Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81b, 2585 XN Den Haag, The Netherlands, Tel.: +31 (0)70 7439080            Email: antiquariaat@vandersteur.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
65078: unknown master, nineteenth century - The street lights lighter (Lantaarnopsteker/Lantaarn aansteker).
65409: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets] IANUS Quadrifrons... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: Vierkante verschuilplaats op het ossenmerkt doorgaans genomen voor de Vrede Tempel van Ianus), published 1705.
65408: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets] FONS in area media Columnae... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: Grote en Ruyme Fontein midden op de plaats Colonna), published 1705.
65407: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets] ARCUS imp. SEPT. SEVERI, in Foro Boario Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: Zegeboog van keizer Severus op den ossenmerkt, op zij te sien naar den vierkanten Ianus), published 1705.
65429: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] THERMARUM imp. TRAIANI... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: Ruinen van het waterbad van keizer Trajanus, op den Aventyn), published 1705.
65428: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] THERMARUM imp. TITI... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: Bouvalligheden van het waterbad van Titus, an een andere zij), published 1705, 1 p.
64737: Unknown master, after Swanevelt, Herman van (1603/04-1655) - Peasants by a stream (boeren bij een stroom).
60467: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] FORUM NERVA... Views of Rome [Set title] (Keizerlijke fora, forum van Nerva), published 1705, 1 p.
65425: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] TEMPLUM PACIS... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: Ruinen van de tempel des Vredes), published 1705.
65426: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] THERMARUM imp. CARACALLAE... Views of Rome [Set title] (gezicht op Rome: Ruine van het waterbad van keizer Karakalla, op den Aventyn), published 1705.
65427: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] THERMARUM CONSTANTINIARUM... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: Ruinen van het waterbad van keizer Constantinus, op den Quirinaal), published 1705.
66015: Unknown master; Siebmacher, Johann (1561-1611) [?] - [Antique print, engraving] Emblem: OMNIA MERCURIO, SULPHURE, ET SALE, published before 1580?.
65424: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] Fornix Templi ISIDIS... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: Gewelf en muuragien van de tempel van Isis), published 1705.
60499: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] THERMAE imp. DIOCLETIANI... Views of Rome [Set title]/Thermen van Diocletianus, published 1705, 1 p.
60469: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] FORUM ROMANUM... Views of Rome [Set title] (Campo Vaccino), published 1705, 1 p.
60465: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] FONS maximé... Views of Rome [Set title] (Monte Giordano, Palazzo Orsini, Palazzo Taverna), published 1705, 1 p.
65423: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] TEMPLUM Luna... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: Tempel van Isis of de Maan, bij de praalboog van keizer Titus), published 1705.
65949: unknown maker; Hogenberg, Johann (fl. 1594-1614) (?) - Print/Portret/Portrait: Ernst of Austria/Groothertog Ernst van Oostenrijk.
65419: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] MONUMENTUM METELLORUM... Views of Rome [Set title] (gezicht op Rome: Capo di Bove, begraafplaats der Metellen, buiten Romen), published 1705.
65420: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] TEMPLUM CONCORDIAE... Views of Rome [Set title] (gezicht op Rome: Eendragts-Tempel op den Kapitolynschen heuvel by den zegeboog van Severus (Tempel van de Eendracht, Forum Romanum)), published 1705.
65421: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] TEMPLU[M] CONCORDIAE... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: Overblyselen van des Eendragts tempel, aan den voet van den Kapitolynschen Heuvel (Tempel van de Eendracht)), published 1705.
65422: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] TEMPLUM FORTUNAE... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: Tempel van het Mannelijke fortuin, aan de Tiber), published 1705.
60473: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] TYBERIS ipsisque injecti Pontes... Views of Rome [Set title] (Tibereiland en brug), published 1705, 1 p.
65418: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] MONUMENTUM PUBL. VIBII MARIANI; in via CASSIA... Views of Rome [Set title] (gezicht op Rome: Graf van Vibius Marianus, buyten Romen), published 1705.
65417: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] MAUSOLEUM HADRIANI... Views of Rome [Set title] (gezicht op Rome: Het graf van keizer Hadrianus, over den Tyber), published 1705.
PR121121: Unknown artist, after Jacob Adriaensz. Backer (1608-1651) - [Antique drawing, watercolor] Portrait of Abraham Velters, ca. 1820, 1 p.
27668: Unknown master, after Hooghe, Romeyn de (1645-1708) - [Antique etching and letterpress, Romeyn de Hooghe] De kerkelijke lijck-statie van den seer devoten Domine Johannes van de Velde [Begrafenisstoet van Ds A. van de Velde, 14 juni 1677], published 1677, 1 p.
PR121220: Unknown engraver, published by Nicolas van Aelst (1550s ?-1613) - [Antique print, engraving, ca. 1600] Statue of Marcus Aurelius (Standbeeld van Marcus Aurelius), published ca. 1600, 1 p.
65416: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] PORTA NAEVIA, sive Major... Views of Rome [Set title] (gezicht op Rome: De Poort Naevia, of de Groote, heden die van het Heilig Kruis geheeten), published 1705.
65669: unknown master, after Frisius, Simon (1580-1628) - [Portrait print theologian Lucas Trelcatius] LUCAS TRELCATIUS FILIUS, 1715-1716.
65402: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets] ARCUS Imperatoris TITI VESPASIANI Temporis hostiumque favite foede mutilatus... Views of Rome [Set title] (Gezicht Rome: Praalboog van den Keizer Titus Vespasianus, seer geschonden), published 1705.
65403: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets] AQUAE MARCIAE RECEPTACULUM... Views of Rome [Set title] (gezicht op Rome: Vergaarplaats van de beruchte waterleidingen van het aqua marcia, omtrent de kerk van S. Vitus), published 1705.
65404: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets] ARCUS imp. GALLIENO... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: Zegeboog van keizer Gallienus, heden geheeten die van S. Vitus), published 1705.
65405: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets] ARCUS SEVERIANI... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: Zegeboog van keizer Severus, aan het hoofd van Campo Vaccino), published 1705.
65660: Unknown master, after Suyderhoef, Jonas (c.1613-1686) - [Portrait print of Professor in law Adriaan Beeckerts van Thienen] ADRIANUS BEECKERTS VAN THIENEN, 1715-1716.
65655: Unknown master, after Ceulen, Cornelis Janson van III (1634-1715) ? - [Portrait print Professor in law Anthonius Mattheus II] ANTHONIUS MATTHAEUS, 1715-1716.
65415: Unknown engraver, Pieter Schenk (1660-1713) - [Antique print, etching/ets, Rome] PORTA FLAMINIA; a fundamentis... Views of Rome [Set title] (Gezicht op Rome: de poort del Populi, siende op de kerk en het plein van de H. Maria des Roomschen volk), published 1705.
65526: Pamphlet author unkown - Den Haerlemschen Harminiaen, dat is: Verhael van de vreetheydt der heeren van Haerlem, een jaer oft drye herwaerdts ghepleeght aen verscheyden goede patriotten: dienende tot meerder openbaring van hare Justificatie, 1618, 30 pp.
56197: Unterkircher, F., - Reiner Musterbuch. Faksimile Ausgabe (.....) des Musterbuch aus Codex Vindobonersis 507, Graz, 1979.
ZZ90397-039: Utberg, S. - [Theology, Zoetermeer, 1841] Aan De Remonstrantsch-hervormde Gemeente van Soetermeer en Zegwaart bij het leggen van den eersten steen aan haar nieuw Kerkgebouw op den 13den April 1841, 3 pp.
22353: UTRECHT, GEDEPUTEERDEN IN 1720 - [Printed publication 1720] “Namen van de heeren haer ed. mog. ordinaris gedeputeerden [van Utrecht], ende zoo als haer ed. alle weecken praesideren in dezen jare 1720”, 1 blad plano oblong, gedrukt.
22613: UTRECHT, 1815 - [Printed publication, admission ticket 1815, Utrecht] Toegangskaart voor de “Plegtigheid in de Domskerk op 6 November 1815”, gedrukt, 12° oblong, 1 p.
22373: UTRECHT, STRICK VAN LINSCHOTEN - [Printed publication 1797, Batavian Republic, Bataafse Republiek] Publicatie van de Raad van de stad Utrecht dd. 2-10-1797 dat A.J. Strick van Linschoten van Loenersloot voor de post van Raad in de gemeente heeft bedankt en dat er een nieuwe verkiezing zal plaatsvinden. 1 blad, plano, gedrukt (bij P. Muntendam).
54745: Utrecht, Jan van [pseudoniem] - Tweede briev van Jan van Utrecht, over het voorgevallene met twee boekverkopers tot beter verstand van het so genaamd Echt Relaas. Amsterdam, Keyzer/Demter/Schuurman, [1781].
18481: Uylenbroek, Pieter Johannes (vert.); Alexander-Vincent Pineu Duval - De gevangene, of De gelykenis; blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Abraham Mars, 1798.
18480: Uylenbroek, Pieter Johannes (vert.); Marie Joseph Blaise de Chénier - Cajus Gracchus. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J. Helders en A. Mars, 1797.
18470: Uylenbroek, Pieter Johannes (vert.); Jean Baptiste Racine - Fedra. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 3e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1800. L3588
18471: Uylenbroek, Pieter Johannes (vert.); Jean François Marmontel - Lucile. Tooneelspel met zang en dans. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders, 1781.
18475: Uylenbroek, Pieter Johannes (vert.); Voltaire [François-Marie Arouet] - Meropé. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 3e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1803.
35171: Uylenbroek, Petri Johannis, uit Amsterdam - Responsio ad quaestionem astronomicam [....] 1822
18477: Uylenbroek, Pieter Johannes (vert.); Marie Joseph Blaise de Chénier - Fenelon, of De Kameryksche kloosterlingen. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1796.
18469: Uylenbroek, Pieter Johannes (vert.); Jean Baptiste Racine - Fedra. Treurspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1777.
34051: Uyttenhooven, Adrianus, uit Vlissingen - Dissertatio juridica inauguralis de impensis a possessore factis [...] Leiden P. Engels 1845
51677: Uzanne, O. (ed.), - Le Livre, revue du monde litteraire nrs. 67 (10-7-1885); 73(10-1-1886); 48 (10-12-1883).
52570: Uzanne, Octave - La gazette de Cythere (...) avec notice historique. Paris, Quantin, 1881.
52568: Uzanne, Octave - Anecdotes sur la comtesse Du Barry (...) avec preface et index. Paris, Quantin, 1880.
18488: Vader - De ontaarde vader en de ongelukkige gelieven. Amsterdam [etc.], M. de Bruin [etc.], [ca 1780].
50918: Vaenius [Van Veen], Otto / Tempesta, A. - Batavorvm [Batavorum] cvm Romanis bellvm / De Batavische oft oude Hollandtsche oorloghe teghen de Romeynen. Antwerpen, Ph. Lisaert, 1612.
35125: Vaillant, Christianus Joannes, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de usufructu navium Leiden M. Cyfveer 1802
PR121336: Andries Vaillant (1655-1693) - Antique portrait print I Philipp, Count of Hohenlohe-Neuenstein, published c. 1679, 1 p.
19589: Vaillant, C.E. - Handboek voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand.
66313: C.E. Vaillant - Wapenboek der Amsterdamsche regeringsleden sedert 1795 door Mr. C.E. Vaillant, secretaris der gemeente Amsterdam, Amsterdam Ter Stads-Drukkerij 1861, 225 pp.
32670: Vaillant, Johannes Petrus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de cassatione, qualis senatui supremo competit [...] Utrecht J.G. Broese 1847
34931: Vaillant, Hugo , uit Rotterdam - Bevoegdheid van den commissionnair om zelf te koopen en te verkoopen Leiden Somerwil 1887
29017: Vaillant, le - Reize in de binnenlanden van Afrika, langs Kaap de Goede Hoop, in de jaren 1780 tot 1785 gedaan. Deel I, Leiden 1791, 352 pag., geïll. met 6 prenten, waarvan 2 uitslaand. Alleen het eerste deel, orig. karton.
30313: Vaillat, L. e.a. - J.B. Perronneau ( 1715 - 1783 ) sa vie et son oeuvre, 2e ed. , Paris 1923, 253 pag., ill. As new.
57559: Vajda, B.F., - [Music, The Hague, Muziek] Vorspiel zum Biblischen Melodram Das Ewige Licht dem grossen Wohltäter Mgr. Dr. Th. Verhoeven in tiefster Ehrfurcht gewidmet. Titel + 4 bladzijden manuscript, 1e helft 20e eeuw.
6165: Valck Lucassen, Th.R. - Het geslacht Thuret, overdruk Ned. Leeuw 1914, 25 p., geïll.
65384: Valck, Gerard (1651-1726) after Later, Jacob de (1670-?) and Pee, Jan van (1630-1710) - [Mezzotint} Smiling young man with a glass in his hand (Lachende jonge man met glas in zijn hand).
PR120638: Gerard Valck (1651-1726) and Leonard Valck (1675-1746) - [Antique print, cartography, handcolored engraving] Maps of Northern and Eastern Germany, published ca. 1702.
PR120648: Gerard Valck (1651-1726) - [Antique print, cartography, handcolored engraving] Map of Lorraine, published ca. 1706.
63639: Valck, Gerard (1651-1726) after Musscher, Michiel van (1645-1705) - [Antique print, mezzotint] Sleeping woman/Slapende vrouw met borduurwerk. ca. 1662-1726.
33441: Valckenaer, Ludovicus Caspar - Oratio inauguralis de causis neglectae literarum graecarum culturae [...] Franeker Guilielmus Coulon 1741
22473: VALCKENIER, VISSCHER - [Printed publication, funeral, 1747] Uitnodiging voor bijwoning van de begrafenis in de Oude Kerk te Amsterdam dd. 23-5-1747 van Ida Hillegonda Valckenier, huisvrouw van Ds Johan Visscher, 1 blad 4° oblong, gedrukt.
51018: Valcooch, D.A. - [Dutch history, 1740] Chronycke van Leeuwenhorn, voortyden ontrent der Sypen, gelegen in West-Vrieslandt (...) en een historie van Vroonen. Amsterdam, J. Hartig, 1740, 4°, (4)+111 pag..
66170: Jean Valdor (1616-1670) - [Antique print, etching/ets] LOVIS LE IVSTE XIII DU NOM ROY DE FRANCE ET NAVARRE/Lodewijk XIII (Lodewijk de 13e), koning van Frankrijk en van Navarra, published 1649.
30293: Valentiner, W.R. en J.G. Veldheer - Rembrandt. Kalenderboek voor 1906, Amsterdam 1905, 48 pag., geb., geïll ( door Veldheer ). Goed exemplaar.
32174: Valkenburg, Johan Fredrik Theodoor van, uit Amsterdam - Stellingen [....] Utrecht P. den Boer 1899
52618: Valkenier, Petrus - 'T Verwerd Europa ofte politijke en historische beschrijvinge. 2e druk, Amsterdam, Schoonenburg en Rotterdam, 1742. [En met:] Vervolg van 't verwerd Europa, 2e druk, Amsterdam, Schoonenburg en Rotterdam, 1742.
18493: Vallée, Hippolyte - De heler. Romantisch tafereel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, G. Portielje, 1839. [2 delen].
26115: Valynseele, J. - Les maréchaux de Napoléon III, leur familie et leur descendance, Paris 1980, 600 pag.
33609: Varlet, Daniel, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis, de lege, ejusque interpretatione [...] Leiden Petrus van der Aa 1744
18496: Vaster, Frederik - Ode. [Amsterdam], [Gysbert Oudshoorn], 1750.
47391: Vatout, J.; - Souvenirs historiques des residences royales de France: Palais de Versailles, Paris 1837, 5+433 pag., origineel bedrukt papieren omslag.
54237: Vaulx, André del (Vallensis) - Paratitla juris canonici sive decretalium d. Gregorii Papae IX. Lyon, Anisson, 1673.
25622: Veder, W.R. - De omwenteling te Amsterdam in haar voorbereiding en aanvang op 15 en 16 november [1813], extract uit Gedenkboek 1813, 124 pag., geb. ( in fraaie band).
2567: VEDER, W.R. - De herziene officieele voorstelling van het wapen van Amsterdam. Toelichtende stukken bij het ontwerp overgelegd aan burgemeester en wethouders, benevens een naschrift naar aanleiding van de brochure van den Zeer Eerwaarden Heer Mgr. B.H. Klönne, `Het wapen van Amsterdam'. Amsterdam 1900. Geïll., 32 p.
66592: Veelwaard, Daniël (I) (1766-1851) or Veelwaard, Daniël (II) (1796-1868); after Springer, Leendert (1789- 1871) - [Original etching and engraving/ets en gravure] Heruitvoering van optocht bij inwijding Universiteit van Leiden 1575, 1825; reenactment procession of foundation Leiden University, 1575, 1825.
66267: Danie?l Veelwaard (1766-1851) - [Antique title page, 1823] SPREUKEN, published 1823, 1 p.
4885: Veen, Egbert A. - Een Friesch koopmansgeslacht. Het geslacht Veen. Amsterdam 1947, 137 p., geb., geïll. Oplage 300 exx.
40153: Veen Az., J. v.d., - Nieuw Drentsch Mozaik, Assen 1878, 138 pag., ing., met 2 kleurenlitho's.
32716: Veen, Ciprianus Joannes van der, uit Leeuwarden - Dissertatio juridica inauguralis, de tutela principiis juris hodierni [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1818
32660: Veen, Simon Cornelis, uit Rotterdam - Periodieke oplossingen in commensurabiliteitsgebieden met toepassing op het probleem der lacunes in het stelsel der asteroïden. Proefschrift [...] Amsterdam H.J. Paris 1927
22423: VEEN, NUHOUT VAN DER, ALKMAAR - [Manuscript, graveyard] Opgave van de begravenen in 4 graven op het protestantse gedeelte van het kerkhof te Alkmaar van mr J.E. Nuhout van der Veen. Manuscript, 8° oblong, 1 p.
38959: Veen, S.D. van - Zondagsrust en zondagsheiliging in de 17e eeuw, Nijkerk z.j., 190 pag.
32986: Veenhoven, Henricus, uit Hoogezand - Specimen juridicum inaugurale, de testamentis privilegiatis sec. codicem civilem Neerlandicum [...] Groningen J.B. Wolters 1842
ZZ90311-40: Veer, T. J. van der. - [History of The Hague] Het nationaal gedenkteeken te ’s Gravenhage. Open brief aan den vervaardiger den Heer L. J. S. van Kempen door Th. J. van der Veer, apotheker, J. L. Beijers, Utrecht, 1869, 15 pp
59953: veilingcatalogus - Catalogus Veiling 16 november 1943 te houden in de Groote zaal van Gebrs. Brinkmann, Groote markt 13, Haarlem, Artipictura, J.P. Koopman, Kunst en Antiekveilingen Haarlem, 16 pp.
63807: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) - Spaernwouder or Amsterdamsche Poort at Haarlem [Set title: Amenissimae aliquot regiunculae... (4th volume)]
65964: Velde, Jan van de II (c.1593-1641), after Saenredam, Jansz. Pieter (1597-1665) - Antique print, Haarlem I Haarlem's Grote Markt with the Townhall, published 1628, 1 p.
65967: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) after Horst, Gerrit Willemsz. (1612/13-1652) - Print. Bastion on a river
23017: VAN DE VELDE, KAHR - [Manuscript 1874] Briefje van C. van Oessaran (?) van de Velde aan H. Kahr te Utrecht, d.d. Haarlem 1874. Manuscript, 1 p.
66483: Velde, Jan van de II (c.1593-1641), after Saenredam, Jansz. Pieter (1597-1665) - [Original etching/ets by Jan van de Velde II after Saenredam] Interior of St Bavo in Haarlem / Interieur van sint Bavo kerk in Haarlem.
60589: Velde, Adriaen van de (1636-1672) - Antique Etching before 1672 - Grazing Horse [10 different animals: set title] - A. Van de Velde, published before 1672, 1 p.
60695: Velde, Jan van de II (c.1593-1641), after Saenredam, Jansz. Pieter (1597-1665) - [Antique engraving, 1629] Portrait of militarian Albert Harmensz Dingsteden, J. van de Velde, 1629, 1 p.
60697: Velde, Jan van de II (c.1593-1641), after Saenredam, Jansz. Pieter (1597-1665) - [Antique engraving, 1629] Portrait of Jan Willemsz. Bogaert, J. van de Velde II, published 1629, 1 p.
60699: Velde, Jan van de II (c.1593-1641), after Soutman, Pieter (1593/1601-1657) - Antique Engraving - Bust Portrait of the Painter Jacob Matham - J. Van de Velde II, published 1630, 1 p.
63441: Velde, Jan van de II (c.1593-1641) - [Antique print, etching] The suitor dangling after his girl at night [from set: GEBRAND ADRIAENSZ BREDERO: Alle de Spelen, 1622] (Verleiding).
65961: Velde, Jan van de II (c.1593-1641), after Saenredam, Jansz. Pieter (1597-1665) - Print. The Saint Bavo Church from the south East (Sint Bavo kerk zuid-oost).
65962: Velde, Jan van de II (c.1593-1641), after Saenredam, Jansz. Pieter (1597-1665) - Print. Brederode castle/Kasteel Brederode bij Haarlem.
43039: Velde, Abraham van de - De wonderen des alder-hooghsten ofte aanwijsinge van de oorsaecken, wegen en middelen waar door de Geunieerde provintien uit hare vorige onderdrukkinge zoo wonderbaarlijk (...) tot zoo grooten macht (...) zijn verheven. 5e druk, Amsterdam, Pieter Visser, 1733.
62021: Velde, Esaias van de (1587-1630) [?] - Four important events of 1619; [from the portrait of Oldebarnevelt] (Johan van Oldenbarneveld).
62015: Velde, Jan van de II (c.1593-1641), after Saenredam, Jansz. Pieter (1597-1665) - The Saint Bavo Church from the south East (Sint Bavo kerk zuid-oost).
ZZ90386: Velde, van der F.H. - [History Haarlem, ca 1958] U werd verwacht, Haarlem Gemeente Haarlem, ca 1958, 33 pp. WITH Plattegrond Stadhuis Haarlem 1958.
65965: Velde, Jan van de II (c.1593-1641), after Saenredam, Jansz. Pieter (1597-1665) - Print. View of Haarlem from the North/Haarlem vanaf het Noorden gezien.
62022: after Esaias van de Velde (1587-1630). - [Antique print, etching] Winter landscape with a bridge, published ca. 1650-1700.
65963: Velde, Jan van de II (c.1593-1641), after Saenredam, Jansz. Pieter (1597-1665) - Print. Brederode castle/Kasteel Brederode bij Haarlem.
32362: Velden, Paulus Antonius van den, uit 's Gravenhage. - Specimen historico-juridicum inaugurale de sanctitate commercii epistolarum [...] 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante 1859.
34659: Velden, A. C. van der, uit Wageningen - XI. theses juridicae. 1789
32622: Velden, Benedictus van den, uit Utrecht - Dissertatio juridica de crimine falsi ex jure constituto et rei veritate [...] Utrecht Joh. Altheer 1823
63959: Veldheer, Jaap (1866-1954) - Mill in landscape.
32832: Veldhuis, Henricus Nicolaus, uit Wije - Annotationes criticae ad Suetonium. Specimen litterarium inaugurale [...] Leiden L. van Nifterik Hf 1897
ZZ90435-021: Veldtman, H. J. - [Groningen, Baggeren, dredging 1772] Reglement op de Baggelaaryen of ontgrondige van Landen in de Provincie van Stad en Lande, by Jacob Bolt, Te Groningen, 1772, No. 48, 6 pp.
PR121172: Velijn, Philippus. - [Antique etching, female artist, ca 1831] Portrait print of Katharina Wilhelmina Schweickhardt (1777-1830), by Philippus Velijn, published ca 1831, 1 p.
PR121173: Velijn, Philippus. - [Antique etching, female artist, ca 1831] Portrait print of Anna Barbara van Meerten-Schilperoort (1778-1853), by Philippus Velijn, published ca 1831, 1 p.
ZZ90352-14: Velingius, Wilhelmus. - [Rotterdam, Sermon, Preek, 1733] Daniels uiteinde, rust en heerlykheid vertoont in eene lykreden uit Dan. XII: 13. Ter Nagedagtenisse van den Wel Eerwaerden, Godzaligen en Doorgeleerden Heere Daniel van Henghel Ph. Doct. Laatst getrouw Predikant te Rotterdam. Uitgesproken op den 3 September 1733. Door Wilhelmus Velingius Abd. Zoon, Mede Predikant te Rotterdam. By Pieter van Gilst en Johan Verbrugge, Boekverkoopers 1733, Te Rotterdam, 39 pp.
2571: VELTENAAR, C. - Het kerkelijk leven der gereformeerden in Den Briel tot 1816. (Diss.) Amsterdam 1915. Geïll., 481 p.
22447: VELTRUP, TE, STEENMARS, ZAANDAM - [Death notice with original seal 1790] Overlijdensbericht betreffende Engeltje Steenmars, vrouw van Melchior te Veltrup, dd. Zaandam 1790. Deels gedrukt, folio, 1 p.
32562: Velzen, S. van - De getrouwheid van den evangeliedienaar. Toespraak [...] Kampen S. van Velzen, jr. 1864
63978: Ven, Jan Cornelis van der (1896-1930) - Etching/ets: fallen tree by river/Gevallen boom bij rivier.
66877: Ven der van, D.J. - Zeeuwsch Volk in Zeeuwsche Dracht, Libellen-serie 178, Bosch & Keuning, Baarn, 40 pp illustrated.
2575: VEN, JEROEN M.M. VAN DE - Over Brabant geschreven. Handschriften en archivalische bronnen in de Tilburgse universiteitsbibliotheek. 2 dln. Leuven 1994. Geïll., 209+518 p.
63973: Ven, Jan Cornelis van der (1896-1930) - Ets/etching: Hanging tree by river/hangende boom bij rivier.
38171: Ven, D.J. v.d. - Neerland's volksleven in den oogst-tijd, folkloristische film, Oosterbeek 1926, 39 pag., geïll.
34047: Ven, Joannes Bernardus van der, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de praescriptionibus, secundum jus civile novissimum Neerlandum [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1838
20125: Ven, A.J. v.d. - Het oud-archief van de gemeente Zaltbommel, Zaltbommel 1935, 189 pag.
30307: Venema, A - De Bergense school, Baarn 1976, 191 + 32 pag., geb., geïll., met stofomslag.
43853: Venema, G.A., - Over de balans en het wegen, Groningen, Oomkens, 1848, 16+347+(1) pag., met 3 uitvouwbare platen.
ZZ90435-028: Venema, G. A. - [Groningen, Water, 1858] Bijdragen tot de hydrographie van de provincie Groningen, over den toestand van eenige hoofdkanalen in de Provincie Groningen, Groningen, C. Brunings 1858, 51 pp.
40645: Venema, G.A. - Handleiding tot het repareren en justeren van ijzeren en koperen gewichten, 's-Gravenhage 1862, 50 pag., orig. karton, met een uitslaande plaat.
43123: Venette, Nic - Tafereel der huwelyks liefde of verhandelinge over de voortteelinge der menschen (...) in 't Nederduitsch vertaalt door E. Sinttema. Deel 1 en 2 (van 4), 's-Gravenhage, I. Breedveld, 1728.
42222: Venette, Nic. - Tafereel der huwelyks liefde of verhandelinge over de voortteelinge der menschen, vertaald door Em. Sinttema. 4 parts in 1 volume, 's-Gravenhage, Bakhuyzen, 1767, 32+235+256 pp. COMPLETE.
33070: Venhuizen Munniks, C.L., uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale, observationes continens de exceptionibus juris civilis gallici non extendendis ad jus poenale [...] Groningen J. Oomkens 1835
60667: Venne, H.van de - Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611) Brieven, Vrienden, Werken, Voorhuizen 2001,
46943: Venne, H. van der, - Het album amicorum van Theodorus Schrevelius 1597-1602 met een overzicht van zijn leven en werken, Amersfoort 2009, 378 pag., geb., geïll.
36811: Venne, H. van de - Bibliographica Schonaeana (1569-1964). A bibliography of the printed works of Cornelius Schonaeus Goudanus. Amersfoort 2003, 465 pag., geïll. [Haerlem-reeks nr. 15.3] New, enlarged edition of the bibliography published in Leuven in 1983.
24593: Venne, Adriaen van de - Sinne-vonck op den Hollandschen Turf, ende des selfs wonder veen-brandt: in gedicht uyt-geschildert, en aen-gewesen op de Haegsche tvrf-marct. Hier noch by gevoegt een vermakelijcken Hollandschen sinne-droom op het nievw wys--mal van den ouden Italiaenschen smit; mitsgaders de vindinge der tabacks wonder-smoock, rijckelijck verciert met konst-beelden. ’s-Gravenhage, Isaac Burghoorn, 1634.
62030: Adriaen van de Venne (1589-1662) [?] - [Antique prints, book plates, etching and letterpress, 1634] 'Eenighe brvylofts-ghedichten' and others, published 1634, 19 pp.
PR120269: Bastiaen Stoopendaal (1637-1693) after Steven Jacobsz. Vennekool (1656/57-1719) - [Antique print, etching] Entrance of William III in The Hague (Binnenkomst Willem III in Den Haag), published 1691.
ZZ90135: De Waal Venter - [FIRST EDITION] Pols by De Waal Venter, Tafelberg-Uitgewers Kaapstad, 1977, 63 pp.
55585: Venzo, C. (fl. 1790-1800) after Brehan, Marquise de (fl. 1780-1790) - Engraving/Gravure: Marie Antoinette, late queen of France, in the prison of the Conciergerie at Paris, during the interval between her sentence and execution.
30593: Ver Huell, A. - Cornelis Troost en zijn werken, Arnhem 1873, 126 pag., geïll., geb. ( rug los ).
55056: Verbeek Rz., D. - Wie is berispelijk? Met een brief van den heer J.C. Baud. 's-Gravenhage, 1852.
64981: Verboeckhoven, Eugéne Joseph (1798-1881) - Cattle in a mountainous landscape (vee in een berglandschap).
33184: Verboom van Reede van Oudtshoorn, Johannes Henricus, uit Gorinchem - Specimen juridicum inaugurale in quo quaedam codicis civilis loca explicantur [...] Utrecht Joh. Altheer 1830
35113: Verburg, Jacobus - Oratio de religionis Christianae fructibus [...] 1840
32320: Verburg, Gerhardus, uit Amsterdam - De vrijwillige zaakwaarneming. Enige theoretische en practische beschouwingen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Kampert en Helm 1949
38875: Verburg, Isaac / Tib. Hemsterhuis - Chrestomathia Petronio- Burmanniana sive cornu- copiae observationum (....) quas (....) Petrus Burmannus congessit in petrononium Arbitrum, Florentiae { = Amsterdam } 1734, 202 pag., half leer.
ZZ90311-68-1: Verburg, J.J. - [History The Hague, Newspaper, 1923] De Residentiebode en hare adepten / No.1, [s.l., s.n.] [1923] 31 pp.
36491: Verburgt, Jan Willem, uit Herveld - Levering van onroerende zaken te Leiden Leiden Brill 1930
59815: Verdam, Gideonis Jani - Oratio de Justa Pertractandi et Veri Investigandi Ratione Systematica a Mathematicis Temerius Neglecta (...).
66807: VERDENIUS, A.A. - Bredero's dialectkunst als Hollandse reactie tegen Zuidnederlandse taalhegemonie, Groningen, P. Noordhoff, 1933. Paper binding, 24 pp.
4891: Verduijn, A. - Sojourners. A family chronicle. Canada 1981, 521 p., geïll., met uitslaande tabel.
32300: Verduyn, Henricus - Disquisitio juridica de testamento atque hereditate Lazari bis mortui, aliorumque bis mortuorum [...] Amsterdam Joannes Boom 1705
54629: Verduyn, Adam Thomasz - Oprecht historisch verhael van 't geen voorgevallen is in Bodegraven en Swammerdam door 't invallen en doorbreken der Fransen. Waer in getoont wordt haer grouwelijcke wreedtheden, soo in 't moorden als branden. Amsterdam, J. Riewertsz, 1673.
13299-1: N.V. Vereenigde Fotobureaux, singel Amsterdam. - Photography, Theatre, ca 1920 I Photo of Marie Van Eijsden-Vink (1864-1953), dutch Actress in Rotterdam.
5601: Verenigingsblad - Verenigingsblad van Van Hi(e)ltens, nrs 1 (1991) t/m 15 (1995)
23555: Verger, Victor - Dictionnaire de la fable, Parijs 1829, 510 pag.
ZZ90385: Vergers, P. - [History book [1877]] Merkwaardige personen uit Neerlands geschiedenis, in tijdsorde verhaald. Met een overzicht der geheele geschiedenis van de vroegste tijden tot heden, een alphabetische tabel, en 42 portretten, Schalekamp, [1877] 489 + 4 pp.
43283: Vergnaud, A.D. - [Drawing handbook, 1841] Manuels-Roret, Nouveau manuel complet de perspective du dessinateur et du peintre, Nouvelle edition. Paris, Roret, 1841.
18509: Verhaag, Jan - De treurende schouburg over het bedanken van haar (Hooft) Punt den heere Jan Punt junior. Amsterdam, Johannes Smit, [1745]. [met:] Klinkdichten tegens de berispers, van het gedicht, genaamt De treurende schouburg [...]. Amsterdam, Johannes Smit, [1745].
37663: Verhaegen, P. - Le dentelle Belge, Brussel 1912, 304 pag., ill. [ex-library copy with stamps].
2899: Verhagen, P.A. - Eenige aanteekeningen over den zeeheld Jan van Amstel, diens familie enz. 's-Hertogenbosch 1894, 13 p., met originele foto van grafzerk. Bijgevoegd: `Overgenomen uit het dagblad ``Het Vaderland'' van 24 okt. 1893', door R.A.v.Z. en `Uit het Noord-Brabantsch Dagblad van 24-28 dec. 1893 door P.A.V[erhagen]', alles betreffende de familie Van Amstel.
39609: Verhellouw, H.J. - Geschiedenis van het Delftsch studentencorps, 1848-1898, Delft 1898, 180 pag., geïll. Mooi exemplaar.
46923: Verheul Dzn., J., - Oude boerenhofsteden in Zuid-Holland, Rotterdam 1930, 30+36 pag., geïll. met 36 platen. Goed exemplaar van de eerste druk.
23659: Verheul, J. - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam, 1e of 2e druk, Rotterdam 1942 of 1943.
34049: Verheyen, Regnerus Oswaldus Bonaventura, uit Boxmeer - Specimen inaugurale juridicum de causis in quibus probatio per testes admittitur secundum jus civile hodiernum [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
ZZ90405-048: Verheyen, J., signatory. - [Pamphlet, legal, [1704]] Extract uyt het Register der Resolutien van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, Luna den 11. Augusti, 1704 TOGETHER WITH Extract uyt de Notulen van de Edele Mogende Heeren Staten van Zeeland dd 22 July 1704, Nymegen Sweers van Goor [s.d.], 6 pp.
33054: Verheyen, H.A.R., uit Boxmeer - Dissertatio juridica inauguralis de patria potestate [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1837
33052: Verhoeff, Willem Frederik Alexander, uit Alkmaar - Het woord aanspraak in qart. 746 W.v.K. heeft geen ruimere of andere beteekenis dan van rechtsvordering. Academisch proefschrift [...] Helder C. de Boer jr 1884
62061: Antonio Verico (1775-1846) - [Antique print, etching and engraving, Rome] Veduta del Tempio detto della Tosse; From:'Nuova Raccolta di 25 vedute antiche e moderne di Roma e sue vicinanze, incise a bulino da celebri incisori' N. de Antoni, published ca. 1800.
65133: Verkade, Jacobus Casparus, uit Vlaardingen - Dissertatio juridica inauguralis, de differentiis juris Romani et hodierni, in collatione bonorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1820
ZZ90396-005: Verkade, P. - [Vlaardingen, 1801] Berigt wegens Vlaardingen, bijzonder omtrent het Weeshuis aldaar, Ter Boekdrukkerije van N. Cornel, te Rotterdam, 1801, 14 pp.
ZZ90405-003: Hagener Verkehrsverein E.V. - [City map Hagen, Westfalen 1925/26] Hagen (Westf.) Kleiner führer mit stadtplan herausgegeben vom Hagener verkehrsverein E. V. 1925/26, Den besuchern der stadt gewidmet, 32 pp.
31964: Verkerk Pistorius, Willem Arnold Pieter, uit Velp - De bepalingen der wet van 23 december 1837 [...] omtrent het huwelijk [...] 's-Gravenhage, H.C. Susan, C.H.zoon 1858.
ZZ90212: Verknocke, Ferdinand. - [First Edition] Zee in het westen by Ferndinand Vercnocke, Die Poorte Antwerpen 1954, 71 pp. Number 68 of 220 copies.
61065: Verkolje, Nicolaas (1673-1746) after Houbraken, Arnold (1600-1719) - Portrait of Jacob Moelaert (1649-c. 1727)
61063: Verkolje, Nicolaas (1673-1746) - Portrait of Hugo van der Helst
65852: Verkolje, Nicolaas (1673-1746) - [Mezzotint] Portrait of Hugo van der Helst/Portret van predikant Hugo van der Helst.
8694: Kunst wordt door arbeid verkreegen - Leven der Nederlandsche dichteren en dichteressen, uitgegeeven door het genootschap, ter spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid verkreegen. Deel I. Leiden, C. van Hoogeveen jr. en C. Heyligert, 1782.
51569: Verlaine, Paul, - Oeuvres completes, 2 delen, Paris, Messein, 1923, 434+448 pag. gebonden in 2 half marokijnen banden.
33030: Verloren, J.P. - Het constitutum possessorium in het romeinsche recht. Proefschrift [...] Utrecht Kemink en Zoon 1867
ZZ90316-18: M. Vermaat (Manager) - [History The Hague, Hotel De Zalm now Parkhotel Den Haag] Hotel ,,De Zalm”, The Hague (Holland), 25 pp. Rare!
5521: Vermast, P.G.F. - geneology 1951 I De heeren van Goye. Bijdrage tot de kennis van de middeleeuwsche geslachten van Utrecht, ‘s-Gravenhage 1949-1951, overdruk Ned. Leeuw 1949-1951, 283 + 11 + 2 + 3 p.
33607: Vermeren, Jacobus Petrus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis, de privilegiis testamenti militaris [...] Leiden Cornelius Haak 1751
66178: Vermeulen, Cornelis (c. 1644 - c. 1709) Blon, Jakob Christoph Le (1667-1741) - [Original engraving/gravure] BONAVENTURA ab OVERBEKE / ÆTATIS SVÆ XLV (portrait of Bonaventura van Overbeek)/Portret van tekenaar en graveur van de Gouden Eeuw Bonaventura van Overbeek.
13919: Vermeulen, C.J.L. - Photography Women history prostitution 1909 I Photo of ladies board of the NVVZB (Nederlandsch Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn) 25e jaarvergadering 1909. Names: Engleberts, Versluys, Heemskerk, Verster, Beelaarts van Blokland, Mackay, Kops, Abbenk.
34663: Vermeulen, A. G. , uit Rotterdam - Theses juridicae. 1791
34661: Vermeulen, A. G. , uit Rotterdam - Theses juridicae. 1790
31814: Vermeulen, Franciscus, uit Oudenbosch - Dissertatio obstetricio medica inauguralis de partu praecoci [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1842
54248: Vermeyden, J.H. - De kunst van zakkenrollen. Amsterdam, Triks, 1947.
54249: Vernede, Scipion Henri - Iets over het succint-rapport of berigt der commissie tot onderzoek naar de finantieele en politicque gedraagingen der regenten, amptenaaren en ministers van het voorig bestuur. Amsterdam, W. Brave, 1796.
34073: Vernede, Joannes Scipio, uit Middelburg - Disputatio juridica inauguralis de consilio familiae [...] Utrecht Joh. Altheer 1821
18521: Vernède, Scipion Henri - Sur la paix. Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1802.
34285: Vernede, Antonius, uit Middelburg - Disputatio juridica inauguralis de aedilitio edicto et redhibitione et quanti minoris [...] Utrecht N. van der Monde 1834
35719: Vernhout, Johannes Hendrik, uit Wassenaar - Bijdrage tot de kennis der placentatie van den mol Amersfoort G.J.Slothouwer 1894
5253: Vernout A. (uitg.) - [Photography, Overveen] Two old photo's of Tol, tolhek Overveen and sandpit, zanderij, uitg. van A. Vernout, Haarlem, Zuid-Holland, The Netherlands, 11 x 17 cm, published around 1900.
5253-1: Vernout A. (uitg.) - [Photography, Haarlem] Two old photo's of Teyler's Museum in Haarlem, uitg. van A. Vernout, Haarlem, Zuid-Holland, The Netherlands, 17 x 11 cm, published around 1900.
BB110071: Véron, L. - French History I Complete set Mémoires d'un Bourgeois de Paris, Paris, Gabriel de Gonet, Martinon, 6 volumes, 1853-1855. Complete nice set.
8484: Janus verrezen - Janus verrezen. 1787 - 1795. Suum cuique. No. 1 [7 april 1795] - Numerus ultimus [no. 156, 2 april 1798]. [z.p.], [z.n.], 1795-1798. [3 delen]
8485: Janus verrezen - Janus verrezen. 1787 - 1795. Suum cuique. No. 1 [7 april 1795] - No. 40 [4 januari 1796]. [z.p.], [z.n.], 1795-1796.
60557: Dirk Verrijk (1734-1786) - [Antique drawing] The village of Overschie in Zuid-Holland, Dirk Verrijk, dated 1761, 1 p.
31654: Verschuer, Wolter Albert van, uit 's Gravenhage. - Het staatkundig bedrijf van Joan Willem baron van Ripperda. Academisch proefschrift [...] Leiden A.W. Sijthoff 1861
31812: Verschuer, Barthold Philip van, uit 's Gravenhage. - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1864
PR120223: Gijsbertus Johannes Verspuy (1823-1862) - [Modern drawing, Moderne tekening] Oudewater Straatje, 1851.
61148: Versteeg, Michiel (1756-1843); Leizelt, Balthasar Friedrich (active 1750-1799) - Vuë du Gilbrúg hors d'Utrecht (mirrored)
35737: Versteeg, Jacob, uit Scherpenzeel - Over verweking van de maag na den dood ontstaan Utrecht Nikerk 1889
37973: Verster, A.J.G. - Koper en brons van voorheen. Oude koperen en bronzen gebruiksvoorwerpen, 2e geheel herziene druk, Amsterdam 1966, 115 pag. + 94 platen. Geb. met stofomslag. Goed exemplaar.
22711: VERSTER - [Album Amicorum leave, 1835] Blaadje uit een album amicorum, dd. Delft 1835, ondertekend S.W. Verster.
38067: Verstraeten, Werner - [Poetry, signed by author 1973] Wounded knee. Gedichten, Antwerpen 1973, 4 + 21 pag., number 461 of 600 limited copies. Signed by author et al.
5985: Versuch - Versuch eines Geschlechtsregisters der Familie der jetzigen Grafen von Rechteren Limpurg, aus brieflichen Urkunden und bewährten Geschichtsschreibern in gedrängter Kürze entworfen, z.pl. 1813, 54 + 10 p., geïll. met gegraveerd familiewapen, met uitv. tabel
35131: Versyden, Petrus , uit Leiden - Disputatio juridica inauguralis de contractu pignoris Leiden A. Elzevier 1711
1471: KORT VERTOOCH - [Pamphlet 1662] Kort vertooch van 't recht van de ridderschap, edelen ende steden van Hollandt ende West-Vrieslandt van allen ouden tijden in den voorss. lande gebruyckt, tot behoudenisse van de vrijheden, gerechticheden, privilegien ende loffelijcke ghebruycken van den selven lande; eerstmael tot Haerlem ghedruckt, den 16 October 1587. 's-Gravenhage: Levijn van Dijck, 1662, 11 p.
65608: Vertue, George (1684-1756) after Lely, Sir Peter (1618-1680) - [Etching and engraving, portrait print] CHARLES II KING OF ENGLAND..., 1736.
PR120946-138: Verveer, Maurits. - Original photograph, woodburytype I Portrait of artist Hendrik Albert van Trigt (1829-1899) made by Maurits Verveer, published 1881 - 1885.
60687: Verveer, Salomon Leonardus (1813-1876) [?] - Antique Etching 19th century - Pentecost (Pinksteren), Night Scene - Possibly by Salomon Leonardus Verveer, published 19th century, 1 p.
25477: Vervou, F.v. - Enige aenteekeningen van 't gepasseerde in de vergadering van de Staten-Generaal anno 1616, 1617, 1618, 1619, 1620. Leeuwarden 1874, 274 pag., orig. karton (voorplat ligt los).
18526: Verweij, Bernardus - De avond des levens. Herinneringen bij het uitzigt op de eeuwigheid. 2e druk. Amsterdam, G. Portielje, 1837.
32642: Verwey Mejan, Joachimus Jacobus, uit 's-Gravenhage. - Dissertatio historico-juridica inauguralis, de juris antiqui francici in scriptum et non scriptum divisione [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1825
22873: VERWEY - [Concept poetry 1826] Klad ontwerp voor vers in 't album van Verwey, d.d. Groningen 18-6-1826, 1 p, manuscript.
34113: Verweyde, Everardus Janus Jacobus, uit Amsterdam - Disputatio juridica inauguralis de eo, quatenus actiones, virtutis legi contrariae, delictis in civitate sing accensendae [...] Amsterdam H. Bruyn en Comp. 1828
55913: Verwoert, H. - Theorie der geregtelyke en administratieve politie, ten nutte van de beambten der rijks- en gemeentepolitie, bijzonder voor rijksveldwachters, marechaussees, (...) en gemeenteveldwachters. Utrecht, Dannenfelser, 1860.
18527: Verzameling - Verzameling van anekdotes, koddige ernstige en geestige verhalen in proza en poëzij. Rotterdam, J.B. Ulrich, [ca. 1835]
30973: Verzijl, J.J.M.H. (red.) - De Limburgse Leeuw. Orgaan tot bevordering van de studie der genealogie en heraldiek in Limburg. Jrg. I (1952/3] t/m jrg. 14 nr. I (1966).
31810: Vessem s.j., Joseph van, uit Amsterdam - De M. Tullii Ciceronis de oratore libris. Specimen litterarium inaugurale [...] Gulpen M. Alberts & Zonen 1896
30747: Veth, C. - De mode in de caricatuur, Amsterdam z.j., 40 pag. + veel illustratiës, geb
8185: Veth, C. - De politieke prent in Nederland, Leiden 1920, reprint Nieuwkoop 1976, 104 p., geïll.
ZZ90445: Veth, Jan (1864-1925). - [Original lithograph/lithografie] Portretten van De Kroniek IV, 16 Juni 1895, 1 pp.
ZZ90445-1: Veth, Jan (1864-1925). - [Original lithograph/lithografie] Portretten van De Kroniek IV, 16 Juni 1895, 1 pp.
35807: Vetter, Wilhelmus Josephus, uit Maastricht - Dissertation 1903 I Vetter: De beteekenis van het morphologisch en bacteriologisch onderzoek van pleuraexsudaten voor de kliniek, Amsterdam Roeloffzen 1903, 61 pp.
6217: Vey Mestdagh, J.H. de - Archief der familie De Vidal de Saint Germain, [Utrecht] 1961, 184 p.
PR120449: Jan van Vianen (1660-1726) - [Antique print, etching and engraving, The Hague, Hofvijver] Fireworks for the victory against France and Spain, published 1702.
PR120949: Jan van Vianen (ca. 1660-after 1726) - [Cartography, etching] Right side title of the map of the Overwaard, published before 1706, 1 p.
PR121165: Vianen, van Jan? - [Antique etching and engraving, Socrates, Greek history, ca 1712] Bookillustration: Socrates Sophronisci Filius Atheniensis, with tekst of Pieter Vlaming (P.V.), published ca 1712, 1 p.
60525: Vico, Enea (1523-1567) - Antique Engraving 1543 - Antique Vases (serie title) - E. Vico, published 1543, 1 p.
33114: Vicq, Joan Adriaan de, uit Hoorn - De Donauquaestie. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1884
54638: Vidocq, E.F. - Memoires de Vidocq, chef de la police de Sureté jusqu'en 1827, aujourd'hui proprietaire et fabricant de papiers a Saint-Mande, 4 volumes. Paris, Tenon, 1828-1829.
21053: Vidor-Borricand, M. - Une université mèconnue - l'Université d'Orange, Avignon 1977, 129 pag., geïll.
18637: Vijver, Cornelis van der (vert.); Marie Emmanuel Guillaume Marguerite Théaulon de Lambert - Het tooverklokje. Zangspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1820.
18633: Vijver, Cornelis van der (vert.); Charles-Augustin de Bassompierre dit Sewrin - De minnaars op stelten, of De heibewoners. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, H. van Kesteren, 1815.
18626: Vijver, Cornelis van der (vert.); Benoît Pelletier de Volméranges - De broeders op den toets. Tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt Holtrop, 1807.
18624: Vijver, Cornelis van der (vert.); Louis Benoît Picard - Een spel van het lot, of De marionetten. Blijspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1806.
18630: Vijver, Cornelis van der (vert.); Jean Bernard Eugène Cantiran de Boirie; Henri Lemaire - De jeugd van Frederik den Grooten. Historiesch tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop., 1810.
18632: Vijver, Cornelis van der (vert.); Joseph Marie Armand Michel Dieulafoy - Argwaan en arglistigheid, of List met bedrog betaalt. Blijspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1813.
18635: Vijver, Cornelis van der (vert.); Jean Baptiste Lourdet de Santerre - De schoenlapper en de rentenier, of De tevredenheid overtreft den rijkdom. Blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, [ca. 1840].
38927: Villeneuve Esclapon, L. Romee de - Histoire de la Maison de Villeneuve en Provence. Genealogie et preuves des nouvelles generations de 1850 à nos jours. (Supplement à l'ouvrage de Juigne de Lassigny), Fontenay-le-comte 1989, 6+327 pag., ill.
ZZ90156: Villiers, de I.L. - [FIRST EDITION] Leviet en Vreemdeling by I.L. Villiers, Tafelberg 1978, 53 pp.
52420: Villon, F. - Les oeuvres Francoys Villon de Paris contenant les lais, le testament, les ballades et les poesies. Paris, La Sirene, [1923? 1928?].
54265: Vilsteren, S. van - Brief aan den heer en meester Johan Heidendaal tot Utrecht, strekkende tot een vermaaklyke en zaaklyke, heekelende en stekelende afweering der verregaande beschuldiging en lastering vervat in zijn tweede stukje van zijn Historichs (sic) en beredeneerd verhaal, enz. Amsterdam, F. Sundorff, [1772].
33963: Vingerhoet, Hermannus, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis de officio tutorum curatorumque [...] Leiden S. Luchtmans 1717
33002: Vinke, Henricus Egbertus, uit Amsterdam - Specimen hermeneutico-theologicum, quo vaticinationes Jesu Christi, de perpessionibus suis, morte et in vitam reditu, illustrantur et vindicantur [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1818
35109: Vinke, Henrici Egberti - Oratio de religionis Christianae 1840
PR120946-166: Vinkeles, Reinier. - Original print, 1795 I Portret van patriot Robert Jasper van der Capellen (1743-1814) door Reinier Vinkeles.
PR120946-165: Vinkeles, Reinier. - Original print, 1795 I Portret van Jan Bernd Bicker (1746-1812) door Reinier Vinkeles.
64413: Vinkeles, Reinier (1741-1816) after Jones, H. (fl. 18th-19th century) - WILLEM GEORGE FREDERICK PRINS VAN ORANGE EN NASSAU.
60803: Vinkeles, Reinier (1741-1816) after Bol, Ferdinand (1616-1680) - Antique Engraving and Etching, before 1815 - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) - R. Vinkeles, published before 1815, 1 p.
PR120526: Vinkeles, Reinier, Bogerts, Cornelis and Jacobus Buys. - [Etching and engraving, Scheveningen, The Hague] Hooge zee voor Scheveningen (spring-tide, springvloed), 1790, 1p.
PR120661: Vinkeles. Reinier after Hendriks, Wybrand. - [Antique Copperengraving, 1801] Een Schaapenperk, bij Bloemendaal, Voornaam geklede mensen kijken uit over een schapenfokkerij bij Bloemendaal, 1801, 1 p.
60365: Reinier Vinkeles (1741-1816) - [Antique print, etching and engraving] Johan van Oldenbarnevelt wordt onthoofd op Binnenhof Den Haag / Joan van Oldenbarneveld beheaded.
55704: Vinkeles, R. - Prent: 'Te rechtstelling van Foulon op de plaats de Greve, op den 23sten van Hooijmaand 1789', gravure van Vinkeles en Vrijdag 1796, naar J. Bulthuis.
55189: Vinkeles, Reinier (1741-1816); Bogerts, Cornelis (1745-1817); Buys, Jacobus (1724-1801) - Balthazar Gerards, portrait and depiction of his assassination of Willem I
66754: Vinkeles, Reinier (1741-1816) - [Etching/ets] ... Vermeetle! Staa. laat af. Ontziet gy 't menschdom niet, ontzie des Hemels straf, 1 p.
55712: Vinkeles, R. - Prent: 'Beweeging te Vlissingen' [d.d. 2-7-1787], gravure door R. Vinkeles naar J. Buys.
65472: Vinkeles, Reinier (1741-1816) - ets/etching: Naked putto on the shore (book decoration) (naakte putto aan de kust).
60799: Reinier Vinkeles (1741-1816) - [Antique print, etching and engraving, 1778] Portrait of Johannes Florentius Martinet (1729-1795), R. Vinkeles, published 1778, 1 p.
55205: Vinkeles, R. - Prent: 'Afbeelding van het deerlijk ombrengen van de hoogwelgeborene jonkvrouwe J.M.C.J. van Dorth tot Holthuyzen, volgens sententie van de militaire rechtbank, bestaande uit burger auxiliaren, ter dood veroordeeld binnen Wenterswyk op den 22 November 1799 en op het Jooden kerkhof aldaar ter executie gelegd'. Gravure door R. Vinkeles tonende een groep militairen bij Winterswijk waarvan er een schiet op een geblindoekte dame die reeds in een lijkkist ligt en haar hand ten hemel rijkt.
PR120103: Reinier Vinkeles (1741-1816) - [Antique title page, 1790] Allegorical composition, published 1790, 1 p.
ZZ90449-4: Vinkeles, Reinier naar Buys, Jacobus. - [Antique print, etching, Amsterdam 1748] Historyprint: Oproer op de Botermarkt te Amsterdam 1748, published around 1794, 1 p.
ZZ90449-5: Vinkeles, Reinier naar Hendriks Wybrand - [Antique print, etching and engraving, 1796] Portrait of Poet, writer and bookdealer Adriaan Pietersz. Loosjes, published 1796, 1 p.
ZZ90449-6: Vinkeles, Reinier naar Buys, Jacobus - [Antique print, etching and engraving, 1786] Portrait of Christoffel de Assonville, published 1786, 1 p.
ZZ90449-7: Vinkeles, Reinier naar Baur, H.A. - [Antique print, etching and engraving] Portrait of politician Egbert Johan Greve (1754-1811), 1 p.
60183: Vinkeles, Reinier (1741-1816) after Buys, Jacobus (1724-1801) - [Antique etching, theatre, 1786] Verbranden van den Amsteldamschen Schouwburg, published 1786, 1 p.
PR120952: Reinier Vinkeles (1741-1816) - [Antique title page, 1778] Tijdvers op de algemene vergadering van de Oeconomische tak van de Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, published 1778, 1 p.
PR120964: Reinier Vinkeles (1741-1816) - [Antique title page, 1790] Allegorical composition, published 1790, 1 p.
PR120988: Reinier Vinkeles I (1741-1816) - [Antique print, etching and engraving] Two commanders shaking hands, published 1793, 1 p.
60359: Vinkeles, Reinier (1741-1816) and Bogerts, Cornelis (1745-1817) after Buys, Jacobus (1724-1801) - [Antique print, etching] Johan van Odenbarneveld komt op de schavot.
PR121020: Reinier Vinkeles (1741-1816) - [Antique title page, 1768] Allegorical composition, published 1768, 1 p.
PR121134: Reinier Vinkeles I (1741-1816) - [Vignette, 1775] Vignette with an allegory of the University of Leiden / Allegorie op Willem V als beschermheer van de Leidse Academie, published 1775, 1 p.
PR121141: Vinkeles, Reinier en Cornelis Bogerts naar Jacobus Buys. - [Antique etching, departure of Charles II from Scheveningen in 1660] Karel de IIde neemt afscheid van de Staaten, vertrek van Karel den II from Scheveningen, published 1795, 1 p.
PR121161: Vinkeles, Reinier after the drawing of Abraham Vinkeles - [Antique etching and engraving, Amsterdam, Willem I, 1814] Title De souvereine vorst gaande naar de vergadering der aanzienlijken, Willem Frederik, Prince of Orange to the Palace on the Dam square in Amsterdam, published 1814, 1 p.
PR121171: Vinkeles, Reiner after drawing of Pothoven, Hendrik. - [Antique etching, writer Lucretia van Merken, 1799] Portrait print of Lucretia Wilhelmina van Merken (De Winter), published 1799, 1 p.
60801: Anonymous after Reinier Vinkeles (1741-1816) - [Antique drawing] Portrait of Johannes Florentius Martinet (1729-1795), after R. Vinkeles, ca. 1778, 1 p.
55716: Vinkeles, R. - Prent: 'C. van der Burg krijgt het zwaard over het hoofd' [Leeuwarden 16-5-1789], gravure door R. Vinkeles naar J. Buys. Proefdruk voor de letter met bovenstaand onderschrift in potlood.
55723: Vinkeles, R. - Prent: 'Het plonderen van 't huis des burgemeesters Joannes Cocquelle te Middelburg' [d.d. 14-4-1747], gravure van R. Vinkeles en C. Bogerts naar J. Buys.
55729: Vinkeles, R. - Prent: 'Voorval met den Franschen jager', [d.d. 6-7-1788], gravure door R. Vinkeles naar J. Buys, proefdruk voor de letter.
B10035: Vinne, L. v.d. en G. Lamberts, - [Auction catalogue, bookhistory 1833] Veilingcatalogus: Cataloque de la collection litteraire laissee par feu Jacobus Koning, premiere partie: Manuscripts, pour la plupart autographes, Amsterdam 29-4-1833, 21+128 pag. Gebonden in half perkament.
60143: Vincent Jansz. van der Vinne (1736-1811) - [Antique drawing] 'Aan de Zoomervaart', made ca. 1800, 1 p.
66980: Vinne, Vincent Laurensz. van der (II) (1686-1742) - [Original etching] 't Verschil is groot. [S. Spinneker 'Leerzame Zinnebeelden'], ca 1717-1757.
66981: Vinne, Vincent Laurensz. van der (II) (1686-1742) - [Original etching] Haast te vreden. [S. Spinneker 'Leerzame Zinnebeelden'], ca 1717-1757.
66668: Vinne, Jan Vincentsz. van der (1663-1721) - [Antique etching] Bij 't Menniste Bosie [set: 'Gesiten buyten Haarlem'], ca 1650-1700..
66665: Vinne, Jan Vincentsz. van der (1663-1721) - [Antique etching] Bij 't Menniste Bosie [set: 'Gesiten buyten Haarlem'], 1650-1700.
66671: Vinne, Jan Vincentsz. van der (1663-1721) - [Antique print, etching] Half wegen Overveen [set: ‘Gesiten buyten Haarlem’], published before 1700.
66669: Vinne, Jan Vincentsz. van der (1663-1721) - [Antique etching] De Hofstede Sparenhout [set: ‘Gesiten buyten Haarlem’], 1650-1700.
66672: Vinne II, Vincent Laurensz van der (1686-1742) - [Antique etching] Two plates from Leerzaame zinnebeelden (from 1714).
66975: Vinne, Vincent Laurensz. van der (II) (1686-1742) - [Original etching] Naar 't onderwerp, verscheiden [S. Spinneker 'Leerzame Zinnebeelden'], ca 1717-1757.
66973: Vinne, Vincent Laurensz. van der (II) (1686-1742) - [Original etching] Naar de smaak is. [S. Spinneker 'Leerzame Zinnebeelden'], ca 1717-1757.
66969: Vinne, Vincent Laurensz. van der (II) (1686-1742) - [Original etching]Door 't blaazen blaakt zy. [S. Spinneker 'Leerzame Zinnebeelden'], ca 1717-1757.
66970: Vinne, Vincent Laurensz. van der (II) (1686-1742) - [Original etching] Noch zyn zy vroolyk. [S. Spinneker 'Leerzame Zinnebeelden'], ca 1717-1757.
66971: Vinne, Vincent Laurensz. van der (II) (1686-1742) - [Original etching] Vergeefse pooging. [S. Spinneker 'Leerzame Zinnebeelden'], ca 1717-1757.
66978: Vinne, Vincent Laurensz. van der (II) (1686-1742) - [Original etching] Gewoonte maakt eelt. [S. Spinneker 'Leerzame Zinnebeelden'], ca 1717-1757.
66659: Vinne, Jan Vincentsz. van der (1663-1721) - [Antique etching] 't Droncken Huijsije t'enden 't bos [set: 'Gesiten buyten Haarlem'], ca 1650-1700.
66976: Vinne, Vincent Laurensz. van der (II) (1686-1742) - [Original etching] Van 't hoog in 't laag. [S. Spinneker 'Leerzame Zinnebeelden'], ca 1714-1757.
66979: Vinne, Vincent Laurensz. van der (II) (1686-1742) - [Original etching] De veiligi (sic!) toevlucht. [S. Spinneker 'Leerzame Zinnebeelden'], ca 1717-1757.
66660: Jan van der Vinne (1663-1721) - [Antique print, etching] J. v. d. Vinne, De Harreberg Emaus [set: 'Gesiten buyten Haarlem'], ca. 1680.
66655: Jan Vincentsz. van der Vinne (1663-1721) - [Antique print, etching] Bij 't out Verbrant Huijs, published ca. 1650-1700, 1 p.
66974: Vinne, Vincent Laurensz. van der (II) (1686-1742) - [Original etching] 't Minst wykt voor 't meest [S. Spinneker 'Leerzame Zinnebeelden'], ca 1717-1757.
63257: Jan van der Vinne (1663-1721) - [Antique print, etching] J. v. d. Vinne, De Harreberg Emaus [set: 'Gesiten buyten Haarlem'], ca. 1680.
66654: Vinne, Jan Vincentsz. van der (1663-1721) - [Antique etching] Aan D. ingang Van den Hout [set: 'Gesiten buyten Haarlem'], ca 1650-1700..
63255: Jan Vincentsz. van der Vinne (1663-1721) - [Antique print, etching] Aan D. ingang Van den Hout, published 1690, 1 p.
38073: Vinnius, Arnold - [Antique book, legal] In quatuor libros institutionum imperialium commentarius academicus et forensis J.G. Heineccius, 2 volumes, Venezia 1804, org. boards, 459 + 387 pag.
42728: Virulij van Pouderoijen, [M.J.E.] - Korte geschiedenis der Nederlandsche rijdende artillerie. Arnhem, 1893.
34115: Viruly, Janus, uit Rotterdam - Dissertatio historico-politica inauguralis continens explicationem foederis de propugnaculo (Barrière-tractaat) in provinciis Belgico-austriacis constituendo [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
34394: Viruly, Jan Theodorus Constant, uit Gouda - Het dagelijksch bestuur in de gemeente Leiden S.C. vsan Doesburgh 1886
36553: Vis, Adriaan Jan, uit Leens - Willelmus Procurator en zijn Chronicon Utrecht Smits 1950
6219: Vis, D. - Drie eeuwen verf. Een en ander uit de geschiedenis van de Zaanse verfindustrie 1643-1943, [Wormerveer 1945], 156 p., geb., geïll.
36607: Vis, Georgius Joseph, uit Blokker - Johannes Kinker en zijn literaire theorie Zwolle Tjeenk Willink 1967
24837: Visch, W.F. - Geschiedenis van het graafschap Bentheim. Zwolle, 1820.
40273: Visscher, R., - Leeuwarden van 1846 tot 1906. Een vervolg op Eekhoff's Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden, 's-Gravenhage 1908, 241 pag., geïll.
66555: Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) - [Original etching/ets by Claes Jansz Visscher] The castle in Muiden/Het kasteel in Muiden. Date of publishing print 1617.
43409: Visscher, L.G. (uitg.) - Historisch tijdschrift onder medewerking van eenige geleerden, 1e jaargang 1841, Utrecht 1841, 96 pag., compleet.
66606: Visscher, Johannes de (1633-1692) after Goyen, Jan van (1596-1656) - [Antique print, etching and engraving] Watermill near a bridge. [Regiunculæ Amoenissimæ eleganter delineate Johanne van Goyen et æri incisæ per Johannem de Visscher], published after 1653.
33112: Visscher, Cornelius, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis de legibus civilibus ex ipsarum causis dijudicandis [...] Utrecht J.G. van Terveen en Zoon 1830
34535: Visscher, Carel Wouter, uit Amsterdam - Dissertatio politico juridica inauguralis de legitima Belgarum Utrecht Broedelet 1757
66963: Visscher, Gerrit (fl. 1690 - 1710 ) - [Original etching] Het sesde deel nieuwe 't Saam Gevlogte Naam= Letteren gemaakt Door Gerrit Visscher Woondt op de Singel bij de beulingsloot tot Amsterdam, ca 1690-1710.
66503: Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) - [Original etching/ets 1608] Fishermen and the fish-market/Viswerking [nr 3 uit de serie van 8 typische Noord-Hollandsche beroepen].
66597: Visscher, Johannes de (1633-1692) after Berchem, Nicolaes (1622-1683) - [Antique print, etching] Shephard playing the bagpipe/Schaapsherder bespeelt een soort doedelzak, ca 1650-1700.
66602: Visscher, Johannes de (1633-1692) after Goyen, Jan van (1596-1656) - [Antique print, etching and engraving] Title page of the River Landscapes. [Regiunculæ Amoenissimæ eleganter delineate Johanne van Goyen et æri incisæ per Johannem de Visscher], published after 1653.
66598: Visscher, Johannes de (1633-1692) after Berchem, Nicolaes (1622-1683) - [Antique print, etching] Herd, dog and three cows crossing a ford/ Kudde schapen, hond en drie koeien die een doorwaadbare plaats oversteken, ca 1650-1700.
66964: Visscher, Gerrit (fl. 1690 - 1710 ) - [Original etching] Het sesde deel nieuwe 't Saam Gevlogte Naam= Letteren gemaakt Door Gerrit Visscher Woondt op de Singel bij de beulingsloot tot Amsterdam, ca 1619-1710.
66558: Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) - [Original etching/ets] The castle in Abcoude / Het kasteel te Abcoude. Date of publishing print 1617.
66557: Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) - [Original etching/ets] The castle in Abcoude / Het kasteel in Abcoude. Date of publishing print 1617.
66535: Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) - [Reprint etching/ets] View of the milestone near Sloten/ Gezicht van de Mijlpaal (Mylpael) bij Sloten.
66534: Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) - [Reprint etching/ets] View of Kostverloren castle/Gezicht op kasteel Kostverloren bij Amsterdam aan de Amstel.
35103: Visscher, Ludovici Gerardi - Oratio de Gerardo Moll 1839
65646: Visscher, Nicolaes II (1649-1702) - [Portrait print of Koning Karel II van Spanje] CAROLUS SECUNDUS HISPANIARUM ET INDIARUM REX, 1650-1700.
66965: Visscher, Gerrit (fl. 1690 - 1710 ) - [Original etchings] Set of decorated monograms/Set rococo decoraties, ca 1690-1710. .
66608: Visscher, Johannes de (1633-1692) after Goyen, Jan van (1596-1656) - [Antique print, etching and engraving] River landscape [Regiunculæ Amoenissimæ eleganter delineate Johanne van Goyen et æri incisæ per Johannem de Visscher], published after 1653.
66607: Visscher, Johannes de (1633-1692) after Goyen, Jan van (1596-1656) - [Antique print, etching and engraving] Travellers crossing a bridge on a river [Regiunculæ Amoenissimæ eleganter delineate Johanne van Goyen et æri incisæ per Johannem de Visscher], published after 1653.
66605: Visscher, Johannes de (1633-1692) after Goyen, Jan van (1596-1656) - [Antique print, etching and engraving]A church on a river. [Regiunculæ Amoenissimæ eleganter delineate Johanne van Goyen et æri incisæ per Johannem de Visscher], published after 1653.
66604: Visscher, Johannes de (1633-1692) after Goyen, Jan van (1596-1656) - [Antique print, etching and engraving] A ferry reaching a River-bank. [Regiunculæ Amoenissimæ eleganter delineate Johanne van Goyen et æri incisæ per Johannem de Visscher], published after 1653.
18534: Visscher, S. - Gedichten. Amsterdam, F.C.M. Scheffer, 1850.
66603: Visscher, Johannes de (1633-1692) after Goyen, Jan van (1596-1656) - [Antique print, etching and engraving] The headland. [Regiunculæ Amoenissimæ eleganter delineate Johanne van Goyen et æri incisæ per Johannem de Visscher], published after 1653.
66587: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) - [Antique print, etching/ets] The town hall of Amsterdam / Het stadhuis van Amsterdam, published ca. 1612-1648.
55609: Visscher, Claes Jansz II (1587-1652) - [Broadsheet] Portretten van geëxecuteerde Arminianen met scenes van de executie; portraits of executed Arminians with scenes of the execution, 1623.
66586: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) - [Antique print, etching/ets] The town hall and the Waag / Stadhuis en de Waag op de dam in Amsterdam, published ca. 1612-1648.
66585: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) - [Antique print, etching] The Old Church in Amsterdam/De Oude Kerk in Amsterdam toegewijd aan St. Nicolaas, published 1612/1648.
66578: Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) after Bloemaert, Abraham (1566-1651) after Bolswert, Boëtius Adamsz. (ca. 1580-1633) - [Original etching/ets by Claes Jansz Visscher] Two barns/Twee schuren. Date of publishing 1620.
66577: Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) after Bloemaert, Abraham (1566-1651) after Bolswert, Boëtius Adamsz. (ca. 1580-1633) - [Original etching/ets by Claes Jansz Visscher] A village/Een dorp. Date of publishing print 1620.
66575: Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) after Bloemaert, Abraham (1566-1651) after Bolswert, Boëtius Adamsz. (ca. 1580-1633) - [Original etching/ets by Claes Jansz Visscher] Barns and shepherd/Schuren met schaapsherder.
66572: Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) after Bloemaert, Abraham (1566-1651) after Bolswert, Boëtius Adamsz. (ca. 1580-1633) - [Original etching/ets] A farm /Een boerderij.
66573: Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) after Bloemaert, Abraham (1566-1651) after Bolswert, Boëtius Adamsz. (ca. 1580-1633) - [Original etching/ets by Claes Jansz Visscher] Farmyard/Boerderijerf. Date of publishing print 1620.
66571: Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) after Bloemaert, Abraham (1566-1651) after Bolswert, Boëtius Adamsz. (ca. 1580-1633) - [Original etching/ets] Farmyard/Boerderij erf.
66563: Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) after Bloemaert, Abraham (1566-1651) after Bolswert, Boëtius Adamsz. (ca. 1580-1633) - [Original etching/ets] Path along a barn/Boederij met pad.
66564: Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) after Bloemaert, Abraham (1566-1651) after Bolswert, Boëtius Adamsz. (ca. 1580-1633) - [Original etching/ets] Landscape with barns/landschap met boerderijen.
66566: Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) after Bloemaert, Abraham (1566-1651) after Bolswert, Boëtius Adamsz. (ca. 1580-1633) - [Orginal etching/ets] Landscape with a barn/Landschap met boerderij.
66567: Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) after Bloemaert, Abraham (1566-1651) after Bolswert, Boëtius Adamsz. (ca. 1580-1633) - [Original etching/ets] A wooden bridge/Een houten brug.
66568: Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) after Bloemaert, Abraham (1566-1651) after Bolswert, Boëtius Adamsz. (ca. 1580-1633) - [Original etching/ets] A farmyard/Een boerderij erf.
66570: Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) after Bloemaert, Abraham (1566-1651) after Bolswert, Boëtius Adamsz. (ca. 1580-1633) - [Original etching/ets] Farm with shed/Boerderij met schuur.
66559: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) - [Antique print, etching] The castle Toutenburgh in Vollenhove/Kasteel Toutenburg in Vollenhove, published 1617.
66553: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) - [Antique print, etching] 'Het Huis te Cleef', near Haarlem, published 1728.
66554: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) - [Antique print, etching] 'Het Huis te Cleef', near Haarlem/Het huis van Kleef te Haarlem, published 1612.
66551: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) - [Antique print, etching] Farms and bleaching fields/Boerderijen met blekervelden, published 1612.
66552: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) - [Antique print, etching] 'Het Huis te Cleef', near Haarlem, published 1728.
66549: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) - [Antique print, etching] Bleaching fields near the Haarlemmerhout/Bleekvelden, Blekerijen bij de Haarlemmerhout, published 1612.
66550: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) - [Anique print, etching] The leper-house at Haarlem/De Leprozerie in Haarlem, published 1612.
66547: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) - [Antique print, etching] Bleaching fields near the Haarlemmerhout/Blekersvelden bij de Haarlemmerhout in Haarlem, published 1728.
66546: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) - [Antique print, etching] The road from Haarlem to Heemstede/De weg van Haarlem naar Heemstede, published 1728.
66544: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) - [Antique print, etching] View of the 'Pot's inn' /Gezicht op de Potjes Herberg bij Haarlem, published 1728.
66545: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) - [Antique print, etching] The road from Haarlem to Leiden/De weg van Haarlem naar Leiden, published 1728.
66542: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) - [Antique print, etching/ets] View of the 'Paters herberg' /Gezicht op de Paters Herbergh bij Haarlem. Date of publishing 1728.
66539: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) - [Antique print, etching] View of the village of Zandvoort/Gezicht op het dorp Zandvoort, published 1612.
66536: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) - [Antique print, etching/ets] View of the village of Zandvoort/Gezicht op het dorp Zandvoort, published ca. 1650 or 1728.
66501: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) - [Antique print, etching] The Castle of Loevesteyn/Het slot Loevestein, published ca. 1619.
66001: Visscher, Claes Jansz. (1587-1652); after Vos, Maarten de (1532-1603) - [Original engraving/gravure] 'Socrus Simonis tenebatur magnis febribus'; Christ healing St. Peter's mother-in-law; Christus geneest de schoonmoeder van St. Petrus.
60741: Visscher, Claes Jansz II (1587-1652) after Goltzius, Hendrick (1558-1617) - Antique Engraving ca 1650 - The muse Clio (Set Title: The Nine Muses) - C.J. Visscher, published ca 1650, 1 p.
PR121221-1: Cornelis Visscher (II) (1628/29-1658) - [Antique portrait print 1650] Portrait of Jan I van Holland, published 1650, 1 p.
PR121221-2: Cornelis Visscher (II) (1628/29-1658) - [Antique portrait print 1650] Portrait of William III 'the Good' of Hainaut (Willem III 'de Goede' van Henegouwen), published 1650, 1 p.
PR121221-3: Cornelis Visscher (II) (1628/29-1658) - [Antique portrait print 1650] Portrait of William IV, Count of Holland (Willem IV, graaf van Holland), published 1650, 1 p.
PR121265: Cornelis Visscher (II) (1629-1658) - Antique print I The mousetrap (de muizenval), published ca. 1650, 1 p.
55702: Visscher, Claes Jansz (1587-1652) - 'Cort verhael ende afbeeldinghe der justie, gheschiet den 5 Mey 1623 in 's Gravenhaghe'; execution of the conspirators against prince Maurice, 1623
32234: Visscher, Gerardus Bernardus, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale, sistens nonnulla, quae spectant usum imputationis in jure criminali [...] Utrecht N. van der Monde 1829
19503: Visser J.G. - Beleid en bezinning.
27301: Visser, Joh. C. - Rotterdamsche kunstkring. Gedenkboek 1893-1913, Rotterdam 1913, 155 pag., geïll.
32686: Visser, Adriaan, uit Arnhem - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1901
ZZ90441-10: Visser, G. - [Assen, Drenthe] De Kerk te Assen, Door Dr. G. Visser, Uitgave van Gorcum & Comp., Assen, 20 pp.
37111: Visser, E.J. e.a. - Lichte houtarbeid, Gouda, van Goor, 1923, 34 pag. + 22 losse platen. In portefeuille.
64040: L. van Ollefen (1749-1816)/A.C. Brouwer (1722-...)/J.G. Visser (...-...) - [Antique print, city view, 1792] De Stad Dordrecht, engraving by De Visser, 1792.
66227: Jan Gerritsz. Visser (c. 1755-1821) - [Antique title page, 1813] Man met een baard en bladeren rond het hoofd [De gevaren van het ongehuwde leven: blyspel], published 1813, 1 p.
36055: Visser, Lodewijk Ernst, uit Amersfoort - [Dissertation 1894] De territoriale zee Amersfoort J. Valkhoff 1894, 339 pp.
ZZ90205: Visser, A.G. - Selected Verse by A.G. Visser, J.L. van Schaik Pretoria, 1978, second edition, 89 pp.
23327: Vissering, S. - Herinneringen. Studiën en schetsen. Amsterdam 1863. Geb. in half leer, 220 pag., geïll met een staalgravure van de sluizen van IJmuiden. Mooi exemplaar.
33961: Visvliet, Meinardus van, uit Middelburg - Dissertatio medica inauguralis de efficacia balneorum ex aqua in corpus humanum [...] Leiden Abraham Kallewier 1735
59835: Vitalis, L. - Het koloniaal batig slot der heeren hervormers.
34727: Vitriarius, Johannes Jacobi - Oratio funebris in obitum [...] Antonii Schultingh Joh. fil. Leiden Luchtmans 1734
65027: Vivant Denon, Dominique (1747-1825) - Two beggars (twee bedelaars).
42618: Viverius, Jacobus - [De handt godes of een christelick verhael vande peste of gaeve godes]. ? [17e eeuw].
54272: Vizévene, J. - Verdediging van Jan Slotboom, beschuldigd van doodslag met voorbedachten rade [...]. Amsterdam, C.G. v.d. Post, 1852.
14541: VLAGGELIED - Vlaggelied. Song of the flag. English words by Mrs. Amelia E. Barr, arranged for piano forte by Piet Hein van der Weijde, New York, The Holland Society, 1888, 4º,4 p., with chromolithographed covers. Good copy.
36475: Vlam, Alida Wilhelmina, uit Hoorn - Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden Leiden Brill 1942.
6557: VLEGGEERT, J.C. - Kinderarbeid in Nederland 1500-1874.
41171: Vlekke, B.H.M. - Van 't gruwelijck verraet in den jare 1638 op Maestricht gepractiseert, studies over de vestiging van het Staatsche gezag over Maastricht 1632-1639, Antwerpen 1938, 226 pag., geïll.
36151: Vlich, Johann Elias, pastore ecclesiae Pretzschensis - Brevis exetasis ubi B. Lutherus primam habuerit concionem evangelicam ..... Wittenberg Samuel Kreusig 1717
63637: Vlieger, Simon de (ca. 1601-1653) - [Antique print, etching] Draught-horse next to a fence/Trekpaard naast een hek, 1600-1650.
63635: Simon de Vlieger (ca. 1601-1653) - [Antique print, etching] Greyhound and lying hound/Windhond en andere liggende hond, published ca. 1600-1650.
34283: Vlier, Cornelius Philippus, uit Paramaribo - Disputatio juridica inauguralis de juribus quae absenti deferantur [...] Amsterdam / Utrecht G.S. Leeneman v.d. Kroe / J. van Schoonhoven 1820
47153: Vlies, T.A. v.d., - Portugal na Hollanda. Een en ander uit de geschiedenis van het Z.H. dorp Poortugaal, Rotterdam 1932, 91 pag., geïll.
65023: Vliet, Johannes van (fl. 1628-1637) - Bricklayers [set: Crafts and trades].(Metselaars).
65606: Reinier van Persyn (1614-1688) after Hendrick Cornelisz. van Vliet (1611-1675) - [Antique print, engraving] Portrait of Suitbertus Purmerent, Priest in Delft, published ca. 1726.
ZZ90255: Vliet, van H.T.M. - Versierde verhalen, De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus'werk [1884-1925], L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen 2000, 400 pp.
54276: Vliet, L. van - Crimineel proces ter zake van beweerden hoon en laster tegen de Hooge Indische regering en de openbare regterlijke magt van Java, of misbruik van gezag door willekeurige ontzegging van en gewelddadige verbanning uit eene residentie en onwettig arrest, gepaard met mishandelingen en gedrag van het Nederlandsche Indische Gouvernement en de Indische regterlijke magt in deze. Rotterdam, H. Nijgh, 1845.
63601: Vliet, Johannes van (fl. 1628-1637) - Hermit sitting at a table (Kluizenaar aan tafel).
63603: Vliet, Johannes van (fl. 1628-1637) - [Technic] Carpenters (timmermannen) [set: Crafts and trades].
22809: VLIETSTRA, LEMSTRA - Gedichtenalbum van Willem Vlietstra, 1860-1902. Groot 4°, halfleren band in schuifhoes, 302 beschreven pagina's.
22987: VLISSINGEN, VERZEKERING, VAN DER MARK. - [Insurance policy 1922] Polis van de Nederlandsche Levensverzekering-, Zieken- en Begrafenis Maatschappij gevestigd te Vlissingen, d.d. 1908 ten name van Wilhelmina Chr. v.d. Mark, geb. 5-9-1902
31674: Vloten, J. van - Herleven of verzinken. Vaderlandsche opwekkingsrede ter doeltreffendste Unieviering. Haarlem W.C. de Graaff 1879
38831: Vloten, J. v. - Paschier de Fyne, naar zijn leven en schriften, 's- Hertogenbosch 1853, 388 + 80 pag. Geb. in half linnen met gelithografeerd portret. Goed exemplaar.
59175: Van Vloten, J., - Geschiedenis Van Nederlands Volk En Staat Sedert Hun Vrijverklaring in 1648, Haarlem, L. de Haan, 1879, Eerste deel 1648-1672.
34903: Vockestaert, Henricus, uit Delft - Disputatio juridica inauguralis de lege Pompeja de parricidiis Leiden A. Elzevier 1710
43623: Voet van Oudheusden, A.W.K. - Historische beschrijving van Culemborg, 2 delen in I band, Zutphen 1978, naar de uitgave van 1753, 716 pag., geïll., geb.
23709: Voet, J. E. - Verhandeling over den geestelijken smaak, 2e druk, Utrecht, v. Poolsum / A. v. Paddenburg, 1773, 496 pag., geb. in halfleren band.
64310: Voet, Alexander II (c. 1635-after 1695) after Wael, Cornelis de (1592-1667) - [Four antique etchings/etsen] The four seasons (complete set)/De vier seizoenen, published before 1695 .
2627: VOET JR., ELIAS - Merken van Haagsche goud- en zilversmeden, voorafgegaan door Haagsche goud- en zilversmeden uit de 16e, 17e en 18e eeuw, door H.E. van Gelder. 's-Gravenhage 1941. Geïll., 275 p.
2625: VOET JR., ELIAS - Haarlemsche goud- en zilversmeden en hunne merken. Haarlem 1928. Geïll., 237 p.
56709: Voet, C.W., - Onze neutraliteit, 's-Gravenhage, 1870, 8 pag.
34761: Voet, Johannis - Oratio funebris in obitum [...] Antonii Matthaei Leiden H. Teering 1710
18545: Voet, Joannes Eusebius - Stichtelyke gedichten, en gezangen. 4e druk. Dordrecht, Erve J. van Braam, 1760,1758. [2 delen in 1 band, resp. 4e en 1e druk]
15895: Te voet - Te voet door Zuid-Limburg. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1918].
15897: Te voet - Te voet van Arnhem via Ruurlo naar Zutphen en Deventer. 2de druk. ‘s-Gravenhage: ANWB, [ca. 1918]
2629: VOET VAN OUDHEUSDEN, A.W.K. - Historische beschrijvinge van Culemborg, behelzende een naemlijst der heeren van Bosichem, benevens der heeren en graeven van Culemborg gesproten uit de aloude graeven van Teysterband [...] mitsgaders een beschrijvinge van de stad Culemborg. 2 dln. in 1 (halfleren) bd. Utrecht 1753. Geïll., 716 p.. Exemplaar zonder de wapenkaart.
50865: Voetius, G. / I. le Long - Hondert-jaarige jubel-gedachtenisse der academie van Utrecht bestaande in een beknopt verhaal (...) als meede een Reedenvoeringe (...) 1636 (...) door (...) G. Voetius (...) voorts in een naamlijst van alle (...) professoren (...) lijste van alle de academien (...) in 't Christenryk, ontworpen door G. Voetius, vermeerdert door Isaac le Long. Utrecht, Visch, 1736.
57131: Vogel-de Waal, A.R., - Het geslacht de Waal uit Watergang, z.pl., [ca.1985], 144 pag., geb., geïll.
PR120416: Cornelis van Noorde (1731-1795) after Izaak Vogelensanck (1688-1753) - [Antique print, etching] Portrait of painter (kunstschilder) Izaak Vogelesangk, published 1754.
67419: Vogeli, F. - 3 Rare books, 1834, Hippiatrica | Cours théorique et pratique d'Hippiatrique [...], Parijs, Anselin, 1834, 3 volumes.
PR121362: Vogelvanger, secretaris generaal Brabant. - Publication Brabant 1810 | Extract uit het verbaal van den landdrost Braband, 1810, divisie financie, 1 p.
PR121363: Vogelvanger, secretaris generaal Brabant. - 2 publications Brabant 1809 + 1810 | Extract uit het verbaal van den landdrost Braband, 1809 + 1810, divisie financie, 2 pp.
PR121373: Vogelvanger. - Publication / Affiche 1809, Brabant | Extract uit het verbaal van den landdrost van Braband, divisie finance, plano, 4 pp.
66461: Voigt, Alban; - Junk's Natur-fuhrer: Die Riviera, Berlin 1914, 6 +466 pp.
47023: Voigtlander, - Voigtlander's Bad Kreuznach und die Rhein-Nahe-eisenbahn. Handbuch und Fuhrer fur die beschucher der Nahethals, 5e Auflage, Kreuznach 1862, 120 pag.
23741: Voisin, abbé du - Demonstration evangelique, Brunswick 1800, 300 pag., geb. in mooi halfleren band.
ZZ90413: Volcke, J.A. - [Printing techniques, 1946, Rare] Boedruk Machines, uitgegeven door de N.V. de Arbeiderspers voor de Stichting Graphilec te Amsterdam, 1946. 109 pp.
22523: VOLDER - [Calligraphy 1752] Gekalligrafeerd blad “Ten raadsel” door Heertje Volder, dd. 14-2-1752, manuscript, plano, 1 p.
ZZ90396-029b: Vollenhoven, F. van. - [Schieland, 1844, legal] Adres aan de edel groot achtbare heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland ter zake van het ontwerpen en vaststellen van een nieuw reglement voor het hoogheemraadschap van Schieland, M. Wijt & Zonen, te Rotterdam, Schieland, 1844, 26 pp.
4943: Vollenhoven, M.W.R. van - Het geslacht Van Vollenhoven, Oud-Overijsselsch geslacht. Z.p. 1917. Folio, 135 p., geïll.
ZZ90396-029: Vollenhoven, F. van. - [Schieland, 1843, legal] Adres aan de edel groot achtbare heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland ter zake van het ontwerpen en vaststellen van een nieuw reglement voor het hoogheemraadschap van Schieland, te Rotterdam, 1843, 29 pp.
54279: Vollert, A. - [Criminality, 1870] Langs kronkelwegen. Belangrijke historische verhalen uit het lijfstraffelijk recht, naar het Hoogduitsch. 2 delen, Schoonhoven, S. en W.N. van Nooten, [ca. 1870].
23617: Volney, C.F. - Les ruines en méditation sur les révolutions des empires, 6e ed., Parijs 1820, 12o, 418 pag., geïll met 3 gravures.
52472: Voltaire - Oeuvres choisies (...) publiees avec preface, notes et variantes par Georges Bengesco. Romans, tome 1-4. Paris, Librairie des bibliophiles, Flammarion, z. j.
42415: Voltaire [= F.M. Arouet] - Voltaire, 1761 | Candide ou l'optimisme par mr. de Voltaire. Premiere partie. Edition revue, corrigee & augmente par l'auteur, 'Aux delices' [Netherlands?]. 1763.
18319: S[traalman], M[atthys] (vert.); Voltaire [ps. van François-Marie Arouet] - Orestes. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1802.
58985: Vonck, E., - Eenige aanteekeningen en beschouwingen over de suiker-industrie van Amerika en Cuba (.....) aangeboden door N.W. Hammelburg, commisionair Fa. Tromp de Haas, Soerabaja. Uitgever Fuhri 1900, 66 pag.
18565: Vondel, Joost van den - [Vondel 1773] Maagden. Treurspel. Amsteldam, Joannes Punt, 1773, 70 pp.
32522: Voogd, Nico Johannes Jacques de, uit Delft - De Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748. Proefschrift [...] Utrecht H. de Vroede 1914
25733: Voogd, A. (inl.) - J. Verheul Dzn. architect- Rotterdam. Schouwburg, concertzalen, societeitsgebouwen, kerken, bankgebouwen, villa's, woonhuizen, kantoren, magazijnen, pakhuispanden, Bussum. G. Schueler, 1916, folio, 10 pag. + 77 platen + advertenties [ Bibl. voor moderne Hollandsche architectuur II afl. 2], good copy.
54281: Voorda, Bavius - De crimineele ordonnantien van koning Philips van Spanje, laatsten graaf van Nederland, ten dienste van zijne Nederlanden uitgegeeven. Fransch en Nederduitsch naar de oorspronkelijke drukken van den jaare 1570. Verzeld van eene verhandeling over het verstand van de ordonnantie op den stijl van procedeeren in crimineele zaaken, mitsgaders van aantekeningen bij verscheidene artikelen van die ordonnantie. Leiden, Honkoop en Van Tiffelen, 1792.
ZZ90433-011: Voorda, G. J. - [Friesland, Leeuwarden] Noodig bericht aangaande de geestelijke goederen der stad Leeuwarden, ter verdediging van de eere der voorouders, zo met betrekking tot de stad als tot de gereformeerde kerk, Joh. Seydel, Te Leeuwarden, 1796, 25 pp.
33959: Voorda, Joannes Henricus, uit Utrecht - Dissertatio iuridica inauguralis de transmittenda hereditate paterna ex iure digestorum [...] Utrecht Joannes Broedelet 1756
32808: Voorduin, Justinus Cornelius, uit Gorinchem - Dissertatio juridica inauguralis, exhibens specimen jurisprudentiae comparatae in loco juris Belgici novissimi, qui est de constituendo tutore [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
6237: Voorhoeve - Jacob Voorhoeve H. Czn, In Memoriam, 1811-1881, z.p. [1931], 36 p., geïll.
35195: Voorst tot Voorst, Arthur Eduard Joseph van, uit Elst - Aardhaling Leiden Somerwil 1884
34003: Voorst van Beest, Cornelius Wernardus van, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale de obligatione naturali ejusque effectu ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 1834
33957: Voorst, Gerardus van, uit Utrecht - Disputatio juridica inauguralis ad L.s. Cod. de Pact. inter empt. & vendit. compos. [...] Utrecht Guiliemus van de Water 1707
34263: Voort Maarschalk, David Laurentius van der, uit Rotterdam - Dissertatio juridica inauguralis ad articulum 1244 codicis civilis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1827
34243: Voort, Guilielmus Henricus van der, uit Kouderkerk - Dissertatio juridica de legali uxoris in bonis mariti hypotheca [...] Utrecht Joh. Altheer 1834
33749: Voort, Gerrit van der, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de officiorum perfectorum atque imperfectorum criterio [...] Leiden P. van der Eyk en D. Vygh 1787
34378: Voort, Janus Guilielmus van der, uit Jutphaas - Dissertatio juridica inauguralis de fide quae mercatorum codicibus tribui solet, tam jure communi, quam Francico, ac patrio novissimo [...] Utrecht N. van der Monde 1839
36003: Voorthuijsen, Johannes Emilius van, uit Amersfoort - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1875
32006: Voorthuijsen, George Marius van, uit Loenen (Veluwe) - Het notariaat, bezoldigd staatsambt. Proefschrift [...] Leiden Eduard IJdo 1893
39513: Voorthuis, H.W. / H.J.A. Charmes; - Ter herinnering aan het vijftig-jarig bestaan van het Fonds tot ondersteuning der weduwen (...) militairen (Fonds Francke en De Meester), 's-Gravenhage 19272, 136 pag., geïll.
32038: Voorthuysen Hi.fil., Everardus van, uit Amsterdam - Dissertatio oeconomico-politico-litteraria qua Platonis doctrina de communione bonorum, mulierum et liberorum [...] Utrecht J.G. Broese 1850
ZZ90352-19: Vorden, Herman van - [Rotterdam, rare, 1760] Ordonnantie voor de Nagt-wakers van de Leen-bank der Stadt Rotterdam, By Gerrit en Pieter van Waesberge, Stads drukkers, Te Rotterdam, 1760, 4 pp.
38335: Vorstelman, C - Van kermisgasten en potsenmakers, Baarn 1941, 79 pag., geb., geïll.
19015: Vorsterman van Oyen, G.A. - Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg.
4491: Vorsterman van Oyen, A.A. en J.D.G. van Epen - Geslachtkundige aanteekeningen betreffende de familie Van Randwijck. Oisterwijk 1894, 14 p.
48006: Vorsterman van Oyen, A.A. - Geneology Manuscript 1881 I Geneologie van het geslacht De Grauw, 160 pp.
6259: Vorsterman van Oyen, A.A. - Het vorstenhuis van Waldeck en Pyrmont, benevens de uitgestorven en grafelijke takken van dit stamhuis, Utrecht 1879, 8 + 48 p., geïll., groot 4º, gedrukt in 200 exemplaren op Oud-Hollands papier
63599: Vorsterman, Lucas II (1624-1666/67) after Giorgione (1477/78-1510) - Man with violin (Man met viool) [AMPHITHEATRUM PICTURARUM....].
4945: Vorsterman van Oyen, A.A. - Joost van den Vondel en zijn geslacht. 's-Gravenhage 1887, 22 p., geïll.
4697: Vorsterman van Oyen, A.A. - Geslachtslijst der familie Smit. 's-Gravenhage [1885], 33 p.
2657: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Les dessinateurs néerlandais d'ex-libris. Arnhem 1910. Geb., geïll., 40+70 p.
31526: Vorstman, Marius Antonius Gisbertus, uit Neder-Hemert - Specimen academicum inaugurale exhibens commentarium in psalmum XVI [...] 's-Gravenhage, J.P. Beekman 1829.
64558: after [?] Maerten de Vos (1532-1603) - [Antique print, engraving] PAX (Peace/Vrede), published ca. 1595.
32050: Vos van Steenwijk, Jan Arend Frederik de, uit Windesheim - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1874
32768: Vos, Henricus, uit Assen - Dissertatio iuridica inauguralis, de iudiciis Drenthinorum antiquis [...] Groningen J. Oomkens 1825
60429: Johannes Sadeler I (1550-1600) after Maarten de Vos (1532-1603) - [Antique print, engraving, ca 1600] DIALECTICA, J. Sadeler, published ca. 1560-1600, 1 p.
35963: Vos, Hendericus Cornelis, uit Breukelen - Stellingen .... Utrecht Van der Post 1872
34937: Vos, Karel - Zacharia I - VIII en zijne apocalyptische bestanddeelen. Met eene nieuwe vertaling. Prolegomena. Proefschrift Rotterdam Drukkerij J. de Jong 1899
18573: Vos, Jan Cornelis de (vert.); Otto Franz Gensichen - Euphrosyne. Tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Leiden, A.W. Sijthoff, 1879.
18576: Vos, Michiel Christiaan - Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, als predikant der hervormde christelijke gemeente op onderscheidene plaatsen in Nederland, Afrika en Azië, [...] door hem zelven in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld. Utrecht, J.J. Albers, 1875.
32802: Vos, Cornelius Ludovicus de, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale, de firmanda donatione inter vivos apud acta [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
32806: Vos, Justus, uit Utrecht - Specimen juridicum inaugurale, sistens observationes ad quaedam loca codicis legum civilium [...] Utrecht Paddenburg & Comp. 1829.
67429: Vos, P.D. - Oudheidkundig Jaarboek, 3e serie van het bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, eerste en tweede jaargang 1921 + 1922, Utrecht, Oosthoek, 254 + 241 pp.
65939: Matteo Florimi (ca. 1540-1613/15) after Maarten de Vos (1532-1603) - [Antique print, engraving] Planet MARS/Planeet Mars, published 1585.
32800: Vos van Steenwijk, Jan Arend Godert de, uit Drenthe - Dissertatio juridica inaugurlis de thori et mensae separatione, imprimis ex jure Gallico novissimo [...] Groningen W. van Boekeren 1822
34255: Vos van Steenwijk, Everardus Fredericus de, uit Geneve - Dissertatio juridica inauguralis de facultate contrahendi secundum Napoleontici principia [...] Leiden J.C. Emeis 1834
63529: Raphael Sadeler I (1560-1632) after Maarten de Vos (1532-1603) - [Antique print, engraving, ca. 1600] St Fiacrius harvesting (18) [set: Oraculum Anachoreticum]/Heilige Fiacrius, published ca. 1600, 1 p.
3421: Vosdingh Bessem, A.G. - Familie Egeling. Rijswijk 1965, 3+12+67 p., gestencild en deels getypt, geb.
35849: Vosmaer, Oscar Eckhart Gabriel, uit Blinjoe - Stellingen ..... Den Haag Belinfante 1897
42508: Vosmaer, A. - Regnum Animale. Natuurkundige afbeeldingen of groot prenteboek voor kinderen, bevattende eene uitmuntende verzameling van zeldzame gedierten, bestaande in Oost- en Westindische viervoetige dieren, vogelen en slangen, weleer levendig voorhanden geweest zijn, buiten Den Haag, op het Klein Loo van Z.D.H. den Prins van Oranje Nassau. Met 26 naar 't leven geteekende en gekleurde koperen platen. Zaltbommel, J. Noman, [ca. 1810?].
18581: Vosmaer, Jacob - Nagelaten en verspreide letter-arbeid, meest in luimigen trant vervat. Haarlem, Vincent Loosjes, 1826. [2 delen]
65370: Voss, Henricus, uit Ravensberg; Praeses: Conring, Hermann - Dissertation 1651 I Dissertatio de ratione status [...] Helmstedt Henning Müller 1651.
56719: Vossen, Anton, - Tagebuch des Lieutenants Anton Vossen, vornehmlich uber den krieg in Russland 1812, bearbeitet von Dr. Otto Redlich, Marburg 1892, 20 pag.
43047: Vossius, G.J. - Rhetorices contractae, sive partitionum oratoriarum libri V. Amsterdam, Wor en Onder de Linden, 1745.
38059: Vossius, G.J. - De theologia gentili et physiologia christiana, liber III et IV, Amsterdam, Blaeu 1675, pp. 733 - 1647 + index, full vellum.
15223: En voyage - [Travel Brochure, The Netherlands] En voyage aux Pays-Bas. [Op omslag: Hollande 1913: 30 expositions d’industrie, d’art, de navigation et d’agriculture.] ‘s Gravenhage [1912].
ZZ90115: Voznesensky, Andrei. - [FIRST EDITION] Dogalypse San Fransisco Poetry Reading Pocket Poets series number Twenty-Nine, 1972, 48 pp.
19447: Vrankrijker, A.C.J. de - Vier eeuwen Nederlandsch Studentenleven.
37085: Vredenberg- Alink, J.J. - De kaarten van Groningerland, Uithuizen 1974, 151 pag., geïll., geb.
PR121360: Van Vredenburch, referendaris 's Hertogenbosch. - Publication / Affiche 1823 Anling, Brabant | Publicatie, Noord-Braband: visscherij gesloten behalve voor Zalm, elft, paling, bot, haring, spiering, prik of grunter en Vroonvisch , plano, 1 p.
36481: Vredenburch, Ewoud van, uit Delft - Quaestiones juridicae inaugurales Utrecht Van Paddenburg 1803
ZZ90175: Vredevoort, Pieter. - Petite phonologie des noms de famille Francais en Afrikaans by Pieter Vredevoort, Universite d'Amsterdam 1988, 49 pp.
43587: Vreede, G.W. - Nederland en Zweden in staatkundige betrekking, 2 delen in 1 band, Utrecht 1841, 243 pag., geb. in half linnen.
66883: Vreede, G.G. - Examen de la question du barrage de l'Escaut Oriental, Utrecht Broese, 1867, 50 pp.
27909: Vreede, G.W. - Onze diplomatie na de erkenning der onafhankelijkheid van België, eene voorlezing, Utrecht 1875, 71 pag.
66449: VREEDE, PIETER (and others). - Vaderlandsche liederen, voor het genootschap van wapenhandel, ten spreuke voerende: Voor vrijheid en vaderland, te Leyden, Leiden, C. Heyligert, 1784, first edition.
18594: Vreedenberg, Casper - De Ortenbergsche familie, tooneelspel. 2e druk. Amsterdam, Abraham Mars, 1816.
18592: Vreedenberg, Casper (vert.); H. Dorvo - Fredrik de Groote te Spandau, of Het lasterschrift, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1806.
18597: Vreedenberg, Casper (vert.); R.C. Guilbert-Pixérécourt - Hondentrouw, of De moord in het woud van Bondy, geschiedkundig tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Abraham Mars, 1814.
22675: VREESWIJK - [Printed publication 1796] Proclamatie van Representanten ‘s Lands van Utrecht d.d. 17-3-1796 betr. de rechten van de stad Utrecht op de heerlijkheid Vreeswijk of De Vaart. Plano, gedrukt, 1 p.
54959: [Wicquefort, Abraham de] / B. Vriemoet - [1] Getrouw en waarachtig bericht voor alle oprechte Nederlanders betreffende het geene voorgevallen is in (...) Bodegrave en Swammerdam (...) in (...) 1672 (...) op de dagen toegepast (...) door een beminnaar van Neerlands Gemeenebest. Amsterdam, Loveringh, 1747. [gebonden met:] [2] Kort verhaal van de nare (...) toestant der provincie en stad van Utrecht (...) in de jaren 1672 en 1673 (...) strekkende tot den jaarlykze Utrechtschen dankdag, door B. V[riemoet]. Utrecht, R. de Meyere, 1757. [en
33517: Vriemoet, Emo Lucius - Oratio funebris de vita & meritis [...] Alberti Wilhelmi Melchioris [...] Franeker Guilielmus Coulon 1738
43876: Vries, P. J. C. de [illustrator: Cramer, Rie] - Wie die liebe Sonne ihren Tag zubrachte, von P. J. C. de Vries, mit vier Buntbildern und zahlreichen Textillustrationen von Rie Cramer. Leipzig, A. Anton & Co. , n. d. [ca. 1925].
ZZ903444-07: Vries, Mr. G. de - [Antique book, water management, Noord-Holland] Nieuwe bijdrage tot de geschiedenis van het Hoogheemraadschap van den Hondsbossche en Duinen tot Petten. Door Mr. G. de Vries, Az. Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Deel XII. C. G. van der Post, Amsterdam, 1869, 84 pp.
32728: Vries, Abr. fil., Gerardus de, uit Haarlem - Specimen literarium inaugurale de foenoris nautici contractu iure Attico [...] Haarlem A.C. Kruseman 1842
14139: Vries, de J. te Assen. - Photography ca 1910 I Photo of Aaltje Wassen (1852-1930), wife of Willem Elling, Noord Sleen by photographer J. de Vries in Assen, ca 1910.
23757: Vries, M.de - De visscherijen, geheeten Het Vroon, ten jare 1433 aan de stad Leiden in erfpacht gegeven. Taalkundig onderzoek, Leiden 1858, 86 pag.
31902: Vries, Scato Gocko de, uit Leiden - Epistula Sapphus ad Phaonem [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1885
42132: Vries, Klaas de - Schat-Kamer ofte konst der stuurlieden, behelzende een duidelyke onderwyzinge in de navigatie. Amsterdam, J. v. Keulen en Zoonen, 1777. [gebonden met:] De tafelen sinuum, tongentium en secantium. Amsterdam, J. v. Keulen en Zoonen. z. j., ongepagineerd. [en met:] Nieuwe tafel der lengte en breedte van de meest bekende plaatsen des aardrijks. z. pl., z. j.
47847: Vries, M. de, - De vader des vaderlands. Gedenkrede den 10-7-1884 in de Nieuwe Kerk te Delft uitgesproken, Delft, Couvee, 1884, 32 pag., gebonden in rood marokijnen band met goudopdruk. Goud op snee. Cover loose, but complete.
33381: Vries, Jan de, uit Amsterdam - Bolsystemen. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Ten Brink & de Vries 1881
18610: Vries, Jeronimo de (1776-1853) - [Literature 1827] Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1827, [2]+[4]+235[1] pp.
34775: Vries, G. de, uit Haarlem - Theses juridico-politicae 1838
30317: Vries, A.B. de - Het Noord- Nederlandsch portret in de tweede helft van de 16e eeuw, Amsterdam 1934, 144 pag. + ill, [ dissertatie ].
56317: Vries, R.W.P. de, - Amsterdamsche stadsgezichten (=profielen), Amsterdam 1913, 16 pag.
39245: Vries, R.W.P. de - M. Az. de Ruyter 1607-1676, zijn tijd en tijdgenooten. Catalogus van portretten, historieprenten, boeken en pamfletten, Amsterdam 1907, 74 pag., geïll. Hierbij: negen brochures en extracten betr. De Ruyter, vnl. 18e- en 19e-eeuws.
42822: Vries, Simon de - De geheele weereld in haere sonderlinghste en uytgeleesenste gevallen, voorgesteld tot een historische kronijck der kronijcken. 5 delen, Amsterdam, J. Bouman / Oossaan, 1686 [op gegraveerde titel 1585] - 1694.
M12747: Vries, de J. - [Photography, fotografie 1920] Burgemeesters van Drenthe, groepsfoto, 1920.
52377: Vries, Theun de, - Verzen. Sheherezade. Verzen van een witten magiër, kleine liederen voor clavecymbel, erotica, Maastricht, Leiter Nypels, 1932, 42+(3) pag., geb.
41957: Vries, Thom J. de - Geschiedenis van Zwolle, deel I en II, Zwolle 1954, 1961, 206+381 pag., geb., geïll., met stofomslag.
37885: Vries, J.G.A.N. de - Porselein. Chineesch en Europeesch porselein, Den Haag 1923, 121 pag., geïll., geb.
4970: Vries, de J. - Literature 1855 I Voor vrouw en kind, oorspronkelijke roman door J. de Vries, met portret en facsimile van den schrijver, Amsterdam A.H. van Gorcum 1855, 312 pp.
35787: Vries, Jacob de, uit Nigtevecht - Dissertation 1903 I De Vries: De echinococcus in den uterus Amsterdam Meulenhoff 1903, 76 pp.
35965: Vries Azn, Adriaan Daniel de, uit Amsterdam - Stellingen ..... Amsterdam Van Munster 1879
36523: Vries, C.W. de - Werk-methoden bij de beoefening van het staatsrecht 's-Gravenhage Nijhoff 1925
31898: Vries, Abrahamus de, uit Amsterdam - Specimen jruidicum de commercio epistolarum ex juris principiis aestimato [...] Amsterdam P.N. van Kampen 1841
55862: Vries, Simon de - Wercksaeme duyvelen in de weereld of vervolgh vande Satan in sijn weesen, aert, bedryf en guygchelspel, vertoond in een historische verhandelingh van duyvelsche gesighten, spoocken, droomen, voorteeckenen, voorseggingen, toveryen. Utrecht, A. Schouten, 1692.
37469: Vries, L. de e.a. - [Retail history Amsterdam 1970] Eene wandeling door den Bijenkorf, Amsterdam 1970, richly illustrated.
54295: Vries, Simon de (bew.) - De groote schouw-plaets der jammerlijcke bloed-en-moord-geschiedenissen, vervattende onder 75 opschriften, ontrent twee-honderd voor-beelden der ellendige uytwerckselen van haet, toorn, yversught, ontrouw, bedrogh, hooghmoed, wanhoop en allerley ongeregelde menschelijcke herts-toghten ... vertaeld uyt de voortreffelijcke schriften van de heeren Belley [= J.P. Camus], Harsdorffer, Rosset en andere, Utrecht, Joh. Ribbius, 1670.
43959: Vries, R.W.P.,de, - Veilingcatalogus bibliotheek L.A. Weinrich en Dr. G.A. van Wayenburg, Amsterdam 1926, 42 pag.
32008: Vries, Simon de, uit Zaandam - Stellingen [...] Zaandam H. Kruijver 1899
34787: Vries, Egbert de, uit Haarlem - Het toezicht van hooger gezag op de waterschappen, volgens hunne reglementen 's-Gravenhage M. Nijhoff 1880
8984: [Martinet, Joannes Florentius]; J. de Vries - Natural history 1779 I Natuurkundige en ophelderende aanmerkingen over [...] J.F. Martinets Katechismus der natuur. Amsterdam, Joannes van Selm, 1779. [4 parts in 2 volumes, complete]
33715: Vries, Matthias de - Oratio de academia Lugdunu-Batava libertatis praesidio [...]
ZZ90435-006: Vries, Hendrik de en Dijkstra, Johan - [Groningen, Den Haag] De Ploeg 20 jaar, Schilderkunst in Groningen, Kaleidoscoop van de nieuwe Groninger kunst, 12 Reproducties naar schilderijen, H. P. Leopold’s uitgevers, Den Haag, 1938, 20 pp.
4973: Vriese, C.J. de - Genealogie De Vriese. Rotterdam 1971, 258 p., geïllustreerd.
PR120081: Daniel Vrijdag (1765-1822) - [Antique etching, ets] D. Vrijdag, St Peters Church (Sint Pieter kerk in Rome), published 1799.
PR121156: Vrijdag, Daniel (1765-1822) - [Antique etching, Sicily, Segesta, ca 1800] Overblijfselen van een' Griekschen Tempel, te Egesta, 1 p.
PR120091: Daniel Vrijdag (1765-1822) - [2 Antique etchings, etsen] D. Vrijdag, Winterhutten aan de Adriatische Zee, published 1800.
6565: VROLIJK, P.F.A. - Inventaris van het archief van het Teekengenootschap Pictura1774-1968
35285: Vrolik, W. - Oratio de vinculo disciplinae physiologicae [....] 1832.
ZZ90420: Vrolik, Gerardus. - [Science, botany, flower bulb, 1829] Over de veranderingen, welke de bloembol staande deszelfs wasdom bij tulpen ondergaat, uit: Nieuwe verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, Deel II, p. 207-211. With engraving of tulip bulb.
42736: Vrolikhert, G. - Vlissingsche kerkhemel ofte levensbeschryving van alle de hervormde leeraren die sedert (...) 1572 tot op dezen tyd in de Nederduytsche kerke van Vlissingen gearbeydt hebben. Vlissingen/Middelburg, De Paaynaar/Clement, 1758.
33955: Vryhoff, Hubertus Gregorius van, uit Amsterdam - Dissertatio philologico iuridica inauguralis ad leg. 6 par. 5, de divisione rerum et qualitate [...] [Leiden] S. Luchtmans 1735
22461: VUGHT, SCHAFT, CLERX - [Manuscript, legal document 1751] Stuk in een zaak voor gerecht te Vught tussen Jan Schaft, inwoner van Vught en Adriana Maria Clerx te Herenthals, 1751. Manuscript, folio, 3 p.
22629: VUGHT, MARTINI - [Manuscript 1843] Brief van H.B. Martini, d.d. Vught 1843, aan mr. A. van Gennep, Minister van Staat te ‘s Gravenhage. Manuscript, 4°. 1 p. met afdruk van lakcachet.
57385: Vulsma, R.F., - Nederlandse genealogen en heraldici, Amsterdam 1998, 49 pag.
47559: Vurtheim, J., - Herinneringen aan Hellas, Utrecht, de Vroede, 1909, 101 pag., geïll.
ZZ90168: Vuuren, A. van. - [FIRST EDITION] Die bitter Beker, 'n bloemlesing deur A. Van Vuuren, Jay's Drukkery Noordeinde 1984, 20 pp.
67460: Waal, Johann de - [First Edition] ! Sit Oom Paul, Human & Rousseau, Kaapstad 1995, 116 pp.
10226: Waal, de J. - [Occasional poem 1803] Lyk-zang (...)Carolus Segaar, professor in de Griekse taal en predikant te Utrecht, Utrecht, J.C. Fluck, s.d, 8º, 8 pp.
32864: Waal, Willem Frederik de, uit Amsterdam - De ambachtsheerlijkheid en de grondheerlijkheid Charlois. Academisch proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1921
22971: WAALWIJK, DRONGELEN, LE LEU DE WILHEM - [Legal documens 1753] Inventaris van de gemeenschappelijke boedel van mr. Maritz le Leu de Wilhem, vrijheer van Waalwijk, raad en stadhouder van de lenen van Brabant, overleden 1724 en van vrouwe Maria Timmers, overleden 1753 te 's-Gravenhage. Acte van notaris Abr. Cortebrant te 's-Gravenhage d.d. 3-8-1753, folio, 550 p, geb. in 20e-eeuwse halfleren band.
PR120946-081: Waanders, F.B. - [Lithography, lithografie, 19th century] Portrait of H.J. Hooghwinkel (1847-1865), lithographed by F.B. Waanders, 1 p.
PR120946-059: Waanders, F.B. - [Antique print, lithography, 19th century] Portrait of Irish scientist John Tyndall (1820-1893), after the photo made by Barraud, 1 p.
PR120946-060: Waanders, F.B. - [Antique print, lithography, 19th century] Statue of Dutch poet and writer Henricus Franciscus Caroluszoon (Hendrik) Tollens (1780-1856), made by Voorn Boers Rotterdam, 1 p.
PR120946-061: Waanders, F.B. - [Antique print, lithography, 1833] Portraits of marine officer Jan Coenraad Koopman (1790-1855), with 6 separate text pages about his life, published 1833, 7 pp.
PR120946-080: Waanders, F.B. - [Lithography, lithografie, 1886] Portrait of Mr. Marinus Hoog, published by W.J. van Oosterzee Rotterdam, 1 p.
2687: WAARD, C. DE - Regestenlijst van de charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwsche rekenkamer 1525-1784. Middelburg 1918, 176 p.
35307: Waardenburg, Henrici Gulielmi, uit Lingen - Commentatio ad quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [.....] 1827
54307: Waardt, Hans de - Toverij en samenleving, Holland 1500-1800. Den Haag, 1991.
18641: Wachler, Johann Friedrich Ludwig - De Parijsche bloedbruiloft. Een verhaal uit de ontzettende godsdienst- en burgeroorlogen in Frankrijk in de XVI eeuw door den hoogleeraar L. Wachler Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1829.
6257: Wachler, E. en M. - Chronik der Familie Wachler vom ende des 16. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, Jena 1910, 226 p., geïll. met tabellen, facsimilé’s etc.
43017: Wachtendorp, Casparus - Oude Hollandsche geschiedenissen ofte, Corte Rym-Kronyck verdeelt in XIII boecken. 's-Gravenhage, A. Tongerloo etc., 1648.
42244: Wachter, Jacob Pietersz (red.) - Lof-dichten ter eeren den doorluchtighsten vorst Frederic Henric prince van Orange etc. over de twee voortreffelijcke victoryen der stercke steden Wesel ende het on-winbaer geachte 's Hertogen-bosch, vervattende een verhael van 't ghepasseerde sedert 't optrecken der Prince van Orange, tottet veroveren van 's Hertogen-bosch. Amsterdam, Wachter, 1629.
65362: Waechtler, Christfried, uit Grimm; Praeses: Thomasius, Jacobus - Dissertatio moralis de justitia & jure Belli Primi Punici, , ex Joh. Freinshemii Suppl. Liv. Libb. XVI, XVII, XVIII, & XIX [...] Leipzig Johann Georg 1674
64819: Jean Baptist de Wael (1632-after 1669) - [Antique prints, etchings] Italian Peasants and animals [set of fourteen plates; eleven available] (Italiaanse boeren met dieren), published ca. 1660.
65839: Alexander Voet II (c. 1635-after 1695) after Cornelis de Wael (1592-1667) - [Antique print, etching/ets]: AUTUMNUS (set: The four seasons)/Herfst, published ca. 1680.
64880: Unknown engraver after Cornelis de Wael (1592-1667) - [Antique print, etching] The seller of beverages, published ca. 1650, 1 p.
64881: Unknown engraver after Cornelis de Wael (1592-1667) - [Antique print, etching] The seller of snacks, published ca. 1650, 1 p.
ZZ90126: Drukkerij Van Waesberghe - Letterproef 1918: voorafgegaan door een geschiedkundig overzicht der drukkerij Van Waesberge te Rotterdam 1593-1918, Van Waesberge Rotterdam 1918, 241 pp.
24995: Wagenaar, Jan - Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen (...) en regeeringe beschreeven. 3 stukken.
54309: Wagenaar, Jan - 't Verheugd Amsterdam ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koninglyke hoogheden Willem, prinse van Oranje ... en zyne gemaalinne Frederica Sophia Wilhelmina prinsesse van Pruissen. Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1768, 126 pag. [gebonden met:] Berigt aan de leezers van het Verheugd Amsterdam, 4 pag. [en met:] Onderrichting van Jan Smit, mr. timmerman, omtrent alles wat er wegens de teekening en bouwing der berugte vorstelyke loge, door hem alleen geteekend en vervaardigd, i
43521: Wagenaar, Jan - Historische verhandeling over de natuur, uitneemendheid en paalen der waardigheid van stadhouder in de Vereenigde Provincien, Amsterdam, Meijer & Warnars, 1787. Origineel sierpapieren omslag, (80)+160 pag. Iets watervlekkig.
51114: Wagenaar, Jan - Vaderlandsche historie verkort en bij vraagen en antwoorden voorgesteld. 2e druk, Amsterdam, 1770.
33263: Wagener, Joannes, uit Sterpenich - Dissertatio inauguralis mythologica de Jove Homerico [...] Utrecht Van Heijningen & Post Uiterweer 1850
2691: WAGNER, ANTHONY RICHARD - [Heraldry 1950] A catalogue of English mediaeval rolls of arms. Oxford 1950. Geb., geïll., 176 p.
PR120165: Jacob Wagner (1703-1781) - [Handcolored Opticaprent/Optical view The Hague/Den Haag] Vuë de la Cour exterieure à la Haye (Buitenhof Den Haag), published ca. 1760.
36175: Wagner, Traugott Dittrich, uit Camentio-Lusatus; Praeses: Fidler, Daniel - Positiones philologicas quibus nonnulla Novi Foederis loca explicantur .... Leipzig Christian Goetze 1708
4995: Wagner - Wagner. Ein Familienbuch. München 1985, 117 p., geb., geïll.
2471: Wagner, Anthony. - [Heraldry 1967] Heralds of Engeland, A history of the office and college of arms. London 1970, 609 pp.
33261: Wakker, Janus Fredericus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis, de exactore literarum cambialium [...] Leiden Wed. M. Cyfveer 1817
35775: Wakkers, Willem Martinus Reinier, uit Osch - Dissertation 1892 I De methoden ter bepaling van de grootte der vrucht in de baarmoeder Amsterdam Metzler & Basting 1892, 60 pp.
33603: Wal, Gabinus de - Oratio de historia iuris criminalis, errorum humani ingenii teste, prudentiae civilis magistra [...] Groningen J. Oomkens 1822
57509: Wal, J. de; - Nederlanders, studenten te Heidelberg en te Geneve, sedert het begin der kerkhervorming, Leiden 1865 [overdruk Verslagen en Mededelingen Mij. van Nederlandsche Letterkunde].
33259: Wal, Gabinus de, uit Leeuwarden - Disputatio philosophico-juridica de conjunctione populorum ad pacem perpetuam [...] Groningen J. Oomkens 1808
34416: Wal Henr. fil., Joannes de, uit Leeuwarden - Dissertatio juridica inauguralis de exceptionibus juris civilis hodierni Leeuwarden G.T.N.Suringar 1840
32936: Wal, Joannes de - Oratio de muneris rectoris magnifici origine [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1861
5365: Coster van Voorhout en P.M. van Walchren - Geneology 1923 I Coster, Coster van Voorhout, Coster van Vrijhoeven, [Oldenburg i.o.] 1923, 56 p., geïll. (met ingeplakte foto’s, photo's.)
66789: Walckenaer, C.A. - Oeuvres de la Fontaine, tome I et II, Bruxelles, Ode et Wodon 1828, 300 pp. 2 parts in 1 volume.
67414: Waldow, Alexander. - [Print history, 1873] Waldow's typographische bibliothek, heft 15, anleitung zum Satz und Druck von Actien, Leipzig, Waldow 1873, 52 pp.
54316: Walen, Johannes - Over-vreemde en noyt gehoorde procedvren gehouden tegen mr. Iohan Walen, mede oudtraedt tot Dordrecht. Gedemonstreert in cas d'appel met verscheyden rechtmatige aenmerckingen aen den Ed. Hove van Hollandt. z. pl., 1645.
39855: Walford, Edw. - The Windsor peerage for 1890, Londen, Chatto, 1890, 48 + 540 pag., hardback.
19473: Walker, Richard - Regency portraits, 2 volumes.
18655: Wallis, A.S.C. [ps. van Adèle Sophia Cornelia Opzoomer] - Johann De Witt. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Leipzig, W. Engelmann en Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1875.
18659: Walré, Jan van - De vondeling. Toneelspel. Haarlem, J. van Walré en Comp., 1793.
18663: Walré, Jan van - Heide-bloemen. Haarlem, François Bohn, 1815-1816. [1 van 2 delen]
66494: Walre?, Jan van (Haarlem); - [Theatre, rare 1793] Zedelyke toneel-oefening. Vijfde deel, Haarlem, bij J. van Walré en Comp. 1793, 51+138+89 pp.
6265: Walsem, J.M. - Geslacht-register der familie Van Walsem van 1688 af, Leiden 1904, ca 100 p., geb., geïll., folio, half leer en goud op snee
52963: Walten, E., e.a. - Waerachtigh verhael van 't gepasseerde te Rotterdam, soo ten regarde van het vangen, examineeren en onthoofden van Cornelis Kosterman, als van het gheene daar op is gevolght. Door A.M. [= E. Walten], Rotterdam, voor den Auteur, 1690 [gebonden met:] Tweede deel van het Waerachtigh verhael [...], Rotterdam, voor den Auteur 1690 [gebonden met:] Versameling van eenige stucken en bewysen dienende tot ophelderingh van het leven en daeden van [...] Jacob Suylen van Nyevelt, gewesen hoofd-officier der s
66692: Waltner, Ch after Lawrence, P.R.A. - [Engraving/gravure by Ch. Waltner after P.R.A. Lawrence] Lady Ellenboroug, from the Catalogue de Tableaux de premier Ordre Anciens & Modernes Compasant La Galerie De M. John W. Wilson, 1881.
66239: Jan Wandelaar (1692-1759) - [Antique title page, ca. 1721/28] Allegorical frontispiece/ Allegorische figuren rond een sfinx [Algemene Geschiedenissen des bekende Aardkloots, vol. I], published ca. 1721-1728, 3 pp.
PR121019: Jan Wandelaar (1692-1759) - [Antique print, engraving] Poetry tramples snakes (slangen) and a mask (masker), published ca. 1702-1759.
60841: Christian Friedrich Fritsch (1719-1774) after Jan Wandelaar (1692-1759) - [Antique print, etching and engraving, 1729-1774] Portrait of Robert Hennebo /Portret van Robert Hennebo, published 1729-1774, 1 p.
61781: Jan Wandelaar (1692-1759) - [Antique title page, 1721] ALGEMENE GESCHIEDENISSEN des BEKENDEN AARD-KLOOS van de SCHEPPINGE at tot de doodt vab WILHELM den III koning van Engelandt, published 1721, 1 p.
38075: Wanray, Arnold Adam van, uit Herpen Ravestein - Dissertatio medica inauguralis de variolis, Leiden, A. Coster, 1776, 4o, 20 + (3 ) pag.
23615: Wap, Dr. - Het gezantschap van den sultan van Achin Ao 1602 aan prins Maurits van Nassau, Rotterdam Nijgh 1862, 88 pag., geïll met fraaie titelpagina in kleur en 4 pag. met facsimiles van handtekeningen.
56045: Wap, Dr., - Herinnering aan Ds. P. Weiland en Mr. J.A. Weiland, vader en zoon, 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante, 1869, 20 pag.
37773: Wap, J.J.F. - Gedenkboek der inhuldiging en feesttogten van Zijne Majesteit Willem II 1840-1842, 's- Hertogenbosch, Demelinne, [ 1842 ], 7 + 375 + 16 + (6) + 18 pag., orig. karton, goed exemplaar.
18678: Wap, Joannes Jacobus Franciscus - Bloemlezing - honderd stuks - uit de poëzy mijner laatste vijf-en-twintig jaren. Den Bosch, Henri Bogaerts, 1865.
18681: Wap, Joannes Jacobus Franciscus - Bloem en vrucht. Poëzy en proza. (Tot afscheid). Niet in den handel. Delft, A.J. Brouwer, 1878.
2707: WAPPEN - Wappen, Siegel und Verfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft und der Kantone, 1848-1948. [Bern] 1948. Geb., geïll., 1317 p. (number 378).
18683: Warburton, Eliot; C.M. Mensing (vert.) - Reginald Hastings, een verhaal uit den tijd der onlusten van 164-. Vertaald uit het Engels. Sneek, Van Druten & Bleeker, 1851. [2 delen]
54322: Ward, Richard - [English scandal 1963] De minister en het lichte meisje. Rotterdam, De Vrije Pers, [1963], 212 pp.
28531: Ward, A.W. - The electress Sophia and the Hanoverian succession, London 1903, 254 pag., ill., hardback, bound in full leather. Good copy ( nr. 844 from 1000).
51141: Warendorf, - Warendorf's geillustreerde familie-kalender 1888 t/m 1896. Negen delen in een band, geïll.
33257: Warmolts, Hendericus Rudolphus, uit Leeuwarden - Dissertatio juridica inauguralis, de juris regula: quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum [...] Groningen W. v an Boekeren 1851
51137: Warnecke, F., - Heraldisches Handbuch fur Freunde der Wappenkunst (.....) Gorlitz 1880, (4) + 52 pag., geb.
34179: Warnkoenig, Leopoldus Augustus - Oratio de jurisprudentia gentium Europaearum una eaque assiduo doctorum commercio excolenda [...] Leuven Franciscus Michel 1828
59095: Warnsinck, W.H., - [Literature, Women writers, 1843] Petronella Moens, Amsterdam, H. Frijlink, 1843. With illustration of the blind female writer Petronella Moens.
18685: Warnsinck, Willem Hendrik - Viertal liederen, ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der kerkhervorming, gevierd door de protestantsche kerken in Nederland. Amsterdam, W. van Vliet, 1817.
18691: Warnsinck, Willem Hendrik - De godsdienst. Dichtstuk, ter opening van de jaarlijksche Algemeene Vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op den 8sten augustus des jaars 1837. [Amsterdam], [z.n.], [1837?]
18688: Warnsinck, Willem Hendrik - Gedichten. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1828.
18686: Warnsinck, Willem Hendrik - Nathan van Geneve. Tooneelspel. Amsterdam, Abraham Mars, 1824.
5191: Warren, Samuel. - Literature 1855 I Verhalen door Samuel Warren, Amsterdam Gebr. Kraaij 1855, 217 pp.
5237: Warren, R. de - Geneology 1971 I Les comtes de Blois, Saint-Gervais-la-Foret 1971, 17 p., geïll.
18693: Warren, Samuel; P. van Os (vert.) - Bladen uit het dagboek van een geneesheer. Naar den achtsten druk. Vertaald uit het Engels. Sneek, Van Druten & Bleeker, 1854.
51046: Warstadt, B. - [Utrechtse Hoogeschool/Hogeschool Utrecht] Studenten-liederen, in muzijk gebragt door Benedict Warstadt. Utrecht, v.d. Monde, 1827.
ZZ90433-058: Wassenaar, J. J. - [Friesland, Joure] Feest-rede op het tweede Eeuwgetijde, van het leggen van den eersten steen aan het Kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te Joure, Westermeer en Snikzwaag; naar aanleiding van Esra 3, 11b; gehouden door J. J. Wassenaar op den 18 Maart 1844, Bij J. H. D. Munnik, Te Joure, 28 pp.
32850: Wassenaer, Paulus Henricus Jacobus van, uit Nijmegen - Disputatio juridica inauguralis, de emancipatione [...] Groningen J.J. Homkes 1826
33601: Wassenbergh, Everwinus - Oratio de varia academiae Franequeranae nuper fortuna [...] Leeuwarden D. v.d. Sluis 1803
33527: Wassenbergh, Everwinus - Oratio de laudabilibus quibusdam prisci aevi graecorum maxime institutis hodie neglectis [...] Franeker Guilielmus Coulon 1771
31542: Wassenbergh, Everwinus - Oratio de bonarum hodie literarum et ervditionis in belgio commodis et incommodis, eaqve vel amplificandi, vel tollendi modis [...] Franeker wed. Willem Coulon 1790
32286: Water, Guilielmus Carolus Hermanus toe, uit Harderwijk - Specimen observationum de theodoro antiocheno, mopsuestiae episcopo, XII prophetarum, minorum interprete [...] Amsterdam G. van Tyen en Zonen 1837
ZZ90440-27: Water, Jan te - [Goes, Zuid-Beveland, Zeeland, 1777] Reden-voering ter blyde tweede eeuw-gedachtenisse der verlossinge van onder de Spaansche Heerschappije door de verdraginge met Prins Willem Den 1. Voorgevallen op den XXII Maart 1577, voor Goed en Zuidbeveland, Door Jan te Water, by Pieter Gillissen, Te Middelburg, 1777, Wemeldinge, 47 pp.
18697: Water, Jona Willem te - Levensbeschrijvinge van den heere Mr. Corn. Joh. Kneppelhout. [z.p.], [z.n.], 1819.
64966: Waterloo, Anthonie (1609-1690) - A river with rocky banks [set: six numbered landscapes]. (Rivier met rotsige kant).
64967: Waterloo, Anthonie (1609-1690) - House with shruberry on the bank of a river [set: six landscapes]. (Huis met struikgewas aan de oever van een rivier).
64968: Waterloo, Anthonie (1609-1690) - Three boys and their dogs [set: six lettered landscapes]. (Drie jongens met hun honden).
64963: Waterloo, Anthonie (1609-1690) - A rider and flock on a bridge [set: twelve lettered plates].
64970: Waterloo, Anthonie (1609-1690) - The milkmaid [set: Six Landscapes]. (Het melkmeisje).
64977: Waterloo, Anthonie (1609-1690) - Two men in a hollow [set: Six numbered plates]. (Twee mannen in een bos).
64969: Anthonie Waterloo (1609-1690) - [Antique print, etching] The forest lane [set: Landscapes]. (Het bospad), published ca. 1680.
64964: Waterloo, Anthonie (1609-1690) - The sentry-box (guardhouse) on the wall [set: twelve lettered plates]. (Het wachthuis op een muur).
64956: Waterloo, Anthonie (1609-1690) - [Landscape print, etching] Village church on the bank of a river [set: Landscapes, eleven plates]. (Dorpskerk aan de oever van een rivier).
64960: Waterloo, Anthonie (1609-1690) - Churchyard near a waterside [set: twelve lettered plates]. (Kerktuin nabij het water).
64961: Waterloo, Anthonie (1609-1690) - The departure of two fishermen [set: twelve lettered plates]. (Het vertrek van twee vissers).
64962: Waterloo, Anthonie (1609-1690) - Two cows on a ferry [set: twelve lettered plates]. (Twee koeien op een pont).
64972: Waterloo, Anthonie (1609-1690) - Watermill at the foot of a hill [set: Six Landscapes]. (Watermolen aan de voet van een berg).
64973: Waterloo, Anthonie (1609-1690) - A man and a woman crossing a water stream [set: Six Landscapes]. (Man en vrouw steken het water over).
64979: Waterloo, Anthonie (1609-1690) - Pan and Syrinx [set: Landscape with Ovid's Metamorphoses].
64965: Waterloo, Anthonie (1609-1690) - Two boys and their dog at the waterside [set: six numbered landscapes]. (Twee jongens en een hond aan de waterkant).
64980: Waterloo, Anthonie (1609-1690) - Venus and Adonis [set: Landscape with Ovid's Metamorphoses]. (Venus en Adonis).
64959: Waterloo, Anthonie (1609-1690) - A Fence near a Bridge [set: twelve lettered plates]. (Een hek naast een brug).
47789: Watt, L. Maclean, - The Cameron Highlanders, Edinburg [ca.1930?], 64 pag., geb., geïll.
FR0001: Watts. W. - [Framed antique print] Original coloured antique engraving of Bryanston in Dorsetshire, the seat of Henry William, Esq. by W. Watts and published in 1786, 1 p.
27473: Watzelberger, Otto - Beiträge zum Formenschatz der Heraldik. München ( Ackermann ) 1900, folio map met 10 pag. tekst en 56 platen deel in kleur. Zeer zeldzaam.
PR120047: Johannes Willemsz. Munnickhuysen (c. 1655-1701/21) after Zacharias Webber (II) (1644-1696) - [Antique title page, 1792] Frontispiece of an Atlas, published 1792, 1 p.
8015: WEBER, IMMANUEL - Examen artis heraldicae, 3e ed.
36589: Weber, Richard Ernst Jacob, uit 's-Gravenhage - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijsche zeerovers Amsterdam N.H. Uitg. Mij. 1936
15262: Weech, Fr. von - Monsignore Garampi in Holland im Jahre 1764; in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 20 (1899), p. 193-238.
PR120703: Weegewijs, Hendrik (1875-1964). - [Lithography The Hague, Het Lange Voorhout] Lithografie Het Lange Voorhout with playing kids and manu people in costume, 1. p.
32284: Weel, Antonius van, uit Oud-Beyerland - Dissertatio juridica inauguralis, de juribus uxoris cujus maritus mercator non est solvendo, jure francico et belgico [...] Leiden D.J. Couvée 1842
32282: Weel, Johannes Kornelis van, uit Oud-Beierland - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1872
ZZ90437-020: Weerd, M. W. H. de - [Schiermonnikoog] Het boeiende Eiland, een dichterlijke illustratie-reportage van Schiermonnikoog met de mooiste foto’s van het eiland, Uitgave ,,Auxilium”, Sneek, 33 pp.
34033: Weerden, Hendrik van, uit Jukwerd (Gr.) - Dissertatio philosophica-juridica inauguralis de statu hominis naturali [...] Groningen A. Groenewolt en Zoon 1794
32280: Weert, Emmericus Bredanus de, uit Steenbergen - Specimen juridicum inaugurale, continens quaestiones selectas, de locis juris controversis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
32278: Weerts, Diedericus Janus, uit Deventer - Dissertatio juridica inauguralis de objecto contractus imprimis secundum codicis napoleontici principia [...] Leiden J.C. Emeis 1834
PR120946-130: Wehmeijer, W.F. after A.J. Ehnle. - [Original lithography, 19th century] Portrait print of poet and writer Hendrik Tollens (1780-1856) made by W.F. Wehmeijer after A.J. Ehnle.
ZZ90238: Weideman, George. - [First edition] Uit hierdie grys verblyf, Tafelberg, Tafelberg-Uitgewers, 1987, 78 pp.
65344: Weidius, Esaias, uit Augsburg; Praeses: Schurzfleisch, Conrad Samuel - Stricturae Augustanarum antiquitatum [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1704
62025: Weidtz, Hans the younger (before 1500-1536). - Losing money ['De remediis utriusque fortunae'].
65743: Johann Christoph Weigel (1661-1726) - [Antique title page, 1737] Historia. Genealogia. Heraldica. Testes temporum et veritatis, published 1737 [?], 1 p.
44093: Weiland, A.; - Geloof en ongeloof in een Noord-Hollandse polder. Een religiografie van de Beemster, z.pl 1956, 145 pag. [dissertatie].
ZZ90440-31: Weiler, A. C. von - [Zeelandia, Zeeland] De bakkers-boekjes van Zeelandia, No 1, Broodpenningen, en hun rol in het bakkersleven, Door A. C. von Weiler, Uitgave Zeelandia, H. J. Doeleman N.V., Zierikzee, Druk van N. V. Drukkerij Trio te 's-Gravenhage, 19 pp.
64983: Franz Edmund Weirotter (1633-1771) - Antique print I Italian coastal landscape, published ca. 1770, 1 p.
64985: Franz Edmund Weirotter (1633-1771) - Antique prints I Two landscapes, published ca. 1770, 2 pp.
65474: Franz Edmund Weirotter (1633-1771) - Antique print I Farmhouse with figures, published ca. 1770, 1 p.
64982: Franz Edmund Weirotter (1633-1771) - Antique print I Farmhouse with figures, published ca. 1770, 1 p.
65475: Franz Edmund Weirotter (1633-1771) - Antique print I Farmhouse with figures, published ca. 1770, 1 p.
PR121288: Franz Edmund Weirotter (1633-1771). - Antique print I Landscape with resting soldiers, published 1775, 1 p.
ZZ90316-54: Weissenbruch, Isaac (houtsnede beker). - [The Hague, History] Gedachtenis-Beker [1853], 6 pp. Rare.
34531: Weitsel, Hermannus, uit Bremen - Dissertatio juridica inauguralis de jure clavium Utrecht A. van Megen 1740
56693: Weitzel, A.W.P., - De geschiedenis van het onderwijs in het schieten bij de Nederlandsche infanterie, Gorichem 1870, 122 pag.
65295: Welcker, Henricus; Praeses: Weiss, Johann - Theses miscellaneae [...] Giessen Johann Eberhard Petri 1679
33186: Welderen Rengers, Egbertus van, uit Friesland - Dissertatio juridica inauguralis de indole et origine obligationis, quae in jure romano, quasi ex delicto nasci dicitur [...] Leiden J.C. Emeis 1833
33188: Welderen Rengers, Sjuck Gerrold van, uit 's-Gravenhage. - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1905
33190: Welderen Rengers, Edzardus Regnerus van, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis, de adulterio secundum juris Gallici principia [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz 1824
14814: Weleveld, L. van - Algemeen wapenboek van het Koningrijk der Nederlanden, overeenkomstig de registers en uitgegeven door L. van Weleveld, ambtenaar bij den Hoogen Raad van Adel.
ZZ90015: WELKER, P.M.H. - Uit de vroegte. Gedenkboek. 1878-1902. Vlaardingen/Oud Beyerland 1903. Geb., geïll., 378 p.
18708: Wellekens, Jan Baptista; Pieter Vlaming - Dichtlievende uitspanningen, bestaande in herders-, hoef- en veldgezangen, tafereelen, brieven enz. 2e druk. Amsterdam, Jacob ter Beek, 1735.
18709: Wellekens, Jan Baptista - Verscheiden gedichten. Amsterdam, Gerrit Tielenburg, 'Verscheidene gedichten' vormt een driedelige set met 'Bruiloft dichten' [L3809b] en 'Zedelyke en ernstige gedichten' [L3809c]. Prijs voor de drie delen.
18710: Wellekens, Jan Baptista - Bruiloft dichten. Amsterdam, Gerrit Tielenburg, 1758. 'Bruiloft dichten'; vormt een driedelige set met 'Verscheiden gedichten'; [L3809a] en 'Zedelyke en ernstige gedichten'; [L3809c]. Prijs voor de drie delen.
18707: Wellekens, Jan Baptista; Pieter Vlaming - Dichtlievende uitspanningen van Jan Baptista Wellekens en Pieter Vlaming, bestaande in herders-, hoef- en veldgezangen, tafereelen, brieven enz. 2e druk. Amsterdam, Jacob ter Beek, 1735.
18711: Wellekens, Jan Baptista - Zedelyke en ernstige gedichten. Met het leven van den dichter in 't kort beschreven door wylen den heere Pieter Vlaming. Utrecht, Willem Kroon en Johannes Evelt, 1737. 'Zedelyke en ernstige gedichten' vormt een driedelige set met 'Verscheiden gedichten' [L3809a] en 'Bruiloft dichten' [L3809b]. Prijs voor de drie delen.
64994: Wells, William Frederick (1762-1836) and Laporte, John (1761-1839), after Gainsborough, Thomas (1727-1788) - English landscape (Engels landschap).
35275: Wenckebach, Guilielmi, uit 's-Gravenhage - Commentatio ad quaestionem physicam [....] 1822
ZZ90311-59: Wenckebach. - [History The Hague, seating in churches 1805] De Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken bij Staats-besluit van den 6 Mei 1805 geauthoriseerd zijnde, de noodige orders te stellen, dat de Leden en Ministers der aanstaande Regering gedurende den openbaren Godsdienst gebruik zouden kunnen maken van de Zitbanken in de Klooster, Groote, Nieuwe en Fransche Kerken, zijn dien ten gevolge, met overleg van Kerkmeesteren der voorz. Kerken, daaromtrent door denzelven gemaakt de navolgende schikkingen, ingaande den 19 Maij 1805, Den Haag, 1805, 1 pp.
55161: Wendt, E. - 'Deductie in cas van Groot Revys voor Wilhelmus Bergsma', gedeputeerde staat van Friesland, wonende te Dokkum, contra Aurelia van Haarsma, wed. Tj.W. van Camstra, in leven Grietman Ydaarderadeel, wonende te Leeuwarden. z. p., [1761?].
18712: Wenkebach, Ludwig Willem Reymert ? - Lessen van den ondermeester. Met illustraties van L.W.R. Wenckebach. Amsterdam, S. Warendorf jr., [1890].
19707: Wenning, Heerke - Afbeelding van den grafsteen met kwartierstaat van jonker T.A.J. Heringa van Eysinga en zijne vrouw Cecilia van Humalda.
32992: Wens, Johannes Wibrandus Wilhelmus, uit Oost-Friesland - Dissertatio juridica inauguralis de delictis a civibus extra civitatem suam commissis eorumque puniendorum ratione [...] Groningen J.J. Homkes 1824
34843: Wentholt, Petrus, uit Zutphen - Disputatio juridica inauguralis de officiis quae parentes liberis, liberique vicissim parentibus debent Utrecht Broedelet 1746
ZZ903444-27: Weremeus Buning, J. W. F. - [Limited edition, farmhouses Beemster, 1962] Beemster Boerderijen, J. W. F. Werumeus Buning, Stadsacademie, Maastricht 1962, Gedrukt bij de C. V. Drukkerij v.h. Cl. Goffin (1 of 100 copies), 8 pp.
31934: Werkhoven, Henricus Wilhelmus van, uit Utrecht - Dissertatio juridica inauguralis, de remediis possessoriis [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
23175: WERLEMANN, HAAGSCHE BOS - [Charcoal drawing] Grote houtskooltekening Haagsche bosch (Haagse bos) 1912 door Carl Werlemann, 60x47 cm.
36125: Werneburg, Jo. Bernhardus, uit Molhusa Thuringen; Praeses: Hassen, Martin - Exercitatio academica de suspendio furis ex ratione naturali et civili considerato Wittenberg Officina Creusigiana 1722
65146: Werner, Carl (1808-1894) - Landscape (landschap).
61913: Wernher, Friedrich Bernhard (1690-1776) - Vuë de la ville de Harlem en Hollande (mirrored)
32468: Wernher, Michael Gottfried - Solida disquisitio de testamentis et codicillis privilegariis speciatimque de ruptione testamenti per minus solemne ac generibus codicillorum [...] Nürnberg Wolfgang Schwarzkopf 1780
18723: Weruméus Buning, Arnold - Verschillende ouwe heeren. Den Haag, Charles Ewings, 1886.
ZZ90435-020: Werumeus, A. S. - [Groningen, Belasting, Tax, [1793]] Erf-Stadhouder mitsgaders gedeputeerde Staten van stad Groningen en ommelanden, doen te weeten, hoe wy bevorens tot weeringe der grove sluikerijen, die onophoudelijk door het dragen en inbrengen van grote quantiteiten impost doende waaren, zowel in deze stad, als naar het binnenste van de provincie ... daar in hebben voorzien (...), No. 82, [s.l, s.n. [1793], 7 pp.
25877: Werven, W.H. v. (red.) - Erica, maandblad van en voor jong Drenthe, gewijd aan kunst en literatuur. Jrg. 1 (1945-1946) nrs. 1 (okt. 1945) ,3,5,6,7,9 juni 1946). Per nr. 24 pag., geïll.
22811: WERVERSHOOF, BREED, SCHOENMAKER - [Deed, legal document 1868] Onderhandse acte van transport d.d. 6-2-1868 van een strook grond te Wervershoof, verkocht door Johannes Breed, schilder, aan Jacob Pietersz. Schoenmaker, bouwman, beiden te Wervershoof. Met acte d.d. 7-9-1907 waarbij Jacob Schoenmaker een strookje grond in erfpacht krijgt van de gemeente Wervershoof. Manuscripten, 3 p.
33861: Wesele Scholten, B.P. van, uit Amsterdam - Dissertatio philosophico-critica de philosophiae Ciceronianae loco, qui est de divina natura [...] Amsterdam Petrus de Hengst 1783
22631: WESTDONGERADEEL E.O., VAN KLEFFENS - [Manuscript, legal document, 1757] Verbaal door S. van Kleffens betr. de waterlossing bij de Roode Schuur, 21-11-1757, manuscript, folio, 2 p. (beschadigd met verlies van een aantal woorden).
39009: Westen, Walter von Zur - Exllibris ( Bücherzeichen ) von Walter von Zur Westen, 2e Auflage, Bielfeld 1909, 145 pag., ill.
31930: Westenberg, Henri Théodore, uit Leeuwarden - De zoogenaamde sententia delcaratoria [...] Leiden P. Somerwil 1882
44381-1: Westenborg, C.E., Arnhem - Photography carte-de-visite | Portrait photo of Josef Frans Blaauw (1820-1894), ca 1879.
44381: Westenborg, C.E. Arnhem - Photography carte-de-visite | Portrait photo of Laura Coster-Wolde, 1879.
33343: Westendorp, Herman Karel, uit Amsterdam - Het huwelijk der koningin. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J. Clausen 1893
26065: Westendorp, N. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen, 2 stukken ( vroegste tijd tot 1493 ) Groningen, J. Oomkens, 1829-1832, 370+688 pag. Zonder band, los, doch wel compleet. Geïllustreerd met gravure betr. kerk te Bedum.
52073: Wester, H., - Bybelgeschiedenissen van de Nederlandsche jeugd, 2e en 3e stukje, Groningen ca. 1820, 170+200 pag., half leer.
54340: Westerhoff, R. - [Witchcraft, witches, heksenkringen, 1859] Verhandeling over de kol- of heksekringen, ook wel tooverkringen genaamd. Voorgelezen in de vergadering van het Genootschap ter Bevordering der Natuurkundige Wetenschappen te Groningen. Groningen, Van Bolhuis Hoitsema, 1859, (6)+66 pp.
65556: Westerhoven, Van Jan. - Den Schepper verheerlykt in de schepselen, of Verhandeling van alle geschapene dingen, voorgesteld in zeven zaamenspraaken onder zomerse wandelingen, dienende wyders tot lof van Haarlems vermaakelyke landsdouwen, door Jan Van Westerhoven ... 2de druk, te Amsteldam : Kornelis van der Sys, boekverkooper in de Beursstraat, in de drie Raapen, 1715, (32)+409+(3) pp.
PR120627: J. Westerink (fl. 1950-1965) - [Modern drawing, tekening, watercolor] Westerslag, Texel, ca. 1950.
ZZ90402: Westerloo, van Hubertus Christiaan Marie. - [Legal, death, 1871, rare] De strafbepalingen in de Nederlandsche Begrafeniswet, Academisch Proefschrift door H.C.M. van Westerloo, Amsterdam 1871, 79 pp.
18745: Westerman, Maarten - De regtvaardigheid van Karel den Stouten. Treurspel. Amsterdam, M. Westerman, [1818].
18739: Westerman, Maarten - Uitboezeming van mijn gevoel bij de verlossing van het vaderland, voorgedragen ten voordeele van het fonds tot de wapening. Amsterdam, J.W. IJntema en J.G. Rohloff, [1814].
18733: Westerman, Maarten - Het ontzet der stad Leiden. Geschiedkundige tafreel in drie bedrijven. 4e druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1836.
18736: Westerman, Maarten - De tabaksfabrikanten of Het vaderlandsche familiefeest. Blijspel met zang en dans. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1814.
18731: Westerman, Maarten - Het ontzet der stad Leiden. Geschiedkundig tafreel in drie bedrijven. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1809.
66234: Westerman, Maarten - Het ontzet der stad Leiden. Geschiedkundig tafreel in drie bedrijven. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1809.
18728: Westerman, Maarten (vert.); Jean Nicolas Bouilly; Joseph-Marie Pain - Teniers. Historisch blijspel met zang. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Rotterdam, J. Hofhout en Zoon, [1803].
18750: Westerman, Maarten - Cosmos de Medicis, of De gestrafte broedermoord. Treurspel. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1834.
18740: Westerman, Maarten - Neêrlands redding of De zegepraal van moed en vaderlandsliefde. Tooneelspel met zang, in één bedrijf. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1815.
18741: Westerman, Maarten - [New Year Wishes, 1816-1850] Nieuwjaarswensch van Thomasvaar, op de bruiloft van Kloris en Roosje [...]. Amsterdam, M. Westerman, 1816, 1819, 1820, 1822, 1828, 1833 and 1850.
18749: Westerman, Maarten - De Nederlandsche vlag. Amsterdam, M. Westerman, 1830.
18747: Westerman, Maarten - Gedichten. Amsterdam, M. Westerman, 1826-1827. [4 delen]
ZZ90006: Westerman, Marten - Wat doet het Lot niet! Blyspel door M. Westerman, Amsteldam Pieter Johannes Uylenbroek 1797, 56 pp.
18726: Westerman, Maarten - Siegfried van Hohenwart. Tooneelspel in vijf bedrijven. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1800.
18737: Westerman, Maarten - De landstorm. Amsterdam, J.W. IJntema, 1814.
5039: Westerman, M. - Theatre play 1845 I De inwijding der nieuwe beurs van Amsterdam, tooneelmatige voorstelling in twee afdeelingen door M. Westerman, Amsterdam M. Westerman & zoon 1845, 38 pp.
41575: Westermann, J.C. - Korte geschiedenis der Nederlandsche blikindustrie. Geschreven t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Vereenigde Blikfabrieken, Amsterdam 1938, 77 pag., geïll. ( o.a. met fraaie chromolitho's met afb. van blikken trommels). Exemplaar als nieuw.
36467: Westerveen, Abraham - Dissertatio secunda de jure, quod competit Sicietati Privilegiatae Faederati Belgii ad navigationem & commercia Indiarum Orientalium, adversus incolas Belgii Hispanici (hodie) Austriaci Amsterdam Wetstein 1724
57695: Westhoff, A.J., - Kijkjes achter de schermen. Onthulde geheimen in zake het Amsterdamsche kerkvoogden-oproer door Ds. A.J. Westhoff, afgetreden voorzitter van den Amsterdamschen kerkeraad, Amsterdam, A.W. Bruna, 1886.
67431: Westhreene, T. van. - [The Hague, illustrated] 's-Gravenhage, zijne voornaamste Gebouwen en schoonste Gezigten. Pracht-Album in 20 fraaije, naar de natuur geteekende platen met bijschriften. Nieuw Uitgaaf, Amsterdam: Gebroeders Koster [1860], 76 pp (with 20 coloured lithographs).
56575: Westink, F.W. en G. Folkertsma, - Korenmaats-boekje voor de graanhandelaars in de provincie Vriesland, Leeuwarden, M. v.d. Bosch, 1824.
32116: Westra, Jarichius Joannes, uit Harlingen - Dissertatio chemico-medica inauguyralis, de antimonio [...] Groningen Wed. Henr. Vechnerus & R. Lentz 1792
31566: Westra, Didericus Henricus, uit Harlingen - Dissertatio juridica inauguralis, continens nonnulla de pactis dotalibus conjuges [...] Groningen W. Zuidema 1835
33967: Westrenen, A.J. van, uit Utrecht - Theses juris inauguralis [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1772
22397: WESTRHEENE, VAN - [Manuscript, Letter] Brief van T. van Westrheene Wz, d.d. ’s Gravenhage 1867, waarbij hij aan de geadresseerde een exemplaar van zijn monografie over Paulus Potter aanbiedt en dankt voor ondervonden hulp. Manuscript, 8°, 4 p.
ZZ90068: Westrheene, T. van. - Een woord over Kunst en Kunstbescherming in Nederland door T. van Westrheene, WZ. 's-Gravenhage Martinus Nijhoff 1854, 36 pp.
60207: Cornelis Cort (1533-1578); Hieronymus Cock (1518-1570) [widow] after Rogier van der Weyden (c.1400-1464) - [Antique print, etching and engraving, 1572] Portrait print of artist Rogier van der Weyden (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title), published 1572, 1 p.
63633: Weyer, P.W. van de (1816-1880) after Kate, Herman ten (1822-1891) - [Antique print, lithograph] Portrait of Dirck, son of Jan Pieterszoon Sweelinck playing the organ, 1850-1900.
57632: Weyerman, Jacob Campo; - De Persiaansche Zydewever; Demokriets en Herakliets, Brabandsche Voyagie; De Hollandsche Zinlykheyt; Den Antwerpsche Courantier; en de Gehoornde broerers; Benevens eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van Anakreon. Voorzien met de sleutel van het geheele Werk. Gedrukt voor den autheur, ca 17??. Bijgebonden: Den Maagdenburgsche Alchimist of den gewaanden Baron van Syberg ontmaskert.
42094: Weyerman, Jacob Campo - [Painters, Art history, 1729] De levensbeschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, met een uytbreyding over de schilder-konst der ouden, deel 1 t/m 3. Gravenhage, Bouquet e.a., 1729, 4°, (16)+412+412+446 pp.
54349: Weytsen, Q. / Simon van Leeuwen - Een tractaet van avarien, dat is ghemeene contributie vande koopmanschappen ende goederen inden schepe bevonden (...) ghemaect by Q. Weytsen, van nieuws oversien (...) door mr. S.V.L. 's-Gravenhage, J. Doll, 1651.
53417: Weytsen, Q., e.a. - Instructie ende ordonnantie voor commissarissen vande zeevaert. Hier achter is by ghevoeght Een tractaet van avarien, ghemaeckt by Quintyn Weytsen, Haarlem, A. Roman, 1641.
55385: Weytsen, Q.; e.a. - Zee-rechten, inhoudende dat oudste en hoogste water-recht dat de gemeene kooplieden en schippers hebben gemaakt in Wisbuy (...) en het tractaat van avaryen gemaakt by Quintijn Weytsen. Amsterdam, v. Rysschooten, 1753.
57833: Wheeler, Alexander, - Vaccination, 1883, London [1884].
52025: Whiter, L., - Spode. A history of the family, factory and wares from 1733 to 1833, London 1970, 246 pag.
33969: Wiardi Beckman, M., uit Amsterdam - Disputatio juris civilis hodierni de absentibus pars prior [...] Amsterdam J. Hazeu Corn.z. 1819
35085: Wicherlink, Wilhelmus Henricus, uit Overijssel - Specimen juridicum inaugurale continens observationes aliquot de usufructo [...] Groningen N. Veenkamp 1810
34245: Wicherlink, Cornelius Petrus, uit Deventer - Specimen jurtidicum inaugurale de termino moto, secundum juris Romani et hodierni principia [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1828
32108: Wichers, Bernhard Wicher, uit Groningen - Disputatio juridica inauguralis, ad locum Gaji de tutelis [...] Groningen Erven wed. A.S. Hoitsema 1822
32312: Wichers, Lucas Johan, uit Groningen - Specimen juridicum inaugurale, quo disquiritur, de usu remedii L. 2 Cod. de Rescind. Vend. in venditionibus publicis [...] Groningen Wijbe Wouters 1805
ZZ90435-027: Wichers, W. - [Groningen, Honden] Borgemeesteren ende raadt in Groningen doen te weeten: nademaal wy onsen stadtsschulte hebben gelastet de voorige prohibitoires placaten teegens het by straten lopen van doggen en zware honden ... van den 4. julii 1705 ... soo hebben wy nogmaals ..onse ordres wel willen adverteren (...), Anno 1712, 2 pp.
35943: Wichers, Cornelius Bernardus, uit Winschoten - Quaestiones juris inaugurales Groningen Van Wicheren 1852
34159: Wichers, Henricus Ludolfus, uit Groningen - Dissertatio iuridica inauguralis ad locum codicis civilis, de accusando matrimonio [...] Groningen J. Oomkens 1823
55121: N.N. / A. v. Wicquefort [en kinderen] - Sententie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt, jegens Abraham van Wicquefort, gepronuncieert den twintigsten November 1675. [gebonden met:] Korte deductie van den heer A. van Wicquefort (...) met de relasen en sommieren, rakende sijn affairen en gevanckenis. z pl., 1675.
50998: Wicquefort, A. de - L'ambassadeur et ses fonctions. 2 delen, 's-Gravenhage, J. en D. Steucker, 1681, 1680.
33765: Widderus, Fridericus Adam - Oratio inauguralis, de auctoritate philosophiae in beata vita comparanda [...] Groningen Hajo Spandaw 1773
36585: Wiedmarckter, Carol. Lud., uit Zeitz; Praeses: Rivinus, Joh. Florente - Problema juris an et quartenus in locatione fundorum publicorum veteres possessores praeferendi sint Leipzig J.C.Langenhemius 1737
32876: Wielen, Hendrik Gerardus Wilhelmus van der, uit Utrecht - Een Friesche landbouw-veenkolonie. bevolkingsstudies van de gemeente Opsterland. Academisch proefschrift [...] Amsterdam D.B. Centen 1930
34410: Wiemer, Wilhelm Albert, uit Haarlem - Bepalingen van het soortelijk gewicht van den mensch als onderdeel van het klinisch onderzoek Haarlem G.W. Groeneveld 1910
32602: Wientjes Post, Jozua, uit Winschoten - Specimen iuridicum inaugurale observationes sistens ad locum de fide testium [...] Groningen J. Oomkens 1819
33198: Wiercx, Marinus Paulus Hendrik, uit ´s Gravenhage - De voogdij van regenten. Proefschrift [..] Leiden S.C. van Doesburgh 1883
66582: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) after Cornelis Claesz. van Wieringen (1577-1633) - [Antique print, etching] Ships near a coast [AMAENIORES ALIQUOT REGIUNCULAE]/Schepen nabij de kust, published 1613.
66584: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) after Cornelis Claesz. van Wieringen (1577-1633) - [Antique print, etching] View of a village [AMAENIORES ALIQUOT REGIUNCULAE]/Dorpsgezicht, published 1613.
66581: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) after Cornelis Claesz. van Wieringen (1577-1633) - [Antique print, etching] Winding road with a chapel to the left [AMAENIORES ALIQUOT REGIUNCULAE]/Bochtige weg met kapel, published 1613.
66580: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) after Cornelis Claesz. van Wieringen (1577-1633) - [Antique print, etching] Cottages along a river [AMAENIORES ALIQUOT REGIUNCULAE]/Huizen aan de oever van een rivier, published 1613.
66579: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) after Cornelis Claesz. van Wieringen (1577-1633) - [Antique title page, 1613] Titelprent voor een serie Hollandse landschappen [AMAENIORES ALIQUOT REGIUNCULAE], published 1613, 1 p.
66583: Claes Jansz Visscher (1586/87-1652) after Cornelis Claesz. van Wieringen (1577-1633) - [Antique print, etching] Ruins and a cottage [AMAENIORES ALIQUOT REGIUNCULAE]/Ruines en huizen, published 1613.
51119: Wieringhen Borski, G. v., - Handleiding tot de mythologie, voor het onderwijs in de gymnasien, 3e druk, Zierikzee, v.d. Velde Olivier, 1837, (6) + 137 pag.
65919: Wierix, Hieronymus (1553-1619) after Vos, Maarten de (1532-1603) - [Engraving Biblical/Bijbelse gravure] The Resurrection/De Verrijzenis.
60425: Wierix, Johannes (1549-c. 1618) - [Antique engraving 1646] Et sacra coniugij dignatus foedera tanto est Munere, qui lijmphas Bacchica dona facit (The Marriage at Cana), J. Wierix, published 1646, 1 p.
60571: Wierix, Johannes (1549-c. 1618) after Broek, Crispijn van den (1524-1590) - Antique Engraving ca 1615 - St Matthias From; Christ and the twelve apostles (set titles)- J.Wierix, published circa 1615, 1 p.
60597: Wierix, Hieronymus (1553-1619) - [Antique engraving, ca 1615] PHILIPES EMANUEL DE LORRAYNE, DUC DE MERCUEUR... (Portrait of Philip Emanuel de Mercoeur, duke of Lorraine), published ca 1615, H. Wierix, 1 p.
ZZ90433-022: Wiersma, Willem - [Friesland, Sneek, 1894] Verhandeling over de Friesche Leenen. Academisch proefschrift, J. F. van Druten, Sneek, 1894, 82 pp.
56961: Wiersma, G.B., E.A.; - De familie Wiersma van Exmorra, Schoorl 2004, 120 pag., geb., geïll.
4197: Wiersma, J.P. - Friesland, Frisian Language [1926] I De Fryske Heide yn kultuer. Petearen en reizen mei domeny J.A. Visscher to Ljouwert, biskreaun fen J.P. Wiersma, Brandenburgh, Snits [1926], 96 pp.
35055: Wiersma, Cornelius, uit Franeker - Dissertatio juridica inauguralis exhibens quaestiones e jure romano et hodierno Leiden J.C.Cyfveer 1828
52121: Wiersum, E., - De gedwongen vereeniging van stad en lande in 1594, Groningen 1898, 249 pag. [dissertatie met stellingen].
65294: Wigand, Andreas - Castrum doloris diversis epicediis adornatum D. Andreae Wigando erectum. [Tweede titelpagina:] Epicedia, inauspicatis manibus immanibus viri effaeminati, et apostatae [...] Andreae Wigandi ... à dominis fautoribus, atque amicis heterodoxae, et malae fidei: nunc verò revisa, castigata, & emendata à musis et philomusis Parnassi Moguntini [...] Mainz Christoph Küchler 1674
32060: Wiggers van Kerchem jr., Carel Frederik Wilhelm, uit Batavia - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1876
27403: Wigniolle, J - Annuaire general heraldique pour 1902. Organe officiel des cours, du monde diplomatique et de la noblesse, Parijs 1902, 1118 pag., geb., geïll. Good copy.
33102: Wijchgel, Ludovicus Henricus, uit Schildwolda - Specimen juridicum inaugurale, quo unus et alter juris locus illustratur [...] Groningen Wijbe Wouters 1807
63263: Wijck, Thomas (1616/24-1677) - A spinner and a fisherman [set: Mediterranean Landscape Scenes] (spinster en visser bij de rivier).
32558: Wijck, Henricus Joannes van der, uit Zwolle - Dissertatio juridica inauguralis,de missione in possessionem bonorum absentis [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
33098: Wijck, Willem Ferdinand van der, uit Soerabaya - Opmerkingen over art. 1958 B.W. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
34499: Wijdenes Spaans, Floris, uit Hoogwoud - De behandeling van prolapsus uteri Leiden IJdo 1892
37431: Wijdeveld, H.Th. - Wereldtentoonstelling voor koloniën, zeevaart en Vlaamsche kunst te Antwerpen 1930. Nederlandsch paviljoen, Amsterdam 1930.
19637: Wijk, J.H. van en J. van der Schee (red.) - De Kronijken van Vermaat van 1808 tot 1852.
36563: Wijk, Frederik Willem van, uit Amsterdam - De Republiek en Amerika 1776 tot 1782 Leiden Brill 1921.
ZZ903444-40: Wijker, W. - [Alkmaar, Noord-Holland] Gids voor Alkmaar & Omstreken, Door W. Wijker, Uitgevers Otto de Waal, Alkmaar, 1917, 80 pp.
35877: Wijkerslooth, Joannes Ludovicus C.C. de, uit Ollignies - Stellingen ...... Leiden Van Leeuwen 1897
42722: Wijn (Wyn), H. van - [History Fashion 1766] Verhandeling over de bellen, voornaemlijk aen de klederen, een aanzienlyke dracht onzer voorvaderen (...) in de vijftiende en vroegere eeuwen. ['s-Gravenhage, 1766, Bijvoegsel 1767], 65 pp.
31085: Wijnaendts, W - Genealogie van de geslachten Fenema en Van Fenema, samengesteld in 1893 en 1894. Rotterdam 1894, 43 pag., getypt.
3801: Wijnaendts van Resandt, W. - Het geslacht Van der Hoop uit Scherpenzeel, te Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Groningen en elders. Z.p. 1926, folio, 325 p. Omslag gevlekt. Inhoud goed.
3863: Wijnaendts van Resandt, W. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht De Jonge uit Zierikzee, van pl.m. 1420 tot heden. Z.p. 1924, 205 p., geb., geïll., met tabel.
35667: Wijnaendts Francken, Cornelis Johannes, uit Rotterdam - De sclereiden Utrecht Van Boekhoven 1890
3669: Wijnaendts van Resandt, W. - [Geneology 1934] Geschiedenis en genealogie van het Cleefsch-Zutphensche geslacht Van Hasselt van ± 1530-1934. Z.p.. 1934, 380 p., geb., geïll.
4665: Wijnaendts van Resandt, W. - Genealogie van het geslacht Sels-van Löben Sels te Gladbach, Zutphen en andere plaatsen, met stamtafels van de in Rijnland gebleven liniën, 1525-1922, bronnenstudie. Arnhem 1923, 107 p., geïll.
4389: Wijndelts, J.W. en Th.J. van Outeren - Genealogie van het geslacht Van Outeren. Z.p. 1929, 76 p., geïll., geb.
64988: Wijngaerde, Frans van den (1614-1679) after Rubens, Peter Paul (1577-1640) - Samson fights the lion (Samson vecht met de leeuw, leeuwengevecht).
32172: Wijnmalen, Theodoor Charles Lion, uit Malang (Java) - Pascal als bestrijder der jezuiten en verdediger des christendoms. Akademisch proefschrift [...] Utrecht W.F. Dannenfelser 1865
27905: Wijnne, J.A. - De geschillen over de afdanking van t krijsvolk in de Ver. Nederlanden in de jaren 1649 en 1650 en de handelingen van prins Willem II, Utrecht 1885, 225 pag., ing.
56977: Wijnne, J.A.; - De Utrechtsche hoogeschool in vorige eeuwen, Utrecht 1886, 46 pag.
33717: Wijnne, J.A. - De moeielijkheid van ' t opsporen der historische waarheid.
63976: Anthonij Christiaan Wijnstroom (1888-1971) - [Modern print, lithography] Trees in the meadow/Bomen in een weide, published ca. 1950.
36473: Wijnstroom, Albertus Jacobus - De privaatrechtelijke verantwoordelijkheid van den notaris Leiden Sijthoff 1860
63974: Wijnstroom, Anthonij Christiaan (1888-1971) - Ets/Etching: Weeping willow/Buigende boom.
63975: Wijnstroom, Anthonij Christiaan (1888-1971) - Ets/Etching: Tree trunk/Stam van boom.
63979: Anthonij Christiaan Wijnstroom (1888-1971) - [Modern print, lithography/lithografie] Trees in the forrest/Bomen in het bos, published ca. 1950.
64996: Kornelis Jzn de Wijs (1832-1896) - [Antique print, etching] Two churches, published ca. 1854, 1 p.
64997: Kornelis Jzn de Wijs (1832-1896) - [Antique print, etching] Talking through the window, published 1854, 1 p.
64995: Kornelis Jzn de Wijs (1832-1896) - [Antique print, etching] Bust of a man, published 1854, 1 p.
37887: Wijsenbeek. L.J.F. e.a. - Zilver uit de tijd van de Vereenigde Oost-Indiche Compagnie, 's- Gravenhage 1966, ongepagineerd, geb., geïll.
47471: Wikstrom, L., - Kalender over ointroducerad adels forening 1985, Karlkrona 1985, 392 pag., geb., geïll. with dustwrapper.
ZZ90347: Wild de, A.M. - Realiteit en Fantasie bij het onderzoek van Schilderijen door A.M. de Wild, voordracht gehouden in de Maatschappij Diligentia te 's-Gravenhage, 1941, p. 16-26.
30683: Wilde, Eliane de e.a. - Le Musée Caché. A la decouverte des reserves, Brussel 1994, 357 pag., geïll.
34969: Wilde, Petrus Adrianus de, uit Haarlem - Disquisitio historico-politica de regis in Francia auctoritate Amsterdam Van Heteren 1841
32180: Wilde, Christoffel de, uit Utrecht - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
54361: Wilde, Johannes Janse de - Ontmoetingen en byzonderheden van Johannes Janse de Wilde (...) geduurende den tyd dat hy als boekhouder (...) gefungeerd heeft by de castelein Antonie Meyer (...) alwaar de eerste tekening ter herstelling van (...) den prince van Orange (...) begonnen is, den 5 Mey 1787. Amsterdam, J.H. Trop, [1787].
ZZ90316-51: Wildeman, M.G. - [History of The Hague, Waalse Kerk 1907] Bijdrage tot de geschiedenis der réfugiés en der Waalsche gemeente te 's Gravenhage : extracten uit de Resolutien van Schout en Burgemeesteren van 's Gravenhage over de jaren 1862-1789, N. V. Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek, D. G. van Epen Gravenhage 1907, 61 pp.
23847: Wildeman, M.G. - Noblesse sous les régimes Espagnol et Autrichien, overdruk l' Indicateur 1914, 24 pag.
4653: Wildeman, M.G. - Genealogische aanteekeningen Schultens. 's-Gravenhage 1892, 8 p.
2771: WILDEMAN, M.G.; W.F.A. VAN DE BLOCQUERY - 100 Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten, serie Wildeman en Van de Blocquery 1895-1897.
5009: Wildeman, M.G. - Les Worbert comtes van Wassenaer-Starrenburg devant le tribunal de l'histoire. Amersfoort 1899, 49 p.
ZZ90435-044: Wildervanck, P - [Groningen, Diaconie, [1769]] Reglement en order waar na de Fransche Diakony Zaaken in de Provincie van Stad en Lande voortaan zullen worden behandelt, [s.l, s.n. [1769], 20 pp.
ZZ90435-046: Wildervanck, P. - [Groningen, 1767] Extract uit het Register van de Acten en Resolutien der Ed. Mog. Heeren Gedeputeerde Staten Stadt en Lande, Lunae den 22 Juny 1767, No. 42 en No. 43, [1767], 4 en 3 pp.
31556: Wildschut, Samuel, uit Amsterdam - Specimen historico-juridicum inaugurale de consulatu maris [...] Amsterdam Stokmans & Rijnders 1844
33929: Wildt, Job Hugo de, uit Leiden, burger van Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale exhibens theses quasdam juris publici ac privati [...] Leiden Henricus Mostert 1790
32470: Wildvogel, Christian - Commentatio iuridica de iure gemellorum, Vom Rechte der Zwillinge. Jena Joh. Christoph. Croeker 1741
22549: W.O. I, KAISER WILHELM - [Manuscript, poem, song] “Mensch durf te sterven!” Manuscript gedicht van 5 negenregelige coupletten. 4°, 2 p.
ZZ90352-25: Wilhelmius, Johannes - [Rotterdam, 1735, Sermons, Preken] ’T Prent van eeen getrou leeraar, uit Joh. V: 35, ter gelegentheid van den Eerweerdigen, Godvrugtigen, zeer Geleerden Heer Lucas Leemaen, in zyn E. Leven getrou leeraar van Jesus Gemeinte te Rotterdam, Godzalig in den Heere ontslapen den 16 Sept. 1735, opgemaakt door zyn Amptgenoot Johannes Wilhelmius, By Nikolaas Topyn, Te Rotterdam, 1735, 38 pp.
ZZ903444-30: Wilhelmius, Do. Johannes (printer) - [Rare printed pamphlet, theology, Noord-Holland, 1747] Vaderlyke vermaninge over Hand. XX: vers 28. : In een bevestigings-rede, uitgesproken op den 23 July dezes jaars 1747, aan Do. Wilhelmus Wilhelmius, J.z. en W.n. ... bedienaar des H. Euangeliums te Westzaan. Door Do. Johannes Wilhelmius, W. Z. By Nikolaas en Paulus Topyn, Te Rotterdam, 1747, 44 pp.
54071: Willebois, P.J. de - Pleitrede in zake der brandstichting te Sprang voor den derden beschuldigde Wilhelmus Schampers, ter zitting van het Provinciaal gerechtshof van Noord-Braband op den 26 Junij 1840 ambtshalve gehouden door mr. P.J. de Willebois Jr., practiserend advocaat te 's Hertogenbosch. 's-Gravenhage, J. Belinfante, 1840.
35087: Willekes Macdonald, Ferdinandus Ludovicus , uit Haarlem - Dissertatio juridica inauguralis de exceptionibus declinatoriis Amsterdam L. van der Vinne 1838
60225: Willem Minderman, (1910-1985) - Modern etching, 20th century, signed - Maliestraat (Den Haag) - W Minderman, 1 p.
62038: Willem van Nieulandt II (ca. 1584-1635) [Terranova], after Paul Bril (1554-1626), Anton Goetkint (fl. 1598 - 1644) [Bonenfant] - [Antique print, etching] Italianate landscape with thieves, published ca. 1650, 1 p.
PR121223: Willem Jacobsz. Delff (1580-1638), after Michiel Jansz. Mierevelt (1567-1641) - [Antique portrait print 1610] Portrait of preacher Arnold Cornelisz. Crusius, published 1610, 1 p.
PR121272: Willem Basse (1613/14-1672), after Adriaen van Ostade (1610-1685) - Antique print I Urinating man (plassende man), published ca. 1630, 1 p.
6619: WILLEMS, H.P.J. - Blasons Lorrains et Luxembourgeois (belges) (1re partie). Préface de M. Xavier Beguin Billecocq.
2779: WILLEMS, H.P.J. - [Heraldry 1981, private press] Blasons Picards. [Brussel], 1981. Geïll., 120 p.
PR120946-090: William Unger (1837-1932), after anonymous, after Paolo Veronese (1528-1588) - [Antique print, etching, 1869-1870] The family of Darius before Alexander after Paolo Veronese / Edelmoedigheid van Alexander de Grote, published ca. 1869-1870, 1 p.
51088: Willigen Pz., A. van der - Les artistes de Harlem. Haarlem, Bohn, 1870.
32310: Willigen, Johannes van der, uit Deventer - De herziening der York-Antwerp rules in 1890. Proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1892
43699: A. v.d Willigen - Jaarzang aan de Broederschap van de aloude Rhetorijkkamer te Haarlem, bekend onder de zinspreuk Trouw moet Blijken, Haarlem, Joh. Enschedé, 1816, 8 pp.
60718: Willigen, A. van der - Parijs in den aanvang van de negentiende eeuw.
34289: Willink, Gerardus, uit Amsterdam - Specimen oeconomico-politicum inaugurale, quo continentur nonnulla de re argentaria in urbe Amstelaedami [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1838
25273: Willink, Bastiaan - [Secondhand book, science 2006] Heren van de stoom. De Willinks, Winterswijk en het Twents-Gelders industrieel patriciaat 1680-1980, Zutphen 2006, 367 pag., geïll.
32252: Willink, Bastiaan, uit Amsterdam - Burgerlijk sciëntisme en wetenschappelijk toponderzoek, Sociale grondslagen van nationale bloeiperioden in de negendtiende eeuwse bètawetenschappen. Academisch proefschrift [...] Rotterdam Erasmus universiteit 1988
34087: Willink, Guilielmus, uit Amsterdam - Dissertatio juridica inauguralis de beneficio cessionis bonorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1827
32632: Wilmink, Jeremias Henricus, uit Borne - Quaestiones ad antiquitatem romanam pertinentes. Dissertatio litteraria inauguralis [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1877
22915: WINCKEL, VAN - [New Years Wish Belgium 1953] Nieuwjaarswens van Joris en Emma van Winckel, Antwerpen 1953, gedrukt, 2 p.
61192: Winckler, Jean Benoit - La Maison de Sommerset le long du ravage (mirrored)
30853: Winden- Tetteroo, Gemma M.M. v. - Mijn dagboek. Oorlogs Kroniek van Kees Tetteroo 1936- 1945, Zaltbommel 2007, 517 pag., geb., geïll.
54678: Windisch-Gratz, graf J.N. - De la peine de mort et de la torture. [Stiekna, 1801].
36615: Winkel-Rauws, Helena, uit 's-Gravenhage - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627 Amsterdam N.H. Uitg. Mij. 1946
43931: Winkel, P.S., - Drechterland, Hoorn 1936, 83 pag.
19371: Winkler Prins, A. - Beschouwingen uit de veenkoloniën.
32248: Winter, P.J. van - Engeland en Cromwell. Groningen-Batavia J.B. Wolters 1939
63273: Anthoine de Winter (1652/3-after 1733) - [Antique prints, ca. 1700] VERSCHEYDE T'ZAMEN-GEVLOGTE NAAM-LETTEREN OF CHIFRES ...., Amsterdam Louis Renard, published ca. 1700, 11 pp.
5073: Winters, C. - De voorouders en de afstammelingen van Hendrik Winters en Grietje Steffens. Haren 1983, 78 p., geïll.
31011: Wintershoven, E. van - Genealogische aanteekeningen betreffende Maastrichtsche familie Lenarts, Maastricht 1905, 26 pag., geïll.
32780: Wintgens, Bernardus Antonius, uit Oldenzaal - Disputatio juridica inauguralis, de conatu delinquendi ejusque puniendi ratione [...] Groningen W. van Boekeren 1822
ZZ90176: Wintle, Justin. - [First edition] Makers of modern culture, a Biographical Dictionary, edited by Justin Wintle, Routledge & Kegan Paul London and Henley, 1981, 605 pp.
66397: Wiselius, Samuel Iperuszoon. - Geschied- en regtskundig onderzoek rakende het eigenmagtig en afzonderlijk afdanken van krijgsvolk bij de Staten van Holland in den jare 1650, Brussel Bij Brest van Kempen 1828, 196 pp.
34291: Wiselius, Gustavus Janus Guilielmus, uit Amsterdam - Specimen juridicum inaugurale de jure deliberandi et beneficio inventarii [...] Amsterdam D. Groebe 1840
54367: Wissenbach, Johannes Jacobus - Disputationes ad instituta imperialia, 3e druk. Franeker, J. Wellens, S. Arcerius, H. Prigge, 1666.
63269: Jacob de Wit (1695-1754) - [Antique prints album, 1790] TEEKENBOEK DER PROPORTIEN VAN'T MENSCHELIJKE LIGCHAAM, Geïnventeerd en Geteekend door JACOB DE WIT. [Les Proportions du Corps Humain], published 1790, 12 pp.
42303: Witgeest, Simon [Willem Goeree?]; - Het nieuw' vermeerdert natuerlyck tover-boeck of speel-toneel der konsten. 10e druk, Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1715 [te koop bij E. de Grieck te Brussel], (10)+518+(40) pp.
27885: Witkamp, P.H. - Gedenkboek van Neerland's vijftigjarig grondwettig volksbestaan onder het Huis van Oranje, Dordrecht, 1865, 212 pag., geb., geïll. met 6 lithos, waarvan 5 in kleur.
31788: Witkop, Nicolaus Theodorus, uit Zutphen - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1871
22427: WITSEN ELIAS, FABRICIUS - [Printed publication with handwritten text, marriage, 1786] Aangifte tot ondertrouw dd. 4-10-1786 van P. Witsen Elias en A.W.C. Fabricius. Deels gedrukt, 4° oblong.
24572: Witsen, e.a. - L'Art de batir les vaisseaux et d'en perfectionner la construction; d'e les garnir de leurs apparaux, les mettre en funin, les manoeuvrer & Avec la coupe d'un vaisseau du premier rang, les devis de plusieurs sortes des vaisseaux, les outils & machines des ateliers de construction, les instruments de mathematique servans à la Navigation, leurs Descriptions & Figures; diverses listes & tables concernamt la construction, l’equipement, &c. Outre les pavillons de divers etats.
10258: Witsen Geysbeek, P.G. - [Occasional poem 1807] Vrindschapshulde Jan Hendrik Franke Bz. en Sara Thierens, s.l. 8º, 8 pp.
28649: Witsen Geysbeek, P.J. en G. Engelberts Gerrits - Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, 8 delen, Amsterdam 1825-1829.
65060: Witt Huberts, F. de - Zwaarddansen, Scheveningen z.j., [ 1932 ? ], 70 pag., geïll.
36791: Witte, H - Tuinen, villa's en buitenplaatsen. Handleiding tot het ontwerpen, aanleggen en beplanten van kleinere en grootere tuinen, villa's, buitenplaatsen en mozaiekperken. Leiden 1876, orig. paper covers ( with tears ).
31684: Witte van Citters, J. de, uit 's Gravenhage. - V. theses juridico-politicae [...] Leiden 1839
60179: Witte, Jacob Eduard de (1738-1809), Vinkeles, Reinier (1741-1816), Vinkeles, Hermanus (1745-1804) - [Antique print, ca 1774] BEELDWERK TUSSCHEN DE COLOMMEN. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title], published ca 1774, 1 p.
60171: Witte, Jacob Eduard de (1738-1809), Vinkeles, Reinier (1741-1816), Vinkeles, Hermanus (1745-1804) - [Antique etching and engraving, 1774] DEN VOORGEVEL. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title], published 1774, 1 p.
60175: Witte, Jacob Eduard de (1738-1809), Vinkeles, Reinier (1741-1816), Vinkeles, Hermanus (1745-1804) - [Antique print, 1774] DE DEUREN. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title], published 1774, 1 p.
60173: Witte, Jacob Eduard de (1738-1809), Vinkeles, Reinier (1741-1816), Vinkeles, Hermanus (1745-1804) - [Antique print, 1774] DOORSNEEDE VAN HET GEBOUW INDE LENGTE. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title], published 1774, 1 p.
60177: Witte, Jacob Eduard de (1738-1809), Vinkeles, Reinier (1741-1816), Vinkeles, Hermanus (1745-1804) - [Antique print, 1774] TROMMEL INDEN VOORGEVEL. [Afbeeldingen van den Schouwburg te Amsterdam, series title], published 1774, 1 p.
47067: Witte, H., - In Saksisch Zwitserland, Haarlem 1871, 159 pag., geb.
35947: Wittenrood, Francois Louis, uit Modjokerto - Stellingen ..... Leiden L. van Nifterik 1897
30963: Wittert van Hoogland, E.B.F.F. - Portretten van voorouders van de kinderen van E.B.F.F. Wittert van Hoogland en Christina H. Snouckaert van Schauburg, gehuwd op Lunenburg 6- 4- 1904, groot 4o, 230 pag., gebonden in blauw linnen, geïllustreerd met een groot aantal portretten en andere afbeeldingen.
6311: Wittert van Hoogland, E.B.F.F. - Genealogie van het geslacht Wittert (Wittert van Hoogland en Emiclaer, Wittert van Valkenburg, Wittert van Colverschoten, Wittert van Bloemendael, Wittert van Westrum, Wittert van der Aa), z.pl. 1938, 144 p., geb., geïll., gedrukt op Oud-Hollands papier. (Bevat o.m. beschrijvingen van de heerlijkheden en huizen Hoogland, Coelhorst, Langebackersoord, Ysselmonde, Tuyll, Schonauwen, Kleine Loo, Gruysbeek, Colverschoten, Valkenburg, Torenvliet, Lagewoert, Lange Ruige Weyde, Bolsward, Bloemendael, Sa
23329: Wittert van Hoogland, E.B.F.F. - Van Beerenbroeck, z.pl., z.j., 174 pag., geb. in blauw linnen band, met afb. van familiewapen.
5105: Wittert van Hoogland, E.B.F.F. - [Geneology ] Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van Wijkerslooth. Z.p. z.j., 27 p.
56565: Wittert van Hoogland, E.B.F.F., - [Sport The Hague] Het Haagsche Scherpschuttersgilde Petit St. Hubert, z.pl., z.j., 39 pag., geïll.
56595: Wittert van Hoogland, E.B.F.F., - Officiele stukken betrekking hebbende op vijfentwintig jaar openbaar leven, 1904-1929, uitgave in eigen beheer [1929].
35997: Witteveen, Frederik Sijbrand, uit Metslawier - Stellingen .... Leiden IJdo 1896
32066: Witteveen, Fredericus, uit Metslawier - Dissertatio iuridica inauguralis, ad locum C.P.G. de homicidio [... Groningen J.M. van Bolhuis 1811
35945: Wittgensteiner, Levie Moses, uit Ootmarsum - Stellingen.... Groningen J. Creemer 1873
30885: Woelderink, B - Inventaris van het archief van de Rotterdamse tak van de familie Van Rijckevorsel, Rotterdam 1969, 24 pag.
65438: Woensel, Susanna Maria van (1782-1821), Woensel, Petronella van (1785-1839) and Woensel, Johan Pieter van (1789-1827) - Drawing/tekening: Study of four character faces [three female and one male, N.4] (Studie van vier gezichten).
65450: Woensel, Susanna Maria van (1782-??) (?) or Woensel, Petronella van (1785-1839) - Etching/ets: Female profile (Profiel van vrouw).
65451: Woensel, Susanna Maria van (1782-1821), Woensel, Petronella van (1785-1839) and/or Woensel, Johan Pieter van (1789-1827) - [Etching/ets] A naked man being dressed up again/Naakte man kleed zich weer aan, published 1802.
65443: Woensel, Petronella van (1785-1839) after Carracci, Agostino (1557-1602) after Michelangelo (1475-1564) - Etching/ets: Seated man, from behind. [From the Sistine Last Judgment] (zittende man, uit Michelangelo's laatste oordeel).
65442: Woensel, Petronella van (1785-1839) after unknown composition - Etching/ets: Three shepherds making music (drie muziekmakende schaapsherders).
65441: Woensel, Susanna Maria van (1782-1821) - Etching/ets: Studies of elderly men heads, a hand and a putti.
65440: Woensel, Susanna Maria van (1782-1821) - Etching/ets: Impression and counter-impression of studies of heads. (Studie van hoofden).
65447: Woensel, Johan Pieter van (1789-1827) after Carracci, Agostino (1557-1602) (?) - Etching/ets: Studies of hands and a foot (studie van handen en een voet).
65449: Woensel, Susanna Maria van (1782-??) after unknown maker - Etching/ets: 21 profile portraits [3 plates] (21 profielen van hoofden).
65179: Woensel, Petronella van (1785-1839) - Feathered wing (Tekening van vleugel met veren).
65197: Woensel, Petronella van (1785-1839) - Profile of a male head. (tekening van profiel van een man).
65177: Woensel, Petronella van (1785-1839) - Head of a horse (Tekening van het hoofd van een paard).
65178: Woensel, Petronella van (1785-1839) - Dog in front of his kennel (tekening van hond in kennel).
65452: Woensel, Susanna Maria van (1782-1821), Woensel, Petronella van (1785-1839) and/or Woensel, Johan Pieter van (1789-1827) - Etching/ets: Four vignettes on one plate (Vier vignetten: Koning David op de harp, knielende vrouw voor een kruis, pratende man en vrouw en twee engels in de wolken).
65199: Woensel, Petronella van (1785-1839) - Standing man.(Tekening van staande man).
65198: Woensel, Petronella van (1785-1839) - Profile of a man.(Tekening van profiel van man).
65200: Woensel, Petronella van (1785-1839) - Standing peasant woman with hat.(Tekening van staande boerin met hoed).
65201: Woensel, Petronella van (1785-1839) - Standing man with hat. (Tekening van staande man met hoed).
65202: Woensel, Petronella van (1785-1839) after Saenredam, Jan (ca. 1565-1607) after Goltzius, Hendrick (1558-1617) - Allegory of winter (couple iceskating, skating) (Allegorie van de winter, schaatsend stel).
65204: Woensel, Petronella van (1785-1839) after Undentified master - Bust portrait of a woman in an oval (Tekening van vrouw).
65205: Woensel, Joan Pieter (1789-1827) - Study of a male figure (Tekening van man).
65207: Woensel, Susanna Maria van (1782-1821), and/or Woensel, Johan Pieter van (1789-1827) - Study of four character faces (Studie van vier hoofden).
ZZ903444-09: Woesthof, A. A. - [Antique song book, Alkmaar, Noord-Holland, 1803] Gezangen op het Kerst-Feest. Vervaardigd door A. A. Woesthof. Door de hervormde gemeente nevens het zanggezelschap te Alkmaar, onder de zinspreuk: Jesus Roem en Eer te geeven, Is het doel waar naar wij streven. Aldaar uitgevoerd in den groote kerk den 2den Kerst-dag den 26sten van Wintermaand 1803. Bij Hendrik Coster, Te Alkmaar, 16 pp.
65021: Wokshop of Jacob de Gheyn II (1565-1629), after Antonio Pisanello (1395-1455) - [Antique portrait print, engraving] Portrait of Cosimo I de' Medici, ca. 1590, 1 p.
32260: Woldringh, Wicherus, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis, qua duae quaestiones juris publici belgici explicantur [...] Groningen Joannes Henricus Bolt 1836
32262: Woldringh, Johannes Gerardus, uit Groningen - Specimen iuridicum inaugurale, de exheredatione bona mente facta, secundum principia iuris naturae, romani, et patrii [...] Groningen Wijbe Wouters 1806
65339: Wolf, Johann Christoph - Ingeniis philosophiae cultoribus viris [...] de hodierno scepticismo philosophico eiusque causis ad audiendas praelectiones publicas [...] Wittenberg Christian Gerdes 1710
19559: Wolf, J.W. - Nederlandsche volksoverleveringen, verzameld en met aanmerkingen voorzien. Opnieuw bewerkt en met bijvoegselen vermeerderd, 3 stukken (pp 1 - 330) [niet verder verschenen].
4180: De Wolf, B.Th. - Two booklets bolshevism 1919 I Naar de afgrond, Wapent u tegen het Bosjewistische gevaar Amsterdamse Buurtverenigingen 1919, 15 pp + Aanval en verweer III. Wat de Bolchevisten in Nederland willen door B.Th. de Wolf, Propaganda brureau Amsterdam 1919, 16 pp.
35639: Wolff, Daniel Sigmund - Dissertation 1677 I Discursus polemicus de ratione belli offensivi et defensivi (...) Halle David Salfeld 1677.
31962: Wolff, Didericus Engelbertus Gulielmus, uit Zwolle - Specimen literarium continens observationes de textu masorethico veteris testamenti [...] Amsterdam W.H. Kirberger 1858
ZZ90440-03: Wolff, Betje. - [Vlissingen, Zeeland, Rare booklet by Betje Wolff, 1778] De vryheid, aan den Raad en de Burgery der stad Vlissingen, Te bekoomen Te Hoorn by Tjallingius, Utrecht de Waald (etc), Vlissingen, [1778], 12 pp.
32586: Wolff, Gerardus Petrus Joannes, uit Amsterdam - Specimen anatomico-pathologicum de monstris sireniformibus [...] Amsterdam J. van der Hey & Zoon 1839
PR120479: Wollrabe, H.W. [Photographer]. - [Photo, Scheveningen] Large old original photo of Keizerstraat in Scheveningen (Scheveningue), 15 x 21 cm, around 1880-1913.
33925: Wolterbeek, Janus Isaacus, uit Utrecht - Specimen pathologico therapeuticum de gangraena [...] Utrecht Otto Joannes van Paddenburg 1796
47859: Wolters, W.P., - Een artistiek klaverblad, 2 delen, Leiden, v. Doesburg 1885.
27863: Wolters, Hindrik - Geloofs belydenisse van den ondergetekende omtrend het erf-stadhouderschap. z.pl. [ Groningen?], z.j. [ 1787? ], 32 pag., blanco papieren omslag.
46295: Wolters van de Poll, J., signatory. - [Publication, patent law, taxes, Amsterdam, 1809] Printed publication Kennisgeving van stadsbestuur Amsterdam, d.d. 22-2-1809, about patent law, patentrecht voor bedrijven, molens (mills), etc. 1 p, plano. Printed on blue paper (blauw papier), damaged.
32062: Wolthers, Wolter, uit Groningen - Dissertatio juridica inauguralis, de auctoribus, sociis et fautoribus delictorum, eorumque poenis [...] Groningen N. Folkers 1823
5415: Wood, Helen E. - Geneology 1993 I Life and times of the Dorsman family. From the Netherlands to Australia, z.pl. 1993, ca 100 p., geb., geïll.
66502: Workshop of Visscher, Claes Jansz (1586/87-1652) - [Original etching/ets by the workshop of Claes Jansz Visscher] Het Logiment der H.H. Staten generael in T' KLOOSTER S.t AECHTEN, 1641.
64990: Worlidge, Thomas (1700-1766) - Caricature head profile/Tronie (Karikaturaal portret).
64991: Worlidge, Thomas (1700-1766) - Male head in profile with a turban. (Mannenhoofd met tulband).
64992: Worlidge, Thomas (1700-1766) - Standing man in tulban and furred hat (Staande man in tulban en muts van bont).
64993: Worlidge, Thomas (1700-1766) - Family and a dog (Familie met hond).
22907: WORMERVEER, DEKKER - [Receipt 1903] Nota van Jan Dekker, d.d. Wormerveer 1903, deels gedrukt, 1 p.
35337: Worst, H.G.W. - Rol van den 9en Juli 1929. Buitengewone Gerecht-zitting van den Hove gezeteld in Hotel de l'Europe te Amsterdam ter gelegenheid van de promotie van den heer Mr H.G.W.Worst . [menu] 1929.
19632: Wortelboer, Jacoba Maria. - [Brochure Alternative Medicine] Wacht u voor namaak! Oprechte Wortelboer's Kruiden van Jacoba Maria Wortelboer, Oude pekela, Holland.
20395: Woude, S. v.d. ( red. ) - Studia bibliographica in honorem Herman de la Fontaine Verwey, Amsterdam 1966. ( op titelpagina ), 1967 ( verso titelpagina ), 1968. ( op los errata-strookje en in colophon ). 478 p., geb., geíll., met stofomslag.
66685: Woude, v.d. - Catalogus Boeken- en kunstveiling v.d. Woude Brakke Grond (ingang St. Pietershalsteeg 8) Amsterdam. november 1948, 31 pp.
22913: WOUDT - [New Years Wish 1953] Nieuwjaarswens van Klaas en Mieke Woudt, december 1953, gedrukt, 2 p.
38141: Wouters, D - Bittere pillen. Satirische liederen, 's- Gravenhage 1943, geb., geïll.
42218: Wraxall, jun., N. - [Travel book 1778] Reis naer verscheiden noordelyke gedeeltens van Europa, voornamelyk naer Koppenhagen, Stockholm en Petersburg. Middelburg / Amsterdam, Abrahams / Warnars, 1778.
20663: Wrightson, K. a.o. - Poverty and piety in an English village Terling, 1525-1700, New York 1979, 200 pag., hardcover with dust jacket. Good copy.
60531: Wtenbrouck, Moyses van (1595-before 1647) - Antique Etching 1620 - Abraham and Isaac - M. Van Wtenbrouck / Moses van Uyttenbroeck, published 1620, 1 p.
32064: Wttewaall van Stoetwegen, Henricus Asuerus, uit Amersfoort - Dissertatio historico-juridica inauguralis de veteri ordine judiciorum apud Hollandos [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1834
54759: Wttewaall, heer van Soetwegen, H.A. - Contra protest en beklag van mr. Hendrik Assuerus Wttewaall, eersten burgergermeester [sic] der stad Utrecht, tegens het protest van den heer C.B. Albinus, alderjongsten raad in de vroedschap der selver stad, van den 22-1-1748. z. pl., [1748].
BB10036: WULP, J.K.van der. - Catalogus van de tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland,aanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman (1500-1713), Amsterdam, H. van Munster & Zn., 1866-1868. 3 volumes.
32070: Wulp, Johannes Carolus van der, uit 's-Gravenhage. - Specimen literarium inaugurale continens observationes criticas in locos nonnullos scriptorum utriusque linguae [...] Leiden P. Engels 1849
36577: Wurm, Johannes Fridericus, gymn. prof. - Sacra natalitia augustissimi ac potentissimi regis Wurttembergiae rel. rel. Friderici .... Stuttgart Maentler 1815
ZZ90438-19: Wybenga, A. M. - [Dokkum, Mill] Ropta : syn mounle, syn skiednis, biskreaun fen A. M. Wybenga, 1836-1936, Utjown en printe by Fa. J. Kamminga, Dokkum, 1937, 30 pp.
40523: Wybrands, A.W., - Gesta abbatum orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaarde in Friesland, Leeuwarden 1879, 275 pag., geïll.

Next 1000 books from Antiquariaat Arine van der Steur[an error occurred while processing this directive]

6/8