Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
ZZ90405: Shapero, Bernard. - [Sale Catalogue, Africa, Rare books [s.d.] Bernard Shapero Rare Books London, Catalogue Africa, 97 pp.
ZZ90406: Shapero, Bernard. - [Sale Catalogue, Mountaineering Alpine, Rare books 2015] Bernard Shapero Rare Books London, Catalogue Mountaineering with a collection of mainly Alpine Panoramas, 2015, 62 pp.
58663: Sharpe, William - Sharpe's crests of the nobility & gentry. Designed & etched by the late Mr. Wm. Sharpe for the use of herald painters & engravers & republished with additions by J.S. Phillipps.
42718: Shaw, Thomas - Reizen en aanmerkingen door en over Barbaryen en het Ooste, uit het Engelsch vertaald (...) [door] S. Rau, M. Tydeman, C. Saxe en P. Boddaert. 2 delen, Amsterdam, De Compagnie, 1780.
50928: Shaw, Thomas - Reizen van den heer Thomas Shaw (...) door verscheiden gewesten van Barbarye en de Levant behelzende (...) de Koningryken Algiers en Tunis benevens Syrie, Egypte en het steenachtig Arabie. 2 delen in 1 band, Amsterdam, Loveringh, 1771-1774.
ZZ90230: Shedrow, Adolphe. - Chants de Guerre de la Serbie (Servie/Servia), preface de M. Milenko R. Vesnitch, Payot en C, Paris, 1916, 254 pp.
ZZ90229: Shedrow, Adolphe. - Il n'y a pas de crépuscule, Pierre Seghers, Editeur Paris 1955, 37pp. Numbered copy nr 73 of 150.
ZZ90233: Shedrow, Adolphe. - Ombres, Caractères, Paris : Impr.-E?dition des Poe?tes, 1954, 70 pp.
37239: Shepherd, J.C. a.o. - Gardens & design, Londen 1927, 248 pag., geb., geïll.
6824: Anoniem (vert.); Richard Brinsley Sheridan - Florville en Valsain, of De zedelyke Tartuffe; tooneelspel. Vertaald uit het Engels/, Frans. Zedelyk schouwtooneel, 10de deel, 2de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1802.
56225: LLoyd's Register of Shipping, - Annals of LLoyd's Register of 1834-1884, being a sketch of the origin, constitution, and progress of LLoyd's Register of British & Foreign Shipping, London, 1884.
ZZ90435-079: Siccama, W. - [Groningen, [1792]] Ampliatie ordonnantie op de voerlieden dezer stad en derzelver vrachtlonen etc. van den 20 Februarii 1732. Burgemeesteren en Raad in Groningen doen te weeten, [Groningen, s.n. [1792]], 6 pp.
ZZ90316-63: Siccama, Harco T. Hora. - [History The Hague, Scheveningen] Eene Haven te Scheveningen, met Twee Platen, Gebrs. Giunta D’Albani, Den Haag, 1874, 15 pp. Rare.
60763: Sichem, Christoffel van I (1546-1624) - [Antique Print, 1663] Portrait of Ferdinand Alvarez of Toledo, duke of Alva - C. Van Sichem, published 1663 latest, 1 p.
64312: Sichem, Christoffel van II (c.1581-1658) - Two oval panels with gods and a decoration (Twee ovale panelen met goden en decoraties).
67078: Christoffel van Sichem (1546-1624) and Karel van Sichem (c. 1575-active 1604) - [Antique print, engraving, gravure] Portrait of Luis de Requesens.
60611: Sichem, Christoffel van I (1546-1624) - Antique Engraving 1601 - Portrait of Matthias of Austria [LA GRANDE CRONIQUE... (1601): set title] - C. Van Sichem, published 1601, 1 p.
65850: Sichem, Christoffel van I (1546-1624) - Engraving/Gravure: Portrait of Jean Francois le Petit (1545-1614)/Portret van notaris en geschiedschrijver Jean Francois le Petit.
66392: Sichem, Christoffen van II (c.1581-1658) - [Woodcut/Houtsnede] Four Biblical illustrations [Bibels tresoor]/Vier bijbelse illustraties.
66355: Sichem, Christoffen van II (c.1581-1658) after Goltzius, Hendrick (1558-1617) - [Woodcut/houtsnede] Ecce Homo / Christ at the column [Biblia Sacra].
60609: Sichem, Christoffel van I (1546-1624) - Antique Engraving - Portrait of John of Austria - C. Van Sichem, published 1611, 1 p.
55579: Sichem, Christoffel van I (1546-1624) - Prent: 'Francoys Ravaillac moordenaar'. Geetst portret van Ravaillac ten voeten uit, l.o. gesigneerd: 'Christoffel van Sichem inventor et fecit'. Hij heeft een mes in de hand waarmee hij in 1610 koning Hendrik IV van Frankrijk vermoordde. Zelf werd hij in dat jaar gevierendeeld. Naast hem in de prent 3 portretten: Henry IV, Maria de Medicis en Louis XIII. Achter hem o.a. de moord in de koets van de koning en het vierendelen. Latere afdruk van de prent.
15842: Sicherer, C.A.X.G.F. - Lorelei. Plaudereien über Holland und seine Bewohner. 2 delen. Leiden: A.W. Sijthoff, 1870.
61186: Martin Sichnit (1754-1804) - [Optica print, illumination] Vue de la Poste Imperiale a Vienne (Wenen) (mirrored, only bottom half shown).
31852: Sichterman, Mello, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis de dilatione solutionis illa, quae voce surcheance significatur [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1827
54101: Sichterman, Gerard - De poenis militaribus Romanorum. Dissertatio philologico-juridica. Amsterdam, F. Halma, 1708.
2361: SICKENGA, J. - Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw. (Diss.) Leiden 1869. Geb. (modern), 253 p.
34571: Sickinga, Livius Dugenius Radys van, uit Steenwijk - Dissertatio juridica inauguralis de successione tum ex testamente, tum ab intstato Leiden Van Leeuwen 1832
31854: Sickinghe, Onno Joost, uit Groningen - Specimen iuridicum inaugurale. Quo disquiritur, quid in testamenti factione, Romanorum imprimis, sit a natura, quid veniat ex constituto [...] Groningen W. Kamerling 1805
18166: Siegenbeek, Matthijs - Woordenboek voor de Nederduitsche spelling. Herziene druk. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1829.
55: Siegenbeek van Heukelom - Lamme, C.A., - ALBUM SCHOLASTICUM academiae Lugduno-Batavae 1575-1940. Leiden 1941. Geb., 237 p.
33303: Siegenbeek van Heukelom, D.E. - De oorzaak der aangeboren sterfelijkheid. Redevoering uitgesproken [...] bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt [...] Leiden E.J. Brill 1888
32134: Siewertsz van Reesema, Abraham, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de vi cognoscimenti quoad mercium possessionem [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1843
6201: Sigal, M.C. - Een geslachtsregister Van de Velde, overdruk Ned. Leeuw 1948, 20 p.
66663: Signatory: Scheltus, Isaac, 1792. - Pamphlet. Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden (...). 1 p.
27801: Sijpkens, E.R. - Engelands weerbaarheid ten opzigte zijner scherpschutters-vereenigingen der Nederlandsche jongelingschap ten voorbeeld aangewezen. Amsterdam , Weytingh en Brave, 1861, 56 pag. Gebonden in rood marokijn met goudopdruk. Goud op snee.
18579: [Vosmaer, Carel]; Albertus Willem Sijthoff - In memoriam. Leiden, A.W. Sijthoff, [1888].
34585: Sikkel Groos, N., uit Woerden - Theses juridico-politicae 1838
34587: Sikkel Groos, N . , uit Woerden - VIII theses juridico-politicae. 1840
56539: Sikkel Azn., A., - Iets uit de geschiedenis van Nederland's geneeskundige staatsregeling. Feestrede (...) 50 jarig bestaan afd. 's-Gravenhage Ned. My. tot bevordering der geneeskunst, 's-Gravenhage 1899.
62637: Silvestre, Israël (1621-1691) - Three views on French cities: Lyon, Villeroy, Sainct Germain.
ZZ90397-081: Simavi. - [Postcards, Queen Juliana, Simavi, 193] Two postcards, still together with regard to the marriage of Koningin Juliana en Prins Bernhard in 1937, offered by Simavi, Steun in Medisch Aangelegenheden voor de Inheemschen.
43145-01: Simis, Lambertus - Grondig onderwys in de schilder- en verw-kunst (...) marmer-schilderen (...) vervlakken en witwerken (...) maken van lakken en vernissen (...) verwen van wollen, sajetten, zijden (...) glassnyden. Amsterdam, Gartman, 1801. [Linnen cover]
43145: Simis, Lambertus - Grondig onderwys in de schilder- en verw-kunst (...) marmer-schilderen (...) vervlakken en witwerken (...) maken van lakken en vernissen (...) verwen van wollen, sajetten, zijden (...) glassnyden. Amsterdam, Gartman, 1801.
33168: Simon van der Aa, Carolus Meinardus Adelaïde, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis, de procuratoribus judicialibus [...] Leeuwarden G.T.N. Suringar 1834
PR120621: Simon Fokke (1712-1784), after Hendrik Kobell (1751-1779) - [Antique print, etching and engraving] The flood in Texel (vloed op Texel), published ca. 1776.
34553: Simon van der Aa, J. - De arbeid als element van de vrijheidsstraf. Groningen Noordhoff 1906
PR120127: Simon Fokke (1712-1784), after Dirk van der Aa (1731-1809) - [Antique print, etching and engraving] Triumphal arch built for the marriage of Willem V and Fredrica Sophia Wilhelmina of Prussia in 1767. Buitenhof Den Haag. Published 1767.
32932: Simon van der Aa, Pieter Jan Baptist Karel, uit Leeuwarden - Adelbold, bisschop van Utrecht. Akademisch proefschrift [...] Groningen P. van Wicheren Hz 1862
47585: Simond, L., - Voyage en Angleterre pendant les annes 1810 et 1811, 2nd., ed., volume I, Paris 1817, 10+530 pag.
B130001: Simonius, Edwardus (Edward Simson). - Chronicon Historiam Catholicam Complectens, Ab exordio mundi ad nativitatem D. N. Jesu Christi, (...) Contexuit, in septem parteis distributam, cum Paraceve ad Chronicon Catholicum; (...), auxit Petrus Wesseling, Amstelodami Salomonis Schouten 1752, 12+858+50 pp. Complete copy in parchment binding.
18171: Simons, Adam - Verzamelde poëzij. Utrecht, J. Altheer, 1834.
27683: Simons, P. - Historische verhandelingen, Amsterdam 1830, 197 pag., orig. karton.
50845: Simons, Gerrit - Een gedicht aan myn geliefde Nederlanders en inwooners, wegens de zware ziekte en sterven die wy hebben gehad.
54103: Simpson, Anhony E. - Masculinity and control: the prosecution of sex offences in eighteen-century London. New York, 1984, (dissertation).
18174: Sinclair, Catharine; C.S. Adama van Scheltema (vert.) - [Literature 1856] Olivia, of hedendaagsche beschaving. Vertaald uit het Engels. 2e druk. Utrecht, C. van der Post Jr. 1856, 419 [1] pp.
50835: Singels, N.J., - Van de Noordkaap naar het Kremlin en Alhambra. Reisherinneringen, Leiden 1892, 280 pag.
2397: SINGELS, J.C. - Inventaris van het oud-archief van Leeuwarden. Leeuwarden 1893, 341+73 p.
66279: Singendonck, Diederik Jan (1784-1833) after Kobell, Jan II (1778-1814) - [Etching on chine collé/ets op chine-collé] Two cows and two sheep/Twee koeien en twee schapen.
ZZ90405-057: Singendonck, M. L., signatory. - [Pamphlet, Nijmegen, 1731] Extract uit het Reces des Quartiers van Nymegen in Decemver 1711, binnen Nymegen gehouden, Solis den 6 December, 1711, by Sweerus van Goor, Te Nymegen, 1731, 4 pp.
22341: SINKEL, AMSTERDAM IN 1795 - [Printed publication, Pamphlet 1795] “Redevoering door den burger B.S. Sinkel, als voorzittend lid gedaan, in de vergadering van Wijk 8, gehouden op Maandag den 13 April 1795”, folio, 9 p, gedrukt (bij J. ten Brink Gz te Amsterdam).
23683: Sinnema, Symen - Verhandeling over den geschiksten tijd ter bemesting der hooilanden, Amsterdam, L.v. Es 1824, 52 pag. [ verh. My Landbouw 16-4].
37391: Sirtema van Grovestins, C.F. - Gedenkschriften van den graaf Van der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen, Amsterdam 1853, 546 pag., geb., half linnen, goed exemplaar.
33140: Sitter, Johannes Henricus de, uit Bellingwolde - Specimen juridicum inaugurale, continens nonnullas observationes de domicilio sustentationis [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
33613: Sitter, Wilhelmus de, uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale de fictionibus juris patrii aeque, ac romani [...] Groningen Petrus Doekema 1772
32196: Six, Otto Edward Willem, uit 's-Gravenhage. - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1905
34847: Six, Johannes , uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de testamente solenni Leiden C. de Pecker 1751
36639: Six, V. - Groepsfoto van promotiepartij van V. Six, bij Pijl in Leiden. Op de voorgrond model in suikergoed van een kerkachtig huis. Verso: groepsfoto Collation 9-2-1914 1914
5765: Sixma van Heemstra, F.S. - Le problème de l’VVra Linda Bok, Meppel z.j., 57 p. [ Oera Linda Boek].
32266: Slaghek, Evert, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de disconto litterarum cambialium secundum juris praecepta neerlandici [...] Amsterdam Frederik Muller 1856
54787: Slatius, Henricus - Bewiis, dat de schuer-predicanten zijn vrienden ende toe-standers van dese leere: dat Godt on-mondighe jonge kinderkens, die in hare onbejaertheyt sterven (...) heeft verworpen. Rotterdam, Bastiaensz, 1617.
54109: Slatius, Henricus - Den gepredestineerden dief, ofte een samen-sprekinge gehouden tusschen een predicant der calvinus-ghesinde ende een dief die ghesententieert was om te sterven. z. pl., [Antwerpen?], 1619.
52325: Slauerhoff, J., - Verzamelde gedichten deel I en deel II, 's-Gravenhage, Stols, 1947.
ZZ90219: Slavicek, Milivoj. - A Collection of Modern Croatian Verse, selected and edited by Milivoj Slavicek Translated by Sonia Bicanic, Zagreb P.E.N. Club Centre, 1965, 94 pp.
37451: Slebos, J.C. - Grondslagen voor aesthetiek en stijl. Fundamentals of aesthetics and style, Amsterdam 1939, 176 pag., geb., geïll.
39741: Sleeswijk - Sleeswijk's kaart van Zuid-Holland, schaal 1: 140.000, Bussum z.j. [ca.1920].
22619: SLEMPIES, MIDDELHOVEN - [Manuscript, poem, 19th century] “Aan den jongeling Hendrik Slempies”, manuscript gedicht, getekend “Cor Middelhoven, kurassier”, 4°, 1 p. [begin 19e eeuw].
753: Sleutelaar, Hans. - [Poetry 1979, first edition] Schaars Licht, De Bezige Bij 1979, 56 pp.
34913: Slicher, Joannes Baptista D.W., uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis de juris & facti ignorantia Leiden A. Elzevier 1711
36095: Slicher van Bath, B.H. - Boerenvrijheid Groningen Wolters 1948
61268: Slichtenhorst, Arend van - Hoe ende wanneer Gelderlandt tot een vooghdye is afgezondert.
46291: Slingelandt, van H., signatory. - [Broadsheet 1785, Amsterdam, Bakery] Printed publication of the city council of Amsterdam d.d. 26-1-1785, about het koekebakkers, beschuitbakkers en pastijbakkers gilde, the trade union/guild of the bakers in Amsterdam, 1 p. plano.
67073: Christiaan Josi (1768-1828) after Pieter Cornelis van Slingelandt (1640-1691) - [Handcolored printdrawing] A lady and her maid in an interior/Vrouw met dienstmeisje in kamer, 1821.
28847: Slis, P.L. - Genealogie van de familie Slis, Den Haag 2001, 18 + 74 pag., in ringband.
29155: Slive, S. e.a. - Jacob van Ruisdael, Mauritshuis/ Fogg Art Museum, Amsterdam 1981, 271 pag., geïll.
15852: Slob, D. - De Haarlemmermeer. Amsterdam: A. Hennebo, 1763.
23553: Sloet, L.A.J.W. - De dieren in het Germaansche volksgeloof en volksgebruik, 's-Gravenhage 1887, 478 pag. (omslag los en beschadigd)
43231: Sloet, L.A.J.W. / H.F. Fijnje - Beschrijving van den watervloed in Gelderland in Maart 1855. Arnhem, Thieme, 1856.
2413: SLOET [VAN DE BEELE], L.A.J.W. - De Hof te Voorst. Amsterdam 1863, 148 p. Gebonden exemplaar.
56829: Sloos, R.C., - Beschouwingen over den tegenwoordigen geest van het corps zeeofficieren, Alkmaar, 1859, 15 pag.
31886: Slooten, Bertha van, uit Amersfoort - Kenmerkende getallen van algebraïsche oppervlakken. Proefschrift [...] Utrecht J. van Druten 1927
33875: Slothouber [Slothouwer], Valentinus - Oratio de prudentia in studiis eligendis iuventuti summopere commendanda [...] Leeuwarden Petrus Koumans 1765
32898: Slothouwer, Gerard Marie, uit Franeker - De staatsman Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel. Academisch proefschrift [...] 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1885.
33325: Slothouwer, D.F. - Wat kunnen wij van de oude monumenten leeren? Rede uitgesproken [...] bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de technische hoogeschool te Delft [...] Delft Waltman jr 1926
33285: Sluijs, Pieter Jakob Adriaan - Verhandeling over eczema en ziektegeschiedenis van eenen lijder aan eczema universale. Academisch proefschrift [...] Maastricht Ch. Hollman 1866
66891: Sluijters, H. - Korte levensschets van eenige vermaarde en verdienstelijke Zeeuwen, Middelburg 1845, 4+106+(2) pp.
15854: Sluijters, H. - Aardrijkskundige beschrijving van de provincie Zeeland, ten dienste der scholen. Derde onveranderde uitgave. Middelburg: Gebr. Abrahams, 1845.
18182: Sluiter, Wilhelm - Buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven [...] 7e druk. Amsterdam, Jan Monterre, 1767. [Gebonden met: (2)] Psalmen, lofsangen, ende geestelyke liedekens [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (3)] Gesangen van heylige en godvruchtige stoffe [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (4) Lofsang der heylige maegd Maria, en Triumpheerende Christus [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (5)] Jeremia's kl
ZZ90427: Sluysken, W., signatory. - [Pamphlet, Gelderland, 1658] Copie van de Ordonnantie ende placcaat by den heeren staeten des furstendoms Gelre (...) in echt-saken den 26.May 1597 beraemt en door ordre van den hoven ghedachtes furstendoms (...) tot narichtinge van nieus de 21 July 1627 ende nu werderom den 4 May 1658 doen drucken, Arnhem Jacob van Biesen 1658, 7 pp.
66280: Sluyter, Dirk Juriaan (1811-1886) and Sluyter Dirk (1790-1852) after several artists - [14 Steelengravings/staalgravures] Collection of 14 prints, two very early works by Dirk Juriaan Sluyter.
60950: Johannes Sluyter (fl. 1770-1780) - [Antique print, engraving, 1775] Large engraving showing the coats-of-arms of the burgomasters of Amsterdam, with the motto 'CONSERVAT UTRAMQUE', published ca. 1775, 2 pp.
37173: Sluyterman, K. - Huisraad en binnenhuis in vroeger eeuwen [ eerste druk ], 's- Gravenhage 1918, 279 pag., geb., geïll.
6379: SLYKE, JOHN GARNSEY VAN - Historical Address [in the] Reformed Protestant Dutch Church, Kingston, New York, on the occasion of the fiftieth Anniversary of the dedication of the present Edifice, [New York] 1902, 22 p
25081: Smallegange, M. - Dutch History, Zeeland Illustrated | Nieuwe Cronyk van Zeeland, eerste deel [alles wat verscheen], Middelburg, Meertens v. Someren, 1696 [With Zeelandschen Adel].
64855: M. Smallegange - Print/Prent: 't Rasp en Spinhuys tot Middelburgh. / Watermolen met Stads Schuer tot Middelb. (Middelburg), Ca 1696.
64846: M. Smallegange - Print/Prent: Latinsche School tot Middelburg (Latijnse school), ca 1696.
64847: M. Smallegange - Print/Prent: France Kerck tot Middelburgh (Middelburg), ca 1696.
64845: M. Smallegange - Print/Prent: Gasthuys en Gasthuys Kerk tot Middelburgh (Middelburg), ca 1696.
64867: M. Smallegange - Print/Prent Zeeland: Nieuwe-Kerk. Abdye Toren. Choor-Kerk Middelburg. Ca 1696.
64843: M. Smallegange - Print/Prent: West Indische Packhuysen tot Middelb. (Middelburg), ca 1696.
64851: M. Smallegange - Print/Prent: s' Lands Zeemagazyn tot Middelburgh (Middelburg), ca 1696.
64853: M. Smallegange - Print/Prent: s' Lands Giet-Huys (Middelburg), ca 1696.
64848: M. Smallegange - Print/Prent: West Indische Kamer (Middelburg), ca 1696.
64854: M. Smallegange - Print/Prent: Dam Koorn-Beurs en Wisselbanck (Middelburg), ca 1696.
64856: M. Smallegange - Print/Prent: D'Edele Handboog tot Middelburgh (Middelburg), ca 1696.
35175: Smallenburg, Nicolao - Narratio eorum [....] 1822
33283: Smalt, Maurits Gerard, uit Rotterdam - Het recht van anticipatie of vervroeging van termijn. Academisch proefschrift [...] Leiden J. van der Schouw 1883
14807: Smedes, J.J. - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard.
37979: Smedt, H.J. de ( inl.) - Zilver. Collectie Centraal Museum Utrecht, 1972, 111 pag., geïll.
ZZ90389: Smeets, A (Red.) - [Industry, photography 1961] 90 jaar zinkwitindustrie in Nederland, 1870-1960, Maastrichtse Zinkwit Maatschappij 1961, 370 pp. In good condition.
39281: Smetius, Henricus; - Prosodia in novam formam digesta, Amsterdam, J. Ravesteyn, 1658. Geheel perkament, (16)+526 pag. Geïllustreerd met gegraveerde titelpagina.
42868: Smids, Ludolf - Korte levensschets en afbeeldingen der graaven van Holland (...) zo als de zalve voor 't grootste gedeelte op het Raadhuis der stad Haarlem vertoont worden. Haarlem, Marshoorn, 1744.
32578: Smidt, Jacobus Thomas de, uit Haarlem - Rechtsgewoonten. De gebruiken en plaatselijke gebruiken waarnaar het burgerlijk wetboek verwijst. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Noord-Hollandsche Uitg. Mij 1954
60998: Smient, Otto Barentsz - De Heeren XXXVI. Raden der Stadt Amstelredamme (...) Namen van de Regerende Heeren in 't Jaar 1683.
57263: Smissaert, H. / D. W. Stork, e.a., - Onze houding in zake Staats-exploitatie onzer spoorwegen, 's-Gravenhage 1906, 42 pag.
4137: Smissaert, M.P. - Het geslacht Van der Meer, ook Van der Meer de Berendrecht. Z.p. z.j., 37 p.
zz90322: Smit, J. - De vestiging van het protestantisme in Den Haag en zijn eerste voorgangers, [s.l.], ca 1926, p. 205-264.
60193: Smit, Jan II (fl. 1741-1748) - [Antique etching, ca 1750] Het Bosch (Het Bos, Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates), published before 1750, 1 p.
60195: Smit, Jan II (fl. 1741-1748) - [Antique etching, ca 1750] De Hel (Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates), published before 1750, 1 p.
60197: Smit, Jan II (fl. 1741-1748) - [Antique etching, ca 1750] De aloude Hofgallery (Hofgalerij, Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates), published before 1750, 1 p.
ZZ90325: Smit, J. - Een schakingsgeschiedenis uit het begin der 16e eeuw 's-Gravenhage 1917, 32 pp.
37535: Smit, W.J. - De katoendrukkerij in Nederland tot 1813, Amsterdam 1928, 284 pag., geb. in half linnen, geïll.
38137: Smit, R - Ik heb thans de pen opgevat. Brieven van de Lheeder familie Waninge naar het verre westen ( 1881- 1920 ), Dwingelo 1989, 52 pag.
ZZ90438-46: Smit, Matthys - [Friesland, Franeker, 1769] Brief van Dr. Matthys Smit, aan den wel edelen gestrengen Heere J. C. Copes van Hasselt, momboir des Hertogdoms gelder, en graafschaps Zutphen. Over Zyn Ed. onlangs uitgekoomen advys, rakende het Heerlyck Lheen de Nyefenne, geleegen in de Grietenie van het Bildt. By Nicolaas Udink, te Franeker, 1769, 20 pp.
64563: after John Smith (1652-1743) - [Antique print, mezzotint] Venus with putti, published ca. 1700 [?].
33941: Smith, Joannes Lucie, uit Engeland - Dissertatio juridica inauguralis de publicatione bonorum perduellis [...] Leiden Gebr. Murray 1819
ZZ90364: Smits, Dr. C.F. Xav. & Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt. - [Gravestones Den Bosch 1912] De Grafzerken in de Kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch door C.F. XAV Smits, hierbij de Wapen- en Rouwborden door A.F.O. Van Sasse van Ysselt, 's-Hertogenbosch Lutkie & Cranenburg 1912, 374 + 18 pp.
ZZ90395-020: Smits, J. B. - [Dordrecht, 1841] Belangrijke brief, door Willem I, Prins van Oranje, Den 16 Mei 1572, Uit Dillenborch geschreven aan zijne Vrienden in Dordrecht: met eenige geschiedkundige bijzonderheden tot dezelve betrekkelijk, Te Dordrecht [1841], 30 pp.
33265: Smits, A., uit Utrecht - Untersuchungen mit dem Mikromanometer. Inaugural/dissertation [...] Utrecht J. Nikerk 1896
8855: [Lindo, Mark Prager] ps. De Oude Heer Smits - Brieven en uitboezemingen van Den Ouden Heer Smits. Arnhem, D.A. Thieme, [1854].
58621: Smits, J.C.J., - De gymnastiek als volksonderwijs voor allen bevattelijk gemaakt, 's-Gravenhage, 1845.
51020: Smits, Dirk - De Rottestroom. Rotterdam, Losel e.a., 1750.
18191: Smits, Dirk - Israëls Baälfegorsdienst, of Gestrafte wellust; begrepen in drie boeken. Rotterdam, Philippus Losel, 1737. [Gebonden met:] Intreereden van Pieter Burman, den jongen, over De poëtische verrukking, in het openbaar
34259: Smits, Petrus Jacobus, uit Nijmegen - Specimen juridicum inaugurale de juribus feminarum [...] Utrecht Schultze & Voermans 1840
18189: Smits, C.H. - De opwekking van Lazarus. Bijbelsch tafereel in dichtmaat. Den Haag, H.C. Susan, C.Hz., 1849.
36049: Smits, Willebrordus, uit Eindhoven - [Dissertation philosophy, medical, 1803] Dissertatio philosophico-medica inauguralis sistens constructionem organismi animalis ....Willebrordus Smits... Leiden, Gebr. Murray 1803, (8)+23 pp.
34949: Smitz, Petrus Joannes Antonius, uit Eindhoven - Specimen juridicum inaugurale continens quaedam de collatione bonorum Leiden C.C. van der Hoek 1851
34261: Smulders, Augustus Maximilianus Gerardus, uit Soerabaya - Dissertatio juridica scaevolae quantum in pandectis superest [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1840
35657: Snel, Jan Jacob , uit Harderwijk - De ondergang der miltvuurbacillen in de long Utrecht Bosch 1901
ZZ90396-032: Snellen, G. G. - [Schieland, polder, 1845] Aanbeveling van eenige middelen tot herstel en voltooijing van den Zuidplas-Polder in Schieland; voorgedragen in eene vergadering van Stemgeregtigde Ingelanden gehouden den 3den April 1845, G. B. van Goor, te Gouda 1845, 22 pp.
7712392: Snellen van Vollenhoven, Samuel Constans, uit Rotterdam. - [Dissertation 1839] Dissertatio philosophico-juridica de matrimonio [..] Leiden S. & J. Luchtmans 1839, (10)+72+(3) p.
65132: Snellen, H., - De grondslagen van het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders, Utrecht, Beijers, 1890.
35689: Snellen, K. , uit Zeist - Over abnormale ontwikkeling van het systema uro-genitale ... Zeisrt J.W.Eversz. 1865
32030: Sneyders de Vogel, K. - Enige opmerkingen over de kennis der oudheid in de Middeleeuwen. Groningen J.B. Wolters 1920
65914: Snoek, Jeremias (fl. 1792-1797) - [Allegorical etching and engraving/allegorische ets en gravure] Allegory of the alliance between the Netherlands and France/Allegorie van het verbond tussen Frankrijk en Nederland.
32696: Snoek Nijsingh, Andries, uit Wijk (Drenthe) - Specimen juridicum inaugurale, initia sistens collationis codicem napoleonem inter et exemplum codicis belgici [...] Groningen M.J. van Bolhuis 1821
4707: Snouck Hurgronje, A.W.J. - Genealogie der familie Snouck Hurgronje. [Venlo 1924], 69 p., geb.
35341: Snouck Hurgronje, W. H. - Prent op de promotie van Mr W.H. Snouck Hurgronje Leiden Somerwil 1875.
40545: Snouck Hurgronje, A.I., - Godsdienstige opwekking aan de Nederduitsche Herv. Gemeente te Middelburg bij het openen der nieuwe haven op den 9-8-1817, Middelburg 1817, 8+38 pag., origineel sierpapieren omslag.
32712: Snouck Hurgronje, Willem Hendrik, uit Middelburg - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1875
20023: Snouckaert van Schauburg, W. - De grafboeken der Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage. Overdruk en fotokopieën van een aantal vervolgartikelen uit De Wapenheraut 1909, 1910, 1911 en 1914. Gebonden in linnen band. Met naamregisters.
18204: Soek, Arnoldus - De vrugt van ledige uuren. Leiden, P. Pluygers, 1786 [1 van 2 delen]
66656: Soek, A. - SOEK--- Gedicht 'Aen de wapenen', ondertekend A. Soek, 4°, 1 blad, gedrukt, (1786?). Bijschrift op het afbeeldsel van A.D. van den Santheuveul (afbeelding niet aanwezig).
23181: SOEREN, VAN - Aquarel met twee paardenhoofden, gesigneerd G.J. van Soeren (1859-1888), 36x27 cm.
66103: Soest, Van, G.H. - De Nederlandsche Spoorwegen, 's-Gravenhage, T.C.B. ten Hagen, 1858, 56 pp.
34127: Soetbrood Piccardt, Rixtinus Arnoldus, uit Leiden - Disquisitio ethico-theologica de legislationis mosaicae indole morali [...] Utrecht C. Bielevelt 1841
42232: Soeteboom, H. - [Dutch history] Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland. 2 delen, Amsterdam, v. Koppenol, 1702, (12)+110+(12)+563+(25)+32+199+(10)+254+(18)+176+(18) pp (2 volumes, complete set).
PR121174: Soetens & Fils, La Haye (publisher) - [Antique etching, female artist, ca 1831] Portrait print of Anna Maria van Schurman (Schuurman), 1607-1678, first female student in The Netherlands, poet and artist, published 19th century, 1 p.
58699: Soeter, H., e.a.; - Gymnastiek. Practische handleiding voor vrij-orde-halter- en staafoefeningen ten dienste van scholen en huisgezinnen. Groningen 1883, 260 pag. + 14 platen, geb.
42556: Solingen, Cornelis - [Science, Medical, Midwife guide 1684] Manuale operatien der chirurgie, beneffens het ampt en pligt der vroedvrouwen, midsgaders besondere aenmerkingen de vrouwen en kinderen betreffende. Amsterdam, J. Bouman, 1684, (32)+376+(14)+73+(5)+56+(16) pp.
66508: Someren, R.H. van; - De Staats-orkaan, 's Gravenhage: Gebroeders Belinfante, 1848. 8 pp.
18206: Someren, Reijer Hendrik van - De St Elizabeths nacht, Ao 1421. Dichtstuk in drie zangen. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1841.
2441: SOMEREN, J.F. VAN - Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders. Vervolg op Mullers Catalogus van 7000 portretten van Nederlanders. 3 dln. Amsterdam 1888-1891, 243+809 p.
57377: Sommeren-Verploegen, T. en G. van, - Genealogie van de familie Verploegen, Ben. Leeuwen 2007, 260 pag., geïll.
18210: Somon, J. - 4 april 1849. Treurgalm bij de plegtige ter aarde bestelling van [...] Willem II. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1849.
18212: Somon, J. - Goede vrijdag. Christelijke ontboezeming. [z.p.], [z.n.], [z.j.].
18208: Somon, J. - 30 Januarij 1848. Tweede eeuwfeest van Nederlands bevrijding. Den Haag, 1848.
65454: Sompel, Pieter van (c.1600-fter 1644) after Soutman, Pieter Claesz (1580-1657) - Ets en gravure/etching and engraving: Maximilianus I, Imperator (Emperor Maximilian I) [set title: Effigies imperatorum domus Austriacae, 1644] (Keizer Maximiliaan I).
38119: Son, C. van - Plaatjes- Album Vaderlandsche historie Serie I, Rotterdam ( Zuid- Hollandsche koffie- en thee handel ) 1926, 29 pag.
34697: Son, Henricus Stephanus van , uit 's-Gravenhage - Specimen juris publici belgici inaugurale de natura et indole curiae Hollandicae (vulgo het Hof van Holland) Leiden Luchtmans 1783
63623: C. van Son - Plaatjes-Album Vaderlandsche Historie
22367: SON, VAN, AMSTERDAM - [Printed publication 1737] Uitnodiging tot het bijwonen van de begrafenis van Ds Thomas van Son, op 25-1-1737 in de Noorderkerk te Amsterdam, 1 blad, 4° oblong, gedrukt.
34877: Son, Petrus van, uit Raamsdonk - Theses juridicae inauguralis quas annuente summo numine [....] Leiden M. Cyfveer 1799
18213: Son, J.M. - Hulde aan [...] den koning en de koningin der Nederlanden. 1839 - 1864. Utrecht, A. van Dorsten Jr., 1864.
ZZ90443-23: Son, Mr. H. S. van - [Political book, 1792] IV. Verhandeling over de natuur en oorsprong van het Hof van Holland onder de Graaven door Mr. H. S. van Son. Academie van handelingen part II. Leiden, 1792, 184 t/m 324 pp.
32052: Sonsbeeck, Bernardus Josephus Balthazar van, uit Zwolle - Dissertatio juridica inauguralis de munere judicis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1845
33000: Sonsbeeck, Hermannus van, uit Zwolle - Disputatio juridica ad locum codicis civilis de communione inter coniuges [...] Groningen J. Römelingh 1817
32018: Sonsbeeck, P.W.H. van - [Dissertation 1849] De woeker in betrekking tot staatshuishoudkunde en wetgeving : eene akademische proeve. 's-Gravenhage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen 1849, 10+(6)+137 pp.
77130: Sonsbeeck, Fredericus Ludovicus van, uit Groningen. - [Dissertation 1842] Specimen juridicum inaugurale, ad legem 4 digestorum de captivis et de postliminio [...] Groningen J.B. Wolters 1842, [4]+30+[4] pp.
25967: Sophocles; Vondel, Joost van den (trans.) - Classic literature 1658 I Elektra van Sophokles. Treurspel. Sola Sophocles tua carmina digna cothurno. Amsterdam, widow of Abraham de Wees, 1658, 53+[3] pp.
7092: [Bilderdijk, Willem (vert.)]; Sophocles - De dood van Edipus, treurspel. Vertaald uit het Grieks door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1789.
25968: Sophocles; Vondel, Joost van den (trans.) - Classic literature 1668 I J. v. d. Vondel Sofokles’ Herkules. Amsterdam, for the widow of Abraham de Wees, 1668, first edition, [8]+39+[1] pp.
18214: Sorgen, Philippus van; Joannes Kloeck - Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Philippus van Sorgen en verscheide andere zang-lievers. Den laatsten druk vermeerdert met een aenhangzel van verscheide gezangen van dezelfde materie. 2 delen. Utrecht, Jacob van Poolsum, [eerste helft 18e eeuw]. [Gebonden met:] Eedische verlustingen, of Geestelyke gezangen en lofzangen op verscheyden voorvallen en gelegentheden, t'zamengesteld, en ten dienst der zanglievende in 't ligt gebragt. 7e druk, vermeerdert met een aanhangsel. 2 delen. Utrecht,
64415: Sorious, Isaac (fl. 1672-1676) - De Schans aen Iutfaes.
64416: Sorious, Isaac (fl. 1672-1676) - [Antique etching] Nichtevecht/Nichtevecht in Utrecht, published 1650-1700.
64417: Sorious, Isaac (fl. 1672-1676) - Vreeswyk of de Vaart by Vianen.
64414: Sorious, Isaac (fl. 1672-1676) - Abcoude.
ZZ90397-015: Soutendam, Mr. J. - [Delft, 1861] Register der bescheiden, die berust hebben in het “Secreet vertrek” van H. H. Burgemeesteren en Regeerders der stad Delfst, Stads-drukker M. Stillebroer, Delft, 1861, 118 pp.
31594: Soutendam, Janus, uit Delft - Specimen iuridicum inaugurale de P. Iuventio Celso icto [...] Leiden Jac. Hazenberg en zoon 1854
65069: Soutman, Pieter (1593/1601-1657) - St. Marcellinus [from the set of Saints from the Southern and the Northern Netherlands].
51080: Spaan, Gerard van - Beschryvinge der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen, 3e druk, vermeerdert (...) en met de plattegront der stad van den jaren 1488 verciert. Rotterdam, Losel, 1738.
18003: S.C. (vert.); Friedrich Spach - Koketterie en liefde. Tooneelspel (in drie bedrijven). Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1814.
43467: Spaen, W.A. van - Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland, deel II, Utrecht 1802, 279+109 pag., origineel blauw kartonnen band.
51036: Spallanzani, Lazare - Voyages dans les deux Siciles et dans quelques parties des Appennins. 4 volumes, Bern, Haller, 1795-1796.
24829: Spallanzani, abt lazzaro - [Biology] Proefneemingen over de spysverteering van den mensch en van onderscheiden soorten van dieren. Rotterdam, Arrenberg, 1786.
33020: Spandaw, Georgius Janus, uit Groningen - Disputatio juridica inauguralis de statu personae, maiorennibus iure gallico tributo, post promulgatum novum codicem belgicum non tollendo, sed lege transitoria ipsis confirmando [...] Groningen J. Oomkens 1826
18221: Spandaw, Hajo Albert - De vrouwen, in 4 zangen. 2e druk. Groningen, Wijbe Wouters, 1819.
32456: Spangenberg, Georg August - Commentatio iuridica de muliere ob testium solemnitatem testimonii ferundi in codicillis experte [...] Göttingen Schultz 1770
42399: [Lenfant, Jacques], vert. Friedr. Spanheim - Histoire de la papesse Jeanne, fidelement tiree de la dissertation Latine de mr. de Spanheim. 2e ed., 2 volumes, 's-Gravenhage, H. Scheurleer, 1720.
PR120946-122: Spanier, E. after Hoffmeister, J.H. - [Original lithographie, Indie, 19th century] Portrait print of Charles Eugène Le Clercq (1830-1895) by E. Spanier after J.H. Hoffmeister.
PR120946-056: Spanier, E. after I.H. Hofmeister - [Antique print, lithography, 19th century] Portrait of doctor, scientist, military engineer Cornelis Rudolphus Theodorus Kraijenhoff (also Krayenhoff, 1758-1840), 1 p.
PR120946-057: Spanier, E. after I.H. Hofmeister - [Antique print, lithography, 19th century] Portrait of doctor, scientist, military engineer Cornelis Rudolphus Theodorus Kraijenhoff (also Krayenhoff, 1758-1840), 1 p.
PR120946-078: Spanier, E. after I.H. Hofmeister - [Lithography, lithografie, 19th century] Portrait of preacher Ludwig Carl Lentz (1807-1895), Lutherian preacher in 1839-1883, lithographed by Spanier after Hofmeister, published by J.M.E. en D. Allart Amsterdam, 1 p.
PR120946-084: Spanier, E. - [Lithography, lithografie, 19th century] Portrait of (Leopold?) Von Limburg Stirum, lithographed by E. Spanier The Hague, 1 p.
36089: Sparnaaij, Leonardus Jacominus, uit Gouda - [Dissertation 1903] Landbouwpacht. 1e deel: Historisch en beschrijvend gedeelte Gouda Koch & Knuttel 1903, 529 pp.
PR120610: Samuel Sparrow (fl. 1770-1806) - [Antique print, handcolored etching, oude prent Zaandam] View of ZAANDAM near Amsterdam, published ca. 1790.
18231: Spatzier, Anthony - Dankërkenttenisse aan alle heeren voorstanders, kunstkenners, en liefhebbers der tooneel-poëzy. [Rotterdam], [z.n.], [1776].
31095: Specht - Getypte genealogie, gepagineerd 35 t/m 53, in omslag.
60999: C. Specht - Kort begryp van Duitsland, de drie Ryx Collegien, in hunne wapens en zittingen, kreits verdelingen en aantekeningen.
47299: Spee, A.F. graf von, - Ahnen und nachkommen der Franz Anton Reichsgraf von Spee 1781-1839, Limburg 1961, 80 pag. + 6 losse bijlagen.
33945: Speelman, Cornelius Jacobus, uit Leiden - Dissertatio juridica inauguralis de pignore Tacito [...] Leiden Abraham Kallewier 1763
66888: Speleveld, Thomas. - Antwoord op de vraag: Welke zijn de natuurlijke oorzaken dat de bodem van de Middelburgsche haven en van het kanaal Welzinge sedert eene reeks van jaren zoo aanmerkelijk door opslikking is verhoogd geworden? Welke zijn de eenvoudigste, meest vermogende, en minst kostbare middelen om het voorschreven ongemak voor te komen, en, is het mogelijk, gemelde haven en kanaal op eene behoorlijke diepte te brengen en te houden?, Middelburg : S. van Benthem, [1806], 65 pp. WITH folding map of het Sloe en he
31612: Spelt, Emmericus Carel van der , uit Steenbergen - Stellingen [...] Leiden W.T. Werst 1874
59753: Speltz, Alexander - Das Empire-Ornament. Nach Originalgegenständen und Quellenwerken aus der Empirezeit. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig, 1913.
31956: Spengler, Johan Albert, uit Wassenaar - De Nederlandsche Oost-indische bezittingen onder het bestuur van [...] Van der Capellen. Academisch proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1863
40849: Spiegel, L.P. v.d. - Verhandeling over den oorsprong en de historie der vaderlandsche rechten, inzonderheid van Holland en Zeeland, Goes, Huysman, 1769, 12+138 pag., zonder omslag.
18240: Spieker, C.W. - Sophia Overveld, of Het huishoudelijk meisje, eene leerzame familiegeschiedenis voor jonge dochters van alle standen. Vrij gevolgd naar 't Hoogduitsch. 2e druk. Haarlem, Wed. A. Loosjes, Pz., 1818.
2449: Spiering, W.F.E. - [Legal 1884, two dissertations] De bewijsmiddelen der wettige afstamming ... idem. Gebonden met: A. Maclaine Pont, Eenige opmerkingen naar aanleiding van de artikelen 324, 325 en 326 van het Burgerlijk Wetboek. (Diss.) Leiden 1884, 57 pp.
60555: Spiers, Richard Phené (London 1838-1916) - Antique Pencil Drawing 1884 - Old Londen - Signed and Dated - R.P. Spiers, 1 p.
ZZ90133: Spies, Lina - [FIRST EDITION] Van Sjofar tot Sjalom by Lina Spies, Human & Rousseau Kaapstad Pretoria 1987, 72 pp.
4581: Spijker, H.J. - Naamlijst der afstammelingen van De Ruiter. Behoorende bij `Het leven van De Ruiter' door Gerard Brandt, opnieuw uitgegeven door H.J. Spijker. Dordrecht 1835-1837, 13 p.
33126: Spill, Foeko Wichers ter, uit Sappemeer - Het algemeen strafminimum volgens het Wetboek van Strafrecht. Proefschrift [...] Alkmaar Herm. Coster & Zoon 1887
61685: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Berkenrode, buiten Haarlem. 1752.
61686: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] 't Huis Eeze bij Almen, 1743.
61477: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - De Kerk te Westkapelle. 1743. / De Hof van den Hr. van Domburg en de Toren van Domburg in 't Verschiet. 1743.
61674: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] 't Huis Eeze bij Almen, 1743.
61397: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - 't Huis het Wilt bij Gendringen.
61652: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] 't Slot Kinkelenburg bij Bemmel.
61677: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Haen, Abraham de (1707-1748) - 't Huis Oud Alkemade, van agteren. 1730.
61678: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Haen, Abraham de (1707-1748)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] 't Huis Oud Alkemade, van voren. / 't Huis Oud Alkemade, van agteren, 1730.
61624: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] Lopikker Kapel.
61625: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Haen, Abraham de (1707-1748) - Nieuw Loosdrecht. 1739.
61525: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Dorp Eemnes binnens Dijks. / Het Dorp Eemnes buitens Dijks.
61325: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Haen, Abraham de (1707-1748) - t Steedje Biervliet. 1739.
65901: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Gravure en ets: Stadsgezicht van Beez langs de Maas bij Namen] GEZIGT van 't DORP BEEZ langs de Maas bij Namen (Namur) .
61503: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Maas Poort te Graave van binnen. 1732
61650: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] Raad Huis te Deutichem.
61651: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Homburger Poort te Deutichem
61515: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Heiligenberg van eene andere zijde
61363: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Voorburgt van Loevestein.
61584: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] Het Hof Provinciaal te Utrecht.
65547: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Albrechtsberg bij Bloemendaal. 1746. / Kerk te Bloemendaal. 1746.
61327: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp Baarland te zien na de Vaate. 1745.
65899: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [City view Namen/stadgezicht Namen, Namur, België] De STAD NAMEN langs de Sambre en Salsine, te zien 1740 (Namur).
61681: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Albrechtsberg bij Bloemendaal. 1746. / Kerk te Bloemendaal. 1746.
61682: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [ 2 Antique prints] Overblijfsels van 't Huis Oosterwijk bij Wijk aan Duin. 1740. / Overblijfsels van 't Huis Oud Haarlem onder Heemskerk. 1740.
15868: Spilman, Hendrik en Cornelis van Noorde - Aangenaame gezichten in de vermakelyke landsdouwen van Haarlem, nieuwlings naar ‘t leeven getekend door de beroemde konstenaars H. Spilman en C. v. Noorde, nevens eene afbeelding van het laatst aangelegde bosch in het Haarlemsche Hout. [met ‘Vervolg ...’ en ‘Tweede Vervolg ...’]. Haarlem: J. Bosch, 1761-1763.
61483: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Gezigt langs het Wagthuis de Nollen op Vlissingen. 1743. / Gezigt op de Nollen en Vlissingen van een andere kant. 1743.
61541: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Dorp Zegveld
61691: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Kerk van Watweide 1726.
61333: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Huis te Baarland van agteren. 1745.
ZZ90312: Spilman, H. and Van Noorde, C. - [Topography Haarlem, herdruk in perfecte conditie] Aangenaame gezichten in der vermakelyke landsdouwen van Haarlem, nieuwlings (...), Canaletto Alphen aan de Rijn 1979, 66 pp. Illustrated.
61379: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - 't Hof ter Burg. 1743.
61381: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - 't Huis Slangenburg bij Deutichem van agteren.
61307: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - De Kerk te 's Heer Jansland. 1745.
61527: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Draakenburg bij Eemnes
61531: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Kappel te Darthuizen
61683: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Kerk te Nieuwbokswoude. 1726. / 't Dorp Hauwert. 1726.
61341: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - Gezigt op de Wal te Zutphen 1744.
61643: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Dorp Kuik. 1737.
61642: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] 't Dorp Kuik van de Maas te zien (Dorp Cuijk).
61594: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Copperplate engraving/etching] De Ridder-Hofstad Reinauwen.
61595: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis Plettenborg
61603: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis Nieuwenstein
PR120663: Spilman, Hendrik. - [Antique etching, 1763] Gezigt aan de Oude-Kolk (bij Haarlem, Noord-Holland), 1763, 1 p.
61401: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Loevestein / Loevestein van de Rivier de Waal te zien.
61403: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - 't Huis Eeze bij Almen. 1743.
61676: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Haen, Abraham de (1707-1748)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] 't Huis Oud Alkemade, van voren.
61582: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] S. Sebastiaans of Kruis-Gasthuis te Utrecht.
61431: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - Kerk en Kasteel te 's Heerenberg. 1743
61433: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - 't Kasteel van Hedel in de Bommeler waard. 1738. / 't Kasteel van Hedel.
61537: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Amelisweerd, so als het zig vertoonde in 't jaar 1672, toen genoemd Groenewoude
61533: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Dorp Bunschoten. / Het Dorp Bunschoten van eene andere zijde.
61281: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Overblyfsels van het Huis te Oosterstein. 1745.
61283: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp Oosterland. 1745.
61359: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - [Antique city view 1732] Wimel of Windmolen Poort te Nymegen 1732. / Wimel Poort van de andere zyde.
61623: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Dorp Lopik
61479: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - De Toren van Westen-Schouwen 1743.
61481: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Huis te Watervliet. 1743.
61277: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp Oudelande. 1745.
61279: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - De Toren van Oostkapelle met het Heeren-Huis. 1745. / Het Dorp Oostkapelle en 't Huis in 't verschiet. 1745.
61377: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - [Antique city view 1737] Tiel. 1742 / Westluidensche Poort te Tiel. 1737.
61335: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Huis te Baarland van agteren. 1745. / Het Huis te Baarland van ter Zyde.
61337: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - Raadhuis en der Gedeputeerde Kamer te Zutphen.
61475: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Kasteel te Wester-Souburg. 1743. / De Kerk te Wester-Souburg. 1743.
61473: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Overblyfsels van 't Kasteel Zandenburg. 1743.
61319: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Overgebleven Muurwerk van de Kerk van Buttingen. 1743.
61321: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp Bruinisse. 1745.
61287: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp 't Nieuwland op St. Joosland. 1745.
61289: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp Nieuwekerk in Duiveland. 1745. / Het Dorp Ouderkerk. 1745.
61487: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Haen, Abraham de (1707-1748) - Stadhuis en Markt te Sluis. 1739 / Kasteel te Sluis na eene oude Schilderij op 't Kasteel.
61587: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis Stormdijk
61692: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] 't Huis Ypestein van agteren, 1730.
61687: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Eeze bij Almen. 1743.
61688: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] Het Huis te Baarland van agteren, 1743.
61285: Spilman, Hendricus (1721-1784) - Het Dorp Noordwelle. 1745.
61371: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - 't Huis Holthuizen bij Deventer. 1744. / 't Huis Holthuizen.
61373: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - t Huis het Velde bij Voorst. 1743.
61375: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - Het Amptmans Huis te Tiel.
61361: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - 't Dorp Netterden in s'Heerenberg. 1743
61329: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp Baarland te zien na de Vaate. 1745. / Het Huis te Baarland van vooren. 1745.
61339: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - Groote Kerk te Zutphen 1744.
61407: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - 't Huis Appelenburg in de Nederbetuw. 1732.
61409: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - 't Huis Appelenburg in de Nederbetuw. 1732.
61313: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Slot Oostende te Goes. 1743.
61315: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - [Antique city view 1743] De Kerk te Ellewoutsdyk. 1743.
61491: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - De Kerk te Woudrichem. 1732.
61559: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Dorp Vreedeland, langs de Vegt te zien.
61291: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Huis te Meliskerke. 1745. / Het Huis te Meliskerke van de andere zyde. 1745.
61413: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - 't Kasteel te Borkelo. / 't Kasteel te Borkelo. 1743
61421: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - 't Kasteel Doornweerd van vooren. 1744.
61423: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - 't Dorp Ellekom 1743.
61309: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Slot en Dorp Haamstede van buiten. 1745. / Het Dorp Haamstede van binnen. 1745.
61425: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - 't Huis Enghuizen bij Hummel. 1743
61427: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - 't Dorp Etten bij Gendringen. 1743
61598: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique copperplate engraving/etching] De Ridder Hofstad Oudaan, bij Breukelen aan de Vegt.
61303: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Kasteel van der Hooge van agteren. 1743.
61305: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - [Antique city view 1743] Het Kasteel van der Hooge van vooren. 1743. / Het Kasteel van der Hooge van agteren. 1743.
61499: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Kasteel Makken in 't Land van Kuik. 1739
61501: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 's Hertogen Toren in 't Land van Kuik. 1739
61519: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Dorp Hagestein. / Het Dorp Hagestein van eene andere zijde.
61543: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Benskooper Poort te IJsselstein.
61273: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Huis de Pottere. 1745.
61323: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Overblyfzels van Looperskapelle en Brouwershaven in 't Verschiet. 1745.
61395: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - 't Dorp Winsen in 't Rijk van Nijmegen. 1732.
61389: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - t Huis Woldenburg bij Netterden. 1743
61311: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Slot Haamstede en 't Dorp in 't Verschiet. 1743. / Het Slot Kraystein in de Heerlykheid Burg. 1743.
61517: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Hardenbroek
61509: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Jaarsveld, van de Overzijde der Lek te zien. 1750.
61507: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Dorp Kamerik
61555: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Kerk te Vuursche
61549: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Dorp Werkhoven
61545: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis Wijnestein
61539: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis Beverweerd. / Het Huis Beverweerd van een anderen kant.
61680: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [2 antique prints] ´t Huis Rolland bij Overveen. 1746. / Overveen. buiten Haarlem, 1746.
61675: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Huis te Baarland van vooren. 1745.
61672: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] 't Dorp Haringhuizen, 1726.
61583: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Stads Ambachts Kinderhuis te Utrecht
61557: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Dorp Vreeswijk of de Vaart. / Het Dorp Vreeswijk, op Vianen ziende.
61417: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - Groote en Gast Huis Kerk te Doesburg. 1743
61585: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Kerkje van S. Paulus Abdy te Utrecht
61580: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] De Ridder Hofstad Oude Gein.
61581: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Hieronimus School en Kerk te Utrecht
61343: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - De Droogenaps Tooren te Zutphen aan de Wal te zien. 1744.
61649: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Kerk te Deutichem. 1743
61648: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] S. Jans Poort te Arnhem, 1745-1774.
61435: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - 't Huis Holthuizen bij Deventer.1744. / 't Huis Holthuizen.
61679: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Lustplaats Elswout bij Overveen. 1746. / De Ingang van Elswout. 1746.
61684: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Haen, Abraham de (1707-1748)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [2 Antique prints] 't Huis Oud Alkemade, van voren. / 't Huis Oud Alkemade, van agteren. 1730.
61689: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Huis te Baarland van ter Zijde
61658: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] 't Huis Holthuizen bij Deventer, 1744.
61357: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Wimel of Windmolen Poort te Nymegen 1732.
61653: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - 't Huis Appelenburg in de Nederbetuw. 1732.
61654: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] 't Huis Holthuizen.
61547: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Hof Ter Wey bij Utrecht
61588: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] Het Huis Stormdijk/Stormdyk.
61589: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis Snavelenburg, bij Maarsen.
61630: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] De Nieuwersluis langs de Vegt, aan den Noordkant te zien, 1744.
61628: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] De Ridder Hofstad Nederhorst en het Dorp den Berg, langs de nieuwe Vegt te zien.
61629: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Stad Montfoort van eene andere zijde.
61636: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] Het Huis Zoestdijk / Het Huis Zoestdijk van eene ander zijde.
61690: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] Kerk van Watweide 1726.
61593: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis Remerstein
61590: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] Het Riddermaatig Huis Rijsenburg/Rysenburg.
61592: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - [Antique print] De Kerk te Renswoude.
61614: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] Het Jagthuis van den Bisschop Schenk bij Martensdijk.
61640: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] Kerk te Doorne in Peetland, 1738.
61622: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] De Ridder-Hofstad Lunenburg.
61596: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Rademaker, Abraham (1676/7-1735) - [Antique print] Het Park buiten Utrecht, ca 1744.
61635: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Ridder Hofstad Rynestein / De Ridder Hofstad Rynenburg
61604: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique copperplate engraving/etching] Het Huis Nieuwenstein, 1745-1774.
61597: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Kerk te Overlangbroek
61608: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] Het Dorp den Berg.
61609: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Dorp den Berg
61611: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Moersbergen
61602: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique copperplate engraving/etching] De Ridder Hofstad Nijveld, 1745-1774.
61631: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Dorp Kokkenge, langs de Lange Vlietsche Vaart te zien / Het Dorp Kokkenge, langs de Bijleveldsche Vaart te zien
61626: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] Het Huis Lievendaal.
61647: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Zeddamsche Poort te 's Heerenberg. 1743
61645: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Kasteel Makken in 't Land van Kuik. 1739
61646: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] Het Hof ter Burg, 1743.
61644: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] 's Hertogen Toren in 't Land van Kuik, 1739.
61612: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] Het Huis ter Mey, bij de Haar.
61613: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Dorp Martensdijk
61638: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] Kerk te Doorne in Peetland. 1738 / Kapel te Vlierden bij Doorne, 1738.
61632: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] Het Dorp Lopik / Het Dorp Lopik van eene andere zijde.
61655: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Holthuizen
61656: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] 't Huis Holthuizen bij Deventer, 1744.
64731: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Everdingen, Allaert van (1621-1675) - Twelve landscapes [The twelve months]. Twaalf maanden van het jaar.
61331: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Steedje Arnemuiden in Walcheren. 1745.
61553: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - De Stede Beverwijk. 1740. / Wijk op Zee. 1740.
61600: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique copperplate engraving/etching] De Ridder Hofstad Oude Gein, 1745-1774.
61497: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Kasteel en Stad Ravenstein. / Kerk te Ravenstein. 1742
61493: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Willem Stad uit Zee te zien 1743.
61523: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Huis Den Eyk
61657: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Holthuizen bij Deventer. 1744.
61607: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - Het Dorp Nederlangbroek
61383: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1785) - t Huis de Park bij Arnhem. 1744. / 't Huis de Park.
61385: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - 't Kasteel Oyen in 't Ampt van tusschen Maas en Waal. 1732. / 't Kasteel Oyen.
61633: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Haen, Abraham de (1707-1748) - Oud Loosdrecht. 1739. / Nieuw Loosdrecht. 1739.
61634: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780)Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - [Antique print] De Ridder-Hofstad Renswoude / Het Huis te Renswoude van eene andere zijde.
61295: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Hof te St. Maartensdyk van buiten. 1743. / Het Hof te St. Maartensdyk van binnen op de Stads Toren te zien. 1743.
61297: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - De Heerlykheid Mariekerke. 1745.
61299: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - Het Dorp Kerkwerve in Schouwe. 1745.
PR121166: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780). - [Antique copperplate engraving/etching, Spilman, ca 1745] Two illustrations of Spilman on one sheet: Blauw Kapel op Utrecht ziende and De Blaauw Kapel, 1 p.
61293: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - [City view] Het Huis te Meliskerke, 1745/Zeeland.
61673: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Beijer, Jan de (1703-1780) - 't Huis Eeze bij Almen. 1743.
61317: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Pronk, Cornelis (1691-1759) - De Hof van den Hr. van Domburg en de Toren van Domburg in 't Verschiet. 1743.
61693: Spilman, Hendricus (1721-1784) after Haen, Abraham de (1707-1748) - 't Huis Ter Does onder Leiderdorp 1730.
BB110120: Spinder, A. - Egmond aan Zee, 1741, Church Tower | Nauwkeurige Afbeelding van den Toren en Kerk te Egmond op Zee, Zoo als dezelve zig vertoonen na den Storm van den 27sten November 1741. Naar het Leven geteekend door Adriaan Spinder, Geadmitteerd Landmeeter Te Haerlem. Nevens eene korte beschryvinge van dit beroemd dorp. Haerlem, Izaäk vander Dinne, 1741, 7 pp.
18247: Spindler, Carl - De invalide. Historisch-romantische tafereelen uit lateren tijd. Vertaald uit het Duits. Haarlem, Wed. A. Loosjes, Pz., 1832. [2 van 3 delen]
18245: Spindler, Carl - De jezuit, een zedekundig tafereel uit den aanvang der achttiende eeuw. Vertaald uit het Duits. Erven François Bohn, 1829. [2 delen]
18252: Spinrag - Spinrag. Een verhaal door de Schrijfster van 'Een naam'. Utrecht, B. Brugsma Az., 1884.
32778: Spits, Feije Cornelis, uit Rotterdam - De metamorfose van de oorlog in de achttiende en negentiende eeuw. Tien historische studies over oorlog, strategie en legervorming. Proefschrift [...] Assen Van Gorcum & Comp. 1971
6111: Spitzner, W. - Familiengeschichte Spitzner Heft 1. Wappenbuch der Spitzner, Ettlingen 1960, 28 p., geïll.
32688: Spoelder Corn.fil., Cornelis, uit Haarlem - De Sophoclis indagatorum fragmentis papyraceis. Specimen litterarium inaugurale [...] Haarlem Erven Loosjes 1918
4739: Spohr, O. - Die Nachfahren des Ratsbaders und Chirurgus Christoph Spohr in Ulfeld an der Leine (1604-1679). Leipzig 1926, 72 p., met enkele zeer grote tabellen.
2451: SPOHR, OSWALD (uitg.) - [Geneology 1929] Praktikum für Familienforscher. 2 dln. (met in ieder deel 10 `Hefte'). Leipzig 1925-1929. Geb., ca. 400 pp. German language. 20 parts in two volumes.
64418: Spooner, Charles (1720-1767) after Schalken, Godfried (1643-1706) - [Antique British mezzotint] Boy blowing Charcoal/Jongen blaast houtskool aan, published 1700-1750.
42512: Sprenger van Eijk, P.G.Q. - Geschiedenis en merkwaardigheden der stad Vlaardingen. Rotterdam, Allart, 1832.
32754: Sprenger van Eyk, Petrus Gerardus Quirinus, uit Zegveld - Disputatio juridica inauguralis pro judicio juratorum, praecipue de utilitate et de bono publico, quod hoc judicio inest [...] Leiden J.J. Thyssens en Zoon 1821
32672: Sprenger, Gerard Jacob, uit Middelburg - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1902
18255: Sprenger van Eijk, Jacobus Petrus - De Fakkel, of Bijdragen tot de kennis van het ware, schoone en goede. 3e jaargang. Rotterdam, Mensing en Van Westreenen, 1827.
26523: Springer, L.A. - De Haarlemmerhout van 1583-1896, Haarlem 1896, 56 pag., geïll.
18256: Sprong, H. van der - De bloemkrans, of De minnaar in den boom. Blijspel in een bedrijf. Rotterdam, Mensing en Van Westreenen, 1836.
64419: Spruyt, Philip (1727-1801) after Rubens, Peter Paul (1577-1640) - Pro Christo Patiuntur [Martyrdom of St. John].
PR120938: Johannes van der Spyck (1676-1761) - [Antique title page, 1761] Het Hoog Adelyk, en Adelryk Zeelant, published 1761, 1 p.
19513: Staarmann - Het geslacht der Staarmans, van Duitsland naar Slagharen.
54494: Staats Evers, J.W. - Bijdrage tot de geschiedenis der regtspleging in Gelderland, bijzonder te Arnhem. Arnhem, 1865.
55643: Stael, J. van der - Aen de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt. [Gorinchem, 1689].
34372: Staetsius Vriesendorp jr, Jacobus, uit Dordrecht - Dissertatio juridica inauguralis de apocha oneratoria, vulgo dicta congnoscement [...] Dordrecht Blussé en Comp. 1835
6529: STAHL, B. - Adel und Volk im Florentiner Dugento. Keulen/Graz 1965. Ing., geïll., 198 p.
27501: Stahlin, Agnes - Gelegenheitsgedichte Leichenpredigten und Nachrufe im Besitz der Universitätsbibliothek Erlangen. Verzeichnis 1518-1945, Teil I: Alphabet der betroffenen Personen. Erlangen 1978, 206 pag., ill.
ZZ90405-021: Stainer, Leo (Photographer). - [Austria, ansichten] Das schöne innsbruck, verlag: Buchhandlung Tyrolia, Innsbruck, small postcard with folding map.
ZZ90439: Stainforth, A.G. - [Bookhistory, Ex libris 1946] CLX Ex-Librissen van André Vlaanderen, Nederland's Boekhuis, Tilburg 1946, Boekuil en Karveel-uitgaven Antwerpen, 160 pp. Numbered copy nr. 256 (een van de 250 op houtvrij veleijn gedrukte exemplaren, genummerd 51 tot 300). Goed exemplaar.
ZZ90311-34: Stal, C.J.J. et al. - [History of The Hague, Theatre] Van Badkoets tot Golfbad, Tentoonstelling in het Kurhaus Hotel, Gemeentearchief van ’s-Gravenhage, Gemeentelijke dienst voor Arbeidsvoorzieningen, Scheveningen, 1984, 26 pp.
6119: Stalins, baron - Origine et histoire de la famille Stalins de Flandre, depuis le XIIe siècle et du Briquet héraldique, dit de Bourgogne ou Fusil de la Toison d’Or, Gent/Parijs 1939, 254 p., geïll. Met: Dezelfde, Histoire, généalogie et alliances des Stalins de Flandre, depuis le XVIe siècle et quelques considérationss sur le Briquet héraldique dit Briquet de Bourgogne ou Fusil de la Toison d’Or, Gent/Parijs 1945, 292 p., geïll. En met: Dezelfde, Quelques considérations ssr le Briquet héraldique dit Briquet de Bo
54054: Stallinga, Rolf - Salvador uit gevang: toegejuicht door duizenden. [Artikel in Haarlems Dagblad 2-12-1972, gehele pagina, geillustreerd].
4595: Stamboom - Stamboom Vereeniging Familie Salm te Amsterdam, 1957. 4 grote tabellen, met `overzicht' en 2 p. inleiding in omslag.
3449: Stammfolge - Stammfolge Erhardt. Overdruk uit Niedersächsisches Geschlechterbuch (1966), 60 p., geïll. (met correspondentie in handschrift). (Ook: Ehrhardt.)
19645: Stammtafeln - Stammtafeln der Europäischen Regentenhäuser seit den letzten drei Jahrhunderten.
ZZ90433-059: Stap, Jan A. - [Friesland, Sint Anna-parochie] Het ontstaan en de werking der vereeniging ‘’Broerdertrouw” te St. Jacobi-Parochie (gemeente Het Bildt) aan het volk verteld door Jan A. Stap, Overdruk van een reeks vervolgstuken uit het Friesch Volksblad, uitgegeven ten voordelle van bovengenoemde vereeniging, 1891, Snelpersdruk van J. Kuiken Jz., Te Sint Anna-parochie, 35 pp.
66389: Stappers, Alexandre de. - Mémoire sur le desséchement du Lac de Harlem et sa conversion in forêt; dédié aux amis de l'agriculture et de l'industrie nationale par Alexandre de Stappers (...) accompagné d'une carte descriptive, Bruxelles J.F. De Greef-Laduron, 1829, 47 pp.
35111: Star Numan, Cornelii - Oratio de patrio jureconsulto 1840
ZZ90214: Staring, A.C.W. - Uit die Dietse Boord, no. 1, Bloemlesing uit die gedigte van A.C.W. Staring, De Bussy Pretoria, 151 pp.
42730: Staring, W. - Schetsen uit het leven aan de Koninklijke Militaire Academie. Arnhem, Thieme, 1870.
56261: Staring, A., - Geschiedenis van Dordrecht/ Dordrecht's monumenten, pp. 61-97 in Oudheidk. Jaarb. 1925, geïll.
27957: Staring, W.C.H; P.Harting; F.A.W. Miquel en v. Breda - Verhandelingen uitgegeven door de commissie belast met het vervaardigen eener geologische beschrijving en kaart van Nederland, Eerste deel, Haarlem, Kruseman, 1853, 142 pag., zonder band, laaste pagina beschadigd. Geïllustreerd met 8 litho's.
33947: Staveren, Reinier Frederik van, uit 's-Gravenhage. - Dissertatio politico-juridica inauguralis de nobilitate civili, Romana et Batavorum antiqua [...] Leiden Joannes Bos 1762
42574: Stavorinus, J.S. - Voyage par le Cap de Bonne-Esperance et Batavia a Samarang, a Macassar, a Amboine et a Surate, en 1774, 75, 76, 77 et 78. Traduit du Hollandais. 2 volumes, Paris, Jansen, An 7 [= 1799].
54152: Steege, P.L. van der - Pamphlet, fraud, 1797 I De weesmeester A.Ph.G. Looff in zyn waare gedaante vertoond aan het volk van Groningen, door P.L. van der Steege, Groningen, A.S. Hoitsema, 1797.
2459: STEEL, D.J.; A.E.F. STEEL - National index of parish registers. Volume I: Sources of births, marriages and deaths before 1837 (I). Londen 1968. Geb., 439 p.
18274: Steele, Richard - Boekzaal der heeren, dienende tot een vervolg op de boekzaal der juffers. Inhoudende regelen voor het gedrag in alle gedeeltens van het leven. Amsterdam, Pieter Aldewaereld, 1737.
18270: Steele, Richard; [Joseph Addison; Jonathan Swift]; Pieter le Clercq (vert.) - De Snapper, of De Britsche tuchtmeester. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Hendrik Vieroot, 1733-1734 en Isaak Tirion, 1752. [4 delen]
18268: Steele, Richard - De boekzaal der juffers, geschreven door een vrouw van aanzien, uitgegeven door den ridder Richard Steele. Nu uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgezet door een kenner van beide talen. Amsterdam, Adriaan Wor en de Erve van Gerard onder de Linden, en Middelburg, Michiel Schryver, 1733-1735 [3 delen] De Boekzaal der heeren, dienende tot een vervolg op de boekzaal der juffers. Inhoudende regelen voor het gedrag in alle gedeeltens van het leven. Amsterdam, Pieter Aldewaereld, 1737.
63629: Steelink, Willem (1856-1928) after Scheltema, Taco (1760-1837) - Jan P. Sweelinck at the organ [Arti et Amicitiae].
63942: Steelink Junior, Willem (1856-1928) - Lithography: Diepe Smart.
ZZ90405-063: Steen, F. W. van den, signatory. - [Pamphlet, legal, Nijmegen, 1771] Reglement dienende tot interpretatie en ampliatie van ’t Landregt der vier Boven-Ampten des Nymeegsen Quartiers, in alsulke plaatsen, waar in van des Rigters Stadhouder word gesprooken, by de Wed. van Hendrik van Goor, Te Arnhem, 1771, Gelderland, 16 pp.
2463: STEENKAMP, J.C.P.W.A. (red.) - Beschrijving der wapens voorkomende in een oud wapenboekje in het bezit van den heer W. Croockewit te Amersfoort. Overdruk van een aantal artikelen in De Navorscher 1917-1918, 50 p.
60891: Steenkamp, J.C.P.W.A. - [Colored Coat of Arms/Handgekleurde wapenkaart] Stamboom van de familie van Rossum - van Vlissingen.
60891-1: Steenkamp, J.C.P.W.A. - [Two Colored Coat of Arms/Twee Handgekleurde familiewapens] 2 Familiewapenkaarten van Langlois van der Bergh-De Lom de Berg, dated 27 August 1900-1925.
60891-2: Steenkamp, J.C.P.W.A. - [Colored Coat of Arm/Gekleurd familiewapen] Familiewapen van F.J.L.H. 't Sas and P.J. Vetter 23 July 1877-1927
60891-3: Steenkamp, J.C.P.W.A. - [Colored Coat of Arm/Gekleurd familiewapen] Familiewapen van Van Lennep-van der Breggen, dated November 1925.
60891-6: Steenkamp, J.C.P.W.A. - [Colored Coat of Arms/Gekleurd familiewapen] Familiewapen Van Haeften-Dunlop (4 May 1901-1926).
31838: Steenlack, Johan Leonard, uit 's Heerenberg - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1899
32162: Steenstra Toussaint, Ludovicus Henricus Annaeus Petrus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis, de herede beneficiario, solvente creditoribus prius petentibus [...] Groningen J. Oomkens 1837
18286: Steenwijk, Fans van - Beleazar. Treurspel. Amsterdam, Izaak Duim, 1742.
18287: Steenwijk, Frans van - Beon, koning van Egipte. Treurspel. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768.
64572: Stefano Mulinari (c. 1741-c.1796), after Gaspare Celio (1572 circa-1640)Unknown maker - The abduction of Helen of Troy (De schaking van Helena door Paris).
64708: Steffelaar, Cornelis (1797-1861) - Water well [set title: 'Vijfde suite'] (Waterbron).
51715: Steijn Parve, D.C., - Geschiedenis van het munt- en bankwezen van Nederlandsch Indie, sedert de herstelling van het Nederlandsch gezag in 1816, Zaltbommel, 1852.
19539: Steijn, G. van - Gedenkboek Militaire Academie 1828 - 1903.
14587: Stein, Friedrich - Geschichte der Grafen und Herren zu Castell, von ihrem ersten Auftreten bis zum Beginne der neuen Zeit, 1058-1528.
18288: Steinmetz, Johan Rudolf - Aandoeningen en gedachten. Poëzij der jeugd. Nijmegen, D.J. Haspels, 1852.
54154: Steinmetz, Sebald Rudolf - Ethnologische studien zur ersten Entwicklung der Straffe. Leiden, 1892, [dissertatie].
54156: Stella, Maria - Maria Stella ou échange criminel d'une demoiselle du plus haut rang, contre un garçon de la condition la plus vile. 3e druk, Parijs, 1838.
34129: Stellingwerff Slagt, Johannes Nicolaus, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale de carcere civili [...] Utrecht L.E. Bosch en Zoon 1840
61911: Stelzer, Johann Jakob (1706-1780) - Canal a Harlem, ou les vaisseaux montent et descendent pour Amsterdam (mirrored)
35529: Stemlerus, Christianus, uit Neustadt (Thüringen); Praeses: Mitternacht, Paulus Christophor - Festum de spasmo Mariae, Maria Ohnmachts-Feyer [...] Leipzig Wed. Christoph Fleischer 1722
65360: Stempel, Johannes Christianus, uit Meissen; Praeses: Stempel, Christian Karl - Dissertatio politica de strategematibus in bello licitis [...] Wittenberg Literis Gerdesianis 1713
58395: Stendhal, - La chartreuse de Parme [les beaux textes illustres], 2 volumes, Paris, Plon, 1934, 1929.
ZZ90202: Stenvert, Menno, De Waal Venter P.A., Botes D.P.M. - [First edition] Klawer by Menno Stenvert, P.A. de Waal Venter, D.P.M. Botes, Postbus 1371 Kapstad 1966, 63 pp.
67485: Stenzler, A. F. - Sanskrit, 1875, German textbook | Elementarbuch der Sanskrit-Sprache. Grammatik, Text, Wörterbuch. Breslau, Max Mälzer's Hofbuchhandlung, 1875, 127 pp.
65345: Stepnerus [Stepner], Salomon, uit Eibenst. Misnic.; Praeses: Kirchmajer, Georg Caspar - Philologema de auguribus Romanorum [...] Wittenberg Matthias Henckel 1669
4475: Sterck-Proot, J.M. - Het geslacht Proot. 's-Hertogenbosch 1920, 84 p., met tabellen, geïll.
18291: Steringa Kuyper, Gerard David - Verspreide lettervruchten. Montfoort, 1856.
54160: Stermont, Jac. - [Pamphlet, 1652] Memorie van seeckere predicatie gedaen door D.Jac. Stermont in 's Graven-Hage den 10-3-1652 als mede de remonstrantie daer op gevolcht, alles door hem selve overgelevert aen Staten van Holland. z. pl., 1652.
ZZ90105: Sterne, Laurence; Lindo, M.P. (vert.) - Het leven en de gevoelens van den heer Tristram Shandy, door Laurence Sterne. Uit het Engelsch vertaald door M.P. Lindo, Haarlem, A.C. Kruseman FIRST EDITION, [1852], [4 parts in 1 volume].
18295: Sterne, Laurence; [Jacob Geel (vert.)] - Sternes Sentimenteele reis door Frankrijk en Italie. Vertaald uit het Engels. 2e verbeterde druk. Nayler & Co., Amsterdam, 1842.
65711: Steur, A.G. van der, - Kledingwetenswaardigheden, Uitgave de Exclusieven, 1989, 77 pp.
65710: Steur, A.G. van der, - Gedenkt mij bij de tijden van weleer. Het openbare en verborgen leven van de Haarlemse advocaat en dichter Lodewijk Ali Cohen (1895-1970). Haarlem 2012, 112 blz., geïll.
60639: Steur, A. G. van der - Catalogus 10. Genealogieën van - voornamelijk - Nederlandse geslachten (Haarlem 1990).
60641: Steur, A. G. van der - Catalogus 12. Geschiedenis van het Nederlands toneel (Haarlem 1992).
65004: Steur, van der, A.G. - De Opleiding tot kleermaker in de loop der eeuwen, 's-gravenhage 1983, 56 pp.
58377: A.G. van der Steur., - De Postduif, orgaan van de families Schoneveld en Corts, jrg. 8, nr. 5 ( Febr. 1964), waarin De herdenking 150 jaar Koninkrijk te Warmond op 30 november 1963, pp. 2-7.
60645: Steur, A. G. van der - Catalogus 18. Documenten & manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem 1997).
60647: Steur, A. G. van der - Catalogus 21. Documenten & manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem 1999).
60649: Steur, A. G. van der - Catalogus 23. Natural History. Old & rare books, prints, drawings & documents in the field of natural history, zoology, botany, horticulture, mineralogy, proto-geology, agriculture, & garden architecture (Haarlem 2001).
38257: Steur, A.G. van der - Het kleermakersgildehuis aan de Nieuwe Gracht te Haarlem, Haarlem 1975, 42 pag.
60653: Steur, A. G. van der - Catalogus 25. Deel 1. Nederlandse literatuur en lectuur, gedrukt tussen 1700 en ca. 1880 (Haarlem 2003). Deel I: A t/m G.
60657: Steur, A. G. van der - Catalogus 30. Books on Flags, banners, colours and militia guilds ('schuttersgilden') (Haarlem 2005).
60659: Steur, A. G. van der - Catalogus 32. Documenten en manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem 2008).
B10050: Steur, van der Johanna Catharine. - [Dissertation] Grenzen van rechtsobjecten. Een onderzoek naar de grenzen van objecten van eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten, Kluwer 2003, 364 pp.
60661: Steur, A. G. van der - Catalogus 34 Criminaliteit en Justitie. Boeken, brochures en prenten op het gebied van criminaliteit, misdaad en strafrecht (Haarlem 2012).
60663: Steur, A. G. van der - Catalogus 20 Book on flags, banners, colours and militia guilds ('schuttersgilden') (Haarlem 1999).
60651: Steur, A. G. van der - Catalogus 25. Deel 3. Nederlandse literatuur en lectuur, gedrukt tussen 1700 en ca. 1880 (Haarlem 2007). Deel III: P t/m Z.
60643: Steur, A. G. van der - Catalogus 16. Documenten & manuscripten betreffende personen, families en plaatsen (Haarlem 1995/1996).
57013: Stevenson, J.H.; - Heraldry in Scotland, 2 volumes, Glasgow 1914, 514 pp.
65596: Stevensz., Pieter (fl. 1689) and N. van Visscher - [Engraving and etching, gravure en ets] Leopoldus de Eerste door G.G. Roomsch Keijser Gekooren (set: Nineteen equestrian portraits); published ca. 1689
14527: STEWART, W.K. - Brown's signalling. How to learn the international code of visual and sound signals, based on information contained in vol. I of the 1931 international code of signals. Glasgow 1947, ill., 213 p., orig. boards.
33873: Steygers van Pleuren, David, uit Nederlands-Indië - Dissertatio juris publici criminalis de caede per iram commissa [...] Leiden H. Mostert en J. Meerburg 1792
31600: Steynis, Gerrit Cornelis, uit Beusichem - De verhouding van de wetgeving bij Ezechiël tot die in den Pentateuch [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1873
31596: Stheeman, Ubbo, uit Scheemda - De makelaardij [...] Groningen J. Oomkens 1869
31598: Stheeman, Eppo Hesse, uit Scheemda - Dissertatio juridica inauguralis, nonnullas exhibens animadversiones de vestigiis juris antiqui [...] Groningen I. Oomkens 1842
65375: Stillen, Christian Frideric., uit Salzwedel; Praeses: Conring, Hermann - Dissertation 1669 I Disputationem politicam de jure belli [...] Helmstedt Johann Heitmüller 1669.
15877: Stinissen, Jacob - Van Antwerpen naar Amsterdam en andere steden in Nederland. Antwerpen: G. de Vreese, [1905].
36751: Stins, C.J. - Geschiedenis van klokken en beiaarden, Hoorn 1946, 57 pag., geb., geÏll.
33241: Stinstra, Petrus, uit Franeker - Dissertatio juridica inauguralis, de Francici juris legalium hypothecarum systemate comparato cum Neerlandici juris remediis earum loco concessis [...] Leeuwarden J. Swarts 1842
34871: Stipriaan Luiscius, Arnoldus Martinus van, uit Delft - Dissertatio juridica inauguralis de speciminis codicis civilis neerlandi anni 1820 libro I Leiden Hazenberg 1851
32458: Stisser, Joachim Christoph - De liberis exposititiis vulgo Fündlingen. [...] Quedlinburg Gottlob Ernest Struntz 1718
32852: Stockum, Dirk Johannes van, uit Lisse - Beschouwingen over de zakelijke rechten. Academisch proefschrift [...] 's-Gravenhage, W.P. van Stockum & Zoon 1884.
27259: Stockum, W.P. van. - History The Hague 1889 I 's-Gravenhage in den loop der tijden, 2 delen, 's-Gravenhage 1889, 240 + 309 pp, 2 volumes in one binding. Without the folding map.
43435: Stockum, van - Oranje-Nassau Bibliotheek. [ Catalogus van ] Boeken, pamfletten, gelegenheidsgeschriften, historie-prenten, handschriften en brieven betr. (......) Oranje-Nassau, 's-Gravenhage 1898, 162+5 pag., gebonden, mooi exemplaar.
35693: Stockum, Willem Jacob van, uit Lisse - De behandeling van koude abcessen Leiden Somerwil 1888
43963: Stockum, van, - Veilingcatalogus antiquiteiten Prof. Dr. C.H. Stratz en Dr. Edw. B. Koster, 's-Gravenhage 1938, 20 pag.
51225: Burgersdijk & Niermans / van Stockum, - Catalogue 47: Thèses de droit, soutenues aux universites des Pays-Bas 1700-1898, Leiden 1898, 151 pag. [ Gebonden met:] Catalogue (34) d'une collection de thèses de droit defendues aux universites des Pays-Bas depuis le commencement du 18e siecle, jusqu'a 1875, 's-Gravenhage, Van Stockum, [ ca. 1880?], 93 pag.
43953: Stockum, van, - Veilingcatalogus boeken [afkomstig van Jhr. J.L.W.C. von Weiler, overleden 1943], 's-Gravenhage juli 1944.
4174: Van Stockum's Antiquariaat. - Sales catalogue Van Stockum's antiquariaat I Reliures Magnus, collection de sept volumes grand in-folio 17e siecle (...) de la famille zeelandaise De Reigersberch, 1927, 6 pp.
47077: Stoeber, V., - Notice sur les eaux minerales de Hombourg ( pres de Francfort-sur-mein), Strassburg 1844,91 pag.
65358: Stoer, Johannes Adamus, uit Drödensis Variscus; Praeses: Lucius, Johann Gottlieb - De lege aeterna [...] Leipzig Christian Goetze 1685
61059: STOIKOVICS, OFEN, BUDAPEST, FRANZ JOSEPH I - Patent of nobility donated by Emperor Franz Joseph I (1830-1916) to Wasa Ritter von Stoikovics (Kubin, Hungary 1808-?) for his loyal services at the siege of Ofen (Budapest) in 1849.
65134: Stoke, Melis - [The Hague, 1772, Melis Stoke] Rijmkronijk van Melis Stoke met historie-, oudheid- en taalkundige aanmerkingen door B. Huydecoper, Leiden: J. le Maire 1772, (8), 615; (2), 613; (2), 607, (31) pp.
ZZ90506: Stoke, Melis - [Rare early edition, 1620, Melis Stoke] Hollandtsche Riim-Kroniik. Inhoudende de gheschiedenissen der Graven van Hollandt tot het Iaer M.CCC.V. The Hague: H. Jacobssz., 1620, (14),99[=100],6,(6)p.
67522: Stokvis, A.M.H.J. - History, 1890-93, Europe | The Manuel d'Histoire, de Généalogie et de Chronologie de tous les États du Globe, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Leiden, E.J. Brill, 1890-93, part 3, 450 pp.
14787: Stolk, van - Genealogie van het geslacht Van Stolk. Uitsluitend voor de familie gedrukt. [Rotterdam] april 1940.
67514: Stolp, A. - News Printing Press, 1938 | De Eerste Couranten in Holland. Bijdrage tot de Geschiedenis der Geschreven Nieuwstijdingen. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1938, 102 pp.
47839: Stols, A.A.M. (red.), - Halcyon, nr. 5, 1941, compleet met alle bijlagen.
47841: Stols, A.A.M. (red.), - Halcyon, nr. 7, 1941, compleet met alle bijdragen.
47843: Stols, A.A.M., (red.), - Halcyon, nr. 9-10, 1942, compleet met alle onderdelen.
32854: Stoop, Johannes Adrianus, uit 's-Gravenhage. - Art. 56 der Grondwet. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1889
67080: Dirk Stoop (1610-1686) - [Antique print, etching] Standing horse tied to a pole [set of 12 horses]/Vastgebonden paard, 1651.
64722: Stoop, Dirk (1610-1686) - Pissing horse [set of 12 horses] (Plassend paard).
64721: Stoop, Dirk (1610-1686) - Standing horse tied to a pole [set of 12 horses] (staand paard vastgebonden aan paal).
67177: Stoopendaal, Daniel (1672-1726) - Original etching/Antique print/Originele ets: Quaerendo, de lustplaets van den Hr Louis Renard, tusschen de Schulpbrug en Omval aen den ringdijk uit het groote bloemperk naer achteren te zien, ca 1725.
67172: Stoopendaal, Daniel (1672-1726) - Original etching and engraving/Antique print/Originele ets en gravure: Overzicht, inde kromme Schager-laan van de Poort naar het Huys te sien, 1725.
67173: Stoopendaal, Daniel (1672-1726) - Original etching and engraving/Antique print/Originele ets en gravure: Overzicht, de lustplaets van den Hr. Hendrik Hermansz in de kromme Schager laan, van binnen bij de stalling naar de overplaats te zien (tekst in Dutch under the print), 1725. 
67264: Stoopendaal, Daniel (1672-1726) - Original etching/Antique print/Originele ets: Yslandt, van achteren bij de Bloemperkennaar 't huis te zien. / Vue d' Yslandt du Cote du Jardin vers la Maison, ca 1725.
18304: Stoopendaal, Daniel Willem (vert.); Anton Wall - De twee briefjes. Klugtspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, G. Roos, 1797.
67178: Stoopendaal, Daniel (1672-1726) - Original etching/Antique print/Originele ets: Reigersburg, de Lustplaets van den H. Dÿkgraaf Mr. Balthazar Scott aen't endt vander Kruiswegh na bÿ de tocht molens (text in Dutch) and Reigersburg, Maison de Campagne Mr. Balthazar Scott Dyck-grave au bout de l'Allé croisée prés les Moulins...(text in French). ca 1725.
66273: Bastiaen Stoopendaal (1637-1693) - [Antique print, etching] D’Prins en Princesse van Orangie, worden gekroont (Crowning of William III and Mary / Kroning van Willem III en Mary in Westminster), published 1689
64723: Bastiaen Stoopendaal (1637-1693) - [Antique print, etching] D'Prins en Princesse van Orangie, worden gekroont (Crowning of William III and Mary / Kroning van Willem III en Mary in Westminster), published 1689
46913: Stoppelaar, J.H. de, - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens de tachtigjarige oorlog, 's-Gravenhage 1901, 218+101 pag., geb., geïll.
66898: Stoppelaar, J.H. de. - Jacob Cats te Middelburg 1603-1623 en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners, Middelburg J.C. & W. Altorffer, 1860, 44 pp. WIth lithography of the house of Cats in the Noordstraat in Middelburg, Zeeland.
3833: Stoppelaar, J.H. de - De Zelandica gente De Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus quas in publicis Belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert. (Diss.) Leiden 1851, 171+28 p., met uitslaande geslachtlijst.
ZZ90398: Stoppelaar, Joannes Hermanus de, uit Middelburg. - [Dissertation, Leiden University, law,1851] Dissertatio historico-politica de Zelandia gente De Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus , quas in publicis Belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert [...] Leiden Jac. Hazenberg Corn.z 1851, 171+28 pp.
36613: Stork-Penning, Johanna Geertruida, uit Amsterdam - Het grote werk. Vredesonderhandelingen gedurende de Spaanse successie-oorlog 1705-1710 Groningen Wolters 1958
66401: STORM BUYSING, D. J. - De kust van Noord- en Zuid-Holland, Amsterdam C.G. van der Post 1860, 8 pp.
ZZ90278: Storm van Leeuwen, Jan. - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 's-Gravenhage Staatsdrukkerij 1976, 497 pp.
64729: Storm van ‘s Gravesande, Jhr Mr. Carel Nicolaas (1841-1924) - Rocks near Veules, Normandy, France (Veules, Normandie, Frankrijk).
PR120902: Andreas Stöttrup (1751-1811) [?] - [Kerst Wenskaart / Christmas Wish Card, 1830] L.A. Smit. Wish card for Christmas, dated 1830, 1 p.
18321: Straalman, Matthys (vert.); Voltaire [ps. van François-Marie Arouet] - Orestes. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1802.
18320: Straalman, Matthys (vert.); Voltaire [ps. van François-Marie Arouet] - Orestes. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1802.
24801: Strabbe, A.B. - Het vernieuwde licht des koophandels of grondig onderwys in de koopmansrekenkunst ... volgens wiskundige gronden, 2nd edition. Amsterdam, Elwe, 1792,
65779: Strada, Famiano. - [1] De thien eerste boecken der Nederlandsche oorloge, in 't Latijn beschreven (...) verduyscht door Guilliam van Aelst. Amstelredam, Wolfgangh, 1666, 708 pp + register. [Hierbij:] [2] Het tweede deel der Nederlandsche oorlogen. Amstelredam, Wolfgangh, 1666, 825 pp + Bladtwyser.
60371: Philips Galle (1537-1612) and Joannes Galle (1600-1676) after Johannes van Straet - Stradanus (1523-1605) - [Antique print, engraving, 1568] Fight among a lion, horse bull and dogs [set title: Venationes Ferarum, Avium, Piscium], published 1568 or after.
5955: Straelen, J.B. van der - Geslagt-lijste der nakomelingen van den vermaerden Christoffel Plantin, ... waer by gevoegd is eene geslagt-lijste der familie Mourentorff alias Moretus, Antwerpen 1858, 372 p., geb., geïll.
15879: Strahlheim, C. - Die Wundermappe oder Sämmtliche Kunst- und Natur-Wunder des ganzen Erdballs, deel VIII: Die Niederlande. Frankfurt am Main: Comptoir für Literatur und Kunst, 1836.
32526: Stralen, August Engelbert Alexander Simon van, uit Haarlem - Wet van den 28sten februari 1891 tot vaststelling van bepalingen betreffende 's rijks waterstaatswerken. Proefschrift [...] Haarlem Joh. Enschedé en Zonen 1891
34185: Straten, Campegius Cornelius Antonius Joannes van der, uit 's-Gravenhage. - Dissertatio juridica inauguralis de deposito secundum juris Romani et hodierni principia [...] Leiden C.C. van der Hoek 1833
34199: Stratenus, Petrus, uit Dordrecht - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestiones varii argumenti [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1821
42976: Stratingh, S. - Scheikundig handboek voor assaijeurs, goud- en zilversmeden. Groningen, Oomkens, 1821.
58751: Stratz, C.H. Dr., - De kleeding van de vrouw , De schoonheid van de vrouw, De schoonheid der vrouw bij verschillende rassen, Amsterdam, Scheltema & Holkema.
18324: Strauss, Friedrich; Antoinette Ockerse - Kerkkloks-toonen. Herinneringen uit het leven van een' jongen geestelijken. Vertaald uit het Duits. Met een voorberigt van W.A. Ockerse. Amsterdam, Johannes van der Hey, 1818-1820. [3 delen in 1 band]
23665: Streckfuss, Adolf - De dageraad der volksvrijheid. Vertaald door B.ter Haar Bz., Leiden 1872, 209 pag., oorpronkelijk kartonnen omslag.
ZZ90260: Strengholt, L, Knetsch, De Jong - Revius na 400 jaar herdacht : voordrachten gehouden tijdens het Revius-symposium te Deventer op 8-11-86, Deventer Sticting Herdenking Revius [1986], 56 pp.
15883: Strick van Linschoten, P.H.A.J. - Herinneringen van den baron Strick van Linschoten. Naar het Hoogduitsch bewerkt door een staatsman, 2e druk, 2 delen, Amsterdam: A.H. van Gorcum, 1857
22887: STRICKER - [Manuscript] Briefje van N.N. aan zijn vader over zijn toekomst als leraar aardrijkskunde/geschiedenis. Advies van Hr Stricker, z.pl., z.j. (20e eeuws).
60203: Ludovicus Arnoldus (Lou) Strik (1921-2001) - [Original wood engraving] Face, hands, lovers by Lou Strik, published before 2001, 1 p.
60204: Ludovicus Arnoldus (Lou) Strik (1921-2001) - [Original woodcut] Nude woman by Lou Strik, published before 2001, 1 p.
33951: Strimesius, Johannes Samuel, uit Frankfurt - Disputatio philologica de imaginibus & statuis principum [...] Leiden Abrahamus Elzevier 1708
47157: Stroer, C.J. e.a.(red.), - Gedenkboek makelaarsvereeniging te Amsterdam, 1877-1927, Amsterdam 1927, 104 pag., geïll.
54174: Stroethoff jr., F.A. - Ik zat achter de tralies. Amsterdam, 'Tot heil des volks', [1945/46].
32460: Strube, David Georg - Commentatio de origine nobilitatis Germanicae et praecipuis quibusdam eius iuribus Jena Georg Michael Marggraf 1745
7939: STRUTZ, EDMUND - Die Ahnentafeln der Elberfelder Búrgermeister und Stadtrichter von 1708-1808.
32146: Struyk, Gualterus Petrus Adrianus, uit Dordrecht - Disputatio iuridica inauguralis de cura leg. civ. neerl., ut salva sit res famillariis minorum [...] Dordrecht Blussé en Van Braam 1840
65176: Struys, Jan. - Rampspoedige reizen door Rusland en Perzie in de zeventiende eeuw, Amsterdam: Panchaud 2014, 392 pp.
33237: Stryen, Dirk Christiaan Joan van, uit 's Hertogenbosch - Stellingen [...] Leiden P.J. Mulder 1897
65346: Strykius, Johannes Samuel, uit Frankfurt; Praeses: Kirchmajer, Georg Caspar - De auro obryzo, et argento pusulato, Ad Suetonii, & Jur. Civ. Loca quaedam [...] Wittenberg Christian Schroedter 1688
52163: Stuart, A.A. e.a., - De bloei der maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, gekenmerkt in den bloei haren departementen. Redevoering 50 jarig bestaan Amsterdamsch tweede Departement 28-4-1840, Amsterdam 1840, 52+13 pag. Origineel karton.
26493: Stuart, M. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Ver. Nederlanden van de vestiging van het erfstadhouderschap (..) tot aan 's lands verlossing uit de inlijving in het Franse keizerrijk. deel II, III en IV; Amsterdam ( E.Maaskamp) 1822-1826. Prijs per deel 47,70 euro. Geïllustreerd met gravures. In totaal verschenen 4 delen ( betr. 1751-1784 ).
32544: Stuart, Theodorus, uit Amsterdam - De Amsterdamsche makelaardij. Bijdrage tot de geschiedenis onzer handelswetgeving. Academisch proefschrift [...] Amsterdam C.A. Spin & Zoon 1879
54178: Stuart, A.A. - De gemeenschappelijke of de afgezonderde opsluiting? Uit een zedelyk-godsdienstig oogpunt. Beantwoord door A.A. Stuart, predikant te Amsterdam en lid des hoofdbestuurs van het Nederlandsch Genootschap tot zedelyke verbetering der gevangenen. Amsterdam, P.N. van Kampen, 1857.
18328: Studentenzangen - Studentenzangen. Leiden, L. Herdingh en Zoon & Wed. M. Cijfveer, [1822].
61: ALBUM STUDIOSORUM, - ALBUM STUDIOSORUM academiae Rheno-Trajectinae 1636-1886. Utrecht 1886. Geb., ca. 400 p.
60963: Stuerhelt, François (fl. 1646-1652) after Galle, Cornelis II (1615-1678) - The Annunciation
ZZ90311-15: Stuers, Victor de. - Het Binnenhof en ’s Landsgebouwen in de Residentie, W. P. van Stockum & Zoon, ’s Gravenhage, 1891, 56 pp.
31786: Stuers, Alphonse Lambert Eugène de, uit Maastricht - Stellingen Leiden Jac. Hazenberg, Corn.z 1864
ZZ90311-18: Stuers, Victor de. - [Legal history The Hague] Nog eens de Nieuwe Rechtbank te ’s Gravenhage, met een kaartje, W. P. van Stockum & Zoon, ’s-Gravenhage, 1895, 33 pp
PR120233: Jacques Sturm (1808-1844) - [Antique print, lithography] Le Palais a la Haie (Binnenhof en Lange Vijverberg The Hague), published 1825.
56479: Sturm, C.C. / J.F. Tiede, - Dagelyksche verkeeringen met God in de morgen en avond-uuren vertaald door L.G. Cordes, 4e en laatste deel, 2e druk, Utrecht 1809.
36941: Stürmer, M - Handwerk und höfische kultur. Europäische Möbelkunst in 18. Jahrhundert, München 1982, 325 pag., geb., geïll., met stofomslag.
ZZ90438-07: Styl, S. - [Friesland, music, 1785] Lofzang aan de vaderlandlievende maatschappy te Amsterdam, ter bevorderinge der Nederlandsche zeevaart, By Petrus Conradi, Te Amsterdam, By V. van der Plaats, Te Harlingen, 1785, 20 pp.
65048: in the style of Schouten, Hermanus Petrus (1747-1822) - [Antique drawing, oude tekening] View on a canal (tekening van kanaal), published 1750-1800.
PR121289: in the style of Stefano della Bella (1610-1664), Jacques Callot (1592-1635) and others - 6 antique prints I Soldiers and heads, published 18th century, 6 pp.
52582: Suares, Andre - C'est la guerre. Paris, Emile-Paul Freres, 1915.
22331: SUCHTELEN, VAN - [Autograph, manuscript 1790] Handtekening R. v. Suchtelen 1790, advocaat te ‘s-Gravenhage, uitgeknipt, manuscript.
25968-1: Suetonius Tranquillus, Caius. - Classic literature 1650 I Caius Suetonius Tranquillus [opera] cum annotationibus diversorum. Amsterdam, Elzevier, 1650, 369+[13] pp.
25971: Suetonius Tranquillus, Caius. - Classic literature 1606 I Quae extant; & in eum M. Zuerii Boxhorni notae. Editio novissima, rerum nominumque propriorum indice nova aucta. Amsterdam, Hendrik Boom and widow of Dirk Boom, 1606, [16]+384+[56] pp.
25972: Suetonius Tranquillus, Caius. - Classic literature 1697 I [Opera] ex recensione Jo. Georgii Graevii, cum ejusdem animadversionibus […] Amsterdam, Hendrik Wetstein, 1697, [16]+445+[43] pp.
25973: Suetonius Tranquillus, Caius. - Classic literature, Pricebinding 1697 I Suetonius: [Opera] ex recensione Jo. Georgii Graevii, cum ejusdem animadversionibus […] Amsterdam, Hendrik Wetstein, 1697, [16]+445+[43] pp.
33056: Superville, Daniel Marinus de, uit Middelburg - Specimen juridicum inaugurale, de parte bonorum de qua parens, pro numero liberorum legitimorum, disponere potest [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1825
1903: NOUVEAU VRAI SUPPLÉMENT - [Geneology 1861] Le nouveau vrai supplément aux deux volumes du Nobiliaire des Pays-Bas et de Bourgogne, ou Mélanges de généalogie et de chronologie, avec le blason des armoiries. Copie de l'édition de La Haye, 1774. Gent 1861, 269 p. Geb.
19153: Suringar, L.J. - Bijdrage tot de kennis van den regeringsvorm van Maastricht en zijn ressort, meer bijzonder gedurende het tijdvak 1632-1794.
PR120946-198: Suringar, Hugo. - Original lithography, 19th century I Provincie Noord Holland Gemeente Beverwijk, 200 Bunders 3230 Inwoners, 1 p.
34945: Suringar, Georgius Guilielmus Fredericus, uit Beetsterzwaag - Dissertatio juridica inauguralis de quasi delictis Leiden Haak 1828
34979: Suringar, Lucas Daniel - Ontvouwing van de wetten op de verzegeling, ontzegeling en de opbreking van verzegelingen. Leiden Brill 1859
54185: Suringar, W.H. - Bezoeken in de gevangenis, of voorlezingen en toespraken gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen en tot de kennis van derzelver toestand en karakter. Tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1838.
54186: Suringar, W.H. - Gedachten over de eenzame opsluiting der gevangenen. 2e druk, Leeuwarden, J.T.N. Suringar, 1843.
PR120946-197: Suringar, Hugo. - Original lithography, 19th century I Provincie Noord- Holland Gemeente Wijk aan Zee en Duin, 1366 Bunders 1007 Inwoners, 1 p.
34356: Suringar, Guilielmus Henricus, uit Leeuwarden - Specimen historico-jurdidicum inaugurale quo inquiritur quatenus delinquenti liceat gratiam recusare [...] Utrecht Kemink & Zoon 1845
35017: Suringar, Joachimus Guilielmus, uit Lingen - Dissertatio theologica inauguralis de publicis veterum christianorum precibus Leiden C.G. Menzel 1833
54184: Suringar, W.H. - Sluikerij, een valstrik voor de zedelijkheid en het bederf der maatschappelijke welvaart, uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. Amsterdam, Van Munster en Van der Hey, 1830.
33313: Suringar, Ger. Conr. Bern., hoogleraar te Amsterdam - Epitome therapiae generalis in usum discipulorum [...] Amsterdam C.G. Sulpke 1834
64726: Suyderhoef, Jonas (ca. 1613-1686) after Ostade, Adriaen van (1610-1685) - Three men in an inn (drie mannen in een kroeg).
64725: Suyderhoef, Jonas (ca. 1613-1686) after Ostade, Adriaen van (1610-1685) - The three crones or the Dutch fates.
59717: Suyderhoef, Jonas (ca.1613-1686); Goos, Pieter (1616-1672) after Rembrandt van Rijn (1606-1669) - [Antique portrait print 1691] Portrait of theologician ELEAZARUS SWALMIUS, THEOLOGUS, ECCLESIASTES, AMSTELODAMENSIS. [...], published 1691, 1 p.
65651: Suyderhoef, Jonas (1613-1686) after Hals, Frans (1582-1666) - [Portrait print of theologian Johannes Hoornbeeck] JOHANNES HOORNBEECK, 1715-1716.
22385: SVANBERG, ZWEDEN - Brief in het Frans van Jons Svanberg, Zweeds wiskundige (1771-1851), hoogleraar te Upsala, dd. Alunda 1833. Manuscript, 4°, 2 p.
65652: Swanenburg, Willem van (1580-1612) - [Portrait print of theologian Johannes Cuchlinus] IOHANNES KUCHLINUS, 1720.
65662: Swanenburg, Willem van (1580-1612) - [Portrait print professor Petrus Tiara] PETREJUS TIARA, 1715-1716.
65400: Swanevelt, Herman van (1603/04-1655) - Etching/ets: Large tree near a house.
64735: Swanevelt, Herman van (1603/04-1655) - The two horsemen [set: Four landscapes] (Twee ruiters te paard).
64732: Swanevelt, Herman van (1603/04-1655) - Landscape with ruins and a woman with a parasol [set: Twelve landscapes] (landschap met ruine en vrouw met parasol).
64733: Swanevelt, Herman van (1603/04-1655) - Landscape with laundresses [set: Twelve landscapes] (Landschap met wasvrouwen).
65401: Swanevelt, Herman van (1603/04-1655) - Etching/ets: The bent tree (de gebogen boom).
31588: Swart, Aemilius Marcellus de, uit Zweins - Disputatio juridica inauguralis, ad locum juris Romani de satisdatione tutorum et curatorum [...] Groningen P.S. Barghoorn 1833
ZZ903444-37: Swarts, D. - [Antique book, water management, 1828] Geschied- en natuurkundige verhandeling over het IJ, deszelfs vroeg bestaan, als sprank van den Rijn, en gemeenschap met de rivieren, meren en wateren in Zuid- en Noordholland (Noord-Holland), door D. Swarts, M. D. Bij de Gebroeders van Cleef, In ’s Gravenhage en te Amsterdam, 1828, 58 pp.
18340: Swaving, Justus Gerardus - Levensschets van prins Frederik van Brunswijk Lunenburg, hertog van York en Albany, benevens eene schets zijner prachtvolle begravenis. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1827.
18339: Swaving, Justus Gerardus - Roomsche feest- en heilige dagen, of Verbijstering van het menschelijk verstand. (Zijnde een vervolg op de Galerij van roomsche beelden.) Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1825.
34380: Swaving, Henricus Isaäcus, uit Zutphen - Specimen historico-juridicum inaugurale de jure, quod vulgo dicitur dominium litterarium [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1841
31622: Swellengrebel, Joan. Henr. Guill., uit Rotterdam - Specimen historico-juridicum inaugurale, de fontibus juris francici [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1828
56399: Swens, J., - De kwestie der Faecalien, nader besproken, vervolg van een voorstel tot oplossing van de kwestie der faecalien, Haarlem 1870, 40 pag.
61150: Swertner, Jan (1746-1813) - Gesigt over het Spaarne
23209: SWIERSTRA - [Geneology, family tree, 1955] Genealogisch overzicht van het geslacht Swierstra, door R. Swierstra te Santpoort, 1955, Blad A. Groot blad (50x100 cm), lichtdruk. Met familiewapens, afb. Hoxwier en plattegrond van Mantgum. Fraai blad.
50861: Swift, J. - Le Conte du Tonneau (...) traduit de l'Anglois, nouvelle edition, 2 volumes. 's-Gravenhage, Scheurleer, 1741; bound with: Traité des dissensions (...) pour servir de suite au Conte du Tonneau. 's-Gravenhage, Scheurleer, 1749.
31562: Swijghuisen Groenewoud, Jac. Corn. - Oratio de aetate nostra [...] Utrecht Joannes Altheer 1832
30337: Swillens, P.T.A. - Prentkunst in de Nederlanden tot 1800, Utrecht z.j., 119 pag., geïll.
40883: Swillens, P.T.A. - Pieter Janszoon Saenredam, schilder van Haarlem 1597-1665, Amsterdam 1935, 143 pag. + 184 afbeeldingen, geb., met stofomslag.
ZZ90433-023: Swinderen, J. H. F. K. van - [Friesland, Leeuwarden, 1862] Bedenkingen tegen de nieuwe regterlijke verdeeling van de Provincie Friesland, voorgesteld bij het ontwerp van wet, regelende het Regtsgebied der Regterlijke Collegien enz., W. Eekhoff, Te Leeuwarden, 1862, 15 pp.
34863: Swinderen, Theodorus van, uit Groningen - Disputatio juris Groningani de famulis domesticis Groningen Th. Spoormaker 1805
34349: Swinderen, Oncko Quirinus Jacobus Johannes van, uit Groningen - Disputatio juridica inauguralis, de reticentiae delicto [...] Groningen J. Oomkens 1834
ZZ90435-049: Swinderen, van W., signatory. - [Groningen] De gedeputeerde Staten van Stadt Groningen en Ommelanden doen te weten. Dat in het tweede Art. van de ordonnantie op het stuk van de doorngelden, capitaal en heerdsteden van den 22 deser is geomitteert dat de ingeseten hare verklaringe schriftelijk of mondeling sullen mogen doen ...[1743], 1 pp.
32158: Swinderen, Wicherus van, uit Groningen - Dissertatio literaria inauguralis, de Aristotelis politicorum libris [...] Groningen J. Oomkens 1824
6149: Swinderen, Th. v. - Geslachtlijst van de familie Van Swinderen, Groningen 1850, 80 p., met tabel (mist achterzijde omslag)
31682: Sybrandi, Nicolaus Sybren, uit Haarlem - Dissertatio literaria de Platonis Gorgia [...] Haarlem Vincent Loosjes 1829
43681: Sydow, E. von - Schul-atlas in 42 karten, Gotha 1865, oblong.
33813: Sylman, Jacobus, uit Groningen - Exercitatio juridica inauguralis de mandato [...] Utrecht Franciscus Halma 1690
59527: Sypesteyn, J.W. - Geschiedkundige bijdragen / Dl. 1, Willem Frederik, Prins van Nassau en Johan de Witt : eene bijdrage tot de geschiedenis van de eerste stadhouderlooze regering, gedurende de jaren 1650-1664. 's-Gravenhage: Van Cleef, 1864. 260 p.
33953: Sypkens, Henricus - Oratio aditialis de interprete sacro bene instructo [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1799
18357: Sytzama, Clara Feyoena van Raesfelt, geb. van - Heemse. Hof- bosch- en veldzang. In vier zangen. Utrecht, Wed. J. van Schoonhoven, 1783.
65302: Jacob Taanman (1836-1923) - [Modern drawing] Woman seated (probably) sewing, ca. 1900, 1 p.
34187: Taay, Guilielmus Henricus, uit Tiel - Dissertatio juridica inauguralis de natura atque vi obligationis naturalis ex principiis juris hodierni [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1821
5535: Tabellen - Vijf tabellen uit H.A.M. Roelants Gulden Boek van Schiedam: 32 kwartieren van de kinderen van dr. F.M.Th. Gijsberti Hodenpijl en C.M. Veth, 5 bladen plano
25974: Tacitus, Cornelius. - Classic literature 1595 I Tacitus, C. Cornelii Taciti opera quae exstant I. Lipsius quintum recensuit. Seorsim excuse commentarii meliores plenioresque, cum curis secondis. Leiden, ex officina Plantiniara F. Raphelengius, 1595 [1 of 2 parts], [16] 720 [14] pp.
25977: Tacitus, Cornelius. - Classic literature 1645 I Tacitus, Vennekool: Vande ghedenkwaerdige geschiedenissen der Romeinen, uyt het Latijn in Duytsch vertaalt, door I. Fenacolius Batavus [...] en nu door een lief-hebber der Historien, tegen het Latijn, als mede tegen eenighe oversettingen, in verscheyden talen oversien, en op vele plaatsen verbetert, met noch twee byvoegsels voor de verlooren stukken van C. Tacitus. Amsterdam, Joost Hartgersz, 1645, 838+[30] pp.
18360: Tack, Adolf (vert.); Benoît Pelletier de Volméranges - Het huwlyk van den capucyn. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1800.
25555: Tacke, E - Bilder aus der Geschichte der Gemeinde Grünenplan und der Glasindustrie im Hils, z.pl., 1949, 155 pag.
34651: Tadama, Reinier Willem, uit Neganapatnamensis - V. theses juridicae. 1792
42250: Tadama, R.W. - Geschiedenis der stad Zutphen van de vroegste tijden tot 1795. Arnhem / Zutphen, Nijhoff / Thieme, 1856.
34281: Tadama, Regnerus Gulielmus, uit Amsterdam - Dissertatio historico-juridica inauguralis de origine systematis repraesentativi [...] Leiden J.C. Cyfveer 1833
23781: Tadama, R.W. - Willem graaf van den Berg en zijne tijdgenooten. Eene bijdrage tot de geschiedenis van den 80 jarigen oorlog. Zutphen 1846, 4 + 230 pag. (rug beschadigd)
6155: Taets - Taets van Amerongen, overdruk Geneal. Handbuch der Freiherrl. Häuser 1962, 11 p., geïll.
33249: Taets van Amerongen, Arnoldus Gerardus Justus , uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale, quasdam ststens animadversiones ad locum codicis civilis, qui est de iis, qui pactionem facere possunt [...] Utrecht Joh. Altheer 1827.
5169: Tafel - Kwartierstaat Assendelft I Tafel van het geslacht Van Assendelft, 2 tabellen, 18e-eeuws.
5217: Tafel - Tafel van ‘t geslacht van Bentink (Bentinck), I, II en III, 3 tabellen 18e-eeuws.
5285: Tafel - Geneology 18th century I Tafel van de geslachte van den huizen van Boudaan, 1 tabel, 18e-eeuws.
3487: Tafels - Zes `Tafels van het geslacht van Della Faille'. Folio, oblong, 6 bladen, 18de-eeuws.
33235: Talma, Dirk, uit Voorst - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1901
31606: Talma Stheeman, Sape, uit Zuidbroek - Eenige opmerkingen naar aanleiding van art. 1617 B.W. [...] Leiden P. Somerwil 1886
ZZ90435-071: Tammen, J. (secret) - [Groningen, 1677] Sommair verhael ofte recueil van vragen en antwoorden, voorgevallen in de examinibus met Jr. Osebrandt Jan Rengers van Slochteren, in hare respective datis gehouden. Nevens de uytspraeck van ... den ... prince van Orange, en de gedeputeerden van de h. Staten Generael, en die daer op gevolghde protesten en naedere bewijsen. Waer by gevoeght is de deductie van 't gepasseerde met de gemeentsluyden tot Deventer, met de antwoordt van sijn Hoogheydt daer op. By Jan Claesz ten Hoorn, Tot Amsterdam, 1677, 32 pp.
30625: Tamvaki, A - The old testament in European painting ( 1500- 1930 ), Athene 1993, 75 pag., geïll.
23765: Tandel, Ch. - Idées sur l' instruction publique dans le royaume des Pays-Bas, Brussel 1829, 140 pag., orig. boards.
56543: Tardieu-Denesle, madame, - Nouvelle mythologie de la jeunesse par demandes et par reponses, 2nd. ed., ornee de 83 figures en taille-douce, 2 volumes, Paris, Tardieu-Denesle, 1820.
43749: Taskin, H.J.M. e.a., - Gedenkboek uitgegeven bij het eeuwfeest van het seminarie Hageveld 1817-1917, Voorhout 1917, 208 pag., geb., geïll.
43531: Tast, Ton van [=Anton v.d. Valk] - De Haagsche gemeenteraad. Caricatuur portretten, 's-Gravenhage [1926], geïll.
34577: Taudin Chabot, Jan Joseph Marie, uit Rotterdam - Academisch proefschrift over het disconto Rotterdam Wijt 1863
34279: Taunay, Janus Daniel, uit Suriname - Specimen oeconomico-politicum inaugurale de tributis in reditum directis et indirectis, simul ab imperante adhibendis [...] Amsterdam Elix & Co. 1840
54198: Taunay, Frederik - De tractaten tot uitlevering van misdadigers door Nederland gesloten, beschouwd in verband met de vreemdelingenwet en art. 8.9.10 van het Wetboek van Strafvordering. Dissertatie. Amsterdam, Van Munster, 1872.
64303: Taurel, Edouard (1824-1892) after Mierevelt, Michiel Jansz. van (1567-1641) - William I (Prins Willem de Eerste)
32054: Tavenraat, Felix Henri Joseph, uit Cleve - Stellingen [...] Leiden L. van Nifterik Hz 1874
43149: Taylor, I. / J. Olivier - Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika (...) naar de 5e Engelsche uitgave van Isaac Taylor, voor Nederlanders bewerkt door J. Olivier Jz. Amsterdam, G.J.A. Beijerink, 1829.
35361: Teding van Berkhout Jr, P.J. - Prent voor de promotie van Mr P.J.Teding van Berkhout Jr., bij Plaats Royal te Leiden Leiden Somerwil 1871.
34973: Teding van Berkhout, Guilielmus Philippus, uit Haarlem - Dissertatio juridica inauguralis de homicidio voluntario Leiden C.C. van der Hoek 1838
34975: Teding van Berkhout, Janus Petrus, uit Haarlem - Dissertatio juridica inauguralis continens quasdam quaestiones juris Leiden C.C. van der Hoek 1838
36017: Teding van Berkhout Jr., Pieter Jacob, uit Amsterdam - De rechtsmacht van Gedeputeerde Staten Amsterdam Blankenberg 1871
49875: Teissedre l' Ange, J., - Leben und Charakter D. Seb. Fulco Joh. Raus, eine Rede von J.Teissedre l 'Ange. Vertaald door Magd. H. Essler-Ran. Voorrede van G.W. Lorsbach, Siegen 1810, 12+228 pag., geb. in origineel karton. [betreft S.F.J. Rau]
41583: Teissedre l'Ange, J. - Over de dringende behoefte der handhaving van het ouderlijk gezag voor de huisselijke en maatschappelijke welvaart, pp. 61-87 in Nieuw Christelijk Maandschrift I, nr. 2, 1827.
35833: Telders, Willem Albert, uit 's-Gravenhage - Disserations 1897 I Telders: Stellingen ..... Leiden Kleyn 1897, 15 pp.
ZZ90397-010: Telders, A. - [Legal, Gorinchem, 1961] Het Veerrecht van Gorinchem en de nieuwe Merwedebrug, Ter gelegenheid van de in gebruikstelling van de nieuwe verkeersbrug over de Merwede door Hare Majesteit de Koningin op 15 maart 1961 wordt deze door de archief-ambtenaar Mr. A. Telders geschreven verhandeling door het gemeentebestuur aangeboden, Overdruk uit Het Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken, met bijlagen, 1961, 10 pp.
32058: Teljer, Gerardus Jozephus, uit Vreeswijk - Opmerkingen betreffende de ontsmettende werking van sublimaat en phenylzuur met of zonder zuren. Proefschrift [...] Utrecht C.J.G. Repelius 1888
33713: Tellegen, Bernardus Dominicus Hubertus - Oratio [...]
BB110115: Telmann, K. - German, [s.a.], Dolomites | Unter den Dolomiten, Leipzig, Heffe + Becker Verlag, [s.a.], 420 pp.
35861: Tels, Martinus, uit Rotterdam - Stellingen ...... Leiden Werst 1877
40235: Telting, A., - Het Oud-Friesche Stadrecht. Eene schets, 's- Gravenhage 1882, 181 pag. [ dissertatie].
40103: Telting, A., - Stadboek van Groningen, 's- Gravenhage 1886, 97 pag., orig. papieren omslag.
ZZ90438-33: Telting, A. - [Franeker, Leeuwarden, 1842] Vrijmoedige stemmen tot behoud van ’s Rijks Athenaeum te Franeker, G. T. N. Suringar, Leeuwarden, 1842, Franeker, 39 pp.
32056: Telting, Albertus , uit Franeker - Disputatio iuridica inauguralis de iuribus nondum natorum [...] Groningen J. Oomkens 1826
66250: Antonio Tempesta (1555-1630) - [Antique title page, 1608] The Seven Wonders of the World / De zeven wereldwonderen [Septem orbis admiranda], published 1608, 1 p.
15909: Temple, William - De historische gedenkschriften [...]. 4de druk. Amsterdam: A. van Damme en J. Ratelband, 1716.
15907: Temple, William - De historische gedenkschriften van den ridder W. Temple, in twee deelen, het eerste vervattende zijne Aanmerkingen over de Nederlandsche provintien. Het tweede zijne Memorien van ‘t gene gedenkwaardig in ‘t christenrijk is voorgevallen van 1672 tot 1678. 2de druk. Amsterdam: Abr. Wolfgang, 1693.
ZZ903444-39: Tenckinck, J. W. C. - [Sermons 1815, Noord-Holland] Tweetal van leerredenen, uitgesproken op den Dank- en Bededag, den 15den van Hooimaand, 1815; Door J. W. C. Tenckinck, predikant te Zaandam. Bij Johannes van der Hey, Te Amsterdam, 1815, 52 pp.
60876: Tennyson, Alfred [illustrator: Doré, Gustave] - Viviane, van Alfred Tennyson, in metrische verzen vertaald door J.H.F. le Comte, met illustratiën van Gustave Doré. Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1889.
60875: Tennyson, Alfred [illustrator: Doré, Gustave] - Enid, metrisch vertaald door D.E.M. van Herwerden, met platen naar Gustave Doré. Zwolle, J. J. Tijl, 1888.
59727: Teodor Lundh (1812-1896), after Paulus Potter (1625-1654) - [Antique print, etching] T. Lundh (?) after P. Potter, The Plough Horses, 1896, 1 p.
25207: Tepper-Laski, K. von - Rennreiten. Praktische Winke für Rennreiter und Manager. Berlin 1897, (10) + 156 pag. Gebonden in linnen band, geïllustreerd.
25982: Terentius Afer, Publius ; Zwaerdecroon, Henricus (trans.) - Classic literature 1668 I De zes comedien van P. Terentius. Verduitst door Henricus Zwaardekroon, Rector der Schole tot Rotterdam. Rotterdam, Johannes Naeranus, 1668, 498 pp.
25981: Terentius Afer, Publius. - Classic literature 1661 I Terentius, Comoediae sex. Ex recensione Heinsiana. Amsterdam, ex officina Elzeviriana, 1661, [48]+304+[8] pp.
25983: Terentius Afer, Publius. - Classic literature ca 1700 I Terentius: Comoediae sex. Ex recensione Heinsiana. Amsterdam, Hendrik Wetstein, N.D. [ca. 1700], 240 pp.
30617: Terlinden, Charles ( inl.) - [Belgium 100 years, 1930] Fetes du centenaire 1830- 1930. Fête artistique et patriotique. Les fastes Belges, donnée au Théâtre royal de la Monnaie, Brussel 1930, 85 pag., geïll. [ 19 tableaux ], good copy.
27911: Terlinden, Ch. - La revolution Belge de 1830, racontée par les affiches, Brussel 1903, 127 pag.
33012: Termaat, Bernardus Lambertus Rudolphus, uit Doetinchem - Stellingen [...] Groningen P. van Zweeden 1851
2955: Terrebasse, A. de - Histoire de Pierre Terrail Seigneur de Bayart [...] suivie de recherches généalogiques. Parijs 1828, 528 p.
22687: TERSCHELLING - [Heraldic drawing, aquarel, ca. 1900] Geaquarelleerde tekening met kleur van de zes familiewapens in het Polderhuis te Midsland op Terschelling, met vermelding van de “bijna onleesbare teksten” in de randen, ca. 1900, 27x31 cm.
52532: Tertullianus, Q.S.F. - Apologeticus, [corrected and annotated by Siwart Havercamp]. Leiden, Severink, 1718.
31111: Terwogt - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Terwogt, z.pl., z.j., 15 pag., gestencild.
35419: Tessier Dumotay, Ludovicus Andreas, uit Angers - Theses philosophicae. Negen stellingen: 2 ex logica, 1 ex ontologia en 6 ex pneumatologia. Angers Renatum Hernault 1752
54546: Testanto, A. - Dienstweigering? Een schriftstudie. [complete set van 6 brochures], Maartensdijk, D.M. Zwart, [1933].
32236: Testas, Petrus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis, de natura et significatione dominii (propriete) [...] Amsterdam F.J. van Tetroode 1824
35343: Tetrode, P.J.C. - Prent op de promotie van Mr P.J.C.Tertrode Amsterdam Braakensiek 1888.
34653: Tets, A. W. N. van, uit Dordrecht - IV. theses juridicae. 1789
34655: Tets, A. W. N. van, uit Dordrecht - Theses juridicae. 1791
38071: Teunissen, P - Nederlandsche insecten, Alkmaar, J.C. Baan [ 1915 ], plaatjesalbum met 180 plaatjes, compleet [ = Baan's Album nr. 1 ]
35167: Tex, Cornelii Annes den - Oratio de insigni honore [....] 1821
34099: Tex, Cornelius Anne den, uit Tilburg - Disputatio inauguralis de antiqui juris principiis in excolenda jurisprudentia Romana constanter servatis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1817
42780: Texera, Joseph - Exegesis genealogica, sive explicatio arboris gentilitiae invictissimi ac potentissimi Galliarum regis Henrici ejus nominis IIII. Regnum LXV. Navarrae III regum XXXIX. Leiden, F. Raphelengius, 1592.
42980: Texier, E. - Voyage pittoresque sur les bords du Rhin. Paris, Morizot, 1858.
24987: Texier, Edmond - Tableau de Paris. Ouvrage illustré de 500 gravures.
22935: TEXTIEL, OUDE SHAWLS, VAN DELDEN - [Fashion Catalogue, scarf 1915] Catalogus Oude shawls, tentoongesteld bij Kunsthandel H.W. van Delden te Amsterdam, 10 pag., gedrukt, geïll. Wit doorschoten exemplaar met originele foto's van paisley-shwals en met aantekeningen R.W.P. de Vries Jr te Hilversum, ca. 1915.
33142: Teylingen, Arnout Adriaan van, uit Maastricht - Stellingen [...] Utrecht J. van Druten 1896
33933: Teylingen, Diderik Gregorius van, uit Rotterdam - Theses juris inauguralis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1775
15917: [Themmen, Ph.H. - Komieke en vermakelijke Boeren-reis, van Dirk den eenvoudigen en zijne zonen uit het Overmaasche naar Delft. 3de druk. “Gedrukt in Nederland”, z.p., zonder naam, 1839.
10163: Themmen, Phoebus Hitzerus - [Occasional poem, 1796] Op den dood van Harriot Sowden, overleden den 7 october 1796, oud 3 jaaren. z.p. 8º: [4] p.
58957: Thenard, L.J., - [Chemistry] Traite de chimie elementaire. Theorique et pratique, 8e ed., 2 delen in 1 band, Brussel, 1829-1830.
B10037: Thenot, J.P. / C. Kramm / J.J.F. Wap - [Art History, Perspective, 1861] Proeve van werkdadige doorzigtkunde, perspectief, voor beoefenaars van schilder- of tekenkunst. Naar de Hollandsche uitgave van C. Kramm. 2e verbeterde druk door dr. Wap. Utrecht, v.d. Post, 1861, (2)+78 pp.
PR121059: Theodoor Matham (1605/1606-1676), after Johann Spilberg (1619-1690) - [Antique print, engraving] Portrait of Catharina Charlotte of Bavaria-Zweibrücken, published ca. 1650, 1 p.
PR121060: Theodoor Matham (1605/1606-1676), after Johann Spilberg (1619-1690) - [Antique print, engraving] Portrait of Wolfert van Brederode, published ca. 1660, 1 p.
59805: Theodor Matham (1605/1606-1676), after Anthony van Dyck (1599-1641) - [Antique print, engraving] Michel le Blon Agent... (Portrait of Michel le Blon), published ca. 1630-1640, 1 p.
PR120667: Theodore Rousseau (fl. 18th century), after Jacques-Louis Chevillard (1680-1751) - [Antique print, etching and engraving] LES DAVPHINS (dauphins) DE FRANCE., published ca. 1720.
32486: Thibaut, Wilhelmus, uit Middelburg - Dissertatio juridica inauguralis, de servo corrupto [...] Leiden Abraham Kallewier 1754
30621: Thiel, P.J.J. van - All the paintings of the Rijksmuseum in Amsterdam. A completely illustrated catalogue, Amsterdam 1976, 911 pag., geb., geïll., met stofomslag (stofomslag wat rafelig).
32998: Thieme, Hermannus Carolus Antonius, uit Arnhem - Disputatio historica juris publici de imperantis circa aggeres in Gelria jure [...] Arnhem C.A. Thieme 1843
33134: Thieme, Servaas Johan, uit 's Hertogenbosch - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1901
M7353: THIEME, BONDAM - Stukken betr. drie generaties Thieme. Manuscripten: brieven, circulaires, gedichten, knipsels, etc., etc.
56249: Thienen, F.W.S. van, - Op 't Hoogh toneel, Amsterdam 1969, 52 pag., geïll.
54205: Thierij - Geschiedenis van den heere Hendrik Masers de Latude. Geduurende vijfendertig jaaren gevangen in verscheide staatsgevangenissen. Opgesteld met de oorspronkelijke stukken door den heer Thierij, advocaat. Opgedragen aan den heer De la Faijette. Utrecht/Amsterdam, G.T. van Paddenburg/M. Schalekamp, 1790.
32220: Thijs, J.D. - De invloed van de opkomst van Japan en van de Japanse overwinning op Rusland in Azië. [...] Kampen J.H. Kok 1965
ZZ90195: Thijsen, Jo. - 'Leerzame prentjens voor de jeugd', Schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Matrijs Utrecht 2009, eerste druk, 215 pp.
35363: Thijssen, J.N.J.E. en C.W. Schlingemann - Prent op de dubbele promotie van Mr J.N.J.E. Thijssen en Mr C.W.Schlingemann, naar een tekening van S. v.L[imburg] S[tirum]. Leiden 1890.
5063: Thijssen, W.P. - Het geslacht Willemsen. Rotterdam 1952, 113 p., gestencild, geïll. (parenteel)
32462: Thoellden, Justinian - De sacris Romanorum gentilitiis commentatio. Leipzig Langenheim 1742
65315: Thoene, Antonius, uit Soest-Westfalen; Praeses: Sagittarius, Caspar - Dissertationem de nomine Westphaliae [...] Jena Johann Zacharias Nisius 1686
35757: Tholen, Marie Hubert Gerard A., uit Sittard - Over de prophylaxis ..... 's-Gravenhage De Residentie 1923
PR121274: after Leonhard Thoma (1864-1921) - Antique painting oil on plywood I Portrait of Franz Liszt ca. 1900.
35649: Thomae, Titus, uit Rensburg; Praeses: Conring, Hermann - Dissertation 1665 I Disputatio de vectigalibus [...] Helmstedt Jacob Müller 1665.
ZZ903444-22: Thomas, Fred - [Museum catalogue, Stedelijk museum Amsterdam 1943] Tentoonstelling, Amstel Vecht Zaan, Stedelijk Museum Paulus Potterstraat, Amsterdam, September 1943, Gedrukt ter Stadsdrukkerij Amsterdam, 20 pp.
32318: Thomas, Henri Willem Bernard, uit 's-Gravenhage. - De Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap van 12 December 1892. Proefschrift [...] 's-Gravenhage, D. Mouton & Co 1893.
15921: Thomas, Fred - Droom in de Delta. Het sprookje der lage landen in woord en beeld, Den Haag: Stok, [1956].
ZZ90247: Thomas, Scarlett. - Drakendal, Bovenwereld 1, Uitgeverij Fontein, Jeugd, Utrecht, 367 pp.
34879: Thomassen a Thuessink, David, uit Zwolle - Dissertatio juridica inauguralis de fraude legi facta Groningen H. Vechnerum & H. Crebas 1753
58331: Thomassen a Thuessink, E.J., - Over het beveiligend vermogen der koepokken tegen de kinderpokken, Groningen, v. Boekeren, 1818.
36531: Thomassen a Thuessink van der Hoop van Slochteren, Matthijs Pieter , uit Slochteren - Kerk en staat volgens Groen van Prinsterer Groningen Oppenheim 1905
37211: Thomassen à Thuessink v.d. Hoop, E.J. - Het geslacht Thomassem à Thuessink, z.pl. 1930, 81 pag., geïll.
32106: Thomassen à Thuessink van der Hoop, Everhardus Joannes, uit Groningen - Specimen historico-politicum inaugurale, quo exponitur et dijudicatur Gulielmi III agendi ratio in rerum Anglicarum mutatione [...] Groningen W. van Boekeren 1834
58884: Thompson, T.L., naar W.H. Schmidt, - 's Konings verjaardag 24 augustus 1831. Volksgezang. Opgedragen aan Hare Majesteit de Koningin. Woorden van H. Tollens en Muziek van C. Mühlenfeldt. Rotterdam bei L. Plattner.
18378: Thöne, Carsten Wilhelm - Oude en nieuwe zeden. Blijspel [in vijf bedrijven. Amsterdam, Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1828.]
34777: Thooft, J., uit Rotterdam - VIII. Theses juridico-politicae 1839
34951: Thooft, Isaac, uit Rotterdam - Dissertatio historico-politica inauguralis de magno concilio ordinum Belgii foederati anni 1651 Leiden Hazenberg 1840
77125: Thorbecke, Joannes Rudolph - [Oration 1841] Oratio de Simonis Slingelandtii rempublicam emendandi studio [...] Leiden P.H. van den Heuvell 1841, 35 pp.
30305: Thorlacius- Ussing, V. - Billedhuggeren Thomas Quellinus. Kopenhagen 1926, 214 pag., geïll. ( rug los, bibliotheekstempels ).
65952: Thourneyser, Johan Jakob (1636-1711) after Aubry, Peter (1610-1686) - Print: Biblia Sacra [title page] 1669, Lyon/Titelpagina Bijbel.
35591: Thryllitius, Jacobus, uit Rödgen; Praeses: Fischbeck, Christian Michael - De rerum communione in republica non introducenda [...] Wittenberg Christian Schroedter 1703
26943: Thurmann, E - Bùrgerbuch der Stadt Lippe-Lippstadt von 1576 bis 1810, Lippstadt 1983, 248 pag., geb.
67083: Emanuel Thurneysen (1687-1739) - [Antique cartography, engraving] Map of the Swiss/Kaart van Zwitserland, ante 1766.
18381: Tideman, Jan - Gedichten. Niet in den handel. Den Haag, Gebr. J. & H. van Langenhuysen, [1888].
31636: Tideman, Joannes, uit Amsterdam - Het seminarium der remonstranten te Amsterdam. Afscheid bij den overgang naar Leiden [...] Amsterdam Y. Rogge 1873
65957: Gilliam van der Gouwen (fl. 1660-1740) after Philip Tideman (1657-1705) - [Antique title page, 1693] Beschryvinge der stad Amsterdam, published 1693, 1 p.
54208: Tiel, P.A. - Een bede om vrijheid. [Heemstede, 1913].
56375: Tieleman, J., - Handleiding tot de verificatie [ijk] van het vaatwerk, 's-Gravenhage 1838, 34 pag.
31634: Tienen, Hendrik Johan Christiaan van, uit Amsterdam - Het dwangrecht van het centraal gezag tegenover de gemeente als onderdeel van den staat. Academisch proefsc hrift [...] Amsterdam Gebr. Binger 1885
31694: Tienhoven, G. van - Het hooger onderwijs en het Athenaeum te Amsterdam [...] Amsterdam B. van der Land 1873
4186: Tienhovense geschiedenis in vogelvlucht, 1946. - Dutch history 1946 I Zeven eeuwen. Tienhovense geschiedenis in vogelvlucht, herdenkingscomité Tienhoven 1946, 56 pp. Illustrated.
23803: Tijdeman, H.W. - Verhandeling over de Hoeksche en Kabeljaauwche partijschappen, Leiden, Du Saar 1815, 14 + 118 pag., orig. kartonnen omslag.
38925: Tijn, Theo van, e.a. - Voor Hugenholtz. Een detective door collegae, medewerkers en leerlingen den hoogleraar aangeboden bij zijn operatie, Utrecht 1969, 28 pag., geïll.
51056: Tijsens, Gijsbert / Claes Jansz Visscher, - Haarlemmer duinzang, ter eere van des zelfs vermakelyke land- en watergezigten van Santvoordt af tot Haarlem. Amsterdam, H. Bosch, 1728.
25773: Til, H.N. van - Taferelen uit het leven van belangrijke Nederlandsche mannen van vroegeren en lateren tijd, 3e druk, Leiden, Noothoven-van Goor, [18] 169 pag., geïll.
51100: Til, H.N. van - De belangrijkste Nederlandsche vrouwen van vroegeren en lateren tijd, in geschiedkundige en zedelijke tafereelen geschetst. Zutphen, Thieme, 1828.
31632: Tilanus, J.W.R. - Toespraak bij de opening van drie nieuwe laboratoria Amsterdam C.G. van der Post 1876
14581: Tilanus, S.M. - Tilanus.
31640: Tilanus, Janus Guilielmus Regnerus, uit Arnhem - Specimen chemico-physiologicum inaugurale continens quaedam de saliva et muco [...] Amsterdam C.G. van der Post 1849
6299: Tillett, E.D. - The royal house of Windsor, a record of its personages, their standards, coats of arms, emblems etc., since the accession of queen Victoria, Londen z.j., 82 p., geb., geïll.
35345: Tilman, E.R. - Prent op de promotie van Mr E.R. Tilman, litho J.H. Moesman/Lammerts van Bueren. Utrecht 1939.
24855: Timmer, Geurt Kornelis - Handleiding tot algemeene kennis van den aardbol. Een volksleesboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1840.
43113: Timmerman, W.C. - Bijdrage tot de geschiedenis van de bouwkunde der middeleeuwen, of handleiding tot de geschiedenis der Gotische bouworde. 's-Gravenhage, Kloots, 1838.
34751: Timmerman, Janus de, uit Middelburg - Specimen juris publici Belgici inaugurale de unione Hollandiam inter et Zeelandiam Utrecht Broedelet 1748
54211: Timmermeister, F.W. - Mijne arrestatie op 30 December 1901. Hare geschiedenis en ten uitvoeringlegging, in verband met mijn strijd tegen De Zwarte Bende te Amsterdam. Aalsmeer, D. Deddens, 1902.
31630: Timmers, Johannes, uit Klundert - Over de beweging van een punt op een oppervlak. Academisch proefschrift [...] Leiden A.W. Sijthoff 1875
33032: Timmers Verhoeven, Henricus Petrus, uit Dordrecht - Disputatio theologica inauguralis, de precatione dominica [...] Leiden H.W. Hazenberg jr. 1829
56733: Tindal, Henry, - Aan de eerste Kamer der Staten-Generaal, Amsterdam, 1890, 47 pag.
34657: Tinne, Janus Petrus Theodorus, uit 's-Gravenhage - XVII. theses juridicae. 1793
PR120810: Isaak Tirion (1705-1765) - [Cartography Alkmaar, ca 1740] Antique map of Alkmaar printed by Tirion, in good condition, 18 x 22 cm.
PR121304: Isaak Tirion (1705-1765) - [Cartography, Europe, Africa, Asia, Australia] Engraving I Nieuwe kaart van het Oostelykste Deel der Weereld, published 1755, 1 p.
PR120673: Isaak Tirion (1705-1765) - [Antique print, cartography] De Stad, reede, haven en rivier van CHAGRES ... (Panama), published 1765.
PR120674: Isaak Tirion (1705-1765) - [Antique print, cartography] De Stad en Haven (harbour) van PORTO-BELLO (Panama), published 1765.
PR120675: Isaak Tirion (1705-1765) - [Antique print, cartography] De Reede en Haven (harbour) van Vera Cruz (Mexico), published 1765.
PR120676: Isaak Tirion (1705-1765) - [Antique print, cartography] De Stad Vera Cruz (Mexico), published 1765.
PR120677: Isaak Tirion (1705-1765) - [Antique print, cartography] Map of Mexico and the Spanish West Indies, published 1765.
PR121323: Christian Jakob Schlotterbeck (1757-1811) after Johann Friedrich August Tischbein (1750-1812) - Antique portrait print I Preacher Antonius Kuyper, published 1794, 1 p.
PR121324: Christian Jakob Schlotterbeck (1757-1811) after Johann Friedrich August Tischbein (1750-1812) - Antique portrait print I Preacher Antonius Kuyper before the inscription, published 1794, 1 p.
54527: Tiszoo [= Van Leeuwen] - Photographie of schilderij? Een karakterschets. Almelo, W. Hilarius, 1888.
36191: Titi, Mattheus, uit Rugenwaldensi Pomerano; Praeses: Hunnius, Nicolaus - Canones logici , primam mentis operationem dirigentes, quindecim capitibus comprehensi ..... Wittenberg Joh. Gormann 1610, ca 300 pp.
33615: Tjarda van Starkenborgh, E.J., uit Ommelanden - Dissertatio juridica inauguralis de consonantia juris Groninganorum civilis cum jure naturali in contractu emtionis et venditionis [...] Groningen Cornelius Barlinckhof 1763
22369: TJASSENS, GRONINGEN - [Printed publication in Latin 1784] Aankondiging in het Latijn van het overlijden van Cornelis Tjassens, hoogleraar te Groningen, 1 blad, groot plano, gedrukt, dd. 29-9-1784.
30753: Tjepkema, A (red.) - Taboe, blad voor jonge mensen, nr. 2 + nr. 3, 60 + 90 pag., geïll., als nieuw.
35831: Tobias, Joan Hendrik, uit Amboina - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1878
22561: TOBIAS, BALLET - [Photo 1923, ballet] Foto van balletmeisje met verso “Zum Andenken an Beatrice Tobias, 8 April (19)23”.
ZZ90254: Toebes, C.J. - Spiegel der Historie, De Grote of St.-Jacobskerk te 's-Gravenhage, Maandblad voor de Geschiedenis Zaltbommel Drukkerij De Residentie Den Haag [1970], p. 357-412.
ZZ90121: Toeien, Barend J. - [FIRST EDITION] Verliese en Aanklagte, Human & Rousseau 1973, 66 pp.
25591: Toll, Jurriaan van - Zeelandt veredelt, Amsterdam 1942, ( wapenkaart Smallegange, met tekst over Smallegange). Hierbij: diverse bladen van oude wapenkaarten van Smallegange, deels handgekleurd. Gebonden in stevige band.
65364: Tollen, Henricus uit Göttingen; Praeses: Felden, Johannes a - Dissertation 1653 I De potissimo scientiae principio seu definitione disputatio [...] Helmstedt Henning Müller 1653.
18414: Tollens Cz., Hendrik - Een bedelbrief in den winter. Dichtstukje [...] uitgegeven ten voordeele van de armen te Rijswijk. Den Haag, K. Fuhri, 1848.
31832: Tollens, Jacobus Cornelius, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de emphyteusi secundum jus romanum et novissimum belgicum [...] Leiden D. du Mortier en Zoon 1834
18389: Tollens Cz., Hendrik (vert.); Charles Antoine Guillaume Pigault le Brun de l’Épinoy - De schoenmaker van Damaskus. Tooneelspel in drie bedryven.Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1800.
18416: Tollens Cz, Hendrik - Laatste gedichten. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1848-1853. [2 delen]
4519: Tombe, I.W. des - Het geslacht van Renesse van den oorsprong tot 1430. 's-Gravenhage 1897, 153 p., met platen.
77123-1: Tonckens, Wijncko Johannes, uit Wijk - [Dissertation 1827] Specimen juridicum inaugurale de modis quibus consensus in contractibus vitiatur secundum juris hodierni principia [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827, 6+74 pp.
35043: Tonckens, Joannes, uit Drenthe - Specimen juris publici inaugurale de pactis quibus civitas constituitur. Groningen T. Spoormaaker 1777
36081: Tonckens, Johannes, uit Beerta. - [Dissertation legal 1698] Johannes Tonckens: Dissertationum ad institutiones imperiales vigesima (...), Groningen, Th. la Quier, 1698, (19) pp.
6107: Tonderen, J.P. van - Bijzondere aanteekeningen betreffende de familie J.C.J. van Speijk, Amsterdam 1832, 15 p., geb. met uitv. tabel
22555: TONEEL, STADSSCHOUWBURG AMSTERDAM - [Printed publication, Theater laws, legal, 1820] “Tooneelwetten” van de Amsterdamsche Schouwburg dd. 7-6-1820 en 8-5-1822, gedrukt, elk 4 p, folio.
22937: TONEEL, SLUIJTER - [Manuscript 1850, Theatre] Bertram de matroos. Tooneelspel in 4 bedrijven naar het Fransch van J. Bouchardy, door D. Sluijter, voor de eerste maal op den Stads-Schouwburg opgevoerd den 12 October 1850. Manuscript, 156 p, 4°, gebonden.
22305: TONEEL, BOUWMEESTER, VAN DER LUGT MELSERT - Zes getypte of geschreven brieven van Cor L. van der Lugt Melsert en Litje G.M.H. van der Lugt Melsert-Bouwmeester aan “Flip”, d.d. ‘s-Gravenhage 1972-1975, 4°, 9 p.
41765: Toonder, M - Kappie en de automatische stuurman, Serie 1 Deel 3. Amsterdam De Muinck, 32 pag., goed exemplaar.
18427: Tooneel - Het Nederlandsch Tooneel. Kroniek en kritiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond, uitgegeven onder leiding van het hoofdbestuur. Hoofdredacteur Taco H. de Beer. Utrecht, J.L. Beijers, 1879-1883.
66530: Toorenenbergen, Alb. Van. - Brielle en Heiligerlee. Twee feestvieringen in 1868. Protest tegen de ultramontaansche geschiedenismishandeling van abt brouwers, Utrecht: Kemink en zoon 1869, 38 pp.
67509: Toorn, van den Jacobus [Pseudonym of Max Yvoy van Mijdrecht]. - Brederode, 1791, Genealogy | Verhandeling over de Beweerde Gewettigde Afstamming der Heeren van Brederode van Bolsward, uit Reinoud den III. [s.l.], 1791, [4], 67, [8]pp.
67483: Van den Toorn, J.; Wagenaar, J. - Genealogy, 1790, Brederode | Geslachtsboom van alle de mannelijke nakomelingen uit het oud adelyk stamhuis der heeren van Brederode, Rustende op echte Stukken, het getuignis der oude Kronyken en latere Historien van ons Vaderland. Amsterdam, A. van der Kroe en A. Capel, tweeden druk, 1790, 32 pp.
66204: Toorop, Jan (1858-1928) - [Modern print, dry needle/Droge naald, Toorop] Portrait of general J. Drabbe/Portret van generaal J. Drabbe, published after 1903.
750: Totius - [Poetry 1912, first edition] Wilgerboom-bogies verse van Totius, Unie Bibliotheek nr 18, Het Westen Drukkerij 1912, 40 pp.
31231: Toudouze, G.J. e.a. - Histoire de la Marine, Parijs ( ed. de l' Illustration ) 1966, 670 pag. Hardback in two volumes, many illustrations, very good copy.
ZZ90441-04: Tour, J. C. Baron du - [Drenthe] Gedachten over de ontdekte bruggen, in de Provincie Drenthe, in den jare 1818, Door Jonkheer Mr. J. C. Baron du Tour, Bij de Gebroeders Van Cleef, In ’s Gravenhage, en te Amsterdam, 1818, 36 pp.
35137: Tour, Johan du, uit Alkmaar - Dissertatio juridica inauguralis qua inquiritur in convenientiam juris romani cum naturali [....] Leiden C. de Pecker 1767
7891: TOURTCHINE, J.F. - L'Europe impériale et royale. Dictionaire généalogique des descendances masculins et féminines des maisons d'Europe depuis le 18e siècle, Vol. I: Les maisons souveraines régnantes de nos jours.
18442: Toussaint, Anna Louisa Geertruida - Het Huis Honselaarsdijk in 1638. Historische novelle. Amsterdam, P. Kraay jr, 1849. [2 delen in 1 band]
18445: Toussaint, Anna Louisa Geertruida - Media-Noche. Een tafereel uit den Nijmeegschen vredehandel. 1678. Haarlem, A.C. Kruseman, 1852. [2 delen]
18448: Toussaint, Anna Louisa Geertruida - De bloemschilderes Maria van Oosterwijk. Prijs der Kunstkronijk. Leiden, A.W. Sijthoff, 1862.
18431: Toussaint, Anna Louisa Geertruida - Engelschen te Rome. Romantische episode uit de regering van paus Sixtus V. Amsterdam, P.R. Otto, 1839. [2 delen]
18438: Toussaint, Anna Louisa Geertruida - [Literature, Alkmaar] De vrouwen van het Leycestersche tijdvak. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1849-1850. [3 delen]
18441: Toussaint, Anna Louisa Geertruida - Fantasien in December 1848. Haarlem, Erven F. Bohn, 1848.
43093: Townsend, J. - Reize door Spanje gedaan in de jaaren 1786 en 1787. Vertaald uit het Engels, 3 delen in 6 banden, Haarlem, Loosjes, 1792-1793.
33214: Traa, Adriaan van, uit Rotterdam - Over de behandeling van diabetes mellitus. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1875
32244: Traa, Willem Anne van, uit Rotterdam - Stellingen [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1897
25141: Tracy, J.D. - A financial revolution in the Habsburg Netherlands. Renten and Renteniers in the County of Holland, 1515-1565. Berkeley/ Los Angeles/London 1985, 276 pag., geb., geïll. Met stofomslag.
PR120707: Trap, P. - [Coloured lithography Mauritshuis, The Hague] Lithografie Mauritshuis Den Haag: Het Mauritshuis, 1 p. published 19th century.
55178: Trap, Pieter Willem Marinus (1821-1905); v.d. Kellen, after - 'Strafoefening. (11e eeuw)'
60847: Trap, Pieter Willem Marinus (1821-1905) after Hekking, Willem II (1825-1904) - Antique Lithography - The mausoleum of Michiel de Ruyter in the Nieuwe Kerk in Amsterdam - P.W.M. Trap, published 19th century, 1 p.
PR121146: Trap, P.W.M after C. Bos en G.J. Bos. - [Antique print, lithography, 19th century] De Societeits-tent in het Bosch, published 19th century, 1 p.
32464: Trautmann, Peter Elias - Acta curiosa in puncto nullitatis matrimonii Tullii et Tulliae [...] Halle Johann Friedrich Grunert 1754
43577: Treffenberg, Nils C.E. - K. Carl X Gustafs instruction for secretaren Coijt under dess beskickning till England ar 1654 , Upsala 1851, 4o, 5+11 pag., geb. in half linnen.
4859: Treffertje - Het Treffertje. Familieblad van de familie Treffers. Jrg. 1 t/m 21, grotendeels compleet, met het `Speciaal nummer' van april 1981.
23053: NOLST TRENITÉ - [Manuscript] The chaos door G. Nolst Trenité (Charivarius). Manuscript, 4°, 8 p.
ZZ90435-074: Tresling, T. P. - [Groningen] Krijgsliederen voor de Groningsche studenten, uitmakende eene kompagnie Vrijwillige Flankeurs, bij de 8ste afdeeling infanterie, bij M. Smit, te Groningen, 1830, 24 pp.
35859: Tresling, Tjalling Petrus, uit Havelte - Stellingen ...... Amsterdam Holland 1895
30319: Treu, E - Die Bildnisse des Erasmus von Rotterdam, Basel 1959, 55 pag. + ill., geb.
32466: Treuer, Gottlieb Samuel - Monstrum arbitrarii iuris territorialis a legibus Imperii e Germania profligatum [...] Frankfurt / Leipzig Ernest Christian Schröter 1739
33299: Treussart van Rappard, Theodore Maurice Guillaume, uit Rotterdam - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1899
34109: Triebels, Guilielmus Josephus, uit Nijmegen - Dissertatio juridica inauguralis de communione legali in secundis nuptiis [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1845
66774: Trimmer, S (after Berquin). - Introduction familière a la connoissance de la nature; Traduction libre de l'Anglais de MM. Trimmer. Par Berquin. Tome premier 1ere partie, Tome seconde, deuxieme partie, Paris, B. Le Francq 1797, 143 pp. Text in French. Illustrated with beautiful etchings and engravings.
42580: Trioen, Cornelis - Observationum medico chirurgicarum fasciculus. Leiden, v.d. Eyk en v.d. Kluis, 1743, (20)+143 pp.
32784: Trip, Henricus Janus, uit Groningen - Disputatio juridica inauguralis, de similtudine inter delicta eorumque poenas [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
35079: Trip, Joannes, uit Groningen - Disputatio juridica inauguralis ad articulum 142 Codicis Civilis Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1832
32678: Trip, Jacobus Lucas, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis, continens observationes de privilegio, quod venditori navis, iisque, qui ad navem extruendam materias et operas praestiterunt, competit [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1831
34909: Trip, Didericus, uit Amsterdam - [Dissertation, 1711] Disputatio juridica inauguralis de furtis Leiden A. Elzevier 1711
52265: Troeltsch, Ernst, - Uber Massstabe zur beurteilung historischer dinge, Rede, Berlin, 1916, 50 pag.
37221: Troitzsch, Otto - Berlin in farbigen naturaufnahmen, Stuttgart- Leipzig, Deutsche Verlag Anstalt [ ca. 1895 ], board covers with this text and 19 handcolourd chromo-lithograhs after photographs of Berlin- sights. With text in German, Englisch and French under each photo.
42268: Trollope, A. - Reis door Australie en Nieuw Zeeland. 2 delen in 1 band, Leiden, Noothoven van Goor, 1875.
18453: Trömlitz, A. von [ps. van Karl August Friedrich von Witzleben] - Anna Groslot en Jacques Poltrot, historisch-romantische tafereelen uit den godsdienst-oorlog van Frankrijk, in de zestiende eeuw. Vertaald uit het Duits. Nijmegen, J.F. Thieme, 1830.
47018: Tromp, A.E. en J. Strootman, - Rapport eener reis naar Engeland en Frankrijk tot het opnemen van belangrijke dok- en andere bouwwerken, pp. 93 -148 in Verhandelingen en berigten zeewezen 1857.
33118: Tromp, Johannes Wijbrandus, uit Lekkum - Dissertatio juridica inauguralis, annotationes ad nonnulla ictorum fragmenta continens [...] Leeuwarden G.T.N. Suringar 1837
35281: Tromp, Johannes Wybrandi, uit Lekkum - Responsio ad quaestionem juridicam [....] 1836
32076: Tromp, Solko Walle, uit Leeuwarden - Disputatio juridica inauguralis, de probationibus familiae apud Romanos [...] Leiden C.C. van der Hoek 1837
PR121063: Jan Punt (1711-1779) and Pieter Tanjé (1706-1761) after Cornelis Troost (1697 - 1750) - [Satirical antique print, etching and engraving, theater] Huwelyks voorstelling / The marriage proposal, published 1754, 1 p.
PR121064: Jan Punt (1711-1779) and Pieter Tanjé (1706-1761) after Cornelis Troost (1697 - 1750) - [Antique print, etching and engraving] The Dutch Officers upon Guard / Corps de Garde des Officiers Hollandois / Nederlandse officieren, published 1754.
33851: Trotz, C.H.fil., Georgius Hendricus, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de Urpheda, vulgo Overvede [...] Utrecht Joannes Broedelet 1764
56833: Trudelle, Leon, - Navigation des batiments a vapeur entre la Manche et les Etats-Unis, Fontainebleau, 1882.
22591: TUBALKIJN, VAN DEN ARENT - [Manuscript 1731] Brief van J.A. Tubalkijn, dd. ‘s Hage 13-4-1731 aan President en Raden van Holland, Zeeland en Friesland betr. het request van Leendert van den Arent, veenman te Schiebroek. Manuscript, folio, 2 p.
56589: Tuke, Henri, - Exposition succincte des principes religieux que professe la societe de chretiens communement appeles Amis ou Quakers, London, 1823.
31880: Tulleken, Johan Burghard Diederik, uit Nijmegen - Eenige opmerkingen naar aanleiding der wet van 15 januari 1886 [...], proefschrift [...] Nijmegen H.C.A. Thieme 1886
42256: Tulp, de - Oud-Nederlandsche kleederdrachten. Haarlem, De Tulp, z. j.
54053: Tum Tum - Baron Floor en Jonkheer Salvador. Nieuw Isabee-liedtjen, vervaardigd door Tum, Tum. Amsterdam, J.A. Schuurmans, 1856.
18457: Turnbull de Mikker, William Pieter - Aan hare koninglyke hoogheid op den zevenden augustus 1785. [z.p.], [z.n.], 1785.
PR120174: Antony Stechwey (fl. 1768-1772) and Jacobus Turpin (c. 1740-1807/17) - [Antique print; etching and engraving] GRONDTEKENING van de NIEUWEKERK in 's GRAVENHAAGE (Nieuwe kerk te Den Haag, 's-Gravenhage), published 1772.
37893: Tussenbroek, O.v. / H.E v. Gelder / J.W.F. Werumeus Buning / W.H.Gispen / Plasschaert - Speelgoed, marionetten, maskers en schimmenspelen, Rotterdam 1925, 68 pag.; gebonden met :Pottenbakkerskunst, Rotterdam 1923, 64 pag.; en met : Het toneeldecor, Rotterdam 1923, 56 pag.; en met: Het sierend metaal in de bouwkunst, Rotterdam 1925, 64pag..; en met: Muurschilderingen, Rotterdam 1926, 64 pag.
31882: Tuuk, Marcus van der, uit Veendam - Disputatio juridica inauguralis, de actionibus, quibus antiquo jure romano dolus malus tutorum vindicatus sit [...] Groningen J.B. Wolters 1841
35357: Twiss, J.E. - Prent op de promotie van Mr J.E.Twiss Utrecht 1875.
32734: Tydeman jr., Johan Willem, uit Amsterdam - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1874
35153: Tydeman, Henrici Guilielmi - Sermo habitus 1826
33759: Tydeman, Janus Guil. - Responsum ad questionem [...] Groningen J. Oomkens 1837
32846: Tydeman, Janus Guilielmus, uit Leiden - Disquisitio juridico-politica de oeconomiae politicae notionibus in corpore juris civilis Justinianeo [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1838
32128: Tydeman, Henricus Gulielmus, uit Utrecht - Specimen juridicum inauguralis de rebus judicatis non rescindendis [...] Leiden L. Herdingh 1799
54758: Tyken, Jacobus - Briev van D. Jacobus Tyken aen den E. gewoone kerkenraad van Amsterdam, ofte wel voornaamelyk aan die leden welke hebben doen stellen Advertissement in de Boekzaal Aug. 1757 wegens het boekje geintituleerd 'Volzekere betoginge van regtmatig bezwaer' (...). Amsterdam, N. Byl, 1757.
18466: Tysens, Gysbert - [Popular literature 1717] Apollo's marsdrager, veylende allerhande scherpzinnige en vermakelyke snel, punt, schimp, en mengeldigten: en daar onder de Stoel-storm der Zonnisten op groote vasten-avonds dag. Tweede deel. Op Parnas by Vallerius Martialis en D. Junius Juvenalis, in compagnie, 1717.
34755: Tyssot, Petrus Franciscus uit Utrecht - Dissertatio inauguralis physiologico-medica de circulatione sanguinis per corpus humanum et tertio hominis principio Utrecht Van Megen 1743
36021: Uchelen, Nico Adriaan van, uit Arnhem - Abraham de Hebreeer Assen Van Gorcum 1964
39857: Uchtman, Eilardus Wilhelmus ( uit Schiermonnikoog ) - Dissertatio philosophico- juridica inauguralis de legibus, Groningen, C. Barlinckhof, 1761, (6) + 55 + (7) pag., papieren omslag, watervlekkig.
58445: Uden Marsman, H., - Geillustreerden gids voor de Vechtstreek van Utrecht tot Muiden, [eerst editei], Vreeland, [ca.1932], 84 pag.
64900: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching] View on path among trees with cart (pad met bomen en een kar), published 1913.
65476: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching] River landscape (Rivierlandschap), published before 1913.
64910: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching] Landscape with farm house beyond a canal (landschap met boerderij en water), published before 1913.
64909: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching] Landscape in Texel (landschap op Texel), published 1911.
64908: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching] Bridge with sluice (brug met sluis), published 1912.
64906: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern prints, etching] Woman seen from behind in a garden. (two impressions) (vrouw op de rug gezien in tuin), published before 1913.
64903: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern prints, etchings] Flowers (two plates) (bloemen), published before 1913.
64901: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern prints, etching, drypoint and aquatint] Portrait of a young woman reading (7 impressions). (zeven impressies van een jonge lezende vrouw), published 1911.
64889: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching and drypoint] Man with bowler hat (man met bolhoed), published before 1913.
64899: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching] View on a farm house (boerderij), published 1912.
64896: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching] View on a farm house (boerderij), published 1912.
64897: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching] View on path among trees (pad tussen bomen), published 1911.
64895: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching and drypoint] View on a small church (gezicht op kleine kerk), published 1912.
64894: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching and drypoint] Backyard with vegetable garden and shed (moestuin en schuur), published before 1913.
64976: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern drawing and etchings] Portrait of a man with a moustache (a sketch and three impressions), ca. 1900.
64902: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern prints, etching] Eighteenth century garden shed. (two impressions) (twee impressies van 18e eeuws tuinhuis), published before 1913.
64893: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching and dry point] Garden house (tuinhuis), published before 1913.
64891: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching] Louisette, published before 1913.
64892: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern prints, etching] Portrait of a young girl (portret van jong meisje met stropdas), published before 1913.
64888: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching and drypoint] Deathmask with sunflower and dagger, published ca. 1900.
64887: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern drawing and prints] Deathmask with sunflower and dagger, ca. 1900.
64907: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching] City center at night (Stad in de nacht), published 1911.
64975: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching] Landscape with farm house by a canal, published before 1913.
64890: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching] Young woman reading (lezende vrouw), published before 1913.
64885: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching] Wind mill (windmolen), published before 1913.
64886: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching] Self portrait with hat (zelfportret met hoed), published before 1913.
64883: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching] Self portrait as a young man (zelfportret), published 1911.
64884: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching] Dead bird hanging (dode vogel), published before 1913.
64905: Laurent Verwey van Udenhout (1884-1913) - [Modern print, etching] Path among trees (two impressions) (twee impressies van pad tussen de bomen), published before 1913.
59233: Uhland, Ludwig, - Ludwig Uhland's gedichte, Stuttgart 1881, geb., 491 pag.
34935: Uhlenbeck, C.C. - De onderlinge verhouding der oudgermaansche tongvallen en hunne plaats in den indogermaanschen taalstam Leiden Brill 1899
27941: Uhlenbeck, C.C. en J.L. Berns - Verslagen aangaande een onderzoek in de archieven van Rusland ten bate der Nederlandsche geschiedenis: en naar archiefstukken belangrijk voor de geschiedenis van Friesland, 's-Gravenhage 1891, 279 + 71 pag., geb., in half linnen band.
15934: Uitstapje - Het uitstapje naar Utrecht, of vier verhalen op reis. Geschenk voor de jeugd, met plaatjes, Amsterdam: J. Allart Rietberg, 1837
60309: Cornelis Brouwer (1731/35-1803) after Jacob van der Ulft (1621-1689) - [Antique print, printdrawing, Rome, 1821] View of the Ponte Molle in Rome, published ca. 1821, 1 p.
14739: Ulijn, G.H.J. - Genealogie van het Nederlandse geslacht Ulijn, Nijmegen, 1974, 51 pp. Illustrated. Geneology of the family Ulijn.
66661: Ulijn, G.H.J. - Genealogie van het Nederlandse geslacht Ulijn, Nijmegen 1974, 51 pp, illustrated.
2547: ULMENSTEIN, CHRISTIAN U. VON - Foschungen zum Deutschen Recht. Band I, heft 2: Über Ursprung und Entstehung des Wappenwesens. Weimar 1941, 74 p.
56707: Umbgreve, G., - Neerlands roeping, Arnhem, 1871, 47 pag.
2549: UNBESCHEID, HERMANN (uitg.) - [Geneology, poetry, 1908] Chronik und Stammbaum in Originalbeiträgen deutscher Dichter. [Dresden], 1908. Geb., 84 p.
25509: Unger, W. - In memoriam. Tafereelen uit Hollands tachtigjarigen strijd, Haarlem, Kruseman, 1873. Groot 4o, ca. 200 pag., geïll., geb. met etsen van W.Unger.
25177: Unger, W.S. - Catalogus van den historisch-topografischen atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, deel II: Topografische prenten en teekeningen, Middelburg 1940, 308 pag.
3227: Unitate - Unitate Fortior. Huisorgaan van de Stichting Traditio Domus Charisius. Nrs. 1 (1959) t/m 23 (1977).
60771: Unknow master after Callot, Jacques (1592-1635) [?] - Autre Veue du Chasteau de Bourbon Larchambaut
60459: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] AMPHITHEATRI ... Views of Rome [Set title] (Amphitheatrum Castrense), published 1705, 1 p.
60461: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] ARCUS, Divo MARC. ANTONINO... Views of Rome [Set title] (Boog van Portugal, Portugallo), published 1705, 1 p.
60475: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] MAUSOLEUM... Views of Rome [Set title] (Graftombe van Augustus), published 1705, 1 p.
60477: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] PYRAMIS C. CESTII... Views of Rome [Set title] (Piramide van Cestius), published 1705, 1 p.
60479: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] CASTELLUM S. ANGELI... Views of Rome [Set title] (Engelenburcht), published 1705, 1 p.
60493: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets] TEMPLUM DIVI PETRI, a dextero latere aspicendum... Views of Rome [Set title] (Gezicht op de Sint Pieter, Roma), published 1705, 1 p.
60485: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Roma] TEMPLUM ANTONINI imp. FAUSTINAE que coniugis ... Views of Rome [Set title] (Tempel van Antoninus en Faustina), published 1705, 1 p.
60481: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] MONUMENTUM duelli inter HORATIOS et CURIATIOS ... Views of Rome [Set title] (De tumuli van Horatii en Curiatii), published 1705.
65413: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] PALATII, versus Orientem... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: Bouwvalligheden van het Keizerlijk Paleis, naar het oosten en den berg Celius (de Palatijn)), published 1705.
65665: unknown master, after Frisius, Simon (1580-1628) - [Portrait print theologian Lucas Trelcatius] LUCAS TRELCATIUS (I), 1715-1716.
59765: Unknown print maker; AA, Pieter van der (1659-1733) - [Antique print Leiden Universiteit, ca 1781] INWYDING DER UNIVERISTEIT TOT LEYDEN Anno 1575 (Prent optocht bij de inwijding van van Universiteit van Leiden, 1575), anonymous, published ca 1781, 1 p.
65412: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] PALATII, ut et annexi CIRCI MAXIMI... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: Overgebleven muiren, van het Keizerlyk Paleis, en een groote renbaan), published 1705.
65406: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets] ARCUS imp. SEPT. SEVERI... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: Zegeboog van keizer Septimus, Severuis, op den ossenmerkt omtrent den Aventyn), published 1705.
13299: Unknown. - Photography 1913 I Photo of the steamboat SS Eastwell 16-3-1913 stranded IJmuiden, taken from the north pier, 1913, 1 p.
65410: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets] MURUS urbis, inter portas... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: De kromme muur Muro Torto, doorgaans geheeten achter de kerk van de H. Maria del Popolo), published 1705.
65411: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets] PALATIUM, sive Aedes Augustorum; AUGUSTI, TIBERII, CALIGULAE DOMITIANI... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: Hof der Keizeren, en bijgevoegde gebouwen op den Palatynschen berg), published 1705.
PR121343: Unknown master, after Houbraken (?) - Antique portrait print I Theologian Taco Hajo van den Honert, published ca. 1715-1716, 1 p.
60483: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets] SEPTIZONIUM imp. SEVERI... Views of Rome [Set title] (Het Septizonium, een nymphaeum in het oude Rome), published 1705, 1 p.
60487: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Roma] Templum C. CAROLI in ar: Quatuor FONTIUM... Views of Rome [Set title] (San Carlo alle Quattro Fontane), published 1705, 1 p.
60497: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] TEMPLUM SATURNI... Views of Rome [Set title]/Tempel van Saturnus, published 1705, 1 p.
60495: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] TEMPLUM D. PETRI... Views of Rome [Set title] (Sint-Pieters basiliek), published 1705, 1 p.
65414: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] INSULA TIBERINA; et in hac templa... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: Tibers eiland, en op de selve de tempelen van Eskulapius, Jupiter en Faunus), published 1705.
65614: Unknown master, [Portrait after Jan van Mierveld] - 'Namen der vier- en twintig gedelegeerde rechters van den advocaat Johan van Oldenbarnevelt, bij den ambassadeur van Vrankrijk beuls genoemt, waer voor ijder 2400 guldens heeft genoten'.
60491: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets] TEMPLUM PACIS... Views of Rome [Set title] (Vredestempel ter ere van Pax, Forum Pacis, Forum Vespasiani), published 1705, 1 p.
59811: Unknown master, after Swanevelt, Herman van (1603/04-1655) - [Antique print, etching] Peasants by a stream (boeren bij een stroom in een landschap), publishing date unknown, 1 p.
65666: unknown master, after Frisius, Simon (1580-1628) - [Bust portrait theologian Lucas Trelcatius] LUCAS TRELCATIUS (I), 1715-1716.
65664: unknown master, after Frisius, Simon (1580-1628) - [Portrait print of theologian Lucas Trelcatiur] LUCAS TRELCATIUS (I), 1715-1716.
65231: unknown master, inspired to or after Ostade, Adriaen van (1618-1685) - Peasants conversing (Tekening van pratende boeren).
65667: unknown master, after Frisius, Simon (1580-1628) - [Portrait print theologian Lucas Trelcatius II] LUCAS TRELCATIUS FILIUS, 1715-1716.
65668: unknown master, after Frisius, Simon (1580-1628) - [Portrait print theologian Lucas Trelcatius] LUCAS TRELCATIUS FILIUS, 1715-1716.
64150: Artist unknown. - [Original etching] The castle of Helmond.
60471: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] PALATII, annexorumque aedificiorum et ... Views of Rome [Set title] (Keizerlijke paleizen op de Palatijn), published 1705, 1 p.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur[an error occurred while processing this directive]

6/8