Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9996: - Poem 1785 | Licidas, veld-zang ter gelegenheid van de 37ste verjaring van ... Willem den vijfden, prins van Oranje en Nassau, ... 8sten maart 1785. Rotterdam, P. v. Dijk, 1785. 8º: 14 p.
M3565-b: [Bookstore De Slegte catalogues] - [Book history, De Slegte, 1954] Three catalogues of bookstore J. de Slegte in The Netherlands: Fondscatalogi van boekhandel J. de Slegte, voorjaar 1954, februari 1958 en maart 1964.
M13385: - [Photo/foto] SNEEK--- Grote foto op karton (29x23 cm.) van de Waterpoort te Sneek Stadszijde, fotograaf W.A. Slager te Leeuwarden. Uitg. De Friesche Bouwkring.
BB10041: [N.N.] - [Pamphlet 1641, Duelleren, Duel, Leiden University] Decretum de provocationibus duellis, 's-Gravenhage 10-5-1641], 1p.
BB10058: [Quidde, L./Schuitema, Johanna/Ad Astra, P.A./Bloch von, Johann/Nainggolan, F.J./Tideman, B], - [Rare Literature, first Dutch edition, 1894] Caligula. Eene studie over Romeinschen heerschers-waanzin door L. Quidde. Naar de 21ste Duitsche Uitgave, Sneek, J.W. Muller (Firma H. Pijttersen Tz.) 1894, 31 pp. TOGETHER WITH Het recht der Vrouw by Johanna Schuitmaker 1892 and 6 other publications.
BB10064: [Souvenir Rose of The Hague] - [Paper Art, Souvenir rose, The Hague, ca 1860] Souvenir-Roos van Den Haag, lithography with 28 topographical illustrations, folded in the form of a rose. Total: 25 x 25 cm, folded about 12x6,5 cm. Published by J.C. Adler Hamburg, 1 p.
BB110081: [Anonymous, Styl, S] - Martime and Military 1776 I Het leven van Michiel Adriaanszoon De Ruiter, 1776, 455 pp.
BB110082: - [Religion, 1663, De Witt] Public gebedt, ofte consideratien, tegen het nominatim bidden in de publique kerken voor particuliere persoonen, en specialijken voor den jegenwoordigen Heere Prince van Orangien. Amst., C. vander Gracht, 1663, 1st ed., 3 parts in 1 vol.
BB110086: [De Wit, C. and J. de] - [Poetry, 1677-1678, De Witt] Het Swart Toneel-Gordyn, opgeschoven voor de Heeren Gebroederen Cornelis en Johan de Wit. [s.n.], [s.l.], 1677-1678, 3rd ed., 3 parts in 1 vol., (2), 96; (4), 92; (4), 92 pp.
BB110087: - Printed publication, 1780, Almanac | Friesch Comptoir Almanach, op 't Schrikkeljaar ... 1780, J. Seydel, Leeuwarden, 1780, 32,68,12 pp.
BB110099: - Rare Book, 1654, Roman History | M. Velleius Paterculus cum notis Gerardi Vossii G.F., Lugd. Batavorum, Ex officina Elzeviriana, 1654, [12] 116 [28] 229 pp.
BB110102: - [Periodical, 1758-1760, 2 volumes] De Borger. Utrecht: Wed. J. van Schoonhoven, 1758-1760, 2 vols., VIII, 393; VIII, 405, (1) pp.
BB110103: - The Hague, 1731, Haagsch Heerenboekje | Bericht, Wegens de gesteltenisse der Hooge Vergaderingen en Collegien, in 'sGravenhage, Met de benamingen der Leden daar in sessie hebbende: derzelver Ministers, Beampten en Suppoosten, midsgaders aanwijzingen van hunne woonplaatsen (...) Voor den Jaare 1731. Den Haag: R. van Kessel, 1731, 132p.
62900: - Wapenkaart/Coat of Arms Steenkamp.
66263: '--- - [Engraving and etching/gravure en ets] CELIDE/Buste portret van Celide.
13008: - [GENEOLOGY, NISSE, VAN DER] Aantekeningen betreffende het geslacht Van der Nisse, getrokken uit J. v.d. Baan, Wolfaartsdijk. Getypt, folio, 10 p.
1553: [LAARS, T. VAN DER] - Kalender voor het Jaar 1900. Uitgegeven door Het Nieuws van den Dag. Eenige vlaggen van Nederland zijne Provincien, Amsterdam [1899]. Geïll., 30 p.
15535: [Loveringh, J.?] - Historische en natuur-kundige lente-reis door Zuid- en Noord-Holland, en een gedeelte van het Sticht van Utrecht; gedaan door een viertal vrienden, en nu, bij wijze van brieven, medegedeeld. Opgehelderd met oudheid-kundige aantekeningen. 2 parts in 1 volume. Amsterdam: J. Loveringh, 1768.
46236: - [Photography, Amsterdam, Schuitvlot, students 1895] Album Souvenir aan het 12,5 jarig bestaan Photographische Inrichting van Nic Schuitvlot 1833-1895 Amsterdam with 6 original photo's. .
9910: - Aan ... Mr. Gerrit De graeff, vrijheer van Zuidpolsbroek ... raad der stad Amsterdam ... en zijne ... gemalinne ... Christina Van herzeele wegens het verlies van hunne oudste dogter ... Maria Johanna de Graeff, overleden den 22 van october 1781, in den ouderdom van 10 jaaren. z.p. 4º: [3] p.
9909: - Op het smartelijk overlijden van Jean Des ormeaux robert, in het achtste jaar zijns ouderdoms, op den 12den van herfstmaand 1781, aan deszelfs ouders en grootouders. z.p. 8º: [8] p.
61069: '- - Missive, geschreven den sevenden July 1690. Uyt Londen.
61075: '- - Consumptie van den Turf en van de Koolen (...) ingaande met den eersten January 1750.
61087: '- - Consumptie van den Turf en van de Koolen (...) ingaande met den eersten January 1750.
61089: - [Original publication 1797] Extract uit de Resolutien van de Raad der Gemeente der Stad Utrecht. 2-10-1797.
61099: '- - Publicatie. H.E.G.A. de Gedeputeerde Saten van Noord-Holland (...) een nader tarief voor den rijks accijns op he geslagt.
m7977-38: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Rottum en SintJohannesga, Friesland] Openbare verkoop Zathe en landen onder Rottum en St. Johannesga, Notaris A. Binnerts te Heerenveen, F. Hessel te Heerenveen 1858, 15 pp.
46258: - [Charter on parchment without seal, 1742] Deed of knighthood of Utrecht (Acte van de ridderschap van Utrecht), d.d. 3-9-1742, 1 p. In good condition.
46277: - [Manuscript letter 1903, Utrecht] Letter by the mother, d.d. Utrecht 1903, to jhr. Rengers Hora Siccama, 1903. Manuscript, 4 pp.
46287: - [German theatre play, ca 1900, gambling] Theatre play 'Rouge et noir, oder die Opfer der Spielbank' by Paul Ine, s.l., s.d [ca. 1900?], 44 pp., printed publication.
46307: - AMSTELVEEN, NIEUWER AMSTEL--- Keur van dijkgraaf en heemraden van Nieuwer Amstel, d.d. Amsterdam 10-3-1783. 1 blad, plano, gedrukt (bij P. Schouten).
46309: - FRIESLAND, FRANEKERADEEL, V. SIXMA, V. BEYMA--- Deductie voor de heeren jr. Tjalling Douwe van Sixma, Julius Matthys van Beyma en jr. Ulbo Julius van Sixma. Folio, (20) pag., gedrukt [ca. 1760].
46311: - [Sale catalogue, bookshop Elzas, Elsas, 1930] Two sale catalogues: Catalogue de livres anciens et modernes sur l'Alsace by antique bookshop (antiquariaat) P. Harxmann, Colmar, 1930, 20 pp.
46325: - [Household effects, auction catalogue, jewellery, 1870] Auction catalogue (Veilingcatalogus) 'Notitie van eenen netten en zindelijken inboedel', sold in koffiehuis De Zwaan in Zaandijk 1870 by real estate brokers (makelaars) C.A. Honigh and J. Honig.
46321: - [Manuscript, lecture notes, 1883] Manuscript, student notes of classes of Fruin (vaderlandsche geschiedenis tot 1573) dictation (dictaat) of prof. R.J. Fruin, 1882-1883 by student J.J. Salverda de Grave. Manuscript, 287 pp, bound in half moroccan.
46330: - [Family book, Lewinski, Querido, 20th century] Family book Familieboek voor het gezin A.A.A. Lewinski geb. Berlijn 16-10-1896, sun of Louis and Bertha Pagel, and Sara Querido, born Amsterdam 26-11-1910, daughter of Adam and Sch. Baggers.
46374: - [History The Hague, 1894] Een blijde dag. 54 pp., printed (overdruk from De Tijdspiegel 1894). Decorated paper cardboard cover.
46396: - [The Hague, shopkeeper society, Judaica, ca 1750 ] Request of the shopkeepers/merchants (kooplieden/winkeliers) of the St. Nicolaasgilde of 's-Gravenhage to the city council, folio, 13 pp. Printed publication, published ca 1750.
62350: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aardenstoff (Van)
62228: - Calendar Jan Toorop 1923.
62090: - Broadsheet regarding Veere (pamflet Veere) 1733.
62092: - Postcard: Dutch Royal House; Willem II (ansichtkaart Koninklijk Huis)
62354: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbema
62358: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbing
62362: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abeele (Van den)
62363: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abeleven
62364: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abeleven
60722: [Ewijk, H.] - Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen langs de rivieren in het koningrijk Holland voorgevallen in Louwmaand 1809.
60753: '- - Reces des quartiers van Nymegen, gehouden op eende gecontinueerde extraordinaire landschapsvergadering (...) in januari 1796 [until december 1796].
60757: '- - Coat-of-arms of Abram de Riemer.
62472: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alegambe (d')
62470: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aldin (d')
62466: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alderwerelt (Van)
62464: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alberdingh Thijm
62460: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alberda
62458: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albarda
62456: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada
62454: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada, Van Poppingawier
62452: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada, Van Poppingawier
62450: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada
62448: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akersloot
62442: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akeren (Van)
62440: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aken (Van)
62438: - Wapenkaart/Coat of Arms: Agie
62434: - Wapenkaart/Coat of Arms: Affaijtadi de Ghistelles (d’)
62430: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aerssen Beijeren (Van)
62428: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aerdt (Van)
62426: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aengenent
62422: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aefferden (Van)
62420: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga tot Bly/Aebinga van Humalda/Aebinga tot Huym/Humalda
62424: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aefferden (Van)
62444: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akerlaken (Van)
62446: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akker (Van den)
62418: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga Sive Humalda
62416: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga tot Bly
62414: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga tot Bly
62412: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga tot Huym
62410: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga van Humalda
62408: - Wapenkaart/Coat of Arms: Advocaat
62406: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adrichem (Van)
62404: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adriansen
62402: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adriani
62398: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adius
62392: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adelen (Oud)
62390: - Wapenkaart/Coat of Arms: Acronius
62388: - Wapenkaart/Coat of Arms: Acquoy
62386: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ackersdijck
62384: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ackerman
62378: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achelen (Van)
62476: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alendorp
62478: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62480: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
63474: - Centsprent: De wisseling der jaargetijden, Doet ieder jeugdig hart verblijden. N. 16.
63614: - Centsprent: De Amsterdamse Slagt-Tyd, Ossen- en Varken-Markt. no 81.
6365: [MULLER, FREDERIK] - Manuscrits généalogiques et historiques. Amsterdam 1909. 238 p., + index op familienamen
62482: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn (Opperdoes)
62484: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62500: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alstorphius
62498: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alphen (Van)
62496: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alm(m)onde (Van)
62494: - Wapenkaart/Coat of Arms: Allershof
62492: - Wapenkaart/Coat of Arms: Allen
62488: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62486: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62522: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andelot (d')
62536: - Wapenkaart/Coat of Arms: Anthoine
63125: - Centsprent: Deze vyf zyn spaanshe heeren, Zoo als men zien kan aan hun kleeren … No. 6.
63127: - Centsprent: Geschiedenis van Klein Duimpje No. 57.
63131: - Centsprent: De twaalf Aartsvaderen, de Zonen Jacobs ziet / Men hier ten Trappenrei gesteld ... No. 113.
63134: - Centsprent: Geliefde jeugd in ieder dier, / Blinkt gods weldadig Albestier, No. 86.
63156: - Postcard of President Kruger and the Boer Generals.
63234: - Centsprent: Hoe ‘t somtijds in de wereld gaat, Vertoond u, kinderen deze plaat. No. 14.
63236: - Centsprent: Neemt, kleinen, neemt vrolijk, beziet deze Prent, / Zij maakt u met Kloris en Roosje bekend … No. 4
63241: - Centsprent: Rood-kapje kan tot leering zijn, / Aan kind’ren zoo wel groot als klein … no. 3.
63340: - Centsprent: Soldaaten in het veld, no. 15.
63342: - Centsprent: Bijbelsche Zinnebeelden voor de Jeugd, No. 29.
63346: - Centsprent: Zie hier het leven en bedrijf / Van Jan de Wasser en zijn wijf. / Die leere u, dat ras getrouwd / Iets is, dat lang daarna nog rouwt, N. 6.
63348: - Centsprent: [Klein duimpje en de gelaarsde kat] N. 5.
63352: - Centsprent: Nederlandsche heldenscharen / Die bij hun beleid en moed, / Juistheid in beweging paren, / Ziet gij in deez' heldenstoet. F.
63354: - Centsprent: Hier ziet gij Kloris met zijn Roosje, / Dat lief en lekker suikerdoosje! / Zij houden bruiloft met elkaar; Geluk en zegen aan dit paar. 53.
63356: - Centsprent: Ziet eens leesgierige jeugd / Wat men u weer op komt dissen ... 43.
63462: - Centsprent: De Schoone Slaapster. Eene Vertelling van Moeder de Gans. 3.
63470: - Centsprent: Kom lieve Jeugd! Zie hier een Zomer Veldgezicht / Zoo ik ‘t uw nader zeg / kent gy de plaats zeer ligt. No. 42.
62502: - Wapenkaart/Coat of Arms: Altere (Van)
46192: - [Photograhy, platinotype, 1907] Photographic portrait, 10 x 7 cm, for the 50 year of priesthood of A.J. Brouwer, 1857-1907, vicaris-generaal in the Roman Catholic church, 1 p.
46202: - [Prayer card 1862] Prayer card, gedachtenisprentje, for the ordination to the priesthood (priesterwijdiging) in Haarlem 15-8-1862 of B. Dankelman, B.P. Geijer, L.P.A. Gompertz, J.J. Graaf, J.J. de Groot e.a., 1 p.
46208: - [Prayer card, bidprentje 1897] Prayer card, bidprentje, for F.B.M.Th. Smitz (1841-1897), pastor in Appeltern, 1 p.
24638: [Soeteboom, H.] - Besondere privilegien ende handvesten, verleent aen d’inwoonders van Westzaanden en Crommenie. Waer in zijn begrepen d’Ingesetenen van Zaardam aen de westzijde vande Zaan, Koogh, Zaandijck, Wormerveer, ’t West-
24923: - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, deel X. Vervolgende de beschryving van Zeeland.
25013: - Ceremonieboek van de regeering der stad Amsterdam
25061: [Montanus, Arnoldus] - Ambassades memorables de la Compagnie des Indes Orientales des Provinces Unies, vers les empereurs du Japon. Amsterdam, J. v. Meurs, 1680.
25123: [Wicquefort, Abraham de / William Lower?] - Relation en forme de journal du voyage et sejour que (...) Charles II de la Grand' Bretagne etc. a faith en Hollande. Den Haag, Vlacq, 1660.
25277: - Bulletin de la Societe Heraldique et genealogique de France, year I, II and III (1879-1882) in one ( repaired) volume.
25533: [ Pezzl, Johann] - Skizze von Wien unter der Regierung Joseph des Zweyten. Vierte rechtmässige Auflage, Zweytes Theil, Wien, Degen, 1803, 240 pag. Nur das Zweite Theil ( von 2).
25545: - Opus Musivum. Een bundel studies aangeboden aan prof. dr. M.D. Ozinga, Assen 1964, 506 pag., geb., geïll., met stofomslag.
12377: - [Printed note] HENKELS Gedrukte dankbetuiging, Rotterdam maart 1941, met handtekening J.D.(?) Henkels, 1 stuk.
53626: [Regley, Abbe] - Historie van Ludovicus Mandrin, van zyne geboorte af tot zyne dood. Met eene uytlegginge van het bezonderste zijner vreedheden, struyk-rooverijen en zijne straffe. Overgezet van de Fransche in de Vlaemsche taele, Amsterdam/Gent, L. v. Paemel [ca. 1820].
13794: - FRIESLAND, PHEENSTRA, ACCRONIUS Fragment uit een boedelinventaris betr. een obligatie ten laste van het landschap Friesland d.d. 17-8-1672 ten profijte van Dr. Dominicus Pheenstra, met cessie van Abraham Accronius d.d. 1680. 1 blad, 4º, manuscript.
13795: - KLOOSTRA, YNTEMA, LANTING Diverse verzen in manuscript, uit het bezit van Aaltje Yntema, Japke Kloostra en Antje Kloostra, ca. 1900, ca. 20 p.
10102: - Poem 1790 | Neerlands schuld, gemaakt in de dagen der beroerte, afgedaan aan den regeerenden hertog Van Brunswijk-Lunenburg, door het huwelyk van hoogstdeszelfs doorluchtigen zoon ... Carel George August, met mevrouw Frederica Louisa Wilhelmina prinses van Orange en Nassau. Nagezang. Rotterdam, P. van Dijk en J. Hofhout 1790. 8º: 19 p.
10105: - Poem 1790 | Bij gelegenheid van de staatsgewijze en de classicaale approbatie van Ds. B. Bosch, beroepen predikant te Poortvliet, in Zeeland, den 16e july 1790. z.p. 8º: [4] p.
10119: - Bekroond dichtstuk op het hooge huwelyk, uitgegeeven door bestuurderen van het dichtlievend genootschap in 's Graavenhaage, onder de spreuk Kunstliefde Spaart Geen Vlijt. 's-Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1791. 8º: 24 p.
10121: - Poem 1791 | Mijne gedachten ter gelegenheid van het bekroonde dichtstuk op het hooge huwelyk gesloten den eersten van wijnmaand 1791, door den wel-eerwaarden zeer geleerden heere Jan Scharp. z.p., 1791. 8º: 1 p.
10126: - Ter gedachtenisse van mijne echtgenote Anna Hartwigina [nieuwland-]pruyssenaar, geboren 27-7-1770, gehuwd 24-7-1791, gestorven aan de kinderziekte 29-3-1792 en van onze dochter, geboren 29-31792, gestorven 31-3-1792, begraven met hare moeder 2-4-1792. z.p. 8º: [8] p.
10128: - [Occasional poem 1792] Ter koperen bruilofte van mijnen vriend Jan Jacob Van Rensselaar en zijne echtgenoote Suzanna Catharina Beeldsnijder [Beeldsnyder te Amsterdam] den 19den april 1792. Amsterdam, P.J. Uylenbroek, 1792. 8º: 7 p.
12225: - [Economic history, BELASTINGEN, HOLLAND]`Ontwerp van een hoofd-geld, in de provintie van Holland en West-Vriesland, in plaats van de pagten van de gemeene middelen'. Extract 1748, 12( (paginering p. 98-102).
12267: - [MANUSCRIPT, BUSAAN, PARTICIPANT IN SCHEPEN, FRIESLAND] Achttiende-eeuws aantekenboek met: a. aantekeningen van godsdienstige aard, en: b. aantekeningen betreffende de familie van de eigenaar, A.J. Busaan, en: c. aantekeningen betreffende de financiën van de eigenaar. 1 deel, waarvan 20 p. beschreven.
12311: - [PRINTED PUBLICATION, 1817, ELBURG, BEURTVAART NAAR AMSTERDAM]`Kennisgeving' d.d. Amsterdam 27 januari 1817 en Elburg 15 februari 1817 betreffende de tarieven voor personenvervoer Elburg-Amsterdam v.v.; folio, 1 p., gedrukt.
12313: - [MANUSCRIPT SURVEYING, LANDMETING, ELLEWOUTSDIJK (Z.), OVERLOOPER]`Overlooper van de parochien en heerlijkheden van Ellewoutsdijk, Everinge, Driewegen en Kondorpe met de polders en gevolge Ter Sluis van Ellewoutsdijk uitwaterende' over 1824, `verhevend en overgezet' door de landmeter M. Nijsse Gz. Folio, 50 p.
10097: - Poem 1790 | Echtzangen voor ... Willem Leonard Voorduin en ... Maria Huiberta Van Meerten, plechtig ondertrouwd den 8sten en door den echt vereenigd den 28sten van grasmaend 1790. Leiden, Cornelis Heyligert, z.j. 4º: [56] p.
10004: - Occasional Poem, 1785, Plano | Aan den dapperen H. Burgersdijk, na dat hij op den 23 augustus 1785 binnen Leyden als kwartiermeester bedankt is. z.p. Plano.
10079: - Poem 1788 | Aan Hare Koninklyke Hoogheid ... Frederica (Fredrica) Sophia Wilhelmina ... den 7 van Oogstmaand 1788 zynde hoogstderzelver 37ste verjaardag. Rotterdam, Nic. Cornel, 1788. 8º: 16 p.
10082: - De zevende Augustus of de heuchelike geboortedag van Nederlands moeder en Debora, Frederica Sophia Wilhelmina ... gedacht toen heure koninglike hoogheid op den 7. Augustus 1788 37 jaaren oud wierdt. Leiden, J. Hasebroek en A. van Houte, 1788. 8º: 12 p.
10091: - Poem 1789 | Feest-zang op den geboortendag van Nederlandsch erfstadhouder ... Willem den vijfden, prince van Orange en Nassau, etc., den 8sten van Lentemaand 1789. z.p., z.j. 8º: 8 p.
10093: - Poem 1789 | Rouwklagt op het overlijden van ... Johannes Henricus Bachiene, veelgeacht evangeliedienaar en rustend leeraar in de Herv. Gem. te Utrecht, Godzalig ontslapen den 23 van oogstmaand 1789. Utrecht, A. v. Paddenburg, 1789. 8º: 8 p.
10095: - Poem 1789 | Ter nagedachtenis van Mejuffrouw Anna Christina Elizabeth Reguleth, gebooren te Amerongen, den elfden van wijnmaand 1771, zacht en zaalig ontslaapen binnen 's graavenhage den 27sten van slagtmaand 1789. z.p. 8º: 24 p.
29850: - [Fremasonry, funeral card, 1869] Overlijdensbericht van mr. P.A. de Lange, namens de vrijmetselaarsloge De Noordstar te Alkmaar dd. april 1869. Gedrukt, 4 °, 4 pag.
29854: - [Manuscript, calligraphy, 1811] ‘Zeegewensch opgedragen aan de heer Johannes Albertus Berteling op zijn 33ste- geboortesverjaardag den 24-4-1811’. Gekalligrafeerd blad met versierde rand, gesigneerd: ‘U ed. vriend J. Sabel’. Manuscript, folio, 1 pag.
29666: - [Printed funeral card, 1770] Gedrukte uitnodiging voor de begrafenis van Dirk Bierman, Amsterdam 1-5-1770, ten name van Caspar Morria, 8°, oblong, 1 pag.
29668: - [Printed funeral card, 1820] Gedrukte uitnodiging voor de zielediensten voor de overleden Adrianus de Lelie, december 1820, in de R.K. kerk van W. v. Dijck te Amsterdam, folio, 1 pag. oblong.
29712: - [Typed document, poetry, 1986] ‘Gods gebed gebeden, strijden stukgestreden’, bundel gedichten door Albert Hesselink, eigen beheer, Rotterdam 1986, 26+18 pag. getypt.
46407: - [Drawing pencil, 1880] Pencil drawing of ornaments (tekening van ornamenten etc) with the text M. Bronner, Haarlem, 1888, 4°.
46776: - Drawing Brill 20th century? I Pencil drawing of gravestone (bronzen grafplaat) Adam Brill Neurenberg 1557, 17x10 cm.
49097: - Drawing 1826 | Geaquarelleerde tekening met blanco plek waar volgens tekst op verso een grafmonument zou worden getekend voor Justus Joh. van Oosterhout, overl. Amsterdam 9-8-1826, naar een monument voor Sija Ketelaar, waarvan meer dan eene tekening is te vinden, 12,5x11,5 cm.
45992: - [Sketchbook cars, drawings of automobiles 1916] Schetsboek met 23 potlood-tekeningen, elk 17x27 cm., van zij-aanzichten van auto's d.d. 1916.
14398: - ROTTERDAM, GELUK Oorkonde t.n.v. C.A. Geluk, voor 40 jaar dienst bij de gemeente Rotterdam, d.d. Rotterdam 1-1-1960, getekend door Burgemeester en secretaris, 40x50 cm, deels gedrukt.
14324: - Manuscript 1653 I Extract uit een brief van Philippe Silvercroon d.d. 29-1-1653 aan de secretaris van wijlen de ambassadeur Spieringh, 1 p., manuscript.
62912: - Wapenkaart/Coat of Arms Thiens.
ZZ90503-013: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Boreel family, family crest, 1 p.
ZZ90503-093: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the de Brum de Miraumont family, family crest, 1 p.
14041: - Photographs of woodproduction on Java and in the Netherlands. ‘Java Hout’, 12 foto’s van hout, houtproductie en houtdistributie op Java en in Nederland, afkomstig van een gelijknamige kalender uit 1930.
46338: - GLAS--- Samenvatting van Nederlandsche glasblazerijen 1800-1900'. Titel van een map artikelen over glas en glasblazen, deels getypt, deels fotokopie van gedrukte artikelen.
62930: - Wapenkaart/Coat of Arms Vethuysen.
42744: [Pielat, Barthelemy] - La vie et les actions memorables du sr. Michel de Ruyter. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Boom, 1677.
47233: - Berigt wegens de geconstitueerde magten en ambtenaren, residerende in de stad s'-Gravenhage met aanwijzing hunner woonplaatsen. Verbeterd voor het jaar 1826. 's-Gravenhage , Thierry en Mensing 1826, 8+248 pag., 16o papieren omslag.
47235: - Vijftigjarig feest van het collegie van collectanten bij de Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage, 17-12-1862, 's-Gravenhage, Dona Pieck 1863, 51 pag., geb. Mooi exemplaar.
9812-1: - Occasional poems 1775 | Bruiloftzangen Jan Jacob Momma and Henriette Maria Vosmaer, 's Gravenhage 1775, [s.l.] 8º: [48] pp.
63095: - Wapenkaart/Coat of Arms Eelbo.
13923: - WEVERINGH, VAN OOSTEN, VAN SPEEK, MARKUS Kopie uit 1771 van een transportakte d.d. A’dam 27-5-1762, waarbij Mr. Marten Weveringh Anthonisz., erfgenaam van zijn grootmoeder Catharina van Oosten, wed. Hendrik van Speek, verkoopt aan Abraham Wolfgang Markus de helft in 3 huizen aan de oostzijde van de Prinsengracht te Amsterdam en de helft van een huis in de Kerkstraat. Manuscript, 4 p., folio.
14081: - AMSTERDAM, WIJS, MOLSTER, TIMMERS VERHOEVEN Nominatie formulier d.d. 4-7-1836, voor vacature predikant Amsterdam door overlijden J.P. Wijs en bedanken J.A.D. Molster, uitgebracht door diakenen. Gedrukt, 4º oblong, 1 p.
BB110114: N.N. - Rare French pamphlet on love 1769 I Le jardin d'Amour [s.n], MDCCLXIX, 1769, 20 pp.
BB110117: - French, 1738-42, set of 12 | Bibliotheque de Campagne, ou amusemens de l'esprit et du coeur, A La Haye, Chez Jean Neaulme, 1742, 12 volumes.
BB110118: [Bol, Pieter] - Geneology first edition 1774 I Hand-boek, behelzende de oorsprongk der illustere famille van de alom beroemde heeren Witsens (Witsen), [Amsterdam 1774], 60 pp.
PR120188: - [Antique print, handcolored etching] A Perspective View of the New Drawbridge Canal and Great Orphan House at The HAGUE a celebrated Town in Holland (Bierkade Den Haag), published 1782.
9362: - Ten zilvere bruiloft van den heer Matheus De neufville en juffrouw Maria De neufville, gevierd in Amsterdam den 18e van Sprokkelmaand 1699. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, z.j. 4º: [8] p.
14125: - DELFT, KLISTING, BOON, VAN GOUTEL “Ter echtvereeniging van den heer Gijsbertus Klisting en mejuffrouw Maria Boon, voltrokken te Delft den 6-12-1820”, manuscript, 4º, 4 p. Getekend H. van Goutel (Gontel?).
14128: - MAURENBRECHER Lied op verjaardag van grootmoeder M. Maurenbrecher, d.d. 19-8-1837, manuscript, 2 p., folio.
44243: - GRAVENHAGE; DE MAREE; SMITS--- Bewijs van onvermogen voor Johanna Smits, gehuwd met Christiaan de Marée, d.d. 's-Gravenhage, 14-8-1812. Manuscript, 1 pag.
44245: - LEIDSCHENDAM; KOETS--- Bewijs van onvermogen voor Hendrik Koets, d.d. Leidschendam, 11-7-1812. Manuscript, 1 pag.
54487: [Nayler, B.S.] - Pillen voor recenserende geleerden te slikken en beenen voor heeren boekhandelaren te kluiven, toegediend door een wezenlijken voorstander der Nederduitsche letterkunde. Amsterdam, Nayler, 1838.
ZZ90460-055: [Pels Rycken family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Pels Rycken (Rijcken) Coat of Arms/Family Crest, together with printed coloured coat of arms, 2 pp.
14111: - CEMENT, ROTTERDAM Prospectus voor het “beroemde Armeniaansche cement” fabrikaat van Maurice de Leon te Rotterdam, ca. 1880. 1 blad, folio, gedrukt.
62858: - Wapenkaart/Coat of Arms Reede (Van).
49294: [Natuurphilosophische en Technologische Faculteiten] - Students 1940 | Twintig stuks drukwerk betr. de 'Organisatie van Natuurphilosophische en Technologische Faculteiten in Nederland', 1935-1940.
12405: - [INDONESIA, INDIË, SCHOOL BANDOENG IN 1949] `Klasseschrift klasse VIII HL, Prinses Julianaschool, Ambonstraat 3a, Bandoeng', 1949, 1 deel, folio, met tekeningen en teksten van de leerlingen, waarsch. kort voor hun terugkeer naar Nederland.
44459: - [Manuscript, 19th century, seal] Briefje van baron De Celles aan de baron de Gottegnies. Z. j., manuscript, 8°, 1 pag, 19e eeuws.
44479: - ZWAAN, DE--- Poesie album van Petronella Gabrielle (Pieta) de Zwaan, met ruim 20 inschrijvingen uit 1890-1896.
ZZ90395-031: [Een schutter van de Heel-Haaks en Beminnaar der Constitutie.] - [Dordrecht, Poem, 1784] De Dordrechtse Kreupele Postiljon of Artaban Bestelmeester. Alöm à 3 Stuivers te bekomen, Dordrecht [s.n. 1784], 7 pp.
ZZ90395-035: - [Pamphlet, Dordrecht, partly Greek text, 1708] Afscheids-reden van de Bloeijende Gemeente te Dordrecht. Uitgesprooken op den IX. Van Wintermaand des Jaars MDCCVIII. 1708, 31 pp.
ZZ90395-037: [Werff, Mr. Adriaan van der, signatory.] - [Pamphlet, Dordrecht, 1835] Carmen Dortrechtense perpetuum of de Stad Dordrecht, naar eenige bijzondere kenteekenen en voortreffelijke hoedanigheden derzelve, in Puntdicht. Aenigmatisch voorgesteld. Met Wapen en Zinnebeeldige Plaat. Bij J. De Vos en Comp. Te Dordrecht, 1835, 32 pp.
ZZ90416: [Gillhofer & Ranschburg] - [Sale catalogue [193?], Rare] Einblattdrucke und handschriftliche relationen des XV.-XVIII. Jahrhunderts : Tu?rken- und Hugenottenkriege : Seltene Streitschriften Luthers, satirische Dichtungen und Pamphlete der Reformationszeit, Lokalrelationen und Verordnungen, Wien: Gillhofer und Ranschburg, [193?], 33 pp.
ZZ90417: [Gillhofer & Ranschburg] - [Sale catalogue [s.d.], Rare] Katalog 183. Frühe zeitungen, einde umfangreiche Sammlung vo Einblattdrucken, flugblättern, flugschriften und zeitungen, Gilhofer & Ranschburg , Bognergasse nr. 2 Wien [s.d.], 152 pp.
ZZ90418: [Karl W. Hiersemann Leipzig]. - [Sale catalogue, 1929] Katalog 594. Flugschriften Relationen Einblattdrucke, Karl W. Hiersemann, Leipzig 1929, 169 pp.
ZZ90433-005: - [Friesland, Leeuwarden] Leeuwarder Courant, vrydag, den 26 December 1813, No. 103, P. Koumans Smeding, Te Leeuwarden, 4 pp.
ZZ90433-008: - [Friesland, Harlingen, 1898] Officiëel programma van de feestelijkheden te Harlingen op Maandag 5 en Dinsdag 6 Sept. 1898, Ter gelegenheid van de Troonbestijging van H. M. Wilhelmina Helena Paulina Maria, als Koningin der Nederlanden, F. van der Zwaag en S. W. Houtsma, Harlingen, 1898, 44 pp.
ZZ90433-019: - [Friesland, Leeuwarden, 1850] Aan de Friezen. Een woord van opwekking bij de aanstaande verkiezingen, D. Meindersma, Wz. Leeuwarden, 1850, 16 pp.
ZZ90433-040: - [Batavian Republic, Bataafse Republiek, Friesland, 1802] Aan het Staats-Bewind der Bataafsche Republicq, wegens het gesurcheerde stemregt in Friesland, by Publicatie der Volksrepresentanten van den 11den Mey 1795, Friesland, 10 april 1802, 4 pp.
13257: - [MANUSCRIPT 1824, TERHORNE, REKENBOEK, BRUNT, DE JONG] Manuscript rekenboek voor de lagere school, 1824, samengesteld door Jan Brunt en overgeschreven door Bauke Annes de Jong te Terhorne. Een cahier, 4º, 86 p. Op eerste en laatste blad versierd in pennekunst, o.m. met gezicht op een rij huizen met drie torens (Terhorne?)
13260: - [MANUSCRIPT 1948, KROP, HACK] Formulier voor in trouwbijbel, uitgereikt 1948 aan Jan Krop en Louis W. Hack, door de Waalse gemeente te Rotterdam. 1 p., deels gedrukt.
67714: [Vinkeles, Abraham (illustrations)] - Schoolbook, [1822], Children's literature | De Deugdzame Zoon of Godsdienst en Ouderliefde. Uit het Hoogduitsch. Met platen. Te Rotterdam, bij Mensing en Van Westreenen, [1822], 151 pp.
30194: - [Paper art, 1930] Vel briefpapier en rekening van agentuur en commissiehandel Th.A. Konijn & Co., Minervalaan, Amsterdam. Ca. 1930, gedrukt.
30200: - [Printed publications Schiedam 1863] Aflevering van de Schiedamsche Courant dd. 23-11-1863 and Europoort brochure. Plano, 2 pag., gedrukt.
6233: [Vollenhoven, J.E. van] - Geslacht van Vollenhoven, [Tilburg 1942], 6 p. + kwartierstaat
62902: - Wapenkaart/Coat of Arms Steenlack.
38305: S.W. - Album . Uit oude tijden, Amsterdam 1929: plaatjes album van Van der Linden's bakkerijen, compleet met 80 plaatjes.
46352: - [Typed document, Geneology, 1610-1930] Genealogy Coomans, typed.By AvO [Vorsterman v. Oyen], 3 pp.
9710: - Huwelykszang ter bruilofte van den heere Cornelis Boursette en mejuffrouw Françina De roo, opgezongen door den heere Abraham de Roo, waar agter volgt de lasterzucht gebreidelt, zijnde een verdediging tot luister van den dichter. z.p., z.j. 4º: 8 p. MET: De lasterzugt gebreidelt of verdediging van de huwelijkszang voor den heere C.B. en mejufvrouw F. d. R., door den heere Abraham de Roo, uitgegeven door een dichtkundig gezelschap. z.p., z.j. 4º: 12 p.
PR121588: [Military pass] - German military urlaubs pass 1851 | Urlaubs-pass fur Jurgen Stüben, bei Batterie Schews. Holst. Artillerie Brigade nach Seedorp in 1851, 1 p. Signed by Arnold, hauptmann Batteriechef.
9360: - Insidiae publico et execrando parricidio Guilhelmo iii. Angliae Scotiae Galliae et Hyberniae regi ... averruncante Deo, frustra nuper paratae. Quas publice, oratione ligata, recitavit Jacobus Triglandius, fil. Lugd. Batav. XI Kalend. Sept. A. Aera Vulg. 1696, aetat suae XIII. Leiden, S. Schoute, 1696. 4º: 12 p.
22355: AMSTERDAM IN 1787 - [Printed publication [1787]] “Acte van qualificatie” dd. Amsterdam [1787], 1 blad folio, gedrukt.
44156: - KOCKENGEN; VAN ZUIJLEN; VAN DIEMEN--- Extract uit het register der Recueillen en Sententien van Revisie. Receuil in de zaak van Jacob van Tuyl van Serooskerken heer van Zuijlen tegen Kornelis Boudewijn van Diemen d.d. 24-11-1676. Kopie uit de 18e eeuw (1729?) getekend G. Paulus Voet van Winssen. Manuscript, 19 pag.
44143: [Franken, H.;] - Herinnering aan het 50-jarig jubile van de broodbakkers-vereeniging De Voorzorg te Amsterdam, December 1893, 28 pag., geb., geïll. (bibliotheekexemplaar). Met ledenlijst.
44113: [Ringers, J.A.]; - Rapport over de kanalisatie van Westfriesland, uitgebracht door de commissie benoemd door (...) Dr. C.J.K. van Aalst, Amsterdam 1922, folio, 76 pag. Geïllustreerd met 15 losse kaarten en platen.
44063: [Donker Hz., D.], - Herinneringen aan D.Donker Hz., bijeenverzameld (.....) leerlingen en vrienden, Zaandam 1841, 16+113 pag., geb. in modern linnen band.
46277-1: - [Postcard Muenchen, München 1903] Postcard to jhr. Rengers Hora Siccama, 1903. With stamp hofbrauhaus Munchen.
9426: - Verjaar-zang aan Jonkvrouw Maria Krajestein de jonge, bruid van den Heer Michiel Slagregen den jongen, in haar 25ste jaar getreeden, op haaren trouwdag den 15den van louwmaand in 't 1713de jaar. Haarlem, Izaak Enschedé, 1713. 4º: [8] p.
PR121617: [British newspaper 1682] - Antique newspaper UK 1809 | The London Gazette, published by authority, nr 1754, 7-11 september 1682, 1 p.
10318: - Wensch ter vijf-en-twintig jarige bruilofte van den Heer en mr. Z. Paspoort en Vrouwe C. Paspoort geb. De vriese, op den 8sten october 1816, kinderlijk opgedragen door hun Ed. geb. gehoorzamen zoon M.C. Paspoort. z.p., 1816. 8º: 3 p.
12540: - [PATENT, RICKERS-SAUTIJN] Enkele stukken betreffende het echtpaar Johannes Rickers Jr., en Sara Maria Sautijn. 18de/19de-eeuws.
56365: - Rijkstelegraaf. Handleiding voor het technisch onderrigt aan postbeambten, 's-Gravenhage 1874, 59 pag.
ZZ903444-47: - [Antique song book, Music, 1949] West-Friese liederen in woorden en op muziek van West-Friese bodem om te zingen op bijeenkomsten en in huisgezin. Uitgave van het Historisch Genootschap “Oud West-Friesland”. 1 Augustus 1949. 1924-1949. Fan Weiler en Zn. Alkmaar [1949], 9 pp.
67307: [Print/prent: Topographical views of buitenplaats van heer van der Gillot near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: GILLOT: aen den Ringdijk tusschen de Schulp-brug en Omval (Mr. Gillot pres la Dique entre le Schulp-brug & l' Omval) TOGETHER WITH Gillot, aen den zeswegh te zien (Vue du chemin croise de Mr. Gillot).
67308: [Print/prent: Topographical views of buitenplaats Gijnwens near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Gynwens apartenant a Mr. Christian Wencel/Gynwens, toebehoorende den heer Christiaan Wencel.
67309: [Print/prent: Topographical views of buitenplaats of Van Haveren near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: De Zamenloop van den Midden en Kruisweg bij de lustplaets van den Hr. Pedro Francisco de Kaersgieter van Haveren/Vue de l' Avenue des Chemins Croisez pres de la maison de Campagne de Mr. Pedro Francisco de Kaersgieter de Haveren TOGETHER WITH De bloemperken ziende naer het Huis van den Hr. van Haveren/Jardin a Fleurs de Mons. van Haveren vers la Maison.
67310: [Print/prent: Topographical views of buitenplaats Starrenbos/Van Haveren near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Gezicht bij 't Starranbosch aen den Zesprong/Le Bois Etoille a la Maison de Monsr. van Haveren TOGETHER WITH Gezicht vande brug vande Vijver na het Nieuwe Speelhuis te sien/Vue du Pont du Rivier, vers le Nouveau Coridor.
67311: [Print/prent: Topographical views of Hoedemakerspad near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Vue des Jardins le long du petit Sentier des Chapeliers/Gezigt van de Tuinen langs het Hoedemakers pad.
67312: [Print/prent: Topographical views of buitenplaats Hogerlust near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Hogerlust, Maison de Campagne apartent a Made.Vander Els et de Mr. Blok/Hofsteede Hogerlust, toebehoorende Jufvrouw vander Els en van den heer Blok.
67313: [Print/prent: Topographical views of buitenplaats Hogermeer near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Hoogermeer, Maison de Campagne apartent au tres illustre Mr. Gillis Valkenier, ancien Echerin de la ville d' Amsterdam/De Hofstede Hogermeer, toebehoorende den Edelen Agtbaren Heer Gillis Valkenier, oud Schepen der Stad Amsterdam.
67314: [Print/prent: Topographical views of buitenplaats Holendregt/Holendrecht near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Holendregt, apartenant a Mr. Jean Le Breton van Doeswerff/Holendregt, toebehoorende den Heer Ian Le Breton van Doeswerff.
67315: [Print/prent: Topographical views of buitenplaats van Hoorn aan de Slooterweg near Slooten, near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: De Hofstede van den Heer van Hoorn op de Slooter weg/Jardin de plaisance du Sieur van Hoorn sur le chemin de Slooten.
67316: [Print/prent: Topographical views of buitenplaats Hoofdenburg] - Original etching/Antique print/originele ets: Hoofdenburg, Maison de Campagne apartent a Mr. Hartwyk/Hofsteede Hoofdenburg, toebehoorende den heer Hartwyk.
67317: [Print/prent: Topographical views of katoendrukkerij het Torentje] - Original etching/Antique print/originele ets: De Catoen drukkerymet het Torentje van den Heer van Ommeren genaamd buyten Druk/l' Impremerie de Coton avec le Pavillon du Sieur van Ommeren, Appellez Buyten Druk.
ZZ90435-037: - [Printing press, Amsterdam] Prijscourant A en B van Stroocarton aan vellen, rollen, een en tweezijdig beplakt, H. J. A. Moorman, Amsterdam [s.d.], 6 pp.
ZZ90334: - [Voorschoten 1975] Duivenvoorde 1226-1976, Avanti Zaltbommel, 1975, 20 pp. Illustrated.
49640: - Manuscript Delft 1807 | Request van Van Stipriaan Luiscius, d.d. Delft 24-5-1807 aan Lodewijk Napoleon, betr. zijn functie als medicus. Manuscript, 4°, 2 p.
49644: - [Manuscript 1806, The Hague] Request aan Lodewijk Napoleon van Elisabeth Larremans, wed. T.A. Hoogestaijn, Gravenhage d.d. 2-7-1806. Manuscript, folio, 3 pag.
49358: - LEUZINGER, BERN--- Nota van Rudolf Leuzinger, Kramgasse 141 Bern, d.d. 1848, 1 pag., deels gedrukt.
49468: - Printed publication Delft 1785 | Missive van J.N.C. van Kretschmar e.a. van de Delftse vroedschap tot beklag over een informele voorslag in de vroedschap tot vervulling van het schoutambt, na overlijden van A. van Schuylenburch. Delft 6-12-1785, folio, 3 pp.
49500: - Printed publication Holland 1700 | Ordre en reglement by de heeren Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland, 17-5-1700. Folio, 7 pp.
49736: - BARNEVELD, VAN WOUDENBERG, GEEFSHUIJSEN--- Bijbel uitgereikt aan echtpaar Gijsbertus van Woudenberg en Grietje Geefshuijsen, door ds. G. van Mont, Frans, N.H. kerk Barneveld 11-5-1927.
49744: - BLOM, VAN--- Exemplaar van Friesche Courant 17-12-1868 met tekst van rede hr. van Blom in 2e Kamer betr. onderwijs. Gedrukt.
49746: - EGMOND, VAN--- Genealogische aantekeningen betr. het geslacht Van Egmond in de middeleeuwen. 4°, getypt, 6 pag.
49750: - HEEROTEN--- Lakzegel van wapen met leeuw en tekst S. Heeroten Camp AmbtM.
49572: - Heerhugowaard, 1818, Plano | Schouwe van de Vogelezang en van de Veenhuiser Omloopdyk, uitgev. door dijkgraaf en heemraden van de Heer Hugo Waard d.d. 1818. 1 blad plano, gedrukt.
49610: - Manuscript The Hague 1806 | Briefje van president en ouderling van de Waalse kerk te 's-Gravenhage, d.d. 28-9-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon met verzoek om een onderhoud. Manuscript, 4°, 1 p.
18604: [Vries, Jan David de] (1819-1855) - [Literature 1849] Jonge heeren. Typen uit het jonge heeren leven. Door den schrijver van ‘Na het studenten-leven’. Maarssen, C. van Nederhasselt Jr., [1847-1849], [2]+2, 315; [4]+2, 315 pp. [2 delen in 1 band]
45593: - [Typed document, 1958] Scriptie 'De client S.' door A.J. Cozijnsen, Academie voor Sociale en Culturele arbeid, Groningen 1958. 45 pag., getypt, gebonden.
46872: - GRAVE, JACOBS, WASSENBERG--- Afrekening van notaris van Oppenraay te Grave, voor H.B. Jacobs te Grave en diens kinderen. Grave, 1909, manuscript. 1 pag.
66436: [Tentoonstelling Frans Halsmuseum 1947] - In de bloemhof der schilderkunst : tentoonstelling van bloemstillevens uit vier eeuwen : Frans Halsmuseum der gemeente Haarlem, 1 augustus-16 september 1947, Haarlem: Het Museum [1947] 32 pp.
48521: - Manuscript 1896 | Acte van transport d.d. 12-11-1896, betr. een huis te Ritthem. Manuscript, folio, 7 pag.
48544: - Manuscript 1768 | Onderhandse acte van schenking door Bernardina Richarda Hoevel aan haar zuster Gerarda Frederica Speckeslager, wed. J.H. Heuft van het leengoed Bavendorp, d.d. 's Heerenberg 15-7-1768. Manuscript, folio, 2 pp.
61077: '- - Amsterdamsche courant, 12-12-1809.
61081: '- - Dordrechtsche courant, 9-12-1813.
40703: [ Gils, A. v.], - Katholyk meyerysch memorieboek behelzende de oprigting van het bisdom van 's-Hertogenbosch (.....), 's-Hertogenbosch 1819, 577+19+(6) pag.
3447: E[pen], v. - Genealogie van het geslacht Van Epen. Overdruk A.N.F. (1885/1886), 4 p., met gekleurde wapenplaat.
46738: - [Prizebinding, 1836] Exemplaar van D. Ruhnkenius, Scholia in Suetonii vitas caesarum, editit Jacobus Geel, Leiden 1828. 385 pag., gebonden in half leer.
46772: - [Prize binding, prize form 1832] Children book with prize form H. van der Linden, Amsterdam 1832 by teacher H.R. Meskendorff.
49236: - [Printed Publication, 1849, SCHEVENINGEN, CHOLERA, MEDISCH] Publicatie van B en W van 's-Gravenhage, d.d. 17-8-1849, betr. een schaalcollecte voor de slachtoffers van de cholera te Scheveningen. 1 blad, plano, gedrukt.
29554: - [Printed invitation 1953] Uitnodigingskaart betr. herdenking Bernard C. Franke, Amsterdam 1953. Gedrukt, met portret, 1 pag.
29556: - [Chromolitho Coat of Arms] Wapen Waldeck-Pyrmont, gedrukt in chromo-lithografie, 20x14 cm.
ZZ90397-084: - [Four sugar sachets] Vier suikerzakjes van Tweede Kamer der Staten Generaal en Ministerie Volkshuisvesting.
17857: [Rebmann, Andreas Georg Friedrich von; Pieter van Woensel?] - Sentimenteele reize naar Schilda. Een boek voor de nieuwe Verlichters. {Tweede deel.} [z.p., z.n.], 1797. [Tweede titelpagina:] Leven en daaden van den hoog welgeboren, weledelen gr. achtb. heer Joris van Narrenhuizen, voorheen burgemeester en raad te Schilda. Naar het Hoogduitsch. Alkmaar enz., Molkman & Comp. en Hand, enz., 1797.
13033: - [MANUSCRIPT, POTT, BELGIUM] Brief van Aug. Friedr. Pott, taalgeleerde te Halle, d.d. Halle 1851, 1 p.
ZZ90352-62: - [Rotterdam] Ter viering van het Verjarings-feest onzes geliefden onderwijzers, 1830, 4 pp.
ZZ90352-58: - [Rotterdam] Lijst der Straten, Havens, Bruggen, enz. en der Openbare gebouwen voorkomende op de Kaart van Rotterdam, ontworpen en bewerkt door Jan Wind Hzn, en J. Wind Jr. 1869, Uitgave van Nijgh en van Ditmar, Te Rotterdam, 16 pp.
61134: - Cathedrale de Dordrecht en Hollande (mirrored)
30028: - MACKAY -- Tekst van een artikel of lezing door mrs. C.M. Mackay 'Belgium and England. A two way traffic'. Folio, getypt, 18 pag.
61707: [Abel Langelier (or L'Angelier) (1553?-1610)] - [Antique title page, 1608] LE SECOND TOME DES OEUVRES DE IEAN BACQUET ADVOCAT DU ROY EN LA CHAMBRE DU THRESOR..., published 1608, 1 p.
ZZ90438-35: - [Friesland, 1764] Billet van verkopinge der pastorie Goederen van de dorpen Lippenhuyzen, Terwispel en Hemrick. 1764, Friesland, 14 pp.
29258: - [NEWSPAPER, 1908, BACKER] Afl. van Het Nieuws van den dag 11-11-1908 met o.a. Necrologie Jhr. Mr. C.H. Backer, oud president arr. rechtbank Amsterdam en diens overlijdensadvertentie.
29308: - [PRINTED PUBLICATION, 1757, ACCOUNTANCY] Extract uit resolutiën Staten van Holland 20-9-1757 betr. instructie voor de boekhouder Rolandus, 1 pag. folio, gedrukt.
29260: - [Antique violins, Violen, antieke] -- Catalogus Alte geigen van fa. Hamma & Co. te Stuttgart. Gedrukt en geillustreerd, 8° oblong, ca. 60 pag. Daterende van ca. 1920.
9873: - Ter echtverbindtenisse van ... Cornelis Adriaan Van immerseel, met ... Sara Cecilia Musketier, vereenigd binnen Leyden den 4 van grasmaend 1780. Leiden, Jacob Meerburg, 1780. 8º: 8 p.
11493: - [Heraldic drawing(s)] LESDATIER Blad met vier getekende familiewapens in kleur: Père Lesdatier, Mère Mastaing, gran mère Fonssum, gran mère Maminc. 28x36 cm., 18de-eeuws.
11495: - [Newspaper/Krant LEZWIJN, LEIDEN] Leidsch Dagblad van 12 augustus 1884 met advertentie en redactioneel bericht betreffende het overlijden van Mr. P.C. Librecht Lezwijn van bankierskantoor Lezwijn en Eigeman.
11510: - MAAREN, VAN; GOUDA Gedrukt adreskaartje van E. van Maaren, koper- en blikslagerij te Gouda, ca. 1900.
11545: - [Newspaper advertisement/krant artikel] NAGTGLAS Gedrukte advertentie betreffende meerderjarigverklaring van Frederik Nagtglas, student te Delft. 's-Gravenhage 11 juli 1844.
11556: - [Heraldic engraving] OOSTDIJCK, TRADEL Gegraveerd alliantie-familiewapen van de families Oostdijck en Tradel, met veel randwerk. Anonieme gravure. 4o. Zeldzaam, 18de- of 19de-eeuws.
11573: - [Music sheets/Bladmuziek PFEIFFER, MUSICUS] Eigenhandig muziekmanuscript `Hernani, air variée pour le piano par Oscar Pfeiffer', `componiert in Porto von 6-8 März 1850'. Getekend `Oscar Pfeiffer'. Folio, oblong, 10 p.
11768: - [Manuscript BOGAERT, BRIEL, TIMMERS, VAN SCHINNE, BOEY] Vragen met ernaast de antwoorden betreffende het echtpaar mr. P. Bogaert en Elisabeth H. Briel (overl. 21 april 1732) en betreffende mevr. Timmers-van Schinne (overl. 13 december 1732) en betreffende de namen van de kinderen van de pensionaris Boey. 8o, oblong, 1 p., 18de-eeuws.
29672: - [Printed funeral card, 1835] Gedrukte uitnodiging voor de zielediensten voor zaliger Johannes Michel Reiffert in de R.K. kerk van A.H. v. Giessen te Amsterdam, dd. 3-3-1835, folio, 1 pag., oblong.
29704: - [Printed christmas story] Het bezoek, kerstverhaal door Herman de Man, Amsterdam z.j. Gedrukt boekje van 30 pag. Op omslag in handschrift opgedragen door Gerrit Jan Korteling aan familie Jansen Manenschijn.
12332: - [MANUSCRIPT, LEGAL, GELDERLAND, RECHTZAKEN] Gedeelten van een formulierboek voor advocaten in Gelderland. Stukken van rechtzaken waarbij de namen van partijen meestal zjn vervangen door A, B, etc. Folio, ca. 50 p.
12334: - [AUTOGRAPH, SIGNATURE 1666, GELDORP] Handtekening van ...ias Geldorp. Leeuwarden 1666, 1 stuk.
BB110069: [N.N.] - History Napoleon ca 1900 I Napoléon, La République, le Consulat, l'Empire Sainte-Hélène, Paris, Hachette [1900].
BB110070-1: - Knightly order Belgium I Chef-Confrérie Royale et Chevalière de Saint-Michel. Fêtes du Tricentaire 1613-1913, Gand, Vanderpoorten 1921, Folio, viii, 216 pp. Exemplaire 190 of 375. Text in French.
67319: [Print/prent: Topographical views of Koopman house near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Gezicht van 't Huis naer de Voor poort en Malie baan/Vue de la Maison vers l' Avant porte & le Mail.
14239: - KANON, LE SIFLEUR Twee grote tekeningen, ieder ca. 35x45 cm, van een metalen kanon, een doorsnede van dit kanon en een boven- en zijaanzicht van het bijbehorende affuit. Het opschrift luidt “Piece legere du calibre de 8. pour le service de campagne” op de loop de naam “Le Sifleur” en groot, gekroond, monogram (AX?)
44533: - MIEROP, VAN--- Onderste gedeelte van een acte van de rekenkamer te 's-Gravenhage, d.d. 12-12-1629, getekend door J. van Mierop en met het opgedrukte zegel van de rekenkamer van Holland. Manuscript op perkament.
44537: - BORSSELE VAN DER HOOGHE--- Handtekening van B. van Borssele van der Hooghe, 1681. Manuscript.
44541: - SLIJPE, VAN--- Extract overlijdensacte Maastricht betr. jhr. Jan G.C. van Slijpe, 81 jaar, overleden 28-11-1838. Manuscript, folio, 1 pag.
44545: - OLIVIER --- Briefje van de griffier van het gerecht te Antwerpen aan vrederechter Olivier te Mechelen, an 5(1796) manuscript, folio, 1 pag.
12716: - [Printed letter with handwriting] ALMELO, OLTHOF, LAMMEN Verzoek om informatie van P. lammen & Zn. te Dordrecht (hondenvoer) aan Van Nelle, betreffende de soliditeit van J. Olthof te Almelo, 1926. 4to, getypt, met concept antwoord, 1 p.
49660: - KRANTEN, ALGEMEEN HANDELSBLAD--- Reclame (brief)kaart tonende een bezorger van het Algemeen Handelsblad met grote map kranten aan een band over de schouder. In deze map een opgevouwen miniatuur aflevering van het AHB van 11 april 1923.
49668: - Life insurance regulation 1861 | Statuten levensverzekering-maatschappij Pietas te Utrecht, opgericht 7-10-1861. Gedrukte brochure, 1897, 20 pag.
2422: [N.N.] - Rare poem Haarlem Church | Handwritten copy of gedicht op de Nieuwe Damiaatjes te Haarlem, 3 pp.
12103: - [Autograph notary] STRUIJK VAN BERGEN Handtekening van notaris Struijk van Bergen te Dinteloord. 1825, 1 p.
11105: - LINDEN, VAN DER, GRAAFWIJK Dankbetuiging van J. van der Linden aan dr. Graafwijk, voor geleend boek, 1822. Klein, 1 p.
62882: - Wapenkaart/Coat of Arms Schade.
62884: - Wapenkaart/Coat of Arms Schaik (Van).
54978: '--- - Index librorum prohibitorum sanctissimi domini nostri Pii IX Pont. Max. Inssu editus. Editio novissima. Rome, 1877.
ZZ90395-050: - [Dordrecht 1785] Dordrechts gedenkboek, Uit naam van Dekenen voornoemd, Pieter van Braam, boekhouder, Conformeeren ons met ’t bovenstaande, Jakobus Lokemeyer, Dordrecht, 1785, van pagina 120 tot 142.
13810: - VOORSPELLINGEN, CLAY BURTON VANCE ‘Meine Voraussagungen für das Jahr 1913 sind in Erfüllung gegangen ... was für das Jahr 1914 bevorsteht’, plano, 2 p., gedrukt, 1913.
46140-1: - [Printed death announcement 1942] Printed death announcement for J.J. Gunnink, announced by Firma Kanis & Gunnink, Kampen, 1942, 1 p.
49177: - Theater programm 1940 | Programma voor Jeanne d'Arc, voorgedragen door Nel Oosterhout, declamatrice en actrice, Utrecht 1940. 4 pp.
49179: - University, 1936-1941, Utrecht | Series lectionum in universitate Rhene-Trajectina (overzicht van alle lezingen/publicaties in 1936 t/m 1941, apart verkocht). Groot blad plano, gedrukt, prijs per stuk.
49183: - Botanical album poetry ca 1900 | Poesiealbum/Poezie album (A5 formaat) van Regina Tisfot met 47 bijdragen uit de jaren 1870-1895 uit Amsterdam etc.
49193: - Stencilled document, music | Enige notities bij Arp Schnitger en zijn school, door drs. Anne Risselada, 1978, 7 pp.
ZZ90447-25: - [Middle-East, Egypte, 1903] Relation d’un voyage en Egypte, Par Le Général Cte van der Stegen de Putte, Extrait de la revue de L’armée Belge, Direction & administration, Liége, 1903, 53 pp.
26117: - Gedenkstuk der feestviering van het vijtig-jarig bestaan der Maatschappij Felix Meritis, november 1827, [ Amsterdam 1827 ], 125 pag., org. kartonnen band met Gedenkstukop plat. Met gegraveerd frontispice.
53793: '--- - Waerachtige historie van 't geslachte, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, proceduren, brieven, laatste woorden en doodt van wijlen Heer J. van Olden-barnevelt [...] neffens sijn remonstrantie aen hare Ed. Groot Mog. als mede de sententien van Johan van Olden-barnevelt, Gillis van Ledenbergh, Hugo de Groot en Rombout Hoogerbeets. Amsterdam, J. v.d. Straten, 1669.
66305: - Old blueprint of a steam locomotive/Bouwtekening Stoomlocomotief.
66321: [Landgoed Westerhout Beverwijk] - B. Ringeling, Inventaris van de eigendomsbewijzen betrekking hebbende op het landgoed Westerhout 1611-1806, Gemeentearchief Beverwijk 1966, 30 pp.
66323: [Diverse folders VVV Bureau Haarlem] - 1) Een 6-tal Wandel- en Fietstochten in en om Haarlem, 1938, gezamenlijke uitgave van Volksherstel Haarlem, Vereeniging Haarlem, Stichting Haarlems-Bloei en Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B., illustraties naar teekeningen van H.J. Wesseling. 2) Enkele belangwekkende bijzonderheden omtrent Haarlem, Uitgave van het Verkeershuis der Stichting haarlems bloei. 3) Rondgang en wegwijzer, Stichting Haarlems Bloei. 4) A walk through the town, Foundation Haarlems Bloei.
66325: [Zendingsfeest Heemstede 1899] - Zes en dertigste Christelijk Nationaal Zendingsfeest op Meer en Berg (nabij Heemstede) bij Haarlem, den 5den Juli 1899, H.B. Breijer & Zoon Arnhem 1899, 18 pp.
66101: [Een voorstander der Waarheid]. - Spoorwegen in Nederland door een Voorstander der Waarheid, Amsterdam, Gebr. van Es, 1860, 22 pp.
66102: [Spoorwegnet]. - Een Woord ter bestrijding op sommige adressen tegen de Spoorwegwet, Rotterdam - H. Nijgh 1859, 20 pp.
63037: - Wapenkaart/Coat of Arms Bosch (Van den).
63041: - Wapenkaart/Coat of Arms Kocq. Hend.Z.
63043: - Wapenkaart/Coat of Arms Coste (De la).
63045: - Wapenkaart/Coat of Arms Does (Van der).
63049: - Wapenkaart/Coat of Arms Dussen (Van der).
63053: - Wapenkaart/Coat of Arms Hessel (Van).
63057: - Wapenkaart/Coat of Arms Hoola.
63061: - Wapenkaart/Coat of Arms Luyt.
63063: - Wapenkaart/Coat of Arms Neurenberg (Van).
63069: - Wapenkaart/Coat of Arms Scott.
63073: - Wapenkaart/Coat of Arms Swanenburgh.
63075: - Wapenkaart/Coat of Arms Visch/Tyt (Van der).
63077: - Wapenkaart/Coat of Arms Haganus.
63085: - Wapenkaart/Coat of Arms Le Leu de Wilhem.
11601: - [Manuscipt] RÖELL Brief van C. van Gheel Röell, 's-Gravenhage 1881. 8o, 1 p.
11603: - RÖELL Typoscripten van redevoeringen bij de begrafenis van Mr.dr. A. baron Röell, bij diens 25-jarig voorzitterschap van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, en voor een necrologie in het Jaarboek Haerlem. Ca. 1940. Ca. 40 p.
11618: - SAUVEPLANNE Gedrukte circulaire betreffende benoeming van J.G.H. Sauveplanne tot adjunct-directeur van de N.V. Nederlandsche Herverzekerings Maatschappij, Den Haag 1931. 4(: 1 p.
PR121615: [British newspaper 1759] - Antique newspaper UK 1759 | Lloyd's evening post and British chronicle, 22-25 June 1759, Vol. IV, no 302. Original newspaper on laid paper, 8 pp (p. 601-608).
PR120946-270: - Newspaper Dordrecht 1822 | Dordrechtsche courant 11 april 1822, no 44, Blussé & Comp Dordrecht, 1 p.
m7977-51: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Voorhout, Zuid-Holland] Catalogus der onroerende goederen onder Voorhout, Noordwijkerhout, Noordwijk, Rijnsburg en Warmond, Notaris W. van der Schalk te Noordwijk, 1870, 14 pp.
m7977-50: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Vogelenzang, Noord-Holland] Notitie der Veiling van Boomen staande op de buitenplaats Huis te Vogelenzang te Vogelenzang, Notaris H. M. van Weel te Bloemendaal, Drukkerij Timmer, Bloemendaal 1940.
44598: - SCHOUTEN --- Brief van P. Schouten, d.d. 's-Gravenhage 1841, betr. een voorstelling 'ten mijner benefice;. Manuscript, 1 pag.
44600: - JAMAICA; GAUTEUX --- Twee kwitanties d.d. Parijs 1733 en 1769 t.n.v. Pierre Gauteux de Coudray, proprietaire de la Cense et seigneurie de Jamaique. Deels gedrukt, op perkament.
66322: [Jaarboekje 1912 Schiet- en Weerbaarheids vereniging Haarlem] - Jaarboekje 1912. Schiet en Weerbaarheids Vereeniging van Haarlem en Omstreken, 1912, 67 pp.
9323: - Gezegende echtstrengel gevlogten ter eeren van den Heer Mr. François De vroede, der beide regten doctor, ende Juffrouw Klara Roeters, te samen met de vaste banden van huwelyks liefde verbonden binnen Amsterdam op den 25 van sprokkelmaand des jaars 1676. Amsterdam, bij Hendrik en Dirk Boom, boekverkoopers, 1676. 4º: 8 p.
PR121688: [Van Dam family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Van Dam Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
43489: [Kamp, A.W. en M.D. Horst] - Rotte blaren, Leidsche studentenliedjes etc. van Hugo en Eduard, met de oorspronkelijke teekeningen en muziek bijeenverzameld, Leiden 1905, gebonden, geïll., 127 pag. Mooi exemplaar.
44568: - FEER; BROM; VAN ESVELT--- Familieaantekeningen Feer, Brom, van Esvelt, ca. 1900. Manuscript, 1 pag.
44570: - BREDA --- Aanvullingen bij de tekst van het 'Groot Recueil der Oudheden en Rechten van Breda', manuscript, 18e eeuws, folio, 12 pag.
47061: [Scheffer, W.F.L.], - Geschichts-daten und merkwurdigkeiten von Stuttgart, Stuttgart 1815, 4+72 pag., orig. boards.
47062: - Description des curiosites de l'eglise de la cour nomme a la Sainte Croix a Innsbruck, Innsbruck 1823, 29 pag.
43585: Das, G - Foppe van Aitzema. Bijdrage tot de kennis van de diplomatieke betrekkingen der Nederlanden tot Denemarken, de Hanzesteden [.....] tijdens den dertig-jarigen oorlog, Utrecht 1920, 221 pag. [dissertatie].
44602: - KIST --- Drie kleine aquarellen (9x14 en twee maal 4x6 cm.) voorstellende een duinlandschap en ruines, gesigneerd F.L. Kist.
44612: - HORSTMAN; OUD CLINGENDAAL --- Veilingcatalogus Collection F.J.E. Horstman a Oud Clingendaal. Amsterdam, Fred. Muller, 1929, 43 pag. + afbeeldingen, groot 4°.
67783: - Printed publication, 1787, Golden Bull | Goude Bulle soo als die is vast gestelt door Keyser Carel den IV. En het Roomsche Ryck nevens en kort begryp van het Duytsche Ryck de vergaederinge van het cheurvorstelyck collegie Met alle Plechtigheden, gebruykelyk tot de Verkiesing en Krooning van een Roomsch Keyser. t' Antwerpen, By Joannes Baptista Carstiaenssens (...) 1787, 51pp.
14228: - OEGSTGEEST, TORENVELD Tekst voor een artikel over het huis Torenveld te Oegstgeest, door W.J. van Varik, 2 p., getypt, met een dertigtal foto’s van het huis en details van het huis, ca. 1950.
10986: - ARNHEM Brief van de hoofdingenieur van waterstaat in Gelderland aan gravin van Rechteren, geboren Van Spaen (te 's-Gravenhage), over onderhoud van `rijze beslag- en bleeswerken' aan de rechter-Rijnoever bij Arnhem, Arnhem 25 november 1841, getekend: Ferraud (n.a.v. aanleg Rijnspoorweg Maarsbergen-Arnhem).
10978: - AKE(R)SLOOT, VAN SCHUYLENBURGH, EDAM Twee brieven van Abraham Akesloot, Edam, 1733 en 1734, aan zijn zuster de weduwe Josina van Schuylenburgh, geboren Akesloot te Haarlem (wed. van Willem van Schuylenburgh, heer van Schrevelsrecht). De schrijver, geboren 1687, was kapitein bij de admiraliteit van Amsterdam. 4(, 4 p., met lakcachet Akesloot.
10841: - Nieuwsblad voor partijen. Dag-, nacht- en ochtendblad te Oterleek, gewijd aan ' t zilveren feest van C. Moeijes en N. Tromp. Extra nummer 13 April 1929. 4º: 1 p., gecyclostyled.
PR121663: [Van der Pot family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Van der Pot, 1 p.
9537: - Echtzangen ter bruylofte van den heere Petrus Teger en mejuffrouwe Clara De bruyn, verëenigd in Amsteldam dan 28 van slachtmaand 1729. z.p., z.j. 4º: [16] p.
9542: - Ter bruilofte van ... Nicolaus Kien, raedt in de vroedschap der hooftstadt Utrecht en ... Theodora Petronella Van romondt, vereenight den 27. van Oogstmaent 1730 binnen Utrecht. z.p. 4º: [8] p.
9546: - Ter gedachtenisse van ... mr. Samuel Everwijn, in zijn ... leven Heere van Brandwijk en Gybeland, enz. in den oudraad der stadt Dordrecht, mitsgaders rentmeester der kerken en kapittels goederen binnen de opgemelde stad, enz. overleden den 7 van slagtmaand 1730. z.p. 4º: [24] p. Watervlekkig.
49556: - Printed publication 1932 Heerhugowaard | Uit Heer-Hugowaard's historie. De gevonden fundamenten ter plaatse van de boerderij Torenburg niet afkomstig van een vroeger kasteel. Overdruk Alkmaarsche Courant 15-10-1932, 3 pp.
45627: - [Pamphlet, 1771] Conventie tusschen de heeren bailluw en leenmannen van den lande van Voorne ter eenre en eenige ambagtsheeren in den voornoemde lande ter andere zijde aangegaan. Brielle, Verhell, 1771. 4°, 20 pag., gedrukt (groot wapen op titel).
45631: - [Manuscript, letter, medical 1932] Letter by F. Reus, doctor in Haarlem, d.d. 1932 to a colleague with regard to a patient. Manuscript, 1 p.
45641: - [Magazine university, Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, satirical, 1880] Inwijding der Vrije Universiteit. Afl. van Uilenspiegel 30-10-1880. 4°, 4 pp. Printed.
45645: - [Political elections, The Hague, Kiesvereniging Nederlands, 1861] Brochure 'Aan de kiezers te 's-Gravenhage'. 4°, 4 pp. Printed publication, 1861.
45649: - [Fashion, clothing, confectiemode, The Hague, 1882] Brochure 'Een plicht der regeering'. ,'s-Gravenhage, oktober 1882, signed: J. Cahen, Spuistraat 43, Den Haag.
45655: - [Antique drawing, crafts, ca 1850] Folder with 15 watercolours, tools for the blacksmith, each 34 x 23,5 cm. [Werktuigen voor de smid. Map met 15 aquarellen met 50 afbeeldingen van smederijgereedschap.
ZZ90438-01: - [Friesland, Dokkum, 1845] Adres aan Z. M. den Koning over de voorloopig door de synode des vorigen jaars Aangenomen Artikelen, tot regeling der Betrekking van de Hoogleeraren in de Godgeleerdheid tot de Nederlandsche Hervormde Kerk. Aangeboden door twintig predikanten uit de klasse van Dokkum. Bij B. Schaafsma, Te Dokkum, 1845, 16 pp.
ZZ90300: [Utrechtse Studenten Almanak 1901] - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1901, Utrecht J. van Druten 1901, 418 pp.
48593: - Public government 1917 | Benoeming tot griffier Raad van beroep te Roermond van mr. K.H.Ch. Joosten, 's-Gravenhage 1917. 1 p.
48595: - Public government 1916 | Benoeming van mr. M. van Toulon van der Koog tot griffier bij Raad van beroep te Haarlem, d.d. 's-Gravenhage 1916.
48597: - Public government 1916 | Benoeming van mr. H.C.J. Groot tot griffier Raad van beroep te Middelburg. 1 pag., manuscript. 1916.
48589: - Economic history 1877 | Verklaring van eigendomsoverdracht van aandelen in Waarborgfonds Amsterdamsche Vereniging tot het bouwen van arbeiderswoningen. Amsterdam 1877, folio, 1 p.
48583: - Manuscript 1926 | Brief van P. Nomes d.d. Hilversum 1926, aan P. Schuurman te Graft betr. familie Nomes. Manuscript, 4°, 3 pag.
48587: - Labor contract 1909 | Arbeidsovereenkomst van Amsterdamsche Vereniging tot het bouwen van arbeiderswoningen met Frederik Mol als schilder, Amsterdam 1909. 1 p.
45850: - [Manuscript, theology, 1695] Contract of the Grote Kerkeraad Remonstrantse Gemeente Delft with Philips Blommendael as performer and singer, in stead of Willem Dirksz Sennewaerden. Manuscript, 1695, 1 p., folio.
45852: - [Manuscript, 1701] Request of Pieternella van Riet to the Jesuitenstatie Burgwal in Delft, to receive her baptismal cell (doopceel). Ca. 1701, manuscript, 1 p.
45840: - [Manuscript 1612] DELFT, VAN WEENEN, MANTHEE--- Brief van Christiaen Manthee te Amsterdam aan Arent Gijsbrechtsz van Weenen te Delft, d.d. 4--1-1612. Manuscript, 1 pag., beschadigd.
40881: - Notificatie v.d. secretaris van Staat voor de financien der Bataafsche Republiek behelzende grensscheidingen (....) landschap Drenthe, dd. 20-3-1806, 's-Gravenhage 1806, 7 pag.
13121: - [MANUSCRIPT, WEDDING, TEILINGEN, VAN; VAN DER KROGT] `Bruiloftskrans aan Hubertus van der Krogt en Maria van Teilingen'. Gedicht, getekend `U geachte zuster Jaapje van Teilingen, 1833'. 4(, manuscript, met versierde, handgekleurde rand.
62660: - Wapenkaart/Coat of Arms Boesinchem.
66367: [Krant WOII 1941] - Blokkade october 1941, newspaper, October 1941, De Strijd voor onze voedselvoorziening, De steenen in de akker, Teekening Demos, 12 pp. Gevouwen.
66385: [Museum and Art Gallery Birmingham catalogue 1950] - Some Dutch Cabinet Pictures of the 17th Century, 26th August- 8 Th October 1950, 15 pp.
66402: - Catalogus 42: Pamphlets and Publications. Click to view this catalogue online.
46360: - [Geneology, Bussier, 18th century] geneology: De familie Bussier . Typed document, 2 pp.
12684: - [MANUSCRIPT, POEM, WITTE, DE; (GAL?)STEEN] Zesregelig versje, gesigneerd F. de Witte, met bijschrift: `Dit veersie staat op een goudt doosie daar een steen in legt van den heer F. de Witte, afgehaalt als hij al 70 jaar oudt was en heeft daar na nog 18 jaar geleeft'. 4(: 1 p.
49843: - Naye daytsche ibersetzung al humash megillot. Sulzbach, Zekkel Aharon, 1811.
12771: - BROER Tekening door ... Broer, klassiek beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 70x50 cm.
PR121596: - Printed publication German ca 1880 | Printed publication, poem with religieus figures on horses titled Zum Besten des armen bedrangten Pabstes, 1 p.
11980: - [Manuscript, poem, gedicht LUIN, VAN] `Beminde feestvierende tante', gedicht op het feit dat tante 25 jaar werkte voor `de goede edele mevrouw die we nu ook hier bemerken'. 8o, 6 p. Ca. 1900.
5445-1: [Vlaams congres voor boek- en bibliotheekwezen 1930] - Printing Press almanacs I Amsterdamsche almanakken : 1586 - 1590 - 1600 - 1605 : aangeboden aan het eerste wetenschappelijke Vlaamsche congres voor boek- en bibliotheekwezen Amsterdamsche almanakken : 1586 - 1590 - 1600 - 1605 : aangeboden aan het eerste wetenschappelijke Vlaamsche congres voor boek- en bibliotheekwezen, [s.l., s.n. ca 1930], 8 pp.
54480: '--- - Gereformiert lantrecht van Veluwen und Veluwen-zoom, met de veranderong op 't capittel van appellatien ende clarongen aen Engellander-holdt ghevallen. 2e druk, Arnhem, Jan Janssen, 1621.
54482: '--- - Gelresche landt ende stadt-rechten int' Over-Quartier van Ruremonde. 3e druk, Arnhem, J. v. Biesen, 1677. [gebonden met:] Deductie waer inne kortelijck ende naer waerheyt vertoont werdt het territoriale recht dat de provintie van Gelderlandt over de stadt ende heerlijckheyt Borculoe competeert ... Arnhem, J. v. Biesen, 1663.
54521: [Witte, E. de] - Duyts antwoord op sekeren Latynsen brief van Adriaen van Wyck, pastoor in Ketel (...) aen (...) Diotrephes. z. pl., 1705.
54523: [Witte, E. de] - Mond-schroef om den mond te openen aen den mondstopper der Jansenisten sig (...) noemende Sacerdos justitiae. z. pl., [1704].
54622: [Falkenskjold, S.O.?] - Memoires authentiques et interessans ou histoire des comtes Struensee et Brandt. Kopenhagen et Bruxelles, B. le Francq, 1789.
54764: '--- - Billyke redenen waarom de burgers en ingeseetenen van Holland na verandering staan in de regeeringe. z. pl., [Leiden?], [1748].
54775: [Teellinck, Maximiliaan of Willem?] - Anatomie ofte ontledinge van het verderffelyk dessein der paaps-gezinde. z. pl., [1732].
54789: '--- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Gielis van Ledenberch (...). 's-Gravenhage, v. Wouw, 1619.
54795: '--- - [Pamphlet 1671?] Korte memorie tot onderrechtinge van den tegenwoordigen toe-stant der saecke van den heer Jacob Wermelskercken, wegens sijn minderjarige kindt c.s., q.q. contra Jan Mamuchet tot Utrecht. z. pl., [1671].
9679: - Huwelykszangen ter bruilofte van ... Mr. Kornelis Van den helm boddaert, schepen en raad der stad Middelburg ... en Reinbrandina Cornelia Hurgronje, in den echt verenigd binnen Middelburg, den 1 van wijnmaand 1751. Middelburg, S. Mandelgreen, [1751]. 4º: [28] p.
9661: - Huwlykszangen ter bruilofte van ... Mr. Kornelis Van den helm boddaert [schepen en raad der stad Middelburg] ... en ... Anna Virginia Scholten, in den echt verenigd binnen Amsteldam. Amsterdam, Izaak Tirion, z.j. 4º: [30] p.
18670: [Walré, Jan van]; [Zoontje van Democriet] - Hulde der nagedachtenis van Jan van Walré toegebragt door de aloude rederijkkamer: De Wijngaardranken, onder de zinspreuk: Liefde boven al. Haarlem, Vincent Loosjes, [1838]. [Gebonden met:] Dichtlievende uitspanningen voor vriendschap, vreugde en vaderland van het gezelschap Het Zoontje Van Democriet te Haarlem. Haarlem, J. Goteling Vinnis, 1826.
49444: - Public affair publication Friesland 1740 | Extract resolutien Staten Generaal 20-6-1740, betr. een tweede kolonel bij de compagnie Guardes te paard te Friesland. Folio, 2 pag., gedrukt.
49450: - Frisia, Friesland 1777 | Deductie voor jr. G.S. van Heemstra (...) contra mevr. Aurelia van Haersma, douariere de Kamstra, te Menaldum, aan (...) Staaten van Friesland overgegeeven om in cas de appel te decideeren de stem op nr. 6 onder den dorpe Oostrum, over het beroepen van een predikant aldaar. Leeuwarden, Seydel, 1777. Folio, 8 pp.
PR121616: [British newspaper 1809] - Antique newspaper UK 1809 | The London Gazette, extraordinary published by authority, nr 16248 (p. 537-539), 3 pp.
48981: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Amicitiae Sacrum 9-11-1876', litho van Grolman, met lauwerkrans en handen, 42x32 cm., gedrukt.
48983: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisplaat '26 Februari 1816 P.H.R.M. 1877', litho van Grolman, met afbeelding van moderne muzen en handtekeningen, 58x48 cm., gedrukt.
64932: [Signatory: Commander De Velingerode.] - Pamphlet. Articulen van Capitulatie, op welke de Stad Dordrecht toestaat om Guarnisoen inteneemen van Zyn Pruissische Majesteit.
64935: [Signatories: G.J.D. Palland; H. Fagel.] - Pamphlet. Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden; allen den geenen die deesen sullen sien of hooren leesen, salut […].
64937: [Signatory: J.J. de Wagener.] - Pamphlet: untitled. T’ Hoff Geoccupeert synde met te reguleren, de Modificatien nopende het Placcaerd op t’ stuck van de Munte van den 19. September 1749. de welcke Syne Conincklijcke Hoogheydt Hertogh Carel van Lottharingen Gouverneur Generael deser Nederlanden goedtgevonden heeft […].
64938: [Signatory: J.J. de Wagener.] - Pamphlet: untitled. Cancellaer ende Raden van Haere Keyserlijcke ende Coninclijcke Majesteyts Souverainen Raede des Vorstendoms Gelre &c. Alle de geene die dese sullen sien, ofte hooren leesen saluyt, Doen te weten, dat alsoo aen het gemeyne beste ten uytterste aengelegen is, dat niet alleen de Doop, Trouw, ende Doodt-Registers in alle Parochien behoorlijck ende ordentelijck worden gehouden, maer oock dat die selve wel, ende sorghvuldighlijck worden bewaert, ende geconserveert [...].
64947: [Signatory: P. Voet van Winssen.] - Pamphlet: untitled. Publicatie. De Staten van den Lande van Utrecht, hebben naar veelvuldige ende seer ernstige gehoudene deliberatien, in overweginge vande stijgerende prijs der Granen, goedgevonden ende verstaan tot verlichtinge ende soulas van de arme gemeynte af te stellen de Laatste Verhoginge op het middel van ’t Gemaal, sedert eenige jaren herwaarts op ’t selve geheven, ende geintroduceert, gelijck het voorsz middel vande voorsz Verhoginge van nu af aan word afgestelt ende cesseren […].
29578: - [Printed publication, stolen goods, 1808] Notitie van goederen gestolen 19-9-1808 ten huize van Marijke Weimans wed. A.J. Fokkens op de Joure, gedrukt, 4°, 1 pag.
13463: - [Charter] BRINKMAN Verlening van Veniam aetatis door de Staten van Holland aan Coenraad Clamoor Brinkman, wonende te Amsterdam, dd ‘s Gravenhage 22-6-1748, charter op perkament, deels gedrukt, met handtekeningen van A. van der Duijn en Willem Buys, zegel verloren.
ZZ90298: [Utrechtse Studenten Almanak 1894] - Utrechtsche Studenten Almanak voor 1894, Utrecht J. van Druten, 402 pp.
ZZ90447-29: - [Rare book, Afrika, 1853] Beroep op de Christelijke hulpvaardigheid in Nederland, ter voorziening in de Godsdienstige en zedelijke behoeften der Kaapsch-Hollandsche Uitgewekenen, benoorden de Vaal-rivier, in Zuid-Afrika. Bij de Wed. G. Hulst van Keulen, Te Amsterdam, 1853, 21 pp.
61200: - [Optica print, illumination] Vue de la Place de Bourgogne (Bordeaux city).
61204: - Vue du port de Rochefort (mirrored)
61172: - Genesis 3.
61174: - Joseph Shows Kindness to His Brothers
61176: - The Holy city of Jerusalem
61178: - Naval combat
59579: - [Antique print, etching] Das Johannes Feuer / Der Som[m]er, published ca. 1750.
46844: - Photography Venezuela I 2 photo's 5x8 cm, of the copper mines (kopermijnen) San Felipe in Tucacas (Venezuela), 1917.
58940: - Lente. Louwerse Kinderprent no. 1.
57743: - Publicatie, van B&W van Utrecht 27-1-1825 betr. regelingen voor vervoer te water en over land. 4o, 12 pag,
57765: - Verzen gezongen op de Volkszangavond 6-4-1932. Cahier met 4 pag. handschrift door H. Nijborg.
57794: - Transportakte gepasseerd voor schout en schepenen van Dordrecht d.d. 9 februari 1671. Johan van Bijwaert, notaris te Dordrecht als gemachtigde van Maria Laurens van Elslo weduwe van Jan Aeldertsz de Veer, transporteert op Matthijs Paradijs, koopman en burger te Dordrecht, een pakhuis, erf en huis, loods en verder toebehoren op de Nieuwe Haven, strekkende van voren van de Nieuwe Hoven tot achter op de Hooge Nieustraat, tussen huis van Matthijs Paradijs en dat van Joris van Hovorst.
57797: - Akte gepasseerd voor de raad van de stad Dublin en gedateerd het 17e jaar van de regering van George III (1818), betreffende een finale overeenstemming tussen Timothy Mahony of Castletown in the county of Dublin en William Blake of Castle Martyr en Charity Blake geboren Dylon, zijn vrouw, over onroerend goed in Dublin. Gepasseerd voor de heren Marcus Peterson, Thomas Jenison en Godfrey Lill.
58898: - Reliëfgravure, 29x18cm, met 2 muntafbeeldingen, uitgegeven door J. Steuerwald ter gelegenheid van 25 jaar regeringsjubileum van koning Willem I. Op onderste munt de tekst: Gulielmus I. per XXV Annos Rex Neerlandiae. Op bovenste munt de tekst: Manu Tenebo.
58899: - Programma betrekkelijk de plegtige inhuldiging des konings, te Amsterdam op Zaterdag den 28sten November 1840. Programma, 30x18cm, van de inhuldiging van Koning Willem II met handgeschreven opschrift op achterkant: Baron L. Rengers, Kamerheer. 6 p. Mr. Willem Frederik Lodewijk baron
57717: - Ontvangstbevestiging/kwitantie van Jacobus Teunisse ten behoeve van Pieter August Carstens, kleermaker, Amsterdam. Somma van fl. 2525 terzake koop van een huis aan de Noorderstraat bij de Vijzelgracht, buurt AA 445. Kadastraal sectie J No 2683 groot 61 centiare. Gedateerd 25 september 1872. Gekocht op publieke veiling van 26 augustus 1872. Handschrift, 1 blad in goede staat. Alsmede veilconditien d.d. 6 augustus 1863, gepasseerd voor notaris Jacobus Muller te Amsterdam. Betreffende publieke verk
29988: - [Vaccination certificate, 1869] Vaccinatiebewijs voor Peter Heinrich Leonhardt Schwärzer, geboren 27-1-1860 te Amsterdam. Dd. Amsterdam 1864, getekend door de arts G.W. Adler, geregistrerd 1869. 1 blad. Manuscript.
49015: - KOOPHANDEL, NIJVERHEID--- Grote (35x45 cm.) aquatint prent 'Voornaamste takken van Nederlandsch bestaan', door W. Kok, 1794.
49025: - BRAND, AMSTERDAM, ZEEMAGAZIJN--- Zwaare brand van 's lands zee magazijn te Amsterdam, voorgevallen 6-7-1791. Gravure, 24x30 cm., door J.L. van Beek naar J. v. Meurs, 1791.
12297: - [MANUSCRIPT, LEGAL, DOETINCHEM, HUSLEY, RENSEN] Stuk in een rechtzaak voor het gerecht van Doetinchem tussen Jac. Husley, gedaagde, en vrouwe Mechteld van Waey, wed. van Joh. Rensen, borgermeester van Doetinchem. Folio, 6 p., ca. 1731.
12269: - [MANUSCRIPT, POSTCARD, CADERIUS VAN VEEN] Brief en briefkaart van Jan Caderius van Veen, Koog aan de Zaan 1971, 2 stuks.
12282: - COMMANDEUR Slecht exemplaar van C. Bruin, Noordhollandsche Arkadia uit 1732, zonder platen, met enige malen de naam van de eigenaar in pen: `Cornelius Commandeur, Rijp 1852'.
62785: - Wapenkaart/Coat of Arms Isselmude (Van).
62789: - Wapenkaart/Coat of Arms Karnebeek (Van).
62793: - Wapenkaart/Coat of Arms Klocke (Von?).
PR121689: [Van Dam getekende wapenkaart]. - Drawing Wapenkaart/Coat of Arms: Handcolored coat of arms Van Dam with three birds/ducks, 1 p.
12296: - [MANUSCRIPT, BAPTISMAL BOOK, DOESBURG, VAN GESSELER TE LINTELO] Extract uit het doopboek van Doesburg d.d. 18 juni 1760, betreffende de doop van Bernhard Jan Joost, zoon van Abraham te Lintelo en Maria Helena van Gesszler, 1 stuk. Met brief van J.A. van Middelburg (?) d.d. Samarang 13 september 1812 aan de heer Gisseler te Lintelo te Batavia, 3 p. en met een envelop gericht aan A.W.L. van Gesseler te Lintelo, gepens. kolonel te Doesburg.
66472: [Coloured map of Afrika/Africa] - Cartography/Map: Übersichtkarte von Afrika. 1:35000000. 1 pp.
66473: [Coloured map of West-Africa/West-Afrika] - Cartography/Map: Übersichtkarte von West-Afrika. 1:8000000. 1 pp. In the left corner Kapverdische Inseln.
58735: - HET VROUWELIJK LICHAAM. Voorgesteld door losse beweegbare platen met verklarende tekst, Zeist , J.T. Swartsenburg [1910?]
48753: - [Sheet music/bladmuziek] STUDENTEN, UTRECHT, NOLST TRENITÉ--- Feestmarsch (...) Utrechtsch Studentencorps 50e lustrum Utrechtsche Hoogeschool door J.G.L. Nolst Trenité jr. Utrecht 1886, 6 pag., plano, gedrukt.
26319: - Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, 1917, 110 pag.
30044: - [Extract birth register, 1878] Uittreksel uit geboorteregister Vlissingen 1878 betr. Pierre Henri Jacques, zoon van Pieter Gasille en Jacoba P. Heyblom. 1 blad, deels gedrukt.
30052: - [Receipt/kwitantie 1865] Kwitantie van fa. Ricard & Freiwald te Amsterdam, dd. 1865, voor My. tot Bevordering van Nijverheid a/d Rijp voor F1500,-. 1 blad, deels gedrukt.
30136: - [Music, Lindemann]LINDEMANN -- 'Lindemann, was geh'n den dich die mädel an?'. Blaadje met tekst en muziekschrift, begin 20e- eeuw, gedrukt.
PR121687: [Van Dam family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Printed coat of arms of Van Dam /Family Crest with half moon and star, 1 p.
PR121704: [Family crest Baudet van Dam] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Baudet van Dam Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
9614: - Op ' t huwelyk van ... Mr. Pieter Hoeufft, in den achten der stadt Dordrecht enz., met ... Adriana Van den broucke, voltrokken binnen Dordrecht den 29 van wijnmaand 1743. z.p. 4º: [14] p.
9609: - Lof-dight op het al te langdurig leven en het al te ontydig sterven van syne heilige eminentie De fleury, kardinaal der H. Stad van Romen ... geboren den 22ste juny 1653. Overleden den 29sten January 1743 in den ouderdom van 89 jaren, 7 maanden en 7 dagen. Keulen, na de orginele copye in folio, 1743. 8º: 16 p.
9611: - Op de afbeeldinge van den cardinaal De fleury. Gedrukt in ' t jaar als de cardinaal niet meer gelooft moet werden. z.p., z..j. 2º: 1 p.
14237: - GRONINGEN, KLOPPENBURG Krijttekening: portret van “Jan Kloppenburg, vriend van Opa Braaksma, vrijgezel, verzamelaar te Groningen, gestorven ca. 1948”, (tekst op achterkant), 31x24 cm, gesigneerd: “Boeckman 9-6-[19]-41”.
m7977-22: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Heemstede, met kaart, Noord-Holland] Algemeen Verkooplokaal Haarlem, Notitie der Veiling, te Heemstede 1931.
61447: L'Isle, Guillaume de - [MAP OF LAPLAND] Carte des Courones du Nord, Dediée au tres Puissant et tres invincible Prince Charles XII. Roy de Suede, des Guts et des Vandales Grand Duc de Finlande
46672: - Circulaire van bestuur Vereeniging ter verbreiding der waarheid, d.d. 1861, betr. bibliotheek voor jeugdigen. 8°, 2 pp.
46678: - Poetry 1859 manuscript I 'Gestorven maar levend, ontboezeming uitgesproken in den studentenkring nadat twee broeders in eene week waren ten grave gebragt'. 4°, 4 pp.
46686: - C.D.U., VAN HOUTEN--- Pamflet Christelijk-Democratische Unie, 1937. 1 blad plano gedrukt, 'Stemt H. v. Houten'.
46718: [Hunting, de jacht 1734] - [Pamphlet, hunting 1734] Placaat van de Staten van Utrecht d.d. 1-12-1734 betr. verbod tot jagen van 15-12-1734 tot 17-9-1735. 4°, 4 pp.
46720: - [Pamphlet dogs 1754] Waarchouwing en voorzieninge tegen het lopen van dolle honden, d.d. Utrecht 26-7-1754, 4°, 4 pp.
46726: - [Documents relating Twist geneology] Article 'Het geslacht van Twist, tak: Duymaer van Twist' 1907, pp. 465-485.
46734: - EGMOND, ABDIJ--- Serie krantenknipsels over de geschiedenis van de Abdij van Egmond, Vaderland 1936.
46736: - Documents Belgium 20th century I Various Belgium documents, Manuscripts, first half 20th century.
48539: - Almanac 1690 | Een incomplete Comptoir Almanach voor 1690, 's-Gravenhage, wed. Jasper Dol [1689], met wit papier doorschoten met financiële aantekeningen. 4°, 66 pag.
48559: - Dutch song, vaderlandsche liederen 1786 | Gedicht 'Aen de wapenen' ondertekend door Arnoldus Soek, 4o, 1786, 1 p.
46528: - Book prospectus I Prospectus voor N. de Roever en G.J. Dozy 'Het leven van onze voorouders'. Plano, 2 pp.
46536: - Printed admission ticket 1887 I Toegangskaart for Tivoli Utrecht, 1887. Relief print coat of arms J.W.R. Gerlach.
46538: - Manuscript 1954 I Letter of J.A.J. Becx, d.d. 's Hertogenbosch 1954, to G. Halwasse, re family crest / familiewapen, 2 pp.
46540: - [Birth card 1944] Birth announcement for Yvonne Astrid Romana Maria Siegenaar, Voorburg Admiraal de Ruyterlaan 509, 1944. 2 pp.
ZZ903444-38: - [Rare antique pamphlet, Noord-Holland, Muiden, 1650] Bikkers Grillen, Drost van Muyden, Den 30 July, Anno 1650, 4 pp.
45581: - [Typed letter, 1968] Brief van Gerbrand de Jong, Wormerveer 1968, aan de gemeenteraad van Wormerveer. Typed, 2 pp.
45585: - [Magazine, music, The Hague] TONAIRE, HAAGSE ACHTERBUURT, MUZIEK--- Muziekblad 'Steegjes-gedoe, type uit een Haagsche achterbuurt, vervaardigd en voorgedragen door Eduard Tonaire, Holl. humorist'. Uitg. Roem, Amsterdam, groot 4°, 4 pag., gedrukt.
61188: - Vue de l'Hotel Royal des Gardes du Corps a pied vis á vis la Salle Blanche a manger a Londrea (mirrored)
10039: - Poem 1787 | Ter gedachtenisse van Johannes Christiaan Mohr. Amsterdam, D. en J. Tol, 1787. 8º: 80 p. Op de titelpagina groot vignet door Th. Koning naar J.M. Alkens met silhouetportret.
11694: - [Manuscript VRIENDT, DE; BOXMEER] Extract uit het register van overlijden van Boxmeer, 1831, betreffende het overlijden van Gerrit de Vriendt, rentenier, echtgenoot van Johanna C.A. de Martines, wonend te Boxmeer, 59 jaar. Folio, 2 p.
11724: - [Printed publication ALKMAAR, LEESGEZELSCHAP] Rondzendformulier van het Leesgezelschap van brochures te Alkmaar, 1909. 8(: p.
BB110200: [Pamphlet Vrede 1650] - Pamphlet 1650 | De Na-wéen vande Vrede. Ofte Ontdeckinge van de kommerlijcke gheleghentheydt onses lieven Vaderlandts [...] Met de Remedien daer tegen [...] Door ??????? ?????????? [sic] Te Poste ghedruckt, om 't Landt door te loopen, 23 pp.
45543: - [Crafts, Nijverheid, houten lijsten, wooden frames, ca 1900] Catalogue des articles en bois sculpté (fabrikant Roolf). Prijscourant, gedrukt. Groot 4°, 18 pag., geillustreerd, ca. 1900?
29716: - WERVERSHOOF, SPAARBANK -- Notulenboek van de Spaarbank Zuinigheid en Vlijt te Wervershof, 1878(oprichtingsjaar)-1917. Register. Folio, 38 beschreven blz.
11989: - [Manuscript poem MEULMAN, MARCUS] Ter 42ste verjaaring van den heer Casparus Meulman op den 13de van grasmaand 1789. Fol.: [1] p.
45279: - [Lottery, 1871] LOTERIJ, MILITARIA: 2 loten in de geldlening van de Ver. tot bevordering van 's lands weerbaarheid, 1870 en 1871, gedrukt, 4o, 2 p. per lot.
45293: - [Manuscript 1843] Briefje van C.E.(?) E.(?) C. van Hall, d.d. 1843, aan W.D.Sweijs, manuscript, 1 pag.
44642: - [Binded newspaper articles, Theology, Straatevangelisatie, preacher Baas, 1932] Twee cahiers met ingeplakte krantenartikelen bestaande uit een serie artikelen in de Amsterdamsche Kerkbode van 1931-1932. De serie is getiteld 'Zending en evangelisatie, blikken in den practischen arbeid' en is geschreven door de straatprediker N. Baas.
ZZ90435-034: - [Groningen, [1838]] Mengelwerk, verslag ter aanmoediging ter teelt van het eiken hakhout in de Provincie Groningen, uitgebragt in de Vergadering van het Departement Groningen der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Nijverheid, op den 19 Mei 1838, bij C. M. van Bolhuis Hoitsema, te Groningen 1838, 16 pp.
ZZ90397-085: - [Antique print Crowns] Antique print with diverse crowns, together with newspaper article Vorstelijke Kronen, each 1 p.
62860: - Wapenkaart/Coat of Arms Reepmaker.
62864: - Wapenkaart/Coat of Arms Reynst.
62866: - Wapenkaart/Coat of Arms Römer (Von).
11877: - [Manuscript testament HAGEN, VAN DER] Onderhands testament van Petrus van der Hagen, d.d. Utrecht 5 juli 1779. Folio, 8 p.
13752-a: - [Original Vintage photo postcard military] Foto postkaart van militairen in uniform, 9 x 14 cm, World War I, 1918.
64685: - Catalogue 12: Geschiedenis van het Nederlandse Toneel. Click to view this catalogue online.
12223: - [Receipt, Kwitantie, BARCHMAN] Kwitantie getekend door C.J. Barchman, Parijs 1720. 1 p.
12349: - [Printed publication 1645, GRONINGEN]`De jonckeren hovelingen, eygenarfden ende volmachten der Ommelanden tusschen d. Eems ende Lauwers doen te weten'. Folio, 1 blad, gedrukt, gedateerd in druk July 1645, verbeterd in pen `gearresteerd 27 juni 1645 en gepubliceerd 12 september 1645'. Getekend O. Tamminga en A. Berchuys, secr.
12351: - [MANUSCRIPT, RECEIPT, GRONINGEN, BIEWENGA, INDEN, HEIKEMA] Boekje met geschreven kwitanties betreffende ontvangen gelden wegens landhuur van De Bolkampen en wegens rente, ontvangen door H.J. Inden te Groningen en later door Berend Tjassens Biewenga (gehuwd met Annegien Siebolts Heikema), eerst te Wirdum, later te Loppersum, van B.T. Biewenga en later van Derk Harms Smit; 1 deeltje, 1860-1888.
12364: - [PRINTED PUBLICATION, MANUSCRIPT, HARENCARSPEL, VAN; VAN DE PUT] Verklaring van A. van Harencarspel betreffende het niet belast zijn van de goederen van Michiel van de Put. Amsterdam 1735, 1 stuk, deels gedrukt.
12382: - [MANUSCRIPTS, LETTERS, HINLOPEN] Enkele brieven e.d. betreffende de familie Hinlopen, 8 stukken, 20ste-eeuws.
44229: - GRAVENHAGE; PATERS; SIEGELAAR--- Bewijs van onvermogen voor Adriana Paters, huisvrouw van Johannes Siegelaar, d.d. Gravenhage, 26-10-1815. Manuscript, 1 pag.
67811: - The Hague, 2006, History | Daarom, Den Haag. Den Haag, WEAN, 240 pp.
BB110165: [Serviez, J. Roergas de] - Classic literature 1722 | De gemalinnen der twaalf Cesars, behelsende het leven en de geheime handelingen van de keizerinnen en gemalinnen der eerste Roomsche keizeren. Utrecht, Broedelet, 1722, (12)+448+103 pp.
PR120912: - [Paasch Brief, Pasen / Easter Wish Card, 1837] Pieter Dirks[zoon] Jongejans. Assendelft. Hand colored decorative card with scenes from the New Testament, dated 1837, 1 p.
48023: - Family documents Soethoudt I betr. overlijden A. Soethoudt-van Overstraten 1850.
48047: - LOON, VAN; BALDER--- Brief van Maud van Loon, d.d. Amsterdam 1980, aan Jan Balder.
48051: - [Manuscript 1849] Brief van B.A. van Houten, d.d. Amsterdam 1849, aan H.L. Oort te Gravenhage, 1 pag., manuscript.
PR120946-070: - [Antique print, lithography, 19th century] Portrait of musician Johann Heinrich Lübeck, made by E. Spanier after N.J.W. de Roode, 1 p.
PR120946-077: - [Lithography, lithografie, 19th century] Two lithography's of artist Lucas van Leijde (Lukas van Leiden) (1494-1533), published 19th century with text, 5 pp.
PR120946-096: - [Original photograph, unknown date] Original photograph pasted on a bigger paper of painter Alexander Hugo Bakker Korff (1824-1882), 1 p.
PR120946-089: - [Original lithograph, 20th century] Aesta, summer (zomer), after H. Wislicenus, 1 p.
PR120946-095: - [Original lithograph, 20th century] Portrait of Dutch poet and pastor Eliza Laurillard (1830-1908), 1 p. (kopie)
PR120981: - [Bookplate, etching and engraving] De Bilt, published ca. 1750, 1 p.
15875: [Stewart, J.] - A cruise; or, three months on the continent [...]. Londen 1818.
15881: [Strick van Linschoten, P.H.A.J.] - Vertraute Briefe [...]. 3 delen. Germania [= Mannheim], 1818.
PR120946-063: - [Antique print, lithography, 1896] Portrait of W.J. Leijds (1859-1940), Portretten van De Kroniek VI, bijvoegsel van De Koniek van 1 maart 1896, 1 p.
PR120946-065: - [Antique print, lithography, 19th century] Two modern satirical prints of politician F. Lieftinck (1835-1917) by Louis Raemaekers: 'Cyrano' and 'Falstaff', 1 p.
PR120946-066: - [Antique print, lithography, 19th century] Two modern satirical prints of politician A.F. de Savornin Lohman (1837-1924) by Louis Raemaekers: 'God, oranje en vaderland' and 'Le Calvinatre', 1 p.
PR120946-068: - [Antique print, lithography, 19th century] Folio of 'Bijvoegsel De Nieuwe Amsterdammer, onafhankelijk Nederlandsch weekblad onder redactie van Mr. H.P.L. Wiessing, Cort van der Linden: Daar heb ik me in m'n vinger gesneden! de hoofdredacteur van de telegraaf in hechtenis', 1 p.
PR121450: - Cartography, engraving | The Northern hemisphere, published 1743, 1 p.
11665: - [Calligraphy] TIJDEMAN Omslag van een schrift met gekalligrafeerde naam van de eigenaar, A. Tijdeman. 19de-eeuws.
11668: - [Manuscript, Sport, gymnastics] TURNEN, PLIJNAAR, DEN HAAG `Inrichting voor een turnzaal', schriftje van 9 p., 12(, ca. 1930, met twee gedrukte prospecti van de sportschool van J.H. Plijnaar te 's-Gravenhage.
11671: - VALKENIER, DE VALEE Twee identieke bladen met de wapens van Gabriel Valkenier en Adriana de Valee, beide gedateerd 1730. Tekeningen met kleur en goud, 19de-eeuws, ieder blad 40x30 cm. Fraai.
11673: - [Printed publication VASTER] Gedrukte `Ode' door Frederik Vaster. 1750. 4o, 4 p.
m7977-8: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Giethoorn, Overijssel] Verkoopboekje van twee en veertig perceelen Hooi- en Rietland, gelegen hoofdzakelijk op de Dwarsgracht onder Giethoorn, Giethoorn 1887, 42 pp.
PR120946-069: - [Antique print, lithography, 19th century] Portrait of musician Johann Heinrich Lübeck, made by S. Lankhout, 's Hage, 1 p.
PR120946-071: - [Antique print, lithography, 19th century] Portrait of Mr. J.A. Levie, 1 p.
PR120946-076: [Burgkmair, Hans] - [Reproduction of woodcut, 20th century] Portrait of military figure on horse: IMP·CAES·MAXIMIL·AVG (Emperor Maximilian I, 1508/1518) by H·BVRGKMAIR (Hans Burgkmair I (artist) German, 1473 - 1531) and Jost de Negker (artist) Flemish, 1485 - 1544, 1 p.
PR120946-088: - [Original lithograph, 20th century] Portrait of Gerrit Verdooren van Asperen?, Vice Admiraal in Koninklijke Nederlandsche dienst, 1 p.
PR120946-091: - [Original etching and engraving, publishing date unknown] Portrait of Van Land, medical doctor, 1 p.
PR120946-092: - [Original lithograph, 20th century] Portrait of medical doctor Van Land, 1 p.
PR120946-093: - [Original lithograph, 20th century] Portrait of lawyer and publisher of Leidsche courant Johannes Gerardus La Lau (1799-1857), 1 p.
PR120946-087: [Frans Bugga & Zonen] - [Lithography, lithografie, 1855] Portrait of Johanna Maria Lind (1820-1887), better known as Jenny Lind, Swedish soprano, Swedish nightingale, 1 p.
49408: - History The Hague, divers documents | Waarom Den Haag een stad is. Typoscript door H.M. Mensonides. Folio, 11 pag.
49410: - GRAVENHAGE, AUTORITEIT VROEDSCHAP--- Passages uit Ned. Jaarboeken 1767-1769 betr. de klachten van de vroedschap van 's-Gravenhage betr. vermindering van hun autoriteit en voorrechten, ca. 200 pag., gedrukt.
ZZ90352-12: - [Rotterdam, Music, Wien, 1881] Rotterd. Toonkunstenaars-Vereeniging. Uitvoering ten behoeve der nagelaten betrekkingen der bij den brand in het Ringtheatre te Weenen omgekomen Slachtoffers. Dinsdag 27 December 1881, des avonds ten 71/2 ure, in de Groote Zaal der Sociëteit ,,Harmonie” (Doele), Rotterdam 1881, 4 pp.
53387: H[osmann], M[agister] S[igismund] - Illustrated, Crime, 1710 | Omstandig en waaragtig verhaal van veele gepleegde en nooit gehoorde diefstallen (...), Amsterdam: H. Schelte 1710, (8)+377+(17) pp.
53452: '--- - Nota van de N.V. Anton Jurgens Vereenigde Fabrieken aan hare aandeelhouders, naar aanleiding van de campagne Van Oss, Nijmegen 1925.
53534: '--- - [1] Reformatie der lantrechten, gebruycken und gewoontheyden der graefschap Zutphen. Arnhem, Jan Jansen 1604. [Gebonden met 2:] Gereformiert lantrecht van Veluwen und Veluwenzoom, 2e druk, Arnhem, Jan Jansen 1621. [en met 3:] Landtrechten van Over-Yssel, Deventer, S. Wermbouts 1630, 2 delen. [en met 4:] Ordre ende reglement tot een korter manier van procederen voor de gerigten van de graafschap Zutphen, voorts ordonnantie [...], mitsgaders ordre en forme [...], Arnhem, Hendrik van Goor, 1738.
53547: '--- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Gielis van Ledenberch, ghewesen secretaris van de heeren Staten van Utrecht ende over deszelfs cadaver, geexecuteert den 15-5-1619. 's-Gravenhage, H. Jacobsz, 1619.
53628: '--- - Manier van procederen voor den Hove van Hollant, hedendaags gebruykelijk. 2e druk (...) zeer dienstigh en nootzakelijk voor alle practizijns. 's-Gravenhage, E. Boucquet, 1697.
12432: - [BIRTH REGISTER, KOCH, FAES, BOUSQUET] Extract uit het geboorteregister van de Residentie Ternate betreffende geboorte d.d. 21 januari 1868 van Louisa Christina, dochter van Stephanus Koch en Anna M. Faes. Gesigneerd Isaac Bousquet. Folio, 1 p.
ZZ90441-16: - [Drenthe, Kanaal] Stukken betreffende de verbinding van de Drentsche kanalen onderling, en met de Eems, Willinge Gratama, Assen, 1972, 85 pp.
ZZ90441-17: - [Drenthe, Emmen] Emmen het mooie dorp op de Hondsrug, Welkom in Emmen, gedrukt in Nederland, 4 pp.
PR120946-106: - [Original lithograph, 20th century] Portrait print of Abraham Kuyper (1837-1920), politician, 1 p.
47419: [Brussel Toeristen gids] - Guide illustre de Bruxelles et renseignements utiles, en vente chez merchie-pede, rue des Tanneurs 54, Bruxelles. 12o, 124 pag., bound in full linen, ill. [1910?].
13849: - ENKHUIZEN Briefje van de bode van Enkhuizen, J. Jacobs Brock, namens burgemeester Van Oosten, d.d. 6-7-1697, gericht aan de aannemers (met name Willem Noblet) met verbod te spitten etc. in het park Jan Oestes Woude aan de Zuiderdijk. Manuscript, 4º, 1 p.
PR121421: - Magazine Tijdschrift De Prins 19 december 1914, 1 p.
66830: - Twee vreugdezangen bij gelegenheid van den Verjaardag van onzen geliefden koning, Op den 24sten Augustus 1828, 7 pp.
m7977-19: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Haarlem] Algemeen verkooplokaal Haarlem, Veiling-notitie 1932.
66224: - [Antique title page, 1796] De verteller, of De twee posthuizen; blyspel, published 1796, 1 p.
66225: - [Antique title page, 1799] Armoede en grootheid, tooneelspel, published 1799, 1 p.
66226: '--- - [Titlepage/titelpagina] Gozewijn Christiaan de Greuve.
13752-k: - [Original Vintage postcard military] Postkaart foto van militair Veen met paard, oppasser 1er reg. Huzaten H. Werner, Zuthpen 1912.
13752-s: - [Original Vintage postcard military] Postkaart foto van militairen Nieuwenhuis en Lutkie op klompen, 14 x 9 cm.
13752-u: - [Original Vintage photo] Foto van soldaat W. Lommeren op motor, 1947, 9 x 14 cm.
13752-w: - [Original Vintage photo] Foto van soldaat Westendorp die de eed aflegt. Rechterhand kwijt geraakt tijdens gevecht, 1948, 9 x 14 cm.
13762: - EDAM Beschrijving der grafzerken in de Grote Kerk te Edam, extract uit de “Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden” door Belonje en Bloys van Treslong Prins (pp. 258-373), uitgebreid met een naamregister en met 58 foto’s van de beschreven zerken. Gebonden in linnen band.
ZZ90063: - Gids op de Tentoonstelling van Restrospective Kunst, Boekdrukkerij Binger, Amsterdam 1883, 98 pp.
ZZ90064: [Rijksmuseum Amsterdam] - In en om het Rijksmuseum, Interiors of the Rijksmuseum, 75 photographic views of the museum, uitgave & Druk S. Bakker Jzn, K. Zaandijk bij Amsterdam, 1909, 75 pp.
5903: [Dissel, M.E.J.F. van] - Stichting Le Normant - Van Dissel, z.pl. [1967], 138 p.
59023: - Voor de Kroon of met de Tweede Kamer? Een ernstig onderzoek naar de gronden voor de beantwoording dezer vraag door een Hollander. 's-Gravenhage 1866, 40 pag.
11919: - [Wood block print JONG, DE] Afdruk van een houtblok met voorstelling van een winkelpand met op de ruiten `Firma A.J. de Jong', 19de-eeuws.
9717: - Ad manes violatos Jani Wittii, libertatis ... victimae / Aan de geschonden gedagtenisse van Joan De witt, eertijds voorstander en slagtoffer der Batavische vrijheid. 1757. z.p. 4º: [17] p.
48915: - ROTTERDAM, BAKKERIJ--- Broodzetting voor de stad Rotterdam 184?. 1 blad, plano, gedrukt (bij wed. Van Waesberge).
44213: - [Document with proof of incapacity] GRAVENHAGE; BOUTEN; LANGELAAN--- Bewijs van onvermogen voor Dorothea Elisabeth Bouten i.v.m. proces tegen haar man P. Langelaan tot alimentatie voor haar en haar kind. D.d. 's-Gravenhage 18-7-1849.
F0056: - Photography carte visite ca 1880 | Portrait photograph of Geertruida Ellard made by photographer W.G. Kuijer & Zonen Amsterdam, 1 p.
45940: - [Printed publication, gloves and its history, ca 1930] De handschoen en zijne geschiedenis. Uitg. gebr. Belinfante, Den Haag. Brochure, 30 pp., printed, illustrated. Ca. 1930?
45950: - [Manuscript, letter, 1842] Letter of J.J. de Gelder, d.d. 1842 to A.H. Verster van Wulverhorst about the words 'Vestigatores, indagatores, alatores, pressores etc.' Manuscript, 4°, 2 pp. (edges a bit frayed)
45956: - [Poetry, Indie, Indonesia, ca 1850] Beautiful notebook with handwritten poetry by Henri van Thiel and his sister Christina van Thiel 1848-1850. 48 written pages, 4°, manuscript. Together with 2 losse poems, 8 pp, manuscript.
67685: - School book, [ca. 1825], Children's Literature | Napoleon en de pachter. De angstvolle nacht. Het spook(...) en mengelingen, in proza en poe?zij. Amsterdam, Van Arum, [ca. 1825], 154 pp.
45358: - [Manuscript, letter, 1638] Briefje van Jan Fucniss Stuerman, d.d. In de St Jacob 30-12-1638, aan commissaris Croos, 1 p.
46378: - [Shipping company, ships, ca 1960] Brochure of shipping company (rederij) v/h gebr. Goedkoop, Amsterdam, ca. 1960. Printed publication.
67879: - Music, 1885, Songbook Belgium provenance | Nederlandsche Liederen uit vroegeren tijd, uitgegeven door J. H. Scheltema. Leiden. E.J. Brill, 1885, 458 pp.
62132: - Newspaper Theological School.
11054: - GRÜBZIG (D.) `Geburts- und Taufregister für die reformirte Gemeinn in Grübzig und ihr in dieselbe Eingepfarrten', 1814-1827. Met latere aantekeningen betreffende overlijdensdata van een aantal in deze jaren geborenen. Orig. karton, 4(, 55 p.
11082: - KAPPELHOF, ONDERWIJS Kwitantie van A. en E. Kappelhof, directie van `het leerschool voor Jongelingen en jongedochteren' te Amsterdam, voor D.W. Kiezendaal voor drie maanden onderwijs van zijn zoon T.L. Benken. 1803. 4( , 1 blad, deels gedrukt.
11092: - KRAFT Verklaring van de burgemeester van Utrecht betreffende de noodzakelijke tegenwoordigheid van zes weken van Pieter Kraft in Utrecht, bij de liquidatie van de nalatenschap van zijn vader Johannes Kraft. Utrecht 1832. 4(, 1 p.
11114: - LULOFS; ZUTPHEN Fotokopieën van drie onderhandse akten uit het familiearchief van Mr. Van Lulofs Umbgrove te Vorden, getranscribeerd en gemonteerd in een album door de genealoog Jos Goudswaard. Betreffende boedelscheiding Albert Wendtholt en Henrica Heyncks, Zutphen 1636; boedelscheiding Hendrick Luloffs en Weyntien Wentholts, Zutphen 1660; transport gronden van diverse familieleden Lulofs aan hun oom Bartold Lulofs, Zutphen 1712. Mooi gebonden.
11138: - OCKERSE Uitnodiging voor de uitvaartmis voor Anna Maria Louisa Ockerse. Amsterdam 1854. Plano, gedrukt.
11168: - ROTTERDAM 19de-eeuwse kopie van een akte van transport d.d. 1633 van de schenking van een huis aan Keyserstraat te Rotterdam door Huybert Pietersz aan Cornelis Cornelisz.
11171: - ROTTERDAM, VAN ACKER Kwitantie van Adriaen van Acker, Rotterdam 29 april 1716, voor ontvangen gelden van Meutie Stijntje Leenputte, `in voldoeninge van het geene voor Jan van Acker is betaalt'. 8(, 1 p.
10716: - Officieel feestprogramma uitgegeven door de feestcommissarissen op den avond van 3 april 1897 bij het bruiloftsfeest van Jenny C. Hofman en W.G. Frits de Bruyn. Dordrecht, Obreen & Co. 12º: 10 p.
10718: - Aan mijne ouders, schoon-ouders, broeders, vrienden en allen welke hun ongekunstelde belangstelling bij gelegenheid van mijne echtverbindtenis [P.A. Allebrandi en ... Weddepohl] hebben aan den dag gelegd. z.p., z.j. 8º: 11 p.
10720: - Dit keurig lied, dat men U biedt, dient door ouden en jongen, te worden gezongen ... Liza van Rossem en zijn bruidje, hebben in 't huwelijksschuitje, vijf-en-twintig jaren te zamen gevaren. z.p., z.j. 8º: [4] p.
10738: - Feestlied ter gelegenheid van het huwelijksfeest van den heer W. Heuvelink en mejuffrouw J.M.F. Meyst. Amsterdam, 17 juni 1902. 8º oblong: 1 blz. Met opgeplakt plaatje van baby.
10740: - Reglement van orde uitgevaardigd ter gelegenheid van de plechtige viering van het koperen huwelijksfeest van ... A.F.I.C. Gosler en ... A.E. Sigling, te Haarlem september 1890 - maart 1903. z.p. 8º: [4] p. MET: Welkomstgroet. [3] p.
10742: - Officieel feest-programma ter gelegenheid der 25 jarige echtvereeniging van ... Christiaan W. Van Bijlevelt en ... Adriana van Bijlevelt-Akrijn op zondag 9 augustus 1903. 's-Gravenhage, drukkerij W. Mol. 8º: [16] p.
10751: - Zes oud-Hollandsche liedekens van vrijen en van trouwen, 19 April 1894, 19 October 1906 en het monogram F.M. Haarlem, Ruijgrok & Co. 8º: [8] p.
10753: - [Vier liederen op de bruiloft van NN met NN] dd 4 November 1906. z.p. 8º: [4] p.
10988: - ARRENBERG Briefje van de firma Gronsberg, Neuhaus en Blikman te Amsterdam, aan R. Arrenberg & Zn., courantiers te Rotterdam, dat het werk van Adamson, Histoire Naturelle du Senegal niet te leveren is. Met aantekening dat dit ook in 's Hage niet geleverd kan worden. Z.j. (19de-eeuws.)
10996: - BOND CABBELE Portrait drawing of `Benjamin Bond Cabbele, F.R.S. and M.P. and a right good friend to the afflicted of humanity'. `By Mulready, taken from a book, belonging to Mr. Pye, the engraver.' Both texts, together with the drawing in one frame, 200 mm high x 280 mm width.
11020: - DOMSELAAR, VAN; HILVERSUM Kwitanties voor Wouter van Domselaar, timmerman en klompenmaker te Hilversum, 1826-1853, 5 stuks, waaronder een van J. Schouten voor een jaar scheren en baardsnijden ad f 5.20.
11031: - DUYN, VAN DER Drie brieven van de curator der hogeschool te Leiden, Van der Duyn, 1822, 1825 en 1828, deels gedrukt.
10593: - Feestzangen ter gelegenheid der echtvereeniging van den Heer O.A. Van druten met Mejufvrouw G. De jong, te Leeuwarden den 28 maart 1855. Sneek, Van Druten en Bleeker, 1855. 8º: [20] p.
10595: - Op het onverwacht overlijden van ... Lambertus Dibbits, predikant in de Herv. Gem. van Utrecht, ontslapen den 1 juni 1855, in den ouderdom van ruim 59 jaren. z.p. 8º: 1 p. Gedrukt op papier met zwarte rand.
10599: - Danklied gewijd aan mijne hooggeachte patronen ... P. Blussé van zuidland, P. Van braam blussé en G.J. Blussé, Dordrecht 7 september 1855.. Plano, 1 blad, met sierrand.
10603: - Feest-coupletten [op zilveren huwelijk van ? te Heemstede]. z.p. 8º: [9] p.
10616: - [Poetry, marriage] Verleden en heden [op 12 1/2 jarig huwelijk van ?]. z.p. 8º: [1] p.
10618: - Aan bruidegom en bruid [op 25-jarig huwelijk]. z.p. 8º: [2] p.
10621: - Welkomstgroet [bij 50-jarige bruiloft]. z.p. 8º: [1] p.
10629: - Bij den dood van mejufvrouw S.N. Sablairolles, 13 January 1867. z.p. 8º: [1] p.
10638: - Openbare vrijwillige vereeniging. Eenige gasten zijn van meening op zaterdag den 25 junij ... zich te vereenigen ... ten huize van een aanstaand jong paar, zijnde een hecht en sterk jongman, Vries van geboorte ... zijnde boekhandelaar en uitgever van Betsy Perk, Onze Roeping, en eene lieve ferme jonge dochter luisterende naar de naam van Sophie en daarmede gedoopt te Dordrecht ... welke zal te aanvaarden zijn op donderdag 7 july ... [Betr. huwelijk Joh. Ijkema en Sophie ... te Delft.].
10641: - Bataviaasch Orgelistische Historische Festiviteitsgeschiedenis door de familie Stumperianum & Co. op 23 februari 1872. Rotterdam, J.A. Weinbeck. 8º: 4 p., met 2 houtsneden, waarvan één gemerkt I.P.
10645: - Ter gelegenheid der vijftigjarige echtvereeniging van onze geliefde ouders A. Van tonderen en J. Bootsman gevierd te Deventer den 14 februari 1874. z.p., gedrukt bij P. van der Sluis van den Bosch. Plano, op blauw papier met rond het gedicht een bewerkte rand.
10647: - [Vijf zangen op het koperen huwelijk van Cornelis Nortier (1831-1893) en Lydia Elisabeth Bisschoff (1839-1900), gehuwd Semarang 21-10-1863.] Rotterdam, J.A. Weinbeck, z.j. 5 bladen plano.
10654: - [Diverse verzen, menu, omslagen (ook voor feest van 5 maart 1879), Leiden des jungen Vincentetc. betr. het huwelijk tussen Vincent Loosjes en Willemina Willers].
10656: - Een herinnering aan ondervonden belangstelling door H. De veer en echtgenoote [S. Tijl], 18 januari 1880. Amsterdam, Roelofzen & Hubner. 4º: 1, 32 p.
10658: - Programma van voordrachten te houden op den feestavond bij gelegenheid van het huwelijk van den heer H.H. Schröder en mejuffrouw Anna Hoekstra, op zondag 26 mei in Hotel 'De Klanderij' te Leeuwarden. z.p. 4º: [1] p. Gedrukt op versierd reliefpapier.
10660: - Lijkkrans op het graf van den hoog welgeboren heer D.W.G.J.H. baron Van wassenaer. z.p. 8º: [1] p.
10667: - Ter gedachtenis [van M.C. Van vollenhoven-snellen van vollenhoven] voor nabestaanden en vrienden. 7 november 1881. Arnhem, G.W. van der Wiel, 1881. 4º: 12 p.
10669: - Herinneringen ter gelegenheid van het huwelijksfeest van ... J. Stufkens Lz. en ... S. De haan, 27 augustus 1882. z.p. 8º: [1] Met nog twee verzen van ieder 1 p. op dit huwelijk.
10677: - Groot programma en tafel-reglement bij gelegenheid van het diner op donderdag 25 juni 1885 ter feestelijke viering van de aanstaande echtvereeniging van Mejuffrouw C.J.M. Uylenberg en den Heer J.A. Binneveld [te Rotterdam]. Rotterdam, J.H. Weinbeck. MET: Feest-menu, 4 p.
10688: - Feestzangen ter gelegenheid der huwelijks-partij van den Heer Daniel J. Van der Have en Mejufvrouw Aaltje Bakker, Sneek 7 juni 1887. Sneek, J.J.Wiarda. 8º: [10] p.
10706: - [Theology] Bij de herdenking van den 25-jarige evangeliebediening van Ds. A.M. Kesper, op zondag 3 december 1893. z.p., z.j. 8º: 1 p.
10759: - Wens ter gelegenheid van het huwelijk van den heer Jan Vermande Jr, uit Hoorn en mej. Coba Van Maanen uit Utrecht. Gehouden te Utrecht, 25 Juli 1907, om in deez' feestlijke zaal, met groot kabaal, uit volle longen, te worden gezongen. Rolletje, 8 1/2 x ca 600 cm, geïll., aan het begin wat beschadigingen.
10781: - Lied gezongen ter gelegenheid van de verloving van Mejuffrouw Grietje Boersma en de Heer Frits W. Bonnet, op 21 mei 1911 [te Amsterdam]. Amsterdam, B.V. Mantgem, hofl. 8º: [1] p. MET: Receptiealbum van deze verloving, Hilversum 14-5-1911 en Watergraafsmeer 21 mei 1911. 34 p. Geb. met handtekeningen; menukaart; verjaarsbrief van Grietje Boersma voor haar vader d.d. 1902.
11538: - MOREAU, ROBIJNS `Carte généalogique' van de afstammelingen van Gautier Moreau (Berloo 1749-1818) en Lucy Dony, gecombineerd met de afstammelingen van Henri Lambert Robijns (1744-1837) en Marie J. Delva. Opgesteld 15 juni 1849. Litho met aanvullingen in handschrift. 1 blad, 50x70 cm.
PR121419: - Original lithograph/lithografie bijvoegsel Algemeen Belang no 18 | Vraagt uwen kruidenier: Kaneel, Chocolat, Koffie, Merk B & Ch., 20th century, 1 p.
PR121420: - Original lithograph/lithografie Haagsche Post, coloured | Het ministerie Cort van der Linden 1913-1918, 20th century, 1 p.
PR121423: - Antique publication Utrecht | Diploma van lidmaatschap bij Het Provinciale Utrechtsche genootschap van konsten en wetenschappen voor Jan de Lely, canonik Utrecht, 1778, lithography from 1923, 1 p. r rabbijn en rabbijn inspecteur van het synogogaat ressort van Rotterdam en ad interim rabbijn 's Hage, 1 p. (Copy)
67675: - Miniature school book, s.a., Education | Kate Greenaway's Alphabet, London, George Routledge and Sons, s.a., (28) p
67673: - Rare school book, 1810, Education, reading book | Iets voor een Kind over zijnen Vader en Moeder. Groningen, Jacobus Groenewolt, 1810, 16 pp.
ZZ90074: - Tentoonstelling Collectie Kunsthandel D. Komter Amsterdam, Rokin 98, 1 - 22 sept. 1924 in de veilingzalen der Firma A. Mak, Amsterdam, 1924, 27 pp.
ZZ90077: - [Catalogue] Ville de Bruges, Catalogue d' une Belle Collection de Tableaux Anciens (...) composant la Collection de feu Mr. Van Speybrouck, Bruges 1928, 21 pp plus 18 planches
ZZ90079: - [Catalogue] Direkta Afgjutningar af Aldre Svenska Spännen och Beslag (...) Statens Historiska Museum (Nationalmuseum)
ZZ90303: [Delftsche Studenten Almanak 1870] - Delftsche Studenten Almanak voor 1870, Delft J. Waltman Jr. 1870, 280 pp.
66875: [Pamphlet/Haantjepik] - Pamphlet. Haantjepik of de domme Oppasser van het Kapiteintje. Voor te dragen in soldaten-uniform bij alle gelegenheden. Zang: 'k ben Haantjepik Niconomijntje, Oppasser van Kapteintje twee, (...). Gedrukt te Haarlem bij J.P. Nobels. 1 page.
29334: - [Printed publication, Lottery, Loterij, 1951] ‘Lotisico Uw geluk’ brochure van de N.V. De Eerste Nederlandse Maatschappij tot verzekering van risico in loterijen, september 1951, 8°, 12 pag., gedrukt.
29340: - [Brochure, Eastern Art, Shop] Brochure van W.J.G. van Meurs betr. de voorgenomen opening van een handel in Oosterse kunst in het huis van Fa. R.W.P. de Vries, Singel 146, Amsterdam. 8°, 3 pag., gedrukt [begin 20e- eeuw].
45579: - [Letter of curator Ambrose of National Gallery London, 1895] Letter of Geo. E. Ambrose d.d. Londen, National Gallery, 1895. Manuscript, 2 pp. To miss A. Cloesener about the expertise on a picture.
45574: - JAGER, DE; JAN ZEGERS; MILBORN--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van C.J. de Jager, met bijdragen uit de jaren 1839-1859, met tekeningen, prikwerk etc.
M5829: [N.N.] - GENDRINGEN, W.O. II Brief van de burgemeester van Gendringen, Klarenbeek, dd 22-2-1945, betreffende het Kamp Rees en de mogelijkheid “de arme drommels” uit dit kamp te helpen, folio, gestencild, 1 p
ZZ90352-47: - [Rotterdam, 1898] Verkorte officiele feestwijzer voor de inhuldigings-feesten ter eere van H. M. Koningin Wilhelmina, te Rotterdam, op 31 Augustus 1898, Uitgaaf van M. Wyt & Zonen en van de Nederlandsche Kiosken-Maatschappij, 15 pp.
47571: - Fontainebleau. Le chateau, oblong photobook with 24 coloured photo's, Paris, Papeghin [ca.1900?].
14691: [Kenkel, A.] - De Kenkel-Swildens Konnektie. Memorabilia uit de levens van Herman Kenkel en Mies Swildens, 1900-2001.
14721: [Scheffer, J.H.] - Het geslacht Speelman.
PR121700: [Beelaerts Snoeck family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Beelaerts Snoeck Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90447-35: - [Linguistics, China, 1877] Over het belang der Chineesche taalstudie, Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de hoogeschool te Leiden, uitgesproken den 27sten October 1877, Door Dr. G. Schlegel, E. J. Brill, Leiden, 1877, China, 25 pp.
ZZ90443-08: - [Dordrecht, Zuid-Holland] Ter gelegenheid van het staatelijk uittrekken, en de plechtige maaltijd, gehouden door het exercitie-gezelschap, De Vrijheid, In Dordrecht, Op den 20 October 1783, 36 pp.
ZZ90440-07: - [Walcheren, Zeeland] Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt, derde stukje, Te Middelburg, by Willem Abrahams, 1782, Zeeland, 96 pp. (alleen tekst)
ZZ90440-09: - [Walcheren, Zeeland] Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt, eerste stukje, Te Middelburg, by Willem Abrahams, 1780, Zeeland, 23 pp. (zonder platen).
PR121093: - [Antique print, lithography] Portrait print of nearly blind female writer Peternella (Petronella) Moens (1762-1843), publié par Soetens & Fils à la Haye, 1 p.
38819: - Vreugdebedrijven der Groninger boekdrukkers en boekverkopers bij het tweede eeuwgetijde der Hoogeschool van Groningen, Groningen, Bolt en Zuidema 1814,39 pag.
12324: - FRIESLAND, GALAMADAMMENSLUIS EN -BRUG Reglement op het gebruik en bestuur van de Galamadammensluis en -brug, d.d. 1837. Aanplakbiljet. Plano, 1 p., gedrukt.
PR121111: - [Antique print, lithography] ETS-PROEVEN DOOR J.L. CORNET (album cover), published 1851, 1 p.
46868: - Manuscript 1947 I Letter with regard to 80th birthday of dr. M.G. de Boer, 1947, 4°, printed, 1 p.
PR121412: [N.N.] - Cartography zodiac signs | Worldmap with two globes next to each other, in color, pasted on cardboard. On top all the zodiac signs (sterrenbeelden), 1 p.
12216: - [Kwitantie, Receipt, AUCHEMANT, JESSENS, DE LA FOLIE] Drie kwitanties voor ontvangen gelden van de procureur Pieter Jessens als executeur-testamentair van Jhr. Jacques Augustijn Auchemant, d.d. 1728, resp. van de broer Ignatius D'Auchemant, van de schoonzuster Anna de la Folie, en van de neef François Ignatius Auchemant. Folio, 1 p.
ZZ90283: [Studentenalmanak Groningen G.V.S.C. 1960]. - Groninger studenten Almanak G.V.S.C. Magna Pete, 1960, 195 pp. Text in Dutch.
ZZ90286: [Die Haghe] - Die Haghe Jaarboek 1962 onder redactie van H.W. Mensonides, 's-Gravenhage Drukkerij Trio 1962, 236 pp.
PR121151: [Luyken, Jan]? - [Antique etching, gastronomy] View of a kitchen with cooking oven and a sick person on the floor, published around 1687, 1 p.
PR121152: [Luyken, Jan]? - [Antique etching, gastronomy] View of a kitchen with cooking oven and a drinking person and some food on the table, published around 1687, 1 p.
PR121154: - [Antique lithography, gastronomy] Middle ages gastronomy scene, publishing date 19th century, steendruk van L. Schierbeek, 1 p.
48921: - BLEKERIJEN TE HEEMSTEDE C.A.--- Publicatie van de Heeren van den gerechte van Amsterdam d.d. 22-1-1782, betr. vrachtlonen der 'vuile kleederen en goederen, gebleekt wordende te Bennebroek, de Glip, Heemstede, 's heeren Sandtvaart en het Kraayenest'. Groot blad, plano, gedrukt (bij P. Mortier), met wapen van Amsterdam in houtsnede.
12069: - [Manuscript, autograph schoolteacher] SCHELLING Handtekening van de schoolmeester Schelling. 8(: 1 p., 18de-eeuws.
12820: - [Manuscript, In Memoriam, Dulman, USA, Trains, Treinen] Lederen omslag met tekst `In memoriam Anthony G. Dulman'. Hierbij een brief van M.L. Sykes, vice president of the Chicago and Northwestern Railway Co, d.d. New York 1891, aan de weduwe A.G. Dulman te Brooklyn betreffende het aanbieden van het `memorial'.
ZZ90352-29: K. P. L. - [Pamphlet on 1 sheet, Rotterdam, 1784] Het prinslievend Rotterdam, Tot regtmatige Vreugde Opgewekt, ter zes-en-dertigste verjaaringe van zyne doorlugtige Hoogheid den Heere Prinse Erf-stadhouden. Plegtig gevierd op den 8sten van Lentemaand, des Jaars 1784, 8 pp.
BB110178: - Patriotism, patriotten 1784 First Edition | De eigenbaat, te bekomen in Nederland bij alle Patriotsche boekverkoopers, [1784], 31 pp.
66839: [Liedtekst/Song]  - Een' Kruisdrager. Eene bemoediging voor ieder Christen, die zich te zwaar belast of beladen waant te zijn door J.A.O. Te Amsterdam bij F.G.L. Holst, Rozenstraat bij de Prinsengracht, 8 pp.
ZZ90443-12: - [Katwijk aan Zee, Zuid-Holland] Feestgids voor den Koninginnedag op 4 September 1935 ter gelegenheid van den 55sten verjaardag van H. M. Koningin Wilhelmina, georganiseerd door de Oranjevereeniging te Katwijk aan Zee, Drukkerij Willem Wouda, 40 pp.
44497: - REUSEL; VAN KEMENADE--- Bouwvergunning voor Cornelis van Kemenade, landbouwer te Reusel om een huis te bouwen, 1938. Manuscript, 5 pag.
PR121194: [Van Rhemen] - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rhemen, 1 p.
PR121195: [Van Rhemen tot Rhemenshuyzen (van)] - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rhemen tot Rhemenshuyzen (van), 1 p.
PR121196: [Van Rhemen tot Rhemenshuyzen (van)] - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rhemen tot Rhemenshuyzen (van), 1 p.
PR121197: [Rheen] - Wapenkaart/Coat of Arms: Rheen, 1 p.
PR121198: [Rheen] - Wapenkaart/Coat of Arms: Godefridus van Rheenen, 28e bisschop, engraving, 1 p.
PR121199: [Van Rhijn family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rhijn, ontwerptekening, preparatory drawing, 1 p.
PR121200: [Romswinckel] - Wapenkaart/Coat of Arms: Romswinckel, 1 p.
PR121201: [Romswinckel] - Wapenkaart/Coat of Arms: Romswinckel, 1 p.
PR121202: [De Roo] - Wapenkaart/Coat of Arms: De Roo, 1 p.
PR121203: [De Roock] - Wapenkaart/Coat of Arms: De Roock, 1 p.
PR121204: [Roodenburg] - Wapenkaart/Coat of Arms: Roodenburg, 1 p.
PR121205: [De Rosen] - Wapenkaart/Coat of Arms: De Rosen, 1 p.
PR121206: [Van Rosenthal] - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rosenthal, 1 p.
PR121207: [Van Rossem] - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rossem, 1 p.
PR121208: [Rosfins, (de)] - Wapenkaart/Coat of Arms: Rosfins (de), 1 p.
62874: - Wapenkaart/Coat of Arms Russel.
67200: - Catalogus 45: New Year Wishes, etc. Nieuwjaarswensen, Kermisbrieven, Paaswensen etc.. Click to view this catalogue online.
67201: - Catalogus 46: Roma Æterna. Antique prints and books about Rome. Click to view this catalogue online.
67265: [Artist unknown/Topographical view of Buitenplaats Yslandt (Ijsland) te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Yslandt, de lustplaets van den H. Joan Clemens aen den middelwegh by het Rechthuis/Vue d' Yslandt, Maison de plaisance de M. Joan Clemens au grand chemin pres la Maison de Justice.
67266: [Artist unknown/Topographical view of the Lootwit molen bij Wetering te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Vue du Lootwit-moolen, sur le Wetering comme on le voit du coté de la campagne/Gezigt van den Lootwit-moolen aan de Wetering van de land-zyde te zien.
67267: [Artist unknown/Topographical view of the Otterspad Wetering te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Vue de la Campagne le long des Jardins du Otterspad, vers le Wetering/Veldgezigt langs de tuinen van het Otterspad naar de Wetering.
67268: [Artist unknown/Topographical view of the Overhaal bij de Wetering te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Vue du Overhaal, le long du Wetering, vers le Stadlanderbrug/Gezigt van de Overhaal langs de Wetering, naar de Stadlander-brug.
30236: - DIENSTBODEN -- 'Vereeniging tot verbetering van den werkenden en dienstbaren stand. Verslag en alphabetische naamlijst van donateurs, 1866-1867'. Gedrukte brochure, 8°, 11 pag.
62803: - Wapenkaart/Coat of Arms Leeuwen (Van).
44523: - VRIES, HILLE DE--- 'Hille de Vries 1931-1999', teksten bij zijn begrafenis door familie en vrienden. 15 pag., met portretfoto en necrologie.
44517: - SCHEEPVAART; PYLADES--- 'Treurzang bij het te gronde gaan van de stoomboot Pijlades op den 2-1-1835'. Manuscript gedicht, 4 pag. met getekende versieringen en zwarte rand.
44521: - SLUIJTER; VAN DER WEN; ALM--- Transportacte verleden voor schepenen van Amsterdam d.d. 25-3-1762 van een huis aan de Singel 'daar het oude Dordse veerhuis boven de deur staat'. Manuscript, charter op perkament, zegels verloren.
44505: - BOSMAN--- Rekening en kwitantie van schilder C. Bosman te Amsterdam, 1916.
44513: - AMERSFOORT; WESSELS--- Briefje van G. Wessels, confiseur-cuisinier te Amersfoort, 1908, met opgave van mogelijke menu's met prijzen.
4178: - Magazine book history 1978 I De Negentiende eeuw, symposiumreeks no 1 1978, 76 pp.
ZZ90396-011: - [Leidschendam, 19xx?] De herbergier van Leidschendam, een verhaal uit het jaar 1672, Uitgave van J. H. Kok te Kampen, 134 pp.
19633: [Parse, Karl] - Les protestant du Salzbourg dans les années 1731, 1732 et 1733. Traduit de l'allemand.
ZZ90435-004: - [Groningen] Sleeswijk’s kaart van Groningen naar officieele gegevens bewerkt, schaal 1:125000, voor wandelaars, wielrijders en automobilisten, voor schoolkantoor en huiskamer, met nauwkeurige afstandbepaling in kilometers tusschen de plaatsen, J. A. Sleeswijk uitgever, Bussum, 1 pp.
4177: - Magazine book history 1981 I De Negentiende eeuw, vijfde jaargang no 4, december 1981, 177 - 255 pp.
46212: - [Photography, carte-de-visite 1887] Portrait photo of Prof. J.A. de Rijk, for his 25 year jubilee on 15-8-1887, 9x6 cm., 1 p.
ZZ90443-19: - [Zuid-Holland] Tweede leeninge op de Ampten. Gearresteert den 13 Maart 1727. By Paulus en Isaac Scheltus, ordinaris Druckers van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvrieslandt. Anno 1727, In ’s Gravenhage, 71 pp.
10423: - Ter gedachtenis van ... H. Smith in leven rustend leeraar bij de N.H. Gemeente te Utrecht, overleden den 31 december 1825. Utrecht, Kemink en Zn. 8º: [3[ p.
10425: - Grafschrift op ... Henricus Smith, rustend leeraar der Herv. Gem. binnen Utrecht, in den heere ontslapen op den 31sten van wintermaand 1825. z.p., z.j. 4º:[1] p.
10429: - Aan vader Scharp na den afloop van zijn laatste H. Dienstwerk [te Rotterdam]. Rotterdam, M. Wijt. z.j. 8º: 5 p.
10435: - Op den dood en bij het graf van J.F. Moltzer, leeraar bij de Herv. Gem. te Leyden, overleden den 17den van hooimaand 1826. Leiden, L. Herdingh, 1826. 8º: [5] p.
10437: - Ter nagedachtenis van mijne dierbaren eenigen broeder den Heer Cornelis Klaarenbeek, overleden binnen Haarlem den 24 van wintermaand 1826. z.p. 4º: 4 p. Vlekkig.
10439: - Dankerkenning aan de kinderen en magen van wijlen den eerwaardigen Martinus Stuart. z.p., z.j. 8º: 3 p.
10441: - Ter echtverbindtenis van ... Mr. A.S. Van reesema, weduwnaar van Vrouwe E. Hoeting en Vrouwe S.E. Scheltus, weduwe van den Heer J.A. Van vollenhoven, gesloten den 21 maart 1827. z.p., ter drukkerij van Jan Arrenberg. 8º: [20] p.
10445: - Hulde aan de nagedachtenis van dr. Jan Scharp toegebracht ter gelegenheid zijner lijkplechtigheid gevierd den 11en april l.l. in de Maatschappij Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam door R.H. van Someren. Rotterdam, M. Wijt, 1828. 8º: 19 p.
10449: - Uitboezeming na het afsterven van mijnen geliefden vader Barend Klijn, Barendsz. Febr., 1829. z.p. 8º: [8] p.
10454: - Bij het graf van wijlen mijnen zeer geëerden vriend ... Antonius Van deinse, in den Heer ontslapen den 19 november 1829 en den 25 daaraan volgende in de Oude Kerk [te Middelburg] begraven. Middelburg, S. v. Benthem, 1829. 8º: 4 p.
10456: - Uitzicht op mijn dood, door Mr. W. Bilderdijk, Rotterdam, A.F.H. Smit, 1829. 8º: 24 p.
10458: - Hulde der vriendschap aan de nagedachtenis van ... Cornelis Fransen van eck, oudsten hoogleraar aan de doorluchtige schole, rustend predikant bij de Herv. Gem. te Deventer ... op het onverwachtst overleden den elfden van lentemaand 1830, in den ouderdom van bijna 66 jaren. Deventer, A.J. v.d. Sigtenhorst, 1830. 8º: 10 p.
10466: - Verjaargroete aan ... J. Van wijk Roelandsz. door P.H. Gallé. Kampen, W.J. Cibout, 1831. 8º: 11 p.
10488: - Mr. W. Bilderdijk ter gedachtenis. Haarlem, 1832. 8º: 16 p. Met titelvignet door J.P. Lange naar Michaelis.
10491: - Gezangen voor het feest, hetwelk ter eere van den schoolopziener mr Th. Van swinderen zal gevierd worden, die deze zijne betrekking vijfentwintig jaren heeft vervuld (te zingen den 12 juny 1832 in de Peper Gasthuis-kerk te Groningen). Groningen, J. Oomkens, 1832. 8º: 15 p.
10495: - Gedachten bij het ontvangen bericht van het overlijden der hoog eerwaardigen Heer George Hendrik Lagers, door Cornelis Loots. z.p. 8º: [4] p.
10501: - Aan mijn vriend Suerman, bij het graf zijner eenige dochter. z.p. 8º: [3] p.
10506: - De nagedachtenis van wijlen Willem Holtrop, reg. mr. van de A. Loge La Charité, gevestigd in het O. van Amsterdam, plegtig gevierd den 10 d[ag] der 7 m[aand] 5835. Amsterdam, C.M. Ferrari. 8º: 62 p. met portretlitho door M. Dessaur.
10517: - Ontboezeming op herfstmaands zeven en twintigsten dag . Verjaar-groete den Heer J.F. Thieme uit hoogachting door vriendschap gewijd. 1837. z.p. 4º: [8] p. Gebonden in kartonnen omslag bedrukt met titel. Gedrukt, deels met zilver, op roze papier.
ZZ90443-22: - [Zuid-Holland] Cort chronykje van de Graaven van Holland, van Dirk de 1. tot Albert van Beyeren. Vervattende in ’t cort de geschiedenissen in Holland en elders voorgevallen, tot ’t jaar 1398. Volgens een Oud Handschrift op Perkement geschreeven, met een voorbericht verrykt en uytgegeeven door P. B. V. D. By Jan van Stendel, Te Amsterdam, 1751, 48 pp.
10343: - [Ter] Gouden bruiloft [van den Heer Johannes Jacobus Loke en Vrouwe Clara Jacoba Macquet op 18-9-1819]. z.p. 8º: 11 p.
10347: - Ter gedachtenis aan Hendrik Albert Van der palm, student in de letteren en Godgeleerdheid aan de hooge school te Leyden, overleden den 14. november 1819, in den ouderdom van 17 jaren en 7 maanden, zijnen ouderen toegewijd. z.p. 8º: 5 p.
10350: - [Poem 1819] De letterkundige verdiensten van Mr. Johan Meerman, lofdicht door A.C. Schenk. 's-Gravenhage en Amsterdam, Gebr. van Cleeff, 1819. 8º: 29 p.
10352: - Opregte gevoelens van liefde en eerbied aan Z.K.H. den prins Frederik der Nederlanden, grootmeester der artillerie e.z.v. gewijd op den 28e February 1820. Delft, P. de Groot. 8º: 4 p.
10354: - Aan de ouders des bruidegoms: den Heer J. Van eysden en zijne echtgenoote [J.G. Veer te Rotterdam]. [Rotterdam, 1820] 8º: 2 p.
10356: - Vijf-en-twintig jarige echtvereeniging van onze ... oom en tante ... Adrianus Osy en vrouwe Anna Broekhals gevierd te Rotterdam den 13den van Herfstmaand 1820. Amsterdam, Potgieter en Van Baalen, z.j. 8º: 6 p.
10362: - Bij het afsterven van den hoogleeraar Elias Annes Borger, overleden te Leyden den 12 october 1820. Amsterdam, A.B. Saakes, 1821. 8º: 12 p.
10364: - Verhooring van Borgers Klagten aan den Rijn in de lente van het jaar 1820 en de uitboezemingen aan J.H. van der Palm bij Borgers dood, waarbij Borgers boezemklacht bij de graven zijner geliefde panden. Iets latere druk. Delhaas is nu 63 jaar oud en nog steeds doende zijne kinderen niet te laten verhongeren. Sedert 1842 heeft hij al de werkjes over den grooten Borger rondgebracht. Geb.
10371: - Grootvaderlijke tranen gewijd aan mijnen oudsten kleinzoon Jan Kruyff Pieterszoon in den ouderdom van 17 jaren overleden te Rotterdam, den 27sten en begraven te Delfshaven den 31sten van wijnmaand 1820. z.p. 8º: [10] p.
10373: - Ter gedachtenis aan F.W.N. Suringar, theol. cand. aan de Hoogeschool te Leyden, overleeden den 1 januari 1821. z.p. 8º: [7] p.
10381: - Het nachtlampje, ter 53ste verjaring van mijne echtgenoote A. [van ouwerkerk de vries, geb.] S[appé], den 23sten januari 1822, z.p. 8º: [4] p.
10386: - Bij het afsterven van ... Ewaldus Kist, leeraar bij de Hervormde Gemeente te Dordrecht, overleden den 20 van lentemaand 1822, Dordrecht, Blussé en V. Braam, 1822. 8º: 6 p.
10388: - Gedichten ter huwelyksverbindtenis van ... Mr. Johannes Tiberius Bodel nijenhuis en ... Sophia Theodora Tydeman, voltrokken te Leyden den 14 augustus 1822. z.p. 8º: 24 p.
10394: - Herinnering aan de verdiensten van Johannes Baptista Crol, M.Dr., Oud Lector anat. et chirurg. ... eere voorz. ... Diversa sed una ... voorgedragen in ... Diversa sed una [te Dordrecht] den 15 van grasmaand 1823 door Mr. P.S. Schull. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1823. 8º: 76 p.
10397: - Bij het overlijden van ... Mr. Campegius Hermannus Gockinga, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, ridder der orde van de Ned. Leeuw. Groningen, W. van Boekeren, 1823. 8º: [8] p.
10406: - Bij den dood van onzen vriend Gerardus Johannes Koning, student in de regten, overleden te Leyden den 27 mey 1823. Tot een aandenken voor zijne vrienden. z.p. 8º: 7 p.
10408: - Tafelzang bij gelegenheid van de vijf-en-twintig-jarige echtvereeniging van onzen geachten vriend en vriendin den Heere Carel Willem Schumachers en Mejufvrouw Gesina Torop, den 2den december 1823. z.p. 8º: 4 p.
10238: - [Occasional poem 1805] Aan Joanna Maria Niewindt, echtvereeniging met Fredrik Joseph Guilini, s.l. 4º, [1] p.
10254: - [Occasional poem 1807] Op het onverwacht overlijden van mijne waardige vriendin Johanna Straatman, huisvrouw van Dirk Noteman, op den 28 maart 1807, voorgelezen op ons vriendenkransje 22 april 1807, s l. 8º, [4] pp.
10260: - [Occasional poem 1807] M. Salverda aan zijne kinderen, 1807 [Groningen], s.l. 8º, [8] pp.
10268: G.B. (monogrammist). - [Occasional poem 1808] Ter bruiloft van den Heer Arend Hendrik Brak en Mejufvrouw Gysberta Johanna van Wijk op den 25sten van zomermaand 1808, s.l. 4º, [4] pp.
10284: - [Occasional poem 1809] Aan mijnen vriend, J. van Ouwerkerk de Vries, bij den dood zijns vaders. WITH: Aan mijnen vriend Mr. M.C. van Hall, s.l., 8º, [3] pp.
ZZ90443-50: - [Scheveningen, Zuid-Holland] Catalogus van de historische tentoonstelling Scheveningen in den Loop der eeuwen, Juni 1908, in de theaterzaal van het Kurhaus te Scheveningen, Vereeniging “Die Haghe”, 82 pp.
ZZ90443-52: - [Muziekstukken, Dordrecht, Zuid-Holland] Staecken van de Musijckstucken/ Liedekens/ edne Deerskens/ dewelcke op den Konstavondt van den Dordrechtschen Konstkringh/ wesende Saterdagh den Veertienden van Wintermaendt/ ten ghehoore sullen ghebracht werden, 8 pp.
45086: - [Science, windmills, waterpumps [1890]] Prospectus Sandwich Enterprise. Manufacturers of Wind mills, pumps, tanks etc. Sandwich Ill. Z. j. (ca. 1890?), 64 pag., geillustreerd.
25355: - Tooneel-catalogus Nederland, Amsterdam Delsman e.a. 1895, 215 pag., geb. [ Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam ]
25333: [ Voogd v.d. Straaten, A.C. de] - Inventaris archief Staten van Holand voor 1572 [ nr. 777 en 1428, kohieren 10e penning, Schiedam 1553, 1557 en 1561.] z. pl.1950. Typoscript, 73 pag.
4176: - Magazine book history 1984 I De Negentiende eeuw, achtste jaargang no 3/4,december 1984, 165 - 238 pp.
9869: - kingsbergen's droom. Alkmaar, Maag etc. 8º: 7 p.
43219: [Beijerinck, G.J.A. en W.H. Warnsinck] - Beschrijving van den Nederlandschen watersnood in Louwmaand van 1820. Amsterdam, Beijerinck, 1820, 36+335+(1)pp. Complete with all illustrations.
29494: - [Pamphlet, hunting, 1791, Jacht in kwartier Zuid-Holland] Publicatie van Bailluw en mannen van den hove van Zuit-Holland, dd. Dordrecht 9-8-1790 betr. de jacht in Zuid-Holland. Gedrukt, plano, 1 blad.
11999: - [Album amicorum, poetry album, poesiealbum] MONGERS, DOESBURG Poëziealbum van Cecilia Mongers, met inschrijvingen uit de jaren 1876-1900. 1 deel, rug beschadigd.
12002: - [Manuscript/poems] MOREE `Aanteekening van eenige gedichten opt Huwelijken, sterfgevallen en verjaarwensen. 4(: 4 p.
PR120381: - [Modern print, reproduction, The Hague] Het Binnenhof in 1598. Teekening van C.J. Visscher, 1 p. published 20 th century.
62936: - Wapenkaart/Coat of Arms Voort (Van der).
29200: - [PRINTED PUBLICATION, 1810] Gedrukte aanschrijving van de Landdrost van het Dep. Amstelland, dd 27-12-1810 betr. de aannemer van stook-licht en gereedschappen W. van Rijn. Folio, 2p.
29206: - [Bond loan, Rotterdam, 1944] Prospectus van een 3,5% obligatielening gemeente Rotterdam, besluit burgemeester 8-1-1944. Gedrukt, 4°, 4p.
29310: - [PRINTED PUBLICATION, 1762, FIRE, BRAND] Extract uit resolutiën Staten van Holland dd 2-4-1762 betr. instructie voor de klerk Mr. E. Brand, 1 pag., folio, gedrukt.
29312: - [PRINTED PUBLICATION, 1810, RIJN] Schrijven van de landdrost van Amstelland dd 19 lentemaand 1810 dat Willem van Rijn is aangesteld als aannemer voor militaire troepen, 1 pag., folio, gedrukt.
29314: - [PRINTED PUBLICATION, 1887, CONSULAIRE EXAMENS] Rapport van de commissie voor de consulaire examens aan de minister van buitenlandse zaken, dd 4-7-1887. Brochure van 25 pag., gedrukt. 8°.
29318: - MEELFABRIEKEN -- Noodkreet van de Nederlandsche Maal Industrie. Open brief van eenige meelfabrikanten ca. 1890. 4°, 2 pag., gedrukt.
29320: - [Printed publication, Limburg, Agriculture, landbouw, 1891] Over de uitkomsten van het onderzoek naar de toestanden van den landbouw in Nederland, door eenen ouden pachter. Eene bijdrage tot Limburgs verval. 4 pag., folio, gedrukt.
29322: - [Printed publication, Tabacco, Tabak] Verzoekschrift van de Amsterdamse en Rotterdamse “Comite’s ter bstrijding eener verhoogde tabaksbelasting” aan de Tweede Kamer, 7 pag., folio, gedrukt.
29344: - [Manuscript, Letter, 19th century] Briefje van H. Brougham, aan de heer Fagel te Parijs, 19e- eeuws, manuscript, 2 pag.
29350: - [Printed publication, Literature, 1960?] ‘fantasiën en vertellingen aan onbekende Nederlanders’, gestencild boekje door Kees van Gerwen, 8°, 43 pag., [ca. 1960?].
29364: - [Documents Students, Studentengezelfschap (?) E.D.J, 1919] ‘Varia’ t.g.v. de dies-viering 1919 van E.D.J. Gedrukte brochure, 6 pag. 8°.
29384: - [Charter on parchment with seal 1856, LEIDEN] Doctors-bul voor Henricus Petrus van Kaathoven, rechten, Leiden 25-6-1856. Charter op perkament met zegel in zilverdoosje.
29386: - [Printed business card, Music, Muziek] Reclamekaart van K.H. Schadd, pianoleraar, Amsterdam, ca. 1935. Gedrukt. Kaart in enveloppe.
29390: - [Printed publication 1765 - Bakery, Broodbakkerijen, yeast] Publicatie van de Staten van Holland dd. 23-4-1765 met verbod aan de broodbakkers in Holland om konstgist of konstdesem, bereid uit mout, hoppe, alsem, tamerinde, suykeren, stroopen, honing e.d. te gebruiken. 1 blad plano, gedrukt (I. Scheltus te 's-Gravenhage).
29420: - [Pamphlet 1797, GRONINGEN] ‘Vryheid Gelykheid’. Publicatie van Ged. Representanten van het volk van de stad Groningen en Ommelanden dd. Groningen 13-3-1797 betr. tolheffing op de provinciale trekwegen in de drie kwartieren. 1 blad, plano, gedrukt.
29434: - [Printed card, Haarlemmerolie] Gedrukt biljet, ‘Hier verkoopt men Haerlemsche olie’, A4, 1 pag.
29458: - [Carte visite, SAKSEN] Visitekaartje van ‘le Grand duc de Saxe’ met achterop in pen ‘recu 17-9-1898 à La Haye’.
29486: - [Pamphlet, 1704, Dordrecht] Waarschouwinge dd. Dordrecht 3-11-1704 van bailliu en mannen van den Hove van Zuid-Holland over het ijken van maten en gewichten. Gedrukt, 1 blad, plano.
29490: - [Printed sentence, Oirschot, Oisterwijk 1679] Sententie van de Raad van Brabant, dd. 26-7-1679 in een geschil tussen de regeerders van Oorschot en de regeerders van Oosterwijk betr. de grenzen tussen beide dorpen. 1 blad, plano, gedrukt.
29492: - [Pamphlet 1631, Meijerij, VERBOD RK KERKDIENSTEN] Placaat van de Staten Generaal, dd. ‘s Gravenhage 13-5-1631 met verbod voor de pastoors van de dorpen in de Meijerije om kerkelijke diensten te verrichten binnen klooster of parochiekerken of kapellen in de Meijerij. Gedrukt, 1 blad, plano.
9794: - Rouwklagt van het Genootschap ... Kunst wordt door arbeid verkregen bij het smartelijk afsterven van deszelfs eersten beschermheer ... Mr. Johan Van der marck Aegidius zoon ... overleden den 9 van wintermaand des jaars 1772. z.p. 8º: [4] p.
58757: - V.A.R.A. 10 jaar, 1925-1935, Hilversum 1936, oblong, 16 pag., geïll.
15470: [Kist, Willem] - Zonderlinge lotgevallen van Barend van Poederen, weleer geheimschrijver van den landjonker van Blankenheim tot den Stronk, op eene reize door Holland, Zeeland, Brabant en Vlaanderen, door den schrijver van Den Ring van Gyges wedergevonden. 2 delen. Haarlem: F. Bohn, 1813-1814.
67793: - The Hague, 1908, Kurhaus | Kurhaus te Scheveningen. Van Badhuis tot Kurhaus: een geschiedkundige schets. Dinsdag den 23n Juni 1908. Feestviering ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Maatschappij Zeebad Scheveningen. Boekhandel vh. Gebr. Belinfante, 19 pp.
13244: - [MANUSCRIPT, SMETS, HEERMA VAN VOSS, LAGERWEY] Briefje van o.a. J.Arn. Smets en P.K. Heerma van Voss d.d. Amsterdam 1885, aan familie Lagerwey te Westbroek, 4 p.
60974: [Besoet, I.] - Laatste Eere ofte Historische Beschryving en Naauwkeurige Afbeeldinge der plechtige Begraaf-Ceremonie, bewezen aan het Vorstelyk Lichaam van wylen zyne Doorluchtige Hoogheid Willem Carel Hendrik Frizo, Prince van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. Erf-Stadhouder der VII. Vereenigde Nederlandse Provincien, Glorieuser Gedagtenis.
60975: - [Newspaper The Hague/Krant Den Haag 1766] 's Gravenhaegse Maendagse Na-Courant van den 10den Maert 1766.
62526: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andree
44477: - [Newspaper articles, booklet, Fruin, 1899] Drie krantenartikelen betr. het overlijden van Robert Fruin in 1899. Met afl. Mannen van Betekenis, 1894 over Fruin.
PR121245: [Huppes, Nico] - Antique miniature portraits | Portrait of a young man (Portret van een jonge man), ca. 1820, 2 pp.
PR121250: - Antique drawing, watercolour | Skutsje and sailing boats, ca. 1750, 1 p.
PR121253: - [Antique drawing, watercolour] Farmer with horse in a backyard (Boer met paard in een erf), ca. 1800, 1 p.
PR121255: - Antique drawing, watercolour, ca 1780 I Duck hunters and a little bridge (Het bruggetje), 1 p.
66842: [Liedtekst/Song]  - Het gerust geweten TOGETHER WITH Vriend waar is de brand, 4 pp. Gedrukt bij E. van de Geer jr. voorheen G. v.d. Linden Egelantierstraat no 17 Amsterdam.
PR121416: N.N. - Drawing, ornament | Preparatory drawing with putti in an oval. With coat of arms in the middle and French handwritten text, 1 p.
63798: - Het Prinsenhof te Delft.
63781: - Janskerk (Utrecht).
63782: - Janskerk (Utrecht).
67424: - Printed publication, 1819, Almanac | Mengelingen. Eerste Stuk. Uitgegeven door de maatschappij tot nut van 't algemeen, Amsterdam, C. de Vries, H. van Munster en zn. en J. van der Hey, 1819, 1-80 pp.
67433: - Koertz Kotze en die Vrouekolonie, No. 1, 1998, 40 pp.
67436: - Skanse teen die tyd, Bundel aangebied aan W. E. G. Louw by geleentheid van sy vyf-en-sestigste verjaardag op 31 Mei 1978, Tafelberg-Uitgewers Beperk, Kaapstad 1978, 85 pp.
11161: - RHEDEN, VAN (VAN REEDE?) MULDER. Brief van Lod. Mulder, inspecteur lager onderwijs te Utrecht, Utrecht 1870, met informatie over `de heer Van Rheden, instituteur alhier', in verband met diens sollicitatie bij het gymnasium te Brielle. 8(, 4 p.
11164: - RIEBER Manuscript genealogie Rieber, 16de-19de eeuw, door A.A. Vorsterman van Oyen, met correspondentie met de Pfarrer te Ebingen, met de architect Louis C.Th.J. Rieber en met L.Th.C.J. Rieber. Voorts aantekeningen, knipsels etc. en een plano doctoraat-aankondiging voor C.M.L. Rieber, 1852 te Jena.
66869: [Pamphlet/Liedtekst/Song] - Pamphlet. Myne gedachten, na den gedaanen eed: Zo lang de Souverain, naar billykheid en recht, Getrouw blyft aan zyn' pligt, den Burger opgelegd. (...) 1 p.
ZZ90352-37: - [Rotterdam, [1748]] Kralingse samenspraak, tussen Kees en Jaap, over den zoo genoemden teugel, voor den yver des predikstoels, Enz. Enz. Enz., [s.l., s.n.], [1748], 23 pp.
ZZ90503-008: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Van der Borch family, family crest, 1 p.
62769: - Wapenkaart/Coat of Arms Heel (Van) gecombineerd met Wapenkaart Groeninx.
m7977-14: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Haarlemmerliede, Noord-Holland] Notitie der Openbare Verkooping van Wei- en hooiland in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Notaris Johs. Ter Hoffsteede te Bloemendaal, 1891, 8 pp.
61061: '--- - De Tandarts. Duitse Spotprent Dr. Eisenbart
42660: [Wtenbogaert, Johannes] - Advys op 't vast-stellen van de religie. Haarlem, Jacob de Wit, 1630.
29366: - [Documents, Halbertsma, 1969] Knipsels en een gestencild herdenkingsprogramma betr. Dr. J. H. Halbertsma, 1967-1969, ca. 10 stuks.
29370: - [Manuscripts, Poetry, 1870] Cahier met ingeschreven verzen, ca. 1870, ca. 30 pag., 4° manuscript.
62669: - Wapenkaart/Coat of Arms Bogaert.
62671: - Wapenkaart/Coat of Arms Bois (Du).
62681: - Wapenkaart/Coat of Arms Bondam.
62683: - Wapenkaart/Coat of Arms Boner.
62691: - Wapenkaart/Coat of Arms Bonninga.
62695: - Wapenkaart/Coat of Arms Bonte.
62701: - Wapenkaart/Coat of Arms Bronkhorst (Van).
62703: - Wapenkaart/Coat of Arms Balken (Van).
62705: - Wapenkaart/Coat of Arms Bas (De).
9275: - A. vande Vennes geluck-wenschinge door de Hollandsche maegt, aen heer Jacob Cats, Ridder, raed-pensionaris van Hollandt. 's-Gravenhage, Pieter vande Venne, 1636. 4º: 7 p.
21011: ( Posthumus, N.W. ) - Catalogus der internationale economisch-historische tentoonstelling. Stedelijk Museum, Amsterdam 1929, 125 pag., geïll.
9467: - [Vignet op het huwelijk van Willem Philip Kops (1695-1756), koopman te Haarlem, en Johanna De vos (1702-1758), gegraveerd door en naar B. Picart, 1720, met het gecombineerde wapen van bruid en bruidegom, de spreuk 'Sint pacta iugalia curae', een gezicht op een buitenlandse havenplaats en attributen betreffende Kops' lijnwaadfabriek.] 12 x 14,5 cm.
9465: - Huwelykszangen ter bruilofte van den heere Hendrik Hermanz en vrouwe Maria Katharina Beck in den echt vereenigt binnen Amsterdam den 9den van wiedemaant 1720. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º. Incompleet, slechts aanwezig titelpagina en een uitlegging van de tytelplaat door J. Oosterwijk. Groot titelvignet met de initialen H.H. en M.C.B.
ZZ90352-13: - [Rotterdam, Music, 1908] Nationale Vereeniging voor den Volkszang, Afdeeling Rotterdam, (met steun van de Afd. Rotterdam van het Alg. Ned. Verbond en van de Maatsch. Tot Bevordering der Toonkunst.) Programma van den Feestavond tot sluiting van het seizoen der zangavonden op Woensdag 6 Mei 1908, des avonds te 8 uur, in de zaal Caledonia, met welwillende medewerking v/d Heer H. R. van As, Tenor, en van de gemengde Zangvereeniging ,,Hollands Lied”, (Dir. J. S. M. Havermans.), 6 pp.
ZZ90352-37c: - [Rotterdam, [1788?]] Samenspraek tusschen een Deugdsaem' Hagenaer en een Rotterdamsch' Patriot, [s.l., s.n.], [1788?], 12 pp.
ZZ90352-50: - [Rotterdam, Music, 1911] Nationale Vereeniging voor den Volkszang (gesteund door het Alg. Nederl. Verbond) AFd. Rotterdam. Openbare Uitvoering op Woensdag 31 Mei 1911, van de éénstemmige Nederl. Volksliederen, aangeleerd op de zangavonden der Vereeniging. 15 pp.
ZZ90370: - [Catalogue Antique bookshop, 1934] Boekverkooping Liquidatie Firma R.W.P. de Vries Amsterdam, 11-14 juni 1934 door Menno Hertzberger en Bernard Houthakkers, Amsterdam 1934, 113 pp.
ZZ90372: - [Catalogue Antique bookshop, 1963] Honderd Nederlandse boeken tentoongesteld door H.D. Pfann, September 1963, Amsterdam In 't Oude Boeckhuijs, 28 pp.
ZZ90384: [Setelik, Jaroslav.] - [Antique Postcard Enkhuizen] Antieke ansichtkaart naar aquarel van J. Setelik van Enkhuizen, 10 x 15 cm.
ZZ90395-032: [Een schutter van de Heel-Haaks en Beminnaar der Constitutie.] - [Dordrecht, Music, 1817] Christelijke feest-gezangen, vervaardigd ten gebruike der hervormde gemeente te Dordrecht, bij haren plegtigen avond-godsdienst op Het derde Eeuwgetijde der Kerkhervorming, Den 2den van Slagtmaand 1817. Bij A. Blussé & Zoon, te Dordrecht, 1817, 28 pp.
ZZ90082: - c en du Commerce, Aperçu du Commerce et de l'industrie des Pays-Bas, no 18: Les Industries Céramiques, la Verrerie et les Matériaux de Construction, Leyde [1910], 32 pp.
12128: - [MANUSCRIPT VARELEN, VAN] Brief van J.E. van Varelen, Haarlem 1835, aan mr. W.H. Tydeman te Leiden. 4(: 1 p.
12396: - [Album of verses, Poesiealbum HORSTEN] Poëziealbum van Jo Horsten te 's-Gravenhage, 1917-1921.
12420: - [ALBUM OF VERSES, POESIEALBUM, KAMPEN, GRITTERS DOUBLET] Poeziealbum van Ida N.N., te Kampen, 1880-1885, 1 deel.
12431: - [MANUSCRIPT, KLEINE] Sollicitatiebrief van C.G. Kleine, oud 14 jaar, Den Haag 1898, gericht aan Bureau Haagsche Courant, 1 p.
12437: - [PRINTED PUBLICATION, KOLIJNSPLAAT, HUVERS] Uitnodiging tot het bijwonen van de kerstfeestviering op 27 december 1883 ten huize van mevr. Huvers te Kolijnsplaat. 2 p., gedrukt.
12441: - [MANUSCRIPT, KRÄMER, GOOSSENS] Brief van de historicus P.J.L. Krämer aan dr. J.H.W. Goossens te Rolduc, d.d. Breda 1910, betreffende een uitgave van de posten die in de 16de eeuw ter collatie van de stadhouder stonden. 3 p.
12779: - BYE, DE; VAN DEN STEEN `Geslagt register van de famille van de Bije', manuscript, 4o, 57 p., met 6 afbeeldingen van familiewapens, opgesteld in het midden van de 18de eeuw door een der zonen van mr. Jacob Nicolaas van den Steen. Bijgewerkt tot ca. 1790.
12791: - [Heraldic drawing, sketch, Couwerven, van] Schetstekening van het wapen van Norbert van Couwerven, abt van St. Michiel in 1659, 19de-eeuws, 20x15 cm.
12795: - [Game, spel, politics, D'66, Kaartspel] Kaartspel `Debat D'66'. Zestig kaarten in origineel doosje betreffende thema's binnen de politieke partij Democraten '66.
12799: - [Printed document 1816, Banking, Delft, Bank van Lening] `Conditiën en voorwaarden' voor de verhuur van de Stads Bank van Lening, voor 12 jaar, ingaande januari 1816. Delft, 30 mei 1815; 4o: 8 p., gedrukt.
12813: - [Heraldic drawing, tekening familiewapen, Doorslaer van, Wouters] Schetstekening van het alliantiewapen van Van Doorslaer en Wouters, 19de-eeuws, 18x23 cm.
12814: - [Drawing, Architecture, Dordrecht, 1849] Pentekening van de voorgevel van een groot gebouw met eronder de tekst: `Bestedelingehuis binnen Dordrecht, opgerigt in 1849', 14x25 cm., ca. 1850.
8621: [Klaarenbeek, Pieter Hermanus] - Haarlems burgertrouw in 1673. [Utrecht], [z.n.], 1821.
PR121482: - Wishcard, handcolored etching | Decorative card with new year's wishes, published ca. 1780, 1 p.
10011: - Occasional Poem, 1786, Plano | Vriendschaps plicht ter verjaaring van den 25sten trouwdag van mijnen behuwdbroeder Gerrit Mijnssen en deszelfs waardige echtgenote mijnen behuwd-zuster Elisabeth Hage; opgedragen bij gelegenheid van de blijde gedachtenis daar van gehouden ten huyze van hunne Wel Ed. binnen Amsterdam 15den february 1786. z.p. 4º: [8] p.
10014: - Poem 1786 | Aan Francina Bane, de ongelukkige minnaaresse van den ontydig gestorven Nederlandschen dichter J. Bellamy, door Lieve van Ollefen. Amsterdam, J.B. Elwe, 1786. 8º: 10 p.
10021: - Poem 1786 | Ode of extemporaire dichtluim bij het hartelyk vieren der heuchelyke verjaering van ... Frederika Louisa Wilhelmina princesse van Oranje ... door een zeer aanzienlyk aantal vaderland eendracht-lievende en Oranje minnende zoonen van de Leidsche Minerva, feestvierend uitgeboezemd den 28 van slagtmaand 1786. z.p., z.j. 8º: 8 p.
10062: - Poem 1787 | Vrijheid boven. z.p., z.j. 8º: 4 p.
67806: - Book Plates and Bindings, 1898-1900, Rare | Modern Book-Plates and Their Designers / Modern Book-Bindings and Their Designers, Winter Number of The Studio. London, The Studio, 1898-1900, [2 parts in 1 volume]
67834: - Set of 4, Newspaper, 1903-1912, Haarlem | Zondagsblad Oprechte Haarlemsche Courant en Stads-editie O.H.C. Haarlem, Joh. Enschedé en zonen, 1903/1907/1910/1912, 4 volumes.
49622: - Manuscript 1807 | Verzoek van J.B.(?) Lique, d.d. 's-Gravenhage 12-10-1807 aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, om een brevet als 'marchand parfumeur et liqueriste du roi'. Folio, manuscript, 1 pag.
49684: - UTRECHT, MUZIEK--- Feestgids bij de viering van het 25-jarig bestaan van het zangkoor O.L.V. Hemelvaart. Utrecht, 1912, 51 pag., geill., gedrukt.
49690: - DUURSWOUDE--- Krijttekening 'kerkje Duurswoude', gesigneerd N. v.d. Moolen, 20e eeuws, 17x23 cm.
49624: - Manuscript Nijmijgen 1806 | Brief van Frederic Godard de Boddien, d.d. nijmegen 20-12-1806, aan Lodewijk Napoleon. Manuscript, 3 pag., folio.
49674: - UTRECHT, R.K.--- Verslag aan de begunstigers en weldoeners der Patronaats-commissie van de Parochie van O.L. Vrouwe-Hemelvaart te Utrecht. Utrecht, 1904, 7 pag., gedrukt.
49676: - HERTOGENBOSCH--- Verslag van een feestrede (...) bij de plegtige aanbieding der (...) beeldengroep (...) aan paters Redemptoristen (...) door de leden van de Congregatie van de H. Familie te 's Hertogenbosch. 's Hertogenbosch, 1866, 8 pag., gedrukt.
49618: - [Manuscript, Letter, Sommelier POLMAN 1806] Request van J.M(?) Polman, d.d. Gravenhage 27-6-1806, aan Lodewijk Napoleon, waarin hij zijn diensten aanbiedt als sommelier. Manuscript, folio, 1 pag.
49612: - Manuscript The Hague 1806 | Request van Mathijs Vinju, d.d. 's-Gravenhage, 9-7-1806, aan Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 2 pag.
49614: - Manuscript Groningen 1807 | Brief van E.J. Thomassen a Thuessink, d.d. Groningen 1-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 1 pag.
49616: - Manuscript music 1806 | Brief van Lea, d.d. Parijs 9-6-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, waarbij hij zich aanbiedt als musicus aan het hof, samen met zijn zoon. 4°, 2 pag.
49604: - Manuscript to Lodewijk Napoleon 1807 | Request van Balte Klinkspaan, d.d. 's-Gravenhage 1807, aan Lodewijk Napoleon, met verzoek om een functie aan het hof. Manuscript, folio, 2 pp.
49608: - [Manuscript, letter, The Hague, Lodewijk Napoleon] Brief van luit. kolonel De Charvilhac, d.d. 's-Gravenhage 3-7-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon met aanbeveling voor de bezorger van deze brief. Manuscript, 4°, 2 p.
49578: - Printed publication Chatham De Ruyter facsmile from 1667 | Oprechte Haerlemsch Courant van 2-8-1667 met verhaal van de gebeurtenissen op de Theems en Rochester, 2 pag., gedrukt.
49582: - Printed marriage document 1789 | Uittreksel trouwboek Nieuwe Kerk Amsterdam d.d. 3-3-1789 betr. huwelijk van Pieter Andriese Joon en Alida Jansen. 4°, deels gedrukt.
49584: - Bptismal book 1738 | Uittreksel uit doopboek Zuiderkerk Amsterdam d.d. 20-8-1738 betr. doop Jan, zoon van Siewert Teunisse en Liesbeth Jans. 4°, 1 p. partly printed, partly manuscript.
4960-1: [Stedelijk Museum Amsterdam] - Museum catalogue 1926 I Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken tentoongesteld door De vereeniging van Nederlandsche Beeldende Kunstenaren De Brug in het Stedelijk Museum Amsterdam, 1934, 12 pp. WITH brochure of De Brug.
49600: - Manuscript to Lodewijk Napoleon 1806 | Request van S. Morel (Norel?), vroeger voetknecht van de koningin, verzoekt 12-12-1806 aan Lodewijk Napoleon om herstel in functie. Manuscript, folio, 1 p.
49602: - Manuscript to Lodewijk Napoleon 1806 | Request van de weduwe A. Meijsman, d.d. Amsterdam 16-12-1806 aan Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 2 pag.
11395: - GUICHARD, DORDRECHT Extract uit het doopregister van de N.H. Gemeente Dordrecht 1764, betreffende de doop van Gerardus Bern., zoon van Johannes Guichard en Elisabeth M. Oskamp, getekend Dordrecht 1794, N. van Rhijn. Folio, 1 p.
11407: - HARTMANN Brief van G. Sandt uit Berlijn aan de genealoog Köffler te 's-Gravenhage betreffende een erfenis in de familie Hartmann. Berlijn, 1931. 2 p.
11418: - [Manuscript] HILMAN Briefje van Joh. Hilman. Z.j., z.p. 1 p.
11431: - HOUTEN, VAN Dossier betreffende de familie Van Houten, afkomstig van de genealoog W.A. van Rijn, eerste helft 20ste eeuw. 12 stukken.
11427: - HOOFT Gedrukt programma `Vieringhe van het CCCste verjaeren des gheboortedaghs van den heere Hooft, te Amsterdam'. 1881. 4(: 4 p.
11435: - HUDIG Groot blad met een geschreven en getekende genealogie Hudig, met de afstammelingen van Huibrecht Willemsen Heudighe, overl. 2 juli 1655, lopende tot 1883, 60x90 cm.
11926: - [Manuscript poem, gedicht KERKHOF, VAN DEN; DE BRUYN VAN BINSBERGEN, CRUYNDER] Bruylofts galm uytgeboesemt op het egtelijk vereenen van ... Johannes Cornelis van den Kerkhof met ... Maria de Bruyn van Binsbergen, in den egt verbonden juli 1759. 4(: [6] p.,in sitsen omslag.
11927: - [Manuscript, Poem, KERKHOFF, HILLEBRAND, LAMMERTS VAN BUEREN] Aan mijne vrienden Abraham Kerkhoff en Rijka Hillebrand op de voltrekking van hun huwelijk den 15 october 1805. 4o, [7] p.
11934: - [Manuscript, poem KLINKHAMER, WARNSINCK] Ter nagedachtenis van mijnen vriend Mr. S.C. Klinkhamer, geboren 13 july 1804, gestorven 17 april 1834, zijnen bedroefde ouders toegezongen. 8o, [3] p.
11946: - [Manuscript, epitaph, KRAGTINGH] Grafschrift op mijn lieve zoontje Paulus Anthonius Kragtingh, overleeden den 22 van herfstmaand 1788 oud zijnde een en drie vierde jaar. 4o, [1] p.
BB110055: [Zoutelande, madame de = P. de la Court]. - [Johan de Wit 1709] Memoires de Jean de Wit, grand pensionnaire de Hollande, traduit de l'original en Francois par M. de xxx, 's-Gravenhage, van Bulderen, 1709, [26]+333+[5] pp.
57143: '-- - Herald's commemorative exhibition 1484 - 1934, held at the College of Arms. Enlarged and illustrated catalogue, Londen 1936.
57241: '-- - Mengelingen van het Letterkundig Genootschap Oefening kweekt kennis, voor 1845 en 1846. Poëzij. Gravenhage 1846, 8+184 pag.
57271: - Verslag der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen over het jaar 1874, Utrecht 1875, ca. 150 pag.
57277: - Sociaal-technische Vereeniging van democratische ingenieurs en architecten. Staatsexploitatie onzer spoorwegen, Amsterdam 1907, 140 pag.
57285: [Boerman, W.E. (red.)]; - Het verkeer in Nederland in de 20e eeuw. Dubbele aflevering van Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap 1933, ca. 330 pag., geïll.
56951: '-- - [Science] Catalogue officiel des collections du metiers, deel III: Geometrie, geodesie, cosmographie, astronomie, science nautique, chronometrie, poids et mesures. Paris, 1906.
57037: [Veith, L.], - Tegenwoordige staat van de Utrechtsche kerk uit het latijn, Utrecht, Schikhoff, 1829.[ betreft Jansenisme].
57065: '-- - Nu loopt het toch wat al te erg. Een woord over het werkje De Katholieke Christen te Utrecht bij H.M. van Dorp, door een regtzinnigen katholijk, die geen protestant haat, maar een vijand is van leugen en bedrog, Utrecht 1841, 37 pag.
52756: B[idstrup], M.D.N. - De roepende stemme eenes onaanzienelyken persoons, de welke na allen oogenschyn ontbloot is van alles [...] mondelyk en woordelyk met eigene ooren gehoort den 11 Octob. 1745 in tegenwoordigheid van eene geheele meenigte burgers en inwoonders dezer stad Amsterdam, te weten: op de hoek van de Goudsbloemdwarsstraat [...] getrouwelyk [...] opgeschreven van M.D.N.B. Amsterdam, M.D.N. Bidstrup [1745].
ZZ90503-100: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the de Bruyn? family, family crest, 1 p.
ZZ90316-26: - [History The Hague, Theology] Geschiedenis der doopsgezinde gemeente te ’s Gravenhage, Boekhandel en Drukkerij voorheen E. J. Brill, Leiden, 1896, 45 pp.
ZZ90316-30: - [Exhibition catalogue Gemeentemuseum 1978] Het leven van een Haagse arbeider, ['s-Gravenhage] : Haags Gemeentemuseum, 1978, 16 pp.
ZZ90316-42: - [History The Hague, Reciteerwedstrijd 1901, Rare] Uitgeschreven door de Letterlievende Vereeniging ,,Nieuwland” te ‘s-Gravenhage Feestgids van den Nationalen Reciteerwedstrijd, Typ. Zuid-Holl. Boek- en Handelsdrukkerij, ’s-Gravenhage, 1861-1901, 18 pp.
ZZ90316-6: - [History The Hague] Maatschappij tot bevordering der toonkunst. Herinnering aan het Muzijkfeest te ’S Gravenhage 1834, 16 en 17 october, Boekdrukkerij van J. Kips, ’s Gravenhage, 1834, 59 pp.
ZZ90333: - Te Voorschoten gekomen zynde : teruggevonden in een anoniem reisverslag uit 1734, [s.d., s.l. [ca 1990], 10 pp. With signature of the author.
ZZ90343: [Gemeentemuseum Den Haag] - [Museum Catalogue The Hague] Engelse Aquarellen - Gemeentemuseum 's-Gravenhage juli-aug. 1955, 11 pp.
ZZ903444-25: - [Rare museum catalogue, Alkmaar, Noord-Holland 1861] Catalogus der tentoonstelling van oudheden en gedenkstukken, betreffende de gebeurtenissen in Holland, Zeeland, Westfriesland en Utrecht, gedurende den onafhankelijkheidskrijg tegen Spanje, van 1570 tot 1578. Geopend van 8 tot en met 19 October 1861, ten huize van den heer J. N. Agricola, in den ouden doelen, te Alkmaar, door de Vereeniging tot jaarlijksche viering van Alkmaars Verlossing in 1573. Bij Johannes Roem, Te Alkmaar 1861, 24 pp.
ZZ90316-1: - [Museum publication, The Hague] Verzameling-Bredius te 's-Gravenhage Prinsegracht 6, uitgave van den dienst voor kunsten en wetenschappen der gemeente, [ca 1940].
67776: V.V.V. - Map, [ca. 1930], Rotterdam | Map of Rotterdam, dated ca. 1930, Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer Rotterdam Bureau: noordblaak 13, [ca. 1930], 1p.
44837: - AFRIKA, ZUID--- Wapens in kleurenlitho, elk 12x11 cm. van Kaapkolonie, Transvaal, Oranje Vrijstaat en Natal, ca. 1900.
44849: - ENSCHEDE; VAN HEEK --- Zakdoekje met opdruk 'Jubileumtocht W.S.V. van Heek en Co. N.V. Enschede 1941-1951'.
44859: - NIJMEGEN --- Aantekeningen betr. de geschiedenis van Nijmegen, o.a. gecopieerd uit aantekeningen van de Nijmeegse burgemeester Laurens van den Bergh uit 1672-75. 22 pag., manuscript uit de 19e eeuw.
44865: - BOURTANGE--- Ca. 200 prentbriefkaarten van Bourtange, vrijwel alle uit de 2e helft van de 20e eeuw.
44867: - PADVINDERIJ--- Enkele brochures en een foto betr. padvinderij 1937-1955. Gedrukt.
44875: - [Posterijen] --- Fraaie ansichtkaart met afbeelding van postbode voor brievenbus en 'Groeten uit Westzaan'. Getekend, ca. 1916. Jugendstil versiering.
10321: - Ter gedachtenis van twee onzer medestudenten C.S.C. Van der muelen en Ph.H. Themmen. Groningen, W. v. Boekeren, z.j. 8º: [4] 28 p.
10327: - Graf-schrift op ... Theodorus Frets, leeraar der Remonstranten te Rotterdam, overleden den 12e van slagtmaand 1817. z.p. 4º:[1] p. gedrukt op papier met zwarte rand.
10333: - Bij het graf van mijnen geachten vriend ... Arend Van ijsendijk, den 9den juni 1818. z.p. 8º: [8] p.
10335: - Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk, op zijnen zeetocht overleden den 26 van oogstmaand 1818. Leiden, L. Herdingh en Zn., 1819. 8º: 96 p.
14278: - AMSTERDAM, ONTVANG- EN BETAALKAS Negen gedrukte publicaties van de Ontvang- en Betaalkas te Amsterdam, 1820-1871, ca. 10 p., 4º.
44387: - [Postcard, Academy building, 1910] Mapje prentbriefkaarten 'Academie Leiden serie B', ca. 1910, uitg. H.J. v. Katwijk te Leiden, 12 stuks.
44390: N.N. - Photography ships | 5 photo's black and white of M.S. Sibajak, ship of Rotterdamsche LLoyd, ca 1920?, each 7 x 10 cm
44395: - [Printed letter, taxes, 1915] Belastingaanslag voor Schut M. Steenmijr te Vught, 1915. 1 blad, deels gedrukt.
ZZ90060: - Beschrijving der Schilderijen in het Museum van der Hoop, vijfde druk, Amsterdam Stads-drukkerij 1881, 73 pp.
ZZ90061: - Gemeente-museum 's-Gravenhage I, Rondgang door de verzamelingen, Het bouwwerk, 1935 (tweede druk), 105 pp.
44367: - [Printed letter] Bericht van Henri Graswinckel te Ruhrort, steenkolenhandel, betr. kantoor te Arnhem. Gedrukt, 1 pag.
44369: - BAKKER; GLAS--- Nota van glasfabriek A.J. Bakker te Amsterdam, 1935.
44215: - DELFT; VAN ES; DE JONG--- Bewijs van onvermogen voor Johanna van Es, huisvrouw van Johannes de Jong, d.d. Delft, 12-10-1847. Manuscript, 1 pag.
30082: - [Parchment prize binding, prijsband, Gorinchem, Zuid-Holland, early 18th century] Perkamenten bandje met stempel op voor en achterplat met het stadswapen van Gorinchem. Geen inhoud.
29942: - [German document, Reisepass?, 1814] Transport Zettel (= paspoort?), dd. Koblenz 4-10-1814, voor Johann Mettendorf, geboren te Amsterdam.
29944: - [Legal deed, manuscript, text in French, France, Savoie, Bellentre, 1804] Transportacte van een 'grenier' te Montorlen, commune de Bellentre, verkocht door Jean Francois Rochet, zoon van Pierre Joseph Rochet dit Caremaz, cultivateur, geb. te Bellentre aan Maurice Cleaz, cultivateur te Bellentre. 1804, manuscript, 3 pag., folio.
BB110202: N.N. - Rare Children book 1910? | De poppen vriendinnetjes, s.l., s.d., (12) pp.
F0007: - Photography 20th century | Photograph of a group in a Dutch interior titled Na een jachtrit in de buurt van Amersfoort, als gasten bij de fam. Van Beek, Oud-Hollands Interieur, 1 p.
67548: - Bible, 1796, French | Le Nouveau Testament c'est-a-dire La nouvelle alliance de notre seigneur Jesus Christ. Amsterdam, chez E:G:Onder de Linden, 1796, 3 parts in 1 volume.
62821: - Wapenkaart/Coat of Arms Ment.
46756: - STEENWIJK, POLAK, KEIJZER--- Veilingcatalogus inboedel wed. I.S. Polak-Keijzer te Steenwijk, 1904. 14 pag.
46854: - Hunting licence 1948 I Jachtvergunning voor G.J.J.M. Eldering te Bloemendaal, d.d. Haarlemmermeer 1948, 1 p. Manuscript.
9920: - Lofdichten op het vaderlijk afscheid en dankzegging aan derzelver dichteren door Joannes Le francq van berkhey. Amsterdam, J. Allart, 1781. 8º: 17 p.
9914: - De doorluchtige daaden van den capitein A. De bruyn, opgeheldert in eene voortreffelyke lof-zang door A. Contraduc. z.p., z.j. 8º: 11 p.
13485: - RAPPARD, VAN, EMANTS Brief van C. (?) van Rappard aan Emants, dd ‘s Gravenhage 16-4-1841, 2 p., 4º, manuscript.
12476: - [PRIZE FORM, LUTZ, KATWIJK AAN DEN RIJN] Prijsformulier voor Louis Lutz uit Rotterdam voor `commerce' aan het collège de Katwijk sur le Rhin, 29 juli 1897. Getekend door de directeur dr. R. van Oppenraay S.J. 1 p., deels gedr.
10809: - Gezellige avond ter gelegenheid van het huwelijk van Maria Hollenkamp en Anton Beynes [te Amsterdam]. Amsterdam, Typ. Coppens Advies-bur. 8º: [4] p.
10877: - Feest-diner ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van Tip [baumpart?] en Frans ... Groningen 11 januari 1947. 'Riche'. z.p. 8º: 11 p., geïll. (foto van bruidspaar), gestencild.
10815: - Spijkerlied ter gelegenheid van het 12½-jarig huwelijksfeest aangeboden aan Anna en Piet [Röpke], door Jo en Marie. z.p., z.j. 8º: 4 p.
10867: - Iepenhoek kroniek 30 April 1940 [t.g.v. het huwelijk van Wim C.J. Passtoors en Judith M.A. Smit te Bloemendaal]. 4º oblong: [20] p., geïll. (o.a. met tekening van villa Iepenhoek).
9805: - Aan den Weledelen Heer Willem Carel Vosmaer, tot meester in de beide rechten plechtig ingehuldigd den 9 van sprokkelmaand 1775. z.p. 8º: [7] p.
9835: - Op het huuwelyk van ... Henricus Hasebroek, bedienaar des Godlyken woords aan de Oudewetering met ... Elizabeth Blauw, voltrokken in 's graavenhaage den 11 van slagtmaand 1777. [Leiden], ter boekdrukkerije van C. van Hoogeveen jr., 1777. 8º: 22 p.
9830: - Aan ... Jacobus Henricus Ottens, arts, met ... Anna Elisabeth De rhoer in den echt vereenigd den 20 van grasmaand 1777. z.p. 4º: [4] p.
ZZ90460-095: [De Ryckman family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Black and white coat of arms Ryckman (de), 1 p.
ZZ90460-093: [Van Rycke family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Coloured coat of arms Rycke, 1 p.
ZZ90460-094: [Pels Rycken family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Coloured coat of arms Pels Rycken, 1 p.
43739: - Keuren en ordonnantien van het Hooge Heemraadschap van Delftland, geemaneert sedert de generale keuren van Februari 1656, Delft, Beitel, 1939. 4o, zonder omslag, 96+(4) pag.
13533: - HARVANT, D’ Blaadje uit een album amicorum, getekend M.M. d’Harvant, ca 1820, 1 p., manuscript met tekening “a l’amitié”.
13537: - CHABAOT, TAUDIN Tekening in O.I. inkt van het wapen-ex-libris Taudin Chabot, 1 p., 4º.
13544: - HOOGENBAND, VAN DEN; ZORN Doopbewijs Remonstrantse gemeente Den Haag voor dochter van Alexander van den Hoogenband en Willemijntje Zorn, 1956, 4 p., deels gedrukt.
13548: - LEIDERDORP Vaststelling door hoogheemraden van Rijnland van een nieuw reglement voor ingelanden van de Munnicke polder onder Leiderdorp, met regelingen voor verhoging van de dijken. Leiden 30-6-1759, 6 p., 4º, gedrukt.
13564: - RIEMSDIJK, VAN; GELDERS WATERRECHT Brief van Th. van Riemsdijk aan “Amice”, dd Arnhem 1878, 2 p., 8º, manuscript.
13579: - STEVENS Verjaardagen-boekje van M. Stevens, ca 1900 ?, 16º, deels gedrukt.
13596: - FAGEL, SLUIJSKEN Wapenafbeeldingen van 8 kwartieren: Fagel, Dierkens, Rosa, Rosa, Sluysken, van der Heim, de Neuville, van der Waaijen, 1 blad, folio, 19e-eeuws manuscript.
13602: - EIFFELTOREN Twee bronzen penningen a. “Exposition universelle 1889” en b. “Souvenir de mon ascension au sommet de la Tour Eiffel octob. 15 1889”.
13669: - REIZEN Label van de N.V. Stoomvaart Mij “Nederland ”ter bevestiging op reiskoffers, ca 1930.
13687: - UITERMARK, ZUTPHEN Kerkelijke attestatie voor Jan Jurry Uitermark, lidmaat te Zutphen, bij zijn vertrek naar elders, 1806, 1 p., deels gedrukt.
13689: - BEEST, VAN; GORINCHEM Kerkelijke attestatie voor Jacobus van Beest, lidmaat van Gorinchem, bij zijn vertrek naar Wijck, 1764, 1 p., deels gedrukt.
13691: - ZILLICH; GRAVE Kerkelijke attestatie voor Geertruyd Zillich, lidmaat te Grave, bij haar vertrek naar Cuyck, 1809, 1 p., deelsgedrukt.
13695: - [England authographes/ENGELAND, HANDTEKENINGEN] Collectie van ca 50 handtekeningen en adressen van Britse en Ierse staatslieden en generaals, vnl. uit de 19e eeuw, soms met lakzegel.
13704: - DORDRECHT, N.H. KERK, VAN HILTROP “Tweede aanteekening van H.G. van Breugel, P. Bosveld, J.H. van den Doorslag en S.R. van der Keessel, predikanten, en J. van Laren, ouderling te Dordrecht, den 28-12-1786, in den grooten kerkeraad aldaar ingeleverd, ter beantwoording der contra-aanteekening van H. van Hiltrop, predikant, mede in deze stad”, Dordrecht, v. Braam, 1786, folio, 15 p., gedrukt.
13709: - WOERDEN, N.H. KERK Memorie voor de Staten van Holland van predikant (Anth. Tarée), ouderling (Melch. Specht) en diakenen (Jac. van Wijck en Laurens van Comené) van Woerden, betr. de vacature van een predikant te Woerden, na het vertrek van J. Roering, 1740, folio, 7 p., gedrukt.
13712: - MAARTENSDIJK Brief van de kiezersvereniging “Trouw moet blijcken” te Maartensdijk (v Eyck van Zuylichem voorzitter, R. v. Meerlant secr.) dd 2-5-1853 aan de kiezersvereniging “Bijbel, Nederland en Oranje” te Utrecht betr. de komende verkiezingen, 2 p., 4º, manuscript.
13714: - WIJNHANDEL SPENGLER; STUMPFIG Twee kwitanties van G.M. Stumpfig, firma J.C. Spengler & Co, wijnhandel te Amsterdam, t.n.v. wed. Jacob Hoffman, 1792 en 1797, 2 p., manuscript.
61663: - [Antique title page, 1718-1740] COMOEDIA VETUS of BOOTSMANS PRAATJE Door Eenige Aentekeninge opgeheldert en vermeerdert, published ca. 1718/1740, 1 p.
ZZ90447-33: - [Railway Africa, 1890-1895] Verslag der Nederlandsche Zuid-Afrikaanse Spoorweg-Maatschappij over het jaar 1890, 1892, 1893, 1894, Amsterdam, 1891-1895.
61709: [Mathieu Guillemot (15..-1610)] - [Antique title page, 1621] RECUEIL DE PLUISIEURS EDICTS LETTRES PATENTES DECLARATIONS ARRETS SENTENCES, published 1621, 1 p.
ZZ90447-34: - [Afrika, 1931] The South and East African year book & guide, atlas and diagrams, thirty-seventh edition, Sampson low, Marston & Co, London, 1931, 64 pp.
62530: - Wapenkaart/Coat of Arms: Angelbeek (Van)
PR120086: - [Antique etching, ets] N. Langlois, Les cascades de Fontainebleau (Waterval bij Fontainebleau, Parijs), published before 1700.
67799: - 4 volumes, [s.a.], German | Heinrich Heine's Sämmtliche Gedichte. Tiel, H.C.A. Campagne, [s.a.], 4 vols.
56669: - Het drukkers jaarboek 4 (1911), geb., geïll, 196 pag.
49065: - Two drawing 1918 & 1920 | Twee aquarellen door Koos Damste 1918 en 1920, 2 pp
56431: '-- - Verslag over den staat der gestichten voor krankzinnigen in de jaren 1860, 1861 en 1863, 's-Gravenhage 1865, 216 pag., los.
56581: [Meijer Jr., D.C., ], - Gedenkboek uitgegeven bij het honderd-jarig bestaan der Hersteld Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam, Amsterdam 1891, 50+176 pag., geïll.
56601: [Sweerts, H.], - Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere tafereelen, 2 delen, Amsterdam, Moolenijzer 1830-1831.
56633: [Mouslier de Moissy, A.G.] [ Young, Edward], - Le vertueux mourant, drame en trois actes et en prose, Paris, Bailly, 1770, 79 pag.
56615: [Charrin, P.J.?], - Les soupers de Momus pour 1828. Quinzieme annee, Paris, Ponthieu 1828, 286 pag.
56697: - Een woord n.a.v. de brochure De kapitein De Roo van Alderwerelt in de tweede kamer (.....) aan alle weldenkenden, inzonderheid van de kiezers van Leeuwarden, 's-Hertogenbosch, 1867, 28 pag.
45044: - VOORSCHOTEN; DEKKERS; BOUVINK --- Prijsband met op voorplat in gouden letters 'Voorschoten en Veur' en op achterplat '1790'. Geheel perkament. Met prijs van ds. J.W. Bouvink, d.d. Voorschoten 1790, voor Johannes Louis Dekkers.
45048: - SWEERTS DE LANDAS; WYBORGH --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met 12 losse bijdragen, uit de jaren 1814-1819, van Gerbrechta Johanna Wyborgh (1793-1831), in 1816 gehuwd met J.H.L.J. Sweerts de Landas.
55125: '--- - Publicatie. Het Departementaal bestuur van Holland (...) [betr. het ontgroenen van studenten te Leiden], d.d. 's-Gravenhage, 3-8-1803. 's-Gravenhage, Staatsdrukkerij, 1803.
55137: '--- - Prent 'Raadsvergadering wegens hr. Calas van Toulouse te Parijs, den 4 Junij 1764. B. Mourik exc.'.
9536: - Ter bruilofte van den heere Iperus Ameland en jongvrouwe Helena Van der linde, echtelyk vereenigd binnen Amsterdam den 22 van Herfstmaand 1729. 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen A1 en 2 en F2-4, 10 p. Met titelvignet door J. Wandelaar met onder andere beider initialen.
11024: - DOZY Zes brieven van de curator der hogeschool te Leiden, Dozy, 1854, 1855, 1859, 1857, 1852, 1860, deels gedrukt.
11025: - DRESDEN, HOFROUW `Reglement wornach sich an dem Chur-Furstl. Sächs. Hof wegen der Gala- und Trauer-täge zu achten'. 1764. Folio, 16 p., gedrukt.
12399: - [DRAWING, IDDEKINGE, VAN] Tekening van kerkje etc. met eronder: `A.W. van Iddekinge fecit 1762', 10x16 cm.
12389: - [ALBUM OF VERSES, POESIEALBUM, HOLTHAUSEN] Poeziealbum van Henriette Holthausen, 1923-1926, met inschrijvingen o.a. te Ammerschweiler en Lausanne.
12285: - [Manuscript] CONRAD, VAN BEUSEKOM Brief van Ir. Conrad, La Haye 1859, aan Messrs Lange Brothers te Londen; 8(, 1 p.
13311: - CURAÇAO, BEAUJON Verklaring van de kerkeraad van de Ver. Protestantse Gemeente van Curaçao betr. de doop in 1964 van Willem O. Beaujon, geb. in 1961. Getekend door Ds Ph.P. Meerburg. 4 p., deels gedrukt.
13319: - HEYNIS Gedicht in handschrift, ondertekend Anna Hendrika Heynis, 19e eeuws, 1 p.
12782: - [Manuscript 1830, Caron] Brief van J.F. Caron, Den Haag 1830, aan Victor Tardé te Brussel. 4o, manuscript, 2 p.
12786: - CHINA `Reçu van betaald brood van een Chineesche bakker', blad 19de-eeuws Chinees papier met diverse karakters.
62781: - Wapenkaart/Coat of Arms Hooy (De).
12550: N.N. - Photography 1906 I 20 photographs of Rotterdam, ca. 12x9 cm, 1906.
PR121634: [verklaring prent Utrecht] - Manuscript verklaring print Utrecht | Verklaring der nummers op de afbeelding der eerste Toestand van den Ouden Burgt en de stad Utrecht (Trajectum), 4 pp.
PR121633: [verklaring spotprent] - Printed publication satirical after 1752 | Verklaaring dezes Prent, Bachus zittende op een Wyn-vat, ziet de justitie aan, 1 p.
PR121635: [een nieuw lied patriotten] - Patriotic song [s.d.] modern print of original dated 1787 | Een nieuw lied. Zij maakten Batterijen aan de Hooge Sluis, (...) lang blijft gezegend, de Oranje spruit!, 1 p.
12724: - [Photography, Socialism, Amsterdam, I.V.V., Sassenbach] Zes foto's (ieder 18x24 cm.) van het I.V.V. (Internationaal Verbond van Vakverenigingen), Vondelstraat 61, Amsterdam, 1923-1926.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur[an error occurred while processing this directive]

5/9