Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
11994: - [Drawings, caricature MIESMAA, KARIKATUREN] Portretkarikaturen in inkt of potlood door Tanno Miesmaa, 1925, ieder ca. 15x15 cm.
11996: - [Printed song, gedrukt liedje MODE] Liedje `Veronica mijn troelala!' door Kees Pruis, met zinspelingen op mode. Ca. 1935. Gedrukt, 8(: 1 p.
12008: - [Prize forms] NIEUWER AMSTEL, DE HOLL, KALFF Twee prijsformulieren, uitgereikt aan mej. J. Kalff, door de directrice J.S.L. de Holl van het `Anna Vondel-Instituut' te Nieuwer Amstel, 1884-1887. 8(: 2 p.
12017: - [Manuscript] NOORDELOOS, VAN BARNEVELD, STEENIS, VAN Extract uit de Resolutiën van de Staten van Holland, d.d. 12 februari 1754, betreffende geschil tussen Hendrik van Barneveld, drost van Noordeloos, en Arie en Bastiaan van Steenis. Folio, 3 p.
12020: - NOORDWIJK BINNEN Gedrukte `Lyste van de officieren der Borgerwaghte tot Noortwijck binnen, beneffens hare beurt-ordre in hare naghtwaecken'. [1830] Folio, 1 p.
58993: [Cappelle, H. v.], - Leven en gezond zijn. Volksboek voor de school en het huisgezin, uitg. My. tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1857, 125 pag., geïll.
58999: - Das neueste buch der enthullten Geheimnisse oder 101 erprobte wichtigen mittel und vorschriften aus der haus- und landwirthschaft, der technologie und hausarzneikunde, 2e auflage, Halberstadt 1846, 89 pag.
59001: - Gids voor eerstejaars studenten aan de Leidsche universiteit 1936, 1937,1938,1939. Uitgave propaganda-commissie van Unitas Studiosorum, 4 deeltjes, per deel ca. 64 pag., geïll. Prijs samen 24 Euro.
62940: - Wapenkaart/Coat of Arms Wageningen (Van).
62942: - Wapenkaart/Coat of Arms Waldeck.
ZZ90396-023: [Duybus, A., signatory] - [Alblasserwaard, 1789, Rare] Nieuwen Hoefslag in den Dwarsgang agter Ottoland, beginnende van de Ammerse Vliet bij de Staartmolen af, en strekkende Oost op tot de Kaade of Waterkeering van Nieuw Goudriaan toe, welke Oudstijds in twee Repartitien is verdeeld geweest; En zijnde dezelve ingevolge Refolutie van het Collegie van den Overwaard tot Eene Repartitie gebragt op den 2 Junij 1789. En dat in deezer voege, te weeten:, Alblasserwaard, 4 pp.
ZZ90405-030: - [Germany, Luzern, 1927, First edition] Der totentanz auf der spreuerbrücke in Luzern, Räber & Cie, Luzern, 1927, 48 pp.
ZZ90405-031: - [Germany, Frankfurt, [ca 1910] Rare] Album von Frankfurt a. Main, 20 der schönsten Ansichten auch als postkarten verwendbar, 20 karten.
62878: - Wapenkaart/Coat of Arms Ryswyk (Van).
11303: - BROEK, VAN DEN Gedrukte uitnodiging voor Daniel Weslingh voor de begrafenis van Mr. Joannes van den Broeck, prof. juris em. in de Illustre Schoole. Amsterdam, 1739. 4(, oblong: 1 p.
11320: - CARTOGRAFIE Gedrukt boekje Namen der provincien, rievieren, meren, wateren, eilanden, steden &tc, voorkomende in de kaart van het Koningrijk der Nederlanden, nevens de letters of cijfers waardoor zij op dezelve aangeduid werden. Amsterdam, Mortier Covens en Zoon en J. ten Brink Gz., Z.j. 12(: 8 p.
67671: - School book, 1817, French | Les Encouragemens de la Jeunesse, par J. N. Bouilly (...) Paris, A la Librairie d'Education d'Alexis Eymery, 1817, 345 pp.
63029: - Wapenkaart/Coat of Arms Durate.
48957: - PARMENTIER, MADE--- Gedachtenisprent H. Communie voor Gerarda Parmentier, d.d. 4-5-1915, in de kerk van het pensionaar St. Jozef te Made. 1 blad, chromolitho+handschrift.
48959: - STUDENTEN, BORGER, FAURE, UTRECHT--- Gedachtenisprent betr. de installatie van een aantal studenten op 21-11-1878 in het gezelschap Elias A. Borger. Ontwerper: Faure. 55x40 cm., gedrukt.
66527: [Meerman, Willem] - Comoedia vetus of bootsmans-praetje TOGETHER WITH Malle-waegen, zynde een vervolg (...). Amsterdam, P. Visser, 1732, 14+136+(16) pp. Corrected enlarged edition: Door eenige Aentekeninge opgeheldert en vermeerdert. WITH engraved portrait of Johan Meerman, Burgemeester en Raad der Stad Leiden, Extraordinaris Ambassadeur in Engeland, made J. Houbraken and J. Scouman after the original painting of Gerard Meerman.
64662: - Catalogue 16: Documenten en Manuscripten
50763: - Verzameling van gezelschapsliederen, bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand, 5e druk. Dordrecht, Zender, 1839, 112 pag., oblong.
46658: - Cremation I Brochure 'Lijkverbranding' by Ph.K. van Lissa, 2e druk, Amsterdam, 1908. 8+(3) pp.
45511: - [Manuscript, poem, 1689] Versje van 4 regels, d.d. 4-7-1689, signed with the monogram F.G.B.
13390: - BROUWERIJ ‘T KRUYS Pentekening van een rij van 6 huizen met opschrift “De Brouwerij van ‘t Kruys, zo als het sig van vooren vertoond”, 27x38 cm, 18e- of vroeg 19e-eeuws.
12671: - [Drawings, WEEVERS] Vijf tekeningen in kleur door Loes Weevers, ca. 1925.
46992: - Tentoonstelling der historische verzameling bijeengebracht t.g. der herdenking (......), dat het 19-6-1926, 650 jaar geleden was, dat graaf Floris V aan Beverwijk eene Weekmarkt vergunde........, Beverwijk 1929, 47 pag.
7905: [AUMERIE, O. d'] - Armoiries et cris d'armes du Comté de Hainaut et de ses barons.
PR121702: [Family crest Van Nieuwkuijk - Offerhaus] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Van Nieuwkuijk - Offerhaus Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
PR121696: [Oosting family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Oosting, 1 p.
67885: - Music, 1852, Song book | Verzameling van Gezelschaps-Liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van den Beschaafden Stand. Zevende verbeterde Druk. Dordrecht, H. Lagerweij, 1852, 112 pp.
29516: - [Newspaper review 1915] Krantenartikel over overlijden W. Deij, door Omega, 1915.
29520: - [Newspaper articles, 1929] Twee Krantenknipsels betr. het overlijden van A. Roodhuyzen, 1929.
54351: '--- - Sententie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt, jegens Abraham van Wicquefort, gepronuncieert den twintigsten November 1675. Gravenhage, Scheltus, 1675
63107: - Wapenkaart/Coat of Arms Schilthouwer.
63111: - Wapenkaart/Coat of Arms Everwyn.
63112: - Wapenkaart/Coat of Arms Wassenaer (Van).
62844: - Wapenkaart/Coat of Arms Pauw.
62848: - Wapenkaart/Coat of Arms Poel (Van der).
67285: [Topographical view of buitenplaats Voorbreet/Amsteldijk bij Uithoorn/Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Voorbreet Maison de Campagne apartent. a Mr. Louis Vermande/Hofstede Voorbreet, toebehoorende den Heer Lodewyk Vermande.
67286: [Topographical view of Suikermolens/Sugar Mills near Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure/prent: De Twee Zuiker Molens de lustplaets van den Heer Jonas Strosling bij 't Rechthuis aen den Ringdijk/Les deux moulins a Sucre, la maison de plaisance de Mr. Jonas Strosling aupres de la Maison de Justice au Ringdijk.
67287: [Topographical view of Suikermolens/Sugar Mills near Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure/prent: De Twee Zuiker Molens, maer de binnen poort naer achteren toe te zien/ Les deux Moulins a Sucre vers le Jardin.
67288: [Topographical view of Trompenburg near Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure/prent: Trompenburg, maison de campagne apartent a Mr. Jean Peterse/ De Hofstede Trompenburg, toe behoorende den Heer Ian Peterse.
67289: [Topographical view of buitenplaats Strandvliet Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure/prent: Strandvliet, Maison de Campagne apartent a Mr. Strandwyk/Hofstede Strandvliet, toebehoorende den Heer Strandwyk.
67290: [Topographical view of buitenplaats Straalman near Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure/prent: De lustplaets vande Mr. Jan Straalman gelegen aan de Ringdijk bij 't Regthuis/Maison de Plaisance de Monsr. Jean Straalman situee a la Ring dique pres la maison de Justice.
67291: [Topographical view of buitenplaats Straalman/Kruislaan near Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure/prent: Straalmans gezigt door de Kruis laan na 't Huis/Vue de Straalman par la Croizee vers la Maison. ravure/prent: De lustplaets vande Mr. Jan Straalman gelegen aan de Ringdijk bij 't Regthuis/Maison de Plaisance de Monsr. Jean Straalman situee a la Ring dique pres la maison de Justice. (kopie)
67292: [Topographical view of buitenplaats Straalman/Diemen near Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure/prent: Straalmans agterste Vijver, ziende over het land na (1) Diemen/Vue de Straalman du cote du Rivier & des prez vers Diemen.
13589: - KROMMENIE, DEKKER “Brieven aan Krommenieërs van een oud-Wormerveerder”, door Jan Dekker Jzn te Wassenaar, 31 deeltjes + registerdeeltje, [Wassenaar] 1965-1979, 8º oblong, gestencild, totaal 644 pagina’s.
13138: - [PRINTED THANK YOU NOTE, VENLO, SCHRIJNEN, APOTHEEK] Gedrukte dankbetuiging van Toon Schrijnen, Venlo 1955, n.a.v. zijn 25-jarig jubileum als apotheker.
13145: - [GAME 1970, INSURANCE, ENNIA] Kwartetspel Ennia-verzekeringen, 1970, 36 kaarten met soorten verzekeringen. In origineel doosje.
27713: [ Rovere van Breugel, J.J. de ] - Over de aloude vrijheid van handel en nijverheid in Nederland, door Mr. D...., Deventer, M. Ballot, 1840, 319 pag., geb. in 20e eeuwse linnen band.
62761: - Wapenkaart/Coat of Arms Hallincq/Hallincg.
62765: - Wapenkaart/Coat of Arms Harinxma.
66874: [Pamphlet/Francaise] - Pamphlet in French and German. 1. Figur Herr Berbeugun rechts und links. Chaine anglaise 2mal, Balancez mit Tour de main. Chaines des Dames. Promenade. Chaine Anglaise 1mal. 1 page Zu haben in M. Scharpf's Buchdruckerei im Mund.
13576: - MEPPEL, KONING Vier schrijfproeven, gedateerd Meppel 1840 en getekend J. Koning, 4 p., 4º, manuscript (beschadigingen). Kalligrafie.
11251: - [Stocks, Timber trading 1925] Two stocks of timber trading company Altius in Amsterdam / Twee aandelen van de N.V. Houthandel vh. Altius & Co., Amsterdam, 1925.
ZZ90405-001: [Leporello Wiesbaden] - [Leporello Wiesbaden, ca 1880] Wiesbaden, 12 photo's by J.F. Stiehm Berlin.
ZZ90405-028: - [Germany, Rijn, Rhein, Rhin, Rare, 1934] Duitschland de Rijn, uitgave van de Reichsbahnzentrale für den Dentschen Reiseverkehr Berlin, Deutsche Verkehrsbücher, 12, 1934, 40 pp.
49348: - Legal document Dordrecht, brickwork 1696 | Ordonnantie op 't stuk van den tras en tras-steenen, Dordrecht, Onder de Linde, 1698, 4°, 19 pp.
48230: - MOLKENBOER, VANSELOW, GIESKEN--- Acte van transport verleden voor schepenen van Amsterdam d.d. 14-9-1786, van een huis aan de westzijde van de Prinsengracht tussen Leidsestraat en Leidse Kruisstraat, van ouds Het Leeuwtje, met nog een huis erachter in de Lange Leidse Dwarsstraat en een huis in deze straat waar de limoenboom en de oranjeboom in de gevel staat. Charter op perkament, zegel verloren.
ZZ90447-01: - [Italy, Genova, Genua city guide, ca 1940] Gênes, Ente Nazionale industrie Turistiche Ferrovie Dello Stato, Edizione Francese, E.N.I.T. (Italian State Tourist Department), Italy, 31 pp.
ZZ90396-041: - [Pamphlet, legal, 1689] Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslant, genomen in haer Edele Groot Mog. Vergaderinge op Vrydagh den 23 December 1689, Dordrecht, 4 pp.
ZZ90396-051: - [Rijswijk, 1949] Uit de Historie van Rijswijk, V. A. Kramers, Rijswijk, 1909 – 15 Juli- 1949, 49 pp.
ZZ90397-002: - [Publication Ooltgensplaat, Zuid-Holland, 1763] p. 929-934 from the publication of 4 augus 1763. On Ooltgensplaat, 6 pp.
ZZ90397-012: - [History, Schiedam, 1748] Pages on Schiedam from Nederlandsche jaerboeken, inhoudende een verhael van de merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn binnen den omtrek der Vereenigde Provintien, sederd [...] MDCCXLVII. Eerste deel, p. 1249-1274.
ZZ90405-010: [Leporello photograph album] - [Germany, photography, sculptures, 1875] Cauer-album, 12 photographien nach Sculpturen und Statuen von Cauer, Kunst-Verslag von S. P. Christmann in Berlin, 12 original photos pasted on cardboard.
ZZ90397-077: - [Heraldry, 1905] Il collegio Araldica di Roma, Relazione des socia Cav. Doll. Ferruccio Carlo nob. Carreri, Roma 1905, p. 8-13.
PR121603: - Printed publication theology 1929] | Tochtenboekje voor de Kath. Jeugd Vereeniging, Imprimatur Breda 1929, 104 pp. Including music sheets.
m7977-49: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Vianen, Utrecht] Openbare Verkooping van onroerende goederen te Vianen, De Uiterwaarden genaamd Middelwaard, Notaris J. B. van Houten, J. Olivierse, Vianen 1916,
45133: - VERKADE; V.D. SCHEER --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met 9 losse blaadjes met teksten, tekeningen en prikwerk, 1831-1862, Dordrecht en 's-Gravenhage, van een meisje Verkade.
45135: - VIS; ZAANSTREEK --- Vier registers met onderdelen van de boekhouding van de Zaanse firma Gerbrand Vis Hzn. en Co. te Zaandijk, later, na 1903, NV Zuivelmaatschappij 'De Kroon'. 1896-1938. Manuscript.
12859: - [Manuscript 1646, The Hague, 's-Gravenhage, Van der Merve, Van der Linde] Verklaring van Nicolaes van der Merve, notaris te 's-Gravenhage, dat hij en zijn buurman Joost van der Linde, die momenteel zijn huis verbouwt, de rooilijnen van hun voorgevels zullen handhaven. 's-Gravenhage 31 juli 1646, verleden voor notaris Samuel Keun (met diens handtekening). Folio, manuscript, 1 p.
12883: - [Drawing, Sketch, Belgium, Helias, De Winter, Gent] Schetstekening met potlood van enkele monumenten in de kerk van St.-Antoine te Gent d.d. 1850, 20x13 cm., tweezijdig.
12899: - [Geneology, HOUTEN, VAN; GROENHOUDER, SWENS] Resultaten van genealogisch onderzoek naar Johannes van Houten (Gorinchem 1737-Gorinchem 1807), gehuwd met Johanna Groenhouder en Aletta Swens. Voornamelijk kopieën van archivalia; ca. 25 p.
12931: - [MANUSCRIPT, KINDERLING] Aantek. betreffende Joh.Fr.Aug. Kinderling (1743-1807), 1 p., 19de-eeuws.
62908: - Wapenkaart/Coat of Arms Sypesteyn (Van).
62910: - Wapenkaart/Coat of Arms Telchuys.
15487: [Laet, Johannes de] - Belgii confoederati respublica: seu Gelriae, Holland, Zeland, Traject, Fris, Transisal, Groning, Chorographica politicaque descriptio. Leiden: Officina Elzeviriana, 1630.
62622: - Wapenkaart/Coat of Arms Boecop (Van).
67451: - [First Edition] Met ander woorde, Vrugte van die droom van stilte, Buren-Uitgewers, Kaapstad 1973, 45 pp.
67452: - [First Edition] Samehang en Sin, Opstelle oor die Afrikaanse poësie, aangebied aan prof. A. P. Grové by geleentheid van sy vyf-en-sestigste verjaardag op 10 Junie 1983, Tafelberg-Uitgewers, Kaapstad 1983, 145 pp.
K80203: - Incunabula page | Decorated page from: Incipit rationale, published in 1479, 2 pp.
BB110195: [Legal pamphlet] - Pamphlet [1709] | Brief van een voornaam persoon aan den heere Baron van ... geschreven, behelsende eenige politique overweeginge en bedenkinge over de poincten en (...), 8 pp.
67556: [Hollansche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen] - Eulogy, 1825, Leiden | Werken der Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen, zevende deel, tweede stuk, Leyden, D. Du Mortier en Zoon, 1825, 638 pp.
10256: - [Occasional poem 1807] Helena Cornelia Borrias, echtgenoote van Reinier Dirk Aldenhoven, s.l. s.d. 8º, 7 pp.
45208: - [Manuscript 1827] Brief van Quarles van Ufford, d.d. 's-Gravenhage 1827, aan P. F.van Kuffeler van Hogeveen, vrederechter te Gouda. Manuscript, folio, 3 pag.
45716: - [Manuscript, letter, ca 1950] Letter from H.L.C. Jaffe, d.d. Amsterdam [ca. 1950], to Mr. Grote. Manuscript, 2 pp. About figurative realism.
45862: - [Manuscript, chamber of charity Delft 1775?] Verslag van de Camer van Charitate te Delft d.d. oktober 1775 betr. ontslag van de concierge Andries Rijkwaard en de aanstelling van de assistent Cornelis van den Dijkgraaf in diens plaats. Mansucript, folio, published ca 1775, 3 pp.
PR121679: [Binkhorst family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Binkhorst, 1 p.
M6789: - WAPPLER, HERALDIEK Wapentekeningen door O.W.D. Wappler, ca. 1950-1975 getekend op dun papier, ca. 30x30 cm per blad.
m7977-15: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Hardegarijp, Hurdegaryp, Friesland] Verkooping van het Buitengoed Bennema-State, Notaris Oosterbaan te Hardegarijp, Hardegarijp 1879.
m7977-21: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Heemstede] Notitie van de Verkooping, Hotel-restaurant Van Ree te Heemstede, Met & Meylink, Haarlem 1934, 6 pp.
m7977-23: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Heemstede, met kaarten] Notitie van de Perceelen, Villa van Merlenlaan (De Bazel), te Heemstede, Met & Meylink, Haarlem 1930, 8 pp.
m7977-24: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Heemstede, met blauwdruk] Openbare Verkooping van 42 perceelen bouwterrein en een perceel weiland, te Heemstede, Eikelboom & Timmers, Santpoort 1923, 16 pp.
m7977-27: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Hindeloopen, Friesland] Publieke Verkooping eener vruchtbare Sate en Landen te Hindeloopen en van een perceel best Weiland onder Koudum, te Hindeloopen, A. J. Osinga, Bolsward 1930, 23 pp.
m7977-28: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed St. Johannesga, Friesland] Publieke Verkooping van eene Zathe en onderhoorige wei-, hooi- en klijnlanden, Notaris J. T. Buitenga te Heerenveen, 1854, 16 pp.
m7977-29: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Koudum, Friesland, met kaart] Verkooping van eene uitmuntend vruchtbare Sate en Landen onder Koudum, Notaris F. J. Bruinsma te Bolsward, 1928, 21 pp.
m7977-32: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Olst, Overijssel met grote kaart] Perceelsomschrijving van het Veerhuis te Olst, Notaris H. N. Sluit te Olst, 1921, 20 pp.
m7977-33: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Oosterzee, Friesland] Verkoop eener Zathe en landen en eene Boerenhuizinge met landen te Oosterzee, Notaris Barolotti Rijnders te Wolvega, 1903.
m7977-36: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Rottum, Friesland] Publieke Verkooping van Zathe en landen te Rottum, Notaris A. Binnerts te Heerenveen, 1855, 16 pp.
m7977-37: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Rottum, Friesland] Publieke Verkooping van een Zathe en landen te Rottum, Notaris A. R. van Voorst te Heerenveen, 1856.
PR120390: - [Modern print, reproduction, The Hague, Scheveningen] Het strand voor het Stedelijk Badhuis te Scheveningen, 1 p. published 20th century.
ZZ90541: Pamphlet 1727 - Rare Pamhplet 1727 | Fabel van de kraai, katuil, koekoek, kerkuil, kokmeeuw, kemphaan, houtsnip, raave en reiger, te Specses, in de Barbados, ter drukkerye van Imant en Niemant 1727, 6 pp.
49242: - Manuscript 1746 | Extract uit secrete resolutien Staten Generaal 21-2-1746, betr. aantekening van Friesland en Groningen tegen de genomen resolutie tot het despicieeren van de regimenten en het benoemen van generaals. Manuscript, folio, 7 pp.
PR121306: N.N. - Antique portrait print, Dutch Royals I Portrait of Emma van Waldeck-Pyrmont, published ca. 1880, 1 p.
ZZ90442-003: [Vintage chromos] - [Three vintage labels, chromos] Vintage French label Chocolat Saintoin, each with coloured vintage illustrations: couple with alpin clothes and a clown. Each 110 x 70 mm.
ZZ90442-015: [Vintage photograph] - [Vintage photograph, ca 1910] Laitière Flamande (Contravention), Flemish Milkmaid, Antique dog cart, occupation woman, 1 p.
62652: - Wapenkaart/Coat of Arms Boelens (Van).
PR121643: [newspaper 1812] - Printed publication 1812 | Affiches, Annonces, Advertentien, Aankondigingen van Amsterdam, donderdag 9 januari 1812, 1 p.
PR121642: [newspaper 1812] - Printed publication 1812 | Affiches, Annonces, Advertentien, Aankondigingen woensdag 26 februari 1812, 1 p.
13335: [onbekend] - TESTAS Brochure “Zeven zede-printen in Constantijn Huygens’ trant, penteekeningen van P.H. Testas voor vrienden en bekenden. Niet in den handel”. Haarlem, Kleynenberg z.j. (1902?), 14 p., g
PR120118: - Modern print, etching | De Ridderzaal in The Hague/Binnenhof Den Haag, published ca. 1960, 1 p.
44405: - [Photography, funery monument] Foto van grafmonument voor P.C. van Latum (1874-1939), 9x6 cm.
66853: [Pamphlet] - Pamphlet. Meisjes, wacht U voor den Duitschen luitenant, maar vooral voor den Cow-boy, die 't voornemen heeft, U met zijn lasso's te vangen. O! Jullie zullen nog nooit zoo'n lol gehad hebben, reken maar !!! 1 p.
PR120286: [Stamboom diagram] - [Geneology, Genealogie] 10 original pages for a family tree/pedigree with heraldic lion emblem in right bottom corner/10 originele bladen voor een stamboom.
ZZ90397-078: J.C. v.d. M. - [Heraldry, 1891] Helmteekens (Helmtekens) uit Freydal, one coloured and one black and white, 1 p.
11051: - GRATAMA Gratama, Jus Naturae, collegedictaat of manuscript voor een boek. 4(, 226 p., in halfleren band, met deze titel op de rug.
62916: - Wapenkaart/Coat of Arms Thurn und Taxis.
67758: - Travel guide, [1914], Tourism | Gids voor Haarlem en omstreken. Uitgave van de vereenigingen tot bevordering van het vreemdelingen-verkeer te Haarlem-Bloemendaal-Heemstede en Bennebroek, Firma Ruijgrok en co., Haarlem/Batavia, [1914], 75 pp.
4170: [Jan de Lange] - Caricature facsimile 1986 I Miniature facsimile of Placcaat en Ordonnantie van het Neuze-Geld ofte Gild van de Neuzen, Snuytenburg [1786], Birnie & Zn. Deventer 1986, 15 pp.
4194: [Wereld-bibliotheek] - Bibliophilia 1917 I Loopmare van de wereld-bibliotheek, maart 1917, Amsterdam Mij der Goede en Goedk. Lectuur, 47 pp.
67333: [Print/prent: Topographical view of buitenplaats and garden of Merenburg near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Merenburg, van 't huis naer achteren te zien/Vue de Merenbourg du Cote du Jardin.
67334: [Print/prent: Topographical view of Middenweg/Muiderstraat/Muiderpoort en Plantage in Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Gezicht op den Middelwegh of Muider Straet in de Nieuwe Plantagie naer de Muider Poort toe/Vue du Grand chemin du Plantage vers la Porte de Muyden.
67335: [Print/prent: Topographical view of Middenweg en Kruisweg in Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: De zamenloop van den Midden en Kruisweg bij de lustplaets van den Hr. Pedro Francisco de Kaersgieter van Haveren/Vue de l' Avenue des Chemins Croisez pres de la Maison de Campagne de Mr. Pedro Francisco de Kaersgieter de Haveren.
67337: [Print/prent: Topographical view of Herberg 't Molentje near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Veue du Cabaret-Moulin/Gezicht van de Herberg het Moolentje.
67338: [Print/prent: Topographical view of buitenplaats Oldenhof near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Oldenhof, apartenant a Mr. Jean de la Croix/Oldenhof, toebehoorende den Heer Joannis de la Croix.
67339: [Print/prent: Topographical view of Olyfantspad (Weesperzij)/Olifantspad near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Vue des prairies le long des Jardins de l' Elephant/Veld-gezigt langs de Tuinen van het Olyfants Pad.
67340: [Print/prent: Topographical view of buitenplaats Hr. Orsoy near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Maison de Campagne de Mr. Christian Orsoy/Buitenplaats van den Heer Christiaan Orsoy.
67341: [Print/prent: Topographical view of buitenplaats Oostrust near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Oost-Rust, Maison de Campagne apartent a Mr. Arnout Schuit, Directeur de la Compagnie des Indes Orientales/Hofstede Oost-Rust, toebehoorende den Heer Arnout Schuit, bewindhebber der Oostindische Maatschappy.
67342: [Print/prent: Topographical view of Ouderkerk aan de Amstel near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Veue d' Entre Kostverlooren et Village d' Ouwerkerk/Gezicht tussen Kostverloren en Ouwerkerk.
67343: [Print/prent: Topographical view of buitenplaats Oud Mijl near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Oud-Myl, Maison de Campagne apartent. a Mr. Wittert/Hofstede Oud-Myl, toebehoorende den Heer Wittert.
67344: [Print/prent: Topographical view of buitenplaats Overmeer near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Overmeer maison de campagne apartent. a Mr. Arnoldus Wittebol/De Hofstede Overmeer, toe behoorende den Heer Arnoldus Wittebol.
67346: [Print/prent: Topographical view of de Blauwe Brug near Leiden] - Original etching/Antique print/originele ets: Vue de la Porte bleue avec Collegium Pharmaceuticum/Gezigt van de Blaauwe Poort, waar op het Collegium Pharmaceuticum.
67347: [Print/prent: Topographical view of Sloterdijk] - Original copperengraving/Antique print/originele kopergravure: Sloterdyck. ca 1633.
67409: - [Visual dictionary's, first editions] Wolters' Beeld-woordenboek Frans en Nederlands & Engels en Nederlands, Wolters Noordhoff b.V. 1986, 871 + 869 pp.
67416: [Radink, Jacobus en Muller, Frederik] - [Sale catalogue Amsterdam 1842] Catalogus van eene fraaije boekverzameling bestaande hoofdzakelijk uit velen der beste werken over genees- en heelkunde, schei-, natuurkunde, en natuurlijke historie (...) nagelaten door Jan Gerard Christoffels, in leven Heel- en Vroedmeester en Frederik Gabriel Oldenburg, in leven apotheker en chemist, 1842, 102 pp.
PR120217: - [Antique drawing, oude tekening] A family crest (?), 18th century.
ZZ90438-57: - [Appingedam, Groningen, [1940]] Brochure Appingedam, de parel van ,,Fivelingo”, gedrukt in Nederland, Groningen [1940], 5 pp.
ZZ90405-008: [Map of Hannover] - [Map Hannover, Germany, special folding way] Stadtplan der landeshauptstadt Hannover, Hamburger Kreditbank aktiengesellschaft in Hangover rathenauplatz 4, hinter dem Opernhaus, kaart.
ZZ90405-009: [Map of Zwitserland] - [Switserland, Schweiz, 1923] Topographischer Atlas der Schweiz, 1:50000, Scheidegg, Schweiz. Landestopographie, Bern, Kaart, 93 x 78 cm.
44781: - [Manuscript, 1932] Briefje van J. Bosch, arts te Ermelo d.d. 1932 aan G. Halwasse betr. familiewapen. Manuscript, 2 pag.
62827: - Wapenkaart/Coat of Arms Nassau.
62829: - Wapenkaart/Coat of Arms Nassau.
PR120221: - [Modern print, etching] View on a canal in Dordrecht, ca. 1850-1900.
30036: - [Drawing and documents Purmered] Tekst betr. Purmerend uit de Tegenwoordige Staat van Holland (pp. 518-532). Aangevuld met enkele knipsels en tekeningen.
11696: - [Gastronomy, dinner menu VRIESE] Twee 19de-eeuwse menu's, gelithografeerd met verso `monsieur Vriese' en `14 febr. 1858 bij Willem Vriese', 2 p.
11718: - [Printed publication ZWAMMERDAM] Gedrukte memorie Prov. fondsen Zuid-Holland 1830, onder andere betreffende uitgaven voor herstel van de Hervormde Kerk te Zwammerdam. Folio, 1 p.
11698: - [Manuscript Receipt/Kwitantie VUGH, VAN BOKHOVEN] Kwitantie voor de heer Vugh, Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch, wegens huur van het bovenhuis aan de Hinthamerstraat, eigendom van A. van Bokhoven, 1 maart 1936. 4(: 1 p.
11710: - [Manuscript WEVE, MUTZENBACH] Kwitantie betreffende de koopprijs van een huis aan de Bagijnestraat te 's-Gravenhage, verkocht door diverse familieleden Weve aan Cornelia Th. van Geffen, wed. H. Mutzenbach, 1861.
65701: - Verrassings-potpourri, 8º. Heitz, F., Nw Leliestraat 69, Amsterdam.
65702: - Ca. 15 diverse blaadjes met liedjes en versjes, 8º. Koenot, I., Hekelstraat 8 (ook 3), Alkmaar.
65703: - Op het koperen feestgetij, 8º. Koster, C.J. zn, H.G., Leliegracht 26, Amsterdam.
63004: - Wapenkaart/Coat of Arms Bouvy.
48977: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Installatie EAB 9-11-1876'. Litho van Grolman met afbeeldingen en handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
PR120694: [unknown] - [Individual woodcut] Ziet eens, kind'ren! Ziet eens, kijk! Deze man schijnt heel niet rijk. Inkt negotie geeft hem brood; Koopt toch wat: hij is in nood.
67655: - Schoolbook, 1866, Education | Leerboekje voor de Vaderlandsche Geschiedenis, ten gebruike der lagere scholen. 's Gravenhage, A. van Hoogstraten en Zoon, 186, 64 pp.
ZZ90460-107: [Roell and Van Gheel Roell family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Roell and Van Gheel Roell, 1 p.
ZZ90460-108: [Roell and Van Gheel Roell family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Drawing of coat of arms Roell by JE v L., 1 p.
ZZ90460-105: [Roelans family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Roelans, 1 p.
53876: '--- - Placcaet op 't stuck vande sucessien ab intestato. 's-Gravenhage, A. Heyndricksz, 1602.
53584: '--- - The trial at large of Louis XVI, late king of France, containing a most complete and authentic narrative of every interesting and important circumstance attending the accusation-trial, defence, sentence-execution etc. of this unfortunate monarch. Communicated in a series of letters by a member of the late National Assembly to a member of the British Parliament, to which is subjoined a copy of his majesty's will. Londen, H. MacLeish [1793]. [gebonden met:] A defence of Louis XVI. Translated from
67275: [Topographical view of buitenplaats Zorgwijk te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Zorgwyk, de lustplaets van den H. Gillis van Hoven van voren bij de Orangerie te zien/Zorgwyk, Maison de Monsr. van Hoven vers l' Orangerie.
67276: [Topographical view of buitenplaats/hofstede Zorgwijk te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Zorgwyk, de Hofstede van den H. Gillis van Hoven ziende door den Middelwegh naer de Stadt/Zorgwyk, Maison de plaisance de Mr. Gillis van Hoven du grand chemin vers la Ville.
67277: [Topographical view of buitenplaats/hofstede Zorgwijk te Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Zorgwyks gezicht over de groote Water Kom naer het Kabinet/Vue du Vivier vers le Cabinet.
67278: [Topographical view of Ringdijk, Watergraafsmeer in Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Gezicht van den Ringdyk af naer de Stadt Amsterdam/Vue du Ringdyk vers la ville d' Amsterdam.
67279: [Topographical view of Ringdijk, Diemer brug in Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Gezigt vande Ringdijk na der Diemer brug/Vue de la Ring diegue vers le Pont de Diemen.
67280: [Topographical view of buitenplaats Waslust near Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Waslust, maison de campagne Sur le Ring floot apartent. a Mr. Barent Coman/De Hofstede Waslust, aan de Ring sloot, toe behoorende den Heer Barent Coman.
67282: [Topographical view of Vrijheit Blijheit near Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Vryheit Blyheit, de buite plaets van den Hr. Adolf Houtman bezyden de Malie baen/Vryheit Blyheit, Maison de Campagne de Mons. Adolf Houtman pres le Mail.
67283: [Topographical view of Vrijheit Blijheit near Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Vryheit Blyheit, bij de Graskom over de fontein naer het terras te zien/Vue de Vryheit Blyheit son Bassin d'Herbe du Cote de la Fontaine vers la Terras.
67284: [Topographical view of Vrijheit Blijheit/Malibaan near Amsterdam] - Original etching and engraving/Antique print/originele ets en gravure: Vryheit Blyheit, van achteren over de Waterkom naer voren en de Malie baen te zien/Vue de Vryheit Blyheit du cote de Bassin vers le Mail.
13556: - HENGEVELD, HEEMSCHUT Twee brieven van drs. J.M. Hengeveld aan bestuur Bond Heemschut en aan belangstellenden betr. het ontslag van zijn echtgenote bij Heemschut, 1985, gestencild, 3 p.
13560: - CUPER, VAN TRIEST “Genealogie van de familien Cuper & van Triest”, 10 p., folio, manuscript.
12193: - [Manuscript ALKMAAR] `Staat van In en Doorgevoerde vee en anderen belaste objecten aan de Texielschepoort' te Alkmaar in de periode 5-12 november 1853. 1 stuk.
13567: - HAARLEM, ROOS, VAN RIEMSDIJK Getuigschrift voor de journalist Roos, dd ca 1930, getekend door jhr. A.W.G. van Riemsdijk, directeur Opr. Haarl. Courant, 1 p., 4º, deels gedrukt.
13571: - VERZEKERING, DE RIJP Twee stukken betr. a. de Nederlandsche Levensverzekering- zieken- en begrafenis-maatschappij te Vlissingen, 1907, en b. het Groot Noord-Hollandsche Begrafenisfonds De Rijp, 1909, 4 p., deels gedrukt.
42482: '- - [History The Hague 1744] Keuren en ordonnantien van 's Graven-hage. 's-Gravenhage, R. v. Kessel, 1735.
44194: - KRAIJENHOFF VAN DE LEUR; VAN BYLANDT--- Benoeming van A.Q. Kraijenhoff van de Leur tot lid van de Militieraad, d.d. 's-Gravenhage, 20 januari 1853. Ondertekend door de Commissaris des Konings in Zuid Holland Eugene Jean Alexander graaf van Bylandt (1807-1876).
PR121662: [Sieuwertsz van Reesema family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Sieuwertsz van Reesema, 1 p.
44620: - UTRECHT; STUDENTENLEVEN; HUGO GROTIUS --- Menu Installatie Grotius 20-11-1922, steendruk J.A. Moesman, geill.
ZZ90503-097: - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Bruyningh family, family crest, 1 p.
45571: - [Shadow play, 1916] Brochure 'Het schimmenspel van Acket. Met de eerste compagnie op mobilisatie. Woorden van J.B.S[chuil]. Herinnering aan het St. Nicolaasfeest 1915 op het Galgenveld bij Huisduinen'. Gedrukt, 31 pag., geillustreerd.
45563: - [Manuscript 1857] Brief van H.J. Haverman (1857-1928) aan 'Waarde Mees' (= J. de Meester), d.d. 20-2-1927. Manuscript, 2 pag.
45557: - [Placard, printed pblication, 1838] Aanplakbiljet verkoping 21-5-1838 van een perceel greidland op de Huizumer Nieuwland onder Huizum, verhuurd aan S.S. Hoekstra en B.U. Schaap. Gedrukt te Leeuwarden bij G.T.N. Suringar, 1838.
PR121567: [Satirical newspaper 1684] - Rare satirical newspaper [1684] Extraordinaris Courant in Twyffel-maent, 4 pp.
65380: - [Centsprent/Cathpenny print:] [Figures]. No. 84.
ZZ90440-33: - [Zeeland] Gezang voor het Pinkster-feest, gedrukt bij A. P. de Winter, Te Middelburg, 1805, 7 pp.
12495: - MUIDEN, NAARDEN Getekende kaart van de `nieuwe weg' tussen Muiden en Naarden, lopende langs de `nieuwe vaart op Naarden, gegraven 1641', pentekening ingekleurd met penseel, 32x39 cm.
30138: - [Music, Transvaal, 1900] 'Leve de Transvaal! Sensatie-coupletten voorgedragen als Transvaalsche Boer, door den heer H.D. Nieuwenhuijzen'. Rotterdam, z.j., ca. 1900. 4°, gedrukt, 2 pag.
11201: - TILL, VAN Enige geboorte- en overlijdensberichten betreffende familie Van Till, ca. 1960.
11208: - UTRECHT, PAULUS Gedrukte wens van de bode, W. Paulus, `Aan H.H. leden van ``Fidelio'''. (Zangvereniging te Utrecht, ca. 1900?)
11216: - VRIESE Familiepapieren Vriese, Franse Cost uit Groningen en Haarlem. 19de en 20ste eeuw. 27 stuks.
11236: - ZEITZ Fotoalbum met 70 carte-de-visite portretfoto's van leden van de Amsterdamse familie Zeitz, circa 1900. O.a. van Gerardus Zeitz, overleden Amsterdam 1933, gehuwd met A. Ledegang. Met 3 losse foto's en 2 rouwkaarten.
11238: - ZOETERWOUDE Goedkeuring van rechtbank voor Theodorus Joh. Besseling te 's-Gravenhage om een stuk land te Zoeterwoude, aan zijn kinderen gelegateerd door B.M.F. Nieuwerkerk, wed. J.J.L. Richelle te Luik, te mogen verkopen. 1908.
11239: - [Manuscript ZUTPHEN] Extract uit het reces des landdags in april en mei 1732 ordinarie binnen Zutphen gehouden. Eigentijdse kopie. Folio, 2 p.
11248: - ALEWIJN Kwartierstaat van Martinus Alewijn, geb. 4 mei 1747, commissaris 1776, grote tekening met 32 kwartieren, 45x65 cm.
11276: - BIK Kwartierstaat Pierre Jean Baptiste de Perez Bik, geb. 1890. Folio, oblong, 1 blad. Begin 20ste eeuw.
11291: - BOS, VAN DEN Opdracht aan Adriana van den Bos van een boek, ter herinnering aan haar schooljaren op de Openbare Lagere School A. te 's-Gravenhage. Z.j., ca. 1930, 1 p.
11331: - DANIELS Carte-de-visite-portretfoto van de heer L.H. Daniels, Amsterdam, ca. 1890.
67699: - School book, [1850], Children's Literature | Zedelijke Verhalen voor de Jeugd, uit het Dierenrijk ontleend. Utrecht, J. H. Siddré, [1850], 126 pp.
61995: - Prospectus propugnaculi Urbis Lutetia, prope portam S. Antonii delineatus.
61997: - [Antique optical view, OPTICA prent, ca. 1750] Prospectus portus marini Urbis Genuae (Genua), published ca. 1750, 1 p.
61999: - Prospectus Turris illius prope portum Britaniae versus.
62084: - 12 Postcards regarding The Battle of Waterloo (12 ansichtkaarten Waterloo) 1912.
23085: HERVORMDE SYNODE 1849 - [Theology, Reformed Church, 1849] Handelingen der Herv. Sijnode 18-49, Zaltbommel, Joh. Noman & Zn 1849. Kartonnen omslag, 4° oblong, met als inhoud vier litho's, elk 22x31 cm, één titelpagina en 3 bladen met humoristische tekeningen.
ZZ90447-15: - [Russia, photocopy 1973] Photocopied pages of: The journal of European Economic history, volume 2, number 3 – Winter 1973, Published every four months by the Banco di Roma, Roma, 581 pp.
ZZ90352-63: - [Rotterdam] Bericht van Burgemeesteren van Rotterdam, op de Requesten aen de Heeren Stat van Hollandt en West-Vrieslaudt gepresenteert, by de Heeren Pieter de Mey, en Johan van der Hoeven, Raeden en Vroedschappen van de selve Stadt. 1706, 8 pp.
23915: - Historische tentoonstelling van Amsterdam, gehouden in den zomer van 1876. Amsterdam 1876, 264 pag.
12208: - [Medal, Penning, ANDERSEN] Bronzen penning met buste Hans Christian Andersen, 1875-1975, ontwerp Harold Salomon. Middellijn 7 cm. Fraai.
ZZ90276: [Studentenalmanak Groningen G.V.S.C. 1958]. - Groninger studenten Almanak G.V.S.C. Magna Pete, 1958, 183 pp. Text in Dutch.
ZZ90280: [Gemeentebestuur Den Haag] - [First edition] 's-Gravenhage en Scheveningen. Uitgegeven in opdracht van het Gemeentebestuur 1913, [Den Haag], [Mounton & Co], [1913], 178 pp. With coloured map of The Hague and Scheveningen in the back.
ZZ90395-044: - [Cartography, antique map of Dordrecht] Kaart der gemeente Dordrecht, schaal 1 à 10000, 19,5 x 11,5 cm, 1p.
ZZ90409: [Martinus Nijhoff] - [Sale catalogue The Hague 1842] Catalogus van eene aanzienlijke verzameling welgeconditioneerde en meestal sierlijk en smaakvol gebonden boeken in alle vakken en wetenschappen, Nijhoff 1842, 74 pp.
ZZ90405-016: - [Germany, ca 1900] Der Rhein von Mainz bis Köln: 35 ausgewählte Ansichten auf 20 Postkarten.
ZZ90396-024: [De Bizondere Kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente te Leiden] - [Leiden, Theology, 1886] Printed letter to M.M. about good behaviour/goed zedelijk gedrag : Naar aanleding van het verzoek van de Kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeete te Voorhout (...), Leiden 1886, 1 p.
ZZ90396-038: - [Theology 1815, Sermon, preek] Leerrede over Joh. V. vs. 25. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, de ure komt, en is nu, waar in de dooden zullen hooren de stemme des zoons Gods, en die ze gehoort hebben, zullen leven! Gehouden op den Dank en Bededag, Den 5den Julij 1815, door Jacobus Burgerhoudt, Predikant te Stavenisse, Boekdrukkerij van N. Cornel, Te Rotterdam, Stavernisse [1815], 32 pp.
ZZ90396-044: [Jugi Impatiens] - [Schoonhoven, poem, [1783?], Rare] Op de herstelde vriendschap te Schoonhoven, [s.l. s.d.], 4 pp.
ZZ90396-055: - [Theology, music, 1842, rare] De lofzangen Israëls, waaronder de Heere woont, zijnde eenige geestelijke liederen, nieuwe verbetrede druk, F. G. L. Holst, 1842, Te Amsterdam, 115 pp.
ZZ90397-003: - [Catalogue exhibition, Theology, 1930] Catalogus der Luther/Augsburg tentoonstelling van geschriften, platen, gedenkpenningen en curiosa, gehouden in de Evangelisch Luthersche Kerk te Schiedam van 21-27 Juni 1930, ter herdenking van het vierde eeuwfeest der Augsburgsche Geloofsbelijdenis, 1530-1930, Gedrukt ter Handelsdrukkerij Trio, Schiedam 1930, 29 pp.
ZZ90397-042: - [Theology, Nootdorp, 1832] Extract uit het kerknieuws Boekzaal der Geleerde Wereld en Tijdschrift voor de Protestantsche kerken, in het Koningrijk der Nederlanden voor octrober 1832, Amsterdam Onder de Linden en Zoon 1832, p. 565-570: Inwijding van de kerk te Nieuweveen (Zoetermeer).
ZZ90401: - [Various seals and stamps] About 25 stamps and seals with municipal coat of arms/Rond de 25 gemeentezegels, divers.
64151: - [Lithography/litografie] Canal of Nieuwpoort/Kanaal in Nieuwpoort.
49454: - University Groningen Pamphlet 1864 | Verhaal der Provincie Groninger Courant van de feestviering bij gelegenheid van den 250sten verjaardag van de Hoogeschool te Groningen, gehouden 13-17 September 1864. Groningen, v. Heijningen Bosch, 1864. Folio, 16 pag., gedrukt.
4960-4: [Briels, Carel] - Music Apeldoorn I Programma Midzomer Opera Fantasie naar ideeën van Carel Briels, Berg en Bos, Apeldoorn, 16 pp.
F0050: - Portrait photography 1920 | Portrait photo of wedding couple Dorus Karsten and Catharina Windt, ca 1920, 1 p.
PR120339: - [Lithography, Lithografie, The Hague] Bosch Lust (villa Boschlust in Den Haag, now New Babylon), 1 p, published 19th century.
65578: - [Antique drawing] View of Amersfoort [GESICHT UYT DE HOOGE DIRK VAN DE DUYNEN NA AMERSFOORT. GETEKENT NA HET LEVEN] (Gezicht op Amersfoort).
67667: - School book, s.a., Children's Education | Geschenk voor de Jeugd, tweede stukje, Amsterdam, Johannes Allart, s.a., 214+(5)pp.
9280: - Proverbia practicorum. Dat zijn ghemeene spreeck-woorden van de practesijns. Ghedruckt in 't jaer onses heeren 1647, 1 blad, plano.
62598: - Wapenkaart/Coat of Arms: Backx
62600: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baden
62602: - Wapenkaart/Coat of Arms: Badon Ghijben
62604: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baers
62608: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baggen (Van Pook).
62610: - Wapenkaart/Coat of Arms: Bailly
ZZ90352-57: - [Rotterdam, Photo postcards, ca 1940 ] De Maastunnel Rotterdam, 10 ansichtkaarten, Sparo, ca 1940.
PR121516: - Antique hand colored popular print, woodcut | DE VASTEN AVOND - LE CARNAVAL, published ca. 1830, 1 p.
61138: - Vue de la côte de Dordrecht proche du Port Groothooft á Dordrecht
61146: - Vue de Middelburgh (mirrored)
61152: - Gezigt van 't dorp Spaarendam by Haarlem.
61154: - View on the 'Nieuwe Kerk' in Delft.
61156: - Gesigt, van het Ammunitie Magazijn, binnen de Stadt Delft.
61164: - Septieme Plaïe d'Egypte (mirrored)
61168: - Le Iuppiter cinqutiéme Planéte et Son in influxion (mirrored)
61170: - Exercices cavaleresques olimpiques (mirrored)
46618: - [Photography 1920] Portrait photo of librarian dr. C.P. Burger, seated at a desk. 12x10 cm, ca. 1920.
52406: [Verheiden, Willem] - Oratie of vvtspraecke van het recht der Nederlandtsche oorloge tegen Philippum coningh van Spaengien (...) van eenen Nederlandschen edelman ghedaen. Amsterdam, M. Colijn, 1608.
52414: '- - De tempel der zanggodinnen, behelzende minne-herders-en kusch-liederen, verzamelt door een gezelschap van jonge juffers. Dordrecht, v. Hoogstraten en De Koning, 1750.
52458: [Lacroix, Paul] - Recherches historiques sur les Maladies de Venus dans l'antiquite & le moyen age, avec un avant propos par P.L. Jacob. Brussel, 1883.
52480: [Silhouette, E. de / La Galissonniere / de la Ville] - Memoires des commissaires de sa Majeste tres chretienne et de ceux de sa Majeste Brittannique, sur les possessions & les droits respectifs des deux Couronnes en Amerique. Tome premier [et] Tome second [et] Tome premier seconde partie. Amsterdam et Leipzig, J. Schreuder et Pierre Mortier le jeune 1755, 12+502+4+154+400+16+568 pp.
52506: [Laar, J.W. Claus van] - Het groot ceremonie-boek der beschaafde zeeden (...) onderwijzende hoe iedereen zich behoorden te gedragen om zich zelven (...) bemind en gelukkig te maaken, door C.V.L. Amsterdam, Mourik, [1736].
52526: '- - Aen eenen buytensporigen schreeuwer, en verwaerden verdediger van de ongequetste faeme van synen dooden vrind. Z. pl., [1781?].
52528: '- - Les sept Provinces-Unies a louer ou a vendre presentement. Traduction libre, z. pl., 1784.
52630: '--- - Advertentie [van de baljuw van Suydt-Holland, Pompejus de Roovere, dd. Dordrecht 22-7-1718] Dordrecht, J. van Braam, 1718.
54447: '--- - [Rampjaar 1672] Nieuwe spiegel der jeugd of Franse tiranny, zijnde een kort verhaal van d' oorspronk en voortgang des oorlogs, 1672 (...). Amsterdam, Hendrik v.d. Putte, [ca. 1764/65], 128 pp.
ZZ90318: - In Memoriam Dr. J.A. Bierens de Haan, Secretaris Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, Rede uitgesproken bij de crematie 1958 door Dr. J.E. Baron de Vos van Steenwijk, 1958, 8 pp.
45471: - [Manuscript 17th century] Ordonnantie / ordinance, d.d. 3-6-1501 for the city of Amsterdam 'omme de betalinge der lopende jaerlijxe renten'. Manuscript, folio, 8 pp. (17th century copy).
45473: - [Manuscript 1651] Legal octroy (Octrooi) of de Staten van Holland d.d. 11-7-1651, for the city of Monnickendam with regard to the magistrate order (magistraats bestelling). Manuscript, folio, 4 pp.
9666: - Ter inhuldiginge van ... Adrianus De hart tot waerdig leeraer in de gemeente Gods te Hensbroek op den 9den der oogstmaand des jaers 1750. z.p. 4º: [14] p.
9669: - Huwlykszangen ter bruilofte v an ... Herman Evertsen, schepen en raad der stad Middelburg ... en ... Anna Maria Parker, plechtig gevierd binnen Middelburg in Zeeland op den 23 van slachtmaand 1750. z.p. 4º: [20] p.
PR1206606a: - [Coat of Arms] Wapen gedrukt op gevergeerd papier, met de tekst Loosduynen, 70 x 60 mm.
ZZ90352-27: - [Rotterdam, Theology 1796] Missive van Sincerus Philanthropos, over Het in het oogloopend Verschil tusschen het gedrag van Elf Rotterdamsche Predikanten (...), Tweeden Druk. Gedrukt by Nicolaas Cornel, te Rotterdam, En mede te bekomen te Amsterdam, Delft, Dordrecht, Leiden, Hoorn, ’s Hage, Utrecht en verder alöm by de voornaamste boekhandlaren, 1796, 40 pp.
11356: - EINDHOVEN, STADWIJK Cahier `Vormleer' van D. Eindhoven, Stadwijk 1859. 4.
67417: - [De Witt, 1906-1919, Complete Set of 6] Brieven van Johan de Witt (4 vols.) and Brieven aan Johan de Witt (2 vols.), Amsterdam: J. Müller, 1906-1919, (6 volumes)
42134: '- - Water-recht, waar nae een yder in het Furstendom Gelre en Graafschap Zutphen sich voortaen zal hebben te reguleren. Arnhem, wed. de Haas, 1715.
30070: - [Manuscript 1709, Belgium, Antwerp, Antwerpen] Uittreksel uit een goedkeuringsbrief van Philips van Bourgondie uit 1437 over de aanstelling van een pastoor in het St. Elisabeths gasthuis te Antwerpen. Kopie uit 1709. Manuscript, 2 pag., folio.
45605: [Funeral card, 1749] - [Printed publication, funeral, 1749] Invitation for the funeral of Jan de Ram. Nieuwe Kerk Amsterdam, 10-4-1749, 4° oblong, 1 p., printed card.
PR121591: [Forbidden books 1853] - German publication 1853 | Printed publication titled: Verordnung der obersten Polizeibehörde vom 3 Mai 1853, bahl 5511, das verbot mehrer Druckschriften betreffend, 1 p. List of forbidden books.
9585: - Ten bruilofte van den Heere Jacob Sydervelt en Jonkvrouwe Maria Van Oosterwijk, echtelijk vereenigd in Amsteldam den 7den van louwmaand 1738. Amsterdam, Gerrit Tielenburg. Alleen de gegraveerde titelprent door J. Punt, 1738, met allegorische voorstelling, de wapens van bruid en bruidegom, voorwerpen betreffende handel, klosjes en strengen zijde en op de achtergrond de buitenplaats van beider vromen voedster-vader.
PR121467: - Modern print, chiaroscuro woodcut | A winds concert, published 1986, 1 p.
PR121468: - Antique hancolored print, etching | A guitar with a motto, published ca. 1850, 1 p.
8203: [Hasebroek, Elizabeth Johanna] - Elize. Door de schrijfster van Te laat. Haarlem, Erven F. Bohn, 1839.
8212: [Hasebroek, Johannes Petrus] - Waarheid en Droomen door Jonathan. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
29522: - [Satirical songs, Amsterdam, 1890] Spotliederen op Gijs van Tienhoven, burgemeester van Amsterdam, ca. 1890. Gedrukt, 16 pag.
29605: - [Christian books, begging, 1848] Twee vertaalde leerredenen, verkocht door personen die van de opbrengst leefden. Een door de wed. Maassen te Amsterdam en de ander in 1848 door J.D.H. te Amsterdam. Gedrukt, 16+24 pag.
50984: [Bronkhorst en Batenburg, Dirk van ?] - Vorstelick geschenk, dat is een medecynboeck, inhoudende vele geproefde ende goet gevonden medecijnstucken om veelerhande sieckten ende gebreken des lichaems te genezen. Amsterdam, v. Ravesteyn, 1662, 206+(8) pp.
ZZ90460-104: [Rochussen family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Rochussen, 1 p.
PR121470: - Antique prints, etching and engraving | Vastenavond / Shrove Tuesday, published ca. 1720, 2 pp.
ZZ90460-080: [De Riedesel d' Eisenbach family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Coloured coat of arms De Riedesel d' Eisenbach, variable colours, 1 p.
ZZ90460-081: [family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Coloured coat of arms Rutgers van Rozenburg, 1 p.
24985: - Resolutien van de Hoogh Mogende heeren Staaten Generaal der Vereenighde Nederlandsche Provincien, genoomen in den jaare 1748.
8256: [Hecker, Willem] - Hippokreen-ontzwaveling. Amsterdam, J.H. Liedermooij, 1838.
8274: [Heinsius, Nicolaas] - [Literature, The Hague, Culemburg] De vermakelyke avanturier, ofte De wispelturige, en niet min wonderlyke levens-loop van Mirandor, [...]. 8e druk. Amsterdam, Jan Morterre, 1756. [2 delen in 1 band]
8296: [Hemert, Cornelis Karel van] - Kleine potjes hebben ook ooren. Blijspel in een bedrijf. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1839.
67589: - Real Estate Association, 1902, Amsterdam | Jaarboekje van de Makelaarsvereeniging 1902. Amsterdam, Blikman en Sartorius, s.p.
PR121510: - Black chalk drawing | Riverscape with a harbour, ca. 1850, 1 p.
ZZ90433-012: - [Friesland, Leeuwarden] Algemeen programma der Feestviering te Leeuwarden tijdens het bezoek van Hare Majesteit de Koningin en Hare Majesteit de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, aan de Provincie Friesland, 17-21 Juni 1892. Uitgegeven van wege de Feestcommissie. Wed. J. R. Miedema & Co, Leeuwarden, 22 pp.
ZZ90433-014: - [Friesland, Leeuwarden] De grafsteen te Rinsumageest, van het jaar 1341, met gesteendrukte afbeelding van den steen uitgegeven door het Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden, 1863, Afgedrukt uit het tijdschrift: De Vrije Fries, 8 pp.
ZZ90433-021: [Wigersma Tz, H.] - [Friesland, Amsterdam, 1883] Catalogus der verzameling van Kunst en oudheid van H. Wigersma Tz, Leeuwarden, Bestaande uit goud en zilverwerken, divers snijwerk, emailles, waaiers, Delftsch en Engelsch aardewerk, diverse glaswerken en porceleinen, wapenen en andere curiositeiten. Ter bezichtiging ogesteld in het Universiteits-bebouw, ,,Museum v. d. Hoop” Te Amsterdam, 1883, Gedrukt bij De Roever Kröber-Bakels, Amsterdam, 104 pp.
30869: - Naamlijst der leden van het Studenten-zendinggezelschap Eltheto, opgericht te Utrecht 27-4-1846, Utrecht 1898, 48 pag., orig. bedrukt papieren omslag.
48275: - DORTH, VAN--- Extract resolutien Staten van Holland d.d. 24-9-1653 betr. de heer Van Dorth, gedeputeerde van Gelderland. Manuscript, folio, 2 pag.
48277: - LEEUWEN, VAN--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 15-1-1671 betr. de gewezen commies Henrik van Leeuwen. Manuscript, folio, 5 pag.
48279: - VRINT, DE--- Extract resolutien Staten Generaal d.d. 18-2-1732 betr. Marcus de Vrint. Manuscript, folio, 3 pag.
29926: - [Manuscript, Lutheran Church, 1751] Brief van Casparus van den Broeck, secretaris van het consistorie van de Lutherse Gemeenten in Nederland, dd. Amsterdam 30-4-1751, aan de kerkeraad van de Lutherse Gemeente te 's Hertogenbosch. Manuscript, 1 pag., 4°.
29928: - [Manuscript, notebook, aphorism, aforisme, spreuken, 19th century] Notitieboekje met anonieme, handgeschreven, 'naive gezegdens', 19e- eeuws, 36 pag.
29930: - [Printed marketing card, Belgium, 1827] Reclamekaart van Janin, gezant van de hotels Des Bains en Cour de Londres in Chaudfontaine, 1827, gedrukt, 1 pag.
29934: - [Manuscript 1879] Brief van P.H. Suringar aan archivaris van Alkmaar dd. Leiden 1879 met aanbieding van zijn dissertatie over Pieter Paulus (dissertatie niet bijgesloten). Manuscript, 8°, 2 pag.
29936: - [Manuscript 1937] Kaartschrijven van minister Slotemaker de Bruine, dd. Wassenaar 1937.
29938: - [Manuscript, autographe, signatures, legal, 19th century] Blad met handtekeningen van 19de-eeuwse juristen: Hugo Gevers, J. op den Hooff, E.R. v. Nes van Meerkerk, J.P.Y. Diert van Melissant, F. Beelaerts van Blokland, J.J. Loke e.a. Manuscript.
29946: - [Printed publication 1751, Commerce, vervallen Koophandel] 'Extract uyt het Register der Resolutien van de (...) Staaten Generaal, 27-8-1751'. Gedrukt, folio, 3+52 pag.
29956: - [Printed publication 1732, ontslagen uit leenroerigheid] 'Publicatie' van stadsbestuur Vlissingen dd. 29-11-1732. 1 blad plano, gedrukt (bij S. Willegaarts 1732). Middenboven het symbool van Vlissingen.
29912: - [Manuscript 1854] Briefje van prof. J.H. Scholten, dd. Leiden 1854 aan de redaktie van een periodiek, ter begeleiding van Scholtens recensie van een boek van prof. Bouman. Manuscript, 8°, 1 pag.
49125: - Printed document Dutch royals 1898 | 'Op en terzijde van den troon waren aanwezig:' Inhuldiging Wilhelmina, 1 p. folio.
49131: - [Aviation, luchtvaart 1938] Copy of Opr. Haarlemsche Courant 15-7-1938 with article on the flight of Howard Hughes (wereldvlucht).
ZZ90504: - [Bible, 1901, Wallet Binding] Bijbel (...). Amsterdam/Haarlem: J. Brandt en zoon and J. Enschedé en zonen, 1901, 838, (6), 263, (5), 296, 72.
849: [FRIESLAND] - Biljetten van verkoping der vastigheden van de pastorien die volgens Staats-resolutie van 4 juny 1661 [lees: 1761] bevonden zijn suppletie van node te hebben. Leeuwarden [ca. 1763]. 4°: ca. 200 p.
66871: [Pamphlet/Liedtekst/Song] - Pamphlet. 1 heet with 8 pages: Coupletten van 't gevoel. Voor te dragen op Bruiloften en Partijen, TOGETHER WITH De Waschvrouw TOGETHER WITH Nieuw Lied op het Draaijen van de Hollandsche Meisjes TOGETHER WITH Het gebed der Moeder voor haar Kind. 1 p. Gedrukt bij F.W. Vislaake Amsterdam.
66872: [Pamphlet/Liedtekst/Song] - Pamphlet. Hooger Peter. Scene Komiek vrij vertaald naar het Hoogduisch door W.L. van Sluis, TOGETHER WITH Mijn Korporaal naar het Hoogduitsch door W.L. van Sluis, 1 page.
12654: - [MANUSCRIPT, VOOGT, MET DE VOET GESCHREVEN, ABCOUDE] Papiertje met `Catriena Voogt oud 9 jaar' en op de keerzijde: `In mijne tegenwoordigheid op heden met den regtervoet geschreven door Catharina Voogt, oud 9 jaren, zonder armen, geboortig van Abcoude, Amsterdam 17 September 1821. J. Koning'.
66329: [Schaap?] - Brief d.d. 11 februari 1921 aan de heer Halwasse van familielid Schaap met deel van lakzegel, 1 p. Getypt en handgeschreven tekst bijgeschreven.
66326: [Haarlem] - B.C. de Lange, Instructie voor de Nachtwachts in de buitenkwartieren der Stad Haarlem, Te Haarlem bij Johannes Enschedé en zonen, Stads-drukkers, [1825], 12 pp.
66327: [Gaspar Schade] - Wapenkaart/Coat of Arms Gaspar Schade. Text: de heer Gaspar Schade decan t'oudemunster t'Utrecht, geeligeerde Raad ter vergaderinge vande Ed. Mog. Heeren Staten 's Lands van Utrecht, wapenkaart, 1 p.
11: - Rare Gourmand magazine 1921 | La Hollande Gourmande, Special de l'art culinaire, in french and dutch language, Mai 1921, no 5, numero exceptionnel, p. 68-107.
49135: - DOORN, VAN; HUIJGENS, MEERMAN--- Enige honderden stukken betreffende het geslacht Van Doorn, afkomstig van de Haagse notaris W.J. Huijgens, wiens grootvader W.J. Huijgens was gehuwd met Maria Johanna van Doorn, 18e en 19e eeuw. Manuscripten.
49136: - VERHAGEN, BOLL, LEEMANS--- Familiepapieren en aantekeningen betr. de families Verhagen, Boll, Leemans, afkomstig van fam. Van Suchetelen van de Haare, 19e en 20e eeuw, manuscripten, ca. 35 pag.
ZZ90440-34: - [Middelburg, Zeeland, [1802]] Naamlyst der getrouwde- en overleden persoonen, binnen de stad Middelburg en Stads-ambachten. Benevens eene opgave der Ziekten, waar aan de Overledene Gestorven zyn. Als mede een Lyst der Verkogte Huizen, Erven, Hooven, Landeryen, Schepen en Obligatien, In den Jaare 1802, Waar by gevoegd is verzameling van Zedelyke-, Geestige-, Schertsende-, Zinryke-, Dicht- en Taalkundige- Mengelschriften, by de Weduwe F. L. Wetter, Te Middelburg, [1802], 14 pp
11738: - ASSMANN Eerste-communieprent voor `Petrus W. Assmann', Amsterdam, H. Vincentius a Paulo, 21 mei 1908. 35x25 cm. Kleurendruk met naam in inkt.
9396: - Danksegging op de danksegging van de Heer G. Goris, med. dr. z.p., z.j. 4º: [8] p.
64695: - Catalogue 11: Een keuze uit verschillende onderwerpen.
19549: - De geschiedenis van het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-comité (1884 tot 1934).
44455: - [Manuscript, post, flood, 1850] Briefje van A.J.M. Borret, d.d. 's Bosch 1850 aan Gille Heringa, directeur posterijen te Tilburg. Manuscript, 8°, 1 pag.
25825: - St. Pancras eertijds I [= rugtitel ]. Sigillum Civium de Vronle Geist [ tekst op omslag], losbladig, gestencild, 158 pag. tekst + 48 pag. platen en en 10 pag. bijschriften, in ringband.
2580: - RIDDERSCHAP ZUID-HOLLAND--- Ridderschap van Zuidholland.Verbaal van het verhandelde bij de ridderschap van Holland. Eerste vergadering (1815) t/m Dertigste vergadering (1840). Folio, ca. 300 p., losse katernen in blauiw papieren omslagen.
43235: '- - Korte beschryving van den oorsprong, loop en natuurlyke gesteldheid der rivieren en daar uit afgeleide data of algemeen erkende waarheden betrekkelyk den loop der rivieren en de oorzaaken van de veranderingen in de oevers en beddingen derzelve. Z. pl., [ca. 1770?].
ZZ90397-027: - [Delft, 1910, feestwijzer, Rare] Feestwijzer, 31 Augustus 1910, Delft, 14 pp.
11063: - HEINTZ, HEEZEMAN Bijbelblad met familieaantekeningen betreffende huwelijk (1805) en kinderen van George David Heintz en Anna Elisabeth Heezeman, 1805-1820, 2 p.
66474: [Coloured map of South Africa/Zuid-Afrika] - Cartography/Map: Übersichtkarte von SüdAfrika. 1:8000000. 1 pp.
66475: [Coloured map of Nile Vally/Nijldal] - Cartography/Map: Übersichtkarte des Niltales. 1:8000000. 1 pp. Two maps next to each other.
9480: - Ter bruilofte van den Heere Marten Ten hove en jongkvrouwe Maria Doornik, echtelijk vereenigd binnen Amsterdam den 25sten van louw-maand 1722. z.p., z.j. 4º: [38] p.
44471: - [Advertisement publication BRUINKOOL-BRIKETTEN] --- Reclamebiljet voor bruinkool-briketten van fa. v/h J. de Groot te Rotterdam. Verso een bruinkool-lied. Gedrukt, 2 pag.
44475: - SCHOONHOVEN; TURNLIED--- Toegangsbewijs t.n.v. P. Thim voor turnfeest te Schoonhoven 1881-1886. gedrukt, 2 pag.
48085: - Memorial Wijchen | Pieter Harme Witkamp geschetst bij de onthulling van het gedenkteken op het kerkhof te Wijchen, Amsterdam 1892. 19 pag., gedrukt.
48087: - Geneology 1890 | Brief van Heerke Wenning, d.d. Leeuwarden 1890 aan genealogen, betr. het geslacht Van Eysinga, lichtdruk, folio, 1 pag.
60637: - Een schoone historie, van de vier Heems-kinderen.
51072: '- - Handelinghe tusschen de magistraet der Stadt Haerlem ende dien van den Kerckenraet, by interventie van de classis van dien quartien, op d'electie van kerckelijcke persoonen ende 't beroep van den predicanten. Haarlem, Roman, 1617.
13971: - ROTTERDAM, SCHOOR, DIEFSTAL PARELS ‘Lyst van vermiste paerlen, op woensdag den 12en Augustus 1807’, met verzoek om bij aanbieding te koop of ter belening de subst. schout van Rotterdam, J.K. Schoor, te berichten. Gedrukt, 4º oblong, 1 p.
14028: - ROTTERDAM, DENEMARKEN, ROTTERDAMSE BANKVERENIGING ‘Een Andersen-sprookje in 1946, door een deelneemster aan de eerste Robaverreis naar Denemarken 29 april - 23 mei 1946’, 4º oblong, gestencild, 87 p., met ingeplakte foto’s.
13977: - OUDEWATER, DE VRIES Getekend silhouetportret van M. (?) de Vries, predikant te Oudewater van 1846 tot 1851. Hij was beroepen van Heikop en Boecop in 1846 en vertrok in 1851 naar Leeuwarden waar hij overleed. 20x13 cm.
9699: - Occasional Poem, 1753, Plano | Ode aen den heere Christian Scholten van a-schat, opper-commissaris van de Waelen. Amsterdam, Hendrik Tieman. 1753, Plano.
9706: - [Printed publication, Wedding song, The Hague] Brilofts-zang [sic] ter occasie van het trouw-verbond gesloten in 's hage op den 19 van sprokkelmaand 1756 tusschen broeder Willem De groot en Juffrouw Esther Euphemia Borst. z.p. Plano: [1] p.
29664: - [Printed funeral card, 1756] Gedrukte uitnodiging voor de begrafenis van Catharina Kerk, wed. Johannes Morria, Amsterdam 27-9-1756, 8° oblong, 1 pag.
29752: - [Printed programm marriage celebration, 1935] Programma huwelijksfeest te Gouda van Bery en Wim van der Haar, manuscript, folio, 6 pag. met teksten en liederen. ca. 1935.
29754: - [INSURANCE, BRANDVERZEKERING, GRAVENHAGE] 'Bericht' betreffende oprichting Haagsche assurantie compagnie voor brand, in 1805 gedrukt, 4°, 4 pag.
29756: - KAIFFA D'ORIENT -- 'Hygiene populaire conseils aux gens de monde sur l'art de prolonger la vie (...) par l'emploi du Kaiffa d'Orient'. Paris, ca. 1835, 32 pag., gedrukt.
44758: - [Two manuscript(s) 195] Twee brieven van Th. v.d. Ven, d.d. Meerveldhoven 1955 aan G. Halwasse betr. familie Van de Ven te Boxtel. Manuscripten, 2 pag.
44769: - [Manuscript, geneology, pedigree chart, 1934] Kwartierstaat Marnix Bierens de Haan, geb. 1934. Manuscript, 1 pag.
44773: - [Two typed lettes 1930] Twee brieven van Anton Bouman jr., d.d. Groningen 1930, aan G. Halwasse betr. wapen Bouman. Manuscripten, 2 pag.
44775: - [Manuscript(s), seal ring, 1922] Twee brieven van J.F. Bouma, d.d. Koedoes (Java) 1922 betr. zegelring. Manuscripten, 2 pag.
44777: - [Manuscript, 1950] Brief van J.P. Coets de Bosson, d.d. Den Haag 1950, aan G. Halwasse betr. familiewapen De Bosson. Manuscript, 2 pag.
44787: - [Extract gunpowder factory Muiden, 1888] Extract uit Jaarboek Adelborsten 1888, met artikel door R. Posthumus Meijjes 'Beschrijving van de buskruitfabriek bij Muiden', pp. 106-116, gedrukt.
44793: - [Manuscript(s), 1926] Twee brieven met bijlagen van J.P. Brasser te Breda, d.d. 1926, aan G. Halwasse, betr. de familie Brasser.
44801: - [Manuscript 1959] Briefje van J. Fox aan G. Halwasse, 1959, over familiewapen Borel, 1 pag. Manuscript.
44839: - [VOC, IMHOFF, VAN, POEM 1742] De deugd gekroont: in zyn hoogedelheid Gustaef Willem baron van Imhoff. Plano, 1 pag., gedrukt.
44857: - PEIFFER; SONDEL --- Kopie van een aantal stukken betreffende ouderstand door diakenen aan Joh.P. Peiffer, tuinman te Sondel, 1845. Manuscript, 6 pag.
44879: - RADIO; AVRO--- Acht foto-kaarten van de AVRO, jaren '30.
44905: - [Publication, rare, measuring sizes, 19th century] Herleiding van de Rhynlandsche land-maat in die van de Nederlandsche maat van oppervlakte. Groot blad plano, gedrukt, begin 19e eeuw (omrekening van Rijnlandse morgens en roeden naar bunders/roeden/ellen).
66104: [Spoorwegen]. - Een Woord over het adres der Amsterdamsch-Utrechtsche commissie betrekkelijk de Spoorwegen, Rotterdam: H.A. Kramers 1859, 34 pp.
29432: - [Business cards, Maastricht, Porseleinkaartjes] Porseleinkaartjes (adreskaartjes gedrukt op hoogglanspapier, ca. 1850) van bedrijven te Maastricht. Extra groot en fraai. Prijs per stuk.
29428: - [Business card, Roermond, Porseleinkaartje] Twee porseleinkaartjes (adreskaarten op hoogglanspapier, ca. 1850) van Roermondse bedrijven. Prijs per stuk.
44257: - NOORDENDORP; POSTERIJEN, POST, HOLLAND--- Rekeningen van J. Noordendorp, mr. metselaar, voor commissarissen van de posterijen van Holland en Westvriesland betreffende kachels. Voor accoord getekend door Willem Frederik van Wassenaer (1752-1799) en Dirk baron van Boetzelaer (1746-1819). Getekend voor voldaan door J. Noordendorp, 10 mei 1795.
12693: - [AUTOGRAPHE, HANDTEKENING, WIJNPERSSE, VAN DE] Fragment van een brief met handtekening van S.J. van de Wijnpersse, z.j., 1 p.
51217: - Bruxelles. Heliographies de ND. Phot. [ Brussel, ca. 1900?].
64672: - Catalogue 14: Documents and manuscripts
45141: - KANAAL AMSTERDAM-MERWEDE EN AMSTERDAM-ROTTERDAM --- Dossier stukken betr. Merwede Kanaal en Kanaal Rotterdam-Amsterdam, ca. 1880-1885. Gedrukt, ca. 100 pag.
49504: - INDIE, BAARN, AUGUST JANSSEN, DE RIDDER--- Zeer groot (55x35 cm.) en indrukwekkend album, in leer gebonden met monogram EdR en A.J. en de datum 24-26 August 1896 op voorplat, betreffende het huwelijk van August Janssen (1865-1918) en Ella de Ridder. Very big and impressive album, bound in leather with regard to the marriage of August Janssen and Ella de Ridder. August father Peter Willem Janssen. This father was director of the Deli company and was called Sumatra king.
ZZ90434: [Carte-de-visite foto] - [Photography carte de visite ca 1900] Delft, les villes Principales de la Hollande, Le Gemeentelandshuis (Gemeenlandshuis), 13 x 9 cm.
49515: - AMSTERDAM, KUIPERSGILDE--- Kuipersgilde te Amsterdam. Twee gedrukte afbeeldingen d.d. 1864 van het beeld van St. Matthys en gilde symbolen, samen met manuscript toelichting op 1 blad, plano, oblong.
49774: - KRUIJTHOFF, KEIJSER--- Twee brieven uit 1829 en 1830 van de heer Mander (?) te Wilp betr. de nalatenschap van mevrouw Kruijthoff, gericht aan haar schoondochter, mevr. Tielenius Kruijthoff-Keijser.
12507: - [MANUSCRIPT, OOSTERHESSELEN (DR.), KOHIER ONROEREND GOED ]`Quohier [1807] van vaste goederen gelegen in het Carspel Oosterhesselen, zo als door eigenaren zelve zijn opgegeven bij de volmagten Tijmen Kymmell, Hindrik Elving en Lambert Oldenbandring en schatbeinder L. Schoemakers, door de scholtins H.F. Camerling tot opmaking dezes gerequireerd'. Register in perk. band, folio, 200 à 300 p.
PR120733: - [Antique game, board game, woodcut] Uilenspel (Owl game), published ca. 1840.
PR121697: [Koopmans family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Koopmans, 1 p.
13269: - [TOLL, PRINTED REPORT, FRIENS (FRIESLAND] Rapport der commissie aan welke is opgedragen om te onderzoeken of het nodig en wenschelijk is dat de bestaande tarieven der tollen voor de doorvaart der Irnsumerzijl onder Friens en voor het passeren van de bij die zijl behorende brug, worden herzien, 26 augustus 1869, gedrukt, 8 p.
13286: - ROOS DE; KNOOPS, GERRETSEN, WIJCKHUISE, VAN BORSELEN Collectie van enkele duizenden foto’s in 22 albums, afkomstig van drs. Jan Louis de Roos te ‘s Gravenhage en zijn voorgeslacht. Uitvoerig geannoteerd.
66529: [Meerman, Willem] - Comoedia vetus of bootsmans-praetje TOGETHER WITH Malle-waegen, zynde een vervolg (...). Amsterdam, P. Visser, 1732, 8+136+(16) pp. Corrected enlarged edition: Door eenige Aentekeninge opgeheldert en vermeerdert.
9616: - Eerzangen voor ... Hendrik Grave op zijn ... verheffing tot lt. admiraal van Holland en Westvriesland aan de Maze, en zijn ... aanstaanden uittogt als oppergezaghebber van ' s lands vlote, geschikt tot onderstand der Grootbrittanische majesteit in den jare 1744. Amsterdam, Gerrit Tielenburg. 4º: [27] p. Met vignet 'In spe labor' .
PR121647: [Felix Meritis Amsterdam 1816] - Printed publication 1816 | Receipt Amsterdam: Ter bezigtiging Felix Meritis, voor niet meer dan zes personen afgegeven door Cor. Meijer, lid van de maatschappij 23 april 1816, signed by secretaris, 1 p.
13858: - VERZEN Verzenboekje, 19e-eeuws, met anonieme versjes, manuscript, 8º, 21 p., met een los vers, 2 p., 4º.
13863: - DRENTHE, KORENMOLENS Proclamatie van de landdrost van Drenthe, P. Hofstede, d.d. Assen 8-8-1808, waarbij de maallonen van de korenmolens in Drenthe werden vastgesteld. 1 blad, plano, gedrukt op blauw papier.
27063: - Nota over Marken. Economisch-technologische dienst voor Noord-Holland, Haarlem 1952, ca. 40 pag.
BB110179: - Patriotism, patriotten 1785 | De eigenbaat, Amsterdam Martinus de Bruyn, tweede druk, 1785, 31 pp.
29842: - [Manuscript 1850] Onderhandse regeling van de erfenis van Roelof Otten Eleveld, landbouwer te Koekange (gem. De Wijk, Drenthe) en Lammechien Willems Weideman. 1850, manuscript, 2 pag. WESTERT
67808: - The Hague, 1960, History | 't Goude Hooft, 1423 / 1660 / 1960, Directie Cafe Restaurant 't Goude Hooft, Den Haag, 1960, 37 pp.
14186: - MEETH, DRIEBERGEN, KANTENS, FREDERIKSOORD Cahier met aantekeningen door Ds. Lodewijk (Louis) Meeth, predikant te Kantens, Frederiksoord en Driebergen, lopende over de jaren 1928-1943, manuscript, gebonden, 4º, ca. 200 p. Hierbij een ingelijst schilderstuk, tonende Ds. Meeth op de kansel in de kerk te Driebergen.
13264: - [PRINTED PUBLICATION, GUSTAAF-ADOLF-VEREENIGING] Verslagen van de Algemeene vergadering van de Gustaaf-Adolf-Vereeniging, gehouden te ‘s-Hertogenbosch 1873 en Groningen 1874, twee gedrukte brochures, 36 + 46 p.
853: [FRUIN, R.] - [Dutch hisotory] Informacie up den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nieuwe schiltaele, gedaen in den jaere 1514. Leiden 1866. Geb., 689 p.
PR121680: [Storm van 's Gravesande family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Storm van 's Gravesande, 1 p.
PR121681: [De Vogel family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: De Vogel, 1 p.
PR121683: [Baron van Zuile getekende wapenkaart]. - Drawing Wapenkaart/Coat of Arms: Baron van Zuile in 1828 dort, 1 p.
PR121684: [Van Dam getekende wapenkaart]. - Drawing Wapenkaart/Coat of Arms: Handcolored coat of arms Van Dam with three castles, 1 p.
PR121685: [Van Dam van Isselt family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Van Dam van Isselt Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
45523: - [Manuscript, 1650] Verklaring van de Rekenkamer van Holland d.d. 10-7-1650, betr. de eedaflegging van Adriaan Deversche van Adrichem als baljuw van Vlaardingen. Manuscript, folio, 1 p.
45529: - REUVENS, DE VRIES, BLUSSE, GUIJE, LIOTARD--- Album amicorum in 4° formaat, zonder band, van Maria Everdina Reuvens (Leiden 1823 - 's-Gravenhage 1914), echtgenote van G. de Vries, met ruim 30 bijdragen in de vorm van teksten, tekeningen, knipwerk, silhouetten etc., uit de jaren 1836-1855.
12113: - [Manuscript TETTERODE, HOOGKARSPEL] Tot dankbaarheyd. Aan den eerwaarde heer Nicolaus Tetterode, leeraar tot Hoogkarspel over syn Ed. leerreede ... uytgesprooke in de Nieuwe Kerk tot Amsterdam den 19 october 1740. Folio: [2] p.
25271: - Het huis Jungerhans. Kroniek van een Rotterdams familie bedrijf.Renesse 1973, 131 pag., geb., geïll. In bruin leder gebonden.
62805: - Wapenkaart/Coat of Arms Leuningen (Van).
62779: - Wapenkaart/Coat of Arms Hoornbeeck (Van).
PR120321: - [Lithography, Lithografie, The Hague] La Haye, Gezicht op de Hofvijver, view on the Hofvijver in The Hague, with the text France Militair on top, 1 p, published 19th century.
PR120321-1: - [Lithography, Lithografie, The Hague] Haag, Fischmarkt (Vismarkt en Grote kerk in Den Haag), 1 p, published 19th century.
PR120322: - [Coloured lithography, gekleurde lithografie, The Hague] La Haye, Gezicht op de Hofvijver, view on the Hofvijver in The Hague, with the text France Militaire, 1 p, published 20th century.
PR120323: - [Lithography, Lithografie, The Hague] La Haye, Palais Royal (Paleis Noordeinde), 1 p, published 19th century.
PR120324: - [Lithography, Lithografie, The Hague] La Haye, Palais des États Généraux (Staten Generaal, Tweede Kamer), 1 p, published 19th century.
PR120325: - [Lithography, Lithografie, The Hague] Place Guillaume (dite Willems Plein) (currently Plein 1813), 1 p, published 19th century.
PR120331: - [Lithography, Lithografie, The Hague] La Haye, Het Stadhuis, L'Hôtel de Ville (Old City Hall Den Haag), 1 p, published 19th century.
PR120331-1: - [Lithography, Lithografie, The Hague] Vue de la Haye (De Vliet met zicht op Den Haag, Gravenhage), 1 p, published 19th century.
PR120333: - [Lithography, Lithografie, The Hague] The Town Hall at The Hague, Hôtel de Ville à La Haye, Stadhuis in 's Gravenhage (Old City Hall Den Haag), 1 p, published 19th century.
PR120334: - [Lithography, Lithografie, The Hague] The Town Hall at The Hague and A View in Rotterdam (two litho's on one page, Het stadhuis in Den Haag en een blik op Rotterdam), 1 p, published 19th century.
8558: [Kersteman, Franciscus Lievens] - De boere studeerkamer, of Rariteyt-kraam der zotten en zottinnen, beschreven door een genoodschap boeren [...] Den Haag, Pieter van Os, 1765-1767. [2 delen]
8559: [Kersteman, Franciscus Lievens] - De boere studeerkamer, of Rariteyt-kraam der zotten en zottinnen, beschreven door een genoodschap boeren [...] Den Haag, Pieter van Os, 1765-1767. [2 delen]
8567: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Spiegel der weereld, of Geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus. Rotterdam, Gerrit van Rooyen, 1767.
8568: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Spiegel der waereld, of Geheime waarnemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus. Alsmede de secreete byvoegzels, of nodige sleutel voor de twaalf brieven van den beruchten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan Meester Franciscus, in zyne Spiegel der waereld. Benevens de nieuws tyding uit de andere waereld, of Samenspraak tusschen den beroem
8570: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Secreete byvoegzels, of Nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan Meester Franciscus, in zyne Spiegel der waereld. Den Haag, Hendrik Backhuyzen, 1759-1762.
8572: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Astrologisch testament of De beste waereld van den alom vermaarden philosooph, en astrologist Johan Christophorus Ludeman, gevonden onder de nagelaten manuscripten van een geleerde dezer eeuw. Rotterdam, A. Bothall etc., [1777].
8575: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Gedenkwaardige levensbeschrijving van den wereldberoemden Johan Christophorus Ludeman, vermaard philosooph, medicinae doctor, en astrologist te Amsterdam, aldaar overleden den 22 van Lentemaand, 1757 [...] doorvlochten met het charakter, en de voornaamste avantuuren van de alombekende Britta Beijer. Nijmegen, Van Goor etc., [1784].
8577: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman. [...] Op last van den astrologist Ludeman tot nog toe verzegelt, en begraven gebleven, om eerst 30 jaren na zynen dood waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787 [2 delen in 1 band met doorlopende paginering]. Geb. met: Sleutel van meester Franciscus, op het astrologisch werk van docter Lu
8579: [Kersteman, Franciscus Lievens] - Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman. [...] Op last van den astrologist Ludeman tot nog toe verzegelt, en begraven gebleven, om eerst 30 jaren na zynen dood waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787 [2 delen in 1 band met doorlopende paginering].
8583: [Kersteman, Franciscus Lievens] - De goudmyn van doctor Ludeman, of Bloemhof van astrologische geheimen, raakende den driejaarigen Orange-oorlog, van 1785, 1786, en 1787, by wyze van voorzeggingen geschreeven aan Meester Franciscus, om na den Grooten Zegepraal waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787.
8587: [Kersteman, Franciscus Lievens] - De hekke-sluiter of Vrolyke missive van Meester Franciscus aan zyne landgenooten, ontwikkelende alle de geheimen van het tegenwoordig wonderjaar 1792, zoo ten opzichte van de staatsgevallen die bereids gebeurd zyn, als van dezulke welke nog staan te gebeuren. Doorvlochten met een planeetkundig onderzoek [...] gebouwd op de voorzeggingen van den beroemde astrologist Ludeman. Arnhem, Hendrik Moeleman etc., 1792.
86: '- - Armorial Général de France. Recueil officiel. 1696-1709.
8654: [Koetsveld, Cornelis Elisa van] - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1843
8810: [Lenting, Petronella Helena Clasina] - Oorlog en vrede. Blijspel in drie tafereelen door Helena. Tiel, D. Mijs, 1877.
13573: - GOUDA, BÜCHNER, FOKKER, METMAN Circulaire van de kiesvergadering te Gouda, dd 10-9-1850, betr. verkiezingen van een lid voor de Tweede Kamer namens het derde hoofd-kiesdistrict Zuid-Holland.Drie kandidaten: E.C. Büchner, med. dr. te A’dam, mr. G.A. Fokker uit Middelburg en mr. L. Metman, advocaat te ‘s Gravenhage. Getekend: W.J. Fortuijn Droogleever en A.H.J. Ravestein Medenblik.
24003: - Friesche oudheden. Afbeeldingen van merkwaardige voorwerpen van wetenschap en kunst gevonden in (...) Friesland. Leeuwarden 1875, 60 pag. + 32 gelithografeerde platen. Band slordig, doch compleet exemplaar.
11691: - [Manuscript VOS] Verklaring van notaris W.J.M. de Bas dat het aandeel ad f 1000 in het waarborgfonds der Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van arbeiderswoningen ten name van Hendrik Mart. Vos, overleden 's-Gravenhage 14 februari 1883, is aanbedeeld aan Hendrik Martinus Vos, kunstschilder te Parijs. 1883. 4o, 1 p.
11727: - [Manuscript on parchment ALPHEN, VAN; VAN BRAKEL] Akte van resignatie van het Hof van Holland, voor Jan Willem van Alphen, procureur voor het Hof, om zijn procureursplaats bij zijn leven of overlijden te mogen overdragen. Den Haag, 2 mei 1797, 2 p., op perkament, met opgedrukt zegel en handtekening van Hendrik Arnold Kreet.
m7977-43: [VEILINGBOEKJE ONROEREND GOED] - [Veilingboekje betreffende onroerend goed Spaarnwoude, Noord-Holland] Algemeen verkooplokaal Haarlem, Notitie der Veiling, 1933.
63935: - Renaud dans les Jardins d'Armide.
52443: '- - Contes lubriques & gaillards, par un honnete homme. Londen, Truelove, 1832.
62140: - De Wereldstrijd. Publication about teetotalism.
K80119: - Antique print, woodcut | Six Sybils, published ca. 1550, 6 pp.
52466: [Hellinga, W.G. (ed.)] - Een schoon liedekensboeck (...) bewerkt, toegelicht en ingeleid door W.G. Hellinga, 's-Gravenhage, Boucher, 1941.
52468: [Voltaire, F.M.A. de] - Candide, ou L'Optimisme. Traduit de L'Allemand de mr. le docteur Ralph. z. pl., 1759.
48555: - PEENE, VAN; KRUININGEN, HOVAERE, WIJNENDALE--- Dossier stukken betr. een proces tussen Jan Hovaere contra Isabella Catharina Gonsales de Castejon(?), weduwe van Pieter Charles van Peene, heer van Cruijningen (en ook Jean Francois van Peene), 1664-1670. O.a. voor schepenen van Wijnendale. Manuscripten, folio, ca. 100 pag.
48561: - Manuscript 1719 | Acte van transport, d.d. Hardinxveld 2-12-1719, van een hoogendijk behorende aan 3 m 100 r land in Cornelis Claessenweer. Manuscript, folio, 3 pp.
49738: - KENTHER--- Groepsfoto, 13x23 cm., van personen op een trap voor gebouw. O.a. de heer Kenther, oprichter van Het Volk en 1e Kamerlid.
49742: - LOTERIJ, OOSTENRIJK, GRATZ, DEUTZ--- Prospectus voor een loterij, uitgeschreven door bankier A. Stattler te Wenen, 1827, meegedeeld door L. Deutz en Co., Wamoesstraat Amsterdam. 4°, 4 pag., gedrukt.
50952: [Bax, D.] - Welkom aan de uit het leger te velde terug keerende Zutphensche schutterij, op den 2 September 1834. Zutphen, Thieme, [1834].
10694: - Feestcourant. Orgaan voor Nieuwer Amstel en 's-Gravenhage, zaterdag 29 juni 1889 [op huwelijk Erasmus Jan van Ebbenhorst Tengbergen en Anna Elisabeth Willers]. Plano, 4 p. Hierbij nog 4 gedichten, 8º, 8 p. op Arre en Sanne.
62654: - Wapenkaart/Coat of Arms Boelens (Van).
5547: [Cate, G. ten] - Geslachtslijst van de familie Halbertsma, [Apeldoorn 1897], 10 + 6 + 87 + 19 p., geb., één van de 20 exx. op Hollandsch papier, met veel aanvullingen in handschrift en getypt.
48933: - KLOK, UURWERK, PENDULE--- Twintig grote (ca. 40x60 cm.) gelithografeerde bladen met afbeeldingen van pendules, de pendules voorzien van menselijke figuren ernaast of erboven en veel ornamentiek, 19e eeuw.
48935: - AMERONGEN--- Aquarel in grijs en sepia 'Vue de l'eglise d'Amerongen', 35x50 cm., geplakt op karton, enkele scheurtjes.
48939: - ALBERDINGK THIJM--- Tekening van l'eglise de S. Theodore, door J.A. Alberdingk Thijm, 22-10-1835, ca. 20x30 cm.
48945: - LEYS--- Briefje van Henri Leijs, d.d. 1851, betr. het tentoonstellen van een schilderij van zijn hand in Den Haag, 8°, 1 pag., manuscript.
48947: - DORDRECHT--- Schetsblad met o.a. een gezicht op Dordrecht en twee interieuren van een danszaal. 23x38 cm., tekening met potlood.
48949: - TROSSARELLO--- Grote portretfoto van Amedeo Louis George Trossarello (ca. 1888-ca. 1925), 50x40 cm., foto van H. Zimmermans te 's-Gravenhage, ca. 1900.
65733: - Etching/ets: Seated bearded man (Zittende man met baard).
53024: N.N. - Criminality 1767 | Confessie van Nathanael Donker, gebooren op Batavia, oud byna zeven-en-dertig jaaren, wegens het vermoorden van zyn huisvrouw Johanna Cecelia Klos, binnen Amsteldam, op Maandag den eersten December 1766. Amersfoort, Erve van Maurits Langenwagen, 1767.
52516: '- - Luimige verklaringen van opschriften op uithangborden, enz. Door den schrijver van erotica. Rotterdam, J.W. v. Leenhoff 1837, 6+135 pp.
52522: '- - Poesies, par un amateur peu exerce. Z. pl.
48573: - Death grave 1872 | Acte uitgifte grafruimte te Amsterdam voor Johannes H.A.E. de Vries, Lauriergracht Amsterdam, 1872, partly printed, folio, 2 pp.
52552: [Rostain, Pierre] - Matanasiennes, lettres suivies de notes sur des riens philologiques par un petit neveu du prieur Ogier. Lyon, 1837.
52580: [Aucourt, Godard d'] - Themidore ou mon histoire et celle de ma maitesse. Brussel, Kistemaeckers, [1882].
49776: - MICHALOFSKI, VAN LIEVELING, KRUIJTHOFF--- Brief van C.R.(?) von Michalofski en J.F. von Michalofski-van Lieveling, d.d. Japara 1824, aan mevr. Kruijthoff, geb. J.E. Keijser te Batavia. Manuscript, 4°, 1 pag.
62819: - Wapenkaart/Coat of Arms Meldert (Van).
52631: [Aepeker, Thomas Hendrik Willem] - [The Hague] Eerste jaargang van kluchten en gebeurtenissen van 1830, Den Haag, J. van der Ven [1830].
49566: - Newspaper Drenthe 1923 | Jubileumnummer van de Provinciale Drentsche en Asser Courant, 1823-1923. Folio, 152 pp.
49568: - Printed publication Enkhuizen 1817 | Keure tegen het van binnen uitsloopen of verkleinen van huizen en uitgraven van fundamenten, regenbakken, putten etc. Uitgevaardigd door burgemeesteren van Enkhuizen 1-4-1817. 1 blad, plano, gedrukt (Lub).
49574: - [Printing press, Boekdrukkunst, 1940] Uittrek-kijkdoos 'Funfhundert Jahre Buchruckerkunst 1440-1940, uber hundert Jahre Bauersche Gieszerei Frankfurt a. M.'.
66512: [Wandelkaart Haarlem] - Wandelkaart van het Centrum van Haarlem. Uitgave van de Stichting Haarlems Bloei, Stationsplein 1, Haarlem, telefoon 11100. Steunt het werk der V.V.V.'s door U op te geven als begunstiger! Copyright - Drukkerij Teeuwen - Haarlem. 1 p.
47177: [Bahr, K.J.], - Nach 25 Jahren. Lieder von lieb und von leide, Amsterdam, J.R. Vrolijk 1926, 78 pag., geb.
66510: [Boekhandel Coebergh] - Boekhandel H. Coebergh Haarlem : 60 jaar : 1892-1952, Haarlem : Planeta, 1952, 50 pp. Illustrated.
48569: - Geneology | Overzicht van 9 geslachten Kamerling (Camerling, Camerlinck), xeroxkopie van getypt stuk, 4°, 2 pag.
53: [ Cittert-Eymers, J.G. van ] - ALBUM PROMOTORUM der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Album promotorum der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1918-1925. Leiden 1963. Geb., 350 p.
52917: '--- - Dialogue entre Cartouche et Mandrin, ou l'on voit proserpine se promener en cabriolet dans les enfers. z. pl. [Epinal, Pelerin], [ca. 1900??].
62524: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andrau, coloured, 1 p., 10 x 9 cm.
61915: - Porte de Harlem en Hollande (mirrored)
46632: - Plate cigarette case - Verzilverde sigarettenkoker, 17x8 cm., with map of The Netherlands (landkaart van Nederland), ca. 1940.
46638: - Chromolithography labels early 20th century I Labels made by printer Jacobson, Haarlem, 4 volumes. On the cover 'Electrische drukkerij M.A. Jacobson Haarlem, etiketten-fabriek'.
46640: - J.M. Kemper, Leiden University I Series lectionum in Academia Lugduno-Batava, Luchtmans, 1815-1816, 1 p. plano.
46650: - SMIT KLEINE, BEELAERTS V. BLOKLAND--- Toneelstuk 'Een thee-salet' van F. Smit Kleine. 6 pag., gedrukt.
46774: - [Copperplate and print, coat of arms, ca 1800] Copperplate, 12x12 cm with engraved coat of arms Van der Burch van Spieringshoek, ca. 1800, with engraving.
46778: - Handcolored engraving coat of arms I Engraving of coat of arms Martinus Pompe, M.F., schepen van Gorinchem, 22x17 cm.
46819: - VEERSE GAT, MERK--- 14 foto's, 10x14 cm., van het dichten van het Veerse Gat in 1960. Foto's van John Merk te Middelburg.
46830: - TONEEL, FRISCH--- Toneelstuk Nur singen sie wieder, door Max Frisch, Nederlandse vertaling, gestencild, 30 pag.
4685: [Vorsterman van Oyen, A.A.] - Notices généalogiques et historiques sur la famille De Sitter. Maastricht 1876, 11 p., geïll.
46860: - Manuscript 1714, France, parchment I Lettre d.d. 2-7-1714, d'incorporation au corps de la Bourgeoisie de Valengin, dressee en faveur d'honorable Jacques Heu Daniel Perret Jeanneret du Locle. Charter on parchment with seal.
55489: '--- - Recreativen droom-boek met deszelfs uytleggingen, waer in uyt natuerelyke oorzaeken der oude philosophen en waerzeggers verklaert en uytgeleyd worden alle droomen of nacht-gezigten die den mensch (doen hij slaept) voorkomen kan (...) In dezen laesten druk vermeerderd met eenige aenmerkingen op de Christelyke leeringe. Rotterdam, Amadorus van Geewaers, [ca. 1820].
44211: - ORANJE-NASSAU, NALATENSCHAP KONING/STADHOUDER WILLEM III; GODIN--- Brief van J. Godin(?) aan 'Edele Mogende Heeren', d.d. Den Haag, 17 juli 1702. Over de afwikkeling van de nalatenschap van 'zijn majesteijt van Engeland'.
8833: [Ligny, A. de; Gerrit Pieter Roos] - Dutch literature 1846 I Vrolijke tooneelen uit het leven van Heldewijs, in zijn tijd pastoor ter gemeente Lapscheure, provincie West-Vlaanderen, meer algemeen bekend onder den naam van Paap Lapscheure, in losse verzen door twee Aardenburgers. Middelburg, E. Hendrikse, 1846.
49772: - BACKER, SCHEEN--- 'Familieregister' gegraveerd blad (gesigneerd Tetterode/Taurel) met de pen ingevuld. 1 blad, 4°.
49754: - HERST, VAN--- Concept testament, ca. 1790, van de zusters Maria Catharina en Eleonora van Herst te 's Hertogenbosch. Folio, manuscript, 3 pag.
49762: - [Paper art, knipkunst, 19th century] Knipsel, w.s. 19e eeuws, 11x11 cm., met de naam Willem Beumer.
49632: - [Manuscript 1807] Brief van Saberbis, d.d. Gravenhage 10-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 1 pag.
49636: - Manuscript 1807 | Verzoek van Jugeo des Essard, d.d. Parijs 26-5-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, om een kantoorfunctie. Manuscript, 4°, 3 p.
49638: - Manuscript 1807 | Extract Decreten Lodewijk Napoleon d.d. 6-1-1807 betr. afwijzing verzoeken om pensioen van voormalige leden van de Domeinraad C.F. Brand, R. Canter, M. Ouburg en L.C.L. Kocker. Manuscript, folio, 1 pag.
49626: - Manuscript 1807 | Brief van W.S.P.(?) de Mikker, d.d. 's-Gravenhage 2-10-1807 aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, De Senegra. Manuscript, folio, 3 pag.
49670: - UTRECHT--- Tienjarig verslag van de r.k. werkliedenvereeniging St. Joseph te Utrecht. Utrecht, 1903, 20 pag., gedrukt.
49628: - [Manuscript 1807] PERRET GENTIL--- Brief van L.H. Perret Gentil, d.d. 's-Gravenhage 8-10-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, betr. een functie aan het hof. Manuscript, 4°, 2 pag.
49630: - [Manuscript 1806] Request van de medicus Johannes Bernardus Fermars, d.d. 's-Gravenhage 29-11-1806 aan Lodewijk Napoleon, als hofarts. Manuscript, folio, 1 pag.
8911: [Loosjes, Adriaan] - Mijn kamer, door een student. Utrecht, J.A. van Woestenberg, 1849.
9649: - Gedachten op het vertrek van ... den ... Prince van Oranje naar het leger, met zich neemende ... Jan Gijsbert Moll, getrouw en zeer geliefd predikant in 's-Gravenhage tot deszelfs hofprediker. 's-Gravenhage, Corn. Boucquet, 1748. 4º: [12] p.
9651: - Zinnebeeldige graf-schriften op vyftien in leeven zijnde opper-baasen der zogenaamde muitelingen, dat met het begin van augustij 1748 in de Stads Cloveniersdoelen tot Amsterdam zijn begin heeft gehad. z.p. 8º: 8 p.
12528: - [AUTOGRAPH, PIJMAN, GORTSAK, SCHELTES] Handtekening van J.A. Pijman, onder een opgave betreffende obligaties ten name van Adriana Gortsak, wed. Jan Scheltes, Haarlem 1772, 1 stuk.
9371: - Zege-zang over het huwelyk van ... Mr. Francois Van bochoven, en ... Hendrina Christina De lantman, in den echt getreden binnen Rotterdam, op den van Oogstmaand des jaars 1702. [Datum niet ingevuld.] Utrecht, Anthony Schouten, 1702. 4º: 9 p.
9372: - Huuwlykx-wensch aan den E. Dionys Oortman en jonkvrouw Maria Noorddyk, in den egten staat getreden den 24 van grasmaand 1703. z.p., z.j. 4º: [12] p.
9374: - Vreugd-claroen ter bruyloft van den Heer Cornelis Hartwijk en de jonge juffer Alyda Oosterhuysen, t'samen in den egt vereenigd op den 12 juny 1703 tot Amsterdam. Leiden, Weduwe Bastiaan Schouten, 1703. Plano.
ZZ903444-35: - [Festivity program Oosthuizen, Noord-Holland 1913] Oosthuizen. Programma van het Eeuwfeest der Herstelling van Neêrland’s Onafhankelijkheid. 1813-1913. 8 pp.
12026: - [Manuscript, poem] ONNEN, NIBBRIG, THIEME, UTRECHT Bij gelegenheid der zilveren bruiloft mijner vrienden J.G. Onnen [?] en A.J. Nibbrig, Utrecht, 9 febr. 1825. 8(: [4] p.
12029: - [Bill, kwitantie] OUDENBOSCH Nota van kwekerij P.J. Looymans & Zn., Oudenbosch, 1913.
12035: - [Manuscript,documents, NIJMEGEN] PAULI Dossier betreffende de Nijmeegse regeringsfamilie Paulus (Pauli), een tak van het Tielse geslacht Van Resant, afkomstig van W. Wijnaendts van Resandt. Ca. 15 p.
PR121586: - Printed publication newspaper 1832 | Beilage III no 8 der Lübeckischen Anzeigen, 28 januar 1832, 4 pp.
17981: [Ruus(s)cher, Mattheus de] - Dichtlievende verlustigingen, bestaende in veld- en stroomzangen, mengel- lof- en hekeldichten en toneel-poezy. Door Mr. M. d. R. onder de zinspreuk Meditando fulgens. Leiden, Cornelis van Hoogeveen Jr., 1762.
PR121580: [Original newspaper Augsburg 1822] - Ephemere pamflet German 1822 | Rede bei der feierlichen Einweisung der neugewa?hlten Magistrats-Personen der ko?nigl. Kreis-Hauptstadt Augsburg am 22. Januar 1822, Geiger Augsburg, 8 pp. Decorative light blue paper binding.
11386: - 'S GRAEUWEN, MASTHOFF `Geslachtboek van de familie 's Graeuwen, aanvangende met het jaar (1601). Samengesteld door en toebehorende aan W.H.N. 's Graeuwen 1879'. Katern van 20 beschreven foliobladen.
ZZ90433-043: - [Friesland [1802]] Reglement voor het departement Friesland, [s.n., s.l.] [1802] 18 pp.
27993: - Les huit codes en miniature, Paris 1833, 813 pag., geb. in half leer ( scharnier zwak ).
62849: - Wapenkaart/Coat of Arms Post.
62852: - Wapenkaart/Coat of Arms Randenrode.
67737: - Rare School Book, [1862?], Children's Literature | Prentenboek voor de Nederlandsche Jeugd. Bij H. J. T. Matveld, Leyden, [1862?], incomplete.
9852: - Nagedachten op het afsterven van ... Adrianus Van royen ... hoogleeraar in de genees- en kruidkunde aan 's lands hooge schoole ... op den 28 van sprokkelmaand des jaars 1779. z.p. 8º: [8] p.
29232: - ZEEMAN -- Stukken betr. Prof. Dr. W.P.C. Zeeman. Deels gedrukt, deels manuscript. Ca. 15 stukken, ca. 50 p.
29250: - [MANUSCRIPT, 1930] HAAN, ELISABETH J. DE -- Manuscript van een toneelstuk 'Vaders Verzen' door Elisabeth J. de Haan. 4°, 94 pag. w. s. ca. 1930. Gebonden in kartonnen omslag.
PR121512: - Antique drawing | Farmer making a straw basket in front of a barn, ca. 1790, 1 p.
12488: - [MANUSCRIPT, BANKING, MIRANDOLLE, BANKWEZEN, ROTTERDAM] Cahier `Bankwezen, privé', met aantekeningen over het bankwezen door Reinhard Nicolaas Laurens Mirandolle (geb. 15 maart 1833), directeur-secretaris (sedert 1864) van de Bijbank Rotterdam van de Nederlandsche Bank (van 1897 tot 1904 president). Hij woonde Westerkade W15 nr. 840 te Rotterdam. Geb., folio, 131 p.
12567: - [FACSIMILE MANUSCRIPT, SCHELLING, VAN DER; REITZ] Facsimile van een brief van P. van der Schelling aan W.O. Reitz, d.d. Rotterdam 1746, 4 p.
9287: - Victori, graf-schrift, MDCLI [met eronder:] op het aanschouwen van de prachtige lyk-stacy van syn Hoogheyd [stadhouder Willem ii]. z.p., z.j. Plano, 1 p.
9289: - Herstelling van de E.E. Heeren Bikkers burgemeesteren der stadt Amsterdam. z.p., z.j. 4º: [7] p.
65690: - Sex-press. Speciale editie. Zondag 7 april 1963 [t.g.v. 25-jarig huwelijk Max Gerschtanowitz en Edy Davids te Amsterdam. 4o [4] p. geillustreerd. 7 april 1963. Zinspeling op het huwelijk te Rotterdam, op Tuschinsky en de filmwereld.
65691: - Ter herinnering [aan de ouders van Jaap Hoffmann, t.w. moeder A.A. Marsman, overleden Hoorn 8-1-1973 en vader P. Hoffmann, overleden Harlingen 5-2-1977]. Spierdijk, 1977. 8º: [16] p. Gedrukt in 100 exemplaren met 2 afbeeldingen van schepen.
10111: - Poem 1790 | In effigiem Jo. Valckenarii Icti (J. Valckenaer) z.p., z.j. 8º: [4] p.
10109: - Poem 1790 | Aan mijn Bosch oom. z.p., z.j. 8º: 4 p.
61987: - [Vue d'Optique, opticaprent, handcoloured, Rome] Vue des trois Galleries, du Palais des Arts et de Sciences à Rome (perspectief van de drie zalen in Museum van de kunst en wetenschap in Rome), published ca 1750-1800, 1 p.
44420: - [Manuscript, letter, Willem I, 1817] Letter of baron de Niverlee de la Fortelle, chamberlain (kamerheer) of Willem I d.d. Den Haag 1817 to Louis Gabriel Taillefer (1769-1840) in Paris (Parijs), 2 pp..
46530: - [Theology, preachers, Dutch reformed church] Rechten van derden bij de beroeping van predikanten in de N.H. Kerk. Rapport van de Alg. Synode, 1923, extract uit Kerkelijk Jaarboek, pp. 220-254.
46594: - [History, Hugenholtz] Zeven overdrukken e.a. van artikelen van F.W.N. Hugenholtz, 1950-1967.
46608: - German history 1911 I O. Oppermann, Untersuchungen zur geschichte des Deutschen Burgertums und der Reichspolitik vornehmlich im 13. Jahrhundert. Extract Hansische Geschichtsblattern 1911, pp. 33-186.
44424: - [Manuscript, letter] Letter by S.J. Hingst, Amsterdam 1871, regarding the year of death of the mother of Nieuwland, 1 p.
29894: - [Charter on parchment with seal, in Latin, verlei-brief, manuscript, 1786] Verlei-brief in het latijn van het kapittel van St. Jan te Utrecht dd. 14-7-1786 van 1 gemet land in Kerkwerve en 1 gemet 150 roe in Burgh. Na het overlijden van Jan Cornelisz. van Hoorn, heer van Burgh aan zijn zoon Nicolaas Jan van Hoorn toebedeeld. Charter op perkament met waszegel van het kapittel in houten doosje.
65611: [By Cornelis van der Aa] - Iets, betreffende de finantieele gesteldheid van den burger krygsraad der stad Haarlem en der laatst geeindigde administratie Op den 19 January 1795, Haarlem, by C. van der AA, Boekverkoper, 18 pp.
45070: - [Printed publication, sewing,1840] Instructie voor de linnen-naaister in het Ver. Arme- Wees- en Nieuw-Armhuis te Dordrecht. Dordrecht, 30-4-1840, 8 pag. Gedrukt, in karton omslag.
ZZ90442-001: [Epicerie advertisement] - [Gastronomy, drinks, wijn, epicerie] L. Gendot, fabrique de bougies des capucines, 19 Boulevart des Capucines, Vins Fins, Fuits glaces, 1 p.
ZZ90442-002: [Vintage labels] - [Vintage label] Vintage French label for Extrait Concentre: Extrait de Rose, Extrait de Fleur d' Orange and Extrait de Jasmin, each about 70 x 40 mm. French Beauty Labels
ZZ90442-004: [Vintage chromos] - [Two vintage cards, Nestle] Farine Lactée Nestlé Advertisement. Vintage prints. Each 160 x 110 mm.
ZZ90442-005: [Vintage chromos] - [Leporello, Nestle, 1915] Comment faut-il nourrir Bébé? Each page 160 x 100 mm, total 100 x 990 mm, ca 1915.
ZZ90442-007: [Vintage chromos, Paris, Jean] - [Vintage menu/postcard, ca 1950] Les Aphorismes de Brillat-Savarin by Jean Paris, 100 x 150 mm. Vintage chromo print.
ZZ90442-008: [Vintage chromos, Paris, Jean] - [Vintage menu/postcard, ca 1950] Les Aphorismes de Brillat-Savarin by Jean Paris, 100 x 150 mm. Vintage chromo print. cuisinier.
ZZ90442-009: [Vintage chromos, Paris, Jean] - [Vintage menu/postcard, ca 1950] Les Aphorismes de Brillat-Savarin by Jean Paris, 100 x 150 mm. Vintage chromo print. fromage.
ZZ90442-011: [Vintage chromos, Paris, Jean] - [Vintage menu/postcard, ca 1950] Les Aphorismes de Brillat-Savarin by Jean Paris, 100 x 150 mm. Vintage chromo print. Convier.
9472: - [Vignet voor de huwelijkszangen voor Adriaen Maten en Maria Van vollenhoven, gehuwd te Amsterdam 6 mei 1721], gesigneerd B. Picart, met de wapens van het bruidspaar, de spreuk 'Soli tibi pronuba juno' en een allegorische voorstelling, 13 x 16 cm.
9469: - Ter eere van den wispeltuurige eenloopige gezel Laurentius Steversloot. z.p., z.j. 4º. [8] p.
62624: - Wapenkaart/Coat of Arms Boede (Van der).
67563: - Periodical, 1759, Spectator | Zinryk en schertzend woordenboek Amsterdam, S.J. Baalde, 1759, volume 1, issues 1-50.
67759: - Travel guide, [1875], Hiking | Wandelgids in de omstreken Naarden, Bussum, Laren, Hilversum, Baarn en Soest. Amsterdam, G.L. Funke, 1875, 48 pp.
64955: - The pierced rock [set: Landscapes, four plates]. (De rots met gat erin).
ZZ90395-034: - [Dordrecht, Music, Military, 1827] Liedjes, voor de vrolijke maaltijd van de officieren en onderofficieren der Schutterij, te Dordrecht. Ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin, en van het Verlossingsfeest van Nederland, den 18 November 1827. Vervaardigd door hunnen Wapenbroedre A. J. v. d. K. Bij J. de Vos en Comp. Te Dordrecht [1827], 17 pp.
8934: [Ludeman, Johan Christophorus]; [Franciscus Lievens Kersteman] - Echte sterrenvoorzegkundige brieven van den waereldberoemden astrologist J.C. Ludeman. Eerste verzameling. Amsterdam, Jan Barend Elwe etc., 1789. [Gebonden met:] Secreete byvoegzels, of Nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan Meester Franciscus, in zyne Spiegel der waereld. 2e druk. Den Haag, Hendrik Backhuyzen, 1759-1762. [En met:] De hekke-sluiter of Vrolyke missive van
47825: - Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel, 2e deel, Amsterdam 1885, 505 pag. los in de band.
15106: [Cook] - The traveller’s handbook to Holland, by Roy Elston, with maps ans plans. London: Simpkin etc./Cook, 1926.
25319: - Lettres Hollandoises, ou correspondance politique sur létat present de l'Europe, notament de la republique des Sept. Provinces-unies. Volume I and II, Amsterdam 1779, 433+435 pag., half leather, good copy. Volumes III - VIII missing.
25315: - Histoire des decouvertes faites par divers savans voygeurs dans plusieurs contrees de la Russie & de la Perse, relativement a l'histoire civile & naturelle, a l' economie rurale, au commerce etc. Volumes I, II, III, and IV, Bern/Den Haag, Societe typographique/ P.F.Gosse, 1779-1781, each volume ca. 500 pag., half leather, splendid copy. Illustrated with vieuws and maps. Volumes V and VI missing.
25375: - Acta historiae Neerlandica, I, Leiden 1966, 248 pag., geb.
25389: - Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der I.O.O.F in Nederland, Amsterdam 1927, 172 pag., geb., geïll.
25423: - Archiv für Geschichte, Genealogie, Diplomatic und verwante Facher, [ Jahr I ], hefte 1-4. Stuttgart 1846- 1847, 368 pag., geïll. Mit subscriptions einladung ( 1845 ).
46979: - Nadere stukken het Huiszittenhuis betreffende bij den raad der stad Leyden behandeld met daarop gevallen besluiten, Leiden, Mortier, 1850, 106 pag.
46986: - Astrea. Letterkundig tijdschrift voor Noord en Zuid {jrg.I] 1881, 576 pag., geb. (band wat sleets).
67692: [More, H.] - School book, 1807, Children's Literature | Vijftal leerrijke geschiedverhalen, eene bijdrage tot de volkslecture. Haarlem, J. L. Augustini, 1807, 159 pp.
46474: - SLUITERS, VAN DE VELDE--- Enige tientallen prentbriefkaarten uit de jaren 1950/60, gericht aan het gezin Sluiters-van de Velde te Santpoort.
67669: [Een liefhebber van de waare vryheid] - School book, [1780], Dutch History | Korte schets der Nederlandsche historien. Zaakelyk vertoonende Gods wondere goedheden (...) Te Amsterdam, by Pieter van Dorth, Boekverkooper op 't Cingel, [1780], 116 pp.
48917: - AMSTELVEEN, WATERLOO--- 'Gezigt op de Amstelveensche weg, J.P. Waterloo fecit'. Tekst in oud handschrift op de achterzijde van een grote aquarel (33x40 cm.), tonende een landelijke weg met paard en wagen en enkele personen'. Fraai, 19e eeuws.
45126: - Marriage 1912 | Trouwboekje M. van Emmerick en J.M. Gogarn, d.d. Rotterdam 1912. 1 stuk.
13237: - [MANUSCRIPT, THEATRE, MEERKERK, TONEEL] “Reglement der Tooneelvereeniging “Concordia”, opgericht 13-10-1905 te Meerkerk”, manuscript, 16 p.
61989: - La tour de Jan-Rooden-Port a amsterdam (mirrored)
PR121691: [Van Dam wapenkaarten]. - Drawing Wapenkaart/Coat of Arms: Two handcolored coat of arms Van Dam with with three castles, 2 pp.
PR121692: [van Dam family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Dam, 1 p.
PR121693: [Van Dam family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Van Dam Coat of Arms/Family Crest together with printed coat of arms, 2 pp.
PR121694: [Pompe family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Pompe, 1 p.
42938: P.D.P. [= Pierre Dupuy] - French edition of Depuy 1659 | Histoire des plus illustres favoris anciens et modernes (...) avec un journal de ce qui s'est passe a la mort du marechal D'Ancre. A Paris, sur l'imprime a Leyde, J. Elzevier, 1659, (16)+514+120 pp. .
7048: [Bilderdijk, Willem] - Poetry, 1794, Bilderdijk | De alleenheersching, aan het volk van Denemarken. Leipzig, [z.n.], 1794.
11880: - [Manuscript letter HAMELSVELD, VAN; SCHELTEMA, VON HOWACK, FABER] Brief van W.Y. van Hamelsveld, Amsterdam 22 februari 1803, aan J. Scheltema te Kampen, inzake de nalatenschap van `baron' Johan van Howack, `in Holland negotie gedreven hebbende op den naam van Johan Faber', met name betreffende de problemen om het testament van Howack/Faber, verleden tussen 1750 en 1789, te achterhalen. 4o, 3 p.
11890: N.N. - Photography 1904 I Photo on cardboard of Cato Hoogeboom and Catrien Heddes.
29212: - OISTERWIJK, VERWIEL -- Feestgids bij gelegenheid van het zilveren ambtsfeest van [...] J.J.L.M. Verwiel als burgemeester van Oisterwijk z.pl. 1947, gedrukt boekje, 16p, met illustraties.
50771: - Vrouwen Brevier. Keur van uitspraken over de roeping der vrouw, Leeuwarden, Suringar, z.j. Linnen band met goud opdruk, 226 pag., met gelithografeerde titelpagine door Emrik en Binger.
62709: - Wapenkaart/Coat of Arms Bergheijk.
62713: - Wapenkaart/Coat of Arms Bicker.
62715: - Wapenkaart/Coat of Arms Bisdom.
62717: - Wapenkaart/Coat of Arms Bloys.
62719: - Wapenkaart/Coat of Arms Buurmania (Van).
62721: - Wapenkaart/Coat of Arms Carbasius.
62725: - Wapenkaart/Coat of Arms Clement (Van der Poest).
62733: - Wapenkaart/Coat of Arms Dekama (Van).
62735: - Wapenkaart/Coat of Arms Duivenbode (Van).
62737: - Wapenkaart/Coat of Arms Eekhout.
62739: - Wapenkaart/Coat of Arms Erbervelt.
62747: - Wapenkaart/Coat of Arms Feltz (Van der).
44465: - [Manuscripts, French Empire, Franse Koninkrijk, 1812] Instructie voor de presidenten der kanton-vergaderingen, Binnenlandsch Ministerie v.h. Franse Keizerrijk, 1812. Manuscript, folio, 32 pag.
44467: - BAZAS; DUCHAMPS; ST. MARC--- Acte van partage, d.d. Bazas 1827 betr. de families Duchamps, St. Marc. Manuscript, folio, 4 pag.
67757: - Catalogue, 1893, Dutch Literature | Nederlandsche letterkunde. Populaire Prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe Eeuw. Amsterdam, Frederik Muller & Cie., 1893, 148pp. with ex libris Simon Emmering
67754: - Travel guide, [s.a.], Tourism | Gids voor Winterswijk, J. M van Amstel, Winterswijk, [s.a.], 64 pp.
67755: - Travel guide, [1948], Tourism | Zó is Nunspeet. Uitgebreide gids voor Nunspeet en omgeving, H. van der Duim, Hulshorst, [1948], 83 pp. With fold-out map.
PR120528: - [Lithography, lithografie, Scheveningen, The Hague] Het strand, 1p.
66866: [Pamphlet/Newspaper]  - Pamphlet/Newspaper: De reizende Nieuwsbode, no 79 Woensdag 1 oct 1856, Amsterdam wed Kok, geb. Van Kolm, 4 pp.
11878: - [Manuscript testament HAGEN, VAN DER, SADELIJN] Extract testament van Petronella Sibilla Sadelijn, wed. mr. Petrus van der Hagen, d.d. 17 februari 1818. Folio, 2 p.
45178: - BELASTINGEN; GELDERLAND; VAN LYNDEN --- Brief van de gouverneur van Gelderland, J.C.E. van Lynden, aan de Gelderse burgemeesters, d.d. Arnhem 20-6-1814. Folio, 1 pag., gedrukt.
61993: - Delineatio alicujus Spatii Petersburgi in Russia
47971: - [Printed letter 1903] Brochure van het Herstellingsoord 'Huize Dennenhof' te Putten op de Veluwe, 1903, 4 pp.
47983: - Receipt 1899 I Rekening van E. Mobron, schilder, Amsterdam 1899. 1 p. Postzegel 1,5 cent.
48009: [Parvé family] - Manuscript geneology 1930 I Genealogie Parvé, ca. 1580 - ca. 1800. 8°, 3 pp.
48015: - ALGIERS, BALBIAN VERSTER--- Het bombardement van Algiers, 1816, serie krantenartikelen door Omega (= de Blabian Verster), 1916.
48017: - Newspaper articles 1920 I Enkele knipsels betr. de familie Van Hall ca. 1920.
47715: - Mededeelingen van het Museum voor het Gooi en omstreken, nrs. I (1941), 2 (1942), 3 (1943), 4 (1944), 5 (1945-1948), 6 (1955), en 7 (1961). Per deeltje ca. 50 pag., geïll.
47759: - Tentoonstelling van wapenen, krijgsattributen, enz. in de kunstzalen der My Arti et Amicitiae 1869, Amsterdam 1869, 80 pag.
47803: [Hogendorp, G.K. van], - [Printed publication 1830] De schutterijen 18 october 1830, tweede druk, 's-Gravenhage, Kloots [1830]. Beschrijft de scheiding met Belgie.
47805: F., - De grondbeginselen eener legerformatie, 's-Gravenhage 1877, 76 pp.
29904: - [Charter on parchment, legal deed, 1777, Zandvoort, manuscript] Acte van transport dd. Zandvoort 1-3-1777 van het voorste gedeelte van een huis, aan de duinen gelegen binnen Zandvoort. Verkoper Maartje Volkerts Groen, wed. Klaas Engele Kooper. Koper: Engel Arentsz. Kemp. (charter op perkament, zegel verloren).
PR121675: [Van Sandick family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Sandick, 1 p.
ZZ90435-054: - [Groningen] Feestgids vijftigjarig bestaan der Rijkskweekschool voor onderwijzers te Groningen, 1861-1911, Groningen 1912, 48 pp.
44239: - GRAVENHAGE; DE GELDER; ROSA--- Bewijs van onvermogen voor Alida de Gelder, geb. Rosa, d.d. 's-Gravenhage, 17-3-1813. Manuscript, 1 pag.
65797: - Satirical print/Spotprent Bold Jack! Pray, what's the business to-day?, etching with printed text.
30020: - NINABER -- Rijbewijs voor Hermanus A. Ninaber, geboren Amsterdam 1896, dd. 1951. Deels gedrukt. Met pasfoto.
30026: - REINBOUD -- Nota van begrafenisondernemer Joh. Reinboud te Amersfoort, ca. 1930? Deels gedrukt.
ZZ90437-022: - [Waddeneilanden 1878] Een bezoek aan de Friesche Wadden, Overgedrukt uit ,,Eigen Haard”, H. D. Tjeenk Willink, 1878, 30 pp.
ZZ90435-075: - [Groningen, music, [1864]] Een handvol liedjes, uitgestrooid ter gelegenheid van het tweehonderdvijftigjarig bestaan der Hogeschool te Groningen, gevierd in September 1864. Verzameld en uitgegeven van wege en daar de Groninger Boekverkoopers, boek- en steendrukkers en boekbinders, Snelpersdruk van H. Geertsema Jr [1864], 71 pp.
ZZ90435-076: - [Groningen, printing press, 1814] Vreugdebedrijven der Groninger boekdrukkers en boekverkoopers, bij het Tweede Eeuwgetijde der Hoogeschool van Groningen, in de tegenwoordigheid van H. H. K. K. H. H. den Souvereinen vorst en vorstin der Vereenigde Nederlanden, gevierd op den 10 van Wijnmaand 1814; bestaande in een Maskerade, voorstellende hun bedrijf, en aanbieding van den oudsten Franschen Bijbel in manuscript, aan zijne koninklijke hoogheid, met de historische bijzonderheden van dit manuscript: gevolgd van de Jubelzangen, door derzelver bedienden gedrukt, gezongen en gestrooid, terwijl zijn, ter verlustiging des volks, met eene werkende drukpersenboekwinkel door de stad trokken. Bij J. H. Bolt en W. Zuidema, Te Groningen, 1814, 39 pp.
ZZ90435-081: - [Groningen] Twee ansichtkaarten gestuurd naar S. N. de Vries (Westersche Drift 69 Haren, Groningen), aan de Studenten van Groningen door het comité van een godsdienstig appèl, 1930.
15580: [Martinet, Johannes Florentius] - Nieuw geschenk voor de jeugd. Deel V. Amsterdam: Joh. Allart, 1794.
15613: [Montague, Lady Mary Wortley] - Letters of the right honourable Lady M..y W...y M......e: written during her travels in Europe, Asia and Africa to persons of distinction, men of letters, &c. in different parts of Europe, which contain, among other curious relations, accounts of the policy and manners of the Turks. 2de druk. 3 dln. Londen: T. Becket and P.A. de Hondt, 1763.
15770: [Quarles van Ufford, L.J.] - Beknopte beschrijving der stad Haarlem, kunnende dienen tot eenen gids bij de beschouwing der merkwaardigheden, welke deze stad en derzelver omstreken opleveren, Haarlem: Vincent Loosjes, 1828.
67861: - Songbook, [ca. 1875], Poetry | Het Haagsche Bosch vol vrolijke zangers. Amsterdam, G. van der Linden, [ca. 1875], 63+(1) pp.
ZZ90435-073: - [Groningen, [1748]] Relation Exacte des abolitions et destructions Faites aux Maisons & aux Biens des Maitres d’Impost, dans la Province de Groningen, met gravure van oproer in Groningen, 18 pp.
ZZ90435-078: - [Groningen, ontwerptekening] Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. No. 196. Bestek en Voorwaarden wegens het verleggen van den zeedijk bij den steenen beer te Delftzijl, behoorende tot de zeewerken in Groningen. Raming f 6400. Besteding te Groningen, op op 29 Augustus 1879. Waterstaat. 1ste Inspectie. 1ste District. Zeewering in Groningen. Dienst 1879. Met twee teekeningen. 5 pp.
67744: - Printed publication, 1699, Krimpenerwaard | Reglement voor den Crimpenre-Waardt. Te Dordrecht, Gedrukt bij Joannes van Braam, Boekverkooper, Ordinaris Stads Drukker, en van 't Kleyn Zegel. 1699, [18] pp.
ZZ90438-10: - [Leeuwarden, Verkiezingen] Kiezerslijst voor de gemeente Leeuwarden, aanwijzende den Naam, de Woonplaats (Lett. No.), Geboorteplaats, Datum van geboorte en den aanslag in ’s Rijks dir. Belastingen, van de kiezers in deze gemeente, enz. enz. Lijst van de in de provincie Friesland hoogst aangeslagenen in de Rijks directe belastingen, verkiesbaar tot leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, benevens eene lijst van personen in de Gemeente Leeuwarden, bevoegd tot het kiezen van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten en voor den Gemeente-Raad. Bij L. Schierbeek, Te Leeuwarden, 1860, 53 pp.
ZZ90438-22: - [Bolsward] Samuel Haringhouk. Een man van beteekenis in Bolsward, in de 17e Eeuw, Bolsward, 72 pp.
ZZ90433-032: - [Friesland, Leeuwarden] Gids, Friesch Museum te Leeuwarden, uitgave van het Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde, Coöperatieve handelsdrukkerij, Leeuwarden, 92 pp.
ZZ90442-032: [Vintage cards, chromos] - [Vintage card, champagne, 20th century] Ce que fait mon bonheur! [Man with champagne from Epernay, foie gras and pumpkin], 1 p.
ZZ90442-034: [Vintage cards, chromos] - [Vintage card, wine, 20th century]Je pense a toi [scene with wine bottles and grapes, wine glasses], 1 p.
14971: [Barrow, John?] - A family tour through South Holland. 2de druk. Londen: Murray & Tegg, 1836.
18604-1: [Vries, Jan David de] (1819-1855) - [Literature 1847] Na het studenten-leven. Typen. Een vervolg op Klikspaan's Studenten-typen, Amsterdam J.M.E. Meijer 1847, 232 pp.
67837: - Nobility, 1980, United Kingdom | Debrett's Peerage and Baronetage, with Her Majesty's Royal Warrant Holders. Debrett's Peerage, London, 1979, 527pp.+1304pp.+48pp.+904pp.
43151: '- - Historie der zwartekunstprinten van de uitvinding dezer kunst af tot den tegenwoordigen tyd toe, met een bericht van de werken der vroegste kunstenaaren in dit vak. Uit het Engelsch vertaald. Haarlem, C.B. v. Brussel, 1791.
63000: - Wapenkaart/Coat of Arms Boreel.
ZZ90460-090: [Ruysch family crest]. - Wapenkaart/Coat of Arms: Coloured coat of arms Ruysch, 1 p. Drawing.
PR120050: - [Antique engraving, gravure] Anonymous. CONSALVUS FERDINANDUS CORDUBENS, published 1600-1650.
ZZ90435-029: - [Groningen, magazine, 1852] Kort overzigt van het voornaamste, ’t welk is voorgevallen in de stad Groningen, gedurende den Jare 1852, bij de Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, Te Groningen, 40 pp.
ZZ90438-50: - [Groningen, theatre play Vindicat 1934] Programma van de uitvoering van het spel Turandot op te voeren door het Groningsch Studenten Corps Vindicat Atque Polit ter gelegenheid van het 64e Lustrum der Groningsche Universiteit in den Stadsshouwburg op Vrijdag 19 en Zondag 21 October 1934, Tekst van Jan Engelman, Muziek van Alex de Jong, Costumes en décorontwerp van Denis Marin, Regie en algemeene leiding Johan de Meester. Drukkerij M. de Waal, Groningen, [1934] 13 pp.
14301: - NEDERLANDS DRUKWERK IN AMERIKA Brochure “Ter gedachtenis aan het leven en den arbeid van wijlen Ds. A. van Dijke, 1860-1936, in leven predikant te Sioux Center (...), Sioux Center, Iowa” [1936], 65 p., geïll.
14319: N.N. - Photography, artist in the field | 2 photographs of groups of painters, J. Zeilemaker, Evers and Brandt, 1929.
PR121481: - Antique print, cartography | Map of Copenhagen (Kopenhagen plattegrond), published 1826, 1 p.
14279: - BELGIË. LIER, DE GOBART Schooldiploma voor Jean B.V.C. de Gobart, geb. Gent 26-5-1857, d.d. Lier 1877. 1 blad, 35x42 cm, manuscript, met handtekeningen bestuurders en Victor de Gobart (vader?).
14283: - AMSTERDAM, BOUW BEURS, 1841 Kennisgeving van B&W van Amsterdam d.d. 15-4-1841 betr. verplaatsing van de ligplaatsen van een groot aantal beurt- en veerschepen in het Damrak, in verband met de op 19 april beginnende bouw van de Beurs. Gedrukt, 1 blad, 53x45 cm.
14250: - [Calligraphy] WOLTHERS, THEODORY, KALLIGRAFIE Groot blad kalligrafie “Ter eere van den 50 jarigen huwelijksgedenkdag, 10 december 1815-1865. Jurjen Wolthers. Allegonda Katrina Theodorij”. Tekening in kleur, 52x72 cm.
5999: [Enschedé, A.J.] - Généalogie de la famille Rigail, overdruk Bull. Egl. Wallonne 1885, 31 p., geïll.
13457: - DRONSBERG, BUYS Blaadje voor een album amicorum van de hand van J.J. Dronsberg geb. Buys, dd 1816, 1 p., manuscript.
29625: - [Chinese poetry, printed, 1945] Alleen de wind is vrij. Zes Chinese gedichten [door Anthony Bosman te Noordeloos], Odyssea Pers 1945, 8 pag. De Jong 34.
45826: - [Legal manuscript, 1828] Deed of mortgage (Acte van hypotheek) d.d. 6-5-1828. Gijsbert v.d. Bergh Werendszoon, landbouwer in Zaltbommel, is indebted F 200 to Johannes van de Garde, koopman in Zaltbommel. Manuscript, folio, 4 pp.
45507: - [Manuscript, confiscation, 1621] Resolutie van de Staten van Holland, d.d. 28-4-1621, betr. confiscaties. Manuscript, folio, 1 p.
ZZ90442-012: [Vintage chromos, Paris, Jean] - [Vintage menu/postcard, ca 1950] Les Aphorismes de Brillat-Savarin by Jean Paris, 100 x 150 mm. Vintage chromo print. Première heure.
ZZ90442-014: [Vintage chromos, Paris, Jean] - [Vintage menu/postcard, ca 1950] Les Aphorismes de Brillat-Savarin by Jean Paris, 100 x 150 mm. Vintage chromo print. Comestibles.
ZZ90442-016: [Vintage chromos] - [Leporello, Enterorose, ca 1915] Enterorose Nourriture Diététique pur enfants & Adultes dans les cas de diarrhée, de catarrhes aigus et chroniques de l' Estomac et des intestins, de cholérine, de dysenterie.Each page 160 x 100 mm, total 100 x 610 mm, ca 1915. (kopie)
ZZ90442-025: [Vintage card] - [Vintage label, 20th century, distillation] Eau de Fleur d' Orange, Distillée a la vapeur, Fabrique de Renaud, distillateur, a Cannes, dep du Var. 1 p.
ZZ90443: [Satirical prints Hendrik Colijn] - [Politics, Colijn, ca 1930] Divers documents with regard to Hendrikus Colijn, politician of the Anti-Revolutionaire Partij (ARP) and premier of The Netherlands.
ZZ90443-01: - [Delft, Zuid-Holland] Pierre Moreau et les premières années de L’église Wallonne de Delft. Discours prononcé à l’occasion du troisème centenaire de cette Eglise par Paul Rochedieu, Publié à la demande du Consistoire et suivi de quelques notes, imprimerie Georges Bridel, Lausanne, 1886, 23 pp.
11036: - ENSCHEDÉ Brief van L.W. Enschedé (1841-1882), Klein Leeuwenhorst 1865, o.a. betreffende zijn gezondheid. 8(, 3 p.
ZZ90443-11: - [Battle of Waterloo, Zuid-Holland] Junij 1813 – 1815 en 1865. Dichtregelen uitgesproken door J. P. Werner, Secretaris bij de Vereeniging Metalen Kruis, Dordrecht en Omstreken, 2de sectie, aan den Feestdisch der oud-strijders bij de 50-jarige feestviering der overwinning van den slag van Waterloo, 3 pp.
ZZ90443-14: - [Dordrecht, Zuid-Holland] Een woord tot de Nederl. Hervormde Gemeente van Gouda, naar aanleiding van Besluit des Gemeenteraads in zake “Kermis-Zondag”, door Dr. J. H. Gunning J.Hz, Voor rekening van den Schrijver, Edouw & Johannissen, Gouda, 16 pp.
10589: - Welkomstgroet aan dr. L.S.P. Meyboom beroepen predikant te Amsterdam, bij zijne aankomst aldaar. October 1854, door Raad eens wie? Amsterdam, J.A. Schuurmans. 8º: 8 p.
10418: - Na het ten grave dragen van het lijk mijns waardigen vriends J.A. Van vollenhoven, uitgesproken in de St. Laurenskerk te Rotterdam op den 10 januari 1825. 8º: [3] p.
ZZ90442-022: [Vintage card] - [Vintage advertisement, 20th century, Switzerland] Old advertisement Ouvrages Suisses en bois sculpté et peint. Bazar Vaudois, a Lausanne, 1 p.
47695: [ Heuvel, H.W. e.a.] - De ramp in het oosten van Nederland ten gevolge van den windhoos op 10 augustus 1925, Utrecht [1925]. 47 pag., geïll., oblong.
51209: - Album von Wiesbaden und umgebung. 1 grosses panorama und 28 ansichten nach momentaufnahmen in photographiedruck, Berlin, Globus Verlag, [ca.1900?].
51213: - Erinnerung an Hamburg. Album mit 23 der interessantesten ansichten der stadt in 12 blattern, Hamburg, Albert Buttner [ ca. 1910?].
51215: - Lourdes [ Souvenir booklet with 16 phototypien], published by Labouche freres, Toulouse [ca. 1900?].
51219: - De oprechte vrygebore Hollander tegens den vermomden Hollandschen patriot, door een liefhebber der aloude vryheit, in het licht gebragt, z.pl. [1735].
62998: - Wapenkaart/Coat of Arms Boreel.
12548: - [PHOTO ALBUM, ROOS, VERHAAR, HENDRIKSE, KLEYN] Fotoalbumpje met portretfoto's in het carte-de-visite-formaat van de Amsterdamse familie Roos.
49388: - Calligraphy 1794 | Gecalligrafeerd blad, 18x22 cm., betr. belijdenis van Mat. Willems, d.d. Amsterdam 5-7-1794. Manuscript.
49390: - Printed card theology before 1903 | Gedrukt kaartje met tekst 'Tiende bewijs van goedkeuring. Van Troostenburg de Bruijn, pred.', 5x9 cm.
49394: - Military 1905 | Algemeen verslag van het verhandelde op de Alg. Vergadering van het hoofdbestuur (...) van het Fonds ter aanmoediging (...) van den gewapenden dienst in de Nederlanden, 26-7-1905, 15 pp.
49396: - Military 1877 | Feestwijzer scherpschuttersvereeniging Eendracht maakt macht, korps Kon. scherpschutterij van 's Hertogenbosch. Viering van het tienjarig bestaan, 's Hertogenbosch 1877, 20 pag.
51102: '- - De nieuwe schatkamer voor de Nederlandsche jeugd. Franeker, Ypma, 1828, 12+213+(2) pp.
51185: [ Meulenhoff, J.M.], - Le tout-petit Larousse des congressistes, par un d'éux, Amsterdam, Meulenhoff, [1910], 82 pag., geb., geïll.
5127: [Janes, H.] - De Zoete & Gorton, 1863-1963, a history. Londen 1963, 80 p., geb., geïll.
51281: - Regelement en instructie op het stuk van de jagt in Gooyland, mitsgaders in de Hooge en vrye Heerlijkheeden van Soest, Soestdyk, Baeren en ter Eem etc. als meede over de Eemnessen binnen en buitensdijk, 's-Gravenhage, Scheltus 1749.
51283: - Mercure historique et politique, 's-Gravenhage, Scheurleer, diverse delen. Gehele set € 975.
51439: [Campert, Jan e.a], - Het gepantserde hart. Ondergrondse poezie, De Distelvink 1944, 24 pag.
51477: [Bernard, Francois], - Aan zijne doorluchtige hoogheid Willem den Vijfden (....) wegens de party in den tegenwoordigen toestand van 't gemeenebest te kiezen, door Een oprecht liefhebber des vaderlands, Holland 1783. Zonder omslag.
2432: [Menukaart 1909] - Gastronomy menucard 1909 | Menucard for the dinner of 21 december 1909, organised by Van Dommelen?, menucard of Jeanne van Mierlo, 1 p.
11300: - BREDA, KLOOSTER ST. CATHARIENDAL Archivalia betreffende het klooster Sint Cathariendal bij Breda. 8(, oblong, 3 p.
11325: - COMANS Envelop met gekalligrafeerd adres `Den Weledel achtbaren heer Comans, Groningen', ca. 1880. 8(.
9911: - Aan de leden van 't genootschap Kunst wordt door arbeid verkreegen, ter nagedachtenisse van deszelfs [te Leiden] overleeden bestuurder en voorzitter den heere Hermanus Coster, in de gewoone maandelijksche vergadering van den 5 december 1781. z.p., z.j. 8º: [8] p.
BB110126: ['t Hoen, Pieter?] - Dutch education book 1778? | Nieuwe proeve van klijne gedichten voor kinderen, Utrecht Samuel de Waal en G. Van den Brink, [bottom titlepage missing, date most likely 1778], without Pieter 't Hoen on the titlepage, 32 pp.
66328: [Schaep] - Wapenkaart/Coat of Arms: Schaep
12255: - [Manuscript, medical, BREGGEN, VAN DER] Brief van de arts F.A. van der Breggen, Nieuwe Gracht 60, Haarlem, d.d. 1942, aan zijn narcotiseur, 1 stuk.
45110: - [Music art school Arnhem 1810] Cantate bij de 7e uitdeeling der prijzen in de teekenkunde, door het Genootschap Kunstoefening te Arnhem, op 13 Grasmaand 1810, door P. v. Amerom, theol. student te Leiden. Arnhem, A. v. Goor, 1810, 10 pag.
43785: [ Vranken-Crox ], - Veilingcatalogus antiquiteiten, aardewerk etc. collectie wed. Vranken-Crox, Helmond 1898, 15 pag.
ZZ90447-05: - [Switzerland tourist guide Berner Oberland, ca 1910] Cure d’air, Lac de Brienz, Oberland Bernois, Suisse, Giessbach Hotel & Pension, Hauser Frères, Giessbach, Art. Institute Orell füssli, Zürich, 16 pp.
ZZ90447-06: - [Switzerland tourist guide Lausanne ca 1910] Leporello city guide Lausanne, Payot & Cie, Libraires, Editeurs Lausanne, Jullien Frères Edit. Photo. Genève, 16 pp.
ZZ90447-11: - [Photography, Switzerland] Photo Lucerne, 11613 Brunnen, Gebr. Wehrli, Bendijkon-Zürich, 1 pp.
ZZ90442-027: [Vintage medical booklet] - [Vintage booklet, 20 th century, medical] Breuken: genezing zonder operatie, specialist Albert Dumonceau, Brussel-Zeehaven, Drukkerij De Leeuw Deerlijk, 4 pp.
9430: - Parnasloof gevlogten vooor D. Jacobus Fruytier, ter gelegentheit van 't uitgeven van zyn boek genaemt Sions Worstelingen. z.p., z.j. 8º: 50 p. Incompleet? [mist pp. 1-2 en 51 e.v. Overdruk uit Nederduitsche keurdichten?]
56965: [Messchaert-Heering, S.]; - De familie Theunisz en Visser, Enkhuizen 2002, 226 pag., geb., geïll.
PR121701: [Croiset van Uchelen and Van Eck Duymaer van Twist family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Croiset van Uchelen and Van Eck Duymaer van Twist Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
41995: - Historisch verhaal der overstroomingen in de Nederlanden, bijzonder op den 14 en 15 van Slagtmaand des jaars 1775 voorgevallen (.....) benevens (....) lijst der schepen welke in den storm van 13-16 novenber (....) verongelukt (....) zijn. Eerste stukje, Amsterdam, Warnars en Den Hengst 1776. Sierpapieren omslag, 82 pag.
66835: [Liedtekst/Song]  - Op het 32 jarig bestaan der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 4 p.
66837: [Liedtekst/Song]  - De vrolijke herderin, wien alles verlaat uit liefde tot JEZUS, hare dierbare bruidegom. Te Amsterdam bij F.G.L. Holst, rozenstraat bij de Prinsengracht. 8 pp.
ZZ90056-1: - Dessins Anciens e.a. des collections Heseltine et Richter de Londres, Vente 26-28 Mai 1913 a Amsterdam chez Frederik Muller & Cie, 1913.
67730: - Rare School Book, [ca. 1950], Schoolplaten | Handleiding bij drie schoolplaten aangeboden door de Rijkspostspaarbank. Door Mr. F. C. van Lakerveld en Mr. E. J. Groenevelt, [ca. 1950], 18 pp. With color photographs of the Schoolplaten enclosed.
ZZ90443-09: - [Polders, Hagestein, Zuid-Holland] Keur of Politie Verordening voor de Polders onder Hagestein, Goedgekeurd door Gedeput. Staten der Provincie Zuid-Holland, den 13 November 1861, Afgekondigd te Hagestein en Vianen, den 8e December 1861, 11 pp
66343: [Sloet] - Wapenkaart/Coat of Arms Sloet.
66344: [Sloet tot Warmelo] - Wapenkaart/Coat of Arms Sloet tot Warmelo.
PR121689-1: [Van Dam getekende wapenkaart]. - Drawing Wapenkaart/Coat of Arms: Handcolored coat of arms Van Dam with three birds/ducks, rectangular form, 1 p.
44399: N.N. - Photography | Portrait photo of Ernst Krauss (1887-1958), 1957.
44188: - MILITARIA; SWEERTS DE LANDAS, HULST--- Eigentijdse kopie van een brief d.d. 's-Gravenhage 19-1-1814 van de commissaris-gen. van het Dep. van Oorlog aan Jacob Dirk baron Sweerts de Landas (1759-1820). Manuscript, 2 pag. Getekend voor kopie door kapitein J. Hulst.
44196: - [Pamphlet, ca 1638, Trekvaart] Ongedateerd [ca. 1638?] gedrukt pamflet van de gecommiteerden van de steden Haarlem en Amsterdam inzake de aanleg van een weg en vaart tussen beide steden. Folio, 1 pag.
44190: - NIJMEGEN; VAN ROOIJ; VAN LIJNDEN--- Verzoek d.d. Nijmegen 7-6-1832 van B en W van Nijmegen aan de commandant mobiele Gelderse schutterij te Boxmeer om 8 dagen verlof voor de schutter Gerardus Winardus van Rooij, i.v.m. de ziekte van diens moeder. Manuscript, 1 pag.
ZZ90440-06: - [Zeeland] Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt, vyfde stukje, Te Middelburg, by Willem Abrahams, 1782, Zeeland, 176 pp. (alleen tekst).
13382: - BRANDBLUSAPPARAAT, VAN LOCKHORST, WAP Brochure van dr. J.J.F. Wap,’s Gravenhage 1845, als zaakwaarnemer van jhr. Dirk van Lockhorst van Vrijhoeven, lid ridderschap Z.H., betr. een brandblusapparaat. “De Redder, werktuig bestemd tot het krachtdadig helpen blusschen van brand en het aan de vlammen ontvoeren van personen en goederen”, 3 p., gedrukt.
14236: - BURGGRAAFF, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie gesigneerd P. Burggraaff 1796. Tekst: “Mattheus 3.13” met een voorstelling van Johannes die Christus doopt. Bruine inkt, 30x34 cm.
PR121572: [erotic facsimile Newspaper]  - Facsimile erotic newspaper 19th century | Amsterdamsche courant Vrijdag 21 april 1815, no 94, [4] pp. With nude women illustrations.
14256: - HOOFT, DE RUYTER, KALLIGRAFIE Gekalligrafeerde “Geslacht-lijst van Pieter Corneliszoon Hooft, ridder van St. Michiel, Drost van Muiden, enz.”, getekend “H. de Ruyter fecit Aº 1804”. Groot blad 60x50 cm.
65395: - Spotprent/Satirical print: The execution of Kaat Mossel (Catharina Mulder).
65397: - [Antique print, aquatint] HONNI SOIT QUI MAL Y VOIT, published ca. 1795.
65399: - Etching/ets: BOURDEAUX, Capitale de la Guienne.
53498: '--- - In den namiddag van 27 October j.l. is uit de woning van Roelof Knol, van beroep arbeider, te Uffelte, gemeente Havelte, gestolen: [...], Assen, 30 October 1846, De officier van Justitie voornoemd, Van Koetsveld van Ankeren.
29597: - [Newspaper reviews 1931] Een zestal krantenrecensies van boeken geschreven door mevr. Helen Randers, met een aan haar geadresseerde enveloppe, 1931.
67701: - School book, s.a., Europe | Europa in Woord en Beeld, J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V., Groningen/Den Haag, s.a., bundle of 12 sections.
48901: - RAVEN, SCHNEITHER--- Gedenkplaat t.g.v. zilveren huwelijk te Haarlem van S.C. Raven en Q.M. Schneither 2 juli, 1857-1882. Groot blad, plano, gelithografeerd, beschadigd op de vouwen.
11606: - ROO VAN ALDERWERELT, DE Gedrukte kwartierstaat van J.K.H. de Roo van Alderwerelt, geb. 14 september 1897, met bijbehorende correspondentie. 3 stukken, 1944.
11609: - ROSSEM, VAN; VAN ALPHEN Tekening van de grafzerk van Mereken Goesens, huisvrouw van Jacob Janse van Rossem, overl. 25 juli 1626, en haar dochter Mayken Jacobs, overl. 3 juni 1626. Met wapenafbeelding. Tevens de tekst: `Dit is het graef van Aris van Alphen anno 1709'. Tekening door J.C.P.W.A. Steenkamp, 1919, 39x29 cm.
11614: - RUNISCHE KALENDER, VAN WALRÉ, BILDERDIJK `Brieven over een merkwaardigen ouden staf en verklaring van den Runische kalender door Mr. W. Bilderdijk, 1822', aldus het opschrift op een mapje met enkele afleveringen van de Algemeene Konst- en Letterbode (nrs. 14, 15, 16, 17, 45).
48465: - Manuscript 1728 Beek en Donk | Staat van hetgene de kerk van Beek en Donck jaarlijks als inkomen heeft. D.d. Beek 30-12-1728, getekend J.D. Zeelant, secr. Manuscript, folio, 4 pag.
48747: - Printed publication Military 1749 | Extract uit Resolutien Staten van Holland en andere stukken betr. militaire zaken, in het jaar 1749. Folio, ca. 50 pag., gedrukt.
48763-1: - [Coat of Arms Carel v.d. Boetselaer] Familiewapen uit de rand van een 18e eeuwse kaart Carel van de Boetselaer, gravure door A. Vaillant.
48763-1-1: - [Coat of Arms Aemilius Cool] Familiewapen uit de rand van een 18e eeuwse kaart Aemilius Cool, gravure door A. Vaillant.
48763-2: - [Coat of Arms Theodorus van Bleijswijk] Familiewapen uit de rand van een 18e eeuwse kaart Theodorus van Bleijswijk, gravure door A. Vaillant.
48843: - REES, VAN; UTRECHT, UNIVERSITEIT--- Gekalligrafeerd blad plano 'Deelnemers aan het geschenk den hoogleeraar R. van Rees aangeboden bij zijn 25 jarig professoraat te Utrecht, 1831-1856'.
48845: - VREDESDEMONSTRATIE MUSEUMPLEIN--- Vier grote luchtfoto's van het Museumplein te Amsterdam met stempel 'Rijkspolitie, dienst luchtvaart, luchtfotografie, Schiphol', 1981 en 1982, elk 40x50 cm.
48473: - Manuscript 1766 | Stukken betr. de koop van land onder Aarle Rixtel, door Hendrik van Ommeren, 1766. Manuscript en gedrukt, folio, 28 pp.
48484: - Receipt 1921 | Rekening van A. van Dorp, naaister, Arnhem 1921. 1 p.
48505: - Manuscript 1942 | Twee brieven van ir. Joh. Quaadgras, d.d. Heemstede 1942, aan genealogsich bureau Halwasse betr. bestellingen.
48507: - Manuscript 1963 | Brief van E.B.C. Blok van Cronesteijn, d.d. Zeist 1963, aan gen. bureau Halwasse over zijn familiewapen. Manuscript, 1 pag.
48520: - Manuscript 1880 | Brief van de commandant 2e Regt. Infanterie d.d. Maastricht 1880, aan milicien-verlofganger H. Peijs te Roermond betr. het voorgenomen huwelijk van Peijs. Manuscript, 8°, 2 pag.
48557: - Manuscript 1687 | Procuratie d.d. Amsterdam 26-11-1687, waarbij Elisabeth Reijnst, wed. Abraham Alewijn jr., Henrick de Bruijn, clerck ter secretarij machtigt. Manuscript, folio, 3 pp.
48735: - Printed document 1749 | Memorie van de bier-azijnmakers te Rotterdam, d.d. sept. 1749. Folio, 5 pag., gedrukt.
48479: - Manuscript and printed publication 1765 | Concept voor een acte van Martinus Heycoop procureur te Helmond en wonende te Vlierden, waarbij Jan Willem Slaats te Asten wordt gedaagd in zaak tegen Jan Groenewald te Deurne, 1765. Manuscript, folio, 4 pp.
48481: - Manuscript 1661 | Kopie d.d. 29-10-1661 van een acte d.d. Brussel 8-8-1468 van Karel van Bourgondie, graaf van Vlaanderen etc. met regelingen voor de inwoners van Vlierden. Manuscript, folio, 12 pag.
9890: - Aan ... Mr. Joachim Rendorp, vrijheer van Marquette, enz. bij zijne aanvaarding van het burgemeesterschap der stad Amsterdam, den 2den van sprokkelmaand 1781. Amsterdam, Petrus Conradi / Harlingen, V. van der Plaats. 4º: [8] p.
9888: - Treurzang ter gedachtenisse van den deugdrijken en begaafden dichter den Heer Simon Van der waal, overleeden binnen Alkmaar op den eersten van sprokkelmaand 1781, Leiden, A. en J. Honkoop, 1781. 8º: 12 p.
49270: - Printed document legal | Besluit Willem III d.d. 29-4-1886 betr. 1 jaar ontheffing van militaire dienst voor theologische studenten. Gedrukt, 1 p.
49276: - Printed document 1764 | Extract resolutien Staten Generaal 12-9-1764 betr. het gedrag van de graaf van Wartensleben. Gedrukt, folio, 3 pag.
49280: - Printed documents Laren, Sint Jans Processie | Drie deeltjes betr. de Sint Jans processie / parochie te Laren.
49268: - Legal document, printed 1768 | Ordonnantie van keizerin Maria Theresia en landvoogd Karel Alexander van Lotharingen betr. het in 1768 te Luik verschenen boek van Jacques Clemens, 'Traite du pouvoir irrefragable & inebranlable de l'eglise sur le mariage des catholiques'. Gedrukt, folio, 2 pp.
44869: - Aviation, Luchtvaart | Extra-nummer van Het Leven 21-4-1925 'Onze Nederland-Indie vliegers terug!' 16 pag., geillustreerd.
44881: - STADHUIZEN --- Ca. 36 prentbriefkaarten van stadhuizen en gemeentehuizen in Nederland, 2e helft 20e eeuw.
44887: - BORREMANS; VAN HELMONT --- Blad 18e eeuws(?) papier met ruim 30 handtekeningen. Manuscript.
44901: - [Legal manuscript, 19th century] COLLEGEDICTAAT RECHTEN --- Collegedictaat uit de 19de eeuw. Op rug 'Dictataad scholas de jure nat. et gent'. 4°, 263 pag., gebonden in fraaie half leren band.
61236: - [Antique print, Optica, Roma] Vüe du Campidole Romaine, avec l'Escalier vers l Eglise s'Araceli (Church Santa Maria in Aracoeli, Capotolijn kerk), 1 p.
61238: - Vüe perspective de l'interieur de l'Eglise de St. Marc, a Venise
61249: - Moses and the brass snake
61251: - Filius deperditus cum patre bona dividens
61253: - The Hague
61218: - [Vue d'Optique, optica, Roma] L'Eglise de St. Carlin aux quatre fontaines a Rome (Barok kerk San Carlo alle Quattro Fontane), published ca 1750-1800, 1 p.
61222: - Vue du Parterre du Prince de Hambourg (mirrored)
61226: - L'entrée du Grand Temple de Palmire du cote du Nord
61206: - Vue Septentrionale de la grande Place
61208: - Le Luxambourg (mirrored)
61210: - Prospectus urbis Parisiorum inter regium et novum pontem
61212: - [Optica print, illumination] Prospectus Pontis novi, versus Palatium Regii Parisiensis (Paris).
61216: - [Vue d'Optique, Optica, Roma] Temple antique prés de Rome (antieke tempel nabij Rome), published ca 1790, 1 p.
56023: '-- - From Friedrich dem Grossen bis Hindenburg. 255 Ruhmreiche Deutsche Wappen.
23857: - Apolloniana, ou recueil de pieces fugitives en vers, Mont-Parnasse, chez les Neuf Soeurs [ca. 1810], 16°, 127+(16) pag.
23889: [ Caan, H.J.] - Een woord aan den Landman, '-Gravenhage, S.de Visser, 1830, 20 pag., orig. karton omslag.
48909: - DRENKELINGEN, PAARDEN--- Houtgravure van 'het redden van een paard door middel van Sinck's Reddingstoestel', 10x16 cm. met begeleidende tekst uit Eigen Haard 1884. 2 pag., gedrukt.
48813: - LEEUWARDEN, MIEDEMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1865 betr. verkoop huis aan Breedendijk, nr. p. 18, eigendom van A. Miedema. 1 blad, plano, gedrukt.
48839: - UTRECHT, UNIVERSITEIT--- Dertien gedrukte stukken betr. het tweede eeuwfeest van de Utrechtse hoogeschool in 1836.
48841: - UTRECHT, MACKAY, UNIVERSITEIT--- Groot blad plano, gelithografeerd door de Utrechtse lithograaf Nikerk, met voorstelling van een kerkzaal waarin voordracht voor studenten, datum 21-12-1893 en 34 handtekeningen.
67736-2: - School Book, 1876, Children's Literature | Het leven van Jezus, Tijdens Zijne omwandeling op aarde. Geschenkjes voor lieve kinderen. Vierde stukje. Amsterdam, G. van der Linden, 1876, uncut folio.
ZZ90443-42: - [Zuid-Holland] Zettingen en omslagen van 1496, 1515 en 1518. Bijvoegsel op de uitgaven der Informatie van 1514 en der Enqueste van 1496, van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. E. J. Brill, Leiden, 1877, 16 pp.
PR121639: [Friesland 1819] - Printed publication 1819 | Extract uit het Resolutie-boek van Gedeputeerde Staten Vriesland 1819, 4 pp.
44170: - SAERSDORP--- Handtekening van 'Van Saersdorp', 1643 (op perkament).
49760: - LEIDEN, STUDENTEN, SYMPOSION--- Menu 8-2-1878, Sym Posion (griekse letters) te Leiden, 2 pag., gedrukt.
46642: - Printed letter 1858 I H.W. Tydeman d.d. Leiden 1858, 4°, 4 pp.
46430: - [Manuscript, pharmacy, 1870] Letter by pharmacist (apotheker) J.H. van Meeteren, d.d. Utrecht 1870 to C. Bahnsen, 1 p.
46456: - [Manuscript 1636] Declaration regarding lease dated 10-5-1636, for 6 morgen of land in the Weijpoort in the Barnepolder under Zoeterwoude, Zuid-Holland, Manuscript, folio, 2 pp.
46460: - [Geneology, 19th century family Kos, Oude Niedorp] Various family papers Kos, 19th century. Over 50 pieces, manuscripts.
65840: - [Antique etching/ets] Procession with elephant/Processie met olifant.
65847: - [Antique print, etching/ets] Three fighting soldiers on horse/ Drie vechtende soldaten op paarden, published ca. 1650.
ZZ90460-063: [Santberg family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Black and white Santberg (Sandberg) Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
62534: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ant
67331: [Print/prent: Topographical view of buitenplaats Meermond of Jan Six near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Mermond Maison de Plaisance apartent. au TresNoble, et tres Illustre Monsr. Iean Six Bourguemaitre de la Ville d' Amsterdam/Lustplaats Meermond, toe behoorende den Edelen Groot Agtbaren heer Ian Six Burgemeester der Stad Amsterdam.
67332: [Print/prent: Topographical view of buitenplaats Merenburg near Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Merenburg, de buitenplaets vanden Hr. Arnoldo Kloeting aen den Middel wegh voor bij den Kruis Wegh tusschen de Stalling en Tuinmans woning naer 't Huis te zien/Merenburg, Maison de Campagne de Monsr. Arnold Cloeting situee dans le grand chemin pres le chemin croise.
44425: - [Manuscript, letter, 1877] Brief van A. van Lommel S.J., d.d. Rotterdam 1877 over de geschiedenis van Alkmaar. Manuscript, 8°, 2 pag.
BB110206: N.N. - Rare Children book | Het sprookje van de Zwarte Zwaantjes, De Haas & Van Brero, Apeldoorn, [6] pp. Worn copy but very rare.
BB110207: [Hazeu, Johannes?] - Rare Children book | Kinder-pligt en zinnebeelden, tweede druk, [s.l., s.d.], 92+(4) pp.
67601: A.M.S.T.G. - Schoolbook, 1884, French | Géographie Élémentaire a l'usage des élèves de la sixième, de la cinquième et de la quatrième classe. Paris, Imprimerie V. Goupy et Jourdan, 1884, 238 pp.
13465: - SEQUAH Reclamekrant Sequah's Indische gezondheidsgids / Indian guide to health. Hoofddepot in Den Haag, Hofspui 26, gedrukt 4 p., plano.
13475: - ZIMMERMAN Portret-aquarel, voorstellende Prof. (Albert?) Zimmerman, ovaal 17x13 cm, 19e-eeuws w.s.
30220: - VREDENBURCH, VAN; ZEELAND -- Gedrukte publicatie van de op 21-7-1826 benoemde gouverneur van de provincie Zeeland, E. van Vredenburch betr. zijn benoeming. Dd. Middelburg 10-8-1826. Plano, 1 blad.
30224: - INDIE, VOC, WISELIUS -- 'Beroep van mr. S.I. Wiselius, lid v.d. Raad der Asiatische bezittingen en etablissementen, op het Bataafsche volk ter zake van den inhoud eens Briefs door het Wetgevend ligchaam (...) aan het Staats-bewind (...) gezonden, 2e- druk', Amsterdam, W. Holtrop [1804], gedrukte brochure, 8°, 37 pag.
30230: [Laroze] - LAROZE -- 'Aanteekeningen over de siroop van Laroze vervaardigd van bittere oranjeschillen. Middel tegen de zenuwen'. Door J.P. Laroze. Parijs [ca. 1880?]. Gedrukte brochure, 8°, 14 pag.
45832: - [Sport magazines, baseball, voetbal 1925] 15 editions of the Revue der Sporten, with articles on Baseball (Honkbal), 1924-1925, illustrated.
48718: - Manuscript 1749 | Advies Staten van Holland d.d. 12-3-1749, op request classis Haarlem betr. waarnemen predikdienst te Castricum en Heemskerk. Manuscript, folio, 8 pag.
48726: - [Printed document 1749] Request aan Staten van Holland d.d. 1-7-1749 van zeepzieders om belastingvermindering. Folio, 4 pag., gedrukt.
45295: - [Manuscript 1842] Brief van L. Nilant aan W.D. Sweijs, d.d. Zwolle 1842, manuscript, 2 pag.
45320: - [WO II, bonnen tweede wereldoorlog] Distributiestamkaart, ca. 1945, t.n.v. Hillegonda Geertruida Hulshoff, geb. 12-8-1888, wonende te Epe, 1 stuk.
67336: [Print/prent: Topographical view of Middenweg, Diemermeer, Oetwalerbrug en Ringdijk in Amsterdam] - Original etching/Antique print/originele ets: Gezicht van den Middelwegh en 't Rechthuis in het Diemermeer, nevens den Ringdijk en Outewater brugh/Vue du Grand Chemin & la Maison de Justice du Diemermeer, du cote de la Digue et du Pont d' Outewael.
ZZ90309: [Groninger Universiteit, Vindicat Atque Polit 68e Lustrum 1954] - Groninger Universiteit, Vindicat Atque Polit Feestwijzer 68e Lustrum, 1954, 81 pp.
45092: - [Letter with death announcement 1790] Bericht betr. het overlijden van Arnold Willem Francken, 21 jaar oud, zoon van A. Francken, d.d. Zutphen 24-7-1790. Folio, 1 pag., deels gedrukt.
45094: - [Insurance company, 1830] Kennisgeving door B en W van Utrecht, d.d. 31-8-1830, betr. het oprichten van levensverzekeringsmaatschappijen. 4°, gedrukt, (4) pag.
45095: - [Sunday rest 1814, zondagsrust] Notificatie van de Prov. Regering van de stad Utrecht, d.d. 10-1-1814, betr. zondagsrust. 4°, gedrukt, (4) pag.
45151: - UTRECHT; HARME BOER --- Gedrukt reclamekaartje van Harme Boer, logementhouder en stalmeester in De Zwarte Arend te Utrecht.
45153: - [Manuscript with seal 1793, BREDA] Brief van de advocaat J. van Brakel, d.d. Breda 13-6-1793 aan B. baron van den Borch, drossaard van Breda, logerend te 's-Gravenhage. 4°, 4 pag., manuscript, met lakzegel.
45186: - BERGEN; DE LANGE; BELIJDENIS --- Vragen die bij uwe plegtige bevestiging als lidmaat der Gemeente aan U gedaan en door U met ja beantwoord zijn. Gedrukte brochure van 8 pag.
45188: - ASSURANTIE; BRAND; SCHERMEER --- Reglement ter onderlinge verwaarborging voor brand, opgerigt 1-1-1813 onder directie van Pieter Hart, Jan Vader, Maarten Kalis, Jan Pz. Kalis en Simon Akkerman, ingelanden van den polder de bedijkte Schermeer. 4°, 8 pag., gedrukt, [1813?].
45196: - [Occult, Astrology, Women, Magic] Drie handgekleurde modeplaten uit het begin van de 20e eeuw. Twee van (vrouwelijke) tovenaars en een van een astroloog. Elk 34x25 cm.
45214: - [Military, printed letter 1906] Gedrukte brief van Jos van der Steen, commandant van de schutterij te 's Hertogenbosch, betr. opheffing van de schutterij aldaar, d.d. 's Hertogenbosch 1906. 2 pag.
45216: - ZUID-AFRIKA--- A convention between H.M. the Queen of (...) Great Britain (...) and the South African Republic, presented to both houses of Parliament February 1884. Londen, 1884. Gedrukt, 13 pag.
45222: - [Loenen; reading society 1875] Convocatie voor vergadering van het leesgezelschap Tot Nut en Vermaak, 1875, ten huize van D.Boer, gericht aan G. van der Lee, 1 pag., deels gedrukt.
45253: - MUZIEK, VON BRONSART--- Briefje van Hans von Bronsart, d.d. Hannover 1873, manuscript, 1 pag.
45269: - [Manuscript 1843] Letter of author W.Messchert, d.d. Rotterdam 1843, to politician Mr. M.C. van Hall in Amsterdam, manuscript, 4o, 1 pag.
11975: - [Manuscript, poem, gedicht LINDEMAN] Op mijne [= J.J. Lindeman] volbragte sestigh jaarige ouderdom den 6 februari 1778. 4(: [7] p.
29290: - [MANUSCRIPTS, DOCUMENTS, BELGIUM, BELGIË] Diverse notariële en andere acten betreffende Belgische personen, eerste helft 19e- eeuw, manuscripten.
29294: - [PRINTED PUBLICATION, 1806, AMSTERDAM, FIRE, BRAND STADHUIS] Notificatie van wethouders van Amsterdam dd 14-2-1806 betr. de brand in het stadhuis waardoor de honderdste en twaalfde penningkamers voorlopig niet gebruikt kunnen worden. 1 blad, plano, gedrukt.
91: A[RNTZENIUS], W.N., - Doopboek der Jansenisten kerk in de Juffrouw Idastraat te 's-Gravenhage. Z.p., z.j. [ca. 1908]. 167 p.
44919: - [Hunting, publication, 1673] Placaet nopende 't verbodt van de jacht in den landen van Wieldrecht. Uitgevaardigd door baljuw en mannen van Wieldrecht 23-8-1673. Groot blad plano, gedrukt (door M. v. Nispen te Dordrecht). Randen rafelig.
44921: - [Printed publication] BOOGMAKER; BINNENHOF 'S-GRAVENHAGE --- Extract resolutien Staten van Holland 28-2-1767 betr. de castelanye van het Hof van Holland. Gedrukt, folio, 5 pag.
44932: - [Publication Belgium 1794] Acte betr. 'onse weijde' buiten de Steene Poorte te Tongeren, 1794. Manuscript, 4 pag.
44942: - [Geneology 1903] Aantekeningen betreffende het geslacht Mesdach. Door F. Beelaerts van Blokland, overdruk Ned. Leeuw 1903, 12 pag.
4495: [Polvliet, C.J.] - Genealogie van het geslacht De Ravallet. Z.p. z.j., 11 p.
44959: - [Medical history, 1949] Exemplaar van de Catalogus van de Medisch-historische tentoonstelling t.g.v. het 100 jarig bestaan van de Ned. My. tot Bev. van de Geneeskunst, Amsterdam, 1949, met op omslag een tekening van een sectie. 195 pag., geillustreerd.
44961: - [Rare Pamphlet, education Gelderland 1681] No title page: Wy erf-stadthouder en Raeden des furstendoms Gelre en graafschaps Zutphen: Doen te weten/Alsoo (...) landtdagh in APril 1678 en soo (...) Arnhem (..) Concept van School-Ordre ten platten lande (...), Schoolreglement voor het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, uitgevaardigd 3-6-1681. Gedrukt, Arnhem, wed. J.F. Hagen, 4°, 16 pag.
9226: [Hall, Maurits Cornelis van] - Gedenkschriften van en door Frank Floriszoon van Arkel. Voorzien van eene opdragt en eene aanprijzende voorrede van de vermaarden heere Lubbert Ignatius Bril junior. 2e druk. Amsterdam, Johannes van der Heij en zoon, 1832.
9245: [Haren, Onno Zwier van] - De gevoelens van een Hollands patriot, of redevoering gedaan in een doorluchte vergadering over den tegenwoordigen staat der zaken, en nopens het nodig besluit, in die omstandigheden tot zekerheid der Republiek te nemen. [...] Vertaalt uit het Engelsch, gedrukt te London, by Mr. Cooper in de Globe in Patyer-noster Row [= gefingeerd drukadres]. [z.p.], [z.n.], [1747].
9258: [Haren, Willem van] - Echo op W. v. Haren. Harderwijk, Dionies van Lennep, 1742. [met:] Op de echo, tegens het vaers van den heere W. v. Haren. [z.p.], [z.n.], [1742]. [en met:] Keer-klank op de weerklank, of d'Echo, op jr. W. van Haren. [z.p.], [z.n.], [1742]. [en met:] Tegen de oproermakers in Nederland. Den Haag, Gerard du Mee, [1742]. [en met:] Helden-dicht voor de vaderen des vaderlands. [z.p.], [z.n.], [1742].
9267: [Haren, Willem en Onno Zwier van] - Leven en werken van W. en O.Z. van Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht door dr. J. van Vloten. Deventer, A. ter Gunne, 1874.
9269: - [Afdruk op papier van een gegraveerd zilveren (?) plaatje met in spiegelbeeld de tekst Matheues Huybrechtsz / Anna Havickx / anno 1614 / getrout den 2 November / Hout daer Joncvrou / Die ick bemin / En anders geen / Daer is mijn trou / Mijn hert en zin / Naest Godt alleen]. Met ornamentale rand met symbolen als samengevouwen handen en met pijl doorboord hart. 6,5 x 5 cm.
9293: - Bruylofs-brief aen de achtbare ... Perina Van limborch, bruidt van mijn heer ... Willem Meerman, te samengetrout in Amsterdam den 26 Januarij 1653. Amsterdam, Hendrick Jansz Visscher, 1653. Plano.
9349: - Tabitha doot en onsterfelyk, vertoont in een lykpredikaatsie ... Maria de twede koninginne ... van Groot Britanje ... ter gedachtenisse, door Joannes Vollenhove, dr der H. theologye en predikant in 's-Gravenhage. 's-Gravenhage, Gillis van Limburg, 1695. 4º: 60 pp. Text in Dutch.
9404: - Lofbasuyn uitgeblaasen ter eeren van den geleerden Heer, de Heer Isaac De visscher, wanneer sijn Ed. meester der beide regten verklaard wierd, den 21sten july 1710. Plano.
9424: - Ter bruilofte van den Heere Michiel Slagregen de jonge en Jongkvrouw Maria Crajesteyn de jonge, [vereenigt in Haarlem den 15 van louwmaand des jaars 1713]. Amsterdam, Hendrik van de Gaete, z.j. 4º: [33] p.
9432: - Op het ontijdig afsterven van mijnen waerden en eenigen broeder Albertus Jeremias Staal. z.p., z.j. 4º: Incompleet, slechts [2] van [10] p.
9433: - Maas-vreugdt over de verkiesing van den ... heere mr. Jacob Van der dussen tot burgemeester der stadt Dordrecht, den 19 maart 1714. z.p., z.j. Plano [36 x 24 cm], 4 p.
9435: - Na-galm van de bruiloft van den Heere Gerrit Schoemaker, bestaande in eenige gezangen, meest voor de vuist gemaakt, toen 't zijn E. ouders geliefde de dichters in hun tuin over de nieuwe Wetering te onthaalen, op den 7den van zomermaand in 't 1714de jaar. z.p. 8º: [14] p. Ex bibl. J.W. Enschedé.
9440: - Ter bruylofte van den Heere Hendrik Haak van veen en Juffrouw Eva Verver, in den echt verknogt op den 26 van louwmaand des jaars 1716. z.p. 4º. Incompleet, slechts de eerste 8 p. aanwezig.
9523: - Ter bruylofte van ... Mr. Geerard Aarnoud Hasselaar en ... Elisabeth Clignet, [te Utrecht]. Utrecht, Pieter Muntendam, 1728. 4º: 7 p.
9551: - Ter bruylofte van den heere Johannes Jonas en jonkvrouwe Maria Marissal, in den egt vereenigt binnen Amsteldam den 18 van Wintermaand 1631 [lees 1731]. z.p., z.j. 4º: [30] p.
9560: - Plano, 1733, Marriage | Ter bruiloft van den Heere Lambertus Mulder en Juffrouw Dina Van neck, te zamen in den egt verbonden binnen 's-Gravenhagen, op dinsdag den 29 september 1733. z.p. Plano
9563: - Ter gedagtenisze van ... Everhardus Van wielinga, j.u.d., eerst ontvanger generaal der lijfrenten, vervolgens raad ter admiraliteit, laatst mede gedeputeerde staat van Fryslandt, oud-burgemeester en vroedschap der stad Leeuwarden, overleden den 24 van slagtmaand, rouwstatelyk ter aarde besteldt den 3den van wintermaandt des jaars 1733. Leeuwarden, Tobias van Dessel, 1734. 4º: 8 p.
9572: - Verscheide lof-dichten voor den schranderen en geestrijken dichter ... Mr. Fransois Jakob Van overschie, raad en schepen der stad Delft. Delft, A. Witbols. 1735. 4º: [2] 14 p.
9581: - Lierzang opgezongen ter gelegenheit der bevestiginge van ... Albertalberthoma ter leeraar in de gemeente van J.K. te Groningen ingewijt, den 6. van wijnmaant 1737, tot meerder nut, een weinig verzagt, en nader opgeheldert door J.S.V.D. Groningen, Harmannus Spoormaker, 1737. 4º: 8 p.
9593: - Zangen voor den huwelyke van ... Mr. Thymon Van schoonhoven, schepen van den edlen hove en hooge vierschaar van Schielandt ... en jonkvrouwe Maria Johanna Witheyn, voltrokken te Rotterdam den 8den der wintermaende des jaers 1739. z.p., z.j. 4º: 39 p., waterschade aan rechter marge.
9602: - [Wedding poem 1741] Parnasbloemen gestrooit op de bruilofttafel van ... Mr. Johan Hage, schepen in den edelen Hove en Hooge Vierschaare van Schieland, enz. en ... Johanna Magdalena De mey, in den echt vereenigt te Rotterdam den 27sten van grasmaende 1741. z.p. 4º: 40 p.
9644: [Ourijk, van H.] - Occasional poem 1747 | Gedichten op Willem Karel Hendrik Friso, prins van Oranje en Nassau (Willem IV), stadhouder, etc. 's-Gravenhage, Cornelis Boucquet, 1747. 4º: [46] p. Very decorative paper binding with flowers and gold. .
9683: - [Printed publication 1752] Op het tweede burgermeesterschap [van Amsterdam] van ... Mr. Egbert De vry temminck, den 1sten february 1752. Amsterdam, Th. Crajenschot. Plano.
9761: - [Printed publication 1767, Marriage] Op het huwelyk van den Heere Gysbertus Wilhelminus De willemzen, en Jonkvrouwe Anna Margaretha Braams, egtelijk vereenigt binnen 's-Gravenhage den 15de van wijnmaand 1767. z.p. 4º: 10 p.
9767: - Zegen wensch op het voltrokken huwelijk van ... Hubertus Swanenburg waardig en veel geacht leeraar in de gemeinte J.Chr. van Utrecht, en Anna Richardina Croonenburg in de echt vereenigd op den [met de pen ingevuld: 16] van slagtmaand 1768. z.p. 4º: [10] p.
9770: - Aan den ... Heere Mr. Gerrit Hooft Gerritsz, burgemeester der stad Amsterdam enz., op het afsterven zijns eenigen zoons ... Gerrit Hooft den jongen, secretaris der zelfde stad, overleden den 18 december 1768. [Amsterdam], Johannes Wessing Willemsz. 4º: [4] p.
9796: - Treur en troostzang aan ... Arlandina Tatum, bij het overlijden van haren echtgenoot ... Mr. Francois Cornelis Van bochoven, in leven secretaris van het edelmogende collegie van den Lekkendijk bovendams. In den Heer ontslapen den 6den der bloeimaand 1773. z.p. 4º: [6] p.
9797: - [Printed publication 1774] Groete van de maagd van Amsterdam aan ... Mr. Egbert De vry temminck, bij de aanvaarding van zijn veertiende burgemeesterschap in haare stad, den 2den van sprokkelmaand 1774. Amsterdam, Pieter Meyer. 4º: [10] p.
9799: - Brief aan mijnen Heere den Heere mr. Hendrik Vollenhoven en ... Catharina Johanna Van Beeck, bij gelegenheid van hun Eds. echtverbintenisse, plegtiglijk voltrokken den 20 van sprokkelmaand des jaars 1774. Hoorn, T. Tjallingius, 1774. ex. in 8º, zonder uitgeversadres, 23 p. Extract. Los.
9807: - [Printed publication, 1775] De liefde. Huwelykszang. Ter bruilofte van ... Adriaan Gevers deynoot, regeerend schepen der stad Rotterdam ... en ... Anne Lohman, den 28sten van lentemaand 1775 in 's-Gravenhage in den echt vereenigd. Amsterdam, Yntema en Tieboel. 4º: 18 p.
9814: - Huwelykszangen voor ... Mr. Ludovicus Timon De kempenaer en ... Anna Elizabeth Blankert, in den echt vereenigd binnen Alkmaar op den 20 van oogstmaand des jaars 1775. Leiden, C. van Hoogeveen junior. 8º: 8, 24 [2] 8 p.
ZZ90449-8: - [Antique print, etching and engraving] Historyprint: Koning Henrik II tot boete door Munniken gegeesseld, bladz. 70, 1 p.
ZZ90449-9: - [Antique print, etching and engraving] Portrait print of Ludovicus Marillacus mare: Schallus Francae, published ca 1725, 1 p.
9550: - Huwelyks zangen ter bruylofte van den Heere Willem Huysinga van vliet en Mejuffrou Adriana Katharina Schuyll, in den echt vereent den 16 van wijnmaant 1731 [te Delft. Delft, Abram Witbols. 4º: [8] p.
47251: - Gedenkboek der Vereeniging De Sophiastichting, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, 1880-1930, 45+(1) pag., geïll.
44531: - SAUTIJN; KARSEBOOM--- Testament van Nicolaas Sautijn, burgemeester van Amsterdam, d.d. 1738. Manuscript, folio, 7 pag.
731: [ENKLAAR, D.TH.] - Dancwerc. Opstellen aangeboden aan Prof.dr. D.Th. Enklaar, ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. Groningen 1959. Geb., 362 p.
PR121547: [Prent Zwolle] - Topography Zwolle | Modern print of print dated 1460 with title Gezicht op Zwolle met O. Lieve Vrouwentoren (Peperbus), signed by Fre J. Drost '36, 1 p.
67865: - Songbook, [ca. 1875], Poetry | Het Haagsche Bosch vol vrolijke zangers. Amsterdam, G. van der Linden, [ca. 1875], 63+(1) pp.
48571: - Geneology 1811 | Enige stukken betr. Helena Margaretha Beuneman, gehuwd met Hendrik Kuijper, ca. 1811, manuscripten, ca. 20 pp.
48585: - Birth certificate 1916 | Extract geboorteregister Haarlem 30-10-1916 betr. Cornelis, zoon van Cornelis Sluis en Meintje El. Cornelissen, 1 p.
48603: - Geneology 1983 | Correspondentie van C. de Jong van Hoeven met het C.B.G., o.a. over familiewapen Roggeveen, 1983.
48607: - Geneology 1987 | Correspondentie met H. Collet-de Batene over familie Baten en Millevilles, 1987. Ca. 25 pag.
48609: - Geneology 1986 | Correspondentie met Patrice Cottignies 1986, over diens familie. Manuscript, 4 pag.
ZZ90460-002: [Sayer] - Wapenkaart/Coat of Arms: Sayer (Saijer), tekening, drawing, 1 p.
ZZ90460-003: [Rice] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Rice Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-004: [De Ridder] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of De Ridder Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-005: [De Riedesel] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of De Riedesel Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
9758: - Ter bruiloft van ... Mr. Hermannus Johannes Van royen, kapiteyn der Delvsche schutterij, en ... Maria Van hoogeveen, in den echt verbonden den 16de van lentemaant 1767. z.p. 4º: 8 p.
49250: - MILITARIA, VERBOD R.K. WORDEN--- Extract resolutien Staten Generaal 3-3-1738. Manuscript, folio, 3 pag.
49252: - Manuscript Military 1748 | Lijste van de generale promotie 1748. Manuscript, folio, 2 pp.
ZZ90460-006: [De Riedesel] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Rieken Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
9817: - Feestzangen ter zilveren bruilofte van ... Mr. Pieter Van de poel, regeerende burgemeester van 's Graavenhaage ... en Agatha Johanna Van steelant, gevierd in 's graavenhaage den 4den van wintermaand 1775. z.p. 8º: [16] p.
9831: - Op het smertelyk afsterven van ... Nicolaas Hoogvliet ... Leiden, C. van Hoogeveen jun., 1777. 8º: 7 p.
9837: - Lykzangen op het afsterven van ... Mr. Maarten Weveringh Antz., voorzittend schepen en raad der stad Amsterdam, overleden den 28 van slachtmaand 1777. z.p. 4º: [21] p
9845: - Occasional poem 1778, decorative paper binding | Ter zilvere bruilofte Gerardus Wijthoff and Sara Vos, Amsterdam 1778 [s.l., s.d.] 4º: [24] pp. Large titlevignet by C.F. Fritzsch. Very decorative paper binding with flowers, stippled.
9859: - Offer der vriendschap aan mijne zuster vrouwe Helena De witt, echtgenoote van ... Jan Sels, lieutenant collonel en capitein ter zee bij het edelm. collegie ter Admiraliteit van Amsterdam, geboren den 5 september 1753, getrouwd den 8 februari 1775 en gestorven den 13 september 1779. z.p. 8º: 24, 14, 8 p. Titelvignet door R. Vinkeles 1777.
9880: - Feestzangen ter zilveren bruilofte van den Heere Kornelis Van der palm en Mejufvrouwe Magtild Van tonsbergen, gevierd te Delfshaven den 2den van slagtmaand des jaers 1780. Rotterdam, Stefanus Mostert en Zonen. 8º: 17 p.
9913: - [Printed publication 1781] Aan ... Mr. Egbert De vry temminck, regeerend burgemeester der stad Amsteldam, enz. op zijn Ed. 81sten verjaardag. Amsterdam, Erven David Klippink, 1781. 4º: [6] p.
9921: - Poem death 1782 | Lijkzangen op ... Petrus Onderdewyngaart (Onderdewijngaart), Delft, Jan de Groot, 1782. 8º, 36 p.
9937: - Poem [1782] Laauwerkrans voor den onoverwinnelyke zeeheldt Andries Hartzing. z.p., z.j. 8º: 2 p. Decorative item.
48851: - MOLKENBOER, CREMERS--- Portrettekening van mr. O.P.F.M. Cremers, burgemeester van Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, dec. 1957. 38x28 cm.
48869: - OIRSCHOT--- 'De toren te Oirschot', afl. 44 van het seriewerk Verz. van afb. van Oude Gebouwen, uit. My. Bev. Bouwkunst, gedrukt, groot folio, 4 pag. tekst en 2 platen.
48873: - ARCHITECTUUR, DE GROOT, UITHOORN--- Reproductie van oude kaart, uitgegeven door architectenbureau J.G. de Groot te Uithoorn, december 1972, t.g.v. hun 25 jarig jubileum. 1 blad, plano.
66867: [Pamphlet/Newspaper]  - Pamphlet/Newspaper: De reizende Nieuwsbode, no 80 Maandag 6 oct 1856, Amsterdam wed Kok, geb. Van Kolm, 4 pp.
ZZ90460-007: [Riel family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Riel Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-008: [Rietstap family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Rietstap Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-058: [17th century coat of arms] - Handcolored 17th century heraldic drawing, Coat of Arms, Ernst Roeters (1581-1648), Raat en oudt schepe, dated 1625, 1 p.
ZZ90460-067: [Royer de Dour (de) family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Black and white coat of arms Royer de Dour (de), 1 p.
ZZ90460-070: [Salis family crest] - [Heraldic etching, colored] Coloured coat of arms of the Salis family, family crest, 1 p.
ZZ90460-071: [Salis family crest] - [Heraldic etching, colored] Coloured coat of arms of the Salis family, family crest, 1 p.
ZZ90460-072: [Salis family crest] - [Heraldic coat of arms] Printed black and white coat of arms of the (de) Salis family, family crest, 1 p.
ZZ90460-073: [Salis family crest] - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the De Salis family, family crest, 1 p.
ZZ90460-074: [Van Sasse van Ysselt family crest] - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Van Sasse van Ysselt family, family crest, 1 p.
ZZ90460-075: [Sasse family crest] - [Heraldic coat of arms] Coloured coat of arms of the Sasse family, family crest, 1 p.
ZZ90460-076: [Van Sasse van Ysselt family crest] - [Heraldic coat of arms] Black and white coat of arms of the Van Sasse van Ysselt family, family crest, 1 p.
ZZ90460-077: [Van Sasse van Ysselt family crest] - [Heraldic coat of arms] Black and white coat of arms of the Sassen van Ysselt family, family crest, 1 p.
ZZ90464: - [Printed publication,1785, Batavian Republic] Brief aan den Weledelen Zeer Geleerden Heere, Mr. ..... opsteller van het bericht van schout en schepenen der stad Amsterdam, aan haar Ed. Gr. Mog. de Heren Staten van Holland en Westfriesland, in de zaak van Mr. J. C. Hespe en J. Verlem. P. Schouten, Amsterdam, 1785, 131 pp.
ZZ90465: - [Printed publication,1800, Batavian Republic] Reglement voor de Secretary van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek. ter 's Lands Drukkery, Den Haag, 1800, 14 pp.
ZZ90466: [Schouwburg Den Haag] - [Printed publication, 1804, commemorative poem, theatre] Dichtmatige Aanspraak bij het openen van den nieuwen Schouwburg in Den Haag, J. Immerzeel, Den Haag, 1804, 7 pp.
ZZ90468: - [Printed publication, 1772, sermon The Hague] Kerkrede by gelegenheid van de bediening des Heiligen Doops met de benaaming van Willen Frederik aan Zyne Doorlugtigste Hoogheid den Heere Erf-Prins, van Oranje en Nassau, enz. enz. enz... H.C Gutteling, J.A. Bouvink, 's-Gravenhage, 1772, 4o, 19 pp.
29276: - [PRINTED FRENCH LETTER, 1763, MOLO, DE , HOMRIGH, BENING, MASTENBROEK, AMSTERDAM] Gedrukte brief in het Frans van De Molo, dd Amsterdam 27-5-1763. Messieurs les commisaires du bal du 23-3-1763. Naam in pen onderaan de brief. 4°, 1 pag.
61261: - [Optica print] Prospectus Horti deliciarum Axariani.
30146: - [Manuscript, Vlissingen, 1860] 'Zegenwensch opgedragen aan mijne edele weldoeners'. Gedicht op gedecoreerd vel papier, 4°, manuscript, dd. Vlissingen 1-1-1860, getekend Kaarsemaker.
10172: - [Occasional poem, 1799, silhouette portrait] Lijkzang op het treurig afsterven van (...) Jacoba [van Bemmelen] Spruit, (...), z.p. 8º: 15 p. With engraved silhouette portrait on p. 3.
10170: - [Occasional poem, 1799] Grafzang. De treurende christen bij het graf van Filips Serrurier (...), Amsterdam, H. Lardé, 8º: 12 pp.
ZZ90460-011: [La Riviere family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of La Rivière (Riviere) Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
44779: - [Manuscript(s), 1924] Correspondentie tussen G. Halwasse en graaf J.N.O. v.d. Bosch te Zeist, 1924 en met jhr. W.A. v.d. Bosch te Amersfoort en Doorn, 1925-1939. Ca. 20 stuks, manuscript.
ZZ90460-012: [Robertson family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Robertson Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-013: [Robijns family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Robijns Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-015: [Rochussen family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Rochussen Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-016: [Roelfsema family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Roelfsema Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-017: [Roell family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Röell Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-018: [Roest family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Roest Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-019: [Roest family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Roest Coat of Arms/Family Crest with printed coat or arms, 2 pp.
ZZ90460-020: [Roest family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Roest van Alkemade & Crollins Coat of Arms/Family Crest with printed coat or arms, 2 pp.
ZZ90460-021: [Rogge family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Rogge Coat of Arms/Family Crest with printed coat or arms, 1 p.
ZZ90460-022: [Von Römer family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Von Römer Coat of Arms/Family Crest with printed coat or arms, 1 p.
ZZ90460-023: [Römer family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Römer Coat of Arms/Family Crest with printed coat of arms, 2 pp.
ZZ90460-024: [Rompelman family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Rompelman Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-025: [Rooda family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Rooda Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-026: [Roodenburg family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Roodenburg Coat of Arms/Family Crest with printed coat or arms, 2 pp.
ZZ90460-027: [Roodenburg family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Roodenburg Coat of Arms/Family Crest with printed coat or arms (black and white), 2 pp.
12080: - [Manuscript SCHRIJVER] Concept van een rekwest aan de koning door Johannes Schrijver, fungerend procureur bij de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, om aangesteld te worden tot procureur aldaar. Folio, 2 p.
ZZ90460-028: [Roorda v. Eysinga family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Roorda v. Eysinga Coat of Arms/Family Crest with printed coat or arms (black and white), 2 pp.
12115: - [MANUSCRIPT TEYLINGEN, VAN; HOORN] Brief van C.J. van Teylingen, Hoorn 12 maart 1835, met felicitaties aan de ouders van een meisje dat belijdenis deed. Folio, 1 p.
62001: - Septum Regium Sancti Jacobi in Londino.
62003: - Vue du Palais du Duc d'Aveiro a Lisbonne (mirrored)
62005: - Vue de Paris du-coté de la Porte St. Bernard.
ZZ90460-030: [Rosendael family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Rosendeal Coat of Arms/Family Crestand second coat of arms Rosendael, 2 pp.
64156: - [Lithography/litografie] 'T oude slot'/Ingang van het oude slot.
PR121587: - Ephemere Agriculture brochure [1952?] | Agricultural brochure titled Hier hilft nur Höfers Hederich-Pulver, Magdeburger Handels-Gesellschaft Kalk- und Mergelwerke, Magdenburg, 6 pp.
PR121556: - History print Overijssel | Antique etching with the text Stemhebbende Steeden van Overyssel showing city views of Deventer, Kampen and Zwolle, 1 p.
PR121557: [Advocaten te Assen] - Publication Assen Legal 1891 | Manuscript in Dutch of invitation for the dinner of J.J. Willinge te Assen for his appointment as a judge, 1 p.
ZZ90460-031: [Roseveldt family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of Roseveldt Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
12172: - [MANUSCRIPT, LETTER, WTTEWAAL, SLOET, MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE] Briefje van G. Wttewaal, 19 mei 1836, aan M. Tydeman, betreffende twee bundels van zijn neef Sloet en het voorstel om Sloet lid van `Letterkunde' te maken. 1 p.
12177: - [Manuscript, Poem, ZAANDAM 1907] Heil en zegenwensch aan onze geliefde ouders ter gelegenheid van hun 25 jarige echtvereeniging [te Zaandam], 1882-1907. 4(: [4] p.
67519: - Auction Catalogue, 1825, Kemper | Bibliotheca Kemperiana, sive Catalogus Librorum qui studiis inservierunt viri nobilissimi Joannis Melchioris Kemper (...). Leiden, S. et J. Luchtmans, 376 [2] 29 pp.
67869: - Haarlem, [1923], Illustrations | Als Haarlem grooter wordt... een reeks teekeningen van plekjes in Haarlem's omstreken, die na de annexatie tot Haarlem zullen behoren. [s.n.], Haarlem, [1923], 24 pp.
ZZ90460-033: [Van Rossem family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of van Rossem Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
PR121698-1: [Watermark 18th century] - Geneology: Two documents about family Van Dam with watermarks: Willem van Dam burgemeester Amersfoort and Edmond Willem van Dam van Isselt, regent, watermark 18th century, 2 pp.
ZZ90460-034: [Van Rossum Redele family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of van Rossum Redele Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-035: [Van Rossum family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of van Rossum Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-036: [Rost (van Tonningen) family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Rost (van Tonningen) Coat of Arms/Family Crest with printed coat of arms, 2 pp.
ZZ90460-037: [Rotteveel family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Rotteveel Coat of Arms/Family Crest,1 p.
ZZ90460-038: [De Roy van Zuidewijn family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of De Roy van Zuidewijn Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
10158: - [Occasional poem, ca 1794] Een gedicht (...) meditatie, van pater Berendse (...) over de Franse temtatie (...). z.p., z.j. 8º: 4 pp. Printed.
10175: - [Occasional poem 1799] Treurige gedachten by den vroegen dood van ... Johannes Henricus Hacke (...) gemeente J.C. in 's-Gravenhage (...), 's-Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1799. 8º: 10 pp.
10180: - [Occasional poem 18th century] J. le Francq van Berkhey verheerlijkt of dankzegging voor loffelijke verdediging, z.p., z.j. 8º: 7 pp.
10186: - [Occasional poem, 18th century] P. Linthorst aan zijne vrienden bij zijn vertrek uit het vaderland, z.p., z.j. 8º: 15 pp.
10190: - [Occasional poem, ca 1750] Ter bruilofte van den heere Nicolaas De Swaan en mejuffrouwe Margaretha Miering, s.d. 4º, 4 pp.
10197: - [Occasional poem, 1800] Lierzang bij de blijde wederkomst van ... Jan Scharp als wettig leeraar der Herv. Gem. van Rotterdam op den 23sten november 1800, Rotterdam, N. Cornel, 8º, 11 pp.
10199: - [Occasional poem 1801] De gedagtenis (...) Coenraad le Leu de Wilhem (...) president (...) 1800. 's-Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1801. 8º: [8] p.
10202: - [Occasional poem 1801] Overdenkingen bij den vroegen dood van (...) Johanna Elisabeth [Bisschop-] van der Tak (...), s.d. 8º, [22] pp.
10205: - [Occasional poem 1801] Aan ... Thomas Hoog (...) beroeping Gemeente van 's-Gravenhage, Rotterdam, J.P. van Ginkel, 1801, 8º, [12] pp.
10212: - [Occasional poem, 1802] Hieronymi de Bosch (...) Rutgero Jano Schimmelpenninck J.U.D. (...) 2 junii 1802. z.p., z.j. 4º: 7 pp.
ZZ90460-040: [Royer family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Royer Coat of Arms/Family Crest with printed coat of arms, 2 pp.
ZZ90460-042: [Ruckstuhl family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Ruckstuhl Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-043: [Ruys family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Ruys (Ruijs) Coat of Arms/Family Crest with printed coloured coat of arms, 2 pp.
ZZ90460-068: [Royer de Dour (de) family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Three coat of arms De Royer family, 1 p.
ZZ90460-069: [Royer de Dour (de) family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Coloured coat of arms Royer de Dour (de) family, 1 p.
ZZ90460-057: [17th century coat of arms] - Handcolored 17th century heraldic drawing, Coat of Arms, Egbert Roelofs (Roelofsz.), Raad van Amsterdam 1578, dated 1588, 1 p.
ZZ90460-061: [Van der Sar family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Van der Sar, Curacao Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
11748: - [Sketchbook drawings] BEEK, VAN Schetsboek met een tiental (vnl. krijt-) tekeningen, gesigneerd J. van Beek (en J.v.B.), 19de-eeuws.
11749: - [Manuscript BEELS, VAN OMMERING, WIJNSTOK] Grafschrift op Leonard Beels, overleeden te Amsterdam den 5 nov. 1756. 8o, oblong: [2] p.
ZZ90460-044: [Elias de Ruuck family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Elias de Ruuck Coat of Arms/Family Crest with printed coat of arms, 2 pp.
ZZ90460-045: [Le Rutte van Deinse family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Le Rutte van Deinse Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-047: [Rutgers van Rozenburg family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Rutgers van Rozenburg Coat of Arms/Family Crest together with coloured coat of arms, 2 pp.
ZZ90460-048: [Ruyssenaers family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Ruyssenaers Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-049: [Ruyssenaers family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Ruyssenaers (Ruijssenaers)Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-050: [Ten Sande family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Ten Sande Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
9321: - Op het verkiezen van syn hoogheyt den heere Prince Van Orangie, capitein generael der Vereenighde Nederlanden. 's-Gravenhage, J. Tongerloo, z.j. Plano, 1 p.
ZZ90460-051: [Van Westervelt Sandberg family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Van Westervelt Sandberg Coat of Arms/Family Crest together with printed coloured coat of arms, 2 pp.
ZZ90460-052: [Sandberg family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Sandberg Coat of Arms/Family Crest together with printed coloured coat of arms, 2 pp.
ZZ90460-053: [Rijser family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Rijser Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-054: [Rijckman family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Rijckman (Ryckman) Coat of Arms/Family Crest, together with printed coloured coat of arms, 2 pp.
ZZ90460-060: [Van Santwijk family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Van Santwijk Coat of Arms/Family Crest, 1 p.
ZZ90460-062: [Van Sasse & Van IJsselt family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Original preparatory drawing of the Van Sasse & Van IJsselt Coat of Arms/Family Crest, together with coloured coat of arms Sasse, 2 pp.
11899: - [Sketchbook, HERLIN, SCHETSBOEK] Schetsboek met potloodtekeningen, hoogstwaarschijnlijk van de hand van Auguste Joseph Herlin (1815-1900). Oblong, 1 deel.
ZZ90460-064: [Westervelt Sandberg family crest] - Wapenkaart/Coat of Arms: Coloured coat of arms Van Westervelt Sandberg, 1 p.
11586: - PUTMAN CRAMER Twee fotokopieën van een wapenkwartierstaat van Carel Fred. H. Putman Cramer, geb. Goor, 1839, ieder 35x50 cm.
11588: - QUISPEL Dagboekaantekeningen van J. Quispel, Discusstraat 8, Rotterdam, lopende van 7 mei 1964 tot 18 augustus 1964, ca. 120 vel in bloknoot. 4o.
29354: - [Price book, Prijsboek 1879] Prijsboek (Gosselin, Pouvoir du Pape) aangeboden aan Christ. Corn. Ant. van Dillen, Seminarie Hageveld 1879 met handtekeningen van A.J. Callier en G.H. Drabbe.
13872: - HAARLEM, CONVOOY & PRINSEN Nota van Convooy & Prinsen, Grote Houtstraat Haarlem, 1872 (leverancier hoeden en petten).
13879: - FRANKRIJK Groot blad perkament met Latijnse tekst de datum 21-3-1430 en een merk als ondertekening, 68x30 cm.
BB10037: [Pulchri Studio] - [Verkoopcatalogus Collectie Van Vloten] Succession de mad.me v.ve E.A. van Vloten, etc : tableaux et aquarelles modernes et trois tableaux anciens, dont la vente aura lieu a? La Haye dans la grande salle du cercle artistique Pulchri Studio, Prinsegracht 57, le Mardi 7 Mars 1899 ... sous la direction de m. H.G. Tersteeg, Plaats 20 - La Haye Boussod Valadon 1899, 25 pp.
12259: - [MANUSCRIPT, BROES, BOON] Brief van ds. W. Broes aan ds. C. Boon te Medemblik betreffende een `open brief' in de Godgeleerde Bijdragen over de kinderdoop. Z.j. (19de-eeuws).
11123: - MEINERTZHAGEN, DU CASTEL Brief van Gerard Meinertzhagen, Cologne 1738, aan mej. M.C. du Castel en de heer Reinick te Maastricht. 4(, 3 p.
11127: - MEYER Twee convocaties voor D.C. Meyer Jr. voor vergaderingen van Diakenen en Armverzorgers. Amsterdam 1875.
9940: - Poem [1782] Lierzang voor hunne Ed. Groot Mogenden bij de herstelling van den raedpensionaris mr. P. Van Blijswijk, en de waarneming van dit ambt ad interim door ... W.Th. baron Van der does, heere van beide de Noordwijken. z.p., z.j. 8º: 8 p.
9944: - Satirical poem 1782 | Het vaarwel aan zijn excellentie Carel Georg graave Van Wassenaer Twickel, grietman over Franekeradeel, enz. enz., toen zijn hooggeborene deszelfs reize als afgezant van deezen staat in het begin des jaars 1782 naa het Weener Hof aanvaarde. Gedrukt buiten 's Graavenhaage ten dienste van het Vriesch Patriottisch Genootschap. 8º: 4 p.
9948: - Poem 1782 | Lauwerkrans gevlogten om het hoofd van den door deugd uitmuntenden zeer voortreffelyken en vaderlandlievenden heere ... mr. Cornelis de Gyselaar (Gijselaar), raad en pensionaris der stad Dordrecht. Dordrecht, A. van Drongelen 1782. 8º: 8 p.
9950: - [Printed publication 1783] Blyde aankomst van ... Mr. Egbert De vry temminck als burgermeester van Amsteldam, den 2den van sprokkelmaand Ao 1783. Amsterdam, J. Verlem. Plano.
9954: - Poem 1783 | Op den vijftigjaarigen trouwdag mijner hoogstgeëerde ouderen Hendrik van Hoogstraten en Anna Catharina Koningh, voorgevallen in 's graavenhaage den 6den van grasmaand 1783. z.p. 8º: [12] p.
9958: - Poem 1783 | Zege-zang ter verjaaring van ... Willem Frederik prince van Oranje en Nassau den 24 van oogstmaand 1783. [Met:] Bijschriften op de heuggelyken verjaardag ... op publike plaatzen... z.p., z.j. 8º: [10] p.
9960: - Poem 1783 | Heilvoorspelling ter elfde verjaring van den erfprins Willem Frederik, den 24 van Oogstmaand 1783, z.p., z.j. 8º: 8 p.
9973: - Poem 1784 | Een nieuwerwetsch lied op den 36e verjaardag van Z.D.H. Willem den V e, prins van Orange etc., den 8 maart 1784. z.p., z.j. 8º: 8 p.
9975: - Poem 1784 | Ter heugchelyke zesëndertigste verjaringe van ... Willem den Vijfden, prins van Oranje en Nassau ... op den 8sten van Lentemaand 1784. Rotterdam, Johannes Hofhout, 1784. 4º: 8 p.
9982: - Poem 1784 | Op het huwelijk van ... Mr. Johannes Breur en ... Cornelia Catharina Boonen [gehuwd 20 juni 1784 te Dordrecht]. z.p. 1784. 8º: [62] p.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur[an error occurred while processing this directive]

5/9