bedenkingen, over den dierlyken oorsprong der koraalgewassen.
7102: Boddaert, Pieter - Literature 1836 I Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter mr. Pieter Boddaert, benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. 3e druk. Amsterdam, Hendrik Moolenijzer, 1836.
6465: BODDIEN, F. VON - De Nobilitate. Leiden, M. Cyfveer, 1823. Oorspr. met sierpapier beplakt karton, 91 p.
65018: BODDIEN, F. VON, - Disputatio historico-juridica inauguralis de nobilitate. Leiden 1823, 91 p.
34691: Bodel, Jan , uit Leiden en Zierikzee - Dissertatio juridica inauguralis exhibens usum scti macedoniani hodiernum Leiden Luchtmans 1793
31734: Bodel Nijenhuis, Johannes Tiberius, uit Amsterdam - [Dissertation 1819] Dissertatio historico-juridica, de juribus typographorum et bibliopolarum in regno Belgico [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1819
ZZ90405-013: Bodenehr, Johann Georg. - [Atlas, 1677, Rare but not complete] Sac Imperii Romano Germanici Geographica Descriptio = Teutschland Mit Angrenzenden Kônigreich. und Provinzien : Denen Staats- Kriegs- und Gelehrten Personen Auch Handels- und Reisenden Leuthen zu sonderbar bequemen Gebrauch In 32. auffeinander zutreffende Tabellen vorgestellet ; Sambt einem Vorbericht, und Anzeig aller darin benamsten Kônigreich, Chur-, Geist- und VVeltlichen Fûrstenthumer ...Augspurg Bodenehr 1677.
21131: Bodenheimer, F.S. - Animal and man in bible lands, 2 volumes. Leiden 1960/1972, 232 pag. text + 63 +27 pag. illustrations.
7106: Bodenstedt, Friedrich von - [Literature 1872] Schetsen uit het hofleven in Engeland ten tijde van Elisabeth en Jacobus. Vertaald uit het Duits. Alkmaar, P. Kluitman, [1872], 310 pp.
37895: Bodt, S. de - Gedateerde keramiek. Gebruiksvoorwerpen met jaartal uit de collectie Van Beuningen- de Vriese, Rotterdam 1991, 88 pag., geïll.
58653: Boeheim, W., - Handbuch der Waffenkunde, das Waffenwesen in seiner historischen Entwicklung vom Beginn des Mittelalters bis zum Ende des 18e Jahrhunderts, Graz 1966, geb., geïll. 694 pag.
36757: Boekenoogen, G.J. - De Zaanse volkstaal, [ nieuwe uitgave met aanvullingen] , 2 delen , Zaandijk 1971, 140 + 622 pag., gebonden in 2 linnen banden.
23019: BOEKENWEEK, CORNELIS VETH, MUIDERKRING - [Reproduction drawing Boekenweek] Boekenweek, Ghij ontmoet berughte persoonaadjen, heer P.C. Hooft (....). Reproductie van een tekening door Cornelis Veth, 16x21 cm, afkomstig uit de collectie Dirk Hidde Nijland met een aantekening van diens hand eigenhandig gekleurd door Cornelis Veth en van hem gekregen. Vroeg 20e-eeuws.
47669: Boekeren, W. van, - Auction catalogue books 1835 I Veilingcatalogus Bibliotheca Gabini de Wal, Groningen 1835, (8)+408 pp.
17676: Boekeren, Rinse Koopmans van - Kappipo. Leiden, A.W. Sijthoff, [1871]
ZZ90397-056: Boekeren, R. Koopmans van. - [History, Dordrecht, 1870, Rare] Een paar Dordtsche collega’s, uitgegeven ten voordeele van de noodlijdenden door den brand te Bodengraven, G. van Overbeek, Alphen a/d Rijn, Dordrecht [1870], 32 pp.
8828: Lied-boekje - 't Nieuw groot Hoorns lied-boekje, bestaande in veel stigtige en vermakelyke bruyloftsliedekens. Hoorn, Reinier Beukelman, [ca. 1725].
52780: Boel jr., Tobias - Amstelredams privilegie en poorter-regt raakende de verbeurte van lyf en goed ter saake van misdaad; verklaard ... ten opsigte van de poorters en ingesetenen der selver stad, als van de ... steden ... en dorpen in Holland en West-Friesland. Amsterdam, Jan Boom, 1713.
35715: Boele, Hendrik Wigand, uit Breda - Eenige onderzoekingen over transfusie Utrecht P. den Boer 1895
59829: Boelen, J. - Nederlands zeemagt in verband met zijne overzeesche bezittingen.
7111: Boelen, Hendrik Theodorus - Mijn broer de minister. Blijspel in 3 taferelen. Amsterdam, G. Theod. Bom, 1876.
31824: Boelens, Christianus Henricus Sophias van, uit Leeuwarden - Dissertatio juridica inauguralis de lege laetoria et constitutione divi marci de cura minorum [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
19375: Boeles Jr, P. - Het tweehonderd vijftig jarig bestaan der Hervormde Gemeente te Noorddijk. Leerrede met aanteekeningen, bijlagen en eene plaat.
33973: Boer, Guilielmus Richardus, uit Rotterdam - Specimen juris gentium inaugurale de dominio gentium aquatico [...] Utrecht C.. van der Post 1846
5855: Boer, J.W. de - Van vernis-stokerij “op aarden grond” tot modern chemisch bedrijf, [t.g.v. 125 jaar lak, vernis- en verffabriek Molyn & Co], Rotterdam 1953, 198 pp., geïll., geb. in blauw marokijn met goudopdruk, in hoes
56327: Boer, Feike de, - Rede gehouden door den wnd. burgemeester van Amsterdam t.g.v. de eerste vergadering van den tijdelijken gemeenteraad op Woensdag 21 November 1945 des middags te veertien uur, Amsterdam, 1945, 16 pag.
23517: Boer, P. de en M.G. de Boer - Historische portretten, 3 deeltjes met 75 portretten van bekende Nederlanders. Premie-uitgaven van Ferwerda & Tieman.
28941: Boer, P. de - De helsche en de fluweelen Breughel en hun invloed op de kunst in de Nederlanden. N.a.v. de tentoonslelling in de N.V. Kunsthandel P. de Boer, Amsterdam 1934, 75 + 48 pag., geïll.
19757: Boer, F. de - De familie Bernoulli in de geschiedenis der wiskunde.
PR120308: Arend Boer (1880-1933) - [Modern print, etching] Maassluis, published ca. 1900.
PR120317: Arend Boer (1880-1933) - [Modern print, etching] Maassluis, published ca. 1900.
37727: Boer, M.G. de - De stoomvaart-maatschappij Nederland, overdruk uit het werk Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart, Amsterdam 1922, 172 pag., geb., geïll., goed exemplaar.
52041: Boer, M.G. de, - Het bureau voor handelsinlichtingen te Amsterdam 1903-1928, Amsterdam 1928, 48 pag.
ZZ90438-32: Boer, J. Klaasesz de Boer - [Water management, 1868] Bijdrage tot de geschiedenis der dijkpligtigheid in Friesland, inzonderheid met betrekking tot Oostergoo. Academisch proefschrift, na magtiging van den rector magnificus Dr. J. J. van Oosterzee, met toestemming van den Akademischen Senaat en volgens besluit der regtsgeleerde faculteit, ter verkrijging van den graad van Doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Regt, aan de hoogeschool te Utrecht, te verdedigen op maandag den 15 Junij 1868, des namiddags ten 2 ure. J. G. van Terveen en Zoon, Utrecht, 1868, 120 pp.
21077: Boer van der Leij, J.B. de - De geschiedenis der Zaanlanden aan kinderen verhaald, compleet in 2 stukjes, Zaandijk 1874, 208 pag. ( mist omslag van eerste stukje ), geïllustreerd met 3 kaartjes op 2 pag.
33679: Boer, P. de - De waarde van het vergelijkend onderzoek voor de beoefening der plantenkunde.
55428: Boeree, Th. A. - Leed. Oorspronkelijke schets uit het leven der blanke slavinnen. Amsterdam, Vroom, [ca. 1910].
52546: Boetie, Estienne de la - Sonnets de la Boetie. Paris, Editions Colbert, 1945.
34077: Boetzelaer, Gulielmus Carolus van, uit 's-Gravenhage. - Specimen jrudicum inaugurale, sistens doctrinam codicis civilis de incerto morientium ordine [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1826
38055: Bofarull Y Sans, F. de - Heraldic watermarks, or la heraldica en la filigrana del papel, transl. by A.J. Henschel, Hilversum 1951, 22 pag. + platen. [ herdruk van de editie Barcelona 1901 ]
66911: [Pamphlet] [Middelburg] [Smeden] Bogaard, Jacob Jan. - Pamphlet. Extract uyt de resolutien van weth en raad der stad Middelburg : den 5 Mey 1781, Gemeente Middelburg, [Middelburg] : [s.n.], [1781], 4 pp (1 p. text).
36067: Bogaart, Eduardus, uit Bodegraven - [Dissertation legal 1960] Bogaart: Titelbescherming Amsterdam Geill. Pers 1960, 98 pp.
PR121365: Bogaerde, van den A.J.L. - Publication throwing game of quail 1830 | Publicatie Noord-Braband (...) werspel / werspel van kwartelen, 's Hertogenbosch J.B. van Gulpen 1830, plano 1 p.
7120: Bogaers, Adriaan - Gedichten. Haarlem, A.C. Kruseman, 1859.
22413: BOGAERS - [Manuscript, poem 1828] “Middernacht”, gedicht, ondertekend: A. Bogaers, 27-1-1828, manuscript, 4°, 4 p.
7121: Bogaers, Adriaan - De togt van Heemskerk naar Gibraltar. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, [1860].
7122: Bogaers, Adriaan - De togt van Heemskerk naar Gibraltar. [Leiden], [D. du Mortier en zoon], [1835].
42280: Bohan, de - Principes pour monter et dresser les chevaux de guerre, formant le 3e volume de l'ouvrage de M. le baron de Bohan, intitulé: Examen critique du militaire Francais. Paris, 1821.
42391: Böhme, [Boehme, Behmen], Jacob - Signatura rerum. Or the signature of all things, shewing the sign and signification of the several forms and shapes in the creation and what the beginning, ruin and cure of every thing is, it proceeds out of eternity into time (...) and comprizeth all mysteries. Written in high Dutch 1622 by Jacob Behmen, alias Teutonicus Phylosophus. London, Macock for Calvert, 1651.
33987: Böhtlingk, Fredericus, uit Rheden (G.) - Specimen juridicum inaugurale de nonnullis peregrinorum juribus quae praecipue ad jus civile pertinent [...] Arnhem Is. An. Nijhoff 1833
46996: Boisnard, L., - Les Phelypeaux. Une famille de ministres sous l'Ancien Regime, Paris 1986, 204 pag.
59779: Boissard, Robert (c.1570-1601), after Oostsanen, /Jacob Cornelisz. Van (1460/65-1533) - [Antique portrait print, engraving, ca 1599] Alardus Amstelredamus Belga philosophus nascitur an obit Lovany an 1541 (Portret van Allard van Amstelredamus), published ca 1599, 1 p.
56245: Boissevain, J. e.a., - Ter nagedachtenis aan A.C. Wertheim, Amsterdam 1898, 34 pag.
41593: Boissevain, Ch. H. - Het verband tusschen ziektedispositie en vegetatief zenuwstelsel, Amsterdam 1919, 56 pag., dissertatie met los katern stellingen.
56217: Boissevain, C., - De Arpanjak, Amsterdam, Kampen & Zoon, 1877, 44 pag., geïll.
33152: Boissevain, Auguste Charles Hugo , uit Arnhem - De ludo de morte Claudii Caesaris. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden G.L. van den Berg 1895
65855: Bartholomeus I. Weiss (ca. 1740-1814) after Ferdinand Bol (1616-1680) - [Antique print, engraving and etching] Old man warming up his hands. [Allegory of Winter (?)]/Oude man die zijn handen warmt. before 1814.
60427: Johannes Sadeler I (1550-1600) after Hans Bol (1534-1593) - [Antique print, etching, ca 1600] Peter walking on the sea to Christ, published ca. 1580-1600, J. Sadeler, 1 p.
65512: Johannes Sadeler I (1550-1600) after Hans Bol (1534-1593) - [Antique print, etching] The Devil tempting Christ (De duivel daagt Jeus en Petrus uit), published ca. 1580-1600.
60745: Ferdinand Bol (1616-1680) - [Antique print, etching] The family in the room, published 1645, 1 p.
61569: Bol, Hans (1534-1593) - Apollo killing Coronis. (Apollo doodt Coronis, de moeder van Ascelpius).
ZZ90437-005: Bolhuis, H. J. van - [Groningen] Berigt van het collegie der gedeputeerde repræsentaten van het volk der stad Groningen en de ommelanden over eene propositie, Jacob Bolt, Te Groningen, 1797, 39 pp.
60319: Bolswert, Boëtius Adamsz. (ca. 1580-1633) after Vinckboons, David I (1576-1629/33) - [Antique engraving, old master print, before 1633] Boerenverdriet (The horrors of the Spanish War), published before 1633, 1 p.
40331: Bolt, R., - World Press Photo. New Stories, Amsterdam 2008, 254 pag., geb., geïll. Als nieuw.
52789: Bolten, G.C. - Een rechterlijke dwaling? Medisch-forensische beschouwingen over eene belangrijke strafzaak. 's-Gravenhage, 1928.
35381: Bom, C.H.A. - Prent voor de promotie van Mr C.H.A. Bom, naar een tekening van J. Six. 1882.
43965: Bom, H.G., - Veilingcatalogus boeken en schilderijen van de kunstschilders E.J.B., J.B. en Arm. Wittkamp te 's-Gravenhage en Amerika, Amsterdam 1925, 43 pag.
22879: BOMANS, GUNTHER MOHR, VAN DER VOORDE - [11 Documents about Bomans, Gunther Mohr] Brief van mej. C.J. Gunther Mohr aan mej. M.A.L. Bomans, Van Baerlestraat 104, Amsterdam, d.d. 1957. Getypt, 2 p. Met ca. 10 andere stukken.
33979: Bommel, Cornelis Jacobus van, uit Haarlem - Disputatio juridica inauguralis, de divortio ex mutuo consensu [...] Utrecht O.I. van Paddenburg 1821
31764: Bommel, Lubertus Cornelis van, uit Edam - Theses iuridicae inaugurales [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1854
36487: Bommezijn, Adriaan Baltus, uit Geertruidenberg - Het onderzoek naar het vaderschap Leiden IJdo 1909
52367: Bonaparte, Napoleon, - Souper de Beaucaire, presente par Jacques Bainville, Paris 1930, 45 pag., geïll.
51655: Bonaparte, Lodewijk, - Geschiedkundige gedenkstukken en aanmerkingen over het bestuur van Holland, 3 delen, Amsterdam, Van Kesteren, 1820.
33457: Bondam, Petrus - Oratio inauguralis de subsidiis, ad solidam juris belgici cognitionem necessariis, vulgo tamen nimis negligi solitis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1773
33777: Bondam, Petrus - Oratio secularis de foedere trajectino [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1779
6323: Bondam, Pieter en Meinard Tydeman - Advys in de zaak van den heer Jan Hendrik van der Wyck tot Stoevelaar, begeerende verschreven te worden in de Ridderschap van Overyssel, afgegeven op verzoek der Ed. Mog. Heeren van gemelde Ridderschap, Utrecht 1786, 48 p.
19999: Bonebakker, C. - Geschiedenis van het Huis Bonebakker 1792 - 1942. Amsterdam 1942, 16 pag., geïll.
7131: Bonefonius, Janus; Gerhard Alting (vert.) - Pancharis of minnedichtjes, los en ongebonden by leedige uiren nagevolgt onder de Naam van Rozelyn, benevens nog enige andere, uit verscheidene dichters, om gelykheid van stoffe hier by gevoegt. Groningen, Joannes Cost, 1724. [2 delen in een band]
26925: Bonestroo, W. e.a. - Nunspeet 1910, deel I: De kom van het dorp. Nunspeet 1991, 208 pag., geb., geïll.
34991: Boneval Faure, Willem Jan van, uit Amsterdam - Het forum privilegiatum van art. 161 van de grondwet. Leiden Somerwil 1887
42872: Bonnaud, Jacques - Bederving van het menschelijke geslacht door het gebruik der baleinen keurslijven, Een werk, waerin betoogd wordt dat men tegen de wetten der nature handelt (...) wanneer men hem van het tijdstip zijner geboorte af op de pijnbank stelt. Vertaeld uit het Fransch van den heer Bonnaud, Te Dordrecht, Abraham Blusse en zoon, MDCCLXXVII (1777), (16)+171+(3) pp.
34524: Bonnet, Gisbertus, uit Naarden - Specimen historicum de caussis superstitionum inter christianos Utrecht Broedelet 1753
39693: Bont, A.L. de - Schoolatlas der Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis, 4e druk, Groningen 1912, halflinnen band. Met 130 kaarten.
34631: Bonte, M. , uit Leiden - Theses juridicae. 1790
34633: Bonte, M., uit Leiden - Theses juridicae. 1791
34635: Bonte, M. , uit Leiden - XXVI. theses juridicae. 1792
52440: Bontekoe, Cornelis - Tractaat van het excellenste kruyd thee (...) benevens een kort discours op het leven, de siekte en de dood, mitsgaders op de medicijne van dese tijd. 2e druk, vermeerdert (...) I Van de coffi II Van de chocolate. Mitsgaders van een apologie van den autheur tegens sijne lasteraars. 's-Gravenhage, Hagen, 1679.
25219: Bontekoe, W.Y. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse, uitg. G.J. Hoogewerff, 2e druk, Utrecht 19230. 41 + 171 pag., gebonden, geïllustreerd. Herdruk van de editie 1646. Met inleiding.
32842: Bonthuis, Didericus, uit Loppersum - Disputatio juridica inauguralis, de genuina usus natura, ejusque ab usufructu differentia, secundum juris Romani doctrinam [...] Groningen Joannes Henricus Bolt 1839
7133: Bontius, Reinier - Belegering en ontzetting der stadt Leyden, voorgevallen in den jaare vijftien honderd vier-en-zeventig, beginnende den zeven-en-twintigste Mey, en eindigende de derde October daar aan volgende. Treur-bly-einde-spel. Versierd met schoone figuuren en alle de vertooningen, zoo voor, in, als na het spel. Amsterdam, S. en W. Koene, 1810.
BB110084: Bontius, R., Lannoy, J.C. de and Loosjes, A. - [Popular literature, 1729, convolute] Beleg en ontzet der stad Leiden. Blyeindend treurspel. Gespeeld op de Amsterdamsche Schouwburg. Amst., Heirs J. Lescailje en D. Rank, 1729, 3 titles in 1 volume.
PR120519: Bonvoisin, M.C.M. - [Lithography, Scheveningen, The Hague] Scheveningen par Mars (pseud. de Maurice Charles Mathieu Bonvoisin), 1 p, published circa 1905.
33459: Boogaert, Jacobus Philippus, uit Delft - Dissertatio juridica inauguralis de secunda rerum divisione [...] Leiden Samuel en Johannes Luchtmans 1756
29828: Gerard Boogman (1906-) - [Modern pen drawing, 1952] HERIKHUIZEN -- View of Herikhuizen / Gezicht te Herikhuizen, dated 1952.
29838: Boogman, G. - [15 Modern pen drawing(s), 1955] 15 pentekeningen van G. Boogman uit Arnhem van gezichten langs de grote rivieren, 1950-’55, elk ca. 12x18 cm.
29840: Boogman, G. - [7 Pen drawings, 1954] Zeven pentekeningen door G. Boogman uit Arnhem van Bronkhorst en Steenderen, dd. 1954, elk ca. 12x18 cm.
52833: Booij, C. e.a. - Het arbitraal vonnis inzake 'Arona' contra L. Brienen, als antwoord op de brochure van het onvindbare comité 'ter behartiging van het recht en ter bestrijding van den zwendel', welk comité naar men zegt bestaat uit den Heer ? Leendert Brienen, Regentesseplein 27, directeur van de H.A.C.O. (Handels-, Assurantie- en Crediet Onderneming) ['s-Gravenhage 1929].
66689: Forum Antiquarian Booksellers. - Forum Antiquarian Booksellers. Catalogue 21, Old & Rare books, Dutch Literature, Utrecht, The Netherlands, 1970, 68 pp.
329: BOOM, H. TEN, - Inventarissen van Rotterdamse regentencollecties, Van Teylingen, Gevers Deynoot, Prins, Van der Hoeven, Jacob van der Heim, Hoog, J.M. Collot d'Escury, ca. 1600-1847. Rotterdam 1978, 205 p.
35953: Boom, Jacobus Matthias, uit Tholen - Dissertation medical 1855 I Boom: Theses argumenti chirurgici Leiden Van der Hoek 1855, 4 pp.
56437: Boom, J.A. v.d., - De toesteloefeningen voor mannelijke en vrouwelijke leerlingen der Lagere (...) en hoogere burgerschool, 3e druk, Haarlem 1918, 304 pag., geïll., geb.
BB110121: Boomkamp, G. - Egmond aan Zee, 1743, Church Tower | Beschryving van den Dorpe Egmond aan Zee, en deszelfs tegenwoordigen toestand; Behelzende een Naukeurig Verhaal van de Instortinge van het eerste en overig gedeelte des Kerktoorens; nevens eenige Aanmerkingen over de Smalle streek Duins tusschen Egmond en Egmond op den Hoef, en 't Gevaar 't welk daar door zoude kunnen ontstaan, enz. [...]. Haarlem, Jan Bosch, 1743, 24 pp.
33365: Boomstra, Willem, uit Goënga - De orthogonale en gelijkzijdige kwadratische oppervlakken in verband met het deelingsprobleem der elliptische functies. Academisch proefschrift [...] Amsterdam M.M. Olivier 1913
29179: Boon, K.G. - Grafiek van Hercules Seghers, Amsterdam, Rijksprentenkabinet, 1967, 32 pag. + 72 platen.
43481: Boon, J.G.M. - Wilskracht en koppigheid in beloken land. Historische verhandelingen in woord en beeld over Willeskop en Blokland, Willeskop 1984, 144 pag., geïll.
35293: Boon, Adriani van der , uit Noordwijk - Commentatio ad quaestionem a clarissima facultate medici [.....] 1833
54525: Boon, C. - Boon in den brouw-ketel ofte ydelheit van seker laster-schrift (...) Den schynheilige kerk-rebellen, naakt ten toon gestelt (...) eer-roovend pasquil. z. pl., 1703.
4960-2: Boon Mesch, van der A.H. - Old paper, printing 1848 I Over de oorzaken van de ondeugdzaamheid en spoedige vergankelijkheid van het papier en de middelen om deze gebreken te ontdekken, 25 pp.
33154: Boon, David Andreas, uit Langerak - Verslag der heelkundige kliniek van het Rijks-Academisch Ziekenhuis te Leiden cursus 1889-1890 met eenige opmerkingen over struma. Proefschrift [...] Amsterdam N.J. Boon 1892
54037: Boonacker, W. en Ph.A. Haas Az - Derde schrijven betreffende de Haarlemsche contracten van 1804 aan jhr. M. Salvador, door mr. W. Boonacker en mr. Ph.A. Haas Az., advocaten te Amsterdam. [Amsterdam, 1854].
41605: Hauchinus J. / J. Boonen - Pastorale rituali romano accommodatum, canones et ritus ecclesiasticos, Mechelen, Hannicquiana 1838, (23)+285 pag.
34581: Boonzajer M.F.zn, Marius Franciskus, uit Gorinchem - Levering van onroerende zaken. Leiden Van der Hoek 1886
33461: Boot, Cornelius Henricus Balduinus, uit Arnhem - Commentatio de jure postliminii romanorum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1834
43311: Boot, A - De overstrooming in Zeeland. Beschrijving van de rampen waardoor de provincie Zeeland tijdens den vloed van 12-3-1906 is getroffen. Goes 1906, 69+(3) pag., gebonden in half linnen. Slordig exemplaar.
37963: Boot, M. e.a. (red.) - Rozenburg 1883- 1917. Geschiedenis van een Haagse fabriek, 's- Gravenhage 1983, 224 pag., geïll.
33216: Boot, Cornelius Henricus Balduinus, uit Arnhem - Specimen juridicum inauguarle de actionum natura et objecto, e jure Francico [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
66132: Johannes Heinrich Maria Hubert Rennefeld (1832-1877); after Petrus Franciscus Greive (1811-1872); after Gerard ter Borch (1617-1681) - [Antique print, engraving] Ratification of the treaty of Münster, published ca. 1868-1872.
19989: Borcht, P.E. de - Memoire généalogique sur la branche de la très ancienne noble famille de Van den Kerckhove, Kerckhoffs ou Von Kirchhoff, surnommé Van de Varent ou Varents, qui s'est etablie dans le pays de Limbourg. Brussel 1830, 75 pag., geb.
65895: Borcht, Pieter van der (c. 1530–1608) [?] or Hogenberg, Frans (1535–1590) [?] - [Copper Engraving map/Kopergravure kaart van Leuven] LOVANIUM (Leuven).
60317: Peter Van der Borcht I (1535-1608) - [Antique etching, ca 1650] Bible Illustration: Baptism and the Conversion of Saul, published around 1650, 1 p.
42196: Borckhausen, M.B. - [Antique book, botany, natural history, 1797] Botanisches worterbuch oder Versuch einer Erklarung der vornehmsten Begriffe und Kunstworter in der Botanick, 2 Teile. Giessen, 1797.
28979: Bordier, H - Peinture de la Saint-Barthélemy par un artiste contemporain [ Francois Dubois, dit Sylvius ], comparée avec les documents historiques. Genève 1878, 36 pag., geb., geïll. ( o.a. met 2 litho's waarvan een in kleur ), mooi exemplaar.
35061: Boreel, Guilielmus Otto Lucas, uit s'-Gravenhage - Dissertatio juridica inauguralis de locatione conductione operarum Leiden J.W. van Leeuwen 1835
35127: Boreel de Mauregnault, Johannes, uit Hoorn - Dissertatio juridica inauguralis de attiliano tutore [...] Leiden G. Corts 1764
10276: Borger, E.A.; Van Campen, W.C. - [Occasional poem 1809] Oon mijn graete makker Berend Freerk Tydeman, da hij zijn dissertasie for diffendjerje zoe, s.l., 4º, [4] pp.
19155: Borgerrulle - Borgerrulle for Kristiansand 1641-1820.
35147: Borghorst, Bernardus, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis de societate Leiden A. Elzevier 1693
65313: Bornagius, Paulus, uit Szepes (Slowakije); Praeses: Kirchmajer, Georg Caspar - Spicilegium ad Germanicas Antiquit.(ates) Taciti [...] Wittenberg Christian Kreusig 1698
343: BORRICAND, RENÉ, - Nobiliaire de Provence. Armorial général de la Provence, du Comtat Venaissin, de la Principauté d'Orange. 3 dln. Aix-en-Provence 1974-1976. Geb., geïll., 1739 p.
22327: BORSSELE, VAN - [Autograph, manuscript, 17th century] Handtekening J. (?) van Borssele, 17e eeuws, uitgeknipt, manuscript.
52798: Bort, Pieter - Tractaet verklarende hoe dat de Hollantsche leenen bij uytterste-wille ende versterf erven, 2e- vermeerderde druk, 's-Gravenhage, Joh. Verhoeve, 1655 [colophon: Joh. Rammazeyn, 1655].
60141: Bos, G.J.; G.J. Thieme; Gualtherus Kolff - [Antique chromolithograph, 1879] No. 6 from the series: Gambar-gambar akan Peladjaran dan Kasoekaän Anak-anak dan Iboe-bapanja [ tot nut en genoegen van jong en oud]. Nederlandsch-Indische, 1 p.
42924: Bos [= Bosch], Lambert van den - Het tooneel der vorstelycke gunstelingen. Amsterdam, A. Wolfgang, 1676.
60105: Bos, G.J.; G.J. Thieme; Gualtherus Kolff - [Antique chromolithography, 1879] No. 24 from the series: Gambar-gambar akan Peladjaran dan Kasoekaän Anak-anak dan Iboe-bapanja [Prenten tot nut en genoegen van jong en oud]: Nederlandsch-Indische prenten, 1 p.
32884: Bos, Pieter Gerrit, uit Groningen - Het Groningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594. Proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1904
7144: Bosch, Jeronimo de - [Literature 1803, First edition, De Bosch] Poëmata. Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1803, [86]+366 pp. With engraved portrait of Hieronymus de Bosch.
4181: Bosch, Bernardus de. - Antique pamphlet 1787, Freedom of printing press I De vrijheid der Drukpers door Batavus (Bernardus de Bosch), Gedrukt aan 't Y [1787], 30 pp.
66359: Bosch, van den Pieter. - Beschryving der plegtigheden by het tweede eeuwfeest van de Leydsche Akademie. door Pieter van den Bosch, Remonstrantsch' Predikant, en Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden. Met Plaaten, Te Leyden, By S. en J. Luchtmans, 1775, (4) + 104 pp. 1 folding engraved plate of den Tempel, engraved vignette on title leaf.
33983: Bosch van Drakestein, Guilielmus, uit Utrecht - Disputatio juridica inauguralis de donationibus inter conjuges [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1822
35203: Bosch Hz., Willem Dirk, uit 's Hertogenbosch - Over de bevoorregte schulden welke [...] op schepen en vaartuigen rusten 's Hertogenbosch W.C. van Heusden 1861
57561: Bosch ten, Dick; - [Geneology] Eerste aanzet tot een genealogie Ten Bosch, Vierakker, Zutphen, Lathum. Levens bij de IJssel, 2012, 238 pp.
36007: Bosch van Drakestein, Carel Baldewijn Joseph, uit Markelo - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1875
36623: Bosch van Oud-Amelisweerd, W.L.C.M. - Foto van studentendiner bij candidaatsexamen van Bosch van Oud-Amelisweerd 1924
65765: Bosch, Anthonie van den (1763-1838) after Bloemaert, Abraham Cornelisz. (1564/66-1651) - Etching/Ets: Man with hat and earthenware jar. (Man met hoed en aardenwerken kop).
35731: Bosch, Adrianus, uit Poereworedjo - Over syringomyelie Utrecht Nikerk 1896
30541: Bosch, F.D.K. - De blyde incomste binnen Amsterdam van Frederick Hendrick.... 1642, Leiden 1910, 11 + 155 +(2) pag., geb. in goudgestempelde linnen band. Mooi exemplaar.
30467: Bosch, L. - Nederlandsche prentkunst sedert 1900. Etsen en gravures. Utrecht 1927, 32 pag. + 175 illustraties, geb.
51619: Bosch Kemper, J., de, - Letterkundige aanteekeningen betreffende de geschiedenis van het Nederlandsche staatsleven en staatsregt, Amsterdam 1871, 658 pag., gebonden in half linnen.
7142: Bosch, Bernardus de - Dichtlievende verlustigingen. Amsterdam, Gerrit Warnars, [1742-1781]. [3 van 4 delen]
37093: Boschloo, A.W.A. e.a. (red.) - Nederlandse kunstnijverheid en interieurkunst, Haarlem 1981, 618 pag., geb., geïll., met stofomslag. [ opgedragen aan Th. H. Lunsingh Scheurleer. NKJ 31 ( 1980 ) ]
19557: Boschma, C. - Willem-Bartel van der Kooi (1768 - 1836) en het tekenonderwijs in Friesland.
38435: Boskamp, J.A. ( red.) / W. v.d. Pluym / J.P. Thijsse - Oud- Bloemendaal, Overveen 1926, oblong, geïll.
51060: Bosken, J.H. / Ham, F.C. v.d. - Toespraak naar Klaagl. III 21-23 gehouden tot de uit den watersnood geredde Veenendalers, tijdelijk gehuisvest in de Geerte kerk te Utrecht. Utrecht, Kemink, 1855. [Gebonden met:] F.C. v.d. Ham, Christus, de weg, de waarheid en het leven. Drie leerredenen (...) t.b.v. Veenendaals noodlijdenden. Utrecht, Kemink, 1855.
ZZ90197: Bosman, Martjie. - Landelik by Martjie Bosman, Protea Boekhuis Pretoria 2002, 82 pp.
57831: Bosman Tresling, J., - Beantwoording der vraag: is de oprigting eener geneeskundige school te Amsterdam noodzakelijk of nuttig? Groningen, Oomkens, 1842, 35 pag.
33463: Bosscha, Henricus - Oratio de condenda in urbe Amstelaedamensi schola clinica in commodum chirurgorum, eorum praesertim, qui ruri artem facturi sint [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1821
44017: Bosscha, J.; - Het leven van Willem den Tweede, Koning der Nederlanden [eerste ed.], Amsterdam 1852, 752 pag., geb. in geheel linnen, met 9 uitvouwbare kaarten.
65934: Joos de Bosscher (fl. 1581-1600) - [Antique print, engraving, 1614] Activa et negotiosa vita [Emblemata: Sagittarius], published ca. 1614, 1 p.
32792: Bosscher, Doeko, uit Heiloo - Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden. Proefschrift [...] Alphen aan den Rijn A.W. Sijthoff 1980
65515: Abraham Bosse (1602-1676) - [Antique print, etching and engraving] The Surgeon (Set title: Les Métiers - Trades) (De chirurg), published ca. 1635.
66484: Abraham Bosse (1602-1676) - [Antique print, etching and engraving] Marriage procession (Set title: Le Mariage à la campagne)/Huwelijksceremonie. c. 1633.
35735: Bossers, Adriaan Jan , uit 's-Gravendeel - Die Geschichte der Influenza ..... Leiden IJdo 1894
42453: Bossuit, F. van; B. Graet; M. Pool - [Antique book with prints, 1727, complete] Cabinet de l'art de schulpture par le fameux sculpteur Francis van Bossuit exécuté en yvoire ou ébauché en terre gravées d'après les desseins de Barent Graat / Mattys Pool. 1727
37273: Bosz, J.E. Quintus - De samenstelling van Indische voedingsmiddelen.... naar onderzoekingen in het laboratorium van het Koloniaal Museum, verricht onder leiding van Dr.M. Greshoff, Haarlem, Koloniaal Museum, 1911, 261 pag.
65854: Jan Both (1618/22-1652) - [Antique etching/ets] The large tree (The set of the upright Italian landscapes)/De grote boom, published ca. 1644-1652.
65860: Jan Both (1618/22-1652) - [Antique print, etching] The two cows near the river at Tivoli /Twee koeien bij de rivier Tivoli bij Roma, published ca. 1644-1652.
65883: Jan Both (1618/22-1652) - [Antique etching/ets] The large tree (The set of the upright Italian landscapes)/De grote boom, published ca. 1644-1652.
65882: Jan Both (1618/22-1652) - [Antique print, etching] The woman on the hinny (Upright Italian Landscapes) De vrouw op de muilezel, published ca. 1644-1652.
65884: Jan Both (1618/22-1652) - [Antique print, etching/ets] The fishermen at the Tiber, near the Soracte/Vissers aan de Tiber, published ca. 1650.
33985: Bots, Joannes Baptista, uit Helmond - Dissertatio juridica inaugurale de concilio familiae [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
40895: Bots, Hans e.a. - L' album amicorum de Cornelis de Glarges 1599-1683, Amsterdam 1975, 184 pag., geïll.
19219: Bott, A. (ed) - Our mothers. A cavalcade in pictures, quotation and description of late victorian women 1870 - 1900.
7151: Bouilly, Jean Nicolas - Merkwaardigheden uit het leven van beroemde Fransche letterkundigen. Vertaald uit het Frans. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1825 [2 dln in 1 band]
67416-1: Bouilly, J.N. - [Illustrated books, 1840 Nieuwe vertellingen van een Grijsaard. Naar het Fransch van J.N. Bouilly, AMsterdam Frijling 1840, 144 pp.
6808: Anoniem (vert.); J.N. Bouilly - De dood van Turenne. Historisch heldenspel. Vertaald uit het Frans. Zedelyk schouwtooneel, 8e deel, 4e stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1800.
57549: Boulanger, Dr. Em. - Handboek voor Gehuwden. Populaire verhandelingen over de geslachtsorganen van den Man en Vrouw, hun in- en uitwendige bouw en verrichtingen. Aanschouwelijk voorgesteld door beweegbare, gekleurde platen. Benevens: De zwangerschap, de ontwikkeling en geboorte van het kind, eveneens met beweegbare, gekleurde platen voorgesteld en met74 ïllustraties tusschen de tekst. Door Dr. Em. Boulanger., C. Daniëls, Amsterdam, n.d. [ca. 1900].
37189: Boulenger, J. - L'ameublement Francais au grand-siècle, Paris 1913, 132 pag., geb., geïll.
33222: Bouman, Hermannus - Oratio; et instituta academica, quae septimo decimo seculo fuerunt in patria, cum iis, quae nunc ibidem sunt, breviter comparans [...] Utrecht J.G. van Terveen en Zoon 1845
53978: Bouman, H.J. - Nota betreffende de vervolging van den thesaurier-generaal mr. L.A. Ries. [Zwolle, 1936].
39905: Bouman, Herm - Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare hoogleeraren, 2 delen, Utrecht 1844-1847, 379 +691 pag., orig. karton ( ruggen beschadigd ).
33323: Bourboom van Sloterdijck, uit Leeuwarden - Specimen iuridicum inaugurale, de necessitatis iure, quod dicitur [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1821
66464: Bource, J.H.L., - Gedichtjes voor Kinderen, Amsterdam, Bom, 1854, (4)+95 pp. Illustrated with 6 lithography's.
47027: Bourde, Paul; - En Corse. L'esprit de Clan. Les moeurs politiques, les vendettas, le banditisme, Paris 1887, 4 + 460 pag. Original edition, back repaired.
61621: Gilles [Aegidius] Rousselet (1610-1686) after Sébastien Bourdon (1616-1671) - [Antique print, title page, 1645] Polyglot Bible [BIBLIA 1.HEBRAICA 2. SAMARITANA 3. CHALDAICA 4. GRAECA 5. SYRIACA 6. LATINA 7. ARABICA QUIBUS TEXTUS ORIGINALES TOTIUS SCRIPTURAE SACRAE QUODUM PARS IN EDITIONE COMPLUTENSI....], published 1645, 1 p.
PR121328: Gilles Edme Petit (c. 1694-1760) after Pierre Bourdon (c. 1656-1708 after) - Antique portrait print I Historian Monsieur Rapin de Thoyras (1661-1725), published ca. 1730, 1 p.
42393: Bourgeois, Louise/Louise Bourgoise; - Verscheyde aenmerckingen nopende de onvruchtbaerheyt [...] siecten der vrouwen ende de geboorte der kinderen. 2 parts in 1 binding, Delft, A. Bon, 1658, (18)+133+(4)+88+(1) pp.
52813: Bouricius, (Bourits) Jacob - Advocatus, Leeuwarden, Jan Jansen de Fries, 1643 [gebonden met:] Dezelfde, Captivus Sive enchiridion defensionum. Leeuwarden, Jan Jansen de Fries, 1644.
357: BOURICIUS, L.G.N., - [Theology, history Delft, 1913] Grafboek der Oude Kerk te Delft 1367-1420. Z.p., z.j. 41 pp Together with Grafboek Oude Kerk te Delft 1420-1653, 53 pp. .
56385: Bourje, J.P., - Kort onderrigt in het nieuwe Nederlandsche tientallige stelsel van maten, gewigten en munten, 2e druk, Middelburg, v. Benthem, 1819.
42184: Bourrit, M.Th. - Travel | Verhaal eener reize na de Ys-bergen van het hertogdom Savoije, benevens eene beschryving der gezigten van den berg Blanc. Uit het Fransch vertaald. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1778.
33355: Bouter, Gerrit, uit Zierikzee - Orthogonale comitantebn van een ternairen cubischen vorm. Academisch proefschrift [...] Amsterdam H. Paris 1832
22645: BOUTMY - [Geneology] Genealogie Boutmy. Fotokopie van getypte Franse tekst. “Overzicht der Nederlandse Boutmy’s in mannelijke linie vanaf 1784 tot 1964”.
36851: Bouton, V. - Nouveau traité des armoiries ou la science et l'art du blason expliqués, Parijs 1887, 648 pag., ill., half leather. Ex libris legaat Van Beresteyn.
67438: Bouwer, Stephan - [First Edition] Soldag, Perskor, Johannesburg 1973, 55 pp.
67437: Bouwer, Stephan - Portrette private dele & kanttekeninge, Human & Rousseau Uitgewers, Kaapstad 1980, 43 pp.
ZZ90155: Bouwer, Stephan - [First Edition] So sal ons uitpasseer by Stephan Bouwer, Voortrekkerspers Johannesburg 1969, 67 pp.
43886: Bouwmeester, J. C. [illustrator: Scheidel, J. ] - Jocko. Teekeningen van J. Scheidel, tekst van J. C. Bouwmeester. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. , n. d. [ca. 1888].
15023: Bowen, Marjorie [= Gabrielle Margaret Vere Long] - The Netherlands display’d, or the delights of the Low Countries. Londen/New York: Lane/Dodd, 1926.
PR121364: Bowier, M and Verheyen, J.B. signatories. - Publication / Affiche hunting 1814 | Publicatie. Departement der Monden-van-den-Rhyn (Rijn) (..) jagen en verkopen van Wild, 's Bosch E. Lion en Zoon 1814, plano 1 p.
PR121371: Bowier, M, Verheyen, J.B., signatories. - Publication / Affiche 1814, Monden van den Rijn / Rhine | Publicatie. Department der Monden van den Rhijn, Militieraad, landmilitie, lotingen, reclames, E.Lion en zoon 's Hertogenbosch, plano, 1 p.
PR121372: Bowier, M, Verheyen, J.B., signatories. - Publication / Affiche 1814, Monden van den Rijn / Rhine | Publicatie. Department der Monden van den Rhijn, kwartier van Breda, E.Lion en zoon 's Hertogenbosch, plano, 1 p.
15027: Bowring, John - Brieven [...]. Leeuwarden, 1830.
52339: Boxer, C.R., - Jan Compagnie in Japan 1600-1817, an essay on the (....) influence (....) by the Hollanders in Japan, 's-Gravenhage 1936, 16+190 pag., geïll. met 17 platen ( 4 in kleur).
42606: Boxhorn, M. Zuerus van - Nederlandsche historie, behelzende de staat van de Nederlandsche kerk (...) [Met:] Den Nederlandschen Sulpitius van J. Baselius. 2e druk, Amsterdam, J. Rotterdam, 1739.
PR120507: Marcus Zuerius van Boxhorn (1612-1653) - [Antique print; cartography, oude prent Monnikendam] MONNEKEDAM, published 1632.
52590: Boxhorn, M.Z. van - Originum Gallicarum liber (...) antiqua linguae Britannicae, lexicon Brittannico-Latinum. Amsterdam, Janssonius, 1654.
7152: Boxman, Abraham - Gedichten. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1823.
15029: Boyce, Edmund - [Travel Book] The Belgian traveller [...]. 5de vermeerderde druk. Londen: Samuel Leigh, 1827, 12 + 410 pp. Illustrated.
PR120724: John Boydell (1719-1804) - [Antique print, etching and engraving, 1751] An East Prospect of the City of Oxford, published 1751.
23819: Boyer, A - Le Dictionnaire royal Francois-Anglois, Londen 1764, 4o, 16 pag.+ A-3Y4 ( no pagination). [= vol I : French-English] half leather.
43254: Boymans, J.A. - Le Garde d'Honneur ou episode du regne de Napoleon Buonaparte. Brussel, Weissenbruch, 1822.
ZZ90313-75: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Bismarck in de oppositie, 22 Februari 1891, 1 pp.
ZZ90313-715: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Lawa-Spoorweg in de Tweede Kamer, 17 Mei 1903, 1 pp.
ZZ90313-711: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De bedreiging met staking door de Gemeente-werklieden, 15 Februari 1903, 1 pp.
ZZ90313-48: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Opening van het Merwede-Kanaal, 7 Augustus 1892, 1 pp.
ZZ90313-578: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Verwerping der Ongevallenwet, 10 Juni 1900, 1 pp.
ZZ90313-240: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Isaak van den Dam over de joden-Socialistenvergadering, 24 April 1892, 1 pp.
ZZ90313-241: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Wat ons 1893 kan brengen, 1 Januari 1893, 1 pp.
ZZ90313-341: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Keizer Wilhelm en zijne gasten bij de opening van het Noord-Oostkanaal, 16 Juni 1895, 1 pp.
ZZ90313-330: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een verdienstelijk president, 10 Maart 1895, 1 pp.
ZZ90313-386: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De partij der vooruitstrevende liberalen, 5 Juli 1896, 1 pp.
ZZ90313-387: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een nieuwe Balkanbond, 12 Juni 1896, 1 pp.
ZZ90313-385: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Wethouder Treub na zijn benoeming tot Professor, 28 Juni 1896, 1 pp.
ZZ90313-309: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Vorst Bismarck en zijn opvolgers, 23 December 1894, 1 pp.
ZZ90313-230: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] In Burgerpligt, 22 Januari 1888, 1 pp.
ZZ90313-168: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Hoe de Oranjebond over de Conscriptie denkt, 7 April 1889, 1 pp.
ZZ90313-127: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De strijd der beide autocraten, 27 April 1890, 1 pp.
ZZ90313-146: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een Stedelijk Subsidie voor de Kindervoeding gevraagd, 28 September 1890, 1 pp.
ZZ90313-144: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een beeld van de toekomst, 14 September 1890, 1 pp.
ZZ90313-145: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Henry Edward Manning, Kardinaal-Aartsbisschop van Westminster, 21 September 1890, 1 pp.
ZZ90313-199: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Verkiezingen, In Nederland en In België, 11 Maart 1888, 1 pp.
ZZ90313-2: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Beeren Joseph, in het drama Gier Walli, 18 December 1887, 1 pp.
ZZ90313-197: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, 15 December 1889, 1 pp.
ZZ90313-198: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] In het Europeesch Influenza-Hospitaal, 22 December 1889, 1 pp.
ZZ90313-196: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Er mee verlegen en er om verlegen, 8 December 1889, 1 pp.
ZZ90313-187: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Bij het Vijftig-jarig bestaan van den Hollandschen IJzeren Spoorweg, 22 September 1889, 1 pp.
ZZ90313-357: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Sultan en de vlootdemonstratie der Europeesche Mogendheden, 24 November 1895, 1 pp.
ZZ90313-352: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De annexatie van Nieuw-Amstel, 13 October 1895, 1 pp.
ZZ90313-353: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Spanje, Cuba en John Bull, 27 October 1895, 1 pp.
ZZ90313-354: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Mr. Heinekens Schutterij-idealen, 3 November 1895, 1 pp.
ZZ90313-35: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Mr. E. J. Asser, 1832-1892, 1 Mei 1892, 1 pp.
ZZ90313-292: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] John Bull en Koréa, 29 Juli 1894, 1 pp.
ZZ90313-294: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Mr. van Houten, vóór het astronomisch congres, 19 Augustus 1894, 1 pp.
ZZ90313-432: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Nog eens de Kieswetdeken, of Wie het lest lacht, lacht het best, 4 Juli 1897, 1 pp.
ZZ90313-302: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Weer een stuurman afgedankt, 4 November 1894, 1 pp.
ZZ90313-55: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Frankrijk en Italië op de Columbusfeesten, 18 September 1892, 1 pp.
ZZ90313-176: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Schah te Amsterdam, 23 Juni 1889, 1 pp.
ZZ90313-378: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De oplossing der kabinets-crisis in Frankrijk, 3 Mei 1896, 1 pp.
ZZ90313-117: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Militaria. 26 Januari 1890, 1 pp.
ZZ90313-156: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Pernallisten en Nationalisten (De hoofdfiguren in de Ierschen partijstrijd), 28 December 1890, 1 pp.
ZZ90313-12: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Nieuwe Voedingsmiddelen, 21 Augustus 1887, 1 pp.
ZZ90313-120: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een moderne Franklin (De arbeidsbescherming als bliksemafleider), 16 Februari 1890, 1 pp.
ZZ90313-157: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het meesterschap der wereld, 20 Januari 1889, 1 pp.
ZZ90313-53: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een vermaak, dat behoort te verdwijnen, 4 September 1892, 1 pp.
ZZ90313-108: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Egypte aan den leiband, 15 November 1891, 1 pp.
ZZ90313-43: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Kiezingen te Brussel, 19 Juni 1892, 1 pp.
ZZ90313-49: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een onaangename verrassing in de Zomervacantie, 14 Augustus 1892, 1 pp.
ZZ90313-377: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De wethouderscrisis te Amsterdam, 26 April 1896, 1 pp.
ZZ90313-890: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Geen wonder, dat iemand dáár voor bedankt! 16 Januari 1910, 1 pp.
ZZ90313-94: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een oplossing en een verlossing, 2 Augustus 1891, 1 pp.
ZZ90313-93: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Uit den verkiezingstijd, 26 Juli 1891, 1 pp.
ZZ90313-54: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Vervolgd en geweerd, 11 September 1892, 1 pp.
ZZ90313-174: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Hoe de Vechtwaterleiding de Duinwaterleiding te hulp komt, 2 Juli 1889, 1 pp.
ZZ90313-175: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Ruslands eenige trouwe vriend en bondgenoot, 9 Juni 1889, 1 pp.
ZZ90313-61: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het nieuwe Duitsche legerwetsontwerp, 30 October 1892, 1 pp.
ZZ90313-71: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Beursquaestie .... opgelost? 25 Januari 1891, 1 pp.
ZZ90313-229: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Verbouwing van het Binnengasthuis te Amsterdam, 15 Januari 1888, 1 pp.
ZZ90313-224: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Droeve uittocht en blijde inkomst .. 4 November 1888, 1 pp.
ZZ90313-104: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Russische patiënt (Vrij naar het schilderij van Gerard Dou), 18 October 1891, 1 pp.
ZZ90313-347: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Zalig zijn de bezitters, 18 Augustus 1895, 1 pp.
ZZ90313-348: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Drankbestrijding te Amsterdam en te Bazel, 25 Augustus 1895, 1 pp.
ZZ90313-349: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het nieuwe Dagelijksch Bestuur, 8 September 1895, 1 pp.
ZZ90313-244: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engeland, Frankrijk en Egypte, 22 Januari 1893, 1 pp.
ZZ90313-246: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Kiesrecht in verband met levenskansen, 12 Februari 1893, 1 pp.
ZZ90313-247: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een aangenaam dagje voor Apollo, 19 Februari 1893, 1 pp.
ZZ90313-342: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Verzekering tegen inbraak te Amsterdam, 30 Juni 1895, 1 pp.
ZZ90313-158: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De kostelooze Voeding te Amsterdam, 27 Januari 1889, 1 pp.
ZZ90313-290: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een blijde boodschap en een vrome wensch, 8 Juli 1894, 1 pp.
ZZ90313-291: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De dramatische kunst in Amsterdam, 15 Juli 1894, 1 pp.
ZZ90313-289: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Bij het lijk van President Carnot, 1 Juli 1894, 1 pp.
ZZ90313-287: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Mr. Kerdijk als politiek patertje-langs-den-kant, 17 Juni 1894, 1 pp.
ZZ90313-296: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Anarchist of agent-provocateur? (De pseudo-baron Sternberg), 16 September 1894, 1 pp.
ZZ90313-297: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een keizerlijk minnezanger, 23 September 1894, 1 pp.
ZZ90313-50: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De soepketelzakjesorder, 21 Augustus 1892, 1 pp.
ZZ90313-121: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Onwillige Schapen in Burgerplicht, 2 Maart 1890, 1 pp.
ZZ90313-324: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] België en de Congostaat, 13 Januari 1895, 1 pp.
ZZ90313-82: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een partij, die haast heeft, 19 April 1891, 1 pp.
ZZ90313-258: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Prof. Pekelharing op de pijnbank, 28 Mei 1893, 1 pp.
ZZ90313-259: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De voorbereiding van Burgerplicht's Verbroederingsfeest, 4 Juni 1893, 1 pp.
ZZ90313-45: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De treurende Nieuwmarkt, 3 Juli 1892, 1 pp.
ZZ90313-206: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Gort in de kazerne, 27 Mei 1888, 1 pp.
ZZ90313-207: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Zooveel mannen in een man, als hij .... baantjes krijgen kan, 3 Juni 1888,1 pp.
ZZ90313-208: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een slachtoffer van de openbare veiligheid, 10 Juni 1888, 1 pp.
ZZ90313-46: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Ierland en de Engelsche Parlementsverkiezingen, 17 Juli 1892, 1 pp.
ZZ90313-77: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De oude koers, 8 Maart 1891, 1 pp.
ZZ90313-150: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Europeesche wilden in Afrika, 16 November 1890, 1 pp.
ZZ90313-51: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Na den Zaterdagavond op de Rotterdamsche kermis, 28 Augustus 1892, 1 pp.
ZZ90313-42: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een antisemiet achter de tralies, 25 December 1892, 1 pp.
ZZ90313-912: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Lohman's redevoering, over de Vrije Universiteit, in de Tweede Kamer, 28 Februari 1904, 1 pp.
ZZ90313-81: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Als kinderen zonder toezicht zijn, 12 April 1891, 1 pp.
ZZ90313-718: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het finantiëel succes van den Amsterdamschen beursbouw, 7 Juni 1903, 1 pp.
ZZ90313-650: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Napoleons denkbeeld veredeld, 27 October 1901, 1 pp.
ZZ90313-647: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Kitchener's dreigen met naar Engeland terug te keeren, 6 October 1901, 1 pp.
ZZ90313-63: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Bismarck's oppositie tegen Caprivi's legerwet, 13 November 1892, 1 pp.
ZZ90313-228: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] IJs en sneeuw - lief en leed, 8 Januari 1888, 1 pp.
ZZ90313-89: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De kunst te Amsterdam, 21 Juni 1891, 1 pp.
ZZ90313-255: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Ferdinand van Bulgarije op zijn huwelijksreis, 30 April 1893, 1 pp.
ZZ90313-251: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een visioen van den heer Fransen van de Putte, 2 April 1893, 1 pp.
ZZ90313-252: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Dure Gasten, 9 April 1893, 1 pp.
ZZ90313-253: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Pluto's wraak, 16 April 1893, 1 pp.
ZZ90313-1: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Joost van den Vondel, 13 November 1887, 1 pp.
ZZ90313-41: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Internationale Watersport en Luchtsport, 12 Juni 1892, 1 pp.
ZZ90313-124: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het ontslag van Bismarck, 23 Maart 1890, 1 pp.
ZZ90313-90: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De laatste glorie van het scheidend ministerie, 5 Juli 1891, 1 pp.
ZZ90313-325: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De presidentcrisis in Frankrijk, 20 Januari 1895, 1 pp.
ZZ90313-371: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Dr. Jameson's ontvangst in Engeland, 1 Maart 1896, 1 pp.
ZZ90313-390: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De decoratie van de Transvalers door de Fransche Republiek, 2 Augustus 1896, 1 pp.
ZZ90313-39: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Gouden Bruiloft van Christiaan Thomasvaer en Louise Pieternel, 29 Mei 1892, 1 pp.
ZZ90313-389: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het uitgaan der School in de toekomst, 26 Juli 1896, 1 pp.
ZZ90313-376: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Generaal Deykerhoff als zondebok, 19 April 1896, 1 pp.
ZZ90313-379: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Shocking! 10 Mei 1896, 1 pp.
ZZ90313-38: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Veel gemin, geen gewin, 22 Mei 1892, 1 pp.
ZZ90313-260: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De samenzwering tegen de kieswet, 11 Juni 1893, 1 pp.
ZZ90313-262: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een voorstel tot veraangenaming der kieswetdiscussiën in de hondsdagen, 25 Juni 1893, 1 pp.
ZZ90313-400: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De bewaking van het Nederlandsch gezantschapshôtel te Konstantinopel, 18 October 1896, 1 pp.
ZZ90313-163: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Chirurgische Les, 10 Maart 1889, 1 pp.
ZZ90313-31: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Gelegenheid maakt den dief. (Historisch.) 13 Maart 1887, 1 pp.
ZZ90313-310: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Slavenschip, 30 December 1894, 1 pp.
ZZ90313-338: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een pleister op de wond, 19 Mei 1895, 1 pp.
ZZ90313-339: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De tuchtiging der Riff-piraten, 26 Mei 1895, 1 pp.
ZZ90313-34: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een fatsoenlijk publiek bij het bezoek der Koninginnen in Artis, 1 Mei 1892, 1 pp.
ZZ90313-908: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Eedswet door de Rechtsche meerderheid van de Eerste Kamer verworpen, 27 Juni 1915, 1 pp.
ZZ90313-910: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Lohman's politieke digestie, 7 Mei 1905, 1 pp.
ZZ90313-392: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Mercurius in dienst van Menelik, 16 Augustus 1896, 1 pp.
ZZ90313-393: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Bij een Eeuwfeest (Constantijn Huygens), 30 Augustus 1896, 1 pp.
ZZ90313-276: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Gouverneur-Generaal Pijnacker Hordijk en zijn opvolger Jhr. Van der Wyck, 8 October 1893, 1 pp.
ZZ90313-275: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Professor Pasteur en de Fransche Republiek, 1 October 1893, 1 pp.
ZZ90313-84: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Bellen blazen, 3 Mei 1891, 1 pp.
ZZ90313-871: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Kuypers politiek en de Katholieke partij, 24 April 1904, 1 pp.
ZZ90313-872: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Drankwet, 15 Mei 1904, 1 pp.
ZZ90313-873: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Hooger Onderwijswet en de Eerste Kamer na de verkiezingen voor de Provinciale Staten, 26 Juni 1904, 1 pp.
ZZ90313-874: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Troonrede 1904, 25 September 1904, 1 pp.
ZZ90313-875: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het aftreden van den Heer van Lynden als Minister van Buitenlandsche Zaken, 26 Maart 1905, 1 pp.
ZZ90313-876: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het departement van Buitenlandsche Zaken, tijdens den dreigenden zeeoorlog in de Oost-Aziatische wateren, 16 April 1905,1 pp.
ZZ90313-878: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Onderwijswet en de afloop der Verkiezingen, 21 Mei 1905, 1 pp.
ZZ90313-879: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Tusschen stemming en herstemming, 25 Juni 1905, 1 pp.
ZZ90313-880: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Na den val, 2 Juli 1905, 1 pp.
ZZ90313-881: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Dr. Kuyper gaat reizen.... en leeren, 9 Juli 1905, 1 pp.
ZZ90313-882: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De candidatuur Kuyper voor de Eerste Kamer, 8 October 1905, 1 pp.
ZZ90313-883: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De langzame behandeling van het Arbeidscontract-ontwerp, 15 April 1906, 1 pp.
ZZ90313-885: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De herbenoeming van den Heer Mr. W. F. van Leeuwen tot Burgemeester van Amsterdam, 12 Mei 1907, 1 pp.
ZZ90313-164: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Hollandsche Opera te Amsterdam, 17 Maart 1889, 1 pp.
ZZ90313-372: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Europeesch-Afrikaansche Worstelstrijd, 15 Maart 1896, 1 pp.
ZZ90313-22: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Ontwerp voor een Reclame-Optocht, 25 November 1888, 1 pp.
ZZ90313-212: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Eene zware proef voor de vredesalliantie, 8 Juli 1888, 1 pp.
ZZ90313-214: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het duel tusschen den Franschen Minister-President Floquet en Generaal Boulanger, 22 Juli 1888, 1 pp.
ZZ90313-20: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] In den Speelgoedwinkel, 24 April 1887, 1 pp.
ZZ90313-406: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Naties de revue passeerende voor St. Nicolaas (Sinterklaas), 29 November 1896, 1 pp.
ZZ90313-407: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De politieke politie in Duitschland, 13 December 1896, 1 pp.
ZZ90313-167: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Geval H., Het bombardement van den Haag en Bij de Hollandsche linie, 31 Maart 1889, 1 pp.
ZZ90313-166: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Uitvaart, 24 Maart 1889, 1 pp.
ZZ90313-903: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De jongste bondgenoot der Nederl. Hervormde Kerk, 3 November 1889, 1 pp.
ZZ90313-904: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Bekende Tijdgenooten naar het leven geschetst XXXV, Mr. J. A. Levy, 22 September 1895, 1 pp.
ZZ90313-69: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Tj. van Holkema, 11 Januari 1891, 1 pp.
ZZ90313-191: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Onze Reiziger, 27 October 1889, 1 pp.
ZZ90313-192: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Eerste Kamer en de Schoolwet-adresbeweging, 10 November 1889, 1 pp.
ZZ90313-193: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De aanstaande Zondagsrust van de Barbiers te Amsterdam, 17 November 1889, 1 pp.
ZZ90313-194: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Verheugde en bedroefde Brazilianen, 24 November 1889, 1 pp.
ZZ90313-195: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het adres van Lier-Katz aan de Eerste Kamer tegen de Schoolwet, 1 December 1889, 1 pp.
ZZ90313-226: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Tramquaestie, 18 November 1888, 1 pp.
ZZ90313-227: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Noordsche Sphinx, 1 Januari 1888, 1 pp.
ZZ90313-165: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Alberdingk Thijm in zijn studeervertrek, 24 Maart 1889, 1 pp.
ZZ90313-59: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Orde van den Kouseband voor den Koning van Portugal (Honi soit qui mal y pense), 16 October 1892, 1 pp.
ZZ90313-360: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Cleveland's boodschap, 29 December 1895, 1 pp.
ZZ90313-36: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De dynamietmannen en de arbeiderspartij, 8 Mei 1892, 1 pp.
66706: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Prins Hendrik Stichting (title on object), 1 p. A man is standing for a group of old-sailors on the shore and collects money in his hat. He collects for the care home (verzorgingshuis de Prins Hendrik Stichting) Prins Hendrik Stichting in Egmond-aan-Zee. In the back ships.
66703: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Optocht met koets en tamboer. 1 p.
66704: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Secret Absolu! Optocht met paarden en trompetten. 1 p.
66705: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Ziekenhuis en dokter, mannen in witte jassen. 1 p.
ZZ90313-901: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Bruilof bij de Familie Hooft (1603.) (Naar eene sepiateekening), Boek- en Kunstdrukkerij v/h Roeloffzen-Hübner en Van Santen, Amsterdam, 1 pp.
ZZ90313-154: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Internationale ridderlijkheid, naar de opvatting der Belgische vrienden van den Congostaat, 14 December 1890, 1 pp.
ZZ90313-155: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Gedenkt Liefdadigheid naar vermogen., 21 December 1890, 1 pp.
ZZ90313-99: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Vorstelijke waardering, 20 September 1891, 1 pp.
ZZ90313-98: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Sultan en zijn nieuwe vrienden, 12 September 1891, 1 pp.
ZZ90313-96: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Eene nieuwe Gysbrecht-illustratie, 23 Augustus 1891, 1 pp.
ZZ90313-97: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Prof. Asser's Candidatuur voor de Tweede Kamer, 6 September 1891, 1 pp.
ZZ90313-76: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een mislukte poging, 1 Maart 1891, 1 pp.
ZZ90313-913: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het rapport van de Unie: Een school niet den Bijbel, 3 Maart 1895, 1 pp.
ZZ90313-62: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Heer Wüste en de Amsterdamsche Universiteit, 6 November 1892, 1 pp.
ZZ90313-254: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De staatsgreep in Servië, of de jongste vertooning in de kinderkamer van Europa, 23 April 1893, 1 pp.
ZZ90313-58: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De onvergankelijke beurs-quaestie, 9 October 1892, 1 pp.
ZZ90313-67: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De gang naar Canossa van het Amsterdamsche Gemeentebestuur, 18 December 1892, 1 pp.
ZZ90313-905: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Justitia in Nederland, 29 April 1900, 1 pp.
ZZ90313-129: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Hobein herdacht, 11 Mei 1890, 1 pp.
ZZ90313-128: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een slachtoffer van de betooging, 4 Mei 1890, 1 pp.
ZZ90313-169: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het verbroken evenwicht, 14 April 1889, 1 pp.
ZZ90313-17: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Themis door Mr. Hartogh in eere hersteld, 19 Juni 1887, 1 pp.
ZZ90313-171: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Muziek in de Hoofdstad, 28 April 1889, 1 pp.
ZZ90313-148: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Tweeërlei doel, 19 October 1890, 1 pp.
ZZ90313-149: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een ongevraagd advies, (vrij naar Jan Steen), 2 November 1890, 1 pp.
ZZ90313-147: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Kort recht - ook goed recht? 12 October 1890, 1 pp.
ZZ90313-78: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De laatste ogenblikken van een veroordeelde, 15 Maart 1891, 1 pp.
ZZ90313-248: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een late, maar gepaste hulde, 26 Februari 1893, 1 pp.
ZZ90313-249: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De verminkte mailcontacten, 19 Maart 1893, 1 pp.
ZZ90313-25: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Meeting van de Leo-Vereeniging in Maison Stroucken, 16 December 1888, 1 pp.
ZZ90313-112: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Eene belasting op het smullen, 13 December 1891, 1 pp.
ZZ90313-269: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De politieke toestand van het oogenblik, 13 Augustus 1893, 1 pp.
ZZ90313-270: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De vijfentwintigste verjaardag van Mr. J. v. Lennep in den letterkundigen Hemel, 27 Augustus 1893, 1 pp.
ZZ90313-907: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Verdwijnend prestige, 23 Februari 1918, 1 pp.
ZZ90313-401: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De drie wijzen uit het Dag. Bestuur en de Gasquaestie (Gaskwestie, Gas), 25 October 1896, 1 pp.
ZZ90313-109: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Chineesche Gladakkers, 22 November 1891, 1 pp.
ZZ90313-234: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Almelo, het tooneel der jongste werkstaking, 19 Februari 1888, 1 pp.
ZZ90313-173: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De werkstaking in het Westfaalsche kolendistrict, 19 Mei 1889, 1 pp.
ZZ90313-172: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Hoe de oude onderwijs-garde het uit Keulen hoort donderen, 5 Mei 1889, 1 pp.
ZZ90313-281: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De nieuwste Gidsen, 12 November 1893, 1 pp.
ZZ90313-203: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Dr. G. F. Westerman, 29 April 1888, 1 pp.
ZZ90313-201: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Bij de opening van het Concertgebouw, 11 April 1888, 1888, 1 pp.
66702: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Geen Vreemde artsen. 1 p.
ZZ90313-79: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Erminie, of de Hoogeschool voor Amsterdamsche inbrekers, 29 Maart 1891, 1 pp.
ZZ90313-282: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Natuur en Plicht, of de zoon rechter over zijn vader., 19 November 1893, 1 pp.
ZZ90313-870: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het intrekken der uitgifte van 15 miljoen schatkist-billetten tegen 4 pCt (procent), 20 Maart 1904, 1 pp.
ZZ90313-304: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een nieuwe politieke firma, 18 November 1894, 1 pp.
ZZ90313-250: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Jules Ferry's dood, 26 Maart 1893, 1 pp.
ZZ90313-361: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Te beginnen met het nieuwe jaar koop ik voortaan uitsluitend ..., 5 Januari 1896, 1 pp.
ZZ90313-8: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Twee Jubilarissen 1862-1887, 16 October 1887, 1 pp.
ZZ90313-280: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een consult van de Amsterdamsche politie op het bureau van het Nieuws van den Dag, 5 November 1893, 1 pp.
ZZ90313-28: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Portretten en Namenlijst, 9 Januari 1887, 1 pp.
ZZ90313-60: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Aanslag op een ministerieelen zetel, 23 October 1892, 1 pp.
ZZ90313-215: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] In den Nederlandschen tuin, 5 Augustus 1888, 1 pp.
ZZ90313-216: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Dolende Beelden, 12 Augustus, 1 pp.
ZZ90313-209: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Twee warme vrienden van het openbaar onderwijs, 17 Juni 1888, 1 pp.
ZZ90313-211: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een visioen van Mr. Keuchenius, 1 Juli 1888, 1 pp.
ZZ90313-205: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Eene Nederlandsche Kunstenaarsfamilie, 13 Mei 1888, 1 pp.
ZZ90313-204: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Nieuwe Kok Aeneas en zijn Menu, 6 Mei 1888, 1 pp.
ZZ90313-202: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Boulanger-Blondin, 22 April 1888, 1 pp.
ZZ90313-200: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Kijkjes bij Carré, 18 Maart 1888, 1 pp.
ZZ90313-190: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Eene oplossing van de quastie der kerkelijke hoogleeraren, 20 October 1889, 1 pp.
ZZ90313-19: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Hoe Prof. Buys zich de voorstanders van Algemeen Stemrecht voorstelt, 8 Mei 1887, 1 pp.
ZZ90313-188: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een wethouder van financiën gezocht, 29 September 1889, 1 pp.
ZZ90313-189: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Lang verwacht, Nooit gedacht, 13 October 1889, 1 pp.
ZZ90313-186: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Strikt incognito, of de geheimzinnige reis van Kopenhagen naar Berlijn, 8 September 1889, 1 pp.
ZZ90313-184: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Veroordeeld, 18 Augustus 1889, 1 pp.
ZZ90313-182: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Gemeenteraadsverkiezing te Amsterdam, 4 Augustus 1889, 1 pp.
ZZ90313-364: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De brave grootmoeder en de stoute kleinzoon, 19 Januari 1896, 1 pp.
ZZ90313-222: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Keizer Wilhelm te Rome, 14 October 1888, 1 pp.
ZZ90313-221: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het visioen van den rijkskanselier (Bismarck), 7 October 1888, 1 pp.
ZZ90313-395: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Theorie en praktijk met het nieuwe geweer, 13 September 1896, 1 pp.
ZZ90313-394: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Amsterdamsche Universiteit en hare Professoren, 6 September 1896, 1 pp.
ZZ90313-87: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Mevrouw Amalia Carré-Salomonska, 31 Mei 1891, 1 pp.
ZZ90313-26: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] 1 Januari 1889, Handjes-dag, 30 December 1888, 1 pp.
ZZ90313-111: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een candidaat der gezamenlijke Amsterdamsche kiesvereenigingen (Mr. F. J. M. A. Reekers), 6 December 1891, 1 pp.
ZZ90313-110: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een koel minnaar, 29 November 1891, 1 pp.
ZZ90313-11: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Nieuwe Schouwburg aan de Aert van Nesstraat te Rotterdam, 4 September 1887, 1 pp.
ZZ90313-271: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Mr. Van Houten's uitvaart uit de Vragen des Tijds, 3 September 1893, 1 pp.
ZZ90313-106: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De rechtspositie van den Nederlandsche werkman, 1 November 1891, 1 pp.
ZZ90313-225: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Duitsche Vrijheid, 11 November 1888, 1 pp.
ZZ90313-180: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Gemeenteraadsverkiezing van 16 Juli, 21 Juli 1889, 1 pp.
ZZ90313-181: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Gemeenteraadsverkiezingen, 16-30 Juli 1889, 28 Juli 1889, 1 pp.
ZZ90313-37: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het jachtrecht in Nederland, 15 Mei 1892, 1 pp.
ZZ90313-286: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een algemeene Hulde, 24 December 1893, 1 pp.
ZZ90313-329: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Nederlandsche politiek in slaap, 24 Februari 1895, 1 pp.
ZZ90313-295: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Lombok-expeditie, 9 September 1894, 1 pp.
ZZ90313-152: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Onze Vorsten uit het Oranjehuis, 30 November 1890, 1 pp.
ZZ90313-153: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Strijd tusschen Ierland's kampioenen, 7 December 1890, 1 pp.
ZZ90313-256: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een tweede Bismarck? 14 Mei 1893, 1 pp.
ZZ90313-257: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De groote en de kleine revanche, 21 Mei 1893, 1 pp.
ZZ90313-911: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Minister Lohman en de Schutterij, 13 April 1890, 1 pp.
ZZ90313-105: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Jubilaeum van Helmholtz en Virchow, Eene onderscheiding, 25 October 1891, 1 pp.
ZZ90313-160: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Kroonprins Rudolph van Oostenrijk, 10 Februari 1889, 1 pp.
ZZ90313-159: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Verkiezing van Zondag 27 Januari te Parijs, 3 Februari 1889, 1 pp.
ZZ90313-358: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engeland en onze boter, 8 December 1895, 1 pp.
ZZ90313-355: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een chemicus aan Buitenlandsche Zaken, 10 November 1895, 1 pp.
ZZ90313-365: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De mogendheden en de (voor 't oogenblik vergeten) Armenische quaestie, 26 Januari 1896, 1 pp.
ZZ90313-366: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Vijf en twintigjarig feest van Liefdadigheid naar Vermogen, 2 Februari 1896, 1 pp.
ZZ90313-367: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Europeesch Concert, 9 Februari 1896, 1 pp.
ZZ90313-91: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Op den Dam bij de taptoe (1 Juli), 12 Juli 1891, 1 pp.
ZZ90313-232: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Adam in ballingschap, 5 Februari 1888, 1 pp.
ZZ90313-233: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Bestuur der Kiesvereeniging Amsterdam, 12 Februari 1888, 1 pp.
ZZ90313-298: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De lotgevallen van het Nederlandsch infanterie-geweer, 30 September 1894, 1 pp.
ZZ90313-299: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het radicaal-liberale huwelijksaanzoek, 14 October 1894, 1 pp.
ZZ90313-399: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Marianne en Nicolaas, 11 October 1896, 1 pp.
ZZ90313-4: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] In Burgerpligt 28 November 1887, 1 pp.
ZZ90313-40: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Triplice- hindernis in de Italiaanse manège, 5 Juni 1892, 1 pp.
ZZ90313-398: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De laatste toer van den Amsterdamschen Wethouder van Publieke Werken, 4 October 1896, 1 pp.
ZZ90313-396: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Czar en de Czarina op reis, 20 September 1896, 1 pp.
ZZ90313-397: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Heer Fransen van de Putte en de Atjeh-Oorlog, 27 September 1896, 1 pp.
ZZ90313-47: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Figaro en de Vriendschap tusschen Rusland en Frankrijk, 24 Juli 1892, 1 pp.
ZZ90313-235: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Nieuwe Candidaten voor het kiesdistrict Amsterdam, 4 Maart 1888, 1 pp.
ZZ90313-119: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De verzekering der werklieden tegen ongelukken, 9 Februari 1890, 1 pp.
ZZ90313-382: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een teleurstellend kronings-manifest, 7 Juni 1896, 1 pp.
ZZ90313-381: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Rotterdamsche Werkstaking (Rotterdamse staking), 24 Mei 1896, 1 pp.
ZZ90313-380: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een ondernemend Wethouder, 17 Mei 1896, 1 pp.
ZZ90313-135: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De cadettenschool der toekomst, 6 Juli 1890, 1 pp.
ZZ90313-136: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De ongeregeldheden in Londen, 13 Juli 1890, 1 pp.
ZZ90313-305: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De onverantwoordelijke en onschendbare koning onzer straten, 25 November 1894, 1 pp.
ZZ90313-346: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een lastig oogenblik voor koning Leopold (België), 4 Augustus 1895, 1 pp.
ZZ90313-373: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De groote mogendheden en Engeland's tocht naar Soedan, 29 Maart 1896, 1 pp.
ZZ90313-375: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Keizer Wilhelm op den Vesuvius, 12 April 1896, 1 pp.
ZZ90313-404: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het ontslag van den Belgischen Minister van Oorlog, 15 November 1896, 1 pp.
ZZ90313-403: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Burgerplicht en de Liberale Unie, 8 November 1896, 1 pp.
ZZ90313-92: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een kabinet in de maak, 19 Juli 1891, 1 pp.
ZZ90313-9: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Macbeth, 25 September 1887, 1 pp.
ZZ90313-343: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Nog een aspirant voor het eeremetaal, 14 Juni 1895, 1 pp.
ZZ90313-344: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Vier phasen van een Candidaat, 21 Juli 1895, 1 pp.
ZZ90313-345: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Twee slachtoffers van den vrijheidsstrijd, 28 Juli 1895, 1 pp.
ZZ90313-405: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De liberale partij tijdens den radicalen zondvloed, 22 November 1896, 1 pp.
ZZ90313-265: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Khedive te Constantinopel, 16 Juli 1893, 1 pp.
ZZ90313-266: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Burgerplicht in nood, 23 Juli 1893, 1 pp.
ZZ90313-267: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Kieswet in de Tweede Kamer, 30 Juli 1893, 1 pp.
ZZ90313-268: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Siameesche quaestie, 6 Augustus 1893, 1 pp.
ZZ90313-177: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een nieuwe Gessler, 30 Juni 1889, 1 pp.
ZZ90313-125: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Bismarck en zijne opvolgers, 6 April 1890, 1 pp.
ZZ90313-126: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Geen werk in de Diamantslijperijen, 20 April 1890, 1 pp.
60837: Braakensiek, Henri (1891-1941) - Lithograph/lithografie: Driehonderd jaar na De Ruyter's geboorte, published 1907, 1 p.
ZZ90313-44: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een gevallen grootheid, 26 Juni 1892, 1 pp.
ZZ90313-333: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engeland en Frankrijk in het Zwarte Werelddeel, 14 April 1895, 1 pp.
ZZ90313-331: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Dankbaar maar niet voldaan, 17 Maart 1895 ,1 pp.
ZZ90313-332: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Moeielijk bij te houden, 31 Maart 1895, 1 pp.
ZZ90313-33: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Veltman's veertigjarig feest, 3 April 1887, 1 pp.
ZZ90313-272: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een huiselijk tafereeltje, 10 September 1893, 1 pp.
ZZ90313-877: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Wetten ingediend met de Stembus in het verschiet, 23 April 1905, 1 pp.
ZZ90313-88: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Twee stappen naar het ideaal, 7 Juni 1891, 1 pp.
ZZ90313-80: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Drie maanden voor de verkiezingen, 5 April 1891, 1 pp.
ZZ90313-142: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De verdeeling van Afrika, 31 Augustus 1890, 1 pp.
ZZ90313-143: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Zomer van 1890, 7 September 1890, 1 pp.
ZZ90313-107: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Storm op Zee, Zouden we die Jonas er ook uitgooien? 8 November 1891, 1 pp.
ZZ90313-103: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Leiden's ontzet herdacht, 11 October 1891, 1 pp.
ZZ90313-102: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een anachronisme, 11 October 1891, 1 pp.
ZZ90313-101: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Na de opheffing van den pasdwang, 4 October 1891, 1 pp.
ZZ90313-10: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De ontvangst van het Letterkundig Congres op het Raadshuis, 18 September 1887, 1 pp.
ZZ90313-219: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Zomer-vermaken 1888, 9 September 1888, 1 pp.
ZZ90313-263: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Keizer Wilhelm en de Verkiezingen te Berlijn, 2 Juli 1893, 1 pp.
ZZ90313-132: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een keizerlijk wagenmenner, 1 Juni 1890, 1 pp.
ZZ90313-306: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De werkstaking-epidemie, 2 December 1894, 1 pp.
ZZ90313-308: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Mr. Van Houten's klok, 16 December 1894, 1 pp.
ZZ90313-161: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Marie von Vetsera, 24 Februari 1889, 1 pp.
ZZ90313-321: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De groote Bismarck en de kleine Bismarck, 10 Juni 1894, 1 pp.
ZZ90313-322: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De valsche Bankbiljetten (De beschuldigden), 10 Juni 1894, 1 pp.
ZZ90313-323: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het jaar 1895, 6 Januari 1895, 1 pp.
ZZ90313-32: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Kijkjes in de Tweede Kamer. 27 Maart 1887, 1 pp.
ZZ90313-320: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een auto-da-fe van antecedenten, 13 Mei 1894, 1 pp.
ZZ90313-162: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Joh. M. Coenen, 3 Maart 1889, 1 pp.
ZZ90313-86: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Toebereidselen voor de ontvangst van een buitenlandsch potentaat te Amsterdam, 24 Mei 1891, 1 pp.
ZZ90313-57: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Aanschouwelijk onderwijs bij het bezoek der Koninginnen aan Haarlem, 2 October 1892, 1 pp.
ZZ90313-351: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Louis Pasteur, 6 October 1895, 1 pp.
ZZ90313-350: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De triomf der beschaving, 29 September 1895, 1 pp.
ZZ90313-359: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Jeremia-Kerdijk op de puinhoopen van het Tentoonstellings-Jeruzalem, 15 December 1895, 1 pp.
ZZ90313-384: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Amsterdamsche Enakskinderen, 21 Juni 1896, 1 pp.
ZZ90313-383: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een bezoek van de Nederlandsche Maagd aan den oud-minister Tak v. Poortvliet, 14 Juni 1896, 1 pp.
ZZ90313-408: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Na Maceo's dood, 20 December 1896, 1 pp.
ZZ90313-83: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Militarisme in de Tweede Kamer, 26 April 1891, 1 pp.
ZZ90313-335: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De schutterij en het nieuwe geweer, 28 April 1895, 1 pp.
ZZ90313-239: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een consult bij een oud practicus, 17 April 1892, 1 pp.
ZZ90313-237: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een gemoedelijke minister en Een cordaat minister, 27 Maart 1892, 1 pp
ZZ90313-264: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Wilhelmus bij de opening van den Duitschen Rijksdag, 9 Juli 1893, 1 pp.
ZZ90313-73: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een harde waarheid, 8 Februari 1891, 1 pp.
ZZ90313-24: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Gember-proeven op de Japansche Veiling te Amsterdam, 9 December 1888, 1 pp.
ZZ90313-95: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Marseillaise te St. Petersburg gezongen, 9 Augustus 1891, 1 pp.
ZZ90313-311: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Mr. van Houten's poging om Minister Tak den voet te lichten, 14 Januari 1894, 1 pp.
ZZ90313-312: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De behandeling van de voorstellen betreffende Armenzorg en Kindervoeding uitgesteld, 21 Januari 1894, 1 pp.
ZZ90313-313: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Amsterdamsche gemeenteraadsleden en de stad Amsterdam, 28 Januari 1893, 1 pp.
ZZ90313-242: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een straf voor den Portugeeschen wanbetaler, 8 Januari 1893, 1 pp.
ZZ90313-243: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Stem des Harten, 15 Januari 1893, 1 pp.
ZZ90313-13: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Amsterdamsche Gas-kwestie, 24 Juli 1887, 1 pp.
ZZ90313-130: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Amsterdam en de A. O. M., 18 Mei 1890, 1 pp.
ZZ90313-72: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een twijfelachtig compliment over onze landsverdediging, 1 Februari 1891, 1 pp.
ZZ90313-137: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Verkiezing te Arnhem, 27 Juli 1890, 1 pp.
ZZ90313-138: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Overleg te Sofia, 3 Augustus 1890, 1 pp.
ZZ90313-139: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Vorst Bismarck en de reptielen, 10 Augustus 1890, 1 pp.
ZZ90313-140: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Vredelievende verzekeringen, 17 Augustus 1890, 1 pp.
ZZ90313-141: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Algemeen stemrecht, 24 Augustus 1890, 1 pp.
PR120946-098: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het crisislied van een Hofpoëet, 10 maart 1907, 1 p.
ZZ90313-70: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Generaal Den Beer Poortugael's aanstaand ontslag, 18 Januari 1891, 1 pp.
ZZ90313-301: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Tweede Kamer en de Oorlogsbegrooting, 28 October 1894, 1 pp.
ZZ90313-300: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Geen woord over Lombok, 21 October 1894, 1 pp.
ZZ90313-314: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het gastvrij Amsterdam, 18 Februari 1894, 1 pp.
ZZ90313-315: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Liberale Unie en het Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond, 4 Maart 1894, 1 pp.
ZZ90313-316: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Na de Kieswet-debatten, 11 Maart 1894, 1 pp.
ZZ90313-388: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Burgemeester Vening Meinesz en de Zondagswet, 19 Juli 1896, 1 pp.
ZZ90313-131: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een man die zijn recht staat, 25 Mei 1890, 1 pp.
ZZ90313-340: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het hemd is nader dan de rok, 9 Juni 1895, 1 pp.
ZZ90313-66: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De val en de opstanding van een Fransch ministerie, 11 December 1892, 1 pp.
ZZ90313-116: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] John Bull en Karel 1 (Karel I) van Portugal, 19 Januari 1890, 1 pp.
ZZ90313-114: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een regeerende klasse en het volk, 27 December 1891, 1 pp.
ZZ90313-113: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Europeesche handelstraktaten, 20 December 1891, 1 pp.
ZZ90313-65: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Ferdinand de Lesseps en de Panama-zaak, 27 November 1892, 1 pp.
ZZ90313-317: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Dubbel-bedeeld, misdeeld en bedreigd, 15 april 1894, 1 pp.
ZZ90313-318: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een tegenspartelend Candidaat, 22 April 1894, 1 pp.
ZZ90313-319: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De verloving van de Czarewitch, 6 Mei 1894, 1 pp.
ZZ90313-277: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een Januskop, 15 October 1893, 1 pp.
ZZ90313-133: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Men vangt minder vliegen met azijn dan met honig, 15 Juni 1890, 1 pp.
ZZ90313-902: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Goochelaar - Treub en de 500.000.000 leening, 12 Januari 1918, 1 pp.
ZZ90313-64: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het bezoek van den Czarewitch te Weenen, 20 November 1892, 1 pp.
ZZ90313-6: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Jagers, 27 November 1887, 1 pp.
ZZ90313-327: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Burgerplicht en de Liberale Unie, De ontvangst van de politieke Jozua en Kaleb, 3 Februari 1895, 1 pp.
ZZ90313-328: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] In den Hollandsch-Chineeschen bazar, 10 Februari 1895, 1 pp.
ZZ90313-56: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Indiening der Kieswet (met bekwamen spoed), 25 September 1892, 1 pp.
ZZ90313-118: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Frans Coenen, 2 Februari 1890, 1 pp.
ZZ90313-123: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] J. D. G. Grootveld, 16 Maart 1890, 1 pp.
ZZ90313-134: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Als John Bull iets weggeeft..., 29 Juni 1890, 1 pp.
ZZ90313-15: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Kijkjes op het Marktplein, 3 Juli 1887, 1 pp.
ZZ90313-16: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het 255-jarig bestaan der Instelling van Hooger Onderwijs te Amsterdam, 26 Juni 1887, 1 pp.
ZZ90313-179: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Verloste Gevangenen der Bastille en Bestorming der Bastille, op den 14den van Hooimaand 1789, 14 Juli 1889, 1 pp.
ZZ90313-185: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Edison te Parijs, 25 Augustus 1889, 1 pp.
ZZ90313-21: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Bezoek van H. M. de Koningin en het Prinsesje aan de Willemstraat te Amsterdam op 13 April 1887, 17 April 1887, 1 pp.
ZZ90313-210: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Mr. Carel Vosmaer, 24 Juni 1888, 1 pp.
ZZ90313-213: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Josef en Josefine, het orang-outang-paar in Natura Artis Magistra, 15 Juli 1888, 1 pp.
ZZ90313-217: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Mr. S. Vissering, 26 Augustus 1888, 1 pp.
ZZ90313-218: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] W. J. Hofdijk, 2 September 1888, 1 pp.
ZZ90313-220: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] J. van Swieten, 16 September 1888, 1 pp.
ZZ90313-223: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek], P. Augs. Morin (Pierre August Morin), 21 October 1888, 1 pp.
ZZ90313-231: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Prof. Dr. F. C. Donders, 29 Januari 1888, 1 pp.
ZZ90313-236: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een argument voor de invoering van den gordeltijd, 20 Maart 1892, 1 pp.
ZZ90313-245: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Czar als Cupido, 29 Januari 1893, 1 pp.
ZZ90313-27: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] 1887 Eenzaam op Oude-jaarsavond., 2 Januari 1887, 1 pp.
ZZ90313-273: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Kieswet-ballon, (Een toekomstbeeld?), 17 September 1893, 1 pp.
ZZ90313-278: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Aan den Middellandsche-Zee-Vijver, 22 October 1893, 1 pp.
ZZ90313-279: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Uitbreiding van Kiesrecht, 29 October 1893, 1 pp.
ZZ90313-288: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Utrechtsche Ridder van de droevige figuur en zijn Amsterdamsche schildknaap, 24 Juni 1894, 1 pp.
ZZ90313-29: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Gemoedsbezwaren, 23 Januari 1887, 1 pp.
ZZ90313-3: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Presidentieele crisis in Frankrijk, 11 December 1887, 1 pp.
ZZ90313-307: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De sociaal-animale quaestie, 9 December 1894, 1 pp.
ZZ90313-336: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Maarten Maartens uitgeleid, 5 Mei 1895, 1 pp.
ZZ90313-337: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Gemeentelijke exploitatie van de gasfabriek? 12 Mei 1895, 1 pp.
ZZ90313-363: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Na den slag bij Krügersdorp, 12 Januari 1896, 1 pp.
ZZ90313-368: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] President Krüger's reis naar Engeland, 16 Februari 1896, 1 pp.
ZZ90313-370: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De receptie van Dr. Leyds te Amsterdam, 23 Februari 1896, 1 pp.
ZZ90313-374: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het verraad van Toekoe Oemar, 5 April 1896, 1 pp.
ZZ90313-391: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Jameson gestraft, 9 Augustus 1896, 1 pp.
ZZ90313-402: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een onwelkome verstoring van het Europeesch Concert, 1 November 1896, 1 pp.
ZZ90313-409: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De politieke programma's omtrent den Kersttijd, 27 December 1896, 1 pp.
ZZ90313-410: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De benoeming van een opvolger van Jhr. Schorer als Commissaris der Koningin in Noord-Holland, 3 Januari 1897, 1 pp.
ZZ90313-411: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het nieuwe tarief van den Geneeskundigen kring, (dubbele honoraria na zes uur), 10 Januari 1897, 1 pp.
ZZ90313-412: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Winter van 1896/1897, 17 Januari 1897, 1 pp.
ZZ90313-413: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Cecil Rhodes en de enquête-commissie, 31 Januari 1897, 1 pp.
ZZ90313-414: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De nachtelijke ontruiming der societeiten (?) te Amsterdam, 14 Februari 1897, 1 pp.
ZZ90313-415: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Kreta en Griekenland, 21 Februari 1897, 1 pp.
ZZ90313-416: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De toepassing van het Volkenrecht, 28 Februari 1897, 1 pp.
ZZ90313-418: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Chamberlain (Robert) en John Bull (Bertram) bij het Creta-conflict, 14 Maart 1897, 1 pp.
ZZ90313-419: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De nadeelen der Fransch-Russische alliantie, 21 Maart 1897, 1 pp.
ZZ90313-420: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Gladstone over de twee Keizers, 28 Maart 1897, 1 pp.
ZZ90313-421: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Grieksche egel, 4 April 1897, 1 pp.
ZZ90313-422: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Zondagswet van 1815, 11 April 1897, 1 pp.
ZZ90313-423: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een geduldproef, 18 April 1897, 1 pp.
ZZ90313-424: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De groote Mogendheden en de Grieksch-Turksche oorlog, 25 April 1897, 1 pp.
ZZ90313-426: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het voorstel tot viering van koningin Victoria's Jubileum in de Transvaal, 9 Mei 1897, 1 pp.
ZZ90313-427: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Mr. Levy blaast verzamelen, 16 Mei 1897, 1 pp.
ZZ90313-428: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Keizer Wilhelm en de Fransche Republiek, 23 Mei 1897, 1 pp.
ZZ90313-430: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Christelijke Historische partij en de herstemmingen, 20 Juni 1897, 1 pp.
ZZ90313-431: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het feest van Koningin Victoria, 27 Juni 1897, 1 pp.
ZZ90313-433: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Bij den ministeriëelen kindervijver, 11 Juli 1897, 1 pp.
ZZ90313-434: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Wedstrijd van caricaturen op sport betrekking hebbende. Optimist en Pessimist. Teekeningen van C. J. van Wickevoort Crommelin, met den eersten prijs bekroond, 18 Juli 1897, 1 pp.
ZZ90313-435: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Sultan op de verkeerden weg, 18 Juli 1897, 1 pp.
ZZ90313-436: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Arbeiders, die hun loon niet waardig zijn bevonden, 1 Augustus 1897, 1 pp.
ZZ90313-437: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Serenade gezongen door Mr. N. A. Calisch bij het vertrek van Mr. S. van Houten, 8 Augustus 1897, 1 pp.
ZZ90313-438: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Eene Russische omhelzing, 15 Augustus 1897, 1 pp.
ZZ90313-439: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Plechtige ontvangst van het Nederl. Taal- en Letterkundig Congres te Dordrecht, 22 Augustus 1897, 1 pp.
ZZ90313-440: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De beide geallieerden, 29 Augustus 1897, 1 pp.
ZZ90313-441: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Op het Europeesch Bal, 5 September 1897, 1 pp.
ZZ90313-442: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engeland en Britsch-Indië, 12 September 1897, 1 pp.
ZZ90313-443: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Sluiting van de Kamerzitting, 19 September 1897, 1 pp.
ZZ90313-444: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Versterking der Rijksinkomsten, 3 October 1897, 1 pp.
ZZ90313-445: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een pers-duel, 10 October 1897, 1 pp.
ZZ90313-446: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Burgemeester Meinesz als athleet, 17 October 1897, 1 pp.
ZZ90313-447: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Hulpbronnen voor Insulinde, 24 October 1897, 1 pp.
ZZ90313-448: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een deputatie van Mevrouw v. Kol c. s. naar Atjeh, 31 October 1897, 1 pp.
ZZ90313-449: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De oplossing van de Werkmansbode, de Nederlander, en de Radicale Hervorming in de Vooruitgang, 7 November 1897, 1 pp.
ZZ90313-450: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De opgeloste Gas-kwestie, 14 November 1897, 1 pp.
ZZ90313-451: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Frankrijk en Engeland in Afrika, 21 November 1897, 1 pp.
ZZ90313-452: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De geheime zitting der krijgsraden in Frankrijk en elders, 28 November 1897, 1 pp.
ZZ90313-455: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het ministerie en de Socialisten, 12 December 1897, 1 pp.
ZZ90313-456: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het verwerpen van den begrootingspost voor een tweeden hoogleeraar in de Geschiedenis aan de universiteit te Utrecht, 19 December 1897, 1 pp.
ZZ90313-457: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Generaal Majoor Kool H. M. de Koningin les gevende in de Krijgswetenschappen, 26 December 1897, 1 pp.
ZZ90313-458: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Concurrentie op de Koloniale markt, 9 Januari 1898, 1 pp.
ZZ90313-459: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] John Bull (Verenigd Koninkrijk) op zijn eiland, 16 Januari 1898, 1 pp.
ZZ90313-460: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Zola en de zaak-Dreyfus, 23 Januari 1898, 1 pp.
ZZ90313-461: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] 250 Jaar na den vrede van Munster, 30 Januari 1898, 1 pp.
ZZ90313-462: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De onwelriekende grachten van 's-Gravenhage (The Hague), 6 Februari 1898, 1 pp.
ZZ90313-463: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De candidatuur van Prins George, 13 Februari 1898, 1 pp.
ZZ90313-464: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Proces-Zola, 20 Februari 1898, 1 pp.
ZZ90313-465: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De herkiezing van President Krüger, 27 Februari 1898, 1 pp.
ZZ90313-466: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Amsterdamsche Beursgeheim ontsluierd of 't geduld beloond, 6 Maart 1898, 1 pp.
ZZ90313-467: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Spanje en Amerika, 13 Maart 1898, 1 pp.
ZZ90313-468: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Beursontwerp, 20 Maart 1898, 1 pp.
ZZ90313-469: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een Fransch minister en een Nederlandsch gezant, 3 April 1898, 1 pp.
ZZ90313-470: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Persoonlijke dienstplicht tot verhooging van het intellect in 't leger, 10 April 1898, 1 pp.
ZZ90313-471: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Noord-Amerika en Europa, 17 April 1898, 1 pp.
ZZ90313-472: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De oorlog tusschen de Vereenigde Staten en Spanje, 24 April 1898, 1 pp.
ZZ90313-473: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Spanje en zijn vloot, 1 Mei 1898, 1 pp.
ZZ90313-474: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Vereenigde Staten van Noord-Amerika en Spanje, 8 Mei 1898, 1 pp.
ZZ90313-475: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Fransche Minister van Buitenlandsche Zaken door de Nederlandsche Regeering gedecoreerd, 15 Mei 1898, 1 pp.
ZZ90313-476: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De ambitie van het muurbloempje, 22 Mei 1898, 1 pp.
ZZ90313-477: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De hulde van de Transvaal aan den Grand Old Man, 29 Mei 1898, 1 pp.
ZZ90313-478: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De benoeming van een Vice-President van den Raad van Indië, 5 Juni 1898, 1 pp.
ZZ90313-479: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Oorlogsberichten, 12 Juni 1898, 1 pp.
ZZ90313-480: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Pedir-expeditie, 19 Juni 1898, 1 pp.
ZZ90313-481: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Oorlog tusschen Spanje en de Ver. Staten van Noord-Amerika, 26 Juni 1898, 1 pp.
ZZ90313-482: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Mr. Schölvinck als Wethouder en Raadslid, 3 Juli 1898, 1 pp.
ZZ90313-483: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Fransche Automobilen in Nederland, 10 Juli 1898, 1 pp.
ZZ90313-484: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een mislukt schot, 17 Juli 1891, 1 pp.
ZZ90313-485: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De vertegenwoordigers der Kamers van Koophandel en Fabrieken op audiëntie bij de Regentes, 24 Juli 1898, 1 pp.
ZZ90313-486: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Geldleeningen voor Transvaal en Egypte in Europa, 31 Juli 1898, 1 pp.
ZZ90313-487: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Bij Bismarck's doodsbed, 7 Augustus 1898, 1 pp.
ZZ90313-488: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het nieuwe Rijkspost- en telegraafkantoor te Amsterdam, 14 Augustus 1898, 1 pp.
ZZ90313-489: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Na den oorlog, 21 Augustus 1898, 1 pp.
ZZ90313-490: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De quaestie der Philippijnen, 28 Augustus 1898, 1 pp.
ZZ90313-491: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Ter Inhuldiging, 4 September 1898, 1 pp.
ZZ90313-493: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een bod op de Delagoa-baai, 18 September 1898, 1 pp.
ZZ90313-494: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Indiening van het wetsontwerp betreffende herziening van strafzaken, 2 October 18981, 1 pp.
ZZ90313-495: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De bijzetting van de Nachtwacht in het Mausoleum, na afloop van de Rembrandt-tentoonstelling, 9 October 1898, 1 pp.
ZZ90313-496: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Naar aanleiding van het Tooneel-Congres, 16 October 1898, 1 pp.
ZZ90313-497: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Frankrijk en de pretendenten, 23 October 1898, 1 pp.
ZZ90313-498: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De ontvangst van H. H. M. M. den Keizer en de Keizerin van Duitschland door den Sultan, 30 October 1898, 1 pp.
ZZ90313-499: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De vervroegde terugkomst van Keizer Wilhelm, 6 November 1898, 1 pp.
ZZ90313-500: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Sultan na 't bezoek van den Duitschen Keizer, 13 November 1898, 1 pp.
ZZ90313-501: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engeland en Egypte, 20 November 1898, 1 pp.
ZZ90313-502: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Foutieve Ingenieurs-begrootingen, 27 November 1898, 1 pp.
ZZ90313-503: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Nicolaas in verlegenheid, 4 December 1898, 1 pp.
ZZ90313-504: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Spanje en zijn Koloniën, 11 December 1898, 1 pp.
ZZ90313-505: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Revisie van Strafzaken in de Kamer, 18 December 1898, 1 pp.
ZZ90313-506: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Czaar als Vrede-engel in 1898, 25 December 1898, 1 pp.
ZZ90313-507: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Nieuw-Jaar 1899, 1 Januari 1899, 1 pp.
ZZ90313-508: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Keizer Wilhelm bedlegerig op nieuwjaarsdag, 8 Januari 1899, 1 pp.
ZZ90313-509: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Uncle Sam en de Philippijnen, 15 Januari 1899, 1 pp.
ZZ90313-510: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Frankrijk en haar Russischen bondgenoot, 22 Januari 1899, 1 pp.
ZZ90313-513: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Wetsontwerp op den Leerplicht, 19 Februari 1899, 1 pp.
ZZ90313-514: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De verkiezing van Loubet tot President der Fransche Republiek, 26 Februari 1899, 1 pp.
ZZ90313-515: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Vredesengel op eigen terrein, 5 Maart 1899, 1 pp.
ZZ90313-517: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Paradijsrust verstoord, 19 Maart 1899, 1 pp.
ZZ90313-518: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De koloniaal-hongerige Duitscher en de genereuse Uncle Sam, 26 Maart 1899, 1 pp.
ZZ90313-519: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Voorbereiding voor het a. s. Hofbal ten Paleize te Amsterdam, 2 April 1899, 1 pp.
ZZ90313-520: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De openbaarmaking der enquête in de Dreifus-zaak door de Figaro, 9 April 1899, 1 pp.
ZZ90313-521: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Geen uitnoodiging voor Oranje-Vrijstaat en de Z.-Afr. Republiek er vredesconferentie, 16 April 1899, 1 pp.
ZZ90313-522: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Nog een oplossing der Samoa-kwestie, 23 April 1899, 1 pp.
ZZ90313-523: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Amerika en de Philippijnen, 30 April 1899, 1 pp.
ZZ90313-524: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engeland en de Transvaal, 7 Mei 1899, 1 pp.
ZZ90313-525: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Eerste Kamer en de Hogerhuis-zaak, 14 Mei 1899, 1 pp.
ZZ90313-526: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De briefwisseling tusschen Jhr. Wttewaal v. Stoetwegen en Dr. Kuyper, 21 Mei 1899, 1 pp.
ZZ90313-527: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] John Bull en de hoogverraders, 28 Mei 1899, 1 pp.
ZZ90313-528: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het einde van de Zaak-Dreyfus, 4 Juni 1899, 1 pp.
ZZ90313-529: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De jongste phase van de Dreyfus-Zaak, 11 Juni 1899, 1 pp.
ZZ90313-530: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een politiek van dreigementen, 18 Juni 1899, 1 pp.
ZZ90313-531: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Vredesconferentie, 25 Juni 1899, 1 pp.
ZZ90313-532: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Nieuwste evolutiën van den in vrijheid gedresseerden Nederlandschen Leeuw, 2 Juli 1899, 1 pp.
ZZ90313-533: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Vredesmaal der Confereerende Mogendheden, 9 Juli 1899, 1 pp.
ZZ90313-534: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Ook een Vredes-Conferentie? 16 Juli 1899, 1 pp.
ZZ90313-535: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Die brave John Bull! 23 Juli 1899, 1 pp.
ZZ90313-536: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Transvaalsche kwestie, 30 Juli 1899, 1 pp.
ZZ90313-537: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het adres van het Nederlandsche Volk aan het Engelsche Volk, 13 Augustus 1899, 1 pp.
ZZ90313-538: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] In de gerechtszaal te Rennes, 20 Augustus 1899, 1 pp.
ZZ90313-539: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De verwerping van het Middelland-kanaal, 27 Augustus 1899, 1 pp.
ZZ90313-540: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Vervalschingen, 3 September 1899, 1 pp.
ZZ90313-541: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engeland en Transvaal, 10 September 1899, 1 pp.
ZZ90313-542: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Frankrijk na de uitspraak te Rennes, 17 September 1899, 1 pp.
ZZ90313-543: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het breken van het zwaard der Gerechtigheid, 24 September 1899, 1 pp.
ZZ90313-544: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Holland 1569-1899 Transvaal, 8 October 1899, 1 pp.
ZZ90313-545: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Twee fantasiën over den afloop van den oorlog, 15 October 1899, 1 pp.
ZZ90313-546: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De uitwerking van den oorlogsbril, 22 October 1899, 1 pp.
ZZ90313-547: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De eerste Oorlogsoogst, 29 October 1899, 1 pp.
ZZ90313-548: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Na den slag bij Ladysmith, 5 November 1899, 1 pp.
ZZ90313-549: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Engelsch-Transvaalsche Oorlog, 12 November 1899, 1 pp.
ZZ90313-550: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De hypnose bedreigd, 19 November 1899, 1 pp.
ZZ90313-551: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Keizer Wilhelm in Engeland, 26 November 1899, 1 pp.
ZZ90313-552: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engelsche taktiek in Zuid-Afrika, 3 December 1899, 1 pp.
ZZ90313-553: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Na den slag aan de Modderrivier, 10 December 1899, 1 pp.
ZZ90313-554: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] John Bull in Zuid-Afrika, 17 December 1899, 1 pp.
ZZ90313-555: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Kerstnacht in Zuid-Afrika, 24 December 1899, 1 pp.
ZZ90313-556: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] John Bull's Nieuwjaarsdag, 31 December 1899, 1 pp.
ZZ90313-557: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Prins van Wales als chef der Yeomanry, 7 Januari 1900, 1 pp.
ZZ90313-558: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engeland en de Delagoabaai, 14 Januari 1900, 1 pp.
ZZ90313-559: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Hulp voor de Transvaal en Vrijstaat, en werkeloosheid in Nederland, 21 Januari 1900, 1 pp.
ZZ90313-560: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De omtrekkende bewegingen der Engelschen, 28 Januari 1900, 1 pp.
ZZ90313-561: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De terugtocht over de Toegela, 4 Februari 1900, 1 pp.
ZZ90313-562: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engelsche pogingen om den Vrijstaat en de Transvaal te scheiden, 11 Februari 1900, 1 pp.
ZZ90313-563: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Chamberlain en de Oorlog in Zuid-Afrika, 18 Februari 1900, 1 pp.
ZZ90313-564: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] John Bull Triumphator, 25 Februari 1900, 1 pp.
ZZ90313-565: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Cronjé's overgave, 4 Maart 1900, 1 pp.
ZZ90313-566: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Chamberlain ontvangt den gelukwensch van den Sultan, 11 Maart 1900, 1 pp.
ZZ90313-567: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Rhodes aan 't woord, 18 Maart 1900, 1 pp.
ZZ90313-568: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het verzoek om interventie aan de Mogendheden, 25 Maart 1900, 1 pp.
ZZ90313-569: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De toestand in Zuid-Afrika, 1 April 1900, 1 pp.
ZZ90313-570: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De annexatie van den Oranje-Vrijstaat, 8 April 1900, 1 pp.
ZZ90313-571: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engeland's Vrienden, 15 April 1900, 1 pp.
ZZ90313-572: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] John Bull's triomftocht naar Pretoria, 22 April 1900, 1 pp.
ZZ90313-573: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Werkstaking der Amsterdamsche Typografen, 6 Mei 1900, 1 pp.
ZZ90313-574: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Boeren-deputatie in Amerika, 13 Mei 1900, 1 pp.
ZZ90313-575: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Na het bezoek van Koningin Victoria aan Ierland, 20 Mei 1900, 1 pp.
ZZ90313-576: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Nog geen Vrede, 27 Mei 1900, 1 pp.
ZZ90313-577: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Hoe John Bull zijn trekken t'huis krijgt, 3 Juni 1900, 1 pp.
ZZ90313-579: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een collegiaal aanbod, 17 Juni 1900, 1 pp.
ZZ90313-580: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een nieuwe uitgave van de bekende teekening van Keizer Wilhelm II, 24 Juni 1900, 1 pp.
ZZ90313-581: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Chineesche automaat, 1 Juli 1900, 1 pp.
ZZ90313-583: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] John Bull als heerscher in Azië en Afrika, 15 Juli 1900, 1 pp.
ZZ90313-584: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Europa en Amerika tegen China, 22 Juli 1900, 1 pp.
ZZ90313-586: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Aan het doodsbed van Koning Umberto, 5 Augustus 1900, 1 pp.
ZZ90313-588: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engelsche overwinningen, 19 Augustus 1900, 1 pp.
ZZ90313-589: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] John Bull en de Nederlandsche ambulance, 26 Augustus 1900, 1 pp.
ZZ90313-590: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Engelsche wreedheden in Zuid-Afrika, 2 September 1900, 1 pp.
ZZ90313-591: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] In de gruwelkamer bij Mad. Tussaud te Londen, 9 September 1900, 1 pp.
ZZ90313-592: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het resultaat der Vredes-conferentie, 16 September 1900, 1 pp.
ZZ90313-593: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Chamberlain na den moord, 23 September 1900, 1 pp.
ZZ90313-594: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Pierson's tariefverhoging bij een welgevulde Schatkist, 30 September 1900, 1 pp.
ZZ90313-595: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Amsterdamsche concessies, 7 October 1900, 1 pp.
ZZ90313-596: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Bij de Opening der Staten Generaal, 7 October 1900, 1 pp.
ZZ90313-597: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een College in diplomatie, 14 October 1900, 1 pp.
ZZ90313-598: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Hertog Heinrich Wladimir Albrecht Ernst van Mecklenburg-Schwerin, 21 October 1900, 1 pp.
ZZ90313-599: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De feestelijke ontvangst van Generaal Roberts, 28 October 1900, 1 pp.
ZZ90313-600: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Waterballet op het Prinsenhof, 4 November 1900, 1 pp.
ZZ90313-601: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] President Krüger's aankomst in Europa, 11 November 1900, 1 pp.
ZZ90313-603: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Krüger in Europa, 25 November 1900, 1 pp.
ZZ90313-604: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De beteekenis van het telegram der Koningin aan Kruger, 2 December 1900, 1 pp.
ZZ90313-605: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Duitschland en Krüger, 9 December 1900, 1 pp.
ZZ90313-606: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Imperial Circus, 16 December 1900, 1 pp.
ZZ90313-607: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Kersttijd 1900, 23 December 1900, 1 pp.
ZZ90313-608: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Kersttijd 1900, 23 December 1900, 1 pp.
ZZ90313-609: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Oudejaarsavond 1900, 30 December 1900, 1 pp.
ZZ90313-610: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engeland en Amerika als veroveraars, 6 Januari 1901, 1 pp.
ZZ90313-611: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Keizer Wilhelm en zijn troepen in China, 13 Januari 1901, 1 pp.
ZZ90313-612: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Roberts de feesten afzeggend, 20 Januari 1901, 1 pp.
ZZ90313-613: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Keizer Wilhelm's dankbaarheid aan Frederik Hendrik en bewondering voor de Ruyter, 27 Januari 1901, 1 pp.
ZZ90313-614: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Keizer Wilhelm, veldmaarschalk van het Engelsche leger, 3 Februari 1901, 1 pp.
ZZ90313-615: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Koninklijke Bruiloft van Kloris en Roosje, 10 Februari 1901, 1 pp.
ZZ90313-616: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Keizer Wilhelm zijn standbeeld voor de Ruhmeshalle ontwerpend, 17 Februari 1901, 1 pp.
ZZ90313-617: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Boeren bij het hooren van Edwards troonrede, 24 Februari 1901, 1 pp.
ZZ90313-618: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Prins-Gemaal te Amsterdam, 3 Maart 1901, 1 pp.
ZZ90313-619: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een incident in China, 10 Maart 1901, 1 pp.
ZZ90313-620: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De verkiezingen voor de Tweede Kamer in district III, 17 Maart 1901, 1 pp.
ZZ90313-621: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Amendement-van Gilse en de Legerwet
ZZ90313-622: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Keizer Wilhelm's redevoering over de ondermijning van het gezag, 31 Maart 1901, 1 pp.
ZZ90313-623: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Chamberlain's kritiek op Kitchener, 7 April 1901, 1 pp.
ZZ90313-624: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Rusland als Erlkönig, 14 April 1901, 1 pp.
ZZ90313-625: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De voorbereiding voor de verkiezingen, 21 April 1901, 1 pp.
ZZ90313-626: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Oorlogslasten in Engeland, 28 April 1901, 1 pp.
ZZ90313-627: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Crisisgeruchten in Duitschland, 5 Mei 1901, 1 pp.
ZZ90313-628: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Uitvoerrecht op steenkolen tot dekking van Oorlogskosten, 12 Mei 1901, 1 pp.
ZZ90313-629: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engelsche officieële waarheidsliefde, 19 Mei 1901, 1 pp.
ZZ90313-632: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De nieuwe bondgenooten in Zuid-Afrika, 9 Juni 1901, 1 pp.
ZZ90313-633: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] In de Keuken des Vredes, 16 Juni 1901, 1 pp.
ZZ90313-634: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Amerika en Engeland als leveranciers, 30 Juni 1901, 1 pp.
ZZ90313-635: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engeland en Spanje, 7 Juli 1901, 1 pp.
ZZ90313-636: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De politieke partijen na de Verkiezingen, 14 Juli 1901, 1 pp.
ZZ90313-637: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Tante Sanne, 28 Juli 1901, 1 pp.
ZZ90313-638: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Sympathie (?), 4 Augustus 1901, 1 pp.
ZZ90313-639: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engeland in Zuid-Afrika, 11 Augustus 1901, 1 pp.
ZZ90313-640: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Kitcheners proclamatie, 18 Augustus 1901, 1 pp.
ZZ90313-641: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Keizer Wilhelm en Waldersee, 25 Augustus 1901, 1 pp.
ZZ90313-642: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Engeland en het bezoek van den Czar aan Frankrijk, 1 September 1901, 1 pp.
ZZ90313-643: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Turkije en Frankrijk, China en Duitschland, 8 September 1901, 1 pp.
ZZ90313-644: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het in werking treden der Engelsche Proclamatie op 15 September, 15 September 1901, 1 pp.
ZZ90313-645: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een veel belovend Ministerie, 22 September 1901, 1 pp.
ZZ90313-646: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Fransche wapenschouwing en de Engelsche soldatennood, 29 September 1901, 1 pp.
ZZ90313-648: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De oorlogspartij in Engeland en de oppositie, 13 October 1901, 1 pp.
ZZ90313-649: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Chamberlain en Kitchener in het Zuid-Afrikaansche Abattoir, 20 October 1901, 1 pp.
ZZ90313-651: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Een bondgenoot van John Bull, 3 November 1901, 1 pp.
ZZ90313-652: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Kitchener's Overwinningen, 10 November 1901, 1 pp.
ZZ90313-653: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] De Franco-Turksche kwestie en 't Hof van Arbitrage, 17 November 1901, 1 pp.
ZZ90313-654: Braakensiek, Johan (1858-1940) - [Original lithograph/lithografie by Johan Braakensiek] Het Britsche Volk en Chamberlain, 24 November 1901, 1 pp.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur[an error occurred while processing this directive]

6/8